BÖLÜM TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 2 02.10. 2010 TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 BÖLÜM TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1

2 SUNUMUN AMACI 1) Stoneridge Servis Ekipmanları Kullanarak Analog ve Dijital takograf Yetkili Servisi Olmanız İçin, Donanım ve Bilgi Açısından Bakanlığa Başvuru Yapacak Seviyeye Gelmek 2) Bakanlığa Yapacağınız Başvuru Sırasında Kolaylık Sağlayıcı Bilgiler Aktarmak. 2

3 TÜRKİYE TAKOGRAF PİYASASI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 02 EKİM 2010 TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3

4 TÜRKİYE TAKOGRAF PİYASASI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME Bu Yönetmelik, takograf servislerinin; iş yeri fiziksel koşullarını, 4

5 TÜRKİYE TAKOGRAF PİYASASI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME Serviste çalışacak personelin eğitim koşullarını 5

6 TÜRKİYE TAKOGRAF PİYASASI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME Serviste bulundurulacak teknik ekipman konularını ayrıntılı olarak tarif etmektedir. 6

7 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet verecek servislerin belirlenmesi, bu servislerin denetlenmesi, onaylanması ve serviste görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesinde esas alınacak usul ve esasları belirlemektir. 7

8 Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun olarak imal edilmiş ve karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan analog, elektronik ve dijital takograf cihazlarıyla ilgili gerçek veya tüzel kişilere ait servislerin Bakanlık tarafından onaylanması ve bu servislerde görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar. 8

9 Bazı Önemli Tanımlar Analog takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve verileri kağıt sayfa üzerine mekanik veya elektromekanik olarak kaydeden, 21/5/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek I ine uygun takograf cihazını, 9

10 Bazı Önemli Tanımlar Dijital takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve verileri dijital ortamda kaydeden, sürücü kartı, şirket kartı, servis kartı ve denetim kartı ile uyumlu çalışan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek IB sine uygun olan takograf cihazını, 10

11 Bazı Önemli Tanımlar Elektronik takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, analog veya dijital takograf cihazı ile aynı özellikleri haiz olmayıp, araç sürücü ve sürüşe ait bilgileri elektronik ortamda kaydederek yazılı çıktı verebilen, sürücü belgesine entegre edilmiş chip ile uyumlu çalışan, yazıcı, gösterge ve tuş takımı donanımına sahip, yürürlükte olan ilgili mevzuatına uygun olarak Bakanlıktan belge alınmış cihazı, 11

12 Bazı Önemli Tanımlar Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri, 12

13 Bazı Önemli Tanımlar Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip olan yüksekokulların veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, makine, mekatronik, otomotiv konularında mühendislik bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun idareciyi 13

14 Bazı Önemli Tanımlar Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleştiren, servis kartı ve PIN kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi veya dengi meslek liselerin, yüksekokul veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, makine, mekatronik, otomotiv, motorla ilgili eğitim veren bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun olan personeli, 14

15 Bazı Önemli Tanımlar Teknik personel istisnası GEÇİCİ MADDE 1 (1) 31/12/2011 tarihine kadar, analog ve elektronik takograf cihazları için, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak belgelendirme işlemlerinde, servis hizmeti verilecek takograf cihazı imalatçısından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce eğitim almış ve bu eğitimini belgelendirmiş olanlar ayrıca bir eğitim diploması aranmadan teknik personel olarak kabul edilir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki istisnaya göre Yetki Belgesi alan teknik personelin, çalıştığı servisi değişmesi durumunda, Yetki Belgesinin yenilenmesi talebinde aynı istisna uygulaması devam eder 15

16 Bazı Önemli Tanımlar Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini vermek üzere Bakanlık tarafından onaylanan servisler için düzenlenen belgeyi, ÖRNEK 16

17 Bazı Önemli Tanımlar 17

18 Bazı Önemli Tanımlar Yetki Belgesi: Teknik personele, servislerin onaylanması ve belgelendirilmesi aşamasında Bakanlık tarafından verilen belgeyi, ÖRNEK 18

19 Bazı Önemli Tanımlar 19

20 Yapısal, idari ve teknik hükümler MADDE 9 (1) Servisler TS standardında belirtilen genel kurallara ilave olarak bu Bölümde yer alan hükümlere uyarlar. TAVSİYEMİZ: Başvuru yapmadan önce, iş yeriniz için TS belgesinin TSE ye başvurularak belgenin önceden alınmasıdır. 20

21 Yapısal, idari ve teknik hükümler (2) Servis yapısal olarak aşağıdaki hususlara sahip olmalıdır. a) Servise ait bir bina ve araç park alanı. ÖRNEKLER 21

22 Yapısal, idari ve teknik hükümler Ayar Elektronik Gebze 22

23 Yapısal, idari ve teknik hükümler Fahrettin Kolay/ M. Kemalpaşa 23

24 Yapısal, idari ve teknik hükümler b) Araçların, servis hizmeti öncesinde ve sonrasında beklemesi amacıyla, kolay manevra yapabileceği; karayolu harici ve trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş, uygun malzeme ile kaplanmış ve 2 aracın rahatlıkla park edebileceği en az 4 m genişliğinde ve en az 20 m uzunluğunda olacak şekilde asgari 150 m2 ölçüsünde park alanı. ÖRNEKLER 24

25 Yapısal, idari ve teknik hükümler Ayar elektronik Gebze 25

26 Yapısal, idari ve teknik hükümler c) Park alanından araçların servise rahatça girebileceği, en az 2.6 m genişlik ve 4.6 m yükseklikte kapı. ÖRNEKLER 26

27 Yapısal, idari ve teknik hükümler Günindi Otomotiv Aksaray 27

28 Yapısal, idari ve teknik hükümler Ayar Elektronik Gebze 28

29 Yapısal, idari ve teknik hükümler Ayar Elektronik Gebze 29

30 Yapısal, idari ve teknik hükümler ç) Serviste bir defada en az 1 araç için test ve kalibrasyon hizmetinin verileceği kapalı alan. 30

31 Yapısal, idari ve teknik hükümler d) Takograf cihazının montajı ve lüzumu halinde incelenebilmesi için aracın altını görmeye olanak tanımak amacıyla bir muayene çukuru veya platform kaldırıcı. 1) Muayene çukuru: İniş merdivenleri test tamburuyla aynı tarafta olan, iç duvarları uygun malzeme ile kaplanmış, drenajı sağlanmış ve aydınlatılabilir şekilde, en az 0,75 m genişliğinde 5 m uzunluğunda, 1,5 m derinliğinde. 31

32 Yapısal, idari ve teknik hükümler 32

33 Yapısal, idari ve teknik hükümler 33

34 Yapısal, idari ve teknik hükümler 34

35 Yapısal, idari ve teknik hükümler Test alanında, sadece servis sorumlusu ve Yetki Belgeli personelin girebildiği ve kullanılmadığı sürede kilitli tutulan, içerisinde kilitli çelik bir dolap ile özel yazılım yüklü olan bilgisayar, server, test ve kalibrasyonda kullanılan kart, cihaz ve ekipmanların muhafaza edildiği bir teknik ofis. 35

36 Yapısal, idari ve teknik hükümler 36

37 Yapısal, idari ve teknik hükümler 37

38 Yapısal, idari ve teknik hükümler 38

39 Yapısal, idari ve teknik hükümler 39

40 Yapısal, idari ve teknik hükümler (3) Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin güncellenmiş olarak yer aldığı ilan panosu servis içerisinde görülebilecek bir yere yerleştirilir. a) Yetki Belgesi veya belgeleri. b) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi. c) Servis hizmetleriyle ilgili olarak, Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenlemeler. ç) Servis hizmetleri için ücret tarifesi. 40

41 Yapısal, idari ve teknik hükümler 41

42 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman Serviste asgari olarak aşağıda belirtilen malzemeler, cihazlar ve donanımlar bulunur. Bunlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5 numarada yer alan cihazlarda akredite bir laboratuvardan alınmış kalibrasyon belgesi aranır. 11 inci bendin (a) bendinde belirtilen test tamburu ile (b) bendinde belirtilen cihazlar ve donanım için Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belge aranır. 42

43 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 1) Üzerinde gösterge bulunan, pals simülatörü veya bu yeteneğe de sahip cihaz. (MK II varsa bu cihaza gerek yoktur) Marka: VICTOR Model: VC 2002 Fiyatı: 88 + KDV Kalibrasyon gerekmektedir kalibrasyon ücreti hariç fiyat 43

44 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 2) 0-30 V DC ayarlı güç kaynağı. Marka:TECHNIC Model:MHC 305 B Fiyatı:96 + KDV Kalibrasyon gerekmektedir kalibrasyon ücreti hariç fiyat 44

45 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 3) Multimetre. Marka:Victor/TT Technic Model:VC 9808 Fiyatı:28 + KDV Kalibrasyon gerekmektedir kalibrasyon ücreti hariç fiyat 45

46 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 4) Mesafe ölçüm aleti veya şerit metre. Markası: BMI Modeli: m. Fiyatı:26,7 + KDV Kalibrasyon gerekmektedir kalibrasyon ücreti hariç fiyat 46

47 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 5) Lastik basınç ölçüm cihazı. Markası: PAKKENS Modeli: psi Fiyatı:15 + KDV Kalibrasyon gerekmektedir kalibrasyon ücreti hariç fiyat 47

48 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 6) Lehimleme için araç ve gereç. Markası:Goot Modeli:RX-701 AS Fiyatı:94 + KDV 48

49 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 7) Büyüteçli lamba. Markası:TECHNIC Modeli:8066-1C Fiyatı:40 + KDV 49

50 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 8) Matkap. Markası:MAKITA Modeli:HP 1640 Fiyatı:65,6 + KDV 50

51 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 9) Ağzı açık, yıldız ve alyen anahtar takımı ile pense, yan keski, kargaburnu, tornavida seti, temizleme fırçası ve lokma takımı içeren servis çantası. ÖNERİMİZ YOK ZATEN İŞYERİNİZDE MEVCUTTUR 51

52 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 10) Damga için kullanılan pense ve damgalama için gereken parçalar. Kurşun +Plastik Damga İçin Fiyatı:49 + KDV 52

53 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 11) Test ve Kalibrasyon için; a) Test tamburu Rolling Road veya 20 m lik test pisti; - Test tamburu test çukurunun bittiği noktadan en az 1.5 m sonraya monte edilir. 53

54 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 1-Test Tamburu Rolling Road (AB den Onaylı olmalıdır) Markası: Stoneridge Modeli: Tek Tamburlu Fiyatı: KDV MK II, Hafriyat, Kurulum, Eğitim Hariç Fiyat 54

55 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 2-Test Tamburu Rolling Road (AB den Onaylı olmalıdır) Markası: Stoneridge Modeli: Çift Tamburlu Fiyatı: KDV MK II, Hafriyat, Kurulum, Eğitim Hariç Fiyat 55

56 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman - 20 m lik test pisti düz, terazili ve beton/asfalt gibi bir malzemeyle kaplı olmalıdır. Pistin başlangıç ve bitişi A ve B noktaları şeklinde, 20 m ±10 mm mesafede sabit bir metal çubuk ya da yol yüzeyine sabitlenmiş bir civatayla, üzerinden geçen araca hasar vermeyecek şekilde belirlenmeli, bu mesafe en az 50 mm genişlikte 20 m uzunlukta yol işaret boyası gibi dayanıklı bir malzeme ile çizilerek belirlenmiş olmalıdır. Bu amaçla düzenlenen alanda en az 15 m uzunluk ve 2.6 m genişlikteki bir araç test pistine erişebilmeli ve 4.6 m yükseklikteki aracı test etmek mümkün olmalıdır. ÖNERİMİZ YOKTUR ÖRNEK VERİLEBİLİR 56

57 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 57

58 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman Analog ve dijital takograf cihazları için takograf cihazı imalatçısı tarafından önerilen veya servise temin edilen, mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı ile takograf cihazındaki verileri okuyabilen yazılımla donatılmış bilgisayar ve sistem; 58

59 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman a) Mobil Kalibrasyon Cihazı (AB den Onaylı olmalıdır) Markası: Stoneridge Modeli MK II Fiyatı: KDV 59

60 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman b) CITO Yazılım Markası:Stoneridge Modeli: CITO Workshop Software Fiyatı:725 + KDV 60

61 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman İndirme Merkezi CITO cihazından CITO bilgisayar yazılım veri tabanına veri aktarır. Rapor Merkezi Dijital ve analog takograflar için KalibrasyonSertifikası, Montaj Etiketi ve diğer raporları oluşturur ve yazdırır. Araçlar ve Ayarlar Veri Merkezi Yedekleme, dosyaların geri yüklenmesi ve verilerin dışarı aktarımı için kullanılır 61

62 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman - Dijital takograf cihazıyla kullanılan sürücü kartı için okuyucu ve yazılımı. Markası: Stoneridge Modeli: CITO Tool+SW Fiyatı: KDV + 62

63 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman Araç Ünitesinden veri indirir Atölye kartlarından veri indirir Bilgisayara verileri aktarır Yıllık Yazılım Güncelleme : KDV 63

64 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman - Analog takograf cihazıyla kullanılan kayıt sayfası için tarayıcı ve yazılımı. Markası: Stoneridge + Modeli: Optac 3+Tarayıcı Fiyatı: 1.837,5 + KDV Yıllık Yazılım Güncelleme: KDV 64

65 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman Optac 3 ve Tarayıcı Sayesinde Bilgisayar Ortamında Analog Takograf Yuvarlak Kağıtlarının Analizi Yapılmaktadır. 65

66 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman c) Elektronik takograf cihazları için takograf cihazı imalatçısı tarafından önerilen veya servise temin edilen, mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı veya takograf cihazı imalatçısı tarafından servise verilen, korumalı bir işlemciye sahip akıllı kart smart card veya M COS card ve bu kartlarla uyumlu çalışan el ya da masaüstü terminali ile bunlara ilişkin donanım. ELEKTRONİK TAKOGRAFLAR İÇİN SERVİSLİK BAŞVURUSU YAPILAMIYOR 66

67 Serviste Bulunması Gereken Cihaz ve Ekipman 12) Takograf cihazı ve araç bilgileri, test ve kalibrasyon gibi servis hizmetine konu bilgilerin kayıt altına alındığı, takograf cihazı imalatçısı tarafından onaylanmış veya önerilmiş uygun bir yazılımla donatılmış bilgisayar ve diğer gerekli ofis gereçleri ile bilgisayar yazıcısı. CITO Servis Yazılımı (AB Onaylı) Fiyatı: 725 Yıllık Yazılım Güncelleme: KDV 67

68 Başvuru Dosyası Başvuru MADDE 5 (1) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri içeren bir dosya ile Bakanlığa başvurulur; 68

69 Başvuru Dosyası DİLEKÇE ÖRNEĞİ: (1) T.C. Bilim Sanayi ve Teknloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA KONU:Takograf Servisliği Onay Başvurusu TARİH:../../. 69

70 Başvuru Dosyası DİLEKÇE ÖRNEĞİ: (2).. Yılından itibaren,.. da takograf konusunda faaliyet göstermekteyiz. 2Ekim 2010 Tarihinde yayımlanarak yürürlük kazanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Mevzuat hükümleri çerçevesinde,ekteki dosyamızın ve iş yerimizin incelenerek, gerekli belgelerin tarafımıza verilmesi konusunda, Gereğini arz ederiz. EK: Başvuru Dosyası İMZA/KAŞE 70

71 Başvuru Dosyası a) Servis sahibi veya sahiplerinin adı veya unvanı, imza sirkülerinin noterden tasdikli sureti ve adli sicilin temiz olduğuna dair yazılı beyanı, 71

72 Başvuru Dosyası Servis Sahiplerinin adı ve unvanı A4 kağıda açıkça yazılmalıdır. Örnek: Arslan Elektronik Ltd. Şti. Servis Sahibi: 1) Adı Soyadı: Ali Can Unvanı: Şirket Müdürü 2) Adı Soyadı: Mehmet Büyük Unvanı: Şirket Ortağı İmza/Kaşe 72

73 Başvuru Dosyası İmza sirkülerinin noterden onaylı ve süresinin geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. İmza sirkülerinin noter onaylı sureti dosyaya konulmalıdır. 73

74 Başvuru Dosyası Eğer adliyeden temiz belgesi alınmayacaksa aşağıdaki beyan yazısı hazırlanmalıdır. ADLİ SİCİL BEYANI Ben Ali Can, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde 5-(1) a gereği, adli sicilimin temiz olduğunu, her hangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymediğimi beyan ederim. Saygılarımla, Ali Can Adres, Tarih, İmza 74

75 Başvuru Dosyası b) Servise ait vergi numarası, Vergi Levhanızın fotokopisinin dosyaya konulması tavsiye edilir. 75

76 Başvuru Dosyası c) Servisin yazılı ve kroki olarak adresi ve iletişim bilgileri, Arslan Ticaret Ltd. Şti. Sanayi Sitesi A Blok No: 45 Manisa 76

77 Başvuru Dosyası 77

78 Başvuru Dosyası ç) Servise ilişkin; idari bina, servis alanı, muayene kanalı, park alanı gibi servis hizmeti verilen alanların tüm bölümlerinin gösterildiği ölçülendirilmiş detaylı vaziyet planı, ÖRNEKLER 78

79 Başvuru Dosyası 79

80 Başvuru Dosyası 80

81 Başvuru Dosyası 81

82 Başvuru Dosyası 82

83 Başvuru Dosyası d) Servise ait organizasyon şeması, ÖRNEKLEMEK YERİNDE OLACAKTIR 83

84 Başvuru Dosyası 84

85 Başvuru Dosyası 85

86 Başvuru Dosyası e) Analog, elektronik ve dijital takograf cihazları türlerinden hangilerine servis hizmeti verileceğine dair beyan, TAKOGRAF CİHAZ TÜRÜNE İLİŞKİN BEYAN Arslan Ticaret Ltd. Şti. olarak, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde 5-(1) e gereği, Stoneridge Marka Dijital ve Analog takograflar konusunda hizmet vermek istediğimizi beyan ederiz. Saygılarımızla, İmza/ Kaşe 86

87 Başvuru Dosyası f) Servis hizmeti verilecek takograf cihazının test ve kalibrasyonu için kullanılacak cihazların listesi, takograf cihazı imalatçısının bu cihazları onayladığı veya tavsiye ettiğini gösterir yazılı doküman ile akredite laboratuvardan alınan kalibrasyon belgelerinin veya Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarının birinden alınmış servis hizmeti verilecek takograf cihazının kalibrasyon ve test işlemleri için kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgelerinin birer sureti, 87

88 Başvuru Dosyası TEST VE KALİBRASYONDA KULLANILACAK CİHAZLARIN LİSTESİ: 1-MCH-305B DC Güç Kaynağı Gerilim: 0-30V ayarlanabilir. 2- VICTOR / TT TECHNIC VC Dijital Avometre. 3- BMI 5103 Şerit Metre 20m. 4- Manometreli Lastik Hava Basınç Ölçer psi 5- Goot RX-701 AS Lehimleme İstasyonu. 6- Büyüteçli lamba. 7- MAKITA Elektrikli Darbeli Matkap HP Servis Çantası. 9- Kurşun ve plastik mühür penseleri. 10- Stoneridge MKII Programlama/Kalibrasyon Cihazı. 11- CITO veri indirme Cihazı + CITO Yazılımı. 12- OPTAC 3 Analogue Analyser Kit (Band 1) &Panasonic KV-S 1025C tarayıcı. Saygılarımızla, İmza/Kaşe 88

89 Başvuru Dosyası 89

90 Başvuru Dosyası 90

91 Başvuru Dosyası 91

92 Başvuru Dosyası T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA KONU:Takograf Test ve Kalibrasyonunda Kullanılacak Ekipman TARİH:../../. Ekte gösterilen ve takograf test ve kalibrasyonunda kullanılacak ekipman, bizce teknik anlamda yeterli ve uygundur. Saygılarımızla, Norm Elektronik San. ve Dış Ticaret AŞ. Stoneridge Türkiye Temsilcisi 92

93 Başvuru Dosyası Aşağıdaki Cihazların Akredite Labaratuvarlardan Alınmış Kaibrasyon Belgeleri Dosyaya Eklenmelidir. 1- Güç Kaynağı Gerilim 2- Avometre. 3- Şerit Metre 20m. 4- Lastik Hava Basınç Ölçer 93

94 Başvuru Dosyası AB Takograf Otoritesine Uygunluk Aşağıdaki donanım ve yazılım, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren VOSA nın onayladığı ekipmanlar çerçevesindedir. Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla, Kaşe/İmza 1- Stoneridge MKII Programlama/Kalibrasyon Cihazı. 2- CITO veri indirme Cihazı + CITO Yazılımı. 3- OPTAC 3 Analogue Analyser Kit (Band 1) &Panasonic KV-S 1025C tarayıcı. 4- Stoneridge 9500 Serisi Test Tamburu-Rolling Road (Zorunlu değil) 94

95 Başvuru Dosyası g) Servis tarafından kullanılacak damgaya ait kurşun mühür, çakma mühür, plastik mühür, hologram etiket gibi malzeme bilgisi ile damga üzerinde olması gereken ve servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret veya logoyu gösteren damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim, 95

96 Başvuru Dosyası 96

97 Başvuru Dosyası ğ) Servis sorumlusuna ait öğrenim belgesi ve servis hizmeti verilecek takograf cihazı için takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim belgesinin sureti, 97

98 Başvuru Dosyası Servis sorumlusunun diploması dosyaya eklenecektir 98

99 Başvuru Dosyası Servis Sorumlusunun Analog ve dijital takograflar konusunda Şirketimizden alacağı Eğitim Belgesi (fotokopi) Dosyaya eklenecektir 99

100 Başvuru Dosyası 100

101 Başvuru Dosyası h) Yetki belgesi alacak kişiye ait; 1) Servis hizmeti verilecek takograf cihazı için takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim belgesi sureti, ŞİRKETİMİZDEN ALINACAK STONERIDGE ANALOG ve DİJİTAL TAKOGRAFLARA İLİŞKİN EĞİTİM BELGESİ DOSYAYA EKLECEKTİR 101

102 Başvuru Dosyası 102

103 Başvuru Dosyası 2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 3) Öğrenim belgesi sureti,(diploma) 4) T.C. kimlik numarası. 103

104 Başvuru Dosyası BAŞVURU DOSYAYINA KONULACAK TÜM EVRAKIN TEK TEK İMZALI KAŞELİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ. 104

105 Başvuru Dosyası (2) Birinci fıkrada istenilen belgelerin ve yazılı dokümanların ilgili firma kaşesi ve yetkili imzayı havi olması esastır. (3) Belgelerin ve yazılı dokümanların yabancı dilde olması halinde yeminli tercüme bürosundan Türkçe tercümesi de başvuru dosyasına eklenir. 105

106 TEŞEKKÜRLER Takograf Yetkili Servisi Olmak Konusunda Daha Fazla Bilgi İhtiyacınız İçin Lütfen Bizimle Temasa Geçiniz. Norm Elektronik 106

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı