ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER"

Transkript

1 ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇeĢitlilik göçmen vize iģlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin Ģekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüģme öncesi evrak inceleme sistemini kullanmaktadır. Randevu gününde tüm iģlemlerin ve görüģmenin tamamlanabilmesi için baģvuru sahipleri evraklarını randevularından en az 15 gün önce Ankara ABD Büyükelçiliğine UPS kurye servisi ile göndermelidirler. Yerel UPS nin telefon numarası (312) dür. ABD Büyükelçiliğinin adresi Ģu Ģekildedir: Atatürk Bulvarı No: 110, Kavaklıdere, Ankara. Göçmen vize evraklarınızı ofisimize baģka bir yolla göndermeyiniz. AĢağıdaki yönergeleri takip ederek evraklarınızı UPS ile gönderiniz. 1. ADIM AĢağıda listesi verilen gerekli evrakları temin ediniz. 2. ADIM Yerel UPS ofisi ile temasa geçip aģağıdaki Gerekli Evraklar paragrafında açıklanan evrakları ofisimize gönderiniz. GEREKLĠ EVRAKLAR AÇIKLIĞA KAVUġTURULACAK NOKTALAR 1. PASAPORTUNUZUN TAM FOTOKOPĠSĠ: Pasaportunuzun tüm sayfalarının fotokopisini temin etmeniz gerekmektedir. Vize alacak kiģinin pasaportu ABD ye seyahat için uygun olmalı ve vize baģvurusu sırasında en az 8 ay geçerli olmalıdır. Çocuklar ebeveynlerinin pasaportlarına eklenmiģ olabilirler ancak 16 yaģından büyük çocukların fotoğrafları pasaportta bulunmalıdır. Lütfen pasaportunuzun aslını göndermeyiniz. Pasaportunuzun aslını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz gerekmektedir. 2. DĠPLOMA: Kurayı kazanan esas baģvuru sahibinin son diplomasının fotokopisi gereklidir. Eğer kurayı kazanan kiģi en azından lise mezunu değilse bu kiģi son beģ yıl içindeki çalıģma tecrübesi ile ilgili belgelerini ibraz etmelidir. 3. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞĠ: Kurayı kazanan esas baģvuru sahibinin tüm aile fertlerini içeren Vukuatlı Nüfus kayıt örneğinin aslı ve her aile bireyi için birer fotokopisi gerekmektedir. Nüfus kayıt örneğinin aslının Nüfus Müdürlüğü nden alınmıģ olması gerekir ve üzerinde Nüfus Müdürlüğü nün kırmızı renkli damgası olmalıdır. Üzerinde Nüfus Müdürlüğü nün orijinal damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Belge tam adınızı, soyadınızı, doğum yeri ve tarihinizi ve anne babanızın adlarını, varsa evlenme, boģanma detaylarını ve varsa eģ ve çocuklarınızın bilgilerini belirtmelidir. Türkiye dıģında doğmuģ kiģiler doğdukları ülkeden doğum belgesi ibraz etmelidirler.türkiye dıģından alınacak dogum belgeleri için yeminli tercümandan Ġngilizce tercüme ibrazı zorunludur. Türkiye dıģından alınacak dogum belgelerinin asılları görüģme sırasında talep edilecektir. 4. EVLĠLĠK CÜZDANI: Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınızın tüm sayfalarının iki fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. Turkiye dıģında yapılmıģ olan evlilikler için evlilik cüzdanının Ġngilizce tercümesi gerekmektedir. Evlilik cüzdanınızın aslını görüģme sırasında ibraz etmeniz istenecektir.

2 5. BOġANMA BELGESĠ VEYA ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞĠ: Eğer sona ermiģ bir evliliğiniz varsa evliliğinizin nasıl sona erdiğini belgeleyen boģanma ilamı veya eski eģinizin ölüm kayıt örneğini ibraz etmeniz gerekmektedir. (Turkiye dıģında gerçekleģmiģ olan boģanmalar için boģanma belgesinin Ġngilizce tercümesi gerekmektedir). BoĢanma ilamınızın aslı görüģmeniz sırasında sizden talep edilecektir. Orijinal boģanma ilamı mahkemeden alınmıģ, üzerinde mahkemenin damgaları bulunan belge olmalıdır. Ölüm kayıt örneği nüfus müdürlüğünden alacağınız, üzerinde kırmızı renkte nüfus müdürlüğünün damgası bulunan belgedir. Bu belgenin lütfen aslını ofisimize gönderin. Üzerinde mahkemenin veya nüfus müdürlüğünün damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Üzerinde boģanma veya ölüm tarihleri belirtilen nüfus kayıt örnekleri boģanma ilamı veya ölüm kayıt örneği yerine kullanılamaz. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiģ ve arkasına asıl belgenin fotokopisi eklenmiģ tercümeler asıl belge yerine kullanılamaz. 6. MALĠ GEÇĠM KANITLARI: Yasanın kamuya yük olma maddeleri gereği, ibraz edilmesi gereken mali geçim belgeleri ilerleyen sayfalarda açıklanmaktadır. Mali belgeler vize alacak tüm aile bireyleri için ayrı birer set olarak hazırlanmalıdır YAġININ ÜSTÜNDEKĠ BAġVURU SAHĠPLER ĠÇĠN POLĠS BELGESĠ: BaĢvuru sahipleri doğdukları ülke ve en az 6 aydan beri yaģamakta oldukları ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. BaĢvuru sahipleri aynı zamanda 1 yıldan fazla yaģadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına alınmıģ veya tutuklanmıģ kiģiler, o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz etmelidirler. Polis belgelerinin bazı ülkelerden temin edilmesi mümkün değildir. Konsolosluk ofisi bu belgenin temin edilemeyeceği ülkelerin listesini size temin edecektir. Türk polis belgesi Adli Sicil Kaydı olarak bilinen belgedir. Adli Sicil Kaydı (arsiv kayit bilgileri ile) Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilir. Polis belgeleriyle ilgili ek bilgiler bu pakette ayrıca verilmektedir. 8. ASKERLĠK BELGESĠ: Sadece Ġran vatandaģları için geçerlidir. Askerlik yaptıysanız askerlik belgesinin kopyasını ve Ġngilizce tercümesini lütfen ibraz ediniz. Eğer Ġran da askerlik hizmetinden muafsanız lütfen muafiyet belgenizin kopyası ve Ġngilizce tercümesini ibraz ediniz. Bu belgelerin asıllarını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz gereklidir. 9. MAHKEME VE HAPĠS KAYITLARI: Herhangi bir suçtan hüküm giymiģ kiģilerin daha sonradan suçu affedilmiģ veya hüküm para cezasına çevrilmiģ olsa dahi mahkeme kayıtlarının aslını ibraz etmeleri gereklidir. 10. DĠĞER MAHKEME KAYITLARI: Ġsim değiģiklikleri, yaģ düzeltmeleri, evlat edinme gibi iģlemlerin mahkeme kayıtlarının kopyalarının da ibraz edilmesi gereklidir. Bu belgelerin asıllarını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz istenecektir. 11. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: Lütfen bu pakete eklenmiģ iletiģim bilgileri formunu doldurunuz. 12. TERCÜMELER: Ġngilizce veya Türkçe olmayan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmıģ tercümesi gereklidir. Bu tercümelerin ayrıca noter tasdiki yapılmasına gerek yoktur.

3 13. FOTOĞRAFLAR: YaĢlarına bakılmaksızın tüm göçmen vize baģvuru sahipleri, iki adet rötuģsuz, yaklaģık 5 X 5 cm (2 X 2 inç) boyutlarında, beyaz fon önünde çekilmiģ renkli fotoğraf ibraz etmelidirler. Lütfen aģağıda verilen bilgileri dikkatle okuyunuz. Burada belirtilen özelliklerde olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. BaĢvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiģ, tüm yüzün açıkça gözüktüğü bir fotoğraf getirmelidir. Tüm yüzün açıkça gözüktüğü fotoğraf direkt kameraya bakar Ģekilde çekilmiģ olmalıdır. Yüz, fotoğrafın yaklaģık yüzde 50 sini kaplamalıdır. Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır. Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baģ fotoğrafın ortasında yer almalıdır. Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar olan baģ mesafesi 25 mm - 35 mm olmalıdır. Göz seviyesi de fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm - 35 mm olmalıdır. Fotoğraf baģvuru sahibini açık Ģekilde tanımlamalıdır. BaĢvuru sahipleri düzgün giyinmiģ olmalı ve Ģapka ve benzeri aksesuarlar takmamalıdır. Üniforma ya da baģvuru sahibinin saçını veya baģka özelliklerini kapayacak eģarp, baģ örtüsü gibi giysiler giyilmemelidir. Eğer baģvuru sahibi baģ örtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça görünmelidir. Fotoğraf çerçevesiz basılmalıdır. Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez. Hızlı çekim fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinası ile çekilmelidir. AĢağıda göçmen vize baģvurusuna uygun özelliklerdeki fotoğraf örneğini ve göçmen vize fotoğrafı çeken stüdyoların adreslerini ve telefon numaralarını bulabilirsiniz. Göçmen Vize Fotoğraf Örneği

4 Ankara: ÖZGÜN FOTO Güvenlik Cad. 33/11 - C A.Ayrancı, Ankara Tel: (312) FOTO AKAY Akay Caddesi, Konur Sokak 75/E, Bakanlıklar, Ankara Tel: (312) ROYAL COLOR Güvenlik Caddesi 105/A VEYA Güvenlik Caddesi 34/A A. Ayranci, Ankara A. Ayranci, Ankara Tel: (312) Tel: (312) Ġzmir: FOTO ĠZCĠ COLOR Arjantin Cad. 40/C G.O.P., Ankara Tel: (312) GÜVEN COLOR Güvenlik Caddesi, 69/A, A. Ayrancı, Ankara Tel: (312) STÜDYO ALKIM ġair Esref Bulvarı 47/A, Alsancak, Ġzmir Tel: (232) TURGAY AKDEMIR FOTOGRAF SUTUDYOSU Istinye Mah. Kaplicalar Cad. No: 7 Istinye-Sariyer ISTANBUL Tel: (212) ALTINTÜRK FOTOĞRAF STÜDYOSU Ġstiklal Cad. No: 388/5 Tünel, Beyoğlu, Ġstanbul Tel: (212) FOTO GÜVEN Yalı Caddesi 230/1 KarĢıyaka, Ġzmir Tel: (232) Ġstanbul: TURGAY AKDEMĠR FOTOĞRAF STÜDYOSU Ġstinye Mahallesi, Kaplıcalar Mevkii No: 5/1 Ġstinye, Ġstanbul Tel: (212) Adana: FOTO SEVĠL KurtuluĢ Mh. 10 Sk. Dr. Cemil Öztekin Apt. Altı No. 12/A, Adana Tel: (322) FOTO STÜDYO NOBEL Ġstiklal cad. Postacılar Sok. No:1 Tünel, Beyoğlu Tel: (212) HĠTĠT DANIġMA Ġstinye Mahallesi, Kaplıcalar Mevkii No:9 Ġstinye, Ġstanbul Tel: (212) FOTO SKOP Vali Yolu Cad. Vizon Apt. No. 3/C Adana Tel: (322) MUHAMMED ALĠ Atatürk Bulvarı Saniye Ethem Apt. No. 65 Adana Tel: (322)

5 GÖÇMEN VĠZE ĠġLEMLERĠ Tüm baģvurular ofisimize ulaģtıktan sonra incelenecektir. Eğer tüm evraklar tamamlanmamıģsa ABD Büyükelçiliğindeki görüģmeniz sırasında gecikmeler olabilir. Kentucky Konsolosluk Merkezi nden (KCC) randevu mektubu almıģ kiģiler randevularına belirtilen gün ve saatte katılmalıdırlar. GÖRÜġME 1. ÜCRETLER: ÇeĢitlilik vizeleri için özel ücret kiģi baģı 440$ dır.göçmen vize ücretleri de kiģi baģı 305$, baģvuru ücreti ve 74$ ek ücret Ģeklindedir. 440$ özel ücret, 305$ baģvuru ücreti ve 74$ ek ücret (kiģi baģı toplam 819$) görüģme gününüzde konsolosluk kasiyerine ödenmelidir. Ödeme nakit veya kredi kartı ile yapılabilir. Ödeme için Visa, Mastercard, American Express, Novus/Discover ve Diners kredi kartları kullanılabilir. KiĢisel çekler ve sözle veya yazı ile temin edilen kredi kartı numaraları kabul edilemez. 2. SAĞLIK RAPORU: Göçmen vize görüģmesinden önce tüm baģvuru sahiplerinin Elçilik tarafından onaylanan doktorlardan biri tarafından yapılacak sağlık muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. BaĢvuru sahipleri, sağlık raporlarını almak için ekte verilecek sağlık raporu ile ilgili bilgiyi takip etmelidirler. BaĢvuru sahipleri, adları verilen doktorlardan herhangi birinden randevu almalıdırlar. Sağlık raporunun ücretlerinden baģvuru sahipleri sorumludur. Anne veya babasıyla göçmen vize baģvurusu yapacak tüm çocukların da sağlık raporu alması gerekmektedir. Sağlık raporunuzu görüģmenizden önce ofisimize göndermeyiniz. Sağlık raporunuzu görüģmeniz sırasında ofisimize ibraz etmeniz istenecektir. Röntgen filmlerinizi Elçiliğe getirmeyiniz. 3. ASIL BELGELER: Pasaport, diploma, evlilik cüzdanı, boģanma ilamı veya Ġran askerlik hizmetinden muafiyet belgesi gibi asıl belgelerinizi lütfen ofisimize görüģmeniz sırasında ibraz ediniz. Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil Kaydı gibi tekrar temin edilebilir orijinallerinizi görüģmenizden önce ofisimize göndermeniz gereklidir. GÖRÜġMENĠN ARDINDAN Ofisimize Ģahsen baģvurunuzdan sonra eğer dosyanız tamamlanmıģsa vizeniz 10 iģ günü içinde hazırlanarak Türkiye deki adresinize UPS kurye servisi ile gönderilecektir. Vize basımından önce Türk vatandaģlarından bazıları ve Ġran vatandaģlarının tümü kapsamlı idari iģlemlere tabidirler. Bu idari iģlemler genellikle 6 ay veya daha uzun sürer. Ġdari iģlemler sonuçlanmadan vize verilmesi mümkün değildir. Eğer idari iģlemler gerekli olursa, iģlemler sonuçlandıktan sonra baģvuru sahibinin ofisimize geri gelmesi gerekebilir. Elçilik gerekli idari iģlemleri ABD den talep edecek ve cevapları oradan alacaktır. Ġdari iģlemlerin sonuçlanmasını beklerken baģvuru sahiplerinin evlerine dönmelerini tavsiye ederiz. Ġdari iģlemler sonuçlandığında size görüģmeniz sırasında verilecek olan dosya numarası web sitemizde yayınlanacaktır. Web sitesini sonuçları öğrenmek üzere takip etmek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Türk vatandaģı olmayan baģvuru sahiplerinin idari iģlemler sonuçlandığında Ankara da ofisimize tekrar gelmeleri gerekecektir. Ġdari iģlemkerin sonuclanmasını beklerken sağlık raporunuzun süresi dolabilir. Böyle bir durumda pasaportunuzla birlikte yeni sağlık raporunuzu da ofisimize iletmeniz gerekecektir. Göçmen vizenizin geçerlilik süresi sağlık raporunuzun geçerlilik süresiyle sınırlandırılacaktır. Göçmen vizeleri basım tarihinden itibaren en fazla 6 ay geçerlidir. Vize sahipleri vizelerinin son kullanma tarihinden önce ABD ye seyahat etmelidirler. EN ÖNEMLĠSĠ

6 Vizenin basılacağına dair önceden hiçbir güvence verilemez. Konsolosluk yetkilisi ancak resmi baģvurunun ardından, tüm evrakları inceledikten sonra ve kiģisel görüģme sonucunda bir vize verilip verilemeyeceğine karar verebilir. ÖNEMLĠ: BaĢvuru sahipleri basılan vizeleri ellerine geçmeden hiçbir seyahat planı yapmamalı, kiģisel mallarını elden çıkartmamalı ve hayati değiģiklikler yapmamalıdırlar. Ofisimiz baģvuruların hızlı iģlem görmesi için elinden geleni yapacaktır. Ancak engeller çıktığı takdirde baģvuru sahiplerinin ek bilgilerle ofisimize geri gelmeleri gerekebilir. ĠLETĠġĠM ĠÇĠN: Web sitesi :

7 SAĞLIK YOKLAMASI YÖNERGESĠ Tüm göçmen adayları belirli sağlık yoklamalarından geçmelidirler. Bu formda yoklamayı yapmaları onaylanmıģ doktorların listesi bulunmaktadır. Gerekli sağlık yoklaması formları doktorlar tarafından temin edilecektir. Lütfen listedeki doktorlardan yalnız bir tanesinden randevu talep ediniz. Sağlık raporunuzun eksiksiz hazırlanabilmesi için pasaportunuzu ve iki adet fotoğrafınızı mutlaka yanınızda bulundurunuz. Sağlık yoklamanızı mutlaka randevu gününden önce tamamlayınız ve sonuçlarını randevu gününde istenilen tüm diğer belgelerle beraber getiriniz. Rongen filminizi vize gorusme gununde yaninizda getirmenize gerek yoktur. Zamanında tamamlanabilmesi açısından sağlık yoklamanız için alacağınız randevu tarihinizin vize görüģme gününüzden üç-dört gün önce olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Sağlık yoklamanızı gerçekleģtiren doktorunuza muayene esnasında kronik hastalıklarınız, daha önce tedavi edilmiģ fiziksel ve /veya ruhsal rahatsızlıklarınız ile ilgili doktor raporlarınızı ve sağlık kayıtlarınızı vermeniz iģlemlerinizin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Önemli Not: YaĢları iki (2) ile ondört (14) (2.doğum gününü kutlamıģ ve 15. doğum gününü kutlamamıģ) arası göçmen adaylarının Konsolosluktaki vize görüģme gününden en az dört (4) gün öncesinden sağlık yoklaması için randevu almaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize iģlemlerinde gecikme söz konusu olacaktır. SAĞLIK YOKLAMASI ÜCRETLERĠ BirleĢik devletler vize amaçlı gerekli sağlık yoklamaları, aģağıda listesi verilen Amerika Birlesik Devletleri Büyükelçiliği Konsolosluk kısmınca onaylanmıģ doktorlar tarafından yapılmaktadır. Sağlık yoklaması ve diğer gerekli tahlil ücretleri baģvuran tarafından ödenecektir. Kan tahlilleri yaklaģık 25.00$, rontgen filmi yaklaģık 45.00$, doktor ücreti yaklaģık 70.00$ dır. Her bir aģı ücreti yaģ ve aģıların gerekliliklerine göre 5.00$ ila $ arasında değiģmektedir. Ġsim Adres Telefon ÇalıĢma Saatleri Dr. Mehmet Ungan Atatürk Bulvarı 237/ Hafta içi 09:00-19:00 Dr. Handan Ungan Kavaklıdere, Ankara Cumartesi 10:00-17:00 Randevu icin lütfen Ģu adrese tıklayınız: Amerikan Hastanesi Güzelbahçe Sokak Randevu için lütfen Check-up kısmı, NiĢantaĢı, Ġstanbul Hafta içi 08:00-18:00 2. kat Cumartesi 08:00-13:00 saatlerinde arayınız. Göçmen vizenizin geçerlilik süresi sağlık raporunuzun geçerlilik süresiyle sınırlandırılacaktır. Aktif tüberküloz sebebiyle "Class B (TB)" olarak tanımlanan sağlık raporları, doktorun raporu imzaladığı tarihten itibaren 3 ay, herhangi bir hastalık veya sakatlık listelenmemiģ sağlık raporları da imza tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Bu nedenle, dosyanız idari iģlemlere tabiyse, veya iģlemleriniz eksik evraklardan dolayi uzarsa, sağlık raporunuzun geçerlilik süresi vizeniz basılmadan sona erebilir. Böyle bir durumda, vizeniz basılmadan önce sağlık raporunuzu yenilemeniz gerekecektir.

8 AġI ġartlari KONUSUNDA ÖNEMLĠ DUYURU Amerika BirleĢik Devletleri Göçmenlik Yasası, göçmen vizesi baģvurusunda bulunanların vizelerinin verilmesinden önce belirli aģıları (listesi aģağıda verilmektedir) olmalarını öngörmektedir. Göçmen vizesi baģvurusunda bulunanlar, tıbbi muayenelerini yapan doktorlarından, söz konusu aģılama Ģartlarını yerine getirdiklerini veya belirtilen aģılardan birini veya daha fazlasını olmalarının tıbbi açıdan uygun olmayacağını doğrulamaları gerekmektedir. Belirtilen doktorlara yardımcı olunması ve göçmen vizesi baģvurusunun sonuçlandırılmasında gecikmelerin önlenmesi için, sağlık muayenesi esnasında aģı kartlarının hazır bulundurulmasi gerekmektedir. Vize baģvurusunda bulunanların, eğer varsa, aģı kayıtlarının bir suretini almak için düzenli olarak gittikleri sağlık kuruluģuna baģvurmaları gerekmektedir. Eğer bir aģı kartınız yoksa, gideceğiniz doktor, sözkonusu Ģartın yerine getirilmesi için gereksinim duyabileceğiniz aģıları sizinle beraber belirleyecektir. Doktorların tavsiyesi üzerine ve belli bazı durumlarda aģı Ģartlarından vazgeçilmesi mümkündür. Sadece yukarida ismi belirtilen onayli doktor, yaģınızı, geçmiģteki tedaviler ve halihazırdaki sağlık durumunuzu dikkate alarak belirtilen aģılardan hangilerinin tıbbi açıdan sizin için uygun olduğuna karar verebilir. Gerekli aģılar: Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık, Çocuk Felci, Tetanoz ve Difteri Toksoidleri, Boğmaca, B Tipi Grip (HIB), Hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği, Zaturre (Pnömokok), Grip (Influenza), Rotavirus, Menengekok.

9 POLĠS BELGELERĠ BaĢvuru sahipleri doğdukları ülke ve en az 6 aydan beri yaģamakta oldukları ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. BaĢvuru genellikle doğrudan doğruya bulunmuģ olduğunuz yerin polis yetkililerine yapılmalıdır. BaĢvuru sahipleri aynı zamanda 16 yaģından sonra 1 yıldan fazla yaģadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına alınmıģ veya tutuklanmıģ kiģiler, o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz etmelidirler. Polis belgesi kiģinin o ülkede bulunduğu zamanın tamamını kapsamalı ve o bölgedeki yetkili polis otoritesinin kiģi ile ilgili tüm kayıtlarını, varsa tutuklanma kayıtları ve sebeplerini ve kaydı bulunan tüm olayların içeriğini göstermelidir. Eğer ülkelerde polis belgeleri için nereye veya nasıl baģvurulacağı ile ilgili sorunuz olursa, iģlemlerinizi yürütmekte olan ABD Konsolosluğuna danıģabilirsiniz. ABD de yaģamıģ ve halen yaģamakta olan kiģilerin ABD için polis belgesi temin etmelerine gerek yoktur. Türkiye den polis belgesi gereklidir: Türk polis belgesi Türkiye de Adli Sicil Kaydı olarak bilinen belgedir. Adli sicil kaydı Cumhuriyet BaĢsavcılığından temin edilir. ÖNEMLİ: Adli Sicil Kaydınızı talep ederken hem güncel ve hem arşiv kayıtlarınızı talep etmeniz gereklidir. Ġran ın da dahil olduğu aģağıdaki listedeki ülkelerden polis belgesi temin edilemez: AFGANĠSTAN AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ BANGLADEġ BULGARISTAN ÇAT EKVATOR GĠNESĠ HAITI IRAK ĠRAN KAMBOÇYA LĠBYA MEKSĠKA MONGOLYA NĠKARAGUA SĠERRA LĠYON SOMALĠ SUDAN TACĠKĠSTAN TOGO TONGA AĢağıdaki ülkelerden polis belgeleri ancak bu ülkede bulunan kimselerin Ģahsen baģvuruları üzerine verilir. ARNAVUTLUK BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ BARBADOS EKVATOR ERĠTREA ETĠYOPYA GUATEMALA HĠNDĠSTAN KÜBA KUVEYT MOZAMBĠK NAMĠBYA PARAGUAY RUANDA ÜRDÜN YEMEN AĢağıdaki ülkelerden polis belgeleri ancak ABD Elçiliği veya Konsolosluğu kanalıyla elde edilebilir. FĠJĠ HOLLANDA KOSTA RĠKA KORE SRĠ LANKA TÜRKMENĠSTAN

10 YAġANAN TOPLUMA YÜK OLMA HÜKÜMLERĠNĠ KARġILAMAK ÜZERE SUNULABĠLECEK KANITLAR GENEL Göç ve VatandaĢlık Yasası, vize almak için baģvuran kimsenin, herhangi bir zaman toplum için yük teģkil etmeyeceğini, vize baģvurusunu yaptığı zaman konsolosluk amirine, BirleĢik Devletler e giriģ için baģvurduğu zaman da BirleĢik Devletler Göçmenlik Görevlisine yeterli Ģekilde ispatlamasını Ģart koģmaktadır. Göçmen vizesi için baģvuranlar genel olarak bu Ģartı Ģu evraklarla ispatlayarak karģılayabilirler: 1. BaĢvuranın BirleĢik Devletler de kendi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin geçimini sağlayacak veya uygun bir iģ buluncaya kadar geçimini temin edecek miktarda Ģahsi kaynakları bulunduğunu ve bulunacağını kanıtlayarak, 2. BaĢvuranın BirleĢik Devletler de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin geçimini sağlamaya yeterli gelir sağlayacak bir iģ bulduğunu kanıtlayarak, 3. BirleĢik Devletler deki akrabaların veya yakınların baģvuru sahibinin geçimini sağlayacağını gösteren evraklarla, 4. Yukarıdaki durumların bir karıģımının mevcut bulundugu durumlarda. BAġVURANIN KENDĠ KAYNAKLARI Yasanın kamuya yük olma hükmünü kendi mali kaynakları ile karģılamayı ümit eden bir baģvuru sahibi, aģağıdaki kaynaklardan bir veya daha fazlasından gelen maddi olanak veya gelirinin kanıtlarını konsolosluk görevlisine vermelidir. 1. BaĢvuranın Ģimdiki banka hesap bakiyesini, hesabın açılıģ tarihini, son oniki ay içerisinde para yatırma ve çekim miktarlarını ve yıl içerisindeki ortalama gösteren, bankanın kıdemli bir yetkilisi tarafından verilen beyan. (Yakın tarihlerde olağandıģı fazla miktarda para yatırılmıģ ise bununla ilgili açıklama verilmelidir); 2. Tapu, senet veya bunların eģdeğeri gibi mülk veya gayrimenkulun mülkiyetinin kanıtları ve avukat, banker veya yetkili bir emlakçıdan alınan malın Ģimdiki değerini gösteren bir yazı (mülkler üzerindeki ipotekler veya borçlar belirtilmelidir), 3. Sahip olunan hisse senet veya bonoların halihazır piyasa değerleri veya bunlardan beklenen muhtemel kazançları da gösteren belgeler, 4. ĠĢ yatırımlarından veya diğer kaynaklarda elde edilen gelirler hakkında kanıtlar. Eğer mali gelirler BirleĢik Devletler dıģındaki bir kaynaktan geliyorsa bu maddi olanak veya gelirin BirleĢik Devletler e nasıl transfer edileceği konusunda bir açıklama yapılmalıdır. Ġġ Yasa nın topluma yük olma hükmünü karģılamak için önceden ayarlanmıģ bir iģ teklifine dayanan bir baģvuru sahibi, müstakbel iģvereninden, iģyerinin antetli kağıdına yazılmıģ noter tasdikli bir yazı göndermesini istemelidir. Bu yazı: 1. Kesin iģ teklifini içermeli, 2. Yabancıya teklif edilen iģin mahiyeti ve yabancının bu kadroyu iģgal etmesine olanak sağlayacak yetenekleri belirtilmelidir. 3. Ödenecek ücret ve varsa ücret yerine verilecek olanaklar ayrıntıları ile belirtmelidir; 4. Teklif edilen iģin yeri, tipi ve süresi, mevsimlik mi, geçici mi yoksa belirsiz mi olduğu belirtmeli, ve 5. BaĢvuru sahibinin BirleĢik Devletler e gelir gelmez iģinin hazır olup olmayacağını belirtmelidir.

11 YEMĠNLĠ GEÇĠM YÜKLENME BĠLDĠRGESĠ ABD de bulunan ve baģvuran için bir Yeminli Geçim Yüklenme Bildirgesi ile kefil olmak isteyenler Göç ve VatandaĢlık Servisinden veya internet adresinden temin edilebilecek Geçim Yüklenme Bildirgesini (Form I-134) kullanabilirler. Kefiller, noter veya yemin vermeye yetkili baģka makam huzurunda yeminle düzenlenen ve kefil olmaktaki istekliliğini ve baģvuranın geçimine katkıda kullanılacak mali imkanlarını ve kefil olma sebeplerini ayrıntılı olarak içeren bir geçim yüklenme bildirgesi hazırlayabilirler. Kefilin yeminli vereceği geçim yüklenme bildirgesi aģağıdaki hususları içermelidir: 1. Kendisinin yıllık geliri hakkında bilgi, 2. Önemli ise mali kaynakları hakkında bilgi, 3. ġayet varsa, kendi aile fertleri veya baģka Ģahısları geçindirme yükümlülüğü, 4. Diğer yükümlülükler ve masraflar, 5. BaĢvuranın karģılanması ve geçiminin temini için yapılmıģ olan planlar ve alınmıģ olan önlemler, 6. BirleĢik Devletler de bulunduğu sırada baģvuru sahibinin kamuya yük olmamasını sağlamak için gerektiği takdirde Göç ve VatandaĢlık Servisine bir garanti yatırmayı kabul edeceğine dair bir beyan, ve 7. Kefilin, değiģtirilmiģ Sosyal Güvenlik Kanunu ve değiģtirilmiģ Gıda Maddeleri Yardım Kanunu altında sorumluluklarının bilincinde oldğunu ve yeminli geçim yüklenme bildirgesinin ilgili Ģahsın giriģinden itibaren üç (3) yıl süreyle kefil için bağlayıcı olacağı hususunun teyidini ve yeminli beyan ile geçim belgelerinin kamu yardım makamının kullanımına verilebileceğini anladığı belirtilmektedir. (Yukarıda belirtilen kanunların hükümleri, Form DS-1858 e dahil edilmiģ ve Form I-134 için talimatların 3. kısmında basılmıģtır) Kefil, BirleĢik Devletler deki statüsü ile ilgili beyanı, yeminli beyanına dahil edecektir. Eğer, kefil bir Amerikan VatandaĢı ise, Amerikan VatandaĢlığının nasıl kazanıldığı hususu yeminli beyanda belirtilmelidir. Sonradan vatandaģlığa kabul edilmģse, yeminli beyan vatandaģlığa kabul tarihini, mahkeme ismini ve yerini ve kefilin vatandaģlığa kabul belgesinin numarasını içermelidir. Eğer kefil daimi ikamet için BirleĢik Devletler e kabul edilmiģ bir yabancı ise, verdiği yeminli beyanda, daimi ikamet etmek üzere kabul edildiği tarih, yer ve Yabancı Kayıt Alındı Kartında (yeģil kart) yazılı olan yabancı kayıt numarası belirtilmelidir. Geliri ve kaynakları ile ilgili bilgiyi doğrulamak üzere kefil, aģağıda belirtilenlerden iki veya daha fazlasını yeminli beyana eklemelidir: 1. Son federal gelir vergisi beyannamesi nin fotokopisi, 2. Ücretini ve çalıģtığı iģin devamlılığını gösteren, iģvereninin vereceği bir beyan, 3. Banka hesabı, hesabın açılıģ tarihi ve Ģimdiki bakiyesini gösteren banka yetkilisinden alınacak bir belge, 4. Belirsiz bir süre devam edebilecek olan ve baģvuru sahibine karģı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebileceğini göstermeye yeterli diğer kanıtlar. Kefil tanınmıģ bir iģ sahibi ise yukarıdaki belgelerin yerine tanınmıģ bir iģ değerlendirme teģkilatından alacağı bir değerlendirme belgesini ibraz etmelidir. Kefil evli ise, yeminli beyanname karı-koca tarafından müģtereken imzalanmalıdır. Yeminli geçim beyannameleri konsolosluk amirine sunulduğu zaman yeni tarihli olmalıdır. Ġmzalandıkları tarihten bir yıldan fazla geçmiģ ise geçersiz sayılırlar. Kefilin beyanının içeriği kendisi istemediği takdirde baģvuru sahibine açıklanmayacaktır.

12 Ġsim: Dosya Numarası: ABD BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ, ANKARA, TÜRKĠYE KONSOLOSLUK BÖLÜMÜ GÖÇMEN VĠZE BĠRĠMĠ ÇalıĢma GeçmiĢi (lütfen bugüne kadar çalıģtığınız tüm iģ yerlerini sıralayınız) ĠĢveren ĠĢverenin adresi Ünvanı Hizmet tarihleri Eğitim GeçmiĢi (lütfen bugüne kadar egitim aldığınız tüm okulları sıralayınız) Okul adı Okulun bulunduğu yer Bölümü Eğitim alınan tarihler Askerlik Hizmeti EVET HAYIR Hizmet tarihleri Rütbe/Görev Uzmanlık Alanı/Bölümü Yabancı Ülkelere Seyahat ve Ġkamet Seyahat/ikamet edilen ülke ġehir/eyalet Seyahat/ikamet tarihleri Sebebi Vize tipi Lütfen bu formu seyahat edecek 16 yaşından büyük tüm aile fertleri için doldurunuz Gerekirse lütfen boş bir kağıt kullanın.

13 Lütfen bu formu doldurarak evraklarınızla birlikte yollayınız: BaĢvuru sahibinin ismi Yerel posta adresi Telefon numaraları Cep ĠĢ Ev E-posta ABD POSTA ADRESI Adres sahibinin ismi Adres

GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN YÖNERGELER

GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN YÖNERGELER GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN YÖNERGELER Göçmen vize işlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin şekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüşme öncesi evrak inceleme sistemini

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Bu belgenin amacı çevrimiçi vize başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı olmaktır. Çevrimiçi vize başvurusu hizmeti yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve tüm sorulara İngilizce

Detaylı

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal RUHİ I- GENEL OLARAK Pasaport bir devletin kendi vatandaģlarına yurt dıģına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz:

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz: HAKLARINIZI BĠLĠN Yardıma ihtiyacınız olduğunda bu kitapçıkta verilen acil yardım numaralarından birini arayın Bu kitapçık size geçici olarak Birleşik Devletler de çalışma ve okuma amacı ile göçmen olmayan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI CIA Sertifikalı Ġç Denetçi CCSA CFSA CGAP Sertifikalı Özkontrol Değerlendirme Uzmanı Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikalı Kamu Denetçisi SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI Ġç Denetim Enstitüsü (IIA)

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

TOEFL ibt SINAVINA KAYIT OLURKEN ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TOEFL ibt SINAVINA KAYIT OLURKEN ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TOEFL ibt SINAVINA KAYIT OLURKEN ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TOEFL ibt SINAVINA KAYIT YÖNTEMLERİ SINAVA NASIL KAYIT OLACAKSINIZ? Sınava girmek istediğiniz ülkede sınav merkezi varsa,

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı