Sabit Faiz Oranı. Değişken Faiz Oranı. SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları. SWAP İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sabit Faiz Oranı. Değişken Faiz Oranı. SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları. SWAP İşlemleri"

Transkript

1 SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları Faiz Oranlarını Etkileyen Makroekonomik Fonksiyonlar SWAP İşlemleri Sabit Faiz Oranı Değişken Faiz Oranı

2 G ünümüz ekonomisinde globalleşen piyasalar ve artan kaynak ihtiyacı sebebiyle işletmeler finansal piyasalarda fon arayışına girmiştir. Artan rekabet koşulları sebebiyle yükselen maliyetler ve artan likidite ihtiyacı sebebiyle firmaların yaptıkları fonlamalarda faiz oranları fonlama maliyetlerini etkileyen en önemli unsurdur. Yükselen fon maliyetleri firmaların karlılıklarını olumsuz yönde etkilerken bu durum şirket ratinglerini düşürmekte ve daha maliyetli fonlama yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple finansal piyasalarda sunulan en önemli ürünlerden biri olan SWAP işlemleri; finansal yükümlülüklerin risklerine göre takasını yapmaktadır. Finansal anlamda, swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları bir finansal işlemdir. Değişime konu olan ödemeler, faiz, anapara veya hem anapara, hem de faiz ödemeleri olabilmektedir. Hazırlanan makalede SWAP işlemlerinin tanımı ve neleri kapsadığına değinmiş olup faiz swaplarını incelenmiş ve makroekonomi literatürüne göre faiz oranlarını etkileyen fonksiyonlara kısa değinilmiştir. SWAP Nedir? Swap sözleşmeleri varlıkların takasını konu alan işlem tiplerini düzenlemektedir. Bu varlıkları genelde faiz ve para kapsarken, takas işleminin gerçekleşmesi için en az 2 tane kişi veya kuruluş olmalıdır. Swap işlemlerinin temelinde kurumların, kredi değerliliklerine göre karşılaşılan farklı kredi şartlarının arasındaki farklarından yararlanma prensibi esas alınmaktadır. Kredi şartları üstündeki en önemli etken kurumların değişen rating notlarından kaynaklanmaktadır. Swap sözleşmelerinin sağladığı en bilindik avantajlar arasında arbitraj ve korunma olanağa sağlanmasıdır. En bilindik örnekler arasında sabit faizle borçlanan firma faiz oranlarının düşeceği konusunda bir öngörüsü varsa mali borcunu değişken faizle ödemek için swap işlemi yapabilir. Aynı şekilde değişken faizli tahvil bulunduran bir işletme faiz oranlarının düşeceğini öngördüyse getiri düzeyini kaybetmemek adına swap işlemiyle sabit faize geçebilir. Swap doğası gereği işletmelere risklerini azaltmasını sağlamasının yanında gelirlerini arttıracak imkânlarda sunmaktadır. Yapılan Swap işlemleriyle döviz cinsi ve işlem türüne göre sağlanacak avantajlarla borçlanarak işletmenin kaynakları en etkin bir şekilde kullanılmaktadır. SWAP Piyasaları Swap Depoları Finansal piyasalarda Swap işlemlerinin çok önemli bir yere sahip olmasının temel nedeni riskin finansal aracıya aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Örnek olarak bir işletme sahip olduğu mali borcun faizinden oluşacak riske karşı finansal aracılar ile Swap işlemi yapabilirler. Faiz riskini üstlenen aracı kurum daha sonra bu riski taşımak istemiyorsa başka bir aracı kurumla anlaşarak devrini yapabilir. 1

3 A 8,65% 8,50% Aracı Kurum B LIBOR + 0,55% LIBOR + 0,70% LIBOR + 1,50% Değişken Faiz Oranı NET 9,60% Sabit Faiz Oranı NET LIBOR + 0,70% 8,50% Finansal aracıların Swap işlemlerinde taraflardan birini bulmadan diğer tarafın swap işlemini yaparak swap piyasasının büyümesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Uygulamada swap işlemi yapmak isteyen kurumun işlemini yapan finansal aracı işlemi riskini karşılayacak bir taraf bulamadığı takdirde işlemi açıkta tutabilmektedir. Bu tip açık pozisyonları kapatmak için swap depoları arasında aktif bir alış satış işlemi bulunmaktadır. Fiyatların Kote Edilmesi Standart bir formda kote edilen faiz swapları sayesinde uygulamada işlemler daha hızlı ve kolay şekilde yapılmaktadır. örnek olarak dalgalı faiz oranları 6 aylık LİBOR a eşittir ve LİBOR a spread eklenerek faiz oranı oluşturulmaktadır. Faiz swapları piyasasında faiz oranları, LİBOR un dışında hazine bonosu ve finansman bonosu faiz oranlarına belirli bir marj eklenerek swap oranı belirlenebilmekte ve bu oran yıllık bazda olmaktadır. Yabancı para swaplarının standardı ise kredi riskinden doğacak maliyetler fiyata eklenebilmektedir. Ayrıca swaplar alış/satış fiyatına göre de kote edilebilmektedir. SWAP Türleri Swaplar 3 ana başlık altında toplanmıştır. Faiz Swapları; o Sabit Faiz Değişken Faiz o Değişken Faiz Değişken Faiz o Vadeden önce son verme hakkı o Vadeli (Forward) o Faiz Oranının sonradan belirlenmesi Para Swapları; o Sabit Faiz Değişken Faiz o Değişken Faiz - Değişken Faiz Diğer Swap Türleri; o Para Opsiyon Swapları o Geçişli Swaplar o Birleşik Geçişli Swaplar o İkili Para Swapları 2

4 Faiz Swapları Faiz Swaplarıyla ödemesi yapılacak faizlerin yöntemlerinin değiştirilme işlemidir. Sabit faizi bir borcu değişken faize veya değişken faizli bir borcun sabit faize tercih etmesinden oluşmaktadır. Böylece borç ödemelerinin yapısı değiştirilmiş olur. Faiz Swapının temelini, kredi değerliliği farklı iki kurumun aynı tutarda fakat farklı faiz oranları olan borçlarının gerektiği ödemelerini belli bir süre içinde değiştirmelerinden oluşmaktadır. Faiz değişimini iki tarafından anlaştığı anapara tutarı üzerinden yapılmaktadır. Faiz swapının en önemli amacı dalgalı faiz ödemeli bir borcun sabit faizli bir borca çevrilmesi veya tam tersi uygulanarak yüksek tutarda yapılan faiz ödemelerinin düşmesini sağlamasının yanında kolay ve ucuz borçlanabilecekleri piyasalara girme imkânına sahip olmaktadırlar. Sabit Faiz Değişken Faiz SWAPI Faiz SWAP işlemleri arasında en çok bilinen swap işlem türü olan Sabit Değişken faizinde aynı para cinsi üzerinden sabit ve değişken faizli taraflardan oluşmaktadır. Bu işlem türünün temelinde kredi değerliliği farklı olan iki firmanın aynı tutarda fakat farklı faiz oranlarında borçlanma yapmışlar ve gereken ödemeleri swap vadesinin sonuna kadar takas yapmalarıyla gerçekleşmektedir. SWAP işleminde unutulmaması gereken borçların faiz ödemeleri yapılmaktadır. İşlem sonucunda sabit faizle borçlanma yapan işletme değişken faizli ödeme yaparken değişken faizle borçlanan taraf sabit faizle ödeme yapmaktadır. Değişken Faiz Değişken Faiz SWAPI Bu SWAP türünün düz faiz swaplarından farkı tarafların değişken faiz ödemeleri yapmalarıdır. Farklı değişken faiz pazarlarındaki spreadlerden yararlanmak için veya daha önce yapılmış bir faiz swapında değişken faiz yükünü karşılamak için yapılmaktadır. Arbitraj fırsatlarından yararlanarak bu tür faiz swap anlaşmalarında işletmeler kaynak maliyetlerini düşürmekte veya risklere karşı korunmaktadır. Bu swap türünde en çok kullanılan baz swap türü USD Prime Rate ile LİBOR Swapıdır. Bunun sonucunda değişken faizlerden biri ABD de kredi değerliliği en yüksek firmalara uygulanan faiz oranı bazında belirlenirken, karşı taraf ise Londra Bankalar arası Satış Faiz Oranı temeline göre belirlenmektedir. böylece karşılıklı taraflar en yaygın olarak faiz ödemelerini bu baz faiz oranlarıyla swap yapmaktadır. Vadeden önce son verme hakkı veren SWAPLAR Piyasada Callable ve Putable Swap olarak bilinen bu swap türünde sabit oranlı ödeyen taraf için Callable Swap işlemi yapılmakta ve vadesinden önce swapı sona erdirme imkanı sunarak faiz oranları düştüğünde ödeme yapacak taraf zarar etmemek adına swapı sonlandırabilmektedir. Değişken faizli ödeme yapan taraf ise Putable Swap işlemi yaparak swapı vadesinden önce sonlandırma imkânı sunulmaktadır. Bu işlemde faiz oranları yükseldiğinde kapatma imkânı sunulmakta ve taraf yapacağı kapatma işlemi ile önceden belirlenmiş bir prim ödemesi gerekmektedir. Vadeli (Forward) SWAPLAR Vadeli swap işlemi ile tarafın faiz oranlarını piyasanın elverişli olduğu dönemlerde belirleme imkanı sunmaktadır. Bir işletmenin gelecekte doğacak finansman ihtiyacı için gelecek 3

5 dönemlerde swap piyasasında faiz oranlarının elverişli olduğu an vadeli bir swap anlaşmasına girecek böylece faiz oranları önceden belirlenebilecektir. Bu tür bir işlem mevcut sabit faizli bir borcun vadesini uzatmak için veya vadesinden önce ödenecek bir borcun faiz oranını sabitlemek için yapılabilmesiyle beraber. Mali borçların faiz değişikliğine karşı hassasiyetini azaltmada kullanılabilmektedir. Faiz Oranının sonradan belirleyen SWAPLAR Yapısal olarak Vadeli Swaplara benzese de bu işlem türünde acil finansmana ihtiyaç duyan işletmelerin elverişsiz ortamlarda faiz oranını sonradan belirleme hakkı verilmektedir. Borçlu tarafın swap anlaşmasını yaptığı anda faiz oranını belirli bir tarihe kadar tarafların anlaştıkları bir biçimde saptanma olanağı sunulmaktadır. Böylece koşullarında daha elverişli hale gelmesi sonucunda belirlenecek bir faiz oranı işletme için daha düşük maliyetli olacaktır. Bu hakkı kullanan işletmelerin aracı kuruma önceden belirlenen bir prim ödediği anda işlem gerçekleşmektedir. SWAP İşlemindeki Riskler Swap işlemlerinde piyasa ve kredi riskleri bulunmaktadır. Piyasa riskinde faiz oranlarının veya döviz kurlarının değişmesi sonucunda, swap işlemi aracı için zarar oluşturabilir. Bu durumla karşılaşan aracı için ikincil pazarlarda elinde bulunan riski Swap etmek isteyecektir. Kredi riskinde ise swap işlemini yapan taraflardan birinin ödeme zorluğu çektiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda aracı için swap işlemi zarar olmaktadır. Faiz Oranı Sabit Faiz Oranlı 8% Taraf için Zarar Bölgesi 6% 5% Sabit Faiz Oranlı Taraf için Kar Bölgesi Değişken Faiz Oranı Eğr is i Sabit Faiz Oranı 4% Vade (Yıl) Swap vadesinin sonuna yaklaştıkça kredi riski azalmasına rağmen piyasa riski swap vadesinin sonuna kadar devam eden bir risktir. Bu iki risk türü birbiriyle bağlantılı olmasa da günümüz ekonomik koşullarında piyasa riski ve kredi riski birbirini etkileyen faktörlerden ortaya çıkmaktadır. Uygulamada bu riskler için faiz oranları düştükçe sabit faiz ödeyen taraf kayba uğrar ve dalgalı faiz ödeyen taraf için bir kredi riski oluşturmaya başlamaktadır. Faiz oranları yükseldiğinde ise sabit faiz ödeyen taraf kazançlı konuma gelirken dalgalı faiz ödeyen taraf bir kredi riski oluşturmaktadır. Finansal aracılar için swap işlemlerinden doğan diğer bir risk ise Telafi Riskidir. Bu risk ise sabit faiz ile ödeme yapan taraf ödeme güçlüğü çektiğinde finansal aracı kredi riski oluşturan tarafın pozisyonunu karşılamasıdır. Finansal aracı sabit ödemeleri karşılayacak başka bir taraf bulma ihtimali de söz konusu olsa da yeni tarafın ödemeleri pozisyonun karşılanması 4

6 gerekenden daha az olma ihtimali de vardır. Bu durumda aradaki fark finansal aracı tarafından tamamlanmaktadır. Aynı durum piyasa riskinin sonucunda da görülmektedir. Şayet swap sözleşmesi süresince faiz oranları düştüğünde beklenen ödemeler ile elde edilen ödemeler arasındaki fark finansal aracı tarafından tamamlanmaktadır. SWAP İşlemlerinin Yararları SWAP işlemlerinin faydaları arasında en önemlisi işlemi yapan tarafların finansman maliyetleri önemli ölçüde düşmektedir. İşletmelerin kredi değerliliği ve risklerinin farklılığından dolayı ortaya çıkan fark swap işlemlerinde önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bundan dolayı iyi bir şekilde yönetilen sermaye yapısına sahip ve borçluluk oranları uluslar arası standartlara uygun işletmelerin swap işlemlerinde oldukça önemli avantajlar sağladığı görülmektedir. Düşen finansal maliyetler sonucunda şirketlerin karlılığı yükselir ve bu durumda şirketler likidite konusunda iyileşmeler yaşamaktadır. Likiditesi yükselen firmalar işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayarak şirketin yabancı kaynaklara olan ihtiyacını azaltmakta ve bu durum şirketin mali yapısını daha sağlıklı hale getirecektir. Bunun dışında globalleşen finansal Pazar sayesinde gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeler için uluslararası finansal piyasalarda işlem yapması zor ve pahalıdır ancak gelişmiş ülkelerdeki işletmeler bu tür piyasalarda kaynak bulma konusunda sağlıklı mali yapıları sebebiyle oldukça avantajlıdır. SWAP işlemlerinin sunduğu imkânlarla gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeler bu zorlukları uluslararası finansal piyasalarda yaptıkları işlemlerle aşmaktadır. Özetle SWAP işlemlerinin sağladığı avantajlar şirketler kredi maliyetlerini azaltarak aktiflerini daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak sağlar ve etkin bir aktif pasif yönetimi olanağı verir. Bunun yanında düşen fonlama maliyetleri sayesinde şirket için yeni kaynak imkânı sunmaktadır. Ayrıca SWAP işlemlerinin yapısı sebebiyle şirketler yeni finansal piyasalara erişmektedir. Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler Finansal piyasalarda çok önemli bir yere sahip olan ve işletmeler için önemli avantajlar sağlayan swap işlemlerinin iki türde riske sahip olduğu belirtilmişti. Bu riskler piyasa ve kredi riski olmakla beraber faiz oranlarında görülen değişiklikler piyasa riskini oluştururken, sabit faizli borçlanma yapan işletmeler için faiz oranları düştüğünde kredi riski açığa çıkmakta, değişken faizli borçlanma yapan işletmeler içinse faiz oranları yükseldiğinde kredi riski ortaya çıkmaktadır. Kredi riskiyle piyasa riski birbiriyle bağlantılı olmasa da birbiri arasında bir etkileşimi olduğu piyasa içindeki uygulamalarda görülmektedir. Bu sebeple swap işlemi yapacak işletmelerin faiz oranlarını etkileyecek faktörleri devamlı bir şekilde takip edip bilimsel metotlarla incelemeleri ortaya çıkabilecek riskleri minimize edecektir. Makroekonomik verilere bakıldığında faiz oranları üstünde en önemli etken piyasa içindeki para arzıdır. Para arzını tetikleyen unsular ise ekonomik dinamiklerin zincirleme bir reaksiyonundan oluşmaktadır. Bu zinciri oluşturan etkenlerin en önemlileri ülke Gayri Safi Milli Hasılası, Cari Açık, Enflasyon, İşsizlik Oranı ve Tasarruflardır. 5

7 Bir ülke ekonomisinin temel dinamikleri arasında enflasyon ve işsizlik arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Klasik ekonomistlere göre ülke ekonomisinde yüksek olan işsizlik sonucunda mal ve hizmetlere olan talebin az olması sebebiyle ülke ekonomisinin enflasyonunda kısa vadede düşüşler görülmektedir. Bu durumu enflasyon oranı düşük refah ekonomilerden ayırmanın en basit yolu ekonomik verilerin istikrarlı bir şekilde hareket etmesiyle anlaşılmaktadır. Taban oranına ulaşan enflasyon oranı sonucunda düşen fiyatlar ülkede üretilen mal ve hizmetlere karşı olan talebi yükseltecek ve kısa vadede bu durum önce enflasyona yansıyacaktır, kısa vadede yükselen enflasyon işletmelerin karlılığını yükseltmesi sonucunda talebi karşılamak için üretim ve hizmet çıktısını arttıracak işçi alımı yapacaktır. Bunun haricinde düşen fiyatlar ve yükselen üretim çıktısı sayesinde ülke ihracatının artacak ve bu durum ülkenin cari açığını azaltmasına olanak sağlayacaktır. Bu döngü içerisinde ekonomi içindeki uzun döneme gelene kadar ülkenin piyasa içinde dönen para hacmi artacak ve tasarruflarda yükseliş görülecektir. Yükselen tasarruflar sonucunda ülke ekonomisindeki para arzı artacak ve bu durum faiz oranlarının düşmesini etkileyecektir. Makro Ekonomik Veriler GSYİH % Değişim -0,3% -3,1% 2,4% 1,8% 2,2% 1,9% 3,0% 3,6% 3,4% 3,3% 2,9% Tasarruflar % GSYİH 13,4% 11,1% 12,2% 12,2% 13,1% 13,8% 14,6% 15,5% 16,2% 16,7% 17,1% Enflasyon % Değişim 3,8% -0,3% 1,6% 3,1% 2,1% 1,8% 1,7% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% İşsizlik Oranı % İş Gücü 5,8% 9,3% 9,6% 8,9% 8,1% 7,7% 7,5% 6,9% 6,3% 5,9% 5,6% Cari Açık % GSYİH 6,7% 13,3% 11,1% 10,0% 8,5% 6,5% 5,4% 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% Kaynak: IM F Outlook Makroekonomik verilerle takibi yapılacak olan faiz denklemini oluşturan öğelerin en çok bilinen modellemeler olan IS LM Modeli ve Phillips Eğrisi ile irdelenmesi SWAP işlemi yapmayı düşünen yöneticiler için önemli bir yol gösterici olacaktır. IS LM modeli mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi sunmaktadır. IS LM Modeli; Yatırım (Investment) Tasarruf (Saving) / Likidite Tercihi(Liquidity preference) Para arzı (Money supply) anlamına gelmekte ve İngilizce anlamının baş harflerinden türetilen IS LM fonksiyonların oluşmaktadır. Philips Eğrisi'ne göre ise işsizlik oranının düşük olduğu ekonomilerde enflasyon artacak böylece istihdam artışı veya yüksek ücretler piyasada likidite bolluğuna neden olacaktır. Bu modelde kısa dönem için işsizlik ve enflasyon arasında seçim yapılırken. Orta ve uzun dönemde ekonomik konjonktüre göre para ve maliye politikaları sayesinde enflasyon olağan sayılabilecek düzeyde kalacaktır. 6

8 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Avrupa Residence Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. No:30 Kat:27 Küçükköy, Gaziosmanpaşa / İstanbul Tel: Fax: Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Danışmanlığı Finansal Check-Up Kaynak Yapısı Yönetimi Şirket Değerleme Banka İlişkileri ve Kredi Yönetimi Satınalma ve Birleşme Danışmanlığı Kurumsal Finans Uzmanı Finansal Değerlendirme ve Rating Raporu Yatırım Projeleri Analizi ve Finansal Modelleme Uzun ve Kısa Dönem Finansal Planlama Bu makale, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın niteliği bilgilendirme amaçlı olup rapor Besfin in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Besfin rapordaki bilgilerin kesinliği ve güvenilirliği ile ilgili olarak herhangi bir beyan, garanti ve taahhüt altına girmemektedir. Raporun kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Rapor ile ilgili tüm sorumluluk kullanıcılara ait olup ilgili tüm taraflar bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak kendi araştırmalarını gerçekleştirmelidirler. Raporun direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. 7

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Ders Kodu: 1011 Türev Araçlar Sınavı Prof. Burak Saltoğlu Boğaziçi Üniversitesi ve Risktürk Bu kitabın tüm yayın hakları

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri Bülten 2 Açık Piyasa İşlemleri Sayı: 26 /Haziran 2012 5 Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar Merkez bankaları tarafından uygulanan likidite yönetimi, bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu likiditenin

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası ŞUBAT 2011 Yayın Adı Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Hazırlayanlar

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı