Kullanım (Montaj) Klavuzu REFUsol 08K... 23K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım (Montaj) Klavuzu REFUsol 08K... 23K"

Transkript

1 Pos: 2 /Inverter Manuals/Ei ngangsteil/ti tel blätter /Titel blatt R @ 1 Pos: 3 /Inverter Manuals/Eingangsteil/Rechtliche Hinweise vor @ 1 Kullanım (Montaj) Klavuzu REFUsol 08K... 23K Türkçe REFU Elektronik GmbH No , Version

2 Pos: 3 /Inverter Manuals/Ei ngangsteil/r echtliche Hinweise vor @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalt1 === Pos: 5 /g emei nsame D okumente/t able of @ 1 Copyright Bu el kitabı ve içindeki bilgiler REFU Elektronik GmbH. şirketinin fikri mülkiyetindedir. REFU Elektronik GmbH şirketinin yazılı izni olmadan bu el kitabı hiçbir şekilde tekrar oluşturulamaz veya kopyalanamaz. Bu el kitabının yetki dışında kullanılması yasaktır. Copyright 2017 REFU Elektronik GmbH. Tüm hakları saklıdır. Sorumluluktan feragat ve sınırlı sorumluluk Bu kullanım kılavuzundaki uyarıların dikkate alınmaması veya amacının dışında kullanılması sonucunda oluşan hasarlar için REFUsol sorumluluk kabul etmemektedir. Kurulumdan ve işletime almadan önce kullanım, bakım ve güvenlik uyarıları okunmalı ve dikkate alınmalıdır. Kurulum, işletime alma ve güvenlik kontrolü gibi işlemler bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Bu cihazın kusursuz ve güvenli çalıştırılması için doğru nakliye, depolama, montaj, kurulum yapılmalı ve cihaz doğru kullanılmalı ve bakımı itinalı yapılmalıdır. Sadece üreticinin izin verdiği aksesuar ve yedek parçalar kullanın. Cihaz üzerinde teknik değişiklikler yapmak yasaktır. UYARI Sistemin kullanıldığı ülkedeki güvenlik talimatları ve düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. Ürün dokümanlarında belirtilen çevre koşullarına, teknik ölçüm verilerine ve şebeke işletmecisinin bağlantı koşullarına riayet edilmelidir. Avrupa ülkeleri için invertör kullanımında geçerli AB yönergeleri dikkate alınmalıdır. Teknik veriler, ölçüm, bağlantı ve kurulum koşulları ürün dokümanlarında mevcuttur ve bunlara mutlaka riayet edilmelidir. Zor kullanmaya ve doğal afetlere bağlı hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Ticari markalar REFUsol REFU Elektronik GmbH şirketinin tescilli markasıdır. Windows Microsoft Corporation'ın kayıtlı bir ticari markasıdır. Müşterilerden geri bildirimler REFU Elektronik GmbH'nin teknik redaksiyon ekibi, bu el kitabını büyük bir itinayla gelişim tabanlı doküman tasarım prensiplerini esas alarak geliştirmiştir. İyileştirme önerilerine her zaman açığız. Bu kullanım kılavuzunun içeriği, yapısı veya formatı hakkında tavsiyelerinizi lütfen şu adrese gönderin: 2 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

3 Içindekiler Copyright... 2 Sorumluluktan feragat ve sınırlı sorumluluk... 2 Ticari markalar... 2 Müşterilerden geri bildirimler Bu kullanım kılavuzu hakkında Semboller ve metinler Uyarılar Bir uyarının yapısı Uyarı sınıfları Uyarılar Güvenlik uyarıları Amacına uygun kullanım Personelin niteliği Yanlış kullanımdan kaynaklanan riskler Elektrikli parçalara dokunmaya karşı koruma Sıcak parçalara dokunmaya karşı koruma Kullanım ve montaj esnasında koruma İlk kullanımdan önce dikkate alın İnvertörde bulunan ilave semboller ve uyarılar Tasfiye Cihazın açıklaması Alt yapı şartları Özellikler REFUsol 08K... 23K Cihazın dış ölçüleri Blok devre şemaları REFUsol 08K... 23K DC bağlantısı Kumanda alanı Entegre veri kaydedicisi Kurulum Montaj yerine ilişkin talepler Taşıma Depolama Teslimat kapsamını kontrol etme Cihazı ambalajından çıkarma Montaj Cihaz bağlantıları Topraklama FI koruması Elektrik şebekesi bağlantısı Şebeke besleme hattı REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 3

4 Birlikte gönderilen şebeke bağlantı fişinin montajı Şebeke empedansı FV jeneratörü DC bağlantısı DC bağlantı kablosu Sunclix bağlantı fişinin bağlanması Kabloları bağlama Konektörün ayrılması Kablonun çözülmesi Port bağlantısı RS Ethernet portu bağlantısı İşletime alma Cihazın açılması Ülke kodu ve menü dili ayarı Ülke kodunun / şebeke yönergesinin ayarlanması Ülke kodunun kabul edilmesi Cihazın başlatılması Kumanda alanı Temel ekran Grafik göstergesi Verim verileri göstergesi Standart verim verileri göstergesi Standart giriş Menü yapısı Yapılandırma Menü dilini değiştirme Çıkış gücünün azaltılması REFUlog portalı ile sistem denetimi REFUset Bilgisayar konfigürasyon aracı Ethernet üzerinden iletişim DHCP üzerinden otomatik ayar Manuel ayar RS485 üzerinden iletişim Portal denetimi Konfig gönderimi Portal test fonksiyonu Hata düzeltme Oto test - hata mesajı Kısa süreli kesinti Arızalar Arızanın onaylanması Arıza mesajları listesi Opsiyonlar 52 4 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

5 Pos: 6 /Inverter Manuals/Zu di eser Bedienungsanlei Işınım ve sıcaklık sensörü İnvertör SENSOR girişi pin yerleşimi Si-13TC-T-K tipi sensörün kablo yerleşimi Soketin montajı Sensörü invertöre bağlama Konfigürasyon Harici kapatma sinyali Genel bakış Fonksiyon Konfigürasyonlar Konfigürasyon Bakım İnvertör Teknik bilgiler İnvertör Sensör Sertifikalar İletişim 64 REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 5

6 1 Bu kullanım kılavuzu hakkında Bu kullanım kılavuzu ürünün bir parçasıdır. Ürünü kurmadan ve kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Ürünün tüm çalışma ömrü boyunca kullanım kılavuzunu cihazda erişilebilir bir yerde muhafaza edin. Cihazın gelecekteki tüm kullanıcılarının kullanım kılavuzuna erişmesini sağlayın. Cihaz, arıza düzeltme ve opsiyonlar hakkında diğer bilgiler için: 1.1 Semboller ve metinler Şart Eylem talimatı tek adım 1. Eylem talimatı çok adım Listeleme Vurgulama Vurgulama bir metin içinde Sonuç 1.2 Uyarılar Bir uyarının yapısı Tehlikenin türü ve kaynağı burada açıklanır. UYARI KELİMESİ Burada tehlikeden kaçınmaya yönelik tedbirler bulunur. Örnek Cihazı açarken yüksek iletim akımından dolayı ölüm veya ağır yaralanma riski. TEHLİKE Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama bağlantısını oluşturun. 6 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

7 Pos: 7 /Inverter Manuals/Sicher heitshinweise/ei nleitung/sicher hei tshi Uyarı sınıfları Üç uyarı sınıfı vardır: TEHLİKE "TEHLİKE", dikkate alınmadığı takdirde doğrudan ölüme veya ağır yaralanmalara yol açan bir güvenlik uyarısını temsil eder. UYARI "İKAZ", dikkate alınmadığı takdirde ölüme veya ağır yaralanmalara yol açabilen bir güvenlik uyarısını temsil eder! DİKKAT "DİKKAT", dikkate alınmadığı takdirde maddi hasarlara veya hafif yaralanmalara yol açabilen bir güvenlik uyarısını temsil eder! 1.3 Uyarılar Uyarı Bir uyarı, sistemin optimum ve ekonomik kullanımı için önemli olan bilgiler içerir. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 7

8 Pos: 8 /Inverter Manuals/Sicher heitshinweise/besti mmungsgemäß e Ver 1 Pos: 9 /Inverter Manuals/Sicher heitshinweise/qualifi kati on des 1 Pos: 10 /Inverter M anuals/sicher heitshi nweise/gefahren durch falschen Güvenlik uyarıları 2.1 Amacına uygun kullanım Dizi invertör REFUsol 08K... 23K (bu kullanım kılavuzunda invertör de denmektedir), FV jeneratörü (fotovoltaik modül) tarafından oluşturan doğru akımı alternatif akıma çeviren ve bu akımı resmi elektrik şebekesine ileten bir güneş enerjisi invertörüdür. İnvertör en son teknik kurallara ve standartlara göre ve geçerli AB yönergelerine uygun olarak imal edilmiştir. İnvertör IP65 koruma sınıfına uygundur ve hem kapalı alanda, hem de açık alanda kullanılabilir. Bunların haricindeki her kullanım, amacının dışında kullanımdır. Bundan kaynaklanabilecek zararlardan üretici sorumlu değildir. 2.2 Personelin niteliği Bu kılavuzun hedef kitlesi, mesleki eğitimi, bilgileri ve deneyimleri ile kendisine verilen işleri değerlendirebilen ve olası tehlikeleri algılayabilen, ilgili talimatların bilincine ermiş uzmanlardır. Elektrik çalışmaları sadece elektrikçiler tarafından yapılabilir. Sadece uygun mesleki eğitim almış nitelikli personel bu invertör üzerinde çalışabilir. Personel, ürünün montajı, kurulumu, bakımı ve çalıştırılması ve de iş emniyeti ve güvenlik düzenlemeleri hakkında eğitim almışsa nitelikli olarak kabul edilir. 2.3 Yanlış kullanımdan kaynaklanan riskler Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike Cihaz yalnızca elektrikçiler tarafından kurulabilir ve bakımı yapılabilir. IEC 61730'e uygun sadece A sınıfı modüller kullanılabilir. FV jeneratörü toprak potansiyelsiz olmalıdır. FV jeneratörü, invertörün teknik verilerine uygun olmalıdır. TEHLİKE DC fişlerini takmadan veya çıkarmadan önce her zaman DC şalterini açın. Her şebeke bağlantı kablosu uygun bir koruma şalteriyle donatılmış olmalıdır. İnvertör ile koruma şalteri arasında kesinlikle bir tüketici bağlanmamalıdır. Kapatma düzeneklerine olan erişim daima açık tutulmalıdır. Kurulum ve işletime alma işlemi doğru biçimde yapılmalıdır. 8 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

9 Pos: 11 /Inverter M anuals/sicher heitshi nweise/schutz vor Ber ühr en el ektrischer Teil 1 Pos: 12 /Inverter M anuals/sicher heitshi nweise/schutz vor Ber ühr en heißer Teil 1 Pos: 13 /Inverter M anuals/sicher heitshi nweise/schutz bei H andhabung und 1 Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike Cihaz kapatıldıktan sonra bile cihazın içinde yüksek voltaj bulunabilir. TEHLİKE İnvertörü açmayın. Deşarj süresi en az 15 dakikadır. Yüksek iletim akımından dolayı hayati tehlike TEHLİKE Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama bağlantısını oluşturun! 2.4 Elektrikli parçalara dokunmaya karşı koruma Yüksek elektrik voltajından dolayı ölüm tehlikesi, yaralanma riski İnvertörü sadece mesleki eğitimli teknik personel kurabilir. Kurulum elemanı ayrıca yetkili enerji tedarik şirketi tarafından onaylı olmalıdır. Yüksek akım sistemlerinde çalışmaya ilişkin genel kurulum ve güvenlik talimatlarına riayet edilmelidir. TEHLİKE Açmadan önce fişlerin yerine sıkı oturduğu kontrol edilmelidir. DC fişlerini takmadan veya çıkarmadan önce her zaman FV jeneratörüne olan bağlantıyı ayırın. AC şebekesinde çalışırken şebeke besleme hattı voltajsız duruma getirilmeli ve tekrar açılmaya karşı emniyete alınmalıdır. 2.5 Sıcak parçalara dokunmaya karşı koruma Cihaz gövdesindeki sıcak yüzeylerden dolayı yanma tehlikesi mevcuttur. Gövdenin üst kısmı ve soğutma gövdesi 45 C'lik bir ortam sıcaklığında 75 C'yi aşan yüzey sıcaklıklarına sahip olabilir. DİKKAT Sıcak ısı kaynaklarının yakınında gövde yüzeyine dokunmayın. Cihazın yüzeyine dokunmadan önce cihazı 15 dakika soğutun. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 9

10 Pos: 14 /Inverter M anuals/sicher heitshi nweise/vor der Inbetri ebnahme 1 Pos: 15 /Inverter M anuals/sicher heitshi nweise/warnhinweise i m oder am Kullanım ve montaj esnasında koruma Uygunsuz kullanım durumunda ezilme, sıkışma, kesme, darbe ve kaldırma nedeniyle yaralanma riski mevcuttur. UYARI İnvertörün ağırlığı maks. 38,4 kg olabilir! Kullanım ve montaja ilişkin genel kurulum ve güvenlik talimatlarına riayet edilmelidir. Uygun montaj ve nakliye düzenekleri kullanın. Uygun önlemler alarak sıkışmaları ve ezilmeleri önleyin. Yalnızca uygun aletler kullanın. Özel aletleri ancak öngörülmüşse kullanın. Kaldırma düzeneklerini ve takımları doğru kullanın. Gerekirse uygun koruyucu ekipman (örneğin koruyucu gözlükler, koruyucu ayakkabılar, koruyucu eldivenler) kullanın. Asla asılı bulunan yüklerin altında durmayın. Kayma riskinden dolayı yerdeki sıvıları derhal temizleyin. 2.7 İlk kullanımdan önce dikkate alın Cihaz şayet Fransa'da kuruluyorsa, cihaza UTE C uyarınca uyarı etiketleri yapıştırılmalıdır. Uyarı etiketleri teslimat kapsamına dahildir. İnvertörün kusursuz ve güvenli çalıştırılması için doğru nakliye, depolama, montaj, kurulum yapılmalı ve cihaz doğru kullanılmalı ve bakımı itinalı yapılmalıdır. Sadece üreticinin izin verdiği aksesuar ve yedek parçalar kullanın. İnvertörün kullanıldığı ülkedeki güvenlik talimatları ve düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. Ürün dokümanlarında belirtilen ortam koşullarına riayet edilmelidir. Sistemin tamamı ulusal düzenlemelere ve güvenlik kurallarına uygun olana kadar sistemin işletime alınması yasaktır. Mevcut uygulama durumu için ulusal EMV talimatına riayet edildiği takdirde çalıştırmaya izin verilmiştir. Ulusal talimatların talep ettiği sınır değerlerine riayet edilmesi sistem veya makine üreticisinin sorumluluğundadır. Avrupa ülkeleri için invertör kullanımında 2014/30/EU sayılı AB yönergesi (EMV yönergesi) dikkate alınmalıdır. Teknik veriler, bağlantı ve kurulum koşulları ürün dokümanlarında mevcuttur ve bunlara mutlaka riayet edilmelidir. İnvertörün kapatılması öncelikle AC tarafında sigorta otomatikleri üzerinden yapılmalıdır. Şayet sonrasında DC tarafında bakım çalışmaları yapılacaksa invertör DC tarafından kapatılmalıdır. Bir geceliğine invertörün kapatılmasına gerek yoktur, çünkü girişte DC voltajı olmadığı anda invertör komple kapanır. Kapatma olmazsa, FV jeneratörü yeterli miktarda voltaj verdiği takdirde invertör sabahları otomatik açılır. Böylece maksimum verim elde edilir. 10 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

11 Pos: 16 /Inverter M anuals/sicher heitshi 1 Pos: 17 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei bung/ü berschrift/gerätebeschr İnvertörde bulunan ilave semboller ve uyarılar Bu sembol, cihaz işletime alınmadan önce kullanıcı el kitabının okunması gerektiğini gösterir. Sıcak yüzey! Gövde çalışırken ısınabilir. Cihazın deşarj süresi 15 dakikadan daha uzun. Her iki besleme kaynağından (şebeke ve FV jeneratörü) ayrılmadan önce bu cihaz üzerinde çalışmayın. WARNING DUAL SUPPLY 2.9 Tasfiye Bulunduğunuz ülkedeki koşullara göre ambalajını ve değiştirilen parçaları imha edin. İnvertör asla ev çöpüne atılmamalıdır! İnvertör, RoHS direktifine uygundur. Cihaz dolayısıyla ev aletlerinin imha edilmek üzere toplanılan yerlere verilebilir. REFU Elektronik GmbH, invertörü tamamen geri almaktadır. Bunun için servise başvurun. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 11

12 Pos: 18 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei bung/vor aussetzungen Infrastr Cihazın açıklaması 3.1 Alt yapı şartları Gerekli ilave işletim gereçleri NS şebekesinde REFUsol 08K 20K MS şebekesinde REFUsol 23K-MV AC ayırma ünitesi Gerekli Gerekli Kaplin şalterli merkezi NA koruması (VDE-AR-N 4105) Sadece 30 kva üzeri sistemlerde gerekli Sadece 30 kva üzeri sistemlerde gerekli NS-/MS ayırma trafosu Gerekli değil Gerekli Altyapı planlaması yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: REFUsol 08K 20K sadece düşük voltaj şebekesinde çalıştırılır. REFUsol 23K-MV sadece orta voltaj şebekesinde çalıştırılır. İnvertörün 5 telli AC şebeke besleme kablosuna uygun bir AC ayırma ünitesi entegre edilmelidir. REFUsol 23K-MV serisi invertörler dahili potansiyel ayrımına sahip değildir. İnvertörler MS şebekesine bağlanırsa, bir ayırma trafosu kullanılmalıdır. Trafo ile invertörler arasına başka işletim gereçleri bağlanmamalıdır. Ayrıca aşağıdaki normlar ve teknik tüzükler dikkate alınmalıdır: IEC IEC IEC BDEW VDN Koruyucu önlemler: Elektrik çarpmasına karşı koruma Koruyucu önlemler - aşırı akımda koruma Elektrikli işletim gereçlerinin, kabloların ve hat sistemlerinin seçimi ve kurulması Teknik yönergeler Teknik yönergeler 12 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

13 Pos: 19 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei bung/m er kmal 1 Pos: 20 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei bung/ger äteauß enmaß 1 REFUsol 23K-MV için aşağıdaki özelliklere sahip bir ayırma trafosu gerekir: Orta voltaj trafosunun özellikleri Nominal güç Çalışma voltajı OS Çalışma voltajı US Frekans Kısa devre voltajı uk Devre grubu Koruma türü REFUsol 23K-MV 23 kva EVU 3 x 460 V PE + N 50/60 Hz EVU Dyn5 veya Dyn11 Dışarıda kullanım IP65 veya yağıştan korunmuş 3.2 Özellikler REFUsol 08K... 23K REFUsol her çalışma aşamasında yüksek verimle çalışan trafosuz, üç fazlı bir fotovoltaik invertördür. Türüne göre bağlantı gücü 8 kw ile 23 kw arasında değişiklik gösterir. Isı dağılması konveksiyonla yapılır, dahili bir sıcaklık denetimi izin verilen ortam sıcaklığı aşıldığında cihazı korur. İnvertör, montaj ve bağlantı işleri için açmaya gerek kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm elektrik bağlantıları yalnızca kilitli fişlerle yapılır. EN 'e uygun entegre DC ayırma şalteri kurulumu kolaylaştırır. İletişim için invertörde RS485 ve Ethernet portları vardır. Aydınlatılmış bir grafik ekran yardımıyla besleme gücünün seyri ve diğer çalışma verileri anlaşılır şekilde gösterilir. Ayrıca ekranın altında bulunan 8 tuşlu bir kumanda alanı mükemmel bir kullanım ve gezinme konforu sağlar. IP65 koruma sınıfına sahip olması sayesinde invertör, direkt güneş ışığına maruz kalmamak kaydıyla açık alana monte edilebilir. Bunun için güneş ışınlarından korunmak amacıyla FV modüllerinin altına montaj yapılabilir. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 13

14 Pos: 21 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei 1 Pos: 22 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei bung/dc-anschl Cihazın dış ölçüleri Şekil 1: Gövde ölçüleri 3.4 Blok devre şemaları REFUsol 08K... 23K Şekil 2: Blok devre şeması REFUsol 08K... 23K 1) Yüksek voltaj koruması DC tip 3 2) Yüksek voltaj koruması AC tip 3 14 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

15 Pos: 24 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei bung/interner D atenl DC bağlantısı Şekil 3: DC bağlantı bölgesi Pos: 23 /Inverter M anuals/ger ätebeschrei Kumanda alanı Ön tarafa entegre edilmiş ve 128x64 piksele sahip grafik ekranla verilerin durumu (örneğin besleme gücü veya verim verileri) gösterilebilir. Giriş, 8 tuşlu kumanda alanıyla yapılır. Tuşa ilk kez basıldığında kumanda alanı aydınlanır ve otomatik olarak tekrar kapanır. Durum LED'leri Şekil 4: Kumanda alanı REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 15

16 Pos: 25 /Inverter M anuals/install ation/ü Entegre veri kaydedicisi İnvertörde, ölçüm verilerini parametreler şeklinde paralel kaydeden dahili bir veri kaydedicisi bulunur. Bellek kapasitesine ulaşıldığında en eski verilerin üzerine kayıt yapılır. Standart konfigürasyonda 16 ölçüm kanalı kaydedilir ve REFUlog web uygulaması üzerinden görülebilir ve değerlendirilebilir. Kayıt döngüsü Kayıt süresi 1 dakika 2,5 Yıl 2 dakika 5 Yıl 5 dakika 12,5 Yıl 10 dakika 25 Yıl 16 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

17 Pos: 26 /Inverter M anuals/install ation/anforderungen an M Kurulum 4.1 Montaj yerine ilişkin talepler Yangın ya da patlamalardan dolayı hayati tehlike İnvertörü patlama riski bulunan bölgelere monte etmeyin. İnvertörü yanıcı maddelerin üzerine monte etmeyin. F30 yangın koruma sınıfına riayet edin. TEHLİKE İnvertörü, kolay tutuşabilir maddelerin bulunduğu bölgelere monte etmeyin. Soğutma gövdesinin soğutma kanallarını asla örtmeyin. Kaza tehlikesi UYARI Kurulum ve servis işleri için cihazlara serbest ve güvenli bir erişim olması gerekir. Montaj yerine ilişkin aşağıdaki taleplere mutlaka riayet edilmelidir: Sadece dik montaja izin verilmiştir, aksi takdirde cihazın soğutulması sağlanamaz (konveksiyon soğutması). İnvertörü doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın. Montaj için sağlam bir duvar veya metal konstrüksiyon gereklidir. Cihazın ağırlığı 38,4 kg olabilir! İlgili inşaat talimatlarına uyulmalıdır. Yanıcı maddelere yeterince mesafe bırakın. Operasyonda birim ısı yayar, çünkü olmayan havalandırmalı uçlu dolapları ve muhafazaları Montaj izin verilmez. Gerekli ısı transferini sağlamak için tavana, duvara ya da komşu cihazlara aşağıdaki asgari mesafeler bırakılmalıdır: REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 17

18 Pos: 27 /Inverter M anuals/install 1 Pos: 28 /Inverter M anuals/install 1 Pos: 29 /Inverter M anuals/install ation/li eferumfang über 1 Şekil 5: Asgari mesafeler Cihaz, ekran göz hizasında bulunduğunda en iyi şekilde kullanılabilir. IP65 koruma sınıfı sayesinde açık alana montaj mümkündür. 4.2 Taşıma İnvertörler temiz, kuru halde ve mümkünse orijinal ambalajın içinde taşınmalıdır. Taşıma sıcaklığı C arasında olmalıdır. Saat başı 20 C'den yüksek sıcaklık farkları olmamalıdır. 4.3 Depolama Cihazlar temiz, kuru bir mekanda ve mümkünse orijinal ambalajın içinde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı C arasında olmalıdır. Saat başı 20 C'den yüksek sıcaklık farkları olmamalıdır. Uyarı İnvertörde elektrolitli kondansatörler bulunuyor. Bunlar 40 C'lik bir depo sıcaklığında maksimum 1 sene boyunca gerilimsiz şekilde depolanabilir. Bir yıllık depolama süresi aşılırsa, invertör sisteminin bağlantısını yapmadan önce servisine başvurun! 18 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

19 Pos: 30 /Inverter M anuals/install ation/gerät Teslimat kapsamını kontrol etme Teslimat kapsamına şunlar dahildir: Güneş enerjisi invertörü REFUsol REFUsol 08K... 23K Duvar braketi Aşağıdaki içeriklere sahip ek paket: o 1 x kontak ünitesi IP67 5 kutuplu VC-TFS5-PEA, şebeke bağlantısı için o 1 x manşon gövde IP67 VC-K-T3-R (10-25) PLOMB, şebeke bağlantısı için o 2 x düz kafalı yıldız cıvata M5x20, cihazı duvar braketine mekanik sabitleme için o Fransa da kurulum için uyarı etiketi, UTE C uyarınca Duvara sabitleme cıvataları teslimat kapsamına dahil değildir. Manşon gövdeyle (IP67 VC-K-T3-R (10-25) PLOMB) kurşun lehim yapmak mümkündür. 4.5 Cihazı ambalajından çıkarma Uyarı Ambalaj açıldıktan sonra oluşan girişlerden/çıkışlardan nem ve kir girebilir. Bu nedenle bağlanacağı zaman cihazı ambalajından çıkarın. Bu talimat dikkate alınmadığı taktirde garanti geçersiz olur! Cihazların ağırlık merkezi üsttedir. Dolayısıyla alt tarafı yukarı gelecek şekilde paketlenir. Paketi açarken cihazın alt tarafı görünür (cihaz bağlantıları). Görülebilir iki yan tutamaktan cihaz paketinden çıkarılabilir. Cihazı paketinden çıkarırken paketleme ızgarası cihaz gövdesinde kalır ve yerin üstüne koymak için kullanılabilir. Bu sayede kapağın zarar görmesi önlenir. Şekil 6: Arka tarafta tutma kulplarının konumu Pos: 31 /Inverter M anuals/install ation/m ontage/ REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 19

20 Pos: 32 /Inverter M anuals/install ation/geräteanschl Montaj Montajdan önce teslimat kapsamını kontrol edin (19 sayfasına bakın). Yaralanma riski veya maddi hasar riski Cihazı asla kapağından tutmayın. Cihazı hareket ettirmek için yalnızca dört tutma kulpunu kullanın. DIKKAT Duvar plakasını sabitlerken maks. 59 kg göz önünde bulundurulmalıdır. Cihazı açmayın. Cihazın açılması garantinin geçersiz olmasına yol açar. Montaj işlemi teslimat kapsamına dahil olan duvar braketiyle yapılır. Şekil 7: Cihaz montajı 1. Deliklerin konumunu işaretlemek için duvar braketinden faydalanılabilir. 2. Dıştaki delikleri kullanarak duvar braketini duvara sabitleyin. Duvar braketinin cıvataları teslimat kapsamına dahil değildir. 6 mm çapında cıvatalar kullanılmalıdır. 3. İnvertörün soğutma kanallarını duvar braketinin kulaklarına yerleştirin. İnvertörü yukarı doğru cihaza dayanana kadar bastırın. Soğutucunun alt kenarını duvar braketine oturtun. Kanal profilinin somunların arkasında sabitlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 4. İnvertörü ekteki cıvatalarla (M5x20) bu somunlarda emniyete alın. Alternatif olarak invertör bir askı kilitle (demir çapı 4 mm) çalınmaya karşı emniyete alınabilir. Duvar braketinin yapısı sayesinde invertör otomatik olarak duvar braketinde merkezlenir. 5. Ekranda yapıştırıcı artıklarının olmaması için ekran korumasını montajdan hemen sonra çıkarın. 20 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

21 Pos: 33 /Inverter M anuals/install Cihaz bağlantıları Aşağıdaki gösterimde, cihazın alt tarafındaki invertör bağlantıları gösterilmiştir. Şekil 8: Cihaz bağlantıları REFUsol 08K... 23K Üstten bakıldığında soldan sağa aşağıdaki bağlantılar bulunur: 6 (REFUsol 08K... 23K) çift FV jeneratör bağlantısı RS485 bağlantıları (IN ve OUT) SENSÖR (bağlantı: Işınım ve sıcaklık sensörü, REFUsol WirelessConnect, Outdoor Ethernet Switch, Powercap) Ethernet portu bağlantısı Elektrik şebekesi bağlantısı 4.8 Topraklama Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike. TEHLİKE İnvertör topraklama saplamasına bağlanmalıdır, aksi takdirde potansiyel farkı oluşabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur! İnvertörün ayrıca topraklanması için bağlantı tarafında şebeke bağlantısının altında bir vidalı saplama vardır. Bu topraklama EMV taleplerine riayet edilmesi ve optimum yüksek voltaj koruması için gereklidir. Topraklama için olan kablo kesiti, şebeke besleme kablosunun kesitinden büyük olmalıdır (en az 10 mm²). Ayrıca topraklama kablosu şebeke besleme kablosuna yetercince mesafe bırakarak ve paralel olmayacak şekilde döşenmelidir. Bu vida için izin verilen maksimum tork 10 Nm. Şekil 9: Topraklama saplaması Pos: 34 /Inverter M anuals/install 1 Topraklama saplaması M8 REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 21

22 Pos: 35 /Inverter M anuals/install ation/n FI koruması Şubat 2009'dan beri Almanya'da priz devreleri için 20 A'ya kadar (iç mekanlar), açık alanlarda 32 A'ya kadar RCD (FI şalteri) öngörülmüştür. Uyarı Trafosuz fotovoltaik şebeke besleme invertörleri IEC ve CEI 64-8/7 uyarınca koruma taleplerine uygundur ve A tipi bir kaçak akım koruma şalteriyle (FI, RCD) koruma fonksiyonunda ve invertörün işlemesinde sınırlama olmaksızın çalıştırılabilir. Ölçülen kaçak akım invertör başına en az 100 ma olmalıdır Elektrik şebekesi bağlantısı Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike. TEHLİKE İnvertörü alternatif akım şebekesine bağlamadan önce şebeke bağlantısı boşa çıkarılmalı, voltaj olmadığı tespit edilmeli ve ayırma düzeneği tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alınmalıdır. Uyarı IP65 koruma sınıfını sağlamak için invertörün bağlantısına yarayan fişler ve jaklar fiş üreticisinin montaj kılavuzuna uygun olarak bağlanmalıdır. Kullanılmayan tüm bağlantılar uygun biçimde nemden ve kirden korunmalıdır. Dikkate alınmadığı taktirde garanti geçersiz olabilir! Aşağıdaki şebeke sistemlerine izin verilmiştir: TN-C şebekesi TN-C-S şebekesi TN-S şebekesi Şebeke bağlantısı 5 telli bir kabloyla yapılmalıdır. Şebeke bağlantı kablosu uygun bir korumayla donatılmış olmalıdır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler için bakın. Aşağıdaki normlar ve teknik tüzükler dikkate alınmalıdır: IEC IEC IEC Koruyucu önlemler: Elektrik çarpmasına karşı koruma Koruyucu önlemler - aşırı akımda koruma Elektrikli işletim gereçlerinin, kabloların ve hat sistemlerinin seçimi ve kurulması 22 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

23 Pos: 36 /Inverter M anuals/install ation/n etzzul eitung/ İlgili ulusal normlara riayet edilmelidir. Ayrıca yerel şebeke işletmecisinin aşağıdaki verileri de dikkate alınmalıdır: İlgili teknik ve spesifik talimatlar Kurulumla ilgili onay olmalıdır Şebeke voltajı kontrol edilmelidir. Teknik verilerde ilgili cihaz için belirtilmiş voltaj aralığında bulunmalıdır. Şebeke voltajı bu aralığın içinde değilse, yardım için yerel şebeke işletmecisine başvurulmalıdır. AC tarafı, AC fişine ölçüm uçları sokularak ölçülmemelidir, çünkü bundan dolayı fiş kontakları zarar görür. Uyarı İzolasyon yakalı kablo uç kovanları kullanıldığında kablo uç kovanlarına ait izolasyonun terminalde sıkma bölgesine sokulmamasına dikkat edilmelidir! 4.11 Şebeke besleme hattı Şekil 10: Elektrik şebekesi bağlantısı Hat kayıpları mümkün olduğunca az olacak şekilde şebeke bağlantı kablosunun kesitini seçin. Ancak şu hususlar dikkate alınmalıdır: Sistem kurucusu kullanım durumuna (montaj yeri, yerleşim türü) ve ulusal talimatlara göre kablo malzemesini seçmelidir. Besleme kablosu olarak tüm kesitler için kolay çalışabilme bakımından ince telli bir kablo tavsiye ediliyor. Bakır kablolar kullanılmalıdır. Şebeke bağlantısına etki eden yanal kuvvetleri minimize etmek için kablolar doğru konumda monte edilmelidir. Yanal kuvvetler asla 250 N değerini aşmamalıdır. 16 mm2 kablolar kullanıldığında esnek olmayan teller tavsiye edilmiyor. Kurşun lehim cıvatada bir delikle (manşon gövdesine ait cıvata kafasının altında) ve bunun için öngörülen aralıkla cihazın gövdesine sabitlenir. Aşağıdaki tabloda, bir REFUsol 08K... 23K kullanıldığında kablo kesitine bağlı olarak bir voltaj düşüşünde maksimum kablo uzunlukları gösterilmiştir<= 1 %: REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 23

24 Pos: 37 /Inverter M anuals/install ation/ac-anschluss N etz/ Kablo Kesiti 6,0 mm² 10,0 mm² 16,0 mm² Maks. Kablo uzunluğu 30 m 50 m 70 m Uyarı IP65 koruma sınıfını sağlamak için birlikte gönderilen AC bağlantı gövdesi kullanılmalıdır Birlikte gönderilen şebeke bağlantı fişinin montajı Standart olarak birlikte gönderilen fiş gövdesi kablo vidasından dolayı 5 x 6 mm² ila 5 x 16 mm² arasında olan kabloların bağlantısına izin verir. Bağlantı kablosunun maksimum dış çapı 30,3 mm olabilir (örn. Lapptherm 145, 5x6 mm²). 1. Kabloyu uygun şekilde bükün. 2. Kabloyu şekle göre izole edin. Şekil 11: Fiş kablosunun hazırlanması 3. Fişi vidalayın. 4. Sıkma torklarını şekle uygun olarak dikkate alın. 24 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

25 Şekil 12: Fişi vidalayın 5. Çapı belirleyin. 6. Bağlantıyı sızdırmaz duruma getirin. Şekil 13: Çap Pos: 38 /Inverter M anuals/install ation/n Şebeke empedansı Verimi artırmak için şebeke besleme kablosu olarak tek tel şeklinde yüksek kablo kesitleri döşenir (özellikle de yerel koşullar uzun besleme kablolarını gerekli yapıyorsa). REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 25

26 Pos: 39 /Inverter M anuals/install ation/dc- Anschl uss PV-Generator/ İnvertör ile trafo istasyonu arasındaki en büyük kablo boyları yüksek kablo indüktiviteleri ve dolayısıyla yüksek şebeke empedansı oluşturur. Bu da şebeke voltajına ait temel dalganın üst dalgaları (harmonik) için yüksek dirençler teşkil eder ve invertörlerde voltaj bozulmalarına ve hata mesajlarına yol açar: Regülatör voltajı Şebeke frekansı Şebeke aşırı voltajı İnvertörlerin kısmen yüksek çalışma sesleri Bu uygunsuz durumları önlemek için şebeke besleme kablosunun burgu şeklinde döşenmesi tercih edilmelidir. Burgulu döşeme mümkün değilse, münferit kablo tellerini döşerken şu hususlara dikkat edilmelidir: Münferit tellerin birbirine fazla mesafe bırakılarak döşenmesi yasaktır. Münferit tellerin manyetik iletkenliğe sahip kapalı malzemelere (örn. çelik boru) döşenmesi yasaktır. Açık kablo kanallarına döşendiğinde münferit teller arasında minimum mesafeye dikkat edilmelidir. L3 PE Münferit kablo telleri arasındaki mesafe! L1 L2 N Şekil 14: Kablo döşeme Manyetik ileten maddeler boyunca döşemekten kaçınılmalıdır. Uyarı Şebeke kablosunda Ohm ve indüktif voltaj düşüşünün toplamı, çalışma voltajının %1'ini aşmamalıdır 4.13 FV jeneratörü DC bağlantısı FV dizileri aktifken yüksek voltajdan dolayı hayati tehlike. TEHLİKE FV dizisini bağlamadan önce şebeke bağlantısı ve topraklama invertörün topraklama saplaması üzerinden yapılmalıdır; böylece invertör PE ile güvenli şekilde bağlanır. FV dizisinin invertörlere veya Combiner-Box'a olan bağlantısı sadece voltajsız olmalıdır. Diziler tehlikeli yüksek voltaj geçirebilir! 26 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

27 Pos: 40 /Inverter M anuals/install ation/dc- Anschl ussl eitung /Suncli x/dc-anschlussl 1 DC bloğu başına izin verilen maksimum akım olan 25 A'ya riayet edilmelidir. Tüm girişler üzerinde maksimum DC akımı asla aşılmamalıdır. DC bağlantısı Sunclix fişlerle ve jaklarla yapılır. Diğer bilgiler bkz. DC bağlantı kablosu s. 27. FV dizisini bağlamadan önce bir izolasyon ölçümü yapılmalıdır. İnvertör her çalıştırmada kendiliğinden FV jeneratörünün izolasyonunu kontrol eder. Hatalı izolasyon durumunda invertör kapanır. FV jeneratörünün izolasyon hatası düzeltildikten sonra invertörün başlatılması mümkündür. FV dizisini bağlarken mutlaka doğru kutuplamaya dikkat edilmelidir. Münferit dizilerin yanlış bir bağlantısı FV jeneratöründe hasarlara neden olabilir. Buna karşın bağlantılar kazara çekmeye karşı emniyete alınmalıdır. Aşağıdaki çalışma verileri FV jeneratörü tarafından kesinlikle aşılmamalıdır! Cihaz tipi Giriş başına maks. DC voltajı (USC) Blok başına maks. akım (DC1/DC2) REFUsol 08K... 23K V 25 A Tüm DC girişleri üzerinde maks. DC akımı bkz. Teknik bilgiler s. 59 Uyarı Bunun dikkate alınmaması DC ayırma şalterinin parçalanmasına ve dolayısıyla garantinin geçersiz olmasına yol açabilir. Uyarı FV jeneratörünün artı veya eksi kutbu topraklanmamalıdır, aksi takdirde modüllerde bir güç kaybı olabilir. Uyarı Geri akımlarda, paralel devreli dizilerden oluşan FV sistemlerinde meydana gelen kaçak akımlar söz konusudur. Münferit modüllerin veya bir modüldeki hücrelerin kısa devre yapmasından dolayı ilgili dizinin boş devre voltajı, sağlam olan paralel diziler bozuk dizinin bir geçirecek kadar düşebilir. Bu da aşırı ısınmaya ve dolayısıyla dizinin zarar görmesine yol açabilir. Geri akım nedeniyle ayrıca ikincil hasarlar meydana gelebilir. İnvertör içinde dizilerin ayrımı söz konusu olmadığı için her dizi seri halde bağlanmış bir dizi sigortasıyla emniyete alınmalıdır. Arıza durumunda bu sayede dizi sağlam dizilerden ayrılır ve böylece zarar görmesi önlenir DC bağlantı kablosu DC bağlantı kablosuna ilişkin aşağıdaki bilgileri (fiş tipi, bağlantı kesiti) dikkate alın: REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 27

28 Pos: 41 /Inverter M anuals/install ation/dc- Anschl ussl eitung /Suncli x/anschlussstecker anschließ 1 Adı Tip Ürün no. PHOENIX CONTACT Ürün no. REFU Kablo izolasyonu ile çap İletken kesiti Konektör PV-CM-S 2,5-6 (-) mm 4 6 mm² Konektör PV-CF-S 2,5-6 (+) mm 4 6 mm² Koruyucu başlık PV-C PROTECTION CAP Gerektiğinde aşağıdaki fotovoltaik Y dağıtıcıları kullanılabilir: Tip Ürün no. PHOENIX CONTACT PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) MC4'ü Sunclix'e uyarlamak için aşağıdaki adaptör kablosunu kullanın: Tip Ürün no. PHOENIX CONTACT Ürün no. REFU PV-AS-MC4/6-150-MN-SET Uyarı IP65 koruma sınıfını sağlamak için bağlantı fişleri ve bağlantı kabloları birbirine uyarlanmış olmalı ve kullanılmayan tüm bağlantılara kör soketler takılmalıdır. Sadece orijinal PHOENIX CONTACT bileşenleri kullanılabilir! Dikkate alınmadığı taktirde garanti geçersiz olabilir! Sunclix bağlantı fişinin bağlanması FV dizileri aktifken yüksek voltajdan dolayı hayati tehlike. TEHLİKE SUNCLIX konektörleri sadece elektrik eğitimi almış kişiler tarafından bağlanabilir. SUNCLIX konektörlerini asla yük altında ayırmayın veya takmayın. 28 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

29 Pos: 42 /Inverter M anuals/install ation/dc- Anschl ussl eitung /Suncli x/kabel anschli eß 1 Yaralanma riski veya maddi hasar riski SUNCLIX konektörleri sadece PV1-F tipi bir 2,5-6 mm² FV kablosuyla veya UL sertifikalı FV kablosuyla (ZKLA bakır kordon, AWG 10-14). Sadece bu kabloyla güvenli elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Diğer kablo tipleri PHOENIX CONTACT'dan sorulabilir. FV kabloları döşerken üretici tarafından belirtilen bükme radyüslerini dikkate alın. Konektörleri sadece diğer SUNCLIX konektörlerle birleştirin. DIKKAT Birleştirirken mutlaka nominal voltaj ve nominal akım bilgilerini dikkate alın. İzin verilen en küçük ortak değer geçerlidir. Konektörleri nemden ve kirden koruyun. Konektörleri suya sokmayın. Fişi doğrudan çatı kaplamasının üzerine döşemeyin. Takılmamış konektörleri uygun bir koruyucu başlıkla koruyun (örn. PV-C PROTECTION CAP, ) Kabloları bağlama 1. Kabloyu uygun bir aletle 15 mm açın. Bu esnada telleri kesmemeye dikkat edin. 2. Açılan teli burmalı kordonla dikkatlice sonuna kadar içeri sokun. Kordon uçları yayın içinde görünür olmalıdır. 3. Yayı kapatın. Yayın yerine oturmuş olmasını sağlayın. 4. İnsörtü kovana yerleştirin. 5. Kablo vidasını 2 Nm ile sıkın. 6. Fişi ve jakı birleştirin. Bağlantı yerine geçer. 7. Kaplinde çekerek bağlantının doğru olmasını kontrol edin Şekil 15: Kabloları bağlama REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 29

30 Pos: 43 /Inverter M anuals/install ation/dc- Anschl ussl eitung /Suncli x/steckver binder Konektörün ayrılması Ucu 3 mm genişliğinde olan bir düz tornavida gereklidir (örn. SZF 1-0,6X3,5, ). 1. Alt şekilde gösterildiği gibi tornavidayı sokun. 2. Tornavidayı takılmış halde bırakın ve jakı ve fişi birbirinden ayırın. Şekil 16: Konektörün ayrılması Pos: 44 /Inverter M anuals/install ation/dc- Anschl ussl eitung /Suncli x/kabel l Kablonun çözülmesi 1. Kablonun vidasını açın. 2. Alt şekilde gösterildiği gibi tornavidayı sokun. 3. Bağlantıyı kanırtarak açın ve manşonla insörtü birbirinden ayırın. 4. Yayı tornavidayla açın. Kabloyu çıkarın. Şekil 17: Kablonun çözülmesi 30 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

31 Pos: 45 /Inverter M anuals/install ation/schni ttstellenanschl uss R Port bağlantısı RS485 RS485 portu, veri aktarımı için örn. bir uzaktan denetimin veri kaydedicisinde kullanılabilen USS protokolünü (üniversal seri port protokolü) destekler. Inverter 1 Inverter 2 Inverter n Portal Ethernet Data Logger / Park Control RS485+ RS485- Ref Bus termination Şekil 18: Standart port Bu port çalıştırılırken her Bus katılımcısının net bir adrese sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bus bitişi, son Bus katılımcısında (invertör "n") RS485 OUT tel köprüler yardımıyla gerçekleşir. Pin Pin 1 Sinyal (bitişi) Pin 2 RS485 + Pin 3 RS485 - Pin 4 Kaynak Şekil 19: Fiş M12 x 1 düz, yalıtımlı ; kutup resmi fiş M12, 4 pinli, A kodlu, pim tarafından görünüm. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 31

32 Pos: 46 /Inverter M anuals/install ation/schni ttstellenanschl uss 1 Pos: 47 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/einl eitung/ Uyarı IP65 koruma sınıfını ve talep edilen ve beyan edilen EMV ev normunu sağlamak için RS485 portunun bağlantısı için M12MS SACC-4SC SH tipi PHOENIX CONTACT fişi ve yalıtımlı bir kablo kullanılmalıdır. Kablonun dış çapı maksimum 8 mm olabilir. Bunun dikkate alınmaması invertörün parçalanmasına ve dolayısıyla garantinin geçersiz olmasına yol açabilir! Fiş, ürün numarasıyla 'de sipariş edilebilir Ethernet portu bağlantısı Ethernet portunun bağlantısı için S/FTP yapısında (shielded Foiled Twisted Pair) bir Ethernet kablosu ve Phoenix Contact Quickon VS-08-RJ45-5-Q/IP67 tipi fiş kullanılmalıdır. Uyarı IP65 koruma sınıfını sağlamak için yukarıda bahsi geçen fiş tipinin kullanılması zorunludur! Bunun dikkate alınmaması invertörün parçalanmasına ve dolayısıyla garantinin geçersiz olmasına yol açabilir! Fiş, ürün numarasıyla 'de sipariş edilebilir. 32 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

33 Pos: 48 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/ger ät ei nschalten/wieder einschalten/spannungsfr ei schal ten/ Pos: 49 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/länder kennung und Menüspr ache ei İşletime alma İnvertörü işletime almadan önce aşağıdaki işler tamamlanmış olmalıdır: Doğru yapılmış şebeke bağlantısı Doğru yapılmış FV dizi bağlantısı Kazara çekilmeye karşı bağlantılar emniyete alınmış Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike. Açmadan önce fişlerin yerine sıkı oturduğu kontrol edilmelidir. FV jeneratörünün bağlantı soketini ancak aşağıdaki eylemlerden sonra çıkarın: Şebeke besleme kablosunu voltajsız duruma getirin. TEHLİKE Cihazı DC şalteriyle voltajsız duruma getirin. FV jeneratörünün DC kablosunu voltajsızlık açısından kontrol edin. Voltaj beslemesini tekrar çalışmaya karşı emniyete alın. Yüksek iletim akımından dolayı elektrik çarpması ve yangın riski var. TEHLİKE Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama bağlantısını oluşturun. 5.1 Cihazın açılması 1. Harici şebeke sigortaları yerleştirilerek veya koruma şalteri çalıştırılarak cihazda şebeke voltajının olduğundan emin olun. 2. DC şalterini kapatarak voltaj oluşturun. Yeterince voltaj olduğu takdirde invertör çalışmaya başlar. Uyarı Durum göstergelerinin, ekranın ve kumanda tuşlarının olduğu kumanda alanı sadece FV jeneratörü yeterli miktarda voltaj verdiğinde aktiftir. 5.2 Ülke kodu ve menü dili ayarı İlk kez çalıştırırken bir konfigürasyon yapılması gerekir. Ülke kodu ülkeye özgü şebeke denetim parametrelerini belirler. Ülke kodu seçildiğinde otomatik olarak menü dili ayarlanır. Sonrasında menü dili, ülke kodundan bağımsız olarak menüde istenildiği zaman değiştirilebilir. Teslimat durumunda hiçbir ülke kodu ayarlanmamıştır. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 33

34 Seçilen ülke kodunu sadece servis değiştirebilir. DIKKAT Ülke kodu ilk kez ayarlandıktan ve onaylandıktan sonra ülke kodu artık değiştirilemez. Bu husus çıkma cihazlar için de geçerlidir. Ülke kodunu bundan sonra sadece yetkili servis personeli değiştirebilir. Çalışma izninin iptali! DIKKAT REFUsol invertörünün yanlış ülke koduyla çalıştırılması enerji tedarik şirketinin çalışma iznini iptal etmesine yol açabilir. Uyarı Yanlış ayarlanmış bir ülke kodunun sonuçlarından sorumlu değiliz! Ülke kodunun / şebeke yönergesinin ayarlanması DC voltajı ilk kez açıldıktan sonra ekranda şu pencere görünür ve ülke kodunun ayarlanması talep edilir. Belirtilen ülkeler arasından seçim yapabilirsiniz. Configuration Country Turkey Hawaii USA 1. Ülkeye özgüülke kodunu ve tuşlarıyla seçin. Ülke koduyla aynı anda menü dili de seçilir. Menü dili daha sonra ülke kodundan bağımsız olarak değiştirilebilir. 2. OK tuşu ile onaylayın. Sonra enerji tedarik şirketinin vermiş olduğu şebeke besleme yönergesi seçilmelidir. 3. Geçerli şebeke besleme yönergesini ve tuşlarıyla seçin. 4. OK tuşu ile onaylayın. 34 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

35 Pos: 50 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/ger Ülke kodunun kabul edilmesi Güvenlik amacıyla ülke kodunu kabul edilip edilmeyeceği size sorulur. Ülke kodu kabul edildikten sonra kod 40 saat içinde değiştirilebilir. Set Country to USA - IEEE1547a? Cancel OK Ülke kodunu, yüzde yüz eminseniz onaylayın. Aksi takdirde ESC tuşuyla iptal edin. Bu durumda cihaz çalıştırılamaz. Ülke kodu kabul edilecekse o zaman OK ile onaylayın. Sonra cihaz yeniden başlatılır: "ERROR" ve "GROUND FAULT" LED'leri dönüşümlü olarak kırmızı yanıp söner. PAC VAC VDC E day Menue 8260 W 405 V 634 V 27.6 kwh Reboot 5.3 Cihazın başlatılması Ekrandaki kısaltmaların anlamı: PAC VAC VDC E gün Besleme gücü, Watt (W) cinsinden Şebeke voltajı, Volt (V) cinsinden FV hücresi voltajı, Volt (V) cinsinden Günlük verim (kwh) FV modülleri yeterince güneş ışığı alıyor. Ülke kodu ayarlanmıştır. "Date / Time" ayarlanmıştır. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 35

36 Pos: 51 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/bedi enfel 4 Pos: 52 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/display 1 Şu süreç söz konusudur: Oto test Kontrol Etkinleştirme Besleme Tüm durum LED'leri yakl. 6 saniyeliğine yanar. "START" LED'i turuncu yanıyor. "START" LED'i turuncu yanıyor / "ON" LED'i yeşil yanıp sönüyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. "ON" LED'i yeşil yanıyor / normalde diğer tüm LED'ler kapalıdır. 5.4 Kumanda alanı Durum LED'leri Şekil 20: LED'lerin, ekranın ve tuşların olduğu kumanda alanı F1 F2 Menü göstergesi Temel göstergede: Ekranın yeniden başlatılması Ekranda "Verim standart": Standart giriş. Menüde fonksiyon: Menü düzeyi içinde navigasyon (önceki menü, sonraki menü). Parametre değişiminde fonksiyon: Sol hane, sağ hane (onlu atlama). Menü içinde seçim. ESC OK (TAMAM) Arıza onayı, menü düzeyi geri, kabul etmeden giriş menüsünden çıkış. Menü seçimi (sonraki menü düzeyi) ve girişi onayı. 36 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

37 Pos: 53 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/grafi 1 Pos: 54 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/anzeige Ertr Temel ekran PAC VAC VDC E day Menue 8260 W 405 V 634 V 27.6 kwh Feeding PAC = anlık besleme gücü, Watt (W) cinsinden VAC = Şebeke voltajı, Volt (V) cinsinden VDC = FV hücresi voltajı, Volt (V) cinsinden E day = Günlük verim (kwh) 5.6 Grafik göstergesi 1x ok tuşuna basın, günlük besleme gücünün seyri gösterilir. kw kWh c k OK tuşuna basın, önceki günün besleme gücünün seyri gösterilir. ESC tuşuna basın, temel ekran tekrar gösterilir. 5.7 Verim verileri göstergesi 1x ok tuşuna basın, devam eden verim verileri gösterilir. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 37

38 Pos: 55 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/anzeige nor mierte 1 Pos: 56 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/eing abe N or 1 Energy absolute Day : 0.7 kwh Month : 5.3 kwh Year : 49.2 kwh Total : kwh Oper. hr : 16.1 h 5.8 Standart verim verileri göstergesi OK tuşuna basın, sonra ok tuşuna, standart verim verilerinin seyri gösterilir. Energy / x kwp Day : 0.7 kwh Month : 5.3 kwh Year : 49.2 kwh Total : kwh ESC tuşuna basıldığında temel ekran tekrar gösterilir. 5.9 Standart giriş Standardı değiştirmek için F2 tuşuna basın ve bağlı güncel FV jeneratör gücünü şu şekilde girin: Tuşlar: Tuşa basılması: Virgülden önceki hanenin seçilmesi. Tuşa basılması: Virgülden sonraki hanenin seçilmesi. Tuş: Tuş: Seçilen hanenin rakamı her tuşa basıldığında 1 büyür. Seçilen hanenin rakamı her tuşa basıldığında 1 küçülür. Installed PV [kwp] REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

39 Pos: 57 /Inverter M anuals/betrieb/inbetriebnahme/m 1 Pos: 58 /Inverter M anuals/konfig urati on/überschrift/konfig urati 1 OK tuşuna basıldığında ayarlanan değer kabul edilir. ESC tuşuna basıldığında değer kabul edilmez ve önceki "Standart verim" ekranı tekrar gösterilir. F1 tuşuna basıldığında menü göstergesine geçilir Menü yapısı Takip eden kısımda ekran göstergeleri ve ekrandaki ayar seçenekleri gösterilmiştir. Absolute yield Normalized yield F2 Norm Factor DC AC Sensors Analysis Actual Values Fault memory Configuration Device Information Languages Limitation PAC Communication Date / Time Portal monitoring Extended Ethernet RS485 Activation Sending config Portal Test Overview Version number Country Current language Ethernet REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 39

40 Pos: 59 /Inverter M anuals/konfig urati on/menüspr ache 1 Pos: 60 /Inverter M anuals/konfig urati on/reduzier ung der 1 Pos: 61 /Inverter M anuals/f ernüber wachung/data Communi cati ons Over vi Yapılandırma 6.1 Menü dilini değiştirme Dil seçimi ülke kodunu etkilemez. Menü dilini değiştirmek için şu adımları uygulayın: 1. Menüyü açmak için F1 tuşuna basın. 2. ve tuşlarıyla dördüncü menü maddesini (Konfigürasyon) seçin. Analysis Actual values Failure memory Configuration Device information Menue 3. OK tuşuyla onaylayın. 4. ve tuşlarıyla birinci menü maddesini (Diller) seçin. Configuration Languages Limitation PAC Communication Date / Time Portal settings Extended Menue 5. OK tuşuyla onaylayın. 6. ve tuşlarıyla istenilen menü dilini seçin. 7. OK tuşuyla onaylayın. Menü, istenilen dile geçer. Ekran önce boştur. 8. Menüye geri dönmek için ESC tuşuna basın. 6.2 Çıkış gücünün azaltılması İnvertörün çıkış gücünü sınırlamak için şu şekilde hareket edin: 1. F1 tuşuyla Konfigürasyon menü maddesini seçin ve OK tuşuyla onaylayın. 2. "PAC düşür" alt menüsünü seçin OK tuşu ile onaylayın. 3. İstenilen invertör çıkış gücünü girin ve OK tuşu ile onaylayın. Örneğin 70 girildiğinde, invertör mümkün olan gücünün sadece %70'ini verir. Değiştirilen değer hemen kabul edilir. 40 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

41 Pos: 62 /Inverter M anuals/konfig urati on/refu 1 Pos: 63 /Inverter M anuals/konfig urati on/kommuni kati on über Ethernet/Einl REFUlog portalı ile sistem denetimi İnvertör, Ethernet ile doğrudan REFUlog denetim portalına ya da RS485 üzerinden REFUcontrol veri ağ geçidine bağlanabilir. Bir internet bağlantısı kurulduğu anda invertör otomatik olarak 5 dakikalık aralıklarla REFUlog a veri aktarımına başlar. Gönderim aralıkları REFUset konfigürasyon aracıyla değiştirilebilir. İnvertör verilerini görmek için web tarayıcınızla web sayfasını açın ve giriş bilgilerinizle giriş yapın veya yeni kullanıcı olarak kayıt yapın. Bir ya da birçok invertörü bir güneş enerjisi sistemine atamak için aktivasyon kodunu tip levhasında bulabilirsiniz. 6.4 REFUset Bilgisayar konfigürasyon aracı REFUset bilgisayar yazılımıyla bir bellenim güncellemesi yapılabilir ve ayrıca invertörün ülkeye özgü şebeke parametreleri ayarlanabilir. Bilgisayar ve invertör arasındaki bağlantı Ethernet veya USB (bir USB-RS485 konvertörü üzerinden) ile yapılabilir. Gelişmiş ayarlar için adresi üzerinden alabileceğiniz kişisel bir şifre gereklidir. Fonksiyonlar: Bellenim güncellemesi İnvertör verilerinin dışa aktarımı Voltaj ve frekans devreye sokma koşulları. Şebeke hatasında rampa açılma süresi Ortalama değer voltaj denetimi Dış iletken voltaj denetimi Frekansa bağlı güç düşürme Anlık voltaj denetimi (hızlı kapatma) Anlık frekans denetimi Kör güç hazırlığı (cos φ) Devreye sokma zamanları K faktörü (Fault Ride Through) REFUset adresinden indirilebilir. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 41

42 Pos: 64 /Inverter M anuals/konfig urati on/kommuni kati on über Ethernet/Automatische Einstell ung über DHC 1 Pos: 65 /Inverter M anuals/konfig urati on/kommuni kati on über Ethernet/M anuelle 1 Pos: 66 /Inverter M anuals/konfig urati on/kommuni kati on über R Ethernet üzerinden iletişim Ethernet iletişiminin ayarları ya otomatik (DHCP üzerinden) ya da manuel (Default) yapılabilir DHCP üzerinden otomatik ayar 1. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > DHCP kısmına gidin. 2. DHCP giriş alanına "1" girin. 3. OK tuşu ile onaylayın. 4. İnvertörü yeniden başlatın. İnvertör otomatik olarak mevcut ağa dahil edilir. IP adresi, alt ağ maskesi, standart ağ geçici ve DNS için gereken ayarlar otomatik olarak DHCP sunucusundan (örn. üst Router) alınır Manuel ayar Sorunsuz bir çalışma sağlamak için tüm değerler yetkili ağ yöneticisi tarafından verilmeli ve her invertörde kişisel olarak ayarlanmalıdır. 5. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > IP adresi kısmına gidin. 6. IPv4 adresini girin. IPv4 adresi istenildiği gibi seçilebilir, ancak alt ağ içinde net olmalıdır. Ön ayar: OK tuşuyla onaylayın. 8. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > Alt ağ maskesi kısmına gidin. 9. IPv4 maskesini girin. IPv4 maskesi istenildiği gibi seçilebilir, ancak alt ağ içinde net olmalıdır Ön ayar: OK tuşuyla onaylayın. 11. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > Standart ağ geçidi kısmına gidin. 12. İnternet bağlantısını sağlayan Router adresini girin. Ön ayar: OK tuşuyla onaylayın. 14. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > DNS kısmına gidin. 15. Üst DNS sunucusunun serbest seçilebilir IPv4 adresini girin. Ön ayar: OK tuşuyla onaylayın. 17. DC şalterini açarak ve yeniden kapatarak invertörü yeniden başlatın. 42 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

43 Pos: 67 /Inverter M anuals/konfig urati on/portalüber 1 Pos: 68 /Inverter M anuals/konfig urati on/konfig RS485 üzerinden iletişim RS485 üzerinden sistem denetimi için REFUlog denetim portalındaki verileri aktarabilmek için bir REFUcontrol cihazına ihtiyacınız vardır. Bağlı her invertöre benzersiz bir USS adresi ayarlamalısınız. USS adresi: 1 31 *) Adres, RS485 üzerinden invertörle iletişim kurmak için gereklidir. Adresin girilmesinin ardından bu, invertör yeniden başlatıldıktan sonra etkinleştirilir. Protokol seçimi: 1: USS protokolü (ön ayar) 2, 3: (kullanılmıyor) 4: Modbus RTU Sunspec 5: Multi-Modus USS / Modbus RTU Sunspec *) Baud oranı: (ön ayar, önerilir) 9600, (uzun RS485 şebekeleri için) (kısa RS485 şebekeleri için) Parite: Handshake: Düz Hayır Veri bitleri: 8 Stop bitleri: 1 *) Multi modunda USS adresleri 0 ve 2 kullanılamaz! 6.7 Portal denetimi İnvertörün Ethernet üzerinden REFUlog denetim portalına veri göndermesi için portal denetimi etkin olmalıdır. Konfigürasyon > Görüntüleme portalı menüsünü açın ve şu değerleri girin: 0 = Ethernet üzerinden portal denetimi devre dışı 1 = Ethernet üzerinden portal denetimi etkin Açıklama İnvertör RS485 üzerinden REFUcontrol e bağlıysa ayar 0 (Ethernet üzerinden portal denetimi devre dışı) kullanılmalıdır! REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 43

44 Pos: 69 /Inverter M anuals/konfig urati on/portal T estfunkti 1 Pos: 70 /Inverter M anuals/f ehler behebung/ü berschrift/f ehl Konfig gönderimi İnvertörü tespit etmek için REFUlog için konfigürasyon verileri gereklidir. Gönderilen verilerden SiteLink kullanıcısı cihaz tipini, yazılım versiyonunu ve ülke kodunu görebilir. Parametre 1 yapıldığında konfigürasyon verileri bir kez gönderilir, bundan sonra parametre otomatik olarak tekrar 0 yapılır. 6.9 Portal test fonksiyonu Konfigürasyon > Portal denetimi > Portal testi menüsü Servisin talebi üzerine test veri paketi portala gönderilebilir. Bunun için menüde Evet i seçin. 44 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

45 Pos: 71 /Inverter M anuals/f ehler behebung/sel bsttest - F ehler 1 Pos: 72 /Inverter M anuals/f ehler 1 Pos: 73 /Inverter M anuals/f ehler 1 Pos: 74 /Inverter M anuals/f ehler behebung/störquitti 1 Pos: 75 /Inverter M anuals/f ehler behebung/liste der Stör mel Hata düzeltme 7.1 Oto test - hata mesajı Başlatma rutininden sonra sistem kendi kendine bir test yapar. Bu esnada sistemin münferit kısımları (örn. yazılım ve veri seti gibi) kontrol edilir ve güç kontrol kartından veriler yüklenir. Hata olmaya devam ederse, hatanın türüne göre olası yardım önerileri verilir. 7.2 Kısa süreli kesinti Belirli çalışma durumları meydana geldiğinde invertör geçici olarak şebeke bağlantısını yitirir. Arızalardan farklı olarak "kısa kesinti" invertör tarafından otomatik onaylanır ve mesaj olmadığı takdirde yeniden sistem çalıştırılmaya çalışılır. Kısa süreli kesinti kumanda alanındaki kırmızı "ERROR" LED'inin yanıp sönmesiyle gösterilir ve arıza hafızasına kalıcı olarak kaydedilir Arızalar Çalışma esnasında sabit programlanmış ve parametre ayarı yapılmış sınır değerler sürekli denetlenir. Güç ünitesini hasardan korumak için bir sınır değeri aşıldığında veya bir arıza meydana geldiğinde invertörün güç ünitesi voltajdan ayrılır. Fakat DC ve AC voltajı olmaya devam edebilir. Ekranda uygun bir arıza mesajı gösterilir. Arıza kumanda alanındaki kırmızı "ERROR" LED'iyle (sürekli yanan) gösterilir. Arıza mesajları arıza hafızasına kalıcı olarak kaydedilir. Arıza hafızasına ekrandan erişebilirsiniz. Arıza hafızasında son 100 arıza kaydedilir. Son arıza S0 kayıt yerinde, en eski arıza S100 yerinde kayıtlıdır. Yeni bir arıza her zaman S0 yerine kaydedilir. Bu esnada S100 yerinde arıza mesajı silinir. 7.4 Arızanın onaylanması Arıza kaynaklı bir kapatma sonrasında arıza onaylanana kadar invertör tekrar devreye sokulmaz. Arızanın nedeni devam ettiği sürece onaylamak mümkün değildir. Arızanın nedeni ortadan kaldırıldıktan sonra arıza onaylanabilir. Arıza mesajını onaylamak için ESC tuşuna basın veya invertörü DC şalterinde en az 30 saniyeliğine kapatın. 7.5 Arıza mesajları listesi Açıklama Belli hava koşullarında ekranın içinde kondens suyu oluşabilir. Bu normaldir ve invertörde hatalı fonksiyona neden olmaz. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 45

46 W = Uyarı. S = Arıza. I = Bilgi. LCD Hata numarası Hata metni Açıklama Önlem Grid overvoltage (Şebeke aşırı voltajı) Grid undervoltage (Şebeke düşük voltajı) Overfrequency (Aşırı frekans) Underfrequency (Düşük frekans) 9000A DC link 3 (Ara devre 3) 9000B DC link 1 (Ara devre 1) 9000C DC link 2 (Ara devre 2) 9000D DC link 4 (Ara devre 4) DC link 5 (Ara devre 5) Bir şebeke aşırı voltajının algılanması Şebeke düşük voltajının algılanması Şebeke çöküşü Şebeke frekansı aşımı algılaması Şebeke frekansı düşüşü algılaması Pozitif yükselticinin ayar hatası Asimetri low: Her iki FV voltajın farkı büyük. Asimetri high: Yükseltilmiş her iki ara devre voltajının farkı büyük. Yükseltilmiş pozitif ara devrenin şebeke tepe değerinin altına düşmesi. Pozitif yükseltilmiş ara devre voltajı yüksek. İnvertör bir şebeke aşırı voltajı tespit ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin (bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat voltajları size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertör bir şebeke düşük voltajı tespit ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin (bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat voltajları size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertör bir aşırı frekans tespit ettiği sürece: Fazların frekansını kontrol edin. Frekanslar size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertör bir düşük frekans tespit ettiği sürece: Fazların frekansını kontrol edin. Frekanslar size göre normalse servisle irtibata geçin. Regülatör tekrar kararlı Bir kez meydana geldiğinde: Regülatör tekrar kararlı olana kadar bekleyin. Çok kez meydana geldiğinde: Servisle irtibata geçin. Bir kez meydana geldiğinde: Regülatör tekrar kararlı olana kadar bekleyin. Çok kez meydana geldiğinde: Servisle irtibata geçin. Bir kez meydana geldiğinde: Regülatör tekrar kararlı olana kadar bekleyin. Çok kez meydana geldiğinde: Servisle irtibata geçin. Bir kez meydana geldiğinde: Regülatör tekrar kararlı olana kadar bekleyin. Çok kez meydana geldiğinde: Servisle irtibata geçin. 46 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

47 LCD Hata numarası Hata metni Açıklama Önlem DC link 6 (Ara devre 6) Communication LT (İletişim LT) Grid frequency LT (Şebeke frekansı LT) Grid overvoltage LT (Şebeke aşırı voltajı LT) 9001A 9001B 9001D 9001E Grid undervoltage LT (Şebeke düşük voltajı LT) RCD fault (AFI arızası) RCD warning (AFI uyarısı) Uzk Meas Fail (Uzk ölçüm hatası) Initialisation C1 (Başlatma C1) Initialisation C0 (Başlatma C0) Pozitif FV voltajı yüksek. Güç ünitesi ile kumanda ve ayar ünitesi arasındaki iletişim sorunlu. Güç ünitesi düşük/yüksek frekans tespit etti. Güç ünitesi bir şebeke aşırı voltajı tespit etti. Güç ünitesi bir şebeke düşük voltajı tespit etti. Güç ünitesinin kaçak akım algılaması. İşletimde izolasyon hatası. İşletimde güç ünitesinin kaçak akım algılaması Ara devre gerilimi hatalı. Başlatma başarısız. Başlatma başarısız. Bir kez meydana geldiğinde: Regülatör tekrar kararlı olana kadar bekleyin. Çok kez meydana geldiğinde: Servisle irtibata geçin. Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör tarafından onaylanır. Çok kez meydana gelmesi halinde servise başvurun. İnvertör bir LT şebeke frekansı tespit ettiği sürece: Fazların frekansını kontrol edin. Frekanslar size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertör bir şebeke aşırı voltajı tespit ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin (bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat voltajları size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertör bir şebeke düşük voltajı tespit ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin (bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat voltajları size göre normalse servisle irtibata geçin. Sistemin izolasyonunu kontrol edin. İzolasyon empedansı size göre normalse servisle irtibata geçin. Sistemin izolasyonunu kontrol edin. Sistem izolasyonu size göre normalse servisle irtibata geçin. Lütfen servisle iletişime geçin. İnvertörü yeniden başlatın. Arıza bu yolla düzeltilemediyse, servisle irtibata geçin. İnvertörü yeniden başlatın. Arıza bu yolla düzeltilemediyse, servisle irtibata geçin Permanent fault (Kalıcı arıza) SR parameter error (Parametre hatası SR) Kritik bir arıza defalarca meydana geldi. Cihaz sürekli biçimde işletimden alındı. Parametre başlatmasında hata. Cihaz sürekli biçimde işletimden alındı. Servisle irtibata geçin. Servisle irtibata geçin. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 47

48 LCD Hata numarası Hata metni Açıklama Önlem Update Start (Update Start) Update fault (Güncelleştirme hatası) Update start bilgisi. Güncelleme başarısız Bir Update başlangıcında bu uyarı girilir. Şu anda bir güncelleme olduğunu ve cihazın çalışmadığını gösterir. Güncelleme başarısız. Servise başvurun. Dikkat, cihaz durduruldu. 9002B 9002C Update End (Update son) AntiIslandPhaseShift (AntiIslandPhaseShift) Update başarılı bilgisi. Bağlanmış şebeke bölümün adalaştığı tespit edildi Güncelleme başarıyla tamamlandı. Cihaz normal çalışmaya devam eder. Şebekenin yeniden stabil hale gelmesini bekleyin 9002D AntiIslandRocof (AntiIslandRocof) DC share too high (DC payı çok yüksek) ETH link lost (ETH bağlantısı kesildi) Restart (Yeniden başlat) LT watchdog reset (LT Watchdog Sıfırlama) AC condition (AC koşulu) DC condition (DC koşulu) User lock active (Kullanıcı kilidi etkin) Communication SR (İletişim SR) Overvoltage 2 (Şebeke aşırı voltajı 2) Bir izole ağ oluştu AC akımda ölçülen DC payı, tanımlanmış kapatma değerinin üstünde Ethernet kablosu bağlı değil Sistem yeniden başlatıldı. Güç ünitesi bir sıfırlama işlemi yürüttü. AC devreye sokma koşulu yerine getirilmedi DC devreye sokma koşulu yerine getirilmedi Kullanıcı kilidi etkin Dahili iletişim sorunu Şebeke voltajı uzun süre voltaj ortalama değer denetiminin sınır değerinin üzerindeydi Ağ tekrar kararlı olana kadar bekleyin Lütfen servisle iletişime geçin Ethernet kablosunun cihazın ve karşı tarafın (yönlendirici, anahtar) girişine doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kablo bağlantılarının doğru olması ve uyarının devam etmesi durumunda lütfen servisle iletişime geçin. Bu bildirimler günlük çalışma boyunca tekrar tekrar görünecek olursa Servisle irtibata geçin. Herhangi bir önlemin alınmasına gerek yok. Şebekenin stabil hale gelmesini bekleyin Solar voltajının yeterince yüksek olmasını bekleyin Kullanıcı kilidini devre dışı bırakın. Arıza kendiliğinden birkaç dakika sonra düzeltilir. Değilse cihazı açıp kapatın. Bu da sorunu düzeltmezse, servisle irtibata geçin. İnvertör voltaj hatasını tespit ettiği sürece: Hat voltajlarını denetleyin (şebeke analizi). Hat voltajları size göre normalse servisle irtibata geçin. 48 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

49 LCD Hata numarası Hata metni Açıklama Önlem Grid overvoltage (Şebeke aşırı voltajı) Grid undervoltage (Şebeke düşük voltajı) Watchdog C0 (Watchdog C0) Watchdog C1 (Watchdog C1) LT Firmware (LT yazılım) FRT stability (FRT stabilitesi) Update fault (Güncelleme hatası) Fault ride through (Arıza sonrası sisteme katkı yeteneği (FRT)) PV-isolation SR (PV İzolasyon SR) String overcurrent (StringStrom Derating) A0013 A0020 A0021 PM isolation RCD SR (PM izolasyonu AFISR) External cut-off (Harici kesinti) ARC fault detected (ARC arızası tespit edildi) Hattan hata aşırı voltaj (AC) tespit edildi Hattan hata düşük voltaj (AC) tespit edildi Dahili koruma fonksiyonu devreye girdi. Dahili koruma fonksiyonu devreye girdi. LT yazılımı bozuk. DC bağlantısı ile ilgili bir stabilite durumu tespit edildi. Bu bildirim göz ardı edilebilir. Şebeke kodu standartlarına bağlı olarak işlenen şebeke dengesizliği. İzolasyon ölçümünde sorunlar var. Dizi Aşırı Akım Kumanda ve ayar ünitesinin kaçak akım algılaması Harici kontrol bir bağlantı kesintisini tetikledi. Arc hata tespiti bir bağlantı kesintisini tetikledi İnvertör şebekede hattan hata aşırı veya düşük voltaj tespit ettiği müddetçe: hattan hata voltajları (doğru bir RMS ölçüm cihazı ile) kontrol edin. Hattan hata voltajlarda sorun olmadığını düşünüyorsanız, servisle temas kurun. İnvertör şebekede hattan hata aşırı veya düşük voltaj tespit ettiği müddetçe: hattan hata voltajları (doğru bir RMS ölçüm cihazı ile) kontrol edin. Hattan hata voltajlarda sorun olmadığını düşünüyorsanız, servisle temas kurun. Servise başvurun. Servise başvurun. Servise başvurun. Bu durum sürekli olarak tekrarlanırsa Servisle irtibata geçin Ölçüm yapılması gerekli değildir. Ölçüm yapılması gerekli değildir. Servisle iletişime geçin. Dizi bağlantısını kontrol edin Sistemin izolasyonunu kontrol edin. Sistem izolasyonu size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertör harici bir kesinti tespit ederken: Harici kesinti sinyalini doğrulayın. Olası nedenler: kablo kopukluğu veya yanlış sensörün seçilmesi. Doğru ayarlar için kılavuzu referans alın. Arc arıza tespitini sıfırlayın. Ekran üzerindeki ESC'ye basın. REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 49

50 LCD Hata numarası Hata metni Açıklama Önlem A0022 Ext. OVGR Signal (Harici OVGR sinyali) Harici stop sinyali OVGR tespit edildi. İnvertör OVGR tespit ederken: Harici stop sinyali OVGR'yi doğrulayın. Olası nedenle kablo kopukluğu. A0102 Overtemperature LT 1 (Aşırı sıcaklık LT 1) A0103 Overtemperature LT 2 (Aşırı sıcaklık LT 2) A0104 Overtemperature LT 3 (Aşırı sıcaklık LT 3) A0105 Overtemperature LT 4 (Aşırı sıcaklık LT 4) A0106 A010C A010E A0114 A0116 A0117 A0118 Supply voltage LT (Besleme voltajı LT) PM isolation LT (PM izolasyonu LT) Device fault LT (Cihaz arızası LT) PM isolation RCD LT (PM izolasyonu AFILT) R-detect (R-detect) Isolation test unit (Iso kontrol ünitesi) Voltage offset LT (Voltaj ofseti LT) A011A Activation LT 1 (Etkinleştirme LT 1) Soğutucuda aşırı sıcaklık (sağ) İç mekanda aşırı sıcaklık (sol) İç mekanda aşırı sıcaklık (sağ) Soğutucuda aşırı sıcaklık (sol) Güç ünitesindeki besleme voltajı düşük. Etkinleştirmede güç ünitesinin izolasyon hatası algılaması Güç ünitesinin donanım kapatması Fotovoltaik modüllerin izolasyon empedansı düşük Ayırma düzeneği arızalı. DC boşalması çok uzun. Güç ünitesi ile kumanda ve ayar ünitesi arasında ofset karşılaştırma değerleri DC boşalması çok uzun. Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve gerekirse düşürün. Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve gerekirse düşürün. Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve gerekirse düşürün. Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve gerekirse düşürün. Servisle irtibata geçin Sistemin izolasyonunu kontrol edin. İzolasyon direnci size göre normalse servisle irtibata geçin. İzleyin: Hata ne zaman meydana geliyor (tam olarak: gün, kw gücü, saat) Sistemin izolasyonunu kontrol edin. Sistem izolasyonu size göre normalse servisle irtibata geçin. İnvertörün değiştirilmesini sağlamak için servisle irtibata geçin. Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör tarafından onaylanır. Çok kez meydana gelmesi halinde servise başvurun. A011B Activation LT 2 (Etkinleştirme LT 2) A011C Activation LT 3 (Etkinleştirme LT 3) A011D Activation LT 4 (Etkinleştirme LT 4) A011E Activation LT 5 (Etkinleştirme LT 5) Etkinleştirme esnasında ara devre voltajının düşmesi Simetrik nominal değer geçersiz Simetri başarısız Ara devrelerinin yüklenmesi başarısız. Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör tarafından onaylanır. Çok kez meydana gelmesi halinde servise başvurun. Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör tarafından onaylanır. Çok kez meydana gelmesi halinde servise başvurun. Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin 50 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

51 Pos: 76 /Inverter M anuals/optionen/ü berschrift/opti 1 LCD Hata numarası Hata metni Açıklama Önlem A011F Parameter error LT 5 (Parametre hatası LT) A0130 A0131 A0172 A0173 A0174 A0178 A0179 A017A A017B A017C A017D LT elements (Comb. relais config) Array Overvoltage (Combine rölesi) P24V LT aux. supply (P24V yardımcı besleme LT) P5V LT aux. supply (P5V yardımcı besleme LT) P15V LT aux. supply (P15V yardımcı besleme LT) Temp. Sensor KR LT (Sıcaklık KR LT sensörü) Temp. Sensor IL LT (Sıcaklık IL LT sensörü) Temp. Sensor IR LT (Sıcaklık IR LT sensörü) Temp. Sensor KL LT (Sıcaklık KL LT sensörü) N15V LT aux. Supply (N15V LT aux. besleme) Phase defect (Faz arızalı) Güç ünitesi belleğinde hatalı okuma veya yazma işlemi Güç ünitesi elemanlarında hatalı konfigürasyon Combine rölesinin devre değişimi başarısız P24V Güç ünitesindeki besleme voltajı düşük. P5V Güç ünitesindeki besleme voltajı düşük. P15V Güç ünitesindeki besleme voltajı düşük. sıcaklık sensörü soğutucusu için açık devre veya kısa devre kontrolü yapın, sağ sıcaklık sensörü soğutucusu için açık devre veya kısa devre kontrolü yapın, sol iç sıcaklık sensörü soğutucusu için açık devre veya kısa devre kontrolü yapın, sağ iç sıcaklık sensörü soğutucusu için açık devre veya kısa devre kontrolü yapın, sol Güç çıkışındaki N15V besleme voltajı gereğinden düşük. Mevcut akım mevcut ayar noktasından sapma gösteriyor 1.) Cihazı DC ayırma şalterini kapatın. Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin Servisle irtibata geçin REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 51

52 Pos: 77 /Inverter M anuals/optionen/einstrahlungs- und T emper Opsiyonlar 8.1 Işınım ve sıcaklık sensörü Güneş enerjisi ışınımının ve modül sıcaklığının kaydedilmesi için ışınım ve sıcaklık sensörü, invertörün SENSOR arayüzüne bağlanabilir. REFU Elektronik GmbH ürün numarası altında satın alınabilecek Si- 13TC-T-K tipi önerilir. Gerekli sensör soketi ayrı biçimde ürün numarası altında sipariş edilebilir. Sensör üç metre uzunluğunda bir UV dayanıklı bağlantı kablosuyla (5 x 0,14 mm²) teslim edilir. Maks. 100 metreye uzatmak için bir 5 x 0,25 mm² yalıtımlı kablo kullanılmalıdır İnvertör SENSOR girişi pin yerleşimi Resim 21: Soket M12 x 1 düz, yalıtımlı; kutup resmi soket M12, 5 pinli, A kodlu, pim tarafından görünüm, PHOENIX CONTACT tanımı: SACC-M12MS-5SC SH SENSOR Pin invertörü Sinyal Pin 1 Besleme voltajı (24 V DC maks. 2 W) Pin 2 Zemin Pin 3 Sinyal girişi 1 (0-10 v) Pin 4 Sinyal girişi 2 (0-10 v) Pin 5 Blendaj Si-13TC-T-K tipi sensörün kablo yerleşimi Sensör kablosunun rengi Sinyal Kırmızı Besleme voltajı (12-28 VDC) Siyah Zemin Turuncu Işınım ölçüm sinyali (0-10 V) Kahverengi Sıcaklık ölçüm sinyali (0-10 V) Siyah, kalın Blendaj 52 REFUsol 08K... 23K REFU Elektronik GmbH

53 8.1.3 Soketin montajı Sensörü invertöre bağlama Bir invertöre standart bağlantı (AFCI modeli değil) İki invertöre bağlantı (AFCI modelinde) REFU Elektronik GmbH REFUsol 08K... 23K 53

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC)

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Advanced Energy AE 3TL 08 23 Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mayıs 2015 Advanced Energy AE 3TL 08 23 COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi!

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi! İşletim kılavuzu Patlama emniyeti Patlama koruması bir seçenek olup manyetik tahrik üzerindeki Ex tip levhası yardımı ile gösterilir. Tahrikler ve buna ait manyetik valf kumandaları II3G kategorisine uygundurlar

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Uzaktan konum göstergesi (analog)

Uzaktan konum göstergesi (analog) www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) ölçüm konvertörü üzerinden sinyal için (4...20 ma) Kullanma Kılavuzu 2220015/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 711 Alev dedektörü QRA4 Gaz ve sıvı yakıt alevlerinin denetimine ilişkin Siemens brülör kontrolleri için UV alev dedektörü. QRA4 ve bu veri föyü, ürünlerinde QRA4'e yer veren OEM firmalarına yöneliktir.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter

Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter Maksimum randıman. Her hava koşulunda. İlk çok yönlü cihaz. Güvenilir ve maksimum randıman garantisi. Hızla büyüyen bir aile: Fronius IG Plus yeni

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685 Kullanim Kilavuzu Elektronik modül VEGADIS 81 Document ID: 49685 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme

FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FlatGrid Montaj Kılavuzu Modül kıskacı Modül Temel profil Rapid 2+ L Koruyucu Paspas Gerekli Aletler Şerit metre Uçlu tornavida SW6 inbus uç Torx T40 uç Gerekli diğer belgeler Genel montaj kılavuzu - Montaj

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Uzaktan konum göstergesi (analog)

Uzaktan konum göstergesi (analog) www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) Direnç kontağı sırası aracılığıyla sinyal için Kullanma Kılavuzu 2220061/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler olmuş

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil parçası üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil Koruyucu Paspas

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Baca Klape Modülü UM10

Baca Klape Modülü UM10 Yetkili Bayi Montaj ve Servis Kılavuzu Baca Klape Modülü UM10 6 720 812 552 (2014/06) TR 6 720 812 325-00.1T İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler..... 3 1.1 Sembol

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

LECTUS duo 3000 Readers

LECTUS duo 3000 Readers LECTUS duo 3000 tr Installation Manual LECTUS duo 3000 İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 4 2 Giriş 6 2.1 Temassız okuyucular için önemli planlama notları 6 3 Bağlantı 7 3.1 Kablolama

Detaylı

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli BAT 100 LSN tr Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 4 2 İşlev Açıklaması 4 3 Sistem Genel Bilgileri 6 4 Montaj 7 5 Bağlantı 11 6 Bakım

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

TEKSAN M-BUS CONVERTER

TEKSAN M-BUS CONVERTER TEKSAN M-BUS CONVERTER KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz

Detaylı

Güvenlik Okuyun ve saklayın. İşaret açıklaması,,,... = İş adımı = Bilgi

Güvenlik Okuyun ve saklayın. İşaret açıklaması,,,... = İş adımı = Bilgi 10.1.3.6 Baskı 07.10 TR Pratik Kullanma Kılavuzu Kaskad Kontrol Olarak Merlin 5064 V3 Sistem Yöneticisi Orijinal Kullanma Kılavuzu 2008 2010 Elster GmbH Güvenlik Okuyun ve saklayın Bu kılavuzu montaj ve

Detaylı

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV file://c:\users\qx54891\appdata\local\temp\14\dw_temp_qx54891\vul-rek-bm Page 1 of 7 BMW F18 Active Hybrid 5 F18 PHEV (C) 2014 BMW AG Münih, Almanya Baskı 11/2014 5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV (12/2014

Detaylı

Fazladan bir takipçi ile oyunda. PLATINUM R3-M2 inverter.

Fazladan bir takipçi ile oyunda. PLATINUM R3-M2 inverter. Fazladan bir takipçi ile oyunda. PLATINUM R3-M2 inverter. Gölge Yükseltilmiş MPP Garanti Üç-Faz Verimlillik 2 MPP-Takipçi < 25 kw Reaktif güç Dış Outdoor ortam IP IP 66 66 10 100 kw > 100 kw Tüm PLATINUM

Detaylı

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG MLX 60 MLX 60. Her iki dünyanın en iyisi. Güvenilir. Esnek. Verimli. Yenilikçi

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG MLX 60 MLX 60. Her iki dünyanın en iyisi. Güvenilir. Esnek. Verimli. Yenilikçi SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Verimli Güvenilir Esnek Yenilikçi % 98,8 maksimum verim Sadece 75 kg ağırlıkta, 60 kva ile en yüksek güç yoğunluğu 60 kw üniteler ile en yüksek sistem kullanılabilirliği Merkezi

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Premium Raf Altı Aydınlatma

Premium Raf Altı Aydınlatma GE Lighting AEEE Yönetmeliğine Uygundur Yenileme ve OEM Montaj Kılavuzu IMMERSION TM LED Vitrin Aydınlatması Soğutmalı Yatay Dolaplar RH30 Serisi Kanopi Aydınlatması GEMT301250CAN-SY (84050) GEMT301240CAN-SY

Detaylı

TRAFOLU İNVERTER FRONIUS IG PLUS

TRAFOLU İNVERTER FRONIUS IG PLUS / Akü Şarj Sistemleri / Kaynak Teknolojisi / Solar Elektronik TRAFOLU İNVERTER FRONIUS IG PLUS / Yüksek verim güvenliği ile çok yönlü. / Fronius MIX konsepti / HF trafo değiştirme / Fronius Modül yöneticisi

Detaylı

MLC 420 MANYETİK LİNEER CETVELLER KULLANMA KILAVUZU

MLC 420 MANYETİK LİNEER CETVELLER KULLANMA KILAVUZU MLC 420 TAŞINABİLİR REFERANS NOKTASI MANYETİK LİNEER CETVELLER ENTEGRE EDİLMİŞ TEMASSIZ RULMANLI SİSTEM 0,005 MM DEN BAŞLAYAN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK TAŞINABİLİR REFERANS NOKTASI TİTREŞİMLERE KARŞI YÜKSEK KORUMA

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

Galaxy VM. Akü Sigorta Kutusu. Kurulum 11/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Akü Sigorta Kutusu. Kurulum 11/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Akü Sigorta Kutusu Kurulum 11/2014 www.schneider-electric.com Hukuki Bilgiler Schneider Electric markası ve bu kılavuzda atıfta bulunulan Schneider Electric Industries SAS nin diğer tescilli

Detaylı

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3 adımda kurulum 1 1 2 3 a. Termostatı kurun b. Kombi röle kutusunu kurun İnternet ağ geçidini kurun Hesabınızı oluşturun 2 Hazırlık Kurulumdan Önce

Detaylı

% 98.6 lık bir karizma. PLATINUM R3-M inverter.

% 98.6 lık bir karizma. PLATINUM R3-M inverter. % 98.6 lık bir karizma. PLATINUM R3-M inverter. Reaktif güç Dış Outdoor ortam IP 66 Gölge Üç-Faz Verimlillik < 25 kw 10 100 kw > 100 kw Tüm PLATINUM R3 inverter modelleri, Enerji Yönetimi ( 6 EEG) pazar

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

BENNĐNG TÜRKÇE ÜRÜN KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU IT 120 (TESĐSAT TOPRAKLAMA MULTĐMETRE)

BENNĐNG TÜRKÇE ÜRÜN KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU IT 120 (TESĐSAT TOPRAKLAMA MULTĐMETRE) BENNĐNG TÜRKÇE ÜRÜN KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU IT 120 (TESĐSAT TOPRAKLAMA MULTĐMETRE) Emniyet ve Kullanım Uyarıları 1. Emniyet ve Kullanım uyarı 1.1 Dikkat - Bu belge kullanıcı el kitabının yerine geçmez.

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 3038 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3. Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Şek. 1: I ON 0 OFF Montaj 1ve Genel kullanma hususlar kılavuzu 1.1 Doküman hakkında Orijinal

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Modeller: YM-220SX, YM-380SX UYARI! Montaj işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR?

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR? GNDSeries Nedir? Banka ATM lerinin nötr-toprak arasındaki gerilim farklarının artmasının, elektronik kartlarını yoğun yakmasından yola çıkılarak tasarlanmış bir üründür. GNDSeries, tüm Dünya da nötr-toprak

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin)

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin) Montaj Kılavuzu Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ve Kiti İçin) BAŞLAMADAN ÖNCE Bu talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun. ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ Her türlü inceleme, montaj

Detaylı

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Device İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı 8 6 Teknik

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı