PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

2 AÇIKLAMALAR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından proje başvurusu kabul edilen Fon Yöneticileri veya Aday Fon Yöneticileri tarafından oluşturulmuş veya oluşturulacak Girişim Sermayesi Fonlarına hibe desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Bu Kılavuz, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programına başvuru yapacak kişiler için başvuru dosyasının nasıl hazırlanması gerektiğini anlatan bir dokümandır. Fon Yöneticisi veya Aday Fon Yöneticisiyseniz ve Girişim Sermayesi Destekleme Programından yararlanmak istiyorsanız başvurunuzu bu kılavuzda yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlayınız. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuru formu ve eklerinde istenilen tüm bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz doldurularak söz konusu bilgi ve belgelerden oluşan bir başvuru dosyası hazırlanmalı ve hazırlanan başvuru dosyasının, CD ortamındaki kopyaları ile beraber basılı üç (3) nüsha olarak çağrıda belirtilen proje başvurusu son tarihine kadar başvuru formunda belirtilen TÜBİTAK adresine ulaştırılması gerekmektedir. Bu kılavuzda; BÖLÜM I de Aday Fon Yöneticilerinin Başvuru Formunun doldurmasına ilişkin bilgiler, BÖLÜM II de Fon Yöneticilerinin Başvuru Formunun doldurmasına ilişkin bilgiler, yer almaktadır. Henüz bir tüzel kişiliğiniz yok ise ve bir ekip olarak başvuru sonrasında tüzel kişilik (fon yönetim şirketi veya tüzel kişiliğe haiz fon) kurmak üzere başvuru yapıyorsanız; Aday Fon Yöneticisi Başvuru Formu nu aşağıdaki Bölüm 1 de yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz. Bir tüzel kişilik iseniz (fon yönetim şirketi veya tüzel kişiliğe haiz fon); Fon Yöneticisi Başvuru Formu nu aşağıdaki Bölüm 2 de yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz. Tablodaki bilgilerin yetersiz veya eksik olduğunu düşündüğünüz takdirde, tabloda istenilen bilgilere ek olarak bilgi ve/veya belge sunabilirsiniz GİSDEP-2013/01-PBHK 1/7

3 BÖLÜM 1. ADAY FON YÖNETİCİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER A. Aday Fon Yöneticisi Temsil Yetkilisi/Yetkilileri Bilgileri Başvuru süreci, Aday Fon Yöneticisi temsil yetkilisinin Ek-1. de yer alan başvuru dilekçesini doldurması ile başlayacaktır. Daha sonra bu bölümdeki tabloya, Aday Fon Yöneticisini temsile yetkili kişi/kişilerin istenilen bilgileri yazılacaktır. Programın Uygulama Esasları gereği uygun bulunması halinde Aday Fon Yöneticilerinin tüzel kişiliğe haiz Fon Yöneticisi kurmaları beklenmektedir. Bu nedenle, kurulması planlanan Fon Yöneticisinin Temel Bilgilerinin (FYTB) Ek-2.; merkezi, hukuki yapısı, kurucu ortakları, sermayesi, organizasyon şeması, iş akış şeması, kilit personel bilgileri, yönetim, denetim ve danışma organları, yatırım komitesi ve danışma kurulu vb. bilgileri içeren dokümanın başvuru formunun ekinde bulunması gerekmektedir. B. Aday Fon Yöneticisi Ekibinin Bilgileri Bu bölümündeki tabloda yer alan bilgilerin Aday Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişiler için doldurulması gerekmektedir. C. Aday Fon Yöneticisi Bünyesinde Yer Alan Kişilerin Özgeçmiş, Deneyim ve Bilgileri C.1. bölümünde istenilen Aday Fon Yöneticisi ekibinin özgeçmişleri (EÖ) aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır: a. CV b. Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (yabancı uyruklular için noter onaylı pasaport örneğinin yeminli Türkçe tercümesi) c. Son mezun oldukları programa ilişkin mezuniyet belgesinin onaylı nüshası (fotokopisi) ile yabancı okullar için yeminli Türkçe tercümesi Aday Fon Yöneticisi ekibine ilişkin referans listesi başvuru formunun Ek-3. tablosu doldurularak belirtilmelidir. Ayrıca listede yer alan kişilerden alınan referans mektubu var ise, bu mektuplar başvuru formuna eklenmelidir. C.2. bölümünde Aday Fon Yöneticisi ekibinin genel deneyimleri olarak kariyerindeki tüm deneyimler ifade edilmektedir. Genel deneyimlerin anlatıldığı dokümanda, bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi veya ticaret alanlarındaki deneyimleri ile iş kurma ve yönetim deneyimleri, işletme finansmanı tekniklerini uygulama deneyimleri vb. deneyimler yer almalıdır. Ayrıca, Aday Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin birlikte yaptıkları çalışmaları (yatırımlar, projeler vb.) belirten doküman başvuru formunun ekinde sunulmalıdır. Aday Fon Yöneticisi ekibinin yatırım deneyimleri, Ek-4. tablosu doldurularak belirtilmelidir GİSDEP-2013/01-PBHK 2/7

4 Ek-4 tablosunda, yatırım aşamaları olarak belirtilen çekirdek ve başlangıç alanına teknoloji ve yenilik odaklı olmayan şirketlere yapılan çekirdek ve başlangıç aşaması yatırımların, tüm yatırımlar içerisindeki payı yazılmalıdır. Aynı tablonun teknoloji ve yenilik odaklı çekirdek ve başlangıç alanına teknoloji ve yenilik odaklı ve çekirdek ve başlangıç aşamasındaki şirketlere yapılan yatırımların tüm yatırımlar içerisindeki payı yazılmalıdır. Diğer alanına, teknoloji ve yenilik odaklı ve çekirdek ve başlangıç aşaması yatırımı olmayan yatırımların tüm yatırımlar içerisindeki payı yazılmalıdır. Ayrıca, Aday Fon Yöneticisi ekibinin yaptıkları çıkışı gerçekleşen yatırımlardan ne şekilde çıktıklarına ilişkin detaylı bilgi başvuru formunun ekinde sunulmalıdır. C.3. Aday Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin son on (10) yıl içerisinde yaptıkları yatırımların yatırımlara giriş tarihleri, yatırımlardan çıkış durumları, çıkış tarihleri, çıkış stratejileri, iç verimlilik oranı, net varlık değeri, yatırımların odaklandığı aşamalar (çekirdek, başlangıç, diğer), yatırım yapılan şirket türleri (teknoloji ve yenilik odaklı) vb. bilgilerin yer aldığı doküman Aday Fon Yöneticisi tarafından hazırlanmalı ve başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. C.4. Aday Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin yaptığı yatırımlardan çıkışı gerçekleştirilmiş en az ikisine ilişkin yatırım yapılan şirketin sektörü, aşaması (çekirdek, başlangıç, diğer), yatırım yapılan şirket türleri (teknoloji ve yenilik odaklı vb), aktif büyüklüğü, ortaklık payı, sektör payı, dış ticaret hacmi, cirosu, halka açıklık durumu, yatırım ve çıkış süreçleri, yatırımların akıbeti vb. bilgileri içeren doküman Aday Fon Yöneticisi tarafından hazırlanmalı ve başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. C.5. Aday Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin yatırım portföyünde yer alan en az iki yatırımları (varsa) hakkında detaylı bilgiler, yatırım yapılan şirketin sektörü, aşaması (çekirdek, başlangıç, gelişme, teknoloji ve yenilik odaklı vb.), aktif büyüklüğü, ortaklık payı, sektör payı, dış ticaret hacmi, cirosu, halka açıklık durumu, çıkış stratejileri, vb. içerecek şekilde Aday Fon Yöneticisi tarafından hazırlanmalı ve başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. C.6. Aday Fon Yöneticisi, fon yöneticisi statüsüne geçtiği zaman bünyesinde kurmayı planladığı Yatırım Komitesi Üyelerine ve Danışmanlara ilişkin bilgiler, Ek-5. tablosunda yer almalıdır. Ayrıca, yatırım komitesini oluşturan kişilerin birlikte yaptıkları çalışmaları (yatırımlar, projeler vb.) belirten doküman başvuru formunun ekinde sunulmalıdır. D. Aday Fon Yöneticisi Girişim Sermayesi Fonuna İlişkin Teşebbüsleri D.1. Aday Fon Yöneticisinin kurmayı planladığı Girişim Sermayesi Fonuna yönelik yatırımcılardan sermaye taahhütleri var ise; Ek-6. doldurulmalıdır. Aday Fon Yöneticisinin kurmayı planladığı Girişim Sermayesi Fonuna yönelik yatırımcılardan henüz bir sermaye taahhüdü yoksa; Ek-7. doldurulmalıdır. Ayrıca, Aday Fon Yöneticisinin Sermaye Oluşturma Stratejisi belirtilen doküman başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. E. Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Diğer Dokümanlar Listesi Kurulması planlanan Girişim Sermayesi Fonunun odaklanacağı alan (sektör önceliği, çekirdek veya başlangıç aşaması önceliği, bölge önceliği, vb.) planlanan inceleme stratejileri, yatırım planları, planlanan yatırım, yönetim ve çıkış stratejileri, yatırım ve yönetim süre ve süreçleri, hedef yatırımcıları, planlanan fon 1514-GİSDEP-2013/01-PBHK 3/7

5 yönetim maliyeti, planlanan fon getiri oranı, planlanan performans primi, planlanan karın paylaşımı vb. bilgileri içeren doküman başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Kurulması planlanan fona ilişkin başka kurum ve kuruluşlardan destek alınması planlanıyor ise, buna ilişkin bilgiler başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Aday Fon Yöneticisinin denetim, raporlama ve risk kontrol süreçlerinin açıklandığı belge başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. E.E. Taahhütname F. Taahhütname Ek-8 de yer alan Taahhütname (T) Aday Fon Föneticisi ekibinin her bir üyesi tarafından imzalanmalıdır GİSDEP-2013/01-PBHK 4/7

6 BÖLÜM 2. FON YÖNETİCİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER A. Fon Yöneticisi Bilgileri Başvuru süreci, Fon Yöneticisi Yetkilisinin Ek-1. de yer alan başvuru dilekçesini doldurması ile başlayacaktır. Daha sonra bu bölümdeki tabloda, Fon Yöneticisine ilişkin alanların doldurulması gerekmektedir. Ayrıca, merkezi, varsa irtibat bürosu veya şubesi, hukuki yapısı, kurucu ortakları, sermayesi, organizasyon şeması, iş akış şeması, kilit personel bilgileri, yönetim, denetim ve danışma organları, yatırım komitesi ve danışma kurulu, kurumsal yönetim bilgileri vb. bilgileri içeren dokümanın başvuru formunun ekinde bulunması gerekmektedir. Fon yetkilisi/yetkilileri bölümüne, Fon Yöneticisini en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişilerin istenilen bilgileri yazılmalıdır. Ayrıca, Fon Yöneticisine ilişkin belgeler olarak; Fon Yöneticisine ait vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi (TSG), imza sirküleri, yıllık rapor, son döneme ait güncel faaliyet raporu, denetlenmiş mali tablolar,vb. belgelerin başvuru formunun ekinde bulunması gerekmektedir. B. Fon Yöneticisi Ekibinin Bilgileri Bu bölümündeki tabloda yer alan bilgilerin Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişiler için doldurulması gerekmektedir. C. Fon Yöneticisi Bünyesinde Yer Alan/Alacak Kişilerin Özgeçmiş, Deneyim ve Bilgileri C.1. bölümünde istenilen Fon Yöneticisi ekibinin özgeçmişleri (EÖ) aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır: a. CV b. Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (yabancı uyruklular için noter onaylı pasaport örneğinin yeminli Türkçe tercümesi) c. Son mezun oldukları programa ilişkin mezuniyet belgesinin onaylı nüshası (fotokopisi) ile yabancı okullar için yeminli Türkçe tercümesi Fon Yöneticisi ekibine ilişkin referans listesi başvuru formunun Ek-2. tablosu doldurularak belirtilmelidir. Ayrıca listede yer alan kişilerden alınan referans mektubu var ise, bu mektuplar başvuru formuna eklenmelidir. C.2. bölümünde Fon Yöneticisi ekibinin genel deneyimleri olarak kariyerindeki tüm deneyimler ifade edilmektedir. Genel deneyimlerin belirtildiği dokümanda, bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi veya ticaret alanlarındaki deneyimleri ile iş kurma ve yönetim deneyimleri, işletme finansmanı tekniklerini uygulama deneyimleri vb. deneyimler yer almalıdır. Ayrıca, fon yöneticisi ekibini oluşturan 1514-GİSDEP-2013/01-PBHK 5/7

7 kişilerin birlikte yaptıkları çalışmaları (yatırımlar, projeler vb.) belirten doküman başvuru formunun ekinde sunulmalıdır. Fon Yöneticisi ekibinin yatırım deneyimleri, Ek-3. Tablosu doldurularak belirtilmelidir. Ek-3 tablosunda, yatırım aşamaları olarak belirtilen çekirdek ve başlangıç alanına teknoloji ve yenilik odaklı olmayan şirketlere yapılan çekirdek ve başlangıç aşaması yatırımların, tüm yatırımlar içerisindeki payı yazılmalıdır. Aynı tablonun teknoloji ve yenilik odaklı çekirdek ve başlangıç alanına teknoloji ve yenilik odaklı ve çekirdek ve başlangıç aşamasındaki şirketlere yapılan yatırımların tüm yatırımlar içerisindeki payı yazılmalıdır. Diğer alanına, teknoloji ve yenilik odaklı ve çekirdek ve başlangıç aşaması yatırımı olmayan yatırımların tüm yatırımlar içerisindeki payı yazılmalıdır. Ayrıca, fon yöneticisi ekibinin yaptıkları çıkışı gerçekleşen yatırımlardan ne şekilde çıktıklarına ilişkin detaylı bilgi başvuru formunun ekinde sunulmalıdır. C.3. Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin son on (10) yıl içerisinde yaptıkları yatırımların, yatırımlara giriş tarihleri, yatırımlardan çıkış durumları, çıkış tarihleri, çıkış stratejileri, iç verimlilik oranı, net varlık değeri, yatırımların odaklandığı aşamalar (çekirdek, başlangıç, diğer), yatırım yapılan şirket türleri (teknoloji ve yenilik odaklı vb.) bilgilerin yer aldığı doküman Fon Yöneticisi tarafından hazırlanmalı ve başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. C.4. Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin yaptığı yatırımlardan çıkışı gerçekleştirilmiş en az ikisine ilişkin yatırım yapılan şirketin sektörü, aşaması (çekirdek, başlangıç, diğer), yatırım yapılan şirket türleri (teknoloji ve yenilik odaklı vb.), aktif büyüklüğü, ortaklık payı, sektör payı, dış ticaret hacmi, cirosu, halka açıklık durumu, yatırım ve çıkış süreçleri, yatırımların akıbeti vb. bilgileri içeren doküman Fon Yöneticisi tarafından hazırlanmalı ve başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. C.5. Fon Yöneticisi ekibini oluşturan kişilerin yatırım portföyünde yer alan en az iki yatırımları (varsa) hakkında detaylı bilgiler, yatırım yapılan şirketin sektörü, aşaması (çekirdek, başlangıç, gelişme, teknoloji ve yenilik odaklı vb.), aktif büyüklüğü, ortaklık payı, sektör payı, dış ticaret hacmi, cirosu, halka açıklık durumu, çıkış stratejileri, vb. içerecek şekilde Fon Yöneticisi tarafından hazırlanmalı ve başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. C.6. Fon Yöneticisinin bünyesinde kurduğu veya kurmayı planladığı Yatırım Komitesi Üyelerine ve Danışmanlara ilişkin bilgiler, Ek-4. Tablosunda yer almalıdır. Ayrıca, yatırım komitesini oluşturan kişilerin birlikte yaptıkları çalışmaları (yatırımlar, projeler vb.) belirten doküman başvuru formunun ekinde sunulmalıdır. D. Fon Yöneticisinin Fon Yönetim Deneyimi ve Fon Yöneticisi Girişim Sermayesi Fon Teşebbüsleri D.1. Fon Yöneticisinin fon yönetim deneyimi var ise Ek-5. doldurulmalıdır. D.2. Fon Yöneticisinin yöneteceği Girişim Sermayesi Fonu kurulmuş ise, öncelikle bu fonun aktif yatırımının olmaması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, fonun hiç yatırım yapmamış olması veya bütün yatırımlarının çıkışının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda, kurulmuş girişim sermayesi fon bilgileri için Ek-6. doldurulmalıdır. Ayrıca, fonun hukuki yapısı, yatırım, yönetim, çıkış süreç ve stratejileri, çıkışı gerçekleşmiş yatırımlara 1514-GİSDEP-2013/01-PBHK 6/7

8 ikişkin detaylı bilgileri içeren doküman başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Kurulmuş Girişim Sermayesi Fonunun varsa çıkışı gerçekleşmiş son 3 yatırımına ilişkin ayrıntılı bilgiler başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Fon Yöneticisi tarafından girişim sermayesi fonu kurulmamış ancak diğer yatırımcılardan sermaye taahhüdü alınmış ise kurulması planlanan fonun sermaye yapısı ve ortaklık bilgileri, Ek-7. doldurularak başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Fon Yöneticisi tarafından girişim sermayesi fonu kurulmamış ve diğer yatırımcılardan herhangi bir sermaye taahhüdü alınmamış ise kurulması planlanan Fonun öngörülen sermaye yapısı ve ortaklık bilgileri, Ek-8. doldurularak başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Ayrıca, bu fona ilişkin sermaye oluşturma stratejisini belirten doküman başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. E. Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Diğer Dokümanlar A. girişbşvuru Dosyası Kontrol Listesi Girişim Sermayesi Fonu kurulmamış ise, kurulması planlanan fonun odaklanacağı alan (sektör önceliği, çekirdek veya başlangıç aşaması önceliği, bölge önceliği, vb.) planlanan inceleme stratejileri, yatırım planları, planlanan yatırım, yönetim ve çıkış stratejileri, yatırım ve yönetim süre ve süreçleri, hedef yatırımcıları, planlanan fon yönetim maliyeti, planlanan fon getiri oranı, planlanan performans primi, planlanan karın paylaşımı vb. bilgileri içeren doküman başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Girişim Sermayesi Fonu kurulmuş ise, fonun odaklandığı alan (sektor önceliği, çekirdek veya başlangıç aşaması önceliği, bölge önceliği, vb.), inceleme stratejileri yatırım planları, yatırım, yönetim ve çıkış stratejileri, yatırım ve yönetim süre ve süreçleri, yatırımcıları, fon yönetim maliyeti, fon getiri oranı, performans primi, karın paylaşımı vb. bilgileri içeren doküman başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Fon Yöneticisinin denetim, raporlama ve risk kontrol süreçlerinin açıklandığı belge başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Kurulmuş fona, başka kurum ve kuruluşlardan sağlanan destekler var ise veya alınması planlanıyor ise, bu desteklere ilişkin bilgileri içeren doküman, başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. Kurulması planlanan fona ilişkin başka kurum ve kuruluşlardan destek alınması planlanıyor ise, buna ilişkin bilgiler, başvuru formunun ekinde bulunmalıdır. F. Taahhütname Ek-9. da yer alan Taahhütname (T) Fon Yetkilisi/Yetkilileri tarafından imzalanmalıdır. D 1514-GİSDEP-2013/01-PBHK 7/7

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI Şirket Logosu Şirket Adı Başvuru No: Yetkili: Başvuru Teslim Tarihi: Firma Antetli Kağıdı Tarih DİLEKÇE İçeriği Şirket Yetkilisi İmzası ÖRNEK Başvuru Dekontu İÇERİK BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 01/11//2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Kapsam Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI E-KİTAP ÇAĞRISI Çağrı Adı : Akademik e-kitap Çağrı Numarası : 5000 / E-Kitap 2014/1 Çağrı Programı Türü : Periyodik Çağrı Yayımlanma Tarihi

Detaylı