Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi AYLIK İLERLEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR AYLIK İLERLEME RAPORU TEMMUZ 2011

2 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER Proje Alanı Proje Hedef Grubu Projenin Amaçları Projenin Bileşenleri Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma BÖLÜM Bileşen Bazında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen A1: Bilinçlendirme Bileşen A2: Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi Bileşen A3: Köy İyileştirme Altyapısı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen B2: Katkı Hibeleri Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma Bileşen D - Proje Organizasyonu ve Yönetimi Hazine Denetim Raporu BÖLÜM PROJENİN, FİNANSMAN, MALİYET VE HARCAMALARI EK 1: BİLEŞEN BAZINDA PROJE FAALİYETLERİ PROGRAMI EK.2:FİZİKSEL GELİŞİM TABLOSU... 23

3 TABLO İNDEKSİ Tablo Yılı Ocak-Haziran Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri.. 10 Tablo yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı Tablo YILI DBSKP ÇİFTÇİ EĞİTİM VE KURSLARI (GENEL) Tablo YILI DBSKP DEMONSTRASYONLAR (GENEL)...12 Tablo yılı Demonstrasyon Faaliyetleri için Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı Tablo Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri için Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı (GENEL) Tablo Yılı için DBSKP HİS Göleti Yatırımları Tablo Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımları Tablo Yılı Diyarbakır İli Bireysel Hibe Programı Tablo Yılı Batman İli Bireysel Hibe Programı (Onaylanan Başvuru) Tablo Yılı Batman İli Bireysel Hibe Programı Tablo Yılı Siirt İli Bireysel Hibe Programı (Onaylanan Başvuru) Tablo Yılı Siirt İli Bireysel Hibe Programı Tablo Yılı Bireysel Hibe Programı (GENEL) Tablo Yılı Bireysel Hibe Programı Kapsamında Ödenen Hibelerin Miktarlarına Göre Durumları...19 Tablo Yılı Diyarbakır İli Ekonomik Hibe Programı.19 Tablo 17. Devam Eden Ekonomik Yatırımların Genel Durumu Tablo Yılında Gerçekleştirilen Teknik Personel Eğitimi Faaliyetleri Tablo YILI DBSKP TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ Tablo Yılında Gerçekleştirilen İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri Tablo Yılı DBSKP PYB Ofisi IT Ekipman ve Materyali Alım Listesi Tablo 23. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı..29 Tablo 24 A. Tablo A: İkraz Kategorileri ve Finansörler Bazında Harcamalar ( 2011 İlk 6 Ay )...29 Tablo 24 B. Tablo B: 2011 İlk 6 Ay Finansörler Bazında Harcama Kategorileri Özeti (USD)..30 Tablo 25 C İlk 6 Ayı İçin Bileşenler ve İkraz Kategorileri bazında Harcama Özeti (USD)...30

4 KISALTMALAR Bİ DBSKP DSİ FSAG IFAD HİS İÖİ İSM TİM İGU İ&D MPYB/TKB Pİ PİB PYB SYP TZY UNDP UNDP/ÜO YÇPB Bölge İdarecisi Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi Devlet Su İşleri Finans/Satın Alma Görevlisi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Hayvan İçme Suyu (Göleti) İl Özel İdaresi İl Saha Mühendisi Tarım İl Müdürü (Müdürlüğü) İş Geliştirme Uzmanı İzleme ve Değerlendirme Merkezi Proje Yönetim Birimi/TKB Program İdarecisi Proje İdare Birimi Proje Yönetim Birimi Stratejik Yatırım Programı Tedarik Zinciri Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP/Türkiye Ülke Ofisi (Ankara) Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi

5 1.BÖLÜM 1.1 GENEL BİLGİLER 1. Proje, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. UNDP, Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemekte olup, ayrıca, Projenin 5 yıllık uygulanması sürecinde ABD Doları hibe şeklinde finansman sağlamaktadır. 2. Proje, Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında 5 Mart 2007 tarihinde İkraz Anlaşması imzalanmış ve anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 3. Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde Hibe Anlaşması imzalanmıştır. 4. Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı ve UNDP arasında 6 Eylül 2007 tarihinde Hizmet Anlaşması imzalanmıştır. 5. Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007 de yürürlülüğe girmiş, kapanış tarihi 30 Haziran 2013 ve tamamlanış tarihi 31 Aralık 2012 olarak IFAD tarafından belirlenmiştir Proje Alanı 6. Proje alanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri sınırlarını kapsamaktadır. 7. Proje bölgesinde iklim serttir ve şiddetli soğuk kışlar ve sıcak kuru yazlar ile tipik bir kara iklimidir. Yağış miktarı yaklaşık mm arasında değişmektedir. Diyarbakır da ortalama

6 Ocak Ayı sıcaklığı, gece sıcaklıkları -24 C kadar düşüklükler kaydedilmiştir. Azami yaz ayı sıcaklıkları Temmuz dan Ağustos a 46 C ye ulaşabilir. Tarım sezonu kısadır. 8. Proje alanında yer alan 3 ilin tarım arazileri toplamı 994,869 ha, orman varlığı 473,376 ha, çayır-mera alanı 451,764 ha dır. Toplam arazi varlığı ise 2,430,362 ha dır. 9. GAP bölgesinde bulunan Proje illerinde en büyük potansiyel doğal kaynak, Fırat ve Dicle havzalarındaki su potansiyelidir. Ayrıca bölgede petrol, bakır, renkli-damarlı mermer yatakları, orman, mera gibi doğal kaynaklar ile kültür ve turizm kaynakları mevcuttur. Diyarbakır da yer alan zengin ve kaliteli mermer rezervleri ticari açıdan caziptir Proje Hedef Grubu 10. Birincil hedef kitle; Proje illeri kırsal kesimlerinde yaşayan yoksul erkek, kadın ve gençlerdir. Projenin ikincil hedef kitlesi ise, kırsal bölgelerde yeni oluşan ya da kurulmuş, sürdürülebilir kârlılığa sahip işletmelerdir Projenin Amaçları 11. Projenin temel amacı; kırsal alanda yaşayan yoksul halkın ekonomik ve sosyal statülerini Türkiye nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, plan ve programları doğrultusunda geliştirmektir. 12. Projenin öncelikli hedefleri ise; a) Proje alanındaki, mevcut üretim ve çalışma sistemleri nedeniyle yoksul kalan kırsal köylerdeki tarımsal işletmelerin verimliliklerinin ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, b) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi yoluyla çiftlik içi veya dışında gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni işyerlerin kurulması ve mevcut karlı işletmelerin genişletilmesi yoluyla istihdamın artırılması, c) (a) ve (b) maddelerindeki amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli bireysel ve kurumsal becerilerin geliştirilmesiyle hedef gruplardaki kişilerin istihdamının sağlanmasıdır.

7 Projenin Bileşenleri 13. Projenin yatırım faaliyetleri üç ana bileşen altında toplanmıştır. Bu bileşenler; a) Köy Geliştirme Programı, b) Kırsal Ekonomik Büyüme ve c) İstihdam İçin Kapasite Oluşturmadır. Diğer taraftan Projenin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, gerekli planlama ve bütçe kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi açısından dördüncü bileşen olarak; d) Proje Organizasyonu ve Yönetimi Bileşeni geliştirilmiştir Bileşen A - Köy Geliştirme Programı 14. Bu bileşen kapsamında, yoksul köylerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek için seçilmiş ekonomik ve sosyal yatırımların desteklenmesi gerçekleştirecektir. Bileşen kendi içerisinde; a) Bilinçlendirme, b) Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi, c) Köy İyileştirme Altyapısı olmak üzere üç alt bileşene ayrılmaktadır. 15. Bilinçlendirme Alt Bileşeni; köy seviyesindeki yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve bu tip yatırımların kolaylaştırılması için gerekli olan mevcut mali ve sosyal kalkınma desteği türleri ve kaynakları hakkında kırsal nüfusun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 16. Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi Alt Bileşeni ile; ilk olarak Projeye katılan köylerdeki geçimlik ve yarı geçimlik tarım sistemlerinde üretkenlikte maliyet-etkin ve sürdürülebilir kazanımların neler olabileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak, ilgili eğitim programı ve materyalleri ile bir eğitim menüsü geliştirmesi amaçlanmaktadır. Son olarak, eğitim menüsü kullanılarak, çiftçilerin kendilerine İTM ler tarafından artan demonstrasyonlar ve teknoloji-transfer programları ile sunulacak olan ihtiyaç duydukları özel eğitimleri talep etmeleri amaçlanmaktadır.

8 17. Köy İyileştirme Altyapısı Alt Bileşeni kapsamında; kamu altyapısı uygulamalarına yönelik Proje Alanı içinde uygun kriterleri taşıyan köylerde, köy nüfusunun faydalanması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yapılacak yatırımlar sağlanmaktadır Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme 18. Bu bileşen kapsamında Proje illerinde kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik önlemler yer almaktadır. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni; a) Kırsal Tedarik Zinciri Yönetimi, b) Katkı Hibeleri, c) İTM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma, olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır. 19. Tedarik Zinciri Yönetimi Alt Bileşeni ile belirlenen yatırım ihtiyaçları ve fırsatları, Proje tarafından desteklenecek yatırımlara temel oluşturacaktır. 20. Katkı Hibeleri Alt Bileşeninde; Proje alanındaki ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla SYP Stratejik Yatırım Planı kapsamında belirlenen işletmelerin geliştirilmesi için yatırımlara katkı ortak finansmanı ve aynı zamanda yatırımcıların kendi kaynaklarından veya mali kurumdan aldıkları borçlardan kaldıraç fonu sağlanması amaçlanmaktadır. 21. İTM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma Alt Bileşeninde ise; İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çalışan teknik personelin Stratejik Yatırım Planları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilerek kurumsal kapasite oluşturulması hedeflenmektedir Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma 22. Bu bileşen; katılımcı Proje köylerindeki ihtiyaç fazlası iş gücü için kırsal ekonomide daha iyi ücretlerin olduğu istihdama erişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 23. Bileşenin hedefleri ve bunu gerçekleştirmek için yaklaşımlar şunlardır: (i) proje alanı genelinde bir çalışma ile, işverenlerin potansiyel olarak ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler, kaç kişiyi istihdam edeceği ve doğru bilgi ve becerilere sahip eleman olup olmadığını belirlemek; (ii)

9 bölgesel işgücü piyasasının eğilimlerini, fırsatlarını ve sıkıntılarını analiz etmek; (iii) hedef gruplar içinde istihdam edilebilirliği artırmak için uygun eğitim programını geliştirmek; (iv) işgücü piyasasını verimlilik yapısını geliştirmek için gerekli olan destek faaliyetlerini geliştirmek ve (v) potansiyel boş iş pozisyonlarının profiline uymak için gerekli beceri ve bilgileri edinmekle ilgilenen kişilere eğitim sağlamak. 2. BÖLÜM 2.1. Bileşen Bazında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen A1: Bilinçlendirme 24. Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi nin genel işleyişi, proje bütçesi, proje faaliyetlerinin kapsamını genel olarak özetleyen adet el broşürü basıldı. 25. Projenin başlangıcından itibaren yürütülen Altyapı ve Kanalizasyon İşleri, Çiftçi Eğitim ve Öğretimleri, Demonstrasyonlar, Katkı Hibe Programı vb proje faaliyetlerinin geneli kapsayacak şekilde, projenin tanıtımının yapılabilmesi için Sinevizyon çekimi yapılmıştır. 26. Her bir Proje ilindeki tamamlanmış faaliyetlerin tanıtımını ve bilgilerini içeren adet katalog basıldı tarihinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER in de yer aldığı geniş katılımlı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 28. Diyarbakır Batman ve Siirt İllerinde gerçekleştirilen Proje faaliyetlerinin tanıtıldığı, güncel bilgi ve fotoğrafların yer aldığı internet sitesi yayıma açılmıştır Bileşen A2: Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi tarihinde Batman İli Gercüş İlçesi Bağ Demonstrasyon alanı ve Beşiri İlçesinde %50 Hibe Programı çevresinde kurulumu yapılmış olan Bağ Tesislerinde, üreticilere yönelik olarak Modern Bağcılık Eğitimi verildi. Eğitimde, Telli Terbiye Sistemine adaptasyon ve Telli Terbiye Sistemine uygun Budama teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verildi. 60 kişinin katıldığı

10 eğitimin sonunda; katılımcıların tamamına Budama Makası, Budama Testeresi ve Eldiven promosyon olarak dağıtılmıştır tarihlerinde Diyarbakır İlinde 2010 yılı Demonstrasyon faaliyetleri kapsamında kurulumu yapılmış olan 2 adet Badem Demonstrasyon alanında proje faydalanıcısı olan 62 kişiye Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim verildi. Eğitimde, Meyvecilikte bakım ve budama konularında yerinde uygulamalar yapıldı. Ayrıca katılımcıların tamamına Budama Testeresi, Budama Makası ve Eldiven promosyon olarak dağıtılmıştır. 31. Siirt ilindeki Hibe faydalanıcıları, Demonstrasyon sahipleri ve diğer üreticilere yönelik Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü nde 3 günlük Meyvecilik Eğitimi verildi tarihleri arasında düzenlenen eğitime 20 Çiftçi katılmıştır yılı eğitim programı kapsamında Mersin İli Erdemli İlçesinde bulunan ALATA Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ne Nisan 2011 tarihlerinde 2 günlük Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi düzenlendi. Eğitime, Batman İl ve İlçelerinden olmak üzere 20 kadın Çiftçi ve1 Teknik Personelden oluşan 21 kişi katıldı. Eğitim programı boyunca, modern seralar, örtü altı fidan üretimi alanlarının ziyaret edilmesinin yanı sıra yaprak, bitki ve su analizi laboratuarları da ziyaret edilmiştir. Ayrıca tohum, fide, çelik köklendirme alanları ve bu alanlardaki uygulamalar incelenerek Enstitü çalışanları olan teknik elemanlardan bilgi alındı. Geziye katılan kursiyerlerin, fidan yetiştiriciliği konusunda teknik bilgilerinin artırılmasının yanı sıra faaliyetlerinin yerinde görülmesine olanak sağlanmıştır. fidan yetiştiriciliği 33. Diyarbakır ilindeki Hibe faydalanıcıları ve DBSKP faaliyetlerinin herhangi birinden faydalanan üreticilerin katılımıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü nde 3 günlük Meyvecilik Eğitimi düzenlendi tarihleri arasında düzenlenen eğitime, 24 Çiftçi katılmıştır. 34. SÜTAŞ Eğitim Merkezinde Batman ilinden çiftçilerin, Süt Sığırı Yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim alması sağlanmıştır. 3 günlük eğitim süresinde genel olarak, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu konular olan, hayvanların beslenmesi ve bakımı hakkında uygulamalı eğitimler ve süt sağımı, sütün hijyenik koşullarda saklanması ve işlenmesi konularında pratik eğitimler

11 üreticilere aktarılmıştır tarihinde düzenlemiş olduğu eğitime 26 Üretici katılmıştır. 35. Diyarbakır İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çalışan Teknik Personele yönelik tarihleri arasında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ne Meyvecilik Eğitimi verilmiştir. Eğitime, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü Teknik Personeli olan 29 kişi katılmıştır. 36. SÜTAŞ Karacabey/Bursa da düzenlenen Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri konulu eğitim tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Eğitim Programında, Karlı bir Süt Hayvancılığı, Süt Sığırlarının Beslenmesi, Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması, Süt Sığırlarının Önemli Hastalıkları ve Korunma Yolları, Damızlık Seçimi, Rasyon Hazırlama, Örgütlenme, Süt Sağım Makinelerinin seçimi ve kullanımı konuları işlenmiştir. Eğitime Siirt ilinden 20 Üretici katılmıştır. 37. Antalya BATEM de Kadın Çiftçilere yönelik Seracılık Eğitimi tarihleri arasında verildi. Eğitimde, Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim verilmiştir. Eğitime, Diyarbakır İlinden 3 Teknik Personel ve 15 Kadın Çiftçi katılmıştır. Eğitime katılan 15 Kadın Çiftçi arasından süs Bitkisi Yetiştiriciliği yapabilecek potansiyele sahip 3 Kadın Çiftçiye, Süs Bitkisi Üretimi yapabilmesi için maliyetinin tamamı proje tarafından karşılanacak modern sistemlere uygun, sera kurulumu yapılacaktır. 38. Batman İlinden Çiftçilerin katılımı ile tarihlerin arasında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde / Gaziantep te 2 günlük uygulamalı "Aşı Ustası Eğitimi" düzenledi. Eğitime 23 Çiftçi ve 2 Teknik Elemandan oluşan 25 kişi katıldı. Eğitimde, Antepfıstığının Yabani Türlerinde ve Bağlarda aşılama konularında uygulama alanlarında pratik uygulamalı eğitim verildi. Konu Tablo Yılı Ocak-Haziran Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Eğitimin Yeri Gerçekleşen Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Süresi (gün) Eğitimin Maliyeti Süt Sığırcılığı Eğitimi Sütaş Eğitim Merkezi / Aksaray ,60 TL Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Sütaş Eğitim Merkezi / Bursa ,22 TL Meyvecilik Eğitimi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / Yalova ,75 TL Bağcılık Eğitimi Gercüş (bağ demonstrasyon alanı) Beşiri(hibe desteği ile kurulan bağ alanı) ,00 TL Seracılık Eğitimi Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü / Antalya ,50 TL Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Badem Demonstrasyon Alanları / Diyarbakır ,00 TL Proje Tanıtım Forumu Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Diyarbakır ,00 TL Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü / Gaziantep ,00 TL

12 Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü / Mersin ,40 TL TOPLAM ,47 TL

13 Tablo yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı Eğitimin Konusu Eğitim Sayısı Diyarbakır Batman Siirt Kadın Erkek Toplam Eğitim Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Sayısı Kadın Erkek Toplam Genel Toplam Süt Sığırcılığı Eğitimi Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Meyvecilik Eğitimi Bağcılık Eğitimi Seracılık Eğitimi Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Proje Tanıtım Forumu Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi Toplam

14 Diyarbakır Batman Siirt Diyarbakır Batman Siirt Diyarbakır Batman Siirt Tablo YILI DBSKP ÇİFTÇİ EĞİTİM VE KURSLARI (GENEL) 2011 OCAK-ARALIK PLANLANAN 2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN Eğitim Sayısı Eğitim Sayısı Eğitimin Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Konu Eğitim Katılımcı Eğitim Katılımcı Gerçekleşme Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Yüzdesi % Toplam Katılımcı Sayısına Göre Gerçekleşme Yüzdesi % 2011 TEMMUZ-ARALIK GERCEKLEŞECEK Eğitim Sayısı Toplam Toplam Eğitim Katılımcı Sayısı Sayısı Süt Sığırcılığı Eğitimi % 26 32,50% Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi % 0% % % 0 0 Meyvecilik Eğitimi % 73 91,25% 0 0 Bağcılık Eğitimi % 60 54% Seracılık Eğitimi % 18 72% 0 0 Kooperatif Üyelerine Yönelik Eğitim Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Üreticilere Yönelik Örnek Bahçe ve Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim % % % % Pazarlama Teknik Gezisi % Fuar Teknik Gezisi % Proje Tanıtım Forumu % % 0 0 Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Siirt Fıstığı Tanıtımı (Fuar) % % % Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi % 21 42% TOPLAM % %

15 Diyarbakır Batman Siirt 39. Diyarbakır, Batman ve Siirt İllerinde kapama Meyve Bahçesi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Sertifikalı Fidan dikimi, İhata Sistemi, Damla Sulama Sistemi ve Telli Terbiye Sistemlerinin kurulumları yapılarak modern Meyve bahçeleri tesis edilmektedir. Bahçe kurulumları yapılırken, bölgeye adaptasyonu yüksek ürünler (bölgeye özgü veya iklim ve diğer değişkenlere bağlı ürünler) seçilmektedir. Ayrıca, ürün seçimi yapılırken bölgede üzerinde bilimsel anlamda çalışma yapılmamış ürünlerin seçilmesine de ayrıca dikkat edilmektedir. Demonstrasyon bahçe tesisi kurulumları, Diyarbakır ve Siirt İlleri için Haziran ayı sonu itibari ile tamamlanmıştır. Türü Tablo YILI DBSKP DEMONSTRASYONLAR (GENEL) Alan (da) Planlanan Toplam Alan (da) 2011 Ocak- Haziran Kurulumu Yapılan Alan(da) Toplam Çiftçi Sayısı 2011 Temmuz- Aralık Kurulumu Tamamlanacak Alan(da) Kayısı Bahçesi Kurulumu 26,5 26, Erik Bahçesi Kurulumu 24,2 24,2 23,7 3 - Elma Bahçesi Kurulumu ,5 3 - Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu 22,7 11,5 34,2 32,2 5 - Ceviz Bahçesi Kurulumu Nar Bahçesi Kurulumu 18,6 22,3 40,9 22,3 3 18,6 TOPLAM 103,4 41,6 33,8 178,8 131, ,6 40. Batman İlinde 2011 yılında kurulması planlanan Ceviz Bahçe Tesisi Demonstrasyonlarına ilişkin seçilen türlerin mevcut koşullarda temin edilememesinden dolayı bahçe kurulumlarının sadece İhata Sisteminin kurulumuna ait çalışmalar başlamıştır. Fidan dikim ve Damla Sulama Sistemi kurulumları Sonbahar döneminde tamamlanacaktır. 41. Proje illeri için 2010 YÇPB de yer alan Fidan Çukuru Açma Burgusu, Badem Kırma ve Ayıklama Makinesi ve Taş Toplama Makinesinin alımı, 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilememiş olup, satın alma işlemleri ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış ve 2011 yılı Şubat ayı itibari ile ihale ilanı duyurusu yapılmış ve alım işlemleri tamamlanmıştır YÇPB de yer alan Tarımsal Makine ve Ekipmanlarının satın alım işlemleri ile ilgili ihale süreci tamamlanmıştır. 42. Güneş Enerjisi Sisteminin satın alımının yapılıp, Demonstrasyon alanlarına kurulumunun yapılabilmesi için Teknik Şartname hazırlıkları devam etmektedir.

16 Diyarbakır Batman Siirt 43. Demonstrasyon alanlarını tanıtım amaçlı kurulumu planlanan tabelalar ile ilgili satın alım sürecinin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Tablo yılı Demonstrasyon Faaliyetleri için Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı Cinsi Planlanan (2010 YÇPB'ye Göre) Gerçekleşen Diyarbakır Batman Siirt Toplam Diyarbakır Batman Siirt Toplam Badem Kırma Taş Toplama TOPLAM adet Badem Kırma ve Ayıklama Makinesi ve 1 adet Taş Toplama Makinesi 2010 yılı YÇPB sinde yer alan Makine-Ekipmanın satın alımı 2011 yılında gerçekleşmiştir. Tablo Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri için Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı (GENEL) Sayı Cinsi Toplam Alımı Gerçekleşen Üzüm Sıkma Makinesi ** Sap Parçalama Makinesi 3 3 ** Fidan Çukuru Açma Burgusu * Dal Öğütme Makinesi 2 2 ** TOPLAM * 11 adet Fidan Çukuru Açma Burgusu 2010 yılı YÇPB sinde yer alan Makine-Ekipmanın satın alımı 2011 yılında gerçekleşmiştir. ** Üzüm Sıkma Makinesi, Sap Parçalama Makinesi ve Dal Öğütme Makinesinin alım işlemleri devam ediyor Bileşen A3: Köy İyileştirme Altyapısı 44. Kapalı Sistem Sulama Kanalı ve HİS Göleti projelerinin uygulanması için ilgili ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. HİS göletleri için yapım işi ihale ilanına, sulama kanalları içinse ön yeterlik ilanına çıkılmış ve ihaleler gerçekleştirilmiştir. HİS Göletleri Yapım işi ile ilgili tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yapım çalışmalarına başlanmıştır. Sulama kanalları için ise ön yeterlik alan firmalar yapım işi ihalesine davet edilerek yapım işi ihalesi tamamlanmıştır. Temmuz ayında ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanacaktır ve yapım çalışmalarına aynı ay içinde başlanacaktır Yılı için DBSKP HİS Göleti yatırımlarına dair ayrıntılı bilgiler Tablo 7 da, 2011 Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımlarına dair ayrıntılı bilgiler ise Tablo 8 da yer almaktadır.

17 Tablo Yılı için DBSKP HİS Göleti Yatırımları NO İl İlçe Köy Nüfus Hane Sayısı Faydalı Depolama Hacmi(m3) Büyük Baş Hayvan Sayısı Küçük Baş Hayvan Sayısı 1 Diyarbakır Merkez Baroğlu Diyarbakır Merkez Ekinci Diyarbakır Ergani Alitaş Diyarbakır Eğil Gürünlü Siirt Kurtalan Uluköy TOPLAM Tablo Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımları NO İl İlçe Köy Nüfus Hane Sayısı Sulama sahası genişliği (da) Sulama kanalı uzunluğu (m.) 1 Diyarbakır Hani Merkez Diyarbakır Kulp İslamköy Diyarbakır Çermik Karakaya Diyarbakır Çermik Artuk Batman Kozluk Tosunpınar TOPLAM Diyarbakır ve Siirt İllerinde PİB ler tarafından belirlenen Arazi Yollarının yapımına ilişkin İl Tarım Müdürlükleri ile İl Özel İdareleri arasında protokoller imzalanmıştır. İmzalanan protokoller ile;siirt İlinde yaklaşık 6 km arazi yolu yapım işi tamamlanmıştır. Arazi yolu yapım maliyeti TL dir. 47. Diyarbakır İl Özel İdaresi ile 19 km Arazi Yolu yapımının maliyetine ilişkin Etüt çalışması tamamlanmıştır. Kaynak aktarımı için Bakanlıktan onay beklenmektedir. 48. Atıksu kalite analizi için Diyarbakır İli Güleçoba ve Gözalan, Batman İli Ünsaldı ve Siirt İli İkizbağlar köylerinde yapımı gerçekleştirilen mevcut Kanalizasyon ve Doğal Arıtma sistemlerinden 2 şer adet su numunesi alınmıştır. Bu numuneler, biri fosseptik girişi, diğeri doğal arıtma çıkışından alınmak üzere ikişer adettir. Bu numunelerin analizi yapıldıktan sonra Temmuz ayında atıksu kalite analiz raporu hazırlanacaktır.

18 Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen B2: Katkı Hibeleri 49. Diyarbakır İli 2010 yılı bireysel yatırımlar hibe programından faydalanmak için başvuruda bulunup Hibe sözleşmesi imzalayan 67 Bireysel Yatırımcıdan 23 yatırımcı bahçe tesisi kurulumunu tamamlamış ve kurulumunu tamamlayan bireysel yatırımcıların hibe ödemeleri yapılmıştır. Tablo Yılı Diyarbakır İli Bireysel Hibe Programı Yatırımın Türü Yatırımcı Sayısı Yatırımın Toplam Maliyeti Gerçekleşen Hibe Ödeme Tutarı Gerçekleşen Toplam Hibe Ödemesine Oranı ( % ) Badem Bahçesi ,37 TL ,69 TL 36* TOPLAM ,37 TL ,69 TL 36* *Toplam Ödemesi yapılan hibe tutarının Toplam Talep edilen hibe tutarına oranıdır. 50. Batman ilinde Bağcılık sektörünün gelişimini desteklemek için tarihinde Bireysel Hibe Programı için Hibe ilanı duyurusunda bulunulmuştur tarihinde başvuru süresi tamamlanmış olup, toplam 45 Bireysel başvuru alınmıştır. Başvuru dosyaları Batman PİB tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda 39 bireysel yatırımcının hibe başvurusu uygun bulunmuştur. Tablo Yılı Batman İli Bireysel Hibe Programı (Onaylanan Başvuru) Yatırımın Türü Yatırımın Adı Yatırım Sayısı Toplam Hibeye Esas Proje Tutarı ( TL ) Talep Edilen Hibe Tutarı ( TL ) Alan ( da ) Bireysel Yatırımlar Bağcılık (Bağ Kurulumu) , , TOPLAM , ,24 301

19 51. Batman İlinde 2010 yılı Bireysel Hibe Programından Hibe Sözleşmesi imzalayan 39 yatırımcıdan Bağ Tesisi Kurulumunu tamamlayan ve/veya Tarımsal Mal alımını tamamlayan 7 Bireysel Yatırımcının hibe ödemeleri yapılmıştır. Tablo Yılı Batman İli Bireysel Hibe Programı Yatırımın Türü Yatırımcı Sayısı Yatırımın Toplam Maliyeti ( TL ) Gerçekleşen Hibe Ödeme Tutarı ( TL ) Gerçekleşen Toplam Hibe Ödemesine Oranı ( % ) Bağcılık ,47 TL ,74 TL 15* Bağcılık Tarımsal Makine - Ekipman ,00 TL ,00 TL 1,5* TOPLAM ,47 TL ,74 TL 16,5* *Toplam Ödemesi yapılan hibe tutarının Toplam Talep edilen hibe tutarına oranıdır. 52. Siirt ilinde Zivzik Narı Yetiştiriciliği sektörünün gelişimini desteklemek için tarihinde Bireysel Hibe Programı için hibe ilanı duyurusunda bulunulmuştur tarihinde başvuru süresi tamamlanmış olup, toplam 32 Bireysel başvuru alınmıştır. Değerlendirmeler sonucunda 16 bireysel yatırımcının hibe başvurusu uygun bulunmuştur. Tablo Yılı Siirt İli Bireysel Hibe Programı (Onaylanan Başvuru) Yatırımın Türü Yatırımın Adı Yatırım Sayısı Toplam Hibeye Esas Proje Tutarı ( TL ) Talep Edilen Hibe Tutarı ( TL ) Alan ( da ) Bireysel Yatırımlar Zivzik Narı (Nar Bahçesi Kurulumu) , ,85 213,7 TOPLAM , ,85 213,7 53. Siirt İli 2010 Bireysel Hibe Programından Hibe Sözleşmesi imzalayan 16 Bireysel Yatırımcıdan, 5 yatırımcı Nar Bahçe Tesisi kurulumunu tamamlamış ve kurulumunu tamamlayan 5 Bireysel Yatırımcının hibe ödemesi yapılmıştır.

20 Tablo Yılı Siirt İli Bireysel Hibe Programı Yatırımın Türü Yatırımcı Sayısı Yatırımın Toplam Maliyeti ( TL ) Gerçekleşen Hibe Ödeme Tutarı ( TL ) Gerçekleşen Toplam Hibe Ödemesine Oranı ( % ) Nar Bahçesi ,55 TL ,78 TL 34* TOPLAM ,55 TL ,78 TL 34* *Toplam Ödemesi yapılan hibe tutarının Toplam Talep edilen hibe tutarına oranıdır. 54. Diyarbakır, Batman ve Siirt İllerinde toplam 35 Bireysel Yatırımcı, yatırımını tamamlamış ve yatırımını tamamlayan yatırımcıların hibe ödemeleri yapılmıştır. Tablo Yılı Bireysel Hibe Programı (GENEL) Yatırımın Türü Yatırımcı Sayısı Yatırımın Toplam Maliyeti Gerçekleşen Hibe Ödeme Tutarı Gerçekleşen Toplam Hibe Ödemesi Oranı ( % ) Alan (da) Badem Bahçesi ,37 TL ,69 TL ,8 Bağcılık ,47 TL ,74 TL Nar Bahçesi ,56 TL ,77 TL 15 85,45 Bağcılık Alet- Ekipman ,00 TL ,00 TL 3 TOPLAM ,40 TL ,20 TL ,25 Tablo Yılı Bireysel Hibe Programı Kapsamında Ödenen Hibelerin Miktarlarına Göre Durumları Ödeme Miktarı Yatırımcı Sayısı Yatırımın Toplam Maliyeti Gerçekleşen Hibe Ödeme Tutarı Gerçekleşen Toplam Hibe Ödemesine Oranı ( % ) <= ,00 TL ,00 TL ,66 TL ,83 TL 20, ,76 TL ,38 TL 19, ,74 TL ,37 TL 3, ,26 TL ,13 TL 36, > ,98 TL ,49 TL 18,1 TOPLAM ,40 TL ,20 TL Diyarbakır İlinde Ekonomik Yatırımlara ait Hibe Programı çerçevesinde 5 adet Ekonomik Yatırım Projesi yatırımlarını kısmen tamamlanmış ve yatırımın tamamlanan kısımlarının hibe ödemesi yapılmıştır.

21 Tablo Yılı Diyarbakır İli Ekonomik Hibe Programı Ödeme Miktarı Yatırımcı Sayısı Yatırımın Toplam Maliyeti Gerçekleşen Hibe Ödeme Tutarı Süt Sektörü ,24 TL ,12 TL TOPLAM ,24 TL ,12 TL 56. Süt Sektörü ile ilgili Diyarbakır ilinde 6 adet ekonomik yatırım projesi ve Batman İlinde 1 adet Ekonomik Yatırım Projesinin kurulum çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Batman İlinde 1 adet Bağ Sektörüne ait ve Siirt İlinde Zivzik Narı Sektöründe 2 adet Ekonomik Yatırım projesinin kurulum çalışmaları devam etmektedir. Yatırımın türü Tablo.17. Devam Eden Ekonomik Yatırımların Genel Durumu Yatırımın İli Yatırım Sayısı Toplam Proje Tutarı Talep Edilen Toplam Hibe Tutarı Gerçekleşen Hibe Ödemesi Tutarı Kalan Hibe Ödemesi Tutarı Süt Sektörü (Hayvan Barınağı inşaatı, makine ekipman alımı ve Süt Toplama Ağı) Diyarbakır ,00 TL ,00 TL ,66 TL ,34 TL Batman ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Nar Yetiştiriciliği (Soğuk Hava Deposu Yapımı) Bağcılık (50 da Bağ Kurulumu) (İhata, Fidan, Sulama, Makina ve Ekipman) Siirt ,43 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Batman ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM ,43 TL ,00 TL ,66 TL ,34 TL 57. Batman PİB almış olduğu karar doğrultusunda Çilek Yetiştiriciliği Sektörü üzerine SYP hazırlıkları başlamıştır.

22 Bileşen B3 : İTM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma 58. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma alt bileşeninde Teknik Personelin mesleki bilgi kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla, Tarımsal ve Hayvancılık alanlarında modern üretim modelleri doğrultusunda tekniklerin ilerlemesine bağlı olarak; yeni üretim modellerin uygulamalı öğrenilebilmesi amacı ile uygulamalı eğitimler verilmektedir. Eğitimin Konusu Ekonomik ve Mali Analiz Eğitimi Süt ve Süt ürünleri Teknolojileri Eğitimi Meyvecilik Eğitimi Tablo Yılında Gerçekleştirilen Teknik Personel Eğitimi Faaliyetleri Eğitim Yeri Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı Kadın Erkek Toplam Siirt İl Tarım Müdürlüğü ÇEY Binası Eğitim Süresi ( gün ) Eğitimin Maliyeti Sütaş Eğitim Merkezi / Bursa ,88 TL Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 6.964,00 TL TOPLAM ,88 TL "Ekonomik ve Mali Analiz" Eğitimi olarak YÇPB'de yer alan eğitim tarihinde Siirt İl Tarım Müdürlüğü ÇEY Şubesi Eğitim salonunda gerçekleşmiştir. Eğitim Proje Merkez Biriminden Hürriyet KEÇELİ tarafından verilmiştir. Eğitimde, Proje değerlendirme ve hazırlamada ekonomik karlılık ve buna bağlı iktisadi parametrelerin hesaplanmasına ilişkin konular işlenmiştir. Eğitime, Proje Merkez Birimi ve Diyarbakır, Batman, Siirt Proje İdare Birimi çalışanları olmak 20 teknik personelin katılmıştır. 60. Siirt İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü Teknik Personeli, tarihinde Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü nde düzenlenen Meyvecilik Eğitim ine, tarihinde ise SÜTAŞ Karacabey/Bursa da düzenlenen Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri konulu eğitime katıldı 61. Diyarbakır, Batman ve Siirt PİB çalışanlarının Yabancı Dil Kursuna(İngilizce) katılımının sağlanabilmesi için ihale süreci tamamlanmıştır. İhale süreci tamamlanan yabancı dil kursunun satın alım işlemleri için çalışmalar devam etmektedir.

23 Diyarbakır Batman Siirt Diyarbakır Batman Siirt Diyarbakır Batman Siirt Tablo YILI DBSKP TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ 2011 OCAK-ARALIK PLANLANAN 2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 2011 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞECEK Eğitim Sayısı Eğitim Sayısı Eğitim Sayısı Toplam Gerçekleşecek Eğitimin Katılımcı Gerçekleşecek Eğitimlerin Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Eğitimin Adı Toplam Sayısına Toplam Toplam Eğitim Katılımcı Eğitim Katılımcı Eğitim Katılımcı Gerçekleşme Göre Eğitimin Katılımcı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Yüzdesi % Gerçekleşme Yüzdesi Sayısına Göre % Yüzdesi Ekonomi ve Mali Analiz % 20 80% 0% Eğitimi Pazarlama Teknik Gezisi % 0 0% 1 100% 5 100% Fuar Teknik Gezisi % 0 0% % 5 100% Koyun Yetiştiriciliği % 0 0% % % Eğitimi Süt ve Süt ürünleri Teknolojileri % 7 70% 0 Eğitimi Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez % 9 60% % 6 40% Araştırma Enstitüsü nde Meyvecilik Eğitimi TOPLAM % 36 52% % 26 48%

24 Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma tarihleri arasında 10 günlük eğitim programıyla 16 Kadın Çiftçiye Süs Bitkisi Yetiştiriciliği kursu Diyarbakır ÇEY Şubesi Eğitim salonunda teorik, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Diyarbakır Çevre Orman Müdürlüğü deneme alanlarında da uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitime katılan 16 Kadın Çiftçiye Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika dağıtıldı. Eğitimin Konusu Tablo Yılında Gerçekleştirilen İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri Eğitim Yeri Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı Kadın Erkek Toplam Süs Bitkisi üretimi Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü ÇEY Binası Aşı Ustası Eğitimi Gercüş Halk Eğitim Merkezi / Batman Fidan Yetiştiriciliği Gercüş Halk Eğitim Merkezi / Batman Eğitim Süresi (gün) TOPLAM Gercüş Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile düzenlenen Aşı Ustası Eğitimi ve Fidan Yetiştiriciliği Eğitimine katılan bütün katılımcılara onaylı sertifika dağıtıldı YÇPB'de yer almamasına rağmen IFAD'tan onay alınan; Fidan Yetiştiriciliği kursuna Batman İlinden 16 kişi katılmıştır(onay:20 kişi), Aşı Ustası Yetiştiriciliği(Batman; Onay 2x20) kursuna ise Batman İlinden 33 kişi katılmıştır. Eğitimin Konusu Aşı Ustası Eğitimi Fidan Yetiştiriciliği Tablo Yılında Gerçekleştirilen İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri Eğitim Katılımcı Sayısı Eğitim Yeri Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Süresi (gün) Gercüş Halk Eğitim Merkezi / Batman Gercüş Halk Eğitim Merkezi / Batman TOPLAM Diyarbakır için onay alınmış Aşı Ustası Yetiştiriciliği(Diyarbakır; Onay 25) kursu için eğitim programı 26 Temmuz da başlayacaktır. Kurs programı toplam 30 saat olacaktır.

25 2.1.4.Bileşen D - Proje Organizasyonu ve Yönetimi 66. Batman İlinde İş Geliştirme Uzmanı olarak çalışmak üzere Selim DÖĞER tarihinde göreve başlamıştır. 67. Proje, Ankara da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) bünyesinde oluşturulan Merkezi Proje Birimi ve Diyarbakır, Batman, Siirt Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Proje Yönetim Birimleri tarafından yönetilmektedir. Merkez ve Proje illerinde görevli Proje Yönetim Birimi elemanları Tablo 22 de liste halinde verilmiştir yılında DPSKP PYB ofisi için IT ekipman ve materyal alımı ihale işlemleri tamamlanmış olup sözleşme aşamasındadır. Ayrıntılar Tablo 22 de gösterilmiştir. Tablo Yılı DBSKP PYB Ofisi IT Ekipman ve Materyali Alım Listesi İsim Adet Dizüstü Bilgisayar 6 Notebook 1 Tarayıcı 1 Harici Hard Disk 4 TOPLAM 12

26 Hazine Denetim Raporu 69. Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesinin dönemi ile ilgili mali tabloları ve proje harcamalarının 718-TR no lu İkraz Anlaşması hükümlerine uygunluğu denetlenmiştir. Hazine Müsteşarlığının Bağımsız Denetçileri, Sonuç Raporunda denetimle ilgili tespit ve önerilerini aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir. 1- Proje ihalelerinde Satınalma ve Mal Muayene Kabul Komisyonlarının her iki komisyon başkan ve/veya bazı üyelerinin aynı kişilerden oluştukları görülmüştür. Bu durum görevlerin ayrılığı ilkesine aykırı bir durum olacak ve böyle bir durumda menfaat çatışması oluşabileceğinden, ihalelerde Satınalma ve Mal Muayene Kabul Komisyonlarının farklı kişilerden oluşturulması önerilmektedir. 2- UNDP standart ihale prosedürlerinde yer almakla birlikte, ihale katılımcılarının genellikle ihale tekliflerinin açılması ve değerlendirilmesi aşamasına iştirak etmedikleri belirlenmiştir. Bu durum ihale değerlendirme aşamasının adil ve tarafsız olduğu yönünde tam bir kanının oluşmasına engel teşkil edeceğinden, ihale katılımcılarının ihale tekliflerinin açılması ve değerlendirilmesi aşamasına iştirak etmelerinin teşvik edilmesi önerilmektedir. 70. Yapılan denetim sonucunda Hazine Denetçileri tarafından Kuruma sunulan önerilerle ilgili kurum görüşleri ise aşağıda ifade edildiği şekilde olmuştur. 1- Projenin bundan sonra yapılacak ihalelerinde, Satınalma ve Mal Muayene Kabul Komisyonlarının farklı kişilerden oluşturulmasına itina gösterilecektir. 2- Projenin bundan sonra yapılacak ihalelerinde; ihale katılımcılarının, ihale tekliflerinin açılması ve değerlendirilmesi aşamasına iştirak etmeleri teşvik edilecektir.

27 3.BÖLÜM 3.1. PROJENİN, FİNANSMAN, MALİYET VE HARCAMALARI 71. Proje; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Proje Faydalanıcıları tarafından finanse edilmektedir. Uygulama süresi 5 yıl olup, yaklaşık 37 milyon ABD Dolar lık bir bütçeye sahiptir. Projenin finansman kaynağının dağılımı Tablo 23 te gösterilmiştir. Tablo 23: Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı Finansman Kaynağı Miktar ( Milyon ABD Doları) İç Kaynak 4,454 Dış Kaynak (IFAD Kredisi) 24,104 UNDP Hibesi 0,752 Faydalanıcı Katkısı 7,607 Toplam 36,919 Tablo 24 A: İkraz Kategorileri ve Finansörler Bazında Harcamalar ( 2011 İlk 6 Ay Ocak-Haziran) KATEGORİ TOPLAM Dış Kaynak ( IFAD ) İç Kaynak UNDP Hibesi Faydalanıcılar I İnşaat İşleri II Ekipman ve Materyal 5.737, , III - i Eğitimler , , ,36 - III - ii Ulusal Çalıştay , ,09 - IV Teknik Yardım 8.185, ,81 - V Katkı Hibesi , , ,64 VI - i Maaş ve harcırahlar , , VI - ii İşletim ve Bakım 466,96 466, VI - iii Uygulama Desteği TOPLAM , , , ,64

28 Tablo 25 B: 2011 İlk 6 Ay Finansörler Bazında Harcama Kategorileri Özeti (USD) Harcama Kategorisi Toplam IFAD İç Kaynak UNDP Faydalanıcılar I. Yatırım Maliyetleri A. İnşaat İşleri B. Ekipman ve Materyal 5.737, , C. Eğitim, Çalıştay ve Çalışmalar , , ,45 - D. Teknik Yardım 8.185, ,81 - E. Katkı Hibeleri , , ,64 Toplam Yatırım Maliyetleri , , , ,64 II. Tekrar Eden Maliyetler A. UNDP/ÜO İdari Destek B. UNDP/ÜO İdare Ücreti C. Proje Personeli Maaşı ve Ödenekler , , D. İşletim ve Bakım 466,96 466, Toplam Tekrar Eden Maliyetler , , Toplam MALİYETLER , , , ,64 Tablo 25 C: 2011 İlk 6 Ayı İçin Bileşenler ve İkraz Kategorileri bazında Harcama Özeti (USD) İstihdam Köy Kırsal Proje için Kategoriler Geliştirme Ekonomik Organizasyonu Toplam Kapasite Programı Büyüme ve Yönetim Oluşturma I. İnşaat İşleri II. Ekipman ve Materyal , ,19 III. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar , , ,79 IV. Teknik Yardım , ,81 V. Katkı Hibeleri , ,36 VI. Tekrar Eden Maliyetler , ,45 Toplam , , , ,60

29 EKLER

30 EK 1: BİLEŞEN BAZINDA PROJE FAALİYETLERİ PROGRAMI 2011 A 1. Bilinçlendirme Bileşen A: Köy Geliştirme Programı USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Ayrıntılar/Aşamalar Köy toplantıları ve ihtiyaç değerlendirmesi DBSKP İnternet Sitesi Proje Tanıtım Broşürü 6,500 Alt-bileşen A1 ve A2 için gerekli veriyi toplama. DBSKP ye ait internet sitesinin kullanıma açılması ve sürekli güncellenerek aktif bir şekilde veri paylaşımının ve sunumunun gerçekleştirilmesi Broşürün içeriğinin belirlenmesi, basılması ve dağıtımının yapılması Seçilen köylerle ilgili mevcut olan bilgi PYB tarafından toplanmaktadır. Basımı ve dağıtımı yapılacak olan broşürün içerdiği tüm bilgiler ve projeye dair sürekli güncellenecek olan bilgi ve fotoğrafların yer aldığı bir internet sitesi kullanıma açılacak ve sürekli güncellenecektir DBSKP kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, sunulan mali destekler ve diğer kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgileri içeren bir tanıtım broşürü basılacak ve bu bağlamda saha ziyaretleri ve köy toplantılarının yapılarak dağıtımı yapılacaktır.

31 Bileşen A: Köy Geliştirme Programı USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar A 2. Çiftçi Eğitim ve Öğretimi Çiftçi Eğitimi 241,500 Demonstrasyonlar 333,000 TİM İçin Alet ve Ekipman Alımı 174,000 Diyarbakır İli Çiftçi Eğitimi Amaçlı Ofis IT Ekipmanı ve Mobilya Alımı A 3. Köy İyileştirme Altyapısı 26,750 Eğitim içeriklerinin belirlenmesi, satın alınması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Demonstrasyon alanlarının belirlenmesi, satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bahçelerin kurulması Alet ve ekipmanlar için teknik şartnamenin hazırlanması, satın alınması ve İTM lere devredilmesi IT ekipmanı ve ofis mobilyası için teknik şartnamenin belirlenmesi, satın alınması ve ITM ye devredilmesi PYB ve PİB ler tarafından gerçekleştirilecektir. PYB ve PİB ler tarafından gerçekleştirilecektir. DBSKP kapsamında Diyarbakır ilinde İTM tarafından önceden belirlenmiş olan bir kooperatif binasında İTM tarafından da kullanımı için tahsisatı yapılacak çiftçi eğitim amaçlı bir salon için ofis mobilyası ve IT ekipman ve materyalleri satın alınacaktır HİS Göletleri ve Kapalı sistem Sulama Kanalları İnşaat Yapım İşi 3,705,000 İnşaat İşleri için Müşavirlik İşleri Hizmet Alımı 167,000 İnşaat işleri için ihale ilanına çıkılması, tekliflerin değerlendirilmesi, firma ile sözleşme imzalanması, işe başlanması, işin tamamlanması ve geçici kabulü Müşavirlik işi için ihale ilana çıkılması, tekliflerin değerlendirilmesi, firma ile sözleşme imzalanması ve kontrolörlük işlerinin gerçekleştirilmesi İl Saha Mühendisi (2 kişi,12 ay tam zamanlı) 60,000 İSM lerin saha faaliyetlerini yürütmesi Atıksu Kalite Analizleri 3,000 Atıksu kalite analizi işi için satın alma yapılması ve raporun yayınlanması Toplam Bileşen A 4,716,750

32 Bileşen B: Kırsal Ekonomik Büyüme B 1. Kırsal Tedarik Zincir Yönetimi TDZY ile pazarlama ve analiz konularında çalışma yapılması B 2. Katkı Hibeleri Bireysel ve tüzel başvuru sahiplerine katkı hibesi sağlama ve faydalanıcı katkısı 2012 yılı için yeni SYP lerin belirlenmesi USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar 4,319,346 TDZY ile pazarlama ve analiz konularında PYB-İGU personeli ve ilgili İTM personeline eğitim verme ve her bir proje ilinde seçilen öncelikli tarımsal ürün/alt sektör(ler) detaylı değer zincir analizinin takip ettiği birincil bir tarımsal pazarlama analizinin yapılması yılı için hibe ilanına çıkılması, değerlendirmelerin yapılması ve sözleşme imzalanması TDZY sonucu yeni SYP lerin belirlenmesi ve hazırlanması B3: İTM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma Teknik personele yönelik eğitim faaliyetleri ve teknik geziler Toplam Bileşen B 4,319,346 Eğitim ve teknik gezilerin içeriklerinin belirlenmesi, satın alınması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

33 Mesleki Eğitim 35,000 İhtiyaç değerlendirmesi ve işgücü piyasası analizi Bileşen C: İstihdam için Kapasite Oluşturma USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar Bölgesel ihtiyaçlara dayalı olarak eğitim programının hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve demonstrasyonlarla desteklenmesi İşverenler tarafından talep edilen bilgi ve becerileri belirlemek için bir çalışma yürütülmesi ve eğitimcilerin eğitilmesi konusundaki ihtiyaç değerlendirmesi de dahil olmak üzere proje alanı içindeki işgücü piyasasının yapısal verimliliğinin analiz edilmesi, analiz sonucunda gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Diyarbakır da 25 kadına süs bitkisi eğitimi, Batman da 20 kişiye aşı ustası eğitimi, Siirt ilinde ise 20 kadına fidan yetiştiriciliği konusunda eğitim verilecektir. Toplam Bileşen C 35,000

34 Bileşen D: Proje Organizasyonu ve Yönetim USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar Çalışmalar ve Çalıştaylar Yıllık Planlama Çalıştayı 20,250 İzleme ve değerlendirme İngilizce Kursu 20,250 Proje Personeli Tüm proje personelinin katılacağı yıllık çalışma plan ve bütçe çalıştayının düzenlenmesi Veritabanının güncellenmesi, baseline çalışmaları ve etki değerlendirmesini ölçmek için anket çalışmaları Diyarbakır ve Batman illerindeki PİB personeline yönelik İngilizce dil eğitim kursu Proje Bölge İdarecisi (1) 42,000 Sözleşme İdaresi TKB ve UNDP nin onayı ile İş Geliştirme Uzmanı (2) 60,000 Sizleşme İdaresi, Batman ili için 1 adet İş Geliştirme Uzmanı personelinin alınması TKB ve UNDP nin onayı ile Finans/Satın Alma Görevlisi (1) 30,000 Sözleşme İdaresi TKB ve UNDP nin onayı ile İzleme/Değerlendirme Uzmanı (1) 30,000 Sözleşme İdaresi TKB ve UNDP nin onayı ile

35 Bileşen D: Proje Organizasyonu ve Yönetim USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar Ücretler PYB Personeli için harcırah 2,250 Proje Alanı dışındaki çalışmalar Uçak ücreti ulusal seyahat 2,250 Proje Alanı dışındaki seyahatler Ofis İşletim Maliyetleri Tercüme hizmetleri 2,250 UNDP/ÜO Yönetimi UNDP/ÜO ISS 128,601 UNDP/ÜO GMS 40,000 Hükümet Katkıları Araçlar ( MIDIBUS x 1 ) * 53,000 Vergiler, yolluklar vs 253,000 Kağıt, yakacak, akaryakıt, yolluk vs. 180,000 Toplam Bileşen D ve Hükümet Katkısı 863,851 GENEL TOPLAM 9,934,947 Arazi yolları protokolü ödeneği bu kısma dahil edilmiştir.

36 Diyarbakı r Batman Siirt Toplam Diyarbakı r Batman Siirt Toplam EK.2:FİZİKSEL GELİŞİM TABLOSU Faaliyetler A.Köy Geliştirme Programı A1.Bilinçlendirme Birim Planlanan YÇPB (2011) Gerçekleşen YÇPB (2011) 2011 HAZİRAN Sonu İtibarı ile Kümülatif gerçekleşme Tanıtım Broşürü adet Tanıtım Katalogu adet Sinevizyon adet 1 1 A2.Çiftçi Eğitim ve Öğretimi 1 Çiftçi Eğitim(Eğitim Sayısı) adet Çiftçi Eğitim(Katılımcı Sayısı) kişi Demonstrasyon 2 Demonstrasyon Alanı adet 103,4 41,6 33,8 97,9 33,8 293,22 Demonstrasyon Sayısı kişi Tarımsal Alet ve Ekipman 3 Pnömatik Mibzer adet Silaj Makinesi adet 2 Sap Parçalama Makinesi adet Üzüm Sıkma Makinesi adet Dal Öğütme Makinesi adet Anıza Dikim Makinesi adet 1 1 Fidan Çukur Açma Makinesi adet Badem Kırma Makinesi adet Bahçe Traktörleri ve Ekipmanlar adet 1 1

37 Taş Toplama Makinesi adet A3.Köy İyileştirme Alt Yapısı Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi adet 13 İçme Suyu Deposu adet Dere Islahı adet Menfez adet Boru Döşeme İşi ile Yol Geçişi adet HİS Göleti HİS Amaçlı Su Depolama Tankı Kapalı Sistem Sulama Kanalı adet adet adet Atıksu Kalite Analiz Raporları adet B.Kırsal Ekonomik Büyüme B1.Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejik Yatırım Planı 4 adet B3.Katkı Hibeleri 5 Bireysel adet Ekonomik adet 6 B4.TİM Çalışanlarına Yönelik Kapasite Oluşturma Uluslararası eğitim adet 1 2 Ulusal Eğitim adet 2 Workshop adet İngilizce Dil Eğitimi C.İstihdam İçin Kapasite Oluşturma kişi Fidan Yetiştiriciliği (Eğitim Sayısı) adet Fidan Yetiştiriciliği (Katılımcı Sayısı) kişi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Eğitim Sayısı) Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Katılımcı Sayısı) adet kişi

38 Aşı Ustası Eğitimi (Eğitim Sayısı) Aşı Ustası Eğitimi (Katılımcı Sayısı) D.Proje Koordinasyonu ve İdaresi Teknik Yardım adet kişi Bölge İdarecisi kişi İş Geliştirme Uzmanı kişi İnşaat Mühendisi kişi 2 Satın Alma ve Finans Görevlisi kişi 1 İzleme ve Değerlendirme Uzmanı kişi Araçlar Pick up adet 4 Minübüs adet 1 Midibüs Ekipman ve Ofis Malzemesi adet GPS Aleti adet Masaüstü Bilgisayar 6 adet Dizüstü Bilgisayar 7 adet Netbook adet 1 1 Projeksiyon Cihazı adet Projeksiyon Perdesi adet 3 Projeksiyon Tavan Askı Aparatı adet Modem adet Güç Kaynağı adet 10 Flash Kart adet 8 Klima adet Çok Amaçlı Yazıcı adet Sabit Telefon adet 19 Sürekli Çekim Kamerası adet 3 Dijital Fotoğraf Makinesi adet 4

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI IFAD Kredi No 718 TR 2011 YILLIK İLERLEME RAPORU ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM... 5 1.1 GENEL BİLGİLER... 5 1.1.1. Proje Alanı... 5 1.1.2.Proje Hedef Grubu...

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR 2010 İLERLEME RAPORU (01.01.2010 30.06.2010) İçindekiler.2 Kısaltmalar... 4 Proje Alanı... 5 1. Proje Hakkında

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz 04.06.2015 yılında kurulmuş olup; 1 Şube Müdürü 1 Ziraat Yüksek Mühendisi 3 Ziraat Mühendisi 1 Topograf 4HizmetAlımPersoneli, personelinden oluşan kadro

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Eylül 2013)

GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Eylül 2013) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Eylül 2013) GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tedbiri TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101 SEKTÖRÜ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 IPARD NEDİR? IPARD, Avrupa Birliği tarafından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 DAP GAP KOP VE DOKAP KALKINMA BÖLGELERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ AMAÇ Bölgesel gelişmişlik

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 23

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 23 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Burdur İl Koordinatörü Selami Okka: İl Koordinatörlüğü olarak amacımız sadece AB hibelerinden yararlanmak veya İlimize daha fazla fon kullandırmak

Detaylı