İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili"

Transkript

1 GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin MGS ye Tescili. MGS ye Kayıtlı Gemilerin Bağış Nedeniyle Bağışlanan Adına Tescili 4 Yurt İçinde Gemi Alım Satımı: a- Satıcı. b Alıcı. 5 İthal Edilen Gemilerin MGS ye Tescili. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili 7 Yabancı Bayraklı Gemilerin Cebri İcra Yolu ile Türk Vatandaşına Satılması Halinde Sicillere Tescili 8 MGS ye Tescilli Gemilerin Miras veya Mahkeme Kararı Yolu ile İntikal Etmesi Halinde Yeni Sahibi Adına Tescili 9 Gemilerin Sicil Kaydının Başka Bir Sicil Limanına Nakli 10 MGS ye Kayıtlı Gemilerin Sicil Kaydında Meydana Gelecek Değişikliklerden Dolayı Tasdiknamenin Değiştirilmesi Gemilerin Sicilden Terkini: A- Resen Terkin a- Geminin Batması veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Terkini, b- Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkını Yitirmesi Nedeniyle Terkini B- Talep Üzerine Terkin a- Sicile Tescili İhtiyari Olan Geminin Talep Üzerine Terkini 11 b- Geminin Yurt Dışına Satılması Nedeniyle Terkini c- Geminin Bareboat Esasına Göre Yurt Dışına Kiralanması Nedeniyle Geçici Terkini d- İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıtlı Gemilerin Alım/Satımı 1-Satıcı Adına Terkin İşlemi -Alıcı Adına Tescil İşlemi e- İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıtlı Gemilerin Yurt Dışına Satılması 1- E-TAHSİLAT / HARÇLAR.

2 1- İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS SİCİL E TESCİL 1 Tescil talep dilekçesi 4 Adına kayıt yapılacak;, Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası, Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler il Müdürlüğünce onaylı örneği, Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), Yapı üzerine ipotek veya icra tesis edildiğine ilişkin yazı veya yapı sahibinin kredi kullanılacağına dair taahhütnamesi (TTK.nın 858 ve 859. Maddeleri gereğince) 5 TTK nın 941. Maddesi gereğince G.S.K. Başkanlığınca düzenlenen rapor. 6 Gemi inşa sözleşmesi (Yapının sahibini belirtmek için düzenlenmiş/fotokopi.) 7 İnşa izin belgesi(fotokopi) - On sekiz (18) gros tonilatodan ufak yapılar üzerinde ipotek tesis olunamaz. (TTK.941) 8 Tersanenin inşa edilen yapıya ilişkin beyanı(müstenidatlı Noter tasdikli.)

3 - YURT İÇİNDE VEYA SERBEST BÖLGELERDE İNŞASI TAMAMLANMIŞ GEMİLERİN MGE YE TESCİLİ. 1 Talep dilekçesi Adına Tescil yapılacak; Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler il Müdürlüğünce onaylı örneği, Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Tonilato/Tonaj Belgesi. 5 Gemi İnşa Şahadetnamesi. (Liman Başkanlığı veya DTO. Onaylı-orijinal.) 6 İpotek Mukavelesi (İpotek varsa) 7 8 Gümrük Giriş Beyannamesi (Serbest bölgelerde inşası tamamlanmış ilk tescil edilecek gemilerden istenecektir. Noter tasdikli.) İnşa yeri sicil memurluğundan yapının sicile kayıtlı olup olmadığının sorulması. Kayıtlı ise, dosyasının talebi T: Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge

4 4- MGS YE KAYITLI GEMİLERİN BAĞIŞ NEDENİYLE BAĞIŞLANAN ADINA TESCİLİ 1 Kayıt Talep dilekçesi Bağışla adına kayıt yapılacak; Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Gemi sicil Tasdiknamesi (Dosyasına konulmak üzere) Takyidatın kaldırıldığına dair karar yazısı veya alacaklısının muvaffakatı (Olması halinde) 5 Bağış (Hibe) taahhütnamesi (Noter veya liman Başkanlığınca düzenlenmiş) 6 7 Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin;ortaklı gerçek kişilerde ortakların bağış yapılmasına dair kararı. Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge b) Bağış sözleşmesi sözleşmeye taraf olanların sayısından bir fazla sayıda düzenlenir. Sözleşmeye taraf olanlara birer nüsha verilir, bir nüshası da sicil dosyasına konur. c) Geminin satış değeri; geminin sigorta poliçesindeki veya satış senedindeki değerlerinden günün rayicine uygun olan varsa bu alınacak, uygun değillerse, takdir komisyonuna havale edilecek

5 5- YURT İÇİNDE GEMİ ALIM SATIMI a- Satıcı 1 Talep dilekçesi Satışı Yapacak kişi; Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış vergi numarası, Satışa ilişkin karar-noter tasdikli.) Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin;ortaklı gerçek kişilerde ortakların satış kararı. 5 Takyidatın kaldırıldığına dair kara yazısı veya alacaklısının muvaffakatı (Olması halinde) 6 Satış Faturası (fotokopi) 7 Takdir Komisyonu Kararı (x) 8 Gemi Sicil Tasdiknamesi aslı.(dosyasına konulmak üzere) - Kaptan Talimatı iadesi(varsa) 9 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde) Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge (x) Geminin satış değerini tespit etmek için; 1) Sigorta poliçesindeki değeri (satış tarihi, sigorta poliçesinin geçerlilik süresi içinde olması halinde) veya ) Satış senedindeki bedeli esas alınır.

6 5- YURT İÇİNDE GEMİ ALIM SATIMI b- Alıcı 1 Kayıt Talep Dilekçesi 4 Adına tescil yapılacak; Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası, Satışa ilişkin karar-noter tasdikli. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik Belgesi sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri) Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin;ortaklı gerçek kişilerde ortakların satın alma kararı. Not: Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge

7 1 Kayıt talep dilekçesi Adına kayıt yapılacak; Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No.sunu içeren belgenin ibrazı Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Bayrak Şahadetnamesi (Yurt dışından satın alınmış ise) 5 Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınamamış ise, bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kâğıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise, satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıtlı olmadığına dair yazısı) 6 Satış Belgesi (Bill Of Sale) apostilli aslı yoksa yeminli tercüme bürosunca yapılmış tercümesi 7 Devir teslim protokolü ve yeminli tercüme bürosunca yapılmış tercümesi 8 Yeni inşa ise Building Sertifikası ve tercümesi 9 a)-tonilato Belgesi b)-gümrük Giriş Beyannamesi (Noter tasdikli.) 6- İTHAL EDİLEN GEMİLERİN MGS YE TESCİLİ. Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge Müdürü veya Liman Başkanı tarafından imzalanmış olacaktır. b) Satış belgesi (Bill Of Sale) Müstenidatlı (Noter huzurunda yetkili kişi tarafından imzalanacak ve noterce de satış belgesine şerh düşülecektir.) olarak düzenlenecektir.

8 7- SİCİLE KAYITLI GEMİLERİN MAHKEME VEYA İCRA YOLU İLE SATIN ALINMASI HALİNDE ALICI ADINA MGS ye TESCİLİ. 1 Tescil talep dilekçesi Adına kayıt yapılacak;, Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Gemi sicil Tasdiknamesi aslı.(dosyasına konulmak üzere ) 5 Mahkeme veya icranın satış yazısı.(aslı) Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge 8- YABANCI BAYRAKLI GEMİLERİN CEBRİ İCRA YOLU İLE TÜRK VATANDAŞINA SATILMASI HALİNDE MGS ye TESCİLİ.

9 1 Kayıt talep dilekçesi, 4 Adına kayıt yapılacak; Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınamamış ise, bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kâğıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise, satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıtlı olmadığına dair yazısı) 5 İcra veya mahkemenin cebri icra yolu ile satış yazısı. 6 Gümrük Müsteşarlığınca verilmiş serbest dolaşım giriş beyannamesi Not: Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge 9- MGS NE KAYITLI TEKNELERİN MİRAS VEYA MAHKEME KARARI YOLU İLE İNTİKAL ETMESİ HALİNDE MİRASCI/MİRASÇILAR ADINA TESCİLİ

10 1 Kayıt talep dilekçesi Adına kayıt yapılacak: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Gemi sicil Tasdiknamesi aslı. (Dosyasına konulmak üzere) 5 Veraset ilamı, mahkeme kararı veya vasiyetname aslı. Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı (Taksim rızaen yapıldı ise,noterce tasdikli taksim 6 mukavelesi) 7 Mahkeme kararıyla satış halinde, mahkemenin alıcı adına tescil yapılmasına ilişkin yazısı 8 İhtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı Not: Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge

11 10- GEMİLERİN SİCİL KAYDININ BAŞKA LİMANA NAKLİ NEDENİYLE YAPILAN İŞLEMLER 1 Sicil Nakil Talep dilekçesi Adına kayıt yapılacak: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Gemi sicil Tasdiknamesinin aslı (değişiklikten önceki) 5 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde) Not : a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge b) Geminin sicil dosyası nakledileceği liman başkanlığına gönderilir.

12 11- MGS YE KAYITLI GEMİLERİN SİCİL KAYDINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE TASDİKNAMESİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ 1 Değişiklik talep dilekçesi Adına kayıt yapılacak: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesinin varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Gemi Tasdiknamesi aslı. 5 Değişikliğine gerekçe olan belge aslı. Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge b) İstenen belgeler gemi dosyalarında var ise, istenilmez.

13 1- GEMİLERİN SİCİLDEN TERKİNİ A- A- Resen Terkin a-geminin Batması Veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Terkini 1 Terkin Talep Dilekçesi Adına kayıt yapılacak: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesinin varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) TTK nın 818 inci maddesi gereğince GSK başkanlığınca geminin batması veya tamirinin ekonomik olmamasıyla ilgili düzenlenen rapor 4 Gemi Tasdiknamesi aslı. (Terkin dosyasına konulmak üzere) Kaptan Talimatı iadesi(varsa) 5 D.E.B. aslı. (Terkin dosyasına konulmak üzere) 6 Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair karar yazısı veya alacaklının muvaffakatı (İhtiyati tedbir kararı dahil) 7 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde)

14 b- Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkını Yitirmesi Nedeniyle Terkini 1 Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını kaybettiğine Dair gemi Sicil Memurluğuna verilen Yazı (Gemi donatanının Türk Vatandaşlığını kaybetmesi ve donatan şirketin yapısındaki değişiklik vb.) Gemi Tasdiknamesi aslı. - Kaptan Talimatı iadesi(varsa) 4 D.E.B. aslı (Terkin dosyasına konulmak üzere) Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair karar yazısı veya alacaklının muvaffakatı (İhtiyati tedbir kararı dahil) 5 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde) B-Talep Üzerine Terkin

15 a- Sicile Tescili İhtiyari olan Gemilerin Terkini 1 Terkin Talep Dilekçesi Adına kayıt yapılacak: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesinin varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri) Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair karar yazısı veya alacaklının muvaffakatı (İhtiyati 4 tedbir kararı dahil) 5 Gemi Tasdiknamesi aslı. 6 D.E.B. aslı. (Terkin dosyasına konulmak üzere) 7 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde) b) Geminin Yurt Dışına Satılması (Türk Bayrağı Çekme Hakkını Kaybetmesi) Nedeniyle Sicilden Terkini

16 1 Terkin Talep dilekçesi Talebi yapanın: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin;ortaklı gerçek kişilerde ortakların bağış yapılmasına 4 dair kararı. 5 Gemi üzerinde takyidat olması halinde kaldırıldığına dair belge Bill Of Sale ve tercümesi (Apostilli aslı yoksa konsolosluk tasdikli sureti ile yeminli tercüme bürosunca 6 yapılmış tercümesi ) 7 Satış Faturası veya onaylı sureti (Bölge Müdürü veya Liman Başkanı tasdikli) 8 Gemi Tasdiknamesi aslı. (Terkin dosyasına konulmak üzere) 9 Kaptan Talimatı iadesi (varsa) 10 Denize Elverişlilik Belgesi (Terkin dosyasına konulmak üzere) 11 Gümrük Çıkış Beyannamesi * (İhracatçılar Birliği tarafından onaylanmış) 1 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde) Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge b) Satış belgesi (Bill Of Sale) Müstenidatlı (Noter huzurunda yetkili kişi tarafından imzalanacak ve noterce de satış belgesine şerh düşülecektir.) olarak düzenlenecektir. (*) Terkinden bir hafta sonra Gümrük Çıkış Beyannamesi getirteceğini dair taahhütname.(noter tasdikli) c) Geminin Bare-Boat(Çıplak Kiralama)Esasına Göre Kiralanması Nedeniyle Sicilden Geçici Olarak Terkini

17 1 Geçici terkin talep dilekçesi, Kiralama yapılacak: Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası. Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri) 4 TTK nın 84. maddesi gereğince Müsteşarlık Makamı Oluru 5 Gemi Tasdiknamesi ve D.E.B. İadesi(aslı) Kaptan Talimatı iadesi (varsa) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğünce Telsiz Ruhsatının İptal 6 Edildiğine Dair Yazı (sicilden terkin işlemi sonrası donatan tarafından iptal işlemi yaptırılır.) Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair karar yazısı veya alacaklının muvaffakatı (İhtiyati 7 tedbir kararı dahil) 8 Gümrük Müdürlüğünce yurt dışına çıkışın yapıldığına dair belge (işlemlerin tamamlanmasından itibaren bir hafta içinde verilecektir) 9 ÖTV defteri stok/iptali. (Olması halinde) Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge b) İstenen belgeler gemi dosyalarında var ise, tekrar istenilmez. d-inşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıtlı Gemilerin Yurt İçinde Alım/Satımı 1-Satıcı

18 1 Satış Talep Dilekçesi Satışı Yapacak;, Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası, satışa ilişkin karar.(noter tasdikli) Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler il Müdürlüğünce onaylı örneği, Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin;ortaklı gerçek kişilerde ortakların satış yapılmasına dair kararı. 5 Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair karar yazısı veya alacaklının muvaffakatı (İhtiyati tedbir kararı dahil) 6 Satış faturası fotokopisi. 7 Takdir Komisyonu kararı (x) Not: Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge (x) Geminin satış değerini tespit etmek için; 1) Sigorta poliçesindeki değeri (satış tarihi, sigorta poliçesinin geçerlilik süresi içinde olması halinde) veya ) Satış senedindeki bedeli esas alınır. (1 veya şıklarındaki bedellerden birisinin günün rayicine uygunluğunun tespit edilmesi halinde, Liman Başkanlığınca (Sicil Memurluğu) rayice uygun olan bedel tercih edilerek, konu Takdir Komisyonuna (Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğü) havale edilmeyecektir.

19 -Alıcı 1 Talep/satın alma talep dilekçesi Adına Tescil yapılacak;, Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası, Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler il Müdürlüğünce onaylı örneği, Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), 4 Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin; ortaklı gerçek kişilerde ortakların satın almaya dair kararı. e- İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıtlı Gemilerin Yurt Dışına Satılması

20 1 Terkin talep dilekçesi Donatan;, Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi.) vergi numarası, Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler il Müdürlüğünce onaylı örneği, Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), - Bill Of Sale ve tercümesi (Apostilli aslı yoksa konsolosluk tasdikli sureti ile yeminli tercüme bürosunca yapılmış tercümesi ) müstenidatlı. 4 Tüzel kişiliklerde karar almaya yetkililerin;ortaklı gerçek kişilerde ortakların satış yapılmasına dair kararı. 5 Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair karar yazısı veya alacaklının muvaffakatı (İhtiyati tedbir kararı dahil) 6 Gemi İnşa Şahadetnamesi (Liman Başkanlığı veya DTO. Onaylı aslı.) 7 Satış Faturası(fotp.) Teslim Tesellüm Protokolü(fotp.) 8 Gümrük Müdürlüğünce yurt dışına çıkışın yapıldığına dair belge (işlemlerin tamamlanmasından itibaren bir hafta içinde verilecektir) Not: Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya Aslı Görülmüştür, Aslı Gibidir kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Bölge

21 1- GEMİ SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLERE DAİR HARÇ ÖDEMELERİ. (E-TAHSİLAT) GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ 1 Gemi Tasdiknamesi Harcı (en az 108,00-TL. / İndirimli en az 1,60-TL.) Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığı Temliki veya Tescil Düzenlenmesi./ Alım-Satım (Takdir Bedeli üzerinden) Kayıtlı Gemi Ölünceye Kadar Bakma Akdi Temliki. 4 Kayıtlı Gemi İvaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisi. 5 Kayıtlı Gemi Üzerinde tesis olunacak ipotek.(toplam ipotek bedeli üzerinden onbinde 9,9) 6 Kira Mukavelelerinin Gemi Siciline şerhi.(toplam Kira bedeli üzerinden onbinde 9,9) 7 Harç Mevzuuna Giren İşlemlerin Terkini.(en az 9,90-TL.) 8 Gemi Sicilinde Yapılan Kayıt Düzeltmeleri.(en az 9,90-TL.) 9 Gemi Siciline Atıf Yapan Belge Suretleri ile Sicil Kayıt Suretleri.(Belge adeti başına 4,60-TL.)

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı