Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004. B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da"

Transkript

1 Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004 Bu hurdalar kimin? Perpa da otopark ların yetersizliğinin ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu bilmeyen yok. Perpa da esnaflık yapan bir çok insan otoparklarda yer bulabilmek için bir kaç tur atmak zorunda kalıyor. Hatta çoğu kişi gün içinde dışarıda otomobiliyle gitmesi gereken bir işi olsa dönüşte yer bulamam diye aracını otoparktan dışarı çıkaramıyor. O t o p a r k l a r d a y e r bulabilmek için tur atarken Perpalıların karşılaştığı iki f o t o ğ r a f ı y u k a r ı d a görüyorsunuz. Kimin olduğu ve burada ne aradığı belirsiz bir Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2003 yılı olağan genel kurulu 27 Haziran 2004 saat de yapılıyor. Genel Kurula ilişkin çağrı metni ve gündem aşağıdadır. 1- Yönetim Kurulumuz tarafından, Kooperatifimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın sunulan GÜNDEM uyarınca, 27/06/2004 Pazar günü saat de Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat 13 No:2278 Okmeydanı - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı adreste ve aynı gündem ile 04/07/2004 Pazar günü saat de yapılacaktır. 2 - Sayın üyelerimizin mutlaka iştirakleri veya gelemeyeceklerin EK 2 de sunulan tanzimi ile vekaleten tanzim edilmeleri gerekmektedir. çok hurda araç kapalı ve açık otoparklarda bekliyor. Bu hurda araçların bazılarının plakası dahi yok. Perpalılar otoparklarda yer 3 - Toplantı başlamadan önce üyelerimizin salon girişinde,üye numarasına göre hazırlanmış üye listelerini, üye kimlik kartlarını veya vekil iseler vekaletnamelerini ibraz etmek suretiyle imza edecekler ve salona giriş için kendilerine ayrıca verilecek olan kimlik kartlarını ayrıca yakalarına takacaklardır. 4 - Toplantı salonu kapıları toplantı günü saat dan itibaren açılacaktır. Gereksiz izdiham ve sıkıntıyı önlemek için, bu saatten itibaren üyelerimizin teşrifi gereklidir. 5 - Yıllardır birlik ve beraberlik timsali olan Kooperatifimiz camiasının, bu yılki Genel Kurulu nun da aynı olgunluk ve dostluk içinde, başarı bu lamazken bu araçl ar otoparklarda niçin bekliyor bunlar kime ait ve niçin kaldırılmıyor? Perpalı esnaf bu araçların il e sonuçla ndırıla cağına olan güvenimizi tekrarlar, gereği için teşriflerinizi rica ederiz. Saygılarımızla YÖNETİM KURULU NOT:Bilanço,bilanço hesaplarının dökümü, Gelir-gider hesapları, Kooperatif Merkezinde tüm ortaklarımızın tetkikine açıktır. Gündem AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU, 1 - Toplantı Divan Heyetinin seçilmesi, Divan Heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması yılı Bilanço,gelir-gider hesaplarının okunması yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması. kime ait olduğunu ve niçin kaldırılmadığını merak edip bu konu da yetkililerden yanıt bekliyor. Açık otoparkta bulunan helikopter sahası otoparkın y e t e r s i z l i ğ i n d e n d ol ay ı kaldırılıyor ve Memorial in önündeki arsaya yeni helikopter saha sı ya pılıy or. Toplam kazanılacak yer aracı geçmiyor. Otoparklardaki bu hurda araçlar kaldırıldığnda zaten o kadar yer açılabiyor. B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da yılı Bilanço, Gelir-gider Hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve kabulü. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususlarının ayrı ayrı oylanması Ocak Aralık 2004 dönemi kooperatif tahmini gelir-gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe tali matının müzakere si, ödeme takviminin belirlenmesi,ödemeyi aksatan üyelerin durumunun görüşülmesi, karara bağlanması. 8 - Dilek ve Temenniler. 9 - Kapanış. Perpa, B Blok Kat:11 Mavi Avlu No: Şişli - İstanbul Tel :(0212) a y d i n d o r u e - k o l a y. n e t

2 2 Aydın Doruk Persiad Gündem Yazı İşleri Müdürü Sosyal bir Perpa mümkün İnsanlar genellikle sosyal faaliyetlerini iş yaşamlarının dışındaki alanlarda sürdürürler. Genellikle işe sadece bir iş olarak bakıp, diğer sosyal hayatını işinin dışındaki zamanlara yayarlar. Eğer Avrupa da olsaydık bu doğru bir tavır olabilirdi. Fakat Türkiye de iş yaşamı 8 saatlik mesaiden çok daha fazla sürüyor. Ekonomik koşulların uygun olmaması, krizler, piyasalar, yüksek enflasyon gibi bir çok olumsuz etken Türk insanının çalışma şeklini değiştirdi. İşlerimiz genellikle lere kadar sürüyor. Hatta Perpa da bir çok işyeri gece saatlerine kadar çalışıyor. Buradan nereye varmak istiyorum: Zamanımızın günde saati Pe rpa da geçiyor. Dolayısıyla çoğumuzun dışarıda ayrıca bir sosyal faaliyet sürdürmesi neredeyse olanaksız. Bu durumda çalıştığımız işmerkezine sadece işlerin yürütüldüğü bir mekan olarak bakamayız. Mademki zamanımızın büyük bir bölümü burada geçiyor. O zaman sosyal bir Perpa da niye yaşamayalım. Bizim ticaret merkezimizde konserlerin, tiyatroların, Panellerin, seminerlerin, sinemanın, imza günlerinin olduğu bir mekan haline niçin gelmesin? Sosyal bir Perpa Mümkündür. Bu konuda yönetimler ve Persiad çaba harcıyor ve şu ana kadar bir çok etkinlik de yapıldı. Daha fazlası da yapılabilir. Buradaki Yönetim kurumlarının ve Persiad ın daha çok çaba harcayıp belkide, sosyal bir Perpa yı bir çok şeyden daha öne almalılar. Sosyal bir Perpa da mutlu bir esnaf daha iyi çalışacaktır. Sadece onların daha iyi çalışıp ve mutlu olması değil, Perpa nın dışarıdaki imajıda düzelecektir. Perpa dışarıdan bakıldığında içinde ticari faaliyetlerin yanında çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin de yapıldığı çağdaş bir iş merkezi olarak görülmelidir. Bütün bunlar için hepimize çok i ş düş üyor. Öze ll ikle de yönetimlere. Küreselleşme: Altı Soru, Altı Cevap Küreselleşme nedir? Küreselleşme, farklı ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin, her bir ulusal ekonominin diğerlerine bağlı olduğu bir dünya ekonomisi y a r a t m a n o k t a s ı n a d e k genişlemesidir. Hiçbir ülke kendine yeterli değildir, hepsi de ürünlerini diğer ülkelerle değişime sokma ihtiyacını duyar. Potansiyel olarak, ekonominin uyumlu bir biçimde uluslararası ölçekte planlanmasının t emelini d öş eyeceği iç in, bütünleşmiş bir dünya ekonomisinin yükselmesi, aslında olumsuz bir şey değildir. Sosyal adalete ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir ekonomik sistemde, bu, insanlık için görülmedik bir ileri adıma olanak tanırdı. Fakat bugünkü sistem, en yüksek kârı elde etmeye çalışmasına dayanır. Bu da gelişmeyi olanaksız kılar ve gezegendeki ins an ların çoğunu n yaşam standartları düşer. Yoksulluk ve eşitsizlik neden artıyor? Bugün dünyada 6 milyar insan yaşıyor ve 10 milyar insana yetecek kadar yiyecek üretmek mümkün. Buna rağmen, açlık ve sefalet artıyor m il y on i ns an y eterli beslenmeden yoksun ve 2,4 milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En yüksek üç Microsoft yöneticisinin toplam serveti, ABD nin yoksullukla mücadele programlarına harcadığı paradan daha fazladır. Farklı ekonomiler arasındaki mal değişimi, adil bir yoldan gerçekleşmemektedir. Çokuluslu şirketler, zenginliğin büyük bir kısmını (dünyadaki GSMH ın %40 ını, ticaretin %70 ini) kontrol etmekte ve dünyanın geri kalanına kendi çıkarlarını dayatmaktadır. Örneğin 1960 ta, Tanzanya nın, bir Amerikan AP seçim sonuçları kesinleşti. Seçime katılım: 25 AB ülkesinde genel katılım oranı yüzde 45,5. En yüksek katılım sağlanan üç ülke Lüksemburg (yüzde 93), Belçika (yüzde 90,8), Malta (yüzde 82) iken, en az katılım yapan olan üç ülke ise Slovakya (yuzde 17), Polonya (yüzde 20), Estonya (yüzde 26,7) olmuştur. AB nin büyük ülkeleri olan Almanya da katılım oranı yüzde 43, Fransa da yüzde 43, İtalya da yüzde 65,9 ve İngiltere de yüzde 37,6 olmuştur. AP seçimlerine genel katılım oranının düşüklüğü, halkların Avrupası nın fikir düzeyinde bile oluşumunun zayıf olduğunu gösteriyor. Halklar traktörüne karşılık 200 çuval kahve vermesi gerekirken, 30 yıl sonra bu miktar 600 çuvaldan daha fazlasına çıkmıştır. Çokuluslu şirketler neden bu kadar güçlüler? Birkaç çokuluslu şirketin dünya üzerindeki egemenliği, doğal olarak, en yüksek bireysel kâr arayışındaki gelişmeden kaynaklanıyor. Şirketler bunu başarmak için, üretimlerini ve satışlarını arttırarak, yeni pazarlar açarak, varolan pazarları daha fazla sömürerek ve sermayeyi emeğin ve hammaddelerin ucuz olduğu yeni ülkelere kaydırarak, birbirleriyle rekabet etmek zorundadırlar. Sonuç, zenginliğin çok daha az elde toplanması ve bir avuç büyük şirketin tüm dünyaya egemen olmasıdır. Çokuluslu şirketler, kendi koşullarını sadece iktisadi yollardan dayatamadıklarında, amaçlarına ulaşmak için, ülkelerinin siyasi ve askeri kurumlarını (ABD, Avrupa, Japonya gibi büyük güçlerin hükümetlerini, parlamentolarını, yasalarını ve ordularını) kullanırlar. Genellikle gerçek çıkarlarını, insancıl çıkarların korunması maskesi ardına saklamaya çalışırlar. Son birkaç yılda, bu insancıl bombalara, Irak ta tanık olduk. Çıkarları için bizzat büyük güçlerce kurulan ve onların egemenliği altında olan uluslararası kuruluşları (IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi) kullanırlar. Küreselleşme, sistemin gerçek doğasını gizleyen bir sis perdesidir. IMF ve Dünya Bankası nedir? Yoksul ülkeleri sefalet düzeyine mahkûm eden bu eşitsiz değişimin bir diğer sonucu da, bu ülkelerin Batılı büyük güçlerden ya da yine onlar tarafından kurulan finans kuruluşlarından (Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi) tamamen Avrupa Parlamentosu Seçimleri köleleşmelerine yol açan borçlar almak zorunda kalmalarıdır. Borçları nedeniyle, bu kuruluşların dayattığı ekonomik planları ve uluslararası ilişkileri kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. IMF, Dünya Bankası ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü), sistemin istikrarını sağlamaya çalışan kurumlardır. Büyük güçler ve çokuluslu şirketler, bu kuruluşları, kontrol etmek ve izleyecekleri politikaları belirlemek için finanse ederler. Seattle, Prag, vb gösterilerin nedenleri nelerdir? IMF ve Dünya Bankasının, kendilerinden yardım alan ülkelere dayattığı politikalar, şirketlerin kendi kârlarını arttırmak üzere dünyanın dört bir yanında uyguladığı politikalarla aynıdır: devlet eğitimine ve sağlık sistemine saldırılar, işten çıkarmalar ve ücretlerin düşürülmesi, emekli aylıklarında ve diğer sosyal haklarda kesintiye gidilmesi, iş yasalarının değiştirilmesi, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi vs. En yoksul ülkelerde, bu politikalar çok daha hızlı bir şekilde uygulanır ve bunların doğal kaynaklarının ç o k u l u s l u ş i r k e t l e r c e yağmalanmasıyla birleşir. Sonuç olarak, yoksulluk düzeyi ve tüm dünyadaki çevre tahribatı gibi, zenginle yoksul arasındaki uçurum da artar. Başka bir d ünya mümkü n müdür? Çokuluslu şirketlerin egemenliğinde olmayan, yoksul ülkelerin de söz sahibi olabileceği bir dünya mümkündür. gene llikle Avrupa için ya pıla n seç imleri önemsemiyorlar. Oysa ki, AB nin karar organları artan oranda bırakın ulusal devletleri, belediyelerin bile uyması gereken normları belirlemektedir. Avrupa Parlamentosu nda milletvekilliklerinin gruplara göre dağılımı şöyledir: Toplam sayı: 732 Hıristiyan Demokratlar: 276, Sosyal Demokratlar: 201 Liberaller: 66, Birleşik Avrupa Solu ve Kuzey Sol Yeşiller: 39, Yeşiller: 42, Uluslar Avrupası Birliği: 27 Demokratlar ve Farklılıklar Avrupası Grubu: 15 Grupsuzlar: 66 S i y a s i B a ğ ı m s ı z G a z e t e Yıl 5, Sayı 51, Haziran 2004 Ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. İmtiyaz Sahibi: Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği adına, Başkan Nazmi Gökçeli Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :Aydın Doruk Tel: Yayın İletişim Komitesi : Aydın Doruk, Günizi Çakılcıoğlu, Osan Başta, Ünal Orak İdare Merkezi: Perpa, B Blok Kat:13 No:2510 Şişli / İstanbul Tel:( ) Faks: Perpa Yönetim: Elektrokent: Yapım:Reklam ajansı (0212) Baskı:Mart Matbaası Tel: (0212) Persiad Gündem basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Yazıların ve reklamların sorumluluğu sahiplerine aittir. Persiad Gündem deki yazılar izin alınmadan yayınlanamaz.

3 3 Jeneratör için anket yapılıyor B Blok için jeneratör gerektiğini önceki sayılarımızda belirtmiştik. Bu konuda B Blok yönetimi, üyelerine yönelik anket çalışması yaptırıyor. Bu konu ile ilgili üyere yazılan yazı aşağıdadır. Anketin sonuçlarını gelecek sayıda yayınlayacağız. Perpa Güzelleşiyor DEĞERLİ KAT MALİKLERİMİZ, KİRACILARIMIZ; Bildiğiniz gibi TEDAŞ tan kaynaklanan nedenlerden dolayı Ticaret Merkezimizde zaman zaman elektrik kesintileri yaşamaktayız.bu kesintilerin bazıları kısa süreli olduğu gibi bazıları da birkaç saati bulmaktadır. Elektrik kesintilerinden kaynaklanan iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla tüm işyerlerine enerji verebilecek jeneratörler almak istiyoruz. Ancak yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde, en ucuz maliyetlerle böyle bir sistemin kurulabilmesi için 1.5 Trilyon (Birbuçuktrilyon) gereklidir. Yapmış olduğumuz detaylı incelemelerle Elektrik kesintilerinin Elektrokent A Blok Sakinlerine ke sintisiz ele ktr ik hizme ti verebilmek amacıyla mevcut KWA lık 2 a det jeneratöre ilave olarak 1 adet 2000KWA lık jeneratör daha alarak yeni bir hizmet sundu. Amaç, elektrik kesilmelerinde firmaların zarara uğratılmaması, özellikle bilgisayar çağında elektrik kesintilerinin firma cihazlarına zarar vermemesi ve hizmetlerin aksa mamasıdır. Bu nedenle üyelerin taleplerini değerlendiren Yönetim Kurulu 1 yıl içinde Toplam 10 saat civarında o l d u ğ u n u t e s b i t e t m i ş bulunmaktayız. Yılda ortalama 10 saatlik bir elektrik kesintisinin önüne geçmek için 1.5 trilyon liralık bir yatırım yapıp yapmama konusunda bu bedeli ödeyecek olan sizlerin görüşünüzü alma zorunluluğumuz doğmuştur. İşlerinizde başarılar dileriz. B Blok Yönetimi J E N E R AT Ö R A L I M I N D A DÜKKAN BAŞINA DÜŞEN ÖDEME PLANI: m2 başına maliyet= TL ÖRNEK: 25 m2x = TL 50 m2x = TL Elektrokent te Elektrik Kesintisi Yaşanmıyor almış olduğu kararla üyelerinin taleplerini yerine getirmiş,1 adet 2000 KWA lık 3.jeneratörünü hizmete sokmuştur. Kon u ile ilgili olar ak Görüştüğümüz Elektrokent Başkanı Fezi Alkan, şu anda Elektrokent de elektrik kesilmesi sorununun çözüldüğünü, hatta E l e k t r o k e n t t a m o l a r a k dolmasından sonra bile kapasitenin % 1 0 ü z e r i n d e e l e k t r i k s a ğ l a y a b i l e c e k d u r u m a ulaştıklarını söyledi. Dünyayla bağlarınızı güçlendiriyoruz. Her türlü özel, teknik ve kurumsal belgenin tercümesi Tanıtım kapsamlı tercümeler Sözlü tercüme, Kaset/CD deşifresi, redaksiyon İsteğe göre noter tasdiki ARCAN YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No: 2511 Okmeydan - stanbul Tel:(0212) Faks:(0212) Perpa B Blok 5. kattaki Yeşil Avlu ya Perpalı fotoğraf sanatçısı G ü n i z i Ç a k ı l c ı o ğ l u n u n Flamingolar adlı bir dev bir fotoğrafı asıldı. Bu avludan geçenler değişimi hemen farkediyor. Bu avluya daha sonra banklar yerleştirilerek insanlara ferah bir dinlenme alanı sağlanacak. Konu ile ilgili görüştüğümüz B Blok müdürü Remzi Yüzbaşıoğlu, Perpa nın daha çağdaş görünümlü bir yer olabimesi için çalıştıklarını, buna benzer f aaliyetlerin deva m edeceğini söyledi.

4 4 Memorial Hastanesinin yanına Helikopter Pisti yapılıyor Memorial Hastanesinin yanında bulunan arsaya Perpa yönetimi tar af ından he likopter pisti yaptırılıyor. Daha önce açık otoparkta yer alan helikopter pisti bu çalışma bittiğinde kapatılarak b u y e r o t o p a r k o l a r a k değerlendirilecek. Konu ile ilgili görüştüğümüz bir çok esnaf bu yerin otopark olarak kullanılmasının çok birşey kazandırmayacağını, bu arsanın değerlendirilmesi düşünülüyorsa, halı saha olarak kullanılsaydı daha iyi olurdu dediler. Perpa da spor olanaklarının zaten çok kısıtlı olduğunu belirten üyeler, bir halı sahanın yapılması ile eskiden olduğu gibi Perpa içi turnuvaların düzenlenebileceğini belirttiler. Çalışmaları Başlıyor R e h b e r KOSGEB için Perpa da anket Perpa Yönetimi, Perpa daki firmaların KOSGEB ile nasıl çalışabileceklerine ilişkin bir anket çalışması yaptırıyor. Bu konu ile ilgili Yönetimin firmalara gönderdiği duyuru metninini yayınlıyoruz. PERPA Yönetimi olarak KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda PERPA da bulunan işletme sahiplerinin KOSGEB imkanlarından yararlanabilmeleri için KOSGEB ile sözleşme imzaladık. EKOL KALİTE DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON A.Ş. bu çalışmaları KOSGEB adına yürütecektir. PERPA daki işletmelerin KOSGEB e üye olmaları için anket çalışması yapılacaktır. Bu anket çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılması için siz PERPA lıların anketörlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Bu çalışmaların PERPA lılara hayırlı olmasını dileriz Saygılarımızla PERPA YÖNETİMİ PERSİAD (Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından yayınlanacak olan Perpa 2005 Rehberi çalışmalarına TRA Tanıtım Hizmetleri ile yapılan protokolle start verildi. Yapıma, firmalar bazında yapılacak olan anket çalışmasıyla başlanacak. Toplanan bilgilerin güncellenmesiyle birlikte, rehber Alfabetik ve Sektörel olmak üzere iki ayrı arama yapmaya olanak sağlayacak. Kısacası bir Bilgi Bankası niteliğinde olacak Perpa 2005, karton kapak ve kuşe kağıda 5000 adet basılıp, firmalara ücretsiz dağıtılacak. Zengin bir içerik, temiz ve hatasız bir baskı, kullanım açısından pratik bir rehber çalışması hedeflenmektedir yılından beri yayın hayatını sürdüren Aylık Sanayi ve Ekonomi Dergisi KobiEfor, KOBİ lere yönelik yayın yapan ilk ve tek medya kurumu olma özelliğini başarı ile sürdürmektedir. Ulusal çapta dağıtılmasının yanında seçkin noktalarda da satışı yapılan dergi, aylık ve adet arası tiraja sahiptir. Derginin Perpa- Elektrokent temsilciliği 2004 Mayıs ayından beri TRA Tanıtım Hizmetleri tarafından yürütülmekte. Ayrıca firmaların etkinlikleri, açılışları, yeni ürünler, hizmetler, reklam, ilan ve basın bültenleri gibi faaliyetlerimiz KobiEfor Dergisi nde yer alabilecek. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için TRA Tanıtım Hizmetleri no.lu telefondan Esra Deveci ile görüşebilirsiniz. BİRLİK ten güç doğar TRAFİK, KASKO, YANGIN, HIRSIZLIK, İŞYERİ KONUT, DASK, NAKLİYAT, MÜHENDİSLİK BİRLİK te çalışalım! BİRLİK SİGORTA P e r p a d a TURGAY GÖKAL YETKİLİ ACENTE Perpa B Blok K.11 No:1976 Tel/Fax: Gsm: (0536)

5 5 UBDT A.Ş. Kuruldu Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin açılışı 10 Haziran da yapıldı. Açılışı İstanbul Defterdarı Kadir BOY ile birlikte Eski Devlet Bakanı Masum TÜRKER, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sezai ONARAL ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya ARIKAN yaptılar. Kadir BOY açılışta yaptığı konuşmada; kayıt dışı ekonomiyle mücadelede meslek mensubu olarak katkı yanında toplum katkısını da örgütlemenin, bu şirketin temel görevleri arasında yer aldığını belirtmiştir. Eski Devlet Bakanı Masum TÜRKER de yaptığı konuşmada, Ulusal bilince gereksinme duyulan bir dönemde ULUSAL unvanının seçilmesinin de anlamlı olduğuna inanıyorum. Şirket bünyesinde toplanan arkadaşlarımın meslek uygulamalarında Ulusal Duruş içinde olmalarını diliyorum dedi. UBDT 15 Yeminli Mali Müşavir tarafından kurulmuş ve SPK, BDDK, EPDK gibi kurumların kapsamına giren şirketlerde bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilmiş ve 60 çalışanı ve metrekare büyüklüğündeki modern çalışma ofisi ile denetim sektöründe kolektif çalışmanın ülkemizdeki ilk örneğini oluşturmaktadır. UBDT Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Ferhat ATEŞALMAZ açılışta yaptığı konuşmasında; Şirketimiz, IFAC ve TÜRMOB un meslek ahlak ve kurallarına uymayı beyan ve taahhüt etmiştir. Ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız mesleğimizin yüce değerlerine sahip çıkacak, onu geliştirmek ve korumak için üstün çaba içinde olacaklardır, diyerek konuklarına hizmet binasını tanıtmıştır. UBDT Ortaklarından Sayın Yeminli Mali Müşavir Mustafa Sezen ile bir röportaj yaptık. U B DT AŞ. H a kk ın da b ilg i verirmisiniz? UBDT A.Ş. Türkiye de kurulmuş ve merkezi İstanbul da bulunan bir bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik şirketidir. Kuruluşumuz amaçları ve organizasyon yapısı ile Türkiye de bir ilktir. Müşterilerimize, uluslararası standartlara uygun danışmanlık, denetim ve tasdik hizmetleri sunulmaktadır. Sunulan hizmetin kalitesinin yüksek düzeyde oluşu, hizmeti alanlar açısından diğerlerine göre bir adım daha ileride bu lunma ş ansın ı doğ urmakta dır. UBDT A.Ş. nin Kuruluş ve Amaçları Hakkında bilgi verirmisiniz? Bilindiği üzere, sınır tanımayan ticaret anlayışı finans piyasalarını yeni bir döneme taşımıştır. Ortaya çıkacak olan yeni hizmet sahaları, uygulama türünü değiştirecektir. Mesleğimiz müşterilere zamanında bilgi v e r i l m e s i n i ö n g ö r m e k t e d i r. Müşterilerimize tavsiyelerimizi ulaştırmadaki hızımız, verdiğimiz hizmetin en önemli kalite unsurudur. Meslekteki en büyük gelişme de yönetime, işlerinin mevcut durumu hakkında değil gelecekteki şartları ve durumu hakkında bilgi verilmesidir. UBDT, özellikle de sanayi ve hizmet alanındakiler hedeflerine ulaşmak için finansman stratejileri yürütmek ve izlemekten çok yatırımcılarla çalışmaya başlayarak stratejilerini değiştireceklerdir. Finans alanındaki deneyim ve uzmanlığımız sayesinde bu görevi etkili bir biçimde yerine getireceğiz. Globalleşme süreci ile birlikte, piyasalar arasındaki sınırlar kalkıyor, dünya küçüldükçe küçülüyor. Müşteriler bilgi teknolojisinin son derece yoğun şekilde kullanıldığı eksiksiz hizmetler almak istiyorlar. Finansman alanında lider olmanın ve bölgesel liderleri koordine etmenin yanı sıra, stratejik iş planları geliştirmenin ve bunların uygulamaya konması işinin de içindeyiz. Sektör hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve finansman amaçlı çeşitli enstrümanlar ve yeni yaklaşımlara hazırlıklı olmalıyız. Mesleğimiz zengin bir geçmişe, geniş bir kültüre ve sağlıklı bir geleneğe sahiptir. Zamanında ve en doğru tavsiyeyi vererek yatırımlardan en iyi kazancın sağlanabilmesi için sektöre destek olabilme gücünde olmalıyız. UBDT tarafından verilen hizmet eksiksizdir. Herkes, işin bir profesyonel tarafından yapıldığını ve mükemmel olduğunu fark etmelidir. UBDT bu ihtiyaçtan doğdu ve 15 Yeminli Mali Müşavir tarafından kuruluşu gerçekleştirildi. UBDT nin ortakları yıllık mesleki birikimlerini ve çeşitli sektörlerdeki deneyimlerini bir araya getirdiler. Bu ortaklık yapısı Türkiye de bir ilki oluşturmaktadır. Yetki Belgeleri ve Hizmet Alanlarınız nelerdir? UBDT, kuruluşundan bir süre sonra SPK, BDDK, EPDK tarafından yetkilendirilmiş ve bu kuruluşların zorunlu kıldığı alanlarda Bağımsız Denetim ve Raporlama hizmetlerini sunmaya başlamıştır. Her iki kurulun ayrı ayrı yayınladığı listede yetkili olarak yer almakta ve faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin bağımsız denetimi için gerekli olan eğitim süreci de tamamlanmış, yetki kararı beklenmektedir. UBDT, yukarıda belirtilen bağımsız denetim faaliyetlerinin yanı sıra, Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin kapsamındaki hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır. Bunlar; Vergi Danışmanlığı Hizmetleri, Şirket Yönetim Kurulu Danışmanlığı Hizmetleri, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, Tam Tasdik Denetimi Hizmetleri, Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Koşullarında Düzeltilmesi ve Raporlanması Hizmetleri, Katma Değer Vergisi İadesi İnceleme ve Raporlama Hizmetleri, Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Hizmetler, Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti İnceleme ve Raporlama Hizmetleri, Kredilere İlişkin Tespit ve Raporlama Hizmetleri, Seyahat Acentelerinin Turizm Geliri Elde Etme ve Döviz Getirme Yükümlülüklerine İlişkin Tespit ve Raporlama Hizmetleri, Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin İthali ve LPG İle İlgili İnceleme ve Tespitler İle Raporlama Hizmetleri, Vb. Diğer Hizmetler olarak sıralanabilir. Boş Saatiniz, İş saatimizdir. FOR MEN ERKEK KUAFÖRÜ B Blok K:11 No:1959 (Akbank Arkası) Tel:

6 6 HAZİRAN TEMMUZ 2004 VERGİ TAKVİMİ Son Tarih Konusu 24/06/ Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl l Ödemeler 25/06/ Haziran Dönemine ait Petrol ve Do algaz Ürünleri ÖTV 28/06/2004 May s 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Ödemesi 28/06/2004 May s 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi'nin Ödemesi 30/06/2004 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 30/06/ Say l Vergi Bar fl Kanunu' na göre taksit Ödemesi. 07/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Çeklere Ait De erli Ka tlar Vergisi 09/07/ Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl l Ödemeler 12/07/ Haziran Dönemine Ait Petrol ve Do algaz Ürünleri ÖTV 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Özel letiflim Vergisi Beyan ve Ödemesi 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan m Destekleme Fonu Kesintisi 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Dayan kl Tüketim ve Di er MallarÖTV 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin ( BSMV) 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl t Araçlar na liflkin ÖTV 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Kolal, Alkollü çecekler ve Tütün Mamülleri ÖTV 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan ve Ödenmesi 20/07/2004 lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve Ödenmesi 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Beyan 20/07/2004 Haziran Dönemine ait Kuru mlar Vergisi Sto paj 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi'nin Beyan 20/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi'nin Beyan 20/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Beyan 20/07/2004 Yar flma ve Çekilifller, Futbol,Müflterek Bahisler Veraset ve ntikal Vergisi 26/07/ Temmuz Dönemi Noterlerce Yap. Makbuz Karfl l Ödemeler 26/07/ Vergilendirme Dönemi A, B, C Bildirimlerinin Verilmesi 26/07/ Temmuz Dönemine ait Petrol ve Do algaz Ürünlerine liflkin ÖTV 26/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Ödemesi 01/07/ /07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi 26/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 26/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi 02/08/2004 Motorlu Tafl tlar Vergisi 2.Taksit Ödemesi 02/08/2004 Gelir Vergisi (Gayri Menkul Sermaye ratlar ) 2.Taksit Ödemesi 02/08/2004 Gelir Vergisi 2.Taksit Ödemesi Sigara atmayı KESSS Bazıları inatla kirletiyor Perpa da bir çok esnaf bu mekanı daha yaşanılabilir kılmak için çaba harcıyor. Yand aki r esi mde d e gördüğünüz gibi istersek Perpa nın koridorlarının çehr esi de bir anda değişebiliyor. İnsanlar gönüllü olarak Perpa nın güzelleşmesi ve soğuk görünümünden kurtulması için uğraşırken, yine yandaki resimde gördüğünüz gibi bazıları da kirletmek için özel çaba sarfediyor. 11.kattaki esnaf arkadaşımız ofisinin önündeki çiçeklerin saksılarına her gün sigara izmaritleri atılmasından o kadar çok rahatsız olmuşki Sigara atmayı Kesss diye yazdığı bir yazıyı çiçeğe iliştirmek zorunda kalmış. Fakat buna rağmen dibinde sigara izmaritleri vardı. Anlaşılan bazıları çağdaş bir iş merkezinde değilde merdiven altında çalıştığı günleri özlüyor. Serbest Muhasebeci Yüksel Kavak Yeni yerinde Perpa da sekiz yıldır serbest muhasebecilik yapan Yüksel Kavak mükelleflerine daha iyi hizmet verebilmek için 12. katta daha büyük bir ofise taşındı. Yeni yerine taşınması nedeniyle bir açılış kokteyli v eren Y ü ks el K avak ı mükellefleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Bir çok meslektaşının yanısıra Perpa yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir de kokteyle katılarak Kavak a başarılar diledi. Yüksel Kavak,mükelleflerimize daha iyi hizmet verebilmek için daha büyük ve daha düzenli bir yere taşındık, burada teknolojik olanaklardan da yararlaranak mükelleflerimize daha iyi çalışma ortamı sunacağız dedi. Persiad ve Gündem gazetesi olarak Yüksel Kavak a başarılar diliyoruz. Mesai sonrası temizlik ( arası) Mesai öncesi günlük temizlik ( arası) İnşaat sonrası genel temizlik Cila(Kristalize-Sürme Cila) Halı Yıkama Hizmetleri İlaçlama TEMİZLİK, GÜVENLİK LTD. ŞTİ. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:6 No:510 Okmeydanı - İstanbul Tel:(0212) Fax:(0212)

7 7 H a f t a s o n U Marmara Adası Mermer Adada Trekking İstanbul dan başlayan araba yolculuğumuz yaklaşık iki saat sonra Tekirdağ Limanında sona psikolojikmen sakin bir yer arıyor. Bunun için merkez bize kalabalık geliyor ve tavsiye üzerine Çınarlıya e r i y o r. F e r i b o t u n ü s t yol alıyoruz. Çınarlı Köyünde bizi gövdesindeyiz. Etrafı seyrediyoruz. Marmor ya da Mermer... İşte gittiğimiz adanın ve bölgenin adı böyle doğmuş. Yüzölçümü bakımından ikinci büyük adamız olan Marmara ülkemizin mermer ihtiyacının da %56 sını karşılıyor. Ada aynı zamanda Marmara Denizindeki adaların en yükseği. Adadaki ilk yerleşim M.Ö 2.yy da görülüyor. Mermer ocaklarının açılış tarihi de en az bu kadar eski.marmara Adası Roma Döneminde Hristiyanların sürgün yeri olarak nam salmış. Lozan Antlaşmasına kadar; Rumlar, Ermeniler Yahudiler ve 15.yy dan sonra Türkler ortak yaşamışlar. Mübadeleyle birlikte bu mozaik bozulmuş ve Karadeniz den g e t i r i l e n T ü r k l e r a d a y a yerleştirilmişler. Ada deyince insan herşeyden önce büyük çınar ağaçları karşılıyor. Çınarlı nın güzel sahili ve dingin deniziyle adanın en güzel yeri olduğu söylenebilir. Sabah sakinliğinde yoldayız hedefimiz Radar Tepe. Radar Tepe ye nasıl ulaşacağımızı soruyoruz.bize 1985 e kadar Saraylı ya tek karayolu olan Nato yolunu tarif ediyorlar.bu yolun bize zaman kaybettireceğini düşünerek Radar Tepe ye patikaları takip ederek ulaşıyoruz. Sağlık Ocağının hemen yanındaki yoldan girerek yürüyüşümüze başlıyoruz.bizden size tavsiye, yürüyüşe kesinlikle şortla çıkmayın. Patikayı takip ederek sağdaki yükseltinin sırtına tırmandık. Kayalar merdiven izlenimi uyandırıyor. Aşağı baktığımızda kent yaşantısını bırakmış olduğumuzu anlıyoruz. Yürüyüşe sırtı takip edip vadinin içine girerek devam ediyoruz. Burada ufacık bir şelale buluyoruz. P ı n a r d a n m a t a r a l a r ı m ı z ı dolduruyoruz. Adanın güneyi eğreltiotu, kuzeyi ise ormanlık... Ve nihayet Radar Tepedeyiz. Biraz ilerdeki Bizans Kalesinde mola veriyoruz. Bura sı kızılça m ağaçlarıyla kaplı. Yaklaşık 1.5 saatlik yürüyüş sonrası tekrar pansiyonumuza varıyoruz. Burada kendimizi karadut dondurması ve koruk şerbeti ile ödüllendirdikten sonra kendimizi Çınarcık ın dingin denizine atıyoruz... Tatil Zamanı zenginliği ile yeryüzünün sayılı ülkelerinden biri olan Ülkemizin gezilecek ne kadar çok yeri var. Güzel İstanbul, tarihi zenginliklerle Uzun ve öfkeli geçen bir kış ve bir türlü ısınmayan havalar. Haziran ayı da bitmek üzere. İşimiz,aşımız ve kazandıklarımız,kaybettiklerimiz derken hızla akıp giden zaman bir yılı daha geride bıraktı.yaz geldi artık ve tatil zamanı. Tatil hayallerimizi kimbilir neler süslüyor ve ne kadarı gerçekleşecek. Önemliolan bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirebilmek,yenileyebilmek ve gelecek günlere, yeni projelerle, hepsinden önemlisi yeni umutlarla tazelenmis olarak hazır olmak. Tatil, bu anlamda hiçbirimizin vazgeçmemesi gereken,daha çok üretebilmek, kendimizi ve içinde bulunduğumuz şartlar ve evreni daha iyi anlamak ve sevmek adına yapmak zorunda olduğumuz birşey. Büyük hayaller yerine, her fırsatı bir tatile dönüştürerek, günlük stres tempomuzdan uzaklaşalım. Söylemesi kolaydır ama istersek uygulaması da bir o kadar kolay.tarihi ve kültürel Hazırlayan: Diren Haziran Doruk bezenmiş eşsiz kentimiz.bir sırt çantası alalım, sırtımıza bir kazak, rahat spor ayakkabılarımızı, bol pantalonlarımızı giyelim ve bir de fotoğraf makinemizi. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirerek, ç a l ı ş m a y e r l e r i m i z e, bilgisayarlarımızın üstlerine yapıştırıp en zorlandığımız anlarda, tekrar gezmek ve tatil yapmak için kendimize söz vererek hayatı keyifle yaşamaya çalışalım ne dersiniz Günizi Çakılcıoğlu Paket Serviste Pizzanı Kendin al İkinci Pizzayı Bedava Götür SİPARİŞ TEL Not: Bu kampanya sadece paket servislerde ve özel pizzalar için geçerlidir

8 8 Persiad Üyelerini Yerinde Ziyaret Ediyor Persiad aldığı bir karar ger eği üyelerini kendi işyerlerinde ziyaret etmeye başladı. Bugüne kadar kadar takriben ikiyüzün üzerinde Perpalı ziyaret edildi. Perpa nın sorunlarının dinlenildiği, çözüm önerilerinin alındığı ziyaretlerde çok ilginç görüşlere şahit olundu. Ziyaret ettiğimiz üyelerimiz Persiad ın bu kararından m e m n u n o l d u k l a r ı n ı söyleyerek, aramızdaki iletişimin daha da artması gerektiğini belirttiler. Ziyaretlere katılan Persiad yö netim ku rulu ü yeleri, Erarslan Alkılıç ve Osan Başta ziyaretlerde Pers iad ın üyelerinin çok değerli fikirleri olduğunu, fakat aramızda doğru d ü r ü s t b i r i l e t i ş i m olmamasından dolayı bu f i k i r l e r d e n y e t e r i n c e faydalanılamadığını belirterek, bundan sonra üyelerimiz ile iletişimin artırılabilmesi için yeni yöntemler bulacaklarını söylediler. SMC firmasının sahibi Cengiz Celep, Per siad üyelerinin en azından ayda bir defa öğle yemeklerini beraber yemesi gerektiğini belirterek, bunun dayanışma ve iletişimi artıracağını belirtti. Ya pı la n z iy a r e tle r i n sonucunda aldığımız fikirlerden bir dosya oluşturuyoruz. Gelecek sayıdan itibaren Persiad üyelerinin fikirlerinden oluşan dosyayı yayınlayacağız. Persiad ın üye ziyaretleri bundan sonrada devam edecek. Her ayın ilk perşembesi Öğle yemeğini beraber yiyoruz Persiad, Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği her ayın ilk perşembesi öğle yemeklerini üyeleriyle beraber yeme kararı aldı. Üyelerimiz arasında dayanışma ve iletişimin geliştirilebilmesi için en azından ayda bir defa öğlen yemeklerinde beraber olacağız. Her ayın ilk perşembe gününe kadar o günkü yemeğin nerede yeneceğini P e r s i a d ı a r a y a r a k öğrenebilirsiniz. Bu ayki ilk öğle yemeği 24 Haziran Perşembe günü A Blok Ozan Restaurantta yenecek. 24 Haziran Perşembe günü saat da Ozan Restaurant da buluşuyoruz. B u y e m e k organizasyonları Persiad a üye olan restaurantlar ile yapılacak. Persiad üyesi olmayan restaurantlar ile böyle bir organizasyon düzenlenmeyecek. Bu fikri Persiad a önermesinden dolayı SMC firmasından üyemiz Cengiz Celep e teşekkür ederiz.

9 9 Persiad Burslu öğrencileriyle buluştu Persiad B Bloktan gelen atık kağıtlardan elde ettği gelirle iki yıldır burs verdiği üniversite öğrencileri ile yemekli bir toplantıda buluştu. Yemeğe Pizza World sponsor oldu. Persiad yaklaşık iki yıldır burs verdiği üniversite öğrencileri ile daha çok kaynaşmak ve sorunlarını dinlemek için yemekli bir toplantı düzenledi. 13. Kat Pizza World de düzenlenen toplantıya katılan üniversite öğrencileri Persiad ın bu çalışmalarından memnun olduklarını, aldıkları burs ile bir çok sorunlarını çözebildiklerini belirttiler. Persiad ın hedefinin daha çok öğrenciye burs verilebilmesi olduğunu belirten Başkan N a z m i G ö k ç e l i, B u h e d e f i n gerçekleştirilebilmesi için Perpalıların daha çok duyarlı olması gerektiğini belirtti. Yemeğin sonunda öğrencilere Persiad tarafından birer cüzdan hediye edildi. Persiad Yöneticileri Elektrokent i Ziyaret etti Persia d Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Nazmi Gökçeli Elektrokent Başkanı Fevzi Alkan ı ziyaret etti. Samimi bir havada geçen görüşmede Perpa nın güncel sorunları tartışıldı. Perpa nın bir çok sorunu olduğunu belirten Fevzi Alkan, bunlara yönelik çözüm önerilerini anlattığı toplantıda, bugüne kadar başından geçen olayları espirili bir şekilde aktararak samimi bir ortam yarattı. Yapılan görüşmede Persiad Yönetim Kurulu Perpa da ilk tiyatronun sergilenebilmesi için Fevzi Alkan ın desteklerini istedi. Fezi Alkan, kültürel faaliyetleri zaten çok önemsediklerini, bu çalışma için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Nazmi Gökçeli / Persiad Başkanı BİZLERİ ÇAĞIRAN İLK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ SİZSİNİZ Bir çoğumuz kendini demokrat görmekte, öyle tanımlamakta ve sanmaktadır. Oysa demokratlık, en az kendisi kadar öteki nin de söz ve karar sahibi olduğunu kabullenmekten geçer. Diğer bir deyişle, demokrasi, fırsat eşitliğinin en güzel simgesidir. Bu fırsat eşitliği nedir? Nasıl işler? Bilmem hiç düşündünüz mü? İş yaşamının entrikaları içinde, eğitim ve öğretimde, devlet ihalelerinde, üniversite yerleştirmelerinde, memur atamalarında, ekmek kuyruklarında, oturduğumuz semtlerde fırsat eşitliğinin veya eşitsizliğinin varlığını veya yokluğunu her en görmekteyiz. Devletin değil, özellikte toplumun demokratikleşmemesi sonucu fırsat eşitliği de ansiklopediklerin sayfalarında tozlu raflara kaldırılmış durumdadır. Neden bu sözleri yazma gereği duyduğum başlığı okuyunca anlaşılacaktır. Çünkü bu sözler kısa bir süre önce öteki sayılan, ama şu anda Kıbrıs Türk Toplumu nun Başbakanı ve lideri olan Sayın Mehmet Ali Talat ın sözleridir. B ilindiği gibi, derneğimi z ülkemizin gündeminde ne var ise, o gündeme uygun çalışma yapmaktan geri kalmadı. Anayasa nın büyük bir kısmının değiştiği günlerde Sayın Yekta Güngör Özden ve Sayın İbrahim Kaboğlu nu getirip, konuyu tartıştık. Avrupa Birliği gündeme geldiğinde Sayın Volkan Vural ı, Sayın Gündüz Aktan ı dinledik. Kıbrıs konusu ülkenin gündemine oturduğunda da; CTP Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Talat,ı, BKP Genel Sekreteri Sayın İzzettin İzcan ı ve Demokrat Parti Siyasi Danışmanı Sayın Kudret Akay ı davet ettik. Kıbrıs taki son durumu kendi ağızlarından dinledik. Bilenler biliyor; o toplantı da Sayın Talat a hakarete varan sözler söylendi ve Sayın Mithat Yümlü müdahale ederek durumu idare etti. Toplantının sonunda aramızdan ayrılırken, Sayın Talat, başlıktaki sözleri söyledi: Bizleri üniversiteler dinledi, siyasi parti temsilci ve üyeleri dinledi. Ama hiçbir sivil toplum örgütü çağırmadı. BİZLERİ ÇAĞIRAN İLK S İV İL TO PL U M Ö RG ÜT Ü SİZSİNİZ. O günden beri bu söze takılmış durumdayım. Bu duyguyu derneğimiz burs vermeyi duyurduğu zaman, gelen başvurulardaki başarılı öğrencileri görünce de yaşamıştım. Anadolu nun herhangi bir dağ köyündeki bir çocuk, tarifi zor yoksulluk ve yoksunluk içinden gelip, bir eli yağda bir eli balda gençlerin a r a s ı n d a n s ı y r ı l ı p, ü l k e değerlendirmesinin önemli yerlerine geliyor. Kısaca bütün eşitsizlikleri karşın küçük bir fırsat eşitliği tanındığında mucizeler ortaya çıkıyor. diye düşünmüştüm. Sayın Denktaş ı ve Sayın Eroğlu nu defalarca dinledik de, öteki saydığımız bu kişileri dinlememiştik. Çünkü fırsat verilmemişti. İşte o fırsatı verdik de bu sonuça katkımız oldu. Aslında olayın gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanırım farkındasınızdır. Son üç yıldır derneğin faaliyetlerinde farklı bir çizgi izlenir oldu. Bu farklılık öteki ni de görmekten, tanımaktan ileri gelen bir farklılıktır. Çünkü derneğin Yönetim kurulu üyeleri farklı kültür ve siyasi eğilimlerden oluşmuş ve kendi içinde o l a b i l d i ğ i n d e d e m o k r a s i y i içselleştirmiş kişilerden oluşmaktadır. K ı b r ı s ko nu s u nu gü nd e m e getirdiğimizde hep Sayın Denktaş ve Eroğlu aklı geliyordu. Oysa Kıbrıs ta farklı bir hava esmekte idi. Bizler deyim yerinde ise biraz cesur davranarak, farklı bir ses duymak istedik. Sert bir havanın eseceğini biliyor ve tahmin ediyorduk. Çünkü bu ülkenin insanını tanıyorduk. Buna karşın o toplantıyı organize etmiştik. Şimdi iyi ki davet edip dinlemişiz diyoruz. Kısa bir tatil amacıyla gittiğim Kıbrıs ta fırsat bulup Sayın Talat ı da ziyaret ettim. Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Erel i Perpa ya davet etmek isteğimizi belirttim. Önümüzdeki günlerde davetimizi organize edeceğiz. Bu vesile ile Tüm Perpalılara selam ve sevgilerini ilettiğini belirtmek isterim. Üzülerek belirteyim ki, ülkemizdeki demokrasi, öteki ni tanıma, anlama ve fırsat verme kültürü henüz içselleşmemiştir. Bunu becerdiğimizde daha güzel günle rin biz leri bekledi ğini düşünüyorum.

10 10 SAĞLIK Çalışanlar Kreş İstiyor Bildiğimiz kadarıyla PERPA da 5000 işyeri çıkmaktadır. mevcuttur. Bunların bir kısmı faaliyet halinde, Bu ve diğer önemli sorunların tesbiti ve diğer kısmı da faaliyete geçeceği koşulların programlanması konusunda uzman görüşü oluşmasını beklemektedir. Faaliyet gösteren ve bu tür anket çalışmaları da çözücüdür. işyeri bazında bir istatistik yapıldığında Bu Birkaç Nedenden Dolayı Böyledir: faaliyet türünün özelliği gereği bayan Yurdumuzda kreş türündeki sosyal çalışanların PERPA da çoğunlukta olduğu kuruluşların geleneklerden dolayı oluşup görülecektir. PERPA yönetiminin; buranın gelişmediği. hak ettiği öneme sahipliği ile birlikte, çalışan Kadınlarımızın ofis faaliyetlerinde nitelikli insanların verimliliği ve sağlığı konusunda iş gücü olarak ön planda olmalarına rağmen da belli bir çaba içinde olduğu, gelecek kurumsal işleyişteki tıkanmadan dolayı eve yönetimlerin de böyle bir derdinin olacağına bağımlı kaldığı. Kendi gelişimlerinin kuşkumuz yoktur. engellendiği ve aile bütçesine katılmaktan Tam da yukarıdaki nedenlerle çalışan alıkondukları. işyeri ve personelinin öncelikli sorunları Geleceğimiz Çocuklarımızdır diye konulu verili bir anket çalışması yapıldığında övünmemize karşın, çocuklarımızın annesinin KREŞ sorununun birinci önceliğe sahip veya ebeveynlerinin gözetiminde ve herhangi olduğu bir gerçeklik olarak karşımıza bir kaygı taşınmadan sağlıklı gelişebilecekleri, Akupunktur motor reflekslerinin tam gelişme evresinde bu türden sorunlarla yüz yüze bırakılmaları. D ü n y a n ı n ö n e m l i v e b ü y ü k işmerkezlerinden olarak toplum örgütlenmesi ve toplum sağlığına önem verilmesi konusunda öncülük. İşyeri ve çalışan verimliliğine katkı, PERPA nın insanlar için çekiciliğini sağlama. Bütün bu saydığımız nedenlere yüzlercesi eklenebilir. PERPA da bütün yetkili ve yetkisizlerin bu konuda dayanışma içinde olarak pedagogların ve konunun diğer uzmanlarının rehberliğinde sağlıklı bir çözüm üretmeleri en içten dileğimdir. Muzaffer Danışman Astımdan migrene, romatizmadan yüksek tansiyona,uykusuzluktan uçak Fobisine kadar birçok rahatsızlık akupunkturla tedavi ediliyor Akupunktur nedir? Hastalıklar ın temel nede ni vücuttaki dengelerin bozulmasıdır. günlük hayatımızda yaşadığımız başağrısı, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik, stres gibi haller aslında vücudun ortaya koyduğu birer tepkidir, bunlar bağışıklık sisteminin zayıflamakta, dengelerin bozulmakta olduğunun birer göstergesidir. A ku pu n ktu rla,vücutt aki dengesizlik ortadan kaldırılarak, hastalıklar tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Alıcı hücrelerin ve sinir uzantılarının çok yoğun olduğu akupunktur noktalarına batırılan iğneler sayesinde, merkezi sinir sistemine bir uyarı gönderilir.yani merkezi sinir sistemine,hasta olan organınızla ilgili bir uyarı gönderiliyor. Böylece bedenimizin, kendi kendini tedavi etmesini sağlayan sistem harekete geçiriliyor ve olumlu bir sonuç ortaya çıkıyor. Bazı hastalıklarda sonuç hemen görülebilirken, bazılarında ise birkaç seans gerekebiliyor. Her hastalığın seans sayısı farklı. Acı veriyor mu? Son derece hafif (sinek ısırığı gibi) bir acı duyulabilmekte dir.. Yan etkisi var mı? uzman bir doktor tarafından yapıldığı takdirde yan etkisi yoktur. Hangi hastalıklar tedavi e d i l e b i l i y o r? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Akapunktur yapılması öngörülen başlıca hastalıklar : 1. Ş i ş m a n l ı k 2. S i g a r a a l ı ş k a n l ı ğ ı 3. Migren ve gerilim baş ağrıları 4. Romatizmal hastalıklar ve ağrılı s e n d r o m l a r - Boyun omuz bel ve bacakağrıları, siyatik - Boyun fıtığı Artroz (kireçlenme) 5. Solunum yolu hastalıkları; astım, bronşit, sinüzit, larenjit, tonsilit ve soğuk yolu hastalıkları; astım, bronşit, sinüzit, larenjit, tonsilit ve soğuk a l g ı n l ı ğ ı. 6. Sindirim sistemi hastalıkları; aft, diş ağrısı, yemek borusu ve kardia spazmı, gastrit, ülser, kabızlık. 7. Cilt Hastalıkları; akne, sedef, z o n a, ü r t i k e r, e g z a m a, 8. Alışkanlıklar; alkol, uyuşturucu bağımlılığı, tırnak yeme. 9. Psikiyatrik rahatsızlıklar; stres, depresyon, uyku bozuklukları, p sik os o mati k hastalı kl ar, k e k e m e l i k, t i k l e r 10. Üro-genital sistem hastalıkları; a ltını ısla tma, sistit, a det düzensizliği, ağrılı adet, hormonal k ı s ı r l ı k. 11.Nörolojik hastalıklar; migren, kas hastalıkları, yüz felci, m e n i e r e h a s t a l ı ğ ı. 12.Kalp-damar; taşikardi, ritm bozukluğu, hipertansiyon ve h i p o t a n s i y o n. D r. F e r z a n K E M A L İ Ç İ N L İ U Z M A N D A N AKUPUNKTUR ŞİŞMANLIĞA,SİGARAYA, MİGRENE, ROMATİZMAL AĞRILARA... VE BİR ÇOK HASTALIĞA TEDAVİ OLANAĞI. PERPA KAT 8 NO: 1106 RANDEVU İÇİN:

11 11 SAĞLIK 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü nde İnsev den Kampanya Yaşamayı Seçin 31 Mayıs Sigarasız bir Dünya Günü kapsamında kampanya yürüten İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), Şişli Belediyesi nin katkılarıyla, Şişli Meydanı nda bir dizi etkinlik yaptı. Şişli Meydanı na stand açan İNSEV; Yaşamayı Seçin başlıklı sigaranın zararlarını çarpıcı başlıklarla sunan el ilanları dağıttı. Nefesten kandaki karbonmonoksit oranının ölçüldüğü etkinliğe, yağmura rağmen ilgi yoğun oldu. CO ölçümü yapılan 100 ü aşkın kişiden, sunulan bilgilerden etkilenen 14 ü sigara paketlerini çöpe atarak sigarayı bırakma kararı aldı. Kendi kendine bırakamayanlar için; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. Tıp Fakültesi(Çapa), Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Kartal Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigarayı Bıraktırma Polikliniklerinde ücretsiz hizmet verildiği bilgisi iletildi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte basın açıklaması yapan İNSEV den Prf.Dr. Feyza Erkan şunları söyledi; 1987 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü ne üye devletlerde her yıl 31 Mayıs Dünya Sigaraya Hayır Günü olarak değerlendirilmektedir. D ün ya da ö nl e ne bil i r ö l ü m nedenlerinin en önemlisi sigaradır. Her yıl dünyada 4 milyon, ülkemizde ise 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan ölmektedir. Bilindiği gibi sigara asıl öldürücü etkisini yı l sonra göste rm ektedir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ülkemizde kanser, kalp hastalıkları, beyin damar hastalıkları gibi sigaraya bağlı hastalıkların ve ölümlerin artması beklenmektedir. Sigara sadece ölümlere değil, çalışmayı engelleyecek sakatlıklara da yol açmaktadır yılında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigaraya bağlı oluşun sakatlıklar sonucu yitirilen yıl sayısı 49 milyon civarında olup, bu sayı 2020 yılında 123 milyonu aşacaktır. Her yıl vatandaşlarımız sigara satın almak için 6,5 milyar dolar harcamaktadır. Öte yandan sigaraya bağlı oluşan hastalıklar için yılda yaklaşık 2-3 Milyar dolar harcanmakta, her yıl sigara nedeniyle oluşan yangınlar iise ül kemize 2 5 m i l y a r d olar kaybettirmektedir yılında çıkarılan 4207 sayılıyasa etkilerini olumlu şekilde göstermiş, ülkemizde yıllardır artan sigara tüketimi 2000 yılından iitibaren duraklama dönemine girmiştir. Fakat, ülkemizde sigara salgını halen çok ciddi boyutlardadır ve ülkemiz genç nüfusu nedeniyle uluslararası sigara tekellerinin baş hedeflerinden birisi olmaya devam etmektedir. ABD de sigara içenlerin oranı %20 civarındayken, ülkemizde bu oran %40 ı aşmaktadır. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde lokanta, bar hatta bazı caddelerde sigara yasakları hızla gündeme girmiştir. ABD den sonra Fransa, İrlanda gibi ülkelerde de benzer yasaklar uygulanmaya başlandı. Ülkemizde ise 4207 sayılı yasanın getirdiği reklam yasakları bazı sigara firmalarınca çeşitli yollarla delinmeye çalışılmakta, birçok dolaylı yolla gizli reklamlar sürmektedir. Bu yollardan başlıcaları TV dizileri, sinema filmlerine ve talk show programlarına aşırı miktarda sigara içme görüntüsü koyarak çocukların v e g e n ç l e r i n e t k i l e n m e y e çalışılmasıdır. Diğer bir girişim ise nargile salgınıdır. Bazı odaklarca desteklenen ve rahatlıkla reklamı yapılan nargile kafeleri, çeşitli meyve isimleri lie çocuk ve gençlerin tütüne bağımlı hale getirilmesinin yolunu açmaktadır. Bilindiği gibi 21 mayıs 2003 tarihinde 192 ülke dünyanın ilk halk sağlığı anlaşması olan Tütün Çerçeve Yasası nı imzalamışlardı. Ülkemizin de bu anlaşmaya 28 nisan 2004 te imza atması halk sağlığı açısından çok önemli bir adımdır. Gerek uluslararası anlaşmanın, gerekse kendi 4207 sayılı ulusal yasamızın daha etkili olarak uygulanması, halkın sigara konusunda daha çok aydınlatılması, örneğin yasa gereği yapılması zorunlu olan sigara konulu programların geceyarısından sonra değil, izlenebilir saatlerde TV programlarına konulması gereklidir. Çocukların ve gençlerin korunması için başta basın yayın kurumları olmak üzere ilgili her kurumu ve sivil toplum kuruluşunu göreve çağırıyoruz. Dikkat Ucuz Antep Fıstığına aldanmayın Hepimiz neredeyse çekirdek fiyatına ulu orta her yerde satılmaya başlanan ucuz antep fıstığına hücum ediyoruz. Hepimizi ne türlü bir tehlikenin beklediğinin farkında değiliz. Özellikle tüketici haklarına saygı ile övünen büyük marketlerde satılan ucuz antep fıstığının birçoğunun kayna ğı şöyle: geçen sene ve bu sene ihraç edilen tonlarca antep fıstığı toksin içerdiği için Türkiye'ye iade edilmiştir. İhracatçi firmalar bu toksinli antep fıstıklarını imha etmeleri gerekirken normal satış fiyatının çok altına iç piyasaya sürüyorlar. Hepimiz de bu ucuz antep fıstığına balıklama dalıyoruz. Lüks kuruyemiş sınıfına giren antepfıstığı, seyyar satıcılarda da kilosu 6 milyon liradan satılıyor. Besleyic i özelliği bulunan antepfıstığı, genellikle geliri yüksek aileler tarafından tercih ediliyordu. Özellikle bu yıl üretimin fazla olması nedeniyle fiyatı düşen antepfıstığı, seyyar satıcıların tezgahlarında da 6 milyon liradan a l ı c ı b u l m a y a b a ş l a d ı. Kuruyemişçilerde kilosu 12 milyon hatta 15 milyon liraya kadar çıkan antepfıstığı, fiyatının neredeyse yarıya inmesi nedeniyle fazlaca tüketiliyor.

12 12 KÜLTÜR-SANAT YORUMSUZ... Perpa da İlk tiyatro 24 Haziranda Perpa da ilk tiyatro gösterisi 24 Haziran Perşembe Saat da Ellektrokent konferans salonunda yapılıyor. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kolu sergileyecek. Tiyatro, Persiad tarafından e l e k t r o k e n t v e P e r p a yönetimlerinin katkıları ile yapılıyor. Oyun için davetiyelerinizi Pe rsiad ve Elektroke nt ten alabilirsiniz. Persiad: Elektrokent: Giriş ücretsizdir. Denizli de dikiş makinası çalınan Terzi Ali amca vitrinin camına resimde gördüğünüz yazıyı astı. Hırsız makinelerini iade edene kadar yazıyı sökmeyeceğini söyledi. Anadolu Kültür Derneği Secours Populaire Français yekililerini ağırladı Anadolu Kültür Derneği Secours Populaire Français adlı kardeş kuruluşun yetkililerini ağırladı. Fransız kuruluşun yetkilileri derneğin faaliyetlerini inceleyerek Başkan Hacı Demir den bilgi aldılar. Hacı Demir, yaptığı konuşmada ihtiyacı olan öğrencile re bilgisayar kursu verdiklerini ve kursları bitiren öğrencilerin iş bulabilmeleri için dernek olarak yardımcı olacaklarını belirtti. Toplantıda Hasan Kayım Yozgat Sorgun a bağlı Bahadın beldesi için yapılan eğitim projesini anlatarak Fransız kuruluşun bu projeye destek olmalarını istedi. Secours Populaire yetkilileri bu tür projeler destek verdiklerini B ahadın i çi n d e ça b a harcayacaklarını belirttiler. EŞek Arıları (M.Ö 422) Yazar bu komedyada siyasi bir mevzuyu ele alıyor. Eser Atina demokrasisindeki adliye teşkilatına açıktan açığa hücum eder. Bu teşkilat hakimlerin elinde vara yoka kullanılan bir kuvvet haline gelmişti. Atina'da hakimler meslekten yetişmezlerdi. Otuz yaşını dolduran ve siyasi haklara malik olan her vatandaş hakim olabiliyordu. Her sene başında Atinalı vatandaşlar arasından, kura ile 6000 kişilik bir hakim listesi yapılır ve bu hakimler on mahkemeye teslim edilirlerdi. Bunların içinde en güveniliri Helye isimli mahkemeydi. Bu sebeple bütün Atinalı hakimlere heliastes deniyordu. Perikles hakimlere mahkeme başına iyi bir miktarda para dağıttı. Kleon halkı kazanmak amacıyla hakimlerin aldıkları bu parayı üç misline çıkardığı günden itibaren, hakimlerin emirleri altına geçti. Hakimler adaletten ziyade çok para almaya bakıyorlardı. Mahkemeler git gide üst tabaka ve zengin olan insanların şahsi ve siyasi düşmanlarını istedikleri gibi mahkum ettirmek için kullandıkları bir kuvvet haline geldi. Davaların sayısı da arttıkça arttı. Atina'da savcıda yoktu. Herhangi bir yurttaş da gidip bir başkasını suçlar ve mahkemeye verebilirdi. Sanık yargıcın karşısına çıkar ve kendi kendini savunurdu. Bu durumda da bir insanı cezaya çarptırmak çok kolay oluyordu. İhtiyar Philekleon* sık sık hakim mevkiıine seçilmek isteyen bir adamdır. Oğlu Bdelykleon mahkemeye gitmesini önlemek için babasını evine kapatmış ve onu iki hizmetçinin nezareti altına almıştır. Philekleon evden kaçmak için bütün çarelere başvurur ama bir türlü başarılı olamaz. Hakim arkadaşları, bir gün evvelden mahkemeye gidip paralarını almak için gelirler. Arkalarında uzun birer bıçak vardır. Arkalarında böyle uzun ve sivri bir aletle eşek arılarına benzemektedirler. Hakimler Philekleon'un gelmediğini öırendiklerinde hayrete düşerler. O günde çok önemli bir mahkeme vard r. Kleon, Scilya seferinde başarısızlık gösteren Lakes isminde bir kumandanı mahkemeye vermiştir. Hakimler hep birlikte Philekleon evine giderler. Onun evde oğlu tarafından kapatıldığını görünce hayret ederler. Ona bir an önce o evden kaçması gerektiğini söylerler. Fakat Philekleon tam kaçacağı sırada oğlu tarafından yakalanır. Babasının arkadaşları, onu Kleon'a şikayet etmekle korkutmaya çalışırlar fakat asi Bdelykleon onların sözlerine kulak asmaz. Babasını mahkemeye göndermemekle çok iyi birşey yaptığını, hakimlerin zenginlerin ve Kleon'un elinde esir gibi kullanıldıklarını ispat eder. Baba ile oğul arasında geçen bu tartışma eserin en can alıcı noktasını oluşturur. Philekleon kendini hararetle müdafaa eder. Ona göre, hakimlik çok zevkli bir meslektir. Mahkeme edilenlerin yalvarıp yakarmalarını duymaktan, hiçbir mesuliyet altına girmeden onlar mahkum etmekten tatlı birşey var mıdır? Oğlu bu sözlerin hepsini birer birer çürütür ve aslında hakimliğin hiç de babasının anlattığı kadar zevkli bir meslek olmadığını anlatır. Hatta hakimlerin aslında kullanıldıklarını onlara açıklamaya çalışır. Koro ona hak verir ve babaya oğlunun sözlerini dinlemesi gerektiğini söyler. Fakat ihtiyar kolay kolay yola gelmez. Oğluna hak vermesine karşın bir türlü mahkemeye olan bağlılığından vazgeçemez. Fakat oğlu onun için evde bir mahkeme kuracağını ve artık davalara burda bakmasını söyler. ihtiyar hakimde oğlunun dediğini kabul eder. Bu yüzen evde bir mahkeme kurulur. ilk duruşada suçlu köpek Lakes'tir. Bu sahne Lakes davasının mükemmel bir karikatürüdür. Eserin ikinci kısmında mevzu dışına çıkar. Bdelykleon, babasına kibar ve modern hayatı öğretir. Onu gülüp eğlenen insanların arasına götürür. Alkolu biraz kaçıran babası sarhoş olur ve herkese sataşır. Kaba saba sözler söyler. Kadınlardan bir tanesini alır götürür. Oğlu bu olaylardan sonra babasını yine eve kapatır ve evden çıkmasını yasaklar. Devamı 24 Haziran akşamı.

13 13 KÜLTÜR-SANAT Elektrokent ten Müthiş Konser Aylardır çalışmaları sabırla yürütülen, Elektrokent Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi. Koro amatör ruhla profesyonel bir çalışma gerçekleştirerek dinleyenlere coşkulu bir gece yaşattı. 05 Aralık 2003 tarihinde çalışmalarına başlayan koro, kısa sürede kendini yetiştirerek ilk konse rini tarihinde Perpa Elektrokent Toplantı Salonunda 1000 kişiye yakın bir davetli huzurunda verdi. Üsküdar Musiki Cemiyeti hocaları Cahit Deniz ve Yalçın Altıparmak eşliğinde Türk Sanat Müziğine gönül veren PERPA çalışanları 31 kişinin katılımı ile bir koro oluşturdu. Koronun içerisinden yetişen İlker Karaçam, Ayfer Turgut, Ertan Çeteman, Miray Terzi ve Ziya Öztürk gibi solistlerin dışında Yıldırım Bekçi de m is af ir sa n at çı o la r ak izleyicilere mutlu ve huzurlu saatler yaşattılar. Konseri izleyen misafirlerin izlenimleri sorulduğunda çok güzel bir konser olduğu, bu etkinliklere devam edilmesi gerektiği ve böylesine güzel ve müzik dolu bir geceyi yaşatan başta Elektrokent Yönetim Kurulu Başka nı Fevzi Alkan ve Yönetcileri kutladıklarını, bu etkinliklerin her zaman devam etmesi gerektiğini belirttiler. Gecenin açılış konuşmasını yapan Elektrokent Başkanı Fevzi Alkan, oluşan tablo karşısında duygulandı. Çünkü Perpa da yöneticiler burada y a p ı l a n ç e ş i t l i s a n a t etkin liklerine k atı lımın olmamasından şikayetçiydiler. İlk defa bir etkinlikte 1000 e yakın katılım olmuştu. Fevzi Alkan, Elektrokent olarak kültür ve sanata bundan s o n r a d a ha çok ö n em vereceklerini ve bunun için önümüzdeki günlerde konferans salonunun yenilenerek tiyatroya da uygun hale getirileceğini söyledi. Yazarlığın Yaşı Yok! Afyon bugünlerde bir yaşama sarılma öyküsüne ev sahipliği yapıyor. Naime Özkan bu öykünün kahramanı. 89 yaşındaki Özkan ilkokul mezunu bile değil. Okuma yazmayı çocuklarından öğrenmiş. Yaşadıklarını kaleme almış ve 2000 sayfalık Hayat Defterim adlı kitabı yazmış. Küçük kağıtlara yazılan ve 2000 sayfayı bulan anılardan oluşan kitabı basan Rüstem Gökçe; Naime Özkan yeni bir kitap basarsa onu da yayınlayacağını söylüyor. Bilgi Yarışması Karadenizli bir ev kadını TV de bir yarışma programına katılır. Odül: TL Sunucu aşağıdaki soruları sorar: 1. Tarihteki Yüzyıl Savaşları ne kadar sürmüştür? A-116 Yıl, B-99 Yıl, C-100 Yıl, D-150 Yıl * Karadenizli ev kadını bu soruda pas geçme hakkını kullanır Panama Şapkası hangi ülkede keşfedilmiştir? A-Brezilya, B-Sili, C-Panama, D-Ekvador * Karadenizli hanım seyircilerin yardımını istemiştir Rusların Bayramı olan Ekim direnişi hangi aydadır? A-Ocak, B-Eylül, C-Ekim, D-Kasım * Karadenizli hanım telefon hakkını kullanıyor ve başka bir Karadenizli ev kadınını arıyor Kral Georg IV doğru adı nedir? A-Albert, B-Georg, C-Manuell, D-Jonas * Karadenizli ev hanımı, iki yanlışı gotürme hakkını kullanıyor Kanarya Adaları 'nın ismi, hangi hayvandan gelmiştir? A-Kanarya, B-Kanguru, C-Fare, D-Fobbalığı * Karadenizli ev kadını, oyundan cekiliyor. Not: Okurken güldüyseniz doğru cevaplara da bir göz atın: 1. Yüzyıllık savaş 116 Yıl sürdü (1337 ile 1453 arası) 2. Panama şapkası Ekvadorda keşfedilmiştir 3. Rus bayramı "Ekim direnişi" 7 Kasım'da kutlanır 4. Kral Georg IV 'un asıl adı Albert. Kral 1936 yılında ismini değiştirmiştir 5. Kanarya adalarının Latince adı "Foblarin" adasıdır ve bu isim Fobbalığı 'ndan gelmiştir. Ne oldu...? Bir an kendinizi Karadenizli ev hanımlarından daha mı zeki sanmıştınız...? :)))

14 14 Yıldırım Demirören Kongre Öncesi Perpa daydı Perpa Başkan Adaylarına Uğurlu geliyor Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören kongre öncesi Perpa daydı. Perpa Beşiktaşlılar Derneğinin organize ettği panele katılmak için gelen Demirören, Perpa girişinde folklor ekibiyle karşılandı. Perpa Konferans salonunda bir konuşma yapan Demirören e yoğun ilgi gösteren Perpalılar, başkan adayını terlettiler. Toplantıda stadın yapılacağı ve Beşiktaş ın Avrupa takımı yapılacağı sözü veren Demirören, daha sonra Perpa Beşiktaşlılar Derneğine geçerek kendisi için hazırlanan kokteyle katıldı. Panelde Perpa Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü de bir konuşma yaparak, Perpa olarak kongrede Demirören i desteklediklerini belirtti. Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ahmet Gencer ise, bundan böyle Perpa da spor faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirterek diğer takım derneklerinin de Perpa da olması bizleri mutlu eder dedi. Perpa Beşiktaşlılar Derneği spor faaliyetlerine başlıyor Perpa Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu aldığı bir dizi kararla Perpa çalışanlarına ve ü ye lerine yö n eli k s p o r faaliyetlerine başlama kararı aldı. Gazetemize açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Gencer ise spor camiasının yakından tanıdığı eski birinci lig hakemi Ercan Durna nın bundan böyle Derneğin spor müdürü olduğunu, onun her türlü bilgi birikiminden yararlanacaklarını ifade etti. Üye kayıtları başlıyor Başkan Ahmet Gencer 13. katta bulunan dernek lokalinin sürekli açık olacağını, üye olmak isteyen taraftarlarımızın dernek merkezine başvurmalarını, boş vakitlerini burada geçirmelerini istedi. Bayanlar müjde! Perpa Beşiktaşlılar Derneği bayanları unutmadı. 13. katta bulunan spor salonunda her yaşta bayanlara, seçkin hocalar yönetiminde çok düşük bir ücretle sağlıklı, dinç ve atletik bir vücuda sahip olmak SPOR isteyenlere step, aerobik ve jimnastik yaptıracak.sonbaharda büyük çekişmelere sahne olacak futbol turnuvası eylül ayında başlayacak. Perpa da faaliyet gösteren işyerlerini kapsayacak turnuva kayıtları Ağustos ayı içinde yapılacak. Çok geniş kapsamlı olacak turnuvanın açılışına ve finaline Beşiktaşlı yönetici ve futbolcular katılacak. Derneğe kimler üye olabilir? 1- Beşiktaş kongre delegeleri. 2- Perpa da faaliyet gösteren iş yeri sahipleri. 3- Bayanlar. 4- İş yeri sahiplerinden referans alacak taraftarlar üye olabilir. Spor ona emanet Perpa Beşiktaşlılar Derneği spor faaliyetlerini emanet ettiği Ercan Durna, 1959 yılında Turhal da dünyaya geldi. Futbol hakemliğine 1985 yılında başladı. 15 yıllık hakemlik hayatı başarılarla dolu. 10 yıl gibi uzun süre birinci ligin zor ve derbi maçlarında yardımcı hakemlik yaptı. Hakemliği bıraktıktan sonra spordan kopmadı. Radyolarda spor programları yapmaya başladı. Halen Çarşamba günleri arası YÖN FM de SPORAKTİF progra mının yapım ve sunuculuğunu yapmaktadır.

15 15 Persiad ve Spor Center ın düzenlediği tavla turnuvası sonuçlandı İşte Perpa nın Sıkı Tavlacıları Persiad ve Spor Center ın birlikte organize ettikleri Geleneksel 2. Perpa Tavla Turnuvası sonuçlandı Haziran tarihleri arasında yapılan turnuvanın sonunda Nihat yılmaz birinci olurken, Muhlis Kor ikinci ve Mustafa Özcan üçüncü oldular. Turnuvaya Perpalılar yoğun ilgi gösterdiler. Katılımcılar bu gibi etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini belirttiler. SPOR Turnuva ikincisi Muhlis Kor a Plaket ve 4 aylık spor salonu üyeliği ödülünü Spor Center verdi. Persiad Başkanı Nazmi Gökçeli yoğun seyirci desteğiyle oynadı. Turnuvaya Perpa esnafı da yoğun ilgi gösterdi Persiad ve Spor Center bu yıl ikincisi yapılan Geleneksel Perpa Tavla Turnuvası na hazırlıklarını haftalar öncesinden başlatarak Perpalılara iyi bir organizasyon sundular. Çeşitli esprili afişler ve ilanlarla duyurusu yapılan turnuva için 8. kat girişine büyük bir pankart asıldı. Buna rağmen bir çok insan turnuvayı sonradan öğrendi. Artık onlara seneye üçüncüsüne katılırsınız demekten başka çare yok. Pepsi ve Deep in içecek sponsorluğunda yapılan turnuva boyunca gelen Perpalılara çeşitli yiyecek ve içecekler Spor Center tarafından ikram edildi. Persiad Başkanı Nazmi Gökçeli, tavladan iyi anlamadğını söylemesine rağmen ilk turda maçı en son biten rakip oldu. Nazmi Gökçeli, günlük saatimizin geçtiği Perpa yı daha sosyal ve yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını bu tip etkinliklerin daha çok yapılması gerektiğini söyledi. Turnuva için canla başla çalışan Perpa Yönetim Kurulu üyesi Hacı Demir, ilk maçında iyi bir performans göstermesine rağmen ikinci tura işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamayıp hükmen mağlup oldu. Tavlanın genellikle bir erkek oyunu gibi görülmesine rağmen turnuvaya Perpalı bayanlarda yoğun ilgi göstererek maçlarda iyi dereceler aldılar. Daha Sonra yapılan ödül töreninde Turnuva birincisi Nihat Yılmaz a, İkinci Muhlis Kor a, üçüncü Mustafa Özcan a Persiad Başkan yardımcısı Osan Başta ve Spor Center yetkilileri birer Plaket verdiler. Spor Center turnuva birircisi Nihat Yılmaz ı altı aylık, turnuva İkincisi Muhlis Kor u 4 aylık ve Üçüncü Mustafa Özcan ı 2 iki aylık spor salonu üyeliği ödüllendirdi. Turnuva birincisi Nihat YILMAZ a Plaket ve 6 aylık spor salonu üyeliği ödülünü Persiad Başkan Yardımcısı Osan Başta verdi. Turnuva üçüncüsü Mustafa Öcan Plaket ve 2 aylık spor salonu üyeliği ödülünü alırken. Perpa Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir Bu maçı aldı. Sosyal bir Perpa için bayanlarda turnuvadaydı.

16 16 Bu menüler Çoook Ekonomik 1Medium Delux Pizza +2 Salata+2 Çorba+1 Lt.CocaCola 1Medium Delux Pizza +9 Parça Tavuk+3 Sarımsaklı Ekmek+1 Lt.CocaCola 1Jumbo Delux Pizza +Büyük Salata+BüyükPatates+1 Lt.CocaCola 1Jumbo Delux Pizza +Büyük Salata+12 Parça Tavuk+1 Lt.CocaCola SİPARİŞ TEL

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ

NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ MSY Yapı olarak 12 yıl önce kurduğumuz hayallerin, attığımız adımların gururunu; ellinin üzerinde projemiz, bini aşkın konut satışımızla yaşıyoruz. Kaliteli ve modern yaşamı evlerimize,

Detaylı

E-İleti Toplantıları S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE

E-İleti Toplantıları S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Sayı : 96155777-TİM.EİB.GSK.06.15/2729 İzmir, 09/03/2017 Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul E-İleti Toplantıları Sayın Üyemiz, S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Birliklerimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ

Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ Yahya ARIKAN * Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile meslekte tarihi bir dönüşümün yaşanmakta olduğu fikri bir gerçeklik olarak artık genel kabul gördü. Gerek TÜRMOB,

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ YENİ ATA BİLGE SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Alacaatlı Mahallesi 5072 Cad. Kazan Apt 7D No:59 Çayyolu-Çankaya 06810 Ankara Tel:(312) 217 41 71 Faks : (312) 217 41 72 Sayı:2016/66 21.12.2016 Konu:10.Olağan

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

kentseldonusum.pirireisharita.org

kentseldonusum.pirireisharita.org 2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ Sponsorluk Dosyası kentseldonusum.pirireisharita.org YERİNDE DÖNÜŞÜM, YAŞANABİLİR KENTLER Değerli Sektör Yöneticisi; 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014; inşaat ve finans sektörünü,

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions SARIYER MUNICIPALITY Şükrü GENÇ Mayor of Sarıyer DEĞERLİ ARKADAŞLAR, 20 li yaşlarımdan bu yana, hem öğrencilik

Detaylı

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 2 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Beşiktaş'ta kutlandı 1 TEMMUZ Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı nda gerçekleştirilen gösteriler, renkli görüntülere sahne

Detaylı

Herkes için Sağlık ve Güvenlik. yanınızdayız... www.osgbder.org

Herkes için Sağlık ve Güvenlik. yanınızdayız... www.osgbder.org Herkes için Sağlık ve Güvenlik yanınızdayız... www.osgbder.org Sağlık ve Güvenlik Türkiye genelinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin birbirlerini tanımaları, mesleki ve sektörel sorunlarını tespit

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 04.05.2016/26 2016 Vergi Takvimi DUYURU 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

DUYURU DUYURU: /2. Ocak 2017 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /2. Ocak 2017 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 02.01.2017/2 2017 Vergi Takvimi DUYURU Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit 2017 Yılında Kullanılacak

Detaylı

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi?

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi? Alkollü İçecek: 18.12.2011 Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? -Akşam yemeğinden sonra saat 20:00 civarında. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? -Kendim satın almadım. Kız

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

:::::: SPONSORLUK DOSYASI ::::::

:::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: :::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: ab2018.karabuk.edu.tr İletişim : Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK yukselcelik@karabuk.edu.tr 0532 779 7413 AKADEMİK BİLİŞİM 2018 ORGANİZASYONU HAKKINDA Üniversitelerde bilgi teknolojileri

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

S. 3- MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARINDA

S. 3- MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARINDA 117 Sahibi: İzmir SMMMO adına Feyzullah TOPÇU Sorumlu: Yazı İşleri Müdürü Müfit YILDIRIM S. 3- MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARINDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMİNERİ S. 4- MÜKELLEF HAKLARI VE USUL İNCELEMELERİ

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

E-İleti Duyurusu S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE

E-İleti Duyurusu S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Sayı : 96155777-TİM.EİB.GSK.06.15/2436 İzmir, 4/03/2016 Konu : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul E-İleti Duyurusu Sayın Üyemiz, S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Birliklerimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları,

Detaylı

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2010 OCAK AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 5 Ocak 2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 11 Ocak

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ SAYI : KONU : Gazete İlanı../.. 2014 AKDENİZ GAZETESİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın () Osmaniye şubesi 3 Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde

Detaylı

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 30.03.2015 KARAR NO : 2015 / 11 GÜNDEM : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında, Şirketimizin 2014

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU Mart 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 24.03.2015 İzmir. 2 I. VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1. Özel Tüketim Vergisinde petrol ürünleri ile ilgili

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı