Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 v e S A N A Y İ O D A S I 315 T İ C A R E T YAY I N N O : M E R S İ N 2 a aylık zda azalış eğilimi devam ediyor 8 Limada oplam yük rafiği aışıı ıırlı kalmaıda ihraç yüklerideki daralma belirleyici oldu 11 MTOSB de eerji ükeimi geçe yılı alıda kaldı 14 Harcamaları gelirleri üzeride aış kaydemei büçe fazlaıdi daralmada ekili oldu 18 ayıda işe şvuruları o beş yılı e yükek eviyeide gerçekleşmeide Toplum Yararıa Çalışma Programıı ekili olduğu öyleebilir 18 Kayılı iihdam aışıı geçe yıla göre hız kazamaıda kayılı ücreli iihdam aışı ekili oldu 2 Kou aışlarıdi aış 215 yılı ilk çeyreğide hız kei DIŞ TİCARET TÜİK arafıda açıklaa geçici verilere göre; 215 yılı döemide geelide ihraca geçe yıla göre %7; ihala ie %9 azalış kaydemişir. Beliile döemde ihalai daralmaı ihracaı üzeride olmaıı ekiiyle dış icare açığıda ie geçe yıla göre %12 lik azalma gözlemişir. 215 yılı ilk üç ayıda hierladı kapamıda gerçekleşirile ihraca, öceki yıla göre %13; ihala ie %14 azalış kaydemiş, dış icare açığı ie %14 azalar 1,3 milyar $ olar gerçekleşmişir. Beliile döemde hierladı kapamıda ihracaı ihalaı karşılama oraı geçe yıla göre değişim göermeyerek %59 olar gerçekleşmişir. Söz kouu döemde de gerçekleşirile ihracaı %5,1 i, ihalaı ie %6,1 i hierladıda yapılmışır. 215 yılı ilk üç ayıda firmaları dış icareideki gelişmeleri geeli ile paralellik göerdiği; ihracai daralmaı geelii üzeride olduğu; ihalai azalışı ie geelii alıda kaldığı görülmekedir. Yılı ilk çeyreğide firmaları ihracaı geçe yıla göre %9 azalar 397 milyo $ a; ihala ie %8 azalar 37 milyo $ a gerilemişir. ı ihalaı karşılama oraı geçe yıla göre 3 pua azalışla %129 a; dış icare fazlaı ie %15 azalar 9 milyo $ a gerilemişir. firmaları arafıda gerçekleşirile dış icareeki gelişmeler ekörel olar icelediğide; hem ihraca hem de ihalaa öceki yıl gözlee aışı; 215 yılı ilk çeyreğide yerii azalışa bırığı görülmekedir. Söz kouu gelişmede gıda ürüleri ve içecek ekörü dış icare hacmide 214 yılı ilk üç ayıda öceki yıllara göre gözlee belirgi aışı; 215 yılıda yerii hızlı azalışa bırmaı ekili olmuşur. 215 yılı ilk çeyreğide şka yerde ııfladırılmamış mie ve eçhiza ekörü geçe yıla ihracaa, kimyaal madde ve ürüler ie ihala azalışıda ekili ola diğer ekörlerdir. Diğer arafa arım ve hayvacılık ekörüde ie ihraca aış hızıı öceki yıllara göre yavaşlama eğilimide olduğu; öz kouu ekörde ihala aışıı ie oplam ihala azalışıı ıırladırdığı görülmekedir. Dış Ticare Göergeleri* (Milyo $) Dış Ticare Degei Karşılama Oraı (%) *: Geçici Veriler (Milyo ) % % % %1 Hierladı % %5 Firmaları % %1 Hierladı % % % % % %5 Hierladı Firmaları % %3 Firmaları % %4 %7 %71 %7 %71 Hierladı %59 %59 %59 %59 Firmaları %132 %129 %132 %129

2 Firmaları Tarafıda Gerçekleşirile ı Dağılımı* 25. ( $) % Nia yı Hazira Temmuz Ağuo Eylül Ekim Kaım Aralık *:Geçici Veriler Aylık zda firmaları zıda dış icareeki gelişmeler icelediğide; 215 yılıı üç ayıda ihracaı azalış eğilimide olduğu; ihalaa ie ve aylarıdi azalışı, ayıda yerii aışa bırığı görülmekedir. 215 e ihracai öceki aya göre %7 lik daralmada arım ve hayvacılık ekörü; ihalai %5 lik aışa ie kok kömürü, rafie edilmiş perol ürüleri ve ükleer yılar ekörü ekili olmuşur. 214 yılı ayıda geçe yıla göre aylık zda ihracaa lik; ihalaa ie %6 lık azalış gözlemişir. Beliile döemdeki gelişmeler ekörel olar icelediğide; hem ihraca hem de ihala azalışıda gıda ürüleri ve içecek ekörüde geçe yılı ayıdi belirgi aışı; 215 i ayı ayıda yerii hızlı azalışa bırmaı ekili olurke; arım ve hayvacılık ekörü ihracai, moorlu kara aşıı ve römorklar ihalai gerilemede ekili ola diğer ekörlerdir. Firmaları Tarafıda Gerçekleşirile ı Dağılımı* %6 ( $) % Nia yı Hazira Temmuz Ağuo Eylül Ekim Kaım Aralık *:Geçici Veriler Firmaları Bazıda Dış Ticarei Sekörel Dağılımı* ($) Sekörler Değişim(%) %1 Balıkçılık decilik ve aşocçılığı % -% %19-4 Gıda ürüleri ve içecek %4 Tüü ürüleri Tekil ürüleri %51 -%36 Tarım ve ormacılık İmala aayi 2 %18 mo.org.r

3 Sekörler Değişim(%) Giyim eşyaı %1 -%57 Dablamış deri, vul, el çaaı, araciye ve aykabı %52 %37 Ağaç ve maar ürüleri (mobilya hariç); haır vb. örülerek yapıla maddeler %3 -%44 Kağı ve kağı ürüleri %, %61 % %46 %13 Baım ve yayım; pl, kae vb. Kok kömürü, rafie edilmiş perol ürüleri ve ükleer yılar Kimyaal madde ve ürüler %6 -%14 Plaik ve kauçuk ürüleri %19 %73 Mealik olmaya diğer mieral ürüler %17 Aa meal aayi %8 %14 Meal eşya aayi (mie ve eçhizaı hariç) %4 -%58 Başka yerde ııfladırılmamış mie ve eçhiza %1 -% %53-2 Büro, muhaebe ve bilgi işleme mieleri Başka yerde ııfladırılmamış elekrikli mie ve cihazlar Radyo, elevizyo, haberleşme eçhizaı ve cihazları %39 7 Tıbbi aleler; haa opik aleler ve aa %128 -%31 Moorlu kara aşıı ve römorklar %33 -% %3 296 Mobilya ve şka yerde ııfladırılmamış diğer ürüler %74 42 Topa ve perede icare % %9 -%8 Diğer ulaşım araçları *:Geçici Veriler Firmaları Tekoloji Yoğuluğua Göre İmala Saayi Ürüleri Dış Ticarei İmala Saayi Düşük Tekolojili Ürüler 58,9 57,3 55,3 47, Oa-Düşük Tekolojili Ürüler 22,9 24,7 15,8 22, Oa-Yükek Tekolojili Ürüler 16,5 15,8 28,2 29,8 Yükek Tekolojili Ürüler 1,7 2,2,8 1,2 ili imala aayi ürülerii ekoloji yoğuluğua göre dış icare verileri icelediğide; imala aayi ürüleri içeriide 215 yılı döemide 214 yılıı ayı döemie göre düşük ekolojili ürüler ihracaı ve ihalaı oplam imala aayi ürüleri icarei içeriideki payı azalırke; oa-düşük ekolojili ürüler ile yükek ekolojili ürüleri ihracaı ve ihalaı oplam imala aayi ürüleri icarei içeriideki payıı aışa olduğu; oa-yükek ekolojili ürüler ihracaı oplam imala aayi icarei içeriideki payıı azalışa; ihalaı ie aışa olduğu görülmekedir. 3

4 İli Tekoloji Yoğuluğua Göre İmala Saayi Ürüleri ı 213 Düşük Oa-Düşük 214 Aralık Ekim Kaım Eylül Ağuo Temmuz Hazira Nia yı Aralık Ekim Kaım Eylül Ağuo Temmuz yı Hazira Nia 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 215 Oa-Yükek Yükek İli Tekoloji Yoğuluğua Göre İmala Saayi Ürüleri ı Düşük Oa-Düşük Aralık Ekim Kaım Eylül Ağuo Temmuz Hazira Nia yı Aralık Ekim Kaım Eylül Ağuo Temmuz Hazira Nia yı 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 215 Oa-Yükek Yükek Firmaları Dış Ticare İaiiklerii Ülke Gruplarıa Göre Dağılımı* ($) Avrupa Avrupa Birliği % %8 -%12 Diğer Avrupa Ülkeleri %3 %6 Afrika Kuzey Afrika %7 -%53 Diğer Afrika Ülkeleri %31 8 Amerika %52 %87 Kuzey Amerika %55 %186 Oa Amerika ve Karayipler %177 -%85 Güey Amerika %1 -%44 Aya %13 -%13 Yı ve Oa Doğu Aya Ülkeleri %74 -%12 Diğer Aya Ülkeleri %1 -%18 Okyauya ve Kuup Bölgeleri %59 Avuralya ve Yei Zelada %63 Diğer Okyauya ve Kuup Bölgeleri Ülkeleri Diğer Ülkeler Serbe Bölgeler % % %8 -%9 *: Geçici Veriler 214 Ülke Grupları mo.org.r

5 215 yılı döemide firmaları arafıda gerçekleşirile ihraca şlıca ülke grupları iiriyle icelediğide; Avrupa ülkeleri ihracaıda geçe yıla göre ıırlı azalış olmaıa karşı, oplam ihraca içeriideki payıda aış kaydedilmişir. Söz kouu döemde Aya ve Afrika ülkeleri ihracaıda geçe yıla göre daralmaya paralel olar oplam ihraca içeriideki payıda da azalış; Amerika ülkeleride ie hem ihraca hacmide hem de ihraca içeriideki payıda aış gözlemişir. Yılı ilk çeyreğide şlıca ihraç pazarlarımızda AB ülkeleride Dolar uarıda ihraca hacmide geçe yıla göre azalışa parie ekiii olduğu, Euro zıda öz kouu ülke grubu ihracaıı geçe yıla göre aış kaydeiği görülmekedir. Bir diğer öemli ihraç pazarımız ola Aya ülkeleri ihracaıdi gerileme ie jeopoliik gelişmeleri öz kouu ülke grubu ihraca performaıa olumuz yaımaı olar değerledirilebiliir. Yılı üç aylık aylık döemide Aya ülkeleride Ir ve Suriye; Afrika ülkeleride Mıır ve Libya geçe yıla göre ihraca azalışıda ekili ola ülkelerdir. firmaları arafıda gerçekleşirile ihalai gelişmeler şlıca ülke grupları iiriyle icelediğide; yılı ilk üç ayıda Avrupa, Aya ve Afrika ülkeleri ihalaıdi geçe yıla göre gerilemeye paralel olar oplam ihala içeriideki paylarıı da azalışa olduğu görülmekedir. Söz kouu döemde Amerika ülkelerii ie geçe yıla göre hem ihala hacmide hem de oplam ihala içeriideki payıda aış olduğu gözlemişir. Beliile döemde Avrupa ülkeleride Ruya Federayou ve Almaya; Aya ülkeleride Güey Kore ve Kırgızia; Afrika ülkeleride Eiopya ve Mıır ihala azalışıda ekili ola ülkelerdir. Aylar İiriyle Firmaları Afrika Ülkeleri ve ı Aylar İiriyle Firmaları Avrupa Ülkeleri ve ı ( $) ( $) 12. r-15 ( $) r-15 b-15 ( $) b-15 Ara-14 a-15 Aylar İiriyle Firmaları Amerika Ülkeleri ve ı Ara-14 Aylar İiriyle Firmaları Aya Ülkeleri ve ı a-15 Eki-14 a-14 r-15 a-15 b-15 Ara-14 Eki-14 Ka-14 Eyl-14 Ağu-14 Haz-14 Tem Ni y r b a Ka Ka Eyl Ağu Haz Tem Ni y r b Eki-14 Eyl-14 Ağu-14 Haz-14 Tem-14 Ni-14 y-14 r-14 b-14 a-14 r-15 a-15 b-15 Ara-14 Ka-14 Eki-14 Eyl-14 Ağu-14 Haz-14 Tem-14 Ni-14 y-14 r-14 b-14 a-14 5

6 AKİB İHRACAT GÖSTERGELERİ AKİB i açıklamış olduğu ihraca ramlarıa göre; 215 yılı döemide Birlik zıda ihraca, geçe yıla göre %13 azalar 2,8 milyar $ a; firmaları ihracaı ie %1 azalar 429 milyo $ a gerilemişir. 215 yılı ayıda Birlik zıda ihraca geçe yılı ayı ayıa göre %9 azalar ylaşık 987 milyo $ a; firmaları ihracaı ie %8 lik azalışla 13 milyo $ a gerilemişir. Birlik zıda ihraca azalışıda oomoiv edürii, yaş meyve ve ebze ile u ürüleri ve hayvaal mamuller; firmaları zıda ie yaş meyve ve ebze; hubu, bliya, yağlı ohumlar ve mamulleri ile hazır giyim ve kofekiyo ekörleri ekili olmuşur. Aylık zda Birlik ve firmaları zıda ihracai gelişmeler icelediğide; hem Birlik hem de firmaları ihracaıda ve aylarıdi azalışı, ayıda yerii aışa bırığı görülmekedir. Sekörel Bazda Ramları ( $) Kay: Akdeiz çı Birlikleri Geel Sekreerliği Birlik Bazıda Sekörler Firmaları % %3 A. Bikiel Ürüler % %4 B. Hayvaal Ürüler %11 C. Mobilya, Kağı ve Orma Ürüleri % % %4 A. Tarıma Dayalı İşlemiş Ürüler % %31 B. Kimyevi ddeler ve mulleri % %8 C. Saayi mulleri % %11 III. decilik % % % %1 I.Tarım II. Saayi No: arih ve 672 ayılı alima gereğice (rai ve reexpo icare, bedeliz ihraca, geçici ihraca ıır ve kıyı icarei, mahrecie iade, geçici kabul ile Ir rai ihraca) değerleri dahil değildir. AKİB Birlik ve Firmaları Bazıda ı Aylara Göre Dağılımı (1 $) Kay: Akdeiz çı Birlikleri Geel Sekreerliği Birlik Bazıda Birlik Bazıda Firmaları Firmaları Aralık Kaım Ekim Eylül Ağuo Temmuz Hazira yı Nia MERSİN SERBEST BÖLGESİ 215 yılıı ayı ou iiriyle Serbe Bölgei de oplam 8.53 kişi iihdam edilmekedir. 214 yılı ayıa göre iihdam %11 amışır. 336 ı yerli, 77 i yacı ve 4 ı yerli-yacı olığı olm üzere oplam 453 firma faaliyee bulumadır. Faaliyee bulua firma ayııda, öceki yılı ayıa göre %5 aış kaydedilmişir. Yaırım harcamalarıı dağılımıa bıldığıda; %76 ıı de bölgeye, 4 üü ie yudışıda bölgeye yapıldığı görülmekedir. 215 yılı döemide bölgedeki icare hacmi geçe yıla göre %8 aar ylaşık 943 milyo $ a; 215 yılı ayıda ie öceki yıla göre aylık zda aar ylaşık 267 milyo $ a yükelmişir. Söz kouu döemlerdeki gelişmeler ekörel olar icelediğide; hem yılı üç aylık döemide hem de ayıda oplam icare hacmii geçe yılı üzeride gerçekleşmeide arım grubuda öceki yıla göre aışı, aayi grubu azalışıı üzeride olmaı ekili olmuşur. 6 mo.org.r

7 Serbe Bölgei Ticare Hacmi Kay: Serbe Bölge Müdürlüğü % ( $) % k Ar alı Ka ım Ek im Ey lül Ağ u o mu z Te m zir a Ha Ni yı a Bölgedeki icare hacmi işlemiş perol ürüleri hariç olar değerledirildiğide; yılı ilk üç aylık döemide geçe yıla göre 3 lük aışla ylaşık 887 milyo $ a; 215 yılı ayıda ie %7 aar ylaşık 245 milyo $ a yükelmişir. Söz kouu döemler içi icare hacmideki gelişmeler ekörel zda icelediğide; hem yılı ilk üç aylık döemide hem de aylık zda oplam icare hacmi aışıda arım grubu aışıı aayi grubu azalışıı üzeride olmaıı ekili olduğu gözlemişir. Bölgedeki icarei ülke grupları zıda dağılımı icelediğide; icare hacmi içeriide öemli ağırlığa ahip ola Aya, Avrupa ve Amerika ülkeleride aış; de azalış olduğu görülmekedir. Serbe Bölgei de Ticare Hacmii Sekörel Dağılımı (1 $) Kay: Serbe Bölge Müdürlüğü Sekörler İşlemiş Perol Ürüleri Dâhil İşlemiş Perol Ürüleri Hariç % % % %75 Saayi Grubu % % Tarım Grubu decilik Serbe Bölgei Ticare Hacmii Ülke Gruplarıa Göre Dağılımı (1 $) Kay: Serbe Bölge Müdürlüğü % %12 % %1 35. %8 %6 (1 $) 3. % % % %37 -%4 5. -%55 Afrika Amerika Aya Okyauya ve Kuup Bölgeleri Diğer Ülkeler %3 %117 -%4 -%55 -%37 -%6 -%8 Avrupa -%4 7

8 LİMAN FAALİYETLERİ Lima şkalıkları zıdi iaiiklere göre 215 yılı ilk çeyreğide ili elleçlee yük mikarı aış hızıda öceki yıllara göre belirgi yavaşlama olduğu görülmekedir. Söz kouu gelişmede ihala yüklerideki aış eğilimii devam emeie karşı; ihraca yüklerideki daralma ekili olmuşur. Yük rafiğide; geçe yılı döemie göre yükleme oajı %7 azalar 2,8 milyo oa gerilemiş; boşalma oajı ie %7 aar ylaşık 4,9 milyo o eviyeie yükelmişir. 215 yılı döemide Lima Başkalığı arafıda elleçlee yük mikarı ile geelideki lima şkalıkları içeriide 6. ırada yer almadır. 215 yılı ayıda yük rafiğide yükleme oajı geçe yıla göre aylık zda %1 aar oa; boşalma oajı %1 aar oa yükelmiş; oplam yük rafiği ie %6 lık aışla o eviyeie yükelmişir. Yük rafiğideki gelişmeler aylık zda icelediğide; 215 yılı ve aylarıdi azalışı, ayıda yerii aışa bırığı gözlemişir. Lima Başkalığı Bazıda Elleçlee Yükleri Dağılımı Kay: T.C. Ulaşırma, Deizcilik ve Haberleşme Balığı 9.. % % % (To) % % % % % %1 -%12 Trai Dahili %7 %1 -%95-9 %1 Aylar İiriyle Lima Başkalığı Bazıda Elleçlee Yük Mikarı Kay: T.C. Ulaşırma, Deizcilik ve Haberleşme Balığı 4.. (To) k Ar alı ım Ka im Ek l Ey lü o Ağ u z mu Te m zir a Ha yı Ni a 215 Lima Başkalığı zıda ihracai gelişmeler değerledirildiğide; ihraca edile yük mikarı aylık zda icelediğide; 215 yılı ve aylarıdi azalışı, ayıda yerii hızlı aışa bırığı; yılı üç aylık döemide ie geçe yıla kıyala %6 oraıda azalış kaydeiği görülmekedir. 215 yılı ayıda ie ihraç yükleri geçe yılı ayıa göre %1 lik ıırlı aış kaydemişir. 215 yılı ilk üç aylık döemide ihracaı geçe yılı alıda kalmaıda mieler, aşıma eçhizaı, am ve çeşili parçaları ile koeyerler ile perol ürüleri ekili olurke; ham ve üreilmiş mieraller, işaa malzemeleri aylık zda geçe yıla göre ihraç yüklerideki ıırlı aışa ekili ola ekörlerdir. 215 yılı döemi içi ihalai gelişmeler değerledirildiğide; aylık zda 215 yılı ve aylarıdi azalışı; ayıda yö değişirdiği; yılı üç aylık döemide öceki yıla kıyala %1 oraıda aış kaydeiği görülmekedir. 215 yılı ayı ihalaı geçe yılı ayıa göre %11 aış göermişir. Hem yılı üç aylık döemide hem de aylık zda ihalai geçe yıla göre aışa arım ürüleri ve calı hayvalar ile perol ürüleri yük grupları belirleyici olmuşur. Lima Başkalığı zıda rai ve dâhili aşımacılık yüklerideki gelişmeler icelediğide; 215 yılı üç aylık döemide rai aşımacılık yükleride geçe yıla göre %95, dâhili aşımacılıka ie 9 luk azalış olduğu görülmekedir. 215 yılı ayıda ie rai aşımacılık öceki yılı ayı ayıa göre %89, dâhili yük aşımacılık ie %6 azalış kaydemişir. 8 mo.org.r

9 Aylar İiriyle Lima Başkalığı Bazıda - Yük Mikarı Kay: T.C. Ulaşırma, Deizcilik ve Haberleşme Balığı (To) k Ar alı Ar alı Ka ım Ek im ım Ey lül Ağ u o Te m mu z zir a Ha yı a Ni 14 Aylar İiriyle Lima Başkalığı Bazıda Koeyer Trafiği Kay: T.C. Ulaşırma, Deizcilik ve Haberleşme Balığı (TEU) Yükleme k 15 Ka im Ek l Ey lü o Ağ u z mu Te m zir a Ha yı a Ni 14 Boşalma 215 yılı döemide elleçlee koeyer mikarı geçe yıla göre %1 oraıda azalış göererek TEU; 215 yılı ayıda ie %5 azalar TEU olar gerçekleşmişir. 214 yılı döemide Limaı elleçlee koeyer mikarıa göre, deki koeyer limaları içeriide 2. ıradi yerii, 215 yılıda da korumuşur. Beliile döemde lima eilerie operayo içi 1.11 ade gemi uğramış olup, bu ayı öceki yıla göre lik azalışı ifade emekedir. Söz kouu döemde geelide lima şkalıkları zıda limalara uğraya gemi ayııa göre 4. ırada bulumadır. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Ticare ve Saayi Odaı a kayılı firma ayııdi gelişmeler icelediğide; 215 yılı döemide açıla şirke ve kooperaif ayıı %7 aış; icare uvalı işyeri ayıı %16 azalış; kapaa şirke ve kooperaif ayıı %82; icare uvalı işyeri ayıı ie %91 azalış göermişir. 215 yılı ayı ou iiriyle ı faal olm üzere MTSO ya kayılı üye ayıı dür. MTSO Kurula Kapaa Şirke İaiikleri* Kay: Ticare ve Saayi Odaı Şirkeler ve Kooperaifler Açıla %7 Kapaa %82 Açıla %16 Kapaa %91 Ticare Uvalı İşyerleri *: Oda Sicil Kayılarıı kapamadır. 9

10 MTSO ya Kayılı Üyeleri Hukuki Saülerie Göre Dağılımı* Kay: Ticare ve Saayi Odaı Aoim Şirkeler 1.369; %8 Kooperaifler 29; %1 Limied Şirkeler 1.95; %62 Kollekif Şirkeler 15; %,1 Yacı Sermayeli Şirkeler 1.112; %7 Komadi Şirkeler 2; %,1 Vıf, Derek İşl. ve Kamu Kuruluşları 28; %,2 Hiki Şahı Firmaları 3.55; 2 Adi Olık 7; %,4 Adi Komadi Şirkeler 1; %,1 *: Oda Sicil Kayılarıı kapamadır. TOBB arafıda açıklaa açıla kapaa şirke iaiikleri icelediğide; 215 yılı ilk üç ayıda hem geelide hem de de kurula şirke ve kooperaif ayıı geçe yıla göre %15 amış; icare uvalı işyeri ayıı geelide %54, de ie %65 azalmışır. Ayı döem içide kapaa şirke ve kooperaif ayıı geelide %6; de ie 8 azalış kaydemiş; icare uvalı işyeri ayıı geçe yılı ayı ayıa göre geelide öemli bir değişim göermezke, de ie %9 azalış göermişir. Söz kouu döemde ile geelideki gerçekleşmeler kıyaladığıda; açıla şirke ve kooperaif ayıı aış oraıı geeli ile ayı eviyede gerçekleşiği, açıla icare uvalı işyeri ayııı geelie göre daha olumuz, kapaa icare uvalı işyeri ile şirke ve kooperaif ayııdi gelişmeleri ie daha olumlu olduğu görülmekedir. İlimiz; 215 yılı ilk üç ayıda geelide yei açıla firma ayııa göre, lik payla 9.; kapaa firma ayııa göre %1,3 lük payla 16. ırada yer almadır. 215 yılı ilk üç ayıda geelide kurula yacı ermayeli şirke ayıı geçe yıla göre değişim göermeyerek olar gerçekleşmiş; İlimizde ie %51 aış göererek 86 ya yükelmişir. Söz kouu gelişmelere paralel olar; 214 yılı ilk üç aylık döemide geelide kurula yacı ermayeli şirke ayııa göre iller araıda %5, lik payla 5. ırada yer alırke; 215 yılıda %7,5 lik payla 2.ıraya yükelmişir. Kurula Kapaa Şirke İaiikleri* Kay: TOBB Şirkeler ve Kooperaifler Açıla % %15 Kapaa** % Ticare Uvalı İşyerleri Açıla % %65 Kapaa** % %9 *: Ticare Sicil Kayılarıı kapamadır. **: Kapaa gerçek kişi icari işlemeleri re e kapaaları içermez. MTSO Tır Karei, Geçiş Belgei ve Sayıal Tograf İaiikleri (Ade) Kay: MTSO Değişim(%) Tır Karei* %1 Geçiş Belgei %3 Sayıal Tograf %67 *:4,6,6 Yaprlı AB Pilo, 14 Yaprlı Kareler ı 1 mo.org.r

11 215 yılı döemide Ticare ve Saayi Odaı da verile ır karei ayııda geçe yıla göre %1 luk; geçiş belgeide %3 lük azalış; ayıal ograf ayııda ie %67 aış kaydedilmişir. Ticare ve Saayi Odaı arafıda verile geçiş belgei, ır karei ve ayıal ograf ayııdi gelişmeler aylık zda icelediğide; yılı ilk ayıda ır karei ve ayıal ograf ayııdi bir öceki aya göre azalışı, ve aylarıda yerii aışa bırığı; geçiş belgei ayııda yılı ilk ayıdi aışı ayıda yö değişirdiği, ayıda ie yaay eyir izlediği gözlemişir. MTSO Tır Karei ve Geçiş Belgei Sayııı Aylar İiriyle Dağılımı Kay: MTSO (Ade) k Ar alı Ka ım Ek im Ey lül o z Ağ u mu Te m zir a Ha yı a Ni 14 Tır Karei Geçiş Belgei TİCARET BORSASI 215 yılı döemide Ticare Boraı işlem hacmi geçe yıla göre %11 azalış göererek [ eviyeide gerçekleşmişir. Söz kouu döemde ürü zıda işlem hacmi değerie göre geçe yıla göre azalışa bikiel yağlar, hubu ve kuru meyveler ekili olmuşur. Yılı ilk üç ayıda borada işlem göre ürüler ıralamaıda bliya ve mamulleri ilk ırada yer alırke, öz kouu ürüü yaş meyveler ile hubu ip emekedir. Ticare Boraı da İşlem Göre Ürü Değerlerii Paylarıa Göre Dağılımı Kay: Ticare Boraı %4 %35 %3 (%) %15 %1 %5 Bliya ve mulleri Yaş Meyveler Hubu Yağlı Tohumlar Diğer ENERJİ Orgaize Saayi Bölgei Elekrik Tükeimi Kay: -Taru Orgaize Saayi Bölge Müdürlüğü ( kwh) %1 - -% k Ar alı ım Ka im Ek l Ey lü o Ağ u z mu Te m zir a Ha yı Ni a 11

12 -Taru Orgaize Saayi Bölgei de ükeile eerji mikarıda öceki yıllarda gözlee aış eğilimii, 215 yılı döemide yö değişirdiği; geçe yıla göre %3 azalar kwh eviyeie gerilediği gözlemişir. Bölgedeki doğalgaz ükeimide ie öceki yıl gözlee aışı 215 yılı ilk çeyreğide erie dödüğü, geçe yıla göre %32 lik azalışla m³ eviyeide gerçekleşiği gözlemişir. 215 yılı ayıda ükeile eerji mikarı ie geçe yılı ayı ayıa göre %6; doğalgaz mikarı ie %31 azalış kaydemişir. Bölgede ükeile eerji mikarı aylık zda icelediğide; 215 yılı ve aylarıdi azalışı, ayıda yerii aışa bırığı görülmekedir. Orgaize Saayi Bölgei Doğalgaz Tükeimi Kay: -Taru Orgaize Saayi Bölge Müdürlüğü 14. ( m3) % %31 -% k Ar alı Ka ım Ek im Ey lül o Ağ u z mu Te m zir a Ni Ha yı a TURİZM BİLGİLERİ İlimiz Deiz Sıır Kapılarıda Giriş-Çıkış Yapa Ziyareçi Sayıı Kay: İl Külür ve Turizm Müdürlüğü Yacı Yerli Giriş Çıkış Giriş % % % %14 Çıkış %8 Giriş % %9 Çıkış %3 215 yılı döemide İlimiz deiz ıır kapılarıda giriş yapa ziyareçileri ayıı geçe yıla göre %9; çıkış yapalar ie %3 aış kaydemişir. Giriş yapa ziyareçi ayııdi aışa yerli ziyareçiler belirleyici olmuşur. 215 yılı ayıda ie öceki yılı ayı ayıa göre İlimiz deiz ıır kapılarıda giriş yapa yerli ve yacı ziyareçi ayıı %12; çıkış yapalar ie aış kaydemişir. 215 yılı ayıda yacı girişler aış hızıı öceki yılları ayıa göre yavaşladığı görülmekedir. Söz kouu gelişmede Suriye de giriş yapa ziyareçi ayıı aış hızıdi daralma ekili olmuşur. Deiz Sıır Kapılarıda Giriş Yapa Yacı Ziyareçileri Ülke Gruplarıa Göre Dağılımı Kay: İl Külür ve Turizm Müdürlüğü Avrupa %1 Afrika %62 Amerika %36 Aya %7 Diğer* %3 Ülke Grupları *:Diğer içeriide Okyauya ve Kuup Bölgeleri ve Diğer Ülkeler yer almadır. 12 mo.org.r

13 Turizm İşleme Belgeli Kolama Teileri de Giriş ve Geceleme Yapa Ziyareçileri Ülke Gruplarıa Dağılımı* Kay: İl Külür ve Turizm Müdürlüğü 214 Ülke Grupları 215 Oalama Kalış Giriş Geceleme Giriş Geceleme Giriş Geceleme Avrupa %76 -%69 2,2 2,8 Afrika ,5 2,5 Amerika %74 -%6 1,9 2, %44 %77 2,1 2,6 Diğer** Aya %529 %579 1,7 1,8 Yacı %33 -%19 2,2 2,6 Yerli %44 -%46 1,5 1, %42 -%4 1,6 1,7 *: Geçici veriler **: Diğer içeriide Okyauya ve Kuup Bölgeleri ve Diğer Ülkeler yer almadır. 215 yılı döemide İlimiz Turizm İşleme Belgeli kolama eileride giriş ve geceleme yapa ziyareçiler icelediğide; giriş yapa ziyareçi ayııda geçe yıla göre %42; geceleme yapaları ayııda ie %4 azalış kaydedilmişir. Beliile döemde giriş yapa yacı ziyareçi ayııda %33; çıkış yapaları ayııda ie %19 azalış kaydedilmişir. Söz kouu döemde hem giriş hem de geceleme yapa yacı ziyareçi ayııdi azalışa Avrupa ülkeleri belirleyici olmuşur. Yılı üç aylık döemide ülke zıda hem giriş hem de geceleme yapaları ayııdi azalışa İgilere ve Türkmeia ekili ola ülkelerdir. İlimizde Turizm İşleme Belgeli eilerie 214 yılıda giriş yapa yacı ziyareçileri 2,2 gece ola oalama kalış ürei 215 yılıda 2,6 geceye yükelmiş; yerli ziyareçileri ie 1,5 ola oalama kalış ürei 215 yılıda da ayı kalmışır. PROTESTO EDİLEN SENETLER ve ÇEK İSTATİSTİKLERİ İli Proeo Edile See Tuarlarıı Aylar İiriyle Dağılımı ( [)* Kay: Bakalar Birliği Rik Merkezi 1. %971 ( [) %98 -%7 ** Nia yı Hazira Temmuz Ağuo Eylül Ekim Kaım Aralık *: 2 [ ve üzerideki ee uarıdır. **: 215 e de proeo edile ee uarıı yükek olmaıı ebebi, öz kouu döemde 1 ade 65 milyo [ uarıda eedi proeo edilmiş olmaıdır döemide 2. [ ve üzeri uarıda geeli ile de proeolu eelerdeki gelişmeler icelediğide; geelide döemide proeo edile ee ayııdi azalışı; döemide yerii aışa bırığı; ee uarıdi aışı ie hızıı yükeliği gözlemişir. de ie döemide proeo edile ee ayııdi azalış oraıı döemide hız keiği; ee uarıdi azalışı ie yerii belirgi aışa bırığı görülmekedir. İlimizde öz kouu gelişmede 215 e proeolu ee uarıı aylık zda o beş yılı e yükek eviyeide gerçekleşmei ekili olmuşur. 215 e de proeo edile ee uarıda öemli mikardi aışı ebebi, öz kouu döemde 1 ade 65 milyo [ uarıda eedi proeo edilmiş olmaıdır. Yılı ilk üç ayıda de proeo edile ee uarıı %5,1 i kaylıdır. Söz kouu döemde, proeo edile ee adedie göre iller araıda 12.; uarıa göre ie 4.ırada yer almadır. İlimizde ie proeo edile ee uarıdi gelişmeler aylık zda icelediğide; 215 yılı ilk ayıda ee uarı aış hızıı, ayıda belirgi ivme kazadığı, ayıda ie yerii azalışa bırığı görülmekedir. 13

14 Proeo Edile Seeleri Ade ve Tuar Bazıda Dağılımı* Kay: Bakalar Birliği Rik Merkezi Tuar (1 [) Ade %3 % %3 -% %4 % %327 *:2 [ ve üzerideki ee uarıdır. İbraz Tarihie Göre Bakalara İbraz Edile, Karşılıkız İşlemi Yapıla ve İbrazıda Ödee Çekleri Dağılımı ( 215) Kay: Bakalar Birliği Rik Merkezi Bakalara İbraz Edile Çek¹ Ade Tuar (Bi [) Karşılıkız İşlemi Yapıla Çek² Ade Tuar (Bi [) İbrazıda Ödee Çek Ade3 Tuar4 (Bi [) Karşılıkız İşlemi Yapıla Çekleri Bakalara İbraz Edile Çeklere Oraı5 (%) Ade Tuar %3,5 %1, %3,2 %4,9 1: Bakalarca TCMB ve TBB Rik Merkezi e yapıla bildirimlere göre duyuruu yapıla karşılıkız işlemi yapıla ve ibrazıda ödee çek adedi oplamıı göermekedir. 2: Bakalarca TCMB ve TBB Rik Merkezi e yapıla bildirimlere göre duyuruu yapıla karşılıkız işlemi yapıla çek adelerii ibraz arihie göre göermekedir. 3: Bakalarca TBB Rik Merkezi e yapıla bildirimlere göre duyuruu yapıla ibrazıda ödee çek adelerii ibraz arihie göre göermekedir. 4: Bakalarca TBB Rik Merkezi e yapıla bildirimlere göre duyuruu yapıla ibrazıda ödee çek uarıı göermekedir. 5: Karşılıkız çek oraı, karşılıkız işlemi yapıla çek adedii ayı döem karşılıkız işlemi yapıla ve ibrazıda ödee çek adedi oplamıa bölümei ile heaplamadır. Bakalar Birliği Rik Merkezi i açıkladığı verilere göre; 215 yılı döemide geelide kalara ibraz edile ylaşık 5,4 milyo ade çeki paraal uarı 152 milyar [; de ie 116 bi ade çeki paraal uarı 2,9 milyar [ dir. Söz kouu döemde geelide ibrazıda ödee ylaşık 5,2 milyo ade çeki paraal uarı 144,8 milyar [ ike; de ie öz kouu ramlar ıraıyla 112 bi ade ile 2,6 milyar [ dir. Yılı ilk çeyreğide geelide karşılıkız işlemi yapıla ylaşık 173 bi ade çeki paraal uarı 7,5 milyar [; de ie 4 bi ade çeki paraal uarı 34 milyo [ dir. 215 döemide geelide karşılıkız işlemi yapıla çekleri kalara ibraz edile çeklere oraı; ade zıda %3,2; uar zıda %4,9 ike; öz kouu oralar içi ıraıyla %3,5 ile %1,4 olar gerçekleşmişir. İlgili döemde de karşılıkız işlemi yapıla çekleri kalara ibraz edile çeklere oraı geeli ile kıyaladığıda; ade zıda ylaşık ayı eviyede; uar zıda ie geelii üzeride gerçekleşiği görülmekedir. Karşılıkız işlemi yapıla çek iaiikleri aylık zda icelediğide; deki gelişmeleri geeli ile paralellik göerdiği; ade zıda hem geeli hem de de 215 yılı ilk ayıdi azalışı, ve aylarıda yerii aışa bırığı; uar zıda ie yılı ilk ayıdi azalışı ayıda yerii hızlı aışa bırığı, ayıda ie yö değişirdiği gözlemişir. Yılı ilk çeyreğide e fazla karşılıkız işlemi yapıla çekleri illere göre ıralamaıda ; ade zıda 9.; uar zıda ie 5.ırada yer almadır. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 215 yılı döemide merkezi yöeim büçe giderleri öceki yıla göre %16 oraıda aar 1 milyar [ ye; gelirler ie aar ylaşık 1,9 milyar [ ye yükelmişir. Söz kouu döemde büçe giderlerideki aışa ermaye giderleri ile peroel giderleri; gelirlerde ie vergi gelirleri ekili olmuşur. 214 yılı ilk üç ayıda öceki yıla göre 9 luk büçe fazlaı aışı, 215 yılıda yerii %11 lik azalışa bırar ylaşık 813 milyo [ olar gerçekleşmişir. Söz kouu gelişmede yılı ilk çeyreğide vergi gelirleri aış hızıda öceki yıla göre belirgi yavaşlama ekili olmuşur. 215 yılı ilk üç ayıda büçe gelirleri içeriide yer ala vergi gelirleri ahilaı, öceki yıla göre oraıda amışır. Söz kouu döemde vergi gelirleri içeriide yer ala, ululararaı icare ve muamelelerde alıa vergi ahilaıda geçe yıla göre ; ihalde alıa kama değer vergiide ie %7 azalış olduğu görülmekedir. Geel büçe vergi gelirlerii ahkuk ve ahilaıı illere göre dağılımı icelediğide; 214 yılı ilk üç ayıda oplam ahila içide,4 lük payla 6.ırada yer ala, 215 yılıda da %1,85 lik payla yerii korumuşur. Yılı ilk üç aylık döemide, ululararaı icare ve muamelelerde alıa vergiler düşüldüke ori vergi ahilâıa göre iller araıda yedici ırada yer almadır. 14 mo.org.r

15 İli Merkezi Yöeim Büçe Gerçekleşmeleri ( [) Kay: T.C. liye Balığı Muhae Geel Müdürlüğü Harcamalar %16 Peroel Giderleri %11 Soyal Güv. Kur. Devle Primi %1 l ve Hizme Alımı %18 Cari Traferler %14 Sermaye Giderleri %38 Sermaye Traferi Borç Verme %157 Gelirler Geel Büçe Gelirleri %11 Vergi Gelirleri Teşebbü ve Mülkiye Gelirleri Alıa Bağış ve Yardımlar %56 Faizler, Paylar ve Cezalar %,1 Sermaye Gelirleri %37 2-Özel Büçe %18 Büçe Degei %11 YATIRIM TEŞVİKLERİ 215 yılı ayıda de ögörüle abi yaırım uarı 21 milyo [ ola 5 ade Yaırım Teşvik Belgei düzelemişir. Düzelee belgelere oplam 113 kişilik iihdam ögörülmekedir. Söz kouu döemde ilide deek verile yaırım eşvik belgeli proje ayııda geçe yılı ayı ayıa göre bir değişim olmazke; ögörüle abi yaırım uarı ve iihdamda ie azalış kaydedilmişir. 215 yılı - döemide de ögörüle abi yaırım uarı 66 milyo [ ola 1 ade Yaırım Teşvik Belgei düzelemişir. Düzelee belgelerde oplam 144 kişilik iihdam ögörülmekedir. Ayı döemde düzelee 1 ade yaırım eşvik belgeii 8 i yerli firmalar, 2 i yacı ermayeli firmalar arafıda alımışır. Yerli firmalara düzelee eşvik belgeleride ögörüle oplam abi yaırım uarı 38 milyo [; ögörüle iihdam 136 kişi olurke, yacı ermayeli firmalara düzelee eşvik belgeide ögörüle oplam abi yaırım uarı 28 milyo [; ögörüle iihdam ie 8 kişidir. Yaırım Teşvik Belgelerii Dağılımı Kay: T.C. Ekoomi Balığı Sabi Yaırım (Milyo [) İihdam Belge Sayıı (Ade) 215 yılı ilk iki ayıda geelide verile yaırım eşvik belgeleride ögörüle ylaşık 32,7 milyar [ lik oplam abi yaırım uarıı 24,7 milyar [ i eerji, 5,4 milyar [ i hizmeler, 155 milyo [ i arım, 38 milyo [ i madecilik ve 2,4 milyar [ i ie imala ekörüdedir. Ayı döemde de verile yaırım eşvik belgeleride ögörüle 67 milyo [ lik oplam yaırım uarıı 29 milyo [ i eerji, 14 milyo [ i hizmeler, 2 milyo [ i madecilik, 22 milyo [ i imala ekörüdedir. Düzelee Yaırım Teşvik Belgelerii dağılımı bölgeel zda icelediğide; İlimizi de içide yer aldığı 3.bölgei geelide düzelee belge ayııı %11 ie ahip olduğu gözlemişir. 214 yılı ilk iki aylık döemide İlimizde belge şıa düşe iihdam 32 kişi ike, 215 yılı ayı döemide bu ram 14 e, belge şıa düşe yaırım uarı 27,9 milyo [ de 6,7 milyo [ ye gerilemişir. 215 yılı ilk iki ayıda; 3. bölgede eşvik belgeie ğlaa oplam 677 milyo [ abi yaırım uarıı %9,8 ii de olduğu ve yaırımlarıı öz kouu bölge içeriideki iller araıda beşici ırada yer aldığı görülmekedir. 15

16 Yaırım Teşvik Belgelerii Sekörel Dağılımı* Kay: T.C. Ekoomi Balığı Sabi Yaırım (Milyo [) İihdam Tarım decilik İmala Eerji Hizmeler Tarım decilik İmala Eerji Hizmeler *: Tablodi ramlar yuvarlamada dolayı oplamı vermeyebilir. Belge Adedi de düzelee 1 ade belgei 5 adedi komple yei yaırım, 3 adedi evi, 2 adedi ie diğer mahiyeli yaırımlardır. Söz kouu döemde yaırım eşvik belgeleride ögörüle oplam 66 milyo [ lik abi yaırım uarıı 33 milyo [ i komple yei yaırım, 5 milyo [ i evi ve 28 milyo [ i diğer mahiyeleri yaırımlarda oluşmadır. Yaırım Teşvik Belgelerii hiyeie Göre Dağılımı* Kay: T.C. Ekoomi Balığı Belge Adedi Sabi Yaırım Sabi Yaırım Sabi Yaırım Sabi Yaırım Belge Adedi Belge Adedi Belge Adedi (Milyo [) (Milyo [) (Milyo [) (Milyo [) Komple Yei Yaırım Tevi Diğer** *: Tablodi ramlar yuvarlamada dolayı oplamı vermeyebilir. **:Moderizayo, Yeileme, Eegrayo ve Tamamlama Yaırımları Yılı ilk iki ayıda ilide deek verile yaırım eşvik belgeli proje ayııı 5 adedi bölgeel yaırım, 5 adedi ie geel yaırım mahiyeie ahipir. Yaırım eşvik belgeleride ögörüle oplam 66 milyo [ lik abi yaırım uarıı %7 i bölgeel yaırım, %3 u geel yaırımlarda oluşmadır. 215 Yılı - Döemi Yaırım Teşvik Belgelerii Deek Sııfıa Göre Dağılımı* Kay: T.C. Ekoomi Balığı Bölgeel Yaırımlar Büyük Ölçekli Yaırımlar Geel Yaırımlar Sraejik Yaırımlar 16 Belge Adedi Sabi Yaırım (Milyo [) İihdam (kişi) Belge Adedi Sabi Yaırım (Milyo [) İihdam (kişi) *: Tablodi ramlar yuvarlamada dolayı oplamı vermeyebilir. mo.org.r

17 215 Yılı - Döemi Belge Adedie Göre Bölgeel Teşvikleri Dağılımı 215 Yılı - Döemi Sabi Yaırım Tuarıa Göre Bölgeel Teşvikleri Dağılımı Kay: T.C. Ekoomi Balığı Kay: T.C. Ekoomi Balığı 1. Bölge 9 6. Bölge 2 5. Bölge %11 2. Bölge %51 1. Bölge 1 2. Bölge %15 4. Bölge %11 3. Bölge %11 5. Bölge %11 3. Bölge %6 6. Bölge %6 4. Bölge %5 215 yılı ilk iki ayıda bölgeel yaırım eşvik iaiiklerideki gelişmelere bıldığıda; İlimizi de içide yer aldığı 3.bölgei, geeli kapamıda düzelee bölgeel eşvikli yaırımlarda belge ayııa göre %1,9 luk; ögörüle abi yaırım uarıa göre ie %5,9 luk payı olduğu gözlemişir. Bölgeel yaırımları ögörüle abi yaırım uarıa göre e fazla yoğulaşığı bölgeleri; şa ikici bölge olm üzere birici ve beşici bölgeler olduğu görülmekedir. ULAŞTIRMA BİLGİLERİ Moorlu Kara Taşıları Sayıı Döem Oomobil Miibü Oobü Kamyoe Kamyo 1 Mooikle Diğer : Ağır oajlı yük aşılarıı da kapar.(çekici, Damperli Kamyo, Taker, Çöp Kamyou vb.) 2: Özel amaçlı aşılar ve rörleri kapar. 215 yılıı ayı ou iiriyle ilideki moorlu kara aşılarıı ayıı e ulaşmışır. İlimiz geelide moorlu kara aşıları ayııa göre,7 lik payla ekizici ıradadır. Yılı ilk iki ayıda ilide oplam 4.92 ade aracı rafiğe kaydı yapılmışır. 215 yılıda İlimizde rafiğe kaydı yapıla araç ayııdi gelişmeler aylar iiriyle icelediğide; yılı ilk ayıdi hızlı aışı; ayıda yerii belirgi azalışa bırığı görülmekedir. 215 yılı ilk iki ayıda geelide rafiğe kaydı yapıla araçları illere göre yoğuluk ıralamaıda,,4 lük payla yedici ırada yer almadır. İli Trafiğe Kaydı Yapıla Araç Sayııı Aylar İiriyle Dağılımı ( kwh) k Ar alı ım Ka im Ek l Ey lü o Ağ u z mu Te m zir a Ha yı Ni a İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ döemide geeli ile İlimiz işgücü göergeleri icelediğide; geelide döemide açık işler aış hızıı döemie göre yavaşladığı, işizlik ödeeğie şvurular aış hızıı yükeldiği, işe şvurular ile işe yerleşirmelerde döemideki azalışı ie yö değişirdiği görülmekedir. İlimizde ie döemide açık işler, işe şvurular ve işe yerleşirmelerdeki azalışı, döemide yerii aışa bırığı; işizlik ödeeğie şvurularda ie aış hızıı yükeldiği gözlemişir. 17

18 döemide geeli ile İlimiz işgücü göergeleri kıyaladığıda; İlimiz açık işler, işe şvurular ve işizlik ödeeğie şvurularda aış hızıı geelii üzeride gerçekleşiği; işe yerleşirmelerde ie geelii alıda kaldığı görülmekedir. İlimiz işgücü piyaaıdi gelişmeler aylık zda icelediğide; açık işler ve işe yerleşirmelerde yılı ilk ayıdi azalışı, ayıda yerii aışa bıra da ayıda ekrar azalışa geçiği, işizlik ödeeğie şvurularda ayıdi aışı, ve aylarıda yö değişirdiği, işe şvuruları yılı üç ayıda da aış eğilimide olduğu ve 215 e aylık zda o beş yılı e yükek eviyeide gerçekleşiği gözlemişir. İŞKUR göergeleri icelediğide; İşe şvurularda öz kouu aışa Toplum Yararıa Çalışma Programı kapamıdi şvurular ekili olmuşur. İlimizde 214 yılı ayıda oalama her 1 iş şvuruuda 19 u işe yerleşirilirke; 215 yılı ayı ayıda bu ora 18 dir. İlimizde Akif İşgücü Piyaaı Programı kapamıda 215 döemide 335 ade kur açılmış olup, öz kouu kurlara 77 i erkek; 67 i kadı olm üzere ade kuriyer kaılmışır. Beliile döemde öz kouu program kapamıda açıla kur ayııa göre iller araıda 7.; kuriyer ayııa göre ie 11. ırada yer almadır Açık İşler İşe Başvurular Değişim(%) /14 14/ % %3 İşe Yerleşirmeler* %1 İşizlik Ödeeğie Başvuru %6 Değişim(%) 13/14 14/ %1 % %36 %5 % %7 % %33 %43 *:214 Ağuo ayıda iire TYP oucu işe yerleşirmeler oplam işe yerleşirmelere dâhil edilmişir. Kay: İş Kurumu İli İşgücü Piyaaıdi Gelişmeleri Aylara Göre Dağılımı Kay: İş Kurumu Açık İşler İşe Başvurular 2 15 k Ar alı ım Ka im Ek Ey lü l o Ağ u z Te mm u zir a Ha yı Ni a 2 14 İşe Yerleşirmeler İşizlik Ödeeğie Başvurular SOSYAL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI Soyal Güvelik Kurumu a Kayılı İşyeri ve İihdam Göergeleri Kay: T.C. Soyal Güvelik Kurumu ,7% 4,2% ,4% 3,% İşyeri Sayıı* Sigoalı Ücreli Çalışa Sayıı** ,3% 4,9% ,6% 5,8% ,2% 4,4% ,5% 4,3% Kayılı İihdam Sayıı 18 *: 4/a kapamıdi işyeri ayılarıı içermekedir. **:4/a kapamıdi zorulu igoalı ayılarıı içermekedir. mo.org.r

19 Soyal Güvelik Kurumu a kayılı işyeri ve iihdam ile ilgili gelişmeler icelediğide; geelide 215 iiriyle o 1 yıllık döemde kayılı işyeri ayıı aar ye ulaşmışır. geelide kayılı işyeri ayııdi 12 aylık döemdeki aış %4,2 olurke, öz kouu ora bir öceki yıl içi %4,7 eviyeidedir. İlimizde ie 215 iiriyle o 1 yıllık döemde kayılı işyeri ayıı 953 aar a yükelmişir. 12 aylık döemdeki aış bir öceki ee %4,4 ike, 215 döemide %3, dür. geelide olduğu gibi İlimizde de kayılı işyeri ayıı aış hızıı yavaşladığı görülmekedir. İlimiz geelideki işyeri ayııdi aışa e yükek paya ahip 15 il araıda, oraal olar geçe yılda bu yaa e fazla aış göere iller araıda %1,4 lük payla 13.ırada yer almadır. geelide 215 iiriyle o 1 yıllık döemde kişiyi bula kayılı iihdam kişiye ulaşmışır. 12 aylık döemde bir öceki yılda kayılı iihdamdi aış %3,2 ike 215 yılı ayı ou iiriyle %4,4 olar gerçekleşmişir. de ie o 1 yıllık döemde kişi aar 215 ou iiriyle kayılı iihdam kişiye ulaşmışır. 12 aylık döemde bir öceki yılda kayılı iihdamdi aış %1,5 ike 215 yılı ayı ou iiriyle %4,3 olar gerçekleşmişir. Hem geeli hem de de kayılı iihdam aış hızıı yükeldiği görülmekedir. Beliile döemde de kayılı iihdam aışıda özellikle hizme die abi çalışalar (4/a) ayııdi aış belirleyici olmuşur. 215 iiriyle İl zıda kayılı iihdamı dağılımıda oplam iihdamı %59 uu oluşura ilk o il araıda İlii; %1,9 luk pay ile 1. ırada yer aldığı görülmekedir. İlimiz geelideki kayılı iihdam ayııdi aışa e yükek paya ahip 15 il araıda, oraal olar geçe yılda bu yaa e fazla aış göere iller araıda %1,8 lik payla 12.ıradadır. 215 iiriyle o 1 yıllık döemde geelide kayılı ücreli iihdam kişi aar ye ulaşmışır. Kayılı ücreli iihdamıdi aış bir öceki 12 aylık döemde %5,3 ike; bu yıl %4,9 eviyeidedir. İlimizde ie öz kouu 12 aylık döemdeki kayılı ücreli ayıı kişi aar 215 iiriyle düzeyidedir. Bir öceki yılı kapaya 12 aylık döemde kayılı ücreli aışı %4,6 ike içide buluduğumuz 12 aylık döemde aış %5,8 eviyeide gerçekleşmişir. geelide kayılı ücreli iihdamdi aışa e yükek paya ahip 15 il araıda, oraal olar geçe yılda bu yaa e fazla aış göere iller araıda, lik payla 5.ırada yer almadır. 215 Yılı Ayı Kayılı İihdamı İl Düzeyide Dağılımı Kay: T.C. Soyal Güvelik Kurumu İabul 5 Akara %9 Diğer İller %41 İzmir %6 Bura %4 Gaziaep Adaa Koya Aalya %4 Kocaeli %3 KONUT Kou Saışlarıı Dağılımı İpoekli Saışlar¹ %43 %48 İlk Saış³ %31 %31 İkici El Saış %53 %58 Diğer Saışlar² %3 1 İlk Saış³ %1 İkici El Saış %6 % %15 %3 1: İpoekli aış, borçlaar aı alıa kouu kredi emiaıı oluşurm içi, yie ayı kouu emia olar göerilmeidir. 2: Diğer kou aışları ipoekli kou aışı dışıda kala aış ürlerii kapamadır. 3: İlk aış, kou üreici bir firma veya kişi arafıda; bu firma veya kişi ile ka karşılığı alaşma yapıp ara karşılığıda kou ala kişiler arafıda bir kouu ilk defa aılmaıdır. 4: İkici el aış, ilk aışa ev ala kişii bu kouu ekrar şka bir kişiye amaıdır. 19

20 Kou aış iaiikleri icelediğide; 215 yılı döemide geelide aıla kou ayıı geçe yıla göre %15 aar e; de ie %3 aar a yükelmişir. Söz kouu döemde geelide oplam kou aışları aışıda özellikle ipoekli aışlar; de ie hem ipoekli aışlar hem de diğer aışlar ekili olmuşur. Çeyreklik döemler içi oplam kou aışlarıdi gelişmelere bıldığıda; hem geeli hem de de 214 yılı o üç çeyreğide gözlee oplam kou aışlarıdi aış eğilimii 215 yılı ilk çeyreğide yerii azalışa bırığı, öz kouu gelişmede diğer aışlardi gerilemei ekili olduğu görülmekedir. 214 yılı ilk çeyreğide İlimiz geelide aıla oplam kou ayııa göre,6 lık payla 7.ırada yer alırke; 215 yılı ilk çeyreğide,9 luk payla 6.ırada yer almadır. ve Döemler İiriyle Kou Saışları I. Döem II. Döem III. Döem IV. Döem I. Döem II. Döem III. Döem IV. Döem I. Döem yılı ilk çeyreğide İlimizde yacılara aıla kou ayıı ie geçe yıla göre %15 lik azalışla 151 e gerilemişir. İlimiz geelide yacılara yapıla kou aışıa göre iller içeriide 214 yılı ilk çeyreğide %4,9 luk payla 6. ırada yer alırke; 215 yılı ayı döemide %3,5 lik payla 8.ırada yer almadır. ve TR 62 Düzey Bazıda Kou Fiya Edeki Aylık Değişim Oraıı Aylar İiriyle Dağılımı* Kay: T.C. Merkez Bakaı %3,,5, (%) %1,5 %1, %,5 %, -%,5 -%1, b-14 r-14 Ni-14 y-14 Haz-14 Tem-14 Ağu-14 Eyl-14 %,97 %1,23 TR 62** %1,11 %1,72 %1,3 %1,62 %1,72 Eki-14 Ka-14 Ara-14 a-15 b-15 %1,3 %,8 %1,24 %1,33 %1,3 %1,29 %1,72 %1,6 %,52 %,94 %1,2 %1,89 %1,54 %,86 %1,76 %1,3 %1,58 -%,58,38 *: Kou Fiya Edeki (KFE) (21=1) kou kredii kulladırıla kalarda, aışa kou ola koular içi kredi kulladırma aşamaıda düzelee değerleme raporlarıdi kou değerleri ea alıar, alamış oaca fiya yöemiyle heaplamadır. geeli içi oluşurula edek, ayrıca İaiiki Bölge Birimleri Sııflamaı Düzey 2 kırılımıda da uulmadır. **: İaiiki Bölge Birimleri Sııflamaıa göre TR 62; Adaa, bölgeii kapamadır. kou fiya edeki (21=1) 215 yılı ayıda bir öceki aya göre %1,72; öceki yılı ayı ayıa göre ie %17,57 oraıda aar 175,15 eviyeide gerçekleşmişir. TR 62 (Adaa, ) bölgeide ie kou fiya edeki bir öceki aya göre,38; öceki yılı ayı ayıa göre %14,91 oraıda aar 177,75 olar gerçekleşmişir. 215 yılı ayıa ilişki kou fiya edekleri yıllık yüzde değişimie göre TR 62 (Adaa, ) bölgei 26 düzey araıda 6. ırada yer almadır. Aylık zda kou fiya edeki değişim oraları icelediğide; geelide yılı ilk iki ayıda iikrarlı aış olduğu; TR 62 (Adaa,) bölgeide ie 215 eki gerilemei ayıda yerii hızlı aışa bırar o bir yıllık döemi e yükek eviyeide gerçekleşiği gözlemişir. 2 mo.org.r

DIŞ TİCARET NİSAN Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

DIŞ TİCARET NİSAN Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-7 NİSAN 212 1 İhracat artışa geçerken; ithalat azalışı devam etti 4 Serbest Bölgedeki ticaret hacmi ile istihdam artışı hız kesmedi DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak-

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

Aylık Göstergeler MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ TİCARET. Dış Ticaret Göstergeleri*

Aylık Göstergeler MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ TİCARET. Dış Ticaret Göstergeleri* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Aylık Göstergeler 213 / Yayın No: 213-5 4 Serbest Bölgedeki ticaret hacmi azalış eğiliminde 6 TÜİK tarafından açıklanan geçici verilere göre; 213 yılı Ocak- döneminde hinterlandı

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* %3 -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* %3 -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-12 AĞUSTOS 212 1 İthalattaki daralma ihracatın altında 5 Serbest bölge ticaret hacmi artışı hız kesti DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart. Nisan 90.437 92.141. Mayıs 95.816 104.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart. Nisan 90.437 92.141. Mayıs 95.816 104. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 21211 TEMMUZ 212 2 İmalat sanayindeki ihracat artışına rağmen, ihracat hacmi daraldı 3 İhracat ve ithalatta Asya ülkeleri ağırlığını koruyor 5 Serbest Bölge ticaret

Detaylı

DIŞ TİCARET MART 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

DIŞ TİCARET MART 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: -6 MART 2 İthalat azalışı, ihracattan daha hızlı İmalat sanayi ihracat artışı sürüyor 4 Serbest Bölgede istihdam artışı dikkat çekici DIŞ TİCARET yılı Ocak- döneminde

Detaylı

DIŞ TİCARET KASIM 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

DIŞ TİCARET KASIM 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 213-1 KASIM 212 3 İhracatta Asya, ithalatta Avrupa ülkeleri artışta 5 Serbest Bölgedeki ticaret hacmi ivme kazandı DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak- döneminde de gerçekleştirilen

Detaylı

92.678 111.398 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 147.851 201.581 %36. Mersin Hinterlandı 4.798 5.707 %19 Mersin Firmaları 930 1.

92.678 111.398 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 147.851 201.581 %36. Mersin Hinterlandı 4.798 5.707 %19 Mersin Firmaları 930 1. YAYIN NO. 211-16 EKİM211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak 111 milyar $ a, ithalat ise %36 oranında artarak

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-13 EYLÜL 212 1 İthalat ve ihracat önceki aya göre yükselişe geçse de, geçen yılın altında kaldı 5 Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ile serbest bölgeler

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%1. Nisan 90.437 92.012. Mart 122.240 117.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%1. Nisan 90.437 92.012. Mart 122.240 117. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-15 EKİM 212 1 Dış ticaret hacmindeki daralma devam ediyor 5 Mersin Serbest Bölgesi ticari faaliyetlerde hareketlenmelerde kimya sanayi mamülleri etkili DIŞ

Detaylı

113.883 134.954 %19 Türkiye İthalat (Milyon $) 185.544 240.833 %30. Mersin Hinterlandı 5.911 7.012 %19 Mersin Firmaları 1.181 1.

113.883 134.954 %19 Türkiye İthalat (Milyon $) 185.544 240.833 %30. Mersin Hinterlandı 5.911 7.012 %19 Mersin Firmaları 1.181 1. YAYIN NO. 212-3 ARALIK DIŞ TİCARET yılında Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılına göre %19 oranında artarak yaklaşık 135 milyar $ a, ithalat ise %3 oranında artarak yaklaşık 241 milyar $ a yükselmiştir.

Detaylı

DIŞ TİCARET HAZİRAN Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

DIŞ TİCARET HAZİRAN Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-1 HAZİRAN 212 1 İhracat artışı devam ederken; ithalat geriledi 3 Avrupa ya ihracat artışı hız kazandı 4 Serbest bölge ticaret hacmi ve istihdamdaki gelişmeler

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

DIŞ TİCARET ARALIK 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

DIŞ TİCARET ARALIK 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 213-3 ARALIK 212 1 Dış ticaret hacmindeki azalışta ithalat belirleyici 4 Serbest Bölgedeki ticari faaliyetlerdeki artış istihdama yansıdı 6 Limanda yük trafiğindeki

Detaylı

Aylık Göstergeler MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ TİCARET. Dış Ticaret Göstergeleri*

Aylık Göstergeler MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ TİCARET. Dış Ticaret Göstergeleri* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Aylık Göstergeler 213 / Yayın No: 2134 2 Tarım Ürünleri ve Metalik Olmayan Diğer Müneral Ürünler ihracattaki artışta etkili 4 213 yılı ayında 'de gerçekleştirilen ihracat,

Detaylı

DIŞ TİCARET OCAK Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı

DIŞ TİCARET OCAK Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-4 OCAK 212 1 Dış Ticaret hacmindeki artışın kaynağı ithalat 4 Bitkisel ürünler ihracatındaki azalış ihracatın gerilemesinde belirleyici oldu 5 Serbest Bölgede

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ekim 2012 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 2012 AĞUSTOS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT 0,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ŞUBAT 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 ARALIK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI OCAK 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI KASIM 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 EYLÜL AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ VAN İLİ MART-NİSAN 214 İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI EKİM 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 AĞUSTOS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi KASIM 2017 KASIM 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Konya nın 2017 yılı Kasım ayı ihracatı 140 Milyon 847 Bin $ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının Kasım ayı Konya ihracatının, 2016 yılının

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %5,4 İTHALAT

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi EKİM 2017 EKİM 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Konya nın 2017 yılı Ekim ayı ihracatı 139 Milyon 245 Bin $ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının Ekim ayı Konya ihracatının, 2016 yılının aynı

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ARALIK 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EYLÜL 2017 AYLIK GÖSTERGELER EYLÜL 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

EYLÜL 2017 AYLIK GÖSTERGELER EYLÜL 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. EYLÜL 2017 EYLÜL 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-9 ay (*) 4.777.512

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi HAZİRAN HAZİRAN YÖNETİCİ ÖZETİ yılının Ocak-Haziran döneminde Konya ihracatının, 2017 yılının aynı dönemine göre % 13,59 oranında arttığı, Türkiye ihracatının da aynı dönem için

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %-5 İTHALAT

Detaylı

ARALIK 2017 AYLIK GÖSTERGELER ARALIK 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

ARALIK 2017 AYLIK GÖSTERGELER ARALIK 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. ARALIK 2017 ARALIK 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-12 ay (*)

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

KASIM 2017 AYLIK GÖSTERGELER KASIM 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

KASIM 2017 AYLIK GÖSTERGELER KASIM 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-11 ay (*) 5.650.653 9.127.744 61,5

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa TİCARET ODASI LIK A R A 5 2 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

EKİM 2017 AYLIK GÖSTERGELER EKİM 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

EKİM 2017 AYLIK GÖSTERGELER EKİM 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. EKİM 2017 EKİM 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-9 ay (*) 5.530.927

Detaylı

EYLÜL 2018 AYLIK GÖSTERGELER EYLÜL 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

EYLÜL 2018 AYLIK GÖSTERGELER EYLÜL 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. EYLÜL 2018 EYLÜL 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-9 ay 8.493.140

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915 MAYIS 3.534.372 5.498.312 HAZİRAN

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI RT MA 6 2 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 HAZİRAN-TEMMUZ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TİM VERİLERİNE GÖRE HAZİRAN AYINDA ADANA

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI TEMMUZ 2018 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VERİLERİNE GÖRE

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi TEMMUZ 2017 TEMMUZ 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Konya nın 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı 119 Milyon 839 Bin $ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının Temmuz ayı Konya ihracatının, 2016 yılının

Detaylı

EKİM 2018 AYLIK GÖSTERGELER EKİM 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

EKİM 2018 AYLIK GÖSTERGELER EKİM 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-10 ay 9.745.581 12.156.243 24,7 22,1(*)

Detaylı

aylık ekonomi bülteni *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir.

aylık ekonomi bülteni *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI AĞUSTOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VERİLERİNE GÖRE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

1. ENFLASYON 2. TÜFE ORANLARI. Tüketici fiyat endeksi, Haziran 2018 [2003=100]

1. ENFLASYON 2. TÜFE ORANLARI. Tüketici fiyat endeksi, Haziran 2018 [2003=100] 1. ENFLASYON Tüketici fiyat endeksi, Haziran [2003=100] TÜFE de (2003=100) yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI 6 T 2 A B ŞU *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye. Mersin Hinterlandı Mersin Firmaları

Türkiye. Mersin Hinterlandı Mersin Firmaları MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-5 ŞUBAT 212 2 İmalat sanayi ihracatı yükselişte 3 Afrika ülkelerinin ihracat içerisindeki ağırlığı artıyor 4 DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak- döneminde Türkiye de

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI OCAK 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

AĞUSTOS 2018 AYLIK GÖSTERGELER AĞUSTOS 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

AĞUSTOS 2018 AYLIK GÖSTERGELER AĞUSTOS 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AĞUSTOS 2018 AĞUSTOS 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-8 ay 6.965.617

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 EYLÜL 2018 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TİM VERİLERİNE GÖRE EYLÜL AYINDA ADANA İHRACATI

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

OCAK 2019 AYLIK GÖSTERGELER OCAK 2019 AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

OCAK 2019 AYLIK GÖSTERGELER OCAK 2019 AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya Antalya 2017 2018 2019 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-Ocak

Detaylı

TEMMUZ 2017 AYLIK GÖSTERGELER TEMMUZ 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

TEMMUZ 2017 AYLIK GÖSTERGELER TEMMUZ 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. TEMMUZ 2017 TEMMUZ 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-7 ay (*)

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 KASIM 2018 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Oda Sicil Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TİM VERİLERİNE GÖRE KASIM AYINDA ADANA İHRACATI 196,3 MİLYON

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 O 2 CAK *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

AĞUSTOS 2017 AYLIK GÖSTERGELER AĞUSTOS 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

AĞUSTOS 2017 AYLIK GÖSTERGELER AĞUSTOS 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AĞUSTOS 2017 AĞUSTOS 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ (*) (**)Türkiye Ağustos ayı rakamları henüz açıklanmadığı için değişim oranı 7 aylık verilerini içermektedir.

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi ŞUBAT 2018 ŞUBAT 2018 Rakamlarla Konya Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Konya nın 2018 yılı Şubat ayı ihracatı 137 milyon 959 bin $ olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde

Detaylı

aylık ekonomi bülteni TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VERİLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET

aylık ekonomi bülteni TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VERİLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 ŞUBAT 2019 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Oda Sicil Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TİM VERİLERİNE GÖRE 2019 YILINDA ADANA İHRACATI 147 MİLYON

Detaylı

AYLIK GÖSTERGELER A N T A L Y A T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİ. Antalya daki iş yeri sayısı geçen yılın aynı

AYLIK GÖSTERGELER A N T A L Y A T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİ. Antalya daki iş yeri sayısı geçen yılın aynı % Antalya daki iş yeri sayısı geçen yılın aynı % 5,2, çalışan sayısı ise % 5,9 oranında İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre,9 puan azalarak % 73,7 seviyesinde SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

ŞUBAT 2017 AYLIK GÖSTERGELER ŞUBAT 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

ŞUBAT 2017 AYLIK GÖSTERGELER ŞUBAT 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. ŞUBAT 2017 ŞUBAT 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya Antalya 2015 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Turist Sayısı-Şubat

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi OCAK 2018 OCAK 2018 YÖNETİCİ ÖZETİ Konya nın 2018 yılı Ocak ayı ihracatı 135 Milyon 658 Bin $ olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayı Konya ihracatının, 2017 yılının aynı ayına

Detaylı

HAZİRAN 2018 AYLIK GÖSTERGELER HAZİRAN 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

HAZİRAN 2018 AYLIK GÖSTERGELER HAZİRAN 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. HAZİRAN 2018 HAZİRAN 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-6 ay (*)

Detaylı

MART 2019 AYLIK GÖSTERGELER MART 2019 AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

MART 2019 AYLIK GÖSTERGELER MART 2019 AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya Antalya 2017 2018 2019 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-3 ay

Detaylı

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi

Rakamlarla Konya Analizi. Rakamlarla Konya Analizi Rakamlarla Konya Analizi MART MART YÖNETİCİ ÖZETİ Konya nın yılı Mart ayı ihracatı 162 milyon 685 bin $ olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Mart döneminde Konya ihracatının, 2017 yılının aynı dönemine göre

Detaylı

KASIM 2018 AYLIK GÖSTERGELER KASIM 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

KASIM 2018 AYLIK GÖSTERGELER KASIM 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. KASIM 2018 KASIM 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-11 ay 9.617.029

Detaylı

ARALIK 2018 AYLIK GÖSTERGELER ARALIK 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

ARALIK 2018 AYLIK GÖSTERGELER ARALIK 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-12 ay 9.738.962 12.712.603 30,5 22,3(*)

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Ekim 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,66 7,80 12,58 2,57 Yıllık Ort. 5,93 9,53 10,26 7,80 Aylık

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 ARALIK 2018 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Oda Sicil Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TİM VERİLERİNE GÖRE 2018 YILINDA ADANA İHRACATI 2 MİLYAR

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK GÖSTERGELER HAZİRAN 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

HAZİRAN 2017 AYLIK GÖSTERGELER HAZİRAN 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. HAZİRAN 2017 HAZİRAN 2017 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-6 ay (*)

Detaylı

EYLÜL AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ

EYLÜL AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİLER 2017 Hazırlayan: Hüseyin ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) EKİM KASIM

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI M S2 AYI 6 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Tel: (pbx) Faks:

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Tel: (pbx) Faks: ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ Ekonomik güven endeksi 217 Ocak ayında bir önceki aya göre %3,9 oranında azalarak 89,2 değerinden 85,7 değerine düşmüştür. Ekonomik güven endeksindeki

Detaylı

OCAK 2018 AYLIK GÖSTERGELER OCAK 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

OCAK 2018 AYLIK GÖSTERGELER OCAK 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. OCAK 2018 OCAK 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2016 2017 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-12 ay (*) 6.181.913

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 NİSAN 2019 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Oda Sicil Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TİM VERİLERİNE GÖRE ADANA İHRACATI 158 MİLYON $, TÜRKİYE

Detaylı

ŞUBAT 2018 AYLIK GÖSTERGELER ŞUBAT 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO.

ŞUBAT 2018 AYLIK GÖSTERGELER ŞUBAT 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ. AntalyaTSO. ŞUBAT 2018 ŞUBAT 2018 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ AntalyaTSO www.atso.org.tr 1 ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ Antalya Antalya 2017 2018 Antalya'da Değişim(%) Türkiye'de Değişim(%) Yabancı Turist Sayısı-2 ay (*) 171.922

Detaylı