AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI"

Transkript

1 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye üye ve aday ülkelede Tükye gelşmşlk düzeyle ekoomk göstegele kullaılaak çok ktel kaa veme tekklede bs ola VIKOR yötem le sıalaması amaçlamıştı. VIKOR yötem ayı bmle ölçülemeye, bbyle çelşeble ktelede oluşa çok ktel kaa veme poblemle çözümü ç öelmşt. VIKOR yötemde, bde çok kte blkte değeledlp deale e yakı ola uygulaabl çözümle üetl ve alteatle aasıda e y olaı seçlmes veya bu alteatle peomaslaıa göe sıalaması ç kullaılı. Çalışmada AB ye üye ülkele ve Tükye ekoomk gelşmşlklee peomaslaıa göe sıalaması ç Maastcht Ktele de dkkate alıaak Kamu Boçlaı/GSYİH, İşszlk Oaı%, Bütçe Açığı/GSYİH, Ca İşlemle Deges/GSYİH, GSYİH/Nüus, Kısa Vadel Faz Oaı, Euo Dövz Kuu ve Elasyo gb ekoomk göstegele ktele 00 yılı vele kullaılmıştı. Çalışmada ekoomk göstegele ktele göece öemle ağılıklaı pyasa uzmalaı ve akademsyele göüşle alıaak bellemşt. Souç olaak aalzde AB ye üye ülkele ve Tükye, lgl ktele doğultusuda sıalamış ve Tükye bu sıalama çesdek ye bellemşt. Aahta Kelmele: Çok Ktel Kaa Veme,Sıalama, VIKOR, Avupa Blğ Ülkele, Ekoomk Peomas THE EU MEMBER COUNTRIES AND TURKEY S ECONOMIC PERFORMANSLARINA ACCORDING TO VIKOR METHOD WITHOUT PARTS RETURN WITHOUT REPAIR ABSTRACT The am o ths study s to compae the EU membe coues ad the caddate couty Tukey s developmet levels by ecoomc dcatos wth multy-ctea decso-makg techques VIKOR.VIKOR s mult-ctea decso makg method whch has cteas that ca ot be measued wth the same ut. I the method o VIKOR, lots o ctea ca be evaluated togethe ad ceated optmum solutos. Futhemoe t ca be used o choosg the best soluto om the alteatve solutos o akg ths solutos by alteatves peomaces. I ths study the EU membes ad Tukey s ecoomc peomaces aked accodg to Maastcht cteas wth some ecoomcs cteas o yea o 00 datas. Also the elatve mpotace o the ecoomc dcatos detemed by takg the opos o maket poessoals ad academcs. As a esult, the EU membes ad Tukey wee aked by VIKOR method. Key Wods: Mult-Ctea Decso Makg, Sotg, VIKOR, Coutes o the Euopea Uo, Ecomomc Peomaces 6 Doç.D., İstabul Tcaet Üvestes, İstatstk Bölümü Öğetm Üyes, 455

2 Üal H.Özde. GİRİŞ Sstem aalyetle stee amaçlaa ulaşıp ulaşmadığı, hzmetle veml, etk, ekoomk ve kalı b düzeyde geçekleştlp geçekleştlmedğ peomas ölçümle le aaştıılmaktadı Sayıştay, 00: 9. Sstem olaak teledleblecek ülkele peomas ölçümü de; kayak kullaımıda ekoomklk, etkelk, vemllk ve kalılık gb lkelee e düzeyde ulaşılabldğ ölçülmes, soulaı tespt ve yleştme ç geekl ölemle alımasıı çee b yaklaşımdı. Daha bast b ade le peomas ülkele mal, beşe ve zk kayaklaıı amaçlaı doğultusuda e kada etk ve veml kulladığıı belleye b kavamdı. Güümüz ekabet otamıda, ülkele ekoomk peomaslaıı gelştlmes ç doğu kaalaı alıması çok öemld. Doğu kaa veme de, y b yöetm e öeml usulaıda bsd. Çükü, kaala sstem poblemle asıl çözümledğ, kayaklaıı asıl kulladığıı ve hedelee asıl ulaştığıı göste Dat, 99: 79. So yıllada bellee ktelee uygu e y alteat seçlmes ç kullaılablecek çok sayıda kaa veme yötem gelştlmşt. Bu yötemle aklı özellklee göe aklı şeklde sııladıılmaktadı Tataphyllou, 000: Acak bu sııladımala kes çzglele yapılamamaktadı. Çok ktel kaa veme ÇKKV yötemle geel b sııladıması 99 yılıda Che ve Hwag taaıda yapılmıştı Che, Hwag, Beckma ve Kelle, 99.. Geçek düyada poblemle bde çok ktee dayaa poblemled. Buula blkte, kaa üzede etkl olacak bazı ktele bble le çelşebl. Ktele çelştğ duumlada, kaa almak daha da güç hale gel. Belszlğ olduğu, çok ktel ve bu ktele bbleyle çelştğ duumlada çok ktel kaa veme yötemle kullaılmaktadı Hake, ve Vagas, 987: ÇKKV yötemle, kaa veme süece destek olmak ve geellkle çelşe ktelee göe aklı özellklee sahp alteatle kümesde b ya da daha azla alteat seçm veya bu alteatle bellee amaç doğultusuda peomaslaıa göe e yde e kötüye doğu sıalamasıda kullaılmaktadı Deg, Yeh ve Wlls, 000:, ; Hseh, Lu ve Tzeg, 004: ; Tyak ve Ahlatçıoğlu, 005: -4. Buu yaı sıa dğe kaa veme yötemlede aklı olaak çok ktel kaa veme yötemlede sadece cel kattat değl ayı zamada tel kaltat ktele de kullaılablmekted. Ayıca, ayı pobleme ayı vasayımla ve ayı kaa veclele ÇKKV yötemlede bs uyguladığıda ble aklı souçla elde edleblmekted Zaaks, Solomo, Wshat, ve Dublsh, 998: Bu çalışmaı amacı, AB ye üye ülkele ve aday ülkelede Tükye, Maastcht Ktele çeçevesde 00 yılı ekoomk göstegele kullaılaak gelşmşlklee göe çok ktel kaa veme yötemlede bs ola VIKOR yötemyle sıalamak ve elde edle blgle çeçevesde değeledmele yapmaktı.. VIKOR YÖNTEMİ Çalışmada AB ye üye ve aday ülkelede Tükye ekoomk peomaslaıa göe sıalaması çok ktel kaa veme yötemlede VIKOR yötem le yapılacağıda bu kısımda bu yötem açıklaacaktı. 456

3 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s VIKOR Vse Kteumska Optmzaca I Kompomso Resee yötem ayı bmle ölçülemeye, bbyle çelşeble ktelede oluşa çok ktel kaa veme poblemle çözümü ç lk kez Opcovc ve Tzeg 004 taaıda öelmşt Opcovc vd., 004, VIKOR yötemde, bde çok kte blkte değeledlp deal çözüme e yakı ola uygulaabl çözümle üetl ve alteatle aasıda e y olaı seçlmes veya bu alteatle peomaslaıa göe sıalaması ç kullaılı. A c alteat,,,, C c,,,,, c alteat c ktee göe peomas değe ve mco se çok ktel kaa veme yötemde e y uzlaşılmış alteat seçme süec opeatöüü göstedğde VIKOR aşağıdak gb ade edlebl. { A,,,...,,,, 3,..., m} mco VIKOR, uzlaşılmış b sıalama bellemey ve beltle ağılıkla altıda uzlaşılmış otak çözüme ulaşmayı sağla ve he alteat, he b kte ç değeledldğ vasayımı altıda, deal alteate yakılık değele kaşılaştıılaak uzlaşılmış sıalama elde edl Opcovc, S. ve G. H. Tzeg, 007: Uzlaşılmış çözüm lk olaak, Yu taaıda Yu, P. L., 973: öelmşt. Uzlaşılmış çözüm, deal çözüme e yakı uygu çözümdü ve uzlaşma, ktele bazıda otak kabulü ade ede Opcovc ve Tzeg, 004: VIKOR, ağılıklı dege aalıklılaıı belleye b dege aalzd. He alteat bütü ktelee göe değeledldğ vasayılı se, sıalama deal çözüm F ktele e y değele le kaşılaştıılaak yapılabl. VIKOR yötemde uzlaşma değele, uzlaşmaya dayaa pogamlama compomse pogammg yötemde kullaıla Lp ölçüsüde yaalaılaak buluu Zeley, M., 98. Deklem de vele Lp, ölçüsü alteat A deal çözüme ola yakılığıı uzaklık mesaes göstemekted. / p p L p, w, p ;,,..., m Otak uzlaşılmış çözüm F c c, c deal çözüm F, ye e yakı uygu çözüm se, bu duum Şekl dek gb gak üzede göstelebl. Şekl de göstele kaşılıklı tavzlele sağlamış alaşma, deklem 3 de aydalaaak c c Δ ve Δ bçmde ade edlebl. c 3 457

4 Üal H.Özde c Δ 4 Uygu Olmaya Küme F c F c Uygu Küme c VIKOR yötem algotması aşamada oluşmaktadı. B aşamala aşağıda alatılacaktı Opcovc ve Tzeg, 007: Aşama - Poblem Taımlaması: VIKOR yötem lk aşamasıda dğe bütü kaa veme yötemlede olduğu gb, seçme veya sıalamaya kou ola poblem taımlaı. Poblem taımlamasıyla kaa vec/vecle ulaşmak stedğ hede ha geel amaç bellemş olu. Aşama - Ktele Taımlaması: Bu aşamada, poblemle lgl olaak seçlecek veya sıalaacak ola alteatle sahp olması geeke ktele özellkle açıklaı. Ktele taımlaması aşamasıda, kouyla lgl kşle veya uzmalaı göüşle alıaak alteatle seçmde veya sıalamasıda dkkate alıması geeke ktele lstes oluştuulu. Ktele sayısı poblem tpe bağlı olaak değşeblmekted Koçak, 003: 70. Aşama 3- Alteatle Bellemes: Bu aşamada hedee ulaşmak ç seçm veya sıalama yapılıke, dkkate alıması geeke tüm alteatle belle. Aşama 4- Kaa Mats Oluştuulması: VIKOR yötem bu aşamasıda bellee kaa ktele ve alteatle le lgl kaa mats oluştuulu. Kaa mats satılaıda üstülükle sıalamak stee alteatle kaa oktalaı, sütulaıda se kaa vemede kullaılacak ktele değeledme aktöle ye alı ve mats 4 dek gb ade edl. X. m. m m Kaa mats Tablo de olduğu gb tablo şeklde de göstelebl. Kaa matsde- 458

5 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s k veya Tablo dek değele he b, c alteat c kte ç peomas değe göstemekted Tablo : VIKOR Yötem Kaa Mats Ktele Alteatle C C C A A A m m m m Kaele Toplamı b m b k b k k k k Aşama 5- He B Kte İç E y ve E Kötü - Değele Bellemes: Eğe c kte ayda sağlaya ktese, alteatle aasıda e büyük aydayı sağlaya alteat tech edleceğde, bu duumda e y ve e kötü - kte değele deklem 5 dek lşkle kullaılaak belle. maks, m 5 Buula blkte c kte malyet kte se; bu kte değe küçük olması steeceğde, e y ve e kötü kte değele deklem 6 dak lşk yadımıyla saptaı. k m, maks 6 VIKOR yötem ç kaa mats ve ktele ayda sağlaya ktele olması duumuda he b kte ç e y ve e kötü - değele Tablo de velmşt. Tablo : VIKOR Yötem Kaa Mats Alteatle Ktele C C C A A A m m m m Maks Maks Maks - - M - M - M Aşama 6- Kaa Mats Nomalleştlmes: VIKOR yötemde kaa mats ELECTRE ve TOPSIS yötemde aklı şeklde omalleştlmekted. ELECT- 459

6 460 RE ve TOPSIS yötemde vektö omalleştme, VIKOR yötemde se lee omalleştme kullaılı Opcovc ve Tzeg, 004: Alteat sayısı m, kte sayısı le gösteldğde, omalleştlmş kaa mats R le ade edl ve c alteat c kte ç omalleştlmş değe le göstel. R mats değele deklem 7 dek omülde yaalaaak hesaplaı. 7 Nomalleştlmş kaa mats R, Tablo 3 dek gb de göstelebl. Tablo 3: VIKOR Yötem Nomalleştlmş Kaa Mats Alteatle Ktele C C C A A A m m m m m m m Aşama 7- Ktele Ağılıklaıı Bellemes: Kte sayısı olduğuda, kaa vecle taaıda bellee he b ktee kaşılık gele kte ağılıklaı w w, w,..., w Tablo 4 dek gb göstelebl Ayıtı ç bkz. ELECTRE yötem. Tablo 4: VIKOR Yötem Kte Ağılıklaı Ktele C C C - C Ağılıkla w w w - w Buada kte ağılıklaıı toplamıı e eşt olması geektğ uutulmamalıdı. w 8 Aşama 8- Nomalleştlmş Kaa Mats Ağılıkladıılması: Altıcı aşamada omalleştle kaa matsdek he b değe yedc aşamada bellee lgl sütudak ktelee at ağılıkla w, w, w 3,, w le çapılaak ağılıklı omalleştlmş kaa mats V buluu. Ağılıklı omalleştlmş kaa mats değele v, Üal H.Özde

7 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s deklem 9 kullaılaak hesaplaı. v.w 9 Bu ağılıklı omalleştlmş kaa mats değele Tablo 4 dek gb de göstelebl. Tablo 4: VIKOR Yötem Ağılıklı Nomalleştlmş Kaa Mats Alteatle Ktele C C C A v w. v w. v w. A v w. v w. A m v m w. m v m w. m v m w. m Aşama 9- S ve R,,, m Değele Hesaplaması: w kaa vecle göece tech açıklaya ktele ağılıklaı olmak üzee; S ve R değele, c alteat ç otalama ve e kötü gup skolaıı göste. S ve R değele, S w w. v 0 R maks w maks[ w. ] maks[ v ] omülleyle hesaplaı. Aşama 0- Q,,, m Değele Hesaplaması: S m S, S - maks S, R m R, ve R - maks R olaak ade edldğde, Q,,, m, Q v S S / S S + v R R / R R omülüyle hesaplaı. Buada v değe ktele çoğuluğuu ağılığıı maksmum gup aydasıı göstemekted. Başka b deyşle v değe maksmum gup aydasıı sağlaya state ç ağılığı ade edeke, -v kaşıt göüştekle mmum pşmalığıı ağılığıı ade etmekted Opcovc ve Tzeg, 007: B kaa veme süecde uzlaşma, çoğuluk oyu v > 0,5 le, kosesus v 0,5 46

8 Üal H.Özde le veya veto v < 0,5 le sağlaabl. S, R ve Q değele hesapladıkta soa souçla Tablo 5 dek gb düzeleebl. Tablo 5: VIKOR Yötem S, R ve Q Değele Alteatle S R Q A R maks[ v ] v S S v S v R R Q + S S R R A R maks[ v ] v S S v S v R R Q + S S R R A m R m maks[ v m ] v S S m v m S v R R Qm + S S R R Aşama - Alteatle Sıalaması: Bu aşamada S, R ve Q değele küçükte büyüğe doğu sıalaı. Souçta üç adet sıalamış lste elde edl. Aşama - Koşullaı Sağlaıp Sağlaamadığıı Deetlemes: Eğe Q ölçüsüe göe küçükte büyüğe doğu yapıla sıalamada lk sıada ye ala mmum Q değee sahp A alteat aşağıdak k koşulu da sağlıyosa, uzlaşılmış otak e y çözüm olaak öel. Koşul -Kabul Edlebl Avata: A, Q le yapıla sılamada kc sıada ye ala alteat olduğuda, kabul edlebl avata, 3 QA -QA DQ koşuluu sağlamasıa bağlıdı. Buada DQ değe, m alteat sayısı olmak üzee, deklem 4 de yaalaılaak hesaplaı. DQ m 4 Koşul - Kaa Vemede Kabul Edlebl Dege İstka: B uzlaşılmış çözümü degede olması ç alteat A S ve/veya R le e y sıalaa alteat olması geek. Eğe bu k koşulda b sağlaamazsa, o zama uzlaşılmış otak e y çözüm kümes aşağıdak gb öel: Eğe sadece Koşul sağlaamazsa, bc sıadak A ve kc sıadak A alteatle ks de e y uzlaşılmış otak çözüm olaak belle. Eğe Koşul sağlaamazsa, küçükte büyüğe doğu sılaa sıalama u- 46

9 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s maalaı,,, M alteatle heps A, A,, AM uzlaşılmış e y otak çözüm kümesde ye alı; AM, maksmum M ç QAM- QA < DQ lşks le belle. Bu koşullaa bağlı olaak VIKOR yötem souçlaı elde edl. Bu souçla S, R ve Q değele le yapıla sıalamala ve uzlaşılmış otak çözümdü... VIKOR Yötem Özellkle Çok ktel kaa veme yötemlede VIKOR yötem bazı öeml özellkle aşağıda velmşt. VIKOR le kaa vecle k ayılıklaı uzlaşılaak çözülebl olmalıdı. Kaa vec, deal çözüme e yakı çözümü kabul etmeye stekl olmalıdı. Fayda le he kte oksyou aasıda doğusal b lşk vadı. Alteatle, bellee tüm ktele ç değeledl. Kaa vec techle ağılıkla le ade edl. VIKOR yötem, kaa vec etkleşml katılımı olmada başla akat kaa vec ha çözümü oaylamakta soumludu. Kaa vec, bu ha çözüme ked techle de dahl edebl Opcovc ve Tzeg, 007: VIKOR yötem, özellkle sstem tasaımıı başıda kaa vec deeyml olmadığı veya tech beltmey blmedğ duumlada etkl b yötemd. VIKOR la elde edle çözüm kaa vecle taaıda kabul edlebld. Çükü bu yötem çoğuluğu maksmum gup aydasıı ve kaşıtı mmum beysel pşmalığıı sağla. VIKOR da alteat kümese ye b alteat dahl edlmes ya da çıkaılması, alteatle sıalamasıı değştebl. 3. AB YE Üye ve Aday ÜlkeleDEN TÜRKİYE NİN Ekoomk Göstegelee Göe VIKOR Yötem İle Sıalaması 9-0 Aalık 99 tahde mzalaaak Kasım 993 de yüülüğe ge Avupa Blğ Atlaşması olaak da ble Maastcht Atlaşması ı yüülüğe gmes soucu, va ola Avupa Ekoomk Topluluğu Avupa Blğ adıı almıştı. Maastcht Alaşması da Ekoomk ve Paasal Blğ EPB oluştuulmasıı aşamalaı, bu süeçte zleecek ekoomk ve paasal poltkala le bulaı geektdğ kuumsal değşklkle ayıtılı olaak düzelemşt. Bu düzeleme çeçevesde EPB le üye ülke ekoomle aasıdak aklılıklaı gdeleblmes ve aday ülkele de bu koşullaı sağlamalaı ç ekoomk göstegele açısıda yakılaşma ktele tespt edlmşt. Bu koşullaa uyulmaması duumuda uygulaacak yaptıımla bellemşt Özde, 0. Avupa Blğ ya da kısaca AB, ym yed üye ülkede oluşa ve topaklaı büyük ölçüde Avupa kıtasıda bulua syas ve ekoomk b ögütlemed. Yaklaşık 500 mlyoluk üusuyla Avupa Blğ, düyaı omal gaysa yutç hasılasıı %30 luk bölümüü oluştumaktadı. Bu çalışmada AB ye üye ve aday ülkelede Tükye VIKOR yötem kullaılaak ekoomk peomaslaıa göe sıalama- 463

10 Üal H.Özde sı amaçladığıda aalzde kullaılacak ekoomk göstegele Maastcht ktele dkkate alıaak seçlmşt. Maastcht ktele; Elasyo, Kamu Boçlaı/GSYİH, Bütçe Deges/GSYİH, Kısa Vadel Faz Oalaı ve Devalüasyo Euo Dövz Kuu le lgl ekoomk kteled. Bu göstegele yaı sıa aalzde İşszlk Oaı, GSYİH/Nüus ve Ca İşlemle Deges/GSYİH göstegele de kte olaak kullaılmıştı. 3.. Aaştımaı Amacı, Sıılılıklaı, Öem ve Yötem Yapıla aalzde 00 yılı tba le AB ye üye 7 ülke le AB ye aday ola Tükye çok ktel kaa veme yötemlede VIKOR yötem kullaılaak ekoomk peomaslaı ölçüleek, adı geçe ülkele ekoomk peomaslaıa göe sıalaması amaçlamıştı. Buu yaı sıa, çalışmaı yapıldığı tahte düyada yaşaa küesel kz devam ettğ dkkate alıdığıda aalz soucuda, kzde e çok etklee ve makoekoomk deges e kötü ola ülkele le lede kze gme htmal ola ülkele saptamış olacaktı. Ayıca çalışma adı geçe ülkele ekoomk kze gme htmal kousuda b ö blg vemes açısıda öem taşımaktadı. Ekoomk peomaslaı bellemesde kte olaak kullaıla göstegelee lşk vele; Tükye Cumhuyet Avupa Blğ Bakalığı Avupa Blğe Üye ve Aday Ülkelede Temel Makoekoomk Göstegele adlı Kasım 0 apouda alımıştı. Çalışmada bu ülkele heps 0 yılıa lşk ekoomk göstegele açıklamadığıda alteat sayısıı azaltmamak adıa 00 yılıa lşk vele kullaılmıştı. Alteatle: Çalışmada düyada öeml b ekoomk güce sahp ola AB ye üye ülkele ve bu blğe aday ola Tükye alteat olaak aalze alımıştı. Bu duumda aalzde 8 alteat ye almaktadı. Tablo 7 de ye ala K 958 yılıda kuucu olaak blkte ye ala ülkele, de öce blğe katıla ülkele, yılıda blğe katıla ülkele, yılıda blğe katıla ülkele ve A da 009 yılıda blğe aday ola ülkele göstemekted. Ktele: B ülke ekoomk peoması b çok göstegeye bağlıdı. Acak uygulama kousu AB ye üye ve aday ülkele ekoomk peomaslaı olması edeyle ekoomk peomaslaı ölçümüde Avupa Blğ e üye olmak ç ülkele yee getmes veya sağlaması geeke ekoomk göstegele çee Maastcht Ktele dkkate alımış ve aalzde 8 ekoomk göstege kte kullaılmıştı. Aalzde kullaıla bu ktele Kamu Boçlaı/GSYİH, İşszlk Oaı%, Bütçe Deges/ GSYİH, Ca İşlemle Deges/GSYİH, GSYİH/Nüus devalüasyou gösteges olaak Euo Dövz Kuu, Kısa Vadel Faz Oaı ve Elasyo olaak bellemşt. Buula blkte, aklı ktele kullaıldığıda çalışmaı souçlaıı aklı çıkacağı uutulmamalıdı. Ayıca, aaştımada ye ala ekoomk peomas ktele ve bu ktele peomasa etks olumlu pozt yöde m kte değe e büyük olması ste ya da olumsuz egat yöde m kte değe e küçük olması ste olduğua lşk blgle aşağıdak Tablo 6 da velmşt. Çalışmada ÇKKV yötemle le peomas değeledmes yapake peomasa egat etks ola ktelee lşk vele döüştüme yapılaak pozt etk sağlaya ktele gb aalze dahl edlmşt. Bu döüştüme şlem ç lteatüde k yaklaşım kullaılmaktadı. Bulada lk c kte yüksek olması olumsuz egat etk yapa duumu öeğ malyet kte se gösteyo se; bu kte değe küçük 464

11 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s ý olması steeceğde, bu ktee lşk alteat değele be bölüeek döüştüülmüş değe / olaak elde edl ve aalze katılı. İkc yaklaşımda se; c kte alteatlee lşk maksmum değede dğe değele çıkatılı ı ı maks ve bu ye döüştüülmüş değele aalzde pozt etk yapa olumlu kte değele gb kullaılı. Bu çalışmada Tablo 6 da göstele ve peomasa egat etkde bulua ktelee lşk değele kc yaklaşım kullaılaak döüştüülmüş ve aalzle bu döüştüülmüş değelele geçekleştlmşt Özde, 009. Tablo 6: Kte Olaak Kullaıla Ekoomk Göstegele Ktele Peomasa Ola Etk Ağılıkla Kamu Boçlaı/GSYİH Negat Etk 0,0 Bütçe Deges/GSYİH Pozt Etk 0,0 Kısa Vadel Faz Oaı Negat Etk 0,05 Euo Dövz Kuu Negat Etk 0,05 Elasyo Negat Etk 0,0 İşszlk Oaı % Negat Etk 0,0 Ca İşlemle Deges/GSYİH Pozt Etk 0,0 GSYİH/Nüus Pozt Etk 0,0 Ağılıkla: Çalışmada kullaıla ktele ağılıklaı pyasa uzmaı kşle ve akademsyelele yapıla göüşmele soucu Tablo 6 dak gb bellemşt. Dğe taata aalzde maksmum gup aydasıı sağlaya state ç ağılığı ade ede v değe 0,5 kosesüs olaak alımıştı. 3.. Bulgula Bellee alteatle AB ye üye ülkele ve Tükye ve ktele ekoomk göstegele doğultusuda VIKOR yötem le ülkele ekoomk peomaslaıı değeledlp sıalamasıa yöelk hesaplamala MS Ecel 00 pogamı kullaılaak yapılmıştı. Yapıla hesaplamaladak aa şlem souçlaı çok ye tutacağıda buada velmemşt. Tablo 7 de ye ala blgle açıklamalaı bblee beze şeklde yapıldığıda ve aalzde ye ala ülkelee lşk souçlaı heps tek tek açıklaması oldukça uzu süeceğde; buada yalızca, Lüksebug, Tükye ve Yuasta a lşk souçla açıklaacaktı. Yapıla aalz soucuda Tablo 7 de göüldüğü gb Kamu Boçlaıı GSYİH ya oaıda e kötü peomasa sahp ülke Yuasta 44,9, e y peomasa sahp ülke Estoya dı 6,7. Bldğ üzee Yuasta 0 yılıda ve güümüzde b boç kz çde bulumaktadı. Tükye bu ktee göe peomas değe 43, d. Tüm ktelee göe peoması e y ola Lüksembug u se bu ktee göe peomas değe 9, d. Bütçe Deges GSYİH ya oaıda e düşük peomasa sahp ola ülke -3,3 le İlada, e y peomasa sahp ola ülkele se 0, le İsveç ve Estoya dı. 465

12 Üal H.Özde Tükye peoması se -,3 d. Bldğ üzee İlada da da şu a bütçe açığı edeyle kz yaşamaktadı. Lüksembug u se GSYİH sıı %, s kada bütçe açığı bulumaktı. Tablo 7: AB ye Üye Ülkele ve Tükye Kte Değele le Q Değele ve Q Sıalaı Alteatle Ktele Makoekoomk Göstegele AB'ye Üye Ülkele ve Tükye Kamu Boçlaı/ GSYİH Bütçe Deges/GSYİH Kısa Vadel Faz Oaı % Euo Dövz Kuu Elasyo İşszlk Oaı % Ca İşlemle Deges/ GSYİH GSYİH/Nüus Euo VIKOR Yötem Lüksembug K 9, -, 0,8,00,4 4,5 7,8 8568,6 0,000 İsveç 5 39,7 0, 0,9 9,54,3 8,4 6, 36897,65 0,75 Damaka 5 43,7 -,6,3 7,45,5 7,4 5,5 434,3 0,87 3 Fladya 5 48,3 -,5 0,8,00,9 8,4, ,06 0,47 4 Hollada K 6,9-5, 0,8,00,5 4,5 6,7 356,07 0,77 5 Estoya 5 6,7 0,,6,00,3 6,9,8 080,89 0,350 6 Avustuya 5 7,8-4,4 0,8,00, 4,4 3, 33930,70 0,358 7 Sloveya 5 38,8-5,8 0,8,00,4 7,3-0,9 7590,4 0,37 8 Bulgasta 7 6,3-3, 4,,96, 0, -,0 4784,86 0,4 9 Almaya K 83, -4,3 0,8,00,9 7, 5, 30565,06 0,4 0 Çek Cum. 5 37,6-4,8,3 5,8 0,4 7,3 -,3 3766,60 0,4 Letoya 5 44,7-8,3,0 0,7-0,5 8,8 3,6 80,3 0,438 Ltvaya 5 38,0-7,0,8 3,45,3 7,8,5 833,30 0,447 3 İgltee 5 79,9-0,3 0,7 0,86 3,8 7,8 -,5 5608,69 0,493 4 Belçka K 9, -4, 0,8,00,8 8,3,7 3435,66 0,494 5 Slovakya 5 4,0-7,7 0,8,00,0 4,4 -,9 38, 0,50 6 Fasa K 8,3-7, 0,8,00, 9,7-3, ,9 0,530 7 Malta 5 69,0-3,6 0,8,00 3,0 6,8-4, 543,90 0,534 8 Poloya 5 54,9-7,8 3,9 3,99,5 9,6-3, 96,58 0,536 9 Romaya 7 3,0-6,9 6,5 4, 4,9 7,3-4, 5688,8 0,57 0 Macasta 5 8,3-4, 6, 75,48 4,,,7 9840,00 0,575 İspaya 5 6,0-9,3 0,8,00,4 0, -4,5 3073,58 0,67 İtalya K 8,4-4,6 0,8,00,5 8,4-4, 566,00 0,705 3 Tükye A 43, -3,5 7,6,00 8,3 0,7-6,6 778,98 0,73 4 G. Kıbıs 5 6,5-5,3 0,8,00,6 6,5-9,3 837,50 0,75 5 Potekz 5 93,3-9,8 0,8,00,6,0-9,8 6,80 0,89 6 İlada 5 94,9-3,3 0,8,00 -, 3,7-0,7 3435,67 0,893 7 Yuasta 5 44,9-0,6 0,8,00 4,5,6 -,8 0353,66,000 8 Kısa Vadel Faz Oaıa bakıldığıda e y peomas %0,7 le İgltee ye atke, e kötü peomas %7,6 le Tükye ye att. Lüksembug u Kısa Vadel Faz Oaı se %0,8 d. Elasyo ktee göe e düşük peomasa sahp ola ülke 8,3 le Tükye, e yüksek peomasa sahp ola ülke -,0 le İlada ya att. Ya Avupa da e yüksek elasyo Tükye ded. 0 yılıda Lüksembug da elasyo,4 olmuştu. Q Değele Q 'ye Göe Sılama Devalüasyou gösteges olaak alıa Euo Dövz Kuu ktee göe e y peomas 0,70 le Letoya oluke e kötü peomas 75,48 le Macasta a att. Bu ktee göe Tükye peoması d. 466

13 İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s İşszlk oaıa bakıldığıda e kötü peomasa sahp ola ülke %0, le İspaya dı. İşszlk ktee göe peoması e y ola ülke se 4,4 le Avustuya dı. İşszlk Tükye de %0,7 ; Lüksembug da se %4,5 tü. Ca İşlemle Deges GSYİH ya oaıa bakıldığıda e y duumdak ülke 7,8 le Lüksembu, e kötü duumda ola ülke se -.8 le Yuasta dı. Tükye ç bu değe -6,6 dı. Ya Tükye GSYİH sıı %6,6 sı kada ca açık vemekted. GSYİH ı Nüusa oaıa ya kş başı mll gel ktee e düşük kş başıa düşe GSYİH ya sahp ülke 4784,86 Euo le Bulgasta, e yüksek kş başıa GSYİH ya sahp ülke 8568,67 Euo le Lüksembug tu. Tükye de kş başıa Düşe GSYİH se 778,988 Euo du. Yapıla aalz tek tek ktelee göe peomaslaı değl de, ÇKKV yötemlede VIKOR yöteme göe yapıldığıda bütü ktele ağılıklaıa göe dkkate alıdığıda k bu çalışmada ağılıkla eşt velmşt geel peomaslaa göe elde edle sıalama Tablo 9 da velmşt. Bua göe e y ekoomk peomasa sahp ülke Q 0,000 le Lüksembug tu. Bua kaşı peoması e düşük ülke de Q le Yuasta 8 c sıada ye almıştı. Beze şeklde İlada, Potekz Güey Kıbıs, İtalya ve İspaya da kzde e çok etklee ülkele olaak gözlemlemekted. Bu souçla güümüzdek global kzde, Yuasta ı yaı sıa İlada, Potekz, Güey Kıbıs, İtalya ve İspaya ı AB üyes ülkele aasıda ekoomk olaak e zo duumda ola ülkele olmasıı b öcü gösteges olaak düşüülebl. Buula blkte yapıla çalışmada, geel ekoomk peomasa göe 0,73 le Tükye 4 ülke aasıda 7 c sıada ye almıştı. 4. SONUÇ Belszlğ olduğu, bde azla ktel ve bu ktele bbleyle çelştğ duumlada çok ktel kaa veme yötemle kullaılmaktadı. Bu çalışmada çok ktel kaa veme yötemlede VIKOR yötem le AB ye üye ülkele ve Tükye 00 yılıa lşk 8 ekoomk gösteges kullaılaak ekoomk peomaslaı ölçülmüş ve bu peomaslaa göe ülkele sıalamıştı. Yapıla aalz soucuda ekoomk peoması e yüksek ola ülke Lüksembug, e düşük ola ülke Yuasta olaak saptamıştı. 8 ülke aasıda Tükye 4 ücü sıada ye almıştı. Bu souç, güümüzdek global kzde Yuasta ı Avupa da ekoomk olaak e zo duumda ola ülke olmasıı b öcü gösteges olaak düşüülebl. Ayıca, Yuasta ı yaı sıa İlada, Potekz, Güey Kıbıs, İtalya ve İspaya ı AB üyes ülkele aasıda ekoomk olaak cdd sıkıtılaı ola ülkele olduğu yapıla aalz soucuda otaya çıkmıştı. Tükye se ekoomk duumuu b çok göstegeye göe y olmasıa kaşı elasyo ktee göe kötü peoması edeyle sılamadak ye düşük çıkmıştı. Aaştımada kullaıla ekoomk göstegele ktele atııldığıda/azaltıldığıda veya değştldğde aaştıma souçlaı değşebleceğ uutulmamalıdı. Buu yaı sıa ktele ağılıklaı pyasa uzmalaı ve akademsyele le yapıla göüşmele doğultusuda bellee aalzde, öem düzeylee göe ağılıkla aklı olaak bellese ülkele sıalamasıı değşmes muhtemeld. 467

14 Üal H.Özde Buda soak çalışmalada aklı ÇKKV yötemle kullaılaak kaşılaştımalı aalzle yapılması kouya katkı sağlayacaktı. Ayıca yılla tba le değşe koşulla edeyle bu tü çalışmalaı yapılması ya ülkele peomaslaıı sstematk olaak ölçülmes ve değeledlmes olası kz döemlede öce kaa vecle ölemle alması kousuda yadımcı olacaktı. KAYNAKÇA Che, S. J. ad C. L. Hwag, M. J. Beckma ve W. Kelle, 99, Fuzzy Multple Attbute Decso Makg: Methods ad Applcatos, New Yok: Spge- Velag. Dat, R.L., 99, Maagemet, USA: The Dyde Pess, d Edto. Deg, H., C. H. Yeh, ve R. J. Wlls, 000, Itecompay Compato Usg Moded TOPSIS wth Obectve Weghts, Computes&Opeatos Reseach, Vol: 7. Hake, P. ve L. Vagas, 987, The Theoy o Rato Scale Estmato: Saaty s Aalytc Heachy Pocess, Maagemet Scece, Vol: 33, No:. Hseh, T. Y., S. T. Lu ve G. H.Tzeg, 004, Fuzzy MCDM Appoach o Plag ad Desg Tedes Selecto Publc Oce Buldgs, Iteatoal Joual o Poect Maagemet, Vol:. Koçak, A., 003, Yazılım Seçmde Aaltk Hyeaş Yötem Yaklaşımı ve B Uygulama, Clt: 3, Sayı: -. Opcovc, S. ve G. H. Tzeg, 007, Eteded VIKOR Method Compaso wth Othe Outakg Methods, Euopea Joual o Opeatoal Reseach, Vol: 78. Opcovc, S. ve G. H. Tzeg, 004, Compomse Soluto by MCDM Methods: A Compaatve Aalyss o VIKOR ad TOPSIS, Euopea Joual o Opeatoal Reseach Vol: 56, No:. Özde, Ü. H., 008, Aaltk Hyeaş Yötem le İlkokul Seçm, Mamaa Üvestes İktsad İda Blmle Fakültes Degs, Clt: XXIV, Sayı:. Özde, Ü. H., 009, Tükye dek Mevduat Bakalaıı Peomaslaı: Çok Ktel Kaa Veme Yötemle le Aalz Detay Yayıcılık, Akaa. Özde, Ü. H., 0, TOPSIS Yötem le Avupa Blğe Üye ve Aday Ülkele Ekoomk Göstegelee Göe Sıalaması, Takya Üvestes, Sosyal Blmle Degs, Sayı, Ede. Sayıştay, 00, Sayıştay ı Peomasıı Ölçümüe İlşk Öaaştıma Rapou, Akaa: Sayıştay Yayıı. Tyak, F. ve M. Ahlatçıoğlu, 005, Fuzzy Stock Selecto Usg a New Fuzzy Rakg ad Weghtg Algothm, Appled Mathematcs ad Computato. Tataphyllou, E., 000, Mult-Ctea Decso Makg Methods: A Compaatve Study Appled Optmzato, Volume 44, Kluwe Academc Publshes. Tükye Cumhuyet, Avupa Blğ Bakalığı, Kasım 0, Avupa Blğe Üye ve Aday Ülkelede Temel Mkaoekoomk Göstegele, Akaa. Yu, P. L., 973, A Class o Solutos o Goup Decso Poblems, Maagemet Scece, Vol: 9, No: 8. Zaaks, S. H., A. Solomo, N. Wshat ve S. Dublsh, 998, Mult-attbute Decso Makg: A Smulato Compaso o Select Methods, Euopea Joual o Opeatoal Reseach, Vol: 07. Zeley, M., 98, Multple Ctea Decso Makg, New Yok: McGaw-Hll. 468

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma Ulslaaası Alaya İşletme Fakültes Degs Iteatoal Joal of Alaya Faclty of Bsess Yıl:23, C:5, S:2, s. 77-86 Yea:23, Vol:5, No:2, s. 77-86 Haayol Yolc Taşıma İşletmele Fasal Etklkle Ölçümüe İlşk B Aaştıma A

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler Optelektk Aa Sıav-Çöümle s (.57 ) Su : Dğusal laak kutuplamış ışık ç elektk ala 5 π + t + ( + ) 5 velmekted. uada ala gelğ ˆ ˆ se bu ışık dalgasıı, a) aetk alaı (vektöel) ç b fade tüet ( pua) b) Otamı

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK DENEME SINAVI ÇÖZÜMLERİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI / çözümlei. DENEME. Veile öemelede yalız III kesi olaak doğudu. Bu edele doğu cevap seçeeği B di..

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

REEL ANALĐZ UYGULAMALARI

REEL ANALĐZ UYGULAMALARI www.uukcevik.com REE NĐZ UYGUMRI Sou : (, Α, µ ) ölçü uzayı olsu. = N, Α= ( N ) ve µ ( E) olduğuu östeiiz. N üzeide alması içi eek ve yete koşul < di. Gösteiiz. µ oksiyouu veile taımıı uyulayalım; µ (

Detaylı

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü 38039 Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012 237

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012 237 Atatük Üiesitesi İktisadi e İdai Bilile Degisi Cilt: 6 Sayı: 0 7 AR-GE PROJELERİNİN SEÇİİNDE GRUP ARARINA DAYALI BULANI ARAR VERE YALAŞII Tuba YAICI AYAN ) Selçuk PERÇİN ) Özet: Güüüzde A-Ge poeleii seçii

Detaylı

ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLERİ

ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLERİ BÖLÜ 3 ŞANS DĞİŞKNLRİNİN BKLNN DĞR ONTLRİ atematsel belet avamı şas oyulaıda doğmuştu. yalı bçmyle, b oyucuu azaableceğ mta le azama olasılığıı çapımıdı. Sözgelm büyü ödülü 4800TL olduğu b çelşte 0.000

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Teçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska Yovaka Teçeva Smileski İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF IV İKTİSAT - HUKUK MESLEĞİ EKONOMİ TEKNİSYENİ Deetleyele: D. Bilyaa

Detaylı

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç Sayısal Türev Sayısal İtegrasyo İterpolasyo Ekstrapolasyo Bölüm Üç Bölüm III 8 III-. Pvot Noktaları Br ( ) oksyouu değer, geellkle ekse üzerdek ayrık oktalarda belrler. Bu oktalara pvot oktaları der. Bu

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi +

Türkiye Ve Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi + İöü Üvestes Tıp Fakültes Degs ( 8-85 (6 Tükye Ve Avupa Blğ e Üye Ülkele Sağlık Düzey Ölçütle Çok Boyutlu Ölçekleme Aalz İle İcelemes + Dez Sığılı, Bület Ez, Şegül Cagü, İlke Eca, İsmet Ka Uluağ Üvestes

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 30 Aalık 2012 PAZAR Resmî Gazee Sayı : 28513 (2. Mükee) TEBLİĞ Eeji Piyasası Düzeleme Kmda: PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ADİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMLERİNİN CHEBYSHEV POLİNOMLARI İLE ÇÖZÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ Sema

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri FZM45 leko-ok 7.Hafa Feel şlkle 28 HSaı 1 7. Hafa De İçeğ Feel şlkle Yaıma Kıılma lekomayek dalgaı dalga özellkle kullaaak ışığı faklı kıılma de ah yüzeydek davaışı celeecek 28 HSaı 2 Feel şlkle-1 Şekldek

Detaylı

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI Ahmet ERGÜLEN * Halm KAZAN ** Muhtt KAPLAN *** ÖZET Arta rekabet şartları çersde karlılıklarıı korumak ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) KUTU PROBLEMLERİ Bu kouyu öekle üzeide iceleyeek geellemele elde edelim Öek a) faklı ese, kutuya pay, kutuya pay ve kutuya pay olacak şekilde kaç faklı dağıtılabili? b)

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

tepav PARA POLİTİKASINDA YENİ ARAYIŞLAR ve TCMB 2 Ocak2012 R201202 RAPOR Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı GİRİŞ

tepav PARA POLİTİKASINDA YENİ ARAYIŞLAR ve TCMB 2 Ocak2012 R201202 RAPOR Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı GİRİŞ RAPOR Ocak R epav Tükiye Ekoomi Poliikalaı Aaşıma Vakfı Faih ÖZATA Diekö, TEPAV Fias Esiüsü PARA POLİTİASINDA ENİ ARAIŞLAR ve TCMB GİRİŞ Tükiye Cumhuiye Mekez Bakası TCMB ı Nisa de öemli değişiklikle yapıla

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION Süleyma Demrel Üverstes Mühedslk Blmler ve Tasarım Dergs 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Araştırma Makales Suleyma Demrel Uversty Joural of Egeerg Sceces ad Desg 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Research

Detaylı

VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE TÜRKĠYE NĠN BÖLGESEL EKO- ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI. Muğla Üniversitesi, İktisat Bölümü, 48000-Muğla, ckone@mu.edu.

VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE TÜRKĠYE NĠN BÖLGESEL EKO- ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI. Muğla Üniversitesi, İktisat Bölümü, 48000-Muğla, ckone@mu.edu. VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE TÜRKĠYE NĠN BÖLGESEL EKO- ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI Al Çğde KÖNE Mğla Üvestes, İktsat Bölüü, 48000-Mğla, ckoe@.ed.t Eko-etklk südüülebllk aalzlede kllaıla ve doğal çeve üzedek

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015 187

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015 187 Atatük Üvete İktad ve İda Blle Deg Clt: 29 Saı: 25 87 VZA SÜPER ETKİNLİK MODELLERİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: KAPADOKYA DA FAALİYET GÖSTEREN BALON İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Nu Özgü DOĞAN Alıış Tah: 8

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI Süleyma Demrel Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2008, C.3, S.2 s.335-350. Suleyma Demrel Uversty The Joural of Faculty of Ecoomcs ad Admstratve Sceces Y.2008, vol.3, No.2 pp.335-350. PORTFÖY

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Marmara Üverstes İ.İ.B.F. Dergs YIL 006, CİLT XXI, SAYI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI S. Eral DİNÇER ABSTRACT I real worl ecso

Detaylı

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN:306-3 e-joual of New Wold Scieces Academ 009 Volume: 4 Numbe: 4 Aticle Numbe: 3A006 PHSIAL SIENES eceived: abua 009 Accepted: Septembe 009 Seies : 3A ISSN : 308-7304 009 www.ewwsa.com Goca İceoğlu

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi. Person Tracking Device Selection Using Analytic Hierarchy Process

Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi. Person Tracking Device Selection Using Analytic Hierarchy Process BİLİŞİM TKNOLOJİLRİ DRGİSİ, CİLT: 8, SAYI: 1, OCAK 2015 20 Aaltk Hyerarş Sürec Kullaılarak Kş Takp Chazı Seçm Bedredd Al AKÇA 1, Ahmet DOĞAN 2, Uğur ÖZCAN 3 1 Yöetm Blşm Sstemler, Blşm sttüsü, Gaz Üverstes,

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

2. TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI

2. TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI İstatistik Kavamı İstatistik bi olaya (eve, aa kütle,toplu, kolektif ve yığı şeklideki) ait veilei (aket, deey ve gözlem vb) toplaaak sayısal olaak ifade edilmesii ve bu veilei

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2 l Ta rr ım ı Ekooms Kog rres 6-8 - Eylül l 2000 Tek rrdağ TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ (980-998) (TRANLOG MALİYET FONKİYONU UYGULAMAI) Yaşar AKÇAY Kemal EENGÜN 2. GİRİŞ Türkye tarımı

Detaylı

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi İtabul Üvete İşlete Faülte Deg Itabul Uvety Joual of the School of Bue Adtato Clt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 167-185 ISSN: 1303-1732 - www.fdeg.og 2008 Ve zaflaa aalz (VZA) le Tüye de vaıf üvetele etlğ ölçüle

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ

KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ Uludağ Üivesitesi Mühedislik Fakültesi Degisi, Cilt 21, Saı 1 ARAŞTIRMA DOI: 10.17482/uujfe.90925 KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ Tufa Güka

Detaylı

KARMAŞIK SAYILAR ÇALIŞMA SORULARI 1 1.

KARMAŞIK SAYILAR ÇALIŞMA SORULARI 1 1. KARMAŞIK SAYILAR ÇALIŞMA SORULARI.., +.,.,. +.,,. +, + Re( ) İm( ) +. olmak üere? olmak üere.. + )? (. 6 +.. 9 + 8 ( ) olduğua göre İm (Z) Re (Z)?. + + 9 + 6 +... + 89 6. 0 + + +... + 7. P(x) x 7 + x x

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Intenatonal Jounal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 39-54 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstaton, Economy, Econometcs, Fnance, Labou

Detaylı

ATOM MODELLER THOMSON ATOM MODEL. -parçacığının sapma açısı, ( ) ; tan θ = k. q α.q ç 1. 2 2.E k b

ATOM MODELLER THOMSON ATOM MODEL. -parçacığının sapma açısı, ( ) ; tan θ = k. q α.q ç 1. 2 2.E k b ATOM MODLLR THOMSON ATOM MODL TOR ; Bu modele göe atom yaklaşık 10 10 mete çaplı bi küe şeklidedi. Pozitif yükle bu küe içie düzgü olaak Dağıtılmıştı. Negatif yüklü elektola ise küe içide atomu leyecek

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ZAMAN DOMENİNDE SONLU FARKLAR METODU İLETEK BOYUTLU YAPILARDA ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMININ SİMÜLASYONU

ZAMAN DOMENİNDE SONLU FARKLAR METODU İLETEK BOYUTLU YAPILARDA ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMININ SİMÜLASYONU UBMK :. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMDYA KONFRANSI 76 ZAMAN DOMNİND SONLU FARKLAR MTODU İLTK BOYUTLU YAPILARDA LKTROMANYTİK DALGA YAYILIMININ SİMÜLASYONU Yavu ROL asa. BALIK eol@fia.edu. balik@fia.edu. Fıa Üivesiesi

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bir Örnek Corporate Sustainability Approach An Example

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bir Örnek Corporate Sustainability Approach An Example EION 3E: Teknolo e Rekabet 879 Kuumsal üdüülebllk Yaklaşımı B Önek Copoate ustanablty Appoach An Eample Ph.D. Canddate Bnnu Güül (Istanbul Gelsm Unesty, Tukey) Abstact Today thee ae aous copoate sustanablty

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER BÖLÜM YOT MOELLER.1. Bi diyodu liee olmaya davaıı lei yöde kutulamı bi joksiyouu akım-geilim kaakteistii gei bi bölgede ekil-.1 deki gibi üstel bi deiim göstei. cak, geek küçük geekse büyük akımlaa dou

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

Başlangıç değerleri. olduğundan iterasyona devam!

Başlangıç değerleri. olduğundan iterasyona devam! ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİESİ Mühedl Mmlı Fülte İşt Mühedlğ Bölümü E-Pot: ogu.hmet.topcu@gml.com Web: http://mmf.ogu.edu.t/topcu Blgy Detel Nüme Alz De otlı Ahmet OPÇU m X X X.5.5.5.5.75 -.5.5.875.75

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

TG 2 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 2 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlei he hakkı saklıdı. Hagi amaçla olusa olsu, testlei tamamıı veya bi kısmıı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl@deu.edu.tr Taımlayıcı İstatstkler Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler) Duyarlı Ortalamalar

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

Üretim ve Kalkınma Ekonomisi Sorunları ve Yönetimi Sadettin Özen 1, Samet Gürsev 2

Üretim ve Kalkınma Ekonomisi Sorunları ve Yönetimi Sadettin Özen 1, Samet Gürsev 2 Bu bldr 1- Mart 14 tarhlerde düzelee Üretm Ekooms Kogresde suulmuştur. Özet Üretm ve Kalkıma Ekooms Soruları ve Yöetm Sadett Öze 1, Samet Gürsev Üretm ve kalkıma ekooms temel soruu, taleb, sektörler özgü

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı