Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün."

Transkript

1 BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu süreye hizmetin gereği diğer kurum ve kuruluşlarda geçen süreler dahil değildir. NO HİZMETİN ADI Başvuruda İstenilen Belgeler Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi İl Müdürlüğü Hizmet Süreleri PROJE FAALİYETLERİ - İlgili kurumdan talep yazısı veya müellifinin dilekçesi, - Projeler, detaylar ve hesap raporları, Proje İncelenmesi ve Onaylanması - Altyapı bilgileri (su,kanalizasyon,elektrik, data bağlantı noktaları, yol kotları) - Zemin Etüt raporları, - Yatırımcı kuruluşun fonksiyonel yönden uygunluğu, - Arsa hukuki bilgileri (tapu, aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıla ait imar durumu) 0 GÜN - İlgili Kurumdan talep yazısı ve müellifinin dilekçesi - Güçlendirme projeleri, detayları ve hesap raporları, Güçlendirme Projelerinin - Zemin Etütü raporları İncelenmesi ve Onaylanması - Beton ve yapı malzemelerinin laboratuar sonuçları, - Güçlendirme tahkik raporu ve maliyet hesabı, - İlgili kurumdan talep yazısı, Proje, Plankote ve Vaziyet - Arsa hukuki bilgileri ( tapu, aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde Planı Hazırlanması ve alınmış imar durumu ) Onaylanması - İlgili kurumun fonksiyonel yönden uygunluğu, 0 GÜN 0 GÜN Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, Tadilat Projesi Hazırlanması - İlgili kurumdan talep yazısı, - Mevcut projeler veya rölöveler, Çevre düzenleme projeleri - İlgili kurumdan talep yazısı, - Arsa hukuki bilgileri (tapu,aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde Haz. alınmış imar durumu), Özel Kurum Açmak İçin Uygun - Talep yazısı, - Tüm projeler onaylı (mimari,statik,eelktrik,mekanik) - İmar plan örneği, imar durumu, Görüş Verilmesi (Milli Eğitim, - Yapı Ruhsatı, Sosyal Hizmetler, Sağlık) - Mevcut yapı ise tadilat ruhsatı, - Kat mülkiyet izni, - Deprem dayanıklık ve sağlamlık raporu, Zemin Etüt Raporu - İlgili kurumdan talep yazısı - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün.0.00 tarih ve Onaylanması sayılı yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış etüt raporu, TABİAT VARLIKLARI KORUMA Kurumlardan ve Şahıslardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (- KHK ler ile değişik) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda tabiat varlıklarını ve doğal sit alanları ile ilgili Gelen Görüş Yazılarına Bilgi hususlarda cevap verilmektedir.) Verme - Kadastral bilgiler - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( derecelik) ED0- aplikasyon krokisi - Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi GÜN 0 GÜN 0 GÜN GÜN GÜN gün Doğal sit alanlarına ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi Korunan Alanlarda İmar Genelgesi gün Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma Korunan Alanlarda İmar Genelgesi bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlara ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi 0 gün - Dilekçe Görüş ve İmar Uygulamaları/ - İlgili Belediyesinden alınmış imar durumu belgesi Hertürlü İzin (İnşai - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( faaliyet,izin,inşaat ruhsatı, derecelik) ED0 aplikasyon krokisi yapı kullanma izni, sondaj vb.) - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi - Dilekçe Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( Korunan Alanlarda ÇED derecelik) ED0 aplikasyon krokisi Sürecine İlişkin Görüşler - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi - Dilekçe Görüş ve İmar - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( Uygulamaları/Korunan derecelik) ED0 aplikasyon krokisi Alanlarda Baz İstasyonu Talebi - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi - Dilekçe Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi Korunan Alanlarda Vaziyet - Mevcut Bitki Dokusunun gösterildiği vaziyet planı Planı - Dilekçe - Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK ( Görüş ve İmar Uygulamaları/ derecelik) ED0 aplikasyon krokisi Korunan Alanlarda İfraz- - Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi Tevhid uygulaması - İraz/tevhid dosyası Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge Korunması Gerekli Tabiat - Güncel Tapu Tescil Belgesi Varlıkları ve Doğal Sit Alanları - Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı İçerisinde Kalan Taşınmazlara - Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya İlişkin Sayılı Yasanın da binanın yasal durumuna ilişkin belge ve üncü Maddesinde - Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve Tanımlanan Satış, hibe taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği kiralama tahsis, irtifak hakkı - Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, gibi işlemlere ilişkin tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler Başvurular 0 - Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge Görüş ve İmar Uygulamaları/ - Güncel Tapu Tescil Belgesi Korunması Gerekli Tabiat - Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı Varlıkları ve Doğal Sit Alanları - Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya İçerisinde Kalan Taşınmazlara da binanın yasal durumuna ilişkin belge İlişkin Sayılı Yasanın - Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve ve - Maddesinde taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği Tanımlanantakas ve - Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, kamulaştırma ile ilgili tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler işlemlere ilişkin Başvurular ALT YAPI KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,. Nüfus cüzdanı fotokopisi.. Güncel tarihli tapu kaydı. (Riskli binadaki hisse oranı ve bağımsız bölümü gösteren belge),. Lisanslı firmadan alınan riskli bina tespit raporu inceleme formu. Nüfus Müdürlüğünden alınacak tahliye ettiğine dair yeni adresini gösterir adres bilgileri raporu.. Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura, Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı. Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca Başvurusu verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.. Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,. Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır. 0 gün - Lisanslı Firma Başvuru Dilekçesi. - Malik Dilekçesi, Riskli Yapı Tespiti - Malikin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, - Malikin Tapu Fotokopisi. - Riskli Yapı Tespit Raporu ve ekleri CED FAALİYETLERİ FAALİYETLERİ - Başvuru dilekçesi, - Proje özeti, - Proses Akım Şeması, - Tapu veya Kira Kontratı, Çevresel Etki Değerlendirmesi - Vaziyet Planı, - Şirket yada şahıs İmza Sirküsü, - Ticaret Sicil Gazetesi örneği, - Kapasite raporu, (varsa) - e- ÇED Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği Ek- II - Noter Onaylı İmza Sirküleri, Kapsamında yer alan faaliyetin - Vekaletname, değerlendirilmesi - Taahhütname, - Dekont - Başvuru dilekçesi - Devir ile ilgili bilgi ve belgeler Proje Sahibi Değişikliği - Taahhütname - İmza sirküsü gün iş günü 0 gün 0 iş günü 0

2 YAPIM İŞLERİ Ödenek Teminine Esas Yaklaşık Maliyet (Tüm Resmi Kurumların - Resmi Kurumlardan gelecek olan yaklaşık maliyet talep yazısı yapım ve onarım işleriyle alakalı olarak maliyet hesabı) Gün Ara Hakediş Raporu Geçici ve Kesin Kabuller - Yüklenici tarafından verilecek olan ara hakediş isteme dilekçesi. - İş yeri teslim tutanağı, All- Risk Sigortası, İş programı, Teknik Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri - İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı - Vergi Borcu yoktur yazısı - SGK Borcu Yoktur yazısı - Tahakkuka Bağlanması - Yüklenici tarafından talep dilekçesi - Komisyon oluşturulması - Komislon çalışması - Kabul tutanağı onayı 0 Gün (Tahakkuk Süresi) 0 Gün - Yüklenici tarafından verilecek olan kesin hakediş isteme dilekçesi - Geçici Kabul Tutanağı, İş yeri Teslim Tutanağı, All- Risk Sigortası, İş Programı, Teknik Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri - İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı Kesin Hakediş Raporu - Vergi Borcu yoktur yazısı - SGK Borcu Yoktur yazısı - Muhasebe Müdürlüğünden onaylı Ödemeler İcmali. - Kesin Hesap Fişi - Tahakkuka Bağlanması - İş Deneyim Belgesi Talep Dilekçesi - Sözleşme Dosyası - Yapım veya Onarım işine ait Geçici Kabul Tutanağı İş Deneyim Belgesi - Kesin Hakediş Raporu - Belge isteyen personel için teknik personel bildirim belgesi - Teknik Personel SGK Prim Evrakları - Döner Sermaye İşletmesine Yatırılan Tutarın Alındı Makbuzunun Aslı - Teminat iadesi için Talep Dilekçesi - Teminatın yarısının iadesi için Geçici Kabul Tutanağı - Teminatın tamamının iadesi için Kesin Kabul Tutanağı Kesin Teminat İadeleri - Bu iş adına düzenlenmiş SGK dan alınan soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi - Kesin Hakediş - Teminat alındı makbuzlarının asılları - Vergi Borcu yoktur yazısı ÇEVRE İZNİ FAALİYETLERİ - Resmi Yazı Çevre İzin ve Lisans - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü Yönetmeliği (ÇİLY) - Sicili Gazetesi kapsamında tesis - Kapasite Raporu değerlendirmesi - Vaziyet Planı MUAFİYET - Hava Emisyon - İş Akım Şeması ve Proses Özeti - Baca fotoğrafları Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - Kanal Bağlantı Belgesi (ASKİ veya OSB) veya Fosseptik Projesi onayı ve ASKİ atıksu kapsamında tesis kabul yazısı değerlendirmesi - Atıksu geri kazanılarak kullanılıyorsa Teknik Uygunluk Rapor Onayı MUAFİYET- Atıksu deşarjı Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ( öncesi ise) kapsamında tesis - Uydu fotoğrafı ve belediyeden alınmış resmi üst yazı (Tesise en yakın konuta olan değerlendirmesi mesafe metre olarak işaretlenecek) MUAFİYET- Gürültü - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü kapsamında tesis - Kapasite Raporu değerlendirmesi- - Vaziyet Planı UYGUNLUK YAZISI- Hava - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Emisyon - Baca fotoğrafları Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü kapsamında tesis - AAT Proje Onayı veya değerlendirmesi - AAT Proje Onay Muafiyeti UYGUNLUK YAZISI- Atıksu - Kanal Bağlantı Belgesi (Su Kanal. İdaresi veya OSB) Deşarjı Çevre İzin ve Lisans - Resmi Yazı Yönetmeliği (ÇİLY) - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü kapsamında tesis - Sicili Gazetesi değerlendirmesi - Kapasite Raporu UYGUNLUK YAZISI- Lisans - Vaziyet Planı (Ambalaj TAT/Ambalaj Geri - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kazanım ve Tehlikesiz Atık - Tesise kabul edilmesi planlanan atık kodları (Plastik ve tekstil) - Ambalaj TAT için tesis alanını gösterir belge (tapu/kira kontratı) Geçici Faaliyet Belgesi - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü (ÇİLY EK- - Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Listesi İçin) - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Hava Emisyon Konulu Çevre - Kapasite Raporu - Sicil Gazetesi - Dekont - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 0 Gün(Tahakkuk Süresi) Gün Gün 0

3 - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü Geçici Faaliyet Belgesi (ÇİLY EK- Listesi İçin) Atıksu Konulu Çevre - Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu - İş Akım Şeması ve Proses Özeti - Kapasite Raporu - Sicil Gazetesi - Dekont - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 0 Geçici Faaliyet Belgesi - ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü (ÇİLY EK- - Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Listesi İçin) - İş Akım Şeması ve Proses Özeti Ambalaj TAT /Ambalaj Geri - Kapasite Raporu Kazanım - Sicil Gazetesi - Dekont Tehlikesiz Atık (Plastik/Tekstil) - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Geri Kazanım - Sanayi Sicil Belgesi Emisyon Ölçüm Raporu Hava Emisyon Konulu Çevre Dekont - Akustik Rapor - Dekont Gürültü Konulu Çevre - Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Atıksu Konulu Çevre - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (//00 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (//00 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi - Dekont Ambalaj Atığı TAT Lisans Ambalaj Geri Dönüşüm - Teknik Uygunluk Rapor - Dekont - Teknik Uygunluk Rapor - Dekont - Teknik Uygunluk Rapor Tehlikesiz Atık (Plastik ve - Dekont Tekstil) Geri Kazanım Lisans - Resmi Yazı - TS 0 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 00 Akreditasyon Sertifikası (Noter veya kurum onaylı sureti) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi (Noter veya kurum onaylı sureti) - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter veya kurum onaylı sureti), - Sicil Gazetesi/Esnaf Odası Kayıt Belgesi, - İmza sirküleri (noter onaylı sureti), - Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren Egzoz Emisyon Yetki Belgesi belge (Diploma) sureti, /Yenilenmesi - Personelin egzoz emisyon ölçümü konusunda aldığı eğitimi gösterir belge sureti, - Personelin görev tanımı ve ölçüm talimatı, 0- Egzoz emisyon ölçümünde görevli personelin SGK bildirimi - Benzinli ve LPG li araçların ölçümünde kullanılacak cihaz ve ekipmanın TS ISO0, Dizel motorlu araçların /0/AT Yönetmeliğine uygunluğunu gösterir belge, - Bakanlıkça belirlenen şablonda tabela yapıldığına dair fotoğraf - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçüm cihazı tip onay yazısı - Dekont 0 Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ - Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, - Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK- formları, - İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi, - Ticaret veya sanayi odası belgesi, - Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi, - İşletmeye ait Kapasite Raporu - Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi, - Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye Sicil Belgesi - Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi, 0- Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan sözleşme, - Proje onay ücretine ilişkin dekont - A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları - Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak fotokopileri, - Yeraltısuyu kullanım izin belgesi, - Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi fotokopisi, 0 iş günü - İş Akım Şeması - Proje Özeti - Vaziyet Planı - ÇED Görüş Yazısı. - Kanal Bağlantı Durum Belgesi - Sicil Tasdiknamesi - Ankara Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Belgesi - Vergi Levhası - Talep Edilen Atık Kodları 0- İmza Sirküleri - Ticaret Sicili Gazetesi - Taahhütname - Vekaletname Sureti (iş ve işlemlerin yürütülmesinde vekalet verilmesi durumunda) - Yapı Kullanım - Radyasyon cihazına ait fatura

4 Atık Taşıma Lisansı (Araç için) - Tehlikeli Atık - Bitkisel Atık Yağ - Atık Akümülatör - Atık Yağ - PCB ve PCT - Tıbbi Atık - Başvuru dilekçesi, - Araç ruhsatı - Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası, TC Kimlik Numarası, - Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK- IV üne göre Kodları, - Araca ait Trafik Sigorta Poliçesi - Araca ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi - Aracın taşıyacağı atık kategorisi - Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (H kodları) - Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü, Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, 0- Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler, - Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması konusunda uygunluğunu gösteren periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren ve Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi. - Türk Standartları Enstitüsü tarafından atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi. - Araç sürücülerinin ad- soyadı, TC Kimlik Numarası, SRC/ADR Sertifika numarası ve tarihi, Ehliyet tipi/numarası/tarihi, Telefonu ve e- mail adresi, SGK Kaydı. - Taahhütname - Araç Fotoğrafları Atık Taşıma Lisansı (Firma için) - Tehlikeli Atık - Bitkisel Atık Yağ - Atık Akümülatör - Atık Yağ - PCB ve PCT - Tıbbi Atık - Başvuru dilekçesi, - Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası, - Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, - Lisans alacak araçların plakaları, - Tesis Yetkilisine ait İmza Sirküleri - Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen yetki belgesi - Taahhütname - Tesis Bilgileri - Depolama Alanına ait fotoğraflar - Depolama Alanına ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Atık Akümülatör Geçici - ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı Depolama - İtfaiye Raporu - Nötralizasyon Sistemi ile ilgili açıklama - Yetkilendirilmiş Kuruluş ile yapılan sözleşme - Geri Kazanım Firması ile yapılmış sözleşme 0- Kanal Bağlantı Durum Belgesi - Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme - Gerikazanım firma lisansı - İmza sirküleri - Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.) Bitkisel Atık Yağ Geçici - Taşıma yapacak araçlar ve firma için taşıma lisansı Depolama - Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası - Depolama alanına ait fotoğraflar - ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı - Kanal Bağlantı Durum Belgesi Ömrünü Tamamlamış - Firma Bilgileri Lastiklerin Geçici Depolama - Depolama alanına ait fotoğraflar - İtfaiye raporu Endüstriyel Atık Yönetim - Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan format kapsamında hazırlanan Atık Yönetim Planının Onaylanması Planı. - Başvuru Dilekçesi, Tehlikeli Atık Geçici Depolama - Atık miktarları (aylık/yıllık), - Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay yazısı - Depolama Alanına ait fotoğraflar iş günü iş günü 0 Çevre Bilgi Sistemi Kullanımı - Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Başvuru Formu Ambalaj üretici ve /veya piyasaya süren/ tedarikçi/lisanslı ambalaj atığı - Ambalaj şifre talep formu toplama ayırma ve geri - Lisanslı Tesisler İçin Lisans Belgesi ve Kapasite Raporu dönüşüm tesisleri firma kodu ve şifre verilmesi Ambalaj Bildirim Onayı Ambalaj Belgeleme Onayı - Sistem üzerinden yapılan başvuru - EK- Ambalaj Üreticisi Formları - EK- Piyasaya Süren Formları - EK- Ambalaj Tedarikçisi Formları.Ek- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Formları - Ek- Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Formları - Belgeleme dosyası (özet tablo, giriş belgeleri, çıkış belgeler ve sözleşme dosyada yer almalıdır). - Başvuru dilekçesi. - İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi, - Kontrol Belgesi fotokopisi Katı Yakıt Uygunluk Yazısı (İthal Kömür İçin) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına yatırılacak Kontrol Belgesi Ücreti Dekontu. - Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi - Numune Alma Tutanağı, - Analiz belgesinin aslı ve analiz ücretinin ödendiğine dair dekont. Katı Yakıt Uygunluk Yazısı (Yerli Kömür İçin) - Başvuru Dilekçesi.

5 - Başvuru Dilekçesi, - Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi kaşeli). (İthal/Yerli Kömür İçin) - Oda Sicil Kaydı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve kaşeli), - İmza Sirküleri aslı (noter onaylı) ve fotokopisi, - Taahhütname. 0 İş Günü - Başvuru Dilekçesi. - Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş), Katı Yakıt Satış İzin Belgesi (İthal/Yerli Kömür İçin) - Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) 0 İş Günü - Katı yakıt dağıtıcılarına ait Dağıtıcı kayıt belgesinin fotokopisi ekinde yer aldığı bir dilekçe ile il Çevre ve Şehircilik müdürlüğüne başvurur. 0 - Başvuru Dilekçesi, - İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış sözleşme (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan), Katı Yakıt Dağıtıcı Kayıt Belgesi - Oda Sicil Kaydı [Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili (İthal/Yerli Kömür İçin) Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)], - İmza Sirküleri (noter onaylı), - Taahhütname. - Başvuru Dilekçesi Çevre Kanunu Kapsamında - Alo hattı üzerinden yapılan başvurular yapılan Şikayet Başvuruları - Bimer üzerinden yapılan başvurular - e- posta ile yapılan başvurular - Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu, Stabilize Arıtma Çamurlarının - Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı, Toprakta Kullanılması - Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II- B), - Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II- A). - Görgü Tutanağı - Gemi Envanter Kayıt Makbuzu Gemi Söküm Notifikasyon - Tehlikeli Atık Tespit Makbuzu Belgesi - İlgili Bakanlığın Olur Yazısı (Notifikasyon) - Gemi Geri Dönüşüm Planı 0 İş Günü 0 İş Günü 0 İş Günü iş günü - Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre /Çevre İzin Lisansı Belgesi - Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak, Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi, - Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belge - Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz - Ek- 'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak - Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi - Geri ödemenin talep edildiği yıla ait su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, cezaya neden olan aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı/ceza almadığına dair İl Müdürlüğü yazısı Enerji Teşviği - Geri Ödeme Belgesi fotokopisi, Geri Ödeme Belgesi Alanlar - Çevre Kanununun Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik için; Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmeliğin EK- 'te Her yıl Enerji teşviği talebi için yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği (Atıksu arıtma tesislerinde - Anılan Yönetmeliğin EK- 'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun kullanılan enerji giderinin bir doldurulmuş örneği kısmının geri ödenmesi) - İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı - Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği - Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla //00 tarihli ve 0 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin ne İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı - Liman Lisansı Kıyı Tesislerinde bulunan Atık - Atığı Çıkaran Firmaya Ait Lisans Belgesi Kabul Tesislerinden atık - Taraflar arasında yapılan sözleşme çıkarımı Komisyonu - İmza Sirküleri İMAR PLANLAMA iş günü Kıyı Kenar Çizgisi Tespit - Halihazır harita Ay Kıyı Kanunu Kapsamında - Ada parsel no (Kiralama, Tahsis, Satış, Tescil) Kurum Görüşü Verilmesi - Halihazır harita - Plan teklifi İmar Planı Teklifleri Görüş - Kurum görüşleri Verilmesi - Varsa meclis, mahkeme, encümen kararları - Yapılacak tesisin niteliğine ilişkin bilgi- Belge - Üst ölçekli planlar 0 İş günü - Halihazır harita - Belediye görüşü İmar Planlarına ait Şikayet İnceleme - Kurum görüşleri - Varsa meclis, mahkeme, encümen kararları - Üst ölçekli planlar İş günü - Meri plan - Şikayet konusunda gerekli bilgi- belge( İmar durumu, iskan, yol kodu vs.)

6 İmar Planlarının Askıya - Onaylı plan paftaları ve ekleri Çıkarılması - Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün tarih ve 0 / sayılı İmar Planlarının Arşivlenmesi genelgesine göre istenen evraklar. Ay iş günü - Proje müellifliğini üstlenmesinde Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını dair taahhütname. - Plan değişikliği, ilave imar, revize imar vb. çalışmalar için Belediye Meclis Karar örneğini, Mevzi imar planlarında ise Valilik ya da Belediyeye başvuru belgesi örneğinin rapor ekinde bulunması, - İnceleme alanı ile ilgili kurum görüşleri - Daha önceki çalışmalarda; (onaylı etüt raporunda) Uygun olmayan alanlara, ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlara, veya İller Bankası Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş raporlarda Sakıncalı Alan olarak belirlenmiş alanlar ile Bakanlar Kurulunca Afete İmar Planına Esas Jeolojik ve Maruz Bölge Kararı Alınmış alanlara ilişkin Format- e göre hazırlanacak etüt Jeoteknik Etüd Raporlarının raporlarının ekinde daha önceki raporun İnceleme alanını kapsayan paftası ve İncelenmesi yerleşime uygunluk değerlendirmesi belgeleri. - Tapu örneği ve kadastro paftası, Kamu kurumları ve tüzel kişiler ile yapılan sözleşme örneği. - Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nün belirlediği birim fiyat listesindeki fiyatın yatırıldığını gösterir makbuz. - /000 veya /000 ölçekli Onaylı pafta (günümüz durumunu yansıtacak güncellikte olacak) - Raporda sunulan Deneylere ait ıslak imzalı sonuçlara ait belgeler. (0 Sayılı kanun gereği Bakanlığımız tarafından verilen Laboratuvar İzin Belgeli) - Onaylı raporun tamamının PDF formatında, oluşturulan sayısallaştırılmış pafta bilgilerinin tamamının NetCAD formatında, CD olarak sunulması. Proje İnceleme Süreci Yol Kotu Tutanağı - İmar Durumu, Yol Kotu Tutanağı, Aplikasyon krokisi, Tapu tescil belgesi, imar planı ve plan notları, zemin etüt raporu, mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, yangın tahliye projeleri, proje müellifi taahhütnamesi. - Aplikasyon Krokisi - İmar Durum Belgesi Ay 0 İmar Çapı - Belediyeden son Onaylı İmar planları ve plan notları Ay Yapı Ruhsatı Tapu Kaydı ya da yerine geçecek belge, Numarataj bilgisi, İmar Durumu (Çap), Kanal kotu tutanağı, Jeolojik- Jeoteknik Etüd raporu, Uygulama projeleri : Mimari, Yapı Aplikasyon, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Peyzaj ve Asansör projeleri, (Mimari ve Statik projeler dışında kalanlar 0 gün sonra ibraz edilmek suretiyle de yapı ruhsatı düzenlenebilir.) yapı sahibi ile yapı müteahhiti arasında inşaat yapım sözleşmesi, Proje Müellifleri, Şantiye Şefi, Yapı Müteahhidi ve Fenni Mesullere ilişkin taahhütnameler, ( 0 sayılı Yasaya tabi yapılar için Yapı Denetim Kuruluşu belgeleri: YİBF. Hiz. Sözleş. ve Taahhütname) ruhsat harcına ilişkin (hizmet bedeli) ödeme makbuzu. 0 iş günü Tapu Kaydı ya da yerine geçecek belge, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı Yapı Kullanım İzin Belgesi ve denetim kuruluşu raporları, asansör varsa asansör kullanma izin belgesi, Yapı Denetim İşyeri Açma ve Çalışma Kanunu na tabi olmayan yapılar için yapı ruhsatındaki vizelerin yapılmış olması, SGK Ruhsatı Prim Borcu İlişiksizlik yazısı, Tapu harcı İlişiksizlik Yazısı, Enerji Kimlik Belgesi, yapıya ilişkin fotoğraflar ve yapı kullanma izni harcına ilişkin (hizmet bedeli) ödeme makbuzu. iş günü KOOPERATİF FAALİYETLERİ Kooperatif kuruluş işlemleri - Dilekçe kurucu yönetim kurulunca imzalı - Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli adet kooperatif Ana sözleşmesi. (mersis kaydına girilerek oluşturulacaktır.) Önemli not: Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak anasözleşmeler birebir olarak örnek anasözleşme ile aynı olacaktır. - Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin akrabalık taahhütnamesi - Yönetim Kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmadıklarına dair taahhütname - Kurucuların tamamının ikamet belgesi ve nüfus kayıt örneği, - Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kurulmasında ana sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir Sanayi ve Ticaret Odaları veya Vergi Dairelerinden verilmiş belge. gün Ana Sözleşme değişiklikleri - Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni. - Ana sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı. - Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya fotokopisi. - Halen yürürlükte olan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı asıl veya fotokopisi. - Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi. - Kooperatifin son durumunu gösterir Genel Durum Bilgi Formunun verilmesi. gün Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi, - Toplantı için alınan yönetim kurulu karar örneği, - Toplantı gündemi - Yetki Belgesi (Ticaret Odasından) yeni tarihli. - Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair Defterdarlık vezne alındısı aslı Önemli Not: Görevlendirme için yapılan başvurularda günlük yasal süreye uyulması - Madde için (evrak akışı min. süre iş günü) gün Genel Kurul toplantı sonrasında müdürlüğümüze getirilmesi gereken; - Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi ve/veya gazete ilanı) - Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Divan üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı veya noter onaylı örneği ) - Hazirun Listesi (Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı) - Yönetim Kurulu faaliyet raporu - Denetim Kurulu raporu - Bilanço ve Gelir- Gider Cetvellerinin Yönetim Kurulunca imzalı aslı ile Damga harcının Bakanlık Temsilcisi katılamaz ödendiğine dair makbuzun aslı (Damga harcı bağlı bulunulan vergi dairesine ise buna ilişkin tescile esas yatırılacaktır). yazı verilmesi. - Bilanço, Gelir- Gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tastiki. - Yönetim Kurulu karar defterinin noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tasdiki. - Genel Durum Bildirim Formu (gayrimenkul ve menkul durumları dahil, yönetimce ıslak imzalı) 0- Mal Bildirim Formu (seçim varsa, yönetim kurulu üyeleri tarafından kapalı zarf içinde bir dilekçe ekinde verilecektir) Gün Ortak, Kooperatif, Mahkeme, talep yazısı. (TC kimlik no ve adres bilgisi) Savcılık, İcra Müdürlükleri, - Talep edilen belgeyi yada kopyasını almaya yetkili olduklarına dair belge (kimlik Belge kopyası taleplerinin belge fotokopisi) karşılanması YAPI DENETİM FAALİYETLERİ Gün Kontör Yükleme - T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün TR No lu hesabına yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı - Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Yapıya İlişkin Bilgi Formu Müdürlüğü'ne tebliğ edilecektir.) (YİBF)Fesih İşlemi Veya İnşaatına yıl içerisinde başlanılmamış ya da inşaatı yıl içerisinde tamamlanmamış yapılarda İlgili idaresince düzenlenmiş resmi bilgi yazısı - Firma Kaşe İmzalı Dilekçe - Denetçi Belgesi Aslı ve Fotokopisi - T.C. Kimlik numarası beyanı veya kimlik fotokopisi - Sözleşme (Yönetmelik /) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme) Denetçi İşe Başlamaİşlemi - Denetçi taahhütnamesi - İmza beyanı - Adli Sicil Kaydı - İşe başlama SGK belgesi(firma Kaşe ve imzası olacak) - İkametgah Belgesi( ay süreli) - Firma kaşe ve imzalı dilekçe - Kontrol Elemanı Taahhütnamesi - İmza Beyanı - T.C. Kimlik No beyanı veya Kimlik Fotokopisi - İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi* Kontrol Elemanı İşe Başlama - Adli Sicil Kaydı İşlemi - Sözleşme (Yönetmelik /) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme) - İkametgah Belgesi - İşe başlama SGK belgesi(firma Kaşe ve İmzası olacak) *Makine Müh. Oda Kaydı ay süreli; İnşaat Müh,Elektrik Müh, ve Mimar Oda Kaydı ay sürelidir.

7 Denetçi ve Kontrol Elemanı ve - Noterce düzenlenmiş istifaname Yardımcı Kontrol Elemanı (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) İstifa İşlemi Denetçi ve Kontrol Elemanı ve - Vefat belgesi ( iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Dilekçe İle Yardımcı Kontrol Elemanı başvurulur) Vefat İşlemi Denetçi Vize İşlemi Denetçi belgelerinin yılda bir yapılan vize işlemi için - Dilekçe - Denetçi Belgesi aslı - Adli Sicil Kaydı - Sağlık Raporu (son üç aya ait; Şantiyelerde çalışmasına engel yoktur ibareli) - Bağlı bulunduğu meslek odasından almış olduğu Oda Sicil Belgesi - Banka Dekontu ile müracaat eder. (00 yılından önce alınmış Denetçi Belgeleri vize yapılmadan önce Bakanlıkta yenilenecektir.) - Dilekçe(Islak İmzalı) Denetçi Kullanıcı Şifre - İkametgah Belgesi İşlemleri - Kimlik Fotokopisi Proje müellifi ve Şantiye Şefi tarafından sunulan Proje müellifi ve Şantiye Şefi - Dilekçe Bilgi Güncelleme - İkamet Belgesi - İlgili Oda Kayıt Belgesi - Dilekçe - Fesihname Yapı Denetim Sisteminde Yapı 0 - İlgili İdare Yazısı ile Seviye Tespit Tutanağı Sahibi Düzetme İşlemleri - Eski ve Yeni Tapu Aslı ve Fotokopisi - Eski Ruhsat Fotokopisi Yapı Denetim Sisteminde - İlgili İdare Üst Yazısı Muafiyet İşlemleri - Dilekçe - Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Yönetmelik Eki) - Ticaret ya da Sanayii Odasından alınan Meslek Odası kayıt belgesi aslı Müteahhitlik Yetki Belgesi - Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermaye hesabı gelir koduna Numarası Tüzel kişiler vergi numarası ile yatırılacak dekontun aslı - Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ya da tasdikli sureti) - Vergi Levhası Fotokopisi Şikâyet İşlemleri - Şikayet dilekçesi ve ekleri Yapı Denetim Kuruluşlarının - Yapı Denetim İzin Belgesi(Aslı) - Ticaret Sicil Müdürlüğünden Alınan Son Ortaklar Listesi(Aslı) - Yapı Denetim İzin Belgesi Vize Ücret Dekontu(Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 0 No lu ücret kodu) İzin Belgelerinin Vize İşlemi - Mevcut Ortakların Adli Sicil Kaydı - Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi - Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu Yapı Denetim Kuruluşlarının - Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan) - Kira sözleşmesi veya ofis tapusu Bürosunun Adres Değişikliği - Kat planı (belediyesince onaylı) için Uygunluk Raporu - Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası verilmesi işlemi - Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri) - En az 00 m² ofisin kullanım krokisi Yapı Denetim Kuruluşlarının İlk Kuruluşu için Uygunluk - Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan) - Kira sözleşmesi veya ofis tapusu - Kat planı (belediyesince onaylı) Raporu Verilmesi İşlemi İşlemi - Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası - Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri) - Ofisin kullanım krokisi YAPI MALZEMELERİ FAALİYETLERİ İş Günü İş Günü İş Günü İş Günü - Kuruluşun adı, iletişim bilgileri, - Ticaret sicil no, (Ticaret Sicil Gazetesinin firma kuruluşuyla ilgili bir nüshası) - Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar, - Organizasyon şeması, - Yetkililerin imza sirküleri, - Denetim ve/veya müracaatın kapsamı; başvuruya esas ilgili AB komisyon kararları burada tespit edilen uygunluk teyit sistemleri, yapı malzemesi ile ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnameler ve yapı malzemesinin kullanıma uygunluğunu belirleyen yürürlükteki diğer mevzuat, - Denetim ve/veya müracaat konusuna giren yapı malzemeleri ve varsa bileşenleri, - Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi, Yapı Malzemeleri Denetleme - Personel durumu (uygunluk değerlendirme, teyit ve belgelendirmesi işlemlerini İşlemleri yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu ve geçerliliğini yitirmemiş sertifikaların kopyaları), 0- Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici/taşeron laboratuvar tarafından yapılacağının protokol ile belirlenmesi), - Yüklenici/taşeron kullanılması halinde laboratuvar adı ve teçhizat durumu (müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik), - Kalite el kitabı ve ekleri (prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları), - Mesleki sorumluluk sigortası, - Son yıla ait bilanço ve kar/zarar cetveli, kuruluş yeni ise bilanço ile gelir- gider hesapları, - Sahip olduğu kalite belgeleri (Akreditasyon Sertifikası, vb.) _ Taze Beton Numunesi Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) Alınması Taze Beton Numunesi Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması Raporunun Verilmesi halinde) Karot Numunesi Alınması Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) iş günü Karot Numunesi Raporunun Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Verilmesi Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) Demir Donatı Numunesi Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) Alınması Demir Donatı Çekme Dayanımı Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Raporunun Verilmesi Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde) iş Günü iş günü

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı