LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER"

Transkript

1 LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri Transitlog Belgesi Gemi Sicil İşlemleri Bağlama Kütüğü İşlemleri Dilekçe (Acente, Donatan, Gemi Kaptanı yada yetkili kişi; Gemiler İçin Yanaşma/Demir Ordinosu Düzenleme, Liman Çıkış Belgesi Düzenleme/ Onaylama, Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Düzenleme, Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri Düzenleme, Gemi Sicil İşlemleri hususlarına ilişkin Liman Başkanlığına yapmış olduğu yazılı başvuru) 2-İlgili Gemi Sertifikalar 3-Gemide çalışan Gemi adamlarına ait Cüzdan ve Belgeler 4-Personel Listesi 5-Gemi Geliş Mektubu (Acente, Donatan, Gemi Kaptanı ya da yetkili kişi tarafından gemi hakkında bilgileri içeren Liman Başkanlığına yapılan yazılı başvuru) 6-Kira Sözleşmesi (Gemi kiralanmış ise idare tarafından istenir) 7-Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi, (Sadece balıkçı gemilerinden istenir, fotokopisi Tarım İl Müdürlüğünce onaylı olmalıdır) 8-Donatana ait T.C. Kimlik No sunu içeren belgenin ibrazı (gerçek kişi ise) 9-Adi Ortaklıklarda ortaklardan herhangi birine verilmiş Noter Onaylı Vekaletname 10-İmzalı Taahhütname (Donatan tarafından, teknenin teknik bilgi ve belgelerinin doğruluğunu onaylandığına dair belge) 11-Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (bknz.e-tahsilat) 1

2 A-GEMİLER İÇİN YANAŞMA/DEMİR ORDİNOSU DÜZENLEME İŞLEMİ A.1- Başvuru A.2- Kontrol A.3- Belge Düzenleme A.4- Belge Teslimi A.5- Dosyalama A.1-Başvuru: Acente, Donatan ya da Gemi Kaptanı Yanaşma/Demir Ordinosu almak üzere gemiye ait evrakları hazırlayarak geminin yanaşacağı liman tesisinin idari sınırları içerisinde bulunan Liman Başkanlığına müracaat eder. (www.izmirdenizcilik.gov.tr---- >Hizmetlerimiz---->İzmir Liman Başkanlığı----> Liman Başkanlığı İşlemleri linklerine sırasıyla girilerek buradan yapmak istediğiniz işlemle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirisniz.) A.2-Kontrol: Liman Başkanlığınca gemiye ait bilgiler incelenir. A.3-Belge Düzenleme: Kontrol sonucunda, yanaşmasında/demirlemesinde mani bir durumu olmayan gemiye https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ internet adresinde yer alan Liman Yönetim Bilgi Sisteminden Yanaşma/Demir Ordinosu düzenlenir. Düzenlenen ordinodan iki nüsha bilgisayar çıktısı alınır. A.4-Belge Teslimi: Bilgisayar çıktısı alınan Yanaşma/Demir Ordinosu, Liman Başkanı ya da yetkili personel tarafından onaylandıktan sonra bir nüshası ilgili acente, donatan yada kaptana teslim edilir. A.5-Dosyalama: Düzenlenen Yanaşma/Demir Ordinosunun bir nüshası ve başvuru dilekçesi ile arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama dakika arasında değişmektedir. 2

3 B-LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ DÜZENLEME/ONAYLAMA İŞLEMİ B.1-a) On-line Başvuru b) Şahsen Başvuru B.2- Kontrol B.3- Belge Düzenleme ve Onayı B.4- Belge Teslimi B.5- Dosyalama B.1-a)Türk/Yabancı Bayraklı Gemiler İçin Yetkili Acente Tarafından On-line Başvuru: Acente, Denizcilik Müsteşarlığının( adresine kendisine verilmiş olan acente şifresi ile girer--->liman Bilgi Sistemine --->Acente LÇB Başvurusu bölümüne girerek, temsil ettiği Türk/ Yabancı bayraklı gemiye ait; gemi tanım bilgileri,gemi seyir bilgileri, gemi yük, yakıt ve kumanya bilgileri ile gemi personel bilgilerini Liman Yönetim Bilgi Sistemine girerek Liman Başkanlığınca onaylanmak üzere sitenin onay bölümüne gönderir. ) B.1-b)Şahsen Başvuru: Acente, Donatan ya da Gemi Kaptanı Liman Çıkış Belgesi almak üzere gemiye ait evrakları (Bknz Liman Başkanlığında Yapılan İşlemler) B.2-Kontrol: Liman Başkanlığı, acente tarafından düzenlenerek https://atlantisdenizcilik.gov.tr sitesine onay için gönderilen Liman Çıkış Belgesi talep eden gemiyi; gemi adamları ile donanımı, yolcu sayısı, yük miktarı ve yükün cinsi, yükleme durumu bakımından belgelerinde belirtilmiş durumlarına uygunlukları ile zorunlu belgelerinin geçerlilik süreleri incelenir.liman Başkanlığınca geminin; gemi tanım bilgileri, gemi seyir bilgileri, yük, yakıt ve kumanya bilgileri, gemi personel bilgileri (Sadece Türk Bayraklı Gemiler için) Liman Yönetim Bilgi Sistemine girilir.( Bknz E-Tahsilat) B.3-Belge Düzenleme ve Onayı: Kontrol edilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB), Liman Başkanlığınca Liman Bilgi Sisteminde onaylanır ve iki nusha bilgisayar çıktısı alınır. Acente, onaylanan LÇB nin çıktısını Liman Başkanlığından alarak ilgili gemiye teslim eder. B.4-Belge Teslimi: Liman Yönetim Bilgi Sisteminden bilgisayar çıktısı alınan Liman Çıkış Belgesi, Liman Başkanı yada yetkili personel tarafından imza ve mühürlendikten sonra bir nüshası ilgili acente, donatan yada kaptana teslim edilir. B.5-Dosyalama: Liman Çıkış Belgesi (LÇB) nin bir nüshası, personel listesi, bir önceki limandan alınan LÇB, gemi adamları asgari donanım belgeleri arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama dakika arasında değişmektedir. 3

4 C-SÜREKLİ ÖZEL KAYIT BELGESİ (CSR) DÜZENLEME İŞLEMİ C.1- Başuru C.2- Kontrol C.3- Kayıt ve Havale C.4- Belge Düzenleme C.5- Belge Teslimi C.6- Dosyalama C.1-Başvuru: Acente veya Donatan, Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) almak üzere gemiye ait evrakları hazırlayarak geminin tescil kaydının bulunduğu Gemi Sicil Memurluğunun yer aldığı Liman Başkanlıklarına dilekçe ile başvurur. (İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesinde Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) düzenleme yetkisi sadece İzmir Liman Başkanlığında bulunmaktadır.) İstenen evraklar için (www.izmirdenizcilik.gov.tr ---> Hizmetlerimiz- -->İzmir Liman Başkanlığı ---> Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) ) için gerekli evraklar sayfasına bakınız. C.2-Kontrol: Liman Başkanlığınca, gemiye ait sertifikaların uygunluğu ve geçerlilik tarihleri kontrol edilir. ( Bknz E-Tahsilat ) C.3-Kayıt ve Havale: Kontrol sonucunda, sertifika düzenlenmesine mani bir durumu olmayan başvurular Liman Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt Sistemine kaydedilir. Liman Başkanı başvuruyu konu ile ilgili personele havale eder. C.4-Belge Düzenleme: İlgili personel, gemiye Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) düzenler. Düzenlenen Sürekli Özel Kayıt Belgesi nden (CSR) iki nüsha bilgisayar çıktısı alınır. Döner Sermaye Harcı Tahsil edilir. (2010 yılı Harç tarifesi için Harçlar sayfasına bakınız) C.5-Belge Teslimi: Bilgisayar çıktısı alınan Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR), Liman Başkanı tarafından onaylandıktan sonra bir nüshası ilgili acente yada donatana teslim edilir. C.6-Dosyalama: İlgili evraklar ve Sürekli Özel Kayıt Belgesi nin (CSR) bir nüshası arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama 15 dakikadır. 4

5 D-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN (ÖTV) MUAF YAKIT ALIM DEFTERİ (YAD) DÜZENLEME İŞLEMİ D.1-Başvuru D.2-Kontrol D.3-Kayıt ve Havale D.4-Belge Düzenleme D.5-Belge Onayı D.6-Belge Teslimi D.7-Dosyalama D.1-Başvuru: Donatan, Acente yada Yetkili Kişi, Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri (YAD) almak üzere gemiye ve donatana var ise kiracıya ait evrakları hazırlayarak, ÖTV siz Yakıt Alım Defteri düzenleme yetkisi olan Liman Başkanlıklarına dilekçe ile başvurur.(ötv siz Yakıt Alım Defteri düzenlemeye Bölge Müdürlüğümüz bağlısı İzmir, Çeşme, Güllük, Bodrum, Marmaris ve Fethiye Liman Başkanlıkları yetkili kılınmıştır.) İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz ---> İzmir Liman Başkanlığı ---> ÖTV siz Yakıt Alım Defteri için gerekli evraklar sayfasına bakınız. D.2- Kontrol: Liman Başkanlığınca, gemiye ve donatana var ise kiracıya ait sertifikaların uygunluğu ve geçerlilik tarihleri kontrol edilir. D-3-Kayıt ve Havale: Kontrol sonucunda, ÖTV siz Yakıt Alım Defteri düzenlenmesine mani bir durumu olmayan başvurular Liman Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt Sistemine kaydedilir. Liman Başkanı başvuruyu konu ile ilgili personele havale eder. D.4-Belge Düzenleme: İlgili personel, Denizcilik Müsteşarlığının https://atlantisdenizcilik.gov.tr/otv2/ sistemine girerek, ÖTV siz Yakıt Bilgi Sisteminden ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali sayfalarını düzenler. Düzenlenen ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali sayfalarından iki nüsha bilgisayar çıktısı alır. Alınan bilgisayar çıktılarının bir nüshası ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali ne eklenir. D.5-Belge Onayı: ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali tasdik harcının e-tahsilat sistemi ile yatırıldığına dair makbuzlar görülür.( Bknz E-Tahsilat) Düzenlenen ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali Liman Başkanı tarafından onaylanır. D.6-Belge Teslimi: Liman Başkanı tarafından onaylanan ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali donatan, acente ya da yetkilisine teslim edilir. D.7-Dosyalama: İlgili evraklar, ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali ne yapıştırılan bilgisayar çıktılarının birer nüshası arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama 30 dakikadır. 5

6 E- YATLAR İÇİN SEYİR İZİN BELGESİ (TRANSITLOG) İŞLEMLERİ E.1-Başvuru E.2-Belge Düzenleme E.3-Belge Onayı E.4-Dosyalam E.1-Başvuru: Türk Bayraklı Ticari Yatlar ile Yabancı Bayraklı Ticari ve Özel Yatlar; Türkiye karasularında dolaşırken Türkiye den çıkışlarında veya uluslar arası sulularda dolaşırken Türkiye ye girişlerinde, Türk Bayraklı Özel Yatlar; Türkiye den çıkışlarında veya uluslar arası sularda dolaşırken Türkiye ye girişlerinde Transitlog belgesi alırlar. (İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz-- ->İzmir Liman Başkanlığı--->Transitlog belgesi işlemleri için gerekli evraklar sayfasına bakınız.) Transitlog belgesi Deniz Ticaret Odalarından, marinalardan veya belgeyi satmaya yetkili acentelerden temin edilir. E.2-Belge Düzenleme: Acente, Donatan yada Kaptan tarafından tekne, mürettebat ve yolcu bilgileri Transitlog belgesine eksiksiz olarak yazılır. 11 net ton ve üstü tekneler e-tahsilat sistemiyle Transitlog harcını yatırırlar. (Bknz E-Tahsilat) E.3-Belge Onayı: Türkiye den çıkışlarda; Transitlog belgesi sırasıyla Liman Başkanlığına, Pasaport Polisine, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile Sahil Sağlık Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra sefere çıkılır. Türkiye ye girişlerde; Transitlog belgesi sırasıyla Sahil Sağlık Müdürlüğüne, Pasaport Polisine, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile Liman Başkanlığına onaylatıldıktan sonra Türk Limanları arasında sefere çıkabilir. E.4-Dosyalama: Transitlog belgesi Liman Başkanlığınca ve ilgili kurumlar tarafından onaylandıktan sonra arşiv dosyasına konulur. Türk karasularında dolaşırken; 1- Türk bayraklı Özel Yatların Transitlog belgesi alma ve onaylatma zorunlulukları bulunmamaktadır. (Sadece Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ile seyahat edebilirler) 2- Türk bayraklı Ticari Yatlar almış oldukları Transitlog belgesini sadece Liman Başkanlığına onaylatmaları yeterlidir. 3- Kültür ve Turizm Bakanlığından Yat İşletme Belgeli 50 net tonun altındaki Yabancı Bayraklı Ticari Yatlar almış oldukları Transitlog belgesini sadece Liman Başkanlığına onaylatmaları yeterlidir. 50 net tonun üzerindeki yatların ayrıca Sahil Sağlık Müdürlüğünden onay almaları gerekmektedir. 4-Yabancı Bayraklı Özel Yatların Türk karasularına girerken almış oldukları Transitlog belgeleri bir yıl süre ile geçerlidir. Transitlog belgesi yenileme işlemi yapan Yabancı Bayraklı Özel Yatlar, yenilemiş oldukları Transitlog belgelerini Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine ve Liman Başkanlığına onaylatmaları yeterlidir. İşlem Süresi: Ortalama dakika arasında değişmektedir. 6

7 F- GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ İstenilen İşin Adı Belgeler İnşa Halindeki Gemilerin İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescili 1,2,3,4,5,6,7 Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin MGS 1,2,3,8,9,10,11 ne veya TUGS a Tescili MGS nde kayıtlı Gemilerin TUGS a Tescili 1,2,3,12,13 Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin TUGS veya MGS ne Tescili 1,2,3,8,14 TUGS veya MGS ne Kayıtlı Gemilerin Bağış Nedeniyle Alıcı Adına Tescili 1,2,3,15,16 Yurt İçinde Gemi Alım Satımı a)satıcı Adına Terkin İşlemi 1,2,3,15,16,17,19 b)alıcı Adına Tescil İşlemi 1,2,3,18 Yurt Dışından Satın Alınan Gemilerin MGS ye ve TUGS a Tescili 1,2,3,20,21,22,23 Sicile Kayıtlı Gemilerin Mahkeme ve İcra Yolu İle Satın Alınması 1,2,3,15,24 Durumunda Alıcı Adına MGS ye veya TUGS a Tescili Yabancı Bayraklı Gemilerin Cebri İcra Yolu ile Türk Vatandaşına Satılması 1,2,3,20,24,25 Halinde TUGS veya MGS ye Tescili TUGS veya MGS ne Tescilli Gemilerin Miras veya Mahkeme Kararı Yolu 1,2,3,15,26,27,28,29 İle İntikal Etmesi Halinde Mirascı/Mirasçılar Adına Tescili Gemilerin Sicil Kaydının Başka bir Sicil Limanına Nakli 1 TUGS veya MGS ne Kayıtlı Gemilerin Sicil Kaydında Meydana Gelecek 1 Değişikliklerden Dolayı Tasdiknamenin Değiştirilmesi Gemilerin Sicilden Terkini I-Resen Terkin a) Geminin Batması veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Terkini 31 b) Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını Yitirmesi Nedeniyle 32 c) Geminin 20 yıldan Fazla Sürede Sicilinde Hiçbir İşlem Yapılmaması 33 Nedeniyle Terkini II-Talep Üzerine Terkin a) Siciline Tescili İhtiyari Olan Geminin Talep Üzerine Terkini 1,2,8,15,16 b) Geminin Yurt Dışına Satılması Nedeniyle Terkini 1,2,3,8,15,16,17,34 c) Geminin Bareboat Esasına Göre Yurt Dışına Kiralanması Nedeniyle 1,2,3,15,16,35 Geçici Terkini *TUGS: Türk Uluslar arası Gemi Sicili **MGS: Milli Gemi Sicili 7

8 1-Tescil talep dilekçesi 2-Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No sunu içeren belgenin ibrazı -Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi numarası -Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler İl Müdürlüğünce onaylı örneği -Vakıf ise; Vakıf senedi örneği 3-Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), vesikalık fotoğraf 4-Yapı üzerine ipotek veya icra tesis edildiğine dair Yazı (TTK nın 858 ve 859. maddeleri gereğince) 5-Bölge Müdürlüğü GSK Başkanlığınca verilmiş yapının TTK nın 941. maddesine uygun olduğuna dair rapor 6-Gemi İnşa Sözleşmesi (Tersane tarafından yapının sahibini belirtmek için düzenlenen noter tasdikli beyanname) 7-Liman Başkanlığından onaylı inşa izin belgesi 8-Tonilato/Tonaj Belgesi 9-Gemi İnşa Belgesi (a-gemi İnşa Şahadetnamesi, b-gemi Yapı Bildirisi) 10-İpotekli gemilerde; İpotek Mukavelesi (aslı veya noter tasdikli örneği) 11-Gümrük Giriş Beyannamesi aslı veya noter tasdikli sureti ( Serbest bölgelerde inşası tamamlanmış ilk tescil edilecek gemilerden istenecek) 12-Milli Gemi Sicili Tasdiknamesi 13-İpotekli gemilerde İpotek Mukavelesi aslı 14-Bağlama Kütüğü Ruhsatname sureti 15-Gemi Sicil Tasdiknamesi (Dosyasına konulmak üzere) 16-Gemi üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) olması halinde takyidatın kaldırıldığına dair yazı veya alacaklısının muvaffakatı 17-Gemi Satış Faturası veya Onaylı Sureti 18- Gemi isim onayı,* 19-Takdir Komisyon Kararı** *www.izmirdenizcilik.gov.tr-online İşlemler-Gemi isim işlemleri-linklerine sırasıyla girilerek gerekli işlemleri yapabilirsiniz **Genin satış değerini tespit etmek için; a)sigorta Poliçesindeki değeri (satış tarihi, sigorta poliçesinin geçerlilik süresi içinde olması halinde) b)satış Senedindeki Bedeli (a veya b şıklarındaki bedellerden birisi günün rayicine uygunluğu tespit edildiği takdirde, Liman Başkanlığınca (Sicil Memurluğu) rayice uygun olan bedel tercih edilerek, konu takdir Komisyonuna (Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğü) havale edilmeyecektir.) 8

9 20-Satın alınan yabancı bayraklı gemilerin MGS ye veya TUGS a tescilinde, Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınmamış ise bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kağıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıt olmadığına dair yazısı) 21-Bayrak Şahadetnamesi (yurt dışından satın alınmış ise) 22- Satın alınan yabancı bayraklı gemilerin MGS ye veya TUGS a tescilinde, Yeni İnşa olmayan gemilerde Satış Belgesi (Bill of Sale) Apostilli aslı yoksa yeminli Tercüme Bürosunca yapılmış tercümesi 23- Satın alınan yabancı bayraklı gemilerin MGS ye veya TUGS a tescilinde, Yeni İnşa ise Bulding Sertifikası ve tercümesi 24-Sicile kayıtlı gemilerin mahkeme ve icra yolu ile satın alınması halinde alıcı adına MGS ye veya TUGS a tescilinde, icra ve mahkeme kararı 25-Yabancı Bayraklı geminin icra yoluyla Türk vatandaşına satılması halinde MGS ye veya TUGS a tescilinde, Gümrük Müsteşarlığı nca ithalatın tamalandığını gösteren belge. 26-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, Veraset İlamı, Mahkeme Kararı veya Vasiyetname Aslı yahut tasdikli örneği 27-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı 28-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, Mahkeme Kararıyla satış halinde, mahkemenin alıcı adına tescil yapılmasına ilişkin yazısı 29-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, ihtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı 30-TUGS veya MGS ye kayıtlı gemilerin sicil kaydında medya gelen değişiklik nedeniyle tasdiknamenin değiştirilebilmesi için değişiklik gerekçe belgesi T E R K İ N 31- Geminin batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle terkini için; -TTK nın 818. maddesi gereğince GSK Başkanlığınca düzenlenen Uzman Raporu -Gemi Tasdiknamesinin iadesi 9

10 10 -Tonilato Belgesinin iadesi 32-Geminin Türk Bayrağını çekme hakkını yitirmesi nedeniyle terkini için; -Geminin Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiğine dair Gemi Sicil Memurluğu na verilen yazı (Donatanın Türk Vatandaşlığını kaybetmesi ve donatan şirketin yapısındaki değişiklik v.b.) -Gemi Tasdiknamesinin iadesi -Tonilato Belgesinin iadesi 33-Gemi Sicilinde 20 yıldan fazla sürede hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle terkini için Mahkeme Kararı (TTK nın 853 üncü maddesi gereği) 34-Geminin yurt dışına satılması nedeniyle sicilden terkini için; -Fatura Sureti -Satış Belgesi (Bill Of Sale) ve tercümesi (Apostilli aslı yoksa konsolosluk tasdikli sureti ile yeminli tercüme bürosunca yapılmış tercümesi) -Gümrük Çıkış Beyannamesi ( MGS ye tescil edilmiş gemiler için İhracatçılar Birliği tarafından onaylanmış) 35-Geminin Bareboat (Çıplak Kiralama) Esasına göre kiralanması nedeniyle sicilden geçici olarak terkini için; -TTK nın 824. maddesi gereğince Denizcilik Müsteşarlığı Makam Oluru -Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İzmir Telsiz Ruhsat İşlemleri Bürosunca Telsiz Ruhsatının İptal edildiğine dair yazı -Gümrük Müdürlüğünce yurt dışına çıkışın yapıldığına dair belge(işlemlerin tamamlanmasından itibaren bir hafta içinde verilecek)

11 MGS VE TUGS A İLİŞKİN GEMİ SİCİL İŞLEMİ A.1- Başvuru A.2- Kayıt A.3- Veri Tabanına Bilgi Girişi A.4- Belge Onayı A.5- Belge Teslimi A.6- Yazışmalar A.7- Dosyalama A.1-Başvuru: Donatan ya da Yetkili Kişi, dilekçe ile İzmir Liman Başkanlığı Gemi Sicil Dairesine başvurur. İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz- -->İzmir Liman Başkanlığı ---> Gemi Sicil İşlemleri linklerine sırasıyla girilerek buradan yapmak istediğiniz işlemle ilgili gerekli yere girdikten sonra işlem prosedürlerini görebilirsiniz. A.2-Kayıt: Gemi Sicil Memurunca müracaat dosyası incelenerek, evraklar tam ise gemi sicile ait evrak kayıt sistemine kayıt edilir. A.3- Veri Tabanına Bilgi Girişi: Gemi Sicil veritabanına bilgi girişi yapılır. Yapılacak işleme ait harç e-tahsilat sistemiyle yatırılır. (Bknz E-Tahsilat) A.4-Belge Onayı: Gemi Sicil Memuru tarafından belge düzenlenerek onaylanır ve gemi sicil kütüklerine bilgiler işlenir. A.5-Belge Teslimi: Düzenlenen belge, işlemler bittikten sonra tesellüm makbuzu ile donatana ya da yetkili kişiye teslim edilir. A.6-Yazışmalar: Yapılan işlemle ilgili bilgilerin ilgili kurum/kuruluşlarla yazışmaları yapılır. (Vergi Dairesi, Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir Telsiz Ruhsat İşlemleri Bürosu, v.b.) A.7-Dosyalama: Gemi sicil giden evrak sisteminden işlem yapılarak, ilgili evraklar arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama 60 dakikadır. 11

12 G-BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SIRA KAYIT İŞLEMLERİ A Yeni Kayıt Olacak (Mevcutlar Dahil) Veya Yurt İçinde Yahut Serbest Bölgelerde Yeni İnşa Edilen Teknelerin Bağlama Kütüğüne Kaydı B Yurt İçinde Tekne Alım-Satım İşlemi a)alıcıdan İstenecek Belgeler b)satıcıdan İstenecek Belgeler C Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Bağışı D Yurt Dışından Satın Alınan Teknelerin Kaydı E Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Mahkeme ve İcra Yolu İle Satın Alınması F Yabancı Bayraklı Teknelerin Cebri İcra Yolu İle Satın G H I J K Alınmasında Bağlama Kütüğü Kaydı Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Miras veya Mahkeme Kararı Yolu İle İntikal Etmesi Teknelerin Bağlama Kütük Kaydının Başka Limana Nakli Nedeniyle Yapılan Kayıt Değişikliği Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Bağlama Kütük Kaydında Meydana Gelecek Değişiklikler Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Özel Kullanımına Ait Teknelerin Kaydı a)yabancı bayraklı teknelerin kaydı b)türk bayraklı teknelerin kaydı Teknelerin Bağlama Kütüğünden Terkini a)teknenin Batması veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Bağlama Kütüğünden Terkini b)yurt Dışına Satılan Teknelerin Bağlama Kütüğünden Terkini c) Teknenin TUGS a veya Durumunun Değişmesi Nedeniyle MGS ne Geçmesi Nedeniyle Terkini İSTENEN BELGELER 1,2,3,4 2,3 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6 1,2,3,7 1,2,3,5,8 1,2,3,8,9 1,2,3,5,10,11,12,13 1,3 1,3,5,14 1,3,4,7,15,16 1,3,4,15 1,2,4,5,6,17,18 1,2,3,4,5,6,18,19 1,2,5,6,20 12

13 1-Kayıt talep dilekçesi (İşlemlere ilişkin matbu dilekçe Bölge Müdürlüğümüz binasında yer alan Denizci Evinde ilgili personelden temin edilir.) 2-Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No sunu içeren belgenin ibrazı -Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi numarası -Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler İl Müdürlüğünce onaylı örneği -Vakıf ise; Vakıf senedi örneği 3-Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), vesikalık fotoğraf 4-Hak sahipliği ile ilgili belge (Tekne sahibinin adının yazılı olduğu Tonilato, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi, Mahkeme Kararı, v.b. resmi belgeler) 5-Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 6-Tekne üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) olması halinde takyidatın kaldırıldığına dair yazı veya alacaklısının muvaffakatı 7-Yurt dışından satın alınan teknelerin Bağlama Kütüğüne kayıt işlemi için Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınmamış ise bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kağıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıt olmadığına dair yazısı) (Gümrük giriş beyannamesi) 8-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin mahkeme ve icra yolu ile satın alınması halinde alıcı adına kayıt işleminde, İcra ve mahkeme kararı 9-Yabancı bayraklı teknelerin cebri icra yolu ile satın alınmasında Bağlama Kütüğüne kayıt işlemi için Teknenin bayrağını taşıdığı ülke ile ilgili kayıtlarının aslı veya noter/konsolosluk tasdikli sureti 10-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için Veraset İlamı, Mahkeme Kararı veya Vasiyetname Aslı yahut Tasdikli Örneği (Noter veya Liman Başkanlığınca onaylı) 11-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı (Taksim rızaen yapıldı ise ortakların bağlama kütüğüne beyanı, taksim bağlama kütüğüne yapılmamış ise noterce tasdikli taksim mukavelesi) 12-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için Cebri icra yolu ile satışta ilgili makamın bağlama kütüğüne alıcı adına tescili için muhatap yazısı 13-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için İhtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı 13

14 14-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin kaydında meydana gelecek değişiklikler için Değişiklik gerekçe belgesi 15-Yabancı uyruklu gerçek kişilerin özel kullanımına ait teknelerin Bağlama Kütüğüne kaydı için Tekne sahibinin oturma izni belgesi veya pasaport sureti (Noter veya Liman Başkanlığınca onaylı) 16-Yabancı uyruklu gerçek kişilerin özel kullanımına ait teknelerin Bağlama Kütüğüne kaydı için Denizcilik Müsteşarlığı nca verilmiş bağlama kütüğüne kaydı uygundur yazısı 17-Teknenin batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle Bağlama Kütüğü kaydından terkin işlemi yapılabilmesi için TTK nun 818. Maddesi gereğince GSK/Liman Başkanlığınca düzenlenen rapor 18-Teknenin batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle Bağlama Kütüğü kaydından terkin işlemi yapılabilmesi için Denize Elverişlilik Belgesi (Var ise dosyasına konulmak üzere) 19-Yurt dışına satılan teknelerin Bağlama Kütüğünden terkini için Alıcının açık kimliğini ve adresini gösterir belge 20-Teknenin Türk Uluslar arası Gemi Siciline veya durumunun değişmesi nedeniyle Milli Gemi Sicili ne geçmesi durumunda terkini için İlgili sicile kayıtla ilgili kayıt talebini belirten sicil yazısı BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMİ A.1-Başvuru A.2-Kayıt A.3-Veri Tabanına Bilgi Girişi A.4-Belge Onayı A.5-Belge Teslimi A.6-Yazışmalar A.7-Dosyalama A.1-Başvuru: Donatan ya da Yetkili Kişi, dilekçe ile İzmir Liman Başkanlığı na başvurur. İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz--->İzmir Liman Başkanlığı ---> Bağlama Kütüğü İşlemleri linklerine sırasıyla girilerek buradan yapmak istediğiniz işlemle ilgili gerekli yere girdikten sonra işlem prosedürlerini görebilirsiniz. A.2-Kayıt: İlgili Memur tarafından müracaat dosyası incelenerek, evraklar tam ise Liman Başkanlığına ait evrak kayıt sistemine kayıt edilir. A.3-Veri Tabanına Bilgi Girişi: Bağlama Kütüğü veritabanına bilgi girişi yapılır. Yapılacak işleme ait harç ilgili Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğüne yatırılır. (Bknz E-Tahsilat) A.4-Belge Onayı: İlgili memur tarafından belge düzenlenerek onaylanır ve Bağlama Kütüğüne bilgiler işlenir. A.5-Belge Teslimi: Düzenlenen belge, işlemler bittikten sonra tesellüm makbuzu ile donatana ya da yetkili kişiye teslim edilir. A.6-Yazışmalar: Yapılan işlemle ilgili bilgilerin ilgili kurum/kuruluşlarla yazışmaları yapılır. (Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, v.b.) A.7-Dosyalama: Liman Başkanlığı evrak sisteminden işlem yapılarak, ilgili evraklar arşiv dosyasına konulur. 14

15 15

16 LİMAN BAŞKANLIĞI 1-Liman Çıkış Belgesi 2010 Yılı Harç Tarifesi: Net ton arası gemiler için 21,00 TL Net ton arası gemiler için 35,50 TL Net ton arası gemiler için 72,05 TL 3001 Net tondan büyük gemiler için 89,95 TL 2-Transitlog Belgesi 2010 Yılı Harç Tarifesi: Net ton arası gemiler için 7,55 TL Net ton arası gemiler için 15,40 TL Net ton arası gemiler için 31,10 TL Net ton arası gemiler için 62,35 TL 3001 Net tondan büyük gemiler için 77,85 TL 3-Gemi Hareket Kayıt Jurnal Tasdiki 2010 Yılı Harç Tarifesi: Jurnal Tasdik Harcı 8,00 TL 4-ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali 2010 Yılı Harç Tarifesi: 18 GRT den küçük gemiler için: ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Harcı Gemi Hareket Kayıt Jurnali Harcı 50,00 TL 15,00 TL 18 GRT den büyük gemiler için: ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Harcı Gemi Hareket Kayıt Jurnali Harcı 100,00 TL 15,00 TL 5-Transitlog Belgesi Alan Yatlara İlişkin Uygulanan 2010 Yılı Fener Ücret Tarifesi: -Türk Bayraklı Yatlar için 50 Net tona kadar 26,00 TL -Türk Bayraklı Yatlar için 50 Net tondan büyükler 32,00 TL -Yabancı Bayraklı Yatlar için 50 Net tona kadar 30 $ +44,00 TL -Yabancı Bayraklı Yatlar için 50 Net tondan büyükler 30 $ +54,00 TL 6- Devamlı Özel Kayıt Belgesi (CSR) Harcı: 50 TL 16

17 GEMİ SİCİL -Gemi Tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,132 TL (108,00 TL den az, 7.266,15 TL den çok olamaz) -Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 19,8) (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabı zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.) -Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 4,95) -Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 4,95) --Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 9,9) -Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 9,9) -Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) 9,90 TL -Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,132 TL (9,90 TL den az, 180,95 TL den çok olamaz) -İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıtları üzerinden (Fotokopiler dahil) 4,60 TL GSK HARÇLARI 1- Tonilato Belgesi Harç hesaplanması ve yatırılması: internet adresinde e-tahsilat bölümünden giriş yapılarak teknenin net tonilatosuna göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp belirlenen miktar Bankaya yatırılmalı ve dekontu müracaat esnasında gösterilmelidir. Karşılaştırma yapılabilmesi (2010 yılı) için hesap yöntemi:72,05 TL sabit ücretten sonra; 150 Net tonilatoya kadar her net tonilato başına 0,539 TL, 500 Net tonilatoya kadar 150 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,539 TL, 3000 Net tonilatoya kadar 500 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,407 TL. 17

18 3000 Net tonilatodan büyükler için 3000 net tonilatodan sonraki her net tonilatoya 0,22 TL olarak hesaplanır, ödenecek miktar 2905,95 TL den fazla olamaz. Örnek : (Teknenize uygun olan örneği inceleyiniz) 3,5 net tonilato için: 72,05+(3,5x0,539)=72,05+1,8865=73,9365 TL (Yetmişüç TL. doksandört kuruş) 150 net tonilato için:72,05+(150x0,539)=72,05+80,85=152,90 TL (yüzelliiki TL. doksan kuruş) 205 net tonilato için:152,90+{( )x0,539}=152,90+{55x0,539}=152,90+29,645=182,545 TL.(Yüzsekseniki TL. ellibeş kuruş) 500 net tonilato için: 152,90+{( )x0,539}=152,90+{350x0,539}=152,90+188,65=341,55 TL.(Üçyüzkırkbir TL. ellibeş kuruş) 680 net tonilato için: 341,55+{( )x0,407}=341,55+{180x0,407}=341,55+73,26 =414,81 TL. (Dörtyüzondört TL seksenbir kuruş) 3000 net tonilato için: 341,55+{( )x0,407}=341,55+{2500x0,407}=341, ,5 =1359,05 TL net tonilato için: 1359,05+{( )x0,22}=1359,05+{11000x0,22}=1359, =3779,05 TL dir ancak, hesap sonucu 3779,05 TL olmasına rağmen ödenecek miktar 2905,95 TL den fazla olamayacağından ödenmesi gereken tutar 2905,95 TL dir. 2- Denize Elverişlilik Belgesi Harç hesaplanması ve yatırılması: internet adresinde e-tahsilat bölümünden giriş yapılarak teknenin net tonilatosuna göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp belirlenen miktar Bankaya yatırılmalı ve dekontu müracaat esnasında gösterilmelidir. Karşılaştırma yapılabilmesi (2010 yılı) için hesap yöntemi:35,50 TL sabit ücretten sonra; 18

19 150 Net tonilatoya kadar her net tonilato başına 0,407 TL, 500 Net tonilatoya kadar 150 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,22 TL, 500 Net tonilatodan fazlası için 500 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,11 TL. olarak hesaplanır, ödenecek miktar 1089,30 TL den fazla olamaz. Örnek : (Teknenize uygun olan örneği inceleyiniz) 3,5 net tonilato için: 35,50+(3,5x0,407)=35,50+1,4245=36,9245 TL (Otuzaltı TL. doksanüç kuruş) 150 net tonilato için:35,50+(150x0,407)=35,50+61,05=96,55 TL (doksanaltı TL. ellibeş kuruş) 205 net tonilato için: 96,55+{( )x0,22}=96,55+{55x0,22}=96,55+12,10=108,65TL. (Yüzsekiz TL. altmışbeş kuruş) 500 net tonilato için: 96,55+{( )x0,22}=96,55+{350x0,22}=96,55+77=173,65 TL. (Yüzyetmişüç TL. altmışbeş kuruş) 680 net tonilato için: 173,65+{( )x0,11}=173,65+{180x0,11}=173,65+19,80 =193,45 TL. (Yüzdoksanüç TL kırkbeş kuruş) net tonilato için: 173,65+{( )x0,11}=173,65+{13500x0,11}=173, =1658,65 TL dir ancak, hesap sonucu 1658,65 TL olmasına rağmen ödenecek miktar 1089,30 TL den fazla olamayacağından ödenmesi gereken tutar 1089,35 TL dir. - Liman ve Kıyı Tesisleri geçici işletme / işletmeye açılma sörveyleri: 1000 TL 19

20 20 GEMİADAMLARI BELGE HARÇLARI

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

FOÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FOÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FOÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Talebi b) Harç dekontu, c)

Detaylı

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Cüzdanı/Gemia damı Cüzdanı/ 1- Dilekçe(TC Kimlik

Detaylı

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamları Belgesi Değiştirme- Yenileme STCW Belgesi

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa / Belgesi Zayiinden / Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi b) T.C. Kimlik

Detaylı

BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı, c) Diploma, mezuniyet

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Belgesi Zayiinden /Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS GEÇİCİ SİCİLE TESCİL İNŞASI TAMAMLANMIŞ GEMİLERİN MGS'YE TESCİLİ MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

VAKFIKEBİRLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VAKFIKEBİRLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VAKFIKEBİRLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa G.A.C.Talebi 2) e-tahsilat harç dekontu 3)Geçerli Sağlık Raporu 4)STCW kurs başarı belgesi

Detaylı

ERDEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERDEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERDEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3) Gemiadamları Sağlık Yönergesi kapsamında alınan Sağlık Raporu.

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış sınav harç dekontu,

Detaylı

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Harç makbuzları

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Eski Yola Elverişlilik Belgesi c) Asgari Donatım Belgesi

Detaylı

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 3) Sağlık Raporu sureti (Tam Heyet) 4) STCW kurs bitirme

Detaylı

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

TİREBOLULİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİREBOLULİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİREBOLULİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk Defa CüzdanıTalebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı veya Gemiadamı Cüzdanı için sicil dosyası oluşturulması Zabitan Sınavına Girmek için Doysa Oluşturulması

Detaylı

TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Talebi 2) Döner

Detaylı

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi 2)Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı

Detaylı

PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner

Detaylı

RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa CüzdanıTalebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı Zayiinden Cüzdanı Cüzdanı Değiştirme STCW ilk düzenleme Süresi dolan STCW Belgelerinin Değiştirilme

Detaylı

ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemi adamıcüzdanı 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

GÖRELE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖRELE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖRELE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İLK DEFA GEMİADAMICÜZDA NI 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam,

Detaylı

İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi 2) Döner sermaye

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2)Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı, b) T.C. Kimlik Numarası beyanı

Detaylı

3 STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi 1 GÜN

3 STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi 1 GÜN S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Süresi Dolan-Zayi Olan-Yıpranan Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Yenileme-Değiştirme

Detaylı

DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Geldiği Limandan alınan Liman Çıkış Belgesi c)

Detaylı

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

ÇAYIRLI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇAYIRLI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 YENİ KAYIT TESCİL 1-Araç Gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı görülmek suretiyle fotokopileri ( Not : Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER 3071

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav Başarı

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı 2) Döner sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı