ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January / February / March / April 205 Issue: 02 Volume: 02 Spring ISSN PRINT: ve ISSN ONLINE:

2 UHPPD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu yayınlanabilir yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan Etik Kurul Raporu bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar) a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri yetkilileri Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında adresinden edinilebilir. 3. Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın Nisan Ağustos Aralık aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser makale ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler ( Belge No: Belge No: 2880) kalite belgeleriyle ve (205/ GE-8968) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: ve Online ISSN NO: numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. II

3 6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 205: ) veya (Yılmaz ve diğ., 205:) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (205). Çalışanlarda Ödüllendirmenin İş ve Performans Üzerine Etkisi, UHPPD Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı:, Cilt:, ss.-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı makale formatında olmak zorundadır türünde yayınlara yer verilmektedir. 0. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. III

4 GENERAL INFORMATION ABOUT UHPPD JOURNAL. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two referees who are field experts. The articles not reported as issuable positively by two field referees aren t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 2. Author(s) cannot make a demand for the journal s procedure concerning the academicians in journal s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren t given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about our journal can be obtained from the website of the journal 3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months April August December. All readers can download the articles from the journal s web system and the relevant paper article can be used on condition that our journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality ( Doc. No: Doc. No: 2880) and trademark patent (205/ GE-8968). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. IV

5 5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: and Online ISSN NO: APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 205: ) or (Yılmaz et al. 205:), in the reference part YILMAZ, M., (205). It is indicated as Effect of Rewarding in Employees on Job and Performance, UHPPD International Journal of Psychiatry and Psychological Researches, Issue:, Volume:, pp.-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the journal should be taken into account by all authors. 8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our journal are sent to relevant indices via by the publication date of the journal. 9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction have to be in an article format and these publications are also included. 0. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn t be previously published, not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line with the T.R. Law. V

6 İÇİNDEKİLER KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME -9 Nurgül ÖZDEMİR HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KAYGI DURUMU 0-22 Hatice YALÇIN HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA DEPRESYON RİSKİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Mine ÖNDER ŞAHİN, Sonnur TAŞ REHABİLİTASYON HASTANELERİNDE REKREASYON UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE HANIM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Nefize ÇİMEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, İrfan ASLAN DERLEME MAKALELER SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR Ali Serdar YÜCEL, Ahmet ATALAY, Ayça GÜRKAN VI

7 BAŞ EDİTÖRLER Tanju SÜRMELİ Ayça GÜRKAN BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI Murat KORKMAZ GENEL YAYIN YÖNETMENİ Ali Serdar YÜCEL DERGİ İLETİŞİM VE SEKRETERYA Ali Murat KIRIK TÜRÇE DİL EDİTÖRÜ Gülsemin HAZER İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ Gökşen ARAS PSİKOMOTOR Gülten HERGÜNER Serdar TOK Yener ÖZEN GELİŞİM PSİKOLOJİSİ OKUL ÖNCESİ Adalet KANDIR Nezahat GÜÇLÜ Fatma TEZEL ŞAHİN Arzu ÖZYÜREK Neylan ZİYALAR Yücel GELİŞLİ Mustafa USLU Nurhayat ÇELEBİ Dilek GÖKTÜRK CARY Mustafa TALAS MEDYA, TEKNOLOJİ, ŞİDDET VE KADIN Emine DEMİRAY Murat KORKMAZ SPOR PSİKOLOJİSİ SPORDA ŞİDDET Yavuz TAŞKIRAN Aylin ZEKİOĞLU Fatih ÇATIKKAŞ Kemal GÖRAL Elif KARAGÜN OBEZİTE VE PSİKOLOJİ Aslı UÇAR Çetin YAMAN ANNE VE ÇOCUK İLİŞKİSİ Ümran SEVİL Emre YANIKKEREM Sezer ER GÜNERİ TÜKETİM PSİKOLOJİSİ Yelda ŞENER PARA PSİKOLOJİ Ayhan AYTAÇ Nur DİLBAZ ALACAHAN Yasemin KESKİN BENLİ İSTATİSTİK Saliha ALTIPARMAK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Şeyda DÜLGELLER Ayça GÜRKAN İNTERNET ve SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI Michael KUYUCU PSİKİYATRİ İsmet KIRKPINAR SOSYOLOJİ KİŞİSEL PSİKOLOJİ SOSYAL PSİKOLOJİ Şengül HABLEMİTOĞLU UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI KAYGI VE KORKU KLİNİK PSİKOLOJİ Tanju SÜRMELİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Işık BAYRAKTAR Gökhan DELİCEOĞLU YAYIN VE DANIŞMA KURULU Adalet KANDIR Yasemin KESKİN BENLİ Yelda ŞENER Arzu ÖZYÜREK Ayhan AYTAÇ Ali Murat KIRIK Ali Serdar YÜCEL Bülent KILIÇ Çetin YAMAN Dilek GÖKTÜRK CARY Emine DEMİRAY Fatma TEZEL ŞAHİN Gülten HERGÜNER Gökşen ARAS Gülsemin HAZER Emre YANIKKEREM Mustafa USLU Murat KORKMAZ Mustafa TALAS Michael KUYUCU Nurhayat ÇELEBİ Nurullah KARTA Şengül HABLEMİTOĞLU Nur DİLBAZ ALACAHAN Tanju SÜRMELİ Sezer ER GÜNERİ Serdar TOK Saliha ALTIPARMAK Ümran SEVİL Yücel GELİŞLİ Yavuz TAŞKIRAN Şeyda DÜLGELLER Ayça GÜRKAN Nezahat GÜÇLÜ İsmet KIRKPINAR Işık BAYRAKTAR Gökhan DELİCEOĞLU VII

8 YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ BİLİM DALLARI ³ ³ Çocuk Psikiyatri ³ ³ Çocuk Psikolojisi ³ ³ Deneysel Psikoloji ³ ³ Fizyolojik Psikoloji ³ ³ Gelişim Psikolojisi ³ ³ Kadın ve Şiddet ³ ³ Kaygı ve Korku ³ ³ Klinik Psikoloji ³ ³ Medya Teknoloji ³ ³ Obezite ve Psikoloji ³ ³ Para Psikoloji ³ ³ Psikiyatri ³ ³ Psikoloji ³ ³ Psikomotor ³ ³ Sosyal Psikoloji ³ ³ Sosyoloji ³ ³ Spor Psikolojisi ³ ³ Tüketim Psikolojisi ³ ³ Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ³ ³ İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı ³ ³ Zihinsel Anatomi ³ ³ Şiddet Türleri VIII

9 DISCIPLINES ³ ³ Child Psychiatry ³ ³ Child Psychology ³ ³ ExperimentalPsychology ³ ³ PhysiologicalPsychology ³ ³ DevelopmentalPsychology ³ ³ WomenandViolence ³ ³ AnxietyandFear ³ ³ ClinicalPsychology ³ ³ Media Technology ³ ³ ObesityandPsychology ³ ³ Psychology of money ³ ³ Psychiatry ³ ³ Psychology ³ ³ Psychomotor ³ ³ SocialPsychology ³ ³ Sociology ³ ³ Sports Psychology ³ ³ Consumer Psychology ³ ³ DrugsandDrugAddiction ³ ³ Internet andsocial Media Addiction ³ ³ MentalAnatomy ³ ³ Types of Violence IX

10 DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER X

11 DİĞER DERGİLERİMİZ BESLENME ARAŞTIRMALARI KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI HEMŞİRELİK MİMARLIK VE TASARIM MÜZİK VE SAHNE SANATLARI EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI XI

12 Uzm. Dr. Tanju SÜRMELİ Baş Editör Değerli Bilim İnsanları., Dergimizin bu sayısında toplam 7 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. 6 araştırma ve uygulama literatür inceleme ve derleme şeklinde çalışma bu sayıdaki yerini almıştır. Her sayımızda olduğu gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış ve emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası alanda ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. Bir sonraki sayımız Mayıs Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı sunarım. (Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). Basın Yayın Kanunun 587 gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m-3-4 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü kümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur. XII

13 Distinguished Scientists., We have published 7 articles in this volume of our journal. This issue is composed of scholarly articles prepared in different fields and disciplines. 6 of them are research and application articles, and of them is a research and analysis article. As in every volume, our specialist referees worked hard and contributed to the preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the whole team who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s), we have started to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from the web page where the relevant article s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our next volume that includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope this new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal. (In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication to the editorship and journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to jo urnal in written. Allliability in this issue belongs to author(s)). As per the 587 of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-3-4 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don t ac cept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are ac cepted and published in ourjournal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content whic h are against the intellectual property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/ are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal s management and other boards don t accept any responsibility regarding the second, third and other person s and institutions under any condition. In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.. XIII

14 UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES KADINA TOPLUMSAL YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK EŞİTSİZLİĞİNDE BEDEN EĞİTİMİ MEDYANIN ÖĞRETMENİ ROLÜ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY SEXISM AGAINST WOMAN PROSPECTIVE STUDY ON PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi İletişim Nurgül Fakültesi ÖZDEMİR Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni Adnan Menderes University, School of Physical Education and Sport Aydın/Turkey Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal Öz: olarak Bu çalışmada yüklenen beden rol ve eğitimi sorumluluklar öğretmen adaylarının kısaca toplumsal cinsiyetçi tutumlarının cinsiyet şeklinde belirlenmesine ifade edilmektedir. ve bu tutumları Birey etkileyen dünyaya çeşitli değişkenlerin geldiği andan saptanmasına itibaren toplumsal çalışılmıştır. cinsiyet Araştırma kendisini tarama modeline göstermekte göre olarak ve insani yapılmıştır. ilişkiler Araştırma de farklılaşmaktadır. verileri Fiske ve Ancak Glick günümüzde (996) tarafından gerek toplumsal geliştirilen gerekse ve Sakallı-Uğurlu de siyasal (2002) açıdan tarafından kadın ikinci Türkçe ye plana uyarlanan atılmakta Çelişik ve erkeklerin Duygulu Cinsiyetçilik gölgesinde Ölçeği yaşamaya ve araştırmacı mecbur bırakılmaktadır. tarafından hazırlanan Kadın-erkek bilgi formu eşitsizliği kullanılarak medyanın elde edilmiştir. farklı alanlarına Çalışmanın da kişisel verileri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü nde öğrenim gören 32 öğrencinin görüşleri alınarak toplanmıştır. yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler Veriler SPSS 7.00 istatistik paket programı kullanılarak aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, noktasında bağımsız durumun gruplar t-testi, bu şekilde tek yönlü olmadığı varyans medyada analizi, korelasyon yer alan programlardan istatistik teknikleri ve sunulan kullanılmıştır. içeriklerden Araştırma de sonucunda açıkça anlaşılmaktadır. beden eğitimi Bu öğretmeni çalışmada adaylarının toplumsal cinsiyetçi tutumlarının eşitsizliğinde düşmanca medyanın cinsiyetçilik rolü irdelenmiş boyutunda cinsiyete, ve kadının en uzun medyadaki süre yaşanılan konumlandırılışı yere; korumacı üzerine cinsiyetçilik çıkarımlarda boyutunda ise bulunulmuştur. ailenin spor yapma Araştırma konusunda neticesinde sağladığı kadının desteğe medyada cinsel gözlenmiştir.cinsiyetçi bir obje olarak kullanıldığı tutumlarının ve erkeklerin öğretmen göre değiştiği adaylarının gerisinde yer profesyonel aldığı ortaya sporcu çıkmıştır. olup olmamasına, Bununla birlikte spor yapma elde edilen nedenine, bulgular ekonomik örneklerle koşullarına desteklenmiştir. ve branşlarına göre değişmediği gözlenmiştir. Anahtar Anahtar Kelimeler: Kelimeler: Kadın, Toplumsal Spor, Cinsiyetçilik, Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Öğretmeni Erkek Adayları Hegemonyası, Medya, Pozitif Beden Eğitimi Ayrımcılık, Medyada Etik Abstract: Roles and responsibilities socially attributed to women and men in different periods of history, Abstract: different In geographies this study, physical and different education cultures teachers are sexispressed attitudes, as gender and these in short. attitudes Gender affect appears the determination since the ex- of individual the number is born of variables and human have affairs been studied differ. However, to detect. The women research are pushed has been into done the as background according to both the screening socially model. and politically Research data and were they collected are forced with to The live Contradictory shadow Sensitive of men. Sexism Gender Scale developed inequality by Fiske reflected and Glick to under the (996) different and fields adapted of media by Sakallı-Uğurlu and this condition (2002) increasingly a puts personal inequality information on a form. solid Data basis. of While the study women were Besides using collected from Physical Education Teacher Candidates. In and men have the same rights and responsibilities in data analysis were used descriptive statistics, independent theory, it is clearly understood from the programs and sample t-test, one-way analysis of variance, correlation contents presented in media that the situation is the statistical techniques. As a result of the physical education teachers right opposite attitudes in hostile practice. sexism In this sexist study, gender the in role size, of the media longest in gender place of inequality residence; is the emphasized family about and making some the conclusions sport protectionist have been sexism made size on varies positioning according women to the in support media. was Following observed. the Besides research, sexist it has attitudes been of indicated teacher candidates that women were are not used observed as a sexual that change object in to media the professionalism they fall of behind the situation, men. Moreover, why do sports findings to, economic obtained and conditions, have been according supported to with income examples.. Key Words: Woman, Sport,Sexism,Physical Education Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Media, Positive Discrimination Ethics In Teacher Canditates Media Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Nurgül ÖZDEMİR, Adnan Menderes Beden Eğitimi Spor Yoksek Okulu Aydın / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee

15 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880).INTRODUCTION to this perception, they also have poor decisionmaking skills in social life (Ölçer, 2003). GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Gender is the process of defining women and ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI men as social beings within the culture. While Gender is a cultural issue and leads to social classifying of men and women in masculine and ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER social roles provided for women and men are often attributed to biological sex, they are actually CUSTOM DUTIES feminine roles. It can be determined whether a a result of Selin KILINÇ 2, Hatice person YURTSEVER is male or 3 female by looking at biological 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali indicators. Hukuk Programı However Yüksek Lisans it can t Öğrencisi be determined whether institutionalization of the social 3 Celal culture. Bayar Üniversitesi Changes Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü a person is masculine or feminine because the in gender roles (where biological gender doesn t Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising criteria are cultural, thus changeable. Gender roles eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities change) throughout the history is one proof of miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those during children s socialization process are thought sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of above statement. Because social gender roles can dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy and internalized in different ways (Bhasin, 2003). change, they can türüdür. be Aynı subject zamanda to harcamalar critical üzerinden studies. alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on For example, a kurumlar girl who vergisi lives gibi belirli in a aralıklarla village alınan can bir Discrimination regular basis like income is tax the and process corporate tax, where as behavioral vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties pasture the animals, eşyanın gümrüğe climb geldiği a tree anda or bir go defaya to mahsus the tendencies are collected only and once intentions when commodities towards subject prejudiced groups olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to crop field all by Usul herself Kanunu (VUK) nun while a ikinci girl maddesine who lives göre bu become the second clear item of behaviors tax procedural and law, custom actions (Dökmen, kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, in the city can only gümrük wander vergilerinin safely usul ve uygulama near her esasları own ). procedures Gender and practises discrimination of custom duties has are been defined sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered house. If even being ile dış ticarete born konu in different olan eşyanın regions Türkiye Gümrük of as Through the state this where law, a systematization women are has positioned been in lower Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to the same country işlemlerin (rural or sırasına urban) göre can help bir create sistematik levels, international ignored trade entering or kept customs aside territories in of social, cultural, oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. different norms gümrük of behavior, vergisinde de the zorunlu reason aşamalar can t olan be tarh, political Like all other and taxes, economic compalsive areas levels such as a as result of men s tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated just biological (Bhasin, Bakanlığı na 2003). bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan negative by General attitude Directorate toward of Customs them as a part in of male-dominant Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından societies Customs hazırlanan Law. (Sakallı, Resolution Yüksek 2002). process Lisans of Tezinden disputes Gender over discrimination In the process of Gümrük türetilmiģtir. socializing, vergisinden certain doğan uyuşmazlıkların thought and çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir generally process of other begins taxes. within Customs the duty disputes family. In addition, behavior patterns yapıya that sahiptir. are appropriate Gümrük vergisi for uyuşmazlıkları gender have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. girls place. and However, boys in the are case shaped of disputes and not being manipulated differently by using cultural values. This causes roles are adopted. Ancak All idari following aşamada experiences çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. takes places within this conditioning. Gender Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, these Disputes individuals to grow into men and women polarization separates characteristics of men and who approve and defend gender discrimination. women, despite the fact that these characteristics Different levels of importance given to education define human beings when unified. This leads to is one of the most important factors that causes a perception that men are rational, reasonable and and cultivates gender discrimination. objective. Because of these characteristics, men are seen to be the creators of the culture. In this Gender discrimination can be seen in direct actions perception however, women are closer to nature, as well as hidden or indirect actions. Today, gender therefore more prone to lose control. According prejudice and discrimination continues to be an 2

16 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) mechanic, builder or mechanic or sport related occupations, while only %4 of females prefer these occupations. Sports is another area where this kind of sexism applies to. The social reality of women in sports (second position) is closely related to percep- issue, taking a covert and complex form, in societies where these kinds of discrimination GÜMRÜK VERGĠSĠ are not UYUġMAZLIKLARININ feed biological differences between sexes. As a tion and evaluation of sports activities, which tolerated (Dökmen, 2004). Gender ĠDARĠ discrimination AġAMADA ÇÖZÜM sports YOLLARI activity is defined with high level sports structure continues to ADMINISTRATIVE exits by institutionalizing SOLUTIONS performances, TO DISPUTES superior OVER physical characteristics, in different forms. For example, certain CUSTOM places DUTIES talents, achievements, ambition and records while where people go to socialize are subject to gender practicing sports is slowly restricted for those who Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 discrimination as well. The presence of a woman do not possess above characteristics, biological 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü where mostly men go to can have the meaning that the dignity of the woman is injured, or at least Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Unes Like all and other Nation taxes, compalsive 989). levels such as tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes subject to questions (Ölçer, 2003). Existing gender discrimination in business life is also internalized. Pilots and surgeons are generally not visualized as women because these jobs are thought to be feminine. However certain occupational groups like kindergarten teachers, nurses and flight attendants are feminine. As these conditionings are determining factors where men and women positions themselves, gendered (sexist) division of labor uses an approval mechanism (Bhasin, 2003). According to England and Farkas (986), in study performed by the second, fourth, and sixth grade students to determine the occupational preferences, %54 of females want to be teacher, nurse, housewife, secretary, and waitress, while the number is only % for males. And males %57 of them prefer firefighters, police, car differences and between the sexes are normalized and transforms into dichotomy. The determining factor in this transformation is emphasizing female body (which is marginalized as opposed to male body) in sexual context, sexualizing women s sports events and presenting men s sports as natural state of athletic experiences (Koca, 2006). From a historical perspective, it has been observed that female athletes not tolerated. Greeks women not only forbidden to participate in the game but also even watching the games resulted in death (Le Seeing sports as a male-specific activity by integrating athletic form of male body is a product of patriarchal understanding in the male-dominant society. There is a close relationship between gender roles of individuals in society (dictated by this understanding) and their participation in sports and sports experiences. Like in many societies, family and school are extremely important for learning gender roles during socialization process in Turkish society (Kağıtçıbaşı, 982; vd. Koca,2006). During educational process, both female and male students can be exposed to different sexist attitude from teachers of different 3

17 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) courses. For example, teachers low expectations 2.MATERİALS AND METHODS GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ for male students and negative beliefs regarding The research employs screening model. In order their attitude in courses like literature, ĠDARĠ history AġAMADA and ÇÖZÜM YOLLARI to measure social gender discrimination, subjects biology may lead for ADMINISTRATIVE male students to develop SOLUTIONS TO DISPUTES OVER who were selected by sampling from population an understanding that there is a problem CUSTOM with DUTIES were given the Ambivalent Sexism Inventory, these courses (Myhill and Jones, 2006). Selin Just KILINÇ as 2, Hatice YURTSEVER which was developed 3 by Fiske and Glick in 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi well, female students are often implicitly exclu- 996 and adapted to Turkish in 2002 by Sakallı ded from all teaching process and practices in 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın information from the movement forms. of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 3.SAMPLE tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, to Like st, all 2nd, other taxes, 3rd compalsive and 4th levels classes. such as tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler 4.DATA Enstitüsü Customs Maliye and ANALYSİS Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes physical education class. It can easily be said that they don t benefit sufficiently from physical education teaching process as a whole. Physical education courses/classes hold a special place in gender discrimination context because in physical education, students gender roles are restructured and multi-layered sides of these gender identities are emerged. Indeed, activities and practices in physical education classes act as educational areas where both female and male teachers reinforce hegemonic masculine stereotypes and prejudices (Parker and Curtner-Smith, 20). As sexism in sports become more prominent and internalized both for male and female students, especially with physical isolation practices in physical education and Uğurlu. Subject were also given personal Research data were obtained from a total of 32 volunteer students (47 female, 85 male) between ages 8-27, who continue their education in Adnan Menderes University, School of Physical Education and Sports, Physical Education and Sports Teacher Education department, who attend Obtained data were analyzed using version 7.00 of SPSS statistical package program. Descriptive statistics, independent samples t-test, one-way analysis of variance, simple and partial correlation techniques were used for data analysis. process, the aim of this study is to determine sexist attitudes of physical education teachers (who 5.RESULTS are the main actors regarding sexism in sports) Physical education teacher candidates sexist and various variables that affect these attitudes. behavior by gender variable were analyzed using t-test. Analysis results are shown in Table. 4

18 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) Table. T-test Analysis Results of Sexist Behavior by Gender Variable GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Gender n X Ss T p ĠDARĠ Male AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI ADMINISTRATIVE Female SOLUTIONS TO 8.02 DISPUTES OVER Male CUSTOM DUTIES 7.3 Hostile Sexism Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Female Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Protective Sexism Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan protective an indirect tariff sexism. on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama Residence esasları 4458 Variable procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, Family eşyaya uygulanacak n X created beginning Ss with T commodities p subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of Support oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Support tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Block Üniversitesi tarafından, 30 Sosyal Gümrük Bilimler 44.46Enstitüsü Customs 8.26 Maliye and Economy Anabilim.4 Ministry Dalı.88 Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Support süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada Block çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Disputes Table shows that, regarding hostile sexism, there is a statistically significant variance between sexes (t=3.09, p=.00). When sexist attitude mean scores were examined, it can be seen that female Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, students (teacher candidates) have higher hostile sexism scores while male students have higher Table 2. One-way Analysis of Variance Results of Sexist Behavior by Longest Place of Hostile Sexism Protective Sexism Physical education teacher candidates sexist attitudes by the variable of longest place of residence were analyzed using one-way analysis of variance. Analysis results are shown in Table 2. When Table 2 is examined, it can be seen that attitudes of hostile sexism show statistically significant variance by place of residence variable (f=2.87;p=.04) while protective sexism attitudes do not. A Scheffe s analysis was carried out and results show that the biggest variance is between students (physical education candidates) who live long in the city and those who live in rural areas for long time. When hostile sexist attitude 5

19 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) mean scores were examined, it can be seen that Physical education teacher candidates sexist attitudes by perceived family support was analyzed those who live in the city have GÜMRÜK higher VERGĠSĠ levels of UYUġMAZLIKLARININ hostile sexism when compared ĠDARĠ to other AġAMADA groups. ÇÖZÜM using YOLLARI t-test and results are shown in Table 3. ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER Table 3. T-test Analysis Results of Sexist Behavior by Perceived Family Support Variable CUSTOM DUTIES Location N x Ss F p Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Village Hostile Sexism 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü District Özet: Gümrük vergisi, Citygümrüğe tabi olan 74ticari 49.4 Abstract: 8.0 Custom duty is a kind of tariff arising eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın from the movement of 2.87 commercial.04commodities miktarı veya değeri Metropolis üzerinden alınan, ekonomik, subject to 8.40 customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi Village politikası aracı olan bir 0vergi 4.00 tariff that 7.25 is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü District olan gümrük vergisi, 25 gelir ve fiscal functions Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, City dış ticarete konu 74 olan an indirect 7.73 tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once.79 when commodities.5 subject olmak üzere alınmaktadır. Metropolis Gümrük vergileri, 23Vergi to foreign 9.43 trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. Key words: Custom, Custom Duties, Custom Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Protective Sexism Table 3 shows that there is no statistically significant variance in hostile sexism by perceived family support variable while there is a difference in protective sexism levels (t=2.02;p=.04) When protective sexist attitude mean scores were examined, it can be seen that those who were blocked/ restrained by their families have higher levels of protective sexism. Sexist attitudes of students (physical education teacher candidates) were found not to change by professionalism, reason play sports, economic conditions and sports branch variables. 6.CONCLUSIONS AND DISCUSSION Social gender describes meanings of genders and expectations which are determined by common culture from females and males. Social gender in society has a cultural part and a psychological part which is also related to biological parts of human determines the roles are learned by use of taking a model or imitating somebody in the term of childhood. It gets a necessity in human normal life and organizes the society life as a tradition which belongs to society time by time. In this organized life, the person behaves according to traditional society life or she is otherized by other people. At school which is one of the most important place for socializing, children are exposed this determined genders and they live these roles not only clearly but also subconsciously through their life. For instance, at the same school building the students are divided into different groups. Their playgrounds, toys, toilets, school uniforms, seating arrangement in their class and 6

20 / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January Uluslararası / February Hakemli / March BeĢeri / April ve 205 Akademik Issue: 02 Bilimler Volume: Dergisi 02 Spring I2-30 Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 205 April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 2 Year: 205 ID:08 K:5 ( Belge No: Belge No: 2880) ( Belge No: Belge No: 2880) missions are determined according to their gender are free/independent from masculine domination (Delamont, 990; Gray and GÜMRÜK Leith, 2004). VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ (Koca, Bulgu; 2006). ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI According to Therberge (993), experience in As the other group of jobs, teachers are future ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER sports, being ultimate in terms of body conditions and physical performance gets the sport determined according to genders. Teachers build of traditions and codes of culture in society life CUSTOM DUTIES environment to be important place for formations Selin KILINÇ 2, Hatice their YURTSEVER relationship 3 with the students according to 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi and affirmation of genders. Competition 3 Celal Bayar Üniversitesi sports social genders consciously or subconsciously. Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü give a social message about being a female and a They choose their classroom activities according to Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising male. It is assume eşyanın that yer branches değiştirmesi of nedeniyle, sports belong bu eşyanın the from same the movement factors. of commercial The expectations commodities from students miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those to males and superior sosyal ve performance mali fonksiyonlarının is yanında seemed önemli as types of disciplines, evaluating students, commenting of students behaviors are shaped according bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy being a male. Assuming türüdür. Aynı sports zamanda as harcamalar a characteristic üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on of athletic male kurumlar is conclusion vergisi gibi of belirli percept aralıklarla which to social genders by teachers (Robinson,992; alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties accepts males are eşyanın important gümrüğe factor geldiği for anda society. bir defaya And Streitmatter, 994; Arnot, 2002; UNESCO, 2004; mahsus are collected only once when commodities subject olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at custom. According to there is a relationship Usul Kanunu between (VUK) nun social ikinci genders maddesine and Tan, 2008). As the most important step in participation of women in sports is education, and by göre bu the second item of tax procedural law, custom kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, determined sports gümrük branches vergilerinin for usul genders ve uygulama because esasları 4458 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered of paternalistic ile life. extension, schools, a great responsibility fall over dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak physical created beginning education with commodities teachers. subject The to fact that girls işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of Empowering women oluşturulmuştur. in sports Diğer environment tüm vergilerde olduğu will gibi participating Turkey and continuing sports with operation in Turkey sequence. is often cause gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as no doubt be achieved tahakkuk by ve participation tahsil aşamaları Gümrük of women ve Ticaret their assessment, families accrual to and have collecting negative are regulated attitude towards Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of in sports and exercises. Gümrükler Bu çalıģma, Genel Participating Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, in sports Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk them, the responsibility of physical to education Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over and exercises may Gümrük türetilmiģtir. serve vergisinden for both doğan uyuşmazlıkların physical and çözüm teachers customs duties becomes has a different even greater. form from In the current situation, süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes psychological empowerment yapıya sahiptir. Gümrük of women. vergisi uyuşmazlıkları It also where have to candidates be resolved administratively of physical in the education first teachers öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being may enable women Ancak to idari test their aşamada physical çözümlenemeyen skills, have solved explicit administratively, or legal implicit action can sexist be taken. attitudes, it can uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. develop a personal sense of ccomplishment and be Key implied words: Custom, that sports Custom Duties, will be Custom seen as a malespecific public space in the future. As a matter Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes control their own Gümrük bodies. Uyuşmazlıkları This aspect of women s participation in sports can also be expressed as the of fact, this research shows that mean score for political potential (a way for women to fight the measuring sexism levels of male and female dominant patriarchal social ideologies by using candidates is 45. Given the lowest possible score sports). In this context, the potential for sports is and highest possible score is 66, this result to be an agent of women s freedom comes not is a remarkable finding. Besides, it s a point that from the history of oppression towards women average of female candidates score about hostile in sports, but from the fact that their own bodies sexism level is 48. It can be said that female 7

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT Ocak / Şubat / Mart 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış January / February /

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI GÜZ, 2013 ii SAHİBİ: Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ EDİTÖR: Prof. Dr. Ali Aksu SAYI EDİTÖRÜ: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 19-36 An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Canan Aslan Suggested Citation: Aslan, C. (2010). An

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 TPA has been accepted for inclusion in PubMed Central. ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 Erken puberte ayırıcı tanısı Differential diagnosis of precocious puberty

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior 1

Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior 1 Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior 1 Yar Ali METE 2 & Hüseyin SERİN 3 ABSTRACT The aim of this study is to determine the effect of

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES İSTANBUL, 2012 n TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 1 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet PART Özge Bosnalı, Büşra Özçelik Unfair Competition on the Internet İnternet Ortamında Haksız Rekabet abstract New types of unfair competition have emerged as a result of the increase of competition and

Detaylı

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS 2013 1, ISSN 2147-0790 Sahibi(Owner) Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Adına Prof. Dr. Aziz Kutlar Editör(Editor) Doç. Dr. Ekrem

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1300-9672 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel H a k e m l i D e r g i (Refereed Journal) Yıl (Year): 2012/2 Sayı

Detaylı