STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 T.C. ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI Karacahasan İlk-Ortaokulu STRATEJİK PLAN T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KARACAHASANİLKOKULU ANKARA-ELMADAĞ/2015 1

2 KARACAHASAN İLK-ORTAOKULU STRATEJİK PLANI 2

3 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: O benimdir, o benim milletimindir ancak. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl. Mehmet Akif ERSOY 4

5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 ANKARA İL HARİTASI 6

7 KARACAHASAN İLK-ORTAOKULU HARİTASI 7

8 SUNUŞ Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıştır. Zoru hemen başarırız, imkânsızı başarmak zaman alır. Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan idarecilerimize, stratejik planlama ekiplerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü çalışanlarına teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. MUSTAFA KÜÇÜKKURT Okul Müdürü 8

9 GİRİŞ Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü değiştirmemişiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni bir bakış açısı kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön, ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ülküsüyle örtüşen bir yön olmalıdır. Çağdaş bir ülke olabilmemiz için çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazanmamız gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamış hiçbir savaş gerçekte hiçbir zaman kazanılmamış savaştır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, ancak kendimizi güçlü amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalı fakat bunun uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten lider ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüye dayanarak okulumuzun yılları arasında kaydedeceği aşama ile bir dünya okulu olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu inancımızı gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıştır. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 9

10 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Kapak 1 Sunuş 8 Giriş 9 İçindekiler 10 Tablolar Listesi 11 Şekiller Listesi 12 Kısaltmalar 13 Kurum Kimlik Bilgileri BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 15 Stratejik Planlama, Hazırlama Programı Ve Süreci BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 20 A. Tarihi Gelişim 21 B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 22 C. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler 24 D. Paydaş Analizi 26 E. Kurum İçi Analiz ve Dışı Analiz 42 F. Eğitim ve Öğretimde Gelişim ve Sorun Alanları BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 74 A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 75 B. Stratejik Plan Genel Tablosu 77 C. Stratejik Amaç, Hedef ve Stratejiler BÖLÜM : MALİYETLENDİRME BÖLÜM : İZLEME VE DEĞERLENDİRME 91 A Stratejik Planı nın Değerlendirmesi 92 B. İzleme Ve Değerlendirme Modeli 93 C Stratejik Planı Birim Sorumlulukları 96 10

11 TABLOLAR LİSTESİ TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO TABLO-1 Kurum Kimlik Bilgisi 14 TABLO-2 Stratejik Plan Referans Kaynakları 16 TABLO-3 Stratejik Plan Üst Kurulu 17 TABLO-4 Stratejik Planlama Ekibi 17 TABLO-5 Stratejik Planlama Çalışmaları Tablosu 19 TABLO-6 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 23 TABLO-7 Faaliyet Alanları 24 TABLO-8 Karacahasan İlk-Ortaokulu Hizmet Listesi 25 TABLO-9 Paydaş Listesi 27 TABLO-10 Yararlanıcı Hizmet Matrisi 29 TABLO-11 Öğrenci Memnuniyeti Sonuçları 30 TABLO-12 Çalışan Memnuniyeti Sonuçları 34 TABLO-13 Veli Memnuniyeti Sonuçları 38 TABLO-14 Okulda Oluşturulan Birimler 43 TABLO Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı 48 TABLO-16 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu 48 TABLO-17 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı 48 TABLO-18 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 48 TABLO-19 Yönetici ve Öğretmen Norm Bilgileri 49 TABLO-20 Personel Eğitim Durumu 49 TABLO-21 Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 49 TABLO-22 Çalışanların Görev Dağılımı 50 TABLO-23 Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler 51 TABLO-24 Okul Rehberlik Hizmetleri 51 TABLO-25 Karacahasan İlk-Ortaokulu Personel Bilgileri 52 TABLO-26 Okulun Teknolojik Altyapısı 55 TABLO-27 Okulun Fiziki Altyapısı 56 TABLO-28 Okulun Kaynak Tablosu 58 11

12 TABLO-29 Okulun Mali Durumu 58 TABLO-30 Okulun Gelir-Gider Tablosu 59 TABLO-31 Son 4 Yıla Ait Öğrenci Sayıları 60 TABLO-32 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları 60 TABLO-33 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları 61 TABLO-34 Devamsız Öğrenci Sayıları 61 TABLO-35 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları 61 TABLO-36 Okul Rehberlik Servisi Çalışmaları 62 TABLO-37 Sportif Etkinlikler 62 TABLO-38 Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler 62 TABLO-39 Düzenlenen Kültürel Etkinlikler 63 TABLO-40 Okul Kütüphane Bilgileri 63 TABLO-41 Ödül Alan Öğrenci Sayilari 63 TABLO-42 Disiplin Cezasi Alan Öğrenci Sayilari 63 TABLO-43 Yerleşim Alanı Ve Derslikler 64 TABLO-44 Pest (Çevre) Analizi 66 TABLO-45 Üst Politika Belgeleri 67 TABLO-46 Gzft Analizi 69 TABLO-47 Tows Matrisi 70 TABLO-48 Eğitim ve Öğretimde Gelişim Ve Sorun Alanları 71 TABLO-49 Stratejik Plan Genel Tablosu 76 TABLO Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 89 TABLO-51 İzleme Değerlendirme Takvimi 94 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİL NO ŞEKİL ADI SAYFA NO ŞEKİL-1 Örgütsel Yapı 42 12

13 KISALTMALAR AB AR-GE DPT GZFT MEB SPE STK TÜBİTAK SP SAM SH EĞT REH MERK RAM HEM MEM TEOG TKY Avrupa Birliği Araştırma Geliştirme Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Ekibi Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Stratejik Plan Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim Rehberlik Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Halk Eğitimi Merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Toplam Kalite Yönetimi 13

14 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Karacahasan İlk-Ortaokulu Kurum Türü İlkokul Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici 2 Öğretmen 10 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Memur 0 Hizmetli 0 Öğrenci Sayısı 120 Öğretim Şekli Normal İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi Okulumuz 1936 yılında köy odasında Yeni Binada 2002 yılında KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kurum Müdürü Kurum Müdür Yardımcıları Tel. : Fax : karacahasanmeb.k12.tr Karacahasan mahallesi no:118 Elmadağ/ Ankara Posta Kodu : İlçe : Elmadağ İli : Ankara Mustafa KÜÇÜKKURT Soner YILDIRIM TABLO-1 14

15 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 15

16 Yasal Çerçeve STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir. DPT tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 16/09/2013 tarih ve 2013/26 sayılı Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Planın Dayanağı (Stratejik Plan Referans Kaynakları) Sıra No Referans Kaynağının Adı DAYANAK sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Planı ( ) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 4 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6 Milli Eğitim Bakanlığı 2013/26 Sayılı Genelgesi. 7 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 9 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 10 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 11 Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı TABLO-2 Stratejik Planın Amacı: Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Stratejik Planın Kapsamı:Bu stratejik plan dokümanı Karacahasan İlk-Ortaokulu'nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 16

17 Stratejik Planlama Çalışmaları: Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı Genelgesi ve Hazırlık Programı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği Ocak ayı içerisinde Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU ADI-SOYADI MUSTAFA KÜÇÜKKURT SONER YILDIRIM Okul Müdürü ÜNVAN BERNA ATAŞ MEHMET ÇETİNTAŞ TAHSİN SARITAŞ Öğretmen Okul Aile Birliği Başkanı Öğrenci Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi TABLO-3 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ADI-SOYADI Soner YILDIRIM BERNA ATAŞ OĞUZ KARABULUT Öğretmen Öğretmen ÜNVAN GÜLNUR TUZCU AKOĞLANOĞLU AŞKIN ERİKLİ AHMET KORKUT NEFİSE EKER SEMAHAT AYDOGAN TAHSİN SARITAŞ İngilizce Öğretmeni Sosyal Bil. Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Öğrenci Velisi Öğrenci Velisi TABLO-4 17

18 Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihinde okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. İlgili paydaşlara da tarihinde duyuru yapılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Stratejik Planlama ile ilgili evraklar Stratejik Planlama ekibimiz tarafından incelenmiştir. Stratejik Planlama süreci hakkında ekip bilgilendirilmiştir. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 18

19 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Çalışmalar gerçekleştirildikten sonra okulumuzun dönemi stratejik planına son halini vermek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümüne resmi yazıyla gönderilerek görüş istenmiştir. Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almış ve onaya sunulmuştur. Stratejik Planlama Çalışmaları Tablosu İş ve İşlemler Aşamalar Cevaplanacak Soru Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler Ürün / Hizmetler Kurum İçi ve Çevre Analizi GZFT (SWOT) Analizi Okul kurum varoluş gerekçesi Temel İlkeler Durum Analizi Misyon ve İlkeler Neredeyiz? Arzu edilen gelecek Orta vadede ulaşılacak kavramsal amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Eylem Planları Maliyetlendirme Raporlama Karşılaştırma Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Vizyon Tema, Amaç ve Hedefler Stratejiler, Faaliyetler ve Projeler İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? TABLO-5 19

20 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 20

21 A. TARIHSEL GELIŞIM Okulumuz 1936 yılında eski köyün (Heyelan öncesi köyün bulunduğu yerde) köy odasında eğitim öğretime açılmış.1yıl sonra imece usulü ile aynı bölgede tek derslikli ilkokul binası yapılmış, 1966 yılına kadar burada eğitim öğretim sürdürülmüştür. Karacahasan eski köy mevkisinin heyelan bölgesi ilan edilmesi sonucu Karacahasan Köyü bu günkü yerleşim yerine taşınmış. Köyün planlanması çerçevesinde 8 Dönümlük arazi üzerine 2 Derslikli tek tip projeli şimdi yemekhane olarak kullanılan Okul binası 1966 yılında yapılmıştır. 2 Derslikli binanın yetersizliği nedeniyle, köy evlerin bir tanesin de geçici olarak belirli bir dönem eğitim öğretim sürdürülmüş yılında üç derslikli ek bina faaliyete geçmiş. Bu binaya 2001 yılında 2 derslik ilave edilerek 5 dersliğe dönüştürülmüştür yılında tek derslikli Ortaokul binası yapılmış, 992 yılında 8 yıllık eğitim programı kapsamında pilot okul olmuştur.8 Yıllık Zorunlu eğitimin kabulüne kadar eğitim öğretime devam edilmiştir. 1997/1998 Eğitim Öğretim yılında Okulumuzda toplam 77 öğrencimiz mevcut iken, aynı öğretim yılı şubat döneminde Taşıma Merkezi Okul olması nedeniyle. Akçaali ve Tekke İlkokullarından 70 öğrenci Okulumuza taşınmıştır yılında 8 derslikli ek bina inşaatı başlamış; Aralık 2002 yılında yeni bina hizmete girmiştir. Okulumuzun 14 Derslik, Yemekhane, İş eğitimi atölyesi, Bilgi Teknoloji Sınıfı, Çok Amaçlı Salon, Fen ve Teknoloji Sınıfı, Kütüphane, Kantin, Sığınak, Depo, Spor Odası, 2 Lojman Öğretmenler Odası ve 2 Idareci Odası bölümleri mevcuttur. 8 Derslikli Ek binanın açılması ile Elmadağ Merkez Atatürk İÖO. na taşınan A.Kamışlı Y.Kamışlı, Süleymanlı, Deliler, Taburlar ve Kuşçuali İlköğretim Okullarında Okulumuza taşınmıştır.2007/2008 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Halen belirtilen okullar Okulumuz bünyesinde eğitim öğretimlerini sürdürmektedirler. Okulumuz 8 dönümlük geniş bir araziye sahip olup: İhata duvarı üstü tel örgü ile çevrilmiştir. Okul Sahasında çam ağaçları, meyve ağaçları, basketbol, voleybol sahaları, Çocuk Oyun Bahçesi mevcuttur. 21

22 B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLER) Atama Ödül, Disiplin Okul Yönetimi Eğitim-Öğretim Personel İşleri DAYANAK ( KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Devlet Memurları Kanunu 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Anayasa 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi 22

23 Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Resmi Mühür Yönetmeliği Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Öğrenci İşleri İsim ve Tanıtım Sivil Savunma Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönet. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu TABLO-6 23

24 C. FAALIYET ALANLARI VE SUNULAN HIZMETLER Karacahasan İlk-Ortaokulu Müdürlüğünün faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır. Karacahasan İlk-Ortaokulu Faaliyet Alanları FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri Koruyucu gelşimsel rehberlik Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk Oyunları SatrançYarışmalar Kültürel Geziler Piknikler Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Hizmet-3: Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet-1: Öğretimin Planlanması Planlar Öğretmenler Kurulu Zümre toplantıları Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması Sınıf içi uygulamalar Gezi ve inceleme Yetiştirme kursları Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi Dönem içi değerlendirmeler Ortak sınavlar FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet-1: Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet-2: Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Sendikal Hizmetler Hizmet-3: Mali İşlemler Okul Aile Birliği işleri Bütçe işlemleri Bakım-onarın işlemleri Taşınır Mal işlemleri FAALİYET ALANI: YETİŞKİN EĞİTİMİ VE VELİLERLE İLİŞKİLER Hizmet-1: Sağlık Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Semineri Çocuk Hastalıkları Semineri Hizmet-2: Kurslar Okuma-Yazma kursları Okullar Hayat Olsun Projesi Hizmet-3: Velilerle İlgili Hizmetler Veli toplantıları Veli iletişim hizmetleri Okul-Aile Birliği faaliyetleri TABLO-7 24

25 Karacahasan İlk-Ortaokulu Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Öğrenim Belgesi Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Bilimsel araştırmalar Yaygın eğitim Mezunlar (Öğrenci) TABLO-8 Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme işlemleri e- okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaş ve ek ders işlemleri mebbis ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzun rehberlik anlayışı sadece öğrenci odaklı değildir. Okulumuzda haftada bir çarşamba günleri sınıflar gezilerek haftanın en temiz ve düzenli sınıfı seçilmekte, haftanın en temiz ve düzenli sınıfının fotoğrafı çekilerek okulumuzun web sitesinde yayınlanmaktadır. Okulumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, tiyatro, piknik, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ders dışı etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. 25

26 D. PAYDAŞ ANALIZI Karacahasan İlk-Ortaokulu Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturmak için ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Ekibimiz tarafından iç ve dış paydaşlar belirlenmiş, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıştır. Paydaş görüş ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüş ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Türk Telekom İlçe Müdürlüğü, Medya vb.kurumlardan görüş alınmaktadır. Önceliklendirilen paydaşlar kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, okulun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaştan okulun beklentileri nelerdir? Paydaş, okulun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?(olumlu-olumsuz) Paydaşın okulu etkileme gücü nedir? Paydaş, okulun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) Paydaş analizi kapsamında, okulun sunduğu hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. Hizmet Tablosu, yararlanıcıların ilgili olduğu hizmetleri bir arada görebilmek ve her bir hizmetin hangi yararlanıcıları ilgilendirdiğini görselleştirebilmek için faydalı bir araçtır. 26

27 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem KARACAHASAN İLKOKULU-ORTAOKULU'NUN PAYDAŞ LİSTESİ VE ETKİ ÖNEM MATRİSİ KARACAHASAN İLKOKULU VE ORTAOKULU PAYDAŞ LİSTESİ SONUÇ PAYDAŞLAR NEDEN PAYDAŞ? Tam 5 Çok 4 Orta 3 Az 2 Hiç1 1,2,3 1,2,3 İzle Gözet 4,5 4,5 Bilgilendir Birlikte Çalış Millî Eğitim Bakanlığı X Bağlı bulunduğuz üst kurum 5 5 Bilgilendir- Birlikte Çalış Ankara Valiliği X Bağlı bulunduğuz üst kurum 3 3 İzle- Gözet Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü X Bağlı bulunduğuz üst kurum 5 5 Elmadağ Kaymakamlığı X Bağlı bulunduğuz üst kurum 5 5 İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları X Bağlı olduğumuz merkezi idarenin üst yöneticisi 5 5 X Çalışanlarımız 5 5 Eğitim Kurumları-Okullar X Çalışanlarımız 5 5 Öğretmenlerimiz X Çalışanlarımız 5 5 Öğrencilerimiz X Hizmet götürülenler 5 5 Velilerimiz (Anne ve Babalar) X Hizmet götürülenler 5 5 Mamak RAM X Birlikte çalışma gerekliliği 5 5 Elmadağ Belediyesi X Amaç ve hedeflere ulaşmada yararlanılacak kurum 3 5 Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış Bilgilendir- Birlikte Çalış İzle- Birlikte Çalış 27

28 Elmadağ Devlet Hastanesi Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) X Bilgi alış verişi, hizmetten yararlanma 4 3 X Okul ve kurumların güvenliği 3 4 Hayırseverler X Tedarikçi 3 5 Bilgilendir, Gözet İzle- Birlikte Çalış İzle- Birlikte Çalış Sendikalar X Çalışanlara destek hizmeti sunan kurum 3 3 İzle- Gözet Yerel Medya Karacahasan Köyü Muhtarlığı Karacahasan Köyü Halkı X X X Toplumun bilgilendirilmesi ve kurumun tanıtımı Toplumun bilgilendirilmesi ve kurumun tanıtımı Eğitim-Öğretim, sosyal ve kültürel faaliyet/hizmetleri sunduğumuz hedef kitle 3 5 İzle- Birlikte Çalış 1 3 İzle- Gözet 2 3 İzle- Gözet TABLO-9 28

29 Personel işleri Rehberlik ve Yönlendirme Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi Sportif Faaliyetler Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Mezunlar (Öğrenci) Öğrenci Servisleri Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları Okul çevre ilişkileri Hizmet YARARLANICI-HIZMET MATRISI Yararlanıcı/ Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Valiliği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Elmadağ Kaymakamlığı Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar /Kurumlar Yöneticilerimiz Öğretmenler Öğrenciler Okul aile birlikleri Memur ve Hizmetli Belediye İlçe Sağlık Müdürlüğü Meslek odaları Eğitim Sendikaları Vakıflar Muhtarlıklar Tarım İlçe Müdürlüğü Sivil Savunma İl Müdürlüğü Medya TABLO-10 29

30 SONUÇLAR % ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ SONUÇLARI SIRA NO GÖSTERGELER KANTİN 0 1 Okulumuzun kantininde ihtiyaç duyduğum şeyleri bulabiliyorum 0 2 Okul kantininde görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve nazik davranmaktadırlar. 0 3 Okul kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir. 0 4 Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır. 0 5 Okulumuz kantininde satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları uygundur. 0 YEMEKHANE 77 6 Yemekhanede çıkan yemekleri beğeniyorum Yemekhane temiz ve bakımlıdır Yemekler çeşitli ve doyurucudur Yiyeceklerde kullanılan malzemeler temiz ve tazedir. 73 OKUL SERVİSLERİ Okulumuzun servisleri güvenlidir Okulumuzun servisleri her zaman saatinde gelir Okul servis şoförümüz bize saygılı davranır. 80 İLETİŞİM İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileriyle rahatlıkla görüşebilirim İhtiyaç duyduğumda öğretmenlerle rahatlıkla görüşebilirim İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebilirim Okulumuzdaki tüm duyurular öğrencilere zamanında iletilir. 79 OKUL HİZMETLERİNE ULAŞMA Okul kütüphanesi veya kitaplığı istediğim zaman çalışabileceğim niteliktedir Okulumuzun laboratuvarından (bilgisayar, fizik, kimya...) yararlanırım Okulumuzun spor alanları (salon ve bahçe) yararlanabileceğim şekildedir Okulumuzda ulaşabileceğim bilgi kaynakları çeşitlidir. 64 DİLEK,ÖNERİ VE ŞİKAYETLER 66 30

31 21 Öğretmenlerime ilettiğim sorunların çözümüne gayret gösterilir Okul yönetimine ilettiğim sorunların çözümüne gayret gösterilir Sınıf temsilcimiz, dilek, öneri ve şikâyetlerimizi ilgili kişilere ulaştırır Okulumuza ilettiğimiz öneri ve isteklerimize cevap verilir. 71 GÜVENİRLİK Okulumuz yöneticilerine güvenirim Okulumuz öğretmenlerine güvenirim Okulumuzun diğer çalışanlarına (memur, hizmetli...) güvenirim. 77 KARARLARA KATILIM Okulumuzda öğrenci temsilcilerini öğrenciler seçer Okul Öğrenci Kurulu öğrencileri temsil edebilmektedir. 69 ÖĞRENCİ İŞLERİ Okulumuzdan istediğim belgeleri (öğrenci belgesi, kimlik) zamanında alabilirim Okulumuzda sağlık sorunu yaşadığımızda gerekli hassasiyet gösterilir. 76 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ 0 32 Okulumuzun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum. 33 İhtiyaç duyduğumda kişisel sorunlarımla ilgili rehberlik hizmeti alabilirim Okulumuzdan mezun olduktan sonra gidebileceğim bir üst eğitim kurumu hakkında yönlendirme yapılmaktadır. 0 Okulumuzda öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun yönelmelerini sağlayacak sistemli rehberlik hizmetleri verilmektedir. 0 DERS PROGRAMLARI Dersler seviyemize uygun olarak işlenir Okulda edindiğim bilgilerin günlük hayatta ve/veya daha sonraki öğrenim hayatımda işime yarayacağını düşünüyorum. 38 İşlenen konular benim anlayabileceğim düzeydedir Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır Derslerin içeriği benim ilgimi çekecek şekilde düzenlenmiştir. 70 ÖĞRENME/ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Dersler zevkli geçmektedir Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır

32 43 Bize öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır Öğrendiğimiz bilgilerin (deneyler, projeler, ödevler vb. yöntemlerle) uygulaması da yapılmaktadır. SINIF ORTAMI Anlamadığım bir şeyi öğretmenlerime rahatlıkla sorabiliyorum Sınıfta görüş ve önerilerimi rahatlıkla dile getirebiliyorum Hata yaptığımda iyi niyetle ve hoşgörü ile yönlendirileceğimi biliyorum 71 DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir Derste konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır Sınıfta veya laboratuarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır Ders araç ve gereçlerini(bilgisayar, tepegöz, deney araçları vb.) kullanabiliyoruz. 62 DERS ARASI Ders aralarında dinlenme imkânı buluyorum Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir Teneffüslerde bir sorun olduğunda nöbetçi öğretmenler hemen müdahale ederler Ders aralarında ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. 60 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR ETKİNLİKLERİ Okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir Okulumuzda sportif faaliyetler düzenlenmektedir Düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere severek katılıyorum Okulum sahip olduğum yetenekleri geliştirme imkânı sağlar İlgi duyduğum sportif faaliyeti okulumuzda yapma imkânı buluyorum. 67 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Katılacağımız kulüpleri (Yeşilay, Kızılay...) istek ve yeteneklerimiz doğrultusunda seçeriz Kulüp çalışmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum Kulüp çalışmalarına severek katılıyorum BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 79 Okulumuzda belirli gün ve haftalarla (Öğretmenler Günü, Trafik Haftası...) ilgili kutlamalar yapılmaktadır Okulumuzda yapılan belirli gün ve hafta kutlamalarını beğeniyorum. 74 OKULUN FİZİKİ ORTAMI Okul binası ve diğer fiziki mekânlar ( okul bahçesi...) yeterlidir Okulumuzun bahçesi, spor salonu vb. alanları ders dışında da yararlanabileceğim şekilde düzenlenmiştir. 68 Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, dersleri en iyi şekilde izleyebiliyorum Sınıflarımız ders işlemeye uygundur

33 70 Okulumuzun masa, sandalye, sıra, mobilya vb. eşyanın yerleşim biçimi (ergonomi) güzeldir Okulumuzun içi ve dışı temizdir Okulumuzdaki tuvalet ve lavabo sayısı yeterlidir Tuvalet ve lavabolar temizdir Okulumuzun ısınması yeterlidir. 70 GÜVENLİK Okulumuzda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır Okulumuzda yangın ve doğal afetlere (deprem, sel,...) karşı gerekli güvenlik önlemler alınır. DEĞERLENDİRME, ÖDÜL TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİ Okulumuzda ders içi ve ders dışı başarılar ile örnek davranışlarımız ödüllendirilir Öğretmenler sınav sonuçlarının değerlendirmesinde (sözlü, yazılı sınav) tarafsız davranırlar Hazırlanan sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler öğrenci olarak bizlerin gerçek başarısını ölçmektedir. 80 Ödüllendirme ve cezalandırmalarda tarafsız ve adil davranılır. 71 OLUMLU DAVRANIŞ KAZANMA VE EĞİTİM Okulumuzda Atatürk e ve diğer devlet büyüklerine sevgim arttı Okulumuzda milli ve manevi değerlerimiz benimsetilmektedir Okulumuzda temel ahlaki değerler (doğruluk, dürüstlük vb.) kazandırılmaktadır Tercih şansım olsa yine bu okulu seçerdim. 63 GENEL DEĞERLENDİRME TABLO-11 Öğrenci memnuniyet anketine katılan öğrenci sayısı:135 Çıkan %71 lik genel değerlendirme oranı bizim için beklentilerimizin altında kalmıştır. Önümüzdeki 5 yıl içinde yapacağımız yeni çalışmalar ile bu oranı %85 in üzerine çıkaracağımıza inanıyoruz. 33

34 SONUÇLAR % ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ SONUÇLARI SIRA NO GÖSTERGELER KARARLARA KATILIM 78, Okulumuzda çalışanlarla ilgili kararlar, çalışanların katılımıyla demokratik bir şekilde alınır. Okulumuzda çalışanların dile getirdiği şikâyet ve öneriler dikkate alınmaktadır. Okulumuzun kalite politikasını destekliyorum. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak kararlarda görüşüm alınmaktadır. Okul yönetiminden memnunum 71,30 77,39 85,22 80,00 80,00 İŞBIRLIĞI VE ILETIŞIM 88,52 6 Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. 90, Okulumuzda yapılan faaliyetlerde herkes birbirine yardımcı olur. 81,74 Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. /Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 91, Okulda, öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. Okulda, diğer çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 91,30 87,83 PERFORMANS DEĞERLENDIRME SISTEMI 76, Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak 80,87 yapılmaktadır. Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır. 75, Yöneticinin çalışanları değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur. Yöneticiler, çalışanların performansını etkileyen sebepleri araştırmaktadır. Yöneticiler, çalışanların performanslarını yükseltmek için gerekli önlemleri alır. 74,78 71,30 77,39 MOTIVASYON VE TATMIN 79, Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görürüm. Okulda kendimi güvende hissederim. Yaptığım işten zevk alıyorum ve işimi seviyorum. 82,61 89,57 93,04 34

35 Aldığım ücret yeterlidir. Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar, çalışanları motive edici yöndedir. Bu okulda çalışmaktan gurur duyuyorum. Okul yönetimi görevimi yerine getirmede bana destek oluyor. 38,26 82,61 85,22 87,83 KIŞISEL VE MESLEKI GELIŞIM 77, Yöneticiler, çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 76,52 Yöneticiler, çalışanların mesleklerinde gelişmeleri (HİE lere katılımlarda, yüksek lisans yapmada...) için gerekli desteği verir. 80,00 25 Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 77,39 ÇALIŞMA ORTAMI 73,92 26 Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 71,30 27 Çalışanların okulda yemek, servis vb. ihtiyaçları karşılanır. 60, Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabilirim (renkli tebeşir, fotokopi...) Okulda çalışanlara, sınıflara/bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır. 79,00 80,80 30 Okulda görevimi yerine getirebilmem için yeterli araç gereci buluyorum. 76,40 31 Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir. 49,40 32 Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir. 84,20 33 Okulumuz huzurludur 89,40 SOSYAL ETKINLIKLER 66,47 34 Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir 61,74 35 Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere severek katılmaktayım. 71,20 İNSAN KAYNAKLARININ ETKILI YÖNETIMI 84,60 36 Yönetici tüm çalışanlara görevlerini (iş tanımlarını) bildirir. 87,83 37 Okulda düzenlenecek sosyal, kültürel faaliyetlere, eğitsel kol vs.lere, çalışanların ilgi ve yetenek ve istekleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır. 77,20 38 Okulda çalışanlar arasında gruplaşmalar, dedikodular vs., olmaz. 77,20 39 Çalışanların özlük işlemleri düzenli yapılır. 86,00 40 Yöneticiler, karşı fikirlere saygılıdır. 89,40 35

36 41 Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 83,40 42 Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere (sevk, rapor, fatura vb.) gereken özen gösterilerek yapılmaktadır. 91,20 TOPLUMA ETKI VE KATKI DURUMUNUN ALGILANMASI 83,07 43 Yöneticilerimiz, hizmet alanların beklentilerini dikkate alır. 86, Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır. Okul doğal kaynakları korumakta ve doğal çevrenin korunması için gayret göstermektedir. 82,60 84,20 46 Kurumda geri dönüşümü mümkün atıklar toplanmaktadır. 80,80 47 Okul, çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip edebilmekte ve bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir. 80,80 YÖNETICILERIN LIDERLIK DAVRANIŞLARI 85,42 48 Yöneticilerimiz çalışanların görüşlerini dikkate almaktadır. 81,74 49 Yöneticilerimiz işinin gerektirdiği yeterliliğe sahiptir. 91,20 50 Yöneticilerimiz insan ilişkilerine önem vermektedir. 91,20 51 Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. 83,40 52 Yöneticilerimiz, teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. 85,20 53 Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesine liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır 80,00 54 Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir. 85,20 İYILEŞTIRME ETKINLIKLERINE DESTEK VE KATILIM 86,54 55 Yöneticilerimiz, okulda birlikte çalışmayı (takım çalışmasını) destekler. 88,70 56 Yöneticilerimiz, katıldıkları hizmet-içi eğitim, konferans ve seminer sonuçlarını çalışanlarla paylaşırlar. 85,20 57 Yöneticiler, çalışanların değişim yaratacak fikirleri desteklenmektedir. 85, Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs..çalışanlarla paylaşır. 86,80 Yöneticiler, iyileştirme takım çalışmalarının önerilerini dikkate alarak iyileştirmeler yapar. 86,80 MOTIVASYON, TANIMA VE TAKDIR YAKLAŞIMI 74,67 Okul yöneticisi, iyi performans gösteren personeli (veya ekibi) aylıkla ödül, takdir, teşekkür vs ile ödüllendirir. 68,70 Yöneticiler, iyi performans gösteren personeli/ekibi, öğretmenler kurulu toplantılarında, törenlerde vb. duyurarak takdir eder. 74,60 36

37 62 Her türlü ödüllendirme ve terfilerde adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır. 76,40 63 Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir. 79,00 OKULUN VIZYON, MISYON VE DEĞERLERINE İLIŞKIN ALGILAR 87,61 64 Okulumun değerlerini biliyor ve paylaşıyorum. 87,83 65 Okulumun misyonunu biliyor ve paylaşıyorum. 87,80 66 Okulumun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum. 87,80 67 Okulumun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyor ve paylaşıyorum. 86,80 68 Okulumuzun insan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamalarını benimsiyorum. 87,80 GENEL MEMNUNİYET 80,27 TABLO-12 Çalışan memnuniyet anketine katılan sayısı:2 Çalışanlarımıza ait çıkan %80,27 lik memnuniyet değeri beklentilerimizi tam karşılamasa da yüksek bir oran olarak düşünülmektedir. Ancak bu oranı daha da yukarı çekmek için plan dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 37

38 SONUÇLAR % VELİ MEMNUNİYETİ SONUÇLARI SIRA NO GÖSTERGELER KANTIN/KOOPERATIF 0 2 Okulumuz kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir 0 3 Okulumuz kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır 0 4 Okulumuz kantininde satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları uygundur. 0 YEMEKHANE 72,50 6 Yemekhanede çıkan yemekler güzeldir/. 67,86 7 Yemekhane temiz ve bakımlıdır. 75,00 8 Yemekler çeşitli ve doyurucudur. 72,14 9 Yiyeceklerde kullanılan malzemeler temiz ve tazedir. 75,00 OKUL SERVISLERI 84,19 14 Okulumuzun servisleri güvenlidir. 86,51 15 Okulumuzun servisleri her zaman saatinde gelir. 81,86 İLETIŞIM 87,57 16 Öğretmenlere ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilir ve görüşebilirim. 93,74 17 Okul Müdürü ve diğer yöneticilere ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilirim. 87,96 18 Çocuğum hakkında gerekli bilgilendirme zamanında yapılır. 85,15 19 İlgili kişilere (müdür, müdür yard.) Telefon ettiğimde görüşebilirim. 83,41 OKUL HIZMETLERINE ULAŞMA 62,72 20 İhtiyaç duyduğumda Okul kütüphanesinden yeterli düzeyde yararlanabiliyorum 57,87 21 Okulumuzun laboratuarından (bilgisayar, fizik, kimya...) yeterince yararlanabiliyorum. 54,13 22 Okulumuzun spor salonundan yeterince yararlanabiliyorum. 64,00 23 Okulumuzun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum. 74,88 DILEK, ÖNERI VE ŞIKÂYETLER 84,08 24 Öğretmenlere ilettiğim sorunlar, dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterilir. 86,87 25 Okul yönetimine ilettiğim sorunlar, dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterilir. 81,29 GÜVENIRLIK 90,74 26 Okulumuzun öğretmenlerine güvenirim. 95,20 27 Okul müdürüne ve okul idaresine güvenirim. 91,92 38

39 28 Okulumuzun diğer personeline (memur, hizmetli...) güvenirim. 88,21 29 Okul yönetiminin öğrenciler ve okul ile ilgili aldığı kararlara güvenirim. 87,63 KARARLARA KATILIM 85,27 30 Okulumuzda kararlar alınırken veli görüşleri de dikkate alınır. 83,16 31 Okul Aile Birliği velileri temsil edebilmektedir. 79,78 32 Sınıfta öğrenciyi ilgilendiren konulara ilişkin alınacak kararlarda öğretmen bizim görüşümüzü alır. 92,12 33 Okulumuzun vizyonunu (en büyük hedefini) biliyor ve destekliyorum. 86,02 ÖĞRENCI IŞLERI 86,95 34 Okulumuzda öğrenci sağlık sorunu yaşadığında gerekli hassasiyet gösterilir 86,46 35 Öğrenci kayıt/kabul işlemleri gerektiğinde alınacak nakil, öğrenci belgesi vb. belgeler zamanında düzenlenir. 36 Okulumuzun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız. 89,53 84,84 REHBERLIK VE YÖNLENDIRME HIZMETLERI 72,95 Okulumuzdan mezun olduktan sonra çocuğumun gidebileceği bir üst eğitim kurumu 37 hakkında yönlendirme yapılmaktadır. 66,30 38 Okulumuzda öğrencilere yönelik yapılan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yeterlidir. 75,51 39 Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgi alabiliyoruz. 77,05 DERS PROGRAMLARI 86,39 40 Okulumuzda çocuklarımızın kazandığı bilgiler, günlük hayatta ve/veya daha sonraki öğrenim hayatında kullanabilecekleri niteliktedir. 85,63 41 İşlenen konular öğrencinin düzeyine uygundur. 87,16 SINIF ORTAMI 89,74 42 Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine rahatlıkla sorabilmektedir. 90,51 43 Çocuğumuz sınıfta görüş ve önerilerini rahatlıkla dile getirebiliyor. 88,98 DERS ARAÇ VE GEREÇLERI 83,38 44 Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir. 87,63 45 Ders araç ve gereçleri aktif biçimde kullanılmaktadır. 88,66 46 Sınıfta veya laboratuarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır. 73,86 DERS ARASI 89,66 47 Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir. 91,43 48 Ders aralarında öğrenci dinlenme imkanı bulmaktadır. 88,16 49 Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmektedir. 89,39 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR ETKINLIKLER 69,43 50 Okulumuzda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 75,58 51 Okulumuzda yeterince sportif faaliyetler düzenlenmektedir. 65,71 52 Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır. 71,43 39

40 53 Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum. 74,00 54 Çocuğumuz ilgi duyduğu sportif faaliyetleri okulda yapma olanağını bulmaktadır. 60,44 OKULUN FIZIKI ORTAMI 74,10 55 Okulumuzun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir. 72,84 56 Sınıflar ders işlemeye uygundur. 82,04 57 Okulumuzda masa, sandalye, sıra, mobilya vb. eşyanın yerleşim biçimi (ergonomi) 76,53 güzeldir. 58 Okulumuzun içi ve dışı temizdir. 74,08 59 Okulumuzdaki tuvalet ve lavabo sayısı yeterlidir. 68,25 60 Tuvalet ve lavabolar temizdir. 65,98 61 Okulumuzun ısınması yeterlidir. 79,0 GÜVENLIK 75,26 62 Okulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 75,3 DEĞERLENDIRME, ÖDÜL, TEŞEKKÜR VE TAKDIR BELGELERI 87,90 63 başarıları değerlendirilirken (Not Verme, Karne vb.) objektif (tarafsız kriterler geçerlidir. 89,7 64 Okulumuzda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır. 86,1 65 OLUMLU DAVRANIŞ KAZANMA VE EĞITIM 90,07 Çocuklarımız okulda, Atatürk ü ve diğer devlet büyüklerini daha iyi tanımaktalar ve onlara sevgileri artmaktadır 66 Çocuklarımız okulda milli ve manevi değerlerini öğrenebilmektedir 67 Çocuklarımız okulda Cumhuriyetin temel niteliklerini tanımakta, Demokratik tutum ve davranışlar kazanmaktadırlar. 92,1 89,9 89,4 68 Çocuklarımız okulda temel ahlaki değerleri (doğruluk, dürüstlük vb.) öğrenebilmektedir. 69 Okulumuzda çocuklarımız olumlu bir kişilik kazanabilmektedirler. 90,1 88,9 SÜREÇ YÖNETIMI 73,35 70 Okulumuzda yapılan çalışmaları ve bunları kimlerin yaptığını biliriz. 77,1 71 Okulumuzda daha iyiye ulaşmak için yeni projeler üretilir, yeni çalışmalar başlatılır 73,8 72 Yapılan her işin sonunda elde edilen başarı ölçülür. 74,9 73 Eğitim öğretim faaliyetleri okuldan hizmet alan herkesin okuldan beklentilerine göre 69,9 düzenlenir. 74 Eğitim hizmetinden yararlanan herkesin hizmetten memnun olup olmadığı ölçülür 71,0 MADDI KAYNAKLARIN VE BILGI BIRIKIMININ YÖNETIMI 74,94 75 Okulumuzun her türlü kaynağı okul gelişim planları doğrultusunda kullanılmaktadır 79,6 76 Okul binası, eğitim araç gereçleri ve türlü malzeme eğitim amacına uygun şekilde kullanılmaktadır. 80,6 77 Eğitim araç gerecinin ve diğer malzemelerim bakım ve onarımı düzenli olarak yapılır 75,8 40

41 78 Teknolojik gelişmeler takip edilir ve okulumuza taşınır 71,2 79 Okulumuzdaki bilgi kaynaklarından (internet) veliler ve çevre de yararlanmaktadır 67,5 GENEL MEMNUNİYET 80,0 TABLO-13 Veli memnuniyet anketine katılan sayısı:70 Veli memnuniyet anketleri değerlendirmesi neticesinde çıkan %80 lik oran öğrencilerimizle velilerinin nerdeyse aynı bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir. Öğrencilerimiz için koymuş olduğumuz %85 üzeri memnuniyet oranı velilerimiz içinde geçerlidir. 41

42 E. KURUM İÇİ ANALİZ VE DIŞI ANALİZ 1. KURUM İÇİ ANALİZ ÖRGÜTSEL YAPI Öğretmenler Kurulu Müdür Okul-Aile Birliği Müdür Yrd. Büro Hizmetleri Komisyonlar- Kurullar Yardımcı Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğretmenler Kurulu Şube Rehber Öğret. Kurulu Öğretmenler Şekil -1 42

43 OKULDA OLUŞTURULAN BIRIMLER Görevler Görevle İlgili bölüm, birim, kurul/komisyon Görevle İlgili işbirliği (paydaşlar) Hedef Kitle Okul ve aile iş birliğini sağlamak, okula maddi kaynak oluşturmak Okul Aile Birliği Okul yönetimi, öğretmen ve diğer çalışanlar Öğrenci Eğitim-öğretimin planlanması ve yönetim ile ilgili en üst karar alma organı Öğretmenler Kurulu Okul Yönetimi, Öğretmenler Öğrenci Satın alma ile ilgili işlemler Satın Alma Komisyonu Okul Yönetimi - Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik Servisi, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Okul Yönetimi Öğrenci Sosyal etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sosyal Etkinlikler Kurulu Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği Öğrenci Paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitimöğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, Okul Gelişim Yönetim Ekibi Okul Yönetimi, Öğretmenler, Veliler Öğrenci eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak TABLO-14 43

44 İNSAN KAYNAKLARI Okul yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması ve bu sürece çalışanların katılımlarını onlar da içindeyken oluşturulan misyon ve vizyonun birer planlayıcısı olduklarını hissettirerek, olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak, bilgi ve düşüncelerine saygı göstererek, dinleyerek, önemseyerek, bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar. Çalışanların, mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim ve geliştirme planlarını, tarafsız güvenilir ve herhangi bir baskı olmaması amacıyla gizli (isimsiz) olarak yapılan geri bildirimli anketler kullanırlar. Ayrıca anketlere tam katılımın olmasını sağlayarak var olabilecek sapmayı aza indirgerler. Geri bildirim alınacak birçok yol olmasına karşın, bu yolların çoğunun güvenirlilikleri tarafsızlıkları da göz önünde bulundurularak uygulanırlar. Bunların başında dilek kutusu, gözlemler ve memnuniyet gelir. Okulumuzun insan kaynakları yönetime ilişkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak çalışanların yönetimi süreci kapsamında yürütülmektedir. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul Gelişim Yönetim Ekibinde eğitim-öğretim süreci, okul-veli ve öğrenci işbirliği süreci olarak belirlenmiştir. Okulumuzda işe alma, işten çıkarma ve ücretlendirme ile ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Bunun dışında destek personel alımı, mesleki yetkinlikleri ve yapılan işin niteliğine uygunluğu dikkate alınarak, belirtilen yasa ve yönetmelikleri kapsayan şartlarda okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan kaynakları planlaması yapılmaktadır. Çalışanın işten ayrılması (emekli olma, yer değiştirme) durumunda, yerine atama Milli Eğitim Bakanlığı prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çalışanların kısa süreli (rapor, izin vb.) ayrılmaları durumunda ise dersin boş geçmemesi için gerekli planlama yapılmaktadır. Yönetici veya dersi boş olan öğretmenler derslere girmektedir. İş dağılımı yapılmadan önce çalışanların (yazılı veya sözel olarak) istekleri göz önüne alınarak ders planlamaları ve nöbet uygulamaları yapılmaktadır. Çeşitli görevlendirilmelerde ve görev dağılımında çalışanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri 44

45 esas alınmaktadır. Çalışanların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmak, performans gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler belirlenirken çalışanlar bu sürece dâhil edilmekte ve bu stratejiler her yıl Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından güncellenmektedir. Kaliteli ve çağdaş eğitim politikamızın amacı evrensel düşüncelere sahip, yaratıcı, demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. Okul yöneticilerimiz, ilgili mevzuat ve kuruma özgü uygulamalar dâhilinde ödül sürecinin gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine; doğru zamanlama, tutarlılık, demokratik ve etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunurlar. Çalışanların daha iyi performans göstermelerini sağlamak için performans değerlendirme ve geliştirme sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle çalışanların yetkinlik bazı değerlendirilmesi yapılmakta, kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık yönleri belirlenerek çalışanlarla birebir paylaşılması sağlanmaktadır. Çalışanları öğrenci ve liderler değerlendirmektedir. Performans değerlendirme sistemi sonucunda sözlü ve yazılı tanıma yapılarak çalışanın motivasyonu sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, iyileştirme çalışmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımı doğru görevlendirmelerle, doğru süreç tanımlamalarıyla, gönüllük esasını kullanarak davet ederler. Okul yöneticilerimiz, çalışanların ekip halinde çalışmalarının etkili halde gerçekleşmesini, özverili, uyumlu ekipler oluşturarak, onlara her konuda yardımcı ve önder olarak, okulun imkânlarını sunarak, çalışanları yüreklendirip zamanında ödüllendirerek sağlamaktadırlar. Okulumuzda iyileştirme çalışmalarına katılım, takım ruhuna sahip olma ilkemiz de göz önüne alınarak değişmeye ve gelişmeye açık olma ilkemizden yola çıkarak gönüllülük ve yetkilendirme yapılarak sağlanmaktadır. Okulumuz çalışanlarının grup dayanışmasını sağlamak için yılda bir kez piknik, en az bir kere çalışanların katılımıyla yemekler düzenlenmektedir. Okul yöneticilerimiz, bireysel ve ekip düzeyinde, okulun bütününde öğrenme olanaklarını, okulun tüm araç ve gereçlerini kullanıma sokarak, zaman vererek, öğrenme olanaklarını oluşturmakta, katılımın davet yoluyla sağlanmasını, istekleri karşılayıp 45

46 çalışmayı istekli ve özenli hale getirmektedir. Ekip düzeyinde ise ekibin yanında yer alarak onlarında kendi içlerinde misyon ve vizyon yaratmasını sağlayıp, yapılan işleri önemli ve önemsiz olarak ayırmadan saygı, sevgi ve güven ortamı yaratarak, öğrenme olanaklarını oluşturmakta ve katılımları özendirmektedirler. Okul yöneticilerimizin öncülüğünde belirlenen, birey ve ekip düzeyindeki hedefler, tüm birey ve ekiplerin ortak birer yansıması olarak ortaya çıktığından kurumun hedefleri ile uyumlu olmaktan öteye birbirini destekler nitelik taşımaktadır.. Çalışanların performans göstermeleri için geri bildirimler alarak ve işin yakın takipçisi olarak, gözlemlerini de öz değerlendirmelerine ekleyerek belirleyip işin içinde yer alırlar. Çalışanların performansının her adımını takip ederler, benimserler, imkanlarını gerektiğinde zorlayarak isteklerini karşılayarak yardımcı olurlar. Okulumuzda eğitim-öğretim kalitesi yüksek, kendi alanlarında yetkin öğretmen kadrosu bulunmaktadır. Çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki değişikliklere göre bilgilendirilmekte, öğretmenlere yapılan anketlerde ihtiyaç duyulan konularla ilgili programlar Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilip hizmet içi eğitim planları yapılmaktadır. Misyon ve vizyonumuzdaki değerlere ulaşmak için çağdaş eğitim anlayışı ve çağdaş eğitim kalitesinde eğitim yapabilmek amacıyla çalışanlara kurumumuz örgüt kültürüne uygun, hizmet içi eğitimleri verilmektedir. Öğretmenlerimizin bireysel düzeyde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders dışı etkinlikler, sosyal kulüpler, ders dağıtım çizelgeleri planlanmaktadır. Ekip düzeyinde ise örgüt kültürünü yansıtmak, bireysel farklılıklara önem vermek ve takım ruhuna sahip olmak ilkelerimizle hareket eden, birbirleri ile işbirliğine açık öğretmenlerimiz tarafından öğrenme olanakları oluşturulmakta ve katılıma özendirilmektedir. Öğrenme faaliyetlerine ilişkin bilgiler çeşitli ortamlardan elde edilmektedir. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri amacıyla öğrenme faaliyetleri desteklenmekte ve seminer, toplantı, eğitim vb. katılmaları sağlanmaktadır. Okul yöneticilerimiz, çalışanların katılımını (örneğin okul içi seminer, konferans ve törenler düzenlenerek özendirilmesi) performanslarını doğru değerlendirerek, çalışanların başarılarını paylaşarak, onların kendilerini ortaya koymaları için olanak yaratarak, kendilerini tanıtma süreçlerinde önderlik ederek, çalışanların katılımını özenli hale getirmekte ve desteklemektedir. Yöneticilerimiz, insan kaynaklarına ilişkin, politika, strateji ve planların oluşturulmasını ve bu sürece çalışanların katılımını, öncelikle çalışanlarını tanımayla başlayan süreçte, onların yeterliliklerini göz önüne alarak, doğru görevlendirmeler de 46

47 bulunarak ödül mekanizmasını sağlarlar. Okulumuzda çalışanların ekip çalışmalarını özendirmek amacıyla eğitim verilmekte özellikle yeni oluşturulan performans değerlendirme sisteminde iyileştirme çalışmalarına katılım, ekip sorumluluğu üstlenme yetkinlik olarak alınmıştır. Bununla birlikte okulumuzda sosyal kulüple, Okul Gelişim Yönetim Ekibi, kurul, komisyon, kriter ekipleri ve komiteler ekip çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Okul yöneticilerimiz, iletişim gereksinimlerini anket, soru-cevap, birebir görüşme yöntemi ile saptarlar. Bu çerçevede iletişim politikalarını oluştururlar. Oluşan politika doğrultusunda teknolojiyi yakın takip edip, bu teknolojiyi okula getirerek kullanırlar. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarını düzenledikleri etkinliklerle oluştururlar. (özel toplantılar, seminerler, piknik v.b.). Bu kanalların sürekli açık olup olmadığını denetleyerek, doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunarak, okulun hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kullanırlar. Okul yöneticilerimiz, çalışanların görevleri ile ilgili kararları, duyduğu güvenle tam yetkilendirip, bu kararların içinde olarak cesaret vermektedirler. Okul yöneticilerimiz okul içindeki dağılımında ilgili mevzuatlara dayanarak demokratik, laik, yenilikçi, çağdaş, özveri ilkelerini uygular. Okulun misyon ve vizyonuna uygun öncü kurumlardan biri olması için maddi, manevi her türlü katkıyı sağlar. Yöneticilerimiz, çalışanların kararlara katılımını, yenilikçi ve yaratıcı girişimleri çalışanların fikirlerine saygı duyarak, ön yargısız, dinleyerek doğru ve özel zaman yaratarak onları cesaretlendirmekte ve bunları desteklemektedirler. Yöneticilerimiz, kariyer geliştirme sürecini çalışanların yetenekleri doğrultusunda görev vererek, istekli hale getirerek, özenti sağlayarak verimli olunabilecek, doğru zamanda doğru kararları alabilecek, öğrenciyi istenilen sürekli gelişme ile Atatürk ün izinde başarılı saygılı ve öz değerlerini önemseyen, koruyan yeni nesil yetiştirmek üzerine tasarlar. Okul yöneticilerimiz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çalışanları iyi organize ederek öğrencilere bu tip etkinliklerin sağlayacağı bedensel ve ruhsal yararları doğru anlatarak özendirmekte. sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerinde tam katılımı esas almaktadır. Bu çerçevede okul içinde yazılı ve sözlü güncel duyurularla en üst makamların da katılımlarını sağlayarak, faaliyetlere önem vererek, takdir ederek, ödüllendirerek desteklemektedir. Okulumuz insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 47

48 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı Sıra No Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür TABLO-15 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Lisans TABLO-16 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % TABLO-17 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süresi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 27 yıl 3ay yıl 3 ay 1 50 TABLO-18 48

49 Yönetici ve Öğretmen Norm Bilgileri OKULUN MEVCUT İDARECİ / ÖĞRETMEN DURUMU VE İHTİYAÇLAR UNVAN/BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI SINIF ÖĞRETMENİ YAB.DİL.(İNGİLİZCE) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ FEN BİLGİSİ MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER GÖRSEL SANATLAR MÜZİK BEDEN EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TABLO-19 Personel Eğitim Durumu İDARECİ/ÖĞRETMEN EĞİTİM DURUMU ÖNLİSANS LİSANS Y.LİSANS DOKTORA UZMAN İDARECİ ÖĞRETMEN TABLO-20 Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler İDARECİ/ÖĞRETMEN HİZMET DURUMU 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL 25+ İDARECİ 1 1 ÖĞRETMEN TABLO-21 49

50 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul Müdürü Okul müdürü; 1-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 2-Okulu düzene koyar 3-Denetler. 4-Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5-Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür Yardımcısı Müdür yardımcıları 1-Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 2-Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Öğretmenler 1-Ortaokullarda derslerin branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2-Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim- öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3-Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 4-Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 5-Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 6-Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yardımcı Hizmetler Personeli 1-Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2-Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3-Hizmet yerlerini temizlemek, 4-Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5-Nöbet tutmak, 6-Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7-Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. TABLO-22 50

51 Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler S. N. Adı-Soyadı Görevi Branşı Gönüllü Çalışmaları 1 Tijen SEVİL GÜRKAN Öğretmen Gör.San. Okul duvarlarını Resimleme 2 Nefise EKER Öğretmen Sınf Öğrt. Sınıf Kapılarının süslenmesi 3 Berna ATAŞ Öğretmen Sınf Öğrt. Sınıf Kapılarının süslenmesi TABLO-23 OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ MEVCUT KAPASİTE MEVCUT KAPASİTE KULLANIMI VE PERFORMANS Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı TABLO-24 51

52 KARACAHASAN İLK-ORTAOKULU PERSONEL BİLGİLERİ ADI SOYADI İSTIHDAM TIPI KARIYER DURUMU KADRO GÖREVI Mustafa Küçükkurt Kadrolu Uzman Öğret 1 Müdür Soner Yildirim Kadrolu Öğretmen 1 Müdür Yrd. Mehmet Çakiroğlu Kadrolu Öğretmen 1 Öğretmen Nefise Eker Kadrolu Öğretmen 3 Öğretmen Berna Ataş Kadrolu Öğretmen 5 Öğretmen Şükran Çomalak Kadrolu Öğretmen 1 Öğretmen Tijen Sevil Gürkan Kadrolu Öğretmen 1 Öğretmen Aşkin Erikli Kadrolu Öğretmen 5 Öğretmen Oğuz Karabulut Kadrolu Öğretmen 7 Öğretmen Gülnur Tuzcu Akoğlanoğlu Kadrolu Öğretmen 5 Öğretmen Ahmet Korkut Kadrolu Öğretmen 7 Öğretmen Zeynep Şahin Çapçi Kadrolu Öğretmen 7 Öğretmen TABLO-25 52

53 TEKNOLOJIK DÜZEY Okulumuzda bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Okulumuz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile Bilimin ışığında, değişmeye ve gelişmeye açık olmak ilkesinden, Eğitim- öğretimde teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe oluşturulmaktadır. Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi, internet ve baskı makinesi vb. araç- gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TT Net internet ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır. İdarecilerimizin odalarında, öğretmenler odasında, Çok Amaçlı salonumuzda ve tüm sınıflarımızda bilgisayar kullanılmaktadır. Ayrıca tüm sınıflarımızda projeksiyon makinesi mevcuttur. Ayrıca okulumuzun internet sitesi bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve uygulanan ölçme değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun konu anlatımları görsel ve işitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda günün şartlarına ve ekonomik koşullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiştirilmektedir. Açığa çıkan kullanım fazlası araçlar imkânları olmayan okullara hibe edilmektedir. Okulumuz bilgi ve bilgi birikimi kavramlarını önemseyerek öğrenci ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgileri düzenli ve sistemli bir biçimde dosyalamaktadır. Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları içinde ulaşabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arşivlenmesi ve yedeklenmesi yapılmaktadır. Okulumuzda çalışanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama, özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi işlemleri işlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arşivlenmekte ve yedeklenmektedir. Ayrıca kurumumuzda tüm paydaşlara ait gizlilik içeren yazı ve işlemler Okul Müdürü tarafından özel olarak arşivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranış notu 53

54 çizelgeleri, yazılı kâğıtları arşive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile şube, zümre ve çeşitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Öğrenci ve velinin bilgiye ulaşımı; duyuru panoları, anons, birebir görüşmeler, web sayfası, e-okul veli bilgilendirme sistemi, telefon zinciri ve toplantılar ile sağlanmaktadır. Çalışanların bilgiye erişimi ise birebir görüşmeler, internet, anons, telefon zinciri, duyurular, panolar ve dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda Müdür ve Müdür yardımcısı arasındaki iç iletişim bilgi işlem merkezinde oluşturulan kurum net aracılığı ile sağlanmaktadır. İdareciler, kendi alanlarını ilgilendiren öğrenci bilgilerini e-okul yönetim bilgi sistemine aktarmakta ve kullandıkları şifre ile bu bilgilere ulaşmaktadır. Okulumuzda bilginin geçerliliği sürekli güncellenerek yapılmaktadır. Bilgiler güncelliğini yitirdiğinde kamu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak arşivlenmektedir. Ayrıca okulumuzda defterler ve desimal dosya sistemi, mevzuata uygun olarak tutulmaktadır. Evraklar, desimal dosya sistemine uygun olarak numaralandırılmakta, gelen ve giden evrak defterine ve kurum net programına kaydedilmektedir. Yöneticilerimiz, okulumuz çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için basını ve eğitim-öğretimle ilgili seminerleri sürekli izlemektedir. Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını, var olan teknolojik donanımlarını başlangıçta ortaya konulan çalışma planlarına göre sınıflandırır ve zaman çizelgesi oluşturarak sağlarlar. Okulumuz binasının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları gerektiğinde yapılmaktadır. Okulumuzda araç ve gereçlerin oluşturduğu tehlikeyi önlemek amacıyla bu araç-gereçler uygun şekilde yerleştirilmektedir. Bina ve derslikte bulunan araçların periyodik bakımları yapılmaktadır.bunun dışında binanın elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşesindeki yangın tüplerinin ve malzemelerinin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır. Okul yöneticilerimiz okulu eğitimi ve toplumu etkileyecek teknolojik gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda belirler ve imkânlar doğrultusunda karşılarlar. Hedefe yakınlık derecesine göre de öncelik sırasına koyarak değerlendirirler. Sürekli takip ettikleri gelişmeleri kendilerinde bulunan teknoloji ile karşılaştırır ve zamanında eskiyen teknoloji 54

55 ürünlerini kullanılmaz hale gelmeden önce değiştirirler. Okulumuzda atıkların azaltılmasına yönelik bilinçli kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir. Okulumuzda olumsuz küresel kirlenmeye etki eden ürün kullanılmamaktadır. Toplanan pil, pet şişe, kâğıt ve kutular ilgili birimlere gönderilmektedir. Okulumuz onarım ihtiyaçları planlı ve gerektiğinde yapılmaktadır. Bina ve dersliklerde bulunan araçların, elektronik cihazların (tv, vcd, faks, bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi, baskı, beyaz eşyalar vb.) bakım onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. Binaların elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır.okulumuzda bulunan yangın köşelerindeki, yangın tüplerinin ve malzemelerin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır. Okulumuzda toplum sağlığını ilgilendiren, çalışanlara ve öğrencilerimize zarar verebilecek zararlı ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Kalorifer ile ilgili bakımlar periyodik olarak zamanında yapılmakta, Elmadağ Belediyesine baca temizliği, su depolarının bakımı ve dezenfektesi yaptırılmaktadır. Sınıflarda beyaz tahta kullanılmakta, çöpler kapalı çöp kutularında biriktirilmekte ve Elmadağ Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmaktadır. Okulun Teknolojik Altyapısı OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI ÖĞRETIM ARAÇ-GEREÇLERI SAYI Bilgisayar 20 Dizüstü Bilgisayar 1 Tepegöz - Projeksiyon 4 Fotokopi Makinasi 3 Video - Televizyon - Akilli Tahta 12 Kaset Çalar + Cd Çalar - TABLO-26 55

56 Okulun Fiziki Altyapısı FİZİKİ İMKANLAR SIRA NO FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI İHTİYAÇ 1 Müdür Odası 1-2 Odası 1-3 Memur Odası 1-4 Rehberlik Servisi 1-5 Hizmetli Odası Spor Odası 1-7 Derslikler 8+4 (İLKOKUL) - 8 Bilgisayar Laboratuvarı 1-9 Fen Bilgisi Laboratuvarı 1-10 Çok Amaçlı Salon 1-11 Müzik Odası 0-12 Resim Odası 1-13 Etüt Odası 1-14 Veli Görüşme Odası Spor Salonu Konferans Salonu 0-17 Arşiv 1-18 Depo 1 - TABLO-27 56

57 MALI KAYNAKLAR Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışlarıdan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kantin pay aktarımından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır.davranışlarda objektif olma ilkesine uygun olarak okulun gelir ve gider bilançosu altı ayda bir, ayrıca gelir- gider sonuçları aylık olarak panolara asılarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin karşılanmasında ihtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar sınırlıdır. Yatırımlar, okulumuzun politika ve stratejilerini destekleyecek doğrultuda öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanmakta, satın alma komisyonu tarafından teklifler alınmakta ve değerlendirme yapılarak uygun teklif seçilmektedir. Alınan hizmet ve araç-gereçler, muayene ve teslim alma komisyonu tarafından teslim alınarak ilgili demirbaş defterine kaydedilmektedir. Okulumuzda araç-gereçler ekonomik olarak tasarruf tedbirlerine uygun biçimde değerlendirilmektedir.finansal kaynakların tasarrufuna yönelik tedbirler de alınmaktadır. Giderlerimizin büyük bölümünü oluşturan su ve elektrik kullanımının denetimleri yapılarak tasarruf sağlanmaktadır. Kırtasiye giderleri ilgili liderlerin kontrolünde oluşturulan sistemle planlama yapılmakta, okulumuzun baskı, fotokopi ve yazılım hizmetleri için sorumlu kişiler görevlendirilmektedir. Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır. Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine işlenmektedir. 57

58 Okul Kaynak Tablosu OKULUN SON ÜÇ YILLIK MALİ DURUMU OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI (Okul Aile Bir.-Servis- Kantin-MEM ) GELİRLER TUTARI GİDERLER TUTARI TL TL TL 4000 TL TL TL TABLO-28 NOT: 2014 Yılında Henkel Firması okulumuza demirbaş alımı için TL lik yardım yapmıştır. OKULUN MALİ DURUMU Su Elektrik Yakıt TOPLAM Su aboneliğine başvuruldu ,87 TL TL ,87 TL TABLO-29 Not: Yakıt, elektrik faturaları İlçe MEM tarafından ödenmektedir. 58

59 GELIR GIDER YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Gıda Giderleri Temizlik Personel giderleri,ihtiyaç giderleri,çeşitli giderler Kırtasiye ve Bilgisayar harcamaları Bakım - onarım Demirbaş Giderleri Bina Sigorta, Eft- Havale, Noter, Vergi Prim ve Harç Giderleri Haberleşme Giderleri Elektrik,su, doğal gaz giderleri Sosyal Faaliyet Giderleri GENEL TABLO-30 59

60 İSTATİSTİKİ VERİLER Son 4 Yıla Ait Öğrenci Sayıları SINIFLAR E K T E K T E K T E K T 1.SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR TOPLAM TABLO-31 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR ,4 0,81 6. SINIFLAR 5,5 1,9 2,14 2,1 7. SINIFLAR 5,5 1,3 2,14 2,1 8. SINIFLAR 5,5 1,87 1,7 2,1 TABLO-32 60

61 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR TABLO-33 Devamsız Öğrenci Sayıları DEVAMSIZ ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Sınıfta Kalan Öğrenci Sayısı TABLO-34 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı TABLO-35 61

62 Okul Rehberlik Servisi Çalışmaları OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI SORUN ALANLARI K E K E K E Sağlık Sorunları Okulla İlgili Sorunlar Aile İle İlgili Sorunlar Kişisel Alanla ilgili Sorunlar Arkadaşlık Sorunları Sosyo- Ekonomik Sorunlar Toplam TABLO-36 NOT: Okulumuzda yılından itibaren rehber öğretmen bulunmamaktadır. Sportif Etkinlikler SPORTİF ETKİNLİKLER Yıllar Spor takımı sayısı Spor müsabakalarında alınan dereceler (Voleybol) 1 madalya (Voleybol) 1 madalya (Voleybol) 1 madalya TABLO-37 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler SOSYAL ETKİNLİK KULÜPLERİ Yıllar Sosyal kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında yapılan etkinlikler Temiz sınıf, spor müsabakaları, resim sergisi Kermes, temiz sınıf, spor müsabakaları, resim sergisi, Şiir dinletisi Kermes, temiz sınıf, spor müsabakaları, resim sergisi TABLO-38 62

63 Okulun Etkinlikleri DÜZENLENEN KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Yıllar Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı Okuma Bayramı, Yılsonu Sergisi Okuma Bayramı,Yılsonu Sergisi Yılsonu Şenlikleri 130 TABLO-39 Okul Kütüphanesi OKUL KÜTÜPHANE BİLGİLERİ Yıllar Kütüphanedeki Kitap Sayısı Kütüphaneden Yararlanan Öğrenci Sayısı TABLO-40 Ödül Durumu ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Takdir Teşekkür Onur Belgesi TABLO-41 Disiplin Durumu DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı Kınama Uzaklaştırma TABLO-42 63

64 Yerleşim Alanı ve Derslikler Okulumuz 360 öğrenci kapasitesine sahip bir okuldur.okulumuz büyük bir bahçe alanına sahiptir. 8+4 derslik ve 8 şube ile derslik kapasitemizin % 90 ı kullanılmaktadır. YERLEŞIM Toplam Alan (m 2 ) Bina Alanı (m 2 ) Bahçe alanı (m 2 ) SOSYAL ALANLAR Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı(m 2 ) Kantin 0 0 Çok Amaçlı Salonu Yemekhane SPOR TESISLERI Tesisin adı Kapasitesi Alan Basketbol Alanı 1 Standart Futbol Sahası 1 Minik Voleybol Sahası 1 Standart TABLO-43 64

65 2. KURUM DIŞI ANALİZ ÇEVRE ANALIZI PEST Analizi Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir. PEST Analizi faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan analizdir. Okulumuzda PEST Analizi, politik(siyasi), ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu (fırsat) veya olumsuz (tehdit) etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerin sakıncalı(tehdit) taraflarından korunmak, avantajlı(fırsat) taraflarından yararlanmaya çalışmaktır. Okulumuz politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki çevre değişkenlerini değerlendirmiş, bu değişkenlerin okulun gelişimine nasıl katkı sağlayacağını ya da okul gelişimini nasıl engelleyeceğini belirlenmiştir. Bu değişkenlerden okulumuzun gelişimine katkı sağlayacak olanlar bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra okul gelişimini engelleyebilecek olan değişkenler ise tehdit olarak alınmış ve planlama yapılırken bu tehditler göz önünde bulundurulmuştur. Sosyal faktörler çevrenin sosyokültürel değerleri ve tutumları ile ilgilidir. Bu değer ve tutumlar okulumuzun çalışanları ve hizmet sunduğu kesimler açısından önemlidir. Çünkü bu konular örgütün stratejik hedeflerini, amaçlarını etkileyebilir, kurum açısından bir fırsat ya da tehdit oluşturabilir. Sosyal açıdan çevre analizi yapılırken kurumun bulunduğu çevredeki yaşantı biçimi, halkın kültürel düzeyi, toplumsal gelenekler vb. konular dikkate alınmalı, bu konuların kurum açısından bir fırsat mı yoksa tehdit unsuru mu olduğu tespit edilmelidir. Teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi günümüz haberleşme araçları çevrede olup bitenlerden zamanında haberdar olma olanakları yanında, yazılı haberleşmenin ifade güçlüklerini ortadan kaldırmış, hatta birtakım olayları görerek anında izleyebilme olasılığını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Herhangi bir haber, mesaj veya önemli bir olay, dünyanın herhangi bir yerine vakit geçirmeksizin çok çabuk ulaşmakta; dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yere bilgi ve deneyim transferi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum bilimsel, teknik ve düşünsel alanlarda meydana gelen gelişmelerin iyi veya kötü sonuçlarıyla bütün dünyaya 65

66 yayılmasını sağlamaktadır. Böylece, dünyada kişiler arası ilişkilerde olduğu kadar, grup ve uluslararası ilişkilerde de sosyokültürel yönden hızlı değişimler meydana gelmektedir. Bilimsel, teknik ve düşünsel değişimler, eğitim ve öğretim alanındaki sistem ve yöntemleri de temelinden değişime zorlamaktadır. PEST (ÇEVRE) ANALİZİ POLİTİK VE YASAL ETMENLER *Milli Eğitim Bakanlığı ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlarının incelenmesi *Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi *Personelin yasal hak ve sorumlulukları *Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar. *Okul çevresindeki politik durum *Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanması *Okulumuzun bulunduğu çevrenin, eğitimeöğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri EKONOMİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ *Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu *İş kapasitesi *Okulun gelirini arttırıcı unsurlar *Okulun giderlerini arttıran unsurlar *Tasarruf sağlama imkânları *İşsizlik durumu *Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları *Kullanılabilir gelir *Velilerin sosyoekonomik düzeyi *Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada itici güç olarak belirmesi *Toplum kavramında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler *Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi *İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış *Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış *Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları 66

67 SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ *Kariyer beklentileri *Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri *Aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.) *Nüfus artışı *Göç *Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı *Doğum ve ölüm oranları *Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüks yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam) *Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul çağı öğrenci sayısı *Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması TEKNOLOJİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ *Milli Eğitim Bakanlığı teknoloji kullanım durumu, *e- devlet uygulamaları *e-öğrenme, e-akademi, e-okul, eba uzem internet olanakları *Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar bunların kazanılma ihtimali *Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, *Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar *Teknoloji alanındaki gelişmeler *Okulun yeni araçlara sahip olma imkânları *Teknolojinin eğitimde kullanım, *Teknolojinin ilerlemesinin, yayılmasının *Bilginin hızlı üretimi, *Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim- paylaşım olanakları TABLO ÜST POLİTİKA BELGELERİ VE DİĞER POLİTİKA BELGELERİ SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 4 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 6 Milli eğitim ile ilgili mevzuatlar 7 Elmadağ İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Stratejik Planı TABLO-45 67

68 4. GZFT (SWOT) ANALİZİ Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar,dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıştır. Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaştırılmıştır. Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında konuların önem derecesine göre sıralanması yöntemleri uygulanmıştır. Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir. 68

69 GZFT ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz *Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi *Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması *Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması *Deneyimli öğretmen kadrosunun olması *Kendini geliştiren gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenlerin olması *Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı *Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması *Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması *ADSL bağlantısının olması *Öğrencilerin okuma ihtiyacının giderilmesi için kütüphanenin olması *Çok Amaçlı Salonun olması Zayıf Yönlerimiz *Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi *Okuma alışkanlığının az olması *Kadrolu hizmetli ve memur personelinin olmaması *Okulun fiziki mekânlarının yetersizliği *Sportif faaliyetler için kapalı spor salonunun olmayışı Fırsatlarımız *Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği *Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları * İl Özelİdaresinin eğitime desteği *Hayırseverlerin varlığı *Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması *Okulumuzun yakınlarında sağlık ocağı bulunması *Eğitim kadromuzun dinamizmi Tehditlerimiz *Okulumuzun Köy okulu olması. *Parçalanmış ve problemli aileler *Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi *Velilerin ekonomik durumlarının zayıf olması nedeni ile katkı sağlayamamaları. *Okula toplu ulaşımın olmaması *İnsan kaynaklarının yetersizliği *Velilere kısa sürede ulaşılamaması *Okulumuzun diğer okullar ve kurumlara uzak olması TABLO-46 69

70 TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT STRATEJİLERİ Zayıflığı azalt tehditlerden kurtul FIRSATLAR-F a) Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog ve iş birliği. b) Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınması. Hayırseverlerin varlığı GÜÇLÜ YÖNLER-G 1. Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi 2. Liderlik davranışlarını sergileyen yönetici ve çalışanların bulunması. 3. Okulun sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdeki başarısı. 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının olması. 5. Ders dışı faaliyetlerin yapılması. GF STRATEJİLERİ 1. Eğitim-öğretim, personel vb. iş ve işlemlerin kısa sürede çözümlenmesi.(1-a) 2. Objektif yönetim anlayışının güven oluşturması.(2-b) 3. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden başarı gösteren öğrencilere hayırseverlerin yardımı.(3-c) 4. Bilişim Teknolojileri Sınıfının etkin kullanımıyla ve hayırseverlerin yardımlarıyla proje üretiminim artırılması.(4-c) Öğrenci takibinin sağlanabilmesibaşarı ve devam(6-d) ZAYIF YÖNLER-Z 1. Okulun bahçesinin yetersiz olması. 2. Sınıf kitaplıklarının aktif halde işlememesi. 3. Okulun fiziki bakımdan yetersizliği. 4. Ödeneklerin yetersizliği. 6. Veli iletişiminin güçlü olmaması. ZF STRATEJİLERİ 1. Kütüphane ve sınıf kitaplıklarının aktif hale getirilmesi için okulun maddi ve insan kaynaklarından faydalanılması.(2- e) 2. Okulumuzun fiziki yetersizliğinin giderilmesi için hayırseverlerden ve çevre kuruluşlarının desteğinden yararlanılması.(3.c) 3. Maddi kaynak sorununun hayırseverler ve çevre kuruluşlarının desteği ile aşılması.(4-c) TEHDİTLER-T a) Okulumuzun taşıma merkezi olması. d) Velilere kısa sürede ulaşılamaması. e) İnsan kaynaklarının yetersizliği. GT STRATEJİLERİ 1.Velilere ulaşmak için servis şoförlerinin kullanılması ZT STRATEJİLERİ 1. Servis şoförleri ile görüşülmesi. TABLO-47 70

71 F. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI Karacahasan İlkokulu - Ortaokulu Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları, paydaş analizi ile kurum içi ve dışı analiz sonuçlarına göre tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI İlköğretimde devamsızlık Temel eğitimden ortaöğretime geçiş Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri Hayat boyu öğrenmeye katılım Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler Okuma kültürü Eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri Okul sağlığı ve hijyen Okul güvenliği Zararlı alışkanlıklar Temel dersler önceliğinde ulusal sınavlarda öğrenci başarı durumu Temel eğitimden ortaöğretime geçişin tanıtımı Öğrencilerin sınav kaygısı Yabancı dil yeterliliği Uluslararası hareketlilik programlarına katılım İnsan kaynakları planlaması Çalışanların ödüllendirilmesi ve motivasyon İnsan kaynağının genel ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi Öğretmenlik mesleği adaylık eğitimi süreci Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı Alternatif finansman kaynaklarının artırılması Okul-Aile birlikleri Çalışma ortamı ve koşulları Okulun fiziki kapasitesi Okulun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim ve öğretim ortamları Donatım eksikliği Teknolojik altyapı eksikliği Stratejik yönetim ve planlama anlayışı Projelerin etkililiği ve proje çıktılarının sürdürülebilirliği İç denetimin kurumlarda anlaşılırlık ve farkındalık düzeyi Kurumsal aidiyet İç ve dış paydaşlarla etkin ve sürekli iletişim Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu; mobil uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması Elektronik ağ ortamlarının etkinliği Arşiv yönetiminin yetersizliği TABLO-48 71

72 G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak okulumuzun Stratejik Planı nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları Öğrenci Öğretmen Öğretim programları ve materyalleri Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi Rehberlik Ölçme ve değerlendirme 3. KURUMSAL KAPASİTE 3.1. Beşeri Altyapı İnsan kaynakları planlaması İnsan kaynakları yönetimi İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı Finansal kaynakların etkin yönetimi Okul bazlı bütçeleme Eğitim tesisleri ve altyapı Donatım 4. OKUL - VELİ İLİŞKİLERİ 4.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama Eğitim ve öğretim faaliyetlerine velilerin etkin katılımısağlama 72

73 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 73

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

AŞAĞIDAKİ ANKET SORULARI ÖRNEKTİR.!!!

AŞAĞIDAKİ ANKET SORULARI ÖRNEKTİR.!!! AŞAĞIDAKİ ANKET SORULARI ÖRNEKTİR!!! EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ AOkul Çalışanları Memnuniyet Anketi İLKÖĞRETİM OKULU/LİSESİ OKUL ÇALIŞANLARI Değerli Çalışanımız; MEMNUNİYET ANKETİ Okulumuzun sizlere daha

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

STRATEJİK PLAN PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) STRATEJİK PLAN PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) 2015-2019 Pertevniyal Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı Sayfa 1 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

STRATEJİK PLAN PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

STRATEJİK PLAN PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) STRATEJİK PLAN PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) 2015-2019 Pertevniyal Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı Sayfa 1 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C.

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. AMASYA VALİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK KAPAKLI ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PLANI T.C. KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

STRATEJİK PLAN T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PLANI T.C. KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015 2019 T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK KARAİSALI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 PLANI KARAİSALI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT YALÇIN BAYKUŞ İLKOKULU STRATEJİK PLAN

T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT YALÇIN BAYKUŞ İLKOKULU STRATEJİK PLAN T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT YALÇIN BAYKUŞ İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT YALÇIN BAYKUŞ İLKOKULU ŞEHİT YALÇIN BAYKUŞ İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan,

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI Toki Evliya Çelebi İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL/2015 T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI TOKİ EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU TOKİ EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C BİSMİL KAYMAKAMLIĞI BİSMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BİSMİL KAYMAKAMLIĞI BİSMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C BİSMİL KAYMAKAMLIĞI BİSMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STARTEJİK PLAN (2014-2019) DİYARBAKIR 2014 T.C. BİSMİL KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜÇTEPE ORTAOKULU ÜÇTEPE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Çocuk Sevenler Derneği İlkokulu STRATEJİK PLAN

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Çocuk Sevenler Derneği İlkokulu STRATEJİK PLAN T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Çocuk Sevenler Derneği İlkokulu 0 2015-2019 STRATEJİK PLAN 1 T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK SEVENLER DERNEĞİ İLKOKULU

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 I Çalışmadan,

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI 0 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. MURADİYE KAYMAKAMLIĞI Yumaklı İlkokulu ve Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN MURADİYE-VAN/2015 T.C. MURADİYE KAYMAKAMLIĞI YUMAKLI İLKOKULU ve ORTAOKULU YUMAKLI İLKOKULU ve ORTAOKULU 2015-2019

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MERKEZ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I 1 KASTAMONU 2015 2015-2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I 2 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI YUNUS EMRE İLKOKULU STRATEJİK PLANI

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI YUNUS EMRE İLKOKULU STRATEJİK PLANI T.C. KAYMAKAMLIĞI YUNUS EMRE İLKOKULU STRATEJİK PLANI T.C. KAYMAKAMLIĞI YUNUS EMRE İLKOKULU STRATEJİK PLANI 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY T.C DERELİ KAYMAKAMLIĞI YAVUZKEMAL YBO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu

TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu TC ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle/ Mehmet Akif İnan İlk/Ortaokulu 2015/2019 STRATEJİK PLANI ANKARA-2015 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

TC İPEKYOLU KAYMAKAMLIĞI CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU KURUMU STRATEJİK PLANI ( )

TC İPEKYOLU KAYMAKAMLIĞI CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU KURUMU STRATEJİK PLANI ( ) TC İPEKYOLU KAYMAKAMLIĞI CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) VAN 2015 1 T.C İPEKYOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU KURUMU CEMİL YÖRÜK ORTAOKULU KURUMLARI

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI

ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI Osmangazi İlkokulu/Ortaokulu 3 2015-2019 T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL/2015 OSMANGAZİ İLKOKULU/ORTAOKULU 1 2 OSMANGAZİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 i 2019 T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ Şehit Pilot Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI OSMANİYE-2015 T. ŞEHİT PİLOT BİNBAŞI OĞUZ APANOĞLU İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan,

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C. KARTEPE KAYMAKAMLIĞI Suadiye İlkokulu/Ortaokulu STRATEJİK PLAN

T.C. KARTEPE KAYMAKAMLIĞI Suadiye İlkokulu/Ortaokulu STRATEJİK PLAN T.C. KARTEPE KAYMAKAMLIĞI Suadiye İlkokulu/Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. KARTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SUADİYE İLKOKULU/ORTAOKULU SUADİYE İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ STARTEJİK PLANI

YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ STARTEJİK PLANI 2015-2019 YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ STARTEJİK PLANI SERİK KAYMAKAMLIĞI Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yunus Emre Anadolu Lisesi 2 3 İSTİKLAL MARŞI Kahraman Ordumuza Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI. Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ ADAMLARI MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI. Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ ADAMLARI MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ ADAMLARI MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞ ADAMLARI MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI İSTİKLAL MARŞI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ İLÇESİ OKUL/KURUM ADI : BALIKESİR : Bandırma : (748900) Şehit Öğretmen Mustafa

Detaylı

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ankara-2015 İSTİKLAL MARŞI

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI YAHYA KAPTAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) 2015-2019 STRATEJİK PLANI İzmit 2015 İZMİT YAHYA KAPTAN ORTAOKULU 2015,İZMİT 1 Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı