TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)"

Transkript

1 TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK-

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM TURİZMDE ÜLKE VE BÖLGE STRATEJİSİ KALKINMA PLANI ( ) ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ KIRSAL KALKINMA PLANI ( ) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 BELGESİNDE TR52 BÖLGESİ TR52 BÖLGESİ TURİZM VİZYON STRATEJİSİNE DOĞRU YEREL BULGULAR TR52 BÖLGESİ TURİZM GZFT ANALİZİ TR52 BÖLGESİ NDE TURİZM SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ TR52 Bölgesi Turizm Sektörü Rekabetçilik Analizi TR52 BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ VİZYONU KONYA-KARAMAN (TR 52) TURİZM SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ VE 2023 HEDEFLERİ TURİST SAYISI TURİZM GELİRİ (MİLYON DOLAR) YATAK SAYISI (ADET) EK - HEDEF VE STRATEJİLER KISALTMALAR TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Dünya Turist Sayısı (Milyon Kişi)... 4 Tablo 2: Ülkelere Göre Gelen Turist Sayısı ( / Milyon Kişi)... 4 Tablo 3: Türkiye Turizm Gelirinin Dünyadaki Payı (Milyar USD)... 4 Tablo 4: Dünya Turizm Gelirleri (Milyar USD)... 5 Tablo 5: Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı... 5 Tablo 6: İllere ve Tesis Türlerine Göre Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı... 6 Tablo 7: Bölgedeki İl Turizm Potansiyeli... 6 Tablo 8: Bölge Müzelerinin Durumu... 6 Tablo 9: Konya Merkez Müzelerinin İstatistiki Bilgileri... 7 Tablo 10: Karaman'a Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayıları... 7 Tablo 11: Turizm Stratejisi Tablo 12: TR52 Bölgesi Turizm Sektöründe Durum Tablosu Tablo 13: Türkiye Kültür Mirasları Örnek Tarama Sonucu Tablo 14: Karapınar Turizm Envanteri Tablosu Örnek* Tablo 15: TR52 Bölgesi Kaybolan Bazı Yöresel Değerler-Örnek

3 Tablo 16: Turizm Sektörü NACE Rev.2-TR Kodları Tablo 17: TR52 Bölgesi Turizm Türlerine Göre Bazı Önemli Değerler Tablo 18: Konya İli Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kuruluş Durum Tablosu Tablo 19: Karaman İli Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kuruluş Durum Tablosu Tablo 20: TR52 Bölgesi Turizm Sektörünü Destekleyici Bazı Tutumlar Tablo 21: En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze Tablo 22: Semavi Dinler Açısından Türkiye Çekim Merkezleri Tablo 23: Yabancı ziyaretçilerin Türkiye ye geliş nedenlerine göre dağılımı (toplam içinde pay %)* Tablo 24: Türkiye, TR52 Düzey 2 Bölgesi, Konya ve Karaman Turist Sayıları Tablosu (Kişi) Tablo 25: Türkiye, TR52 Düzey 2 Bölgesi, Konya ve Karaman Turizm Gelirleri Tablosu (Milyon Dolar) 53 Tablo 26: Türkiye, TR52 Düzey 2 Bölgesi, Konya ve Karaman Yatak Sayıları (Adet) ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı

4 TURİZM SEKTÖRÜ ARKA PLAN Sürdürülebilir kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşılması, bir ülkenin güçlü olduğu sektörlerinde potansiyellerini en üst seviyede değerlendirebilmesi ile mümkündür. Diğer yandan, refah seviyesi artan insanoğlu her geçen gün işi ile evi arasına sıkışan hayatını turizm faaliyetleri ile canlandırmak istemekte, kendisi için ayırabildiği bu kısa zaman dilimini de kendince en önemli gördüğü ve kısıtlı bütçesine uygun bir yerde geçirmek istemektedir. Uluslararası turizmde rekabet halinde olan ülkeler ise, en fazla harcama yetisine sahip kişileri misafir ederek en üst seviye gelir elde etmeyi hedeflemektedirler. Buna yönelik olarak turizm faaliyetleri için uzun vadeli planlar yapmakta ve hedefler koymaktadırlar. Türkiye turizm sektöründe 2023 yılına ilişkin strateji ve hedeflerini belirlemiş ve eylem planını 2007 yılında açıklamıştır. Ayrıca dönemine ilişkin olarak hazırlanan 9. Kalkınma Planı nda söz konusu döneme ilişkin hedefler konulmuş ve bu hedeflere ulaşılması için stratejiler benimsenmiştir yılında TR52 Bölgesi nin 2023 Vizyon ve Stratejilerini belirlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, ülke planlarındaki hedeflerin gerçekleşme durumları ve bugüne kadarki süreç içerisindeki gelişmelerden dersler çıkarmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ulusal planlar ile uyumlu bir alt bölge çalışması yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2023 Turizm Stratejisinin bütüncül yaklaşımı ile TR52 Konya Karaman Düzey 2 Bölgesi nin ilçe, il ve bölge bazındaki potansiyellerine bağlı olarak ortaya çıkan parça yaklaşımları birlikte değerlendirilmiştir. Rekabetçilik analizin de, Michael Porter isimli dünyaca ünlü akademisyenin rekabetçilik üzerine kabul gören Elmas Modeli kullanılmıştır. Model, bir organizasyonun ulusal yapısının uluslararası rekabet gücü elde etmede önemli bir role sahip olduğu tezine dayanmaktadır. Porter ın modeli ulusal rekabet üstünlüğünü 4 grup altında incelemektedir; 1. Girdi koşulları, 2. Talep koşulları 3. İlgili ve destekleyici sanayiler 4. Firma stratejisi ve rekabet Bu modelden istifade edilerek yapılan çalışmada 4 ana grup altında 43 adet sorunun cevabı verilmek suretiyle detay bir analiz yapılmıştır. Bir anlamda yönlendirilmiş SWOT olan çalışma kapsamı soruların cevapları, ilçeler bazında gerçekleştirilen odak grup toplantıları, GZFT çalışmaları, paydaş görüşleri, sektörel rapor ve istatistikler ile MEVKA nın bölgeye ilişkin olarak gerçekleştirdiği bölge planı çalışmaları göz önüne alınarak proje uzmanları tarafından cevaplandırılmıştır. Bu şekilde turizm sektörünün rekabetçilik analizi yapılmıştır. Nihayetinde dünya turizminde ortaya çıkan gelişmeler, turizm sektörünün rekabetçilik düzeyi, ülke olarak yaşadığımız süreç ve hedefler rakamsal olarak değerlendirilmiş ve TR52 bölgesinin 2023 yılında nerede olması ve bu hedeflere ulaşılması için neler yapılması gerektiğine ilişkin Turizm Sektörü 2023 Vizyon Stratejisi dokümanı hazırlanmıştır. 3

5 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM 2010 yılında dünyada turist sayısı bir önceki yıla göre % 6,7 artışla 877 milyondan 935 milyona ulaşmıştır. Ekonomik kriz ile 2009 da % 4 azalan turist sayısı dünya ekonomisindeki normalleşmeye paralel olarak artışa geçmiştir. Artışlar turizm pastasından en fazla pay alan ülkelerde olmuştur. Dünyada en fazla turist çeken kara parçası, son 10 yıllık periyotta % 7 pay kaybetmesine karşın Avrupa olmuştur. Asya ve pasifik ülkeleri % 6 lık bir artış göstererek dünyada turist çeken ülke oranını % 16 dan % 22 ye çıkarmıştır yılına kadar Avrupa daki küçülme ve Asya daki büyüme eğilimlerinin devam etmesi beklenmektedir. Tablo 1: Dünya Turist Sayısı (Milyon Kişi) Bölgeler * Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Avrupa Asya ve Pasifik Amerika Afrika Orta Doğu Dünya Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) *Tahmin Turist sayıları ülkelere göre değerlendirildiğinde, son 3 yılda ilk 6 sıranın değişmediği, ancak 2010 yılında Türkiye nin bir sıra gerilemesine rağmen kriz önceki dönem rakamının üzerine çıktığı görülmektedir. Tablo 2: Ülkelere Göre Gelen Turist Sayısı ( / Milyon Kişi) Sıra Ülkeler Kişi % Sıra Ülkeler Kişi % Sıra Ülkeler Kişi % 1 Fransa 79,2 8,62 1 Fransa ,46 1 Fransa 78,9 8,44 2 ABD 57,9 6,30 2 ABD ,26 2 ABD 60,8 6,50 3 İspanya 57,2 6,22 3 İspanya ,95 3 İspanya 52,6 5,63 4 Çin 53,0 5,77 4 Çin ,80 4 Çin 55,9 5,98 5 İtalya 42,7 4,65 5 İtalya ,93 5 İtalya 43,5 4,65 6 İngiltere 30,1 3,28 6 İngiltere ,19 6 İngiltere 27,0 2,89 7 Türkiye 25,0 2,72 7 Türkiye ,09 7 Almanya 27,0 2,89 8 Almanya 24,9 2,70 8 Almanya ,76 8 Türkiye 26,9 2,88 9 Meksika 22,6 2,46 9 Malezya ,69 9 Malezya 24,8 2,65 10 Malezya 22,1 2,40 10 Meksika ,45 10 Meksika 23,0 2,46 Dünya Dünya Dünya Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) yılında Türkiye ye gelen turist sayısı 26,9 milyon kişi ve turizm geliri 20,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin dünya turizm gelirlerinden aldığı pay % 2,3 tür. Tablo 3: Türkiye Turizm Gelirinin Dünyadaki Payı (Milyar USD) Turizm Geliri Dünya Turizm Geliri Türkiye Turizm Geliri 21,9 21,2 20,8 Türkiye/Dünya (%) 2,3 2,5 2,3 Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası ( Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011) Turist sayısında olduğu gibi dünya turizminden en büyük payı % 48,47 ile Avrupa kıtası almaktadır. Avrupa yı aynı şekilde Asya Pasifik ülkeleri ve Amerika kıtası takip etmektedir. 4

6 Tablo 4: Dünya Turizm Gelirleri (Milyar USD) Bölgeler USD % USD % Avrupa 473,7 50, ,47 Asya ve Pasifik 208,9 22,21 203,7 23,91 Amerika 188,1 20,00 165,2 19,39 Afrika 30,2 3,21 28,9 3,39 Orta Doğu 39,7 4,22 41,2 4,84 Dünya 940, Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) yılı verilerine göre ülkelere göre dünya turizm gelirlerinden 93,9 Milyar USD ve % 11,02 oranla ABD en yüksek payı almaktadır. Türkiye ise 21,2 milyar USD ile dünya turizm gelirlerinden % 2,5 pay almaktadır. Tablo 5: Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Turizm Geliri ( 1000 $ ) Toplam Yabancı Vatandaş Ortalama Turizm Ortalama Turizm Ziyaretçi Ziyaretçi Ziyaretçi Harcama Geliri Harcama Geliri Sayısı Sayısı Sayısı ($) ( 1000 $ ) ($) ( 1000 $ ) Ortalama Harcama ($) Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılında Türkiye ye i yurtdışındaki Türk vatandaşlarından olmak üzere toplam kişi gelmiş ve toplamda 20,8 milyar USD gelir elde edilmiştir. Kişi başına turizm harcaması 630 USD olarak gerçekleşmiştir. Sürekli artan turist sayısına rağmen, 2003 yılından itibaren kişi başına harcama tutarı her yıl düşüş göstermiştir. Turizmde, kriz yıllarında dış turizm gelirlerindeki düşüş iç turizme göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkelerin turizm potansiyelleri değerlendirilirken iç turizm potansiyelinin de iyi analiz edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. TR52 Bölgesinde yer alan Konya ve Karaman illerinde otel olarak konaklama imkanı bulunmakta ve ortalama yabancı kalış süresi belediye belgeli tesislerde 1,6 gün ve işletme belgeli tesislerde 1,2 gün olarak gerçekleşmektedir. Türkiye genelinde bu süre belgeli tesislerde 3,3 gün ve işletme belgeli tesislerde 4,3 gün olarak gerçekleşmektedir. Konaklama süresi bakımından tatil köyleri ülke ortalamasında en büyük payı almaktadır. Ortalama konaklama gününü uzatmayı başararak turizm gelirlerini artırmanın bir yolu da, konaklanan tesis türünü çeşitlendirmekten geçmektedir. Konya ve Karaman İllerinde özellikle motel, pansiyon ve butik otel gibi hem sıra dışı hem de standart otellere göre daha uygun fiyattaki konaklama tesislerine ihtiyaç bulunmaktadır. 5

7 Tablo 6: İllere ve Tesis Türlerine Göre Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı İller Geceleme Ortalama kalış süresi Doluluk oranı(%) Belediye Belgeli Tesisler Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Konya ,6 1,6 1,6 1,3 28,2 29,5 Karaman ,1 1,4 1,4 0,7 43,4 44,1 Türkiye ,3 1,6 2,2 16,6 16,2 32,7 İşletme Belgeli Tesisler Konya ,2 1,5 1,4 16,3 28,8 45,1 Karaman ,3 1,3 1,3 0,5 24,9 25,5 Türkiye ,3 1,9 3,3 37,2 11,9 49,2 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama İstatistikleri Belediye Belgeli Tesisler (2010), Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama İstatistikleri İşletme Belgeli Tesisler (2010) Bölgenin turizm altyapısının yeterli olmadığı, özellikle yatırımların merkezlerde yoğunlaştığı, kırsala yayılmadığı gözlemlenmektedir. Turizmi destekleyen otel, restorant, salon, nitelikli turizm şirketi ve insan kaynağı açığı, Konya ya oranla Karaman ilinde daha çok göze çarpmaktadır. Konya kent merkezinde ise hızla artan özel sektör yatırımlarına rağmen turizm kapasitesinin hala yeterli olmadığı görülmektedir. Karaman merkezde yüksek nitelikli, 5 yıldızlı otel bulunmamakta; bu durum gelir seviyesi yüksek kesimin bölgede konaklama oranının düşmesine sebep olmaktadır. Tablo 7: Bölgedeki İl Turizm Potansiyeli Konya İşletme Türü* Adet Karaman İşletme Türü** Adet Turizm Belgeli Yatak Sayısı Turizm Belgeli Yatak Sayısı 510 Yatırım Belgeli Yatak Sayısı Yatırım Belgeli Yatak Sayısı 60 Turizm İşletme Belgeli Otel Sayısı 21 Turizm İşletme Belgeli Otel Sayısı 3 Turizm İşletme Belgeli Restoran Sayısı 16 Turizm İşletme Belgeli Restoran Sayısı - Yatırım Belgeli Tesis Sayısı 8 Yatırım Belgeli Tesis Sayısı 1 A Grubu Seyahat Acentası 80 A Grubu Seyahat Acentası - AG Grubu Seyahat Acentası 4 AG Grubu Seyahat Acentası - B Grubu Seyahat Acentası 4 B Grubu Seyahat Acentası - C Grubu Seyahat Acentası 1 C Grubu Seyahat Acentası - Kaynak: Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2011, Karaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tablo 8: Bölge Müzelerinin Durumu İller Ziyaretçi Sayısı Konya Merkez Akşehir Ereğli Müze Karaman Kaynak: Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2011, Karaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Bölge turizmi büyük oranda Mevlana markası etrafında şekillenmektedir. Dolayısıyla ziyaretler ağırlıklı olarak, müze ziyareti şeklinde gerçekleşmekte ve turizm potansiyeli diğer alanlara kaydırılamamaktadır. Bu müzeye ilgi gösteren ziyaretçilerin de önemli bir bölümü Konya ya yurtiçinden günübirlik gelen turistlerdir. Bu durum katma değerin Konya da kalmasını engellemektedir. Konaklama başta olmak üzere restoran, şehiriçi ulaşım, hediyelik eşya ve aracılık hizmetlerinden yeterli gelir elde edilememektedir. Bunun için günübirlik müze ziyaretine gelen turistlerin az bir gece geçirmelerini sağlayabilecek kültür turizmini destekleyici alternatif turistik alanların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Karaman ise turizm açısından önemli kültürel tarihi taşınmazları barındırmakta ve tarihi şahsiyetleri bulunmaktadır. Karaman ve çevresinde M.Ö. 9 bin yılından günümüze kadar birçok uygarlığa ait kalıntılar bulunmaktadır. Karaman Müzesi, Derbe, Binbirkilise, Madenşehir Öreni, Manazan Mağaraları, Karaman Kalesi en önemli turistik mekânlarındandır. Fakat bu turizm potansiyeli istenilen 6

8 oranda değerlendirilememekte, turizm geliri düşük oranda kalmaktadır. Bu noktada Karaman için tanıtım faaliyetleri önem kazanmaktadır. Tablo 9: Konya Merkez Müzelerinin İstatistiki Bilgileri Müze Adı Ziyaretçi Sayısı Mevlâna Müzesi Karatay Çini Eserler Müzesi İnce Minare Müzesi Arkeoloji Müzesi Atatürk Müzesi 574 Etnografya Müzesi Çatalhöyük Örenyeri Kaynak: Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2011 Tablo 10: Karaman'a Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayıları Yıllar Yerli Turist Yabancı Turist Toplam Turist Toplam Geceleme Kaynak: Karaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü 7

9 2. TURİZMDE ÜLKE VE BÖLGE STRATEJİSİ KALKINMA PLANI ( ) dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı nda 5 ekonomik ve sosyal gelişme ekseni belirlenmiştir. Bu eksenlerden turizm sektörü ile direk olarak ilgili olanlar, stratejik amaçlar ve bu kapsamda ulaşılması öngörülen hedefler aşağıdaki gibidir. Eksen Rekabet Gücünün Arttırılması / Stratejik Amaç Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır. Tarım ve turizm başta olmak üzere, çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması çalışmaları hızlandırılacaktır. Stratejik Amaç Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Doğal orman ekosistemini; başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı, etkin şekilde korumak; koruma-kullanma dengesi, biyolojik çeşitlilik, gen kaynakları, orman sağlığı, odun dışı ürün ve hizmetler ile ekoturizmin geliştirilmesi gözetilerek, çok amaçlı ve verimli şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik Amaç Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması Turizm sektörü, ülkedeki refah ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirilecek, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış yörelerde turizm geliştirilerek ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacaktır. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir. Sektörde yeni kapasite yaratmanın yanı sıra mevcut ürünün niteliğinin yükseltilmesine ağırlık verilecek, yeni aktörlerin, tanıtım, pazarlama, altyapı, turizm eğitimi ve çevre konularında görevleri ile kamunun turizm sektöründeki rolü yeniden tanımlanacaktır. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla varış noktası yönetimine ağırlık verilerek golf, kış, dağ, termal, yat, kongre turizmi ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektir. Türkiye nin fiyat, hizmet kalitesi ve jeotermal kaynaklar açısından rekabet üstünlüğü göz önüne alınarak, sağlık hizmetleri turizmi desteklenecektir. Mevcut kapasiteleri, karlılık sağlayacak fiyat ve doluluk oranlarında dolduracak talep yaratılıncaya kadar, turizm teşviklerinde pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine öncelik verilecektir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı hazırlanacaktır. Turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sistemi getirilecektir. 8

10 Eksen Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi / Stratejik Amaç Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel politikaların temelini oluşturacaktır. Kültürümüzün özgün yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık olması ve evrensel kültür birikimine katkıda bulunması sağlanacaktır. Kültür mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu mirasın korunmasına ve restorasyonuna yönelik çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülecek; bu mirasın korunması için yaygın eğitim yoluyla kamuoyu bilincinin artırılması sağlanacaktır. Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimi sağlanacaktır. Kültür turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları bağlamında, otantik özellikleriyle korunarak turizme açılan yöresel örneklerin çoğaltılması desteklenecektir. Başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, maddi kültür ürünlerimiz ihraç ürünlerine dönüştürülecektir. Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payı artırılacaktır. Kültürel kimliğimizin özgün yapısını korumak, geliştirmek ve tanıtmak için etkin politikalar üretmek ve ilgili kurumlar arasında gerekli eşgüdümü sağlamak amacıyla ilgili bakanlığın görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenecektir. Yoğun göç ve çarpık kentleşme neticesinde ortaya çıkan sosyo-kültürel uyum sorunlarını azaltıcı önlemler alınacaktır. Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması amacıyla hoşgörü, toplumsal diyalog ve ortaklık kültürünü geliştirici politikalara öncelik verilecektir. Kamu politikalarının oluşturulmasında demokratik katılımı, saydamlığı sağlamak ve toplumsal diyaloğu geliştirmek için STK ların karar alma süreçlerine katkılarını sağlayacak mekanizmalara yönelik çalışmalar yapılacaktır. Eksen Bölgesel Gelişmenin Sağlanması / Stratejik Amaç Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması Yöresel marka yaratmaya yönelik olarak, özgün tarihi ve doğal miraslar korunup geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülecektir. Bölgelerin iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir şekilde tanıtımı sağlanarak sermaye girişi hızlandırılacaktır. Stratejik Amaç Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda, Kırsal Kalkınma Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Kırsal alanda, e-ticaret de kullanılarak, tarım, orman ve gıda ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması, turizm ve rekreasyon, el sanatları, tarıma dayalı sanayi ve diğer alternatif üretim faaliyetleri geliştirilecektir. Kırsal yerleşim planlamasının esas ve kriterleri, kırsal alanın özelliklerine ve kırsal toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenecek, plan yapımında gelişmekte olan merkezi yerleşim birimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarına ve afet riski yüksek yörelere öncelik verilecektir. 9

11 2.2. ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi; Kırsal kalkınma faaliyetlerine bütüncül bir politika çerçevesi oluşturmak, Bu kapsamda hazırlanması ve uygulamaya konulması öngörülen Ulusal Kırsal Kalkınma Planına esas teşkil etmek, Ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilecek kırsal kalkınma program ve projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında ilgili kesimlere perspektif sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi nde temel amaç; Temelde yerel potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas alarak; kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek için belirlenen stratejik amaçlardan Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkânlarının Artırılması başlığının altında Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi öngörülmektedir KIRSAL KALKINMA PLANI ( ) Ülkemizde kırsal kalkınma alanındaki politika ve strateji çerçevesini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) temel alınmak suretiyle hazırlanan Kırsal Kalkınma Planı, ülkemizin kırsal kalkınma alanındaki öncelikli tedbirlerini/faaliyetlerini ortaya koymaktadır. Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi başlığının altında yer alan Kırsal Turizmin Geliştirilmesi başlığında, Agro-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Kültür Köyü Modelinin Oluşturulması, Konaklama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi ve İlçe Turizm Bilgi Paketinin Hazırlanması faaliyetleri öngörülmektedir TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 9. Kalkınma Planı nda belirtilen Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişimini sağlamak üzere turizm sektörü ana planı hazırlanması hedefi kapsamında 2007 yılında Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesi hazırlanmıştır. Bu belge ile özünde daha önceki yıllarda Türk turizmine parçacı yaklaşımların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül yaklaşım getirilmesi hedeflenmiştir. Belgede 16 strateji benimsenmiş ve Türkiye için 9 Turizm Gelişim Bölgesi, 7 Tematik Koridor, 10 Turizm Kenti, 5 Eko-Turizm Bölgesi önerilmiştir. Kentsel ölçekte markalaşma stratejisi kapsamında zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi hedeflenmiştir. Turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tablo 11: Turizm Stratejisi 2023 Kapsam Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi Stratejisi Marka Kent-Turizm Türü Gelişim Bölgesi- Tematik Koridor-Turizm Kenti-Eko-Turizm Bölgesi Şehir Turizmi Kültür Turizmi İller İlçeler Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon 10

12 Kapsam Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi Stratejisi 9 Turizm Gelişim Bölgesi 7 Tematik Koridor Marka Kent-Turizm Türü Gelişim Bölgesi- Tematik Koridor-Turizm İller İlçeler Kenti-Eko-Turizm Bölgesi Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir, Sağlık Turizmi ve Termal Turizm Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat Kış Turizmi - Golf Turizmi - Deniz Turizmi Trabzon, Kuşadası, Samsun, İzmir, Antalya ve Mersin, İstanbul Eko turizm - İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Kongre ve Fuar Turizmi Konya, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Trabzon I. Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Eskişehir, Afyon, Kütahya ve Uşak II. Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir III. Aphrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Aydın ve Denizli IV. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Bursa, Bilecik, İznik V. Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Bölgesi ve Nevşehir VI. Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi Konya, Isparta, Afyon ve Burdur VII. Hitit Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Çorum ve Yozgat VIII. Urartu Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Van ve Bitlis IX. GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi I. Zeytin Koridoru II. Kış Koridoru III. İnanç Turizmi Koridoru IV. İpek Yolu Turizm Koridoru V. Batı Karadeniz Kıyı Koridoru Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Bursa ili Gemlik, Mudanya ilçeleri, Balıkesir ili Gönen, Bandırma ve Erdek İlçeleri, Çanakkale İli Ezine ilçesine kadar uzanan kıyı bölgesi ve çevresi, Erdek Kapıdağ Yarımadası, Avşa, Paşalimanı, Ekinli Adaları, Marmara İlçesine bağlı Marmara adası. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan Tarsus tan başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin yöreleri İstanbul üzerinden Avrupa ya ulaşan bölüm üzerinde bulunan Ayaş-Sapanca Koridoru, Adapazarı, Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı; Güdül ve Ayaş ilçeleri Şile, Akçakoca, Amasra, Cide, Çaylıoğlu ve Sinop 11

13 Kapsam 10 Turizm Kenti 5 Eko-Turizm Bölgesi Marka Kent-Turizm Türü Gelişim Bölgesi- Tematik Koridor-Turizm Kenti-Eko-Turizm Bölgesi VI. Yayla Koridoru VII. Trakya Kültür Koridoru Kaynak: Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller İlçeler Samsun ilinden Hopa ya kadar uzanan bölüm Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ -İğneada Kıyıköy Eko-Turizm Kenti -Kilyos Turizm Kenti -Saros Körfezi Turizm Kenti -Kapıdağ Yarımadası Avşa Marmara Adaları Turizm Kenti -Datça Eko-Turizm Kenti -Kaş - Finike Turizm Kenti -Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti -Samandağ Turizm Kenti -Maçka Turizm Kenti -Kahta Turizm Kenti Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölge, Antalya nın iç kesimlere doğru doğusu, Torosların eteklerinde Antalya ve Mersin in birleştiği alanlar ve GAP Koridoru ile Kış Koridorunu birleştiren GAP Eko- Turizm Koridoru Belge de belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmaların tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık $ harcamaya ulaşılması öngörülmektedir. Hükümet hedeflerinde bu rakamlar 50 milyon turist ve 50 milyar USD turizm geliri olarak revize edilmiştir TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 BELGESİNDE TR52 BÖLGESİ TR52 Bölgesi illerinden Konya ya ilişkin 2 strateji ve 1 Eko-Turizm Bölgesi hedefi belirlenmiş ve buna yönelik planlara yer verilmiştir. Bölgenin diğer ili Karaman a yönelik herhangi bir hedef öngörülmemiştir. Konya iline yönelik öngörüler aşağıdaki gibidir; a) Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi stratejisi kapsamında Konya nın da dahil olduğu marka kültür kentleri oluşturulması doğrultusunda 2023 yılı hedefleri; İç ve dış turizmde kültür turizmi hareketini artırmak için her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir şehir Kültür Turizmi Kenti olarak ilan edilecektir. Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu yaptırılacaktır. Yöresel etkinlikler uluslararası standartlara uygun biçimde geliştirilecektir. Kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekanlar yapılacaktır. Yerel halkın soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 12

14 Şehirlerimizin zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal uluslar arası düzeyde tanıtım ve pazarlama yapılması sağlanacaktır. Söz konusu hedeflere ulaşmak için yapılacaklar ise şöyle sıralanmıştır; 1. Mimari düzenlemeler Uluslararası standartlarda şehir müzeleri kurulacak, Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu yapılacak, Tarihi dokuların ve eski merkezlerin yenilenmesi projeleri hazırlanacak, Anıt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray gibi tarihi yapıların ışıklandırma ve çevre düzenlemeleri yapılacak, Tarihi çekim noktalarının çevresinde turistik yeme-içme tesisleri yapılacak, Ülkemizin meşhur el sanatlarından deri, halı, takı gibi ürünlerin sunulacağı Kapalıçarşı benzeri otantik alışveriş merkezleri yapılacak ve mevcut olanların iyileştirilmesi sağlanacak. 2. Ulaşım Sistemi ile ilgili Düzenlemeler Havaalanı otelleri yapılacak, Havaalanı-kent merkezi toplu taşım sistemleri kurulacak, Kıyı şehirlerindeki iskele ve limanlarda düzenlemeye gidilecek, Deniz turizmi olanakları geliştirilecektir. 3. Kültürel Aksların düzenlenmesi Kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması çalışmaları başlatılacak, Fuar ve kongre merkezleri yapılacak, Sanat köyleri kurulacak, Ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyetler düzenlenecek, 4. Fiziksel -Sosyal Düzenlemeler Kent merkezinde turizm danışma büroları açılacak, Yerel idare ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri tamamlanacak, Yön levhaları ve bilgilendirme tabelaları konulacak, Şehir turları kapsamında tur güzergahını ve çekim noktalarını gösterir özel şehir haritaları ve broşürleri basılacak ve sahip olunan değerlerin gerek ülke çapında gerekse yurtdışında tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. b) Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi stratejisi kapsamında kongre turizmine altyapısı uygun iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Mersin öncelikle ele alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönlendirici çalışmalar yapılacaktır; Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalışmaları yapılarak, yatırımcılara yön gösterici, kongre, fuar vb. etkinlikleri teşvik edici politikalar geliştirilecektir. Kongre turizminde varış noktası yönetim şirketlerinin rolü yeniden düzenlenecektir. Kongre merkezi olarak planlanan bölgelerin nitelikli turizm tesislerine ve uluslar arası havaalanına sahip olması sağlanacaktır. 13

15 Her ilde bir kongre merkezi oluşturularak gerek ulusal gerekse de uluslar arası kongrelerin Türkiye de yapılması için tanıtma, planlama ve uygulama projeleri yapılacaktır. Söz konusu hedeflere ulaşmak için yapılacaklar ise şöyle sıralanmıştır: Kongre Turizminin gelişmesi için öncelikli olarak seçilen yedi ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Konya ve Mersin) Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde toplantılar düzenlenerek kongre turizminin gelişmesi için gerekli örgütlenmenin kurulması sağlanacaktır. İl Turizm Konseyleri nin girişimleri ile öncelikli her ilde yönetim ve pazarlama ile ilgili kongre turizmi şirketlerinin veya buna benzer yapılanmaların kurulmasında aktif rol üstlenilecektir. c) Varış noktası olarak geliştirilecek ve birden fazla ili kapsayan turizm gelişim bölgelerinde yerel ve bölgesel kalkınmada turizmin güçlü bir araç olarak kullanılması stratejisi kapsamında ülkemizde 9 adet tematik bölge önerilmektedir. Ülkemiz turizminde geliştirilmesi hedeflenen turizm faaliyetleri ile bölgelerin uluslararası düzeyde varış noktası olarak geliştirilmesi ile turizmin iç bölgelere yayılması, turizm sezonunun tüm yıla yayılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Konya ilinin yer aldığı VI. Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi kapsamında yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir; Göller Bölgesi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin ortasında yer almakta olup, Konya, Isparta, Afyon ve Burdur illerini kapsamaktadır. Bölgede, başta Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Acıgöl, Burdur, Salda, Eber ve Akşehir Gölleri olmak üzere çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göller esas alınarak, doğa turizmine yönelik alanlar ve turizmi destekleyen trekking, araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, mağaracılık, avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, foto safari vb. gibi faaliyetler geliştirilecektir. Ayrıca, önemli bir yaban hayatına sahip olan bölgede, habitatlar ve ekosistemler bozulmadan sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı sunulacak, ziyaretçilerin doğa ve doğa koruma konularında bilgilendirilmesi yöredeki doğa koruma çabalarına katkıda bulunulması sağlanacaktır. Bölge içinde yer alan göller odaklı Turizm Merkezi ilan edilebilecek alanlar belirlenerek, fiziki planların tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisi stratejik plan kapsamında gerçekleştirilecektir. Göller Bölgesinde gerçekleştirilecek arazi tahsisi ve yapılacak yeni yatırımlar ile nitelikli tesis sayısının artırılması sağlanarak mevcut konaklama kapasitesinin niteliğinin de yükseltilmesi sağlanacaktır. 14

16 Şekil 1: Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı Kaynak: Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı

17 3. TR52 BÖLGESİ TURİZM VİZYON STRATEJİSİNE DOĞRU YEREL BULGULAR 1. TR52 Bölgesi tarihi ve doğal zenginlikleri ile ülkemizin en önemli turizm potansiyeli olan bölgelerinden biri konumundadır. Konya ve Karaman illeri, sahip oldukları turizm değerleri itibari ile birçok turizm türü ve faaliyetine uygun konumdadır. Bu turizm türlerine ilişkin önemli potansiyeller vardır. Ancak bu potansiyellerin yeterince değerlendirilemediği dolayısıyla bölgede birçok turizm türünün ve alt faaliyetlerinin çok az sayıda gerçekleştiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Tablo 12: TR52 Bölgesi Turizm Sektöründe Durum Tablosu Turizm Sektörü Potansiyel Turizm Faaliyeti İNANÇ TURİZMİ Yüksek Orta KÜLTÜR TURİZMİ Yüksek Orta SAĞLIK TURİZMİ VE TERMAL TURİZM Orta Zayıf MAĞARA TURİZMİ Yüksek Zayıf KONGRE VE FUAR TURİZMİ Orta Zayıf EKO TURİZM VE YAYLA TURİZMİ Orta Zayıf İPEK YOLU TURİZMİ Orta Zayıf AV TURİZMİ Yüksek Zayıf HAVA SPORLARI Orta Zayıf DAĞCILIK Yüksek Zayıf KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ Yüksek Zayıf AKARSU VE RAFTİNG TURİZMİ Orta Zayıf Konya ve Karaman illeri, sahip oldukları turizm değerleri itibari ile birçok turizm türü ve faaliyetine uygun konumdadır. Bu turizm türlerine ilişkin önemli potansiyeller vardır. Ancak bu potansiyellerin yeterince değerlendirilemediği dolayısıyla bölgede birçok turizm türünün ve alt faaliyetlerinin çok az sayıda gerçekleştiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. 2. Turizm değerlerine yönelik envanter çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bölge, tarihi ve doğal zenginlikleri ile taşıdığı önemli potansiyele rağmen, turizm değerlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen envanter çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bu konuda kanuni yükümlülükleri gereği (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu) veya araştırma amaçlı (Türkiye Bilimler Akademisi, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları) kültür envanteri çalışmaları yapan kurumlar arasında koordinasyon sağlanması, mükerrerliklerin ortadan kaldırılması ve standartların sağlanması amaçlı arşiv ve/veya veri tabanlarının ortak kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışma istenilen seviyeye gelememiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi nin il merkezine yönelik gerçekleştirdiği örnek bir çalışma, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün web uygulaması ve bazı yerel yönetimlerin kitap çalışmaları olmasına karşın bilginin üretilmesi, çoğaltılması ve ticarileştirilmesi konusunda sorunlar bulunmakta, lokal çalışmalar kaynak israfına sebep olmakta ve sonuçlara ulaşmada verim sağlamamaktadır. Aşağıdaki örnek tabloda Karapınar için Türkiye Kültür Mirasları veri tabanından yapılan bir listeleme çalışması bulunmaktadır. Veri tabanında varlık isimleri ve varlık türüne göre bir liste gelmekte ancak detaylar yer almamaktadır. Detaylara ilişkin gerçekleştirilen diğer çalışmalar da standart olmayıp bilimsel olarak turizm sektörüne hizmet edecek detayları taşımamaktadır. Özel olarak üretilen bilgiler ise bilgi kirliliği oluşturmakta, yanlış yönlendirmelere neden olmakta hatta çok önemli turizm değerlerinin pazarlanabilirliğine olumsuz etkide bulunmaktadır. Tablo 13: Türkiye Kültür Mirasları Örnek Tarama Sonucu Sıra Numarası 6/47 Veri Tabanı Adı VGM 16

18 Envanter No /01 Varlık Adı SULTAN İKİNCİ SELİM KÜLLİYESİNDE CAMİİ Envanter Türü TAŞINMAZ Varlık Türü TEK YAPI Varlık Alt Türü CAMİ İl KONYA İlçe KARAPINAR Kaynak: Türkiye Kültür Mirasları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarama sonuçlarından aşağıdaki türde bir tablo ancak oluşturulabilmektedir. Tablo 14: Karapınar Turizm Envanteri Tablosu Örnek* Varlık Adedi Varlık Türü Varlık Yeri Detay Açıklama Turizm Potansiyeli 2 Adet Tarihi Sit Karapınar Adet Arkeolojik Sit Karapınar Adet Doğal Sit Karapınar Adet Mezarlık Karapınar Adet Cami Karapınar Adet Han Karapınar Adet Hamam Karapınar Adet İmaret Karapınar Adet Kalıntılar Karapınar Adet Kervansaray Karapınar Adet Köprü Karapınar Adet Çeşme Karapınar Adet Arasta Karapınar Adet Yayla Karapınar Adet Tabiat Anıtı Karapınar ADET Toplam Karapınar Turizm Değeri Türkiye Kültür Mirasları 2011 Oysa iyi bir envanter çalışması; Turizm varlıkları isimleri Varlık türü Varlığın tarihçesi Varlığın önemi Varlığın hitap ettiği insan profili (dini, milliyeti, dili, yaş grubu, meslek grubu, kültür seviyesi, eğitim düzeyi, yaşam alışkanlıkları vb.) Varlığın ağ ilişkileri (varlık-insan, varlık-şehir, varlık-yapı, varlık-yöresel değer, varlık-tarih ve varlık-varlık vb.) gibi turizm potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesine yönelik bilgileri içermelidir. Bu bilgiler; Planlama, Yatırım, Markalaşma Pazarlama Hizmet Üretim 17

19 aşamalarında kullanılacak standart, doğru ve ulaşılabilir bilgiler olacaktır. Bu hususta bölge için, Türkiye Kültürel Mirasları platformu üyeleri ile bilgi alışverişinde bulunmak ve sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirmek üzere Kalkınma Ajansı bünyesinde bir heyet kurulması, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, kamu ve özel üniversite akademisyenleri, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri ile beraber turizm potansiyellerinin detay olarak analiz edilmesi hususunda çalışmalar yapılması planlanmalıdır. 3. Özellikle kırsal alanda turizm potansiyelimiz tam olarak bilinememekte, yeterli ölçüde değerlendirilememekte ve nasıl değerlendirilebileceği hususunda özellikle yerel aktörlerin yeterli bilgisi bulunmamaktadır. TR52 Bölgesi ndeki envanter çalışmalarının yetersiz kaldığına yönelik daha önce bir teşhis yapılmış idi. Buna da bağlı olarak; Turizm potansiyeli Turist-değer-fayda ilişkileri Turist beklentileri Turizm değerlerimizin gelir potansiyeli gibi birçok başlıkta toplumun her kesiminde, genel bir bilgi eksikliği ve yanlış kanaatler bulunmaktadır. Kırsal alanda yer alan turizm varış noktaları itibari ile turizm değerlerimize bağlı oluşan turizm potansiyelinde bilgi eksikliği daha yüksek seviyeli olarak gerçekleşmektedir. Buna kırsal alanların beşeri ve ekonomik imkansızlıkları eklenmekte sosyo kültürel yaklaşımlar ile de turizm potansiyelinin değerlendirilmesi daha da imkansız hale gelmektedir. Turizmde üretilen/bilinen bilgilerin, planların, hedef ve stratejilerin toplumun her kesimi ile paylaşılması, projelere yerel sahiplenmelerin en üst düzeyde olması için özellikle yerel aktörlerle bilgi paylaşımı ve işbirliğinin yapılması önem arz etmektedir. Envanter çalışması ile işbirliğine başlanılan yerel aktörlere; bölgeye ilişkin planlamalar, çalışmalar, hedef ve stratejilere ilişkin bilgilendirmenin kesintisiz gerçekleşmesini temin etmek gerekmektedir. Yerel aktörlerin her aşamada görüş ve katkılarının alınarak, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili onlara geri beslemede bulunulması ve bu faaliyetlerin kurumsallaştırılması sağlanmalıdır. Yerel aktörlerle işbirliği yapılması ve bilgi paylaşımının sağlanması yerel sahiplenmenin yanı sıra potansiyel belirlemeye de yardımcı olacaktır. Bu nedenle envanter çalışması, potansiyel belirleme çalışması ile bir arada yürümelidir. Bu çerçevede bir taraftan turizm envanteri belirlenirken diğer taraftan belirlenen turistik unsurların hangilerinin öncelikli yatırım yapılarak faydaya dönüşebileceğini, hangilerinin daha uzun vadeli bir biçimde ele alınması gerektiği ortaya konulmuş olabilecektir. Yörenin gelişme potansiyeli ve ihtiyaçlarının farkında olan ve bu doğrultuda hizmet veren Kalkınma Ajansı burada koordinasyon görevini üstlenmelidir. 4. Turizm değerlerimizin, özellikle tarihi ve doğal değerlerin korunup, geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda yerel ve ulusal aktörler arasında koordinasyon ve uygulama eksikliği bulunmaktadır. Turizm değerlerinin mevcut durumlarının izlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı nın koordinasyonu daha aktif hale getirilerek yerel aktörlerle görev paylaşımlarının hızlı yapılması gerekmektedir. 18

20 Turizm potansiyeli taşıyan alanların çevre düzenlemelerinin yapılması, tesisleşmenin sağlanması ve diğer alt/üst yapı harcamalarının gerçekleştirilmesi konusunda öngörme, planlama, finansman, uygulama ve işletme aşamasında bu koordinasyonun devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu koordinasyona yerel yönetimlerin yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarının sağlanması önemlidir. 5. Turizm potansiyeli taşıyan alanların çevre düzenlemelerinin yapılması, tesisleşmenin sağlanması ve diğer alt/üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusunda öngörme, planlama, finansman, uygulama ve işletme sorunları yaşanmaktadır. Turizm sektöründe bütüncül bir planlama yaklaşımına ihtiyaç vardır. Turizm potansiyeli taşıyan alanların yatırım ihtiyaçlarının son yıllarda bir plan dahilinde yapıldığı ve bu çalışmaların hızlı bitmesine yönelik kaynak aktardığı görülmektedir. Ancak burada tespiti yapılan husus, ortada bir etkinlik sorunu olduğu yönündedir. Her türlü altyapı açıkları bölge bazında ve varış noktaları itibari ile tespit edilmelidir. Turizmde gerçekleştirilmesi düşünülen kamu plan ve yatırımları önceden ilan edilmelidir. Bu plan ve yatırımlara uyma konusunda kamu hassasiyeti sağlanmalı ve yatırımcılara belirgin şartlar altında yatırım yapma, yatırımlara katılma imkanı tanınmalıdır. 6. Turizm sektörünü destekleyen konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar, nitelikli turizm şirketi ve insan kaynağı açığı devam etmektedir. Özellikle kırsal alanda turistin konaklayacağı mekânlar yeterli değildir. Kent merkezlerinde hızla artan özel sektör yatırımları, mevcut talebi dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Bölgede otel, restoran, merkez, nitelikli turizm şirketi, insan kaynağı ve her türlü altyapı açıkları bulunmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri turistin gelmemesi ya da az gelmesine bağlı işletmelerin karlılıklarının düşük olması ve yatırımların geri dönüşümlerinin olmamasıdır. Diğer yandan da bölgede tesisleşmenin olmaması turistin gelmemesine neden olmaktadır. Bu kısır döngü, beşeri ve fiziki altyapının tamamlanmasının önünde yavaşlatıcı bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ekonomik gelişmemize paralel olarak nitelikli turizm işletmelerinin sayısı ve bu alanda yatırım yapan yatırımcı sayıları hızla artış göstermektedir. Bu artış, şehir merkezlerinden kırsala doğru yayılmakta ancak yayılma hızı düşük kalmaktadır. Burada da turizmde gerçekleştirilmesi düşünülen kamu plan ve yatırımlarının önceden ilan edilmesi ve bu plan ve yatırımlara uyma konusunda kamu hassasiyeti sağlanması önem arz etmektedir. Bu durum yatırımcılara belirgin şartlar altında yatırım yapma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca bölgesel ya da ulusal bazda gerçekleştirilen planlama faaliyetlerine yönelik yerel unsurların görüş ve katkıları alınmalıdır. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2023 Strateji Belgesinde, turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında kongre turizmi için altyapısı uygun iller arasında sayılan Konya ili fuar turizmine uygun birinci ve ikinci derece iller arasında yer almamıştır. Oysa Konya Türkiye nin tarım, makine imalat sanayi vb. gibi sektörlerinde kendini kabul ettirmiş sektör önderi bir şehir olmasının yanında, bu alanda ilde düzenlenen fuarlar genel kabul görmüş ve hızla büyüyen fuarlardır. Bu durumda Konya nın kongre merkezi yanında fuar merkezi olarak da yeniden değerlendirilmesi ülke turizmi açısından önemli katkı sağlayacak bir uygulama olacaktır. Karaman ili için de 2023 Strateji Belgesinde herhangi bir öngörü yapılmaması, zengin turizm değerlerine sahip il adına ulusal planlamalara yerel katkıların verilemediğinin göstergesidir. Kalkınma Ajansları, yerel potansiyelin değerlendirilmesi konusunda, Yatırım Destek Ofisleri yardımı ile özel sektörün bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde aktif rol almalıdır. 19

43 2. EYLEM PLANI 1. PLANLAMA Destinasyon Bazında Planlama 1 Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı