İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6287 sayılı Kanun un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin Esasların son şekli dikkate alınarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Madde 2 - Bu yönergenin amacı; eğitim-öğretim yılından itibaren, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularının kayıt ve kabul koşullarını belirlemektir. Genel İlkeler ve Koşullar Genel İlkeler Madde a) Yurt dışından öğrenci kabul edecek Fakülte kontenjan önerilerinin belirlenerek Genel Sekreterlik tarafından takvim çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu na gönderilmesi, b) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ilgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte önerilmesi halinde yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının değerlendirilmesi, ÖSYS Ek Yerleştirme işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programların yer almaması, c) Söz konusu programların kontenjanları ile öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgilerin Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanması, ç) Yükseköğretim programlarının eğitim ücreti, sağlık raporu vb koşullarının ilan edilmesi, 2- Ön lisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılması, METEB bağlantılı (eğitim öğretim... Endüstri Meslek Lisesinde vb) programlara kontenjan ayrılmaması, 3-Fakülte Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlar için talep edildiği takdirde; Üniversitemizin diğer program kontenjanlarına 1/b maddesindeki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla üniversitemizin ilgili kurulları tarafından aktarılabilmesi, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilmesi, 4- Halihazırda Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kayıtlı ve Üniversitemize bu statüde kayıt olacak öğrencilerin Üniversitemizdeki eğitim hayatları boyunca sadece bir defa başka programa kayıt yaptırma hakkına sahip olması, Üniversite bünyesinde bulunan başka bir programa kayıt yaptırabilmek için kayıtlı olunan programda en az 2 dönem geçirmiş olması Genel Kosullar Madde 3.2 a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul

2 kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, b) Adaylardan 1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, 2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), *3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi. Başvuru Madde 4 - Başvurulara ilişkin açıklamalar, Mart ayından içerisinde İKÜ nün web sayfasında duyurulur. Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında İKÜ Uluslararası Tanıtım ve Yabancı Öğrenci Birim Başkanlığı na e-posta ile ya da kişisel olarak yapılır. Üniversiteye yerleştirmede; a) YÖS, SAT, SAT I, GAOKAO, GCSE, ACT, TAWJIHI, AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA (BACCALAUREATE), DIPLOMA DABIRESTAN, INTERNATIONAL BACCALAUREATE, ABITUR, MATURA, FRENCH BACCALAUREATE, WAEC, NECO, JAMB,, GCE O Level, GCE A Level sınavlarında alınan puanlar, b) Ülkelerde yapılan üniversite giriş sınavlarında alınan puanlar (bu sınavlar aşağıda ve yönergenin ekinde belirtilmiştir), c) TCS Sınavı nda alınan puanlar (Türkiye Cumhuriyeti nin Türk akraba topluluklarında yaptığı sınavdan minimum 40 almış olmak) d) İstanbul Kültür Üniversitesi nin hazırlamış olduğu Yabancı uyruklu Öğrenci Sınavı (İKÜYÖS), e)ösys ye başvurarak elinde sonuç belgesi olan (YGS/LYS) yabancı uyruklu adaylardan Üniversitemiz Lisans ve Önlisans Bölümleri taban yerleştirme puanına sahip olanlar dikkate alınır.

3 Ayrıca; kendi ülkesindeki lise diploması not ortalaması yüzlük sistemde 50 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimini Türkiye de tamamlamış yabancı uyruklu öğrencilerin not ortalaması 55 ve üzerinde olanlar ve TÜBİTAK tarafından tanınan uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış olanların da başvuruları kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre yapılan başvurularda, Türkçe Testi puanı yerleştirmede dikkate alınmaz. Başvuru için gerekli belgeler: 1. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru formu: İKÜ nün web sayfasından ulaşılabilir. 2. Lise diploması: İngilizce ise kopyası, değilse, kendi ülkesindeki noter ya datürk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi. 3. Resmi Not dökümü belgesi: İngilizce ise kopyası, değilse, kendi ülkesindeki noter ya datürk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi. 4. Pasaportun fotokopisi. 5. Varsa sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Yabancı Uyruklu Öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınan, lise bitirme statüsünde olan sınavların ve lise diploma notlarının listesi aşağıdaki gibidir; Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (INTERNATIONAL BACCALAUREATE, ABITUR, MATURA, FRENCH BACCALAUREATE, WAEC, NECO, WASSCE, GCE O Level, GCE A Level sınavları vs.) geçerlilik süreleri sınırsızdır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, JAMB, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlandırılmıştır. - İKÜYÖS: Temel Öğrenme Becerileri Testi nden en az 30 puan almış olmak. - Türkiye genelindeki Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları ndan ilgili Üniversitelerin belirlemiş olduğu minimum giriş puanına sahip olmak.. - SAT I: En az 1000 toplam puan ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için en az 500 matematik puanı almış olmak. - GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti nde yapılan sınavda, en az 450 puan almış olmak. - GCSE: Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az iki konuda A seviyesi (A level) puanı almış olmak. - ACT: Toplam en az 21 puan almış olmak. - TAWJIHI: Ürdün ve Filistin de yapılan sınavda, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 55 olmak. - AL-SHAHADA-AL-THANAWIYYA (BACCALAUREATE): Suriye de yapılan sınavda, fen dalında (Scientific Stream) en az 170 puan ve dil alanında en az 25 puan almış olmak. - DIPLOMA DABIRESTAN: İran da yapılan sınavda, en az 11/20 puan almış olmak - INTERNATIONAL BACCALAUREATE: Diploma notu en az 21 olmak. - Yabancı uyruklu olup Türkiye deki bir liseden mezun olmak. A.B.D. ACT (American College Testing) Math, Science Reasoning ve Composite için en az 24 puan A.B.D. SAT (Scholastic Aptitude Test Reasoning): Math ve Critical Reading Testleri 1600 üzerinden en az 1100 puan ve 800 üzerinden en az 600 Math puanı Afganistan Konkurs General State Exam 265/350 Afganistan Afghanistan Baccalaurean 50% Almanya ABİTUR Sınavı (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) en az 4 Almanya Zeugnis der Reife en fazla 3.5 Arjantin Titulo de Bachiller 10 üzerinden en az 6 Arnavutluk Matura Shtetërore Diploma not ortalaması, zorunlu konu sınavları

4 ve başvurulan programla ilgili olmak üzere alınan seçmeli konu sınavlarının her birinden 10 üzerinden en az 6 Avusturalya New South Wales: Higher School Certificate/ HSC C and Record of Achievement Avusturalya Northern Territory Certificate of Education/ NTCE C and Record of Achievement Avusturalya Queensland: Senior Certificate C Avusturalya South Australian Certificate of Education/SACE and C Record of Achievement Avusturalya Victorian Certificate of Education/VCE and C Statement of Results Avusturalya Western Australia Certificate of Education (WACE) C Avusturalya Australian Capital Territory/ ACT Year 12 Certificate C Avusturya Matura Reifeprüfung en fazla 3.5 Azerbaycan Azerbaijan National Test (TQDK) Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavın her birinden 100 üzerinden en az 26 puan ve group I konularından 200/ 700, group II-IV konularından 250/700 Azerbaycan Azerbaijan Certificate of Complete Secondary 5 üzerinden 3 Education Bangladeş Higher Secondary School Certificate 55/100 Belçika Abschlusszeugnis der Oberstufe des %50 veya 10/20 Sekundarunterrichts Belçika Certificat d'enseignement Secondaire Supérieur %50 veya 10/20 Belçika Diploma van secundair onderwijs %50 veya 10/20 Benin Baccalaureat Kas.20 Beyaz Rusya Belorussian Central Testing Results Central Testing konularından 100 üzerinden en az 30 olmak üzere, toplam 600 üzerinden en az 300 puan Beyaz Rusya Belorussian Atestat 3/5 veya 6/10 Beyaz Rusya Belorussian Diplom O Srednom Obrazavanitestatat 3/5 veya 6/10 Beyaz Rusya Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukcii 3/5 veya 6/10 Beyaz Rusya Attestat o (Obschem) Srednem Obrazovanii 3/5 veya 6/10 Bolivya Titulo de Bachiller en Humanidades 7 üzerinden 4 Bolivya Diploma Grado 7 üzerinden 4 Bosna Hersek Diploma o polozenom ispitu 5 üzerinden 3 Bosna Hersek Diploma o polozenom zavrsnom ispitu 5 üzerinden 3 Bosna Hersek Diploma o zavrsenoj gimnaziji (1998-) 5 üzerinden 3 Bosna Hersek Diploma o zavrsenoj srednjoj skoli (1992-) 5 üzerinden 3 Bosna Hersek Svjedocanstvo svjedozba o zavrsenom obrazovanju 5 üzerinden 3 Bosna Hersek Svjedozba o maturiu 5 üzerinden 3 Burkina Faso Lise Diploması 55/100 Burkina Faso Burkina Faso Baccalaureat 11/20 Brezilya Certificado de Ensino Médio 10 üzerinden 5 Bulgaristan Dârzhaven Zrelosten Izpit -Bulgarian Matura Başvurulan programla ilgili olmak üzere 100 üzerinden en az 41veya 6 üzerinden 4 Cezayir Baccalauréat 11/20 Cezayir Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire 11/20 général Çad Chad Baccalaureat 11/20 Çek Cumhuriyeti Maturita from gymnazium en fazla 5 üzerinden 3,5 Çek Cumhuriyeti Maturitní zkouška en fazla 5 üzerinden 3,5 Çek Cumhuriyeti Vysvedceni o maturitní zkousce en fazla 5 üzerinden 3,5 Çin Halk Cumh. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 450 Danimarka Bevis for Hojere Forberedeiseseksamen 13 üzerinden 8

5 Danimarka Bevis for Studentereksamen (certificate of student 13 üzerinden 8 examination) Danimarka HF Higner preperatory examination 13 üzerinden 8 Dominik Cumh. Certificación (Pruebas Nacionales de Conclusion de 55/100 la Educación Media) Dominik Cumh. Certificado Oficial de Suficiencia en los Estudios 55/100 Secondarios Dominik Cumh. Diploma de Conclusión de la Educación Media 55/100 Dominik Cumh. Diploma Título de Bachiller General 55/100 Ekvator Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias 5/10 veya 12/20 Ekvator Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral 5/10 veya 12/20 Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah veya Cukup avarage 6/10, 60/100 UAN Sınavı Ermenistan Hasunutian vkaiakan (attestat) 5 üzerinden 3 Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus 5 üzerinden 3 Estonya Riigieksamenitunnistus 5 üzerinden 3 Etiyopya Ethiopian Higher Education Entrance Examination 60/100 Fas Baccalauréat 20 üzerinden 12 Fas Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Filipinler High School Diploma (kurso sa sekundarya) 55/100 Filistin Ürdün ve Filistin Tawjihi Scientific Stream dalından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 55 Finlandiya Studentexamensbetyg Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4 Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4 Fransa Fransız Bakaloryası 20 üzerinden en az 10 diploma notu Gambiya General Certificate of Education en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesinde puan Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) Matematik ve İngilizce dahil en az 6 konuda geçer not ve bu 6 konudan 3'ünden Credit sahibi Gana West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE, ) West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi i Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras 70/100 Güney Afrika National Senior certificate en az 5 konuda 60/100 Güney Afrika Senior certificate en az 5 konuda 60/100 Gürcistan Sashualo Skolis Atestati 5 üzerinden 3 Gürcistan Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden 3 Hırvatistan Maturalna svjedodzba 5 üzerinden 3 Hırvatistan Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju 5 üzerinden 3 Hırvatistan Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi 5 üzerinden 3 Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC) en az %65 Hindistan Indian School Certificate (ISC) en az %65 Hollanda Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 10 üzerinden 5 Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras 61/100 veya 5 üzerinden 3 Hong Kong Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC) Irak Al-Edadiyah 60/100 Irak Al-Idadiyah 60/100 Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan İngiltere General Certificate of Education GCE En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan İran İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi Diploma ve sınav notu 20 üzerinden en az 11

6 İrlanda Leaving Certificate (Established) en az 2 si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konuda (Higher Level konuları için en az C3 notu, diğer konular için en az D3 notu) İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu (zorunlu) İskoçya Scottish Qualifications Certificate Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu (zorunlu) İspanya Bachillerato (Baccalaureate) 06.Eki İspanya Título de Bachiller 10 üzerinden 6 İsrail Te'udat Bagrut 60/100 veya 6/10 İsveç Avgångsbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden 2 İsveç Slutbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden 2 İsviçre Attestato di Maturitá 5 üzerinden 3 İsviçre Certificat de Maturité 5 üzerinden 3 İsviçre Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis 5 üzerinden 3 İsviçre Kantonale Maturitätszeugnisse 5 üzerinden 3 İsviçre Maturitätszeugnis 5 üzerinden 3 İtalya Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 60/100 istruzione secondaria superior İtalya Diploma di Maturitá 60/100 İzlanda Stúdentspróf 10 üzerinden 5 Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho 5 üzerinden 3 Kamerun Ameroon GCE Ordinary Level Examinations en az 4 konuda 2/4 Kamerun Cameroon GCE Advanced Level Examinations en az 4 konuda 2/4 Kamerun Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 11 Kamerun Diplôme de Bachelier de l'enseignement du Second 20 üzerinden 11 Degré Kanada Provincial High School Graduation Diplomas Diploma notu en az %60 Karadağ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi 5 üzerinden 3 Karadağ Svjedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vaspranju 5 üzerinden 3 Kazakistan Orta bilim turaly attestat 5 üzerinden 3 Kazakistan Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii 5 üzerinden 3 Kazakistan Kazakhstan National University Test 125 üzerinden en az 50 Kenya Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) En az C+ ortalamaya sahip olmak Kırgızistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 12 üzerinden 7 Kırgızistan Kyrgyzstan National Scholarship Test Math, critical thinking, reading and understanding, and grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 245 üzerinden en az 114 Kolombiya Diploma de Bachiller 60/100 Kolombiya Bachillerato 10 üzerinden 6 Kore Graduation Certificate 4 üzerinden 2 Kore Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School 4 üzerinden 2 Diploma Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte 5 üzerinden 3 gjimnazin Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te 5 üzerinden 3 pergjithshme gjimnazin K.K.T.C. GCE AL GCE AL sonucuna sahip olanlar Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama 60/100 Küba Título de Bachiller Certificado de Fin de Estudios 60/100 Secundarias Küba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras 60/100

7 Letonya Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu 10 üzerinden 6 Letonya Brandos Atestatas (Maturita-certificate) 10 üzerinden 6 Libya General Secondary Education Certificate 60/100 Litvanya General Secondary Education Certificate 60/100 Lübnan Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais Général) Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden 55,20 üzerinden 11 Lüksemburg Lüksemburg Diplôme Diploma sahibi olmak Lüksemburg Certificat de Fin d'etudes Secondaires Diploma sahibi olmak Macaristan Gimnazium erettsegi bizonyitvany 5 üzerinden 3 Makedonya Svidetelstvo za zavrseno sredno obrazovanie 5 üzerinden 3 Makedonya Diploma za polozen zavrsen ispit (gimnazia) 5 üzerinden 3 Makedonya Diplome per dhenien e provimit te pjekurise 5 üzerinden 3 Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia en fazla C5-6 Malta Malta Matriculation Certificate 64/100 Meksika Certificado de Bachillerato General Unico 5'li skalada 6/10 4'lü skalada 7/10 Mısır Thanaweya A'ama 50/100 Moğolistan Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee) en az %60 veya 3/5 Moldovya Atestat de maturitate başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6 Moldovya Atestat de studii medii de cultura generala başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 7 Moldovya Diploma de absolvire a invatamintului mediu general başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6 Moldovya Diploma de Bacalaureat başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6 Nijerya Nigeria (JAMB) At least 185 points Nijerya Nigeria (WAEC) West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE, NECO) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi veya Türkiye deki liselere denk olan bir liseden 100 üzerinden minimum 55 not ortalamasına sahip olanlar Nijerya Nigeria (WASSCEE) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi Nijer Lise Diploması 55/100 Nijer Diploma Bacalaureat 20 üzerinden 11 Norveç Vitnemål videregående opplæring 6 üzerinden 3 Orta Afrika Cum. Diploma Bacalaureat 20 üzerinden 11 Özbekistan Attestat o srednem brazovanii (Özbekistan) 5 üzerinden 3 Özbekistan O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma (Özbekistan) 5 üzerinden 3 Pakistan GCSE en az iki konuda A seviyesi (A level) puanı Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) almış En az %65 olmak. ve 1 yıl üniversiteye hazırlık FSc Peru Certificado de Educación Secundaria Común 20 üzerinden 12 Completa (quinto) Peru Certificado Oficial de Estudios 20 üzerinden 12 Polonya Swiadectwo Dojrzalosci %50 veya 2/6 Polonya Matura %50 veya 3/6 Portekiz Certificado de Fim de Estudos Secondários Ara.20 Portekiz Cursos tecnológicos do ensino secundário Ara.20 Portekiz Diploma de Ensino Secundário from Cursos Ara.20 cientifico-humanisticos Portekiz Diploma de estudos secundários Ara.20 Romanya Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic) 10 üzerinden en az 6 Rusya Russian National Final School Exam - EGE Başvurulan programla ilgili olmak üzere dört sınavın herbirinden 100 üzerinden en az 42 ve toplam 400 üzerinden 242 Rusya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii 5 üzerinden 3 Rusya Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden 3

8 Senegal Senegal Baccalauréat de lenseignement Secondaire 20 üzerinden 12

9 (Série L and S) Sırbistan Diploma o polozenom maturskom ispitu 5 üzerinden 3 Sırbistan Diploma o polozenom zavrsnom ispitu 5 üzerinden 3 Sırbistan Diploma o stecenom srednem obrazovanju 5 üzerinden 3 Sırbistan Diploma o Završenoj Srednjoj Školi 5 üzerinden 3 Singapur Singapore-Cambridge GCE A-level examination en az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AOseviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AOseviyesinde konu Slovakya Maturita from gymnazium 5 üzerinden en fazla 3 Slovakya Maturitní zkouška 5 üzerinden en fazla 3 Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce 5 üzerinden en fazla 3 Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) 5 üzerinden 3 Slovenya Poklicna matura + maturitetni tecaj 5 üzerinden 3 Sri Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level) Matematik ve İngilizce konuları zorunlu olmak üzere en az üç konudan "Credit" Sudan Higher Secondary School Certificate 60/100 ve2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Sudan Sudan School Certificate 60/100 ve2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Sudan The Secondary School Certificate 60/100 ve2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Suriye Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya / Baccalauréat Scientific ve Literary Streams dallarından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 240 üzerinden en az 160 Suudi Arabistan Suudi Arabistan Tawjihiyya 55/100 Somali Lise bitirme Sertifikası, diploması Diploma notu minimum 55 Şili Prueba de Selección Universitaria (PSU) en az 600/850 puan Şili Licencia de Education Media 7 üzerinden 4 Şili Licencia de Ensenanza Media 7 üzerinden 4 Tacikistan Attestat dar borai malimati miyona 5 üzerinden 3 Tanzanya National Form VI Examination Certificate Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 2 Principal seviyesi ve 1 Subsidiary seviye Tanzanya Advanced Certificate of Secondary Education 50/100 (ACSE) (A level) Tayland Matayom VI (M6) 55/100 veya 2/4 Tayland Maw 6 55/100 veya 2/4 Togo Baccalauréat 20 üzerinden 11 Tunus Baccalauréat de l'enseignement secondaire 20 üzerinden 11 Türkiye YGS ve LYS'ye girmiş yabancı uyruklu öğrenciler Üniversitemiz Lisans ve Önlisans Bölümleri taban yerleştirme puanına sahip olanlar (Taban puan yoksa Senato tarafından değerlendirilecektir) Türkiye Türkiye'deki Üniversitelerde yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavılar (YÖS) Üniversiteler tarafından kabul edilen taban puan Türkiye Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) En az 30 Türkmenistan Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden 3 Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az not Uganda Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 2 konudan en az E notu Ukrayna Ukrainian External Independent Testing - ZNO en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200 Ukrayna Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii 5 üzerinden 3 Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu 12 üzerinden 7 Uluslararası Uluslararası Bakalorya (IB) 20 Uluslararası Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% Uluslararası TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim Altın, gümüş ve bronz madalyalar olimpiyatları

10 Venezuela Titulo de Bachiller (Venezuela) 13-15/20 Venezuela Venezuela Bachillerato 13-15/20 Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc (certificate kha average 6-6,5 / 10 from secondary education) Vietnam Bang Tu Tai Hai (baccalaureat II) kha average 6-6,5 / 10 Vietnam Giay Chung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional kha average 6-6,5 / 10 certificate) + admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc) Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement Konuların 4'ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere en az 5 konudan 3 / 4 Yunanistan I Apolitírio Enaíou Lykeíou I 12,5 / 20 Zambia Zambia School Certificate İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 5 - Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri, tamamen İKÜ nün önceliğindedir. İKÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Bir bölüm veya programın kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların, Senato kararı ile diğer bölüm veya programların kontenjanlarına eklenmesi mümkündür. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden, bu yönergenin 4. maddesinde belirtilen puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeyleri, İKÜ tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde yine İKÜ tarafından değerlendirilecektir. C1 C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B1 B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Üniversitemiz bünyesindeki Türkçe Öğretim Birimimizde ücretsiz Türkçe kurslarına katılmalıdır Öğretim dili Türkçe olmayan bölüm ve programlara yerleştirilen adaylar ise, Türkçe düzeyleri A1 veya A2 olsa dahi öğrenime başlayabilirler Üniversitemizde kayıtlı olan ve kayıt yaptıracak öğrencilerden; Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı liselerden mezun olanlardan Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi aranmaz. Söz konusu öğrenciler Türkçe Dil Hazırlık Sınıfı ndan muaf tutulurlar. Öğretim Dili Madde 6 - Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören bölüm ve programlara başvuranlar, Yabancı Diller Merkezi tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı na girmek zorundadırlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı nda yeterli bulunanlar, kayıt oldukları fakülte veya meslek yüksekokulunun birinci yarıyılına başlarlar. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen koşullardan birini sağlayan öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ndan muaftırlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı na katılmamış veya katılıp da bu sınavda yeterli bulunmamış olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı na kayıt olurlar. Uluslararası yeterlik sınavlarından, Senato tarafından kabul edilen en az dereceleri, son iki yıl içinde aldıklarını kanıtlayan veya geldikleri yükseköğretim kurumlarından yeterlik aldıkları Merkez tarafından saptanan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ndan muaf tutulurlar. Türkçe Yeterlilikleri İçin Kabul Edilen Sınavlar aşağıdaki gibidir;

11 Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri veya İKÜ Türkçe Öğretim Birimi tarafından açılan Türkçe kurslarından (100 lük sistemde) 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olmak ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından (100 lük sistemde) 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almış olmak. Sonuçların duyurulması Madde 7 - Başvuru sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilir, aynı zamanda, İKÜ nün web sayfasında da duyurulur. Kabul edilen adaylara, İKÜ tarafınd an bir kabul mektubu gönderilir. Kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler istedikleri takdirde öğrenim görecekleri akademik yarıyıl başlamadan 6 ay önce Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen Türkçe kurslarına katılabilirler. Vize muafiyeti olmayan ülkelerden gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin, kendilerine gönderilen kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği ne giderek Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Kayıt Madde 8 - Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt için gerekli belgeler: 1. Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse Yeminli Tercüme Bürosu tarafından hazırlanmış İngilizce veya Türkçe tercümesi, 2.Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği, 3. Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse Tercüme Bürosu tarafından hazırlanmış İngilizce veya Türkçe tercümesi 4. Sınav sonuç belgesinin aslının ibrazı veya sınav sonuçlarının görülebileceği resmi websayfasından internet çıktısı, 5. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların İngilizce açıklama bölümü varsa fotokopisi yoksa kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesi veya Türkiye deki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden onaylanmış örneği. 6. Vize muafiyeti olmayan Ülkelerden gelecek öğrenciler için Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları Öğrenim Vizesi (Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası) 7.Yeni İkametgâh tezkeresi (Öğrenci vizesi alarak Ülkemize gelen uluslararası öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik dönemi takip eden dönem başlangıcına kadar yeni ikamet tezkerelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve Emniyet Genel Müdürlüğü durum hakkında bilgilendirilir). 8. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin aslı ibraz edilmek koşuluyla belgelerin fotokopileri veya sınav merkezinin resmi websayfası üzerinden sonuçlarına ulaşılabiliyorsa internet çıktısı (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı liselerden mezun olan adaylardan transkript istenmez, mezuniyeti M.E.B e bağlı olmayan liselerden mezun olan adaylardan, şayet diploma ve/veya mezuniyet belgesi, transkript/not dökümü ile aynı sayfada ise sözkonusu aday öğrencilerden ayrıca diploma veya transkript istenmez) 9. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. 10. Altı adet vesikalık fotoğraf. 11. Sağlık Sigortasının ibrazı

12 (Sağlık sigortasının kapsamı İkamet Tezkeresi başvurusu yapmak için gerekli teminatları karşılamak zorundadır.) Eğitim ve Öğretim Madde 9 - Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. Ücret Madde 10 - Öğrenim ücretinin tutarı, Üniversite Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

13 Teminat Miktarı Madde 11 Yabancı uyruklu öğrencilerin maddi olanaklarının, Türkiye de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlayacağını gösteren maddi güvencenin tutarı ve şekli, Üniversite Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. İntibak Madde 12 Üniversitemizin ilgili lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran ve yaptıracak olan tüm öğrencileri kapsamak üzere iş bu değişiklikler düzenlenmiştir. Yürürlük Madde 13 - Bu yönerge, İKÜ Senatosu nun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 -Bu yönerge hükümlerini, İKÜ Rektörü yürütür.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı