aylık ekonomi bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aylık ekonomi bülteni"

Transkript

1 TĠCARET ODASI 5 L 0 Ü L EY *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU DIġ TĠCARET RAKAMLARI Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana nın ihracatı yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0, azalış kaydetti. Bu dönemde 4 milyon 466 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti. İthalat ise yılı Ağustos ayında yüzde 3 oranında azalarak 45 milyon 743 bin dolar oldu. Adana ihracatının ithalatı karşılama oranı ise yılı Ağustos ayında yüzde 65,6 iken, yılı Ağustos ayında yüzde 85,4 e yükseldi. yılı AĞUSTOS Ağustos ayı aylık toplamda ise ihracatta yüzde 9,, ithalatta ise yüzde 0,7 azalma oldu. İhracatın ithalatı karşılaayinda GEÇEN ma oranı yılı Ağustos ayı aylık periyotta yüzde 64,5 iken, yılı aynı dönemde yüzde 66,3 e yükseldi. YILIN AYNI DÖNEMĠNE GÖRE ĠHRACAT 0, ĠTHALAT 3 DEĞĠġĠM GÖSTERDĠ Ağustos lık Adana Türkiye Adana Türkiye Adana Türkiye Ġhracat (Bin $) Ġthalat (Bin $) KarĢılama Oranı , 64,5 Ağustos lık Ağustos Ağustos Ayı Ayı , , , , 76,4 66, ,6 58, ,4 69,4 Bin $ ocak şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ġhracat Ağst. Ġhracat Ġthalat Ġthalat ,0 65, , , , ,5 75, 67,9 Eylül Ekim Kasım Aralık Irak ÜLKE ,,4 Almanya ,9, ABD ,5 Suriye ,3 Ġspanya ,4 Rusya ,8 Ġtalya ,4 Ġran ,7 Ġngiltere , Hollanda ,6 DOKUMAYA ELVERĠġLĠ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EġYA PLASTĠK VE PLASTĠK ÜRÜNLERĠ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERĠ ARAÇLAR, HAVA ARAÇLARI, GEMĠLER VE ĠLGĠLĠ TAġIMA ARAÇLARI , GIDA SANAYĠĠ MÜSTAHZARLARI; ,8 CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER , BĠTKĠSEL ÜRÜNLER ,8 KIMYA SANAYĠĠ VE BUNA BAĞLI SANAYĠĠ ÜRÜNLERĠ MAKĠNALAR VE MEKANĠK CĠHAZLAR; ELEKTRĠK MALZEMELERĠ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; , ,9 ADĠ METALLER VE ADĠ METALLERDEN EġYA ,6 MUHTELĠF MAMUL EġYA ,5 MĠNERAL ÜRÜNLER , AĞAÇ VE AHġAP EġYA; ,9 Afrika Ülkeleri ,6 ODUN VEYA DĠĞER LĠFLĠ SELÜLOZĠK MADDELER TAġ, ALÇI, ÇĠMENTO, AMYANT, MĠKA VEYA BENZERĠ MADDELERDEN EġYA OPTĠK ALET VE CĠHAZLAR, FOTOĞRAF, SĠNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CIHAZLARI AYAKKABILAR, BAġLIKLAR,ġEMSĠYELER, GÜNEġ ġemsġyelerġ, BASTONLAR, ĠSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; SĠLAHLAR VE MÜHĠMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI DERĠLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EġYA; ,3 Avrupa Birliği ,4 GeliĢmiĢ Sekiz Ülke ,6 KomĢu Ülkeler ,9 Orta Doğu Ülkeleri ,6 Türki Cumhuriyetler ,5 Uzak Doğu Ülkeleri , Genel 0,,9 3,0 8, OcakAğustos Ağustos Ayı En Fazla Ġhracat Yapılan Ġlk 0 Ülke Ağustos Ayı Ürün Gruplarına Göre Ġhracat ($) ÜRÜN GRUBU OcakAğustos , , , Ağustos Ayı Ülke Gruplarına Göre Ġhracat ÜLKE GRUBU Kaynak : TÜİK , ,

2 TÜRKĠYE ĠHRACATÇILAR BĠRLĠĞĠ VERĠLERĠNE GÖRE DIġ TĠCARET Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verileri, firmaların kanuni adresleri bazında kayıtlı oldukları illere göre açıklanmaktadır. TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan dış ticaret verileri ise firmaların vergi numaralarının kayıtlı olduğu illere göre açıklanmaktadır. Bu nedenle iki ver arasında farklılık oluşabilmektedir. TĠM VERĠLERĠNE GÖRE EYLÜL AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMĠNE GÖRE ĠHRACATINDA AYLIK 6,4 AZALMIġ GÖSTERMĠġTĠR. Bu kapsamda TİM verilerine göre Eylül ayında Adana ili ihracatı yılı Eylül ayında yüzde 6,4 azalış kaydetmiştir. Bir önceki yıl yüzde 5, artış gerçekleşmişti. OcakEylül kümülatif toplamda ise yılında yüzde 4,4 azalış yaşanmıştır. Adana Ġhracatının Sektörlere Göre Dağılımı () Bin $ SEKTÖR Tekstil ve Hammaddeleri Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar YaĢ Meyve ve Sebze Adana Ġhracatın Aylara Göre Dağılımı () Bin $ Otomotiv Endüstrisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mam. /03 / /Ay 03 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ocak ,3 3, Çelik Şubat ,4,3 Makine ve Aksamları Mart ,7, Nisan Mayıs ,0 4, ,4 7,8 Haziran Temmuz ,8 4, ,4 Ağustos , ,,4 Eylül , 6,4 Ekim , Kasım ,8 Aralık ,8 0, Ġklimlendirme Sanayii Elektrik Elektronik ve Hizmet Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Demir ve Demir DıĢı Metaller Madencilik Ürünleri Meyve Sebze Mamulleri Halı Deri ve Deri Mamulleri Savunma ve Havacılık Sanayii Kuru Meyve ve Mamulleri Süs Bitkileri ve Mam. Diğer Sanayi Ürünleri Fındık ve Mamulleri Zeytin ve Zeytinyağı Gemi ve Yat Mücevher OcakEylül Kümülatif (Bin $) , , , , , , ,7 7, , , 8, ,6,5 9,9 5,3 5, ,4 4, 8,4 4,4,8 3,4 54,6,3 63,4 4,4 Adana Ġhracatının Aylara Göre Dağılım Grafiği (Bin $) Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

3 Sayfa 3 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK VE DOĞALGAZ TÜKETĠMLERĠ EYLÜL AYINDA ELEKTRĠK TÜKETĠMĠNDE BĠR ÖNCEKĠ AYA GÖRE 5,7, GEÇEN YILIN AYNI AYNINA GÖRE 7,8 DEĞĠġĠM GERÇEKLEġMĠġTĠR. Elektrik Tüketimi (kwh) Aya Göre Aya Göre 03 Aya Göre OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ,5 5, 0,5 4,7 4,0 8, 5, 0,8 3,8 8,8 6, , 9, 0,7,6 3,7 3,0 0, 8,6,4 9,6 9,0,7 7,5 4, 9,7 6,4 5,3 6,4,5 6,0, 7,5 7,8 0, ,5 6,,7 0, 4,7,6 6,3 7,9 7,8 3, 6,5,,5,6 8,5,5 0,8 5,7 Elektrik Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı kwh 03 Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu 0, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ndeki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre yılı Eylül ayında yüzde 5,7 azaldı. yılında ise bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik tüketiminde yüzde, artış görülmüştü. yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre değişim oranında ise yüzde 7,8 gerileme yaşandı. Elektrik tüketimi, yılı Eylül ayında ise yüzde,4 azalmıştı.elektrik tüketiminde yılı Eylül ayı kümülatif toplamda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde artış görüldü. yılında da yüzde 0 artış gerçekleşmişti.eylül ayı aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında yılında bir önceki yıla göre yüzde 4, artış oldu. Elektrik tüketiminde yılında yüzde 9,9 artış yaşanmıştı. Doğalgaz Tüketimi (m3) 03 EYLÜL AYINDA DOĞALGAZ TÜKETĠMĠNDE BĠR ÖNCEKĠ AYA GÖRE,,9, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE 8,8 DEĞĠġĠM GERÇEKLEġMĠġTĠR. OCAK ŞUBAT MART 03 Aya Göre Aya Göre Aya Göre ,7 6,3,6 7,6 4,3,0 0,8 8,8 NİSAN , ,4 7, MAYIS , ,5 5, HAZİRAN 6,4,4 AĞUSTOS EYLÜL ,9 4,4 KASIM ARALIK 0,0 9,6 6,9 7,4 4,,4 7,0 0,7,8,0 4,,7 0,0,,4 5, 0, ,4 8, 7,6 0,3 6,0 0, 3,7,6,9 4, 6,9 3,6 5,3 7,9 9,6,3 0,5 8,8 Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu EKİM Doğalgaz Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı (m3) 03 TEMMUZ , Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi nde yılı Eylül ayında doğalgaz tüketiminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalış yaşandı. yılında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde, artış gerçekleşmişti. Doğalgaz tüketiminde yılı Eylül ayında bir önceki aya göre değişim oranında ise yüzde,9 azalış görüldü. HSOSB de doğalgaz tüketimi yılı Eylül ayında yüzde 7 artmıştı. Doğalgaz tüketiminde yılı Eylül ayı kümülatif toplamda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalış oldu. Doğalgaz tüketiminde yılında yüzde 9 artış gerçekleşmişti.eylül ayı aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında ise doğalgaz tüketiminde yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalış yaşandı. Doğalgaz tüketimi yılında yüzde 6,3 artmıştı.

4 Sayfa 4 TĠCARET ODASI ÜYE ĠSTATĠSTĠKLERĠ yılı Eylül ayında toplam üye sayımız (Yeni Türk Ticaret Kanunu nun geçici 7. maddesi gereğince kayıtları silinen.56 firma dahil edilerek hesaplanmıştır) oldu. Üye sayımızda bir önceki aya göre 0,35 deği EYLÜL AYI şim görüldü. yılı Ağustos ayındaki üye sayımız ise idi. ÜYE SAYISI Açılankapanan firma sayıları incelendiğin5.954 de; yılı Eylül ayında 49 firma açılırken, 58 firma kapandı. yılı Eylül ayında ise 09 firma açılmış, 56 firma kapanmıştı. Buna göre yılı Eylül ayında; geçen yılın aynı ayına göre açılan firma sayısında yüzde 3, azalış, kapanan firma sayısında da yüzde 3,6 artış görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye kayıtları aylık tabloda gösterilmemiştir.) Aylara Göre AçılanKapanan Firmalar (03) 03 Kapanan Kapanan Kapanan 03 Açılan Açılan Açılan Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs yılı Eylül ayında ise açılan firma sayısında yüzde 30 azalış, kapanan firma sayısında yüzde 35,7 artış olmuştu. yılı Eylü ayı kümülatif toplamda açılan firma sayısında yüzde 7,, kapanan firma sayısında yüzde 3,4 artış gerçekleşti. Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 95 8 Aralık Kaynak : Adana Ticaret Odası Sicil Kayıtları NAKDĠ KREDĠLER (Bin TL) Kamu Bankaları Özel Bankalar TEMMUZ İller AYINDA İLİNDE,5,5,7 Adana Payı KULLANILAN NAKDİ KREDİ Adana Ġli Nakdi Kredilerin Aylara Göre Kümülatif Dağılımı (Bin TL ) I in Temmuz ayında Adana daki nakdi 7 MİLYAR krediler toplamı 7 milyar 757 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 757 MİLYON TL DİR. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 35, si kamu bankaları, yüzde 64,8 i özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye de kullanılan nakdi kredilerin yüzde,7 si Adana da kullanıldı. İllere göre kullanılan nakdi kredi toplamına göre sıralamada Adana 8. sırada yer aldı. yılı Temmuz ayında ise kullanılan nakdi krediler toplamı 3 milyar 398 milyon TL olurken, Adana iller sıralamasında 8. sıradaydı. Buna göre; yılında kullanılan nakdi kredilerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış yaşandı.

5 Sayfa 5 AĞUSTOS AYINDA İLİNDE 7 MİLYON 49 BİN TL TUTARINDA.54 ADET SENET PROTESTO EDİLMİŞTİR. PROTESTO EDĠLEN SENETLER Adana Ġli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağılımı İller Sıralaması Ağustos Ayı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Protestolu Senetlerin Aylara Göre Adet Olarak Dağılımı Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi yılı Ağustos ayında Adana ilinde protesto edilen senet sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 8,5 azalış yaşandığı ve.54 adet senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, yılı Ağustos ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 8. sırayı aldı. Adana nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde,5 tur. Protesto edilen senet sayısında aylık toplamda (yıllık), yılında yılına göre yüzde 8, artış meydana geldi. yılındaki senet protestolarında ise 03 yılına oranla yüzde 0,5 azalış görülmüştü. Senet protestoları, Ağustos ayı kümülatif toplamda bir önceki yıla göre yüzde 6, arttı. Adana Ġli Protesto Edilen Senetlerin Tutar Olarak Dağılımı (Bin TL) İller Sıralaması Ağustos Ayı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Protestolu Senetlerin Aylara Göre Tutar Dağılımı (Bin TL) yılı Ağustos ayında Adana ilinde protesto edilen senet tutarında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8, bir önceki aya göre ise yüzde 9, artış yaşandığı ve 7 milyon 49 bin TL senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, yılı Ağustos ayı itibariyle protesto edilen senet tutarında 9. sırayı aldı. Adana nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde,5 tir. Protesto edilen senet tutarında aylık toplamda (yıllık) yılında bir önceki yıla göre yüzde,4 artış görüldü. yılında ise yüzde,6 azalış meydana gelmişti.ağustos ayı kümülatif toplamda ise senet protestolarında önceki yıla göre yüzde 9,7 artış meydana geldi. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

6 Sayfa 6 YATIRIM TEġVĠK TEMMUZ yılı OcakTemmuz döneminde Adana iline toplam milyar 566 milyon 70 bin TL. tutarında 59 adet belge AYINDA düzenlenirken, öngörülen istihdamın ise.84 kişi olduğu açıklandı. yılı aynı dönemde ise 439 milyon 07 İLİNE bin TL. tutarında sabit yatırımlı 38 adet teşvik açılırken, öngörülen istihdam.65 kişiydi. ADET 86 MİLYON 53 BİN TL SABİT yılı OcakTemmuz dönemi itibariyle de sabit yatırımda iller sıralamasında Adana ili 3. sırada olup, toplam YATIRIMLI sabit yatırımda Türkiye payı ise yüzde,8 dir. YATIRIM TEŞVİKİ Resmi Gazete de yayınlanan yılı Temmuz ayı yatırım teşvik verilerine göre, sektörel bazda Adana ya enerji AÇILMIŞTIR. sektöründen, hizmetler sektöründen 4, imalat sektöründen 4 ve tarım sektöründen adet olmak üzere toplam adet teşvik açıldı. 86 milyon 53 bin TL sabit yatırımlı bu teşviklerle ilgili öngörülen istihdamın ise 45 kişi olduğu öğrenildi. Yatırım TeĢvikleri Sektörel Dağılımı Temmuz Sektörü ENERJĠ Yatırım TeĢvikleri OcakTemmuz Enerji Sabit Yatırım (TL) Diğerleri Eğitim Kimya Madeni Eşya Makina İmalat Hayvancılık Alt Sektörü HĠZMETLER ĠMALAT TARIM Genel Belge Adedi Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Ġstihdam 4 4 Türkiye Türkiye Payı Sabit Yatırım (TL) Türkiye Türkiye Payı Belge Adedi Türkiye Türkiye Payı Türkiye Payı ,5,3 Sabit Yatırım (TL) Sabit Yatırım (TL) ,,8 Belge Adedi Belge Adedi ,6,,5, ĠLĠ MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ Adana Ġli Bütçe GelirGider KarĢılaĢtırması Kümülatif (Bin TL) Ağustos Tahakkuk Tahsilat Top.Tah.Ġç. Giderler Top.Gid.Ġç. 3 AĞUSTOS [] [] Payı () [3] Payı () [/3] [/] AYINDA 0,67,00 65,76 37, İLİ BÜTÇE AÇIĞI 0,80,0 78,4 38, MİLYON Adana Ġli Bütçe GelirGider 486 BİN TL Genel Bütçe Gelirleri Bin TL Ağustos. Ağustos. yılı Ağustos ayı konsolide bütçe tahsilat tahakkuk OLMUŞTUR. Merkezi Bütçe oranında Adana ili yüzde 38,04 ile iller sıralamasında 65. Genel Bütçe sırada yer aldı. Adana, yılı aynı dönemde ise yüzde Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,9 tahsilat tahakkuk oranı ile 73. sıradaydı. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Adana, genel bütçe vergi gelirlerinde illerin toplam tahakfaizler,paylar ve Cezalar kuk içindeki payları sıralamasında yılı Ağustos ayında Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar 0 yüzde 0,80 ile 0. sırada yer aldı. Adana, yılının aynı Özel Bütçe ayında yüzde 0,67 tahakkuk payı ile. sıradaydı.ağustos Harcamalar Bin TL Ağustos. Ağustos. itibariyle Adana nın genel bütçe gelirgider tablosu Pers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd incelendiğinde ise; merkezi bütçe geliri milyar 547 milyon Mal ve Hizmet Alımları TL., toplam gider 3 milyar 59 milyon TL. oldu. Gelirgider Cari Trans dengesi 7 milyon 486 bin TL. olarak bağlandı. Ağustos Sermaye Giderleri Sermaye Trans teki bütçe dengesi ise 983 milyon 83 bin TL. tuta.66 rındaydı. Borç Verme.80 Bütçe Dengesi Kaynak : T.C. Maliye Bakanlığı

7 Sayfa 7 MERSİN İSTATİSTİKİ BÖLGE SINIFLAMASINA GÖRE AYLIK ENFLASYON ORANINDA EYLÜL AYINDA 0,44 ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR. FĠYAT ENDEKSLERĠ İstatistiki Bölge Sınıflaması na göre TR6 Bölgesi olan AdanaMersin Tüketici Fiyatları Endeksi; yılı Eylül ayı itibariyle aylık yüzde 0,44, bir önceki yılın aynı döneminde ise (yıllık) ise yüzde 7,76 değişim gösterdi. yılı Eylül ayında ise endekste aylık yüzde 0,36, yıllık yüzde 8,0 değişim yaşanmıştı. 6 İstatistiki Bölge Sınıflaması na göre de, AdanaMersin Bölgesi yılı Eylül ayında, aylık yüzde 0,44 değişim oranı ile en fazla artış yaşanan bölgeler arasında 4. sırada yer aldı. Adana, yılı Eylül ayında ise yüzde 0,36 değişim oranı ile 3. sırada yer almıştı. AdanaMersin Bölgesi yıllık artışlara göre 6 istatistiki bölge arasında yılı Eylül ayında yıllık yüzde 8,08 artış oranı ile 4. sırada yer aldı. AdanaMersin Bölgesi, yılı Eylül ayında ise yıllık yüzde 7,6 artış ile 4. sıradaydı. TR6 AdanaMersin Tüketici Fiyatları Endeksi TR6 (MERSĠN*) Eylül Eylül TÜFE Aya Göre değiģim 0,36 0,44 TÜFE ın Aralık Ayına Göre DeğiĢim 5,5 5,9 TÜFE ın Aynı Ayına Göre DeğiĢim 8,08 7,76 TÜFEOniki Aylık Ortalamalara Göre DeğiĢim 7,8 7,4 * TR6 AdanaMersin İstatistiki Bölge Sınıflaması Kaynak :TÜİK

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI 5 M2 EKİ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU DIġ TĠCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 N2 İSA N *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI TE 5 20 Z U MM *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI YIS MA 5 2 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 O 2 CAK *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI 6 T 2 A B ŞU *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa TİCARET ODASI LIK A R A 5 2 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa TİCARET ODASI 6 N2 İSA N *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI M S2 AYI 6 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %-5 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI EKİM 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 AĞUSTOS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ŞUBAT 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 ARALIK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ARALIK 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 N2 İRA HAZ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI OCAK 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI NİSAN 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI LIK A R A 6 201 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 ŞUBAT 2017 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 AĞUSTOS 2017 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 M2 EKİ *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI EYLÜL 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Sayfa 1 TEMMUZ 2017 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %5,4 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 16 L 20 Ü L EY *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI TE 6 21 Z U MM *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 7.9.213 Sayı 18 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 3.12.212 Sayı 1 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 5.2.213 Sayı 11 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 1.4.213 Sayı 13 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 76, EKİM 2016 Mustafa BALTACI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 3. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 61, TEMMUZ 2015 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2 I.

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016)

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016) KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU() İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI yılı Kayseri Ocak- Kasım ayları dönemi ihracat rakamlarında % küçülme söz konusu olmuştur. yılı Kasım ( İlk on bir aylık

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TĐCARET ODASI Nisan 21 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Đç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. DIŞ TĐCARET 21 ŞUBAT AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMĐNE GÖRE ĐHRACAT

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ekim 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Ekim

Detaylı

DIŞ TİCARET BÜLTENİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.*

DIŞ TİCARET BÜLTENİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* DIŞ TİCARET BÜLTENİ HAZİRAN 07 Sayı: BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* * BÜLTENDE KULLANILAN VERİLER 07 MART AYINA AİT OLUP TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 9 Mart 2016 ÖZET DEĞERLENDĠRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 9 Mart 2016 ÖZET DEĞERLENDĠRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 9 Mart 2016 ÖZET DEĞERLENDĠRME 2015/2016 ġubat Ocak-ġubat KONULAR 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 109.012 120.691 11 211.586 218.280 3 Üretim Otomobil 65.238 72.740 11 125.652 130.945

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 51, EYLÜL 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 50, Ağustos 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

ADANA İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

ADANA İHRACAT İSTATİSTİKLERİ ADANA İHRACAT İSTATİSTİKLERİ OCAK - NİSAN 216 Gülhan Özdemir Araştırma ve Ekonomik İlişkiler Sorumlusu 2.. 4.. 6.. 8.. 1.. 12.. 14.. 16.. 18.. 2.. İLLER BAZINDA OCAK- NİSAN 216 İHRACAT DEĞERLERİ İller

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman Yerman / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI Hazırlayan: M.Sami Süygün / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB Türkiye

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı III. Dönem) İmalat Sanayi Üretimi (%) MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Detaylı

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 23 oranında arttı.

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 23 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 7 Aralık 2015 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Kasım Ocak-Kasım KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 113.093 126.236 12 1.049.852 1.233.035 17 Üretim Otomobil 69.466 72.872 5 662.959

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 43, Ocak 2014 Erhan DEMİRCAN Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2011 www.etonet.org.tr 1 İhracat Oranları Eskişehir in ihracat artışı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. 2011 yılı ilk yarısı ihracat rakamları incelendiğinde Eskişehir in geçen yılın aynı dönemine oranla

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 49, Temmuz 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 9 Şubat 2016

OSD Basın Bülteni. 9 Şubat 2016 OSD Basın Bülteni 9 Şubat 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Ocak Son 12 Aylık KONULAR 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 102.574 97.589-5 1.197.977 1.358.811 13 Üretim Otomobil 60.414 58.205-4 741.847

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2010

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2010 www.etonet.org.tr 1 İhracat İthalat Oranları İlimizin ihracatı, 2010 Ocak Temmuz Dönemi itibariyle 2009 un aynı dönemine göre %13 artmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi nden elde edilen verilere göre

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı OcakNisan Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen verilere göre İlimizin

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2011 www.etonet.org.tr 1 İhracat Oranları 2011 yılı Mayıs ayı sonunda Eskişehir in ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 14 artış göstermiştir. 2011 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle ihracat rakamları

Detaylı