ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI"

Transkript

1 ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI Toplantı No: 4 Yunus PITIRLI Oda Onur Kurulunun 4 asıl, 1 yedek üye ile 07/04/2002 tarihinde oluşturduğu komisyon 01/06/2002 tarihinde toplanmıştır. 07/04/2002 tarihinde alınan karar gereği Eren ÖZER in Oda Merkezinde hazır bulunduğu, 01/06/2002 tarihinde görülmüştür. 01/06/2002 tarihinde sözlü ve yazılı ifadesi alınmıştır. Sözlü ve yazılı ifadesinde Oda temsilcisi arkadaşlar buraya siyasi pazar aramaya gelmiştir şeklinde konuştuğunu beyan etmekte Arkadaşlar bunu yanlış anlamışsa özür dilerim demektedir. Sonuç: Yukarıda belirtildiği şekilde sicil nolu üye Eren ÖZER in söz konusu toplantıda Odaya hakaret ederek Odaları küçük düşürücü ve çalışmalarını aksatıcı davranışlarda bulunduğu sabit görülmüştür sayılı TMMOB Kanununun 26.maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği 7.maddesi (b) fıkrası uyarınca yazılı uyarı cezası verilmesine, KARAR VERĐLMĐŞTĐR. Toplantı No : 5 Oda Onur Kurulu 1 asıl, 4 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Oda Tüzüğünün 33.maddesi uyarınca hazır bulunan üyelerden M.Selçuk GÖNDERMEZ Başkan, F.Ayten ÖZNAL Raportör olarak seçilerek Kurul oluşturuldu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 02/07/2001 tarih ve 339/B nolu kararı ile sicil nolu üye Mehmet ŞENER ile ilgili soruşturmacı nun hazırladığı dosyanın incelenmesine geçildi. Dosyanın tam olduğu görüldü. Dosya içeriğinde yer alan; Đçel Şubesi 29/06/2001 tarih ve 419 sayılı kararı ve Đçel Şubesi Tarsus Đlçe Temsilciliği tarafından hazırlanmış ekler ve ilgilinin savunması incelendi. Tespitler sonucu, sicil nolu Mehmet ŞENER in bu eylemleri TMMOB MMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğine aykırı olarak projelerde usulsüzlük yaptığı mühendislik etiğine aykırı davrandığı ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği madde 8/b de tanımlanan Serbest Müşavirlik ve Mimarlık ile ilgili Yönetmelik ve talimatlara uymama suçunu işlediği sabit görülmüştür.

2 Sonuç: a) Yukarıda gerekçeli olarak belirtilen suçu sabit görülen sicil nolu üye Mehmet ŞENER in 6235 sayılı TMMOB Kanununun 26.maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği 8.maddesi (b) fıkrası uyarınca TL para cezası ile cezalandırılmasına, b) Dosyanın Yüksek Onur Kuruluna sevkine, oy birliği ile KARAR VERĐLMĐŞTĐR. Toplantı No : 6 Oda Onur Kurulu 2 asıl, 3 yedek üye ile 2001/42 sayılı dosya için 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, Đ.Ethem ÖZTÜRK Raportör seçildi. Dosya Hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi tarafından bilgilendirme yapıldı. Yusuf BALĐ ile ilgili 2001/42 sayılı dosya incelendi. Đnceleme sonucunda: Ele alınan 2001/42 sayılı dosyada; 24/09/2001 tarihi ile yapılan savunma için çağrı yazısına uyarak 20/10/2001 tarihinde ek savunma yapan Yusuf BALĐ nin Oda onayından geçirmeden 2 projeyi Sanayi Müdürlüğüne götürdüğünü ikrar ettiği görüldü. Yine sicil numaralı Yusuf BALĐ nin mevzuatlara aykırı olarak SMM Büro Tescil Belgesini yenilemeden ve AĐTM Belgesi olmadan AĐTM Projesi düzenlediği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği 8.madde (b) (c) fıkralarında tanımlanan Makina Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Mimarlıkla ilgili yönetmelik ve talimatlara uymama suçlarını işlediği sabit görülmüştür. Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçelerle suçu sabit görülen sicil numaralı Yusuf BALĐ nin 6235 sayılı TMMOB Kanununun 26.maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği 8.maddesi (b) (c) fıkraları uyarınca TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 7 Oda Onur Kurulu 1 asıl, 4 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Oda Tüzüğünün 33.maddesi uyarınca hazır bulunan Üyesi Başkan, Đ.Ethem ÖZTÜRK Raportör olarak seçilerek Kurul oluşturuldu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 02/01/2001 tarih ve 1654 nolu kararı ile sicil nolu üye H.Yalçın ÇOLAKOĞLU ile ilgili soruşturmacı Sait ÇĐNĐOĞLU nun hazırladığı dosyanın incelenmesine geçildi.

3 Đnceleme sonucu yapılan soruşturmada, Oda Yönetim Kurulunun 1654/b nolu kararında belirtilen TL kira bedelini mükerrer olarak Muhasebeye intikal ettirerek Odaya ait parayı zimmete geçirmesi iddiasıyla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadığı görülmüştür. Sonuç: Soruşturma eksik yapıldığından dosyanın tamamlatılması için Oda Yönetim Kuruluna iade edilmesine, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 8 Oda Onur Kurulu 1 asıl, 4 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Oda Tüzüğünün 33.maddesi uyarınca hazır bulunan üyelerden Đ.Halil ERALP Başkan, M.Selçuk GÖNDERMEZ Raportör olarak seçilerek Kurul oluşturuldu. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyada bulunan eksikliklerin tamamlanması için Kırşehir Belediye Başkanlığının 06/11/2001 sayılı yazısı da göz önüne alınarak; a) Adem DURKAL la ilgili Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesinde 2001/275 sayı ile açılan dava sonucunun, b) Kırşehir Belediyesince aynı Mahkemeye iletildiği belirtilen projelerin Mahkemeden alınmasına, Oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 9 Oda Onur Kurulu 2 asıl, 3 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. 38. Çalışma Döneminde sonuçlanamayan ve aktarılan dosya hakkında geçen dönem Onur Kurulu üyelerinden, ve Đ.Halil ERALP tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Hazır bulunan üyelerden Başkan, Đ.Halil ERALP Raportör seçilmiştir. Gürhan AKDOĞAN, Cumhur SANRI, Ali Bülent SERTBAŞ, Eren KURAL hakkında Onur Kurulunun 09/02/2002 tarihli kararına ilişkin Yüksek Onur Kurulunun 23/03/2002 tarih ve 2002/114 nolu... TMMOB Makina Mühendisleri Odasının 09/02/2002 tarihli 2000/16 dosya nolu kararının bozulmasına, 05/01/2002 tarih ve 2002/99 sayılı kararımızın geçerli olduğuna kararının alındığı görüldü. Sonuç: TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 5.maddesi... son karar Yüksek Onur Kuruluna aittir gereği Yüksek Onur Kurulunun kararına uyulmasına, oy birliği ile KARAR VERĐLDĐ.

4 Toplantı No : 10 Oda Onur Kurulu 4 asıl, 1 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Dosya üzerine önceki dönem Onur Kurulu üyeleri Đ.Ethem ÖZTÜRK tarafından bilgilendirme yapıldı. Đ.Ethem ÖZTÜRK Başkan, Raportör seçildi. Dosya incelendi. Dosyada Hüseyin ASLAN ın yazılı savunmasının bulunmadığı görüldü. Sonuç: Hüseyin ASLAN dan yazılı savunmasının istenmesine, KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 11 Oda Onur Kurulu 1 asıl, 4 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Oda Tüzüğünün 33.maddesi uyarınca hazır bulunan üyelerden Başkan, Đ.Halil ERALP Raportör olarak seçilerek Kurul oluşturuldu. Faruk UĞURGEL ile ilgili 2002/2 sayılı dosyanın incelenmesi sonucunda; Ele alınan 2002/21 sayılı dosyada; 02/03/2002 tarihi ile yapılan savunma yazılı çağrısına uymadığı görülmüştür. AĐTM Yönetmeliği 18/03/1999 tarihinden itibaren 4.dingil ilavesine izin vermemektedir. Dosya içerisindeki belgelerden sicil nolu Faruk UĞURGEL in ilgili mevzuata aykırı olarak 4.dingil ilavesi ile proje ürettiği tespit edilmiştir. Sonuç: a) Yukarıda belirtilen gerekçelerle suçu sabit görülen sicil nolu Faruk UĞURGEL in TMMOB Kanununun 26.maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 9.maddesinin (b) fıkraları uyarınca 4 (Dört) ay meslekten men cezası ile cezalandırılmasına, b) Dosyanın TMMOB Yüksek Onur Kuruluna sevkine, oy birliği ile KARAR VERĐLMĐŞTĐR.

5 Toplantı No : 12 Oda Onur Kurulu 3 asıl, 2 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Dosya hakkında geçen dönem Onur Kurulu Üyesi tarafından bilgilendirme yapıldı. Başkan, Đ.Ethem ÖZTÜRK Raportör seçildi. Oda Onur Kurulunun 09/02/2002 tarih ve 2001/43 dosya nolu kararıyla TMMOB Yüksek Onur Kuruluna sevk edilen dosyaya ilişkin Yüksek Onur Kurulunun 27/04/2002 tarih ve 2002/118 nolu kararıyla iade edildiği görüldü. Sonuç: Yüksek Onur Kurulunun iade gerekçesiyle ilgili dosyanın yeniden incelenmesi için bir sonraki toplantıda görüşülmesine, KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 13 Oda Onur Kurulu 2 asıl, 3 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Dosya hakkında geçen dönem Onur Kurulu üyeleri ve Đ.Ethem ÖZTÜRK tarafından bilgilendirme yapıldı. Đ.Ethem ÖZTÜRK Başkan, Raportör seçildi. Sonuç: Zaman darlığından dosya incelenemedi. Bu nedenle bir sonraki toplantıda incelenmesine, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 14 Oda Onur Kurulu 3 asıl, 2 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, M.Selçuk GÖNDERMEZ Raportör olarak seçildi. Dosya hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi tarafından bilgilendirme yapıldı.

6 Osman GÜNGÖR ile ilgili dosya incelendi. Đnceleme sonucunda; Ele alınan 2001/46 sayılı dosyada Osman GÜNGÖR ün 18/06/2001 tarihli yazılı savunmasının olduğu, savunmasında Anılan gaz sızdırmazlık raporu Tuna Mesken Đnş.Turg. Org.Đç ve Dış Tic.Ltd.Şti nde LPG dönüş yetkili mühendisi olarak çalışırken tarafımdan montajını yaptığım araçlara araç sahiplerinin isteği olduğundan verilmiştir. Verilenlerin beş-on adeti geçmediğini sanıyorum.... sadece LPG dönüşümü yapmakla yetkili mühendis olarak sorumlu olduğumu belirtmek amacı ile verdim. beyanıyla 17/08/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Araçların Đmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde 1, Yükümlülük bölümünde sayılan Gaz Sızdırmazlık Raporunun temin edileceği kurumlar TSE veya Makina Mühendisleri Odası veya Otomotiv anabilim dalı olan üniversiteler olarak belirtildiği, halde yetkisiz olduğu konuda Gaz Sızdırmazlık Raporu verdiğini ikrar etmiştir. Dosyada verilen Gaz Sızdırmazlık Rapor örneği mevcuttur. Đlgili 20/10/2001 tarihinde alınan Onur Kurulu kararı doğrultusundaki savunma çağrısına cevap vermemiştir sicil nolu üye Osman GÜNGÖR ün mevzuatlara aykırı olarak yetkisiz olduğu konuda LPG dönüşümü için Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenleyerek TMMOB Disiplin Yönetmeliği 8.madde (b) de tanımlanan Serbest Mühendislikle ilgili yönetmeliklere ve talimatlara uymama suçunu işlediği sabit görülmüştür. Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda suçu sabit görülen sicil nolu üye Osman GÜNGÖR ün 6235 sayılı TMMOB Kanunu 26. maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesi (b) fıkrası uyarınca TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 15 Oda Onur Kurulu 3 asıl, 2 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, M.Selçuk GÖNDERMEZ Raportör olarak seçildi. Dosya hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi tarafından bilgilendirme yapıldı. Murat DAYIOĞLU ile ilgili dosya incelendi. Đnceleme sonucunda; Ele alınan 2001/47 sayılı dosyada Murat DAYIOĞLU nun 08/01/2001 tarihli yazılı savunmasının olduğu görülmüştür. Murat DAYIOĞLU savunmasında söz konusu montajı yaptıkları araca Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenlediklerini ikrar etmiştir. Dosyada firma yetkili mühendisi Murat DAYIOĞLU nca imzalanmış gaz sızdırmazlık raporunun örneği mevcuttur. Đlgilinin 20/10/2001 tarihli Onur Kurulu toplantısı kararına göre yapılan savunma çağrısına cevap vermediği görülmüştür. Murat DAYIOĞLU nun, 17/08/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Araçların Đmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde 1, Yükümlülük bölümünde Gaz Sızdırmazlık Raporunun temin edileceği kurumlar TSE veya Makina Mühendisleri Odası veya Otomotiv anabilim dalı olan üniversiteler olarak belirtildiği, halde yetkisiz olduğu konuda LPG için Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenleyerek TMMOB Disiplin Yönetmeliği 8.madde (b) fıkrasında tanımlanan Serbest Mühendislikle ilgili yönetmeliklere ve talimatlara uymama suçunu işlediği sabit görülmüştür.

7 Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda suçu sabit görülen sicil nolu üye Murat DAYIOĞLU nun 6235 sayılı TMMOB Kanunu 26. maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesi (b) fıkrası uyarınca TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 16 Oda Onur Kurulu 3 asıl, 2 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, Raportör olarak seçildi. Dosya hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi Mustafa ASAR tarafından bilgilendirme yapıldı. Ele alınan 2001/37 sayılı Yaşar GÖKALP ile ilgili dosyanın incelenmesi sonucunda yetkili mühendis olarak ilgili tarafından imzalanmış AĐTM projelerinin ek olarak yer aldığı şikayet dilekçeleri, Yaşar GÖKALP in projelerinin Oda Mesleki Denetimden geçirmediğini ikrar ettiği 27/04/2001 tarih ve 02/10/2001 tarihli savunmalarının, soruşturmacı görüşünün ve diğer belgelerin dosya içinde yer aldığı görülmüştür sicil numaralı Yaşar GÖKALP in uymakla yükümlü olduğu Oda SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğine aykırı olarak; ürettiği projeleri Oda Mesleki Denetiminden geçirmediği, Oda Proje ücretlerine uymadığı ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8. (b) (c) (d) fıkralarında tanımlanan suçları işlediği sabit görülmüştür. Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda suçu sabit görülen 8851 sicil numaralı üye Yaşar GÖKALP in 6235 sayılı TMMOB Kanunu 26. maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesi (b) (c), (d) maddeleri gereği TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 17 Yunus PITIRTI Oda Onur Kurulu 4 asıl, 1 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, Raportör olarak seçildi. Dosya hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi Özan PARLAR tarafından bilgilendirme yapıldı. Dosyanın incelenmesi sonucu; MMO Trabzon Şubenin 23/01/2001 tarih ve 2001/1117 sayılı yazısı ve ekindeki belgelerin, Ebubekir Üstün GÜLAKAR ın savunmasının, Soruşturma dosyasındaki diğer evrakların incelenmesi sonucunda;

8 25396 sicil nolu Ebubekir Üstün GÜLAKAR ın Oda SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim ile Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliklerine aykırı olarak SMM Belgesi ve AĐTM Yetki Belgesi olmaksızın AĐTM Projesi ürettiği, Oda Mesleki Denetiminden geçirmediği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.madde (b) (c) fıkralarında tanımlanan Serbest Mühendislik ve Mimarlıkla ilgili yönetmelik ve talimatlara uymama suçunu işlediği sabit görülmüştür. Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda suçu sabit görülen sicil numaralı üye Ebubekir Üstün GÜLAKAR ın 6235 sayılı TMMOB Kanunu 26. maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesi (b) (c) fıkraları uyarınca TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ. Toplantı No : 18 Oda Onur Kurulu 3 asıl, 2 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, Đ.Halil ERALP Raportör olarak seçildi. Dosya hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi Đ.Ethem ÖZTÜRK tarafından bilgilendirme yapıldı. 2001/41 nolu Nadir GENCEL hakkındaki dosya incelendi. Dosyada Antalya Şubenin 08/05/2001 tarih ve 382 sayılı kararı ve konu hakkındaki eklerin, Nadir GENCEL e ait 03/08/2001 tarihli savunmanın, Onur Kurulu 23/09/2001 tarihli kararına göre yapılan savunma için çağrı yazısının, (çağrıya cevap verilmemiştir) Dosya içeriğinde yer alan diğer evrakların incelenmesi sonucu, sicil numaralı Nadir GENCEL in Oda Tüzük ve Yönetmeliklerine aykırı olarak AĐTM Yetki Belgesi olmadan ve SMM Büro Tescil Belgesinde AĐTM yetkisi olmaksızın AĐTM projesi ürettiği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.madde (b) (c) fıkralarında tanımlanan Serbest Mühendislik ve Mimarlıkla ilgili yönetmelik ve talimatlara uymama suçunu işlediği sabit görülmüştür. Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda suçu sabit görülen sicil numaralı üye Nadir GENCEL e 6235 sayılı TMMOB Kanunu 26. maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesi (b) (c) fıkraları uyarınca TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ.

9 Toplantı No : 19 Oda Onur Kurulu 3 asıl, 2 yedek üye ile 01/06/2002 tarihinde toplandı. Başkan, Đ.Halil ERALP Raportör olarak seçildi. Dosya hakkında önceki dönem Onur Kurulu üyesi Đ.Ethem ÖZTÜRK tarafından bilgilendirme yapıldı. 2001/39 nolu Zafer GÜLLÜ hakkındaki dosya incelendi. Dosyada Antalya Şubenin 08/05/2001 tarih ve 382 sayılı kararı ve konu hakkındaki eklerin, Zafer Güllü ye ait 11/08/2001 tarihli savunmanın, Onur Kurulu 23/09/2001 tarihli kararına göre yapılan savunma için çağrı yazısının, (çağrıya cevap verilmemiştir) Dosya içeriğinde yer alan diğer evrakların incelenmesi sonucu, sicil numaralı Zafer GÜLLÜ nün Oda Tüzük ve Yönetmeliklerine aykırı olarak AĐTM Yetki Belgesi olmadan ve SMM Büro Tescil Belgesinde AĐTM yetkisi olmaksızın AĐTM projesi ürettiği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.madde (b) (c) fıkralarında tanımlanan Serbest Mühendislik ve Mimarlıkla ilgili yönetmelik ve talimatlara uymama suçunu işlediği sabit görülmüştür. Sonuç: Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda suçu sabit görülen sicil numaralı üye Zafer GÜLLÜ nün 6235 sayılı TMMOB Kanunu 26. maddesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesi (b) (c) fıkraları uyarınca TL (yüzseksenmilyon) para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile KARAR VERĐLDĐ.

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI Toplantı No : 29 Mustafa ASAR Đ. Ethem ÖZTÜRK Battal KILIÇ Kurulumuzca; 21/01/2001 tarihli 26 nolu toplantıda aldığımız karar gereği düzenlenmek üzere MMO Yönetim Kuruluna

Detaylı

ODA DAN TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI

ODA DAN TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI ODA DAN TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI TMMOB Yüksek Onur Kurulu nun 05.07.2002 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda Odamız üyeleri ile ilgili alınan kararlar şu şekilde oluşmuştur; Karar No :

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 177 nolu kararı ve tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 177 nolu kararı ve tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 28.09.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun 07.06.2016 tarih ve 177 nolu kararı ve 07.09.2016 tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 1539 TMMOB MMO İstanbul

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü. 15.03.2017 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun 13.02.2017 tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 3500 TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki

Detaylı

1. Oda Yönetim Kurulu nun tarih ve 180 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. Oda Yönetim Kurulu nun tarih ve 180 no lu kararı üzerine görüşüldü. 16.08.2017 ALINAN KARARLAR 1. Oda Yönetim Kurulu nun 28.03.2016 tarih ve 180 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5270 Bilindiği üzere Oda Yönetim Kurulumuzun 28.03.2016 tarih ve 180 no lu kararıyla;

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ONUR KURULU 01 NO LU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ONUR KURULU 01 NO LU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ONUR KURULU 01 NO LU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 28 Nisan 2016 TOPLANTI SAATİ : 11:00 TOPLANTI YERİ : İnşaat Mühendisleri Odası / Ankara KARAR NO-01)

Detaylı

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI KOMĐSYONLARDAN A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 20.04.2002 Toplantı Yeri : MMO Merkez Toplantıya Katılanlar Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Şenol KARACA Fırat ANDĐÇ

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

Personel Disiplin Soruşturması.

Personel Disiplin Soruşturması. Personel Disiplin Soruşturması.. Dekanlığına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/Personel Daire Başkanlığına İlgi : / /20 tarih ve.. sayılı yazınız. İlgi yazı ile.. un iddiası ile, tarihinde, Müdürlüğünüzce

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

bülteni TMMOB ŞENEL KURULU BAĞİMSİZ ve DEMOKRATİK TÜRKİYE YARATMA MÜCADELESİNİN YÜKSELTİLMESİ SÎARİ ile TAMAMLANDİ

bülteni TMMOB ŞENEL KURULU BAĞİMSİZ ve DEMOKRATİK TÜRKİYE YARATMA MÜCADELESİNİN YÜKSELTİLMESİ SÎARİ ile TAMAMLANDİ TMMOB ŞENEL KURULU BAĞİMSİZ ve DEMOKRATİK TÜRKİYE YARATMA MÜCADELESİNİN YÜKSELTİLMESİ SÎARİ ile TAMAMLANDİ 31 Mayıs/1 - Haziran 2002 tarihleri arasında DSİ Konferans salonunda TMMOB Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Detaylı

Personel Disiplin Soruşturması.

Personel Disiplin Soruşturması. Personel Disiplin Soruşturması.. Dekanlığına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/Personel Daire Başkanlığına İlgi : / /20 tarih ve.. sayılı yazınız. İlgi yazı ile.. un iddiası ile, tarihinde, Müdürlüğünüzce

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

BÖLÜM 18. Oda Onur Kurulu Çalışmaları

BÖLÜM 18. Oda Onur Kurulu Çalışmaları BÖLÜM 18 Oda Onur Kurulu Çalışmaları Bölüm 18 BÖLÜM 18. ODA ONUR KURULU ÇALIŞMALARI 45. Çalışma Dönemi Onur Kurulu nun en yoğun dönemi olmuştur. Geçmiş dönemlerden bugüne dosya ve toplantı sayılarına bakıldığında,

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 339 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 339 no lu kararı üzerine görüşüldü. 04.06.2015 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun 05.05.2015 tarih ve 339 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 3562 TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki

Detaylı

Personel Disiplin Soruşturması.

Personel Disiplin Soruşturması. Personel Disiplin Soruşturması. SELÇUK Ü NİVERSİTESİ D ekanlığına / M eslek Y üksekokulu M üdürlüğü ne/personel D aire Başkanlığına İlgi /20... tarih v e... sayılı yazınız. ö İlgi yazı ile... un... iddiası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C Konya Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C Konya Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyası Aktarılan Birim 1 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/19 2 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/21 3 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/41 4 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/43

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

BÖLÜM 7. SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Uygulamaları

BÖLÜM 7. SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Uygulamaları BÖLÜM 7 SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Uygulamaları Bölüm 7 BÖLÜM 7. SMM HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM UYGULAMALARI Odamız; yönetmelikleri kapsamında tanımlanan mühendislik hizmetlerini öncelikle kamu

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 127 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 127 nolu kararı üzerine görüşüldü. 05.08.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 15.07.2014 tarih ve 127 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 616 Şube önerisi doğrultusunda; Teknik hizmet çalışmalarında kullanılan 1 yıllık web tabanlı

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 15 Ağustos 2013 Oturum No : 58 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Bursa Tabip Odası Onur Kurulu nun 01.08.2013 tarih ve 41 nolu;... adlı hastanın 2012 yılı Mart ayında... Hastanesinde

Detaylı

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İhsan Altun Osman Kolay Hidayet Çetin İhsan Altun Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

TMMOB Basın Bülteni 11.04.2008 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ODA DENETİMİNİN 4.YILINDA ANKARA DA LPG Lİ ARAÇ GERÇEĞİ

TMMOB Basın Bülteni 11.04.2008 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ODA DENETİMİNİN 4.YILINDA ANKARA DA LPG Lİ ARAÇ GERÇEĞİ TMMOB Basın Bülteni 11.04.2008 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ Sağlık Mh. Aksu Sk. Uz Apt. No: 9 Kat:3 Yenişehir, 06410 ANKARA Tel: (312) 444 8 666 (Pbx) Fax: (312) 430 36 18 http://ankara.mmo.org.tr

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 02 Ocak 2014 Oturum No : 76 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1-... hakkında şikayetçi olan... adlı hasta yakınının dilekçesi ilgili görüşüne başvurduğumuz,...derneğinin 26.12.2013

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ Örnek Belgenin Adı 1. Soruşturma Emri 2. Toplu Olaylarda Soruşturma Emri 3. Kopya Tutanağı 4. Kopya İşlemi Bildirim Yazısı 5. Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir

Detaylı

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi BASINDA 2010-2011 MMO 9. DÖNEM ÇALIŞMALARI Hudut Gazetesi 13 Ekim 2010-39 - tmmob makina mühendisleri odası edirne şubesi Sonhaber Gazetesi 11 Ekim 2010-42

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BE6LK29NC* Sayı :88469847-045.02- Konu :İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

4.4.12 Rekabet Kurulu Soruşturması ve Danıştay Kararı

4.4.12 Rekabet Kurulu Soruşturması ve Danıştay Kararı yuna ve TBMM nde grubu bulunan siyasi partilere bir açıklama göndererek, yasanın çıkmasının yanında olduğunu bildirmiştir. Ayrıca 6 Ağustos 2002 ve 8 Ağustos 2002 tarihlerinde TMMOB Başkanı Kaya Güvenç

Detaylı

1. Ankara Şubenin tarih ve 504 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Ankara Şubenin tarih ve 504 nolu kararı üzerine görüşüldü. 31.03.2015 ALINAN KARARLAR 1. Ankara Şubenin 23.03.2015 tarih ve 504 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 2961 Şube önerisi doğrultusunda;... Sicil No lu Oda Üyesi...,... Sicil No lu Oda Üyesi...,...

Detaylı

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1- lık Makamı'na dilekçe 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ ( İlk müracaat ) 2- İki adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 19 Aralık 2013 Oturum No : 74 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün 06.12.2013 tarih ve 55234 sayılı adlı hasta yakınının. hakkındaki şikayet dilekçesi

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Genel Sekreterlik / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında Yükseköğretim

Detaylı

2. Adana Şubenin tarih ve 451 nolu kararı üzerine görüşüldü.

2. Adana Şubenin tarih ve 451 nolu kararı üzerine görüşüldü. 15.12.2015 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 08.12.2015 tarih ve 450 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5087 Şube önerisi doğrultusunda;.. Sicil No lu Oda Üyesi.. un işsiz olması nedeniyle 2015 yılı

Detaylı

ı.t. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR CANAN TOSUN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/8891)

ı.t. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR CANAN TOSUN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/8891) ı.t. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR CANAN TOSUN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/8891) Karar Tarihi: 10/5/2017 Başvuru Numarası : 2014 8891 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler Raportör

Detaylı

Oda dan. Oda Onur Kurulu 9 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı toplantıda 7 adet karar üretmiştir.

Oda dan. Oda Onur Kurulu 9 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı toplantıda 7 adet karar üretmiştir. Oda dan ODA ONUR KURULU Oda Onur Kurulu 9 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı toplantıda 7 adet karar üretmiştir. Toplantı No : 61 Ali PERĐ F. Ayten ÖZNAL Mustafa ASAR Đ. Ethem ÖZTÜRK Alınan Kararlar 28.06.2003

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 319 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 319 nolu kararı üzerine görüşüldü. 28.04.2015 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 31.03.2015 tarih ve 319 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 3243 Şube önerisi doğrultusunda; Şube eğitim biriminde kullanılmak üzere HP CF346A CP1025 renkli

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Resmi Gazete 07.07.2002 Pazar Sayı: 24808 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında açılan disiplin soruşturmasında

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 8/4/ /5

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 8/4/ /5 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 8/4/2013 2013/5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 8/4/2013 Pazartesi günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

1. Ankara Şubenin tarih ve 760 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Ankara Şubenin tarih ve 760 nolu kararı üzerine görüşüldü. 24.11.2015 ALINAN KARARLAR 1. Ankara Şubenin 09.11.2015 tarih ve 760 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4909 Şube önerisi doğrultusunda;.. Sicil No lu Oda Üyesi nin işsiz olması nedeniyle 2014 yılı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması Akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırması ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Akaryakıt LPG - CNG- LNG istasyonları ruhsatlandırılması Akaryakıt LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları

bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları BÖLÜM 13. HUKUK BİRİMİ ÇALIŞMALARI 14.1 Odamızca Açılan ve Önceki Dönemlerden Devam Etmekte Olan Davalar 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 14.4.2008 tarihli,

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 227 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 227 nolu kararı üzerine görüşüldü. 23.12.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 09.12.2014 tarih ve 227 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 1810 Şube önerisi doğrultusunda;... Sicil No lu Oda Üyesi...ve... Sicil No lu Oda Üyesi... in

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-47/ Karar Tarihi :

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-47/ Karar Tarihi : 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-178 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 14.09.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TMMOB KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ NİTELİKLERİ, BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Bu yönetmelik 10.02.2007

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 28 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 28 nolu kararı üzerine görüşüldü. 18.03.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 04.03.2014 tarih ve 28 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4599 Şube önerisi doğrultusunda; Şubede Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi kapsamında kullanılmak

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır. KAPSAM Madde

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, serbest çalışan ve gemi mühendisliği

Detaylı

2. Adana Şubenin tarih ve 409 nolu kararı üzerine görüşüldü.

2. Adana Şubenin tarih ve 409 nolu kararı üzerine görüşüldü. 07.06.2017 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 22.05.2017 tarih ve 408 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4413 Şube önerisi doğrultusunda; Şube Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Biriminde Belirli Süreli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından:

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: 13 Şubat 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27140 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI MESLEKĠÇĠ SÜREKLĠ

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 605 606 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU EMO 43. Dönem Onur Kurulu yaptığı ilk toplantısında M. Asım Rasan ı başkan,

Detaylı

9 26.05.2010 2010/1-5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

9 26.05.2010 2010/1-5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. 9 26.05.2010 2010/1-5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Sivas Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rektörlüğümüze iletilen 28.01.2009 tarihli

Detaylı