İŞ KAYITLARI SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ KAYITLARI SİSTEMİ"

Transkript

1 İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama (büyüklük) ve demografik değişkenlerinin AB norm ve standartlarına uygun olarak tutulduğu bir sistemdir. İş Kayıtları Sistemi; Avrupa Birliği aday ülkeleri için uyum çalışmaları kapsamında Instrument for Pre- Accession Asistance (IPA) 2008 adı altında hazırlanan 11 projeden biridir. Avrupa Birliğinin, birlik ekonomisi üzerinde sağlıklı bir planlama yapabilmesi için birlik sınırları içindeki toplam işyerleri ile ilgili istatistiki bilgileri de derlenmesi gerekmektedir. Bunun için tüm üye ülkeler işyerleri ile ilgili istatistiki verileri düzenli olarak AB ye göndermektedir. Bu bilgilerin bir bütün oluşturabilmesi için verilerin tanım ve kapsamının ayni olması gereklidir. Bu amaçla AB İş Kayıt Sistemini destekleyici tüzük ve tavsiyeler kılavuzu yayınlamıştır. Ayrıca periyodik olarak yapılan çalışma grupları toplantıları vasıtasıyla üyelerin karşılaştığı sorunlar tartışılıp çözüm yolları üretilmektedir. Daha önce 1998 yılında KKTC de işyerleri sayımı yapılmış ancak bu veriler güncellenip dinamik bir yapıya kavuşturulamamıştır. İş Kayıt Sisteminin dinamik bir yapıda olabilmesi için alandaki mevcut işyeri profilini verebilecek bir yapıda olması gerekmektedir. Bunun için de Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (GSİS) sonucunda elde edilen verilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. KKTC nin bu alandaki istatistiki verilerinin uluslararası mukayese edilebilir düzeye çıkarılabilmesi için İş Kayıtları Sistemi nin AB standartlarında oluşturması gerekmektedir. İş Kayıtları Sisteminin hazırlanabilmesi için işyerlerinin genel bir çerçevesine ihtiyaç duyulmaktadır. Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı na başlanmadan önce işyerleri ile ilgili kayıt tutan otoritelerin kayıtları incelenmiş ve mevcut kayıtların bir çerçeve oluşturulabilmesi için yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İş Kayıt Sistemi için bir çerçeve oluşturmak amacıyla 17 Aralık Nisan 2013 tarihleri arasında Devlet Planlama Örgütü tarafından Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (GSİS) yapıldı.

2 2. İŞ KAYIT SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR? Ülkemizde İşyerleri kayıtları ile ilgili standart ve normlara uygun bir İş Kayıt Sistemi bulunmamaktadır. Kayıtlarla ilgili kurum ve kuruluşların kayıtlarının eşleştirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Ülkemizde mevcut işyeri sayısı, sektörel dağılımı, büyüklükleri ve Demografik İş İstatistikleri (Açılan, kapanan ve yapı değiştiren işyerleri..) gibi güvenilir istatistiki bilgilerin bulunmaması ülke ekonomisi üzerinde sağlıklı bir planlamanın yapılmasını zorlaştırmaktadır. AB Uyum Programı çerçevesinde AB iş istatistikleri ile uyumlu iş istatistikleri oluşturma ihtiyacı doğmuştur. 3. İş Kayıtları Sistemi nin Kapsamı AB uyum çalışmalarına paralel olarak İş Kayıt Sistemi oluşturmak amacıyla 17 Aralık Nisan 2013 tarihleri arasında Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (GSİS) yapıldı. Bu sayım sonucunda elde edilen veriler ile Şirketler Mukayyitliği, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Gelir ve Vergi Dairesi kayıtları kullanılarak İş Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. İş Kayıtları Sisteminde en geniş kapsama sahip olması ve aktif olan tüm işyerlerini kapsadığı için Gelir ve Vergi Dairesi kayıtları temel alınmıştır. İş Kayıt Sistemi Çerçevesi oluşturulurken GSİS elde edilen verilere, sayımda tespit edilemeyip Gelir ve Vergi Dairesi (GVD) kayıtlarında olan işyerleri ile sadece Sosyal Sigortalar Dairesi (SSD) kayıtlarında bulunan işyerleri eklenmiştir (Şekil 1).

3 Şekil 1: İş Kayıtları Sisteminin Çerçevesi GSİS tespit edilen İşyerleri GSİS'da tespit edilemeyip VD kayıtlarında bulunan İşyerleri İş Kayıtları Sistemi GSİS'da tespit edilemeyip VD kayıtlarında bulunmayıp SSD kayıtlarında bulunan İşyerleri Oluşturulan İş Kayıt Sisteminin dinamik bir yapıda olması gerekmektedir. Bunun içinde bazı değişkenlerin (Ciro, çalışan sayısı, ana faaliyet...) sürekli güncellenmesi gerekmektedir. AB ülkelerinde bu güncelleme faaliyetleri anketler ve idari kayıtlar aracılığı ile yapılmaktadır. Ülkemizde de şu an itibarı ile bu kayıtlar idari kayıtlar ile güncellenmekte olup anket çalışmaları için de hazırlıklar yapılmaktadır.

4 4. İş Kayıtları Sistemi Kapsamındaki Girişim-Yerel Birim İlişkisi Yerel Birim: Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir girişim ya da girişimin bir parçasıdır (örneğin; atölye, fabrika, ofis, depo, ambar, taşocağı). Girişim: Yasal birimlerin oluşturduğu en küçük, özellikle mevcut kaynaklarının tahsisi için belirli derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Yasal Birim: Kayıt otoritelerinde kayıtlı işyerlerinin kayıtlardaki ismidir. AB yönetmeliklerine göre istatistiki birim değildir. Tablo 1: Yerel Birim Sayısına Göre Girişim Sayıları (2015) YEREL BİRİM SAYISI GİRİŞİM SAYISI TOPLAM YEREL BİRİM SAYISI 1 16,469 16, , TOPLAM 17,779 19,979 İş Kayıtları Sistemi kapsamında 17,779 Girişim ve 19,979 adet Yerel Birim bulunmaktadır (tablo 1). Yukarıdaki tablo incelendiğinde 16,469 adet girişimim tek yerel birimi olduğu, 943 girişimin 2 adet yerel birime sahip olduğu, 203 girişimin 3 yerel birime sahip olduğu görülmektedir.

5 5. İŞYERLERİNİN (Yerel Birim) ANALİZİ İş Kayıtları Sisteminde yer alan işyerlerinin (Yerel Birim) ilçelere göre sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir (tablo 2). Tablo 2: İlçelere ve Sektörlere Göre İşyeri Sayıları (2015) SEKTÖR İŞYERİ SAYISI LEFKOŞA GAZİMAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE TOPLAM B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI C-İMALAT ,547 D-ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLEME E-SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ F-İNŞAAT ,135 G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 3,134 1,785 1, ,527 H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ,464 J-BİLGİ VE İLETİŞİM K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ ,272 M-MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİ ,552 N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA P-EĞİTİM Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLERİ R-KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ ,701 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER TOPLAM 8,134 4,744 4,523 1,552 1,026 19,979

6 Grafik 1 de görüldüğü üzere işyerlerinin % 40.7 si Lefkoşa da, % 23.8 i Gazimağusa da % 22.6 sı ise Girne İlçesi nde yer almaktadır. Grafik 1: İlçelere Göre İşyerlerinin (%) Dağılımı (2015) İşyerlerinin İlçelere göre (%) Dağılımı , LEFKOŞA GAZİMAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE

7 İşyerlerinin sektörel dağılımı dikkate alındığında, işyerlerinin %37.67 si Toptan ve Perakende Ticaret Sektöründe, % ü İmalat Sektöründe, % 8.51 i ise İnşaat Sektöründe yer almaktadır (grafik 2). Bunu sırasıyla Ulaştırma ve Depolama, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri vb. takip etmektedir. Grafik 2: İşyerlerinin Sektörel ( % ) Dağılımı (2015) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI C İMALAT D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLEME E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ F İNŞAAT G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 7.77 H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 6.37 I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ J BİLGİ VE İLETİŞİM K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİ N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ O KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA P EĞİTİM Q İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLERİ

8 6. İŞ KAYIT SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİMLERİN ANALİZİ İş Kayıtları Sistemi Kapsamındaki Girişimlerin İlçelere Göre Dağılımı Tablo 3: İlçelere Göre Girişim ve Çalışan Sayıları (2015) İLÇE GİRİŞİM SAYISI % ÇALIŞAN SAYISI % LEFKOŞA 7, , GAZİMAĞUSA 4, , GİRNE 3, , GÜZELYURT 1, , İSKELE , TOPLAM 17, , Girişimlerin % 41.6 sı, çalışanların ise %49.6 sı Lefkoşa ilçesinde yer almaktadır. Girişim sayısı dikkate alındığında Lefkoşa ilçesini %24.0 ile Gazimağusa, %21.8 ile Girne takip etmektedir. Çalışan sayısı dikkate alındığında Lefkoşa ilçesini %21.8 ile Girne %18.9 ile Gazimağusa takip etmektedir (tablo 3). Girne ilçesi girişim sayısı açısından Gazimağusa ilçesinden az olmasına rağmen istihdam açısından dikkate alındığında KKTC de 2. sıradadır. Bu da Girne deki işletmelerde istihdamın daha yoğun olduğunu göstermektedir.

9 Grafik 3: İlçelere Göre Girişimlerin % Dağılımı (2015) GİRİŞİMLERİN İLÇELERE GÖRE % DAĞILIMI LEFKOŞA GAZİMAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE Grafik 4: İstihdamın İlçelere Göre % Dağılımı (2015) ÇALIŞANLARIN İLÇELERE GÖRE % DAĞILIMI LEFKOŞA GAZİMAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE TOPLAM

10 İş Kayıtları Sistemi Kapsamındaki Girişimlerin Hukuki Durumuna Göre Dağılımı Tablo 4: Girişimlerin Hukuki Durumuna Göre Dağılımı (2015) HUKUKİ DURUM GİRİŞİM SAYISI % ŞAHIS İŞLETMESİ 11, KOLLEKTİF- KOMANDİT KOOPERATİF LİMİTED ŞİRKET 5, YABANCI ŞİRKET DİĞER İŞLETMELER TOPLAM 17, Girişimlerin hukuki yapısı dikkate alındığında toplam girişimlerin %62.8 ini Şahıs İşletmeleri, % 32.1 ini ise Limited Şirketler oluştururken kalan % 5.1 ini Diğer İşletme çeşitleri oluşturmaktadır (grafik 5). Grafik 5: İşletmelerin Hukuki Durumlarına Göre % Dağılımı (2015) GİRİŞİMLERİN % DAĞILIM ŞAHIS İŞLETMESİ KOLLEKTİF KOMANDİT KOOPERATİF LİMİTED ŞİRKETİ YABANCI ŞİRKET DİĞER İŞLETMELER

11 Girişimlerin Hukuki Durumuna Göre Çalışan Sayıları Girişimlerin hukuki durumu dikkate alındığında istihdam edilenlerin % 55.0 ini Limited Şirketlerde çalışırken, % 35.7 si Şahıs İşletmelerinde, geriye kalan % 9.3 ü ise diğer işletme tiplerinde çalışmaktadır (tablo 5). Tablo 5: Girişimlerin Hukuki Yapılarına Göre İstihdam Durumu (2015) HUKUKİ DURUM ÇALIŞAN SAYISI % ŞAHIS İŞLETMESİ 34, KOLLEKTİF- KOMANDİT 1, KOOPERATİF 1, LİMİTED 53, YABANCI ŞİRKET 2, DİĞER İŞLETMELER 4, TOPLAM 96, İş Kayıtları Sistemi kapsamındaki Girişimlerin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı Çalışan sayıları dikkate alındığında çalışanların % 31.8 i 1-5 çalışanı bulunan işletmelerde, % 24.9 u 51+ çalışanı bulunan işletmelerde çalışırken, bunları sırasıyla %15.9 ile 6-10 çalışanı bulunan işletmeler, %15.2 ile çalışanı bulunan işletmeler ve % 12.2 ile çalışanı bulunan işletmeler takip etmektedir (tablo 6). Tablo 6: Çalışan Sayısı Büyüklük Grubuna Göre Girişimlerin Dağılımı ÇALIŞAN SAYISI BÜYÜKLÜK GRUBUNA GÖRE** GİRİŞİM SAYISI % ÇALIŞAN SAYISI % , , , , , , , , TOPLAM 17, ,

12 **Çalışan Sayılarına Göre Çalışma Grupları Sınıflaması "1-5: 1 ile 5 arasında çalışanı bulunan girişim "6-10: 6 ile 10 arasında çalışanı bulunan girişim "11-20: 11 ile 20 arasında çalışanı bulunan girişim "21-50: 21 ile 50 arasında çalışanı bulunan girişim "51+: 51 ve üzerinde çalışanı bulunan girişim

13 Girişimlerin Sektörel Bazda Analizi Tablo 7 de görüldüğü gibi girişim sayılarına bakıldığında % 37,12 oran ile Toptan ve Perakende Ticaret ilk sırada yer alırken, bunu % ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri, % 8.66 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler, % 7.35 ile İmalat, % 6.38 ile İnşaat ve % 6.09 ile Finans sektörü takip etmektedir. Çalışanların ise %24.78 i Toptan ve Perakende Ticaret, %13.87 si Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, % u Finans, ve % ü İmalat ve % 9.21 i de İnşaat sektörlerinde çalışmaktadır. Tablo 7: Girişimlerin Sektörel Dağılımı (Nace Rev.2) (1DİJİT) (2015) GİRİŞİM ÇALIŞAN SEKTÖR SAYISI % SAYISI % B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI C-İMALAT 1, , D-ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLEME E-SU TEMİNİ; KANALİZASYON F-İNŞAAT 1, , G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 6, , H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA , I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ 2, , J-BİLGİ VE İLETİŞİM , K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 1, , M-MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİ 1, , N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ , O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA P-EĞİTİM , Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER , R-KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE , S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 1, , TOPLAM 17, ,

14 Tablo 8: Girişimlerin Sektörel Dağılımı (Nace Rev.2) (2 DİJİT) (2015) KOD EKONOMİK FAALİYET İŞYERİ ÇALIŞAN SAYISI SAYISI 08 Diğer madencilik ve taşaocakçılığı Gıda ürünlerinin imalatı 258 3, İçeceklerin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı Kağıt ve kağıt ürünler imalatı Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Kimyasalların ve kimya ürünlerin imalatı Temel eczacılık ürünlerinin imalatı Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 92 1, Ana metal sanayii Fabrikasyon metal ürünleri imalatı(makine teçhizat hariç) Elektrikli teçhizat imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Mobilya imalatı 250 1, Diğer imalatlar Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı Suyun toplanması, arıtılması Kanalizasyon Atığın toplanması, ıslahı Bina inşaatı 818 7, Bina dışı yapıların inşaatı

15 43 Özel inşaat faaliyetleri 255 1, Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 1,021 3, Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 1,033 7, Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 4,450 12, Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 619 2, Su yolu taşımacılığı Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 53 Posta ve kurye faaliyetleri Konaklama 227 6, Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 1,964 6, Yayımcılık faaliyetler Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Programcılık ve yayıncılığı faaliyetleri Telekomünikasyon Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve 150 2,095 emeklilik fonları hariç) 65 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler Gayrimenkul faaliyetleri 747 7, Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 590 1, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 610 1, Reklamcılık ve piyasa araştırması

16 74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler Veterinerlik hizmetler Kiralama ve leasing faaliyetleri Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik Eğitim 237 6, İnsan sağlığı hizmetleri 545 1, Yatılı bakım faaliyetleri Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 23 1, Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 132 1, Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 230 1, Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı Diğer hizmet faaliyetleri 1,213 3,764 TOPLAM 17,779 96,710

17 7. YENİ AÇILAN ve KAPANAN GİRİŞİMLER 2013 yılında Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı devam ederken 2013 yılında yeni açılan girişim verileri derlenemediğinden bu veriler 2014 yılından itibaren derlenmeye başlanmıştır (tablo 9). Tablo 9: Yeni Açılan Girişim Sayıları ( ) YIL GİRİŞİM SAYISI , ,027 Tablo 10 incelendiğinde kapanan girişimlerin Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Sektörlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Tablo 10: Kapanan Girişimlerin Yıllar İtibarı ile Sektörel Dağılımı ( ) SEKTÖR YIL C-İMALAT F-İNŞAAT G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ J-BİLGİ VE İLETİŞİM K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ M-MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİ N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ P-EĞİTİM Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER R-KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ GENEL TOPLAM

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama (büyüklük) ve demografik

Detaylı

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama

Detaylı

BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI NACE KODLARINA GÖRE ÜYE SAYILARI

BOLVADİN TİCARET VE SANAYİ ODASI NACE KODLARINA GÖRE ÜYE SAYILARI KISIM A: TARIM, ORMANCILIK VE HAYVANCILIK 01: BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM İLE AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 5 01.4 Hayvansal

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 6 Eylül 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 6 Eylül 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Temmuz Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 17/09/2012 tarihinde açıklanan, 2012 yılı Temmuz ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 31 Mayıs 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 31 Mayıs 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 02 Temmuz 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 02 Temmuz 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Ağustos Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 17/10/2012 tarihinde açıklanan, 2012 yılı Ağustos ayı Özel Sektörün

Detaylı

HABER SURİY SURİ E Y E ORTA ORT K AK SERMAY SERMA E Y Lİ ELİ ŞİRKET ŞİRKET SAY SA I Y SI ISI ARTIY ARTI O Y R R MU?

HABER SURİY SURİ E Y E ORTA ORT K AK SERMAY SERMA E Y Lİ ELİ ŞİRKET ŞİRKET SAY SA I Y SI ISI ARTIY ARTI O Y R R MU? HABER SURİYE ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET SAYISI ARTIYOR MU? TEPAV SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ NE GÖRE MAYIS 218 DE SERMAYELİ KURULAN 1278 ŞİRKETİN 162 Sİ SURİYE ORTAK SERMAYELİ OLUP SERMAYESİNİN YÜZDE

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 6 Kasım 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 6 Kasım 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 11 Ekim 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 11 Ekim 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 6 Aralık 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 6 Aralık 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli 1 Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 31 Temmuz 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 31 Temmuz 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 30 Nisan 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 30 Nisan 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29.09.2016 Sayı 54 Genel Değerlendirme Haziran 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haziran 2016 verilerinin değerlendirildiği- 54. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSO I. 500 SEKTÖREL BAZDA KREDİ VE BORÇLULUK DEĞERLENDİRMESİ. Haziran,2018

İSO I. 500 SEKTÖREL BAZDA KREDİ VE BORÇLULUK DEĞERLENDİRMESİ. Haziran,2018 İSO I. 500 SEKTÖREL BAZDA KREDİ VE BORÇLULUK DEĞERLENDİRMESİ Haziran,2018 1 Çalışmanın Dinamikleri Bu çalışmada İSO I. 500 firmalarının son 3 yıla ait finansal verileri kullanılarak borçluluk rasyoları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.12.2018 Sayı 79 İstihdam Son 1 Yılda 262 Bin Artarken, Kadın İstihdamı 334 Bin Arttı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 20.01.2016 Sayı 46 Genel Değerlendirme Ekim 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2015 verilerinin değerlendirildiği- 46. sayısında

Detaylı

İHRACATTA SEKTÖREL PERFORMANSLAR. Yönetici Özeti

İHRACATTA SEKTÖREL PERFORMANSLAR. Yönetici Özeti Araştırma Notu 219 8 Aralık 2017 İHRACATTA SEKTÖREL PERFORMANSLAR Seyfettin Gürsel *, Ozan Bakış ve Uğurcan Acar*** Yönetici Özeti TÜİK dış ticaret ve firma verilerini kullanarak yaptığımız sektörel incelemede

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 23 Şubat 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 23 Şubat 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.12.2015 Sayı 45 Genel Değerlendirme Ağustos 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2015 verilerinin değerlendirildiği- 45.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 27.07.2016 Sayı 52 Genel Değerlendirme Nisan 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2016 verilerinin değerlendirildiği- 52. sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 21.06.2016 Sayı 51 Genel Değerlendirme Mart 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2016 verilerinin değerlendirildiği- 51. sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 22.03.2016 Sayı 48 Genel Değerlendirme Aralık 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2015 verilerinin değerlendirildiği- 48.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 26.01.2017 Sayı 58 Eylül-Ekim 2016 Arasında İmalat Sanayi Çalışanları Sayısındaki Düşüş Ön Planda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12.02.2016 Sayı 47 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 İSTİHDAM İZLEME Genel Değerlendirme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 18.05.2016 Sayı 50 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 Şub.16 İSTİHDAM İZLEME Genel

Detaylı

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey. A STUDY ON THE GENERAL STRUCTURE OF THE SERVICE SECTOR IN TURKEY

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey. A STUDY ON THE GENERAL STRUCTURE OF THE SERVICE SECTOR IN TURKEY Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey. A STUDY ON THE GENERAL STRUCTURE OF THE SERVICE SECTOR IN TURKEY DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118657 Ilhami Mintemur 1, Mucahit

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 25 Şubat 2019

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 25 Şubat 2019 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli 1 Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.09.2016 Sayı 53 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 Şub.16 Genel Değerlendirme Mayıs

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 25.11.2016 Sayı 56 Temmuz-Ağustos 2016 Arasında Sigortalı Ücretli Sayısı 20 Bin, Kamu Çalışanı Sayısı 18 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 24 Ocak 2018

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ SURİYE SERMAYELİ ŞİRKETLER 24 Ocak 2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan ler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan ler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan ler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 14.04.2016 Sayı 49 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 İSTİHDAM İZLEME Genel Değerlendirme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 27.03.2017 Sayı 60 Kadın İstihdamı Son Bir Yılda 40 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin 60. sayısında Aralık 2016 da sigortalı

Detaylı

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 SORULAR Son üç aydaki üretim hacminiz 4 Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentiniz 4 Mevcut mamul mal stoklarınızın seviyesi 4 Son üç

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 6 NACE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 5 NACE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.12.2016 Sayı 57 Ağustos-Eylül 2016 Arasında Sigortalı Ücretli Sayısındaki Toparlanma Kamu ve KOBİ Çalışanlarına Yansımadı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 22.02.2017 Sayı 59 Kasım 2015-Kasım 2016 Arasında Toplam İstihdam Azalışı, KOBİ İstihdamındaki Azalıştan Kaynaklandı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam

Detaylı

Maaşlar Arasında Uçurum Var!

Maaşlar Arasında Uçurum Var! On5yirmi5.com Maaşlar Arasında Uçurum Var! 89 iş kolunun 59'unda erkek daha fazla ücret alıyor. Yayın Tarihi : 28 Ekim 2010 Perşembe (oluşturma : 11/7/2015) Kriz 'eşit işe farklı ücret' uygulamasını derinleştirdi.

Detaylı

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015 Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları 10 Ağustos 015 Türkiye100 laması Türk ye n n zeng nleşmes n n yolu hızlı büyüyen ş rketler n sayısının artmasından geçmekted r. Türk ye Odalar ve Borsalar

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.04.2017 Sayı 61 Eğitim Sektöründeki Sürpriz Artışla İstihdam 312 Bin Arttı, KOBİ lerde İstihdam 88 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 03.10.2018 Sayı 76 İstihdam Son 1 Yılda 560 Bin Artarken, Esnaf Sayısı 48 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haziran 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29.05.2018 Sayı 72 Son Bir Yılda İstihdam 1 Milyon Arttı, İmalat Sanayide İstihdam Artışı 202 Bin Oldu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubat 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2018 verilerinin değerlendirildiği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Yan Hizmetler-H Gıda Üretimi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 27.07.2018 Sayı 74 İstihdam 1 Yılda 678 Bin Artarken, Kamu İstihdamı 41 Bin Arttı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam

Detaylı

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015 Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları 10 Ağustos 015 Türk ye n n zeng nleşmes n n yolu hızlı büyüyen ş rketler n sayısının artmasından geçmekted r. Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ öncülüğünde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

AKP İKİTİDARININ YIL YIL İŞ CİNAYETİ HARİTASI

AKP İKİTİDARININ YIL YIL İŞ CİNAYETİ HARİTASI AKP İKİTİDARININ YIL YIL İŞ CİNAYETİ HARİTASI 2003-2016 İŞ CİNAYETLERİNİN BİLANÇOSU 2003-2016 yılları arasında 1.678.700 kişi iş kazası geçirdi. En az 16.984 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Yan Hizmetler-H Yan Hizmetler-I

Detaylı

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2017 İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. Rapor, İSO -

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. Rapor, İSO -

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 30.04.2018 Sayı 71 İstihdamda 1 Milyon 102 Bin Artış Olurken, Bu Artış Büyük Ölçüde İstihdamın 903 Bin Arttığı KOBİ lerden Kaynaklandı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017 İSO 1. 500 2016 Değerlendirmesi Haziran 2017 Bilanço Analizi Bilanço Analizi - Milyon TL 2013 2014 % 2015 % 2016 % DÖNEN VARLIKLAR 235.171 243.799 4% 272.717 12% 335.011 23% DURAN VARLIKLAR 183.006 207.038

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01.07.2015 Sayı 40 Genel Değerlendirme Mart 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2015 verilerinin değerlendirildiği- 40. sayısında sigortalı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Yemek

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 27.02.2019 Sayı 81 SGK Verilerine Göre Kasım 2017 den Kasım 2018 e İstihdamda Artış Trendi Tersine Döndü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2018 verilerinin değerlendirildiği

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI ARALIK 2011 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 26 ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Açıklama Notu 2 Katılım 3-4 İmalat

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BİLGİ NOTU 1. ÇEYREK: OCAK-MART 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 10/06/2014 tarihinde 2014 yılı Ocak-Mart dönemi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) haber bültenini yayınladı. 2014

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 2. ÇEYREK: NİSAN-HAZİRAN yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre; Üretim yöntemiyle GSYH sabit fiyatlarla % lik artışla 30.803 milyon TL olmuştur. Sanayi sektörü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Hayvan Yetiştirme Bitki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BİLGİ NOTU 4. ÜÇ AYLIK ÇEYREK 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 31/03/2014 tarihinde 2013 yılı dördüncü üç aylık çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) haber bültenini yayınladı.

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Kurulan ve Kapanan Şirketler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Kurulan ve Kapanan Şirketler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Şirketler: 78/1 19 Kasım 2005 Kurulan ve Kapanan Şirketler DİE verilerine göre; 2005 Ekim ayında 2.966, Ocak-Ekim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır Yemek Hizmetleri-E Yan Hizmetler-H

Detaylı

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Aralık 2017 Şubat2018 N DEĞERLENDİRME NOTU

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Aralık 2017 Şubat2018 N DEĞERLENDİRME NOTU Şubat2018 N201806 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Makroekonomi Çalışmaları Programı TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Aralık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi * EA Kodu 01 Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri

Detaylı

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI ARALIK 2012 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25 ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Açıklama Notu 2 Katılım 3-4 İmalat

Detaylı

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Şubat 2018 Nisan2018 N DEĞERLENDİRME NOTU

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Şubat 2018 Nisan2018 N DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2018 N201816 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Makroekonomi Çalışmaları Programı TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Şubat

Detaylı