Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004. B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da"

Transkript

1 Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004 Bu hurdalar kimin? Perpa da otopark ların yetersizliğinin ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu bilmeyen yok. Perpa da esnaflık yapan bir çok insan otoparklarda yer bulabilmek için bir kaç tur atmak zorunda kalıyor. Hatta çoğu kişi gün içinde dışarıda otomobiliyle gitmesi gereken bir işi olsa dönüşte yer bulamam diye aracını otoparktan dışarı çıkaramıyor. O t o p a r k l a r d a y e r bulabilmek için tur atarken Perpalıların karşılaştığı iki f o t o ğ r a f ı y u k a r ı d a görüyorsunuz. Kimin olduğu ve burada ne aradığı belirsiz bir Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2003 yılı olağan genel kurulu 27 Haziran 2004 saat de yapılıyor. Genel Kurula ilişkin çağrı metni ve gündem aşağıdadır. 1- Yönetim Kurulumuz tarafından, Kooperatifimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın sunulan GÜNDEM uyarınca, 27/06/2004 Pazar günü saat de Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat 13 No:2278 Okmeydanı - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı adreste ve aynı gündem ile 04/07/2004 Pazar günü saat de yapılacaktır. 2 - Sayın üyelerimizin mutlaka iştirakleri veya gelemeyeceklerin EK 2 de sunulan tanzimi ile vekaleten tanzim edilmeleri gerekmektedir. çok hurda araç kapalı ve açık otoparklarda bekliyor. Bu hurda araçların bazılarının plakası dahi yok. Perpalılar otoparklarda yer 3 - Toplantı başlamadan önce üyelerimizin salon girişinde,üye numarasına göre hazırlanmış üye listelerini, üye kimlik kartlarını veya vekil iseler vekaletnamelerini ibraz etmek suretiyle imza edecekler ve salona giriş için kendilerine ayrıca verilecek olan kimlik kartlarını ayrıca yakalarına takacaklardır. 4 - Toplantı salonu kapıları toplantı günü saat dan itibaren açılacaktır. Gereksiz izdiham ve sıkıntıyı önlemek için, bu saatten itibaren üyelerimizin teşrifi gereklidir. 5 - Yıllardır birlik ve beraberlik timsali olan Kooperatifimiz camiasının, bu yılki Genel Kurulu nun da aynı olgunluk ve dostluk içinde, başarı bu lamazken bu araçl ar otoparklarda niçin bekliyor bunlar kime ait ve niçin kaldırılmıyor? Perpalı esnaf bu araçların il e sonuçla ndırıla cağına olan güvenimizi tekrarlar, gereği için teşriflerinizi rica ederiz. Saygılarımızla YÖNETİM KURULU NOT:Bilanço,bilanço hesaplarının dökümü, Gelir-gider hesapları, Kooperatif Merkezinde tüm ortaklarımızın tetkikine açıktır. Gündem AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU, 1 - Toplantı Divan Heyetinin seçilmesi, Divan Heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması yılı Bilanço,gelir-gider hesaplarının okunması yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması. kime ait olduğunu ve niçin kaldırılmadığını merak edip bu konu da yetkililerden yanıt bekliyor. Açık otoparkta bulunan helikopter sahası otoparkın y e t e r s i z l i ğ i n d e n d ol ay ı kaldırılıyor ve Memorial in önündeki arsaya yeni helikopter saha sı ya pılıy or. Toplam kazanılacak yer aracı geçmiyor. Otoparklardaki bu hurda araçlar kaldırıldığnda zaten o kadar yer açılabiyor. B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da yılı Bilanço, Gelir-gider Hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve kabulü. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususlarının ayrı ayrı oylanması Ocak Aralık 2004 dönemi kooperatif tahmini gelir-gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe tali matının müzakere si, ödeme takviminin belirlenmesi,ödemeyi aksatan üyelerin durumunun görüşülmesi, karara bağlanması. 8 - Dilek ve Temenniler. 9 - Kapanış. Perpa, B Blok Kat:11 Mavi Avlu No: Şişli - İstanbul Tel :(0212) a y d i n d o r u e - k o l a y. n e t

2 2 Aydın Doruk Persiad Gündem Yazı İşleri Müdürü Sosyal bir Perpa mümkün İnsanlar genellikle sosyal faaliyetlerini iş yaşamlarının dışındaki alanlarda sürdürürler. Genellikle işe sadece bir iş olarak bakıp, diğer sosyal hayatını işinin dışındaki zamanlara yayarlar. Eğer Avrupa da olsaydık bu doğru bir tavır olabilirdi. Fakat Türkiye de iş yaşamı 8 saatlik mesaiden çok daha fazla sürüyor. Ekonomik koşulların uygun olmaması, krizler, piyasalar, yüksek enflasyon gibi bir çok olumsuz etken Türk insanının çalışma şeklini değiştirdi. İşlerimiz genellikle lere kadar sürüyor. Hatta Perpa da bir çok işyeri gece saatlerine kadar çalışıyor. Buradan nereye varmak istiyorum: Zamanımızın günde saati Pe rpa da geçiyor. Dolayısıyla çoğumuzun dışarıda ayrıca bir sosyal faaliyet sürdürmesi neredeyse olanaksız. Bu durumda çalıştığımız işmerkezine sadece işlerin yürütüldüğü bir mekan olarak bakamayız. Mademki zamanımızın büyük bir bölümü burada geçiyor. O zaman sosyal bir Perpa da niye yaşamayalım. Bizim ticaret merkezimizde konserlerin, tiyatroların, Panellerin, seminerlerin, sinemanın, imza günlerinin olduğu bir mekan haline niçin gelmesin? Sosyal bir Perpa Mümkündür. Bu konuda yönetimler ve Persiad çaba harcıyor ve şu ana kadar bir çok etkinlik de yapıldı. Daha fazlası da yapılabilir. Buradaki Yönetim kurumlarının ve Persiad ın daha çok çaba harcayıp belkide, sosyal bir Perpa yı bir çok şeyden daha öne almalılar. Sosyal bir Perpa da mutlu bir esnaf daha iyi çalışacaktır. Sadece onların daha iyi çalışıp ve mutlu olması değil, Perpa nın dışarıdaki imajıda düzelecektir. Perpa dışarıdan bakıldığında içinde ticari faaliyetlerin yanında çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin de yapıldığı çağdaş bir iş merkezi olarak görülmelidir. Bütün bunlar için hepimize çok i ş düş üyor. Öze ll ikle de yönetimlere. Küreselleşme: Altı Soru, Altı Cevap Küreselleşme nedir? Küreselleşme, farklı ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin, her bir ulusal ekonominin diğerlerine bağlı olduğu bir dünya ekonomisi y a r a t m a n o k t a s ı n a d e k genişlemesidir. Hiçbir ülke kendine yeterli değildir, hepsi de ürünlerini diğer ülkelerle değişime sokma ihtiyacını duyar. Potansiyel olarak, ekonominin uyumlu bir biçimde uluslararası ölçekte planlanmasının t emelini d öş eyeceği iç in, bütünleşmiş bir dünya ekonomisinin yükselmesi, aslında olumsuz bir şey değildir. Sosyal adalete ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir ekonomik sistemde, bu, insanlık için görülmedik bir ileri adıma olanak tanırdı. Fakat bugünkü sistem, en yüksek kârı elde etmeye çalışmasına dayanır. Bu da gelişmeyi olanaksız kılar ve gezegendeki ins an ların çoğunu n yaşam standartları düşer. Yoksulluk ve eşitsizlik neden artıyor? Bugün dünyada 6 milyar insan yaşıyor ve 10 milyar insana yetecek kadar yiyecek üretmek mümkün. Buna rağmen, açlık ve sefalet artıyor m il y on i ns an y eterli beslenmeden yoksun ve 2,4 milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En yüksek üç Microsoft yöneticisinin toplam serveti, ABD nin yoksullukla mücadele programlarına harcadığı paradan daha fazladır. Farklı ekonomiler arasındaki mal değişimi, adil bir yoldan gerçekleşmemektedir. Çokuluslu şirketler, zenginliğin büyük bir kısmını (dünyadaki GSMH ın %40 ını, ticaretin %70 ini) kontrol etmekte ve dünyanın geri kalanına kendi çıkarlarını dayatmaktadır. Örneğin 1960 ta, Tanzanya nın, bir Amerikan AP seçim sonuçları kesinleşti. Seçime katılım: 25 AB ülkesinde genel katılım oranı yüzde 45,5. En yüksek katılım sağlanan üç ülke Lüksemburg (yüzde 93), Belçika (yüzde 90,8), Malta (yüzde 82) iken, en az katılım yapan olan üç ülke ise Slovakya (yuzde 17), Polonya (yüzde 20), Estonya (yüzde 26,7) olmuştur. AB nin büyük ülkeleri olan Almanya da katılım oranı yüzde 43, Fransa da yüzde 43, İtalya da yüzde 65,9 ve İngiltere de yüzde 37,6 olmuştur. AP seçimlerine genel katılım oranının düşüklüğü, halkların Avrupası nın fikir düzeyinde bile oluşumunun zayıf olduğunu gösteriyor. Halklar traktörüne karşılık 200 çuval kahve vermesi gerekirken, 30 yıl sonra bu miktar 600 çuvaldan daha fazlasına çıkmıştır. Çokuluslu şirketler neden bu kadar güçlüler? Birkaç çokuluslu şirketin dünya üzerindeki egemenliği, doğal olarak, en yüksek bireysel kâr arayışındaki gelişmeden kaynaklanıyor. Şirketler bunu başarmak için, üretimlerini ve satışlarını arttırarak, yeni pazarlar açarak, varolan pazarları daha fazla sömürerek ve sermayeyi emeğin ve hammaddelerin ucuz olduğu yeni ülkelere kaydırarak, birbirleriyle rekabet etmek zorundadırlar. Sonuç, zenginliğin çok daha az elde toplanması ve bir avuç büyük şirketin tüm dünyaya egemen olmasıdır. Çokuluslu şirketler, kendi koşullarını sadece iktisadi yollardan dayatamadıklarında, amaçlarına ulaşmak için, ülkelerinin siyasi ve askeri kurumlarını (ABD, Avrupa, Japonya gibi büyük güçlerin hükümetlerini, parlamentolarını, yasalarını ve ordularını) kullanırlar. Genellikle gerçek çıkarlarını, insancıl çıkarların korunması maskesi ardına saklamaya çalışırlar. Son birkaç yılda, bu insancıl bombalara, Irak ta tanık olduk. Çıkarları için bizzat büyük güçlerce kurulan ve onların egemenliği altında olan uluslararası kuruluşları (IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi) kullanırlar. Küreselleşme, sistemin gerçek doğasını gizleyen bir sis perdesidir. IMF ve Dünya Bankası nedir? Yoksul ülkeleri sefalet düzeyine mahkûm eden bu eşitsiz değişimin bir diğer sonucu da, bu ülkelerin Batılı büyük güçlerden ya da yine onlar tarafından kurulan finans kuruluşlarından (Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi) tamamen Avrupa Parlamentosu Seçimleri köleleşmelerine yol açan borçlar almak zorunda kalmalarıdır. Borçları nedeniyle, bu kuruluşların dayattığı ekonomik planları ve uluslararası ilişkileri kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. IMF, Dünya Bankası ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü), sistemin istikrarını sağlamaya çalışan kurumlardır. Büyük güçler ve çokuluslu şirketler, bu kuruluşları, kontrol etmek ve izleyecekleri politikaları belirlemek için finanse ederler. Seattle, Prag, vb gösterilerin nedenleri nelerdir? IMF ve Dünya Bankasının, kendilerinden yardım alan ülkelere dayattığı politikalar, şirketlerin kendi kârlarını arttırmak üzere dünyanın dört bir yanında uyguladığı politikalarla aynıdır: devlet eğitimine ve sağlık sistemine saldırılar, işten çıkarmalar ve ücretlerin düşürülmesi, emekli aylıklarında ve diğer sosyal haklarda kesintiye gidilmesi, iş yasalarının değiştirilmesi, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi vs. En yoksul ülkelerde, bu politikalar çok daha hızlı bir şekilde uygulanır ve bunların doğal kaynaklarının ç o k u l u s l u ş i r k e t l e r c e yağmalanmasıyla birleşir. Sonuç olarak, yoksulluk düzeyi ve tüm dünyadaki çevre tahribatı gibi, zenginle yoksul arasındaki uçurum da artar. Başka bir d ünya mümkü n müdür? Çokuluslu şirketlerin egemenliğinde olmayan, yoksul ülkelerin de söz sahibi olabileceği bir dünya mümkündür. gene llikle Avrupa için ya pıla n seç imleri önemsemiyorlar. Oysa ki, AB nin karar organları artan oranda bırakın ulusal devletleri, belediyelerin bile uyması gereken normları belirlemektedir. Avrupa Parlamentosu nda milletvekilliklerinin gruplara göre dağılımı şöyledir: Toplam sayı: 732 Hıristiyan Demokratlar: 276, Sosyal Demokratlar: 201 Liberaller: 66, Birleşik Avrupa Solu ve Kuzey Sol Yeşiller: 39, Yeşiller: 42, Uluslar Avrupası Birliği: 27 Demokratlar ve Farklılıklar Avrupası Grubu: 15 Grupsuzlar: 66 S i y a s i B a ğ ı m s ı z G a z e t e Yıl 5, Sayı 51, Haziran 2004 Ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. İmtiyaz Sahibi: Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği adına, Başkan Nazmi Gökçeli Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :Aydın Doruk Tel: Yayın İletişim Komitesi : Aydın Doruk, Günizi Çakılcıoğlu, Osan Başta, Ünal Orak İdare Merkezi: Perpa, B Blok Kat:13 No:2510 Şişli / İstanbul Tel:( ) Faks: Perpa Yönetim: Elektrokent: Yapım:Reklam ajansı (0212) Baskı:Mart Matbaası Tel: (0212) Persiad Gündem basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Yazıların ve reklamların sorumluluğu sahiplerine aittir. Persiad Gündem deki yazılar izin alınmadan yayınlanamaz.

3 3 Jeneratör için anket yapılıyor B Blok için jeneratör gerektiğini önceki sayılarımızda belirtmiştik. Bu konuda B Blok yönetimi, üyelerine yönelik anket çalışması yaptırıyor. Bu konu ile ilgili üyere yazılan yazı aşağıdadır. Anketin sonuçlarını gelecek sayıda yayınlayacağız. Perpa Güzelleşiyor DEĞERLİ KAT MALİKLERİMİZ, KİRACILARIMIZ; Bildiğiniz gibi TEDAŞ tan kaynaklanan nedenlerden dolayı Ticaret Merkezimizde zaman zaman elektrik kesintileri yaşamaktayız.bu kesintilerin bazıları kısa süreli olduğu gibi bazıları da birkaç saati bulmaktadır. Elektrik kesintilerinden kaynaklanan iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla tüm işyerlerine enerji verebilecek jeneratörler almak istiyoruz. Ancak yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde, en ucuz maliyetlerle böyle bir sistemin kurulabilmesi için 1.5 Trilyon (Birbuçuktrilyon) gereklidir. Yapmış olduğumuz detaylı incelemelerle Elektrik kesintilerinin Elektrokent A Blok Sakinlerine ke sintisiz ele ktr ik hizme ti verebilmek amacıyla mevcut KWA lık 2 a det jeneratöre ilave olarak 1 adet 2000KWA lık jeneratör daha alarak yeni bir hizmet sundu. Amaç, elektrik kesilmelerinde firmaların zarara uğratılmaması, özellikle bilgisayar çağında elektrik kesintilerinin firma cihazlarına zarar vermemesi ve hizmetlerin aksa mamasıdır. Bu nedenle üyelerin taleplerini değerlendiren Yönetim Kurulu 1 yıl içinde Toplam 10 saat civarında o l d u ğ u n u t e s b i t e t m i ş bulunmaktayız. Yılda ortalama 10 saatlik bir elektrik kesintisinin önüne geçmek için 1.5 trilyon liralık bir yatırım yapıp yapmama konusunda bu bedeli ödeyecek olan sizlerin görüşünüzü alma zorunluluğumuz doğmuştur. İşlerinizde başarılar dileriz. B Blok Yönetimi J E N E R AT Ö R A L I M I N D A DÜKKAN BAŞINA DÜŞEN ÖDEME PLANI: m2 başına maliyet= TL ÖRNEK: 25 m2x = TL 50 m2x = TL Elektrokent te Elektrik Kesintisi Yaşanmıyor almış olduğu kararla üyelerinin taleplerini yerine getirmiş,1 adet 2000 KWA lık 3.jeneratörünü hizmete sokmuştur. Kon u ile ilgili olar ak Görüştüğümüz Elektrokent Başkanı Fezi Alkan, şu anda Elektrokent de elektrik kesilmesi sorununun çözüldüğünü, hatta E l e k t r o k e n t t a m o l a r a k dolmasından sonra bile kapasitenin % 1 0 ü z e r i n d e e l e k t r i k s a ğ l a y a b i l e c e k d u r u m a ulaştıklarını söyledi. Dünyayla bağlarınızı güçlendiriyoruz. Her türlü özel, teknik ve kurumsal belgenin tercümesi Tanıtım kapsamlı tercümeler Sözlü tercüme, Kaset/CD deşifresi, redaksiyon İsteğe göre noter tasdiki ARCAN YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No: 2511 Okmeydan - stanbul Tel:(0212) Faks:(0212) Perpa B Blok 5. kattaki Yeşil Avlu ya Perpalı fotoğraf sanatçısı G ü n i z i Ç a k ı l c ı o ğ l u n u n Flamingolar adlı bir dev bir fotoğrafı asıldı. Bu avludan geçenler değişimi hemen farkediyor. Bu avluya daha sonra banklar yerleştirilerek insanlara ferah bir dinlenme alanı sağlanacak. Konu ile ilgili görüştüğümüz B Blok müdürü Remzi Yüzbaşıoğlu, Perpa nın daha çağdaş görünümlü bir yer olabimesi için çalıştıklarını, buna benzer f aaliyetlerin deva m edeceğini söyledi.

4 4 Memorial Hastanesinin yanına Helikopter Pisti yapılıyor Memorial Hastanesinin yanında bulunan arsaya Perpa yönetimi tar af ından he likopter pisti yaptırılıyor. Daha önce açık otoparkta yer alan helikopter pisti bu çalışma bittiğinde kapatılarak b u y e r o t o p a r k o l a r a k değerlendirilecek. Konu ile ilgili görüştüğümüz bir çok esnaf bu yerin otopark olarak kullanılmasının çok birşey kazandırmayacağını, bu arsanın değerlendirilmesi düşünülüyorsa, halı saha olarak kullanılsaydı daha iyi olurdu dediler. Perpa da spor olanaklarının zaten çok kısıtlı olduğunu belirten üyeler, bir halı sahanın yapılması ile eskiden olduğu gibi Perpa içi turnuvaların düzenlenebileceğini belirttiler. Çalışmaları Başlıyor R e h b e r KOSGEB için Perpa da anket Perpa Yönetimi, Perpa daki firmaların KOSGEB ile nasıl çalışabileceklerine ilişkin bir anket çalışması yaptırıyor. Bu konu ile ilgili Yönetimin firmalara gönderdiği duyuru metninini yayınlıyoruz. PERPA Yönetimi olarak KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda PERPA da bulunan işletme sahiplerinin KOSGEB imkanlarından yararlanabilmeleri için KOSGEB ile sözleşme imzaladık. EKOL KALİTE DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON A.Ş. bu çalışmaları KOSGEB adına yürütecektir. PERPA daki işletmelerin KOSGEB e üye olmaları için anket çalışması yapılacaktır. Bu anket çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılması için siz PERPA lıların anketörlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Bu çalışmaların PERPA lılara hayırlı olmasını dileriz Saygılarımızla PERPA YÖNETİMİ PERSİAD (Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından yayınlanacak olan Perpa 2005 Rehberi çalışmalarına TRA Tanıtım Hizmetleri ile yapılan protokolle start verildi. Yapıma, firmalar bazında yapılacak olan anket çalışmasıyla başlanacak. Toplanan bilgilerin güncellenmesiyle birlikte, rehber Alfabetik ve Sektörel olmak üzere iki ayrı arama yapmaya olanak sağlayacak. Kısacası bir Bilgi Bankası niteliğinde olacak Perpa 2005, karton kapak ve kuşe kağıda 5000 adet basılıp, firmalara ücretsiz dağıtılacak. Zengin bir içerik, temiz ve hatasız bir baskı, kullanım açısından pratik bir rehber çalışması hedeflenmektedir yılından beri yayın hayatını sürdüren Aylık Sanayi ve Ekonomi Dergisi KobiEfor, KOBİ lere yönelik yayın yapan ilk ve tek medya kurumu olma özelliğini başarı ile sürdürmektedir. Ulusal çapta dağıtılmasının yanında seçkin noktalarda da satışı yapılan dergi, aylık ve adet arası tiraja sahiptir. Derginin Perpa- Elektrokent temsilciliği 2004 Mayıs ayından beri TRA Tanıtım Hizmetleri tarafından yürütülmekte. Ayrıca firmaların etkinlikleri, açılışları, yeni ürünler, hizmetler, reklam, ilan ve basın bültenleri gibi faaliyetlerimiz KobiEfor Dergisi nde yer alabilecek. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için TRA Tanıtım Hizmetleri no.lu telefondan Esra Deveci ile görüşebilirsiniz. BİRLİK ten güç doğar TRAFİK, KASKO, YANGIN, HIRSIZLIK, İŞYERİ KONUT, DASK, NAKLİYAT, MÜHENDİSLİK BİRLİK te çalışalım! BİRLİK SİGORTA P e r p a d a TURGAY GÖKAL YETKİLİ ACENTE Perpa B Blok K.11 No:1976 Tel/Fax: Gsm: (0536)

5 5 UBDT A.Ş. Kuruldu Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin açılışı 10 Haziran da yapıldı. Açılışı İstanbul Defterdarı Kadir BOY ile birlikte Eski Devlet Bakanı Masum TÜRKER, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sezai ONARAL ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya ARIKAN yaptılar. Kadir BOY açılışta yaptığı konuşmada; kayıt dışı ekonomiyle mücadelede meslek mensubu olarak katkı yanında toplum katkısını da örgütlemenin, bu şirketin temel görevleri arasında yer aldığını belirtmiştir. Eski Devlet Bakanı Masum TÜRKER de yaptığı konuşmada, Ulusal bilince gereksinme duyulan bir dönemde ULUSAL unvanının seçilmesinin de anlamlı olduğuna inanıyorum. Şirket bünyesinde toplanan arkadaşlarımın meslek uygulamalarında Ulusal Duruş içinde olmalarını diliyorum dedi. UBDT 15 Yeminli Mali Müşavir tarafından kurulmuş ve SPK, BDDK, EPDK gibi kurumların kapsamına giren şirketlerde bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilmiş ve 60 çalışanı ve metrekare büyüklüğündeki modern çalışma ofisi ile denetim sektöründe kolektif çalışmanın ülkemizdeki ilk örneğini oluşturmaktadır. UBDT Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Ferhat ATEŞALMAZ açılışta yaptığı konuşmasında; Şirketimiz, IFAC ve TÜRMOB un meslek ahlak ve kurallarına uymayı beyan ve taahhüt etmiştir. Ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız mesleğimizin yüce değerlerine sahip çıkacak, onu geliştirmek ve korumak için üstün çaba içinde olacaklardır, diyerek konuklarına hizmet binasını tanıtmıştır. UBDT Ortaklarından Sayın Yeminli Mali Müşavir Mustafa Sezen ile bir röportaj yaptık. U B DT AŞ. H a kk ın da b ilg i verirmisiniz? UBDT A.Ş. Türkiye de kurulmuş ve merkezi İstanbul da bulunan bir bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik şirketidir. Kuruluşumuz amaçları ve organizasyon yapısı ile Türkiye de bir ilktir. Müşterilerimize, uluslararası standartlara uygun danışmanlık, denetim ve tasdik hizmetleri sunulmaktadır. Sunulan hizmetin kalitesinin yüksek düzeyde oluşu, hizmeti alanlar açısından diğerlerine göre bir adım daha ileride bu lunma ş ansın ı doğ urmakta dır. UBDT A.Ş. nin Kuruluş ve Amaçları Hakkında bilgi verirmisiniz? Bilindiği üzere, sınır tanımayan ticaret anlayışı finans piyasalarını yeni bir döneme taşımıştır. Ortaya çıkacak olan yeni hizmet sahaları, uygulama türünü değiştirecektir. Mesleğimiz müşterilere zamanında bilgi v e r i l m e s i n i ö n g ö r m e k t e d i r. Müşterilerimize tavsiyelerimizi ulaştırmadaki hızımız, verdiğimiz hizmetin en önemli kalite unsurudur. Meslekteki en büyük gelişme de yönetime, işlerinin mevcut durumu hakkında değil gelecekteki şartları ve durumu hakkında bilgi verilmesidir. UBDT, özellikle de sanayi ve hizmet alanındakiler hedeflerine ulaşmak için finansman stratejileri yürütmek ve izlemekten çok yatırımcılarla çalışmaya başlayarak stratejilerini değiştireceklerdir. Finans alanındaki deneyim ve uzmanlığımız sayesinde bu görevi etkili bir biçimde yerine getireceğiz. Globalleşme süreci ile birlikte, piyasalar arasındaki sınırlar kalkıyor, dünya küçüldükçe küçülüyor. Müşteriler bilgi teknolojisinin son derece yoğun şekilde kullanıldığı eksiksiz hizmetler almak istiyorlar. Finansman alanında lider olmanın ve bölgesel liderleri koordine etmenin yanı sıra, stratejik iş planları geliştirmenin ve bunların uygulamaya konması işinin de içindeyiz. Sektör hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve finansman amaçlı çeşitli enstrümanlar ve yeni yaklaşımlara hazırlıklı olmalıyız. Mesleğimiz zengin bir geçmişe, geniş bir kültüre ve sağlıklı bir geleneğe sahiptir. Zamanında ve en doğru tavsiyeyi vererek yatırımlardan en iyi kazancın sağlanabilmesi için sektöre destek olabilme gücünde olmalıyız. UBDT tarafından verilen hizmet eksiksizdir. Herkes, işin bir profesyonel tarafından yapıldığını ve mükemmel olduğunu fark etmelidir. UBDT bu ihtiyaçtan doğdu ve 15 Yeminli Mali Müşavir tarafından kuruluşu gerçekleştirildi. UBDT nin ortakları yıllık mesleki birikimlerini ve çeşitli sektörlerdeki deneyimlerini bir araya getirdiler. Bu ortaklık yapısı Türkiye de bir ilki oluşturmaktadır. Yetki Belgeleri ve Hizmet Alanlarınız nelerdir? UBDT, kuruluşundan bir süre sonra SPK, BDDK, EPDK tarafından yetkilendirilmiş ve bu kuruluşların zorunlu kıldığı alanlarda Bağımsız Denetim ve Raporlama hizmetlerini sunmaya başlamıştır. Her iki kurulun ayrı ayrı yayınladığı listede yetkili olarak yer almakta ve faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin bağımsız denetimi için gerekli olan eğitim süreci de tamamlanmış, yetki kararı beklenmektedir. UBDT, yukarıda belirtilen bağımsız denetim faaliyetlerinin yanı sıra, Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin kapsamındaki hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır. Bunlar; Vergi Danışmanlığı Hizmetleri, Şirket Yönetim Kurulu Danışmanlığı Hizmetleri, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, Tam Tasdik Denetimi Hizmetleri, Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Koşullarında Düzeltilmesi ve Raporlanması Hizmetleri, Katma Değer Vergisi İadesi İnceleme ve Raporlama Hizmetleri, Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Hizmetler, Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti İnceleme ve Raporlama Hizmetleri, Kredilere İlişkin Tespit ve Raporlama Hizmetleri, Seyahat Acentelerinin Turizm Geliri Elde Etme ve Döviz Getirme Yükümlülüklerine İlişkin Tespit ve Raporlama Hizmetleri, Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin İthali ve LPG İle İlgili İnceleme ve Tespitler İle Raporlama Hizmetleri, Vb. Diğer Hizmetler olarak sıralanabilir. Boş Saatiniz, İş saatimizdir. FOR MEN ERKEK KUAFÖRÜ B Blok K:11 No:1959 (Akbank Arkası) Tel:

6 6 HAZİRAN TEMMUZ 2004 VERGİ TAKVİMİ Son Tarih Konusu 24/06/ Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl l Ödemeler 25/06/ Haziran Dönemine ait Petrol ve Do algaz Ürünleri ÖTV 28/06/2004 May s 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Ödemesi 28/06/2004 May s 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi'nin Ödemesi 30/06/2004 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 30/06/ Say l Vergi Bar fl Kanunu' na göre taksit Ödemesi. 07/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Çeklere Ait De erli Ka tlar Vergisi 09/07/ Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl l Ödemeler 12/07/ Haziran Dönemine Ait Petrol ve Do algaz Ürünleri ÖTV 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Özel letiflim Vergisi Beyan ve Ödemesi 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan m Destekleme Fonu Kesintisi 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Dayan kl Tüketim ve Di er MallarÖTV 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin ( BSMV) 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl t Araçlar na liflkin ÖTV 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Kolal, Alkollü çecekler ve Tütün Mamülleri ÖTV 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan ve Ödenmesi 20/07/2004 lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve Ödenmesi 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Beyan 20/07/2004 Haziran Dönemine ait Kuru mlar Vergisi Sto paj 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi'nin Beyan 20/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi'nin Beyan 20/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Beyan 20/07/2004 Yar flma ve Çekilifller, Futbol,Müflterek Bahisler Veraset ve ntikal Vergisi 26/07/ Temmuz Dönemi Noterlerce Yap. Makbuz Karfl l Ödemeler 26/07/ Vergilendirme Dönemi A, B, C Bildirimlerinin Verilmesi 26/07/ Temmuz Dönemine ait Petrol ve Do algaz Ürünlerine liflkin ÖTV 26/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 'n n Ödemesi 01/07/ /07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi 26/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj 26/07/2004 Nisan-May s-haziran 2004 Dönemine ait Katma De er Vergisi 02/08/2004 Motorlu Tafl tlar Vergisi 2.Taksit Ödemesi 02/08/2004 Gelir Vergisi (Gayri Menkul Sermaye ratlar ) 2.Taksit Ödemesi 02/08/2004 Gelir Vergisi 2.Taksit Ödemesi Sigara atmayı KESSS Bazıları inatla kirletiyor Perpa da bir çok esnaf bu mekanı daha yaşanılabilir kılmak için çaba harcıyor. Yand aki r esi mde d e gördüğünüz gibi istersek Perpa nın koridorlarının çehr esi de bir anda değişebiliyor. İnsanlar gönüllü olarak Perpa nın güzelleşmesi ve soğuk görünümünden kurtulması için uğraşırken, yine yandaki resimde gördüğünüz gibi bazıları da kirletmek için özel çaba sarfediyor. 11.kattaki esnaf arkadaşımız ofisinin önündeki çiçeklerin saksılarına her gün sigara izmaritleri atılmasından o kadar çok rahatsız olmuşki Sigara atmayı Kesss diye yazdığı bir yazıyı çiçeğe iliştirmek zorunda kalmış. Fakat buna rağmen dibinde sigara izmaritleri vardı. Anlaşılan bazıları çağdaş bir iş merkezinde değilde merdiven altında çalıştığı günleri özlüyor. Serbest Muhasebeci Yüksel Kavak Yeni yerinde Perpa da sekiz yıldır serbest muhasebecilik yapan Yüksel Kavak mükelleflerine daha iyi hizmet verebilmek için 12. katta daha büyük bir ofise taşındı. Yeni yerine taşınması nedeniyle bir açılış kokteyli v eren Y ü ks el K avak ı mükellefleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Bir çok meslektaşının yanısıra Perpa yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir de kokteyle katılarak Kavak a başarılar diledi. Yüksel Kavak,mükelleflerimize daha iyi hizmet verebilmek için daha büyük ve daha düzenli bir yere taşındık, burada teknolojik olanaklardan da yararlaranak mükelleflerimize daha iyi çalışma ortamı sunacağız dedi. Persiad ve Gündem gazetesi olarak Yüksel Kavak a başarılar diliyoruz. Mesai sonrası temizlik ( arası) Mesai öncesi günlük temizlik ( arası) İnşaat sonrası genel temizlik Cila(Kristalize-Sürme Cila) Halı Yıkama Hizmetleri İlaçlama TEMİZLİK, GÜVENLİK LTD. ŞTİ. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:6 No:510 Okmeydanı - İstanbul Tel:(0212) Fax:(0212)

7 7 H a f t a s o n U Marmara Adası Mermer Adada Trekking İstanbul dan başlayan araba yolculuğumuz yaklaşık iki saat sonra Tekirdağ Limanında sona psikolojikmen sakin bir yer arıyor. Bunun için merkez bize kalabalık geliyor ve tavsiye üzerine Çınarlıya e r i y o r. F e r i b o t u n ü s t yol alıyoruz. Çınarlı Köyünde bizi gövdesindeyiz. Etrafı seyrediyoruz. Marmor ya da Mermer... İşte gittiğimiz adanın ve bölgenin adı böyle doğmuş. Yüzölçümü bakımından ikinci büyük adamız olan Marmara ülkemizin mermer ihtiyacının da %56 sını karşılıyor. Ada aynı zamanda Marmara Denizindeki adaların en yükseği. Adadaki ilk yerleşim M.Ö 2.yy da görülüyor. Mermer ocaklarının açılış tarihi de en az bu kadar eski.marmara Adası Roma Döneminde Hristiyanların sürgün yeri olarak nam salmış. Lozan Antlaşmasına kadar; Rumlar, Ermeniler Yahudiler ve 15.yy dan sonra Türkler ortak yaşamışlar. Mübadeleyle birlikte bu mozaik bozulmuş ve Karadeniz den g e t i r i l e n T ü r k l e r a d a y a yerleştirilmişler. Ada deyince insan herşeyden önce büyük çınar ağaçları karşılıyor. Çınarlı nın güzel sahili ve dingin deniziyle adanın en güzel yeri olduğu söylenebilir. Sabah sakinliğinde yoldayız hedefimiz Radar Tepe. Radar Tepe ye nasıl ulaşacağımızı soruyoruz.bize 1985 e kadar Saraylı ya tek karayolu olan Nato yolunu tarif ediyorlar.bu yolun bize zaman kaybettireceğini düşünerek Radar Tepe ye patikaları takip ederek ulaşıyoruz. Sağlık Ocağının hemen yanındaki yoldan girerek yürüyüşümüze başlıyoruz.bizden size tavsiye, yürüyüşe kesinlikle şortla çıkmayın. Patikayı takip ederek sağdaki yükseltinin sırtına tırmandık. Kayalar merdiven izlenimi uyandırıyor. Aşağı baktığımızda kent yaşantısını bırakmış olduğumuzu anlıyoruz. Yürüyüşe sırtı takip edip vadinin içine girerek devam ediyoruz. Burada ufacık bir şelale buluyoruz. P ı n a r d a n m a t a r a l a r ı m ı z ı dolduruyoruz. Adanın güneyi eğreltiotu, kuzeyi ise ormanlık... Ve nihayet Radar Tepedeyiz. Biraz ilerdeki Bizans Kalesinde mola veriyoruz. Bura sı kızılça m ağaçlarıyla kaplı. Yaklaşık 1.5 saatlik yürüyüş sonrası tekrar pansiyonumuza varıyoruz. Burada kendimizi karadut dondurması ve koruk şerbeti ile ödüllendirdikten sonra kendimizi Çınarcık ın dingin denizine atıyoruz... Tatil Zamanı zenginliği ile yeryüzünün sayılı ülkelerinden biri olan Ülkemizin gezilecek ne kadar çok yeri var. Güzel İstanbul, tarihi zenginliklerle Uzun ve öfkeli geçen bir kış ve bir türlü ısınmayan havalar. Haziran ayı da bitmek üzere. İşimiz,aşımız ve kazandıklarımız,kaybettiklerimiz derken hızla akıp giden zaman bir yılı daha geride bıraktı.yaz geldi artık ve tatil zamanı. Tatil hayallerimizi kimbilir neler süslüyor ve ne kadarı gerçekleşecek. Önemliolan bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirebilmek,yenileyebilmek ve gelecek günlere, yeni projelerle, hepsinden önemlisi yeni umutlarla tazelenmis olarak hazır olmak. Tatil, bu anlamda hiçbirimizin vazgeçmemesi gereken,daha çok üretebilmek, kendimizi ve içinde bulunduğumuz şartlar ve evreni daha iyi anlamak ve sevmek adına yapmak zorunda olduğumuz birşey. Büyük hayaller yerine, her fırsatı bir tatile dönüştürerek, günlük stres tempomuzdan uzaklaşalım. Söylemesi kolaydır ama istersek uygulaması da bir o kadar kolay.tarihi ve kültürel Hazırlayan: Diren Haziran Doruk bezenmiş eşsiz kentimiz.bir sırt çantası alalım, sırtımıza bir kazak, rahat spor ayakkabılarımızı, bol pantalonlarımızı giyelim ve bir de fotoğraf makinemizi. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirerek, ç a l ı ş m a y e r l e r i m i z e, bilgisayarlarımızın üstlerine yapıştırıp en zorlandığımız anlarda, tekrar gezmek ve tatil yapmak için kendimize söz vererek hayatı keyifle yaşamaya çalışalım ne dersiniz Günizi Çakılcıoğlu Paket Serviste Pizzanı Kendin al İkinci Pizzayı Bedava Götür SİPARİŞ TEL Not: Bu kampanya sadece paket servislerde ve özel pizzalar için geçerlidir

8 8 Persiad Üyelerini Yerinde Ziyaret Ediyor Persiad aldığı bir karar ger eği üyelerini kendi işyerlerinde ziyaret etmeye başladı. Bugüne kadar kadar takriben ikiyüzün üzerinde Perpalı ziyaret edildi. Perpa nın sorunlarının dinlenildiği, çözüm önerilerinin alındığı ziyaretlerde çok ilginç görüşlere şahit olundu. Ziyaret ettiğimiz üyelerimiz Persiad ın bu kararından m e m n u n o l d u k l a r ı n ı söyleyerek, aramızdaki iletişimin daha da artması gerektiğini belirttiler. Ziyaretlere katılan Persiad yö netim ku rulu ü yeleri, Erarslan Alkılıç ve Osan Başta ziyaretlerde Pers iad ın üyelerinin çok değerli fikirleri olduğunu, fakat aramızda doğru d ü r ü s t b i r i l e t i ş i m olmamasından dolayı bu f i k i r l e r d e n y e t e r i n c e faydalanılamadığını belirterek, bundan sonra üyelerimiz ile iletişimin artırılabilmesi için yeni yöntemler bulacaklarını söylediler. SMC firmasının sahibi Cengiz Celep, Per siad üyelerinin en azından ayda bir defa öğle yemeklerini beraber yemesi gerektiğini belirterek, bunun dayanışma ve iletişimi artıracağını belirtti. Ya pı la n z iy a r e tle r i n sonucunda aldığımız fikirlerden bir dosya oluşturuyoruz. Gelecek sayıdan itibaren Persiad üyelerinin fikirlerinden oluşan dosyayı yayınlayacağız. Persiad ın üye ziyaretleri bundan sonrada devam edecek. Her ayın ilk perşembesi Öğle yemeğini beraber yiyoruz Persiad, Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği her ayın ilk perşembesi öğle yemeklerini üyeleriyle beraber yeme kararı aldı. Üyelerimiz arasında dayanışma ve iletişimin geliştirilebilmesi için en azından ayda bir defa öğlen yemeklerinde beraber olacağız. Her ayın ilk perşembe gününe kadar o günkü yemeğin nerede yeneceğini P e r s i a d ı a r a y a r a k öğrenebilirsiniz. Bu ayki ilk öğle yemeği 24 Haziran Perşembe günü A Blok Ozan Restaurantta yenecek. 24 Haziran Perşembe günü saat da Ozan Restaurant da buluşuyoruz. B u y e m e k organizasyonları Persiad a üye olan restaurantlar ile yapılacak. Persiad üyesi olmayan restaurantlar ile böyle bir organizasyon düzenlenmeyecek. Bu fikri Persiad a önermesinden dolayı SMC firmasından üyemiz Cengiz Celep e teşekkür ederiz.

9 9 Persiad Burslu öğrencileriyle buluştu Persiad B Bloktan gelen atık kağıtlardan elde ettği gelirle iki yıldır burs verdiği üniversite öğrencileri ile yemekli bir toplantıda buluştu. Yemeğe Pizza World sponsor oldu. Persiad yaklaşık iki yıldır burs verdiği üniversite öğrencileri ile daha çok kaynaşmak ve sorunlarını dinlemek için yemekli bir toplantı düzenledi. 13. Kat Pizza World de düzenlenen toplantıya katılan üniversite öğrencileri Persiad ın bu çalışmalarından memnun olduklarını, aldıkları burs ile bir çok sorunlarını çözebildiklerini belirttiler. Persiad ın hedefinin daha çok öğrenciye burs verilebilmesi olduğunu belirten Başkan N a z m i G ö k ç e l i, B u h e d e f i n gerçekleştirilebilmesi için Perpalıların daha çok duyarlı olması gerektiğini belirtti. Yemeğin sonunda öğrencilere Persiad tarafından birer cüzdan hediye edildi. Persiad Yöneticileri Elektrokent i Ziyaret etti Persia d Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Nazmi Gökçeli Elektrokent Başkanı Fevzi Alkan ı ziyaret etti. Samimi bir havada geçen görüşmede Perpa nın güncel sorunları tartışıldı. Perpa nın bir çok sorunu olduğunu belirten Fevzi Alkan, bunlara yönelik çözüm önerilerini anlattığı toplantıda, bugüne kadar başından geçen olayları espirili bir şekilde aktararak samimi bir ortam yarattı. Yapılan görüşmede Persiad Yönetim Kurulu Perpa da ilk tiyatronun sergilenebilmesi için Fevzi Alkan ın desteklerini istedi. Fezi Alkan, kültürel faaliyetleri zaten çok önemsediklerini, bu çalışma için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Nazmi Gökçeli / Persiad Başkanı BİZLERİ ÇAĞIRAN İLK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ SİZSİNİZ Bir çoğumuz kendini demokrat görmekte, öyle tanımlamakta ve sanmaktadır. Oysa demokratlık, en az kendisi kadar öteki nin de söz ve karar sahibi olduğunu kabullenmekten geçer. Diğer bir deyişle, demokrasi, fırsat eşitliğinin en güzel simgesidir. Bu fırsat eşitliği nedir? Nasıl işler? Bilmem hiç düşündünüz mü? İş yaşamının entrikaları içinde, eğitim ve öğretimde, devlet ihalelerinde, üniversite yerleştirmelerinde, memur atamalarında, ekmek kuyruklarında, oturduğumuz semtlerde fırsat eşitliğinin veya eşitsizliğinin varlığını veya yokluğunu her en görmekteyiz. Devletin değil, özellikte toplumun demokratikleşmemesi sonucu fırsat eşitliği de ansiklopediklerin sayfalarında tozlu raflara kaldırılmış durumdadır. Neden bu sözleri yazma gereği duyduğum başlığı okuyunca anlaşılacaktır. Çünkü bu sözler kısa bir süre önce öteki sayılan, ama şu anda Kıbrıs Türk Toplumu nun Başbakanı ve lideri olan Sayın Mehmet Ali Talat ın sözleridir. B ilindiği gibi, derneğimi z ülkemizin gündeminde ne var ise, o gündeme uygun çalışma yapmaktan geri kalmadı. Anayasa nın büyük bir kısmının değiştiği günlerde Sayın Yekta Güngör Özden ve Sayın İbrahim Kaboğlu nu getirip, konuyu tartıştık. Avrupa Birliği gündeme geldiğinde Sayın Volkan Vural ı, Sayın Gündüz Aktan ı dinledik. Kıbrıs konusu ülkenin gündemine oturduğunda da; CTP Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Talat,ı, BKP Genel Sekreteri Sayın İzzettin İzcan ı ve Demokrat Parti Siyasi Danışmanı Sayın Kudret Akay ı davet ettik. Kıbrıs taki son durumu kendi ağızlarından dinledik. Bilenler biliyor; o toplantı da Sayın Talat a hakarete varan sözler söylendi ve Sayın Mithat Yümlü müdahale ederek durumu idare etti. Toplantının sonunda aramızdan ayrılırken, Sayın Talat, başlıktaki sözleri söyledi: Bizleri üniversiteler dinledi, siyasi parti temsilci ve üyeleri dinledi. Ama hiçbir sivil toplum örgütü çağırmadı. BİZLERİ ÇAĞIRAN İLK S İV İL TO PL U M Ö RG ÜT Ü SİZSİNİZ. O günden beri bu söze takılmış durumdayım. Bu duyguyu derneğimiz burs vermeyi duyurduğu zaman, gelen başvurulardaki başarılı öğrencileri görünce de yaşamıştım. Anadolu nun herhangi bir dağ köyündeki bir çocuk, tarifi zor yoksulluk ve yoksunluk içinden gelip, bir eli yağda bir eli balda gençlerin a r a s ı n d a n s ı y r ı l ı p, ü l k e değerlendirmesinin önemli yerlerine geliyor. Kısaca bütün eşitsizlikleri karşın küçük bir fırsat eşitliği tanındığında mucizeler ortaya çıkıyor. diye düşünmüştüm. Sayın Denktaş ı ve Sayın Eroğlu nu defalarca dinledik de, öteki saydığımız bu kişileri dinlememiştik. Çünkü fırsat verilmemişti. İşte o fırsatı verdik de bu sonuça katkımız oldu. Aslında olayın gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanırım farkındasınızdır. Son üç yıldır derneğin faaliyetlerinde farklı bir çizgi izlenir oldu. Bu farklılık öteki ni de görmekten, tanımaktan ileri gelen bir farklılıktır. Çünkü derneğin Yönetim kurulu üyeleri farklı kültür ve siyasi eğilimlerden oluşmuş ve kendi içinde o l a b i l d i ğ i n d e d e m o k r a s i y i içselleştirmiş kişilerden oluşmaktadır. K ı b r ı s ko nu s u nu gü nd e m e getirdiğimizde hep Sayın Denktaş ve Eroğlu aklı geliyordu. Oysa Kıbrıs ta farklı bir hava esmekte idi. Bizler deyim yerinde ise biraz cesur davranarak, farklı bir ses duymak istedik. Sert bir havanın eseceğini biliyor ve tahmin ediyorduk. Çünkü bu ülkenin insanını tanıyorduk. Buna karşın o toplantıyı organize etmiştik. Şimdi iyi ki davet edip dinlemişiz diyoruz. Kısa bir tatil amacıyla gittiğim Kıbrıs ta fırsat bulup Sayın Talat ı da ziyaret ettim. Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Erel i Perpa ya davet etmek isteğimizi belirttim. Önümüzdeki günlerde davetimizi organize edeceğiz. Bu vesile ile Tüm Perpalılara selam ve sevgilerini ilettiğini belirtmek isterim. Üzülerek belirteyim ki, ülkemizdeki demokrasi, öteki ni tanıma, anlama ve fırsat verme kültürü henüz içselleşmemiştir. Bunu becerdiğimizde daha güzel günle rin biz leri bekledi ğini düşünüyorum.

10 10 SAĞLIK Çalışanlar Kreş İstiyor Bildiğimiz kadarıyla PERPA da 5000 işyeri çıkmaktadır. mevcuttur. Bunların bir kısmı faaliyet halinde, Bu ve diğer önemli sorunların tesbiti ve diğer kısmı da faaliyete geçeceği koşulların programlanması konusunda uzman görüşü oluşmasını beklemektedir. Faaliyet gösteren ve bu tür anket çalışmaları da çözücüdür. işyeri bazında bir istatistik yapıldığında Bu Birkaç Nedenden Dolayı Böyledir: faaliyet türünün özelliği gereği bayan Yurdumuzda kreş türündeki sosyal çalışanların PERPA da çoğunlukta olduğu kuruluşların geleneklerden dolayı oluşup görülecektir. PERPA yönetiminin; buranın gelişmediği. hak ettiği öneme sahipliği ile birlikte, çalışan Kadınlarımızın ofis faaliyetlerinde nitelikli insanların verimliliği ve sağlığı konusunda iş gücü olarak ön planda olmalarına rağmen da belli bir çaba içinde olduğu, gelecek kurumsal işleyişteki tıkanmadan dolayı eve yönetimlerin de böyle bir derdinin olacağına bağımlı kaldığı. Kendi gelişimlerinin kuşkumuz yoktur. engellendiği ve aile bütçesine katılmaktan Tam da yukarıdaki nedenlerle çalışan alıkondukları. işyeri ve personelinin öncelikli sorunları Geleceğimiz Çocuklarımızdır diye konulu verili bir anket çalışması yapıldığında övünmemize karşın, çocuklarımızın annesinin KREŞ sorununun birinci önceliğe sahip veya ebeveynlerinin gözetiminde ve herhangi olduğu bir gerçeklik olarak karşımıza bir kaygı taşınmadan sağlıklı gelişebilecekleri, Akupunktur motor reflekslerinin tam gelişme evresinde bu türden sorunlarla yüz yüze bırakılmaları. D ü n y a n ı n ö n e m l i v e b ü y ü k işmerkezlerinden olarak toplum örgütlenmesi ve toplum sağlığına önem verilmesi konusunda öncülük. İşyeri ve çalışan verimliliğine katkı, PERPA nın insanlar için çekiciliğini sağlama. Bütün bu saydığımız nedenlere yüzlercesi eklenebilir. PERPA da bütün yetkili ve yetkisizlerin bu konuda dayanışma içinde olarak pedagogların ve konunun diğer uzmanlarının rehberliğinde sağlıklı bir çözüm üretmeleri en içten dileğimdir. Muzaffer Danışman Astımdan migrene, romatizmadan yüksek tansiyona,uykusuzluktan uçak Fobisine kadar birçok rahatsızlık akupunkturla tedavi ediliyor Akupunktur nedir? Hastalıklar ın temel nede ni vücuttaki dengelerin bozulmasıdır. günlük hayatımızda yaşadığımız başağrısı, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik, stres gibi haller aslında vücudun ortaya koyduğu birer tepkidir, bunlar bağışıklık sisteminin zayıflamakta, dengelerin bozulmakta olduğunun birer göstergesidir. A ku pu n ktu rla,vücutt aki dengesizlik ortadan kaldırılarak, hastalıklar tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Alıcı hücrelerin ve sinir uzantılarının çok yoğun olduğu akupunktur noktalarına batırılan iğneler sayesinde, merkezi sinir sistemine bir uyarı gönderilir.yani merkezi sinir sistemine,hasta olan organınızla ilgili bir uyarı gönderiliyor. Böylece bedenimizin, kendi kendini tedavi etmesini sağlayan sistem harekete geçiriliyor ve olumlu bir sonuç ortaya çıkıyor. Bazı hastalıklarda sonuç hemen görülebilirken, bazılarında ise birkaç seans gerekebiliyor. Her hastalığın seans sayısı farklı. Acı veriyor mu? Son derece hafif (sinek ısırığı gibi) bir acı duyulabilmekte dir.. Yan etkisi var mı? uzman bir doktor tarafından yapıldığı takdirde yan etkisi yoktur. Hangi hastalıklar tedavi e d i l e b i l i y o r? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Akapunktur yapılması öngörülen başlıca hastalıklar : 1. Ş i ş m a n l ı k 2. S i g a r a a l ı ş k a n l ı ğ ı 3. Migren ve gerilim baş ağrıları 4. Romatizmal hastalıklar ve ağrılı s e n d r o m l a r - Boyun omuz bel ve bacakağrıları, siyatik - Boyun fıtığı Artroz (kireçlenme) 5. Solunum yolu hastalıkları; astım, bronşit, sinüzit, larenjit, tonsilit ve soğuk yolu hastalıkları; astım, bronşit, sinüzit, larenjit, tonsilit ve soğuk a l g ı n l ı ğ ı. 6. Sindirim sistemi hastalıkları; aft, diş ağrısı, yemek borusu ve kardia spazmı, gastrit, ülser, kabızlık. 7. Cilt Hastalıkları; akne, sedef, z o n a, ü r t i k e r, e g z a m a, 8. Alışkanlıklar; alkol, uyuşturucu bağımlılığı, tırnak yeme. 9. Psikiyatrik rahatsızlıklar; stres, depresyon, uyku bozuklukları, p sik os o mati k hastalı kl ar, k e k e m e l i k, t i k l e r 10. Üro-genital sistem hastalıkları; a ltını ısla tma, sistit, a det düzensizliği, ağrılı adet, hormonal k ı s ı r l ı k. 11.Nörolojik hastalıklar; migren, kas hastalıkları, yüz felci, m e n i e r e h a s t a l ı ğ ı. 12.Kalp-damar; taşikardi, ritm bozukluğu, hipertansiyon ve h i p o t a n s i y o n. D r. F e r z a n K E M A L İ Ç İ N L İ U Z M A N D A N AKUPUNKTUR ŞİŞMANLIĞA,SİGARAYA, MİGRENE, ROMATİZMAL AĞRILARA... VE BİR ÇOK HASTALIĞA TEDAVİ OLANAĞI. PERPA KAT 8 NO: 1106 RANDEVU İÇİN:

11 11 SAĞLIK 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü nde İnsev den Kampanya Yaşamayı Seçin 31 Mayıs Sigarasız bir Dünya Günü kapsamında kampanya yürüten İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), Şişli Belediyesi nin katkılarıyla, Şişli Meydanı nda bir dizi etkinlik yaptı. Şişli Meydanı na stand açan İNSEV; Yaşamayı Seçin başlıklı sigaranın zararlarını çarpıcı başlıklarla sunan el ilanları dağıttı. Nefesten kandaki karbonmonoksit oranının ölçüldüğü etkinliğe, yağmura rağmen ilgi yoğun oldu. CO ölçümü yapılan 100 ü aşkın kişiden, sunulan bilgilerden etkilenen 14 ü sigara paketlerini çöpe atarak sigarayı bırakma kararı aldı. Kendi kendine bırakamayanlar için; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. Tıp Fakültesi(Çapa), Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Kartal Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigarayı Bıraktırma Polikliniklerinde ücretsiz hizmet verildiği bilgisi iletildi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte basın açıklaması yapan İNSEV den Prf.Dr. Feyza Erkan şunları söyledi; 1987 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü ne üye devletlerde her yıl 31 Mayıs Dünya Sigaraya Hayır Günü olarak değerlendirilmektedir. D ün ya da ö nl e ne bil i r ö l ü m nedenlerinin en önemlisi sigaradır. Her yıl dünyada 4 milyon, ülkemizde ise 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan ölmektedir. Bilindiği gibi sigara asıl öldürücü etkisini yı l sonra göste rm ektedir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ülkemizde kanser, kalp hastalıkları, beyin damar hastalıkları gibi sigaraya bağlı hastalıkların ve ölümlerin artması beklenmektedir. Sigara sadece ölümlere değil, çalışmayı engelleyecek sakatlıklara da yol açmaktadır yılında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigaraya bağlı oluşun sakatlıklar sonucu yitirilen yıl sayısı 49 milyon civarında olup, bu sayı 2020 yılında 123 milyonu aşacaktır. Her yıl vatandaşlarımız sigara satın almak için 6,5 milyar dolar harcamaktadır. Öte yandan sigaraya bağlı oluşan hastalıklar için yılda yaklaşık 2-3 Milyar dolar harcanmakta, her yıl sigara nedeniyle oluşan yangınlar iise ül kemize 2 5 m i l y a r d olar kaybettirmektedir yılında çıkarılan 4207 sayılıyasa etkilerini olumlu şekilde göstermiş, ülkemizde yıllardır artan sigara tüketimi 2000 yılından iitibaren duraklama dönemine girmiştir. Fakat, ülkemizde sigara salgını halen çok ciddi boyutlardadır ve ülkemiz genç nüfusu nedeniyle uluslararası sigara tekellerinin baş hedeflerinden birisi olmaya devam etmektedir. ABD de sigara içenlerin oranı %20 civarındayken, ülkemizde bu oran %40 ı aşmaktadır. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde lokanta, bar hatta bazı caddelerde sigara yasakları hızla gündeme girmiştir. ABD den sonra Fransa, İrlanda gibi ülkelerde de benzer yasaklar uygulanmaya başlandı. Ülkemizde ise 4207 sayılı yasanın getirdiği reklam yasakları bazı sigara firmalarınca çeşitli yollarla delinmeye çalışılmakta, birçok dolaylı yolla gizli reklamlar sürmektedir. Bu yollardan başlıcaları TV dizileri, sinema filmlerine ve talk show programlarına aşırı miktarda sigara içme görüntüsü koyarak çocukların v e g e n ç l e r i n e t k i l e n m e y e çalışılmasıdır. Diğer bir girişim ise nargile salgınıdır. Bazı odaklarca desteklenen ve rahatlıkla reklamı yapılan nargile kafeleri, çeşitli meyve isimleri lie çocuk ve gençlerin tütüne bağımlı hale getirilmesinin yolunu açmaktadır. Bilindiği gibi 21 mayıs 2003 tarihinde 192 ülke dünyanın ilk halk sağlığı anlaşması olan Tütün Çerçeve Yasası nı imzalamışlardı. Ülkemizin de bu anlaşmaya 28 nisan 2004 te imza atması halk sağlığı açısından çok önemli bir adımdır. Gerek uluslararası anlaşmanın, gerekse kendi 4207 sayılı ulusal yasamızın daha etkili olarak uygulanması, halkın sigara konusunda daha çok aydınlatılması, örneğin yasa gereği yapılması zorunlu olan sigara konulu programların geceyarısından sonra değil, izlenebilir saatlerde TV programlarına konulması gereklidir. Çocukların ve gençlerin korunması için başta basın yayın kurumları olmak üzere ilgili her kurumu ve sivil toplum kuruluşunu göreve çağırıyoruz. Dikkat Ucuz Antep Fıstığına aldanmayın Hepimiz neredeyse çekirdek fiyatına ulu orta her yerde satılmaya başlanan ucuz antep fıstığına hücum ediyoruz. Hepimizi ne türlü bir tehlikenin beklediğinin farkında değiliz. Özellikle tüketici haklarına saygı ile övünen büyük marketlerde satılan ucuz antep fıstığının birçoğunun kayna ğı şöyle: geçen sene ve bu sene ihraç edilen tonlarca antep fıstığı toksin içerdiği için Türkiye'ye iade edilmiştir. İhracatçi firmalar bu toksinli antep fıstıklarını imha etmeleri gerekirken normal satış fiyatının çok altına iç piyasaya sürüyorlar. Hepimiz de bu ucuz antep fıstığına balıklama dalıyoruz. Lüks kuruyemiş sınıfına giren antepfıstığı, seyyar satıcılarda da kilosu 6 milyon liradan satılıyor. Besleyic i özelliği bulunan antepfıstığı, genellikle geliri yüksek aileler tarafından tercih ediliyordu. Özellikle bu yıl üretimin fazla olması nedeniyle fiyatı düşen antepfıstığı, seyyar satıcıların tezgahlarında da 6 milyon liradan a l ı c ı b u l m a y a b a ş l a d ı. Kuruyemişçilerde kilosu 12 milyon hatta 15 milyon liraya kadar çıkan antepfıstığı, fiyatının neredeyse yarıya inmesi nedeniyle fazlaca tüketiliyor.

12 12 KÜLTÜR-SANAT YORUMSUZ... Perpa da İlk tiyatro 24 Haziranda Perpa da ilk tiyatro gösterisi 24 Haziran Perşembe Saat da Ellektrokent konferans salonunda yapılıyor. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kolu sergileyecek. Tiyatro, Persiad tarafından e l e k t r o k e n t v e P e r p a yönetimlerinin katkıları ile yapılıyor. Oyun için davetiyelerinizi Pe rsiad ve Elektroke nt ten alabilirsiniz. Persiad: Elektrokent: Giriş ücretsizdir. Denizli de dikiş makinası çalınan Terzi Ali amca vitrinin camına resimde gördüğünüz yazıyı astı. Hırsız makinelerini iade edene kadar yazıyı sökmeyeceğini söyledi. Anadolu Kültür Derneği Secours Populaire Français yekililerini ağırladı Anadolu Kültür Derneği Secours Populaire Français adlı kardeş kuruluşun yetkililerini ağırladı. Fransız kuruluşun yetkilileri derneğin faaliyetlerini inceleyerek Başkan Hacı Demir den bilgi aldılar. Hacı Demir, yaptığı konuşmada ihtiyacı olan öğrencile re bilgisayar kursu verdiklerini ve kursları bitiren öğrencilerin iş bulabilmeleri için dernek olarak yardımcı olacaklarını belirtti. Toplantıda Hasan Kayım Yozgat Sorgun a bağlı Bahadın beldesi için yapılan eğitim projesini anlatarak Fransız kuruluşun bu projeye destek olmalarını istedi. Secours Populaire yetkilileri bu tür projeler destek verdiklerini B ahadın i çi n d e ça b a harcayacaklarını belirttiler. EŞek Arıları (M.Ö 422) Yazar bu komedyada siyasi bir mevzuyu ele alıyor. Eser Atina demokrasisindeki adliye teşkilatına açıktan açığa hücum eder. Bu teşkilat hakimlerin elinde vara yoka kullanılan bir kuvvet haline gelmişti. Atina'da hakimler meslekten yetişmezlerdi. Otuz yaşını dolduran ve siyasi haklara malik olan her vatandaş hakim olabiliyordu. Her sene başında Atinalı vatandaşlar arasından, kura ile 6000 kişilik bir hakim listesi yapılır ve bu hakimler on mahkemeye teslim edilirlerdi. Bunların içinde en güveniliri Helye isimli mahkemeydi. Bu sebeple bütün Atinalı hakimlere heliastes deniyordu. Perikles hakimlere mahkeme başına iyi bir miktarda para dağıttı. Kleon halkı kazanmak amacıyla hakimlerin aldıkları bu parayı üç misline çıkardığı günden itibaren, hakimlerin emirleri altına geçti. Hakimler adaletten ziyade çok para almaya bakıyorlardı. Mahkemeler git gide üst tabaka ve zengin olan insanların şahsi ve siyasi düşmanlarını istedikleri gibi mahkum ettirmek için kullandıkları bir kuvvet haline geldi. Davaların sayısı da arttıkça arttı. Atina'da savcıda yoktu. Herhangi bir yurttaş da gidip bir başkasını suçlar ve mahkemeye verebilirdi. Sanık yargıcın karşısına çıkar ve kendi kendini savunurdu. Bu durumda da bir insanı cezaya çarptırmak çok kolay oluyordu. İhtiyar Philekleon* sık sık hakim mevkiıine seçilmek isteyen bir adamdır. Oğlu Bdelykleon mahkemeye gitmesini önlemek için babasını evine kapatmış ve onu iki hizmetçinin nezareti altına almıştır. Philekleon evden kaçmak için bütün çarelere başvurur ama bir türlü başarılı olamaz. Hakim arkadaşları, bir gün evvelden mahkemeye gidip paralarını almak için gelirler. Arkalarında uzun birer bıçak vardır. Arkalarında böyle uzun ve sivri bir aletle eşek arılarına benzemektedirler. Hakimler Philekleon'un gelmediğini öırendiklerinde hayrete düşerler. O günde çok önemli bir mahkeme vard r. Kleon, Scilya seferinde başarısızlık gösteren Lakes isminde bir kumandanı mahkemeye vermiştir. Hakimler hep birlikte Philekleon evine giderler. Onun evde oğlu tarafından kapatıldığını görünce hayret ederler. Ona bir an önce o evden kaçması gerektiğini söylerler. Fakat Philekleon tam kaçacağı sırada oğlu tarafından yakalanır. Babasının arkadaşları, onu Kleon'a şikayet etmekle korkutmaya çalışırlar fakat asi Bdelykleon onların sözlerine kulak asmaz. Babasını mahkemeye göndermemekle çok iyi birşey yaptığını, hakimlerin zenginlerin ve Kleon'un elinde esir gibi kullanıldıklarını ispat eder. Baba ile oğul arasında geçen bu tartışma eserin en can alıcı noktasını oluşturur. Philekleon kendini hararetle müdafaa eder. Ona göre, hakimlik çok zevkli bir meslektir. Mahkeme edilenlerin yalvarıp yakarmalarını duymaktan, hiçbir mesuliyet altına girmeden onlar mahkum etmekten tatlı birşey var mıdır? Oğlu bu sözlerin hepsini birer birer çürütür ve aslında hakimliğin hiç de babasının anlattığı kadar zevkli bir meslek olmadığını anlatır. Hatta hakimlerin aslında kullanıldıklarını onlara açıklamaya çalışır. Koro ona hak verir ve babaya oğlunun sözlerini dinlemesi gerektiğini söyler. Fakat ihtiyar kolay kolay yola gelmez. Oğluna hak vermesine karşın bir türlü mahkemeye olan bağlılığından vazgeçemez. Fakat oğlu onun için evde bir mahkeme kuracağını ve artık davalara burda bakmasını söyler. ihtiyar hakimde oğlunun dediğini kabul eder. Bu yüzen evde bir mahkeme kurulur. ilk duruşada suçlu köpek Lakes'tir. Bu sahne Lakes davasının mükemmel bir karikatürüdür. Eserin ikinci kısmında mevzu dışına çıkar. Bdelykleon, babasına kibar ve modern hayatı öğretir. Onu gülüp eğlenen insanların arasına götürür. Alkolu biraz kaçıran babası sarhoş olur ve herkese sataşır. Kaba saba sözler söyler. Kadınlardan bir tanesini alır götürür. Oğlu bu olaylardan sonra babasını yine eve kapatır ve evden çıkmasını yasaklar. Devamı 24 Haziran akşamı.

13 13 KÜLTÜR-SANAT Elektrokent ten Müthiş Konser Aylardır çalışmaları sabırla yürütülen, Elektrokent Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi. Koro amatör ruhla profesyonel bir çalışma gerçekleştirerek dinleyenlere coşkulu bir gece yaşattı. 05 Aralık 2003 tarihinde çalışmalarına başlayan koro, kısa sürede kendini yetiştirerek ilk konse rini tarihinde Perpa Elektrokent Toplantı Salonunda 1000 kişiye yakın bir davetli huzurunda verdi. Üsküdar Musiki Cemiyeti hocaları Cahit Deniz ve Yalçın Altıparmak eşliğinde Türk Sanat Müziğine gönül veren PERPA çalışanları 31 kişinin katılımı ile bir koro oluşturdu. Koronun içerisinden yetişen İlker Karaçam, Ayfer Turgut, Ertan Çeteman, Miray Terzi ve Ziya Öztürk gibi solistlerin dışında Yıldırım Bekçi de m is af ir sa n at çı o la r ak izleyicilere mutlu ve huzurlu saatler yaşattılar. Konseri izleyen misafirlerin izlenimleri sorulduğunda çok güzel bir konser olduğu, bu etkinliklere devam edilmesi gerektiği ve böylesine güzel ve müzik dolu bir geceyi yaşatan başta Elektrokent Yönetim Kurulu Başka nı Fevzi Alkan ve Yönetcileri kutladıklarını, bu etkinliklerin her zaman devam etmesi gerektiğini belirttiler. Gecenin açılış konuşmasını yapan Elektrokent Başkanı Fevzi Alkan, oluşan tablo karşısında duygulandı. Çünkü Perpa da yöneticiler burada y a p ı l a n ç e ş i t l i s a n a t etkin liklerine k atı lımın olmamasından şikayetçiydiler. İlk defa bir etkinlikte 1000 e yakın katılım olmuştu. Fevzi Alkan, Elektrokent olarak kültür ve sanata bundan s o n r a d a ha çok ö n em vereceklerini ve bunun için önümüzdeki günlerde konferans salonunun yenilenerek tiyatroya da uygun hale getirileceğini söyledi. Yazarlığın Yaşı Yok! Afyon bugünlerde bir yaşama sarılma öyküsüne ev sahipliği yapıyor. Naime Özkan bu öykünün kahramanı. 89 yaşındaki Özkan ilkokul mezunu bile değil. Okuma yazmayı çocuklarından öğrenmiş. Yaşadıklarını kaleme almış ve 2000 sayfalık Hayat Defterim adlı kitabı yazmış. Küçük kağıtlara yazılan ve 2000 sayfayı bulan anılardan oluşan kitabı basan Rüstem Gökçe; Naime Özkan yeni bir kitap basarsa onu da yayınlayacağını söylüyor. Bilgi Yarışması Karadenizli bir ev kadını TV de bir yarışma programına katılır. Odül: TL Sunucu aşağıdaki soruları sorar: 1. Tarihteki Yüzyıl Savaşları ne kadar sürmüştür? A-116 Yıl, B-99 Yıl, C-100 Yıl, D-150 Yıl * Karadenizli ev kadını bu soruda pas geçme hakkını kullanır Panama Şapkası hangi ülkede keşfedilmiştir? A-Brezilya, B-Sili, C-Panama, D-Ekvador * Karadenizli hanım seyircilerin yardımını istemiştir Rusların Bayramı olan Ekim direnişi hangi aydadır? A-Ocak, B-Eylül, C-Ekim, D-Kasım * Karadenizli hanım telefon hakkını kullanıyor ve başka bir Karadenizli ev kadınını arıyor Kral Georg IV doğru adı nedir? A-Albert, B-Georg, C-Manuell, D-Jonas * Karadenizli ev hanımı, iki yanlışı gotürme hakkını kullanıyor Kanarya Adaları 'nın ismi, hangi hayvandan gelmiştir? A-Kanarya, B-Kanguru, C-Fare, D-Fobbalığı * Karadenizli ev kadını, oyundan cekiliyor. Not: Okurken güldüyseniz doğru cevaplara da bir göz atın: 1. Yüzyıllık savaş 116 Yıl sürdü (1337 ile 1453 arası) 2. Panama şapkası Ekvadorda keşfedilmiştir 3. Rus bayramı "Ekim direnişi" 7 Kasım'da kutlanır 4. Kral Georg IV 'un asıl adı Albert. Kral 1936 yılında ismini değiştirmiştir 5. Kanarya adalarının Latince adı "Foblarin" adasıdır ve bu isim Fobbalığı 'ndan gelmiştir. Ne oldu...? Bir an kendinizi Karadenizli ev hanımlarından daha mı zeki sanmıştınız...? :)))

14 14 Yıldırım Demirören Kongre Öncesi Perpa daydı Perpa Başkan Adaylarına Uğurlu geliyor Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören kongre öncesi Perpa daydı. Perpa Beşiktaşlılar Derneğinin organize ettği panele katılmak için gelen Demirören, Perpa girişinde folklor ekibiyle karşılandı. Perpa Konferans salonunda bir konuşma yapan Demirören e yoğun ilgi gösteren Perpalılar, başkan adayını terlettiler. Toplantıda stadın yapılacağı ve Beşiktaş ın Avrupa takımı yapılacağı sözü veren Demirören, daha sonra Perpa Beşiktaşlılar Derneğine geçerek kendisi için hazırlanan kokteyle katıldı. Panelde Perpa Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü de bir konuşma yaparak, Perpa olarak kongrede Demirören i desteklediklerini belirtti. Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ahmet Gencer ise, bundan böyle Perpa da spor faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirterek diğer takım derneklerinin de Perpa da olması bizleri mutlu eder dedi. Perpa Beşiktaşlılar Derneği spor faaliyetlerine başlıyor Perpa Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu aldığı bir dizi kararla Perpa çalışanlarına ve ü ye lerine yö n eli k s p o r faaliyetlerine başlama kararı aldı. Gazetemize açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Gencer ise spor camiasının yakından tanıdığı eski birinci lig hakemi Ercan Durna nın bundan böyle Derneğin spor müdürü olduğunu, onun her türlü bilgi birikiminden yararlanacaklarını ifade etti. Üye kayıtları başlıyor Başkan Ahmet Gencer 13. katta bulunan dernek lokalinin sürekli açık olacağını, üye olmak isteyen taraftarlarımızın dernek merkezine başvurmalarını, boş vakitlerini burada geçirmelerini istedi. Bayanlar müjde! Perpa Beşiktaşlılar Derneği bayanları unutmadı. 13. katta bulunan spor salonunda her yaşta bayanlara, seçkin hocalar yönetiminde çok düşük bir ücretle sağlıklı, dinç ve atletik bir vücuda sahip olmak SPOR isteyenlere step, aerobik ve jimnastik yaptıracak.sonbaharda büyük çekişmelere sahne olacak futbol turnuvası eylül ayında başlayacak. Perpa da faaliyet gösteren işyerlerini kapsayacak turnuva kayıtları Ağustos ayı içinde yapılacak. Çok geniş kapsamlı olacak turnuvanın açılışına ve finaline Beşiktaşlı yönetici ve futbolcular katılacak. Derneğe kimler üye olabilir? 1- Beşiktaş kongre delegeleri. 2- Perpa da faaliyet gösteren iş yeri sahipleri. 3- Bayanlar. 4- İş yeri sahiplerinden referans alacak taraftarlar üye olabilir. Spor ona emanet Perpa Beşiktaşlılar Derneği spor faaliyetlerini emanet ettiği Ercan Durna, 1959 yılında Turhal da dünyaya geldi. Futbol hakemliğine 1985 yılında başladı. 15 yıllık hakemlik hayatı başarılarla dolu. 10 yıl gibi uzun süre birinci ligin zor ve derbi maçlarında yardımcı hakemlik yaptı. Hakemliği bıraktıktan sonra spordan kopmadı. Radyolarda spor programları yapmaya başladı. Halen Çarşamba günleri arası YÖN FM de SPORAKTİF progra mının yapım ve sunuculuğunu yapmaktadır.

15 15 Persiad ve Spor Center ın düzenlediği tavla turnuvası sonuçlandı İşte Perpa nın Sıkı Tavlacıları Persiad ve Spor Center ın birlikte organize ettikleri Geleneksel 2. Perpa Tavla Turnuvası sonuçlandı Haziran tarihleri arasında yapılan turnuvanın sonunda Nihat yılmaz birinci olurken, Muhlis Kor ikinci ve Mustafa Özcan üçüncü oldular. Turnuvaya Perpalılar yoğun ilgi gösterdiler. Katılımcılar bu gibi etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini belirttiler. SPOR Turnuva ikincisi Muhlis Kor a Plaket ve 4 aylık spor salonu üyeliği ödülünü Spor Center verdi. Persiad Başkanı Nazmi Gökçeli yoğun seyirci desteğiyle oynadı. Turnuvaya Perpa esnafı da yoğun ilgi gösterdi Persiad ve Spor Center bu yıl ikincisi yapılan Geleneksel Perpa Tavla Turnuvası na hazırlıklarını haftalar öncesinden başlatarak Perpalılara iyi bir organizasyon sundular. Çeşitli esprili afişler ve ilanlarla duyurusu yapılan turnuva için 8. kat girişine büyük bir pankart asıldı. Buna rağmen bir çok insan turnuvayı sonradan öğrendi. Artık onlara seneye üçüncüsüne katılırsınız demekten başka çare yok. Pepsi ve Deep in içecek sponsorluğunda yapılan turnuva boyunca gelen Perpalılara çeşitli yiyecek ve içecekler Spor Center tarafından ikram edildi. Persiad Başkanı Nazmi Gökçeli, tavladan iyi anlamadğını söylemesine rağmen ilk turda maçı en son biten rakip oldu. Nazmi Gökçeli, günlük saatimizin geçtiği Perpa yı daha sosyal ve yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını bu tip etkinliklerin daha çok yapılması gerektiğini söyledi. Turnuva için canla başla çalışan Perpa Yönetim Kurulu üyesi Hacı Demir, ilk maçında iyi bir performans göstermesine rağmen ikinci tura işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamayıp hükmen mağlup oldu. Tavlanın genellikle bir erkek oyunu gibi görülmesine rağmen turnuvaya Perpalı bayanlarda yoğun ilgi göstererek maçlarda iyi dereceler aldılar. Daha Sonra yapılan ödül töreninde Turnuva birincisi Nihat Yılmaz a, İkinci Muhlis Kor a, üçüncü Mustafa Özcan a Persiad Başkan yardımcısı Osan Başta ve Spor Center yetkilileri birer Plaket verdiler. Spor Center turnuva birircisi Nihat Yılmaz ı altı aylık, turnuva İkincisi Muhlis Kor u 4 aylık ve Üçüncü Mustafa Özcan ı 2 iki aylık spor salonu üyeliği ödüllendirdi. Turnuva birincisi Nihat YILMAZ a Plaket ve 6 aylık spor salonu üyeliği ödülünü Persiad Başkan Yardımcısı Osan Başta verdi. Turnuva üçüncüsü Mustafa Öcan Plaket ve 2 aylık spor salonu üyeliği ödülünü alırken. Perpa Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir Bu maçı aldı. Sosyal bir Perpa için bayanlarda turnuvadaydı.

16 16 Bu menüler Çoook Ekonomik 1Medium Delux Pizza +2 Salata+2 Çorba+1 Lt.CocaCola 1Medium Delux Pizza +9 Parça Tavuk+3 Sarımsaklı Ekmek+1 Lt.CocaCola 1Jumbo Delux Pizza +Büyük Salata+BüyükPatates+1 Lt.CocaCola 1Jumbo Delux Pizza +Büyük Salata+12 Parça Tavuk+1 Lt.CocaCola SİPARİŞ TEL

Genel Müdürümüz. Türkiye, Finans. Önce. Sonra PAYLAŞIMDAN. İkram Göktaş. İddialı Olmak üzerine enfes bir makale çıktı ortaya.

Genel Müdürümüz. Türkiye, Finans. Önce. Sonra PAYLAŞIMDAN. İkram Göktaş. İddialı Olmak üzerine enfes bir makale çıktı ortaya. ı günlerdeyiz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu tar ni sayfalar açılırken, bu büyük değişim bir lı oluyor. Öncelikle oralarda yaşayan halkla dişe duyarken, bir yandan da dünya ekon siyasi dengelerin nasıl etkileneceğini

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

lenen toplantıya başkanlar düzeyinde katılım bekleniyor.

lenen toplantıya başkanlar düzeyinde katılım bekleniyor. B aşbakan ın Ankara ya çağırdığı iş dünyası örgütleri arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 DENİZ TİCARETİ Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 Soma Faciası Türkiye yi Yasa Boğdu Ölümle Dans: Mayıs 1938 Atatürk ün Mersin e Son Ziyareti Tekne Raf Park Sistemleri Mualla Erkut: Anadolu ve onu çevreleyen denizlerin

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 91 NİSAN 2014 İHRACAT İTHALAT PARA EKONOMİ RİSK SATIŞ ALIM FAİZ BÜTÇE PİYASA BANKA BONO DÖVİZ tekrar değer kazanmaya başlayınca uyarıda bulundu...

Detaylı

25 Haziran 2014 Çarşamba

25 Haziran 2014 Çarşamba Ege nin Süper Ligdeki temsilcisi Akhisar ın yeni hocası Mustafa Akçay, kapılarını Sondakika Gazetesinden Yavuz Atalay a açtı. Akhisar ın bu sezonki hedeflerini ve stratejisini gazetemiz okurlarına aktaran

Detaylı

Rusya nın ilk Türkçe Gazetesi

Rusya nın ilk Türkçe Gazetesi »Genç Türk piyanist Moskova yı büyüledi Sayfa 2 DE»Rusya da filo araç kiralama, filo kurmaktan daha avantajlı... Sayfa 3 TE Rusya nın ilk Türkçe Gazetesi Gazetem»Şartlarınız ne olursa olsun doğru olanı

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

İSTESOB ÇİN KOMİSYONU ÜYELERİ

İSTESOB ÇİN KOMİSYONU ÜYELERİ İSTESOB ÇİN KOMİSYONU ÜYELERİ Yaşar HANGÜN BAŞKAN Sadettin OLPAK BAŞKAN YARDIMCISI İsmail DEMİRBAŞ ÜYE Mücahit ÇETİN ÜYE Şükrü ŞAHİN ÜYE Ali BİLİCİ ÜYE ÇARE ARIYORUZ Birlik başkanımız sayın Faik Yılmaz

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 4 milyon 113 bin 72 nüfusa sahip İzmir'e 2014 yılında 124 bin 439 kişi göç etti. İzmir'e göç edenler arasında ilk sırayı 16 bin

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş paylaşımdan İkram Göktaş Mevsimler Değişirken Sarıdan yeşile kaçan yaprakları ile hüznün kraliçesi sonbahar, yerini beyaz baş tacımız kışın güzelliklerine bırakırken değişen sadece mevsimler olmuyor. Her

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya BAŞLARKEN Tüm Türkiye gibi şehrimiz gündemini kaplayan yerel seçimleri tamamladık. Son yirmi yılın en geniş katılımla gerçekleştirilen seçimleri göstermiştir ki halkımız her türlü sorunun

Detaylı

TORBA YASA NELER GETİRİYOR

TORBA YASA NELER GETİRİYOR YIL : 15 SAYI : 78 EKİM 2014 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR TORBA YASA NELER GETİRİYOR Milli Tren Projesi nde Geri Sayım Başladı 8 KAPAK Yıl: 15 Sayı: 78 EKİM 2014 E-dergimiz

Detaylı

Rusya dan gelen turist sayısı 10 yılda 5 kat arttı Turizm Bakanlığı Müsteşar. diğer hizmetlerin verilmesi konusunun

Rusya dan gelen turist sayısı 10 yılda 5 kat arttı Turizm Bakanlığı Müsteşar. diğer hizmetlerin verilmesi konusunun Rusya dan gelen turist sayısı 10 yılda 5 kat arttı Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özaslan, Türkiye ye gelen turistlerin memnuniyetsizlik oranının sayısal olarak çok büyük bir boyutta olmadığını

Detaylı

Tarımda küçük işletme kalmasın!

Tarımda küçük işletme kalmasın! Antalya ve Isparta, 112 Acil de birbirinin yedeği olacak Aynı kalkınma ajansındaki iki il, otomasyonlu acil çağrı sisteminde de birbirini destekleyecek Tüm acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirileceği

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı ndan İşler e ziyaret

Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı ndan İşler e ziyaret Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı ndan İşler e ziyaret Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı yetkilileri kabinede yapılan son değişiklikle Başbakan Yardımcılığına getirilen Emrullah İşler e hayırlı olsun ziyaretinde

Detaylı

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor;

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. ARtık kararları iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; kadınlar İçindekiler Editörden 12 Türkiye ekonomisinin lokomotifi:

Detaylı

"Ama Bİze söz vermişti"

Ama Bİze söz vermişti Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung / MAYIS / MAI 2011 / AUSGABE 123 / Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien / Plus.Zeitung 10Z038438P / 01 513 76 15-0 / office@yenivatan.at Michael Spindelegger

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

YILLARDIR ZARAR EDEN KİAŞ, YENİ YÖNETİM İLE KAR EDER HALE GELDİ, HALKA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR İSTANBUL ALTIN BORSASI YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERE GELDİ

YILLARDIR ZARAR EDEN KİAŞ, YENİ YÖNETİM İLE KAR EDER HALE GELDİ, HALKA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR İSTANBUL ALTIN BORSASI YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERE GELDİ www.kuyumcukent.com.tr EKİM 2014 Sayfa 06 da Sayfa 20 de KUYUMCUKENT SON 1,5 YILDA ATAĞA GEÇTİ! Geçmişten bugüne gelen sorunları hallederek edindiğimiz sektörel birlik beraberlik ilkesiyle sektörün merkezi

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

BUD HABERLERİ. www.bud.org.tr TSPB DEN HABERLER

BUD HABERLERİ. www.bud.org.tr TSPB DEN HABERLER TARİH: Ekim 2014 SAYI: 150 İÇİNDEKİLER Başkan dan TSPB den Haberler * Eylül Msl.Glş.Eğt. Katılım * Ekim Msl.Glş.Eğt. Prg. * Lisanslama Sınav Haz.Eğt * Sertifika Eğitim Programı * Konf. ve Paneller.. SPL

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı