Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 64-70, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 64-70, 2008"

Transkript

1 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 64-70, 2008 İki Farklı Rezin Simanın Dentin ve Metal Yüzeyine Bağlanma Dayanıklılığına İki Geçici Siman Uzaklaştırma Yönteminin Etkisi Effects of Two Temporary Cement Removal Techniques on Bond Strength of Two Different Resin Based Luting Agents to Dentin and Metallic Surfaces *Dr. Bahadır Ersu, *Prof.Dr. İbrahim Tulunoğlu, *Dt. Güliz Aktaş, *Dt. Elçin Şüküroğlu, **Dr. Erdem Karabulut *Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı **Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ÖZET Amaç: Bu in vitro çalışmada öjenol içermeyen geçici yapıştırıcı siman uygulanmış dentin yüzeylerine iki farklı rezin esaslı yapıştırıcı siman uygulaması öncesinde dentin yüzeyini el aleti ile kazıma ve air-flowla temizleme yöntemleri ile temizlemenin, rezin esaslı yapıştırıcı simanın metale ve dentine bağlanma dayanıklılıklarına etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 40 adet yeni çekilmiş insan molar dişlerinin okluzal yüzeyleri dentin yüzeyine ulaşıncaya kadar aşındırıldı. Deney grubunu oluşturan dişlerin her biri 15 mm çap ve 10 mm yüksekliğindeki polimerik tüplere okluzal yüzeyleri paralelometrenin dikey eksenine dik olacak şekilde yerleştirildi ve dişler otopolimerizan şeffaf akrilik silindir bloklar içerisine gömüldü. Tüm örnek yüzeylerine çapları 3 mm olan krom-nikel alaşımlarından hazırlanan metal örnekler, diş üzerinde 4 mm çaplı işaretli alan üzerine üretici firmanın talimatlarına uygun olarak öjenolsüz geçici siman (Provicol) ile yapıştırıldı. Örnekler 37 C suda 7 gün süreyle bekletildi. Bu sürenin sonunda diş ve metal yüzeyindeki siman artıkları 10 sn süreyle keskin bir el aleti ile (n=20) ve air-flow la (Airmax, Satelec, Merignac, France) 15 sn süreyle olmak üzere iki farklı teknikle uzaklaştırıldı (n=20). Kumlanan krom-nikel alaşımlar dentin yüzeylerine 5 N luk yük altında, Panavia F ABSTRACT Aim: The aim of this in vitro study was to evaluate the influence of temporary cement remnants and its two different removal techniques on the bond strength of resin cements to the dentin and chromium nickel alloy surfaces. Materials and Methods: Occlusal surfaces of forty freshly extracted human molars were ground to expose superficial dentin and were embedded in acrylic resin cylinder blocks 15x10 mm. Cylinder shaped metal samples with 3 mm diameter were cast in a chromium-nickel alloy and were then luted to the dentin surfaces with an eugenol-free temporary cement (Provicol). The specimens were immersed in water at 37 C for 1 week and the temporary cement remnants were cleaned with a scaler for 10 second (n=20) (subgroup EL) and calcium hydroxide air powder polisher for 15 second (n=20) (subgroup AIR). The metal samples were bonded to cleaned dentine surfaces using Panavia F (n=20) (group P) or Multilink (n=20) (group M) resin cements. Bond strength tests were performed using a universal testing machine at a crosshead speed of 1,0 mm/min. The data were evaluated with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests (p<0.05) with Bonferroni correction using a statistical

2 65 ve Multilink rezin simanları ile yapıştırıldı. Kesme tipi (shear bond strength) bağlanma dayanıklılıkları Universal test makinası kullanılarak (Instron, MA, USA) dakikada 1,0 mm crosshead speed ile ölçüldü. Ortanca bağlanma değerleri ve standart sapmalar hesaplandı. El aleti ile ve air-flowla temizleme yöntemlerinin iki farklı rezinin metale ve dentine bağlanma dayanıklılıklarına etkisinin karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmamızda sonuçlar Kruskal-Wallis testi ve Bonferroni düzeltmesi kullanılarak Mann Whitney U testi ile değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi p<0,05. Bulgular: M-EL grubunun ortanca değerleri M-AIR grubununkinden düşük bulunurken P-EL grubundaki ortanca değerlerin P-AIR grubundan daha yüksek olduğu belirlendi. Mann-Whitney U testi ile ikili karşılaştırmaları yapılan gruplar arasında P-EL ve M-EL grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (p=0.005), M-AIR ve P-AIR grupları arasındaki farklılıklar anlamlı değildi (p=0.386). Ancak air abrazyonla temizlenen grupla el aleti ile temizlenen grup karşılaştırıldığında standart sapma değerlerinin yüksek oluşu bu metodun öngörülebilirliği ve tekrar edilebilirliğiyle ilgili problem olduğunu göstermektedir. Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları tutarlı ve tahmin edilebilir olmamasına rağmen, Panavia F rezin siman kullanıldığında metal restorasyon ve dentin yüzeylerinin bir el aleti ile temizlenmesinin metal ve dentin yüzeylerine daha iyi yapışma dayanıklılığı sağladığını göstermiştir. Multilink rezin siman ve air-flowla temizleme yöntemi bir arada kullanıldığında daha tahmin edilebilir sonuçlar elde edilebilir. software package (SPSS, 11.5). All tests were performed at p=0,05 significance level. P value <0,05 was accepted as statistically significant. Results: The median value for P-EL group (40,00 MPa) was higher than P-AIR group (28,00 MPa) while M-EL group s median value (17,00 Mpa) was lower than M-AIR s (31,50 MPa) and the differences were statistically significant (p<0,05). The difference between M-AIR and P-AIR was not significant (p=0.386) while the difference between M-EL and P-EL was (p=0.005) statistically significant. However the higher standard deviation values in scaler cleaning groups compared to air abrasion groups implies the problem of consistency and predictability with this method. Conclusions: The results of this study indicate that cleaning the metal restoration and dentin surfaces with a scaler may provide better resin cement bond strengths both to metal and dentine using Panavia F although not very consistent and predictable. More predictable results can be achieved using Multilink cement combined with air polishing cleaning process. ANAHTAR KELİMELER Geçici siman, rezin siman, dentine bağlanma, air polishing KEYWORDS Temporary cement, resin cement, dentine bond, air polishing GİRİŞ Daimi restorasyonun klinik durumunu gözlemleyebilmek, pulpal reaksiyon, alerjik ve periodontal problemlerin gerçekleşmesi durumunda da dişe ve restorasyona herhangi bir zarar vermeden kolayca restorasyonu çıkarabilmek için prognozu şüpheli vakalarda geçici simantasyon tercih edilebilir 1. Restorasyonun uzun dönem başarısı için geçici simanın seçimi oldukça önemlidir. İdeal bir geçici siman materyali, biyouyumlu ve iyi mekanik özelliklere sahip olmalı, bakteriyel veya moleküler penetrasyona izin vermemeli, daimi simanın bağlantısını etkilememeli ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Restorasyonun klinik başarısını takip edebilmek açısından oldukça yararlı bir uygulama olan daimi restorasyonun geçici simantasyonundan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli nokta daimi simantasyon işlemine başlamadan önce geçici simanların diş ve restorasyon üzerinden tamamen uzaklaştırılmasıdır. Adezyonun materyal ve tekniğin elverdiği en yüksek bağlanma derecesinde elde edilmesi için restorasyonun daimi simantasyonu öncesi geçici simanlara ait tüm kalıntıların uzaklaştırılması gerektiği 2,3 geçici siman kalıntılarının rezin simanın dentine bağlantısını olumsuz yönde etkileyebilece-

3 66 ği bildirilmiştir. Geçici simanların temizlenme yöntemleri ve yüzey işlemlerinin çeşitli daimi simanların bağlanma kuvvetleri üzerine etkileri konusunda literatürde birçok çalışma bulunmaktadır 4-6. Yaygın olarak kullanımı önerilmemesine rağmen çalışmalarda fosforik asitle temizlemenin de etkili bir yöntem olduğundan bahsedilmiştir. Ancak yapılan çalışmalarda asitle pürüzlendirmenin bağlanma dayanıklılığını azalttığı ve tübüllerin içerisinde geçici siman artıklarının kaldığı saptanmıştır 3,5,7. Peutzfeldt ve Asmussen 8 alkol, EDTA (etilendiamintetraasetik asit), kloroform ve %37 lik ortofosforik asit gibi maddelerin öjenolün dentin adezivleri üzerindeki olumsuz etkilerini engelleyebileceğini ifade etmişlerdir. Watanabe ve ark. 9 fosforik asitin uygulanmasından sonra sodyum hipoklorit jel kullanımının yalnız başına fosforik asitin kullanımından daha etkili bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir. Schwartz ve arkadaşları 10 pomza-fırça ile temizlemenin oldukça etkin bir yöntem olduğunu, Paul ve arkadaşları 11 ise pomza-fırça ile temizlemenin etkili olmadığını savunmuşlardır. Ultrasonik aletlerin kullanımının ve sonrasında dentin yüzeyinin pomza su karışımıyla temizlenmesinin rezinin dentine infiltrasyonunu ve bağlanma dayanıklılığını artırdığı görülmüştür 12,13. Fonseca ve arkadaşları 14 yaptıkları çalışmada aluminyum oksit ile kumlamanın indirekt kompozit restorasyonların dentine bağlanma dayanıklılığını artırabileceğini bildirmişlerdir. Renklenmeleri ve plağı, kolay ve hızlı bir biçimde uzaklaştırma metodu olarak bilinen ve bu amaçla kullanılan air-flowla polisajlama tekniğinin siman uzaklaştırmak için kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır Literatürde rezin esaslı yapıştırma materyallerinin öjenol içermeyen geçici siman uygulanan dentin yüzeyi ile oluşturduğu bağlanma kuvvetlerini 10,14 ve geçici simanın mikrosızıntı üzerine olan etkisini araştıran pek çok çalışma 4,18-23 bulunmasına rağmen, geçici simanın temizlenmesi sonrası oluşan dentin bağlanma dayanıklılığı ve geçici siman kalıntılarının uzaklaştırılma yöntemlerinin karşılaştırılması ile ilgili mevcut bilgiler kısıtlıdır. 14 Bu çalışmanın amacı geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyinde kalan artıkların el aleti ile ve air-flowla temizlenmesi sonrası iki farklı rezin simanın metale ve dentine bağlanma dayanıklılıklarına etkisinin incelenmesidir. GEREÇLER ve YÖNTEMLER Çalışmamızda geçici siman artıklarını uzaklaştırmak için kullanılan iki farklı yöntemin (AIR: air-flow, EL: el aleti ile temizleme) iki farklı rezin siman materyalinin bağlanma dayanıklılıklarına etkisini incelemek için 4 gruba ayrılan örnekler Tablo I de gösterilmiştir. Çalışma için çürüksüz, yeni çekilmiş 40 adet insan üst 3. molar dişi seçildi. Çekimi takiben keskin bir el aleti ile temizlenen ve %10 formalinsalin solüsyonunda dezenfekte edilen ve kullanılıncaya kadar distile suda 2 gün muhafaza edilen dişler rastgele 4 gruba ayrıldı. Deney grubunu oluşturan dişlerin her biri 15 mm çap ve 10 mm yüksekliğindeki polimerik tüplere okluzal yüzeyleri paralelometrenin dikey eksenine dik olacak şekilde yerleştirildi ve dişler Entacryl otopolimerizan şeffaf akrilik (ENTA B.V., Bergen, Hollanda) bloklar içerisine gömüldü. Diş mineleri 60 sn 120 rpm de 600 gritlik silikon karbit (3M,dental products, USA) aşındırıcı disklerle dentin yüzeyine ulaşıldıktan sonra 0,5 mm daha oklüzal yüzeyinden aşındırıldı. Bu çalışmada geçici simantasyon materyali olarak Provicol (Voco, Cuxhaven, Almanya) öjenol içermeyen geçici siman kullanıldı. Tüm örnek yüzeylerine krom-nikel alaşımlarından 3 mm çapında 5mm yüksekliğinde hazırlanan silindirik biçimli metal örnekler, diş üzerinde 4 mm lik işaretli alan üzerine üretici firmanın talimatlarına uygun olarak Provicol ile yapıştırıldı. Örnekler klinik olarak restorasyonun geçici olarak yapıştırılma süresini simüle etmek amacı ile 37 C suda 7 gün süreyle bekletildi. Bu sürenin sonunda diş ve metal yüzeyindeki siman artıkları 10 sn süreyle keskin bir el aleti H6/H7 scaler (Hu-Friedy, Chicago, IL, USA) ile (n=20) ve air-flow (Airmax, Satelec, Merignac, France) kullanılarak (n=20) iki farklı teknikle uzaklaştırıldı.

4 67 TABLO I Test grupları ve kullanılan simanlar Gruplar Kısaltma N Kullanılan yöntem Yapıştırıcı siman Grup I P-EL 10 El aleti Panavia F Grup II M-EL 10 El aleti Multilink Grup III P-AIR 10 Air-flow Panavia F Grup IV M-AIR 10 Air-flow Multilink 1.grup: geçici simanın el aleti ile temizlendiği ve Panavia F ile yapıştırılan örnekler. (P-EL) n=10 2. grup: geçici simanın el aleti ile temizlendiği ve Multilink ile yapıştırılan örnekler. (M-EL) n=10 3.grup: geçici simanın air-flow ile temizlendiği ve Panavia F ile yapıştırılan örnekler. (P-AIR) n=10 4.grup: geçici simanın air-flow ile temizlendiği ve Multilink ile yapıştırılan örnekler. (M-AIR) n=10 Krom-nikel alaşımından hazırlanan örnek yüzeyleri 50µ luk aluminyum oksit ile kumlanarak geçici siman uzaklaştırıldı. Dentin ve metal yüzeyleri 10 sn süreyle basınçlı hava ve su ile temizlendi. Metal ve dentin yüzeylerinin yapıştırılmasında polimerizasyon şekilleri ve içerik bakımından farklılık gösteren Panavia F (Kuraray, Osaka, Japonya) ve Multilink (Vivadent, Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) rezin esaslı yapıştırıcı simanlar kullanıldı. Temizleme tekniklerine göre 2 gruba (AIR ve EL) ayrılan örnekler kendi aralarında, kullanılan daimi rezin siman materyaline göre 2 li alt gruplara ayrıldı; P grubu Panavia F, M grubu Multilink (P-EL; M-EL / M-AIR; P-AIR) (Tablo I). Multilink (M-EL ve M-AIR) gruplarında, yapıştırma işlemi öncesinde dentin yüzeylerine smear tabakasını uzaklaştırmak ve yüzeyi pürüzlendirmek amacıyla 15 sn süreyle %37 lik ortofosforik asit uygulandı, daha sonra yıkanan yüzeyler hava ile kurutularak,dentin yüzeylerine üretici firmanın talimatları doğrultusunda her rezin simanın kendine ait adeziv sistemleri uygulandı. Tüm preparasyon yüzeyi boyunca homojen bir adeziv kalınlığının elde edilmesi için, bağlayıcı ajan 5 sn hava spreyi ile inceltildi ve daha sonra Hilux Optimax ışık cihazı (Benlioğlu Dental Inc., Ankara, Türkiye) ile 20 sn polimerize edildi. Rezin simanların baz ve katalizör kısımları eşit miktarda karıştırılarak metal yüzeylerine sürülerek 5 N yük altında dişe yapıştırıldı (Resim 1). Taşan siman artıkları bir fırça yardımıyla temizlendi. Simanın RESİM 1 Örnekler 5 N luk sabit yük altında yapıştırıldı polimerizasyonu değişik yönlerden 60 sn ışık uygulanarak sağlandı. Örnekler 7 gün süreyle tekrar distile su içerisinde muhafaza edildi. Kesme tipi bağlanma dayanıklılıkları universal test makinası kullanılarak (Instron, MA, USA) dakikada 1,0 mm crosshead speed hız ile ölçüldü (Resim 2). Sonuçlar, verilerin normal dağılıp dağılmadıklarını Shapiro Wilk testi ile incelendi ve veriler normal dağılım göstermediği için Kruskal-Wallis testi ile gruplar arasındaki farklılık incelendi. İkili karşılaştırmalar Bonferroni düzeltmesi yapılarak Mann Whitney U testi ile incelendi. İstatistiksel olarak sonuçlar önemli kabul edildi (p<0,05). İstatistiksel analizler SPSS for Windows 11.5 yazılım ile gerçekleştirildi.

5 68 BULGULAR Test sonucu elde edilen verilerin temel istatistik değerlendirmeleri Tablo II de sunulmuştur. Test grupları kendi aralarında Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi ve sonuçlar anlamlı bulundu (p=0.005). Sadece M-EL ve P-EL grupları arasındaki fark anlamlı bulunurken (p<0,05), diğer gruplar arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Panavia F kullanılarak hazırlanan ve el aleti ile temizlenen örneklerden elde edilen ortanca (medyan) değer (40,00 Mpa) air abrazyon kullanılarak elde edilen değerden (28,00 Mpa) daha yüksektir. Multilink ile ve el aleti ile temizleme yöntemi ile elde edilen değer (17,00 Mpa), air abrazyonla elde edilen değerden (31,50 Mpa) daha düşüktür. P-EL grubu standart sapma değerlerinin (34,35 Mpa) P-AİR grubuna göre (27,39 Mpa) yüksek oluşu el aleti ile temizleme sonrası air abrazyona göre daha az tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebildiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın, M-EL (9,56 Mpa) ve M-AIR (41,05 Mpa) grupları için tam aksi yönde bir ilişki bulunmuştur. TARTIŞMA Literatürde geçici simanların adeziv-dentin bağlantısına etkilerini araştıran pek çok çalışma bulunmasına rağmen, geçici simanın temizlenmesi sonrası oluşan dentin bağlanma dayanıklılığı ve geçici siman kalıntılarının uzaklaştırılma yöntemlerinin karşılaştırılması ile ilgili kısıtlı bilgiler mevcuttur. Adezivlerin başarısı mine ve dentine penetrasyonları ve iyi polimerize olmalarına bağlıdır. RESİM 2 Kesme tipi bağlanma dayanıklılıklarının universal test makinası (Instron) ile ölçülmesi Geçici simanların adezyon üzerindeki olumsuz etkilerinin öjenol içeriklerine bağlı olduğuna inanılmaktadır. Öjenol içeren geçici simanların rezin simanların dentine olan bağlantı dayanıklılığını azalttığı bildirilmiştir 24. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar öjenol içermeyen simanların da adezyon üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu göstermiştir. 25 Öjenol içeren ve içermeyen geçici simanların tüm adeziv sistemlerdeki bağlanma üzerinde olumsuz etkisi olduğu da savunulmaktadır 26 ve öjenol içermeyen simanlarda öjenol yerine ilave edilen aromatik yağ moleküllerinin bağlanmayı olumsuz etkilediği belirtilmektedir 27. TABLO II Test sonucları ve verilerin istatistiksel değerlendirmeleri N min. max. ortanca ortalama std.sapma P-EL 10 21,00 116,00 40,00 55,20 34,350 P-AIR 10 20,00 110,00 28,00 37,50 27,399 M-EL 10 10,00 36,00 17,00 19,90 9,562 M-AIR 10 14,00 148,00 31,50 50,50 41,058

6 69 Watanabe ve arkadaşları 6 öjenol içeren ve içermeyen geçici simanın uygulandığı dentin yüzeylerine farklı tip adeziv sistemlerin bağlantısını incelemişler ve bağlantının azaldığını gözlemişlerdir. Yap ve arkadaşları 12 dentin bağlayıcı ajanların uygulanmasından önce geçici siman uygulamasının doğru olmadığını savunmuşlar ve öjenol içeriği arttıkça bağlantının azaldığını saptamışlardır. Döküm kronlarda oluşan mikrosızıntıya neden olarak yapıştırıcı simanın diş dokusuna adezyonunun tam olmaması, simanların hazırlanması sırasında oluşan büzülme, simanın ağız sıvılarında erimesi ve simanın mekanik başarısızlığı gösterilmiştir. 24 Mondelli ve arkadaşları 25 geleneksel yapıştırıcı simanlara göre, adeziv rezin sistemlerin in vitro 13 ve in vivo olarak yapılan çalışmalarda daha az mikrosızıntı gösterdikleri bulunmuştur 8. White ve arkadaşlarının 8 yaptıkları araştırmada, döküm kronların simantasyonunda kullanılan çinko fosfat, polikarboksilat, cam ionomer, kompozit rezin, dentin bonding + kompozit rezin ajanları mikrosızıntı yönüyle incelenmişler ve en başarılı sonuçları dentin bonding + kompozit rezin ajan kullanılan grupta rapor etmişlerdir. Diğer materyaller ise, iyiden kötüye doğru; cam ionomer, kompozit rezin, polikarboksilat ve çinko-fosfat siman olarak bildirmişlerdir. Bu araştırmada kullanılan simanların hepsi ya asidik ya da dentin yüzeyinin dilue bir asitle muamelesini içeren bir kullanım aşaması içermektedir. Dentin bonding + kompozit rezin grubunun daha etkili olmasının nedeninin, açık dentin tübüllerinin dentin bağlayıcı ajanların yapısında bulunan yüzey aktif polimerleri ile tıkanması sonucu bağlantının olduğu düşünülmektedir. Kompozit rezin ve bonding ajanlarının polimerizasyonu için serbest radikallerin aktive olması gerekir. Öjenol molekülünün hidroksi grupları radikalleri bloke etmektedir. Bu durum öjenolün temas ettiği yüzeylerde polimerizasyonu engellemektedir Nikaido ve ark te yaptıkları bir çalışmada air-flow la temizlemenin bonding ajanı veya siman veya kompozitin mine ile bağlantısının çekme kuvvetlerine direncini etkilemediği, iki aşamalı sistemde görülmemesine rağmen, asitle primerin birlikte uygulandığı bir aşamalı sistemin dentinin çekme kuvvetlerine direncini azalttığını bildirmişlerdir. Air-flowla temizleme sonrası diş minesi üzerindeki değişikliklerin minimal olduğu fakat dentin yüzeyinde yüzey pürüzlülüğünü azalttığı ve smear tabakasını tamamen uzaklaştırdığını gözlemlemişlerdir. Rezin ve dentin ara yüzünde yapılan SEM ve TEM çalışmaları air-flow uygulamasının dentin yüzeyindeki kollajen fibrillerin zayıflamasına yol açabileceğini göstermiştir. Bu değişiklik rezinin asit ve primer ajanlarının dentine penetrasyonunu azaltarak zayıf hibrit tabakasının oluşmasına yol açabilir. 15 Bu sebeple tek aşamalı sistemlerin uygulandığı sistemlerde restorasyon öncesi dentin yüzeyinin air-flowla temizlemesi bağlanma dayanıklılığını azaltabileceğinden kullanılmaması önerilir. Bulgularımız bu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Mekanik olarak geçici simanların dentin yüzeyinden uzaklaştırılmasına yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Ancak bu tekniklerin birbirlerine göre üstünlüklerinin araştırıldığı ve karşılaştırılmalarının yapıldığı çalışmalar oldukça kısıtlıdır 14. Çalışmamızda polimerizasyon şekilleri ve içerik bakımından farklılık gösteren iki ayrı rezin siman kullanılmıştır. Rezin farklılığının sonuçları nasıl etkileyeceği konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. SONUÇLAR Bu çalışmanın sonuçları tutarlı ve tahmin edilebilir olmamasına rağmen, Panavia F rezin siman kullanıldığında metal restorasyon ve dentin yüzeylerinin bir el aleti ile temizlenmesinin metal ve dentin yüzeylerine daha iyi yapışma dayanıklılığı sağladığını göstermiştir. Multilink rezin siman ve airflowla temizleme yöntemi bir arada kullanıldığında daha tahmin edilebilir sonuçlar elde edilebilir. Konunun daha iyi aydınlatılabilmesi için, öjenol içeren ve içermeyen simanların kullanımının zorunlu olduğu durumlarda simanın temizlenmesinde hangi yöntemin etkin olduğunu ve kullan-

7 70 dığımız materyallerin rezin-tag formasyonuna etkisini inceleyen daha ileri çalışmalara ve SEM çalışmalarına ihtiyaç vardır. KAYNAKLAR 1. Boeckler AF, Stadler A, Setz JM. The significance of marginal gap and overextension measurement in the evaluation of the fit of complete crowns. J Contemp Dent Pract. 2005;6(4): Terata R, Nakashima K, Kubota M. Effect of temporary materials on bond strength of resin-modified glass-ionomer luting cements to teeth.am J Dent. 2000;13(4): Kanakuri K, Kawamoto Y, Kakehashi Y, Matsumura H. Influence of temporary cements on bond strength between resin-based luting agents and dentin. Am J Dent. 2006;19(2): Woody TL, Davis RD. The effect of eugenol-containing and eugenol-free temporary cements on microleakage in resin bonded restorations. Oper Dent. 1992;17(5): Terata R, Nakashima K, Obara M, Kubota M. Characterization of enamel and dentin surfaces after removal of temporary cement--effect of temporary cement on tensile bond strength of resin luting cement. Dent Mater J. 1994;13(2): Watanabe EK, Yamashita A, Imai M, Yatani H, Suzuki K. Temporary cement remnants as an adhesion inhibiting factor in the interface between resin cements and bovine dentin. Int J Prosthodont. 1997;10(5): Watanabe EK, Yamashita A, Yatani H, Ishikawa K, Suzuki K. Improvement in the tensile bond strength between resin cement and dentin surfaces after temporary cement application. Int J Prosthodont. 1998;11(3): Peutzfeldt A, Asmussen E. Influence of eugenol-containing temporary cement on efficacy of dentin-bonding systems. Eur J Oral Sci. 1999;107(1): Watanabe EK, Yatani H, Ishikawa K, Suzuki K, Yamashita A. Pilot study of conditioner/primer effects on resindentin bonding after provisional cement contamination using SEM, energy dispersive x-ray spectroscopy, and bond strength evaluation measures. J Prosthet Dent. 2000;83(3): Schwartz R, Davis R, Hilton TJ. Effect of temporary cements on the bond strength of a resin cement. Am J Dent. 1992;5(3): Paul SJ, Schärer P. Effect of provisional cements on the bond strength of various adhesive bonding systems on dentine.j Oral Rehabil. 1997;24(1): Yap AU, Shah KC, Loh ET, Sim SS, Tan CC. Influence of eugenol-containing temporary restorations on bond strength of composite to dentin. Oper Dent. 2001;26(6): Lee J, Jang KT, Kim JW, Lee SH, Hahn SH, Kim CC. Effect of ultrasonic vibration on dentin bond strength and resin infiltration. Am J Dent. 2003;16(6): Fonseca RB, Martins LR, Quagliatto PS, Soares CJ. Influence of provisional cements on ultimate bond strength of indirect composite restorations to dentin. J Adhes Dent. 2005;7(3): Nikaido T, Yamada T, Koh Y, Burrow MF, Takatsu T. Effect of air-powder polishing on adhesion of bonding systems to tooth substrates. Dent Mater. 1995;11(4): Nishimura K, Nikaido T, Foxton RM, Tagami J.Effect of air-powder polishing on dentin adhesion of a self-etching primer bonding system. Dent Mater J.2005;24(1): Frankenberger R, Lohbauer U, Tay FR, Taschner M, Nikolaenko SA. The effect of different air- polishing powders on dentin bonding.j Adhes Dent 2007;9(4): White SN, Yu Z, Tom JF, Sangsurasak S. In vivo microleakage of luting cements for cast crowns. J Prosthet Dent. 1994;71(4): White SN, Sorensen JA, Kang SK, Caputo AA. Microleakage of new crown and fixed partial denture luting agents. J Prosthet Dent. 1992;67(2): Tjan AH, Dunn JR, Grant BE. Marginal leakage of cast gold crowns luted with an adhesive resin cement. J Prosthet Dent. 1992;67(1): Milleding P. Microleakage of indirect composite inlays. An in vitro comparison with the direct technique. Acta Odontol Scand. 1992;50(5): Blair KF, Koeppen RG, Schwartz RS, Davis RD. Microleakage associated with resin composite-cemented, cast glass ceramic restoration. Int J Prosthodont. 1993;6(6): Ferrari M, Dalloca L, Kugel G, Bertelli E. An evaluation of the effect of the adhesive luting on microleakage of the IPS empress crowns. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1994;6(4): White SN, Furuichi R, Kyomen SM. Microleakage through dentin after crown cementation. J Endod. 1995;21(1): White SN, Yu Z. Int J Prosthodont. Physical properties of fixed prosthodontic, resin composite luting agents 1993;6(4): Rosenstiel SF, Land MF, Crispin BJ. Dental luting agents: A review of the current literature. J Prosthet Dent. 1998;80(3): Strutz JM, White SN, Yu Z, Kane CL. Luting cement-metal surface physicochemical interactions on film thickness. J Prosthet Dent. 1994;72(2): Geliş Tarihi : Received Date : 26 June 2008 Kabul Tarihi : Accepted Date : 30 October 2008 İLETİŞİM ADRESİ Dr. Bahadır Ersu Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi.Anabilim Dalı Tel: Faks: E-posta:

Geçici Simantasyon Sonrası Dentin Yüzeyi Temizleme İşlemlerinin Cam İyonomer ve Adeziv Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayancı Üzerine Etkisi

Geçici Simantasyon Sonrası Dentin Yüzeyi Temizleme İşlemlerinin Cam İyonomer ve Adeziv Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayancı Üzerine Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2004; 5 (1): 25-29 25 Geçici Simantasyon Sonrası Dentin Yüzeyi Temizleme İşlemlerinin Cam İyonomer ve Adeziv Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayancı

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE KULLANILAN YAPIŞTIRICI SİMANLARIN MİNEYE BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE KULLANILAN YAPIŞTIRICI SİMANLARIN MİNEYE BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 77-86, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE KULLANILAN YAPIŞTIRICI SİMANLARIN MİNEYE BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Engin KOGABALK AN *,

Detaylı

İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, 2001 İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Dt. A. Nilgün ÖZTÜRK*

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 51-56, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 51-56, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 51-56, 2005 Prepare Edilmiş Diş ve İmplantüstü Desteklerde Kullanılan İki Geçici ve Bir Daimi Yapıştırma Yönteminin

Detaylı

Klorheksidin Diglukonat İçeren Dentin Yüzeyi Temizleyici Ajanların bir Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi

Klorheksidin Diglukonat İçeren Dentin Yüzeyi Temizleyici Ajanların bir Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Ondokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Der g 2008 ;9 ( 1 ): 16-21 Klorheksidin Diglukonat İçeren Dentin Yüzeyi Temizleyici Ajanların bir Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Effect Of Dentin

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 53-63, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ I U Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 69-75 YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Şen 1 Emine H. Nayır 1 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996 Yayına kabul

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZET. Amaç: Dentin hassasiyet giderici ajanlar dentin ve rezin siman

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZET. Amaç: Dentin hassasiyet giderici ajanlar dentin ve rezin siman ÖZGÜN ARAŞTIRMA Dentin hassasiyet giderici ajanların tam seramik restorasyonların simantasyonuna etkisi Effect of dentin desensitizers on cementation of full ceramic restorations Doç. Dr. Bahadır Ersu

Detaylı

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 33-40 Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Effect of surface conditioning on bond strength

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1998 Lisans Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 2000-2005 Doktora Atatürk Üniversitesi Klinik

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE 1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Addres : İzmir Katip Celebi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ DOKÜMAN NO: TY-LST-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 Adı Etken maddesi Tipi Kullanım Saklama Etkşime Temas Kullanıldığı Yer Taşıma Tehlikeli Miadı Stok Koşulları

Detaylı

RESİN BAĞLI KÖPRÜLERDE DİŞ - METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTININ SAPTANMASI ÖZET

RESİN BAĞLI KÖPRÜLERDE DİŞ - METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTININ SAPTANMASI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 65-73, 1993 RESİN BAĞLI KÖPRÜLERDE DİŞ - METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTININ SAPTANMASI Engin KOCABALKAN*, Yavuz BURGAZ**, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ* ÖZET

Detaylı

SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS

SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 3-4 Sayfa: 31-40, 2008 SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS Aylin ÇINAR ÇİLİNGİR 1 Yavuz GÖMEÇ 2 ÖZET Yeni nesil

Detaylı

7tepeklinik. Dentin hassasiyet giderici ajanların dentin-adeziv siman bağlantısına etkisi: i n-vitro çalışma

7tepeklinik. Dentin hassasiyet giderici ajanların dentin-adeziv siman bağlantısına etkisi: i n-vitro çalışma ÖZGÜN ARAŞTIRMA Dentin hassasiyet giderici ajanların dentin-adeziv siman bağlantısına etkisi: i n-vitro çalışma Effect of dentin desensitizing agents on dentin-adhesive cement bonding: an in-vitro study

Detaylı

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Güçlü Bağlantı, klinik kullanımı onaylanmış klinik onaylı Multilink Aut güçlü BAĞLANTI Farklı özellikleri ile birlikte günümüzde kullanılan çeşitli restorasyon

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

ÖZET. Metal destekli porselen restorasyonlar klinik TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS

ÖZET. Metal destekli porselen restorasyonlar klinik TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS ULUDAMAR, Derleme/ AYGÜN, Review KULAK ÖZKAN TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS Dr. Altay ULUDAMAR* Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** Dr. Şeyda AYGÜN** Makale

Detaylı

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF THREE DIFFERENT LUTING AGENT ON THE COMPRESSIF FRACTURE STRENGTH OF TURKOM CERA TM ALL

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL SINIF-V HİBRİD KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARİSON OF MİCROLEAKAGE LEVELS

Detaylı

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması Mustafa Altunsoy 1, Evren Ok 2, Ebru Küçükyılmaz 3, Başak Bölükbaşı 3, Mehmet

Detaylı

FARKLI KENDİNDEN ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANLARININ IPS E-MAX CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI KENDİNDEN ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANLARININ IPS E-MAX CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 41(2) 89-98, 2014 FARKLI KENDİNDEN ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANLARININ IPS E-MAX CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF DİFFERENT SELF-ETCH

Detaylı

GELENEKSEL VE ADEZİV DENTAL SİMANLAR HAKKINDA BİR DERLEME ÇALIŞMASI CONVENTIONAL AND ADHESIVE DENTAL LUTING AGENTS; A LITERATURE REVIEW

GELENEKSEL VE ADEZİV DENTAL SİMANLAR HAKKINDA BİR DERLEME ÇALIŞMASI CONVENTIONAL AND ADHESIVE DENTAL LUTING AGENTS; A LITERATURE REVIEW Derleme/ KÖROĞLU, Review EKREN, GELENEKSEL VE ADEZİV DENTAL SİMANLAR HAKKINDA BİR DERLEME ÇALIŞMASI CONVENTIONAL AND ADHESIVE DENTAL LUTING AGENTS; A LITERATURE REVIEW Makale Kodu/Article code: 542 Makale

Detaylı

SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 19-23, 2005 SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ Effects of one versus two or three applications of a Self-etching Adhesive

Detaylı

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

FARKLI AJANLARLA İNTRAKORONAL AĞARTMA SONRASI YAPIŞTIRILAN BRAKETLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ

FARKLI AJANLARLA İNTRAKORONAL AĞARTMA SONRASI YAPIŞTIRILAN BRAKETLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ FARKLI AJANLARLA İNTRAKORONAL AĞARTMA SONRASI YAPIŞTIRILAN BRAKETLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ SHEAR BOND STRENGTH OF BRACKETS BONDED WITH DIFFERENT AGENTS TO INTRACORONALLY BLEACHED TEETH Çağrı ULUSOY 1 Özgür

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 15-20, 1994 DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya CAN**, Tayfun ALAÇAM***, Deniz

Detaylı

ARAŞTIRMA. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN 1 Selim ERKUT 2 Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN 3

ARAŞTIRMA. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN 1 Selim ERKUT 2 Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN 3 ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HALOJEN VE LED IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZE EDİLEN VE TOTAL VE SELF- ETCH BAĞLAYICI SİSTEMLERLE SÜT DİŞİ MİNESİNE BAĞLANAN

Detaylı

Silamat S6. Bilimsel Döküman

Silamat S6. Bilimsel Döküman Silamat S6 Bilimsel Döküman İçerik 1. Giriş...3 1.1 Kapsül- Karıştırıcı....3 1.2 Silamat S6....4 2. Teknik özellikler....4 3. Geliştirme testleri...5 4. Klinik testler... 5 5. Literatür... 6 1. Giriş 1.1

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu

Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 33-38, 2006 Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu Indirect Composite Inlay Production

Detaylı

Đki Aşamalı Adeziv Sistemlerin, Dentin ve Rezin-Dentin Arayüzeyine Etkilerinin, Yüzey Tarama Elektron Mikroskop Altında Đncelenmesi

Đki Aşamalı Adeziv Sistemlerin, Dentin ve Rezin-Dentin Arayüzeyine Etkilerinin, Yüzey Tarama Elektron Mikroskop Altında Đncelenmesi Đki Aşamalı Adeziv Sistemlerin, Dentin ve Rezin-Dentin Arayüzeyine Etkilerinin, Yüzey Tarama Elektron Mikroskop Altında Đncelenmesi ANALYSIS OF DENTIN AND RESIN-DENTIN INTERFACE UTILISING TWO-STEP DENTAL

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ

KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 23-28, 1996 POSTERİOR KOMPOZİT REZİNLERİN YENİ BİR KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ UYGULAMA TEKNİĞİ İLE YERLEŞTİRİLMESİNİN Jale GÖRÜCÜ*, Şükran BOLAY**, Gönül

Detaylı

ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V. ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN. Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız!

ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V. ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN. Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız! ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız! İyi bir bağlantı kimyanın konusudur

Detaylı

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi ARAŞTIRIMA Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi Ondokuz Mayıs Un iv Pis Hekim Fak D erg 2010: 10(3):87-95 The effect of using of different intraoral

Detaylı

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35: 31-36 Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım A Minimal-İnvasive Approach For

Detaylı

İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN RESİN-METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ ÖZET

İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN RESİN-METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 41-48, 1993 İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN RESİN-METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ Engin KOCABALKAN* ÖZET Resin materyallerin önemli

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES

DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES Diğdem EREN * Özden ÖZEL BEKTAŞ * ÖZET 1995 yılında Bounocore, kompozit rezinlerin mine yüzeyine bağlanmasını sağlayan asit uygulama yöntemini tanıtmıştır. Daha sonra

Detaylı

Z RKONYUM OKS T ESASLI TAM SERAM KLERDE TER- MAL YA LANDIRMA LEM N N FARKLI ADEZ V AJANLARIN BA LANMA DAYANIMINA ETK S

Z RKONYUM OKS T ESASLI TAM SERAM KLERDE TER- MAL YA LANDIRMA LEM N N FARKLI ADEZ V AJANLARIN BA LANMA DAYANIMINA ETK S A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 38(3) 117-122, 2011 Z RKONYUM OKS T ESASLI TAM SERAM KLERDE TER- MAL YA LANDIRMA LEM N N FARKLI ADEZ V AJANLARIN BA LANMA DAYANIMINA ETK S Investigation of the Effect of Thermal

Detaylı

AKIŞKAN KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

AKIŞKAN KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ ARAŞTIRMALAR AKIŞKAN KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ EFFECT OF FLOWABLE COMPOSITE RESIN ON MICROTENSILE BOND STRENGTH TO DENTIN Gonca BEK * Evrim ELİGÜZELOĞLU

Detaylı

FARKLI KİMYASAL YAPIDAKİ GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN PULPAYA OLAN ISI İLETİMLERİ ÖZET

FARKLI KİMYASAL YAPIDAKİ GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN PULPAYA OLAN ISI İLETİMLERİ ÖZET G.U. Dişhek. Pak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 65-74 1991 FARKLI KİMYASAL YAPIDAKİ GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN PULPAYA OLAN ISI İLETİMLERİ Dr. Nesrin ANIL* Dt. Berrin Aksu Kara** ÖZET Bu çalışmada, farklı

Detaylı

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM.

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM. İdeal Ortaklar Modern simantasyon materyalleri SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer Tam seramikler, metal-seramikler ve kaplama kompozitleri için: IPS e.max IPS Empress IPS InLine /

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Ca(OH) 2 UYGULANDIKTAN SONRA FARKLI BEKLEME SÜRELERİNİN ADEZİVLERİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Ca(OH) 2 UYGULANDIKTAN SONRA FARKLI BEKLEME SÜRELERİNİN ADEZİVLERİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma/ Research Article Ca(OH) 2 UYGULANDIKTAN SONRA FARKLI BEKLEME SÜRELERİNİN ADEZİVLERİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF DIFFERENT SETTING TIME AFTER APPLICATION OF Ca(OH)

Detaylı

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 33-41, 2005 Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut****

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut**** ARAÞTIRMA 17 Farklý ýþýk kaynaklarý ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013).

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013). 1. Adı Soyadı : ÖZLEM KARA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 30/05/1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Proxyt Yeni Nesil Profesyonel diş temizliği ve polisaj için Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Profesyonel diş temizliği ve polisaj için profilaksi patları Yeni Nesil Dişlerin, restorasyonların

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

IN VITRO EVALUATION OF MICRO-SHEAR BOND STRENGTH OF THREE DIFFERENT SELF-ETCHING ADHESIVE SYSTEMS IN PRIMARY AND PERMANENT TEETH ENAMEL ÖZET

IN VITRO EVALUATION OF MICRO-SHEAR BOND STRENGTH OF THREE DIFFERENT SELF-ETCHING ADHESIVE SYSTEMS IN PRIMARY AND PERMANENT TEETH ENAMEL ÖZET SÜT VE DAİMİ DİŞ MİNESİNDE ÜÇ FARKLI KENDİNDEN PÜRÜZLENDİRİLMELİ ADEZİV SİSTEMİN MİKROMAKASLAMA BAĞLANMA KUVVETLERİNİN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ IN VITRO EVALUATION OF MICRO-SHEAR BOND STRENGTH

Detaylı

DÖRT FARKLI ORTODONTİK BRAKETİN KESME BAĞLANMA KUVVETLERİNİN VE KOPMA SONRASI OLUŞAN ARTIK ADEZİV MİKTARININ İNCELENMESİ

DÖRT FARKLI ORTODONTİK BRAKETİN KESME BAĞLANMA KUVVETLERİNİN VE KOPMA SONRASI OLUŞAN ARTIK ADEZİV MİKTARININ İNCELENMESİ DÖRT FARKLI ORTODONTİK BRAKETİN KESME BAĞLANMA KUVVETLERİNİN VE KOPMA SONRASI OLUŞAN ARTIK ADEZİV MİKTARININ İNCELENMESİ EVALUATION OF SHEAR BOND STRENGTH OF FOUR DIFFERENT TYPES OF ORTHODONTIC BRACKETS

Detaylı

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 1 Sayfa: 1-6, 2010 ARAŞTIRMA ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

OTOKLAV ĐLE STERĐLĐZASYONUN BĐR SELF ETCH ADEZĐVĐN DENTĐNE BAĞLANMA DAYANIMI VE MĐKRO SIZINTISI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

OTOKLAV ĐLE STERĐLĐZASYONUN BĐR SELF ETCH ADEZĐVĐN DENTĐNE BAĞLANMA DAYANIMI VE MĐKRO SIZINTISI ÜZERĐNE ETKĐSĐ OTOKLAV ĐLE STERĐLĐZASYONUN BĐR SELF ETCH ADEZĐVĐN DENTĐNE BAĞLANMA DAYANIMI VE MĐKRO SIZINTISI ÜZERĐNE ETKĐSĐ EFFECT OF AUTOCLAVE STERILIZATION ON DENTIN SHEAR BOND STRENGTH AND MICROLEAKAGE OF A SELF

Detaylı

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Ondokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (3): 83-88 Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Effect

Detaylı

Işıkla Aktive Edilen Dezenfeksiyon İşlemi Uygulanmış Kompozit Restorasyonlarda Mikrosızıntının Değerlendirilmesi

Işıkla Aktive Edilen Dezenfeksiyon İşlemi Uygulanmış Kompozit Restorasyonlarda Mikrosızıntının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 1-2, Sayfa: 2-9, 2010 Işıkla Aktive Edilen Dezenfeksiyon İşlemi Uygulanmış Kompozit Restorasyonlarda Mikrosızıntının Değerlendirilmesi

Detaylı

GİRİŞ Diş hekimliğinde Self-etch adezivler kullanım kolaylıkları ve düşük teknik sensitivitelerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Self-etch

GİRİŞ Diş hekimliğinde Self-etch adezivler kullanım kolaylıkları ve düşük teknik sensitivitelerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Self-etch Araştırma/ Research ŞENGÜN, Article YALÇIN, Makale Kodu/ Article code: 195 Makale Gönderilme Tarihi: 15.07.2009 Kabul Tarihi: 16.10.2009 YEDİNCİ JENERASYON ADEZİV SİSTEMLERİNİN DENTİNE MAKASLAMA BAĞLANMA

Detaylı

ESTETİK İNLEYLERİN MARJİNAL ADAPTASYONUNUN İNCELENMESİ

ESTETİK İNLEYLERİN MARJİNAL ADAPTASYONUNUN İNCELENMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, 2001 ESTETİK İNLEYLERİN MARJİNAL ADAPTASYONUNUN İNCELENMESİ Atilla Gökhan ÖZYEŞİL* Bülent KESİM** ÖZET Bu çalışmada arka grup dişlerde

Detaylı

FARKLI AJANLAR KULLANILARAK YAPIŞTIRILAN POLİKARBONAT KRONLARIN YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM

FARKLI AJANLAR KULLANILARAK YAPIŞTIRILAN POLİKARBONAT KRONLARIN YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 47-51, 1995 FARKLI AJANLAR KULLANILARAK YAPIŞTIRILAN POLİKARBONAT KRONLARIN YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM II Dr. Handan AYHAN*,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu

Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2009; 30: 47-51 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu Indirect Ceramic Repair with a Metal-Ceramic

Detaylı

Prepare Edilmiş Dişlerde Dentin Dezenfektanı Uygulamasının Postoperatif Duyarlılık Üzerine Etkisi

Prepare Edilmiş Dişlerde Dentin Dezenfektanı Uygulamasının Postoperatif Duyarlılık Üzerine Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 4, Sayfa: 19-24, 2008 Prepare Edilmiş Dişlerde Dentin Dezenfektanı Uygulamasının Postoperatif Duyarlılık Üzerine Etkisi Effect

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 34-40, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi CAD/CAM Clinical Applications

Detaylı

YENI JENERASYON DENTIN BONDING AJANLARIN AMALGAM RESTORASYONLARDA MARJINAL SIZINTIYA ETKISI

YENI JENERASYON DENTIN BONDING AJANLARIN AMALGAM RESTORASYONLARDA MARJINAL SIZINTIYA ETKISI YENI JENERASYON DENTIN BONDING AJANLARIN AMALGAM RESTORASYONLARDA MARJINAL SIZINTIYA ETKISI *Yrd.Doç.Dr.Feridun Hürmüzlü *Dr.Şeyda Hergüner Siso *Dt.Diğdem Işın ÖZET Bu çalışmanın amacı sınıf V amalgam

Detaylı

FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI

FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 3 Sayfa: 59-65, 2011 ARAŞTIRMA FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI EFFECT OF SALIVA

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 2-6, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 2-6, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 26, 2005 Kompozit Rezinin Mineye Bağlanma Dayanımı Üzerine Farklı Saklama Solüsyonlarının Etkisi The Effect of Various

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz.

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz. Kuraray Clearfil SE BOND için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL SE BOND ışıkla sertleşen bir bonding sistemidir. Kendinden asitli bir primerden ve bir bonding ajanından oluşur. Primer, mine ve dentinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: SAMİM ÇETIN SEVÜK Doğum Tarihi: 27/12/1949 e-mail: csevuk@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği Fak. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Ürün Kataloğu 2013. Restoratif Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Pedodonti Ortodonti

Ürün Kataloğu 2013. Restoratif Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Pedodonti Ortodonti Ürün Kataloğu 2013 Restoratif Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Pedodonti Ortodonti En iyi En iyi performans için için yüksek yüksek teknoloji ve yüksek ve yüksek hız. hız CLEARFIL TM S 3TM BOND S 3

Detaylı

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 73-78, 1994 ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı