LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER"

Transkript

1 LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri Transitlog Belgesi Gemi Sicil İşlemleri Bağlama Kütüğü İşlemleri Dilekçe (Acente, Donatan, Gemi Kaptanı yada yetkili kişi; Gemiler İçin Yanaşma/Demir Ordinosu Düzenleme, Liman Çıkış Belgesi Düzenleme/ Onaylama, Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Düzenleme, Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri Düzenleme, Gemi Sicil İşlemleri hususlarına ilişkin Liman Başkanlığına yapmış olduğu yazılı başvuru) 2-İlgili Gemi Sertifikalar 3-Gemide çalışan Gemi adamlarına ait Cüzdan ve Belgeler 4-Personel Listesi 5-Gemi Geliş Mektubu (Acente, Donatan, Gemi Kaptanı ya da yetkili kişi tarafından gemi hakkında bilgileri içeren Liman Başkanlığına yapılan yazılı başvuru) 6-Kira Sözleşmesi (Gemi kiralanmış ise idare tarafından istenir) 7-Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi, (Sadece balıkçı gemilerinden istenir, fotokopisi Tarım İl Müdürlüğünce onaylı olmalıdır) 8-Donatana ait T.C. Kimlik No sunu içeren belgenin ibrazı (gerçek kişi ise) 9-Adi Ortaklıklarda ortaklardan herhangi birine verilmiş Noter Onaylı Vekaletname 10-İmzalı Taahhütname (Donatan tarafından, teknenin teknik bilgi ve belgelerinin doğruluğunu onaylandığına dair belge) 11-Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (bknz.e-tahsilat) 1

2 A-GEMİLER İÇİN YANAŞMA/DEMİR ORDİNOSU DÜZENLEME İŞLEMİ A.1- Başvuru A.2- Kontrol A.3- Belge Düzenleme A.4- Belge Teslimi A.5- Dosyalama A.1-Başvuru: Acente, Donatan ya da Gemi Kaptanı Yanaşma/Demir Ordinosu almak üzere gemiye ait evrakları hazırlayarak geminin yanaşacağı liman tesisinin idari sınırları içerisinde bulunan Liman Başkanlığına müracaat eder. (www.izmirdenizcilik.gov.tr---- >Hizmetlerimiz---->İzmir Liman Başkanlığı----> Liman Başkanlığı İşlemleri linklerine sırasıyla girilerek buradan yapmak istediğiniz işlemle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirisniz.) A.2-Kontrol: Liman Başkanlığınca gemiye ait bilgiler incelenir. A.3-Belge Düzenleme: Kontrol sonucunda, yanaşmasında/demirlemesinde mani bir durumu olmayan gemiye https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ internet adresinde yer alan Liman Yönetim Bilgi Sisteminden Yanaşma/Demir Ordinosu düzenlenir. Düzenlenen ordinodan iki nüsha bilgisayar çıktısı alınır. A.4-Belge Teslimi: Bilgisayar çıktısı alınan Yanaşma/Demir Ordinosu, Liman Başkanı ya da yetkili personel tarafından onaylandıktan sonra bir nüshası ilgili acente, donatan yada kaptana teslim edilir. A.5-Dosyalama: Düzenlenen Yanaşma/Demir Ordinosunun bir nüshası ve başvuru dilekçesi ile arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama dakika arasında değişmektedir. 2

3 B-LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ DÜZENLEME/ONAYLAMA İŞLEMİ B.1-a) On-line Başvuru b) Şahsen Başvuru B.2- Kontrol B.3- Belge Düzenleme ve Onayı B.4- Belge Teslimi B.5- Dosyalama B.1-a)Türk/Yabancı Bayraklı Gemiler İçin Yetkili Acente Tarafından On-line Başvuru: Acente, Denizcilik Müsteşarlığının( adresine kendisine verilmiş olan acente şifresi ile girer--->liman Bilgi Sistemine --->Acente LÇB Başvurusu bölümüne girerek, temsil ettiği Türk/ Yabancı bayraklı gemiye ait; gemi tanım bilgileri,gemi seyir bilgileri, gemi yük, yakıt ve kumanya bilgileri ile gemi personel bilgilerini Liman Yönetim Bilgi Sistemine girerek Liman Başkanlığınca onaylanmak üzere sitenin onay bölümüne gönderir. ) B.1-b)Şahsen Başvuru: Acente, Donatan ya da Gemi Kaptanı Liman Çıkış Belgesi almak üzere gemiye ait evrakları (Bknz Liman Başkanlığında Yapılan İşlemler) B.2-Kontrol: Liman Başkanlığı, acente tarafından düzenlenerek https://atlantisdenizcilik.gov.tr sitesine onay için gönderilen Liman Çıkış Belgesi talep eden gemiyi; gemi adamları ile donanımı, yolcu sayısı, yük miktarı ve yükün cinsi, yükleme durumu bakımından belgelerinde belirtilmiş durumlarına uygunlukları ile zorunlu belgelerinin geçerlilik süreleri incelenir.liman Başkanlığınca geminin; gemi tanım bilgileri, gemi seyir bilgileri, yük, yakıt ve kumanya bilgileri, gemi personel bilgileri (Sadece Türk Bayraklı Gemiler için) Liman Yönetim Bilgi Sistemine girilir.( Bknz E-Tahsilat) B.3-Belge Düzenleme ve Onayı: Kontrol edilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB), Liman Başkanlığınca Liman Bilgi Sisteminde onaylanır ve iki nusha bilgisayar çıktısı alınır. Acente, onaylanan LÇB nin çıktısını Liman Başkanlığından alarak ilgili gemiye teslim eder. B.4-Belge Teslimi: Liman Yönetim Bilgi Sisteminden bilgisayar çıktısı alınan Liman Çıkış Belgesi, Liman Başkanı yada yetkili personel tarafından imza ve mühürlendikten sonra bir nüshası ilgili acente, donatan yada kaptana teslim edilir. B.5-Dosyalama: Liman Çıkış Belgesi (LÇB) nin bir nüshası, personel listesi, bir önceki limandan alınan LÇB, gemi adamları asgari donanım belgeleri arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama dakika arasında değişmektedir. 3

4 C-SÜREKLİ ÖZEL KAYIT BELGESİ (CSR) DÜZENLEME İŞLEMİ C.1- Başuru C.2- Kontrol C.3- Kayıt ve Havale C.4- Belge Düzenleme C.5- Belge Teslimi C.6- Dosyalama C.1-Başvuru: Acente veya Donatan, Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) almak üzere gemiye ait evrakları hazırlayarak geminin tescil kaydının bulunduğu Gemi Sicil Memurluğunun yer aldığı Liman Başkanlıklarına dilekçe ile başvurur. (İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesinde Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) düzenleme yetkisi sadece İzmir Liman Başkanlığında bulunmaktadır.) İstenen evraklar için (www.izmirdenizcilik.gov.tr ---> Hizmetlerimiz- -->İzmir Liman Başkanlığı ---> Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) ) için gerekli evraklar sayfasına bakınız. C.2-Kontrol: Liman Başkanlığınca, gemiye ait sertifikaların uygunluğu ve geçerlilik tarihleri kontrol edilir. ( Bknz E-Tahsilat ) C.3-Kayıt ve Havale: Kontrol sonucunda, sertifika düzenlenmesine mani bir durumu olmayan başvurular Liman Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt Sistemine kaydedilir. Liman Başkanı başvuruyu konu ile ilgili personele havale eder. C.4-Belge Düzenleme: İlgili personel, gemiye Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) düzenler. Düzenlenen Sürekli Özel Kayıt Belgesi nden (CSR) iki nüsha bilgisayar çıktısı alınır. Döner Sermaye Harcı Tahsil edilir. (2010 yılı Harç tarifesi için Harçlar sayfasına bakınız) C.5-Belge Teslimi: Bilgisayar çıktısı alınan Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR), Liman Başkanı tarafından onaylandıktan sonra bir nüshası ilgili acente yada donatana teslim edilir. C.6-Dosyalama: İlgili evraklar ve Sürekli Özel Kayıt Belgesi nin (CSR) bir nüshası arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama 15 dakikadır. 4

5 D-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN (ÖTV) MUAF YAKIT ALIM DEFTERİ (YAD) DÜZENLEME İŞLEMİ D.1-Başvuru D.2-Kontrol D.3-Kayıt ve Havale D.4-Belge Düzenleme D.5-Belge Onayı D.6-Belge Teslimi D.7-Dosyalama D.1-Başvuru: Donatan, Acente yada Yetkili Kişi, Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri (YAD) almak üzere gemiye ve donatana var ise kiracıya ait evrakları hazırlayarak, ÖTV siz Yakıt Alım Defteri düzenleme yetkisi olan Liman Başkanlıklarına dilekçe ile başvurur.(ötv siz Yakıt Alım Defteri düzenlemeye Bölge Müdürlüğümüz bağlısı İzmir, Çeşme, Güllük, Bodrum, Marmaris ve Fethiye Liman Başkanlıkları yetkili kılınmıştır.) İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz ---> İzmir Liman Başkanlığı ---> ÖTV siz Yakıt Alım Defteri için gerekli evraklar sayfasına bakınız. D.2- Kontrol: Liman Başkanlığınca, gemiye ve donatana var ise kiracıya ait sertifikaların uygunluğu ve geçerlilik tarihleri kontrol edilir. D-3-Kayıt ve Havale: Kontrol sonucunda, ÖTV siz Yakıt Alım Defteri düzenlenmesine mani bir durumu olmayan başvurular Liman Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt Sistemine kaydedilir. Liman Başkanı başvuruyu konu ile ilgili personele havale eder. D.4-Belge Düzenleme: İlgili personel, Denizcilik Müsteşarlığının https://atlantisdenizcilik.gov.tr/otv2/ sistemine girerek, ÖTV siz Yakıt Bilgi Sisteminden ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali sayfalarını düzenler. Düzenlenen ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali sayfalarından iki nüsha bilgisayar çıktısı alır. Alınan bilgisayar çıktılarının bir nüshası ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali ne eklenir. D.5-Belge Onayı: ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali tasdik harcının e-tahsilat sistemi ile yatırıldığına dair makbuzlar görülür.( Bknz E-Tahsilat) Düzenlenen ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali Liman Başkanı tarafından onaylanır. D.6-Belge Teslimi: Liman Başkanı tarafından onaylanan ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali donatan, acente ya da yetkilisine teslim edilir. D.7-Dosyalama: İlgili evraklar, ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali ne yapıştırılan bilgisayar çıktılarının birer nüshası arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama 30 dakikadır. 5

6 E- YATLAR İÇİN SEYİR İZİN BELGESİ (TRANSITLOG) İŞLEMLERİ E.1-Başvuru E.2-Belge Düzenleme E.3-Belge Onayı E.4-Dosyalam E.1-Başvuru: Türk Bayraklı Ticari Yatlar ile Yabancı Bayraklı Ticari ve Özel Yatlar; Türkiye karasularında dolaşırken Türkiye den çıkışlarında veya uluslar arası sulularda dolaşırken Türkiye ye girişlerinde, Türk Bayraklı Özel Yatlar; Türkiye den çıkışlarında veya uluslar arası sularda dolaşırken Türkiye ye girişlerinde Transitlog belgesi alırlar. (İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz-- ->İzmir Liman Başkanlığı--->Transitlog belgesi işlemleri için gerekli evraklar sayfasına bakınız.) Transitlog belgesi Deniz Ticaret Odalarından, marinalardan veya belgeyi satmaya yetkili acentelerden temin edilir. E.2-Belge Düzenleme: Acente, Donatan yada Kaptan tarafından tekne, mürettebat ve yolcu bilgileri Transitlog belgesine eksiksiz olarak yazılır. 11 net ton ve üstü tekneler e-tahsilat sistemiyle Transitlog harcını yatırırlar. (Bknz E-Tahsilat) E.3-Belge Onayı: Türkiye den çıkışlarda; Transitlog belgesi sırasıyla Liman Başkanlığına, Pasaport Polisine, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile Sahil Sağlık Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra sefere çıkılır. Türkiye ye girişlerde; Transitlog belgesi sırasıyla Sahil Sağlık Müdürlüğüne, Pasaport Polisine, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile Liman Başkanlığına onaylatıldıktan sonra Türk Limanları arasında sefere çıkabilir. E.4-Dosyalama: Transitlog belgesi Liman Başkanlığınca ve ilgili kurumlar tarafından onaylandıktan sonra arşiv dosyasına konulur. Türk karasularında dolaşırken; 1- Türk bayraklı Özel Yatların Transitlog belgesi alma ve onaylatma zorunlulukları bulunmamaktadır. (Sadece Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ile seyahat edebilirler) 2- Türk bayraklı Ticari Yatlar almış oldukları Transitlog belgesini sadece Liman Başkanlığına onaylatmaları yeterlidir. 3- Kültür ve Turizm Bakanlığından Yat İşletme Belgeli 50 net tonun altındaki Yabancı Bayraklı Ticari Yatlar almış oldukları Transitlog belgesini sadece Liman Başkanlığına onaylatmaları yeterlidir. 50 net tonun üzerindeki yatların ayrıca Sahil Sağlık Müdürlüğünden onay almaları gerekmektedir. 4-Yabancı Bayraklı Özel Yatların Türk karasularına girerken almış oldukları Transitlog belgeleri bir yıl süre ile geçerlidir. Transitlog belgesi yenileme işlemi yapan Yabancı Bayraklı Özel Yatlar, yenilemiş oldukları Transitlog belgelerini Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine ve Liman Başkanlığına onaylatmaları yeterlidir. İşlem Süresi: Ortalama dakika arasında değişmektedir. 6

7 F- GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ İstenilen İşin Adı Belgeler İnşa Halindeki Gemilerin İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescili 1,2,3,4,5,6,7 Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin MGS 1,2,3,8,9,10,11 ne veya TUGS a Tescili MGS nde kayıtlı Gemilerin TUGS a Tescili 1,2,3,12,13 Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin TUGS veya MGS ne Tescili 1,2,3,8,14 TUGS veya MGS ne Kayıtlı Gemilerin Bağış Nedeniyle Alıcı Adına Tescili 1,2,3,15,16 Yurt İçinde Gemi Alım Satımı a)satıcı Adına Terkin İşlemi 1,2,3,15,16,17,19 b)alıcı Adına Tescil İşlemi 1,2,3,18 Yurt Dışından Satın Alınan Gemilerin MGS ye ve TUGS a Tescili 1,2,3,20,21,22,23 Sicile Kayıtlı Gemilerin Mahkeme ve İcra Yolu İle Satın Alınması 1,2,3,15,24 Durumunda Alıcı Adına MGS ye veya TUGS a Tescili Yabancı Bayraklı Gemilerin Cebri İcra Yolu ile Türk Vatandaşına Satılması 1,2,3,20,24,25 Halinde TUGS veya MGS ye Tescili TUGS veya MGS ne Tescilli Gemilerin Miras veya Mahkeme Kararı Yolu 1,2,3,15,26,27,28,29 İle İntikal Etmesi Halinde Mirascı/Mirasçılar Adına Tescili Gemilerin Sicil Kaydının Başka bir Sicil Limanına Nakli 1 TUGS veya MGS ne Kayıtlı Gemilerin Sicil Kaydında Meydana Gelecek 1 Değişikliklerden Dolayı Tasdiknamenin Değiştirilmesi Gemilerin Sicilden Terkini I-Resen Terkin a) Geminin Batması veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Terkini 31 b) Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını Yitirmesi Nedeniyle 32 c) Geminin 20 yıldan Fazla Sürede Sicilinde Hiçbir İşlem Yapılmaması 33 Nedeniyle Terkini II-Talep Üzerine Terkin a) Siciline Tescili İhtiyari Olan Geminin Talep Üzerine Terkini 1,2,8,15,16 b) Geminin Yurt Dışına Satılması Nedeniyle Terkini 1,2,3,8,15,16,17,34 c) Geminin Bareboat Esasına Göre Yurt Dışına Kiralanması Nedeniyle 1,2,3,15,16,35 Geçici Terkini *TUGS: Türk Uluslar arası Gemi Sicili **MGS: Milli Gemi Sicili 7

8 1-Tescil talep dilekçesi 2-Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No sunu içeren belgenin ibrazı -Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi numarası -Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler İl Müdürlüğünce onaylı örneği -Vakıf ise; Vakıf senedi örneği 3-Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), vesikalık fotoğraf 4-Yapı üzerine ipotek veya icra tesis edildiğine dair Yazı (TTK nın 858 ve 859. maddeleri gereğince) 5-Bölge Müdürlüğü GSK Başkanlığınca verilmiş yapının TTK nın 941. maddesine uygun olduğuna dair rapor 6-Gemi İnşa Sözleşmesi (Tersane tarafından yapının sahibini belirtmek için düzenlenen noter tasdikli beyanname) 7-Liman Başkanlığından onaylı inşa izin belgesi 8-Tonilato/Tonaj Belgesi 9-Gemi İnşa Belgesi (a-gemi İnşa Şahadetnamesi, b-gemi Yapı Bildirisi) 10-İpotekli gemilerde; İpotek Mukavelesi (aslı veya noter tasdikli örneği) 11-Gümrük Giriş Beyannamesi aslı veya noter tasdikli sureti ( Serbest bölgelerde inşası tamamlanmış ilk tescil edilecek gemilerden istenecek) 12-Milli Gemi Sicili Tasdiknamesi 13-İpotekli gemilerde İpotek Mukavelesi aslı 14-Bağlama Kütüğü Ruhsatname sureti 15-Gemi Sicil Tasdiknamesi (Dosyasına konulmak üzere) 16-Gemi üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) olması halinde takyidatın kaldırıldığına dair yazı veya alacaklısının muvaffakatı 17-Gemi Satış Faturası veya Onaylı Sureti 18- Gemi isim onayı,* 19-Takdir Komisyon Kararı** *www.izmirdenizcilik.gov.tr-online İşlemler-Gemi isim işlemleri-linklerine sırasıyla girilerek gerekli işlemleri yapabilirsiniz **Genin satış değerini tespit etmek için; a)sigorta Poliçesindeki değeri (satış tarihi, sigorta poliçesinin geçerlilik süresi içinde olması halinde) b)satış Senedindeki Bedeli (a veya b şıklarındaki bedellerden birisi günün rayicine uygunluğu tespit edildiği takdirde, Liman Başkanlığınca (Sicil Memurluğu) rayice uygun olan bedel tercih edilerek, konu takdir Komisyonuna (Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğü) havale edilmeyecektir.) 8

9 20-Satın alınan yabancı bayraklı gemilerin MGS ye veya TUGS a tescilinde, Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınmamış ise bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kağıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıt olmadığına dair yazısı) 21-Bayrak Şahadetnamesi (yurt dışından satın alınmış ise) 22- Satın alınan yabancı bayraklı gemilerin MGS ye veya TUGS a tescilinde, Yeni İnşa olmayan gemilerde Satış Belgesi (Bill of Sale) Apostilli aslı yoksa yeminli Tercüme Bürosunca yapılmış tercümesi 23- Satın alınan yabancı bayraklı gemilerin MGS ye veya TUGS a tescilinde, Yeni İnşa ise Bulding Sertifikası ve tercümesi 24-Sicile kayıtlı gemilerin mahkeme ve icra yolu ile satın alınması halinde alıcı adına MGS ye veya TUGS a tescilinde, icra ve mahkeme kararı 25-Yabancı Bayraklı geminin icra yoluyla Türk vatandaşına satılması halinde MGS ye veya TUGS a tescilinde, Gümrük Müsteşarlığı nca ithalatın tamalandığını gösteren belge. 26-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, Veraset İlamı, Mahkeme Kararı veya Vasiyetname Aslı yahut tasdikli örneği 27-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı 28-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, Mahkeme Kararıyla satış halinde, mahkemenin alıcı adına tescil yapılmasına ilişkin yazısı 29-TUGS ve MGS ne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde, ihtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı 30-TUGS veya MGS ye kayıtlı gemilerin sicil kaydında medya gelen değişiklik nedeniyle tasdiknamenin değiştirilebilmesi için değişiklik gerekçe belgesi T E R K İ N 31- Geminin batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle terkini için; -TTK nın 818. maddesi gereğince GSK Başkanlığınca düzenlenen Uzman Raporu -Gemi Tasdiknamesinin iadesi 9

10 10 -Tonilato Belgesinin iadesi 32-Geminin Türk Bayrağını çekme hakkını yitirmesi nedeniyle terkini için; -Geminin Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiğine dair Gemi Sicil Memurluğu na verilen yazı (Donatanın Türk Vatandaşlığını kaybetmesi ve donatan şirketin yapısındaki değişiklik v.b.) -Gemi Tasdiknamesinin iadesi -Tonilato Belgesinin iadesi 33-Gemi Sicilinde 20 yıldan fazla sürede hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle terkini için Mahkeme Kararı (TTK nın 853 üncü maddesi gereği) 34-Geminin yurt dışına satılması nedeniyle sicilden terkini için; -Fatura Sureti -Satış Belgesi (Bill Of Sale) ve tercümesi (Apostilli aslı yoksa konsolosluk tasdikli sureti ile yeminli tercüme bürosunca yapılmış tercümesi) -Gümrük Çıkış Beyannamesi ( MGS ye tescil edilmiş gemiler için İhracatçılar Birliği tarafından onaylanmış) 35-Geminin Bareboat (Çıplak Kiralama) Esasına göre kiralanması nedeniyle sicilden geçici olarak terkini için; -TTK nın 824. maddesi gereğince Denizcilik Müsteşarlığı Makam Oluru -Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İzmir Telsiz Ruhsat İşlemleri Bürosunca Telsiz Ruhsatının İptal edildiğine dair yazı -Gümrük Müdürlüğünce yurt dışına çıkışın yapıldığına dair belge(işlemlerin tamamlanmasından itibaren bir hafta içinde verilecek)

11 MGS VE TUGS A İLİŞKİN GEMİ SİCİL İŞLEMİ A.1- Başvuru A.2- Kayıt A.3- Veri Tabanına Bilgi Girişi A.4- Belge Onayı A.5- Belge Teslimi A.6- Yazışmalar A.7- Dosyalama A.1-Başvuru: Donatan ya da Yetkili Kişi, dilekçe ile İzmir Liman Başkanlığı Gemi Sicil Dairesine başvurur. İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz- -->İzmir Liman Başkanlığı ---> Gemi Sicil İşlemleri linklerine sırasıyla girilerek buradan yapmak istediğiniz işlemle ilgili gerekli yere girdikten sonra işlem prosedürlerini görebilirsiniz. A.2-Kayıt: Gemi Sicil Memurunca müracaat dosyası incelenerek, evraklar tam ise gemi sicile ait evrak kayıt sistemine kayıt edilir. A.3- Veri Tabanına Bilgi Girişi: Gemi Sicil veritabanına bilgi girişi yapılır. Yapılacak işleme ait harç e-tahsilat sistemiyle yatırılır. (Bknz E-Tahsilat) A.4-Belge Onayı: Gemi Sicil Memuru tarafından belge düzenlenerek onaylanır ve gemi sicil kütüklerine bilgiler işlenir. A.5-Belge Teslimi: Düzenlenen belge, işlemler bittikten sonra tesellüm makbuzu ile donatana ya da yetkili kişiye teslim edilir. A.6-Yazışmalar: Yapılan işlemle ilgili bilgilerin ilgili kurum/kuruluşlarla yazışmaları yapılır. (Vergi Dairesi, Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir Telsiz Ruhsat İşlemleri Bürosu, v.b.) A.7-Dosyalama: Gemi sicil giden evrak sisteminden işlem yapılarak, ilgili evraklar arşiv dosyasına konulur. İşlem Süresi: Ortalama 60 dakikadır. 11

12 G-BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SIRA KAYIT İŞLEMLERİ A Yeni Kayıt Olacak (Mevcutlar Dahil) Veya Yurt İçinde Yahut Serbest Bölgelerde Yeni İnşa Edilen Teknelerin Bağlama Kütüğüne Kaydı B Yurt İçinde Tekne Alım-Satım İşlemi a)alıcıdan İstenecek Belgeler b)satıcıdan İstenecek Belgeler C Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Bağışı D Yurt Dışından Satın Alınan Teknelerin Kaydı E Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Mahkeme ve İcra Yolu İle Satın Alınması F Yabancı Bayraklı Teknelerin Cebri İcra Yolu İle Satın G H I J K Alınmasında Bağlama Kütüğü Kaydı Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Miras veya Mahkeme Kararı Yolu İle İntikal Etmesi Teknelerin Bağlama Kütük Kaydının Başka Limana Nakli Nedeniyle Yapılan Kayıt Değişikliği Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Bağlama Kütük Kaydında Meydana Gelecek Değişiklikler Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Özel Kullanımına Ait Teknelerin Kaydı a)yabancı bayraklı teknelerin kaydı b)türk bayraklı teknelerin kaydı Teknelerin Bağlama Kütüğünden Terkini a)teknenin Batması veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Bağlama Kütüğünden Terkini b)yurt Dışına Satılan Teknelerin Bağlama Kütüğünden Terkini c) Teknenin TUGS a veya Durumunun Değişmesi Nedeniyle MGS ne Geçmesi Nedeniyle Terkini İSTENEN BELGELER 1,2,3,4 2,3 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6 1,2,3,7 1,2,3,5,8 1,2,3,8,9 1,2,3,5,10,11,12,13 1,3 1,3,5,14 1,3,4,7,15,16 1,3,4,15 1,2,4,5,6,17,18 1,2,3,4,5,6,18,19 1,2,5,6,20 12

13 1-Kayıt talep dilekçesi (İşlemlere ilişkin matbu dilekçe Bölge Müdürlüğümüz binasında yer alan Denizci Evinde ilgili personelden temin edilir.) 2-Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No sunu içeren belgenin ibrazı -Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi numarası -Dernek ise; Dernek Tüzüğü nün Dernekler İl Müdürlüğünce onaylı örneği -Vakıf ise; Vakıf senedi örneği 3-Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri), vesikalık fotoğraf 4-Hak sahipliği ile ilgili belge (Tekne sahibinin adının yazılı olduğu Tonilato, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi, Mahkeme Kararı, v.b. resmi belgeler) 5-Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 6-Tekne üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) olması halinde takyidatın kaldırıldığına dair yazı veya alacaklısının muvaffakatı 7-Yurt dışından satın alınan teknelerin Bağlama Kütüğüne kayıt işlemi için Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınmamış ise bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kağıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıt olmadığına dair yazısı) (Gümrük giriş beyannamesi) 8-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin mahkeme ve icra yolu ile satın alınması halinde alıcı adına kayıt işleminde, İcra ve mahkeme kararı 9-Yabancı bayraklı teknelerin cebri icra yolu ile satın alınmasında Bağlama Kütüğüne kayıt işlemi için Teknenin bayrağını taşıdığı ülke ile ilgili kayıtlarının aslı veya noter/konsolosluk tasdikli sureti 10-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için Veraset İlamı, Mahkeme Kararı veya Vasiyetname Aslı yahut Tasdikli Örneği (Noter veya Liman Başkanlığınca onaylı) 11-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı (Taksim rızaen yapıldı ise ortakların bağlama kütüğüne beyanı, taksim bağlama kütüğüne yapılmamış ise noterce tasdikli taksim mukavelesi) 12-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için Cebri icra yolu ile satışta ilgili makamın bağlama kütüğüne alıcı adına tescili için muhatap yazısı 13-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin miras veya mahkeme kararı yolu ile intikal etmesi halinde kayıt işlemi için İhtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı 13

14 14-Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin kaydında meydana gelecek değişiklikler için Değişiklik gerekçe belgesi 15-Yabancı uyruklu gerçek kişilerin özel kullanımına ait teknelerin Bağlama Kütüğüne kaydı için Tekne sahibinin oturma izni belgesi veya pasaport sureti (Noter veya Liman Başkanlığınca onaylı) 16-Yabancı uyruklu gerçek kişilerin özel kullanımına ait teknelerin Bağlama Kütüğüne kaydı için Denizcilik Müsteşarlığı nca verilmiş bağlama kütüğüne kaydı uygundur yazısı 17-Teknenin batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle Bağlama Kütüğü kaydından terkin işlemi yapılabilmesi için TTK nun 818. Maddesi gereğince GSK/Liman Başkanlığınca düzenlenen rapor 18-Teknenin batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle Bağlama Kütüğü kaydından terkin işlemi yapılabilmesi için Denize Elverişlilik Belgesi (Var ise dosyasına konulmak üzere) 19-Yurt dışına satılan teknelerin Bağlama Kütüğünden terkini için Alıcının açık kimliğini ve adresini gösterir belge 20-Teknenin Türk Uluslar arası Gemi Siciline veya durumunun değişmesi nedeniyle Milli Gemi Sicili ne geçmesi durumunda terkini için İlgili sicile kayıtla ilgili kayıt talebini belirten sicil yazısı BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMİ A.1-Başvuru A.2-Kayıt A.3-Veri Tabanına Bilgi Girişi A.4-Belge Onayı A.5-Belge Teslimi A.6-Yazışmalar A.7-Dosyalama A.1-Başvuru: Donatan ya da Yetkili Kişi, dilekçe ile İzmir Liman Başkanlığı na başvurur. İstenen evraklar için ---> Hizmetlerimiz--->İzmir Liman Başkanlığı ---> Bağlama Kütüğü İşlemleri linklerine sırasıyla girilerek buradan yapmak istediğiniz işlemle ilgili gerekli yere girdikten sonra işlem prosedürlerini görebilirsiniz. A.2-Kayıt: İlgili Memur tarafından müracaat dosyası incelenerek, evraklar tam ise Liman Başkanlığına ait evrak kayıt sistemine kayıt edilir. A.3-Veri Tabanına Bilgi Girişi: Bağlama Kütüğü veritabanına bilgi girişi yapılır. Yapılacak işleme ait harç ilgili Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğüne yatırılır. (Bknz E-Tahsilat) A.4-Belge Onayı: İlgili memur tarafından belge düzenlenerek onaylanır ve Bağlama Kütüğüne bilgiler işlenir. A.5-Belge Teslimi: Düzenlenen belge, işlemler bittikten sonra tesellüm makbuzu ile donatana ya da yetkili kişiye teslim edilir. A.6-Yazışmalar: Yapılan işlemle ilgili bilgilerin ilgili kurum/kuruluşlarla yazışmaları yapılır. (Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, v.b.) A.7-Dosyalama: Liman Başkanlığı evrak sisteminden işlem yapılarak, ilgili evraklar arşiv dosyasına konulur. 14

15 15

16 LİMAN BAŞKANLIĞI 1-Liman Çıkış Belgesi 2010 Yılı Harç Tarifesi: Net ton arası gemiler için 21,00 TL Net ton arası gemiler için 35,50 TL Net ton arası gemiler için 72,05 TL 3001 Net tondan büyük gemiler için 89,95 TL 2-Transitlog Belgesi 2010 Yılı Harç Tarifesi: Net ton arası gemiler için 7,55 TL Net ton arası gemiler için 15,40 TL Net ton arası gemiler için 31,10 TL Net ton arası gemiler için 62,35 TL 3001 Net tondan büyük gemiler için 77,85 TL 3-Gemi Hareket Kayıt Jurnal Tasdiki 2010 Yılı Harç Tarifesi: Jurnal Tasdik Harcı 8,00 TL 4-ÖTV siz Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali 2010 Yılı Harç Tarifesi: 18 GRT den küçük gemiler için: ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Harcı Gemi Hareket Kayıt Jurnali Harcı 50,00 TL 15,00 TL 18 GRT den büyük gemiler için: ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Harcı Gemi Hareket Kayıt Jurnali Harcı 100,00 TL 15,00 TL 5-Transitlog Belgesi Alan Yatlara İlişkin Uygulanan 2010 Yılı Fener Ücret Tarifesi: -Türk Bayraklı Yatlar için 50 Net tona kadar 26,00 TL -Türk Bayraklı Yatlar için 50 Net tondan büyükler 32,00 TL -Yabancı Bayraklı Yatlar için 50 Net tona kadar 30 $ +44,00 TL -Yabancı Bayraklı Yatlar için 50 Net tondan büyükler 30 $ +54,00 TL 6- Devamlı Özel Kayıt Belgesi (CSR) Harcı: 50 TL 16

17 GEMİ SİCİL -Gemi Tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,132 TL (108,00 TL den az, 7.266,15 TL den çok olamaz) -Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 19,8) (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabı zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.) -Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 4,95) -Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 4,95) --Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 9,9) -Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 9,9) -Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) 9,90 TL -Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,132 TL (9,90 TL den az, 180,95 TL den çok olamaz) -İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıtları üzerinden (Fotokopiler dahil) 4,60 TL GSK HARÇLARI 1- Tonilato Belgesi Harç hesaplanması ve yatırılması: internet adresinde e-tahsilat bölümünden giriş yapılarak teknenin net tonilatosuna göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp belirlenen miktar Bankaya yatırılmalı ve dekontu müracaat esnasında gösterilmelidir. Karşılaştırma yapılabilmesi (2010 yılı) için hesap yöntemi:72,05 TL sabit ücretten sonra; 150 Net tonilatoya kadar her net tonilato başına 0,539 TL, 500 Net tonilatoya kadar 150 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,539 TL, 3000 Net tonilatoya kadar 500 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,407 TL. 17

18 3000 Net tonilatodan büyükler için 3000 net tonilatodan sonraki her net tonilatoya 0,22 TL olarak hesaplanır, ödenecek miktar 2905,95 TL den fazla olamaz. Örnek : (Teknenize uygun olan örneği inceleyiniz) 3,5 net tonilato için: 72,05+(3,5x0,539)=72,05+1,8865=73,9365 TL (Yetmişüç TL. doksandört kuruş) 150 net tonilato için:72,05+(150x0,539)=72,05+80,85=152,90 TL (yüzelliiki TL. doksan kuruş) 205 net tonilato için:152,90+{( )x0,539}=152,90+{55x0,539}=152,90+29,645=182,545 TL.(Yüzsekseniki TL. ellibeş kuruş) 500 net tonilato için: 152,90+{( )x0,539}=152,90+{350x0,539}=152,90+188,65=341,55 TL.(Üçyüzkırkbir TL. ellibeş kuruş) 680 net tonilato için: 341,55+{( )x0,407}=341,55+{180x0,407}=341,55+73,26 =414,81 TL. (Dörtyüzondört TL seksenbir kuruş) 3000 net tonilato için: 341,55+{( )x0,407}=341,55+{2500x0,407}=341, ,5 =1359,05 TL net tonilato için: 1359,05+{( )x0,22}=1359,05+{11000x0,22}=1359, =3779,05 TL dir ancak, hesap sonucu 3779,05 TL olmasına rağmen ödenecek miktar 2905,95 TL den fazla olamayacağından ödenmesi gereken tutar 2905,95 TL dir. 2- Denize Elverişlilik Belgesi Harç hesaplanması ve yatırılması: internet adresinde e-tahsilat bölümünden giriş yapılarak teknenin net tonilatosuna göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp belirlenen miktar Bankaya yatırılmalı ve dekontu müracaat esnasında gösterilmelidir. Karşılaştırma yapılabilmesi (2010 yılı) için hesap yöntemi:35,50 TL sabit ücretten sonra; 18

19 150 Net tonilatoya kadar her net tonilato başına 0,407 TL, 500 Net tonilatoya kadar 150 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,22 TL, 500 Net tonilatodan fazlası için 500 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,11 TL. olarak hesaplanır, ödenecek miktar 1089,30 TL den fazla olamaz. Örnek : (Teknenize uygun olan örneği inceleyiniz) 3,5 net tonilato için: 35,50+(3,5x0,407)=35,50+1,4245=36,9245 TL (Otuzaltı TL. doksanüç kuruş) 150 net tonilato için:35,50+(150x0,407)=35,50+61,05=96,55 TL (doksanaltı TL. ellibeş kuruş) 205 net tonilato için: 96,55+{( )x0,22}=96,55+{55x0,22}=96,55+12,10=108,65TL. (Yüzsekiz TL. altmışbeş kuruş) 500 net tonilato için: 96,55+{( )x0,22}=96,55+{350x0,22}=96,55+77=173,65 TL. (Yüzyetmişüç TL. altmışbeş kuruş) 680 net tonilato için: 173,65+{( )x0,11}=173,65+{180x0,11}=173,65+19,80 =193,45 TL. (Yüzdoksanüç TL kırkbeş kuruş) net tonilato için: 173,65+{( )x0,11}=173,65+{13500x0,11}=173, =1658,65 TL dir ancak, hesap sonucu 1658,65 TL olmasına rağmen ödenecek miktar 1089,30 TL den fazla olamayacağından ödenmesi gereken tutar 1089,35 TL dir. - Liman ve Kıyı Tesisleri geçici işletme / işletmeye açılma sörveyleri: 1000 TL 19

20 20 GEMİADAMLARI BELGE HARÇLARI

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı