2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır."

Transkript

1 2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış olmalı, paketler üzerinde üretici firma ile ithalateı firmaların ad ve adresi; ürünün katalog ve lot nosu, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Ürünlerin miyadı teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yılolmalıdır. - Firmalar ihaleye hangi marka malzeme ile katılacağını bildirmelidir. - Fiyat tekliflerinde 2013 yılı Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları dikkate alınmalıdır. - Ürünler CE, FDA, TUV belgelerinden birine sahip olmalıdır. - Firmalar yeterlilik değerlendirmesi sırasında birer adet numuneyi uygunluk yönünden değerlendirilmesi amacıyla ihale komisyonuna (Kardiyoloji AD Teknik Komisyonu) teslim etmelidir numarada yer alan Elektrofizyoloji Kateterierini temin edecek firma kateterierin kullanımı sırasında gerekli olacak konektörleri temin edecektir. Ayrıca malzemeleri kazanan firma elektrofizyoloji cihazı ve cihazı kullanacak teknik eleman ve ekipmanı temin edecektir. RF jeneratörü ve buna uygun bağlantı kabloları da kateterler ile birlikte temin edilecektir. - ihale tarihinden iki hafta önce her bir ürüne ait ikişer adet numune temin edilecek, tutanak k;:ırşılığında Kardiyoloji AD anjiografi laboratuarı na teslim edilecektir. Ürünlerin şartnameye uygunluğu denetlenecek ve teknik komisyonca malzemeleri uygun bulunan firmalar ihaleye katılabilecekler ve bunların arasından en düşük fiyatı teklif eden firmanın ürünleri tercih edilecektir. - ihaleyi kazanan firma teslimat öncesinde malzeme tipini ve miktarını içeren listeyi Kardiyoloji AD Teknik Komisyonu' ndan almalıdır. - Firma malzemenin teslim tarihinden itibaren Kardiyoloji AD' nın istediği zaman son kullanma tarihi en az 1 yılolan malzemeyi yine Kardiyoloji AD tarafından belirlenen ölçü ve sayıda, miyadı en az 2 yılolan aynı markadaki malzemeyle en geç 1 ay içerisinde değiştirmekle yükümlü olacaktır.

2 1- Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç 150 cm zr \. ~\~ Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır. 2- Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç Uzun 260 cm e 'l. r 'c.:::t \~"'\.. Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır. 3- Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç Uzun 260 cm:: ""1 ~ ~ le ON\. Teflon kaplı flex uç 6cm, düz uçlu olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır. ~\C4'-Kılavuz Tel Koroner Diagnostik inç Yumuşak Uçlu =- 11o. ~'e~ cm uzunlukta, hidrofilik özellikte ve yüksek taşıma özelliğine sahip olmalıdır. Guide wire çekirdeğinde süper esnek özel nikel titanyum alaşımından yapılmış radiopak solid bir metal içermelidir Bu metalin üzeri özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanrruştı r. Guide wire'ın en dış kısmı ise kaygan olması amacı ile hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Guide wire,ın en dışı su veya kan gibi biyolojik sıvılarla temas ettiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (Oleik asit esterlenmiş formu) hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır. Guide wire,ın ucu atravmatik olmalıdır. Merkezdeki super esnek öz guide wire' ın ucuna 3cm kala bitmelidir. Guide wire hidrofilik özelliği sayesinde biyolojik ortamda zor ve tortuyoz damarlardan rahatlıkla geçebilmclidir. Super esnek guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilecek kuvvetli şekil hafızasına sahip olmalıdır.

3 /----~ Sheat Intradueer Set 5F, 6F, 7F, 8F Kısa.;:: lca.\t~\~ Kılıf uzunluğu en fazla 10em uzunlukta, hemostatik valvli, dilatatör en fazla 15em uzunlukta, guide wire 45cm uzunlukta 3 mm J curve'lü guidewire'dan oluşmalıdır. Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır. Sheat gövdesi kink yapmam» özelliği taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır. Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır. introducer 0.038" guidewire ile kullanılmalıdır. Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır. 18 G iğne ile kullanılmalıdır. Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır. Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Malze enin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. ihalenin uhdesinde kaldığı firma istenildiği sayılarda 5F, 6F ve 7F ölçülerini sağlamalıdır. Kliniğin gereksinimine göre değişme işlemleri yapılmalıdır. 6- Long ~heat Intradueer Şartnamesi Set 6F, 7F, 8F Uzun:; 111.-H2~ ~~1. ı~ le~lu'" Long Sheıl Şartnamesi 1-24, 5 ve 45 cm olmak uzere farkli uzunluk secenekleri olmalidir. 6,7 ve 8 french caplarinda mevcut olmalıdır. 2- Distal ucunda radyoopak marker bulunmalıdır. 3- Coil-wir> tasarımı sahip olmalıdır. Coil"in kendisi fleksibl polimer katmanları arasında yapıştırılmış olmalıdır. En uçta ise hidrofilik bir yüzey ile kıplanmış olmalı ve bu şekilde duvar kalınlığının artmasından kaçınurrus olmalıdır. Kink yapmamalıdır ve 4- Ente=rr edilmis si de port- hemostaz valvi ve buna bagli 3 yollu stopcock bulunm ılidir. 5- Setin iı-;'ıde snap-iock ozelliğinde damar dilatatörü ve obturator başlık bulunman Iır. 6- Hub rı, ı've tasarımı bu bölgede oluşabilecek kinklere karşı koruyucu yapıda nl'llzılldır.

4 r ~~ ~------r Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F = 6. ~l/ep""\ 1- Birebir tork özelliği göstermelidir. 2- Biyokompetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3- Sol koroner kateterler Judkins, Amplatz ve Amplatz MüD şekillerinde olmalıdır. Sol koroner' ıteterler Judkins şekli için 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 ve 6.0 cm'lik sekonder curve ölçüleriı,'~ olmalıdır. Amplatz şekli icin 1,2 ve 3 ölçülerinde olmalıdır. 4- Sağ k roner kateterler Judkins, Judkins MüD, Amplatz, Amplatz MüD, 3DRC, SRC, Vvilliams, e NTR şekillerinde olmalıdır. Sağ koroner kateterler Judkins şekli için 3.5, 4, 5.0 ve r 'i sekonder curve ölçülerinde olmalıdır. Amplatz için 1, 2 ve 3 şeklinde sağ kateteri i, elirtilen sayılarda temin edilecektir. ô-trorn' ;eniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak ıçın üstü uygun bir maddeyle kaplanı- ış ormaldır. 6- Prox: nı uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır. 7-En a ' Ocm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmelidir. 8- Kat 'n iç çapı en distal hub kısmindan en proksimal ucuna kadar aynı olmalı ve bu şekildr orurast jetine engelolarak daha yumuşak bir kontrast akımı sağlayarak kateter stıbilitesini sağlamaya yardımcı olmalıdır. 9- Katı 'Il gövdesinin tamamı en uç primer curve kısmındaki 2mm'Iik yumuşak bitime kadar ' 'oülü yapıda olmalıdır. Çift tel örgü varlığı tercih sebebidir. 10- En ; 2nım'Iik yumuşak kısım dışında kateterin tamamı pebax, nylon, nylon-vestan ya da i' 'iür=tan materyalden üretilmiş olmalıdır. 11- K-,, r 5F ve 6F ölçülerinde olmalıdır. Alıncak 5F ve 6F kateter sayısı kliniğin gerek" Ic;ri doğrultusunda ihaleyi kazanan firmaya bildirilecek ve gerektiğinde değişir lr-rni yapılacaktır. 5F kateter için iç lümen çapı en inç, 6F kateter için lünıen ~ rı en az inç olmalıdır. 12- K"'" i rin koroner arter ağzına oturan en uç primer curve kısmı damar hasarını engelle" ok yapıda olan çok yumuşak materyalden yapılmış ve radyo-opak yapıda olınalı 13- Ko 14-Piçı 1 ı5 v: ı""'r kateter uzunluğu 1OOcnı olmalıdır. i ' ıteterler 110 ve 120 cm uzunluğunda olmalıdır. 155 derecelik iki açı seçeneği olmalıdır

5 8- Kore ıor Kalp Kateteri Diagnostik Pigtail 6F =- ~. ~ \~ 1-110c uzunlukta, açık uçlu 8-12 yan delikli, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanılıneli, radyoopak özelliği yüksek olmalıdır. 2- Bireh fark özelliği göstermelidir. 3- Göv i braided yapıda ve atravmatik, kateter ucu soft olmalıdır. 4- Biyc ınpetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır. ô-tron 'eniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplar" c olmaldır. 6- Pro. nı uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır. 7-0ist, i kısmı 145 derece açılıolmalıdır. 9- Kore N Kalp Kateteri Diagnostik Amplatz 6F = Sfi ~\~ 1-Wirp ıided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sa jlar lı, kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper' rque özellikte olmalıdır. 2- '- (10 'platz ve sol amplatz tiplerinde olmalıdır. 10- Kn.ner Kalp Kateteri Diagnostik UMA 6F -= ~. ıc.-.\~ Wire-b ided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sajlan '. kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper tr ııe özellikte olmalıdır. 11- Kor ııer Kalp Kateteri Diagnostik Multipurpose 6F l/: "O. ~\~ Wire-b ided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sa-ılan ". kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper i ıue özellikte olmalıdır. 12- K Wire-b saqlan ner Kalp Kateteri Diagnostik Cournand 6F :::- H. ~\t.n'\ ded yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü ı, kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süpert que özellikte olmalıdır.

6 13- Kor ner Kalp Kateteri Diagnostik Sol Koroner Baypas 6F = H'-4. ~L~ Wire-br ıided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sağlam 111, kuvvetli plastık hafiza sahip (memory), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper torque özellikte olmalıdır. 14- Ko, oner Kalp Kateteri Diagnostik Sağ Koroner Baypas 6F ~ ~15.. k\e.~ ire-br ıided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü saqlarn 'Iı, kuvvetli plastık hafiza sahip (memary), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper t rque özellikte olmalıdır. 1<, Mcı' ifold Kit Set == \2. ~le"", Set i<;er-'i : Koroner Anjio Seti (Ü,,-yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektörü + Opak ve Basınç Bağlanu Seti)..zerin eki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating adaptör Ü, sağ pozisyonlu, kristal saydamlığinda, en az 400 psi basınca dayanıklı olıııalıd r 1-) Se içerisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylığı bakımından kolayca ve yumuşak bir şekilde çevrilebilir olması gerekmektedir 2-) Set içerisindeki anjio enjektörü 12 cc olmalıdır, bağlantıları steril pakette bağlantılı ol rak' -slirn edilmelidir. 2-) Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır. 3-) Pal... tler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır. 4-) Tek 'f edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

7 /~--~ Pompa Enjektörü 150 ml = \3. ~\en\ Medrad Mark V Provis cihazı na uyumlu olmalıdır. 17- Uzatma Hattı Basınca Dayanıklı =-1L,. ~.Je"" Konneklörler kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılmaktadır. Tamamen şeffaf plastikten imal edilmiş, Medrad Mark V Provis cihazı na uyumlu ve 1200 psi basınca dayanıklı olmalı, bir ucu erkek bir ucu dişi olmalı, dişi ve rotating adaptöılü sızdırmayı engelleme amacı ile rotating adaptör kısmında conta sistemi olmalı, uzunluju cm arasında olmalıdır. 18- Scl linger Ponksiyon iğnesi =::: 1s: t:q1~ 1- Arter-ven ponksiyonu için kullanılacaktır gauge, Seldinger tipi, mandrensiz olmalıdır.

8 20- İnflatör-Deflatör :: 1b. LC.<>ıItr"\ 1- Dilatasyon balonunun şişirilmesi amaciyla kullanılacaktır. 2-20cc kapasiteli ve 30 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalıdir. 3- Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmelidir. 4- Şişirıııe cihazı hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye, yüksek basınçla-da dahi hızlı basınç azaltmaya elverişli olmalıdır. 5- Şişirme cihazı, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamülolmalıdır. 6- Sistem şişirme ünitesi ( hazne ), basınç skalası ( manometre) yüksek basınç hattı ve üç yol mıısluk (stopcock) ünitelerinden oluşmandır. 7- Steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 8- Ambailjlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

9 21- Otomatik Y Konnektör- Torquer- Yönlendirici Seti ::: ~':). ~\ Girişimsel (PTCA STENT vb.) işlemler esnasında hemostas ve infüzyon amaçlı kuilanılacaktı r. Ürün paketinde,bir adet üzerine uzatma hattl(30 cm. ve 50 cm.uzunluk opsiyonları bulunan)ve 3 yollu musluk monte edilmiş valfli Y-konnektör, kılavuz tel yönlendiricisi ve Torquer ol alıdır Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarının görünmesine müsaade edecek oranda şeffaf yapıda olmalıdır. Guide wire intraducer metal ucu künt kalınlığı 014 ve kalınlığındaki kılavuz telin rahatça geçmesine müsaade etmeli ve boyu da en az 8 cm.olmalıdır. Y-Konnektör valfi triküspit (üçlü) yapıda açılıp kapanmalı. çok damar müdahalelerinde uzun süreli ve tek hastada birkaç damara müdahaleye izin verecek şekilde dayanıklı olmalı ve deforme olmamalıdır. Döndürülebilir (rotating) başlık vasıtası ile manuel, ayrıca döndürmeye ek olarak itmeçekme hareketiyle de kan akımı kısa sürede durdurulabilmeli ve kullanılacak malzemelerin rahatça geçişine müsaade edilebilmelidir. Valf içi lümeni gerektiğinde kissing-ptca işlemine izin verecek genişlikte olmalıdır. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü (miyadı) olmalıdır.

10 22- Koroner Anjiyoplasti Kılavuz Teli Hidrofilik inch -::: ı ~(~ 1- Koroner Anjioplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır (inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır. 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır. 4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır. 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı. En uç 2mm'lik kısımdan sonra en az 20cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır. 6- Radyoopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır. 7- Uç ağırlığı en az 1.6gr olmalıdır. 8- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır. 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı. 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı

11 23- Guiding Koroner Anjiyoplasti Kateteri ı:;. \ ~. ~lt"" 1-Polimer bazlı materyalden mamul, vücut ısısında özelliğini koruyan yapıda olmalıdır. 2-Kılavuz kateter ucu, koroner damar ostiumuna zarar vermeyecek şekilde yumuşak olmalıdır. 3-Yumuşak uç yapısı yapıştırmalı olmayıp, yekpare yapıda ve aşamalı yumuşaklık sağlayan özellikte olmalıdır. 4-Kateterler paslanmaz çelik örgü yapısında (Braided) ve desteklenmiş olmalı, bu yapıda torque özelliğine kavuşmuş ve rahat manevra edilebilir olmalıdır. 5-Kateter iç yüzeyi sürtünmeyi engelleyici PTFE ile kaplanmış olmalıdır. 6-Kateter X-ray altında rahatça görülebilir olmalıdır. 7-Kateter kıvrı ma, ezilme gibi sorunlara karşı direnci olmalı, kink yapmamalıdır. 8-Kılavuz kateterler Extra Back-Up (EBU) özelliğinde olmalı. Ayrıca sağ koroner için 3DRC özelliği de kılavuz kateter sağlanacaktır. 6F ve 7F kalınlıklarında, yan deliksiz, primer-sekonder kıvrım aralıkları 3.5, 3.75,4.0,4.5,5.0,6.0 cm şeklinde olmalıdır. Kateter sayıları kliniğin ihtiyacına göre sonradan belirtilecektir. 9-Kılavuz kateter iç lümen çapları 6F Kılvuz kateterler için en az 0.70" (inch), 7F kılavuz kateterler için en az 0.80" olmalıdır. 1O-Kateter uzunluğu 100 cm olmalıdır. Gereğinde daha uzun kılavuz kateterler de firma tarafından sağ anmalıdır.

12 24- Nonkompliant Balon ~ 'l...~.22. ~ t~ı~r 1- Balonun giriş profili 2mm'lik balon icin inch'i, geçiş profili inçi gecmemelidir. Sonraki her 0.25mm'lik balon cap artisi icin bu gecis profili inch'ten daha fazla artmamalidir. -Nominal sisme basinci 10atm, balonun patlama basinci ise 18atmosferi gecmemelidir. Balon caplari 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.5mrn ve 5.00mm çaplar arasında mevcut olmalıdır. Uzunluklari 6,9,10,12,15,20,27 +-2mm olmalıdır. 3-Yukarıda belirtilen ölçülerdeki balonlar teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmcısını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra balonların kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki balon teslim alınacaktır. Bu durum son balonun kullanıldığı güne kadar devam edecek, son balon kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaca fazladan verilmiş balonlar iade edilecektir. 4- Balon hidrofilik malzeme ile kaplanmış olmalı 5- Proksimal şaft 2.0 French, distal çap (2.0 ve 3.75 arası çaplar için) 2.6 French olmalıdır. 4.0 ve 5.00 arasındaki balonlar için 2.7 Frech'i geçmemelidir. 6- Balon mm çapları arasında 3 fold yapıda katlanmış olmalı, 4.0 ve 5.00mm arasındaki ölçü'crde 5 fold yapısında olmalıdır. Prof. Or. Hak Kardiyoloj Uz Tes.No 480S - Ce.al Bayar U

13 25- Cutting Balon =-- 2,:? 2t..,. 2 S. ~ )~'tr- 1. Balon katateri serni-compliant özelliğinde olmalıdır. 2. Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır mm Balon katateri lezyon gırış profili en çok 0.018" lezyon geçiş profili 0.023" olmalıdır. 26- Semikompliaııt Balon - ~f+. ~G\leM 1-Balonun lezyon oins profili 1.25 mm ve 1.5mm lik balon icin inch'i, gecis profili ise inch'i gecmemelidir. 2-Balon kapali iken yapraklar kendi uzerine katlanmış olmali ve sisirilip indirildikten sonra bu özr-lliqini yeniden kazanmalıdır. 3-Bal')nun proksimal saft kalinligi en fazla 2. Fr, distal saft kalinligi mm balonlar için en fazla 2.4 Fr mm çap aralığında olan balonlar için en fazla2.5 Fr olmalidir. 4-Balon caplari 1.20 ya da 1.25mm çaptan den baslamalidir f.)-1.50.mm ç ıp için tek marker olmalı, mm balonlar için distal ve proksimal olmak uzere iki ad t markeri olmalıdır. 6-Kcı eter kayganl ~i arttirici sekilde ozel hidrofilik bir madde ile kaplanmış olmalıdır. 7- Balonun en dist Li ucu (Iezyon içine girecek olan) hidrofobik yapıda olmalıdır.

14 r---,,~----~ Tromboaspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi ::r 2b. ~\etv'\ 1- Aspirasyon Kateteri, Koroner veya Periferik arterlerde bulunan taze ve yumuşak emboli veya trombüsün aspirasyonu için özelolarak dizayn edilmiş olmalıdır. 2- Aspirasyon kateteri dış çapı 5French olmalı ve kateter 6French (Minimum 0,070" iç çapı olan) Kılavuz kateterler ile kullanılm-ıya uygun olmalıdır. 6F kılavuz kateter ile kullanıma uyumlu olmalıdır. 3- Aspire ~ n Kateteri. ı'nksimum 0,065" (inç) geçiş profiline sahip olmalıdır. 4- Asr ira yon kateteri, neminal Damar çapı 2mm ve üzerindeki damarlarda kullanılmaya uygun olmalıdır. 5- Aspirasyon Kateteri, paket içerisinde, Aspirasyon Kateteri, 3'lü musluk bağlı kısa ara bağlantı, 2 adet 30 cc lik czel vakum k' tli şırınga ve 70 micron gözenekli filtrasyon kabı içermelidir. 6- Aspiı ısyon kateteri RX/ Monorai! sistem ile kullanıma uygun şekilde dizayn edilmiş olmalı ve maksin-u 1 0,014" KılLI ll? teller ile çalışabilmelidir.. 7- Aspır 'Inn Kateteri, en az 140cm kullanılabilir uzunluğa sahip olmalı ve Distal kısımdaki Kılavuz Tel lümeni k,~ ter desle-jim arturmak için en az 20cm uzunlukta olmalıdır. 8- Katet "l aspiras J 1 tumeni, çekilen trombus/ embolinin kateter lümeni içerisinde sıkışma riskini azaltan \,:; kateterin proksimalden distal kesimine kadar aynı kesit alanına sahip olmasını sağlayan true lurnen L jisine sal ı"'ıalıdır. 9- As, fe" 1 kaıeı., i, \spirasyon lümeni ağzının distalinde, Kateterin zor lezyonlardan geçiş özelliğini arttıraı v spirasyr n rasında lümen ağzının vakum sonucu damar cidarına yapışarak intimal zarara yol açma ris' iı i azaltan ::-i 'ı Tip uç yapısına sahip olmalıdır. 10-!\ i-' syon Ka'e' i '-',"rek kateter manipülasyonu gerekse vakum aspirasyonu sırasında kateteri n kırıln') i o qelleyeı. '...k,teterin distal kısmı dahil tüm gövdesi boyunca devam eden çelik tel örgülü yapıya.:cıl i olmalıdır. 11- Aspiı yon Kat '>'ınin Proksimal bölümü, kateterin aspirasyon gücünü maksimize etmek amacı ile, 6Fıcııch V ıvuz K" ",I r Le kullanıldığı zaman Kılavuz telin kateteri n yanından hareketini sağlayan ve distal s 18' '')n ILI '., "ıinin proksimalde korunmasına imkan veren U şekilli oluğa sahip olmalıdır. 12- As, il Ka.- tal kılavuz tel lümeni, sürtünmeyi azaltarak telin hareketini kolaylaştıran teflon ile kaı..-i c i dır. 13- As i 1,vn Kat 'lin en düşük kesit alanı minimum 0,93mm 2 ve ölçülen çekim gücü asgari 1,7 ml/sn (Mı ı~re dıiye) G, dı 14- A. pı il yap i ıen sadece kateterin en distal ucunda olmalı, yanlarda delik bulunmamalıdır. t l 15- i.) Ka. ve FDA onaylarına sahip olmalıdır. 16- U, ıla i ve kodu olmalıdır.

15 28- Gra Steııt =- 2 -::r ~ \e1w\ ler-- 1. Koror r Graft '- 'erıt akut vasküler perforasyon, rüptür, saphenous vein graft darhklann ve. anevrizma tedavisi için uygun balon expandable yapıda olmalıdır. 2. I'-oroner Grafıt Steııt iki stentin arası na PTFE yerleştirilmiş olarak sandviç telnıği ile dııay" edilmiş olmalıdır. 3. Koroner GraH si.ej'\tleri stainless steel 316L ve Graft'i PTFE (POI'ltekofluoroethvlene.) malzemesinden imal edilmiş olmalıdır. 4. Korcner Graff Stentin duvar kalınlığı (Wall-Thickness) 0,30 mm olmalıdır 5. Koroner Graft Stem sütür kalınlığı ve dizaynı ile kalsifik lezyonlar içi~ radlal 9ucii ve. pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dhaym ile de flexibiites; yüksek olmalıdır. 6. Kor ner Graft Stentl taşıyan balon 0.014" kılavuz tel ile uyumlu o\môlıd1r. 7.1< oroner GrafLS1entltaşıyan balon üzerinde Koroner Graft Stent distal ve pro"sımalini pr-ofili en 'Iv seko.017" olmalıdır. (;sieren iki adet radioopak marker bulunmalı ve lezyon giriş 8. Koroner Graft. Stent 3,3.5,4,4.5 ve 5 mm çaplarında 16, 19 ve 26 mm uzunlutta ve 3,~.s ıle 4mm çaplarında 9 ve 12mm uzunluklarında değişik ebatlardan olusmail ır. 9, Korol'ler Graff Sient 3.0, 3.5 ve 4.0mm çaplarında premounted profili en çok 1.5rıım (0.059'f) olmah, nominal basınca min. 14 bar'a kadar, rated burst basınca 16 bar'a rrıak.~j(\lum22 bar'a kadar çıkabilmeli ve min " çaplı gı.. ıicl.i"9 k.crleterile. u'jumlu olmalıdır. 10. Koron r Graft: Stent 4,5 ve 5.0 mm çaplarında premounted profili en çok 1.6Mn\ (0.06.3") olmalı. nominal basıncı min. 12 bar'a kadar, rated burst basıocı 14 ba,'a mak.51rylum18 bar'a kadar çıkabilmeli ve min " çaplı guiding k.ate.tet'i e v~umlu olmalıdır 11. ŞaH l.r2un\ukları l~o ila 15 cm olarak değişik boylarda seçilebilmelidir , '--

16 29- Bssrnç ızleme sistemi (basınç transducer'i)::= 2.~. ~\~ t. Bası~ izleme Sistemi, Reusable Transducer ile kullanılmak üzere tasarlanmış obna\ıclır. 2.. DispasClb\e dome kiti, base sistemi üzerine kolaylıkla monte edilebilmeli ve üzerinde.r],'k.inci bir diyafram, hastanın kanına temas eden sıvı ve basıncı ai9ı1a~cln asıl diyafram arasında bir izolasyon sağlamalıdır. transducer base sisiemi kan ile doğrudan temas etmemelidir. 3. Kvllanımlar arasında uygun bir temizleme işlemi gerçekleştirilerek hastaya ve kllnn; çalışanlarına hastalık bulaşması önlenebilmelidir. 4. lel\ kullanımı i\; basınç izleme setinin en az 122 cm.lik uzatma kablosu, 3 yönlü "anası) 12 CI1'\ lik. katater tüpü bulunmalıdır. 30- Reusabie bas nçtransducer base sistemi -:::: ~~g. ~)~ 1. Bı'otrans Reusable Transducer Base Sistemi ile uyumlu, steril disposable dome kı'tlerlekullanılmak üzere tasarlanmış olmalı. 2. Transducer base sistemleri hastaya monte edilebilecek özel bir yapıda (Patient MOL/nt: dppl1cafion) ve diğer tüm base sistemleri bir serum askı sistemine (pole rnount ôpprkation) monte edilebilir olmalı. Pole mount sistemi 4 taneye kadar basınçtray\scloc.erinlyanyana kullanmaya olanak tammatıdır. J gir kan basıncı transducer sisteminden beklenen güvenilirlik, klinik hassasiyet, kul/anl(1) kola'lii I) ekonomiklik, zararlı atık indirgenmesi, düşük enfeksiyon riski ve servis desteğini Reusable Basınç izleme Base Sistemi sağlamalıdır. 4. Çe.vresel perf rmansı; +15 ila +40 C sıcaklıkları arasında, %10 ile %90 nem otanında ve Torr arasında rahatlıkla çalışabilmelidir. 5. Elettdk. perforrnsns': transduser'ın çıkış voltajı 4-8 Volt RMS, çıkış empedansı ;i>o-400 ohms. faz değişimi 5 derece olaruhdır 6. Mek.aı"ik peefo mansı; -30 ile 300mmHg basınç aralığı, -400 ile mmhg ara ında dayan,klıhğa sahip olmalıdır.

17 33- TotalOklüzyon 8alonu Şartnamesi: 1-Balon katateri semi-eompliant özelliğinde olmalıdır. 2-Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır mm Balon katateri lezyon giriş profili en çok 0.016" lezyon geçiş profili 0.021" olmalıdır. 4-Balon katateri lezyondan rahat geçiş sağlanabilmesi için Pebax malzemesinden imal edilmiş olmalıdır. S-eTO Balon katateri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm mm-3.75mm.4.0mm.-4.5mm-5.0mm çap ve mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanıla bilmelidir. 7-Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.25mm'lik balon için tek fleksibl radiopak marker bulunmalıdır. 8-Balon katateri şaftı içindeki tel geçiş lümen çepe ri lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için JET eoating ya da hidrofilik M eoating ile kaplanmış olmalıdır. 9-Balon katateri nominal basıneı 6-8 bar, rated burst basıneı en az 14 bar olmalıdır. 10-Balon katateri em şaft uzunluklarına sahip olmalıdır. 11- Lezyon giriş profili 1.2/1 Omm ve 1.25/1 Omm balonlar için 0.40mm'den fazla olmamalıdır. Diğer balonlar için ise 0.42mm'yi geçmemelidir. 12- Teklif edilen balonun aynı zamanda OTW (over the wire) özelliğine sahip çeşidi de olmalıdır. 13-Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

18 ~.. J'-1' LA.I~ 36- Örgülü Yumuşak Uçlu Karotis Anjiografi Kateteri (Headhunter) 1-Kateter esnek ve yumuşak bir materyelden yapılmış olmalıdır 2-Kateter ucu Headhunter 1 tipte olmalıdır. 3-Şekilli uç,tel ile düzeltilip yönlendirilirken ve tel geri çekildikten sonra tekrar eski haline gelecek kuvvetli bir plastik hafızaya sahip olmalıdır. 4-Katater ucu atravmatik özellikte olmalıdır. 5-Katater 5F çapında ve 100 cm uzunlukta olmalıdır. 6-Katater içinden 0.038" kalınlıkta tel rahatlıkla çalışılabilmelidir. 8-Katater en az 1000 psi basınca uygun olmalıdır. 9-Katater floroskopi altında görünür olmalıdır. 10-Katater hub ucusağlam plastikten mamul,üzerinde French çapı ve iç lümen çapı yazılı bulunmalıdır. 11-Katater ambalajının içindeyken dışarıdan rahatça görülebilmelidir. i.

19 ..., '35. ~~ 37- Örgülü Yumuşak Uçlu Karotis Anjiografi Kateteri (Simmons)..: 1-Katater esnek ve yumuşak bir materyelden yapılmış olmalıdır. 2-Katater ucu SIMMONS1-SIMMONS2 3-Şekilli uç,tel ile düzeltilip yönlendirildikten tipte olmalıdır. haline gelecek kuvvetli bir plastik hafızaya sahip olmalıdır. 4-Katater ucu atravmatik özellikte olmalıdır. 5-Katater 5F çapında ve 100cm uzunlukta olmalıdır. 6-Katater gövdesi çelik bir ağ desteklenmiş(örgülü ve tel geri çekildikten sonra tekrar eski tipte) olmalıdır. 7-Katater içinden 0.038" kalınlıkta tel rahatlıkla çalışabilmelidir. 8-Katater en az 1000psi basınca uygun olmalıdır. 9-Katater floroskopi altında görünür olmalıdır. 10-Katater hub ucusağlam plastikten mamul,üzerinde yazılı bulunmalıdır. 11-Katater ambalajının içindeyken dışarıdan rahatça görülebilmelidir. French çapı ve iç lümen çapı 12.L. ~(~ 38- Orgülü Yumuşak Uçlu Vertebral Anjiografi Kateteri.. 1-Katater esnek ve yumuşak bir materyelden yapılmış olmalıdır. 2-Katater ucu VERTEBRAL(45 3-Şekilli uç,tel ile düzeltilip yönlendirildikten DEG,vb) tipte olmalıdır. haline gelecek kuvvetli bir plastik hafızaya sahip olmalıdır. 4-Katater ucu atravmatik özellikte olmalıdır. 5-Katater 5F çapında ve 100cm uzunlukta olmalıdır. 6-Katater gövdesi çelik bir ağ ile desteklenmiş(örgülü ve tel geri çekildikten sonra tekrar eski tipte) olmalıdır. 7-Katater içinden 0.038" kalınlıkta tel rahatlıkla çalışabilmelidir. 8-Katater en az 1000psi basınca uygun olmalıdır. 9-Katater floroskopi altında görünür olmalıdır. 10-Katater hub ucusağlam plastikten mamul,üzerinde yazılı bulunmalıdır. 11-Katater ambalajının içindeyken dışarıdan rahatça görülebilmelidir. French çapı ve iç lümen çapı

20 " / 19- Paslanmaz Çelik Stent ~ \\". ~\~ 1- Tubuler veya Multilink design şekil taşımalı, balon expandable olmalıdır. 2-Paslanmaz çelikten üretilmelidir. 3-Radyoopasitesi görülmeyecek kadar az, lezyonu gizleyecek kadar yüksek olmamalıdır. 4-Stentin balonu üzerinde radyoopak marker bulunmalı, balon markerları stent uçlarından daha dışarıda olmamalı, stent markerlarının arasındaki mesafe stent uzunluğu kadar olmalıdır. 5-6 F cuiding kateter içinden kolayca implante edilebilmelidir. 7- Balon ekspanse olduğunda stent uzunluğu değişmemelidir. 8-Radval gücü ve fleksibilitesi iyi olmalıdır. 9- Strvıt strutları tek noktadan baglantılı ve tam açık hücreli tasarıma sahip olmalıdı ve yan dji rıeçişini kolaylaştırmalıdır. 'l G-Str-nt!n strut kalınlığı 0,0040 inchi geçmemelidir. 11-St nın şaftı hidrofilik kaplı olmalıdır. 12-D;r'al şaft kalınlığı 2,7 frenchi geçmemelidir. 13-ih,' yi kazanan firma, uzunlukları artı-eksi 2mm değişebilen, aşağıda milimetre cinsiıırl,il belirtilen ~ S S ölçük-rindeki stentleri teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını rnüten' ip yasal sürede teslim edecek, daha sonra stentlerin kullanma durumuna göre haft ı'tk olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki stent teslim alınacaktır. Bu durum son sterı'in kullanıldığı güne kadar devam edecek, son stent kullanıldığında eksik boyutları tarn-ı +ımak üzere firmaca fazladan verilmiş stentler iade edilecektir.

21 r.:.,.: 31- Radial Anjiografi işlem Seti Şartnamesi -= \ 1~ _ ~ e"", A-) Radial Access Introducer Sheath Set. 1- Radial Yaklaşım için özelolarak dizayn edilmiş ve 4-5 ve 6 French olmalıdır. 2-Radial Sheath uzunluğu seçenekleri arasında 7 cm, 10 cm ve 25 cm uzunluğunda kullanım seçenekleri olmalıdır. 3-Radial Access Introducer Sheath set çapı 4, 5 ve 6 French olacaktır. Ancak kateter laboratuarının ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda istenilen miktarda 5 French ve 6 French Radial Access Introducer sheath Set verilecektir. 4- Radial Access Introducer Sheath set içerisinde bulunan Spring mini guide wire 0.018" kalınlığında, 45 cm uzunluğunda, ve düz uçlu olacaktır. 1- Radial Access Introducer Sheath set içerisinde 1 adet 0.020" ve 0.022" seçenekleri olan 38 mm uzunluğunda; micro puncture metal iğne bulunmalıdır. 2-3' lü musluk ve Side Branch uzatması ürün üzerine sabitlenmiş olmalıdır. 3- Radial Sheat set Cross-Cut Hemostaz valv özelliği ile mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan akışına ( sızıntı) karşı korumalı olmalıdır. 4- Teklif edilecek olan ürün; radial arter damara giriş esnasında ve kullanım sırasında travma ve spazm' i önleyici özellik taşıyan,özel bir hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır. 5- Radial Access Introducer Sheath Set içerisinde bulunan Guide Wire' ın dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçtiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (OLEiK ASiTiN ESTERLEŞMiŞ FORMU) malzeme ile kaplı olmalıdır. 6- Radial Sheath Set' in tüm parçaları radyopak olmalıdır. 7- Ürünler, tek tek steril ambalajında olmalıdır. 8- Uluslararası, renk kodu ile, kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olmalıdır. B-) Transradial Koroner Angiografi kateteri. 'r-'~\c. rı -nk\z pr o f)r c,-,. "nı.. ::1'Vo 10 ) i. "'.~. _206 t<-... : 4805.O ". 3stanesl Uı.. ıe" NO. er!:.'\'" r\ ceıal 68Y ar U

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) 1. Disposable olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. 21 Gauge olmalıdır. 4. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 5. Toplam uzunluğu en az

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD)

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) A : Sert PVC den üretilen pencere sistemleri teknik şartnamesi: 1. Profiller 1.1. Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü, Kalsiyum - Çinko

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman

Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman İÇİNDEKİLER A İDARİ KISIM... 2 1. GENEL HUSUSLAR... 2 1.1 Proje Önerisinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar... 2 1.2 Proje Önerisinin

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

3M Tek Kullanımlık. Partikül Solunum Maskeleri. 3M den Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri

3M Tek Kullanımlık. Partikül Solunum Maskeleri. 3M den Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri İçindekiler Solunum Koruma Sayfa 3 Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri Sayfa 4 Tekrar Kullanılabilen Solunum Maskeleri Sayfa 19 Motorlu ve Hava Beslemeli Solunum Sistemleri Sayfa 29 Solunum Koruma

Detaylı

Katodik koruma projesi hazırlanması ve uygulanması konularında kullanılan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir.

Katodik koruma projesi hazırlanması ve uygulanması konularında kullanılan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir. KATODİK KORUMA STANDARTLARI Katodik koruma projesi hazırlanması ve uygulanması konularında kullanılan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir. TS 5141 EN 12954 TS EN 10025 TS 9234 TS 4363 NACE RP 0169

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, deksametazon asetat ve deksametazon sodyum fosfat steroidi salınımlı, tripolar, vidayla takılan, ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, MR Koşullu, steroid salınımlı, tripolar, vidalı ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123 2014 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

Karar Sayısı : 94/5555

Karar Sayısı : 94/5555 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Karar Sayısı : 94/5555 Türkiye tarafından 15/12/1972 tarihinde Cenevre de imzalanan ve 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli

Detaylı