T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nazımiye Anaokulu DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nazımiye Anaokulu DÖNEMİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nazımiye Anaokulu DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1

2 Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak 2 Mustafa Kemal ATATÜRK

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 3 Mustafa Kemal ATATÜRK

4 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

5 ÖNSÖZ Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. (Peter Drucker) Stratejik plan yaklaşımı, geleceğe hazır olmayı değil, geleceği yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve alınan kararları başarıyla uygulayabilme gücüdür. Baktığımız yerden hâlâ yıllardır gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü değiştirmemişiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni bir bakış açısı kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön, ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ülküsüyle örtüşen bir yön olmalıdır. Çağdaş bir ülke olabilmemiz için çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazanmamız gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamış hiçbir savaş gerçekte hiçbir zaman kazanılmamış savaştır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, kendimizi güçlü amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalıyız. Stratejik planın uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Mustafa Kemal ATATÜRK bir sözünde Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ki ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir (1930) derken, bu çağdaşlaşma yolculuğunda çağdaş uygarlık seviyesinin ötesini görerek yürümemiz gerektiğini; yani geleceği düşünmemizi öğütlemektedir. Bu öngörüye paralel olarak okulumuzun yılları arasında kaydedeceği aşama ve temeli sağlam bireyler yetiştirerek geleceğin toplumuna yön veren bir okul olacağımıza inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu inancımızı gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıştır. Tülay YILDIZ KARATAŞ Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte Stratejik Plan sürecinin hukuki altyapısı tamamlanmış ve Kamu idarelerinde zorunlu hale getirilmiştir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi ile kamu idareleri, üst kalkınma planları, programlar, mevzuat ve kuruluş temel ilkeleri çerçevesinde orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamakla zorunlu kılınmışlardır. Nazımiye Anaokulu Stratejik Planında; kurumun tarihçesi, yasal yükümlülükleri, teşkilat yapısı, insan kaynakları, teknik altyapısı, mali durumu, Vizyon ve Misyonuna yer verilmiştir. Planın her aşamasında kurumdaki herkesin görüşlerine başvurulmuş ve bu katılımcı değerlendirmeler neticesinde oluşturulan kurumsal misyon ve vizyon doğrultusunda stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmanın yolunu gösteren, sonuçları ölçülebilir stratejiler geliştirilmiş bu stratejilere ilişkin faaliyetler ve projeler belirlenmiştir. Stratejik Plan, yılları arasında, Anaokulunun geleceğini belirleyerek bilinçli adımlar atmasını, güçlü yönlerini öne çıkarmasını ve geliştirmesini sağlayacak ve kurumu daha da ileriye götürme çabalarında yol gösterici olacaktır. Nazımiye Anaokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER KONULAR ÖNSÖZ 1)GİRİŞ A) PLANIN AMACI B) PLANIN KAPSAMI C) PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) D) STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ve STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 2) DURUM ANALİZİ 1)OKULUN TARİHÇESİ ve ÖĞRENCİ SAYISINA İLŞKİN VERİLER 2)MEVCUT DURUM A)Okulun Personel Yapısı B)Okulun Fiziki İmkânları Yerleşim C)Yerleşim Ç)Yıllara Göre Öğrenci Sayıları D)Okulun Bina Durumu E)Teknolojik Altyapı F)Okulun Gelişim Politikaları G)Personel Performansı 3)OKULUN KURULUŞ AMACI 3.1)Okulun Mevcut Misyonu 3.1)Okulun Mevcut Vizyonu 4)FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ 4.1)PAYDAŞ ANALİZİ 4.2)KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 4.2.1)Kurum İçi Analiz )Güçlü Yönler )Zayıf Yönler )Çevre Analizi )Fırsatlar )Tehditler 5)GELECEĞE BAKIŞ 5.1)MİSYONUMUZ 5.2)VİZYONUMUZ 6)İLKELER VE DEĞERLER BİLDİRİMİ 6.1)İLKELERİMİZ 6.2)DEĞERLERİMİZ 7)TEMA,STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK AMAÇ 9 STRATEJİK AMAÇ 10 STRATEJİK AMAÇ 11 8)MALİYETLENDİRME 9)İZLEME ve DEĞERLENDİRME 10)İMZA SİRKÜSÜ 7

8 OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ: TUNCELİ İLÇESİ: NAZIMİYE OKULUN ADI: NAZIMİYE ANAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Okul Adresi:ÖZKÜPER MAH. DEREOVA CAD. NO:6 NAZIMİYE/TUNCELİ KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sayıları Erkek Kadın Okul Telefonu Yönetici - 1 Faks - Sınıf öğretmeni - Elektronik Posta Adresi Branş Öğretmeni 2 Web sayfa adresi - Rehber Öğretmen - Normal İkili Öğretim Şekli ( X ) ( ) Memur - 1 Okulun Hizmete Giriş Tarihi 2002 Yardımcı Personel 3 Kurum Kodu Toplam 7 OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ Toplam Derslik Sayısı 2 Kütüphane Kullanılan Derslik Sayısı 2 Çok Amaçlı Salon İdari Oda Sayısı 1 Çok Amaçlı Saha Laboratuvar Sayısı - Var ( ) Var ( 1 ) Var ( ) Yok ( X ) Yok ( ) Yok ( ) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Erkek Kız Toplam KELEBEKLER SINIFI YILDIZLAR SINIFI Genel Toplam 23 8

9

10 1)GİRİŞ A) PLANIN AMACI Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. B) PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Nazımiye Anaokulu yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini kapsamaktadır. C) PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) SIRA NO STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI DAYANAK REFERANS KAYNAĞININ ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Planı ( ) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 4 DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 5 Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi 6 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hükümet Eylem Planı 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 9 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı /26 No lu Genelge Diğer Kaynaklar Stratejik Planlama Çalışmaları Okulumuzun Stratejik Planı çalışmaları 10/03/2015 tarihinde okulumuz çok amaçlı salonunda yapılan toplantı ile başlanmıştır. Yapılan toplantıda Okul Müdür vekili Tülay YILDIZ KARATAŞ slayt ile sunum yaparak bilgi paylaşımında bulunmuştur.stratejik plan hazırlama ekibinde tüm okul öğretmenleri görevlendirilmiştir. 9

11 SIRA NO YAPILANLAR Okul Müdürümüz tarafından okulumuz öğretmenlerine Stratejik Planlama konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapmak üzere Stratejik Plan Çalışma Ekibi kurulmuş, OGYE ekibi ile birlikte çalışma takvimi oluşturulmuştur Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapmak üzere Stratejik Plan Çalışma Ekibi kurulmuş, OGYE ekibi ile birlikte çalışma takvimi oluşturulmuştur. Özdeğerlendirme çalışmaları amacıyla öncelikle Çalışan, Veli ve Öğrenci Anketleri ( Okul Öncesi resimli anketler ) incelendi. Bu formlar dikkate alınarak Okulun GZFT Analizi(Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler) yapıldı. GZFT analizi sonucuna göre okulun SWOT analizi oluşturulmuştur 04/06/2015 tarihinde yapılan EKYS Toplantısında GZFT ( Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler) yönlerimiz belirlenmiştir. Ayrıca yapılan toplantıda fikir paylaşımı yapılarak okulumuzun Vizyon,Misyon, Hedef, İlke ve Değerleri oluşturulmuştur. Swot analizi sonucu iyileştirmeye açık tespit edilen alanlar ve uygulanan anketlerle belirlenen memnuniyet oranları dikkate alınarak stratejik amaçlar oluşturulmuştur. Bu faaliyet raporunu Stratejik Planlama ve OGYE ekibi okulumuz öğretmenleri, tesadüfi örneklemle seçerek belirlediğimiz velilerimiz, Okul Aile Birliği Başkanı ile okul faaliyet plan dönemi sonuna kadar oluşturulmuştur. Bu faaliyetler günün şartlarına göre ekleme ve çıkarma durumu ayrıca yıllık faaliyet raporlarında belirlenmesi uygun görülmüştür. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1-Stratejik planlama çalışmalarına yılı Stratejik Planını değerlendirerek Neredeyiz? sorusunu yanıtlayarak başladık. Okulumuzun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini yapabilmek amacıyla iç ve dış paydaşlarımıza Memnuniyet Anketlerini uyguladık. Nereye gitmek istiyoruz? sorusunun cevabı olarak; iç ve dış paydaşlara uygulanan memnuniyet anket sonuçları Nazımiye Anaokulu nun misyon ve vizyonu oluşturdu. Oluşturulan vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar belirlenirken aşağıdaki hususları dikkate aldık; Nazımiye İlçe Milli Eğitim Stratejik Planı ile uyumu zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar, Aile Eğitimi ve Aile katılımı çalışmalarıyla ilgili stratejik amaçlar olarak ele alındı. 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz? sorusunu cevaplamak amacıyla OGYE üyelerinin katılımının sağlandığı toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda okulumuzun mevcut durumu ve uygulan anket sonuçları paylaşıldı. Sonuç olarak stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için 4 eğitim yılını kapsayan hedefler oluşturuldu. Belirlenen hedeflerin spesifik, somut, ölçülebilir, gerçekçi, açık, sonuca odaklı, zamana bağlı ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.

12 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusunu cevaplamak amacıyla yapılan toplantılarla bizleri stratejik amacımıza ve hedeflere ulaştırabilecek, yönetilebilir, işlerliği olan, maliyetlendirilebilir ve gerçekçi faaliyetler belirlendi Belirlenen faaliyetlerin uygulanması ve çalışmalarının belirlenen plan kapsamında düzenli yürütülmesi için stratejik planlama ekibi oluşturuldu. Yapılacak çalışmalar için zaman belirtildi. 5. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT(SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 6. GZFT(SWOT) çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. NAZIMİYE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 7. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra faaliyetlerin maliyetlendirilmesi yapıldı. D) STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

13 Sıra No Adı Soyadı Görevi 1 Tülay YILDIZ KARATAŞ OKUL MÜDÜRÜ V. 2 Zülfüye AYDIN KARATAŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ 3 Hilal YÜKSEL NAZIMİYE MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ STRATEJİK ÖĞRETMEN PLAN EKİBİ 4 Sıra No NECLA Adı Soyadı FİDAN OKUL Görevi AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 1 Sevda Tülay YILDIZ DOĞAN KARATAŞ OKUL OKUL AİLE MÜDÜRÜ BİRLİĞİ V. BAŞKAN YARDIMCISI 6 2 Sebahat Zülfüye AYDIN ÇİÇEK KARATAŞ ÖĞRENCİ OKUL ÖNCESİ VELİSİ ÖĞRETMENİ 11

14 3 Hilal YÜKSEL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN 4 NECLA FİDAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Sevda DOĞAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI 6 Sebahat ÇİÇEK VELİ 12

15

16 2) DURUM ANALİZİ 13 OKULUN TARİHÇESİ ve ÖĞRENCİ SAYILARINA İLİŞKİN VERİLER Okulun Adı: Nazımiye Anaokulu Müdürlüğü Adresi: Özküper mahallesi / Dereova caddesi/ NAZIMİYE Telefon numarası: Amaçları: 1-Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini, iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 2-Onları ilköğretime hazırlamak; 3-Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak; 4-Çocukların Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak; e) Seviyesi, derecesi, öğretim şekli: Normal, C tipi, normal öğretim f) Müdürü: Tülay YILDIZ KARATAŞ (vekil) Okulun Tarihçesi: Okulumuz 1968 yılında Merkez İlkokuluna ek bina olarak yapılmış uzun yıllar ilkokul binası olarak kullanılmıştır yılları arasında Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmıştır. Okulumuz onarılarak eğitim öğretim yılında Anaokulu olarak hizmete sunulmuştur.okulun öğretim şekli normaldir. A) OKULUN PERSONEL YAPISI Görevi Sayısı Adı Soyadı Müdür V. 1 Tülay YILDIZ KARATAŞ Okul Öncesi Öğretmeni 1 Zülfüye AYDIN SARIALTIN B) FİZİKİ İMKANLAR Sıra No Fiziki İmkânın Adı Sayısı Derslik 2 Müdür odası 1 Müdür Yardımcısı odası 1 Beslenme odası 1 TOPLAM ALAN BİNA ALANI BAHÇE ALANI

17 2866 M2 Okul: 330 M M2 C) YERLEŞİM 14 Ç) YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI D) OKULUN BİNA DURUMU: Binanın Özellikleri :Tek katlı olan okulumuz kalorifer ile ısınmaktadır.su ihtiyacını ilçe su şebekesinden karşılamakta, elektrik ile aydınlanmakta, kanalizasyonu ilçe kanalizasyonuna bağlı bulunmaktadır. Dersaneler: 2 derslikli Laboratuar: Yok Okul ve Sınıf Kitaplıkları : Sınıflarda 2 tane kitaplık var Atelye Durumu:Yok Depo, ambar ve arşiv: Ambar ve arşiv yok, mutfak depo olarak kullanılmaktadır. Spor Salonu: Yok İdare Odaları : 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı odası var. Diğer Sosyal Faaliyetler İçin Ayrılmış Olan Yerler : Yok Daktilografi Salonu, Revir : Yok Bahçenin Alanı, Ağaçlandırılması ve Çiçeklendirilmesi Çalışmaları, Korunması: 2008 yılı bahar aylarında okul bahçemizin ağaçlandırılması yapılmıştır. Ancak bahçemizin düzenlemeye ihtiyacı vardır. Beslenme Salonu: 1 tane oyun odası olarak da kullanılmaktadır.

18 Eğitimöğretim yılı Okul Öncesinden faydalanmış Öğrenci Sayıları E) TEKNOLOJİK ALTYAPI: Amaç için teknoloji, daha iyi teknoloji... Okulumuzun Internet erişimi vardır. Müdür odasında ve sınıflarda bilgisayar mevcut fakat internet erişimi sadece müdür odasında bulunmaktadır. Öğrenme ortamında çoklukla bilgisayar ortamında hazırlanmış dokümanlar kullanılmaktadır.bu bakımdan bilgisayar ortamında hazırlanmış doküman kullanma konusunda daha fazla gelişime ihtiyaç vardır. Okulumuzun bir fotokopi makinesi ve yazıcısı bulunmaktadır F) OKULUN GELİŞİM POLİTİKALARI Yeni bir geleceğe, ama birlikte... Eğitimde başarıyı etkileyen en önemli unsurun, öğrenme ortamlarının öğrenmeye uygun bulunuşluk düzeyi olduğu ilke olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan gelişim politikalarının özünü öğrenme ortamlarını geliştirme faaliyetleri oluşturmaktadır. Teknolojik gelişime paralel olarak eğitimde kalitenin artırılmasına daha fazla katkı sağlamak amacıyla öğretmenlerin gelişimine önem verilmektedir. Kendini klasik öğretmenliğin sınırları içine hapsetmiş, oksijenini geçmişten alan tecrübe tutkunu öğretmenlerin dirençlerinin kırılmasına, bilgilendirilip yüreklendirilmesine çalışılmaktadır.

19 Öte yandan veli ve öğrencilerin beklentilerinin yükseltilmesi için gayret edilmekte, verilen hizmetlerin yeterli görülmemesi halinde istek ve şikâyetlerin iletilmesi istenilmektedir. Bugün öğretmenlerle birlikte veli ve öğrencilerin de eğitimde teknolojik gelişmeyi bir ihtiyaç olarak görmeye başladıkları memnuniyetle gözlemlenmektedir. Bu iyimserliğe rağmen bu imkânlardan yararlanma konusunda öğretmenlerin hepsinin aynı derecede istekli ve başarılı olmadığı aşikârdır. Velilerin de hepsi katılımcı görünmemektedir. Yakın bir gelecekte bu eksiklerin de giderilmesi için gerekli çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Başta veliler olmak üzere çevredeki kurum ve kuruluşların da okulun amaçlarına katılım ve desteklerini sağlamak için yeni gelişim politikaları üretmek gerekmektedir. G)PERSONEL PERFORMANSI Öğretmen Performansı: Klasik öğretmen mi, popüler öğretmen mi? Okulumuzun genel olarak genç ve dinamik bir kadrosu vardır. Bu kadronun en belirgin özelliği, ayrıştırıcı özelliklerini okul dışında bırakarak, okulun amaçları etrafında birleşen ve bu amaçların gerektirdiği etkinliklere katılan öğretmenlerden oluşmasıdır. Bu kadro içinde, eğitimin akademik yönünün farkına vararak bilgi ve kültürünü yenileyen; yaratıcı, üretken ve girişimci öğretmenlerin bulunması okul vizyonunu besleyen bir zenginliktir. Öğretmenlerin bir kısmının kendini yenileme teknolojiye adaptasyon konusunda sıkıntıları olsa da bu durum genel olarak öğretmenlerin performansını etkileyecek bir olumsuzluk olarak görülmemektedir. Yardımcı Hizmetler Performansı: 16 Okulumuzun kadrolu yardımcı hizmetler personeli bulunmamaktadır.geçici personel bulunmaktadır.okul öncesi kurumların olmazsa olmazı yardımcı anne,hizmetli ve teknik elemanının olmaması en büyük eksiklerdendir.okulun bu alanda performansı düşüktür. Yönetim Performansı: Okul müdürlüğünün vekâleten yürütülmesi yönetim hizmetlerinde çeşitli zorlukların oluşmasına neden olmaktadır. Bina ve çevre düzeni performansı: Okulun bina olarak onarım gerektiren bölümleri bakanlıktan sağlanan ödeneklerle, okul aile birliği ve diğer yardımlarla onarılmaktadır.okulun bahçe düzenlemesi maddi yetersizliklerden dolayı tamamlanamamıştır.

20 Zorluklarımız: Zorluklar bizim en sadık dostlarımızdır. Okul olarak karşılaştığımız en büyük zorluk, mali imkânların yetersizliğidir. Ancak bu zorlukları okulumuzun gelişimini engelleyecek unsurlar olarak görmüyoruz. 3)OKULUN KURULUŞ AMACI : Nazımiye Anaokulu nun kuruluş amacı;okul öncesinin yaygınlaştırılması,eğitim ve öğretimin temel taşı olduğunun,okul öncesi eğitim almış bireylerin bir adım önde olduklarını benimsetilmesidir. 3.1)KURUMUN MEVCUT MİSYONU Öğrencilerin; bilgili, becerili, öz güvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,iş birliği ve ekip çalışmalarına uyumlu bireyler olmalarını sağlamaktır. 3.2)KURUMUN MEVCUT VİZYONU Öğrencileri bir üst eğitim-öğretim kademesine uyum sağlayacak,çok yönlü, yaratıcı,analitik düşünebilen,öz bakım becerileri kazanmış,çevre bilinci gelişmiş.paylaşmayı bilen, bireyler olarak yetiştirmektir. 4) FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ: FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet- 1 Eğitim Hizmeti Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulanması Öğrenci Dosyası ve Gelişim Raporu Katılım Belgesi Bilgi Yaprakları- Broşürler-Haber FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Başvuru Kayıt - Nakil İşlemleri Devam-devamsızlık Gelişim Raporu Katılım Belgesi Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği Okul Çevre İlişkileri Fiziksel Yapının

21 Mektupları Aile Eğitimleri Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Törenler Geziler Tiyatro Ev ziyaretleri Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri Düzenlenmesi Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasıyla İlgili Hizmetler Personel İşleri Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları EĞİTİM ETKİNLİKLERİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi merkezleri dramatik oyun merkezi evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap, blok, müzik, kukla, eğitici oyuncak merkezler ile amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen geçici ilgi merkezleri içermektedir. Serbest zaman içinde sanat etkinlikleri de yapılmaktadır. Bu etkinlikler yoğurma maddeleri, kağıt çalışmaları, boya çalışmaları ve kolaj gibi çalışmalardan oluşmaktadır. TÜRKÇE Türkçe etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, hikaye anlatma teknikleri (tepegöz, projeksiyon, kukla, slayt, şimşek kart, pazen tahta, film şeridi), okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Türkçe etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır. OYUN VE HAREKET Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanmaktadır. Ancak, programda yer alan psikomotor alandaki amaçlara ulaşmak için özellikle planlanmış beden eğitimi çalışmalarının (hareket gelişimi) yapılmasına da önem verilmektedir. Bu çalışmalar beden koordinasyonu, denge, hız, güç vb. etkinlikleri içermektedir. 18 MÜZİK Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan diğer etkinlikler sırasında da kullanılabilen etkinliklerdir.ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans,müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı etkinliklerini içermektedir. FEN VE DOĞA

22 Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; Deneyler, Araçları tanıma ve kullanma Çeşitli çalışma yöntem ve tekniklerini kullanma, Keşifler, icatlar, Mutfak çalışmaları, Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, Koleksiyonlar, İlgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma, Başvuru kitaplarını, diğer kitapları ve dergileri inceleme, Fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, Belgesel vb. izleme gibi çalışmalardan oluşmaktadır. OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır.. Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır. Görsel algılama çalışmaları 1. El-göz koordinasyonu 2. Şekil-zemin ayrımı 3. Şekil sabitliği 4. Mekânda konum 5. Mekânsal ilişkiler İşitsel algı çalışmaları ( Fonolojik duyarlılık ) 1. Dinleme 2. Konuşma 3. Sesleri ayırt etme 4. Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme. Dikkat ve bellek çalışmaları Temel kavram çalışmaları Problem çözme çalışmaları El becerisi çalışmaları Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb. Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları DRAMA 19

23 Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur. ALAN GEZİLERİ Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihî bir binası, müzesi, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, fabrika,pazar,manav vb. olabilir. Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli çevre gezileri yapılmaktadır. 15 SANAT Sanat çalışmaları gün içinde çeşitli formlarda çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak d kullanılmaktadır. Sanat çalışmalarından eğitim programındaki amaç ve kazanımlara ulaşmada teknik olarak da yararlanılmaktadır. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılabilecek çalışmalar vardır. Bu çalışmaların günlük plan içinde yer alması beklenir. Sanat çalışmaları yalnızca serbest zamanda yapılan etkinlikler değildir. Bazen tek başına bir sanat çalışması yapılabildiği gibi bazen de diğer etkinliklerin tamamlayıcısı olarak yapılmaktadır. AİLE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ Aile Eğitim Etkinlikleri çocuk sağlığı, gelişim, davranış yönetimi, iletişim, beslenme, ruh sağlığı gibi konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı çalışmalardır. Okulumuzda çalışmalara başlamadan önce ailelerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile yazılı form verilir. Bu formların analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre hangi konunun hangi etkinlik yoluyla ve ne zaman yapılacağı planlanmaktadır. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen etkinlikler yapılmaktadır. Eğitim toplantıları Konferanslar Eğitim Panoları Bireysel Görüşmeler Ailelerin etkinliklere katılımlarını belirlemek için ailelerimize öncelikle Ebeveyn Katılım Formu uygulanır. Katılım Formlarının analizi sonrasında çalışmalara sürekli katılmak isteyen ebeveynler için katılım yapabilecekleri etkinlikler için katılım planları oluşturularak kendilerine bildirilmektedir. Nazımiye Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 3-6 Yaş Aile Eğitim Programı (anneler için) düzenlenmektedir. SOSYAL ETKİNLİKLER Okulumuz bünyesinde düzenlenen sosyal etkinlikler aşağıda belirtilmiştir. Tiyatro gezileri Eğitim gezileri (Kurum gezileri vb) 23 Nisan Çocuk Şenliği Yıl sonu Programı

24 4.1)PAYDAŞ ANALİZİ: Paydaşların Belirlenmesi: 2 PAYDAŞ LİSTESİ PAYDAŞ ADI NEDEN PAYDAŞ İÇ-DIŞ Bakanlık Eğitimi mevzuat ile yönlendirme Dış Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Eğitim ve donatım aracı tahsisi İç Hizmet içi Eğitim Dairesi Öğretmenlerin mesleki alanda yetiştirilmesi Dış Bütçe Dairesi Başkanlığı Ödenek tahsisi İç İl Milli Eğitim Müdürlüğü İdari konularda iş birliği ve destek İç Okul yöneticileri Yetki ve organizasyon İç Ders Öğretmenleri Eğitim ve öğretimin niteliği İç RAM Öğrenciye rehberlik İç Hizmetli Yardımcı hizmetler İç Öğrenciler Hizmetten yararlanan İç Okul-Aile Birliği Hizmetten yararlanan İç Mezunlarımız Okulun vizyon yansıması Dış Velilerimiz Tedarikçi İç Belediye Başkanlığı Çevre hizmetlerine destek Dış Emniyet teşkilatı Okul çevresinin güvenliğinin sağlanması Dış İlköğretim Okulları Tedarikçi Dış 17-Veli ve öğrenciler Müşterimiz Dış 18-Sağlık ocağı Öğrencilerin sağlığının korunması Dış 19-Yardımsever kişi ve kuruluşlar Maddi yardım ve destekte bulunma Dış

25 21 4.2)KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ ( SWOT ANALİZİ ) 4.2.1)KURUM İÇİ ANALİZ ) GÜÇLÜ YÖNLER Demokratik, şeffaf ve eleştiriye açık okul ortamının olması. Güvenli okul ortamının olması. İlçedeki tek okul öncesi kurum olması. Öğretmenlere güven duyulması. İlçe Milli Eğitim müdürünün her konuda yardımcı ve destek oluşu. Okul yönetiminin her konuda öğretmeni desteklemesi. Okul müdürünün sorunlara pratik çözümler getirmesi ve bunları uygulaması. Öğretmenlerin memnuniyet düzeyinin yüksekliği. Öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilenmesi. Okuldaki yardımcı personelin özverili çalışması. Okulun sürekli temiz tutulması. Günlük durum ve aylık süreç toplantılarının zamanında tam katılımla yapılması. Okulun fiziki kapasitesinin yeterli olması ) ZAYIF YÖNLER Ders araç-gereçlerinin eksikliği. Sınıflardaki kitapların yetersiz ve çocukların gelişimine uygun olmaması. Okul bahçesi gibi ders dışı kullanım alanlarının yeterli donanımdan yoksun oluşu. Yardımcı personelin geçici olması. Okulun personel eksikliği bulunması.(memur,hizmetli ) Maddi yetersizlikler. Öğretmenlerimizin bilgisayar kullanımının zayıf olması. Okulun slayt gösterisi yapacak teknik araçların olmaması (projeksiyon vb) Kadrolu elemanının olmaması )ÇEVRE ANALİZİ ) FIRSATLAR Okulun ilçedeki tek okul öncesi kurum olması. Okulun binasının eğitime el verişli olması. İlçede okul öncesi eğitime önem verilmesi. İdareci, öğretmen ve yardımcı personelimizin uyumlu ve iş birliği içinde olması ) TEHDİTLER

26 Fiziki eksikleri giderecek mali kaynakların yetersizliği. Velilerin ekonomik düzeylerinin düşük olması. İlçenin göç vermesi. Her geçen yıl öğrenci sayısının düşmesi. Her öğrenci velisinin yeteri düzeyde ilgili olmaması. 22 5)GELECEĞE BAKIŞ 5.1)MİSYONUMUZ Öğrencilerimizin; Öğrencilerimizi sorgulayarak öğrenen, farkındalık sahibi, bilgili, becerili, öz güvenli,paylaşmayı bilen,vatan ve millet sevgisi dolu bireyler olarak yetişmelerini, Çevresi ile iyi ve olumlu ilişki kuracak davranışları kazanmalarını, Olaylara çok yönlü ve yaratıcı bakabilmelerini, Çağın gerekli ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi en azından tanımalarını sağlamaktır. 5.2)VİZYONUMUZ Okul öncesi eğitimin önemini kavratmak, 4-6 grubundaki çocukların okul öncesi eğitimi almalarını sağlamak,

27 Okul-aile iletişimini en üst seviyeye çıkarmak, Eğitimde teknolojiden daha çok yaralanılmasını sağlamak, İlerideki yıllarda okul öncesi eğitim alan öğrencilerle,almayan öğrenciler arasındaki farkı ortaya koymak, Öğretmen, öğrenci,yönetim anlayışı,eğitim anlayışı ile örnek bir kurum olmak. 6)İLKELER ve DEĞERLER BİLDİRİMİ )İLKELERİMİZ Bilimsel bilgi ve akademik kültüre uygunluk, Eğitimin olmazsa olmazı sevgi ve ilgi Takım çalışması, uygar olmanın göstergesidir Sürekli ve sağlıklı iletişim, kurum kültürünün özünü oluşturur Katılım ve sorumluluk bir arada değerlendirilir Değişim ve yenilik, düşünce ve tutumda gözlemlenir Açıklık ve erişilebilirlik Hesap verebilirlik Beyana dayalı güven Toplumsal sorumluluk Vatan sevgisi 6.2)TEMEL DEĞERLERİMİZ Temel görevimiz; Öğrencileri, hayata ve bir üst eğitim kademesine hazırlamak. Öğrenci merkezli etkili bir okul anlayışı benimsemek. Öğrencilere, topluma kolay ve sağlıklı uyum sağlayabilen davranışlar vermek. Türkçeyi etkili bir biçimde kullanmalarını sağlayarak sözlü ifade yeteneği kazandırmak. Aile, ulus, yurt sevgisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmek. Beden, zihin, ruh ve duygu yönlerinden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmek. Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, yapıcı, mantıklı ve analitik düşünme becerileri kazandırmak. Öğrencilerde, çevre koruma bilinci gelişmiş, doğal güzelliklere ve sanat eserlerine karşı ilgi farkındalığı oluşturmak. Yönetici, öğretmen, veli, personel, sivil toplum örgütleri ve öğrencilerin iş birliği ile okulu, çevrede ve bölgede model yapma inancıyla çalışmak. Nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.

28 7)TEMA,STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER: STRATEJİK AMAÇ: 1.Okul öncesinde okullaşma oranını artırmak. HEDEFLER: 1. Okullaşma oranını artırmak için ev ziyaretlerine ağırlık verilecektir. 2: Okul öncesinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için şenlikler vb. düzenlenmesi. STRATEJİK AMAÇ : 2: Okul aile işbirliğini sağlamak HEDEFLER: 1: Etkinliklere aileleri de dahil ederek farkındalığı arttırılacaktır. 2: Ev ödevleri ile velileri okulda yapılanlardan haberdar edilecektir. 3: Aile katılım çalışmalarına ağırlık verilecektir. 4: Veli toplantılarına ağırlık verilecektir. STRATEJİK AMAÇ : 24 3: Öğretmenlerin bilgi ve donanımlarını artırmak. HEDEFLER: 1: Öğretmenler yurt içindeki kurs ve seminerlere katılmaları için teşvik edileceklerdir. 2: Teknolojik araçların (bilgisayar vb.) kullanım becerilerini geliştirmeleri konusunda teşvik edileceklerdir.

29 STRATEJİK AMAÇ : NAZIMİYE ANAOKULU STRATEJİK PLANI 4: Eğitimde farklı yöntem- teknikler kullanmak. HEDEFLER: 1 : 2015 yılı itibariyle okulumuzda olmayan projeksiyon makinesi veya tepegöz temin edilecektir. 2: Gelişen ve değişen yöntem ve teknikleri takip etmeleri uygulamaları için öğretmenler teşvik edileceklerdir. STRATEJİK AMAÇ : 25 5 : Çocuklara çevre bilinci kazandırmak. HEDEFLER: 1 : Okulumuza geri dönüşüm kutusu temin edilecektir. 2 : Çöpleri geri dönüşüm kumbarasında toplanacaktır. 3: Çevre bilinci çevre gezileri ve sınıf içi etkinlik ve proje çalışmalarıyla desteklenecektir. STRATEJİK AMAÇ : 6: Okulun bahçe bakımını ve onarımını yaptırmak. HEDEFLER: 1 : 2015 yılında okul bahçesine fidan ve çiçek dikilecektir. 2: Okulun arka bahçesi temizlenip çocukların faydalanabileceği bir hale getirilecektir. STRATEJİK AMAÇ : 7 : Okulun gelişim hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayabilmek için okul imkânlarını geliştirmek. HEDEFLER: 1 : Okulun onarım istek ve ihtiyaçları ödenek isteği ile karşılanacaktır.

30 2 : Mahalli kuruluşlarla yardımsever insanların yardımı istenecektir, 3 : Okul-Aile Birliği aracılığıyla okul gelirleri artırılacaktır, 4 : Onarım ve donatım işlerinde destekleyici yardımından yararlanılacaktır. STRATEJİK AMAÇ : 8: Okul bina, bahçe ve çevresinin temiz ve bakımlı olmasını sağlamak. HEDEFLER: 1 : Okulun sürekli temiz ve bakımlı olması sağlanacaktır. 2: 2015 yılında okulun dış cephesine çeşitli resimler yapılacaktır. 3 : 2015 yılında bahçe bakımı için belediye ile görüşülerek personel görevlendirilmesi istenecektir. STRATEJİK AMAÇ : 26 9: Okul geleneklerini geliştirmek. HEDEFLER: 1 : Her yıl okul içi ve dışı ilişki ve iletişimi güçlendirici etkinlikler düzenlenecektir. 2: Her yıl bahar şenliği düzenlenecektir. 3: Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenecektir.( 23 Nisan,anneler günü,yılsonu şenliği vb.) STRATEJİK AMAÇ : 10 : Okul kitaplığının zenginleştirilmesi. HEDEFLER: 1 : Her yıl okul kitaplığına kitap kazandırılacaktır. 2 : Öğrencilerin seviyesine uygun kitap temin edilecektir. 3. Yayınevleri ile iletişime geçerek kitap temin edilecektir. STRATEJİK AMAÇ :

31 11:Okula kırtasiye ve oyuncak temin etmek. HEDEFLER: 1:Diğer okul ve sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçilerek okula oyuncak ve kırtasiye malzemesi temin edilecektir. 2:Yardımsever insanlardan bağış toplanacaktır. 27 8) MALİYETLENDİRME 5.1) MALİYET TABLOSU AMAÇLAR AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ TOPLAM

32 9)İZLEME VE DEĞERLENDİRME: İzleme ve Değerlendirme Esasları: İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır: Her yılın başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Her çalışma yılı veya dönemi için veya faaliyet için bir eylem planı hazırlanacaktır Sorumlu kişi veya ekipler her dönem rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir Çalışmalarda verilerin kullanılması sağlanacaktır Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir 28 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURUL EKİBİ İMZA SİRKÜLERİ Adı Soyadı Görevi İmza Sıra No 1 TÜLAY YILDIZ KARATAŞ OKUL MÜDÜRÜ V. 2 ZÜLFÜYE AYDIN SARIALTIN OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ 3 HİLAL YÜKSEL OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ 4 Necla FİDAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Sevda DOĞAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI

33 6 Sebahat ÇİÇEK ÖĞRENCİ VELİSİ

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA ESER İMAM HATİP ORTAOKULU TORBALI En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI 0 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ İLÇESİ OKUL/KURUM ADI : BALIKESİR : Bandırma : (748900) Şehit Öğretmen Mustafa

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu

T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu 2014/2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İstanbul/Kartal 11.02.2015 I.BÖLÜM A)OKULUN ADI: Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu B)ADRESİ : Atalar

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2015 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ BAKIRKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01.09.2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU

STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU 2012-2016 STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU 2012, PATNOS T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET İLKOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI PATNOS 2012 Çalışmadan, yorulmadan,

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY EK-8 de belirtilmiş olan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 215219 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C.

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C. BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI e-mail:742548@meb.k12.tr T.C. BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu Müdürlüğü

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu Müdürlüğü T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu Müdürlüğü ŞEHİT POLİS İBRAHİM SEVER İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Brifing Dosyası Aralık 2016 İÇİNDEKİLER Bilgiler Sayfa Numarası Kurum Bilgileri 1. Bölüm Genel Bilgiler 1 Arsa Bina Bilgileri 1 Eğitim

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI OKUL BİNASI PANSİYON BİNASI Şehitkâmil Belediyesi Kız Anadolu İmam

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI 1 BİR YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN TOHUM EK,ON YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN AĞAÇ DİK;AMA YÜZYIL

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ ANKARA EYLÜL 2007 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. Beylikdüzü KAYMAKAMLIĞI Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İnci Anaokulu. Müdürlüğü STRATEJİK PLANI.

T.C. Beylikdüzü KAYMAKAMLIĞI Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İnci Anaokulu. Müdürlüğü STRATEJİK PLANI. T.C. Beylikdüzü KAYMAKAMLIĞI Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnci Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI İnci Anaokulu İNCİ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır.

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : AYDIN İLÇESİ : GERMENCİK ADI : BOZKÖY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozköy İlkokulu B- KURUM KODU : 719987 C- TELEFONU : ( 0256 ) 5761093

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 BRİFİNG DOSYASI BRİFİNG DOSYASI İLİ : KARAMAN İLÇESİ : MERKEZ OKULUN ADI : BOZKANDAK ORTAOKULU 1 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozkandak Ortaokulu B- KURUM KODU : 750500

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı