Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün."

Transkript

1 BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu süreye hizmetin gereği diğer kurum ve kuruluşlarda geçen süreler dahil değildir. NO HİZMETİN ADI Başvuruda İstenilen Belgeler Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi İl Müdürlüğü Hizmet Süreleri PROJE FAALİYETLERİ - İlgili kurumdan talep yazısı veya müellifinin dilekçesi, - Projeler, detaylar ve hesap raporları, Proje İncelenmesi ve Onaylanması - Altyapı bilgileri (su,kanalizasyon,elektrik, data bağlantı noktaları, yol kotları) - Zemin Etüt raporları, - Yatırımcı kuruluşun fonksiyonel yönden uygunluğu, - Arsa hukuki bilgileri (tapu, aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıla ait imar durumu) 0 GÜN - İlgili Kurumdan talep yazısı ve müellifinin dilekçesi - Güçlendirme projeleri, detayları ve hesap raporları, Güçlendirme Projelerinin - Zemin Etütü raporları İncelenmesi ve Onaylanması - Beton ve yapı malzemelerinin laboratuar sonuçları, - Güçlendirme tahkik raporu ve maliyet hesabı, - İlgili kurumdan talep yazısı, Proje, Plankote ve Vaziyet - Arsa hukuki bilgileri ( tapu, aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde Planı Hazırlanması ve alınmış imar durumu ) Onaylanması - İlgili kurumun fonksiyonel yönden uygunluğu, 0 GÜN 0 GÜN Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, Tadilat Projesi Hazırlanması - İlgili kurumdan talep yazısı, - Mevcut projeler veya rölöveler, Çevre düzenleme projeleri - İlgili kurumdan talep yazısı, - Arsa hukuki bilgileri (tapu,aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde Haz. alınmış imar durumu), Özel Kurum Açmak İçin Uygun - Talep yazısı, - Tüm projeler onaylı (mimari,statik,eelktrik,mekanik) - İmar plan örneği, imar durumu, Görüş Verilmesi (Milli Eğitim, - Yapı Ruhsatı, Sosyal Hizmetler, Sağlık) - Mevcut yapı ise tadilat ruhsatı, - Kat mülkiyet izni, - Deprem dayanıklık ve sağlamlık raporu, Zemin Etüt Raporu - İlgili kurumdan talep yazısı - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün.0.00 tarih ve Onaylanması sayılı yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış etüt raporu, TABİAT VARLIKLARI KORUMA Kurumlardan ve Şahıslardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (- KHK ler ile değişik) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda tabiat varlıklarını ve doğal sit alanları ile ilgili Gelen Görüş Yazılarına Bilgi hususlarda cevap verilmektedir.) Verme - Kadastral bilgiler - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( derecelik) ED0- aplikasyon krokisi - Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi GÜN 0 GÜN 0 GÜN GÜN GÜN gün Doğal sit alanlarına ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi Korunan Alanlarda İmar Genelgesi gün Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma Korunan Alanlarda İmar Genelgesi bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlara ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi 0 gün - Dilekçe Görüş ve İmar Uygulamaları/ - İlgili Belediyesinden alınmış imar durumu belgesi Hertürlü İzin (İnşai - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( faaliyet,izin,inşaat ruhsatı, derecelik) ED0 aplikasyon krokisi yapı kullanma izni, sondaj vb.) - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi - Dilekçe Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( Korunan Alanlarda ÇED derecelik) ED0 aplikasyon krokisi Sürecine İlişkin Görüşler - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi - Dilekçe Görüş ve İmar - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( Uygulamaları/Korunan derecelik) ED0 aplikasyon krokisi Alanlarda Baz İstasyonu Talebi - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi - Dilekçe Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi Korunan Alanlarda Vaziyet - Mevcut Bitki Dokusunun gösterildiği vaziyet planı Planı - Dilekçe - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( Görüş ve İmar Uygulamaları/ derecelik) ED0 aplikasyon krokisi Korunan Alanlarda İfraz- - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi Tevhid uygulaması - İraz/tevhid dosyası Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge Korunması Gerekli Tabiat - Güncel Tapu Tescil Belgesi Varlıkları ve Doğal Sit Alanları - Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı İçerisinde Kalan Taşınmazlara - Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya İlişkin Sayılı Yasanın da binanın yasal durumuna ilişkin belge ve üncü Maddesinde - Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve Tanımlanan Satış, hibe taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği kiralama tahsis, irtifak hakkı - Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, gibi işlemlere ilişkin tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler Başvurular 0 - Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Güncel Tapu Tescil Belgesi Korunması Gerekli Tabiat - Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı Varlıkları ve Doğal Sit Alanları - Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya İçerisinde Kalan Taşınmazlara da binanın yasal durumuna ilişkin belge İlişkin Sayılı Yasanın - Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve ve - Maddesinde taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği Tanımlanantakas ve - Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, kamulaştırma ile ilgili tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler işlemlere ilişkin Başvurular ALT YAPI KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,. Nüfus cüzdanı fotokopisi.. Güncel tarihli tapu kaydı. (Riskli binadaki hisse oranı ve bağımsız bölümü gösteren belge),. Lisanslı firmadan alınan riskli bina tespit raporu inceleme formu. Nüfus Müdürlüğünden alınacak tahliye ettiğine dair yeni adresini gösterir adres bilgileri raporu.. Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura, Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı. Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca Başvurusu verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.. Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,. Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır. 0 gün - Lisanslı Firma Başvuru Dilekçesi. - Malik Dilekçesi, Riskli Yapı Tespiti - Malikin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, - Malikin Tapu Fotokopisi. - Riskli Yapı Tespit Raporu ve ekleri CED FAALİYETLERİ FAALİYETLERİ - Başvuru dilekçesi, - Proje özeti, - Proses Akım Şeması, - Tapu veya Kira Kontratı, Çevresel Etki Değerlendirmesi - Vaziyet Planı, - Şirket yada şahıs İmza Sirküsü, - Ticaret Sicil Gazetesi örneği, - Kapasite raporu, (varsa) - e- ÇED Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği Ek- II - Noter Onaylı İmza Sirküleri, Kapsamında yer alan faaliyetin - Vekaletname, değerlendirilmesi - Taahhütname, - Dekont - Başvuru dilekçesi - Devir ile ilgili bilgi ve belgeler Proje Sahibi Değişikliği - Taahhütname - İmza sirküsü gün iş günü 0 gün 0 iş günü 0

2 YAPIM İŞLERİ Ödenek Teminine Esas Yaklaşık Maliyet (Tüm Resmi Kurumların - Resmi Kurumlardan gelecek olan yaklaşık maliyet talep yazısı yapım ve onarım işleriyle alakalı olarak maliyet hesabı) Gün Ara Hakediş Raporu Geçici ve Kesin Kabuller - Yüklenici tarafından verilecek olan ara hakediş isteme dilekçesi. - İş yeri teslim tutanağı, All- Risk Sigortası, İş programı, Teknik Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri - İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı - Vergi Borcu yoktur yazısı - SGK Borcu Yoktur yazısı - Tahakkuka Bağlanması - Yüklenici tarafından talep dilekçesi - Komisyon oluşturulması - Komislon çalışması - Kabul tutanağı onayı 0 Gün (Tahakkuk Süresi) 0 Gün - Yüklenici tarafından verilecek olan kesin hakediş isteme dilekçesi - Geçici Kabul Tutanağı, İş yeri Teslim Tutanağı, All- Risk Sigortası, İş Programı, Teknik Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri - İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı Kesin Hakediş Raporu - Vergi Borcu yoktur yazısı - SGK Borcu Yoktur yazısı - Muhasebe Müdürlüğünden onaylı Ödemeler İcmali. - Kesin Hesap Fişi - Tahakkuka Bağlanması - İş Deneyim Belgesi Talep Dilekçesi - Sözleşme Dosyası - Yapım veya Onarım işine ait Geçici Kabul Tutanağı İş Deneyim Belgesi - Kesin Hakediş Raporu - Belge isteyen personel için teknik personel bildirim belgesi - Teknik Personel SGK Prim Evrakları - Döner Sermaye İşletmesine Yatırılan Tutarın Alındı Makbuzunun Aslı - Teminat iadesi için Talep Dilekçesi - Teminatın yarısının iadesi için Geçici Kabul Tutanağı - Teminatın tamamının iadesi için Kesin Kabul Tutanağı Kesin Teminat İadeleri - Bu iş adına düzenlenmiş SGK dan alınan soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi - Kesin Hakediş - Teminat alındı makbuzlarının asılları - Vergi Borcu yoktur yazısı ÇEVRE İZNİ FAALİYETLERİ - Resmi Yazı Çevre İzin ve Lisans - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü Yönetmeliği (ÇİLY) - Sicili Gazetesi kapsamında tesis - Kapasite Raporu değerlendirmesi - Vaziyet Planı MUAFİYET - Hava Emisyon - İş Akım Şeması ve Proses Özeti - Baca fotoğrafları Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - Kanal Bağlantı Belgesi (ASKİ veya OSB) veya Fosseptik Projesi onayı ve ASKİ atıksu kapsamında tesis kabul yazısı değerlendirmesi - Atıksu geri kazanılarak kullanılıyorsa Teknik Uygunluk Rapor Onayı MUAFİYET- Atıksu deşarjı Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ( öncesi ise) kapsamında tesis - Uydu fotoğrafı ve belediyeden alınmış resmi üst yazı (Tesise en yakın konuta olan değerlendirmesi mesafe metre olarak işaretlenecek) MUAFİYET- Gürültü - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü kapsamında tesis - Kapasite Raporu değerlendirmesi- - Vaziyet Planı UYGUNLUK YAZISI- Hava - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Emisyon - Baca fotoğrafları Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü kapsamında tesis - AAT Proje Onayı veya değerlendirmesi - AAT Proje Onay Muafiyeti UYGUNLUK YAZISI- Atıksu - Kanal Bağlantı Belgesi (Su Kanal. İdaresi veya OSB) Deşarjı Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü kapsamında tesis - Sicili Gazetesi değerlendirmesi - Kapasite Raporu UYGUNLUK YAZISI- Lisans - Vaziyet Planı (Ambalaj TAT/Ambalaj Geri - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kazanım ve Tehlikesiz Atık - Tesise kabul edilmesi planlanan atık kodları (Plastik ve tekstil) - Ambalaj TAT için tesis alanını gösterir belge (tapu/kira kontratı) Geçici Faaliyet Belgesi - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü (ÇİLY EK- - Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Listesi İçin) - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Hava Emisyon Konulu Çevre - Kapasite Raporu - Sicil Gazetesi - Dekont - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 0 Gün(Tahakkuk Süresi) Gün Gün 0

3 - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü Geçici Faaliyet Belgesi (ÇİLY EK- Listesi İçin) Atıksu Konulu Çevre - Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu - İş Akım Şeması ve Proses Özeti - Kapasite Raporu - Sicil Gazetesi - Dekont - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 0 Geçici Faaliyet Belgesi - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü (ÇİLY EK- - Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Listesi İçin) - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Ambalaj TAT /Ambalaj Geri - Kapasite Raporu Kazanım - Sicil Gazetesi - Dekont Tehlikesiz Atık (Plastik/Tekstil) - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Geri Kazanım - Sanayi Sicil Belgesi Emisyon Ölçüm Raporu Hava Emisyon Konulu Çevre Dekont - Akustik Rapor - Dekont Gürültü Konulu Çevre - Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Atıksu Konulu Çevre - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (//00 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (//00 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi - Dekont Ambalaj Atığı TAT Lisans Ambalaj Geri Dönüşüm - Teknik Uygunluk Rapor - Dekont - Teknik Uygunluk Rapor - Dekont - Teknik Uygunluk Rapor Tehlikesiz Atık (Plastik ve - Dekont Tekstil) Geri Kazanım Lisans - Resmi Yazı - TS 0 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 00 Akreditasyon Sertifikası (Noter veya kurum onaylı sureti) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi (Noter veya kurum onaylı sureti) - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter veya kurum onaylı sureti), - Sicil Gazetesi/Esnaf Odası Kayıt Belgesi, - İmza sirküleri (noter onaylı sureti), - Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren Egzoz Emisyon Yetki Belgesi belge (Diploma) sureti, /Yenilenmesi - Personelin egzoz emisyon ölçümü konusunda aldığı eğitimi gösterir belge sureti, - Personelin görev tanımı ve ölçüm talimatı, 0- Egzoz emisyon ölçümünde görevli personelin SGK bildirimi - Benzinli ve LPG li araçların ölçümünde kullanılacak cihaz ve ekipmanın TS ISO0, Dizel motorlu araçların /0/AT Yönetmeliğine uygunluğunu gösterir belge, - Bakanlıkça belirlenen şablonda tabela yapıldığına dair fotoğraf - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçüm cihazı tip onay yazısı - Dekont 0 Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ - Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, - Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK- formları, - İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi, - Ticaret veya sanayi odası belgesi, - Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi, - İşletmeye ait Kapasite Raporu - Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi, - Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye Sicil Belgesi - Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi, 0- Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan sözleşme, - Proje onay ücretine ilişkin dekont - A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları - Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak fotokopileri, - Yeraltısuyu kullanım izin belgesi, - Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi fotokopisi, 0 iş günü - İş Akım Şeması - Proje Özeti - Vaziyet Planı - ÇED Görüş Yazısı. - Kanal Bağlantı Durum Belgesi - Sicil Tasdiknamesi - Ankara Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Belgesi - Vergi Levhası - Talep Edilen Atık Kodları 0- İmza Sirküleri - Ticaret Sicili Gazetesi - Taahhütname - Vekaletname Sureti (iş ve işlemlerin yürütülmesinde vekalet verilmesi durumunda) - Yapı Kullanım - Radyasyon cihazına ait fatura

4 Atık Taşıma Lisansı (Araç için) - Tehlikeli Atık - Bitkisel Atık Yağ - Atık Akümülatör - Atık Yağ - PCB ve PCT - Tıbbi Atık - Başvuru dilekçesi, - Araç ruhsatı - Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası, TC Kimlik Numarası, - Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK- IV üne göre Kodları, - Araca ait Trafik Sigorta Poliçesi - Araca ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi - Aracın taşıyacağı atık kategorisi - Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (H kodları) - Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü, Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, 0- Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler, - Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması konusunda uygunluğunu gösteren periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren ve Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi. - Türk Standartları Enstitüsü tarafından atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi. - Araç sürücülerinin ad- soyadı, TC Kimlik Numarası, SRC/ADR Sertifika numarası ve tarihi, Ehliyet tipi/numarası/tarihi, Telefonu ve e- mail adresi, SGK Kaydı. - Taahhütname - Araç Fotoğrafları Atık Taşıma Lisansı (Firma için) - Tehlikeli Atık - Bitkisel Atık Yağ - Atık Akümülatör - Atık Yağ - PCB ve PCT - Tıbbi Atık - Başvuru dilekçesi, - Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası, - Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, - Lisans alacak araçların plakaları, - Tesis Yetkilisine ait İmza Sirküleri - Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen yetki belgesi - Taahhütname - Tesis Bilgileri - Depolama Alanına ait fotoğraflar - Depolama Alanına ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Atık Akümülatör Geçici - ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı Depolama - İtfaiye Raporu - Nötralizasyon Sistemi ile ilgili açıklama - Yetkilendirilmiş Kuruluş ile yapılan sözleşme - Geri Kazanım Firması ile yapılmış sözleşme 0- Kanal Bağlantı Durum Belgesi - Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme - Gerikazanım firma lisansı - İmza sirküleri - Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.) Bitkisel Atık Yağ Geçici - Taşıma yapacak araçlar ve firma için taşıma lisansı Depolama - Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası - Depolama alanına ait fotoğraflar - ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı - Kanal Bağlantı Durum Belgesi Ömrünü Tamamlamış - Firma Bilgileri Lastiklerin Geçici Depolama - Depolama alanına ait fotoğraflar - İtfaiye raporu Endüstriyel Atık Yönetim - Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan format kapsamında hazırlanan Atık Yönetim Planının Onaylanması Planı. - Başvuru Dilekçesi, Tehlikeli Atık Geçici Depolama - Atık miktarları (aylık/yıllık), - Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay yazısı - Depolama Alanına ait fotoğraflar iş günü iş günü 0 Çevre Bilgi Sistemi Kullanımı - Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Başvuru Formu Ambalaj üretici ve /veya piyasaya süren/ tedarikçi/lisanslı ambalaj atığı - Ambalaj şifre talep formu toplama ayırma ve geri - Lisanslı Tesisler İçin Lisans Belgesi ve Kapasite Raporu dönüşüm tesisleri firma kodu ve şifre verilmesi Ambalaj Bildirim Onayı Ambalaj Belgeleme Onayı - Sistem üzerinden yapılan başvuru - EK- Ambalaj Üreticisi Formları - EK- Piyasaya Süren Formları - EK- Ambalaj Tedarikçisi Formları.Ek- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Formları - Ek- Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Formları - Belgeleme dosyası (özet tablo, giriş belgeleri, çıkış belgeler ve sözleşme dosyada yer almalıdır). - Başvuru dilekçesi. - İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi, - Kontrol Belgesi fotokopisi Katı Yakıt Uygunluk Yazısı (İthal Kömür İçin) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına yatırılacak Kontrol Belgesi Ücreti Dekontu. - Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi - Numune Alma Tutanağı, - Analiz belgesinin aslı ve analiz ücretinin ödendiğine dair dekont. Katı Yakıt Uygunluk Yazısı (Yerli Kömür İçin) - Başvuru Dilekçesi.

5 - Başvuru Dilekçesi, - Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi kaşeli). (İthal/Yerli Kömür İçin) - Oda Sicil Kaydı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve kaşeli), - İmza Sirküleri aslı (noter onaylı) ve fotokopisi, - Taahhütname. 0 İş Günü - Başvuru Dilekçesi. - Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş), Katı Yakıt Satış İzin Belgesi (İthal/Yerli Kömür İçin) - Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) 0 İş Günü - Katı yakıt dağıtıcılarına ait Dağıtıcı kayıt belgesinin fotokopisi ekinde yer aldığı bir dilekçe ile il Çevre ve Şehircilik müdürlüğüne başvurur. 0 - Başvuru Dilekçesi, - İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış sözleşme (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan), Katı Yakıt Dağıtıcı Kayıt Belgesi - Oda Sicil Kaydı [Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili (İthal/Yerli Kömür İçin) Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)], - İmza Sirküleri (noter onaylı), - Taahhütname. - Başvuru Dilekçesi Çevre Kanunu Kapsamında - Alo hattı üzerinden yapılan başvurular yapılan Şikayet Başvuruları - Bimer üzerinden yapılan başvurular - e- posta ile yapılan başvurular - Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu, Stabilize Arıtma Çamurlarının - Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı, Toprakta Kullanılması - Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II- B), - Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II- A). - Görgü Tutanağı - Gemi Envanter Kayıt Makbuzu Gemi Söküm Notifikasyon - Tehlikeli Atık Tespit Makbuzu Belgesi - İlgili Bakanlığın Olur Yazısı (Notifikasyon) - Gemi Geri Dönüşüm Planı 0 İş Günü 0 İş Günü 0 İş Günü iş günü - Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre /Çevre İzin Lisansı Belgesi - Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak, Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi, - Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belge - Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz - Ek- 'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak - Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi - Geri ödemenin talep edildiği yıla ait su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, cezaya neden olan aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı/ceza almadığına dair İl Müdürlüğü yazısı Enerji Teşviği - Geri Ödeme Belgesi fotokopisi, Geri Ödeme Belgesi Alanlar - Çevre Kanununun Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik için; Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmeliğin EK- 'te Her yıl Enerji teşviği talebi için yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği (Atıksu arıtma tesislerinde - Anılan Yönetmeliğin EK- 'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun kullanılan enerji giderinin bir doldurulmuş örneği kısmının geri ödenmesi) - İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı - Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği - Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla //00 tarihli ve 0 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin ne İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı - Liman Lisansı Kıyı Tesislerinde bulunan Atık - Atığı Çıkaran Firmaya Ait Lisans Belgesi Kabul Tesislerinden atık - Taraflar arasında yapılan sözleşme çıkarımı Komisyonu - İmza Sirküleri İMAR PLANLAMA iş günü Kıyı Kenar Çizgisi Tespit - Halihazır harita Ay Kıyı Kanunu Kapsamında - Ada parsel no (Kiralama, Tahsis, Satış, Tescil) Kurum Görüşü Verilmesi - Halihazır harita - Plan teklifi İmar Planı Teklifleri Görüş - Kurum görüşleri Verilmesi - Varsa meclis, mahkeme, encümen kararları - Yapılacak tesisin niteliğine ilişkin bilgi- Belge - Üst ölçekli planlar 0 İş günü - Halihazır harita - Belediye görüşü İmar Planlarına ait Şikayet İnceleme - Kurum görüşleri - Varsa meclis, mahkeme, encümen kararları - Üst ölçekli planlar İş günü - Meri plan - Şikayet konusunda gerekli bilgi- belge( İmar durumu, iskan, yol kodu vs.)

6 İmar Planlarının Askıya - Onaylı plan paftaları ve ekleri Çıkarılması - Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün tarih ve 0 / sayılı İmar Planlarının Arşivlenmesi genelgesine göre istenen evraklar. Ay iş günü - Proje müellifliğini üstlenmesinde Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını dair taahhütname. - Plan değişikliği, ilave imar, revize imar vb. çalışmalar için Belediye Meclis Karar örneğini, Mevzi imar planlarında ise Valilik ya da Belediyeye başvuru belgesi örneğinin rapor ekinde bulunması, - İnceleme alanı ile ilgili kurum görüşleri - Daha önceki çalışmalarda; (onaylı etüt raporunda) Uygun olmayan alanlara, ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlara, veya İller Bankası Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş raporlarda Sakıncalı Alan olarak belirlenmiş alanlar ile Bakanlar Kurulunca Afete İmar Planına Esas Jeolojik ve Maruz Bölge Kararı Alınmış alanlara ilişkin Format- e göre hazırlanacak etüt Jeoteknik Etüd Raporlarının raporlarının ekinde daha önceki raporun İnceleme alanını kapsayan paftası ve İncelenmesi yerleşime uygunluk değerlendirmesi belgeleri. - Tapu örneği ve kadastro paftası, Kamu kurumları ve tüzel kişiler ile yapılan sözleşme örneği. - Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nün belirlediği birim fiyat listesindeki fiyatın yatırıldığını gösterir makbuz. - /000 veya /000 ölçekli Onaylı pafta (günümüz durumunu yansıtacak güncellikte olacak) - Raporda sunulan Deneylere ait ıslak imzalı sonuçlara ait belgeler. (0 Sayılı kanun gereği Bakanlığımız tarafından verilen Laboratuvar İzin Belgeli) - Onaylı raporun tamamının PDF formatında, oluşturulan sayısallaştırılmış pafta bilgilerinin tamamının NetCAD formatında, CD olarak sunulması. Proje İnceleme Süreci Yol Kotu Tutanağı - İmar Durumu, Yol Kotu Tutanağı, Aplikasyon krokisi, Tapu tescil belgesi, imar planı ve plan notları, zemin etüt raporu, mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, yangın tahliye projeleri, proje müellifi taahhütnamesi. - Aplikasyon Krokisi - İmar Durum Belgesi Ay 0 İmar Çapı - Belediyeden son Onaylı İmar planları ve plan notları Ay Yapı Ruhsatı Tapu Kaydı ya da yerine geçecek belge, Numarataj bilgisi, İmar Durumu (Çap), Kanal kotu tutanağı, Jeolojik- Jeoteknik Etüd raporu, Uygulama projeleri : Mimari, Yapı Aplikasyon, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Peyzaj ve Asansör projeleri, (Mimari ve Statik projeler dışında kalanlar 0 gün sonra ibraz edilmek suretiyle de yapı ruhsatı düzenlenebilir.) yapı sahibi ile yapı müteahhiti arasında inşaat yapım sözleşmesi, Proje Müellifleri, Şantiye Şefi, Yapı Müteahhidi ve Fenni Mesullere ilişkin taahhütnameler, ( 0 sayılı Yasaya tabi yapılar için Yapı Denetim Kuruluşu belgeleri: YİBF. Hiz. Sözleş. ve Taahhütname) ruhsat harcına ilişkin (hizmet bedeli) ödeme makbuzu. 0 iş günü Tapu Kaydı ya da yerine geçecek belge, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı Yapı Kullanım İzin Belgesi ve denetim kuruluşu raporları, asansör varsa asansör kullanma izin belgesi, Yapı Denetim İşyeri Açma ve Çalışma Kanunu na tabi olmayan yapılar için yapı ruhsatındaki vizelerin yapılmış olması, SGK Ruhsatı Prim Borcu İlişiksizlik yazısı, Tapu harcı İlişiksizlik Yazısı, Enerji Kimlik Belgesi, yapıya ilişkin fotoğraflar ve yapı kullanma izni harcına ilişkin (hizmet bedeli) ödeme makbuzu. iş günü KOOPERATİF FAALİYETLERİ Kooperatif kuruluş işlemleri - Dilekçe kurucu yönetim kurulunca imzalı - Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli adet kooperatif Ana sözleşmesi. (mersis kaydına girilerek oluşturulacaktır.) Önemli not: Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak anasözleşmeler birebir olarak örnek anasözleşme ile aynı olacaktır. - Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin akrabalık taahhütnamesi - Yönetim Kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmadıklarına dair taahhütname - Kurucuların tamamının ikamet belgesi ve nüfus kayıt örneği, - Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kurulmasında ana sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir Sanayi ve Ticaret Odaları veya Vergi Dairelerinden verilmiş belge. gün Ana Sözleşme değişiklikleri - Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni. - Ana sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı. - Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya fotokopisi. - Halen yürürlükte olan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı asıl veya fotokopisi. - Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi. - Kooperatifin son durumunu gösterir Genel Durum Bilgi Formunun verilmesi. gün Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi, - Toplantı için alınan yönetim kurulu karar örneği, - Toplantı gündemi - Yetki Belgesi (Ticaret Odasından) yeni tarihli. - Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair Defterdarlık vezne alındısı aslı Önemli Not: Görevlendirme için yapılan başvurularda günlük yasal süreye uyulması - Madde için (evrak akışı min. süre iş günü) gün Genel Kurul toplantı sonrasında müdürlüğümüze getirilmesi gereken; - Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi ve/veya gazete ilanı) - Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Divan üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı veya noter onaylı örneği ) - Hazirun Listesi (Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı) - Yönetim Kurulu faaliyet raporu - Denetim Kurulu raporu - Bilanço ve Gelir- Gider Cetvellerinin Yönetim Kurulunca imzalı aslı ile Damga harcının Bakanlık Temsilcisi katılamaz ödendiğine dair makbuzun aslı (Damga harcı bağlı bulunulan vergi dairesine ise buna ilişkin tescile esas yatırılacaktır). yazı verilmesi. - Bilanço, Gelir- Gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tastiki. - Yönetim Kurulu karar defterinin noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tasdiki. - Genel Durum Bildirim Formu (gayrimenkul ve menkul durumları dahil, yönetimce ıslak imzalı) 0- Mal Bildirim Formu (seçim varsa, yönetim kurulu üyeleri tarafından kapalı zarf içinde bir dilekçe ekinde verilecektir) Gün Ortak, Kooperatif, Mahkeme, talep yazısı. (TC kimlik no ve adres bilgisi) Savcılık, İcra Müdürlükleri, - Talep edilen belgeyi yada kopyasını almaya yetkili olduklarına dair belge (kimlik Belge kopyası taleplerinin belge fotokopisi) karşılanması YAPI DENETİM FAALİYETLERİ Gün Kontör Yükleme - T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün TR No lu hesabına yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı - Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Yapıya İlişkin Bilgi Formu Müdürlüğü'ne tebliğ edilecektir.) (YİBF)Fesih İşlemi Veya İnşaatına yıl içerisinde başlanılmamış ya da inşaatı yıl içerisinde tamamlanmamış yapılarda İlgili idaresince düzenlenmiş resmi bilgi yazısı - Firma Kaşe İmzalı Dilekçe - Denetçi Belgesi Aslı ve Fotokopisi - T.C. Kimlik numarası beyanı veya kimlik fotokopisi - Sözleşme (Yönetmelik /) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme) Denetçi İşe Başlamaİşlemi - Denetçi taahhütnamesi - İmza beyanı - Adli Sicil Kaydı - İşe başlama SGK belgesi(firma Kaşe ve imzası olacak) - İkametgah Belgesi( ay süreli) - Firma kaşe ve imzalı dilekçe - Kontrol Elemanı Taahhütnamesi - İmza Beyanı - T.C. Kimlik No beyanı veya Kimlik Fotokopisi - İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi* Kontrol Elemanı İşe Başlama - Adli Sicil Kaydı İşlemi - Sözleşme (Yönetmelik /) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme) - İkametgah Belgesi - İşe başlama SGK belgesi(firma Kaşe ve İmzası olacak) *Makine Müh. Oda Kaydı ay süreli; İnşaat Müh,Elektrik Müh, ve Mimar Oda Kaydı ay sürelidir.

7 Denetçi ve Kontrol Elemanı ve - Noterce düzenlenmiş istifaname Yardımcı Kontrol Elemanı (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) İstifa İşlemi Denetçi ve Kontrol Elemanı ve - Vefat belgesi ( iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Dilekçe İle Yardımcı Kontrol Elemanı başvurulur) Vefat İşlemi Denetçi Vize İşlemi Denetçi belgelerinin yılda bir yapılan vize işlemi için - Dilekçe - Denetçi Belgesi aslı - Adli Sicil Kaydı - Sağlık Raporu (son üç aya ait; Şantiyelerde çalışmasına engel yoktur ibareli) - Bağlı bulunduğu meslek odasından almış olduğu Oda Sicil Belgesi - Banka Dekontu ile müracaat eder. (00 yılından önce alınmış Denetçi Belgeleri vize yapılmadan önce Bakanlıkta yenilenecektir.) - Dilekçe(Islak İmzalı) Denetçi Kullanıcı Şifre - İkametgah Belgesi İşlemleri - Kimlik Fotokopisi Proje müellifi ve Şantiye Şefi tarafından sunulan Proje müellifi ve Şantiye Şefi - Dilekçe Bilgi Güncelleme - İkamet Belgesi - İlgili Oda Kayıt Belgesi - Dilekçe - Fesihname Yapı Denetim Sisteminde Yapı 0 - İlgili İdare Yazısı ile Seviye Tespit Tutanağı Sahibi Düzetme İşlemleri - Eski ve Yeni Tapu Aslı ve Fotokopisi - Eski Ruhsat Fotokopisi Yapı Denetim Sisteminde - İlgili İdare Üst Yazısı Muafiyet İşlemleri - Dilekçe - Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Yönetmelik Eki) - Ticaret ya da Sanayii Odasından alınan Meslek Odası kayıt belgesi aslı Müteahhitlik Yetki Belgesi - Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermaye hesabı gelir koduna Numarası Tüzel kişiler vergi numarası ile yatırılacak dekontun aslı - Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ya da tasdikli sureti) - Vergi Levhası Fotokopisi Şikâyet İşlemleri - Şikayet dilekçesi ve ekleri Yapı Denetim Kuruluşlarının - Yapı Denetim İzin Belgesi(Aslı) - Ticaret Sicil Müdürlüğünden Alınan Son Ortaklar Listesi(Aslı) - Yapı Denetim İzin Belgesi Vize Ücret Dekontu(Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 0 No lu ücret kodu) İzin Belgelerinin Vize İşlemi - Mevcut Ortakların Adli Sicil Kaydı - Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi - Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu Yapı Denetim Kuruluşlarının - Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan) - Kira sözleşmesi veya ofis tapusu Bürosunun Adres Değişikliği - Kat planı (belediyesince onaylı) için Uygunluk Raporu - Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası verilmesi işlemi - Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri) - En az 00 m² ofisin kullanım krokisi Yapı Denetim Kuruluşlarının İlk Kuruluşu için Uygunluk - Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan) - Kira sözleşmesi veya ofis tapusu - Kat planı (belediyesince onaylı) Raporu Verilmesi İşlemi İşlemi - Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası - Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri) - Ofisin kullanım krokisi YAPI MALZEMELERİ FAALİYETLERİ İş Günü İş Günü İş Günü İş Günü - Kuruluşun adı, iletişim bilgileri, - Ticaret sicil no, (Ticaret Sicil Gazetesinin firma kuruluşuyla ilgili bir nüshası) - Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar, - Organizasyon şeması, - Yetkililerin imza sirküleri, - Denetim ve/veya müracaatın kapsamı; başvuruya esas ilgili AB komisyon kararları burada tespit edilen uygunluk teyit sistemleri, yapı malzemesi ile ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnameler ve yapı malzemesinin kullanıma uygunluğunu belirleyen yürürlükteki diğer mevzuat, - Denetim ve/veya müracaat konusuna giren yapı malzemeleri ve varsa bileşenleri, - Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi, Yapı Malzemeleri Denetleme - Personel durumu (uygunluk değerlendirme, teyit ve belgelendirmesi işlemlerini İşlemleri yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu ve geçerliliğini yitirmemiş sertifikaların kopyaları), 0- Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici/taşeron laboratuvar tarafından yapılacağının protokol ile belirlenmesi), - Yüklenici/taşeron kullanılması halinde laboratuvar adı ve teçhizat durumu (müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik), - Kalite el kitabı ve ekleri (prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları), - Mesleki sorumluluk sigortası, - Son yıla ait bilanço ve kar/zarar cetveli, kuruluş yeni ise bilanço ile gelir- gider hesapları, - Sahip olduğu kalite belgeleri (Akreditasyon Sertifikası, vb.) _ Taze Beton Numunesi Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) Alınması Taze Beton Numunesi Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması Raporunun Verilmesi halinde) Karot Numunesi Alınması Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) iş günü Karot Numunesi Raporunun Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Verilmesi Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) Demir Donatı Numunesi Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) Alınması Demir Donatı Çekme Dayanımı Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Raporunun Verilmesi Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) iş Günü iş günü

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu süreye

Detaylı

MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu süreye

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 KONTÖR YÜKLEME İŞLEMİ 2 DENETÇİ İŞE BAŞLAMA İŞLEMİ 3 KONTROL ELEMANI İŞE BAŞLAMA

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam,

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Tahsis Belgesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

1-Gerçek Kişi veya tüzel kişiler tarafından dilekçe ile müdürlüğümüze başvurulması.

1-Gerçek Kişi veya tüzel kişiler tarafından dilekçe ile müdürlüğümüze başvurulması. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İhbar ve Şikayet İşlemleri 2 Şikayet /İnceleme 3 Tedavi ve İlaç Tahakkuku BİTLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMALANMA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Hâlihazır Harita Onayı İşlemleri 2 Köy Gelişim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı