T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ömer Faruk KOÇ Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı UZMANLIK TEZİ Kasım 2007 ANKARA

2

3 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ömer Faruk KOÇ UZMANLIK TEZİ Kasım 2007 ANKARA

4 KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (Uzmanlık Tezi) Ömer Faruk KOÇ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kasım 2007 ÖZET Kampanyalı satış bir tür ön ödemeli satıştır. Hukuk sistemimizde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a kadar ön ödemeli satışlara ilişkin ciddi bir düzenleme yapılmamıştır sayılı Kanun un 7nci maddesi ile getirilen düzenleme ile ön ödemeli satışların kısmen düzenleme altına alınmıştır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da kampanyalı satışlar; gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satım şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, bir satış işleminin kampanyalı satış olarak nitelendirilmesi için satıma ilişkin ticari reklâm ve ilanından, mal veya hizmeti satın almak isteyen tüketiciden ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifasından oluşan üç temel unsurun var olması gerekmektedir. Kampanyalı satış sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu tür sözleşmelerin içeriğinin neler olduğu ilgili Kanun maddesinde ve uygulama Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Kampanyalı satım sözleşmesinin ön ödemeli satım sözleşmesi olması nedeniyle Kanun un 7nci maddesinin başlığı ön ödemeli satışlar olarak değiştirilmesi ve kampanyalı satış sözleşmelerinin tanımında ön ödemeli satışın ne olduğu ve hangi şartlarda oluştuğu açıkça belirtilmelisi gereklidir. i

5 Kampanyalı satışlara ilişkin mevcut mevzuat kampanyalı konut satışlarını düzenlemede bir takım eksiklikler taşımaktadır. Bu eksiklikler mevzuattan daha ziyade konut üretiminin doğasında yer alan bir takım hususların genel düzenleme içinde alınamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle kampanyalı satışa konu konutların tüketiciye teslim edileceği tarihine kadar tüketici tarafından yapılan ödemelerin satıcı veya sağlayıcı veya konut üreticisi tarafından nasıl teminat altına alınacağı ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemin çözümü için mevzuatta sigorta teminatı veya banka teminat mektubu sistemi öneriliyor olsa da önerilen bu sistemlerin tüketiciyi ne derece koruyacağı halen tartışma konusudur. Tartışmanın odak noktasında sigorta veya banka teminat sisteminin işlevsel olarak çalışmasını sağlayacak mevzuatsal altyapının halen kurulamamış olması yatmaktadır. Her ne kadar sigorta veya banka teminatına ilişkin yasal altyapı oluşturulabilse de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un amacına uygun olarak korunması ya da satıcı veya sağlayıcı veya konut üreticisinin acze düşmesi durumunda tüketicilerin ödemiş oldukları meblağların veya satın almak istedikleri konutların tüketiciye tesliminin pek de mümkün olmayacağı düşünülmektedir. Bu teminat mekanizmalarına ek olarak tüketicilere konutların ayıpsız olarak veya zamanında teslim edileceğini garanti edecek garantör şirketlerin kurulmasına ve işleyişlerine ilişkin yasal bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Konutların Türk Hukuk sisteminde gayrimenkul olarak sayılması, alım, satım, temlik veya haciz işlemlerinin özel olarak düzenlenmesi nedeniyle ön ödemeli konut satışlarının, ön ödemeli satışları genel olarak düzenleyen madde altında düzenlenmesi yerine Ön Ödemeli Konut Satım Sözleşmeleri gibi başlık altında ve ayrı bir Kanun maddesi ile düzenleme altına alınması gerekmektedir. Bu düzenleme ile ön ödemeli konut satışlarında tüketicilere mevcut düzenlemelerden daha fazla koruma getirilebilir. Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketicinin Korunması, Kampanyalı Satışlar, Kampanyalı Konut Satışları, Ön Ödemeli Satış, Ön Ödemeli Konut Satışları ii

6 AN ANALYSIS ON ENCOUNTERED PROBLEMS IN CAMPAIGN SALES TO ACCOMMODATIONS AND CAMPAIGN SALES (Expertise Thesis) Ömer Faruk KOÇ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE Directorate General for Protection of Consumer and Competition November 2007 ABSTRACT Campaign sale is a kind of advance payment sale. There is no any regulation in our Legal system untill Act no.4077 except official statement of Central Bank of The Republic of Turkey was publish in With article seven in Act no.4077, campaing sales are regulated partially. In Act no. 4077, campaign sales are described as; the sale carried out by accepting people to participate in campaigns organized though announcements made to consumers by means of newspaper, radio or television advertisements or similar means and by delivering goods or performing services at a later time. Consequently, there must be three essantial factors which are commerical advertisement and announcement about campaign, consumer who want to buy the good or service and delivering good or performing service at a later time. The organizer of campaign must give a copy of written campaing sales contract to consumer. Contain of contract is laid down in Act no and its Regulation. Because of campaing sale is a kind of advance sale, headline of article 7 in Act no.4077 which is campaign sales should be changed to advance payment sales and also definition of campaign sales should be written simply to illustrate which sales are advance payment sales and which conditions are cause of advance payment sale. iii

7 Some problems are encountered in the sales of accommodations with campaign sales. These problems grow out of nature of accomodation production. Particularly, one of the most serious problem is how all payments of consumers are assured till the delivery of accommodations by the seller or supplier or accomodation producer. In order to solve this problem, insurance or open a bank s letter of credit is recommended in Regulation of Act no Nevethless, it is stil discussed whether cited solutions are sufficent or not in terms of consumer protection. Since there is no definite legislation concerning to the application of insurance or open a bank s letter of credit. Although legislation concerning to the application of insurance or open a bank s letter of credit could be enacted by Ministry, this is not sufficent to protect consumer which aim of Act no.4077 and to payback of consumer payments or to deliver of accomodation when the accomodation seller or supplier or producer have been failure. Except insurance or open a bank s letter of credit, an assurance should be provided with Surety Companies,which to ensure delivering accomodation to consumer non-defective and on time, and necessary legislations should be enforced for both foundation and functioning of these companies In our law accomodations describe as immovable goods. Purchase, sale, alienation or arrestment of accomdation was regulated with spesific laws or legislations. Thus, advance payment sales of accomodations must be regulated with a spesific article,which headline is advance payment sales of accomodations, in Act no With this arrangement consumers can be protected upward of actual legistlation in advance payment sales of accomodations Key Words: Consumer, Protection of Consumers, Campaign Sales, Campaign Sales of Accomodations, Advance Payment Sales, Advance Payment Sales of Accomodations iv

8 EŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca sağladıkları değerli yardım ve katkılardan dolayı Genel Müdür Yrd. Sayın Ozan GÜLER e (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-TRKGM) ve Üstadım Tüketici ve Rekabet Uzmanı Avni DİLBER e (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- TRKGM), desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Müdür üm Sayın Özcan PEKTAŞ a (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-TRKGM), manevi destekleri nedeniyle promosyon arkadaşlarıma, oğulları olduğum için gurur duyduğum annem Gülüzar KOÇ a ve babam Şaban KOÇ a teşekkürü bir borç bilirim. v

9 KISALTMALAR AB ABD AET BK CEN CENELEC HUMK KMK NK SK TKHK TMK TP TTK TÜİK TÜFE ÜFE : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Ekonomik Topluluğu :Türk Borçlar Kanunu : European Commitee for Standardization : European Committee for Electrotechnical Standardization : Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu : Kat Mülkiyeti Kanunu : Noterli Kanunu : Sigortacılık Kanunu : 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun : Türk Medeni Kanunu : Tapu Kanunu : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye İstatistik Kurumu : Tüketici Fiyatları Endeksi : Üretici Fiyatları Endeksi vi

10 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I.BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMININ ABD, AVRUPA VE TÜRKİYEDEKİ GELİŞİMİ 3 I.1. Amerika Birleşik Devletleri ndeki Gelişmeler 3 I.2. Avrupa Birliği ndeki Gelişmeler 4 I.3. Türkiye deki Gelişmeler 9 II. BÖLÜM TÜKETİCİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMLARI 11 II.1. Tüketici Kavramı 11 II.2. Tüketici Tanımı 12 II.2.1. Bir Mal veya Hizmeti Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinme 14 II.2.2. Bir Mal veya Hizmeti Kullanan veya Yararlanan Olma 18 II.2.3. Gerçek veya Tüzel Kişilik Olma 19 III. BÖLÜM TAŞINMAZ MAL KAVRAMI VE TAŞINMAZ MAL SATIM SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 III.1. Taşınmaz Mal Kavramı 22 III.2. Taşınmaz Mal Satım Sözleşmelerinin Resmi Şekle Tabiiyeti 22 IV. BÖLÜM KONUT FİNANSMANI 25 IV.1. Kurumsal Olmayan Konut Finansmanı 25 IV.2. Özel Kurumsal Konu Finansmanı 28 V.BÖLÜM KAMPANYALI SATIM SÖZLEŞMELERİ 30 V.1. Kampanyalı Satım Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 30 V.2. Kampanyalı Satım Sözleşmesinin Türleri 39 VI BÖLÜM TAŞINMAZ MALLAR (GAYRİMENKULLER) İÇİN KAMPANYALI SATIM SÖZLEŞMELERİ VI.1. Kampanyalı Konut Satımı Sözleşmesi 44 vii

11 VI.2. Kampanyalı Konut Satımı Sözleşmesi İçeriği 46 VI.3.1. Kampanyalı KonutSatım Sözleşmelerinde Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri, Hakları ve Borçları 55 VI.3.2. Kampanyalı Konut Satım Sözleşmelerinde Tüketicinin Yükümlülükleri, Hakları ve Borçları 65 VII BÖLÜM KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA TÜKETİCİLERİN YAŞADIĞI PROBLEMLER VE KAMPANYALI KONUT SATIM SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 71 VII.1. Kampanyalı Konut Satışlarında Tüketicilerin Yaşadığı Problemler 71 VII.2. Kampanyalı Konut Satım Sözleşmelerinde Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 74 VIII BÖLÜM TÜKETİCİNİN DAHA ETKİLİ KORUNMASI İÇİN ÖNERİLER Genel 76 Kampanyalı Satış Tanımında ve İçeriğinde Değişiklik Yapılması 78 Tüketici Ödemelerinin Teminat Altına Alınması 80 Cayma Hakkı 90 Konutun Tüketiciye Teslimi 92 Kampanyalı Satış İzin Belgesi ve Ön Ödemeli Konut Satım Reklam ve İlanları 95 SONUÇ 98 KAYNAKÇA VE REFERANSLAR 101 viii

12 GİRİŞ 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 7nci maddesi ile kampanyalı satışlar düzenleme altına alınmıştır. Kampanyalı satış 4077 sayılı Kanun da gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satım şeklinde tanımlanmıştır sayılı Kanun da 2003 yılında yapılan değişiklikten bugüne değin kampanyalı satışlarda bir takım problemler yaşandığı görülmüştür. Bu problemlerin bir kısmı satıcı veya sağlayıcıdan bir kısmı ise mevzuattaki eksikliklerden kaynaklanmıştır. Özellikle konutların kampanyalı satış yöntemi ile tüketiciye pazarlanarak satılmasında mevzuattaki eksikliklerden ve konut üretiminin doğasından gelen bir takım yapısal nedenler, hem tüketici hem satıcı veya sağlayıcı veya konut üreticisi hem de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı açısından büyük riskler ortaya çıkmaktadır. Kampanyalı satışların kampanyalı konut satışı özelinde incelendiği bu tezde, kampanyalı konut satışlarında yaşanan mevcut problemlerin çözümlenmesine yönelik bir takım öneriler getirilmiştir. Bu çerçevede tez yedi ana bölüme ayrılarak kampanyalı konut satışları incelenmiştir. İlk bölümde, tüketicinin korunması kavramının tarihsel gelişimine genel olarak yer verilmiştir. İkinci bölümde, tüketim kavramı ile tüketici tanımı detaylı olarak incelenerek bu kavramların okuyucu tarafından doğru anlaşılmasına gayret edilmiştir. Üçüncü bölümde, tezin odağını oluşturan konutların, hukuk sistemimizin gayrimenkul olarak kabul edildiğinden bahisle gayrimenkul mal kavramı açıklanarak, gayrimenkullere ilişkin alım satım işlemlerinin tabi olduğu mevzuat kısaca değinilmiştir.. Dördüncü bölüm, konut sahibi olmak isteyen tüketicilerin kullanabilecekleri alternatif konut finansman araçların kısaca incelenmesine ayrılmıştır.

13 Beşinci bölümde, kampanyalı satım sözleşmelerinin tanımına, unsurlarına ve içeriğine detaylı olarak yer verilmiştir. Altıncı bölümde tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında akdedilmiş olan kampanyalı satım sözleşmesinin, sözleşme taraflarına yüklediği hak, sorumluluk ve borçlar konusu işlenmiştir. Yedinci bölümde kampanyalı konut satışlarında tüketicilerin yaşadıkları problemlere ve tüketicilerin kampanyalı konut satım sözleşmesi imzalamadan önce dikkat etmesi gereken hususlara değinilmiştir. Sekizinci ve son bölümde ön ödemeli konut satımlarında tüketicilerin daha etkili korunmasına yardımcı olacağına inandığımız bir dizi öneriye yer verilmiştir. 2

14 I.BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMININ ABD, AVRUPA VE TÜRKİYEDEKİ GELİŞİMİ I.1. Amerika Birleşik Devletleri ndeki Gelişmeler İlk tüketici birliği 1891 de Newyork ta kurulmuştur. Dolayısıyla ilk bilinçli tüketici hareketlerinin ABD de başlığından söz edilebilir. Posta güvenliğinin sağlanması amacıyla çıkartılan 1872 tarihli Kanun dolaylı olarak da olsa tüketiciyi korumaktadır. Bu Kanunla posta kullanılarak tüketicinin aldatılması federal suç kabul edilmiştir yılında sağlığa zararlı çayların, 1890 yılında ise kalitesi düşük gıda maddeleri ve içeceklerin ithalini yasaklayan kanunlar çıkarılmıştır.[8] Tekellerin önlenmesine ilişkin 1890 tarihli Sherman Act halen yürürlüktedir tarihinde Gıda Maddeleri ve İlaç Kanunu ile Et Denetim Kanunu ve 1914 yılında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Federal Ticaret Komisyonu Kanunu çıkartılmıştır. Ancak, bu kanunların özgün amacı tüketicinin korunmasından çok genel olarak kamunun korunmasıdır.[9] Daha sonraları, tüketicinin korunması hareketinin önderleri diyebileceğimiz kişilerin yapmış oldukları yayınlar ve kurmuş oldukları kurumların faaliyetleri, kamunun aydınlatılmasında ve bilinçlendirilmesinde etkili olmuş ve tüketicinin korunması konusunda önemli bir kamuoyu baskısı oluşturmuştur[8,9] yılında Gıda Maddeleri ve İlaç Kanunu nun eksikliklerini gidermek amacıyla Gıda Maddeleri, İlaç ve Kozmetik Yasası çıkarılmıştır. Bu yasada daha önceki yasadan farklı olarak denetim yetkisine de yer verilmiştir. Aynı yıl, Federal Ticaret Komisyonu Yasası nı genişleten, Wheeler-Lea Yasası kabul edilmiştir. Bu değişikliklerle, tüketicinin aldatıcı reklamlara karşı korunması ve ürünlerle ilgili olarak doğru bilgilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir yılında, yünlü malların etiketlenmesi ile ilgili bir başka kanun kabul edilmiştir lara kadar başka bir gelişme olmamıştır. 15 Mart 1962 tarihinde Kennedy nin, Kongrede yaptığı tarihi konuşmasında, aynı insan hakları gibi tüketicinin de vazgeçilmez temel 3

15 hakları olduğunu belirtmesi ile ABD deki tüketicinin korunması hareketi yeniden ivme kazanmıştır. Kennedy nin konuşmasından sonra tüketicinin korunmasıyla ilgili yayın sayılı artmış ve yüksek bir kamuoyu potansiyeli oluşmuştur. Bunun sonucunda 1965 yılına doğru Ambalajlama ve Etiketleme Yasası, 1966 yılında Motorlu Araçlar Güvenlik Yasası, yine 1966 yılında Çocuk Güvenliği Yasası ile Sigara Etiketleme Yasası, 1968 yılında Tüketici Kredileri Koruma Yasası, 1972 yılında Tüketim Malları Güvenlik Yasası çıkartılmıştır[8,9]. I.2. Avrupa Birliği ndeki Gelişmeler ABD deki gelişmeler esas olarak 2. Dünya Savaşı ndan sonra Avrupa ya sıçramışsa da, Avrupa Topluluğu nda yankılarını bulması çok daha sonra olmuştur. Avrupa Topluluğu nun tüketicinin korunmasını ele alması, 1972 Paris toplantısından sonra başlamıştır[9,10]. Avrupa Birliği nin oluşmasını sağlayan ve 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması yla yapılan değişiklikler sonucunda aşağıdaki hükümler Avrupa Birliği nin ana antlaşması olan AET Antlaşmasına eklenmiştir. 3/s maddesi, Tüketicinin korunmasının güçlendirilmesi 129a Maddesi; 1- Topluluk a)iç pazarın gerçekleştirilmesi çerçevesinde, 100(a) maddesinin uygulanmasına bağlı olarak kabul ettiği önlemler, b) Tüketicinin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak ve uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile üye devletlerin sürdürdükleri politikayı destekleyen ve tamamlayan özel faaliyetler yolu ile tüketicinin yüksek bir seviyede korunmasının gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 2- Konsey 189(b) maddesinde yer verilen usul uyarınca ve Ekonomik ve Sosyal Komiteye danıştıktan sonra 1. fıkranın (b) bendinde öngörülen özel faaliyetleri kararlaştırır. 3-İkinci bendin uygulanmasına istisnaen kararlaştırılan faaliyetler, bir üye devleti daha sıkı önlemler sürdürmekten ya da almaktan men edemez. Söz konusu önlemlerin bu Antlaşma yla bağdaşması gerekir. Bu önlemler Komisyona bildirilir. 4

16 Maastricht Antlaşması na kadar, Topluluk Kurucu Antlaşmaları nda doğrudan tüketicinin korunmasına ilişkin bir kurala yer verilmemiştir. Ancak, AET Antlaşması nın (eski) 85. maddesinde dolaylı da olsa tüketicinin korunmasına ilişkin bir hükme yer verilmiştir. Eski 85. madde rekabeti sınırlayıcı, bozucu veya engelleyici işletmeler arası antlaşmaları veya uyumlu davranışları veya işletme birlikleri kararlarını yasaklamıştır. Eğer, rekabeti sınırlayıcı anlaşma aynı zamanda ekonomik yararlar da sağlıyorsa yasaklanmayacağına yer verilmiştir. Fakat yasaktan kapsamında çıkılması da; (a) sınırlayıcı anlaşma aynı zamanda olumlu bazı sonuçlar da doğuruyor olması, (b) bu olumlu sonuçlara ulaşabilmek için rekabetin kısıtlanması zorunlu olması, (c) rekabet tamamen ortadan kalkmamış olması ve (d) ortaya çıkan olumlu sonuçlardan tüketicinin de adil bir pay alması gibi bir takım şartlara bağlanmıştır. Ayrıca (eski) 39. maddede de, tarım ürünlerinin tüketicilere elverişli fiyatlardan satışının sağlanması ndan söz edilmiştir. (Eski) 85 ve 39. maddelerdeki bu hükümler tüketicinin korunması bakımından çok dar ve özel bir alanı düzenlemiştir. Tüketiciler konusunda Topluluk politikasının başlangıç noktası, Ekim 1972 tarihinde yapılan Paris Zirvesidir. Zirvede alınan karara dayanarak 1975 yılında Konsey tarafından Tüketicilerin Korunması ve Bilgilendirilmesi Politikası için Avrupa Topluluğunun Hazırlık Niteliğindeki Programı kabul edilmiştir.[10,11] Aynı doğrultuda, AT Komisyonu, Paris Zirvesini takiben idari bir organizasyon kurulmasını sağlamıştır. Bu organizasyon Tüketicilerin Korunması ve Çevre Genel Yönetimi ve tüketicilerin menfaatlerini koruyan Tüketici Birlikleri Avrupa Bürosu (BEUC), Avrupa Topluluğu Aile Organizasyonları Konfederasyonu (COFACE), Sendikalar Avrupa Konfederasyonu (CES), Avrupa Topluluğu Tüketiciler Kooperatifi nin katıldığı bir Tüketici Danışma Komitesi kurulmasını sağlamıştır[11]. Avrupa Topluluğu tarafından tüketicinin, Sağlık ve güvenliğinin korunması, Ekonomik çıkarlarının korunması, 5

17 Tazmin edilme, Bilgilendirilme ve eğitim, Örgütlenme ve temsil, haklarını esas alan iki ayrı program kabul edilmiştir. Bu programlardan birincisi diğeri ise yıllarını kapsamıştır.[10] Her iki programda da tüketici, sadece bir malı veya hizmeti kişisel veya toplumsal ihtiyaç için kullanan ya da satın alan kişi olarak değil, kendisini ilgilendiren sosyal yaşamın değişik görünümlerinden, dolaylı veya doğrudan etkilenebilecek bir kişi olarak ele alınmıştır. Ancak her iki programda başarısız olmuştur. Topluluğa üye devletlerin gelişme hızındaki düşüş ve işsizlik oranındaki artış, kaynakları zaten sınırlı olan tüketici kesiminde maddi olanaksızlıklar yaratmıştır. Ayrıca ekonomik şartlar, kamu güçlerini, tüketicinin korunması konusunda yapılması gereken yeni harcamalarda kısıtlı olmaya ve hukuki faaliyetleri yavaşlatmaya itmiştir. Bir üçüncü olumsuz etki de, Roma Antlaşmasının 100. ve 235. maddelerine dayanılarak yapılan milli mevzuatların yakınlaştırılması çalışmalarında oybirliği ile karar alma zorunluluğu olmuştur. Tüketicinin korunması konusunda Konsey tarafından alınan tedbirler bu maddelere dayandırıldığı için gecikmeler görülmüştür. Karar alma prosedüründe, tüketici ve üretici gruplarının görüşünün alınmasına gidildiğini de eklenirse, bu konuda düzenleme yapılmasının ne kadar güç olduğu anlaşılacaktır[11]. Tüketici politikasıyla ilgili başarısızlığın önemli sebeplerinden birisi de esasen bu düzenlemelerden zarar görecek olan üretici çevrelerin komisyona baskı yapmalarıdır[12]. Komisyon bu başarısızlıklardan sonra çalışma sistemini değiştirmiştir. Yeni Yaklaşım adı altında tüketicinin korunması ile ilgili yapılacak değişikliklerde sorumluluğun hâkimlere ve standartlaşma ile uğraşanlara aktarılmasına karar vermiştir. Böylece her bir üye devletin sağlık ve güvenlikle ilgili mevzuatlarının yakınlaştırılması yerine, CEN ve CENELEC tarafından saptanmış standartlardan bir Avrupa standardı oluşturulması ve bunların koyduğu standarda uygun olan malların, 6

18 milli hukukların koyduğu sağlık ve güvenlikle ilgili kurallara takılmadan Topluluk çapında serbestçe dolaşması amaçlanmıştır[1]. Konsey 1989 yılında, 1992 yılına kadar geçerli olacak üçüncü programı benimsemiştir. Bu programa bağlı olarak Topluluk Komisyonu tüketicinin temsil edilmesine, bilgilendirilmesine, güvenliğine ve uzlaşmasına ilişkin olarak, Tüketicilerin temsil edilmesi, Tüketici Danışma Konseyi nin kurulması ve geliştirilmesi aşamasının tamamlanması; gerekirse üye devletlerde de benzer kuruluşların yapılanmasının desteklenmesi, Tüketici kuruluşlarının gelişmesine katkıda bulunulması (bunun özellikle Güney Avrupa da ve İrlanda da bulunan kuruluşlara teknik veya mali yardım vermek suretiyle yapılması) Tüketicilerle üreticiler arasındaki diyalogun kuvvetlendirilmesi Tüketicilerin bilgilendirilmesi Tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla strateji ve faaliyetlerin saptanması, Avrupalı tüketicilerin bilgilendirilmesi ve sınır bölgeleri için Danışma Merkezleri kurulması (1991 ve 1992 yıllarında) ile ilgili üç bölgesel pilot proje girişimlerinin desteklenmesi Tüketicilerin eğitilmesi konusunun iyileştirilmesi amacıyla tüketici kuruluşları ile eğitim birimleri arasında işbirliğinin ilerletilmesi, Gençlerin bilgilendirilmesi programı çerçevesinde işbirliğinin gerçekleştirilmesi Güvenlik Hızlı bilgi akışı sisteminin geliştirilmesi amacıyla bir Konsey kararı önerisinde bulunulması, Hizmet sektöründe ortaya çıkan zararlardan sorumluluk konusunda bir öneri getirmek üzere hazırlık yapılması, Kozmetiklerle ilgili direktifte değişiklik yapılması, Tüketicilerin özel dikkat göstermesi gereken mamullerin bir listesinin hazırlanması, 7

19 Ayıplı mamullerden dolayı imalatçının sorumluluğu hakkında Konsey direktifinin tam olarak uygulanmasının sağlanması, Tüketicilerin uzlaşması, Sözleşmelerdeki haksız kayıtlara ilişkin direktif tasarısının sunulması Satış sonrası hizmet, garanti sınır ötesi sözleşmelerin basitleştirilmesi, Tüketicilerin uğramış oldukları zararın tazmin edilmesi ve yargı yoluna başvurma imkânlarının iyileştirilmesi, Mesafeli satışlara ilişkin direktif tasarısının sunulması, gibi bir dizi öncelik tespit etmiştir. Komisyon yıllarında yürütülen programın etkiliğini sorgulamış ve iç pazarın tam olarak oluşturulamadığı sonucunu çıkarmıştır. 1 Ocak 1993 tarihi itibariyle tüketicinin korunması ile ilgili toplam 42 adet direktifin üye devlet iç hukukuna aktarılmış olması gerekmekteydi. İç hukuka aktarma oranı %94 seviyelerinde görülmekle birlikte üye devletlerarasındaki farklılık çok yüksekti. AB Parlamentosu, Konseyi veya Komisyonu tarafından çıkarılmış ve tüketicinin korunmasıyla ilgili direktif, tüzük, karar, tavsiye ve program sayısı 145 in üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu 90 lı yılların sonunda çıkartılmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu, 2002 yılından başlamak üzere beş yıllık ( ) bir politika stratejisi oluşturmuştur[13]. Avrupa Birliği Komisyonu nun ve üye devletlerin stratejileri AB Konseyinin bir kararına dayanmaktadır. Bu karar a göre Toplulukta tüketicinin korunması bakımından yüksek bir seviyenin tutturulması, Tüketicinin korunması kurallarının etkin bir şekilde uygulanması, Topluluk tüketici politikalarına tüketici örgütlerinin katılımının sağlaması, hedeflerinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 8

20 I.3. Türkiye deki Gelişmeler Cumhuriyetten önceki dönemlerde çağdaş anlamda olmasa bile, tüketiciyi koruyucu bir takım hukuki ve mesleki düzenlemelerin var olduğu görülmüştür. Günümüzde yaygın olan meslek kuruluşlarından odalara benzetebileceğimiz Ahilik Teşkilatı gerek Selçuklular da gerekse Osmanlı da tüketicinin korunması alanında önemli bir işlev görmüştür[14]. Ahilik, esas itibariyle tarihi ve sosyo-ekonomik zorunlulukların ortaya çıkardığı, ahlak ve sanatın uyumlu bir birleşiminden oluşan, bir Türk esnaf birliğidir. Ahi örgütleri, meslek ahlakına ve dini kurallara sıkı sıkıya bağlı, köklü, sağlam ve düzenli bir toplum yapısı kurulması ve bunun sürdürülmesi yolunda faaliyet göstermişlerdir[15]. Ahiler, Loncaların temelini oluşturmuşlardır. Loncalar sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu nda her esnaf grubu, toplu olarak belirli yerlerde ve belirli çarşılarda faaliyet göstermiştir. Bu sayede hem tüketiciler istenilen kalitede ve fiyatta malı kolayca seçme olanağına kavuşmuş, hem de esnaf birbirini kontrol ederek bir öz denetim mekanizması oluşturmuşlardır[15]. Bu dönemde Pazar denetimi yapan İhtisap Ağalığı kurumu tüketicinin korunmasına katkı sağlayan kurumlar arasında yer almıştır[14]. Bunun dışında Osmanlı İmparatorluğu nda esnaf ve sanatkârların uymak zorunda oldukları kuralları belirleyen nizamnameler de tüketicinin korunmasında büyük bir işlev görmüştür[14]. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerek ülkenin kendi sosyo-ekonomik durumu gerekse yaşanan savaşlar ve buhranlar tüketicinin korunması alanında yeni gelişmelerin ortaya çıkmasını engellemiştir lu yıllarda tüketicileri dolaylı da olsa ilgilendiren bazı kanunlar yürürlük kazanmıştır. Bu kanunlara örnek olarak; 9

21 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Belediyeler Kanunu, Ticarette Tağşişin Men i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, Hususi Hastaneler Kanunu, Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hakkında Kanun ve Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun verilebilir[58] yılında TSE ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen seminer, ülkemizde çağdaş anlamda tüketicinin korunması konusunun ilk ele alındığı zemin olmuştur[14] Anayasası nda bir maddenin tamamen tüketicilere ayrılmış olması bu alandaki en önemli gelişmelerden biri olmuştur. 1 Anayasa nın tüketicinin korunması konusunda devletin görevini kabul eden 172nci maddesinden sonra bu alandaki gelişmeler hızlanmıştır[14]. Hiç kuşkusuz bu alandaki en büyük ve önemli adım 8 Mart 1995 te yasalaşan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dur. Böylelikle Ülkemizde, tüketiciler özel bir kanunla koruma altına alınmıştır. TKHK, genel anlamda torba kanun niteliğindedir. Birçok konu ayrıntılara inilmeden, tek bir kanunla düzenlenmeye çalışılmıştır[7]. TKHK, Tüketici Konseyi, Reklam Kurulu, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri gibi kurumların oluşumunu sağlayarak Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile birlikte tüketicinin devlet eliyle korunacak alanlarını belirlemiştir[14]. Diğer taraftan ülkemizde tüketicinin korunması alanında yapılan çalışmalarda, özellikle son yıllarda, gönüllü tüketici örgütleri de önemli katkılar sağlamıştır[14] Anayasası maadde172: devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 10

22 II. BÖLÜM TÜKETİCİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMLARI II.1. Tüketici Kavramı 19yy da buhar enerjisinin üretim tesislerinde kullanılmaya başlaması sanayi devrimi olarak nitelendirmiştir. Sanayi devrimi ile atölyelerde el tezgâhları ile yapılan üretimden kitle ya da seri imalat olarak adlandırılan ve günümüz işletmelerinin pek çoğu tarafından uygulanan üretim sistemine geçilmiştir. 19yy. ve öncesinde, üretim, insanların temel ihtiyaçlarına yönelikken sanayi devrimi ile birlikte başlayan ölçek ekonomisine geçiş, dolayısıyla tek bir ürünün bir seri boyunca üretilmesiyle oluşan maliyet düşüşü ve verimlilik artışı, insanların temel ihtiyaçlarını daha kolay giderme, bu ihtiyaçlar için ödemeleri gereken maliyetin düşmesi sonucunda da temel olmayan sadece tüketime yönelik mal veya hizmetlere yönelmelerine neden olmuştur. Ortaya çıkan bu tüketim kavramına istinaden eskiden müşteri olan insanlar artık tüketici olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla tüketici kavramı yüzyılımızın ortaya çıkmış bir kavramdır. 19yy., sanayi devriminin seri üretime geçişinin had safhaya ulaştığı yıllardır. Üretimde görülen bu artış doğal olarak tüketime de yansımıştır. Daha önceleri yaşamsal öneme sahip ihtiyaçlar için yapılan tüketme faaliyeti, zamanla sadece çağdaşça yaşamanın gerektirdiği tüketim alışkanlıklarına ve giderek zorunlu olmakla birlikte sadece tüketmek için tüketme eğilimine dönüşmüştür[1]. 19. yüzyıldan önce tüketiciden değil alıcıdan söz edilmesi, 19. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş tüketiciden bahsedilmeye başlanması ve 20. yüzyılın başında tüketicinin korunması yönünde yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi ve bu gündemin günümüze kadar gittikçe artan bir şekilde sürmesi, tüketici kavramının çağımızın bir kavramı olduğunu göstermektedir[1]. 11

23 Son yüzyıl içerisinde teknolojik alanda gerçekleştirilen yenilikler göz alıcıdır. Özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, ulaşım araçlarında gerçekleşen gelişmeler bir önceki yüzyıla oranla insanların çok daha kolay ve hızlı seyahat etme imkanına sahip olmaları, tüketim alışkanlarının değişmesinde ve tüketilen ürün çeşitliliğinin artmasında büyük etken olmuştur. Görsel medya, bilişim teknolojileri ve internet sayesinde tüketicilerin, ihtiyaçlarını yaşadıkları şehir veya çevresindeki diğer merkezlerde gidermelerine yönelik kısıtlayıcı faktörler neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Tüketiciler dünyanın çok uzak bir noktasında yer alan bir merkezden ihtiyaçlarını giderebilir, alternatif ürünler arasında kıyas yapabilir duruma gelmiştir. Ancak, tüketicilere neredeyse küre ile ölçülebilir bir pazardan alış veriş yapma özgürlüğünü sunan teknoloji, tüketicilerin alternatif ürünlere ve piyasa fiyatlarına ilişkin bilgi noksanlıklarını tamamen ortadan kaldıramamış ve tüketicilerin alış verişlerinde cehalet primi ödemelerinin önüne geçmemiştir. Dolayısıyla tüketicilerin piyasada satıcı veya sağlayıcı şeklinde yer alan güçlü aktörlere karşı halen korunması gereken taraf olma özelliğini kaybetmemiştir. Tüketici satıcının veya sağlayıcının yanında zayıf taraftır. Bir başka ifade ile tüketici, sözleşmenin alelade iki tarafından biri değildir. Tüketici, sözleşmede iradesini serbestçe oluşturamayan ve çeşitli şekillerde iradesi sakatlanan ve bunun farkında olmayan taraftır[1]. II.2. Tüketici Tanımı Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketiciler, gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketiciler ile karşılaştırıldığında, bu tüketicilerin piyasaya son tüketime yönelik olarak sürülen mal veya hizmetler hakkında yeterince bilgi sahibi olamadıkları bilinen bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerde tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelerin büyük çoğunluğu tüketici talepleri doğrultusunda oluşurken, 12

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Bir tüketici olarak dişhekimi

Bir tüketici olarak dişhekimi HUKUK Bir tüketici olarak dişhekimi Dişhekimleri, mesleklerinin icrasında kullanmak üzere satın aldıkları malzemelerde sorun yaşarlarsa ne yapmalıdır? Yasalar bu konuda ne diyor? İstanbul Dişhekimleri

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ...xxiii GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, ÇALIŞMA PLANI, TERMİNOLOJİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Madde 1: Amaç 25 A. Genel Olarak 25 B. Korunmanın Amacı ve Kapsamı 25 1. Tüketiciler Açısından

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017. Mevzuat 14/08/2017. Av. Çağlar Kaçar,

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017. Mevzuat 14/08/2017. Av. Çağlar Kaçar, ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017 Mevzuat 14/08/2017 Av. Çağlar Kaçar, caglar@kacar.av.tr İÇİNDEKİLER 1 Giriş 1 2 İçki Menülerinin Asgari İçeriği

Detaylı

Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk.

Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk. Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk. Sayı: 62030549-125[5-2012/245]-1041 Tarih: 18/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/126. KONU KOBİ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/126. KONU KOBİ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Ön ödemeli Konut satışları için Bakanlıktan izin alma zorunluluğuna ilişkin uygulama kaldırılıyor. Daha önce verilmiş Kampanyalı satış izin belgeleri 28/5/2014 tarihi itibariyle geçersiz hale

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı