2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır."

Transkript

1 2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış olmalı, paketler üzerinde üretici firma ile ithalateı firmaların ad ve adresi; ürünün katalog ve lot nosu, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Ürünlerin miyadı teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yılolmalıdır. - Firmalar ihaleye hangi marka malzeme ile katılacağını bildirmelidir. - Fiyat tekliflerinde 2013 yılı Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları dikkate alınmalıdır. - Ürünler CE, FDA, TUV belgelerinden birine sahip olmalıdır. - Firmalar yeterlilik değerlendirmesi sırasında birer adet numuneyi uygunluk yönünden değerlendirilmesi amacıyla ihale komisyonuna (Kardiyoloji AD Teknik Komisyonu) teslim etmelidir numarada yer alan Elektrofizyoloji Kateterierini temin edecek firma kateterierin kullanımı sırasında gerekli olacak konektörleri temin edecektir. Ayrıca malzemeleri kazanan firma elektrofizyoloji cihazı ve cihazı kullanacak teknik eleman ve ekipmanı temin edecektir. RF jeneratörü ve buna uygun bağlantı kabloları da kateterler ile birlikte temin edilecektir. - ihale tarihinden iki hafta önce her bir ürüne ait ikişer adet numune temin edilecek, tutanak k;:ırşılığında Kardiyoloji AD anjiografi laboratuarı na teslim edilecektir. Ürünlerin şartnameye uygunluğu denetlenecek ve teknik komisyonca malzemeleri uygun bulunan firmalar ihaleye katılabilecekler ve bunların arasından en düşük fiyatı teklif eden firmanın ürünleri tercih edilecektir. - ihaleyi kazanan firma teslimat öncesinde malzeme tipini ve miktarını içeren listeyi Kardiyoloji AD Teknik Komisyonu' ndan almalıdır. - Firma malzemenin teslim tarihinden itibaren Kardiyoloji AD' nın istediği zaman son kullanma tarihi en az 1 yılolan malzemeyi yine Kardiyoloji AD tarafından belirlenen ölçü ve sayıda, miyadı en az 2 yılolan aynı markadaki malzemeyle en geç 1 ay içerisinde değiştirmekle yükümlü olacaktır.

2 1- Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç 150 cm zr \. ~\~ Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır. 2- Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç Uzun 260 cm e 'l. r 'c.:::t \~"'\.. Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır. 3- Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç Uzun 260 cm:: ""1 ~ ~ le ON\. Teflon kaplı flex uç 6cm, düz uçlu olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır. ~\C4'-Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç Yumuşak Uçlu =- 11o. ~'e~ cm uzunlukta, hidrofilik özellikte ve yüksek taşıma özelliğine sahip olmalıdır. Guide wire çekirdeğinde süper esnek özel nikel titanyum alaşımından yapılmış radiopak solid bir metal içermelidir Bu metalin üzeri özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanrruştı r. Guide wire'ın en dış kısmı ise kaygan olması amacı ile hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Guide wire,ın en dışı su veya kan gibi biyolojik sıvılarla temas ettiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (Oleik asit esterlenmiş formu) hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır. Guide wire,ın ucu atravmatik olmalıdır. Merkezdeki super esnek öz guide wire' ın ucuna 3cm kala bitmelidir. Guide wire hidrofilik özelliği sayesinde biyolojik ortamda zor ve tortuyoz damarlardan rahatlıkla geçebilmclidir. Super esnek guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilecek kuvvetli şekil hafızasına sahip olmalıdır.

3 /----~ Sheat Intradueer Set 5F, 6F, 7F, 8F Kısa.;:: lca.\t~\~ Kılıf uzunluğu en fazla 10em uzunlukta, hemostatik valvli, dilatatör en fazla 15em uzunlukta, guide wire 45cm uzunlukta 3 mm J curve'lü guidewire'dan oluşmalıdır. Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır. Sheat gövdesi kink yapmam» özelliği taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır. Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır. introducer 0.038" guidewire ile kullanılmalıdır. Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır. 18 G iğne ile kullanılmalıdır. Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır. Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Malze enin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. ihalenin uhdesinde kaldığı firma istenildiği sayılarda 5F, 6F ve 7F ölçülerini sağlamalıdır. Kliniğin gereksinimine göre değişme işlemleri yapılmalıdır. 6- Long ~heat Intradueer Şartnamesi Set 6F, 7F, 8F Uzun:; 111.-H2~ ~~1. ı~ le~lu'" Long Sheıl Şartnamesi 1-24, 5 ve 45 cm olmak uzere farkli uzunluk secenekleri olmalidir. 6,7 ve 8 french caplarinda mevcut olmalıdır. 2- Distal ucunda radyoopak marker bulunmalıdır. 3- Coil-wir> tasarımı sahip olmalıdır. Coil"in kendisi fleksibl polimer katmanları arasında yapıştırılmış olmalıdır. En uçta ise hidrofilik bir yüzey ile kıplanmış olmalı ve bu şekilde duvar kalınlığının artmasından kaçınurrus olmalıdır. Kink yapmamalıdır ve 4- Ente=rr edilmis si de port- hemostaz valvi ve buna bagli 3 yollu stopcock bulunm ılidir. 5- Setin iı-;'ıde snap-iock ozelliğinde damar dilatatörü ve obturator başlık bulunman Iır. 6- Hub rı, ı've tasarımı bu bölgede oluşabilecek kinklere karşı koruyucu yapıda nl'llzılldır.

4 r ~~ ~------r Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F = 6. ~l/ep""\ 1- Birebir tork özelliği göstermelidir. 2- Biyokompetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3- Sol koroner kateterler Judkins, Amplatz ve Amplatz MüD şekillerinde olmalıdır. Sol koroner' ıteterler Judkins şekli için 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 ve 6.0 cm'lik sekonder curve ölçüleriı,'~ olmalıdır. Amplatz şekli icin 1,2 ve 3 ölçülerinde olmalıdır. 4- Sağ k roner kateterler Judkins, Judkins MüD, Amplatz, Amplatz MüD, 3DRC, SRC, Vvilliams, e NTR şekillerinde olmalıdır. Sağ koroner kateterler Judkins şekli için 3.5, 4, 5.0 ve r 'i sekonder curve ölçülerinde olmalıdır. Amplatz için 1, 2 ve 3 şeklinde sağ kateteri i, elirtilen sayılarda temin edilecektir. ô-trorn' ;eniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak ıçın üstü uygun bir maddeyle kaplanı- ış ormaldır. 6- Prox: nı uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır. 7-En a ' Ocm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmelidir. 8- Kat 'n iç çapı en distal hub kısmindan en proksimal ucuna kadar aynı olmalı ve bu şekildr orurast jetine engelolarak daha yumuşak bir kontrast akımı sağlayarak kateter stıbilitesini sağlamaya yardımcı olmalıdır. 9- Katı 'Il gövdesinin tamamı en uç primer curve kısmındaki 2mm'Iik yumuşak bitime kadar ' 'oülü yapıda olmalıdır. Çift tel örgü varlığı tercih sebebidir. 10- En ; 2nım'Iik yumuşak kısım dışında kateterin tamamı pebax, nylon, nylon-vestan ya da i' 'iür=tan materyalden üretilmiş olmalıdır. 11- K-,, r 5F ve 6F ölçülerinde olmalıdır. Alıncak 5F ve 6F kateter sayısı kliniğin gerek" Ic;ri doğrultusunda ihaleyi kazanan firmaya bildirilecek ve gerektiğinde değişir lr-rni yapılacaktır. 5F kateter için iç lümen çapı en inç, 6F kateter için lünıen ~ rı en az inç olmalıdır. 12- K"'" i rin koroner arter ağzına oturan en uç primer curve kısmı damar hasarını engelle" ok yapıda olan çok yumuşak materyalden yapılmış ve radyo-opak yapıda olınalı 13- Ko 14-Piçı 1 ı5 v: ı""'r kateter uzunluğu 1OOcnı olmalıdır. i ' ıteterler 110 ve 120 cm uzunluğunda olmalıdır. 155 derecelik iki açı seçeneği olmalıdır

5 8- Kore ıor Kalp Kateteri Diagnostik Pigtail 6F =- ~. ~ \~ 1-110c uzunlukta, açık uçlu 8-12 yan delikli, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanılıneli, radyoopak özelliği yüksek olmalıdır. 2- Bireh fark özelliği göstermelidir. 3- Göv i braided yapıda ve atravmatik, kateter ucu soft olmalıdır. 4- Biyc ınpetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır. ô-tron 'eniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplar" c olmaldır. 6- Pro. nı uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır. 7-0ist, i kısmı 145 derece açılıolmalıdır. 9- Kore N Kalp Kateteri Diagnostik Amplatz 6F = Sfi ~\~ 1-Wirp ıided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sa jlar lı, kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper' rque özellikte olmalıdır. 2- '- (10 'platz ve sol amplatz tiplerinde olmalıdır. 10- Kn.ner Kalp Kateteri Diagnostik UMA 6F -= ~. ıc.-.\~ Wire-b ided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sajlan '. kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper tr ııe özellikte olmalıdır. 11- Kor ııer Kalp Kateteri Diagnostik Multipurpose 6F l/: "O. ~\~ Wire-b ided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sa-ılan ". kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper i ıue özellikte olmalıdır. 12- K Wire-b saqlan ner Kalp Kateteri Diagnostik Cournand 6F :::- H. ~\t.n'\ ded yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü ı, kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süpert que özellikte olmalıdır.

6 13- Kor ner Kalp Kateteri Diagnostik Sol Koroner Baypas 6F = H'-4. ~L~ Wire-br ıided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sağlam 111, kuvvetli plastık hafiza sahip (memory), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper torque özellikte olmalıdır. 14- Ko, oner Kalp Kateteri Diagnostik Sağ Koroner Baypas 6F ~ ~15.. k\e.~ ire-br ıided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü saqlarn 'Iı, kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper t rque özellikte olmalıdır. 1<, Mcı' ifold Kit Set == \2. ~le"", Set i<;er-'i : Koroner Anjio Seti (Ü,,-yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektörü + Opak ve Basınç Bağlanu Seti)..zerin eki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating adaptör Ü, sağ pozisyonlu, kristal saydamlığinda, en az 400 psi basınca dayanıklı olıııalıd r 1-) Se içerisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylığı bakımından kolayca ve yumuşak bir şekilde çevrilebilir olması gerekmektedir 2-) Set içerisindeki anjio enjektörü 12 cc olmalıdır, bağlantıları steril pakette bağlantılı ol rak' -slirn edilmelidir. 2-) Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır. 3-) Pal... tler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır. 4-) Tek 'f edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

7 /~--~ Pompa Enjektörü 150 ml = \3. ~\en\ Medrad Mark V Provis cihazı na uyumlu olmalıdır. 17- Uzatma Hattı Basınca Dayanıklı =-1L,. ~.Je"" Konneklörler kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılmaktadır. Tamamen şeffaf plastikten imal edilmiş, Medrad Mark V Provis cihazı na uyumlu ve 1200 psi basınca dayanıklı olmalı, bir ucu erkek bir ucu dişi olmalı, dişi ve rotating adaptöılü sızdırmayı engelleme amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalı, uzunluju cm arasında olmalıdır. 18- Scl linger Ponksiyon iğnesi =::: 1s: t:q1~ 1- Arter-ven ponksiyonu için kullanılacaktır gauge, Seldinger tipi, mandrensiz olmalıdır.

8 20- İnflatör-Deflatör :: 1b. LC.<>ıItr"\ 1- Dilatasyon balonunun şişirilmesi amaciyla kullanılacaktır. 2-20cc kapasiteli ve 30 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalıdir. 3- Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmelidir. 4- Şişirıııe cihazı hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye, yüksek basınçla-da dahi hızlı basınç azaltmaya elverişli olmalıdır. 5- Şişirme cihazı, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamülolmalıdır. 6- Sistem şişirme ünitesi ( hazne ), basınç skalası ( manometre) yüksek basınç hattı ve üç yol mıısluk (stopcock) ünitelerinden oluşmandır. 7- Steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 8- Ambailjlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

9 21- Otomatik Y Konnektör- Torquer- Yönlendirici Seti ::: ~':). ~\ Girişimsel (PTCA STENT vb.) işlemler esnasında hemostas ve infüzyon amaçlı kuilanılacaktı r. Ürün paketinde,bir adet üzerine uzatma hattl(30 cm. ve 50 cm.uzunluk opsiyonları bulunan)ve 3 yollu musluk monte edilmiş valfli Y-konnektör, kılavuz tel yönlendiricisi ve Torquer ol alıdır Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarının görünmesine müsaade edecek oranda şeffaf yapıda olmalıdır. Guide wire intraducer metal ucu künt kalınlığı 014 ve kalınlığındaki kılavuz telin rahatça geçmesine müsaade etmeli ve boyu da en az 8 cm.olmalıdır. Y-Konnektör valfi triküspit (üçlü) yapıda açılıp kapanmalı. çok damar müdahalelerinde uzun süreli ve tek hastada birkaç damara müdahaleye izin verecek şekilde dayanıklı olmalı ve deforme olmamalıdır. Döndürülebilir (rotating) başlık vasıtası ile manuel, ayrıca döndürmeye ek olarak itmeçekme hareketiyle de kan akımı kısa sürede durdurulabilmeli ve kullanılacak malzemelerin rahatça geçişine müsaade edilebilmelidir. Valf içi lümeni gerektiğinde kissing-ptca işlemine izin verecek genişlikte olmalıdır. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü (miyadı) olmalıdır.

10 22- Koroner Anjiyoplasti Kılavuz Teli Hidrofilik inch -::: ı ~(~ 1- Koroner Anjioplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır (inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır. 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır. 4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır. 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı. En uç 2mm'lik kısımdan sonra en az 20cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır. 6- Radyoopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır. 7- Uç ağırlığı en az 1.6gr olmalıdır. 8- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır. 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı. 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı

11 23- Guiding Koroner Anjiyoplasti Kateteri ı:;. \ ~. ~lt"" 1-Polimer bazlı materyalden mamul, vücut ısısında özelliğini koruyan yapıda olmalıdır. 2-Kılavuz kateter ucu, koroner damar ostiumuna zarar vermeyecek şekilde yumuşak olmalıdır. 3-Yumuşak uç yapısı yapıştırmalı olmayıp, yekpare yapıda ve aşamalı yumuşaklık sağlayan özellikte olmalıdır. 4-Kateterler paslanmaz çelik örgü yapısında (Braided) ve desteklenmiş olmalı, bu yapıda torque özelliğine kavuşmuş ve rahat manevra edilebilir olmalıdır. 5-Kateter iç yüzeyi sürtünmeyi engelleyici PTFE ile kaplanmış olmalıdır. 6-Kateter X-ray altında rahatça görülebilir olmalıdır. 7-Kateter kıvrı ma, ezilme gibi sorunlara karşı direnci olmalı, kink yapmamalıdır. 8-Kılavuz kateterler Extra Back-Up (EBU) özelliğinde olmalı. Ayrıca sağ koroner için 3DRC özelliği de kılavuz kateter sağlanacaktır. 6F ve 7F kalınlıklarında, yan deliksiz, primer-sekonder kıvrım aralıkları 3.5, 3.75,4.0,4.5,5.0,6.0 cm şeklinde olmalıdır. Kateter sayıları kliniğin ihtiyacına göre sonradan belirtilecektir. 9-Kılavuz kateter iç lümen çapları 6F Kılvuz kateterler için en az 0.70" (inch), 7F kılavuz kateterler için en az 0.80" olmalıdır. 1O-Kateter uzunluğu 100 cm olmalıdır. Gereğinde daha uzun kılavuz kateterler de firma tarafından sağ anmalıdır.

12 24- Nonkompliant Balon ~ 'l...~.22. ~ t~ı~r 1- Balonun giriş profili 2mm'lik balon icin inch'i, geçiş profili inçi gecmemelidir. Sonraki her 0.25mm'lik balon cap artisi icin bu gecis profili inch'ten daha fazla artmamalidir. -Nominal sisme basinci 10atm, balonun patlama basinci ise 18atmosferi gecmemelidir. Balon caplari 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.5mrn ve 5.00mm çaplar arasında mevcut olmalıdır. Uzunluklari 6,9,10,12,15,20,27 +-2mm olmalıdır. 3-Yukarıda belirtilen ölçülerdeki balonlar teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmcısını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra balonların kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki balon teslim alınacaktır. Bu durum son balonun kullanıldığı güne kadar devam edecek, son balon kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaca fazladan verilmiş balonlar iade edilecektir. 4- Balon hidrofilik malzeme ile kaplanmış olmalı 5- Proksimal şaft 2.0 French, distal çap (2.0 ve 3.75 arası çaplar için) 2.6 French olmalıdır. 4.0 ve 5.00 arasındaki balonlar için 2.7 Frech'i geçmemelidir. 6- Balon mm çapları arasında 3 fold yapıda katlanmış olmalı, 4.0 ve 5.00mm arasındaki ölçü'crde 5 fold yapısında olmalıdır. Prof. Or. Hak Kardiyoloj Uz Tes.No 480S - Ce.al Bayar U

13 25- Cutting Balon =-- 2,:? 2t..,. 2 S. ~ )~'tr- 1. Balon katateri serni-compliant özelliğinde olmalıdır. 2. Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır mm Balon katateri lezyon gırış profili en çok 0.018" lezyon geçiş profili 0.023" olmalıdır. 26- Semikompliaııt Balon - ~f+. ~G\leM 1-Balonun lezyon oins profili 1.25 mm ve 1.5mm lik balon icin inch'i, gecis profili ise inch'i gecmemelidir. 2-Balon kapali iken yapraklar kendi uzerine katlanmış olmali ve sisirilip indirildikten sonra bu özr-lliqini yeniden kazanmalıdır. 3-Bal')nun proksimal saft kalinligi en fazla 2. Fr, distal saft kalinligi mm balonlar için en fazla 2.4 Fr mm çap aralığında olan balonlar için en fazla2.5 Fr olmalidir. 4-Balon caplari 1.20 ya da 1.25mm çaptan den baslamalidir f.)-1.50.mm ç ıp için tek marker olmalı, mm balonlar için distal ve proksimal olmak uzere iki ad t markeri olmalıdır. 6-Kcı eter kayganl ~i arttirici sekilde ozel hidrofilik bir madde ile kaplanmış olmalıdır. 7- Balonun en dist Li ucu (Iezyon içine girecek olan) hidrofobik yapıda olmalıdır.

14 r---,,~----~ Tromboaspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi ::r 2b. ~\etv'\ 1- Aspirasyon Kateteri, Koroner veya Periferik arterlerde bulunan taze ve yumuşak emboli veya trombüsün aspirasyonu için özelolarak dizayn edilmiş olmalıdır. 2- Aspirasyon kateteri dış çapı 5French olmalı ve kateter 6French (Minimum 0,070" iç çapı olan) Kılavuz kateterler ile kullanılm-ıya uygun olmalıdır. 6F kılavuz kateter ile kullanıma uyumlu olmalıdır. 3- Aspire ~ n Kateteri. ı'nksimum 0,065" (inç) geçiş profiline sahip olmalıdır. 4- Asr ira yon kateteri, neminal Damar çapı 2mm ve üzerindeki damarlarda kullanılmaya uygun olmalıdır. 5- Aspirasyon Kateteri, paket içerisinde, Aspirasyon Kateteri, 3'lü musluk bağlı kısa ara bağlantı, 2 adet 30 cc lik czel vakum k' tli şırınga ve 70 micron gözenekli filtrasyon kabı içermelidir. 6- Aspiı ısyon kateteri RX/ Monorai! sistem ile kullanıma uygun şekilde dizayn edilmiş olmalı ve maksin-u 1 0,014" KılLI ll? teller ile çalışabilmelidir.. 7- Aspır 'Inn Kateteri, en az 140cm kullanılabilir uzunluğa sahip olmalı ve Distal kısımdaki Kılavuz Tel lümeni k,~ ter desle-jim arturmak için en az 20cm uzunlukta olmalıdır. 8- Katet "l aspiras J 1 tumeni, çekilen trombus/ embolinin kateter lümeni içerisinde sıkışma riskini azaltan \,:; kateterin proksimalden distal kesimine kadar aynı kesit alanına sahip olmasını sağlayan true lurnen L jisine sal ı"'ıalıdır. 9- As, fe" 1 kaıeı., i, \spirasyon lümeni ağzının distalinde, Kateterin zor lezyonlardan geçiş özelliğini arttıraı v spirasyr n rasında lümen ağzının vakum sonucu damar cidarına yapışarak intimal zarara yol açma ris' iı i azaltan ::-i 'ı Tip uç yapısına sahip olmalıdır. 10-!\ i-' syon Ka'e' i '-',"rek kateter manipülasyonu gerekse vakum aspirasyonu sırasında kateteri n kırıln') i o qelleyeı. '...k,teterin distal kısmı dahil tüm gövdesi boyunca devam eden çelik tel örgülü yapıya.:cıl i olmalıdır. 11- Aspiı yon Kat '>'ınin Proksimal bölümü, kateterin aspirasyon gücünü maksimize etmek amacı ile, 6Fıcııch V ıvuz K" ",I r Le kullanıldığı zaman Kılavuz telin kateteri n yanından hareketini sağlayan ve distal s 18' '')n ILI '., "ıinin proksimalde korunmasına imkan veren U şekilli oluğa sahip olmalıdır. 12- As, il Ka.- tal kılavuz tel lümeni, sürtünmeyi azaltarak telin hareketini kolaylaştıran teflon ile kaı..-i c i dır. 13- As i 1,vn Kat 'lin en düşük kesit alanı minimum 0,93mm 2 ve ölçülen çekim gücü asgari 1,7 ml/sn (Mı ı~re dıiye) G, dı 14- A. pı il yap i ıen sadece kateterin en distal ucunda olmalı, yanlarda delik bulunmamalıdır. t l 15- i.) Ka. ve FDA onaylarına sahip olmalıdır. 16- U, ıla i ve kodu olmalıdır.

15 28- Gra Steııt =- 2 -::r ~ \e1w\ ler-- 1. Koror r Graft '- 'erıt akut vasküler perforasyon, rüptür, saphenous vein graft darhklann ve. anevrizma tedavisi için uygun balon expandable yapıda olmalıdır. 2. I'-oroner Grafıt Steııt iki stentin arası na PTFE yerleştirilmiş olarak sandviç telnıği ile dııay" edilmiş olmalıdır. 3. Koroner GraH si.ej'\tleri stainless steel 316L ve Graft'i PTFE (POI'ltekofluoroethvlene.) malzemesinden imal edilmiş olmalıdır. 4. Korcner Graff Stentin duvar kalınlığı (Wall-Thickness) 0,30 mm olmalıdır 5. Koroner Graft Stem sütür kalınlığı ve dizaynı ile kalsifik lezyonlar içi~ radlal 9ucii ve. pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dhaym ile de flexibiites; yüksek olmalıdır. 6. Kor ner Graft Stentl taşıyan balon 0.014" kılavuz tel ile uyumlu o\môlıd1r. 7.1< oroner GrafLS1entltaşıyan balon üzerinde Koroner Graft Stent distal ve pro"sımalini pr-ofili en 'Iv seko.017" olmalıdır. (;sieren iki adet radioopak marker bulunmalı ve lezyon giriş 8. Koroner Graft. Stent 3,3.5,4,4.5 ve 5 mm çaplarında 16, 19 ve 26 mm uzunlutta ve 3,~.s ıle 4mm çaplarında 9 ve 12mm uzunluklarında değişik ebatlardan olusmail ır. 9, Korol'ler Graff Sient 3.0, 3.5 ve 4.0mm çaplarında premounted profili en çok 1.5rıım (0.059'f) olmah, nominal basınca min. 14 bar'a kadar, rated burst basınca 16 bar'a rrıak.~j(\lum22 bar'a kadar çıkabilmeli ve min " çaplı gı.. ıicl.i"9 k.crleterile. u'jumlu olmalıdır. 10. Koron r Graft: Stent 4,5 ve 5.0 mm çaplarında premounted profili en çok 1.6Mn\ (0.06.3") olmalı. nominal basıncı min. 12 bar'a kadar, rated burst basıocı 14 ba,'a mak.51rylum18 bar'a kadar çıkabilmeli ve min " çaplı guiding k.ate.tet'i e v~umlu olmalıdır 11. ŞaH l.r2un\ukları l~o ila 15 cm olarak değişik boylarda seçilebilmelidir , '--

16 29- Bssrnç ızleme sistemi (basınç transducer'i)::= 2.~. ~\~ t. Bası~ izleme Sistemi, Reusable Transducer ile kullanılmak üzere tasarlanmış obna\ıclır. 2.. DispasClb\e dome kiti, base sistemi üzerine kolaylıkla monte edilebilmeli ve üzerinde.r],'k.inci bir diyafram, hastanın kanına temas eden sıvı ve basıncı ai9ı1a~cln asıl diyafram arasında bir izolasyon sağlamalıdır. transducer base sisiemi kan ile doğrudan temas etmemelidir. 3. Kvllanımlar arasında uygun bir temizleme işlemi gerçekleştirilerek hastaya ve kllnn; çalışanlarına hastalık bulaşması önlenebilmelidir. 4. lel\ kullanımı i\; basınç izleme setinin en az 122 cm.lik uzatma kablosu, 3 yönlü "anası) 12 CI1'\ lik. katater tüpü bulunmalıdır. 30- Reusabie bas nçtransducer base sistemi -:::: ~~g. ~)~ 1. Bı'otrans Reusable Transducer Base Sistemi ile uyumlu, steril disposable dome kı'tlerlekullanılmak üzere tasarlanmış olmalı. 2. Transducer base sistemleri hastaya monte edilebilecek özel bir yapıda (Patient MOL/nt: dppl1cafion) ve diğer tüm base sistemleri bir serum askı sistemine (pole rnount ôpprkation) monte edilebilir olmalı. Pole mount sistemi 4 taneye kadar basınçtray\scloc.erinlyanyana kullanmaya olanak tammatıdır. J gir kan basıncı transducer sisteminden beklenen güvenilirlik, klinik hassasiyet, kul/anl(1) kola'lii I) ekonomiklik, zararlı atık indirgenmesi, düşük enfeksiyon riski ve servis desteğini Reusable Basınç izleme Base Sistemi sağlamalıdır. 4. Çe.vresel perf rmansı; +15 ila +40 C sıcaklıkları arasında, %10 ile %90 nem otanında ve Torr arasında rahatlıkla çalışabilmelidir. 5. Elettdk. perforrnsns': transduser'ın çıkış voltajı 4-8 Volt RMS, çıkış empedansı ;i>o-400 ohms. faz değişimi 5 derece olaruhdır 6. Mek.aı"ik peefo mansı; -30 ile 300mmHg basınç aralığı, -400 ile mmhg ara ında dayan,klıhğa sahip olmalıdır.

17 33- TotalOklüzyon 8alonu Şartnamesi: 1-Balon katateri semi-eompliant özelliğinde olmalıdır. 2-Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır mm Balon katateri lezyon giriş profili en çok 0.016" lezyon geçiş profili 0.021" olmalıdır. 4-Balon katateri lezyondan rahat geçiş sağlanabilmesi için Pebax malzemesinden imal edilmiş olmalıdır. S-eTO Balon katateri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm mm-3.75mm.4.0mm.-4.5mm-5.0mm çap ve mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanıla bilmelidir. 7-Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.25mm'lik balon için tek fleksibl radiopak marker bulunmalıdır. 8-Balon katateri şaftı içindeki tel geçiş lümen çepe ri lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için JET eoating ya da hidrofilik M eoating ile kaplanmış olmalıdır. 9-Balon katateri nominal basıneı 6-8 bar, rated burst basıneı en az 14 bar olmalıdır. 10-Balon katateri em şaft uzunluklarına sahip olmalıdır. 11- Lezyon giriş profili 1.2/1 Omm ve 1.25/1 Omm balonlar için 0.40mm'den fazla olmamalıdır. Diğer balonlar için ise 0.42mm'yi geçmemelidir. 12- Teklif edilen balonun aynı zamanda OTW (over the wire) özelliğine sahip çeşidi de olmalıdır. 13-Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

18 ~.. J'-1' LA.I~ 36- Örgülü Yumuşak Uçlu Karotis Anjiografi Kateteri (Headhunter) 1-Kateter esnek ve yumuşak bir materyelden yapılmış olmalıdır 2-Kateter ucu Headhunter 1 tipte olmalıdır. 3-Şekilli uç,tel ile düzeltilip yönlendirilirken ve tel geri çekildikten sonra tekrar eski haline gelecek kuvvetli bir plastik hafızaya sahip olmalıdır. 4-Katater ucu atravmatik özellikte olmalıdır. 5-Katater 5F çapında ve 100 cm uzunlukta olmalıdır. 6-Katater içinden 0.038" kalınlıkta tel rahatlıkla çalışılabilmelidir. 8-Katater en az 1000 psi basınca uygun olmalıdır. 9-Katater floroskopi altında görünür olmalıdır. 10-Katater hub ucusağlam plastikten mamul,üzerinde French çapı ve iç lümen çapı yazılı bulunmalıdır. 11-Katater ambalajının içindeyken dışarıdan rahatça görülebilmelidir. i.

19 ..., '35. ~~ 37- Örgülü Yumuşak Uçlu Karotis Anjiografi Kateteri (Simmons)..: 1-Katater esnek ve yumuşak bir materyelden yapılmış olmalıdır. 2-Katater ucu SIMMONS1-SIMMONS2 3-Şekilli uç,tel ile düzeltilip yönlendirildikten tipte olmalıdır. haline gelecek kuvvetli bir plastik hafızaya sahip olmalıdır. 4-Katater ucu atravmatik özellikte olmalıdır. 5-Katater 5F çapında ve 100cm uzunlukta olmalıdır. 6-Katater gövdesi çelik bir ağ desteklenmiş(örgülü ve tel geri çekildikten sonra tekrar eski tipte) olmalıdır. 7-Katater içinden 0.038" kalınlıkta tel rahatlıkla çalışabilmelidir. 8-Katater en az 1000psi basınca uygun olmalıdır. 9-Katater floroskopi altında görünür olmalıdır. 10-Katater hub ucusağlam plastikten mamul,üzerinde yazılı bulunmalıdır. 11-Katater ambalajının içindeyken dışarıdan rahatça görülebilmelidir. French çapı ve iç lümen çapı 12.L. ~(~ 38- Orgülü Yumuşak Uçlu Vertebral Anjiografi Kateteri.. 1-Katater esnek ve yumuşak bir materyelden yapılmış olmalıdır. 2-Katater ucu VERTEBRAL(45 3-Şekilli uç,tel ile düzeltilip yönlendirildikten DEG,vb) tipte olmalıdır. haline gelecek kuvvetli bir plastik hafızaya sahip olmalıdır. 4-Katater ucu atravmatik özellikte olmalıdır. 5-Katater 5F çapında ve 100cm uzunlukta olmalıdır. 6-Katater gövdesi çelik bir ağ ile desteklenmiş(örgülü ve tel geri çekildikten sonra tekrar eski tipte) olmalıdır. 7-Katater içinden 0.038" kalınlıkta tel rahatlıkla çalışabilmelidir. 8-Katater en az 1000psi basınca uygun olmalıdır. 9-Katater floroskopi altında görünür olmalıdır. 10-Katater hub ucusağlam plastikten mamul,üzerinde yazılı bulunmalıdır. 11-Katater ambalajının içindeyken dışarıdan rahatça görülebilmelidir. French çapı ve iç lümen çapı

20 " / 19- Paslanmaz Çelik Stent ~ \\". ~\~ 1- Tubuler veya Multilink design şekil taşımalı, balon expandable olmalıdır. 2-Paslanmaz çelikten üretilmelidir. 3-Radyoopasitesi görülmeyecek kadar az, lezyonu gizleyecek kadar yüksek olmamalıdır. 4-Stentin balonu üzerinde radyoopak marker bulunmalı, balon markerları stent uçlarından daha dışarıda olmamalı, stent markerlarının arasındaki mesafe stent uzunluğu kadar olmalıdır. 5-6 F cuiding kateter içinden kolayca implante edilebilmelidir. 7- Balon ekspanse olduğunda stent uzunluğu değişmemelidir. 8-Radval gücü ve fleksibilitesi iyi olmalıdır. 9- Strvıt strutları tek noktadan baglantılı ve tam açık hücreli tasarıma sahip olmalıdı ve yan dji rıeçişini kolaylaştırmalıdır. 'l G-Str-nt!n strut kalınlığı 0,0040 inchi geçmemelidir. 11-St nın şaftı hidrofilik kaplı olmalıdır. 12-D;r'al şaft kalınlığı 2,7 frenchi geçmemelidir. 13-ih,' yi kazanan firma, uzunlukları artı-eksi 2mm değişebilen, aşağıda milimetre cinsiıırl,il belirtilen ~ S S ölçük-rindeki stentleri teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını rnüten' ip yasal sürede teslim edecek, daha sonra stentlerin kullanma durumuna göre haft ı'tk olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki stent teslim alınacaktır. Bu durum son sterı'in kullanıldığı güne kadar devam edecek, son stent kullanıldığında eksik boyutları tarn-ı +ımak üzere firmaca fazladan verilmiş stentler iade edilecektir.

21 r.:.,.: 31- Radial Anjiografi işlem Seti Şartnamesi -= \ 1~ _ ~ e"", A-) Radial Access Introducer Sheath Set. 1- Radial Yaklaşım için özelolarak dizayn edilmiş ve 4-5 ve 6 French olmalıdır. 2-Radial Sheath uzunluğu seçenekleri arasında 7 cm, 10 cm ve 25 cm uzunluğunda kullanım seçenekleri olmalıdır. 3-Radial Access Introducer Sheath set çapı 4, 5 ve 6 French olacaktır. Ancak kateter laboratuarının ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda istenilen miktarda 5 French ve 6 French Radial Access Introducer sheath Set verilecektir. 4- Radial Access Introducer Sheath set içerisinde bulunan Spring mini guide wire 0.018" kalınlığında, 45 cm uzunluğunda, ve düz uçlu olacaktır. 1- Radial Access Introducer Sheath set içerisinde 1 adet 0.020" ve 0.022" seçenekleri olan 38 mm uzunluğunda; micro puncture metal iğne bulunmalıdır. 2-3' lü musluk ve Side Branch uzatması ürün üzerine sabitlenmiş olmalıdır. 3- Radial Sheat set Cross-Cut Hemostaz valv özelliği ile mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan akışına ( sızıntı) karşı korumalı olmalıdır. 4- Teklif edilecek olan ürün; radial arter damara giriş esnasında ve kullanım sırasında travma ve spazm' i önleyici özellik taşıyan,özel bir hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır. 5- Radial Access Introducer Sheath Set içerisinde bulunan Guide Wire' ın dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçtiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (OLEiK ASiTiN ESTERLEŞMiŞ FORMU) malzeme ile kaplı olmalıdır. 6- Radial Sheath Set' in tüm parçaları radyopak olmalıdır. 7- Ürünler, tek tek steril ambalajında olmalıdır. 8- Uluslararası, renk kodu ile, kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olmalıdır. B-) Transradial Koroner Angiografi kateteri. 'r-'~\c. rı -nk\z pr o f)r c,-,. "nı.. ::1'Vo 10 ) i. "'.~. _206 t<-... : 4805.O ". 3stanesl Uı.. ıe" NO. er!:.'\'" r\ ceıal 68Y ar U

2015 vur 12 AYLıK KARDIVOLOJI SARF MALZEME TEKNIK ŞARTNAMESI

2015 vur 12 AYLıK KARDIVOLOJI SARF MALZEME TEKNIK ŞARTNAMESI z 2015 vur 12 AYLıK KARDIVOLOJI AD SARF MALZEME TEKNIK ŞARTNAMESI GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış olmalı,

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu T.Ü. M alzem e Kodu K R 1083 K C T 0 0 0 0 1 4 REKANALİZASYON AMAÇLI 0.014 STEERABLE GUIDEWIRE 1. Guidewire vascüler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gereken extra desteği verecek şekilde özel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/06/16 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 164428 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/06/16 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/05/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163478 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/05/2016 TARİHİ,

Detaylı

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KODU 2013 KAROTIS07 KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Emboli Tutucu Filtre Seti Karotis arterlerde rastlanan tıkanıklıkların balon ve/veya stent ile yapılan tedavilerinde, lezyonlardan

Detaylı

KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A K UÇLU (S İM M O N S, EM BO LI KO RUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ

KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A K UÇLU (S İM M O N S, EM BO LI KO RUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ KR1083 K C T000014 SER T VE İNCELEN UÇLU HİD R O FİLİK REKANALİZASYO N KILAVU Z TELİ KR1 106 KAROTIS 12 KR2012 KAROTIS 14 KR1099 KAROTIS 15 KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A

Detaylı

8 French KAROTİS Guiding Kateter Teknik Sartnamesi

8 French KAROTİS Guiding Kateter Teknik Sartnamesi KR1142 T.ü. Malzeme Kodu KAROTIS23 8 French KAROTİS Guiding Kateter Teknik Sartnamesi 1. Braided (Örgü) yapıda 2. Damar ağzına oturmasını sağlayan yumuşak primer segment ve destek stabilitesini sağlayan

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 28/04/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20172855 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/05/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166798 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2016 TARİHİ,

Detaylı

0.014 OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

0.014 OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 0.014 OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. OTW (Over The Wire) yapısında 1.2. 0.018" inç ve altı kalınlıklarında ki kılavuz teller ile uyumlu çalışacak lümene sahip 1.3.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

NEU TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN LİSTESİ VE ADETLERİ

NEU TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN LİSTESİ VE ADETLERİ NEU TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN LİSTESİ VE LERİ 1. DİAGNOSTİK KATETERLER SIZE PİGTAİL 6F 15 (AÇISIZ) PİGTAİL(AÇISIZ 5F 5 ) PİGTAİL 5F veya 6F 3 MARKERLI

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 2 150011 İDRAR TORBASI ÖRDEKLİ OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ 1.Disposable olacak. 2. En az bir numune verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanabilecek. 3Sistem kapaklı olmalıdır.(valfli)

Detaylı

_ 0,021 EXCHANGE GUiDE WiRE TEKNiK ŞARTNAMESİ - Sb. i. Guidwire 0.032 inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır.

_ 0,021 EXCHANGE GUiDE WiRE TEKNiK ŞARTNAMESİ - Sb. i. Guidwire 0.032 inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. _ 0,021 EXCHANGE GUiDE WiRE TEKNiK ŞARTNAMESİ - Sb i. Guidwire 0.021 inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. Guidwire'lar i: i torque

Detaylı

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. ERCP KATETER 1-0.035 Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared olmalıdır. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. 4-Distal uçta en az üç adet marker işareti bulunmalıdır. 5-Kateter

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DESTEK AMAÇLI KILAVUZ KATETER (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ

DESTEK AMAÇLI KILAVUZ KATETER (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ DESTEK AMAÇLI KILAVUZ KATETER (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ UZATMASI 1.1. Kılavuz kateter destek sorunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin desteğini artırmak amacıyla geliştirilmiş; ana katetere eklenen kateter

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 ~ MP CATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ ~. SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 ~ MP CATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ ~. SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 ~ 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5. Teklifedilen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi 1 2 152228 KATATER, ABLASYON IRRIGATED TİP BIDRECTIANOL STANDART AMPLATZ SUPER STİFF GUIDE WİRE 0,035" 240280CM 20 Adet 1) Kateter bidirectional veya multi curve olmalıdır. 2) Kateter uzunluğu en az 105

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2014 YILI KARDİYOLOJİ, PED.KARDİYOLOJİ,ÜROLOJİ KLN,HEMODİYALİZ 140 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAME 2014 YILI KARDİYOLOJİ, PED.KARDİYOLOJİ,ÜROLOJİ KLN,HEMODİYALİZ 140 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ 1 150042 ÜÇ YOLLU MUSLUK İKİ UCU F BİR UCU M (BAS.DAY) 1.Musluk kullanımında kolaylıkla çevrilebilmeli, 2.Basınca dayanıklı iki ucu F bir ucu M olmalıdır. 3.Steril paketlerde paketlenmiş, nonpyrojenik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/09/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201794 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/09/2017 TARİHİ,

Detaylı

DUODENOSKOP. uç KEPi ŞARTNAMESi. l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır.

DUODENOSKOP. uç KEPi ŞARTNAMESi. l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır. \6 DUODENOSKOP uç KEPi ŞARTNAMESi l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır., SENSTAKEN BLAKEMORE TÜPÜ L.En az üç lümenli olmalıdır. 2 Özefagus balonu basınç ölçümlerine uygun olmalıdır. 3.Tekli disposable

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/06/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016468 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 2/07/2016 TARİHİ,

Detaylı

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KILAVUZ KATETER SEÇİMİ Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kılavuz Kateter Seçimi Kılavuz kateter yapısı Düzgün dış yüzey sürtünmeyi azaltır, Trombüs oluşumunu engeller.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11/12/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201334 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/12/2013 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152198 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/11/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20167727 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 16/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171075 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

GUIDE WİRE TEFLON KAPLI FİXED CORE 12-15 MM 0,035'' 145-180 CM

GUIDE WİRE TEFLON KAPLI FİXED CORE 12-15 MM 0,035'' 145-180 CM 1 2 3 140011 KATATER PİGTAİL AORTİK FLUSH 6070 CM 5F 1 0.035" guide wire uygun olmalıdır. 2 Tekli steril paketler halinde olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihleri (teslimat tarihinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162270 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/04/2016 TARİHİ,

Detaylı

İLAÇ YÜKLENMİŞ/SALINIMLI ANJİOPLASTİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLAÇ YÜKLENMİŞ/SALINIMLI ANJİOPLASTİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ M İLAÇ YÜKLENMİŞ/SALINIMLI ANJİOPLASTİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ilaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı kritik bacak iskemileri,diyabetik ayak sendromlarının kalıcı ve başarılı

Detaylı

7F EBU 3,5 GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

7F EBU 3,5 GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ orm X> SUT KODU T.ü. MalzemeKodu KG7FEBU35 7F EBU 3,5 GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kateter sol koroner lezyonlar için ekstra destek sağlayan bir uç yapısına sahip 2. Eğriliği 3,5 cm 3. Damar ağzına

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162086 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır.

EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır. ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır. YENİDEN POZİSYON VERİLEBİLİR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016670 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ. İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM)

2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ. İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM) 2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM) İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER Hemodiyaliz tedavisi için kısa

Detaylı

Kılavuz Tellerin Seçimi. Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği.

Kılavuz Tellerin Seçimi. Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği. Kılavuz Tellerin Seçimi Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği. Kılavuz tel seçimi girişimsel işlemlerin ilk aşamasını oluşturur, Tellerin yapısal özellikleri işlem

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/0/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163142 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/2016 TARİHİ,

Detaylı

150 MM. UZUNLU(;UNDA, 10 MM AKTİF UÇLU DÜZ VE KESKİN UÇLU RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

150 MM. UZUNLU(;UNDA, 10 MM AKTİF UÇLU DÜZ VE KESKİN UÇLU RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3. 150 MM. UZUNLU(;UNDA, 10 MM AKTİF UÇLU DÜZ VE KESKİN UÇLU RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. RF kanüller, steril ambalajlarda olmalıdır. 2. Her ambalaj üzerinde marka,kod,lot,ster. tarihi,miat olmalı, bu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 07/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173946 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

RADYOLOJİ MALZEMELERİ

RADYOLOJİ MALZEMELERİ RADYOLOJİ MALZEMELERİ 585- PERİFERİK CUTTING (BIÇAKLI) BALON KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bıçaklı balonlar özel olarak yapılmış 3 veya 4 mikrobıçaklı balon kateterlerdir.monorail veya coaxial sistem olmalı,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ EVOLUTION PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ SETİ (RMA2XX) 1 adet 18G kalınlığında, 20cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi 1 adet 22 G kalınlığında, 20cm uzunluğunda chiba iğnesi opak madde enjeksiyonu için 1 adet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016363 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/0/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171271 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

A. KARDİYOLOJİK İŞLEMLER 1. KORONER ANJİYOGRAFİ

A. KARDİYOLOJİK İŞLEMLER 1. KORONER ANJİYOGRAFİ Kardiyoloji Açısından Resterilizasyon Doç. Dr. Ramazan AKDEMİR SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA Kardiyolojide yapılan tanısal ve tedavi edici işlemler

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 15/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016349 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

1_ L SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satınalma)

1_ L SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satınalma) 1_ L SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satınalma) Sayı : 936 Tarih : 07.05.2015 Hasta Adı-Soyadı : Nazim

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 25.07.2012 DUYURU KARDİYOLOJİ BRANŞINDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE (EK-5/H) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 22/06/2012

Detaylı

Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ. Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ. Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kronik Total Oklüzyon Girişiminde Başarısızlık Nedenleri Kılavuz telle lezyonun geçilememesi

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

ndramed Medical Devices

ndramed Medical Devices ndramed Medical Devices d Türkçe Kullanma talimatı Dikkat ediniz! Bu ürün steril (EO/Etilen oksit sterilizasyonu) paketlenmiştir, tek kullanımlıktır ve yeniden sterilize edilemez. Bu ürün soğuk, kuru ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201674 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR} UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR} UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR} UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır. 'ı,' YENİDEN POZİSYON

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 120021 DİŞLİK DİSP. 1 15 mm iç çaplı olmalı. 2 Plastik disposable olacak. 3 Basınç altında deforme olmayacak. 4 Dişlikler 50 veya 100'lük ambalajda olmalıdır. 5 Dişlerin temas ettiği kısım plastik kaplı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 12/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016223 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

Yenidoğan Ventilasyon Hasta Devresi Teknik Şartnamesi

Yenidoğan Ventilasyon Hasta Devresi Teknik Şartnamesi Yenidoğan Ventilasyon Hasta Devresi Teknik Şartnamesi 1. Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Babylog 8000 plus ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır. 2. Hasta devresi Fisher & Paykel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 16/12/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20168109 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/12/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

Önceden şekillendirilmiş

Önceden şekillendirilmiş 16 Önceden şekillendirilmiş Trakeostomi tüpleri Önceden şekillendirilmiş Trakeostomi tüpleri TracheoFix ısıya duyarlı PVC den yapılan trakeostomi tüpü TracheoFix tüpü yoğun tedavi, KBB ve uzun vadeli bakımda

Detaylı

0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem )

0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem ) 0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem ) 1. Exchange.Guidwire 0.021 kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Excharıgeôuidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. ExclıaııgeGuidvvire'lar

Detaylı

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri İÇİNDEKİLER DESU MEDİKAL HAKKINDA... SİLİKON VALFLER... DEPUS QUICK RESPONSE VALFLER... 3 4 5 STANDART

Detaylı

Balon ve Yardımcı Materyaller. Fakültesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Araştırma Merkezi, İstanbul

Balon ve Yardımcı Materyaller. Fakültesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Araştırma Merkezi, İstanbul Balon ve Yardımcı Materyaller Prof. Dr. Ömer Göktekin Bezmialem Vakıf ÜniversitesiTıp Fakültesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Araştırma Merkezi, İstanbul CTO materyalleri Mikrokateterler Over

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARD. KLİNİKLERİ 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARD. KLİNİKLERİ 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ 1 2 150198 GUIDE WIRE J 0.032 145150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI ASD OKLÜDER ALETİ 1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş dispozable üzerinde son kullanma tarihi sterlizasyon tipi ve özelliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI 152 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI 152 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ 1 2 110011 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ SİYAH 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) daha iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi SUT Kodu KATETER BALON ANrioPLAsri 0,14 SABiT POLiMERLi UZUN SURE iiac SALINIMLI srent rbxnir SanrNa'lrnsi IiruqLi-*f amilyasrndanolup;zotaralimusolmahdrr'

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/10/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016138 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/10/201 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/05/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163698 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2016 TARİHİ,

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi TEKLİFLERDE MARKA VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİ Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır. 23002000 OYNAR BASLIKLI LINEER STAPLER (30- MM) 23004000 DAIRESEL STAPLER 21 23008000 PURSE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0161887 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/03/016 TARİHİ,

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİ 547- CİLT STAPLERİ(SKİN STAPLER)

GÖĞÜS CERRAHİSİ 547- CİLT STAPLERİ(SKİN STAPLER) GÖĞÜS CERRAHİSİ 547- CİLT STAPLERİ(SKİN STAPLER) 1. Cilt Staplerinin İçinde Ön Yükleme Yapılmış En Az 35 Adet W Tipi Medikal Derece Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiş Tel Bulunmalıdır. 2. Cilt Stapler İçindeki

Detaylı

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k "

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k 2016 TIPALAR 107 laboratuvarürünleri T I P A L A R - k a u ç u k " > DİN 12871 standardına uygun olarak 40A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan > -25 C ile +70 C arasındaki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162271 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/04/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 31/07/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20175178 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/07/2017 TARİHİ,

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı