Başarılı gençler insanlığın kazancıdır...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başarılı gençler insanlığın kazancıdır..."

Transkript

1 Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... SAMSUN

2 Başarı-Sem Sürekli Eğitim Merkezi (Başarı-Sem), kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya, istihdam edilebilirliklerini ve yaşam standartlarını yükseltmeye çalışır. Kurumsal kimliği ve nitelikli kadrosuyla kaliteli, ulaşılabilir ve ekonomik hizmet sunmayı ilke edinir. Canik Başarı Üniversitesi nin eğitim politikaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde, çok geniş bir alanda kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar ve çalıştaylar düzenler. Toplumun her kesiminden, farklı eğitim düzeyi ve yaş grubundaki bireylerin yaşamları boyunca Canik Başarı Üniversitesi nin ve işbirliği yapacağı kurumların birikimlerinden yararlanmalarını sağlar.

3 Neden Canik Başarı Üniversitesi Zengin burs imkânları Modern ortamlarda kaliteli eğitim Uluslararası deneyimli akademik kadro Yeşil ve mavinin buluştuğu bir kampüs te eğitim Yurtdışı üniversiteleriyle eğitim anlaşmaları ve değişim programları Erasmus değişim programlarıyla yurtdışı eğitim imkânı Etkin İngilizce ve seçmeli ikincil dil eğitimi İlk yıldan itibaren iş dünyasıyla bütünleşmiş uygulamalı eğitim hayatı Kültür sanat ve sosyal etkinliğin çeşitliliği Sportif ve sosyal klüp faaliyetleri Çift anadal ve yan dal eğitim imkânı Bölümler arası yatay geçiş kolaylığı 4 YIL SABİT ÜCRET İLK 3 TERCİHE %10 İNDİRİM

4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgi ve tecrübeye sahip, iş dünyasının pazarlama gerçeklerini kavrayan, küresel iş operasyonlarını etkili yönetebilen, analitik düşünme becerisine sahip, çözüm odaklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. İŞLETME BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ Öğrenci merkezli yaklaşımı, uluslararası deneyime sahip akademik kadrosu ve teori ile pratiği birleştiren özgün eğitim programıyla, özgüveni yüksek, rekabetçi, yenilikçi, takım çalışmasında etkin rol alabilen, sosyal sorumluluk sahibi insan kaynağı yetiştiren bir bölümdür. Yaşam boyu eğitim felsefesiyle, öğrenciler geleneksel eğitim anlayışının ötesinde bir eğitim görürler. İş dünyasında parlak bir yer edinmek, sorunlara etkin çözümler üretmek ve stratejiler geliştirmek isteyenler öncelikle bu bölümü tercih edebilirler. Alanında yetkin akademik kadrosu, modern eğitim alt yapısı ve teorik bilgiyi pratikle buluşturan eğitim anlayışıyla araştıran, yenilikçi, evrensel değerlere bağlı, özgüveni yüksek ve sosyal sorumluluk sahibi insan kaynağı yetiştiren bir bölümdür. Uluslararası şirketlerin yönetimlerinde bulunmak, uluslararası ticarette aktif rol almak, farklı konumlardaki ticaret potansiyelini uluslararası boyuta taşımak isteyen, büyük düşünen, büyük hedefleri olan ve parlak bir kariyer planlayanlar öncelikle bu bölümü tercih edebilirler. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, iş dünyası ile ilgili küresel ve bölgesel organizasyonlarda yönetici veya meslek elemanı olarak iş bulabilirler. Uluslararası bankalar, dış ticaret, finansman, yönetim, denetim ve sigorta şirketlerince aranan elemanlar olurlar. Kendi işlerini kurabilirler. Akademik kariyer yapabilirler. Mezunlarımız başta bankalar, danışmanlık, yönetim, denetim, pazarlama, turizm, sigorta, dış ticaret, ulaştırma ve sanayi şirketleri olmak üzere, çok geniş bir alanda yönetici veya meslek elemanı olarak çalışabilirler. Kamu kurumlarında müfettiş, uzman ve yönetici olabilir, akademik kariyer yapabilir veya kendi işlerini kurabilirler. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Dinamik akademik kadrosu ve disiplinler arası araştırmayı teşvik eden eğitim vizyonuyla, günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmelerine paralel olarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki siyasal olayları geniş ufuklu bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, analiz eden, bölgesel ve küresel sorunlara çözümler üreten, özgüveni ve duyarlılığı yüksek insan kaynağı yetiştiren bir bölümdür. Küresel barışa, Türkiye nin menfaatlerine ve insanlığın refahına büyük katkılar yapmayı kendine ilke edinenler öncelikle bu bölümü tercih edebilirler. Mezunlarımız bütün bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, küresel ve bölgesel organizasyonlarda görev alabilirler. Akademik kariyer yapabilirler.

5 Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Ulusal ve evrensel değerlere sahip, konusunda bilgili, girişimci ve üretici düşünceyi özümsemiş öğrenciler yetiştirmeyi, kampüste ve anlaşmalı bulunduğu uluslararası üniversitelerle sunacağı imkanlarla modern eğitim yapmayı hedeflemektedir. MİMARLIK BÖLÜMÜ Mimarlık, dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanların barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi ihtiyaçlarını sürdürebilmelerini sağlamak üzere, daha estetik, daha fonksiyonel yapıları, gerekli mekanları tasarlamak, mimarların çalışma alanını oluşturur. Gerekli mekanlar ihtiyaç duyulan özellikleriyle ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırılarak estetik bir şekilde inşa edilir. Mimarlık bölümümüzde, modern mimarinin yenilikçi yaklaşımları sergilenecek, modern eğitim süreci donanımlı ve uluslararası tecrübeye sahip öğretim üyelerimizle sağlanacaktır. Mimarlık Bölümümüzün hedefi; günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen, üretici düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin ve nitelikli mimarlar yetiştirmektir. Mimarlık Bölümü mezunları, kamu kurumlarında, tasarımcı olarak, yapı denetimi amacı ile yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında, özel sektörde tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak, şirketler, bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak, sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında, serbest mimar olarak veya akademisyen olarak çalışabilirler. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü yapı, su kaynakları, geoteknik ve ulaştırma olmak üzere başlıca dört ana bilim dalını kapsamaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümümünün amacı; teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerle donatılmış, sorumluluk alabilen, özgüveni olan, çalışmaları ile yöre ve ülke problemlerine çözüm üretebilecek İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir. İnşaat Mühendisleri, etrafımızdaki binalardan köprülere, barajlardan toplu taşıma sistemlerine toplum için gerekli tesisleri, sistemleri ve yapıları planlar, tasarlar, inşa eder ve işletirler. Mezunlarımız, kendi iş yerlerini kurup serbest çalışabilecekleri (müteahhitlik vb. gibi, kamu kurumlarında ve yurt içinde veya yurt dışında iş yapan yerli ya da yabancı inşaat firmalarında, barajlar, göletler, limanlar, deniz yapıları, köprüler, tüneller, yollar, otoyollar, demiryolları, toplu taşıma terminalleri, havaalanları, boru hatları, arıtma tesisleri, yüksek yapılar, toplu konutlar, güç santralleri vb. ile ilgili inşaat projelerinin hazırlanması ve yönetiminde görev alabilirler. Mezunlarımız ayrıca iyi bir İngilizce eğitiminin neticesinde yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitimleri yapabilecek ve öğretim üyesi olarak da görev alabileceklerdir. Yabancı Diller Yüksekokulu Bölümlerimizdeki Yabancı Dil Eğitimi Yabancı diller yüksek okulumuz bünyesinde verilmektedir. Bu denli ciddi bir gereksinim haline gelen yabancı dil eğitimini kaliteli bir seviyede verebilmek için Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü bünyesinde İngilizce hazırlık eğitimi Türk okutmanların yanı sıra anadili İngilizce olan yabancı okutmanlarla verilmektedir. Canik Başarı Üniversitesi, modern bir kampüste ve donanımlı mekanlarda, bilimsel ve pedagojik anlamda yetkin öğretim üyeleri, zengin bilgisayar imkanı, internet, kütüphane ve dil laboratuvarı imkanları, kaliteli ve öğrenci odaklı çağdaş eğitim anlayışı ile öncelikle İngilizceye tam Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerin sonucunda küçülen dünyamızda bilgi kaynağına anında ulaşmada, yabancı dilin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Sınıflarımız küçük gruplar halinde kur sistemine göre düzenlenmiştir. Bu alt yapıya ek olarak, bireysel dil gelişimleri için öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları her türlü yurt içi ve yurt dışı faaliyetler titizlikle planlanarak en verimli şekilde öğrencilerimizin tercihine sunulmaktadır. Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir kapıdan girmek anlamına gelmektedir. Buradan hareketle öğrencilerimizin talebi halinde ikinci yabancı dil öğrenme imkanı da onlara sunulmaktadır.

6 Fen-Edebiyat Fakültesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İç Mimar, insanlığın daha konforlu ve işlevsel bir hayat yaşaması amacıyla ince yapı, iç mekânların yeniden düzenlenmesi, mobilya donanımı tasarımı ve uygulaması konularında çözümler üreten bir meslek insanıdır. İç Mimarlık Bölümümüzün hedefi; mimarlar ve farklı meslek disiplinleriyle birlikte çalışacak, mesleğine yönelik en yeni bilgi ve teknolojilerle donatılmış, geleneksel sanat ve kültürümüzün tanıtılmasına katkıda bulunacak, özgüveni yüksek, girişken ve mesleğinin öncüsü olacak İç Mimarlar yetiştirmektir. Ülkemizde iç mimari ve dekorasyon sürekli olarak gelişmektedir. Mezunlarımız, kendi iş yerlerini açıp serbest çalışabilecekleri gibi, ilgili bakanlık ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel tasarım stüdyolarında, mobilya ve benzeri endüstriyel tasarımın yapıldığı, üretildiği kuruluşlarda, tasarım aşamasında bürolarda, uygulama ve denetim aşamasında yapılarda, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalarda çalışabilirler. Canik Başarı Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Temel Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında, bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analitik düşünceye sahip, çözüm üreten, yüksek donanımlı mezunlar vermeyi, alanlarında dünyayla rekabet edebilecek bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlanan ve karmaşıklaşan hayatımızda psikolojinin önemi ve uygulama alanları gittikçe artmaktadır. Bölümümüzün temel amacı insan davranışlarını ve onları doğuran zihin süreçlerini anlamaya yönelik çağdaş psikoloji bilgilerini öğrencilere kazandırmak, bilimsel disipline ve mesleki yeterliliğe sahip, mesleki etik değerlere bağlı psikologlar yetiştirmek ve psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunmak. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü çağın en önemli ve hızlı araştırma alanı olan genetik biliminin temelini oluşturmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik insanlarda hastalığa sebep olan genleri ve genlerin fonksiyonları, tüm diğer canlılarda gen aktarımı ve moleküler düzeyde canlılığın esasları ve mekanizmalarının araştırıldığı bir bilim dalıdır. Biyoteknolojik çalışmaların temeli moleküler biyololoji ve genetik çalışmaları oluşturmaktadır. Hedeflenen Bal Araştırmaları Merkezi ve Kanser Araştırmaları Merkezi bölümün desteklenmesinde önemli bir yer tutacaktır. Son yıllarda tüm canlılarla ilgili yapılan Tıbbı genetik çalışmaları, Biyokimya, gen transferleri, sağlık, çevre, biyoteknoloji, ekoloji biyoremedasyon, ziraat ve zirai mücadelede bakterilerin, virüslerin ve fungusların kullanılması molekükler biyoloji alanının çok önemli kılmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olanlar yukarıda verilen bilim disiplinlerinde, kamu kurumları ve özel sektörde araştırmacı, öğretim elemanı ve çalışan olarak iş bulma imkanına sahip olacabileceklerdir. anlamıyla hakim, İngilizceyi konuşabilen, yazabilen; dilin inceliklerine, dilbilgisi, ses bilgisi vb. açılardan hakim olan; kendine güvenen; sadece diploma değil, diplomayla beraber tam bir entelektüel birikim ve bilgiyi hayatı ve toplumları yorumlamada kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Canik Başarı Üniversitesinde dil eğitimi verilen sınıflarımız alışılagelmiş standartların üzerinde, yüksek eğitim teknolojisine sahip ortamlar olarak donatılmıştır.

7 Eğitim Fakültesi Toplumun geleceğini şekillendirecek öğretmenleri, öğretim üyelerini, eğitim bilimcilerini, eğitim yöneticilerini ve planlamacılarını, modern eğitim ve uygulamalı bir programla yetiştirmek, yüksek donanımlı mezunlar vermek fakültemizin temel amacıdır. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programı, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan bir eğitim alanıdır. Bu bölümde, öğrencilere psikolojik danışmanlık ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılarak, mesleğini ve insanı seven, iletişim becerileri gelişmiş, empati yapabilen, sorunlara duyarlı bir psikolojik danışman olarak mesleğinin gereğini yerine getirebilen mezunlar yetiştirilmektedir. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ Bu programdan mezun olanlar, resmi ve özel eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışmanın yanında, çeşitli kurumlarda danışman sıfatıyla da görev alabilmektedir. Türkçe öğretmenliğinin temel amacı Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bu bölümde, modern eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak, bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri millî ve evrensel değerlerle eğitilmeleri amaçlanmıştır. Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olan öğrenciler; "Türkçe Öğretmeni" unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların orta okullarında (5, 6, 7, 8. sınıf), özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şekilde geniş iş imkânlarına sahiptir. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ Bu programın amacı teorik ve pratik uygulamalı bir eğitim vererek geleceğin çağdaş ingilizce öğretmenlerini dünya çapında yetiştirmektir. Ayrıca başta ülkemiz olmak üzere globalleşen tüm dünyada her geçen gün artarak devam eden İngilizce öğrenme ihtiyacına cevap vermektir. Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı tecrübeye sahip, akademik kadromuzla sunacağımız zengin program ve kaynaklarla yabancı dil eğitim formasyonuna sahip olurken, diğer yandan da bilimsel araştırma yapabilme ve kendini geliştirme imkanı bulacaktır. Sunduğumuz bu program kapsamında hem devlet okullarında hem de özel okullarda araştırma ve uygulama imkânı sunulmaktadır. Programdan mezun olacak öğretmen adayları, öğretmenlik mesleği dışında, arzu etmeleri durumunda yurtiçinde ve yurtdışında resmî kurumlarda ve özel sektörün değişik alanlarında çalışabilecektir.

8 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ VE KONTENJANLARI FAKÜLTE / BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2013-ÖSYS GENEL KONTENJAN YILLIK ÜCRET MİNİMUM BAŞARI SIRASI MAKSİMUM BAŞARI SIRASI ÖĞRENİM SÜRESİ AÇIKLAMALAR 1 Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dahildir. 2 Peşin Ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. 3 Belirtilen ücretler 10 ay taksitlidir. 4 Yukarıda belirtilen ücretler 4 yıl sabit olup gelecek zamlardan etkilenmeyecektir. 5 Hazırlık Sınıfı (İngilizce) kitapları ücrete dahildir. 6 İlk üç tercihi arasında kazanan tam ücretli öğrencilere ekstra %10 indirim yapılır. 7 Bay/Bayan Yurt ücreti TL.dir. (Sabah Kahvaltısı Dahil) LYS BAŞARI BURSLARIMIZ arasına aylık TL arasına aylık TL arasına aylık 800 TL arasına aylık 750 TL arasına aylık 500 TL arasına aylık 300 TL arasına aylık 250 TL LYS başarı bursu verilir. Sürekli Eğitim Merkezi (BAŞARI-SEM) Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi No:14 İlkadım/SAMSUN - Tel:+90 ( 362 ) Fax: +90 ( 362 ) Canik Başarı Üniversitesi (Kampüs) Gürgenyatak Kampüsü Canik/SAMSUN Tel:+90 ( 362 ) Fax: +90 ( 362 )

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı