Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz."

Transkript

1 Değerli Meslekdaşımız, Ege Patoloji Derneği nin Kasım 2000 tarihinde gerçekleştireceği toplantının konusu, Patolojide Uzmanlık Eğitimi: Eğitici ve Eğitilenlerin Görüşleri dir. Bu toplantıda, eğiticiler (üniversite öğretim üyeleri, devlet ve SSK eğitim hastanelerinin şef, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanları) ve eğitilenlerin (araştırma görevlisi, uzmanlık öğrencisi ve asistan sıfatı taşıyanlar) bu konudaki görüşlerini saptamaya yönelik olarak hazırladığımız, mümkün olduğunca aynı sorulardan oluşan iki anket baz oluşturacaktır. Cumartesi günü saat te bu anketlerin sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulacak ve kişilere dağıtılacak, saat arasında eğiticiler ve eğitilenlerin ayrı salonlarda biraraya gelerek gerçekleştirecekleri atölye çalışması ile, ortaya konulan sorunların çözümüne yönelik yöntem ve önerileri içeren iki farklı rapor hazırlanacaktır. Pazar günü saat arasında ise, bu iki rapor arasındaki farklılıklar herkesin katılacağı tek bir oturumda tartışılacak, mümkünse ortak bir rapor ortaya çıkarılacaktır. Herkesi yakından ilgilendireceğini düşündüğümüz bu toplantının amacına ulaşabilmesi için aşağıda size sunulan ankete zaman ayırarak en kısa sürede yanıtlamanız ve ilgili kişiye iletmeniz çok önemlidir. En az bunun kadar önemli bir konu da, toplantıya katılımın çok yüksek olmasının sağlanmasıdır. Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz. EPD Yönetim Kurulu EĞİTİLENLER ANKETİ (Çeşitli konularda toplam 182 sorunun yer aldığı bu anketin doldurulması tahminen 45 dakikayı aşmayacaktır. Lütfen size göre doğru yanıtların, ya da doğru bulduğunuz ifadelerin bitişiğindeki kutuyu işaretleyiniz. Doldurulması gereken yerleri mümkün olduğunca eksiksiz doldurunuz. Her konudaki ek görüş, yorum ve eleştirilerinizi anket formunun sonundaki boşluğa, ve/veya anket formuna iliştireceğiniz bir kağıda yazabilirsiniz.) Kişisel bilgiler: Doğum tarihi: Cinsiyet: Tıp Fakültesi mezuniyet yılı: Patoloji asistanlığında geçirdiği süre (ay cinsinden): *Patolojide uzmanlık eğitimi hakkını girdiğim nci TUS ta kazandım *Kazandığım TUS taki tercih sıralamamda patoloji.. sıradaydı *Daha önce başka bir dalda uzmanlık eğitimi hakkı kazandım/ kazanmadım. Kazandığım dal. idi. Bu dalda çalışmadım/. ay çalıştım *Başka bir dalda uzmanlık eğitimi yapmak için tekrar TUS a girmeyi *Çalıştığım bölüme gelen yıllık patolojik materyal sayısı 0-5 bin arasındadır/ 5-10 bin arasındadır/ bin arasındadır/ bin arasındadır/ bin arasındadır/ 25 binden fazladır *Bence patoloji uzmanlık eğitimi süresi 3 yıl/ 4 yıl/ 5 yıl/.yıl olmalıdır *İçeriği yukarıda anlatılan EPD toplantısında katılımcı olarak bulunmayı düşünüyorum/ düşünmüyorum *Atölye çalışmasında grup başkanlığı yapmak isterim/ istemem *Toplantı yeri olarak Kuşadası Merkez de 4* bir oteli/ Çeşme-Ildırı da 4* Eritrai Otel ini/ Seferihisar-Sığacık da 3* bir tatil köyünü tercih ederim 1

2 a.makroskopi eğitimi 1. Makroskopi sırasında teknisyenle/ araştırma görevlisi arkadaşımla/ tek başıma teyple/ teknisyen ve teyple çalışmayı tercih ederim. 2. Eğitici kişi makroskopi sırasında gerektiğinde danışmanlık yapmalı/ kesintisiz olarak makroskopi salonunda bulunmalı. 3. Bölümümüzde makroskopi protokolleri eksiksiz bulunmaktadır/ kısmen bulunmaktadır/ bulunmamaktadır 4. Eğitilenler olarak makroskopi tekniklerini öğrendiğimiz kaynaklar, bölümümüz için önem sırasına göre şöyle sıralanabilirler: kıdemli araştırma görevlileri/ eğiticiler/ bölüm için hazırlanmış makroskopi protokolleri/ kitaplar (kutuların içini 1-4 arası numaralandırınız) 5. Bence eğitilenlerin makroskopi tekniklerini sağlıklı biçimde öğrenmeleri için, kaynaklar önem sırasına göre şöyle sıralanmalıdır: kıdemli araştırma görevlileri/ eğiticiler/ bölüm için hazırlanmış makroskopi protokolleri/ kitaplar (kutuların içini 1-4 arası numaralandırınız) 6. Makroskopi tekniğini öğrenmekte en çok zorlandığım materyaller 7. İyi bir makroskopi eğitimi almak için bölümümüze yeterli materyal geliyor/ gelmiyor/ fazlasıyla geliyor 8. Makroskopi eğitimi yönünden iyi yetiştiğime inanıyorum /fena sayılmam/ iyi yetiştiğime inanmıyorum b. Mikroskopi eğitimi 1. Mikroskopik bakıyı önce tek başıma/ araştırma görevlisi arkadaşımla/ eğitici kişi ile yapmayı tercih ederim 2. Eğitici kişi ile mikroskopik bakı yaparken konuyla ilgili soru sorulmasını isterim/ gerekli ama huzursuz oluyorum/ istemem 3. Eğitici kişinin konuyla ilgili kısa vadeli ödev vermesini isterim/ istemem 4. Eğitici kişiyle birlikte mikroskop bakarken bazen konuyla ilgili kitap-dergi bilgisine başvurulması gereklidir/ gereksizdir 5. Eğitilme sürecinin başında sistematik histoloji eğitimi şarttır/ yararlı olabilir/ çok gerekli değildir. Böyle bir eğitim verilirse süresi 15 gün/ 1 ay/ 2 ay/.. olmalıdır. 6. Eğitilme sürecinin başında özel patoloji eğitiminden önce mikroskopiye yönelik genel patoloji eğitimi verilmesi şarttır/ yararlı olabilir/ gerekli değildir. Böyle bir eğitim verilirse süresi 15 gün/ 1 ay/ 2 ay/. olmalıdır 7. Her eğitim kurumunda kullanıma açık ve yeterli bir asistan eğitim arşivi olmalıdır/ genel arşiv yeterlidir 8. Mikroskopik tanıda en çok zorlandığım sistemler 9. Mikroskopi eğitimi için yeterli materyal bölümümüze geliyor/ gelmiyor/ fazlasıyla geliyor 10. Bölümümüze gelen materyal sayısal anlamda sistemlere göre dengelidir/ dengesizdir 11. Bölümümüzde eğiticiler branşlaşmış durumdadır/ kısmen branşlaşmışlardır/ branşlaşmamışlardır 12. Eğiticilerin branşlaşmasının eğitimime daha büyük katkısı olacağına düşünüyorum/ bence bunun çok önemi yok 13. Olgu sayısı azlığı nedeniyle eksik yetiştiğime inandığım sistemler benim önem sırama göre Eğiticilerin branşlaşmamış olmasından ötürü eksik yetiştiğime inandığım sistemler benim önem sırama göre. 15. Mikroskopi eğitimi yönünden iyi yetiştiğime inanıyorum/ fena sayılmam/ iyi yetiştiğime inanmıyorum c. Otopsi Eğitimi: 1. Otopsi eğitimi bence patoloji eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır/ sahip olduğumuz koşullarda fazla bir anlamı yok/gereksizdir 2. Eğitildiğim süre içerisinde bizzat yaptığım otopsi sayısı.. 2

3 3. Eğitildiğim süre içerisinde bizzat yaptığım bebek otopsisi sayısı.. 4. Eğitildiğim süre içerisinde bizzat yaptığım erişkin otopsi sayısı.. 5. Eğitildiğim süre içerisinde katıldığım otopsi sayısı.. 6. Eğitildiğim süre içerisinde katıldığım bebek otopsisi sayısı.. 7. Eğitildiğim süre içerisinde katıldığım erişkin otopsisi sayısı.. 8. Bölümümüzde yapılan yıllık otopsi sayısı 9. Bölümümüzde yapılan yıllık bebek otopsisi sayısı 10. Bölümümüzde yapılan yıllık erişkin otopsisi sayısı 11. İyi bir otopsi eğitimi için bölümümüzde yapılan yıllık otopsilerin sayısı yeterlidir/ yetebilir/ yeterli değildir 12. Bölümümüzde otopsi salonunun koşulları çok kötüdür/ kötüdür/ fena sayılmaz/ iyidir 13. Eğiticilerimizin çoğu otopsi teknikleri konusunda bizlere öğretebilecek düzeyde yeterliler/ bu konuda eksikleri var/ yetersizler 14. Otopsinin bizzat patolog tarafından/ patologun gözlemi altında, iyi yetişmiş bir teknisyen tarafından yapılması gerekir 15. Eğitim açısından bebek otopsileri/ erişkin otopsileri daha anlamlıdır. 16. Otopsi sırasında her üç vücut boşluğunun açılması kesinlikle gereklidir/ bazı durumlarda şart olmayabilir 17. Bebek otopsisi yaparken teknik açıdan en çok zorlandığım kısım Erişkin otopsisi yaparken teknik açıdan en çok zorlandığım kısım Uzmanlık eğitimi alanı olarak patolojiyi seçerken otopsinin patolojinin asli görevlerinden biri olduğunu bilmiyordum/ biliyordum 20. Otopsi yapmaktan genelde rahatsız oluyorum/ bazen rahatsız oluyorum/ rahatsızlık duymuyorum 21. Otopsinin mikroskopik değerlendirilmesi eğitimime büyük katkıda bulunuyor/ çokönemli bir katkısı olduğunu düşünmüyorum 22. Otopside daha eğitici olan makroskopidir/ mikroskopidir 23. Bölümümüzde çıkarılan otopsi raporlarının çoğunun ölüm nedeni açısından kendimizi ve klinisyenleri tatmin edici raporlar olduğunu düşünüyorum/ erişkin otopsilerinde tatmin edici olduklarını düşünüyorum/ fetus ve bebek otopsilerinde tatmin edici olduklarını düşünüyorum/tatmin edici olmadıklarını düşünüyorum 24. Otopsi tekniği eğitimi yönünden iyi yetiştiğime inanıyorum/ fena sayılmam/ iyi yetiştiğime inanmıyorum 25. Otopsi mikroskopisi eğitimi yönünden iyi yetiştiğime inanıyorum/ fena sayılmam/ iyi yetiştiğime inanmıyorum d. Laboratuvar teknikleri eğitimi: 1. Uzmanlık eğitimi içerisinde laboratuvar teknikleri eğitimi, belirli bir süre ayrılarak bizzat laboratuvarda çalışmak suretiyle mutlaka alınmalıdır/ ayrı bir süre gereksizdir 2. Uzman bir patologun bu teknikleri teorik olarak bilmesi ve uygulayabilmesi şarttır/ bunlar teknisyenlerin işidir 3. Ayrı bir laboratuvar tekniği eğitimi alınacaksa bunun süresi 1 hafta/ 15 gün/ 1 ay/ 2 ay/..olmalıdır 4. Laboratuvar eğitimi açısından en fazla yararlandığım elemanlar/araçlar laboratuvar teknisyenleridir/ laboratuvar protokolleridir/ eğiticilerdir/ kitaplar, dergiler ve elektronik ortamdır 5. Laboratuvar elemanları ile eğitilenler arasında işler çok sorun çıkmadan yürüyor/ birçok zaman sorun çıkıyor 6. Laboratuvar elemanları tarafından eğitilenlerin yeterince dikkate alındıklarını 7. Bölümümüzdeki eğiticilerin çoğunun laboratuvar teknikleri konusunda yetkin olduğunu düşünüyorum/ sanmıyorum 8. Uzman olup tek başıma çalışırsam doku takibi yapabileceğimi sanıyorum/ sanmıyorum 9. Uzman olup tek başıma çalışırsam mikrotomla nitelikli kesit yapabileceğimi sanıyorum/ sanmıyorum 3

4 10. Uzman olup tek başıma çalışırsam rutin boyaları hazırlayıp yapabileceğimi sanıyorum/ sanmıyorum 11. Uzman olup tek başıma çalışırsam konvansiyonel histokimya kapsamındaki boyaları hazırlayıp yapabileceğimi sanıyorum/ sanmıyorum 12. Uzman olup tek başıma çalışırsam immunohistokimyasal teknikleri uygulayabileceğimi sanıyorum/ sanmıyorum 13. Eğitim sürecim içerisinde bizzat kesit yapıp, boyayıp, değerlendirilmesine katıldığım frozen sayısı yaklaşık olarak Herhangi bir kriyostatla herhangi bir taze dokuyu dondurup kesebilir, boyayabilir ve mikroskop altında birçoğunu değerlendirebilirim/ bunları yapabileceğimi sanmıyorum (birden fazla kutu doldurabilirsiniz) 15. Eğitimim sırasında laboratuvar teknikleri, cihazlar ve kimyasal maddeler konusunda edindiğim bilgilerle sıfırdan bir patoloji laboratuvarı kurup çalıştırabileceğimi sanıyorum/ sanmıyorum 16. Bu konularda aldığım eğitimle sıfırdan bir teknisyen yetiştirebilecek bilgi donanımına sahip olduğumu sanıyorum/ sanmıyorum 17. Laboratuvar teknikleri eğitimi yönünden iyi yetiştiğime inanıyorum/ fena sayılmam/ iyi yetiştiğime inanmıyorum e. Diğer eğitim etkinlikleri: 1. Eğitilenlerin yararlanması açısından öncelik sırası benim için şöyledir: olgu sunumları/ makale saatleri/ seminerler (kutuları 1-3 arasında numaralandırınız) 2. Olgu sunumlarında olgunun klinik, makroskopik ve mikroskopik özellikleriyle ayırıcı tanılar da göz önüne alınarak sade biçimde sunulmasından/ olgu bu şekilde sunulduktan sonra antite hakkında detaylı bilgi verilmesinden/ ayrıca olgunun ait olduğu hastalıklar grubu hakkında da bilgi verilmesinden yanayım 3. Makale saatlerinde makalenin tüm ayrıntılarıyla aktarılmasından/ yararlı olabilecek kısımları önceden seçilerek özetlenmesinden yanayım 4. Makale saatlerinde seçilen makaleler aynı sisteme yönelik olmalıdır/ farklı sistemlere yönelik olması renk ve canlılık katar/ ayrım yapmıyorum 5. Eğitilenlerin yararlanması açısından seminerlerin ağırlıklı olarak eğitilenler tarafından verilmesi daha uygundur/ ağırlıklı olarak eğiticiler tarafından verilmesi daha uygundur/ eşit ağırlıklı verilmesi daha uygundur 6. Bence birden çok konunun tartışılabildiği kongreler/aynı konunun detaylarıyla tartışılabildiği sempozyumlar daha yararlıdır 7. Şu ana dek katılabildiğim kongre/sempozyum sayısı. 8. Kongre ya da sempozyumlarda sözlü sunumu/ poster sunumunu tercih ederim 9. Kongre/sempozyum üyeleri tarafından sözlü sunumların/ poster sunumlarının daha büyük ilgi ile izlendiğini düşünüyorum 10. Kongre/sempozyum üyeleri tarafından konferansların/ panellerin daha büyük ilgi ile izlendiğini düşünüyorum 11. Şu ana dek kongrelerde/sempozyumlarda bir ya da ikinci isim olarak sunduğum poster sayısı. 12. Şu ana dek kongrelerde/sempozyumlarda diğer sıralarda sunduğum poster sayısı. 13. Şu ana dek kongrelerde/sempozyumlarda yaptığım sözlü sunum sayısı 14. Kongrelerde/sempozyumlarda katıldığım oturumların tüm oturumlara oranı yaklaşık olarak %25/ %50/ %75/ %100 dür 15. Kongre/sempozyum katılım ücretleri ve diğer zorunlu masraflar eğitilenlerin kazandıkları paraya göre ucuzdur/ normaldir/ pahalıdır/ çok pahalıdır 16. Kongre/sempozyum katılım ücretleri ve diğer zorunlu masraflar eğiticilerin kazandıkları paraya göre ucuzdur/ normaldir/ pahalıdır/ çok pahalıdır 17. Kongre ve sempozyumlar otellerde/ kamu kuruluşlarının sağladığı mekanlarda yapılmalıdır 18. Kongre ve sempozyumlara katılmak için bağlı bulunduğum kuruluştan kolayca izin alabilirim/ alamam 4

5 19. Kongre ve sempozyum masraflarım bağlı bulunduğum kurum tarafından kısmen/ büyük oranda/ tamamen karşılanmaktadır/ karşılanmamaktadır 20. Kongre ve sempozyum masraflarımın bir kısmı/ çoğu/ tamamı sponsor firmalar tarafından karşılanmaktadır/ karşılanmamaktadır 21. Kongre ve sempozyumlara katılma masraflarımın, sponsor firmalar bulunarak karşılanması gerektiğini düşünüyorum/düşünmüyorum 22. Kongrelerin sıklığı yılda iki kez/ yılda bir kez/ iki yılda bir kez olmalıdır 23. Sempozyumların sıklığı yılda iki kez/ yılda bir kez/ iki yılda bir kez olmalıdır 24. Kongrelere/sempozyumlara yabancı katılımcıların olması bu toplantıların değerini arttırmaktadır/ değiştirmemektedir 25. Kongre ve sempozyumlarda seçilecek konularda kurslar mutlaka düzenlenmelidir/ düzenlenmesi şart değildir 26. Belirli konularda kurslar kongre ve simpozyumlar dışında da düzenlenmelidir/ düzenlenmese de olur 27. Kurs düzenlenirse masrafları karşılayacak akla yakın bir bedel katılımcılardan alınabilir/ ücret alınmamalıdır 28. Şu ana dek katıldığım yurtdışı kongre/sempozyum sayısı Şu ana dek poster ya da sözel bildiri sunarak katıldığım yurtdışı kongre/sempozyum sayısı Yurtdışı kongrelere/sempozyumlara katılamama/yeterince katılamama nedenim maddi yetersizliklerdir/ yabancı dil sorunumdur/ izin ve vize sorunlarıdır/ ilgi duymamamdır 31. İyi bir eğitim aldığımı söyleyebilmem için eğitildiğim süre içerisinde katıldığım yurtiçi kongre/simpozyum sayısı.olmalıdır 32. İyi bir eğitim aldığımı söyleyebilmem için eğitildiğim süre içerisinde katıldığım yurtdışı kongre/simpozyum sayısı.olmalıdır f. Diğer eğitim kuruluşlarıyla ilişkiler: 1. Eğitilme sürecini yalnızca eğitim aldığım kurumda geçirmek bence yeterlidir/ yetersizdir 2. Çalıştığım kurumda yeterli sayıda eğitici ve yeterli materyal olsa bile, diğer bir eğitim veren kurumda belirli süre çalışmanın ufkumu açacağını 3. Kurumlararası temel işleyiş farkları olduğuna inanıyorum/ inanmıyorum 4. Başka eğitim veren kurumlarda belirli bir süre çalışmak söz konusu olsaydı, bu sürenin. olması uygun olurdu 5. Yurtdışında belirli bir süre çalışmak eğitimim için iyi olabilir/ fark etmez 6. Yurtdışında çalışma olanağı ancak kendi çabamla söz konusu olabilir/ bu konuda bağlı bulunduğum kurum ve eğiticilerim olanak sağlayabilir 7. Belirli koşullar gerçekleşirse akademik kariyer yapmak isterim/ istemem/ bu konuyu düşünmedim 8. Bence adli tıp/ radyoloji/ genel cerrahi/ dahiliye/ kadın hastalıkları ve doğum/ KBB/ üroloji/ göğüshastalıkları/ nöroşirürji/ mikrobiyoloji/ sitogenetik/ moleküler biyoloji anabilim dallarında rotasyon/rotasyonlar gereklidir/ gerekli değildir (lütfen en fazla üç anabilim dalı işaretleyiniz) 9. Çalıştığım kuruma bağlı, belirli bir süre çalışabileceğim bağlaşık (afiliye) hastanelerin bulunması patoloji deneyimimi arttıracaktır/fark etmez 10. Patoloji eğitimi veren kurumlar arasında yeterli işbirliğinin olduğunu g. Kurum içi eğitim olanakları: 1. Bölümümüzdeki eğitici sayısı bence yeterlidir/ yetersizdir/ fazladır 2. Bölümümüzdeki eğitilen sayısı yeterlidir/ yetersizdir/ fazladır 3. Bölümümüzdeki laboratuvar elemanlarının sayısı yeterlidir/ yetersizdir/ fazladır 4. Kurumumuza gelen yabancı dergilerin sayı ve içerikleri yeterlidir/ yetersizdir 5. Bölümümüzdeki temel kitaplar (textbook) sayı, içerik ve basım tarihinin yeniliği açısından yeterlidir/ yetersizdir 5

6 6. Bölümümüzdeki özel konu kitapları sayı, içerik ve basım tarihinin yeniliği açısından çoğu sistem için yeterlidir/ bazı sistemler için yeterlidir / genelde yetersizdir 7. Kurumumuzda/bölümümüzde teknik donanım (internet erişimli bilgisayar ağı, video-monitör sistemi, slayt arşivi, barkovizyon cihazı, fotoğraf/slayt atelyesi/görüntü analiz cihazı vb) yeterlidir/ kısmen yeterlidir/ yetersizdir 8. Kendim için satın aldığım textbook sayısı.. 9. Kendim için satın aldığım özel konu kitabı sayısı Bizzat abone olduğum Türkçe dergi sayısı. 11. Bizzat abone olduğum yabancı dergi sayısı.. h. Eğitim içi sınavlar: 1. Eğitim sürecinde belirli aralıklarla eğitilenlere sınav uygulanmasının yararlı olacağına 2. Sınav uygulaması olursa, birinci yılda/ ikinci yılda/ üçüncü yılda/ dördüncü yılda olmalıdır (birden fazla kutu işaretleyebilirsiniz) 3. Sınavların çoktan seçmeli test/ klasik yazılı/ sözlü sınav/ slayt sınavı şeklinde yapılmasını tercih ederim 4. Genel patoloji (yangı, hücre incinmesi, immunoloji, neoplazi, vb) ve özel patoloji (tüm sistemler) konularından tek tek sınav yapılması daha uygundur/ konuların uygun şekilde gruplandırılması ve daha kapsamlı, ancak sayıca daha az sınav yapılması daha uygundur/ uzmanlık sürecinde genel ve özel patolojiyi ayrı ayrı kapsayan iki büyük sınav yapılması daha uygundur 5. Ayrıca mikroskopi sınavı yapılması gereklidir/ gereksizdir 6. Ege bölgesindeki/türkiye genelindeki eğitim veren kuruluşların eğitilenleri için, şekli ayrıca belirlenecek ortak sınav ya da sınavlar yapılması eğitimin standardizasyonu açısından gereklidir/ yararlı olacağını düşünmüyorum 7. Bu sınavlar yapıldığı taktirde, eğiticilerin eğitilenleri değerlendirmesinde sınavların/ rutin çalışmadaki performansın daha belirleyici olduğunu düşünüyorum 8. Olumsuz sınav sonuçlarının bir yaptırımı (aynı konuda tekrar sınava girme, konuyla ilgili rutin çalışma süresinin uzatılması ya da tekrarlanması gibi) olmalıdır/olmamalıdır i. Patoloji Raporları ve klinisyenlerle ilişkiler: 1. Klinisyen açısından, bölümümüzde çıkarılan patoloji raporlarının genelde anlaşılabilir ve yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum/ kritik tanılarda çoğu zaman anlaşmazlığa düşülüyor 2. Patoloji raporlarında eğitilenlerin imzasının da olmasını yararlı buluyorum/ yalnızca raporun kontrol edildiğini gösteren bir paraf olması yeterlidir/ raporların eğitilenler tarafından imzalanması gereksizdir 3. Patoloji raporlarında mikroskopi bölümünün yazılması eğitilenlerin eğitimi için yararlıdır/ yararsızdır 4. Patoloji raporlarında mikroskopi bölümü eğitilenler tarafından her zaman yazılmalıdır/ öğrenmeye yetecek bir süre boyunca yazılmalıdır/ bu bölüm yalnızca malign tümöral olgularda, benign ancak ilginç olgularda ve sitoloji raporlarında yazılmalıdır 5. Patoloji raporlarını bilgisayarda bizzat eğitilenler yazmalıdır/ raporları tıbbi sekreterler yazmalı, eğitilenler tarafından kontrol edilmelidir 6. Klinisyenlerle patologlar arasında çoğu zaman yeterli bir iletişim olduğunu 7. Klinisyenelerle patologlar arasında iletişimsizlik olduğu durumlarda sorun genellikle klinisyenlerden/ patologlardan kaynaklanıyor 8. Klinisyenlerin çoğunun patolojinin işlev ve sınırları konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu 9. Klinisyenlerin patolojide yaptıkları rotasyonun, patolojinin işlev ve sınırları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağladığını 6

7 10. Bence şu anda patoloji rotasyonu yapan klinik asistanlarına ek olarak adli tıp/ radyoloji/ dahiliye/ KBB/üroloji/ göğüshastalıkları/ nöroşirürji/ mikrobiyoloji/ sitogenetik/ moleküler biyoloji anabilim dalı asistanlarının da rotasyonu/rotasyonları gereklidir/ gerekli değildir (lütfen en fazla üç anabilim dalı işaretleyiniz) 11. Nitelikli klinisyenlerle çalışmanın, patoloji formasyonuma ciddi katkıda bulunduğunu 12. Klinikopatolojik toplantıları eğitilenlerin eğitimi açısından yararlı buluyorum/ yararlı bulmuyorum j. Yayınlar: 1. Eğitim sürecim içerisinde birinci isim olarak yaptığım Türkçe yayın sayısı.., ikinci isim olarak yaptığım yayın sayısı.., diğer sıralarda yaptığım yayın sayısı.. dır 2. İsmimin bulunduğu Türkçe yayınların.. sı olgu sunumu,.. sı klinikopatolojik araştırma,.. sı deneysel çalışma,.. sı derlemedir 3. Yabancı dergilerde yayınlanmış, ismimin de bulunduğu çalışma sayısı..dır. 4. Yabancı dergilerde yayınlanmış, aktif olarak çalıştığım ve bizzat kaleme aldığım yayın sayısı..dır 5. Bence bir eğitilen uzmanlık eğitimi süreci içerisinde tez dışında birinci veya ikinci isim olarak en az.. olgu sunumu,.. klinikopatolojik araştırma,.. deneysel çalışma,.. derleme yapmalıdır 6. Çoğu yayın için, çalışmanın yapılması ve yayına hazırlanması sürecinde eğiticiden yeterli destek alındığını 7. Çoğu yayın için, çalışmanın yapılması ve yayına hazırlanması sürecinde inisyatif kullanabildiğimi düşünüyorum/ inisyatif kullanmaktan çekindiğimi düşünüyorum/ inisyatif kullandırılmadığını düşünüyorum 8. Bölümümüzde, yayınlanmak üzere bir çalışma yapmaya kendi kendime karar verebilir ve eğiticilere danıştıktan sonra uygun görülürse uygulamaya geçebilirim/ çalışma yapılacak konular daima eğiticiler tarafından seçilir ve eğitilenlere verilir 9. Eğitilenler için ayrıca mikrofotorafi eğitimine gereksinim olduğunu 10. Retrospektif bir seri çalışmayı yaparken en çok zorlandığım üç konu, konu seçimi/ sarf malzemezi sağlanması/ olguların dökümü/ gerekli literatürün elde edilmesi/ literatürün değerlendirilmesi/ hasta dosyalarının elde edilmesi/ hasta izlenmesi/ preparatların çıkartılması/ mikroskopik değerlendirme/ blokların çıkartılması/ blok seçimi/ blokların kestirilmesi/ gereken laboratuvar çalışmalarının yapılması/ istatistik çalışmalarının yapılması/ çalışmanın kaleme alınmasıdır (lütfen en fazla üç kutu işaretleyiniz) 11. Bir çalışmayı kaleme alırken en çok zorlandığım bölüm giriş/ gereç ve yöntem/ bulgular/ tartışma/ kaynakça dır 12. Türk dergilerinde yayınlanan yayınların çoğunun özgün ve nitelikli olduğunu düşünüyorum/ bazılarında yayınlanan yayınların çoğunun özgün ve nitelikli olduğunu düşünüyorum/ çoğunun yabancı literatürün tekrarı niteliğinde olduğunu düşünüyorum 13. Türk dergilerinde yayınlanan yayınların geçmişe göre daha özgün ve nitelikli olduğunu 14. Eğitim sürecinde aktif olarak katıldığım yayın çalışmalarının patoloji formasyonuma katkısı olduğunu k. Tez: 1. Uzmanlık tezinin belli bir konuyu tüm boyutlarıyla kavrama açısından yararlı olduğunu 2. Uzmanlık tezinin analitik ve sentetik düşünme yetisi kazandırma açısından yararlı olduğunu 3. Uzmanlık tezinin bir bilimsel yazıyı kaleme alabilme becerisi kazandırdığını 4. Uzmanlık tezini kotarabilecek düzeyde yabancı dil biliyorum/ bu konuda yardıma gereksinimim olduğunu sanıyorum 7

8 5. Uzmanlık tezinin Türkçe ifade yeteneğimi ve yabancı dil bilgimi geliştirdiğini 6. Uzmanlık tezi konusunu eğitilenin kendisinin seçmesini/ eğiticilerin seçmesini tercih ederim 7. Uzmanlık tezlerinde konuyla ilgili genel bilgiler geniş biçimde yer almalıdır/ bu bölüm mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır 8. Uzmanlık tezini hazırlamak için çalıştığım kurumda yeterli materyal olduğunu düşünüyorum/düşünmüyorum 9. Uzmanlık tezini hazırlamak için çalıştığım kurumda yeterli teknik donanım ve sarf malzemesi olduğunu 10. Gerçekten iyi bir tez olabileceğini düşündüğüm, ancak maddi ve teknik olanaksızlıklardan, ya da eğiticilerim tarafından izin verilmeyeceğinden ötürü araştırılamayacağı kesin olduğu için hiçbir girişimde bulunamadığım konu ya da konular eğitim sürecimde aklımdan geçti/ geçmedi 11. Uzmanlık tezini hazırlamak için çalıştığım kurumdan yeterli maddi kaynak sağlamak olanağı olduğunu düşünüyorum/ böyle bir olanak varsa da, süreç çok uzun ve zahmetli/ böyle bir olanak yoktur, var olan olanaklarla yetiniliyor 12. Uzmanlık tezinin hazırlanma sürecinde tez danışmanım tarafından yeterince yönlendirildiğimi 13. Tez sonuçlarının istatistiksel analizinde öncelikli sorumluluk eğiticide olmalıdır/ eğitilende olmalıdır/ istatistik çalışmaları eğitilenin yönlendirmesi ile profesyonel bir istatistikçi tarafından yapılmalıdır 14. Tezimin, tez danışmanım dışındaki eğiticiler tarafından da dikkate alındığını sanıyorum/ dikkate alındığını sanmıyorum 15. Türkiye genelinde, uzmanlık sınavı sırasında tezlerin yeterince tartışılıp eleştirildiği kanısındayım/ yeterince tartışılmadığını düşünüyorum 16. Hazırlanan tezlerin daha sonra uygun biçimde kısaltılarak yayınlanmasından yanayım/ parçalara ayrılarak yayınlanabilir/ tezlerin bütün ya da parça parça yayınlanmasına karşıyım 17. Uzmanlık tezlerinin çoğunun Türkiye koşullarında gerçekten bir tez öne sürdüklerini düşünüyorum/ genellikle bilinen bir sonucun yinelenmesinden ibaret olduklarını düşünüyorum ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ 8

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK İçindekiler Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK Öğlen Oturumu Deşifre Alihan GÜRKAN Gökhan MORAL Hikmet AKGÜL

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi GENEL KONULAR Giriş Türkiye de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER *

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * Osman İNCİ Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması,

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2013 Değerli TurkMSIC Gönüllüleri, TurkMSIC olarak bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı