JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM"

Transkript

1 JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM 309 Gökhan GÜLGEZEN Emin Can SUMER Sıtkı AYTAÇ Macit TOKSOY ÖZET Jeotermal elektrik santrallarında, santral performansının sürekli deiiminin izlenmesi, performansı etkileyen yerel parametrelerin deiiminin takip edilmesi için belirli aralıklarda iletme parametrelerin kaydedilmesi ve bu deerlerle analizlerin yapılması gerekmektedir. Hava sıcaklıı gibi performansı etkileyen parametrelerin günlük deiimleri göz önüne alındıında söz konusu parametrelerin en az saatlik (hassas test amaçlı olarak daha kısa süreli) periyodlarda kaydedilmesi ve uygun bir yapıda kullanıcıya sunulması gerekmektedir. Takip edilecek parametrelerin sayısı ve kayıt periyodları göz önüne alındıında, söz konusu ilemler için uygun bir veritabanının ve analiz yazılımının gelitirilmesi zorunluluu ortaya çıkmaktadır. Bu çalımada jeotermal santral iletmelerinde anlık olarak gözlenen iletme parametrelerinin (jeotermal akıkan sıcaklıı, basıncı, debisi, hava sıcaklıı, üretilen güç, vs) belirli periyodlarda kaydedilmesi ile bir veritabanı oluturulması, bu veritabanına internet üzerinden eriim salanarak istenilen periyodlarda çeitli performans ve deiim analizleri yapabilecek bir JAVA uygulama yazılımı (GEOPERFORM) gelitirilmitir. Jeotermal santralde a sunucusu üzerinde çalıan program, sistem yöneticisine merkezi veritabanına veri girme imkanı verir. A sunucusu istasyondaki veritabanına uzaktan eriimi salamak amacıyla kullanılmaktadır. Aynı program yerel kullanıcıların bilgisayarlarında da kullanılabilir. Kullanıcılar veri girme, güncelleme, silme, önceden tanımlanmı kısıtlamalarla verileri görüntüleme (grafiklerle deiimlerin incelenmesi) ve performans analizleri yapabilecekleri yerel veritabanlarına sahiptirler. Kullanıcılar yerel veritabanlarını istasyondaki merkezi veritabanına internet yoluyla balanarak güncel hale getirebilirler. Bu bildiri de gelitirilen yazılımın (GEOPERFORM) özellikleri, yetenekleri ve yapılabilecek analizler örneklenerek sunulacaktır. 1. GR Bir jeotermal elektrik santralında, üretim ve re-enjeksiyon kuyularında, jeotermal akıkan hatlarında ve nihayet üretilen enerjinin teslim edildii terminale kadar onlarca termofiziksel büyüklük, izlemek ve kontrol amacıyla, kullanılan SCADA sistemine balı olarak belli periodlarda ölçülmektedir. Ölçülen verilerin büyük bir kısmı (1) santral tasarım performansının testi, (2) santralın balangıç performansına göre deiimlerin gözlemi ile sistem arıza ve bakım analizlerinin yapılması ve (3) sistem performansını yükseltme çalımalarının baarısının belirlenmesinde referans noktası oluturmak amaçlarıyla [1], eriilebilir bir ortama, ilgili analizlerde kullanılmak üzere kaydedilmeli ve senelerce saklanmalıdır.

2 310 Hava soutmalı çift akıkanlı santrallarda, üretilen enerjiyi ve jeneratör yatak sıcaklıı gibi kritik iletme parametrelerini çok etkileyen ve zamanla deiimi hızlı olan deerlerin normal iletme koullarında bir saatlik aralıklarla (bazı koullarda performans testleri için 15 dakika gibi daha kısa periyodlarla) ölçülmesi zorunluu vardır ve ölçülmesi gereken deer sayısı göz önüne alındıında ortaya çıkan veri tabanınının büyüklüü kolayca tahmin edilebilir. Bu veritabanına, ölçülen deerlerin kullanılmasıyla hesaplanan performans analizi deerleri de eklenmelidir. Örneklemek gerekirse, performans analiziyle ve jeotermal saha gözlemiyle ilgili ölçülen ve bunlar yardımıyla hesaplanan deerlerin toplam sayısı 38 dir. Bir saatlik periyodlarda ölçülen ve hesaplanan bu büyüklüklerin 3 yılda oluturacaı matrisin büyüklüü x 38 dir. Söz konusu büyüklükte bir Excell dosyası ile performans deerlendirmelerini Excell araçlarıyla yapmak pratik anlamda çok güçtür. Bu çalımada özellikleri, yetenekleri ve yapabilecei analizleri sunulan GEOPERFORM programının çıkı noktası, Excell ile gerçekletirilen analizlerde karılaılan sorunlar olmutur. Yazılımın temel amacı, santralda istenilen periyodda ölçülen deerlerin ve bu deerlerin kullanılması ile hesaplanan türetilmi deerlerin kaydedildii ve saklandıı güvenli bir veritabanı yaratmak ve bu veritabanını internet üzerinden aratırmacıların ve uzmanların diledikleri analizler ve deerlendirmeleri yapmalarını salayacak yazılım desteini salamaktır. Jeotermal santralda a sunucusu üzerinde çalıan program, sistem yöneticisine merkezi veritabanına veri girme imkanı vermektedir. A sunucusu istasyondaki veritabanına uzaktan eriimi salamaktadır. Program, yerel kullanıcıların bilgisayarlarında da kullanılabilir. Kullanıcılar veri girme, güncelleme, silme, önceden tanımlanmı kısıtlamalarla verileri görüntüleme ve performans analizleri yapabilecekleri yerel veritabanlarına sahiptirler. Kullanıcılar yerel veritabanlarını istasyondaki merkezi veritabanına internet yoluyla balanarak güncel hale getirebilirler. Hazırlanan program ve uygulandıı sistem Aydın Salavatlı daki Jeotermal Enerji Santralı DORA 1 de kurulmutur. Santral yönetiminin izin verdii uzmanlar DORA 1 deki merkezi veri tabanına ulaarak diledikleri analizleri yapabilmektedirler. 2. GEOPERFORM: HEDEFLER 2.1. Genel hedefler Yazılım gelitirilirken aaıda verilen hedeflere ulaılması öngörülmütür: Öngörülen yazılım halihazırdaki kullanılan yöntem ve yazılımların i younluunu ve karmaıklıını azaltan bir yapıda olmalıdır. Santralda ölçülen tüm veriler uzmanların sistem deikenlerinin davranılarını gözlemleyebilmeleri için merkezi bir veritabanında (ekil 1) tutulmalıdır. Bu merkezi veritabanı internet yoluyla uzmanların uzaktan eriimine açık olmalıdır. (ekil 1). Programın kullanılmasını kolaylatırmak amacıyla bir grafik arayüzü gelitirilmelidir. Santral performansını tanımlayan deikenler ve sabitler güncellenebilir, balı hesaplamalar otomatik olarak yapılabilmelidir. Analizciler bir çok database operasyonunun yanında çeitli veri aralıkları için fonksiyonlar hesaplayabilmeli (curve fiiting) ve bu sistem deikenlerinin davranılarını ve eilimlerini (grafiklerle) gözlemleyebilmelidir. Yazılımda, merkezi veri tabanına erien analizcinin bu veri tabanından diledii kısmı bir baka ortama (Excel) aktarabilme yetenei olmalıdır.

3 Özel Hedefler: Performans Analizi Ve Deiiminin Gözlenmesi Yazılımın genel olarak performans analizi ve deiimini içeren özel hedefleri ise aaıdaki ekilde sıralanabilir: Ölçülen ve santral performansını etkileyen baımsız deikenlerin (hava sıcaklıı, jeotermal akıkan debisi ve sıcaklıı, buhar debisi, buhar debisi ve basıncı, youmayan gaz miktarı) ve bu deikenlerin belirledii performans deerlerinin (brüt güç, net güç, parazitik güç) istenilen periyodlarda güvenli bir ortamda tutulması. Jeotermal sahanın gözlemi için gerekli deikenlerin istenilen periyodlarda güvenli bir ortama kaydedilmesi. Ölçülen deerlerin kullanılması ile herhangi bir andaki net gücün tasarım artlarına indirgenmi deerinin hesaplanması ve hesaplama ara sonuçları ile birlikte saklanması. 3. GEOPERFORM GELTRME SÜREÇLERi Yazılımın temel olarak (a) Planlama Tasarım, (b) Uygulama ve (c) Test olarak üç fazda özetlenebilecek süreçleri ve alt ilemleri ekil 2 de verilmitir. lk fazda veritabanı tasarımı, sistem tasarımı ve grafik arayüz tasarımını içeren TASARIM süreci gerçekletirilmitir. kinci faz program ve veritabanı uygulamalarını içeren UYGULAMA sürecidir. Üçüncü faz ise sunucu ve sistem uygulamalarının denendii TEST sürecidir. 4. SSTEM ekil 3 te GEOPERFORM yazılımının uygulandıı sistemin akı eması verilmitir. Sistemde hem a (internet) hem de yerel operasyonlar için bileenler bulunmaktadır. Sistemdeki KULLANICI, Merkezi Veri Tabanına YEREL SSTEM üzerinden eriim için (analizler yapmak üzere) ayrıcalıklı hakları bulunan uzmanlardır. YÖNETC ise merkezi veritabanınına ölçülen büyüklükleri giren ve veritabanında deiiklik yapma yetkisi olan operatördür. 5.GEOPERFORM VERTABANI TASARIMI Her kullanıcı (kendi) yerel veritabanına sahiptir veya (merkezi veri tabanını kısmen veya tamamen kopyalayarak) bunu yaratabilir. Gerekli operasyonları bu veritabanı üzerinde gerçekletirir. Eer istenirse merkezi veritabanına balanılarak veriler güncellenebilir. Projede veritabanı olarak MySQL Database Server uygulaması kullanılmıtır. Bu database a sunucusu üzerinde çalıır. Kullanıcı ifreleri ve hakları veritabanındaki tablolarda tutulmaktadır. Veritabanı güvenlii, kimlik denetimi ve güvenlik duvarı uygulamasıyla salanmaktadır. Tasarlanan veritabanında düz model kullanılmıtır. Bu model 2 boyutlu bir tablodan ibarettir ve herhangi bir sütunun tüm elemanları benzer veriler içerdii gibi, bir satırın her elemanı bir dieriyle de ilikilidir. Program Java programlama dili ile gelitirilmitir. Güvenli ve kolay ulaılabilir bir ekilde saklamak amacıyla ise MySQL community-nt via TCP/IP veritabanı uygulaması seçilmitir. Veri tabanındaki alanlar, data tipleri hakkında bilgiler Sümer ve Gülgözen de [2] yer almaktadır.

4 312 6.GEOPERFORM (V1.0) UYGULAMA GEOPERFORM programı bir giri panelinden sonra, temel olarak farklı görev ve fonksiyonları olan dört panelden olumaktadır. Program çalıtırıldıında giri panelinde, kullanıcının merkezi veritabanını kullanarak yarattıı yerel veritabanlarından birinin seçilmesi gerekmektedir (ekil 4). Bu seçim yapıldıktan sonra program fonksiyonlarını içeren ve aaıda açıklanmı paneller görüntülenmektedir. Insert Data (veri girilmesi) Paneli (ekil 5). Bu panel santralda ölçülen verilerin, merkezi veri tabanına girilmesi amacıyla düzenlenmitir. Bu panelde herhangi bir tarihte ve saatte ölçülen toplam 38 deer ve bu deerlerle ilgili notlar (Note) veri tabanına girilebilmektedir. Veri girme operasyonu hakkında detaylı bilgi Information About Operation balıı altındaki alanda gözlemlenebilir. stenilen tarihin ve saatinin girilebilmesini kolaylatırmak amacıyla takvim ve saat dizinlerini gösteren pencereler kullanılmıtır. Display Data (seçilen verilerin görüntülenmesi) Paneli (ekil 6). Bu panelin tasarımlanmasının amacı veritabanına girilmi verilerin istenilen bir tarih ve saat aralıında incelenmesi amacıyla görüntülenmesi, görüntülenen verilerin istenildii takdirde güncellenmesi ve gerektiinde File -> Export as Excel butonu kullanılarak (ekil 7) bir Excel tablosu olarak saklanabilmesidir. Panelin üstünde gösterilen ölçülmü ve hesaplanmı 38 büyüklükten istenilenler iaretlenmekte ve Get Data butonu ile tablo halinde ekranda görülmektedir. Tablolar, Order By butonundan seçilen büyüklüe göre artan sırada düzenlenebilmektedir. Panelin en altında yer alan Get All Data butonu ise istasyonda veri toplanmaya balanan ilk andan itibaren veritabanına girilmi tüm veriyi tabloda göstermektedir. stenilen büyüklükler görüntülendikten sonra herhangi bir satır çift tıklandıında, ekil 8 da görülen düzeltme menüsüne ulaılmaktadır. Bu menüde görüntülenen herhangi bir veri deitirilebilmektedir. Ancak veri deiimi Kullanıcı bilgisayarındaki yerel veri tabanında gerçeklemektedir. Merkezi veri tabanında bir deiikliin yapılması söz konusu deildir. Performance Parameters (performans hesaplama da kullanılan sabitler) Paneli (ekil9). Programın üçüncü paneli ölçülen deerlerden Düzeltilmi Net Güç ün (Corrected Net Power) hesaplanmasında kullanılan sabitlerin gösterildii ve deitirilebildii paneldir. Panelde iki farklı sabit grubu yer almaktadır. lk grupta santral tasarımcısı tarafından, santralda herhangi bir anda elde edilen net gücün, tasarım artlarına indirgenmi deerini bulmak için verilmi polinomlara (F1, F2, F3, F4, F5) ait katsayılar (a, b, c, d, e) yer almaktadır. kinci grup katsayılar ise, 6 büyüklüü ölçen aletlerin belirsizlik hesabında kullanılan hassasiyetleridir. Panelin altında bulunan Edit butonuna basıldıında, paneldeki sabitleri gösteren pencereler aktif hale gelmekte ve sabitlerin deitirilmesi mümkün olmaktadır. Herhangi bir sabit deitirildikten sonra Up Date butonuna basıldıında veritabanındaki tüm veriler için gerekli hesaplamalar yeniden yapılmaktadır. Chart Operations (grafik ilemleri) Paneli (ekil 10). Son panel grafik ilemlerin yapılabildii bölümdür. Panelin sa üst köesindeki grafik türlerinden bir tanesi seçilerek, Y Axis tablosundan seçilecek en fazla dört büyüklüün, X Axis tablosundan seçilecek bir büyüklüe göre deiimi panelin sa tarafındaki alanda grafiksel olarak gözlemlenebilmektedir. Büyüklüklerin seçimi bu tablolardan seçilen veri tipinin > butonu ile Selected Columns penceresine geçirilmesiyle gerçekletirilmektedir. < butonu ile de ilem tersine çevrilmektedir. Grafik üzerinde görüntülenmek istenen verilerin balangıç Start Date ve biti End Date zamanları ilgili butonlar yardımıyla deitirilebilmekte ve istenilen aralıkta gözlem yapılabilmesine olanak salamaktadır.

5 Herhangi bir grafik oluturulduktan sonra Chart menüsü kullanılarak (ekil 11), grafik üzerindeki daılımı temsil edecek ekilde oluturulabilen(curve fitting) 5 farklı erinin (ekil 12) çizilmesi, bu erilerin fonksiyonları ve her bir eri için erinin ilgili veriyi tanımlamadaki baarısını yüzde olarak gösteren r 2 deerinin elde edilen grafik altında yazdırılması mümkün olmaktadır (ekil 13) GEOPERFORM DA SENKRONZASYON GEOPERFORM programında senkronizasyon seçenei jeotermal santraldaki (merkezdeki) veritabanıyla, kullanıcının kullandıı yerel veritabanını senkronize etmek için kullanılan bir fonksiyondur. Kullanıcı ilk paneldeki File menüsünden (ekil 14) Synchronize fonksiyonunu seçerek bilgisayarındaki verileri santraldakilerle aynı olacak ekilde günceller ya da yerel veritabanında bulunmayan verileri uygun tarih aralıkları girerek merkezi veritabanından yerel veritabanına aktarılmasını salar. Kullanıcı bilgisayarındaki yerel veritabanının herhangi bir yanlı kullanımdan ötürü hasar görmesini, tümüyle silinmesini yada deitirilmesini engellemek amacıyla bu ilemden önce veritabanının bir yedeini almalıdır Senkronizasyonun Yapılması ekil 14 deki menü açılır ve Synchronize seçenei seçilir. Görüntülenen senkronizasyon penceresinde iki opsiyonlu (Option 1 ve Option 2) olarak senkronizasyon yapmak mümkündür (ekil 15). Option 1 Start Date ve End Date olarak seçilmi iki tarih arasındaki verileri eletirir. Yerel veritabanında bu tarihler dıında kalan veriler hiçbir deiime uramaz. Bu tarihler arasındaki veriler daha önceden mevcutsa güncellenir, yok ise veritabanına eklenir. Option 2 ise hiçbir tarih ve durum gözetmeksizin tüm yerel veritabanındaki verileri siler ve santraldaki verileri onların yerine koyar. Her iki seçenekte de Synchronize butonuna basıldıı zaman ekil 15 teki uyarı penceresi görünür. Yes ile ilem onaylanırken, No ile iptal edilebilir. Senkronizasyon ilemi internet balantısının hızına göre deiebilmektedir. Özellikle Option 2 de bu süre artmaktadır.(ör:2500 satır veri, yaklaık 1 dakika.) Bu yüzden ilemin doru yapılabilmesi için lem Tamamlandı penceresi görünene kadar beklenmelidir. Aksi halde ilem doru ekilde tamamlanamaz. SONUÇ Jeotermal elektrik santrallarında performans ve saha gözlemi ve bu gözlemlere balı olarak bakım, onarım ve iyiletirme çalımaları yapılabilmesi amacıyla, jeotermal sahada ve enerji üretim sisteminde pek çok termofiziksel özelliin kısa periyodlarla uzun seneler boyunca ölçülmesi ve güvenli eriilebilir bir veri tabanında kaydedilmesi ve saklanması gerekmektedir. Ölçülecek ve kaydedilecek büyüklüklerin sayısı üretim ve re-enjeksiyon kuyularının sayısına balı olarak deiir. Tek üretim ve tek re-enjeksiyon kuyusunun olduu santrallar da bile kaydedilecek termofiziksel özelliklerin sayısı, söz konusu veri tabanını çok bilinen Excel gibi programları kullanarak yaratmayı ve daha sonra farklı amaçlarla analizler yapmayı pratik olarak imkansız kılar.

6 314 Gelitirilen GEOPERFORM yazılımı, DORA -1 Jeotermal Elektrik Santralında, merkezi bir veri oluturmak ve bu veri tabanına uzmanların uzaktan eriimini salayarak öngördüü analizleri yapma imkanını veren bir programdır. Kuyu sayıları farklı santrallara da kolaylıkla uyarlanabilir. TEEKKÜR Bu programın gelitirilmesi için, santral bilgilerinin kullanılmasına ve gelitirilen programın, ilgili donanımları ve alt yapıyı salayarak uygulanmasını salayan DORA - 1 Jeotermal Elektrik Santralı Yönetimine teekkür ederiz. ekil 1. GEOPERFORM yazılımın kullanıldıı DORA-1 Sistemi ekil 2. GEOPERFORM yazılımı gelitirme süreçleri

7 315 ekil 3. GEOPERFORM sistem genel akı eması ekil 4. Programın çalıtırılması ve yerel veri tabanının seçilmesi

8 316 ekil 5. Veri girme menüsü ekil 6. Veri görüntüleme menüsü

9 317 ekil 7. Excel tablosu yaratma menüsü ekil 8. Verilerin yenilenmesi ve düzeltilmesi menüsü ekil 9. Performans analizinde kullanılan sabitler paneli

10 318 ekil 10. Grafik lemler (Grafic Operations) paneli ekil 11. Eri oluturma balangıç menüsü ekil 12. Eri seçme menüsü

11 319 ekil 13. Örnek grafik ekil 14. Senkronizasyon balangı menüsü ekil 15. Senkronizasyon opsiyonları menüsü ekil 16. Senkronizasyon kontrol menüsü.

12 320 KAYNAKLAR [1] TOKSOY,M., SERPEN, U., AKSOY,N. Jeotermal Santrallarda Performans Gözlemi. VIII. Ulusal Tesisat Mühendislii Kongresi, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri, [2] SÜMER, E.C., GÜLGEZEN, G. DORA -1 Project GEOPERFORM V 1.0. Undergraduate Thesis, YTE, ÖZGEÇM Gökhan GÜLGEZEN 1984 Tekirda doumlu. lkörenimini Tekirda Hacıilbey lkokulunda, orta örenimini Tekirda Anadolu lisesinde lise eitimini ise 2002 yılında Tekirda Fen lisesinde tamamladı yılında zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendislii lisans programından bölüm 3.'sü olarak mezun oldu. Eitimi esnasında GıdaSA, Vestel, TREDA kurumlarında stajyer olarak çalıtı. Emin Can SÜMER Mersin dodu. lkokulu 1.sınıfı stanbul Çavuolu Koleji ve dier sınıfları Mersin Abdülkadir Perembe lkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi'nde okudu yılında zmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü Bilgisayar Mühendislii Bölümü'nden mezun oldu. Örenimi esnasında Mersin Cam Sanayii A.. Bilgi lem Departmanı nda, zmir Ajansup Reklam, Organizasyon ve Yazılım irketi Yazılım Bölümü'nde stajyer olarak çalıtı. Halen stanbul'da yazılım alanında serbest çalımaktadır. Sıtkı AYTAÇ 1947 yılında stanbulda dodu. zmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra ODTÜ naat Mühendisliinden 1973 te mezun oldu Ocak ayında Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde çalımaya baladı 1976 yılında Ege Ünivesritesi Çevre Mühendisliinden Yüksek Lisans diploması aldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hesap Bilimleri Enstitüsünde Bilgisayar Mühendislii üzerine Doktora yaptı yılında kurulan Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendislii Bölümünün kuruluunda ve ders programlarının hazırlanmasında görev aldı ve aynı kurumda sırasıyla Doçent ve Profesör oldu. Avrupa Akademik ve Aratırma Kuruluları Aının (EARN) Türkiye kurucularından olup uzun yıllar Bakan Yardımcısı ve Teknik Komite Bakanlıı görevlerini sürdürdü yılı baında kurucu Öretim Üyesi olarak ilk gününden itibaren kuruluunda görev aldıı zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne geçti. Halen bu kuruluta Bilgisayar Mühendsilii Bölüm Bakanı olarak görev yapmaktadır. Birçok makale ve bildirisi vardır. Evli ve bir çocukludur. ngilizce ve Fransızca bilmektedir Macit TOKSOY 1949 lkkurun (Ödemi-zmir) doumlu de stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendislii Bölümünden Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun oldu, 1976 yılında Ege Üniversitesi Makina Mühendislii Bölümü nde doktorasını tamamladı yılından 1999 yılına kadar Ege Üniversitesi nde, Dokuz Eylül Üniversitesi nde, North Carolina Eyalet Üniversitesi nde çeitli pozisyonlarda akademisyen olarak çalıtı döneminde Makina Mühendisleri Odası zmir ubesi Bakanlıını yaptı, yıllarında zmir li Jeotermal Enerji Yüksek Danıma Kurulu Bakanlıını yürüttü. Dokuz Eylül Üniversitesinde, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde ve YÖK te çeitli kademelerde yönetcilik yaptı ve idari görevler yaptı yılından bu yana zmir Yüksek Teknoloji Enstitü sünde akademik hayatına devam ediyor. 100 ün üzerinde makale ve bildirinin yazarı. Evli ve ki çocuklu. <

DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM

DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM 231 DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM Macit TOKSOY Umran SERPEN Niyazi AKSOY ÖZET Hava soutmalı jeotermal enerji santrallarında, santral performansı hava sıcaklıı ile ters

Detaylı

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER 63 YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER Serdar HIZIROLU ÖZET Bu seminerde, mikroilemci kontrollu tam elektronik Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemi ni oluturan ana kontrol ünitesi, servo motorlar,

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

SIMMAG Kullanım Kılavuzu. Adem Ayhan Karmış. Ana Ekran

SIMMAG Kullanım Kılavuzu. Adem Ayhan Karmış. Ana Ekran SIMMAG Kullanım Kılavuzu Adem Ayhan Karmış Ana Ekran Program çalıştırıldığında tek bir form uygulaması olarak açılmaktadır. Sol tarafta bulunan menü den menü elemanları kullanılarak gerekli olan formlar

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Burcu Altay Ünvan: Yazılım Geliştirme Danışmanı Döküman versiyonu: 1.1 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde, Öğretim Elemanı yetkisi kapsamında aşağıdaki ekran (Ekran 1) açılır. Bu belgede genel kullanım

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - iphone. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - iphone. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - iphone Ürün : TradeMaster FX - iphone Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon: 1,0

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER

YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER 25 YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER Haluk SÖZER ÖZET Emniyetli gaz yakma için kullanılması gereken elektronik donanımlar ve özellikleri ALEV KONTROL Gaz yakmada emniyet, gaz hattı kontrolünden

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU Erhan Akbal Mustafa Ulaş Aytuğ Boyacı Gürkan Karabatak Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler TR CM 707 KULLANIM KILAVUZU Tanım Honeywell CM707, ısıtma sistem verimliliini kontrol etmek,siz evdeyken ve dıarıdayken konfor sıcaklıklarını salamak amacıyla dizayn edilmi bir programlanabilir oda termostatıdır.

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu

MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu OCAK 2012 PLATFORMUN BAŞLATILMASI Program indirme linki: http://www.gedik.com/liveupdate/gedikforex4setup.zip Program çift tıklayarak başlatılır. Açılan pencere İleri butonu

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

Navigator Smart. Kullanıcı El Kitabı NETSİS

Navigator Smart. Kullanıcı El Kitabı NETSİS Kullanıcı El Kitabı NETSİS İçindekiler Navigator Smart... 3 Kurulum ve İlk Kullanım... 3 Navigator Smart Menüleri... 6 Bağlı Veritabanları Menüsü... 6 Netsis Modelleri Menüsü... 7 Yeni Rapor Menüsü...

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

İNTERNET EXPLORER AYARLARI 1. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası menüsünden "İnternet Özellikleri" (Seçenekleri)'ni seçiniz. Resim. 1

İNTERNET EXPLORER AYARLARI 1. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası menüsünden İnternet Özellikleri (Seçenekleri)'ni seçiniz. Resim. 1 A.K.Ü VERİTABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI Araştırmacılar, kampüs dışından erişim için kullanıcı adı ve parola doğrulaması ile Üniversitemiz sistemi üzerinden Kütüphane veri tabanlarını kullanabilmektedir.

Detaylı

ICubes Giriş. adresinden sisteme girilir. Açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifre yazılarak platforma giriş yapılır

ICubes Giriş.  adresinden sisteme girilir. Açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifre yazılarak platforma giriş yapılır ICUBES ICubes, Ipsos çalışanları ve müşterileri için tasarlanmış, üretim datalarını farklı bir platform üzerinden toplu şekilde görmeye yarayan bir programdır. ICubes Giriş http://ids.ipsos.com.tr/icubes/

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - Ipad. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - Ipad. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - Ipad Ürün : TradeMaster FX - Ipad Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon: 1,0 Özet:

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ICubes Giriş. http://ids.ipsos.com.tr/icubes/ adresinden sisteme girilir. Açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifre yazılarak platforma giriş yapılır

ICubes Giriş. http://ids.ipsos.com.tr/icubes/ adresinden sisteme girilir. Açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifre yazılarak platforma giriş yapılır ICUBES ICubes, Ipsos çalışanları ve müşterileri için tasarlanmış, üretim datalarını farklı bir platform üzerinden toplu şekilde görmeye yarayan bir programdır. ICubes Giriş http://ids.ipsos.com.tr/icubes/

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. ECTS Info Pack. ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. ECTS Info Pack. ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ECTS Info Pack ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları YAZILIM-WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 7 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu ve bundan sonraki bölümlerde bir veritabanı üzerinde form ve rapor oluşturma konuları anlatılacaktır. Veritabanı üzerinde yapılabilecek işlemler;

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

EPİAŞ EKYS Projesi. EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v EPİAŞ Analiz Ekibi

EPİAŞ EKYS Projesi. EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v EPİAŞ Analiz Ekibi EPİAŞ EKYS Projesi EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v.1.0 31.03.2017 EPİAŞ Analiz Ekibi İçindekiler 1. Amaç... 3 Referanslar... 3 2. Yetki Tanım Standartları... 4 Standart 1... 4 Standart

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

Aplikasyon Klavuzu (V )

Aplikasyon Klavuzu (V ) Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi klavuzunda da anlatıldığı üzere FieldGenius (FG), obje tabanlı bir arazi ölçme yazılımıdır. Nokta ve çizgi tipindeki vektörel objeleri kullanarak arazi ölçmeleri gerçekleştirilebilir.

Detaylı

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ PERSONEL TAKİP SİSTEMİ PERSONEL TAKİP 1.0 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Personellerin Giriş Çıkışlarını Yorumlayarak Puantaj Oluşturmak için Tasarlanmıştır. Personellerin Giriş Ve Çıkışlarında Yapmaları

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

VIO ERP12 Muhasebe Kurulum

VIO ERP12 Muhasebe Kurulum VIO ERP12 Muhasebe Kurulum VIOERP12 kurulumu başlatılmadan önce windows güvenlik duvarı, antivirus, firewall vb. kurulum esnasında muhtemel engelleme teşkil edebilecek olan araçlar geçici olarak devre

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Hilal Kıvanç Ateş 15/04/2016 İçerik: Giriş Jeotermal Santral Teknolojilerinin

Detaylı

MT4 Platformu u Kullanıcı Kılavuzu ARALIK 2011

MT4 Platformu u Kullanıcı Kılavuzu ARALIK 2011 MT4 Platformu u Kullanıcı Kılavuzu ARALIK 2011 Platformun Başlat latılması Program indirme linki: http://www.gedik.com/liveupdate liveupdate/gedikforex4setup. /gedikforex4setup.zip Program çift tıklayarak

Detaylı

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com Primal Pictures Kullanım Kılavuzu www.primalpictures.com 2 Başlangıç http://ovidsp.ovid.com adresine gidiniz Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Start OvidSP sekmesine tıklayınız Kurumsal IP tanımlı erişim

Detaylı

!"#$% &'("#$% &#)*!"#$+"#",,,-.

!#$% &'(#$% &#)*!#$+#,,,-. !!"""#!!"#$% &'("#$% &#)*!"#$+"#",,,-. TinaX HDD Guard Hızlı Kurulum Not : Windows XP/2000/2003/NT sistemleri için ilk önce Tinax HDD Guard la birlikte gelen driver i bilgisayarınıza yükleyiniz. Windows

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

Şekil 2.23: Window menüsü ve elemanları

Şekil 2.23: Window menüsü ve elemanları 2.2.3.1. Window (Pencere) Menüsü Elemanları Şekil 23 de window menüsü elemanları gösterilmiştir. Şekil 2.23: Window menüsü ve elemanları Sayfalar arasında geçiş için kullanılır. Sayfa adlarının yanlarında

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

Siteye girişte kullanıcı adı ve parola soran bir ekran karşına gelecektir.

Siteye girişte kullanıcı adı ve parola soran bir ekran karşına gelecektir. Versiyon Güncelleme Nasıl Yapılır? Versiyon güncelleme için öncelikle Bilnex programının güncel setup dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Güncel setup dosyasını ftp.bilnexdestek.com adresinden

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD Tezgah İzleme yazılımı altı ana modülden oluşmaktadır. Bu modüller; Yedekleme, Yönetim Paneli, Verimlilik İzleme, Üretim Tanımlamaları, Üretim İzleme, Üretim Raporları 1.

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI

BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI 1. GENEL BİLGİLER Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve üniversiteler tarafından tamamlanması zorunlu olan Bologna Süreci dâhilindeki

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

Yazılım Yapılandırma Teknikleri: Temizer Sistemi

Yazılım Yapılandırma Teknikleri: Temizer Sistemi Yazılım Yapılandırma Teknikleri: Temizer Sistemi Selim TEMZER Massachusetts Institute of Technology Department of Electrical Engineering and Computer Science Artificial Intelligence Laboratory Cambridge,

Detaylı

BNA OTOMASYON SSTEM ÖRNEK PROJE

BNA OTOMASYON SSTEM ÖRNEK PROJE BNA OTOMASYON SSTEM ÖRNEK PROJE 1/19 GENEL Bina Otomasyon Sistemi (BYS), birbirleriyle iletiim özellii olan, ancak baımsız olarak da çalıabilen dijital programlanabilir kontrol cihazları, giri/çıkı modülleri,

Detaylı