ALGEBRA FX Hesap makinesiyle beraber gelen dört pi. Hesap makinesini açmak ve kapatmak. Üsler. Kutu zoom Dinamik grafik Tablo fonksiyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALGEBRA FX 2.0. 2. Hesap makinesiyle beraber gelen dört pi. Hesap makinesini açmak ve kapatmak. Üsler. Kutu zoom Dinamik grafik Tablo fonksiyonu"

Transkript

1 ALGEBRA FX 2.0 Bu hesap makinesi Hesap makinesini ilk defa Hesap makinesiyle beraber gelen dört pi pillerin (+) ve ( SYSTEM ikonunu seç Hesap makinesini açmak ve kapatmak Üsler Kutu zoom Dinamik grafik Tablo fonksiyonu Bunu afik olarak

2 fark ederseniz KAPATMAK esap MODLARI KULLANMAK RUN * MAT modunu seçmek için RUN*MAT Manuel hesaplarda aritmetik operatörleri ve parantezleri içeren formüllerde hesap makinesi sonucu hesaplamak için Örnek:. Örnek: fonksiyonu içerir. Örnek:.. Önemli! B 5. Örnek: 0 ) den (25 x sin55 0 ) ola

3 Örnek: ÜSLER Örnek: irteci görünür eksen: x; dikey eksen: y) y hem de polar koordinatlar kullanarak θ ; mekezden mesafe: r. Örnek1: GRPH*TBL belirtmek için 3. formülü girin 4. örnek2: Örnek3: 1. 2.

4 3. -Sonra, imleçi X Örnek:.. KUTU ZOOM Imleçi tekrar hareket ettirmek 4. Örnek: DYNA 3. Formülü girin. 4. A ka Örnek: GRPH*TBL 3. Formülü girin 4. Kullanma Önlemleri döner. Hesap kontrol edin.

5 yuvaya zarar verebilirler. Hiç bir zaman pillerden, likit kristal paneld size aittir. yeniden üretilemez.

6 ALGEBRA FX 2.0 Önce Bunu Okuyun! Bölüm Ekran Opsiyon (OPTN) menüsü Program (PRGM) menüsü So Bölüm Özel Fonksiyonlar Komplex Bölüm 3 Listeleme Fonksiyonu Listeleri Kullanarak Aritmeti Bölüm Yüksek Dereceli Denklemler Bölüm 5 Grafik 5-1 Örnek Grafikler Grafik Çizme Manuel Grafikleme a Dinamik Grafikleme Tekrarlanan Formülleri Grafikleme Fonksiyon Analizi

7 Bölüm Tek Bölüm CAS(Bilgisayar Cebir Sistemi) Kullanma Modu Cebir Modu Cebir Sistemi Önlemleri7-4-1 Bölüm 8 Programlama iklerini Görüntülemek Dosya Yönetimi Program Modu Komut Listesi Program Kütüphanesi Bölüm Menüsünü Kullanma Reset Bölüm Eklemeler MEMORY Modu Ek 1 Hata Mesaj Tablosu α α Özellikler α α α α α-7-1

8 - Önce Bunu Okuyun! gelmektedir. Grafikler rtilen Örnek: Sol sayfa ayfa Komut Listesi Program Modu Komut Listesi (sayfa 8- Sayfa Kontolleri -2-3

9 Destek Bilgi * notla beraber ayn Bölüm Ekran Opsiyon (OPTN) Menüsü Program (PRGM) Menüsü 1-7 S 1-8 Problemler Olamaya Devam Ederse 1-1 g g Fonksiyon 1 Log 2 10 x 3 B Renk Turuncu Alpha Kilidi siz tekrar ba 1-2 Ekran g Bir ikon seçmek için

10 RUN*Matris ISTATistisk GraPH-TaBLosu DYNAmik grafik RECURsion CONICS EQUAtion ProGraM Computer Algebra System ALGEBRA TUTORial LINK MEMORY SYSTEM tablosunu yapmak, ve grafik çizmek Bu modu tekrar eden formülleri saklamak, fonksiyon Bu modu 2 ila 30 bilinmeyenli için ve yüksek dereceli (2 ila Bu modu ifadelerin Bu mod g Komut (Örnek: ) tebilirsiniz. (Örnek: ) kullanabilirsiniz.

11 ifade eder. g sembolü menünün üstünde daha fazla g Normal Görüntü 1.2E+12 sonucun 1.2 x ,200,000,000,000 olur. 1.2E-03 sonucun 1.2 x 10-3 Normal görüntüy Norm (0.001) > IxI, IxI Norm ( ) > IxI, IxI g Özel Görüntü Biçimleri Kesirler erler Derece/Dakika/Saniye g p g belirir. 1-3 g.

12 Örnek =. Örnek 2 2(5 + 4) (23 x 5) = g yapabilirsiniz.. Örnek.. Örnek 3. Örnek yi sin Örnek g lir sonra da Örnek 1 -replay Örnek 2 # basmak imleçi - - yerine saklanmaya devam edilir. sonra bir g. Örnek

13 g geçiçi süreyle kopyalayabilirsiniz. Kopyalama bölümünü belirlemek için g Katalog Fonksiyonu seçin Örnek 1.. Örnek Opsiyon (OPTN) Menüsü -7 Program Modu Komut Listesi ne RUN*MAT ya da PRGM Modundaki Opsiyon Menüsü {LIST} {liste fonksiyon menüsü} {MAT} {CPLX}.. {CALC} {fonksiyonel analiz menüsü} {NUM} {PROB} {HYP} {hiperbolik hesaplama menüsü} {ANGL} {STAT} {FMEM} {ZOOM} {zoom fonksiyon menüsü}

14 {SKTCH} {skeç fonksiyon menüsü} {PICT} {SYBL} {sembol menüsü} { o } {DMS} {DMS çevirme} {ENG}/{ENG} görünmez S Opsiyon Menüsü {LMEM} CAS ya da ALGEBRA ya da TUTOR modundayken Opsiyon Menüsü {sonsuzluk} {Abs} {x!} {faktoriyel} {sign} {signum fonksiyonu} {HYP}/{FMEM} 1-5 {V-WIN}/{FACT}/{GRPH}/{DYNA}/{TABL}/{RECR}/{EQUA *1 } -7 Program Modu Komut Listesi ne V-WIM {Xmin}/{Xmax}/{Xscale}/{Xdot} X- *2 } {Ymin}/{Ymax}/{Yscale} Y- {Tθmin}/{Tθmax}/{Tθptch} T,θ {R-Xmin}/{R-Xmax}/{R-Xscl}/{R-Xdot} - *2 } {R-Ymin}/{R-Ymax}/{R-Yscl} - {R-Tθmin}/{R-Tθmax}/{R-Tpch} θ FACT {Xfact}/{Yfact} {x-axiz faktörü}/{y-axis fakötrü} *1 veri menüsü görünmez.

15 *2 - bölümünü ifade eder. STAT {n} {X} x- verisi} -verileri ve y-verilerinin dart sapma}/{minimum {Y} - verisi} -verileri ve y-verilerinin {GRAPH} {grafik veri menüsü} {a}/{b}/{c}/{d}/{e} {r}/{r 2 } {Q1}/{Q3} {birinci dörlü}/{üçüncü dörlü} {Med }/{Mod} {H-Strt}/{H-ptch} histogram { {PTS} {özet veri menüsü} {x 1 }/{y 1 }/{x 2 }/{y 2 }/{x 3 }/{y 3 } GRPH {Y n }/{r n } fonksiyonu} {Xt n }/{Yt n } parametrik grafik fonksiyonu {Xt}/{Yt} {X n } {X=sabit grafik fonksiyonu} DYNA {Start}/{End}/{Pitch} TABL {Start}/{End}/{Pitch} {Result *1 } {tablo içeriklerinin matrisi}

16 *1 RECR Tekrar Eden Formülleri *1 {FORM} {tekrar eden formül veri menüsü} {a n }/{a n+1 }/{a n+2 }/{b n }/{b n+1 }/{b n+2 }/{c n }/{c n+1 }/{c n+ 2} {a n }/{a n+1 }/{a n+2 }/{b n }/{b n+1 }/{b n+2 }/{c n }/{c n+1 }/{c n+2 } ifadeleri {RANGE} {R-Strt}/{R-End} {a 0 }/{a 1 }/{a 2 }/{b 0 }/{b 1 }/{b 2 }/{c 0 }/{c 1 }/{c 2 } {a 0 }/{a 1 }/{a 2 }/{b 0 }/{b 1 }/{b 2 }/{c 0 }/{c 1 }/{c 2 } ifadeleri {a n Strt}/{b n Strt}/{c n Strt} {a n Strt}/{b n Strt}/{c n Strt {Result *2 } {tablo içeriklerinin matrisi *3 } *4 *5 EQUA {S-Rslt}/{S-Coef} *6 {P-Rslt}/{P-Coef} *1 *2 *3 *4 *5 - - *6 1-6 Program (PRGM) Menüsü Program (PRGM) Menüsünü görüntülemek için ilk önce Ana Menüden RUN*MAT ve PRGM bulunan seçeneklerdir. {Prog} {JUMP} {?} {} {I/O} {I/O kontrol transfer komut menüsü} {IF} {FOR } {döngü kontrol komut menüsü} {WHLE } {CTRL} {program kontrol komut menüsü} {LOGIC} {CLR} {temizler komut menüsü} {DISP} {görüntüleme komut menüsü} {:}

17 RUN*MAT ve PRGM {Prog}/{JUMP}/{?}/{}/{:} {= < } Modun set up e geri dönün. g Mode (hesaplama/ikili.{aritmetik hesap modu} {Dec}/{Hex}/{Bin}/{Oct} Function Type (grafik fonksiyon tipi) irir. {dikdörtgen koordinat}/{polar koordinat }/{parametrik {y>f(x)}/ {y<f(x)}/ {y f(x)}/ {y f Draw Type (grafik çizim yöntemi) Derivative Graph-to- {derece}/{radyan}/{grad}

18 Complex Mode {dikdörtgen biçi Coord (grafik ok koordinat görüntülenmesi) Grid (grafik grid görüntülenmesi) Axes (grafik eksen görüntülenmesi) Label (grafik eksen etiketi görüntülenmesi) Display (görüntülenme biçimi) Stat Wind (istatistiksel grafik görüntüleme penceresi ayarlama yöntemi) {otomatik}/{manüel} Redide {hesap yok}/{hesaplanan kalan verileri için liste belirlenmesi} {görüntüdeki görüntülenmesi) } Dual Screen (Dual Screen Mode durumu) Simul Gr {arkaplan yok}/{grafik arkaplan resim belirlemesi}

19 {non- Σ Σ indeki türevin görüntülenmesi) H- 1-8 Problemler olmaya devam ederse g 1. Ana Menü den SYSTEM moduna girin g Kilitlenme durumunda α-6-1 e g ana pilleri ya da yedek pilleri ya da tamamen kaybolma Bölüm Özel Fonksiyonlar lik, Sekiz

20 g Hesaplamalar içs öncelik verilir. Örnek *1 *2 *3 *4 Bu g olarak.. Örnek:. Görüntü *1.. Örnek Görüntü görüntüleme kapasitesini kullanarak devam eder.

21 Içsel olarak saklanan rakamlar sizin bel g 1 x,y), Rec (r,θ) Diferansiyeller, kuadratik diferansiyeller, integrasyonlar, Σ 2 A tipi fonksiyonlar 3 Üs/kök 4 Kesirler 5 π çarpma biçimi. 6 B tipi fonsiyonlar 7 8 Permütasyon, kombinasyon 9 x, 10 Denklem operatörleri >,<,, Denklem operatörleri =, Örnek: g siniz. (sayfa )

22 Örnek:, vs. Örnek:, vs. Örnek:, vs. g Hatalar Ara ya da ± x (Ma ERROR). α-1- (Argument ERROR). ERROR). al seçili ise (Non-Real ERROR). g, ve π, ve. 2-2 Özel Fonksiyonlar g

23 Örnek g r ve θ.. Örnek k.. Örnek atamak.. Örnek.. Örnek.. Örnek lama yeridir. Uzun süreli saklamalar için ifadelerde GRPH*TBL modunu ve programlarda * *1 r ve θ Bir fonksiyon saklamak.. Örnek (A+B) (A- olarak saklamak

24 .. Örnek Var Bir fonksiyonu silmek.. Örnek Örnek a saklamak, ve g Cevap Fonksiyonu nu saklar (. Örnek g Örnek 1 # Sad gibi) g

25 ve 26 seviyeli, ve 10 seviyeli Örnek temizlenir. g Çoklu ifadel Kolon Sonucu Göster Komutu () edebilirsiniz... Örnek Örnek: 123 x 456: x5 geçersiz 2-3 görüntü biçimini belirlemelisiniz. g {derece}/{radyan}/{grad} 360 o = 2π radyan = 400 grad 90 o = π/2 radyan = 100 grad

26 g Görüntü Biçimini Ayarlamak basamakalar belirlenmesi}/{normal görüntü}/{mühendislik Modu}.. Örnek.. Örnek Normal görüntüyü belirlemek (Norm 1/ Norm 2) Norm 1: Norm 2: 2-3 Fonksiyon Hesaplar g Fonksiyon Menüleri menülerini gösterir.

27 {mühendislik sembolü} {permitasyon}/{kombinasyon} (0 dan 1 e kadar) t(x) hiperbolik {sinüs}/{cosinüs}/{tanjant} ters hiperbolik {sinüs}/{cosinüs}/{tanjant} derece(saat)/dakika/saniyeleri belirler} {dikdörgenden polara}/{polardan dikdörtgene} koordinat çevrimi, ve g çekillen menüde o, r ya da g" seçin. Örnek 4.25

28 ur. g Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar (90 o =π/2 radyan = 100 grad) emin olun. Örnek (x, sinx *1 ihmal edilebilir. *2 g Logaritmik ve Üslü Fonksiyonlar Örnek etmek için) elde etmek için) g Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar Örnek (Görüntü: -1.5) iken x g Örnek

29 eri nedir? g da Örnek Örnek 1 den 9 a kadar bir argüman belirlemek *1 ur.) *1 g Koordinat Çevrimi * Dikdörtgen Koordinatlar * Polar Koordinatlar Polar kooordinatlarda, θ, -180<θ 180 o Örnek x=14 ve y=20.7 iken r ve θ r=14 ve θ=20.7 iken x ve y g Permütasyon ve Kombinasyon * Permütasyon * Kombinasyon

30 .. Örnek Formül.. Örnek Formül g Kesirler Örnek (Görüntü: ) (Görüntü: ) (Norm 1 görüntü biçimi) (Görüntü: ) (Görüntü: ) (Kesire çevrim) *1 otomatik olarak ond *2 *3 *4 P g Mühendislik hesaplama menüsünü kullanarak mühendislik sembolleri giriniz. Örnek em *1 çevirir. *2 çevirir. 2-5 nsiyel, entegrasyon, Σ menünün seçenekleri belirli tür

31 {diferansiyel}/{kuadratik diferansiyel}/ {integrasyon}/{σ (a:alt limit, bas: üst limit, n yöntemi bir çok normal Solve fonksiyonu girdisi için önerilir. g (a tol: tolerans) infinitesimal, yeteri kadar küçük x f'(x) merkezi tol) edebilirsiniz: Örnek fonksiyonu için tol = f(x) fonksiyonunu giriniz. x = a Tol # f(x) r, θ

32 # Tolerans (tol Tolerans (toltol = 1E # 1E- tol hatta hataya bile sebep olabilir. Diferansiyeller birbirleriyle topl bölünebilir. O zaman: Fonksiyonlar diferansiyelin her hangi bir teriminde (f(x),a,tol # Σ, keser. # g Kuadratik Diferansiyel Denklemler kullanarak kuadratik diferansiyelleri girebilirsiniz. (a:tol: tolerans) Bu ifadede yeteri kadar küçük h f' (x).. Örnek fonksiyonu için x =3 Burada tolerans tol = 1E- f(x) fonksiyonunu girin a

33 # f(x) r, θ # Tolerans (tol hataya bile sebep olabilir. Kuadratik Diferansiyel Uygulamalar O zaman: Fonksiyonlar diferansiyelin her hangi bir teriminde (f(x),a,tol Σ, # 1E- tol keser. -5- g (a b tol: tolerans) a dan b'ye kadar olan integral 1)... Örnek tol =1E 4 toleransla integral f(x) fonksiyonunu giriniz.

34 Fonksiyonlar integralin her hangi bir teriminde (f(x),a,b,tol # f(x) r, θ # Tolerans tol tol ihmal otomatik olarak 1E- Σ, (1) bölün, ve son (2) keser. g Σ Σ (n. Örnek A n = # serisinin ilk terimi (α) ve son terimi (β

35 # n girdisi ve pa n makinesi otomatik olarak n Σ Σ Σ Σ # Bir ΣΣ, # Son terim β α # Σ g Fonksiyon analiz me a: b n: kesinlik (n. Örnek 1 a b = 3 olarak n = 6 kesinlikle fonksiyonu için minimum f(x) a = 0, b n. Örnek 1 a b = 3 olarak n = 6 kesinlikle fonksiyonu için maximum f(x) a = 0, b girin. n

36 # f(x) r, θ # n girdi hataya bile sebep olabilir. entegrasyon, Σ # n b a) için girilenden yüksek # n ve d yapabilirsiniz. *1 biçiminde görüntüler görüntüler *2 er}/{argüman} elde eder sonucu {polar}/{lineer} çevirir *1 sonuç dikdör Örnek: *2 θ Deg Rad Gra # Real ve için n tek y = min Örnek:

37 g Birim Z = a + bi Z ve argüman (arg) hesaplar... Örnek 3 +4i r) ve argüman (θ g a + bi a bi.. Örnek 2 + 4i g Ger a + bia ve sanal b Örnek 2 + 5i # Bir kar dikdörtgen koordinatta görüntülenmez. g Polar Form ve Dikdörtgen Çevrimleri. Örnek 1+ i

38 2-7 RUN*MAT Mode kullanabilirsiniz, Binary:0,1 Octal:0,1,2,3,4,5,6,7 Decimal:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Hexadecimal:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F Görüntü Kapasitesi Sekizlik Onluk 16 basamak 11 basamak 10 basamak 8 basamak A,B,C,D,E Pozitif: Negatif: Se Pozitif: Negatif: Pozitif: Negatif: Pozitif: Negatif: 1. Ana Menüden RUN*MAT modunu seçin 2. 3.

39 * } menüsü g ikilik}/{sekizlik}.. Örnek 10 ya da girmek g Örnek hesaplamak.. Örnek x ABC 16 girmek ve g {negatifleme} {NOT}/{AND}/{OR}/{XOR}/{XNOR} Örnek negatifini belirleme Örnek ve AD 16 Örnek veya görüntülemek Örnek 3 2FFFED 16 negatiflemek

40 Örnek Ma RUN*MAT eri Matris transpozisyonu Matrisin tersi Matrisin karesini alma Matrisi belli bir üsse yükseltme g m x n.mn (kolon) matris None.hiç matris yok {belli bir matrisi}/{bütün matrisleri} siler Bir Matris Yaratmak Bir matri Örnek MatB isimli alanda 2- -kolon matris yaratmak yin

41 ni girmek.. Örnek (Matris B yi seçer.) # Görüntülenen hücreler pozi basamakla gösterilirler. görebilirsiniz. Matrisleri Silmek Belirli bir matrisi silmek Bütün matrisleri silmek g 1. iz matrisin 2. { kolon {silme}/{araya sokma}/{ekleme}

42 rme}.. Örnek Matris A =.. Örnek almak Matris A= rini giriniz. Örnek Matris A= ek.. Örnek Matris A= {kolonu sil} {araya kolon sok} {kolon ekle} Bir kolon silmek. Örnek Matris A= Araya bir kolon eklemek..

43 Örnek eklemek Matris A= Bir kolon eklemek. Örnek Matris A= g Matrisleri Uyarlamak 1. Ana Menüden RUN*MAT moduna girin lan matris komut {Mat komutu (matris belirleme)} {Dim komutu (boyut kontrol)} {Mat List komutu (seçilen kolonun içeriklerini list aktarmak)} Matris Veri Girme Biçimi biçimi gösterir. [A dan Z ye kadar harfler].. Örnek 1 Matris ismi # Hem m hem de n atris girmek için. Örnek 2

44 . Örnek 3. Örnek 4 kullanabilirsiniz. Mat X [m,n] X matris ismi (A dan Z ye kadar ya da Ans) m n.. Örnek 1 Matris A=. Örnek 2 matris yapmak olan iki matrisi tek bir matris olarak bi. Örnek 1.. Örnek 2 A = B =

45 X=matris ismi (A dan Z ye ya da Ans) m = kolon n.. Örnek Matris A = Fill Augment Yukarda α,β, ve γ n g 1. Ana Menüden RUN*MAT moduna girin Matris komut menüsünü görüntülemek içi {Mat komutu (matris belirleme)} {Det komutu (determinant komutu)} {Trn komutu (matris transpozunu alma komutu)} isi)}. Örnek 1 A = B =. Örnek 2 Matris A =. Örnek 3 Örnek 1 deki iki matrisi çarpmak (Matris A x Matris B).. Örnek 4

46 # M Determinant. Örnek Matris A = Matris Transpozisyonu Örnek Matris A = Kare o Matrisin Tersi.. Örnek Matris A = Matrisin Karesini Almak.. Örnek Matris A = Kare olmayan bir # Determinan -1

47 ad bc Bir matrisi bir üsse yükseltmek. Örnek Matris A = Bir matri.. Örnek Matris A = bir süre alabilir. ±1 dir. a Matris Cevap Yukarda α Bölüm 3 Liste Fonksiy Liste çoklu veri birimleri için bir saklama yeridir. listeye kadar saklayabilirsiniz. abilirler. Hücre Kolon Liste ismi Liste Girme STAT moduna girin. Verileri birer birer girmek gi iki ucundayken ekran otomatik olarak kayar.

48 girdi kümesi yapmak g Bir hücreyi silmek 1. 2.

49 Bir listedeki bütün hücreleri silmek Seçilen listedeki bütün Yeni bir hücre girmek için g Artan düzende girin. Azalan düzen düzenleyebilirsiniz. Taban liste arta Artan düzen 1.

50 2. 3. Biz burada Liste 1 i beli 4. Azalan düzen 3-2 Liste g RUN*MAT Mode Bir listedeki veri birimlerin... Örnek Atama ifadesindeki verilerin prosedürü izleyin. n> -20> n = Örnek listeyi görüntüleyebilirsiniz.

51 m n> <matris ismi> m,n = 1 255, matris ismi;a Z... Örnek Matris A da 2- -kolon matris (her hücresi 0 içeren)... Örnek... Örnek 1 2,6 2,11 2 f(x) = X 2 fonksiyonunu kullanarak bir listeye kü Örnek -20> -20>... Örnek Liste 1 in (75, 16, 98, 46, 56) ya da Liste 2 nin (35, 59, 58, 72, 67)

52 -20>... Örnek hesaplamak (ne kada listedeki Hücre 1 le belirtilir, vs. -20(veri)> -20 (frekans)>... Örnek -20 >... Örnek hesaplamak (ne kadar gör listedeki Hücre 1 le belirtilir, vs.... Örnek lirtilen Liste 1 deki (36, -20 >... Örnek -20 >... Örnek hesaplamak -20 > B...

53 Örnek Liste 1 deki (2, 3, 6, 5, 4) veri birimlerinin her birinin kümülatif -20 > Yukardak... Örnek yüzdeyi hesaplamak Bir li -20 >... Örnek hesaplamak # Yeni listenin yerini (Liste 1 d. leminin -20> -20>... Örnek Liste 1 le (-3,- -20> <liste -20> Örnek: List Mat (1,2)... Örnek 1 e ve Liste 2 nin (11,12,13,14,15) içeriklerini kolon 2 ye aktarmak 3-2

54 Liste Liste [Liste] Hesaplama sonuç g g Belirli bir listeyi ismiyle girmek 1. Bu RUN*MAT Mode erler listesi girebilirsiniz.... Örnek 1 56, 82, 64 listesini girmek... Örnek 2 Liste 3 ü =, listesiyle çarpmak Sonuç listesi... Örnek 1 Yukardaki prosedürde yerine girebilirsiniz.... Örnek 1... Örnek Belirli liste hücresine

55 ... Örnek g... Örnek hesaplamada kullanabilirsiniz. nin içeriklerini hesaplamada kullanmak... Örnek g Liste Kullanan Bir Fonksiyonu Grafikleme Listeleri graf g g... Örnek kullanmak Sonuç liste... Örnek List 1 List 2 ve Liste 2 yi kullanmak Bu 1 4, 2 5, 3 6 Sonuç liste ListAn

56 3-3 Her dosyaya (Dosya 1 den Dosya 6 ya kadar) 20 Listeye kadar (Liste 1 den Liste 20 ye Liste dosyala 1. Ana Menüden STAT moduna girin Örnek Dosya 3 ü seçmek Bölüm 4 Yüksek dereceli denklemler Ana Menüden EQUA Modunu seçin....{2 ila 30 bilinmeyenli lineer denklemler}...{2 ila 30 dereceli denklemler} Yüksek dereceli denklemler 4-3 Çöz denklemleri 4-4- Ta Set Up 1. Ana Menüden EQUA moduna girin. 2. girin. 3.

57 olarak girebilirsiniz. basmadan önce basarak ip 4. Denklemi çözün.... Örnek x,y ve z Prosedür # (x1,x2,x3) çözümünü gösterir. ir. tekrar hesaplayabilirsiniz. 4-2 Yüksek Dereceli Denklemler Bu hesap makinesini kuadratik denklemler ya da kübik denklemler gibi yüksek dereceli denklemleri çözmek için kullanabilirsiniz. kuadratik denklemler: Kübik denklemler: Set Up 1. Ana Menüden EQUA moduna girin. 2. POLY modunu (yüksek dereceli denklemler) seçin, ve denklemin derecesini belirleyin. 3.

58 olarak girebilirsiniz. irilmeden 4. Denklemi çözün. # Üç ya da dereceli denklemlerin çözümü daha çok zaman alabilir. tekrar hesaplayabilirsiniz.... Örnek Kübik denklemi çözmek Prosedür (Çoklu Çözümler) 4-3 Çöz Denklemleri Solve Claculation Mode size bir denklemi çözme zahmetine girmeden bir formüldeki bir Set Up 1. Ana Menüden EQUA modunu seçin. 2. *1 3. giriniz. olarak girebilirsiniz. *2 4. *3 *1 Birden *2 *3 görüntülenirler çünkü Newton metodu gerçek çö

59 ... Örnek 2 ) H = VT 1/2GT 2 Prosedür Sonuç Ekra 4- tu g 1. in Uy Bölüm 5 Grafikleme Bu bölümün 5-1 ve 5- tipinin ikonunu Ana Menüden seçin. GRPH*TBL CONICSt fonksiyon grafikleme (5-1-5, 5-1-6, ) RUN*MAT...Manuel grafikleme ( ) DYNA...Dinamik grafik ( ) RECUR ) 5-1 Örnek Grafikler 5-2

60 5-3 Grafik Çizme Manuel Grafikleme Dinamik Grafikleme 5-9 Tekrar Eden Formül Grafikleme Fonksiyon Analizi 5-1 Örnek Grafikler g Bir grafik çizmek için sadece uygulanabilir fonksiyonu girin. Set Up 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. parametrelerini belirlemek için V-Penceresini Örnek y = 3x 2 yi grafiklemek Prosedür g çizebilirsiniz. Set Up 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. dikdörtgen koordinat ifadeleri, polar koordinat ifadeleri, parametrik fonksiyonlar, X =...dikdörtgen koordinatlar...polar koordinatlar...parametrik fonksiyonlar...x = sabit fonksiyonu (

61 ... Örnek Prosedür g Set Up 1. Ana Menüden CONICS moduna girin. 2. Grafik Tipi Parabol Çember Elips Hiperbol Fonksiyon Örnek (X-1) 2 + (Y-1) 2 = 2 2 Prosedür 5- g V- x- ve y- eksenl - V- 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. V- Dikdörtgen Koordinat Parametreleri Xmin...minimum x- Xmax...maksimum x- Xscale... x- Xdot...bir x- Ymin...minimum y- Ymax...maksimum y- Yscale... y- Polar koordinat parametreleri Tθ min...t, θ Tθ max...t, θ Tθ ptch...t, θ derecesi

62 3....V-..V- -Window ayar ek *1 *1 Ekranda g V-Window Ayar Önlemleri Tθ Tθ max Tθ min den küçük olursa Tθ ptch negatif olur. V-Window parametreleri olarak ifadeler (2π gibi) girebilirsiniz. V-Window ay V- otomatik olarak V- θθ max ve T, θ lar koordinat (r yandan V- θθ max ve T, θ min p olur. - - g V- V- 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. Bu V-. 3. V- Xmin = - 6.3, Xmax = 6.3 Xscale = 1 Xdot = 0.1 Ymin = - 3.1, Ymax = 3.1 Yscale = 1 Tθ min = 0, Tθ max = 2π(rad), Tθ ptch= 2π/60 (rad) V- - - Xmin = - 3π (rad), Xmax = 3π (rad) Xscale = π/2 (rad) Xdot = π/21 (rad) Ymin = - 1.6, Ymax = 1.6 Yscale = 0.5

63 V- Xmin = - 10, Xmax = 10 Xscale = 1 Xdot = , Ymin = - 10, Ymax = 10 Yscale = 1 Tθ min = 0, Tθ max = 2π(rad), Tθ ptch= 2π/60 (rad) - -Window u yuk θ min, Tθ max, Tθ Deg Mod: Tθ min = 0, Tθ max = 360, Tθ ptch = 6 Gra Mode: Tθ min = 0, Tθ max = 400, Tθ ptch = 400/60 g V- V- - V- 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. V (V-Win 1). V- # V- daha önceki verileri yenileri - g siniz. Set Up 1. Ana Menüden GRP*TBL moduna girin. 2. V- 3. biçimidir. Function 4.

64 .. Örnek y = x 2 +3x - 2 yi, -2 x 4 alan - Xmin = - 3, Xmax = 5 Xscale = 1 Ymin = - 10, Ymax = 30 Yscale = 5 Prosedür grafiklerken bir alan belirleyebilirsiniz. g Zoom Set Up Zoom tipini belirleyin. Kutu zoom üyütülür. Oran zoom ya da küçültülür. Otomatik zoom y- -Window ve y-ekseni Orjinal boyut Grafik düzeltme V-Window ve x- y- düzeltilir. Koordinat yuvarlama ar. Önceki V- döndürülür. - yeniden çizer. Kutu zoom alan belirlemesi görünmesine

65 . Örnek y = (x + 5)( x + 4)(x - Xmin = - 8, Xmax = 8 Xscale = 2 Ymin = - 4, Ymax = 2 Yscale = 1 Prosedür g Oran Zoom Oran zoomla o andaki imleç konumunu merkez alarak büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Set Up x-ekseni ve ye - 3. merkez olmak üzere grafik büyütülür ya da küçültülür. 4.. Örnek - hem de y- ki V- Prosedür g Fonksiyon Menüsü Görüntüsünü Açma ve Kapama menü komutunu

66 g lc # Bi. # Calc Window V- Bir Grafik Çizme g Grafik Tipini Belirleme belirlemelisiniz. Grafik fonksiyo..{dikdörtgen koordinat}/{polar koordinat}/{parametrik}/{x=sabit} *1 grafik {INEQUA} g Dikdörtgen koordinat fonksiyonu saklama(y =) *2. Örnek (Dikdörtgen koordinat ifadesini belirler) ) koordinat fonksiyonu saklama(r =) *2. Örnek (Polar koordinat ifadesini belirler)

67 *1 ilmeye *2 Parametrik fonksiyon saklamak *1. Örnek (Param) (Parametrik ifadeyi belirler) r ve saklar) X=sabit ifadesini saklama *2. Örnek (X=sabit ifadesini belirler) Yukardaki prosedürde sabit yerine X,Y,T,r, ya da θ girmek hataya sebep olur. *2. Örnek *1 Daha önceden dikdörtgen koordinat ifadesi, polar kordinat ifadesi, X=sabit i *2 g silmek Örnek (Yeni grafik fonksiyonunu saklar.) *1

68 .. Örnek ten (Fonksiyon tipini Y< çevirir.) Bir fonksiyonu silme *1 Fonksiyon tipi s # Parametrik fonksiyonlar ikililer olarak gelirler (Xt ve Yt). Parametrik tekrardan girin. g Grafiklemek için Fonksi -draw durumunu belirlemek Örnek - (Non- (Non-draw belirler) - ya da basmak Grafik fonksiyon listesine geri döner. ek Grid: On Axes: Off Label: On Bu ayar x- ve y- eksenleri için etiketleri görüntüler. g Grafi

69 O anda görüntülenen Grafik fonksiyon listes (20 ye kadar) Grafik tipleri Draw/non-draw durumu -Mem1) saklar. G-Mem 1 den G- - deki verileri siler. 5-4 afik saklamak 1 e (Pict 1) saklar.

70 g -ekrana Kopyalamak grafik çizebilirsiniz, ya da bir tarafta normal ebatlarda bir grafik -ekran olarak Ana Ekran Alt-ekran Alt- edilir. Alt-- iz. Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. Ana ekran için V- Alt- geri döner. -ekranda kopyalar. Ana ekran ve alt- Örnek ana ekranda ve alt- -Window (Ana Ekran) (Alt-ekran) Prosedür g Ana ekranda ve alt- izleyin. Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. Ana ekran için V- Alt- Ana ekran ve alt-ekran için a

71 Sonunda alt- Ana ekranla alt- çizin. Örnek ana ekranda, ise alt- - (Ana ekran) (Alt-ekran) Prosedür Manuel Grafikleme g RUN*MAT modunda Graph komutunu girmek dikdörtgen koordinat grafiklerin Set Up Ana menüden RUN*MAT moduna girin. V- Fonksiyonu girin. Örnek - Prosedür g koyu olarak gösterilir. Set Up

72 Ana menüden RUN*MAT moduna girin. V- n. Fonksiyonu girin. Örnek - Prosedür g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- gibidir. Örnek - - Prosedür θ, T. ikler # Dikdörtgen ifadeler, polar ifadeler, parametrik fonksiyonlar, X=sabit g Bir fonksiyonu saklamak Örnek

73 yöntem kullanabilirsiniz. Liste - Örnek Liste kullanarak bir tablo o x- Örnek

74 -3,-2,- gösterir. dar alabilir. *1 sebep olur. Fonksiyon tipini belirleme *2 Dikdörtgen koordinat (T=) Polar koordinat (r=) Parametrik (param) *1 *2 g Örnek den

75 Bir fonksiyonu silmek Fonksiyonu tablo menüsünü kullanabilirsiniz. S Nokta tipi bir grafik çizmek {x- {tablo silme}. Örnek Sayfa den Örnek Sayfa 5-7- Örnek Sayfa 5-7- eklemek.

76 Örnek Sayfa 5-7- Bir Tabloyu Silmek Tabloyu görüntüleyin ve g Bir Tablo Kolonunu Bir Listeye Kopyalamak Bir tabloyu bir listeye kopyalamak Örnek g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- Gra çizgi grafik *1 nokta tipi grafik *1*2 *1 *2. Örnek bir çizgi grafik çizin. - Prosedür

77 # Bir grafik çizdikten sonra Trace, Zoom, ya da Sketch kullanabilirsiniz. g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. Örnek belirleyin. Prosedür # Dikdörtgen koordinat, polar koordinat, ve parametrik fonksiyonl yaparak türevleri dahil edebilirsiniz. g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- Fonksiyonu girin. -ekranda görüntülenir. çizgi grafik nokta tipi grafik *1 *1

78 Örnek fonksiy - Prosedür g Grafik- Tan Set Up Ana menüden GRPH*TBL modunu seçin. Gerekli V-Wind l tarafta çizin. nokta tipi grafik Çoklu grafiker varsa ve basmak o. Örnek ve nokta- i V- Prosedür Dinamik Grafikleme g

79 Set Up Ana menüden DYNA modunu seçin. V- SE 10 çizimden sonra otomatik olarak dur *1 *2 Her çizimden sonra durakla (Stop & Go) Dinami *1 fonksiyonu girebilirsiniz. dikdörtgen koordinat ifadesi polar koordinat ifadesi parametrik fonksiyon *2 görüntüleyebilirsiniz.. Örnek - Prosedür den e kadar tekrar eder. g Dinamik Grafik Uygulama Örnekleri Set Up Ana menüden DYNA modunu seçin. V-

80 Fonksiyon tipi olarak Param (parametrik fonksiyon) belirleyin ve dinamik bir Örnek θ kullanarak çizin. - Prosedür g izleyin. {grafi g dikkat edin. Grafik fonksiyonlar (20 ye kadar) SET UP ekran ayarl V-

81 Dinamik Grafik fonksiyon listesini görüntüleyin. 2- Tekrar Eden Formülleri Grafikleme g {a n } dizisinin genel terimi, a n Lineer iki-terimli tekrar eden Lineer üç-terimli tekrar eden Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. Tekrar eden tipini belirleyin. {dizisinin genel terimi} {lineer iki-terimli tekrar eden} {lineer üç-terimli tekrar eden} Tekrar eden formülü girin. Ta. Örnek ile ifade edilen, Prosedür Σ g Bir Tekrar Eden Formül Grafikleme (1)

82 çizgi grafik ya da nokta grafik çizebilirsiniz. Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. V- Tekrar eden formülün tipini belirleyin ve formülü girin. Tekrar çizgi grafik nokta tipi grafik Örnek olan, n - Prosedür g Bir Tekrar Eden Formül Grafikleme (2) Σ Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. Σ V- Tekrar eden formül tipini belirleyin ve tekrar eden formülü girin. Tab n absisiyle çizgi grafik. Örnek -

83 Prosedür g -terimli regresyon için Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. V- Tekrar eden formül tipi olarak 2-terimli tekrar edeni belirleyin ve tekrar eden formülü girin. unu görüntüleyin. geçerek yeniden deneyin... Örnek, -Window V- Prosedür g Bir Çizgi Çizmek Set Up

84 *1 Ekran temizleme tir}/{çiz} {Serbest el çizgi}/{çizgi} Serbest el Tanjant çizgisi Ters fonksiyon *2 Çember Dikey çizgi Yatay çizgi *3 *1 Yukardaki GRPH*TBL modunda görüntülenen fonksiyon menüsünü gösterir. *2 *3. Örnek olan bir çizgi çizin. - Prosedür *1 g Araya Yorum Girmek rum girebilirsiniz. Set Up ve metni girin. ni olarak girebilirsiniz: A-Z,r,θ -9,.,+,-,x,,(-), EXP, π, Ans, (,), [,], {,}, virgül,,,, log, ln,,,,,,, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1,, List, Mat. Örnek -Wind

85 Prosedür g Serbest El Çizim Bir grafikte serbest el çizim için kalem opsiyonunu kullanabilirsiniz. Set Up. Örnek - Prosedür g Her hangi kullanabilirsiniz.. Örnek () () () () -8-1 Dinamik Fonksiyon Analizi g Okuma

86 Set Up *1 oyunca -ekseni boyunca bu onra *1 örüntülenmesini kapatmak için SET UP.. Örnek - Prosedür gösterir. Parametrik Grafik g Türevi Görüntülemek yerinde türevi görüntüleyebilirsiniz. Set Up türevi de ekranda görüntülenir. Türevini görüntülemek iste -ekseni boyunca bu

87 erek ve sonra. Örnek - Prosedür g Grafikten Tabloya Bir gr ilrsiniz. Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- Trace aktive edin. Ekranda birden fazla grafik varsa ve basarak.. Örnek ki V- Prosedür g Koordinat Yuvarlama Set Up

88 -. Örnek görüntüleyin. - Prosedür g Kökü Hesaplamak Set Up Analiz fonksiyonunu seçin. y-keseni verilen x- - verilen y- - V Ekranda birden çok grafik varken seçim imleçi (g A. Örnek - Prosedür

89 -keseni sadece dikdörtgen # y- - g Set Up Grafikleri çizin. g g Örnek - Prosedür r. hesaplayabilirsiniz. g - - belirlenmesi Set Up seçim imleçi (g verilen bir x için için y- verilen bir y için için x- eçi (g Verilen x- -

90 - -. Örnek - için x- - Prosedür # Yukardaki prosedürde birden fazla sonuç varsa bir sonraki sonucu hesapl # X- a ilk önce basarak g izleyiniz. Set Up g Imleçi (g rtgen koordinat grafikleri için hesaplanabilir... Örnek - - Prosedür (Üst limit; x=0)

91 g Fokus/verteks/eksentriklik Latus Rectum x-/y- kesenleri Direktriks/simetri ekseni çizimi ve analizi Asimptot çizimi ve analizi Parabol Grafik Analizi {fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik} {direktriks}/{simetri ekseni} {y- keseni }/{ x- keseni } Çember Grafik Analizi {y- keseni }/{ x- keseni } Eliptik Grafik Analizi {fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik} {x-keseni}/{y-keseni} Hiperbol Grafik Analizi {fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik} {asimptot} {y- keseni }/{ x- keseni } Fokus, verteks ve latus rectumu hesaplamak. Örnek parabolü için fokus, verteks, ve latus rektumu belirlemek. - (Fokusu hesaplar) (Verteksi hesaplar) (Latus rektumu hesaplar) ikinci fokusu

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu AMP KolayMetraj Kullanım Kılavuzu AMP Yazılım Genel Müdürlük İstanbul 2014 İçindekiler Kullanım kılavuzu sembolleri-düzenleri... 7 Yeni Proje... 8 Proje Aç... 10 Proje Yenileme... 10 Çizim Yönetimi...

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe KULLANIM KILAVUZU 1 XP3300 FORCE Türkçe Telif hakkı 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM ve Sonim logosu, Sonim Technologies, Inc'in ticari markalarıdır. Diğer şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları

Detaylı

Finansonline FX Kullanım Klavuzu

Finansonline FX Kullanım Klavuzu Finansonline FX - Bize Ulaşın 0212 336 72 72 Forex piyasalarda işlem ve her türlü sorularınız için: fx@finansinvest.com Finansonline FX Kullanım Klavuzu 1. Finansonline FX Kurulumu Finansonline FX setup

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Ayrıntılı bilgi için satıcınıza danışın. Facebook, Facebook, Inc. firmasının ticari markasıdır. Google, Android, YouTube ve diğer markalar

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5830 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

MATRİKS VERİ TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU

MATRİKS VERİ TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU MatriksMatriksMatriksMatriksM atriksmatriksmatriksmatriksmat riksmatriksmatriksmatriksmatrik smatriksmatriksmatriksmatriks MatriksMatriksMatriksMatriksM atriksmatriksmatriksmatriksmat riksmatriksmatriksmatriksmatrik

Detaylı

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Flash İçeriğini

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Flash İçeriğini A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Flash İçeriğini 10 Yüklemek ve Optimize Etmek Parçaları birleştirmeye başlamanın zamanı geldi. Kitapta şu ana kadar, Tech Bookstore

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı