T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU"

Transkript

1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU KARABÜK 2015

2 STRATEJİK PLANI

3 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar, ya da ileri değil, geri bakmak cehalet ve gafletinde bulunanlar, dünya medeniyetinin coşkun setleri altında boğulmaya mahkûmdurlar. M. Kemal ATATÜRK

4

5

6 SUNUŞ Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile STRATEJİK PLAN oluşabilmektedir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanı hayata hazırlayan okullarımızın çok boyutlu olarak düşünülmesi kaçınılmazdır. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın eğitildiği okullarımızda zamanın şartlarına göre öğrencileri donatmak, önemli bir planlamayla olabilir. Cumhuriyet Ortaokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Her okulun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çevre farklılığı okullara da ayrı bir kimlik kazandırmaktadır. Oluşan bu farklılığa göre doğru bir yaklaşım sergilemenin en önemli yolu uzun vadeli, sürekli kontrol edilebilen doğru bir stratejik planla sağlanabilir. Ortaya çıkardığımız planımızın okulumuzu ileriye götürebilmek adına doğru bir rehber olacağına yürekten inanıyor, planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Ortaokulu Stratejik Planında ( ) belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Rıfkı ÖZEN Okul Müdürü

7 GİRİŞ Her türlü gelişme ve değişmenin çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında, ulusların kalkınmasının temel taşı olan eğitim olgusunun, doğru temeller üzerine oturtulması, çocuklarımızın milli, manevi duygularla yoğrularak, geleceğin Türkiye sine yön verecek nesiller olarak yetişmesi için stratejik planlamanın gerekliliğine inanarak çalışmalara başlanmış ve öncelikle Okul Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibimizce paydaşlarla yapılan toplantılar neticesinde, onların görüşleri alınmıştır. Buradan hareketle mevcut durumumuzla ilgili veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler Stratejik Planlama Ekibi tarafından analiz edilerek, planın oluşturulması aşamasına geçilmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılmasını, mali yönetimde şeffaflığın sağlanmasını, harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulmasını, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Hazırlanan Cumhuriyet Ortaokulu stratejik planı, bugünü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, düşünme yöntemi olup, bir oluşumun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşacağını gösteren teknikler yığını değil, analitik düşünme ve kaynakları eyleme dönüştürme kararlılığıdır. Ayrıca stratejik plan, kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır. Okulumuz tarafından yapılan bu çalışma, stratejik planın mantıksal çerçevesini vermek, stratejik tasarım, vizyon, misyon, değerler, ilkeler, stratejik amaç ve hedefleri belirlemede yöntem ve örnek çalışmalar konusunda kurumun çevresi ve paydaşları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını güçlendirmek, kurumlar arasındaki girişimci ve rekabetçi unsurları öne çıkarmak, çalışanların katılımcılığını ve yaratıcılığını geliştirerek ekip çalışmasını ve işbirliğini güçlendirmek, yöneticilere stratejik düşünme ve davranma yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Cumhuriyet Ortaokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

8 SAYFA İÇİNDEKİLER NO SUNUŞ 6 GİRİŞ 7 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Amaç Kapsam Yasal Dayanak Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi BÖLÜM: DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT Analizi BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Stratejiler BÖLÜM MALİYETLENDİRME Stratejik Plan Maliyet Tablosu Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme ve değerlendirme Raporlama Stratejik Plan Üst Kurul İmza Sirküsü 48

9 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı CUMHURİYET ORTAOKULU Kurum Statüsü X - Kamu - Özel Yönetici : 2 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 4 Memur : 1 Hizmetli : 1 Öğrenci Sayısı Öğretim Şekli X - Normal - İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel & Faks : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kurum Müdürü Mahalle : Bayır Mah. Hürriyet Cad. No: 5 KARABÜK Posta Kodu : İlçe İli Rıfkı ÖZEN : Merkez : KARABÜK Kurum Müdür Yardımcısı Cumhur ENİŞER

10 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

11 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Stratejik planla okulumuz Cumhuriyet Ortaokulunu güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte dış çevredeki fırsat ve tehditleri göz önünde bulundurarak, toplumdan gelen talepleri dikkate alıp, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı oluşturmak suretiyle daha başarılı ve tercih edilebilir bir eğitim kurumu haline getirmek amacındayız STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Cumhuriyet Ortaokulunun, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yılları arasında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAĞIN ADI Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik /26 No lu Genelge 4 Kalkınma Bakanlığı-Kamu kuruluşları için stratejik planlama kılavuzu

12 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Rıfkı ÖZEN OKUL MÜDÜRÜ 2 Cumhur ENİŞER MÜDÜR YARDIMCISI 3 Elif UZUNSELVİ ÖĞRETMEN 4 Güldane DEMİRCAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Kezban KARŞI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Cumhur ENİŞER MÜDÜR YARDIMCISI 2 Birkan AKANSEL ÖĞRETMEN 3 Derya KILIÇ ÖĞRETMEN 4 Meryem ERGİN ÖĞRETMEN 5 Mustafa KARŞI GÖNÜLLÜ VELİ 6 Selami TURGUT GÖNÜLLÜ VELİ

13 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ

14 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Okulumuz öğretim yılında Başöğretmen Ahmet Kamil Ecevit ve dört öğretmen arkadaşı ile birlikte Atatürk İlkokulu bünyesinde açılmış fakat kayıt ve kütükler Atatürk İlkokulu ile birlikte tutulmuştur Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin künyeleri Atatürk İlkokulundan ayrılmış, ancak kendi binası olmadığı için yine Atatürk İlkokulunda eğitim öğretime devam etmiştir yılında kurulan Bayır Mahalle muhtarlığı Okul Yaptırma Derneğinin teşebbüsleri ile Bayır Mahalle istasyon civarında DÇ İşletmelerine ait bulunan bir arsa sağlanarak okul yapımına başlanmıştır. Bu arada öğrenci mevcutlarının artması üzerine okulumuz öğrencileri ve Eğitim öğretim yıllarında 2.devre öğrencileri(4-5.sınıflar) Yenişehir İlkokulunda, 1. devre öğrencileri(1.2.3.sınıflar) Atatürk İlkokulunda öğrenimlerine devam etmişlerdir. Aynı zamanda okulun yapımını Vilayet üzerine alarak bina hızla tamamlanıp bitirilmiş ve 17 Eylül 1960 tarihinde eğitim öğretime başlanmıştır Eğitim Öğretim yılında Yeni Mahallede Kazım Karabekir İlköğretim Okulunun açılmasıyla 7 sınıf öğretmeni ve 350 civarında öğrencimiz bu okula nakillerini aldırmışlardır. Toplam 3768 m2 lik bir alana sahip olup, okulumuz bu alan üzerinde 521 m2 lik bir alan kaplamaktadır. Okul ön bahçemiz Karabük Belediyesince park haline getirilmiş ağaçlandırılmıştır Eğitim Öğretim yılında 8 yıllık İlköğretim Okulu olan okulumuzda 1-8. sınıflar birer şube 1 bilişim teknolojileri sınıfı, 1 anasınıfı olmak üzere10 derslik bulunmaktadır Eğitim-Öğretim yılında 6287 sayılı kanunla 12 yıl zorunlu (4+4+4) eğitim sistemine geçilmesi ile okulumuz kademeli geçiş sistemiyle Cumhuriyet Ortaokulu olarak tanımlanmıştır. Şu an okulumuzda bir şube anasınıfı, birer şubede ve 8. sınıflar olmak üzere toplam 5 sınıfta eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmaktadır. Okulumuzda anasınıfı ile beraber 8 derslik bulunmakta, ayrıca bir adet Bilişim Teknolojileri, Fen ve Teknoloji Laboratuarı ve Kütüphane bulunmaktadır.

15 2.2. MEVZUAT ANALİZİ KANUN Tarih Sayı No Adı 23/07/ Devlet Memurları Kanunu 24/10/ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 14/06/ Milli Eğitim Temel Kanunu Yayımlandığı Resmi Gazete Tebliğler Dergisi Tarih Sayı 12/10/ YÖNETMELİK Adı Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 26/07/ İlköğretim Kurumları Yönetmeliği YÖNERGE Yayın Tarih Sayı Adı 25/10/ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi

16 2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER OKUL ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Okul çevre ilişkileri Rehberlik Staj çalışmaları Spor Etkinlikleri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Proje Çalışmaları Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Bilimsel araştırmalar Yaygın eğitim Mezunlar (öğrenci) Futbol, Voleybol, Atletizm v.b. Halk Oyunları, Satranç, İzcilik v.b. Sosyal Projeler, Fen Projeleri

17 CUMHURİYET ORTAOKULU FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen. Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Tiyatro Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Güreş Basketbol Masa Tenisi Hizmet 4 İzcilik Etkinlikleri İzci Ünitesi Kurma FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Öğrenci Merkezli Eğitim Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb. Not İşlemleri Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Mebbis Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri

18 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ Okulumuzun yapacağı her türlü sosyal, kültürel, eğitim, öğretim v.b. çalışmalarda okulumuza katkı sağlaması muhtemel şahıs, kurum ve kuruluşlar paydaş olarak alınmıştır. Aşağıdaki paydaşlar çalışanlarımızla beraber yaptığımız toplantıda belirlenmiştir. Paydaş Analizi Matrisi PAYDAŞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ X HİZMET ALAN Veliler X X Okul Aile Birliği X X NEDEN PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Mahalle Muhtarı X Sağlık Ocağı X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Sonuç Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış 1 2 İzle, Gözet 2 4 İzle, Birlikte Çalış

19 2.5. KURUM İÇİ ANALİZ Örgütsel Yapı: Okul/Kurum Teşkilat Şeması MÜDÜR Okul-Aile Birliği Komisyonlar Müdür Yrd. Kurullar Büro Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Rehber Öğret. Okulumuzda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: Okul Aile Birliği Kurul/Komisyon Adı Öğretmenler kurulu Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu Satın alma komisyonu Kuruma katkı sağlamak Görevleri Eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmek Huzurlu bir eğitimin yapılması Gelen malzemelerin uygunluğunu görüp teslim almak

20 İnsan Kaynakları Okulumuz idari personeli çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla, öğretmenlere her türlü destek sağlamakta, onlarla beraber, çocuklarımıza kaliteli bir eğitim imkânı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Personelimizin performansını geliştirmek, kişisel gelişimlerini takip etmek ve onları ihtiyaç duydukları alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla, idari personelimizce, değişik zamanlarda yapılan duyurularla personelimizin hizmetiçi eğitim çalışmalarına katılımı sağlanmış,bu veriler personelin katıldığı tablolarda gösterilmiştir Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No 1 2 Görevi Erkek Kadın Toplam Müdür 1-1 Müdür Yrd. 1-1 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans Lisans Yüksek Lisans Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

21 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri 1 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Rıfkı ÖZEN Müdür Okullarda İlk Yardım-İlk Müdahele Semineri Etkileşimli Tahta Kullanım Semineri Fatih Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve internetin Bilinçli, Güvenli Kullanım Semineri Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı Semineri

22 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Türkçe Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Okul Öncesi 1 1 TOPLAM 4 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl 4-6 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri

23 Destek Personele ( Hizmetli Memur ) İlişkin Bilgiler: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 Önlisans Hizmetli 1 Lise Sözleşmeli İşçi 4 Sigortalı İşçi 2 İlkokul 2 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü 3 Müdür yardımcısı 4 Öğretmenler Okul müdürü; 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders

24 5 6 Yönetim işleri ve büro memuru Yardımcı hizmetler personeli saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılıgündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.

25 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikoloji k Danışma n Norm Sayısı Görev Yapan Psikoloji k Danışma n Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikoloji k Danışma n Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenc i Sayısı Öğretme n Sayısı Veli Sayıs ı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenle re Yönelik Öğrenciler e Yönelik Veliler e Yöneli k Teknolojik Düzey Okulumuzda 1 bilgisayar Laboratuvarı sınıf var. Bilgisayar laboratuarında 20 bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ders dışı zamanlarda da bilgisayar laboratuvarından faydalanmaktadır. Tüm idari birimler ile öğretmenler odasında bilgisayar, yazıcı ve internet erişimi mevcuttur. Okulumuzda teknoloji alanında Personel açısından teknolojiyi hala kendisi uygulamada sıkıntı çeken sayıda personel yok gibidir. Bununla ilgili olarak sınıflarımızda hemen hemen teknolojik araçların hepsi mevcut olup derslerde kullanılmaktadır. Her sınıfımızda internet, akıllı tahta mevcuttur. Okul gelirlerinin % 85 inin okul aile birliği kanalıyla geldiği düşünülürse toplanan yardımların tamamının sınıflarımızın, velilerimizin hizmetine sunulması okulda bir güven, saygı,sevgi, çalışma seli oluşturmuştur. Maddi durumları iyi olan velilerimiz evlerine bilgisayar almak suretiyle okulda olan biteni evinde takip etmektedir. Amacımız velilerimizin tamamının bu imkanlardan yararlanmasıdır. Personelimizin tamamının mail hattı olup kullanmaktadır. Derslerde % 70 öğretmenlerimiz interneti kullanmakta işlemlerini internet ve akıllı tahta üzerinden yapmaktadır. Okulumuzdaki personelimiz ve velilerimizin bir çoğu kamera, Fotoğraf makinesi, Video,, Bilgisayar, ve diğer araçları derslerde ve çevrede kullanmaktadır. Okulumuzda Yapılan çalışmaların bir kısmı teknoloji kullanılarak yapılmakta, 2019 yılına kadar tamamen yazışmalar dosyalamalar bilgisayar ve internet üzerinden yapılarak saklanacaktır. (Bunlar Sınıf Geçmeler, Öğrenci işleri, Ders notları, gelen giden yazılar,yıllık Planlar, Toplantı tutanakları Kulüp çalışmaları, Personel işleri, Tüm yazışmalar v.b.)

26 Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Var Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Fotokopi Makinası Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Akıllı Tahta Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Var Yok Var Yok %100 %100 %100 Yok Yok

27 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası Var 1 Yok Spor Odası Var 1 Yok Kütüphane Var 1 Yok Rehberlik Servisi Yok Var Resim Odası Yok Var Müzik Odası Yok Var Çok Amaçlı Salon Yok Var Ev Ekonomisi Odası Yok Yok İş ve Teknik Atölyesi Yok Var Bilgisayar laboratuvarı Var 1 Yok Yemekhane Yok Yok Spor Salonu Yok Var Otopark Var 1 Yok Spor Alanları Var 1 Var Kantin Yok Var Fen Bilgisi Laboratuvarı Var 1 Yok Atölyeler Yok Yok Bölümlere Ait Depo Yok Yok Bölüm Laboratuvarları Yok Yok Bölüm Yönetici Odaları Yok Yok Bölüm Öğrt. Odası Yok Yok Teknisyen Odası Yok Yok Bölüm Dersliği Yok Yok Arşiv Var 1 Yok

28 Mali Kaynaklar Cumhuriyet Ortaokulu Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul aile Birliği Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Milli Eğitim Aktarım Gelirleri TOPLAM

29 Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik 562, ,5 584,5 Küçük onarım 743,86 974, Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harcamaları 813 Telefon , ,3 Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye 1809, ,93 352,5 Vergi harç vs Önceki yıldan devir 3268, ,07 919,4 Sene sonu hesap bakiyesi 3358,07 919,4 2200,7 TOPLAM 6473, , , , ,7 4912, İstatistiki Veriler : Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014) ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

30 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğ. Sayısı Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Başarılarına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Kazanan öğrenci sayısı Genel Başarı Oranı ( % ) Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

31 Yerleşim Alanı ve Derslikler Okulumuz tek bloktan oluşmaktadır. 9 derslik olan okulumuz öğrencilerimizin rahatça oynayacakları spor alanlarına sahiptir.çevre düzenlenmesi yapılarak öğrencilerin ve velilerimizin oturma bankları vardır. Yerleşim Toplam Alan (m 2 ) Bina Alanı (m 2 ) Bahçe alanı (m 2 ) 3768(m2) 512 (m2) 3247 (m2) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin - - Yemekhane - - Toplantı Salonu - - Konferans Salonu - - Seminer Salonu - - Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı Futbol Sahası Kapalı Spor Salonu Diğer

32 Üst Politika Belgeleri SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI 1 MEB Stratejik Planı 2 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

33 2.6. GZFT ANALİZİ Okulumuzun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha verimli olunması hedeflenmiştir. Güçlü Yönler Zayıf Yönler 1-Çalışanlar arasında insani ilişkilerin iyi olması. 2- İletişim ve karar alma sürecinin hızlı olması 3- Öğretmen ve personelin eğitim ve yeterlilik düzeyinin, aktifliğinin iyi olması 1-Mali kaynaklarımızın yetersiz olması 2-Teknolojik altyapının yetersiz olması 3-Personel sayısının eksikliği 4-Okulun eski olup sosyal ve sportif alanlarının eksik olması Fırsatlar 1- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün anne-baba eğitimleri konusundaki çalışmaları. 2-Okulun etkinliklere elverişli olması. 3-Okulun belediye sınırları içinde olması. 4-Okulun şehir merkezinde bulunması. 5-Gelişen teknolojiyi takip ve tatbik imkanı. 6-Okul öncesi eğitime ilginin olması. Tehditler 1-Okulun demiryolu ve karayolu hattı üzerinde bulunması. 2-Okul çevresinde huzur ve sükûnu tehdit eden kişilerin bulunması. 3-Okul çevresinde başıboş sokak hayvanlarının bulunması. 4-Velilerin büyük kısmının devlet yardımı beklentisi içinde olmaları. 5-Rakip okulların nitelikli öğrenci ve velileri çekmesi. 6-Okul bahçesinin korunaklı olmaması. 7-Parçalanmış ailelerin çok sayıda olması Personel eksikliği 8-Velilerin öğrenci denetimine olan ilgisizliği 9-Öğretmen ve yardımcı hizmetler personel eksiği 10-Öğretmen değişim hızı 11-Sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamı

34 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

35 3.1. MİSYON Türk Milli Eğitimi nin temel amaçlarını gerçekleştirmek, öğrencilerin kendilerinde var olan yeteneklerini keşfederek geliştirmek ve topluma yeni değerler kazandırmak, bilişim teknolojisini kullanabilen, çağdaş düşünen; milli, manevi, insani, evrensel etik değerlere sahip tam donanımlı iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek 3.2. VİZYON Çalışanlarının ve öğrencilerinin çatısı altında olmaktan mutlu olduğu, başarılarıyla öne çıkan kaliteli bir eğitim ve kültür yuvası olmak.

36 3.3. TEMEL DEĞERLER VE İLKELER 1- Biz duygusuyla çalışırız. 2- Ekip çalışmasını esas alırız. 3- Tanıma, takdir ve değer görme sistemimiz vardır. 4- İş birliği yaparız 5- Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız, 6- Birbirimize güveniriz 7- Çalışmalarımızda insana saygı gösteririz 8- Verimli ve etkili çalışırız. 9- Bilgiyi paylaşırız. 10- Eğitimde kalite öncelikli hedefimizdir. 11- Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır 12- Hizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir 13- Çevreyi korur ve geliştiririz 14- Çalışma felsefemiz sürekli gelişmeden yanadır. 15- Herkes için eğitim anlayışıyla okulun imkânlarını çevreye açarız. 16- Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz. 17- Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir. 18- Öğrenci merkezli eğitimi esas alırız. 19- Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız. 20- Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlılık 21- Türk Milletinin milli ve manevi değerlerine bağlılık 22- İnsan haklarına saygılı olmak 23- Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak 24- Katılımcı, hoşgörülü, yapıcı olmak 25- Kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak 26- Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek ve bunları davranış hâline getirmek 27- Hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmek 28- Öğrencilerimizi üreticiliğe ve yenilikçi olmaya özendirir ve teşvik etmek 29- Özgür düşünceli ve yüksek iletişim becerileriyle donanımlı olmak 30- Teknolojiyi etkin kullanmak

37 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Okulumuzun eğitim öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar,kalkınma planları ve ilgili mevzuatlarla benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak,bu planla da okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktır. Bu stratejik plan dökümanı Karabük. Cumhuriyet Ortaokulunun yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. POLİTİKALARIMIZ Eğitim - öğretim çalışmalarının her kademesinde kalite ve başarı göstergelerini yakalamak Kurum kültürünü, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda oluşturmak, yönetim sistemini bu yönde geliştirmek.kurum yönetimine;toplam Kalite Yönetimi anlayışını yerleştirerek, çalışan ve hizmet alanların beklentilerini yasal mevzuat içerisinde gerçekleştirmek. Kurumun bilgi birikimlerine, verilen hizmete herkesin kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamak. Okulun eğitim politikası hazırlanırken okulda çalışanların görüşlerini almak.

38 Tema-Stratejik Amaç-Hedef Tablosu CUMHURİYET ORTAOKULU TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER AKADEMİK BAŞARI Stratejik Amaç 1: Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaşabilen öğrenciler yetiştirerek okulumuzun akademik başarısını arttırmak Stratejik Hedef 1.1 Öğrencilerin TEOG sınavına göre yerleşme başarısını yükseltmek. SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF GELİŞİM Stratejik Amaç 2: Öğrencilerin derslerin yanı sıra sosyal olarak da gelişmeleri ve kendilerini iyi bir şekilde ifade edebilmeleri için gerekli çalışmaları yürütmek. Stratejik Hedef 2.1. Okulda okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırırken bir yandan da öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 3. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha kaliteli ortamlarda eğitim-öğretim yapmalarını sağlamak Stratejik Hedef 3.1. Temiz, donanımlı ve bakımlı bir eğitim öğretim ortamı oluşturarak öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak.

39 TEMA 1:EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN BİLEŞENLERİ Stratejik Amaç 1.. Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaşabilen öğrenciler yetiştirerek okulumuzun akademik başarısını arttırmak Stratejik Hedef 1.1. Öğrencilerin TEOG sınavına göre yerleşme başarısını yükseltmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Hedefler SH PG TEOG Başarısı FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi 2015 (TL) 2016 (TL) 2017 (TL) MALİYET Hazırlık kursları düzenlenmesi (TL) 2019 (TL) Toplam (TL) STRATEJİLER Stratejik hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için idare, öğretmenler, personel, veliler, öğrenciler ve okul- aile birlikteliği ile bir sinerji oluşturulup, planlanan çerçevede tembellik yapmadan gerekli çalışmaların yapılması için gayret gösterilecektir.

40 TEMA 2: SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF GELİŞİM Stratejik Amaç 2. Öğrencilerin derslerin yanı sıra sosyal olarak da gelişmeleri ve kendilerini iyi bir şekilde ifade edebilmeleri için gerekli çalışmaları yürütmek. Stratejik Hedef 2.1. Okulda okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırırken bir yandan da öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SA M 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Hedefler SH PG Öğrenci başına okunan kitap sayısı PG Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranı % 60 % 70 % 100 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME Sorumlu MALİYET Başlama ve FAALİYET VEYA PROJELER Bitiş Tarihi Toplam Birim/Şube/Kişi (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) Kütüphanedeki kitap sayısını artırmak Öğrencilerin şehir kütüphanesine üye olmalarını teşvik etmek Bilgi yarışmaları düzenlemek Spor turnuvaları düzenlemek STRATEJİLER: Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için, okul kütüphanesinden daha etkin istifadeleri sağlanacak ve her sabah ilk dersin ilk 15 dakikası okumaya ayrılacaktır. Okul olarak her türlü sosyal ve sportif etkinlik ve yarışmalara okul olarak katılım sağlanacaktır.

41 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 3. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha kaliteli ortamlarda eğitim-öğretim yapmalarını sağlamak Stratejik Hedef 3.1. Temiz, donanımlı ve bakımlı bir eğitim öğretim ortamı oluşturarak öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SA M 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Hedefler SH PG Öğrenci memnuniyet oranı % 70 % 85 %90 PG Çalışan memnuniyet oranı % 75 % 85 %90 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi 2015 (TL) 2016 (TL) 2017 (TL) MALİYET 2018 (TL) 2019 (TL) Toplam (TL) Temizlik malzemesi alımı Küçük bakım onarım yapılması STRATEJİLER: Okulumuzun dış bahçesinin etrafı çitle kaplanıp, öğrencilerimizin kullanımına açılacak, eksik olarak düşündüğümüz kısımlar süratle tamamlanacaktır.

42 4. BÖLÜM MALİYETLENDİRME

43 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMALAR STRTAEJİK AMAÇLAR HEDEFLER MALİYETİ STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef TEMA STRATEJİK AMAÇ 2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3 Stratejik Hedef TEMA Stratejik Hedef Stratejik Hedef TOPLAM MALİYET 16500

44 Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu Toplam SAM-1 SH SAM-2 SH SAM-3 SH Genel Toplam

45 5. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

46 İZLEME ve DEĞERLENDİRME 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Cumhuriyet Ortaokulu Stratejik Planı nı hazırlamıştır. İzleme ve değerlendirme, Okulumuz stratejik planının uygulanmasının takip edilmesi, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi ve raporlanmasıdır. Okulumuz stratejik planını uygulanmaya başladığı andan itibaren izleme ve değerlendirme faaliyetlerine de başlayacaktır. Bunun için Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi kurulacaktır. Ekibin görevi; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, zamanında etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Bu amaçla Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi ilgili birimlerden yapılan faaliyetler hakkında her eğitim-öğretim yılı sonunda rapor isteyeceklerdir. Raporlar Stratejik Plan ile karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuç ilgili birimlere duyurularak çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik amaç ve hedeflerin uygulanmasından sorumlu birimler her eğitim-öğretim yılı sonunda yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlayarak İzleme ve Değerlendirme Ekibine gönderecektir. İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen raporlardan yola çıkarak performans değerlendirmelerini yaparak, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır. Üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması sağlanarak bir sonraki dönemde performans hedeflerine ulaşma konusunda etkili bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.

47 4.1. RAPORLAMA Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

48 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 Rıfkı ÖZEN OKUL MÜDÜRÜ 2 Cumhur ENİŞER MÜDÜR YARDIMCISI 3 Elif UZUNSELVİ ÖĞRETMEN 4 Güldane DEMİRCAN 5 Kezban KARŞI OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇAYGÖKPINAR İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019) BOLU -2015 Hedefe yalnız çocukları yetiştirerek ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI KÜRKÇÜLER İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADANA 2014 2 3 4 5 SUNUŞ Bu çalışma, artık kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemini belirtmek adına, bizim için

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) MERSİN 2015 SAKARYA İLKOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Gelişen ve değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU 2015 / 2019 STRATEJİK PLANI Artova Gazipaşa İlkokulu Adres : Alparslan Mah. No:61 Artova Telefon : (0356) 6113188 Fax : (0356) 6112032

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 25-29 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK ÖNSÖZ Çok hızlı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADAPAZARI 2015 ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Günümüzde artık kişiye göre yönetim tarzı değil kurumsal

Detaylı

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI T.C. SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü SUNUŞ Stratejik planlama

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

KİRKİLLE İLK/ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

KİRKİLLE İLK/ORTAOKULU STRATEJİK PLANI T.C. KARABÜK VALİLİĞİ SAFRANBOLU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİRKİLLE İLK/ORTAOKULU KİRKİLLE İLK/ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2 3 4 SUNUŞ Kirkille İlkokulu olarak kurumumuzdan beklenen işlevleri

Detaylı

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

STRATEJİK PLAN TASLAĞI

STRATEJİK PLAN TASLAĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1. Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu taslak,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

EFLANİ KAYMAKAMLIĞI Eflani İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi. Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi

EFLANİ KAYMAKAMLIĞI Eflani İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi. Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi EFLANİ KAYMAKAMLIĞI Eflani İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN 2015-2019 1 Çalışmadan,

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU 2017-2018 B R İ F İ N G D O S Y A S I Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü Sayfa 1 / 9 1. BÖLÜM A. KURUMUN ADI : Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu B. KURUM MÜDÜRÜ : Çetin

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

TC KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

TC KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI TC KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 OKULUMUZUN GENEL GÖRÜNÜMÜ CUMHURİYET İLKOKULU TARİHÇESİ Okulumuz; bina olarak 2000 Yılında Eğitim Öğretime başlayan 75. Yıl İlköğretim

Detaylı

ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI

ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ORHANGAZİ İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI Orhangazi İlkokulu Müdürlüğü ORHANGAZİ İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI Adapazarı 2015 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 1 Çalışmadan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

T.C. SOMA KAYMAKAMLIĞI Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SOMA ANADOLU LİSESİ

T.C. SOMA KAYMAKAMLIĞI Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SOMA ANADOLU LİSESİ T.C. SOMA KAYMAKAMLIĞI Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SOMA ANADOLU LİSESİ www.somaanadolulisesi.meb.k12.tr 967662@meb.k12.tr 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 2016 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE. öğrenci sayısı. sayısı

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 2016 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE. öğrenci sayısı. sayısı ÖĞRENCİ ANALİZİ Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 2016 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 29.11.2012/196-1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı