TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014"

Transkript

1 TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik ilk olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan 2011 yılında hazırlanan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. En son 2011 yılında Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi kapsamında hazırlanan ilçe raporlarına ilişkin veriler 2014 yılında ağırlıklı olarak 2013 yılı sonu itibariyle, TÜİK verileri kullanılarak güncellenmiştir. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Taşkent ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 145 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Hadim, güneyinde Karaman ili Sarıveliler, Başyayla ilçeleri, batısında Antalya ilinin Gündoğmuş, Alanya ilçeleri ve doğusunda Karaman ili bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 427,6 km² dir. Coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesinde, Orta Torosların Taşeli mevkiinin oldukça yüksek bir bölgesinde yer alan Taşkent in yerleşim alanında topoğrafya engebelidir. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Taşkent Alan Kullanım Türü Konya Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü (Ha) (Ha) (Ha) Konya Taşkent Alan Kullanım/ 30. Göller TR52 Havzası (İle düşen) Arazi Türkiye Tarım Arazisi 5.900,00 13, ,60 55, ,8 31,00 0,26 0,23 1,43 0,02 Çayır-Mera 7.200,00 16, ,70 18, ,3 18,65 0,95 0,68 5,71 0,05 Orman ,00 38, ,00 13, ,0 27,30 3,08 2,37 3,41 0,08 Diğer ,35 30, ,65 13, ,9 23,04 2,45 1,86 3,62 0,07 Toplam , , , ,05 0,86 3,09 0,05 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Taşkent ilçesi ,35 ha lık alan ile Konya nın %1,05 ini, Göller Havzası nın %3,09 unu, Türkiye nin ise %0,05 ini kapsamaktadır. İlçe toplam alanının %13,80 i tarım arazilerine ayrılmış olup, bu oran Türkiye ve Konya ortalamasının oldukça altındadır. Toplam alanın %16,84 oranı çayır-mera alanları Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 2

4 için ayrılmıştır. Ormanlık alan ise toplam alanın %38,94 gibi büyük bir alanı kapsamaktadır. İlçenin orman alanı Konya toplam ormanlık alanın %3,08 ini oluşturmaktadır. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Yüksek Yok Avşar Barajı sulama amacıyla inşa 1.2. Su Gücü Ilıcapınar Deresi, Göksu Nehri edilmiştir. Göksu Nehri, Boğazdere kolu üzerinde Güneyyaka Regülatörü ve HES bulunmaktadır Kömür Yok Yok 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Yok Yok 1.6. Biyokütle Var Yok 1.7. Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar 2.2. Çayır ve Mera 2.3. Sulak Alanlar 2.4. Flora hektar orman alanına sahiptir.( Çam, Ladin, Katran ve Meşe Ağaçları bulunmaktadır.) hektar çayır-mera alanı bulunmaktadır. Avşar Barajı, Çetmi Deresi, Boğazderesi Çayı, Çamdibi Çayı, Kayapınar Deresi Legumınosae Astragalus L.(Geven) Endemik bitkisi mevcuttur. Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve Dinlenme Hayvan Otlatma Sulama, Atık Su Deşarjı 2.5. Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı Turizm Alanlar 3. Toprak 3.1. Toprak Su Kaynakları 4.1. Barajlar Avşar Barajı (Konya Ovası Projesi Sulama Projesi) İçme, Sulama 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Yok Yok 4.3. Akarsular Çetmi Deresi, Boğazderesi Çayı, Çamdibi Çayı, Kayapınar Deresi Sulama 4.4. Göller ve Göletler Yok Yok 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Kalker Yok 5.2. Metalik Madenler Yok Yok 5.3. Enerji Madenleri (Bakınız 1. Enerji Kaynakları) 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler Taş Taş Ocağı *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Yok Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 3

5 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Taşkent ilçesinin nüfusu 2013 yılı itibariyle olduğu görülmektedir. İlçe nüfusunun Konya nüfusuna oranı %0,34, TR52 bölgesi nüfusuna oranı %0,30 dir. İlçe Nüfus Durumu Taşkent İlçe Nüfusu İlçe İlçe YILLAR İlçe Merkez Köy Nüfusu Nüfus Nüfus Konya Toplam Nüfus İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu Nüfus Oranları TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu , , , , , ,30 *TÜİK ( 2013 ADNKS) Taşkent ilçe nüfusunun %59,61 i aktif nüfus olarak nitelendirilebilecek yaş grubu içerisinde yer almaktadır. Bu oran, Konya ve Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak 65 yaş üstü yaşlı nüfusun %15,39 oran ile Konya ve Türkiye ortalamalarının iki katı olduğu dikkat çekmektedir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı YILLAR Taşkent İlçe Nüfusu Yaşa Göre Konya İl Nüfusu Yaşa Göre TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre Üstü Üstü Üstü *TÜİK ( 2013) 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Taşkent İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Taşkent İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi (da) (da) Taşkent İşlenen Arazi/ Konya İşlenen Arazi TR52 İşlenen Arazi Tarla arazisi , ,19 0,08 0,07 Nadas , ,84 0,2 0,18 Sebze 700 2, ,93 0,39 0,22 Meyve, içecek ve , ,03 baharat 2,40 1,3 Süs bitkileri ,80 0,01 0,00 0,00 Toplam , , ,17 0,14, Taşkent te işlenen toplam arazi da olup, Konya toplam işlenen alanın % 0,17 sını oluşturmaktadır. Bu arazilerin %32,81 gibi büyük bir oranında tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım arazilerinin toplam işlenen araziye oranı, Konya (%30,84) oranına göre yüksektir. İlçede genellikle kuru tarım yapıldığından nadas için ayrılan alanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Buna Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 4

6 karşın, ilçede bağcılık faaliyetinin çok az olduğu görülmektedir. Meyvecilik için ayrılan alanın %28,67 oranla önemli paya sahip olduğu görülmektedir. Taşkent ilçesi dağlık yapısı ve küçük tarım alanları ile meyvecilik anlamında potansiyel taşımaktadır. Özellikle kiraz ekonomik değeri olan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bölgedeki kiraz alanlarının arttırılması sulama imkânlarında ki kısıttan dolayı mümkün görünmemektedir. Diğer alanlar da yüksek telli terbiye sistemi bağcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi uygun olacaktır. Çünkü üzüm bu bölgenin vazgeçilmezi konumundadır. Taşkent Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Taşkent Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Konya Arazi TR52 Arazi Taşkent Arazi/ 30. Göller Havzası (İle düşen) Arazi Türkiye Arazi (Ha) (Ha) (Ha) Sulu Arazi , ,0 23, ,0 22,31 0,19 0,15 1,56 0,02 Kuru Arazi , ,5 76, ,8 77,69 0,28 0,27 1,41 0,03 Toplam , , ,26 0,23 1,43 0,02 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 30 Nolu Göller Havzasında bulunmaktadır. 30 Nolu Göller Havzasında bulunan Taşkent ilçesinin toplam işlenen arazisinin %82,9 u kuru arazi, %17,1 i sulu arazi niteliğindedir. Kuru arazi oranı, Konya ve Türkiye kuru arazi oranlarına göre yüksektir Bitkisel Üretim Taşkent ilçesi dağlık yapısı ve küçük tarım alanları ile meyvecilik anlamında potansiyel taşımaktadır. Özellikle kiraz ekonomik değeri olan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bölgedeki kiraz alanlarının arttırılması sulama imkanlarında ki kısıttan dolayı mümkün görünmemektedir. Diğer boş alanlar da telli terbiye bağcılık sisteminin geliştirilmesi uygun olacaktır. Çünkü üzüm bu bölgenin adapte bitkisi konumundadır az su ile yapılabilir. Taşkent İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Taşkent Tarla Arazisi Ekim Ekim Alanı Dekar Verim Türü Kg/Da Buğday (Diğer) Arpa 350 Nohut 1980 Korunga 2500 Diğer 678 Toplam TÜİK 2013 Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Da % Da % KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) , , ,29 18,61 23,05 6,37 100, , , , , , Taşkent te en fazla yetiştirilen tarla ürünleri buğday ve arpadır. Bu ürünler içerisinde en fazla yetiştirme alanına sahip ürün ise %48,12 oranında buğday üretimi olup, bu oran Konya ve Türkiye ortalamalarının altındadır. İlçede buğday verimi (140 kg/da), Konya ortalamasının ve Türkiye ortalamasının altındadır. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 5

7 Taşkent İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Taşkent Sebze Arazisi Ekim Türü Domates Soğan Fasülye Ekim Alanı Dekar Verim Ton/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Da % Da % KONYA Dekar Verim Ton/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) ,71 3, , ,57 1, ,3 2, ,71 0, ,7 982, Toplam TÜİK 2013 İlçede sebze olarak sadece domates, fasulye ve soğan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu ürünlerinin yetiştirilme alanları toplam ürünlerin ortalama 3te 1 seviyelerde bulunmaktadır. Domates verimi kg/da olup, Konya domates ortalama veriminin altında iken, Türkiye domates veriminin oldukça altındadır. Fasulye verimi 800kg/da olup, Konya fasulye ortalama veriminin üstünde iken, Türkiye veriminin oldukça altındadır. Taşkent İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Taşkent KONYA Meyve-Bağ Arazisi Ekim Türü Ekim Alanı Ağaç başı Kg/ağaç Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Verim Kg/ağaç Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % Da % Elma 866 9, , Kiraz , , Ceviz 242 2, , Meyve (Diğer) 296 3, , ,88 Üzüm 630 6, , ,12 Toplam , TÜİK 2013 İlçede meyve yetiştiriciliği için ayrılan alanın %9,31 inde elma üretimi yapılırken, %78,1 sında kiraz ve %3,18 sında diğer meyve çeşitlerinin (ayva, armut, ceviz, erik, dut) üretimi yapılmaktadır. İlçe elma verimi 47 kg/da olup, Konya elma veriminin üzerindedir. İlçede üzüm bağlarına ayrılan alan %6,78 olduğu görülmektedir. İlçe üzüm verimi 387 kg/da olup, Konya ve Türkiye ortalaması altındadır Hayvansal Üretim Konya ili Taşkent ilçesi toplam Ha Çayır-Mera alanı ile Konya ili içerisinde %30,19 luk oran ile önemli bir ilçedir. Ormanlık arazi bakımından Konya ili ormanlık arazisinin %3,08 ini, TR52 bölgesinin %2,37 sini, Göller Havzası nın ise %3,41 ini oluşturmaktadır. Bölge küçükbaş hayvan keçi için uygundur. Kıl keçilerinin ıslah edilerek sayılarının çoğaltılması sağlanabilir. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 6

8 Taşkent Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Taşkent Konya Türkiye Taşkent/ (Ha) (Ha) (Ha) Konya TR Göller Havzası (İle düşen) Türkiye Arazi Çayır-Mera , ,7 58, ,3 40,59 0,95 0,68 5,71 0,05 Orman , ,0 41, ,0 59,41 3,08 2,37 3,41 0,08 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Konya ili Taşkent ilçesi da yem bitkisi ekim alanına sahiptir. Yem bitkisi ekim alanı içerisinde diğer yem bitkisi %99,01 lik pay alırken bunu %0,99 ile yonca takip etmektedir. Taşkent Yem Bitkileri Durum Tablosu Taşkent KONYA Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Ekim Alanı Ekim Alanı Da % Da % Yonca 25 0, Silajlık Mısır Fiğ korunga ,1 Diğer ,7 Toplam Yem Bitkisi Alanı , Taşkent ilçesi yem bitkileri yok denecek kadar az olup ekiliş alanı bakımından Konya ilinin %0,45 sini oluşturmaktadır. İlçede yonca ve diğer yem bitkileri ekiliş alanı bulunmaktadır. Yonca yem bitkisi açısından Konya ilinin %0,012 alanını kapsamaktadır. Taşkent Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Yem Bitkisi Arazisi Ekim Taşkent / Türü Konya TR52 Yonca 0,012 0,010 Silajlık Mısır 0 0 Fiğ 0 0 korunga 14,4 10,1 Toplam Yem Bitkisi Alanı 0,45 0,34 Taşkent ilçesinde 2013 yılı itibariyle adet büyükbaş hayvan mevcutken yıllar itibariyle bakıldığında büyükbaş hayvan mevcudunda artış olduğu görülmektedir. Taşkent Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Taşkent Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 7

9 Taşkent ilçesi Konya daki büyükbaş hayvan varlığı açısından bakıldığında ildeki mevcut toplam büyükbaş hayvanın %0,97 sini, TR52 bölgesindeki büyükbaş hayvan varlığının %0,94 ini oluşturduğu görülmektedir. Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Taşkent Büyükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya TR Sığır (Saf Kültür) 0,18 0,15 0,12 0,17 0,14 0,12 Sığır (Kültür Melezi) 0,21 0,18 0,16 0,19 0,17 0,14 Sığır (Yerli) 0,68 0,58 0,69 0,66 0,57 0,68 Manda TOPLAM 1,07 0,91 0,97 1,02 0,88 0,94 Konya ili Taşkent ilçesi küçükbaş hayvan varlığı içerisinde özellikle keçi önemli bir yer tutmaktadır. İlçede toplam adet koyun varlığına karşılık adet kıl keçisi varlığı mevcuttur. Koyun varlığı içerisinde sadece yerli koyun ırklarının yetiştiriciliği yapılırken keçi varlığı olarak sadece kıl keçisi yetiştiriciliği göze çarpmaktadır. Taşkent Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Taşkent Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi İlçe koyun varlığı bakımından2013 yılı itibari ile Konya ilinin %0,32 sına keçi varlığı bakımından ise %6,39 ine, TR52 bölgesi içerisinde ise toplam koyun varlığının %0,28 ine keçi varlığının ise %3,83 üne, Taşkent Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Taşkent Küçükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya TR Koyun (Yerli) 0,37 0,40 0,32 0,32 0,34 0,28 Koyun (Merinos) Toplam Koyun 0,37 0,40 0,32 0,32 0,34 0,28 Kıl Keçisi 7,3 6,39 6,09 4,48 4,11 3,83 Tiftik Keçisi Toplam Keçi 7,3 6,39 6,09 4,48 4,11 3,83 Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 8

10 Konya ili Taşkent ilçesi kanatlı hayvan bakımından hem il hem de bölge genelinde önemli bir potansiyeli yoktur. İlçenin 2013 yılı tavuk varlığı adet olup bunun tamamı yumurtacı tavuklardan oluşmaktadır. Taşkent Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Tavuk (Yumurtacı) Toplam Tavuk Taşkent Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Konya ili Taşkent ilçesi Konya ilinin yumurtacı tavuk bakımından %0,013 sine, yumurta bakımından ise %0,012 sine sahiptir. Hayvan Cinsi Tavuk (Yumurtacı) Toplam Yumurta Taşkent Kanatlı Hayvan Sayısı / Konya TR ,012 0,013 0,013 0,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,011 0,011 0,07 Taşkent ilçesi arıcılık bakımından fazla potansiyele sahip bir ilçedir. İlçede toplam 2013 yılı itibari 501 adet kovan bulunmakta olup toplam bal üretimi kg dır. Yıllar bazında arıcılıkla uğraşan köy sayısında bir değişiklik olmakla birlikte 2012 yılında köy sayısı 8 dir. Taşkent Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Taşkent Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (ton) 11,85 3,85 1, ,84 911,06 928, , , ,24 Arıcılık Yapan Köy Sayısı Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 9

11 Konya ili Taşkent ilçesi toplam yeni usul arı kovanı bakımından Konya ilinin %0,67 sına sahip iken bal üretiminin %0,41 ine ve arıcılık yapan köy sayısı bakımından ise %2,57 sine sahiptir. Bu oranlar sırasıyla TR52 bölgesi için %0,12, %,08 olarak gerçekleşmiştir. Taşkent Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Hayvan Cinsi Yeni Usul Kovan Taşkent Kovan Sayısı / Konya TR ,16 1,12 0,67 1,06 0,42 0,12 Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı 0,73 0,71 0,41 0,61 0,24 0,08 2,34 2,57-1,88 1,98 - Konya ili Taşkent ilçesinde verilere göre et üretimi az da olsa mevcuttur. İlçe 2013 yılı itibariyle 1.972,86 ton süt üretimine sahiptir. Süt üretiminin ise tonu büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Taşkent Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Konya Süt Üretim Taşkent Süt Üretim Miktarı Hayvan Cinsi Miktarı (Ton) TR52 Süt Üretim Miktarı Süt (Büyükbaş)/Ton 1194, , , , , ,36 Süt (Koyun)/Ton 185, , , , , ,6 Süt (Keçi)/Ton 424, , , , , ,11 Toplam Süt (Ton) 1804, , , , , ,1 Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 10

12 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Taşkent ilçesinde ekonomik değeri olan bilinen bir maden rezervi olmadığı gibi herhangi bir maden işletmesi de bulunmamaktadır İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede girdisini direk olarak ilçeden alan ya da ilçe dışından alan herhangi bir tarımsal sanayi tesisi bulunmamaktadır Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Taşkent ilçesinde tarıma girdi sağlayan tarıma bağlı sanayii kollarından herhangi birine yönelik üretim faaliyeti bulunmamaktadır Diğer İmalat Sanayi Taşkent ilçesinde tarıma dayalı sanayi ve tarıma bağlı sanayi olmadığı gibi diğer sanayi kollarına ilişkin olarak ta herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 11

13 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Taşkent İlçesi %94.79 lik bir okuma yazma oranına sahiptir. Nüfusun büyük çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Taşkent ilçesinde okuma yazma bilen fakat hiçbir okula gitmeyen kesimin nüfusa oranı % 22.3 dir. İlçe Okur Yazar Durumu Taşkent Konya TR52 Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen 336 5, , ,85 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen , , ,03 İlkokul Mezunu , , ,03 TÜİK 2013 İlköğretim Mezunu , , ,63 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 213 3, , ,40 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , ,53 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu 351 5, , ,29 Yüksek Lisans Mezunu 28 0, , ,62 Doktora Mezunu , ,22 İlköğretim mezunu olan kesim ise %55 lik dilimi kapsamaktadır. Nüfusun yalnızca % 10,9 i lise ve dengi okul yani ortaöğretim mezunudur. İlçede doktora mezunu bulunmamaktadır. Taşkent İlçesi göç veren yapısından dolayı okuma çağındaki nüfusun bir bölümünü kaybetmiştir. Bu etken hayata erken atılma zorunluluğu ile de birleşince ilçe genelinde ilköğretimden sonra eğitim hayatında keskin bir düşüş yaşanmaktadır. İlçede yükseköğretim mezunu oranı ise %5,8 dir. Taşkent İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Düşen Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Öğrenci Sayısı İlköğretim Ortaöğretim * Konya MEM 2013 Yılı Eğitim Verileri İlçede 16 adet ilköğretim, 4 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretim okullarında öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı 13,2 iken bu rakam ortaöğretim okullarında 9,14 dir. Taşkent ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu İlköğretim Ortaöğretim Kurumlar Öğretmen Başına Düşen Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı İlçe Konya TR Türkiye * Konya MEM 2013 Yılı Eğitim Verileri Taşkent ilçesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında ortalamanın gerek ilköğretimde gerekse ortaöğretimde Konya, TR52 ve Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. İlçede öğretmen açığının kapanması için gerekli atamalar yapılmalı; ayrıca öğretmenlerin burada kalması için Taşkent ilçesinin yaşam standartları yükseltilmelidir. Bu konuda merkezi idare kadar yerel yönetimlerde sorumluluk üstlenmelidir. Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları Kurum Sayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi 1 Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 12

14 Kız Teknik Öğretim ve Meslek Lisesi 1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri İlçede 1 adet Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi ve bir adet de Kız Teknik Öğretim ve Meslek Lisesi bulunmaktadır. Taşkent ilçesinin mesleki eğitim formasyonlarına bakıldığında Bilişim Teknolojileri ve Çocuk gelişimi gibi hizmet sektörlerinde yapılandırıldığı görülmektedir. Bu bölümlerin yanında Tarım ve Hayvancılık alanlarında da eğitim veren meslek liseleri ya da bu alanlarla ilgili eğitim formasyonlarının ve Halk eğitim merkezli kursların açılması ilçede insan kaynağına ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. İlçede Bulunan Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitim Bölümleri Bölüm İsimleri Bilişim Teknolojileri Alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Türkçe Matematik Alanı * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri TURİZM Taşkent Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Antik Yerleşim Alanı Arkeolojik Sit Taşkent Tarihi Yapılar Çarşı Camii Cami Taşkent Uzun Şeyh Camii Cami Taşkent Çeşme (Taşkent) Çeşme Taşkent Sazak Köyü Köprüsü Köprü Taşkent Taşkent Evleri Ev Taşkent Tabiat Alanları Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı Tabiat Anıtı Taşkent Bolay Yaylası Yayla Taşkent Söbuçimen Yaylası Yayla Taşkent Çetmi Yaylaları Yayla Taşkent Tarihi Şahsiyetler Yöresel Değerler Kardelen Çiçeği Halk Kültürü Taşkent Kırmızı Lale Halk Kültürü Taşkent Kültür ve Sanat Şenliği(Çetmi) Festival Taşkent Taşkent Bıçağı Mal Taşkent * Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı, Alanya üzerinden deniz turizmi ile entegre olma şansı olan bölge, yüksek bir eko turizm potansiyeli taşımaktadır. Otantik Taşkent evleri projesi ile 496 adet evin turizme yönelik kullanıma kazandırılması da bölge turizmi açısından önem arz etmektedir. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 13

15 3.3.3.TİCARET Taşkent ilçesinde; Konya Ticaret Odası na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 11 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende Ticaret (5) ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri (4) faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmektedir. Taşkent Ticaret Durum Tablosu NACE KODU NACE FAALİYETİ TAŞKENT A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 4 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 4 F İNŞAAT 1 41 Bina inşaatı 1 G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI 5 47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 5 H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 1 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 1 TOPLAM 11 Kaynak: Konya Ticaret Odası 2011 Taşkent ilçesinde esnaf ve sanatkârlar odası bulunmamakta olup, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar hadim ilçesindeki odaya kayıtlı olarak faaliyet göstermektedirler. 3.4.DİĞER İlçenin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. İlçe, ilk olarak Hadim-Mut karayolu ile Hadim-Konya karayoluna, daha sonra İçeriçumra kasabası üzerinden Konya ve Karaman a bağlanan karayoluna kavuşmaktadır. Karaman iline 130 km uzaklıkta olan ilçenin Konya şehir merkezine uzaklığı 145 km dir. İlçenin en yakın havalimanına uzaklığı ise 151 km dir. Ayrıca Alanya ile Taşkent arası 81 km. karayolunun tamamlanması ile kıyı şeridi ile ilçe arasında erişim artacaktır. İlçeye bağlı (4) adet belde ve (3) adet köy bulunmaktadır. İlçe Merkezi, beldelerde ve köylerde içme suyu şebekesi mevcuttur. İlçe Merkezinde ve beldelerde kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, sadece iki köyde kanalizasyon bulunmamaktadır. İlçe Merkezinde Sağlık Ocağı ve Toplum Sağlığı Merkezi, belde ve köylerde toplam (2) adet Sağlık Evi ve (1) adet Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. İlçe sağlık kuruluşlarda toplam (2) Doktor, (1) Diş Doktoru, (11) yardımcı sağlık personeli ve (4) diğer personel görev yapmaktadır. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 14

16 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 1.DOĞAL YAPI Doğal güzelliklerinin varlığı İlçenin dağlık bir yapıda olması Kış turizmi Kışların sert geçmesi İl merkezine uzak olması Akdeniz sahiline yakın olması İlçede kaya düşme riskinin fazla olması 2.DEMOGRAFİK YAPI 3.EKONOMİK YAPI 3.1.TARIM Organik tarıma uygun bir coğrafi yapısının bulunması Bağ alanlarının olması 1500 rakım üstü alanlarda son turfanda meyve ve sebzeciliğin kontrollü olarak geliştirilmesi Küçükbaş hayvancılık potansiyelinin olması İstihdamın yetersiz olması ve göç nedeniyle ilçede kalifiye elemanın bulunmaması Genç nüfusun az olması ve nüfusun göç eğiliminin yüksek olması Halkın umutsuz olması Yerleşim alanı dağlık bir bölgede olmasından konut eksikliğinin olması Arazi mevcudiyetinin yetersiz olması ve doğal engellerin fazlalığı, toprakların çok fazla parçalı olması Bağ alanlarının azalması Arazinin engebeli olmasından dolayı tarımda makine kullanımının azlığı Tarım ve hayvancılıkta geleneksel yöntemlerin uygulanması Ürün yetiştirme ile ilgili olarak çiftçilerin eğitim yetersizliği Orman alanlarının kullanılamaması Turizme uygun olarak istihdamın artabilecek olması Su kaynaklarının fazla olması, KOP kapsamında Avşar barajının yapılıyor olması Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin varlığı Mera ve ırk ıslah çalışmalarının yapılması Yabani hayvanların bulunması ve tarım arazilerine zarar vermesi Teknik personelin yetersiz olması Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 15

17 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER Arıcılık konusunda eğitimli insanların Arıcılık faaliyetleri için uygun floranın olmasına rağmen eğitim almamış varlığı kişiler tarafından arıcılık faaliyetlerinin yapılıyor olması Balık üretim çiftliklerinin varlığı Kafeste kırmızı renkli alabalık üretimi Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi 3.2.SANAYİ 3.3.HİZMETLER İlçenin Alanya ya geçen yol üzerinde olması Haberleşme ve elektrik altyapısının önemli ölçüde tamamlanmış olması Tarihi Taşkent evlerinin olması Doğal güzelliklerinin varlığı Yayla turizmine uygun yaylaların varlığı Okuma yazma oranlarının yüksek olması İlçede sanayi tesislerinin olmaması Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları, pazarlara olan uzaklık İl merkezine çok uzak olması ve yol durumunun elverişli olmayışı Bazı kasaba ve köylerde altyapı problemlerinin fazla olması Turizm altyapısının yetersiz olması Eğitimin yetersiz olması ve ilçede taşımalı eğitimin olması Tarım dışı sektörlerin de gelişebilecek olması Akdeniz sahiline yakın olması Evlerin restore edilerek kullanıma açılması imkanı Yayla ve dağ turizmi potansiyelinin olması Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 16

18 TR52 Bölgesi 2023 Vizyon Stratejileri Taşkent İlçe Faaliyetleri Sonuç Notları 1. İlçenin gelir kaynağı tarımdır. Bu nedenle ilçede tarım alanlarının en üst düzeyde kullanılmasına yönelik, arazi toplulaştırması, toprak analizi, sulanabilir alanların arttırılması, nisbi karlılığı yüksek ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanması, iyi tarım uygulamaları ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda örgütlü hareket edilmesi, ve yaylaların tarım potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenmelidir. 2. Meyvecilik bölgede önemli bir gelir kaynağıdır. Kiraz üretiminde verimin arttırılması, geç hasat dönemli ağaç türlerinin geliştirilmesi ve ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeler desteklenmelidir. Ayrıca yüksek sistem bağcılıkta bölgeye uygundur ve meyve üretimi ile su kullanımı bakımından tamamlayıcı bir ürün türü olarak önem arz etmektedir. 3. Bölge küçükbaş hayvancılık için uygundur. Özellikle dağ köylerinde devamı sağlanmalıdır. 4. Taşkent doğal güzellikleri ile Sarıveliler, Hadim, Başyayla ve Ermenek ile beraber entegre bir ekoturizm bölgesi özelliği taşımaktadır. Özellikle Alanya üzerinden sahil turizmi ile entegre edilmesine yönelik projeler desteklenmelidir. Taşkent İlçe Raporu, 2014 Sayfa 17

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2014

HADİM İLÇE RAPORU 2014 HADİM İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DERBENT İLÇE RAPORU 2014

DERBENT İLÇE RAPORU 2014 DERBENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2011

HADİM İLÇE RAPORU 2011 HADİM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır;

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1 GİRİŞ Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1- Yavuz ÜNÜVAR İlçe Tarım Müdürü 2- Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Raportör) 3- Hüsamettin KAMAŞIK Eczacı

Detaylı

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2011

YUNAK İLÇE RAPORU 2011 YUNAK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 1. DOĞAL YAPI l.l.coğrafi ÖZELLİKLER Konya ili Hüyük ilçesi, 37 57' Kuzey enlemi ile 31 35' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 96 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2014

YUNAK İLÇE RAPORU 2014 YUNAK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

BOZKIR İLÇE RAPORU 2011

BOZKIR İLÇE RAPORU 2011 BOZKIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2011

KARATAY İLÇE RAPORU 2011 KARATAY İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

MERAM İLÇE RAPORU 2011

MERAM İLÇE RAPORU 2011 MERAM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

BOZKIR İLÇE RAPORU 2014

BOZKIR İLÇE RAPORU 2014 BOZKIR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009

ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009 TR 62 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI ALT-BÖLGE ÇALIŞTAYLARI BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009 BOZYAZI - AYDINCIK ALT BÖLGESİ TR 62 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE YER ALAN DIŞ İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR

TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR ERZURUM ġubat- 2010 İLİMİZİN GENEL DURUMU ARAZĠ DAĞILIMI ALAN ARAZĠNĠN CĠNSĠ (hektar) % ĠĢlenebilen Tarım arazisi 460.252 18,2 Çayır-Mera

Detaylı

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi:

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi: Erciş in Tarihçesi: Erciş in de içinde bulunduğu Van Gölü havzasının geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar inmektedir. Bölgede Neolitik yerleşmeler konusunda bilgi olmamasına rağmen Tilkitepe Höyüğü, Edremit,

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

KULU İLÇE RAPORU 2014

KULU İLÇE RAPORU 2014 KULU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı