TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)"

Transkript

1 TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK-

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM TURİZMDE ÜLKE VE BÖLGE STRATEJİSİ KALKINMA PLANI ( ) ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ KIRSAL KALKINMA PLANI ( ) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 BELGESİNDE TR52 BÖLGESİ TR52 BÖLGESİ TURİZM VİZYON STRATEJİSİNE DOĞRU YEREL BULGULAR TR52 BÖLGESİ TURİZM GZFT ANALİZİ TR52 BÖLGESİ NDE TURİZM SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ TR52 Bölgesi Turizm Sektörü Rekabetçilik Analizi TR52 BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ VİZYONU KONYA-KARAMAN (TR 52) TURİZM SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ VE 2023 HEDEFLERİ TURİST SAYISI TURİZM GELİRİ (MİLYON DOLAR) YATAK SAYISI (ADET) EK - HEDEF VE STRATEJİLER KISALTMALAR TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Dünya Turist Sayısı (Milyon Kişi)... 4 Tablo 2: Ülkelere Göre Gelen Turist Sayısı ( / Milyon Kişi)... 4 Tablo 3: Türkiye Turizm Gelirinin Dünyadaki Payı (Milyar USD)... 4 Tablo 4: Dünya Turizm Gelirleri (Milyar USD)... 5 Tablo 5: Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı... 5 Tablo 6: İllere ve Tesis Türlerine Göre Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı... 6 Tablo 7: Bölgedeki İl Turizm Potansiyeli... 6 Tablo 8: Bölge Müzelerinin Durumu... 6 Tablo 9: Konya Merkez Müzelerinin İstatistiki Bilgileri... 7 Tablo 10: Karaman'a Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayıları... 7 Tablo 11: Turizm Stratejisi Tablo 12: TR52 Bölgesi Turizm Sektöründe Durum Tablosu Tablo 13: Türkiye Kültür Mirasları Örnek Tarama Sonucu Tablo 14: Karapınar Turizm Envanteri Tablosu Örnek* Tablo 15: TR52 Bölgesi Kaybolan Bazı Yöresel Değerler-Örnek

3 Tablo 16: Turizm Sektörü NACE Rev.2-TR Kodları Tablo 17: TR52 Bölgesi Turizm Türlerine Göre Bazı Önemli Değerler Tablo 18: Konya İli Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kuruluş Durum Tablosu Tablo 19: Karaman İli Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kuruluş Durum Tablosu Tablo 20: TR52 Bölgesi Turizm Sektörünü Destekleyici Bazı Tutumlar Tablo 21: En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze Tablo 22: Semavi Dinler Açısından Türkiye Çekim Merkezleri Tablo 23: Yabancı ziyaretçilerin Türkiye ye geliş nedenlerine göre dağılımı (toplam içinde pay %)* Tablo 24: Türkiye, TR52 Düzey 2 Bölgesi, Konya ve Karaman Turist Sayıları Tablosu (Kişi) Tablo 25: Türkiye, TR52 Düzey 2 Bölgesi, Konya ve Karaman Turizm Gelirleri Tablosu (Milyon Dolar) 53 Tablo 26: Türkiye, TR52 Düzey 2 Bölgesi, Konya ve Karaman Yatak Sayıları (Adet) ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı

4 TURİZM SEKTÖRÜ ARKA PLAN Sürdürülebilir kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşılması, bir ülkenin güçlü olduğu sektörlerinde potansiyellerini en üst seviyede değerlendirebilmesi ile mümkündür. Diğer yandan, refah seviyesi artan insanoğlu her geçen gün işi ile evi arasına sıkışan hayatını turizm faaliyetleri ile canlandırmak istemekte, kendisi için ayırabildiği bu kısa zaman dilimini de kendince en önemli gördüğü ve kısıtlı bütçesine uygun bir yerde geçirmek istemektedir. Uluslararası turizmde rekabet halinde olan ülkeler ise, en fazla harcama yetisine sahip kişileri misafir ederek en üst seviye gelir elde etmeyi hedeflemektedirler. Buna yönelik olarak turizm faaliyetleri için uzun vadeli planlar yapmakta ve hedefler koymaktadırlar. Türkiye turizm sektöründe 2023 yılına ilişkin strateji ve hedeflerini belirlemiş ve eylem planını 2007 yılında açıklamıştır. Ayrıca dönemine ilişkin olarak hazırlanan 9. Kalkınma Planı nda söz konusu döneme ilişkin hedefler konulmuş ve bu hedeflere ulaşılması için stratejiler benimsenmiştir yılında TR52 Bölgesi nin 2023 Vizyon ve Stratejilerini belirlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, ülke planlarındaki hedeflerin gerçekleşme durumları ve bugüne kadarki süreç içerisindeki gelişmelerden dersler çıkarmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ulusal planlar ile uyumlu bir alt bölge çalışması yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2023 Turizm Stratejisinin bütüncül yaklaşımı ile TR52 Konya Karaman Düzey 2 Bölgesi nin ilçe, il ve bölge bazındaki potansiyellerine bağlı olarak ortaya çıkan parça yaklaşımları birlikte değerlendirilmiştir. Rekabetçilik analizin de, Michael Porter isimli dünyaca ünlü akademisyenin rekabetçilik üzerine kabul gören Elmas Modeli kullanılmıştır. Model, bir organizasyonun ulusal yapısının uluslararası rekabet gücü elde etmede önemli bir role sahip olduğu tezine dayanmaktadır. Porter ın modeli ulusal rekabet üstünlüğünü 4 grup altında incelemektedir; 1. Girdi koşulları, 2. Talep koşulları 3. İlgili ve destekleyici sanayiler 4. Firma stratejisi ve rekabet Bu modelden istifade edilerek yapılan çalışmada 4 ana grup altında 43 adet sorunun cevabı verilmek suretiyle detay bir analiz yapılmıştır. Bir anlamda yönlendirilmiş SWOT olan çalışma kapsamı soruların cevapları, ilçeler bazında gerçekleştirilen odak grup toplantıları, GZFT çalışmaları, paydaş görüşleri, sektörel rapor ve istatistikler ile MEVKA nın bölgeye ilişkin olarak gerçekleştirdiği bölge planı çalışmaları göz önüne alınarak proje uzmanları tarafından cevaplandırılmıştır. Bu şekilde turizm sektörünün rekabetçilik analizi yapılmıştır. Nihayetinde dünya turizminde ortaya çıkan gelişmeler, turizm sektörünün rekabetçilik düzeyi, ülke olarak yaşadığımız süreç ve hedefler rakamsal olarak değerlendirilmiş ve TR52 bölgesinin 2023 yılında nerede olması ve bu hedeflere ulaşılması için neler yapılması gerektiğine ilişkin Turizm Sektörü 2023 Vizyon Stratejisi dokümanı hazırlanmıştır. 3

5 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM 2010 yılında dünyada turist sayısı bir önceki yıla göre % 6,7 artışla 877 milyondan 935 milyona ulaşmıştır. Ekonomik kriz ile 2009 da % 4 azalan turist sayısı dünya ekonomisindeki normalleşmeye paralel olarak artışa geçmiştir. Artışlar turizm pastasından en fazla pay alan ülkelerde olmuştur. Dünyada en fazla turist çeken kara parçası, son 10 yıllık periyotta % 7 pay kaybetmesine karşın Avrupa olmuştur. Asya ve pasifik ülkeleri % 6 lık bir artış göstererek dünyada turist çeken ülke oranını % 16 dan % 22 ye çıkarmıştır yılına kadar Avrupa daki küçülme ve Asya daki büyüme eğilimlerinin devam etmesi beklenmektedir. Tablo 1: Dünya Turist Sayısı (Milyon Kişi) Bölgeler * Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Avrupa Asya ve Pasifik Amerika Afrika Orta Doğu Dünya Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) *Tahmin Turist sayıları ülkelere göre değerlendirildiğinde, son 3 yılda ilk 6 sıranın değişmediği, ancak 2010 yılında Türkiye nin bir sıra gerilemesine rağmen kriz önceki dönem rakamının üzerine çıktığı görülmektedir. Tablo 2: Ülkelere Göre Gelen Turist Sayısı ( / Milyon Kişi) Sıra Ülkeler Kişi % Sıra Ülkeler Kişi % Sıra Ülkeler Kişi % 1 Fransa 79,2 8,62 1 Fransa ,46 1 Fransa 78,9 8,44 2 ABD 57,9 6,30 2 ABD ,26 2 ABD 60,8 6,50 3 İspanya 57,2 6,22 3 İspanya ,95 3 İspanya 52,6 5,63 4 Çin 53,0 5,77 4 Çin ,80 4 Çin 55,9 5,98 5 İtalya 42,7 4,65 5 İtalya ,93 5 İtalya 43,5 4,65 6 İngiltere 30,1 3,28 6 İngiltere ,19 6 İngiltere 27,0 2,89 7 Türkiye 25,0 2,72 7 Türkiye ,09 7 Almanya 27,0 2,89 8 Almanya 24,9 2,70 8 Almanya ,76 8 Türkiye 26,9 2,88 9 Meksika 22,6 2,46 9 Malezya ,69 9 Malezya 24,8 2,65 10 Malezya 22,1 2,40 10 Meksika ,45 10 Meksika 23,0 2,46 Dünya Dünya Dünya Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) yılında Türkiye ye gelen turist sayısı 26,9 milyon kişi ve turizm geliri 20,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin dünya turizm gelirlerinden aldığı pay % 2,3 tür. Tablo 3: Türkiye Turizm Gelirinin Dünyadaki Payı (Milyar USD) Turizm Geliri Dünya Turizm Geliri Türkiye Turizm Geliri 21,9 21,2 20,8 Türkiye/Dünya (%) 2,3 2,5 2,3 Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası ( Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011) Turist sayısında olduğu gibi dünya turizminden en büyük payı % 48,47 ile Avrupa kıtası almaktadır. Avrupa yı aynı şekilde Asya Pasifik ülkeleri ve Amerika kıtası takip etmektedir. 4

6 Tablo 4: Dünya Turizm Gelirleri (Milyar USD) Bölgeler USD % USD % Avrupa 473,7 50, ,47 Asya ve Pasifik 208,9 22,21 203,7 23,91 Amerika 188,1 20,00 165,2 19,39 Afrika 30,2 3,21 28,9 3,39 Orta Doğu 39,7 4,22 41,2 4,84 Dünya 940, Kaynak: UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) yılı verilerine göre ülkelere göre dünya turizm gelirlerinden 93,9 Milyar USD ve % 11,02 oranla ABD en yüksek payı almaktadır. Türkiye ise 21,2 milyar USD ile dünya turizm gelirlerinden % 2,5 pay almaktadır. Tablo 5: Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Turizm Geliri ( 1000 $ ) Toplam Yabancı Vatandaş Ortalama Turizm Ortalama Turizm Ziyaretçi Ziyaretçi Ziyaretçi Harcama Geliri Harcama Geliri Sayısı Sayısı Sayısı ($) ( 1000 $ ) ($) ( 1000 $ ) Ortalama Harcama ($) Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılında Türkiye ye i yurtdışındaki Türk vatandaşlarından olmak üzere toplam kişi gelmiş ve toplamda 20,8 milyar USD gelir elde edilmiştir. Kişi başına turizm harcaması 630 USD olarak gerçekleşmiştir. Sürekli artan turist sayısına rağmen, 2003 yılından itibaren kişi başına harcama tutarı her yıl düşüş göstermiştir. Turizmde, kriz yıllarında dış turizm gelirlerindeki düşüş iç turizme göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkelerin turizm potansiyelleri değerlendirilirken iç turizm potansiyelinin de iyi analiz edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. TR52 Bölgesinde yer alan Konya ve Karaman illerinde otel olarak konaklama imkanı bulunmakta ve ortalama yabancı kalış süresi belediye belgeli tesislerde 1,6 gün ve işletme belgeli tesislerde 1,2 gün olarak gerçekleşmektedir. Türkiye genelinde bu süre belgeli tesislerde 3,3 gün ve işletme belgeli tesislerde 4,3 gün olarak gerçekleşmektedir. Konaklama süresi bakımından tatil köyleri ülke ortalamasında en büyük payı almaktadır. Ortalama konaklama gününü uzatmayı başararak turizm gelirlerini artırmanın bir yolu da, konaklanan tesis türünü çeşitlendirmekten geçmektedir. Konya ve Karaman İllerinde özellikle motel, pansiyon ve butik otel gibi hem sıra dışı hem de standart otellere göre daha uygun fiyattaki konaklama tesislerine ihtiyaç bulunmaktadır. 5

7 Tablo 6: İllere ve Tesis Türlerine Göre Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı İller Geceleme Ortalama kalış süresi Doluluk oranı(%) Belediye Belgeli Tesisler Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Konya ,6 1,6 1,6 1,3 28,2 29,5 Karaman ,1 1,4 1,4 0,7 43,4 44,1 Türkiye ,3 1,6 2,2 16,6 16,2 32,7 İşletme Belgeli Tesisler Konya ,2 1,5 1,4 16,3 28,8 45,1 Karaman ,3 1,3 1,3 0,5 24,9 25,5 Türkiye ,3 1,9 3,3 37,2 11,9 49,2 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama İstatistikleri Belediye Belgeli Tesisler (2010), Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama İstatistikleri İşletme Belgeli Tesisler (2010) Bölgenin turizm altyapısının yeterli olmadığı, özellikle yatırımların merkezlerde yoğunlaştığı, kırsala yayılmadığı gözlemlenmektedir. Turizmi destekleyen otel, restorant, salon, nitelikli turizm şirketi ve insan kaynağı açığı, Konya ya oranla Karaman ilinde daha çok göze çarpmaktadır. Konya kent merkezinde ise hızla artan özel sektör yatırımlarına rağmen turizm kapasitesinin hala yeterli olmadığı görülmektedir. Karaman merkezde yüksek nitelikli, 5 yıldızlı otel bulunmamakta; bu durum gelir seviyesi yüksek kesimin bölgede konaklama oranının düşmesine sebep olmaktadır. Tablo 7: Bölgedeki İl Turizm Potansiyeli Konya İşletme Türü* Adet Karaman İşletme Türü** Adet Turizm Belgeli Yatak Sayısı Turizm Belgeli Yatak Sayısı 510 Yatırım Belgeli Yatak Sayısı Yatırım Belgeli Yatak Sayısı 60 Turizm İşletme Belgeli Otel Sayısı 21 Turizm İşletme Belgeli Otel Sayısı 3 Turizm İşletme Belgeli Restoran Sayısı 16 Turizm İşletme Belgeli Restoran Sayısı - Yatırım Belgeli Tesis Sayısı 8 Yatırım Belgeli Tesis Sayısı 1 A Grubu Seyahat Acentası 80 A Grubu Seyahat Acentası - AG Grubu Seyahat Acentası 4 AG Grubu Seyahat Acentası - B Grubu Seyahat Acentası 4 B Grubu Seyahat Acentası - C Grubu Seyahat Acentası 1 C Grubu Seyahat Acentası - Kaynak: Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2011, Karaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tablo 8: Bölge Müzelerinin Durumu İller Ziyaretçi Sayısı Konya Merkez Akşehir Ereğli Müze Karaman Kaynak: Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2011, Karaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Bölge turizmi büyük oranda Mevlana markası etrafında şekillenmektedir. Dolayısıyla ziyaretler ağırlıklı olarak, müze ziyareti şeklinde gerçekleşmekte ve turizm potansiyeli diğer alanlara kaydırılamamaktadır. Bu müzeye ilgi gösteren ziyaretçilerin de önemli bir bölümü Konya ya yurtiçinden günübirlik gelen turistlerdir. Bu durum katma değerin Konya da kalmasını engellemektedir. Konaklama başta olmak üzere restoran, şehiriçi ulaşım, hediyelik eşya ve aracılık hizmetlerinden yeterli gelir elde edilememektedir. Bunun için günübirlik müze ziyaretine gelen turistlerin az bir gece geçirmelerini sağlayabilecek kültür turizmini destekleyici alternatif turistik alanların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Karaman ise turizm açısından önemli kültürel tarihi taşınmazları barındırmakta ve tarihi şahsiyetleri bulunmaktadır. Karaman ve çevresinde M.Ö. 9 bin yılından günümüze kadar birçok uygarlığa ait kalıntılar bulunmaktadır. Karaman Müzesi, Derbe, Binbirkilise, Madenşehir Öreni, Manazan Mağaraları, Karaman Kalesi en önemli turistik mekânlarındandır. Fakat bu turizm potansiyeli istenilen 6

8 oranda değerlendirilememekte, turizm geliri düşük oranda kalmaktadır. Bu noktada Karaman için tanıtım faaliyetleri önem kazanmaktadır. Tablo 9: Konya Merkez Müzelerinin İstatistiki Bilgileri Müze Adı Ziyaretçi Sayısı Mevlâna Müzesi Karatay Çini Eserler Müzesi İnce Minare Müzesi Arkeoloji Müzesi Atatürk Müzesi 574 Etnografya Müzesi Çatalhöyük Örenyeri Kaynak: Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2011 Tablo 10: Karaman'a Gelen Yerli ve Yabancı Turist Sayıları Yıllar Yerli Turist Yabancı Turist Toplam Turist Toplam Geceleme Kaynak: Karaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü 7

9 2. TURİZMDE ÜLKE VE BÖLGE STRATEJİSİ KALKINMA PLANI ( ) dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı nda 5 ekonomik ve sosyal gelişme ekseni belirlenmiştir. Bu eksenlerden turizm sektörü ile direk olarak ilgili olanlar, stratejik amaçlar ve bu kapsamda ulaşılması öngörülen hedefler aşağıdaki gibidir. Eksen Rekabet Gücünün Arttırılması / Stratejik Amaç Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır. Tarım ve turizm başta olmak üzere, çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması çalışmaları hızlandırılacaktır. Stratejik Amaç Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Doğal orman ekosistemini; başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı, etkin şekilde korumak; koruma-kullanma dengesi, biyolojik çeşitlilik, gen kaynakları, orman sağlığı, odun dışı ürün ve hizmetler ile ekoturizmin geliştirilmesi gözetilerek, çok amaçlı ve verimli şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik Amaç Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması Turizm sektörü, ülkedeki refah ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirilecek, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış yörelerde turizm geliştirilerek ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacaktır. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir. Sektörde yeni kapasite yaratmanın yanı sıra mevcut ürünün niteliğinin yükseltilmesine ağırlık verilecek, yeni aktörlerin, tanıtım, pazarlama, altyapı, turizm eğitimi ve çevre konularında görevleri ile kamunun turizm sektöründeki rolü yeniden tanımlanacaktır. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla varış noktası yönetimine ağırlık verilerek golf, kış, dağ, termal, yat, kongre turizmi ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektir. Türkiye nin fiyat, hizmet kalitesi ve jeotermal kaynaklar açısından rekabet üstünlüğü göz önüne alınarak, sağlık hizmetleri turizmi desteklenecektir. Mevcut kapasiteleri, karlılık sağlayacak fiyat ve doluluk oranlarında dolduracak talep yaratılıncaya kadar, turizm teşviklerinde pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine öncelik verilecektir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı hazırlanacaktır. Turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sistemi getirilecektir. 8

10 Eksen Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi / Stratejik Amaç Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel politikaların temelini oluşturacaktır. Kültürümüzün özgün yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık olması ve evrensel kültür birikimine katkıda bulunması sağlanacaktır. Kültür mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu mirasın korunmasına ve restorasyonuna yönelik çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülecek; bu mirasın korunması için yaygın eğitim yoluyla kamuoyu bilincinin artırılması sağlanacaktır. Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimi sağlanacaktır. Kültür turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları bağlamında, otantik özellikleriyle korunarak turizme açılan yöresel örneklerin çoğaltılması desteklenecektir. Başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, maddi kültür ürünlerimiz ihraç ürünlerine dönüştürülecektir. Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payı artırılacaktır. Kültürel kimliğimizin özgün yapısını korumak, geliştirmek ve tanıtmak için etkin politikalar üretmek ve ilgili kurumlar arasında gerekli eşgüdümü sağlamak amacıyla ilgili bakanlığın görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenecektir. Yoğun göç ve çarpık kentleşme neticesinde ortaya çıkan sosyo-kültürel uyum sorunlarını azaltıcı önlemler alınacaktır. Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması amacıyla hoşgörü, toplumsal diyalog ve ortaklık kültürünü geliştirici politikalara öncelik verilecektir. Kamu politikalarının oluşturulmasında demokratik katılımı, saydamlığı sağlamak ve toplumsal diyaloğu geliştirmek için STK ların karar alma süreçlerine katkılarını sağlayacak mekanizmalara yönelik çalışmalar yapılacaktır. Eksen Bölgesel Gelişmenin Sağlanması / Stratejik Amaç Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması Yöresel marka yaratmaya yönelik olarak, özgün tarihi ve doğal miraslar korunup geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülecektir. Bölgelerin iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir şekilde tanıtımı sağlanarak sermaye girişi hızlandırılacaktır. Stratejik Amaç Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda, Kırsal Kalkınma Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Kırsal alanda, e-ticaret de kullanılarak, tarım, orman ve gıda ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması, turizm ve rekreasyon, el sanatları, tarıma dayalı sanayi ve diğer alternatif üretim faaliyetleri geliştirilecektir. Kırsal yerleşim planlamasının esas ve kriterleri, kırsal alanın özelliklerine ve kırsal toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenecek, plan yapımında gelişmekte olan merkezi yerleşim birimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarına ve afet riski yüksek yörelere öncelik verilecektir. 9

11 2.2. ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi; Kırsal kalkınma faaliyetlerine bütüncül bir politika çerçevesi oluşturmak, Bu kapsamda hazırlanması ve uygulamaya konulması öngörülen Ulusal Kırsal Kalkınma Planına esas teşkil etmek, Ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilecek kırsal kalkınma program ve projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında ilgili kesimlere perspektif sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi nde temel amaç; Temelde yerel potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas alarak; kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek için belirlenen stratejik amaçlardan Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkânlarının Artırılması başlığının altında Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi öngörülmektedir KIRSAL KALKINMA PLANI ( ) Ülkemizde kırsal kalkınma alanındaki politika ve strateji çerçevesini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) temel alınmak suretiyle hazırlanan Kırsal Kalkınma Planı, ülkemizin kırsal kalkınma alanındaki öncelikli tedbirlerini/faaliyetlerini ortaya koymaktadır. Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi başlığının altında yer alan Kırsal Turizmin Geliştirilmesi başlığında, Agro-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Kültür Köyü Modelinin Oluşturulması, Konaklama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi ve İlçe Turizm Bilgi Paketinin Hazırlanması faaliyetleri öngörülmektedir TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 9. Kalkınma Planı nda belirtilen Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişimini sağlamak üzere turizm sektörü ana planı hazırlanması hedefi kapsamında 2007 yılında Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesi hazırlanmıştır. Bu belge ile özünde daha önceki yıllarda Türk turizmine parçacı yaklaşımların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül yaklaşım getirilmesi hedeflenmiştir. Belgede 16 strateji benimsenmiş ve Türkiye için 9 Turizm Gelişim Bölgesi, 7 Tematik Koridor, 10 Turizm Kenti, 5 Eko-Turizm Bölgesi önerilmiştir. Kentsel ölçekte markalaşma stratejisi kapsamında zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi hedeflenmiştir. Turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tablo 11: Turizm Stratejisi 2023 Kapsam Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi Stratejisi Marka Kent-Turizm Türü Gelişim Bölgesi- Tematik Koridor-Turizm Kenti-Eko-Turizm Bölgesi Şehir Turizmi Kültür Turizmi İller İlçeler Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon 10

12 Kapsam Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi Stratejisi 9 Turizm Gelişim Bölgesi 7 Tematik Koridor Marka Kent-Turizm Türü Gelişim Bölgesi- Tematik Koridor-Turizm İller İlçeler Kenti-Eko-Turizm Bölgesi Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir, Sağlık Turizmi ve Termal Turizm Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat Kış Turizmi - Golf Turizmi - Deniz Turizmi Trabzon, Kuşadası, Samsun, İzmir, Antalya ve Mersin, İstanbul Eko turizm - İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Kongre ve Fuar Turizmi Konya, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Trabzon I. Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Eskişehir, Afyon, Kütahya ve Uşak II. Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir III. Aphrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Aydın ve Denizli IV. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Bursa, Bilecik, İznik V. Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Bölgesi ve Nevşehir VI. Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi Konya, Isparta, Afyon ve Burdur VII. Hitit Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Çorum ve Yozgat VIII. Urartu Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Van ve Bitlis IX. GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi I. Zeytin Koridoru II. Kış Koridoru III. İnanç Turizmi Koridoru IV. İpek Yolu Turizm Koridoru V. Batı Karadeniz Kıyı Koridoru Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Bursa ili Gemlik, Mudanya ilçeleri, Balıkesir ili Gönen, Bandırma ve Erdek İlçeleri, Çanakkale İli Ezine ilçesine kadar uzanan kıyı bölgesi ve çevresi, Erdek Kapıdağ Yarımadası, Avşa, Paşalimanı, Ekinli Adaları, Marmara İlçesine bağlı Marmara adası. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan Tarsus tan başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin yöreleri İstanbul üzerinden Avrupa ya ulaşan bölüm üzerinde bulunan Ayaş-Sapanca Koridoru, Adapazarı, Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı; Güdül ve Ayaş ilçeleri Şile, Akçakoca, Amasra, Cide, Çaylıoğlu ve Sinop 11

13 Kapsam 10 Turizm Kenti 5 Eko-Turizm Bölgesi Marka Kent-Turizm Türü Gelişim Bölgesi- Tematik Koridor-Turizm Kenti-Eko-Turizm Bölgesi VI. Yayla Koridoru VII. Trakya Kültür Koridoru Kaynak: Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller İlçeler Samsun ilinden Hopa ya kadar uzanan bölüm Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ -İğneada Kıyıköy Eko-Turizm Kenti -Kilyos Turizm Kenti -Saros Körfezi Turizm Kenti -Kapıdağ Yarımadası Avşa Marmara Adaları Turizm Kenti -Datça Eko-Turizm Kenti -Kaş - Finike Turizm Kenti -Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti -Samandağ Turizm Kenti -Maçka Turizm Kenti -Kahta Turizm Kenti Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölge, Antalya nın iç kesimlere doğru doğusu, Torosların eteklerinde Antalya ve Mersin in birleştiği alanlar ve GAP Koridoru ile Kış Koridorunu birleştiren GAP Eko- Turizm Koridoru Belge de belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmaların tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık $ harcamaya ulaşılması öngörülmektedir. Hükümet hedeflerinde bu rakamlar 50 milyon turist ve 50 milyar USD turizm geliri olarak revize edilmiştir TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 BELGESİNDE TR52 BÖLGESİ TR52 Bölgesi illerinden Konya ya ilişkin 2 strateji ve 1 Eko-Turizm Bölgesi hedefi belirlenmiş ve buna yönelik planlara yer verilmiştir. Bölgenin diğer ili Karaman a yönelik herhangi bir hedef öngörülmemiştir. Konya iline yönelik öngörüler aşağıdaki gibidir; a) Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi stratejisi kapsamında Konya nın da dahil olduğu marka kültür kentleri oluşturulması doğrultusunda 2023 yılı hedefleri; İç ve dış turizmde kültür turizmi hareketini artırmak için her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir şehir Kültür Turizmi Kenti olarak ilan edilecektir. Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu yaptırılacaktır. Yöresel etkinlikler uluslararası standartlara uygun biçimde geliştirilecektir. Kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekanlar yapılacaktır. Yerel halkın soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 12

14 Şehirlerimizin zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal uluslar arası düzeyde tanıtım ve pazarlama yapılması sağlanacaktır. Söz konusu hedeflere ulaşmak için yapılacaklar ise şöyle sıralanmıştır; 1. Mimari düzenlemeler Uluslararası standartlarda şehir müzeleri kurulacak, Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu yapılacak, Tarihi dokuların ve eski merkezlerin yenilenmesi projeleri hazırlanacak, Anıt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray gibi tarihi yapıların ışıklandırma ve çevre düzenlemeleri yapılacak, Tarihi çekim noktalarının çevresinde turistik yeme-içme tesisleri yapılacak, Ülkemizin meşhur el sanatlarından deri, halı, takı gibi ürünlerin sunulacağı Kapalıçarşı benzeri otantik alışveriş merkezleri yapılacak ve mevcut olanların iyileştirilmesi sağlanacak. 2. Ulaşım Sistemi ile ilgili Düzenlemeler Havaalanı otelleri yapılacak, Havaalanı-kent merkezi toplu taşım sistemleri kurulacak, Kıyı şehirlerindeki iskele ve limanlarda düzenlemeye gidilecek, Deniz turizmi olanakları geliştirilecektir. 3. Kültürel Aksların düzenlenmesi Kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması çalışmaları başlatılacak, Fuar ve kongre merkezleri yapılacak, Sanat köyleri kurulacak, Ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyetler düzenlenecek, 4. Fiziksel -Sosyal Düzenlemeler Kent merkezinde turizm danışma büroları açılacak, Yerel idare ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri tamamlanacak, Yön levhaları ve bilgilendirme tabelaları konulacak, Şehir turları kapsamında tur güzergahını ve çekim noktalarını gösterir özel şehir haritaları ve broşürleri basılacak ve sahip olunan değerlerin gerek ülke çapında gerekse yurtdışında tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. b) Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi stratejisi kapsamında kongre turizmine altyapısı uygun iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Mersin öncelikle ele alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönlendirici çalışmalar yapılacaktır; Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalışmaları yapılarak, yatırımcılara yön gösterici, kongre, fuar vb. etkinlikleri teşvik edici politikalar geliştirilecektir. Kongre turizminde varış noktası yönetim şirketlerinin rolü yeniden düzenlenecektir. Kongre merkezi olarak planlanan bölgelerin nitelikli turizm tesislerine ve uluslar arası havaalanına sahip olması sağlanacaktır. 13

15 Her ilde bir kongre merkezi oluşturularak gerek ulusal gerekse de uluslar arası kongrelerin Türkiye de yapılması için tanıtma, planlama ve uygulama projeleri yapılacaktır. Söz konusu hedeflere ulaşmak için yapılacaklar ise şöyle sıralanmıştır: Kongre Turizminin gelişmesi için öncelikli olarak seçilen yedi ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Konya ve Mersin) Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde toplantılar düzenlenerek kongre turizminin gelişmesi için gerekli örgütlenmenin kurulması sağlanacaktır. İl Turizm Konseyleri nin girişimleri ile öncelikli her ilde yönetim ve pazarlama ile ilgili kongre turizmi şirketlerinin veya buna benzer yapılanmaların kurulmasında aktif rol üstlenilecektir. c) Varış noktası olarak geliştirilecek ve birden fazla ili kapsayan turizm gelişim bölgelerinde yerel ve bölgesel kalkınmada turizmin güçlü bir araç olarak kullanılması stratejisi kapsamında ülkemizde 9 adet tematik bölge önerilmektedir. Ülkemiz turizminde geliştirilmesi hedeflenen turizm faaliyetleri ile bölgelerin uluslararası düzeyde varış noktası olarak geliştirilmesi ile turizmin iç bölgelere yayılması, turizm sezonunun tüm yıla yayılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Konya ilinin yer aldığı VI. Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi kapsamında yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir; Göller Bölgesi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin ortasında yer almakta olup, Konya, Isparta, Afyon ve Burdur illerini kapsamaktadır. Bölgede, başta Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Acıgöl, Burdur, Salda, Eber ve Akşehir Gölleri olmak üzere çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göller esas alınarak, doğa turizmine yönelik alanlar ve turizmi destekleyen trekking, araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, mağaracılık, avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, foto safari vb. gibi faaliyetler geliştirilecektir. Ayrıca, önemli bir yaban hayatına sahip olan bölgede, habitatlar ve ekosistemler bozulmadan sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı sunulacak, ziyaretçilerin doğa ve doğa koruma konularında bilgilendirilmesi yöredeki doğa koruma çabalarına katkıda bulunulması sağlanacaktır. Bölge içinde yer alan göller odaklı Turizm Merkezi ilan edilebilecek alanlar belirlenerek, fiziki planların tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisi stratejik plan kapsamında gerçekleştirilecektir. Göller Bölgesinde gerçekleştirilecek arazi tahsisi ve yapılacak yeni yatırımlar ile nitelikli tesis sayısının artırılması sağlanarak mevcut konaklama kapasitesinin niteliğinin de yükseltilmesi sağlanacaktır. 14

16 Şekil 1: Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı Kaynak: Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı

17 3. TR52 BÖLGESİ TURİZM VİZYON STRATEJİSİNE DOĞRU YEREL BULGULAR 1. TR52 Bölgesi tarihi ve doğal zenginlikleri ile ülkemizin en önemli turizm potansiyeli olan bölgelerinden biri konumundadır. Konya ve Karaman illeri, sahip oldukları turizm değerleri itibari ile birçok turizm türü ve faaliyetine uygun konumdadır. Bu turizm türlerine ilişkin önemli potansiyeller vardır. Ancak bu potansiyellerin yeterince değerlendirilemediği dolayısıyla bölgede birçok turizm türünün ve alt faaliyetlerinin çok az sayıda gerçekleştiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Tablo 12: TR52 Bölgesi Turizm Sektöründe Durum Tablosu Turizm Sektörü Potansiyel Turizm Faaliyeti İNANÇ TURİZMİ Yüksek Orta KÜLTÜR TURİZMİ Yüksek Orta SAĞLIK TURİZMİ VE TERMAL TURİZM Orta Zayıf MAĞARA TURİZMİ Yüksek Zayıf KONGRE VE FUAR TURİZMİ Orta Zayıf EKO TURİZM VE YAYLA TURİZMİ Orta Zayıf İPEK YOLU TURİZMİ Orta Zayıf AV TURİZMİ Yüksek Zayıf HAVA SPORLARI Orta Zayıf DAĞCILIK Yüksek Zayıf KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ Yüksek Zayıf AKARSU VE RAFTİNG TURİZMİ Orta Zayıf Konya ve Karaman illeri, sahip oldukları turizm değerleri itibari ile birçok turizm türü ve faaliyetine uygun konumdadır. Bu turizm türlerine ilişkin önemli potansiyeller vardır. Ancak bu potansiyellerin yeterince değerlendirilemediği dolayısıyla bölgede birçok turizm türünün ve alt faaliyetlerinin çok az sayıda gerçekleştiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. 2. Turizm değerlerine yönelik envanter çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bölge, tarihi ve doğal zenginlikleri ile taşıdığı önemli potansiyele rağmen, turizm değerlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen envanter çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bu konuda kanuni yükümlülükleri gereği (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu) veya araştırma amaçlı (Türkiye Bilimler Akademisi, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları) kültür envanteri çalışmaları yapan kurumlar arasında koordinasyon sağlanması, mükerrerliklerin ortadan kaldırılması ve standartların sağlanması amaçlı arşiv ve/veya veri tabanlarının ortak kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışma istenilen seviyeye gelememiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi nin il merkezine yönelik gerçekleştirdiği örnek bir çalışma, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün web uygulaması ve bazı yerel yönetimlerin kitap çalışmaları olmasına karşın bilginin üretilmesi, çoğaltılması ve ticarileştirilmesi konusunda sorunlar bulunmakta, lokal çalışmalar kaynak israfına sebep olmakta ve sonuçlara ulaşmada verim sağlamamaktadır. Aşağıdaki örnek tabloda Karapınar için Türkiye Kültür Mirasları veri tabanından yapılan bir listeleme çalışması bulunmaktadır. Veri tabanında varlık isimleri ve varlık türüne göre bir liste gelmekte ancak detaylar yer almamaktadır. Detaylara ilişkin gerçekleştirilen diğer çalışmalar da standart olmayıp bilimsel olarak turizm sektörüne hizmet edecek detayları taşımamaktadır. Özel olarak üretilen bilgiler ise bilgi kirliliği oluşturmakta, yanlış yönlendirmelere neden olmakta hatta çok önemli turizm değerlerinin pazarlanabilirliğine olumsuz etkide bulunmaktadır. Tablo 13: Türkiye Kültür Mirasları Örnek Tarama Sonucu Sıra Numarası 6/47 Veri Tabanı Adı VGM 16

18 Envanter No /01 Varlık Adı SULTAN İKİNCİ SELİM KÜLLİYESİNDE CAMİİ Envanter Türü TAŞINMAZ Varlık Türü TEK YAPI Varlık Alt Türü CAMİ İl KONYA İlçe KARAPINAR Kaynak: Türkiye Kültür Mirasları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarama sonuçlarından aşağıdaki türde bir tablo ancak oluşturulabilmektedir. Tablo 14: Karapınar Turizm Envanteri Tablosu Örnek* Varlık Adedi Varlık Türü Varlık Yeri Detay Açıklama Turizm Potansiyeli 2 Adet Tarihi Sit Karapınar Adet Arkeolojik Sit Karapınar Adet Doğal Sit Karapınar Adet Mezarlık Karapınar Adet Cami Karapınar Adet Han Karapınar Adet Hamam Karapınar Adet İmaret Karapınar Adet Kalıntılar Karapınar Adet Kervansaray Karapınar Adet Köprü Karapınar Adet Çeşme Karapınar Adet Arasta Karapınar Adet Yayla Karapınar Adet Tabiat Anıtı Karapınar ADET Toplam Karapınar Turizm Değeri Türkiye Kültür Mirasları 2011 Oysa iyi bir envanter çalışması; Turizm varlıkları isimleri Varlık türü Varlığın tarihçesi Varlığın önemi Varlığın hitap ettiği insan profili (dini, milliyeti, dili, yaş grubu, meslek grubu, kültür seviyesi, eğitim düzeyi, yaşam alışkanlıkları vb.) Varlığın ağ ilişkileri (varlık-insan, varlık-şehir, varlık-yapı, varlık-yöresel değer, varlık-tarih ve varlık-varlık vb.) gibi turizm potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesine yönelik bilgileri içermelidir. Bu bilgiler; Planlama, Yatırım, Markalaşma Pazarlama Hizmet Üretim 17

19 aşamalarında kullanılacak standart, doğru ve ulaşılabilir bilgiler olacaktır. Bu hususta bölge için, Türkiye Kültürel Mirasları platformu üyeleri ile bilgi alışverişinde bulunmak ve sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirmek üzere Kalkınma Ajansı bünyesinde bir heyet kurulması, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, kamu ve özel üniversite akademisyenleri, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri ile beraber turizm potansiyellerinin detay olarak analiz edilmesi hususunda çalışmalar yapılması planlanmalıdır. 3. Özellikle kırsal alanda turizm potansiyelimiz tam olarak bilinememekte, yeterli ölçüde değerlendirilememekte ve nasıl değerlendirilebileceği hususunda özellikle yerel aktörlerin yeterli bilgisi bulunmamaktadır. TR52 Bölgesi ndeki envanter çalışmalarının yetersiz kaldığına yönelik daha önce bir teşhis yapılmış idi. Buna da bağlı olarak; Turizm potansiyeli Turist-değer-fayda ilişkileri Turist beklentileri Turizm değerlerimizin gelir potansiyeli gibi birçok başlıkta toplumun her kesiminde, genel bir bilgi eksikliği ve yanlış kanaatler bulunmaktadır. Kırsal alanda yer alan turizm varış noktaları itibari ile turizm değerlerimize bağlı oluşan turizm potansiyelinde bilgi eksikliği daha yüksek seviyeli olarak gerçekleşmektedir. Buna kırsal alanların beşeri ve ekonomik imkansızlıkları eklenmekte sosyo kültürel yaklaşımlar ile de turizm potansiyelinin değerlendirilmesi daha da imkansız hale gelmektedir. Turizmde üretilen/bilinen bilgilerin, planların, hedef ve stratejilerin toplumun her kesimi ile paylaşılması, projelere yerel sahiplenmelerin en üst düzeyde olması için özellikle yerel aktörlerle bilgi paylaşımı ve işbirliğinin yapılması önem arz etmektedir. Envanter çalışması ile işbirliğine başlanılan yerel aktörlere; bölgeye ilişkin planlamalar, çalışmalar, hedef ve stratejilere ilişkin bilgilendirmenin kesintisiz gerçekleşmesini temin etmek gerekmektedir. Yerel aktörlerin her aşamada görüş ve katkılarının alınarak, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili onlara geri beslemede bulunulması ve bu faaliyetlerin kurumsallaştırılması sağlanmalıdır. Yerel aktörlerle işbirliği yapılması ve bilgi paylaşımının sağlanması yerel sahiplenmenin yanı sıra potansiyel belirlemeye de yardımcı olacaktır. Bu nedenle envanter çalışması, potansiyel belirleme çalışması ile bir arada yürümelidir. Bu çerçevede bir taraftan turizm envanteri belirlenirken diğer taraftan belirlenen turistik unsurların hangilerinin öncelikli yatırım yapılarak faydaya dönüşebileceğini, hangilerinin daha uzun vadeli bir biçimde ele alınması gerektiği ortaya konulmuş olabilecektir. Yörenin gelişme potansiyeli ve ihtiyaçlarının farkında olan ve bu doğrultuda hizmet veren Kalkınma Ajansı burada koordinasyon görevini üstlenmelidir. 4. Turizm değerlerimizin, özellikle tarihi ve doğal değerlerin korunup, geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda yerel ve ulusal aktörler arasında koordinasyon ve uygulama eksikliği bulunmaktadır. Turizm değerlerinin mevcut durumlarının izlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı nın koordinasyonu daha aktif hale getirilerek yerel aktörlerle görev paylaşımlarının hızlı yapılması gerekmektedir. 18

20 Turizm potansiyeli taşıyan alanların çevre düzenlemelerinin yapılması, tesisleşmenin sağlanması ve diğer alt/üst yapı harcamalarının gerçekleştirilmesi konusunda öngörme, planlama, finansman, uygulama ve işletme aşamasında bu koordinasyonun devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu koordinasyona yerel yönetimlerin yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarının sağlanması önemlidir. 5. Turizm potansiyeli taşıyan alanların çevre düzenlemelerinin yapılması, tesisleşmenin sağlanması ve diğer alt/üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusunda öngörme, planlama, finansman, uygulama ve işletme sorunları yaşanmaktadır. Turizm sektöründe bütüncül bir planlama yaklaşımına ihtiyaç vardır. Turizm potansiyeli taşıyan alanların yatırım ihtiyaçlarının son yıllarda bir plan dahilinde yapıldığı ve bu çalışmaların hızlı bitmesine yönelik kaynak aktardığı görülmektedir. Ancak burada tespiti yapılan husus, ortada bir etkinlik sorunu olduğu yönündedir. Her türlü altyapı açıkları bölge bazında ve varış noktaları itibari ile tespit edilmelidir. Turizmde gerçekleştirilmesi düşünülen kamu plan ve yatırımları önceden ilan edilmelidir. Bu plan ve yatırımlara uyma konusunda kamu hassasiyeti sağlanmalı ve yatırımcılara belirgin şartlar altında yatırım yapma, yatırımlara katılma imkanı tanınmalıdır. 6. Turizm sektörünü destekleyen konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar, nitelikli turizm şirketi ve insan kaynağı açığı devam etmektedir. Özellikle kırsal alanda turistin konaklayacağı mekânlar yeterli değildir. Kent merkezlerinde hızla artan özel sektör yatırımları, mevcut talebi dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Bölgede otel, restoran, merkez, nitelikli turizm şirketi, insan kaynağı ve her türlü altyapı açıkları bulunmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri turistin gelmemesi ya da az gelmesine bağlı işletmelerin karlılıklarının düşük olması ve yatırımların geri dönüşümlerinin olmamasıdır. Diğer yandan da bölgede tesisleşmenin olmaması turistin gelmemesine neden olmaktadır. Bu kısır döngü, beşeri ve fiziki altyapının tamamlanmasının önünde yavaşlatıcı bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ekonomik gelişmemize paralel olarak nitelikli turizm işletmelerinin sayısı ve bu alanda yatırım yapan yatırımcı sayıları hızla artış göstermektedir. Bu artış, şehir merkezlerinden kırsala doğru yayılmakta ancak yayılma hızı düşük kalmaktadır. Burada da turizmde gerçekleştirilmesi düşünülen kamu plan ve yatırımlarının önceden ilan edilmesi ve bu plan ve yatırımlara uyma konusunda kamu hassasiyeti sağlanması önem arz etmektedir. Bu durum yatırımcılara belirgin şartlar altında yatırım yapma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca bölgesel ya da ulusal bazda gerçekleştirilen planlama faaliyetlerine yönelik yerel unsurların görüş ve katkıları alınmalıdır. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2023 Strateji Belgesinde, turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında kongre turizmi için altyapısı uygun iller arasında sayılan Konya ili fuar turizmine uygun birinci ve ikinci derece iller arasında yer almamıştır. Oysa Konya Türkiye nin tarım, makine imalat sanayi vb. gibi sektörlerinde kendini kabul ettirmiş sektör önderi bir şehir olmasının yanında, bu alanda ilde düzenlenen fuarlar genel kabul görmüş ve hızla büyüyen fuarlardır. Bu durumda Konya nın kongre merkezi yanında fuar merkezi olarak da yeniden değerlendirilmesi ülke turizmi açısından önemli katkı sağlayacak bir uygulama olacaktır. Karaman ili için de 2023 Strateji Belgesinde herhangi bir öngörü yapılmaması, zengin turizm değerlerine sahip il adına ulusal planlamalara yerel katkıların verilemediğinin göstergesidir. Kalkınma Ajansları, yerel potansiyelin değerlendirilmesi konusunda, Yatırım Destek Ofisleri yardımı ile özel sektörün bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde aktif rol almalıdır. 19

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı