2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu"

Transkript

1 ĠSTANBUL ġehġr Üniv. Ġslami Ġlimler (Tam 4 YGS , , 3, ĠSTANBUL 29 MAYIS Üniv. Ġslam ve Din Bilimleri (Tam 4 YGS , , 3, 17, 121,, FATĠH Üniv. (ĠSTANBUL) Ġlahiyat Fakültesi (Tam 4 YGS , , 3, MARMARA Üniv. (ĠSTANBUL) Ġlahiyat (Ġngilizce) 4 YGS , , 17, 21, FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (ĠSTANBUL) Ġslami Ġlimler Fakültesi (Arapça) (Tam 4 YGS , , 3, 17, 121, MARMARA Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , ANKARA Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 46, DOKUZ EYLÜL Üniv. (ĠZMĠR) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , MARMARA Üniv. (ĠSTANBUL) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, GAZĠ Üniv. (ANKARA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , ANADOLU Üniv. (ESKĠġEHĠR) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi (Tam 4 YGS , , 3, 46, ĠSTANBUL Üniv. Ġlahiyat (Ġngilizce) 4 YGS , , 17, 21, ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , ULUDAĞ Üniv. (BURSA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 4, 67, 75, ANKARA Üniv. Ġlahiyat (Ġngilizce) 4 YGS , , 17, 21, ĠSTANBUL SABAHATTĠN ZAĠM Üniv. Ġslami Ġlimler (Tam 4 YGS , , 3, 17, 121,, ONDOKUZ MAYIS Üniv. (SAMSUN) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 46, 75, ĠNÖNÜ Üniv. (MALATYA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , MARMARA Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ) 4 YGS , , MALTEPE Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, 46, ĠSTANBUL Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, BEYKENT Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , , 3, 46, 95 (Tam GAZĠ Üniv. (ANKARA) Görme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , DOKUZ EYLÜL Üniv. (ĠZMĠR) Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ) 4 YGS , , NECMETTĠN ERBAKAN Üniv. (KONYA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 75, KARADENĠZ TEKNĠK Üniv. (TRABZON) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 75, SAKARYA Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 46, 75, ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ) 4 YGS , , ĠSTANBUL AYDIN Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, 46, MUSTAFA KEMAL Üniv. (HATAY) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , ATATÜRK Üniv. (ERZURUM) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , ABANT ĠZZET BAYSAL Üniv. (BOLU) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 74, 75, BĠRUNĠ Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, MARMARA Üniv. (ĠSTANBUL) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, BÜLENT ECEVĠT Üniv. (ZONGULDAK) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , TRAKYA Üniv. (EDĠRNE) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , ANADOLU Üniv. (ESKĠġEHĠR) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 75, NECMETTĠN ERBAKAN Üniv. (KONYA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, SAKARYA Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 46, KARADENĠZ TEKNĠK Üniv. (TRABZON) Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ) 4 YGS , , 2, BÜLENT ECEVĠT Üniv. (ZONGULDAK) Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ) 4 YGS , , ULUDAĞ Üniv. (BURSA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 67, 121, ONDOKUZ MAYIS Üniv. (SAMSUN) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 46, 75, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Gastronomi (Tam 4 YGS , , 3, KARADENĠZ TEKNĠK Üniv. (TRABZON) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 75, ANKARA Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ĠSTANBUL Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, SAKARYA Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, YALOVA Üniv. Ġslami Ġlimler (Arapça) 4 YGS , , 17, 121, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık (Tam 4 YGS , , 3, 46, ĠSTANBUL SABAHATTĠN ZAĠM Üniv. Ġslami Ġlimler (%75 4 YGS , , 3, 17, 121,, FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (ĠSTANBUL) Ġslami Ġlimler Fakültesi (Arapça) (%50 4 YGS , , 3, 17, 121, ERCĠYES Üniv. (KAYSERĠ) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ONDOKUZ MAYIS Üniv. (SAMSUN) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121,

2 YILDIRIM BEYAZIT Üniv. (ANKARA) Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121,, NECMETTĠN ERBAKAN Üniv. (KONYA) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, DOĞU AKDENĠZ Üniv. (KKTC-GAZĠMAĞUSA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, 66, ULUSLARARASI KIBRIS Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, 71, ULUDAĞ Üniv. (BURSA) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 67, 121, ĠSTANBUL AYDIN Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 4 YGS , , 3, 46, ABANT ĠZZET BAYSAL Üniv. (BOLU) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 74, 121, ĠNÖNÜ Üniv. (MALATYA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, DOKUZ EYLÜL Üniv. (ĠZMĠR) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, GAZĠANTEP Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, 73, ÇUKUROVA Üniv. (ADANA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, 173, KARADENĠZ TEKNĠK Üniv. (TRABZON) Ġlahiyat Fakültesi 4 YGS , , 17, 121, ULUSLARARASI KIBRIS Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 4 YGS , , 3, 71, ABANT ĠZZET BAYSAL Üniv. (BOLU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , , 74, AKDENĠZ Üniv. (ANTALYA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, SAKARYA Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, DĠCLE Üniv. (DĠYARBAKIR) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, SÜLEYMAN DEMĠREL Üniv. (ISPARTA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam 4 YGS , , 3, 70, CUMHURĠYET Üniv. (SĠVAS) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121,, PAMUKKALE Üniv. (DENĠZLĠ) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, HARRAN Üniv. (ġanliurfa) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ĠSTANBUL SABAHATTĠN ZAĠM Üniv. Ġslami Ġlimler (%50 4 YGS , , 3, 17, 121,, ATATÜRK Üniv. (ERZURUM) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ONDOKUZ MAYIS Üniv. (SAMSUN) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, FIRAT Üniv. (ELAZIĞ) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, BALIKESĠR Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , ĠSTANBUL ġehġr Üniv. Ġslami Ġlimler (%50 4 YGS , , 3, ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. Gastronomi 4 YGS , RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Üniv. (RĠZE) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121,, ERCĠYES Üniv. (KAYSERĠ) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (ĠSTANBUL) Ġslami Ġlimler Fakültesi (Arapça) (%25 4 YGS , , 3, 17, 121, TRAKYA Üniv. (EDĠRNE) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, DUMLUPINAR Üniv. (KÜTAHYA) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Yeni Medya (Tam 4 YGS , , 3, 46, NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , YÜZÜNCÜ YIL Üniv. (VAN) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, KARABÜK Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , DOKUZ EYLÜL Üniv. (ĠZMĠR) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık (Tam 4 YGS , , 3, HĠTĠT Üniv. (ÇORUM) Ġlahiyat Fakültesi 4 YGS , , 17, 121, ABANT ĠZZET BAYSAL Üniv. (BOLU) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, ÇUKUROVA Üniv. (ADANA) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, KĠLĠS 7 ARALIK Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, BÜLENT ECEVĠT Üniv. (ZONGULDAK) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. (BURDUR) Ġlahiyat 4 YGS , ĠNÖNÜ Üniv. (MALATYA) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121,

3 KARADENĠZ TEKNĠK Üniv. (TRABZON) Ġlahiyat Fakültesi (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, ĠSTANBUL 29 MAYIS Üniv. Ġslam ve Din Bilimleri (%50 4 YGS , , 3, 17, 121,, SĠNOP Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , KASTAMONU Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , GAZĠOSMANPAġA Üniv. (TOKAT) Ġlahiyat 4 YGS , , BOZOK Üniv. (YOZGAT) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, GAZĠANTEP Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, AFYON KOCATEPE Üniv. (AFYONKARAHĠSAR) Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121, SĠĠRT Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, NAMIK KEMAL Üniv. (TEKĠRDAĞ) Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121, DUMLUPINAR Üniv. (KÜTAHYA) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, ERZĠNCAN Üniv. Ġlahiyat Fakültesi 4 YGS , , 17, 121, KIRKLARELĠ Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , AKSARAY Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, BĠNGÖL Üniv. Ġlahiyat Fakültesi 4 YGS , , 17, 121, SĠNOP Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , CUMHURĠYET Üniv. (SĠVAS) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121,, GĠRESUN Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121, FIRAT Üniv. (ELAZIĞ) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, DĠCLE Üniv. (DĠYARBAKIR) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, GÜMÜġHANE Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, ATATÜRK Üniv. (ERZURUM) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, UġAK Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121, RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Üniv. (RĠZE) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121,, HARRAN Üniv. (ġanliurfa) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, BARTIN Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , MARDĠN ARTUKLU Üniv. Ġlahiyat (Arapça) 4 YGS , , 17, 121, BAYBURT Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, KARABÜK Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, BÜLENT ECEVĠT Üniv. (ZONGULDAK) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, KĠLĠS 7 ARALIK Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, AFYON KOCATEPE Üniv. (AFYONKARAHĠSAR) Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, YÜZÜNCÜ YIL Üniv. (VAN) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, AKSARAY Üniv. Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , , MUġ ALPARSLAN Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121, SÜLEYMAN DEMĠREL Üniv. (ISPARTA) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, HĠTĠT Üniv. (ÇORUM) Ġlahiyat Fakültesi (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS , , 17, 121, GAZĠOSMANPAġA Üniv. (TOKAT) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, KASTAMONU Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , KAFKAS Üniv. (KARS) Ġlahiyat 4 YGS , BOZOK Üniv. (YOZGAT) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, BARTIN Üniv. Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , , UġAK Üniv. Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, IĞDIR Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , , 17, 121, BAYBURT Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, GÜMÜġHANE Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, GĠRNE AMERĠKAN Üniv. (KKTC-GĠRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) (Tam 4 YGS , , 3, 17, 21, 28, SĠĠRT Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121,

4 ġirnak Üniv. Ġlahiyat Fakültesi 4 YGS , , 17, 121, BĠNGÖL Üniv. Ġlahiyat Fakültesi (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, KAFKAS Üniv. (KARS) Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , IĞDIR Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN Üniv. Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , , 2, 17, 121, MALTEPE Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 46, KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS Üniv. (BĠġKEK-KIRGIZĠSTAN) Ġslam Bilimleri 4 YGS , , LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Gastronomi (Ġngilizce) (Tam 4 YGS , , 3, 17, 21, 28, 70, DOĞU AKDENĠZ Üniv. (KKTC-GAZĠMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , , 3, 66, 97 (Tam FATĠH Üniv. (ĠSTANBUL) Ġlahiyat Fakültesi 4 YGS , , ĠSTANBUL AYDIN Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 4 YGS , , 3, 46, ULUSLARARASI KIBRIS Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 4 YGS , , 3, 71, YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Ġlahiyat Fakültesi (Tam 4 YGS , , 3, 73, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi (%50 4 YGS , , 3, 46, BEYKENT Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , , 3, 46, 95 (% YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 4 YGS , , 3, 73, BĠRUNĠ Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 4 YGS , , 3, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Gastronomi (%50 4 YGS , , 3, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği 4 YGS , , 70, GĠRNE AMERĠKAN Üniv. (KKTC-GĠRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) (%75 4 YGS , , 3, 17, 21, 28, ĠSTANBUL AYDIN Üniv. Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 46, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık 4 YGS , , 3, 46, 270 (% DOĞU AKDENĠZ Üniv. (KKTC-GAZĠMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , , 3, 66, 97 (% ULUSLARARASI BALKAN Üniv. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Dini Ġlimler (%50 4 YGS , , 181, 827, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık 4 YGS , , 3, 237 (% DOĞU AKDENĠZ Üniv. (KKTC-GAZĠMAĞUSA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 66, AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJĠ Üniv. (BAKÜ-AZERBAYCAN) ĠĢitme Engelliler 4 YGS , , 181, 204 Öğretmenliği GAZĠ Üniv. (ANKARA) Geleneksel Türk Sanatları 4 YGS , (M.T.O.K.) OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Yeni Medya (%50 4 YGS , , 3, 46, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi 4 YGS , , 46, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık 4 YGS , , 46, GĠRNE AMERĠKAN Üniv. (KKTC-GĠRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) (%50 4 YGS , , 3, 17, 21, 28, YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 73, ULUSLARARASI KIBRIS Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , 71, ULUSLARARASI BALKAN Üniv. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Dini Ġlimler 4 YGS , , 181, 827, ULUSLARARASI BALKAN Üniv. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Dini Ġlimler (%25 4 YGS , , 181, 827, GĠRNE AMERĠKAN Üniv. (KKTC-GĠRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) 4 YGS , , 17, 21, 28, 69, 97 4 YGS , , 66, 97, DOĞU AKDENĠZ Üniv. (KKTC-GAZĠMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Yeni Medya 4 YGS , , 46, AMASYA Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , AMASYA Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , 2, ANADOLU Üniv. (ESKĠġEHĠR) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 80, 90 (KKTC Uyruklu) ARTVĠN ÇORUH Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , AVRASYA Üniv. (TRABZON) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 3, 776 (% AVRASYA Üniv. (TRABZON) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 3, 776 (Tam AVRASYA Üniv. (TRABZON) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , BATMAN Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS DÜZCE Üniv. Ġlahiyat 4 YGS GAZĠ Üniv. (ANKARA) Görme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 90 (KKTC Uyruklu) GĠRESUN Üniv. Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , 2, 17, 121,

5 HOCA AHMET YESEVĠ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK Üniv. (TÜRKĠSTAN- 4 YGS , 239 KAZAKĠSTAN) Ġlahiyat ĠSTANBUL BĠLGĠ Üniv. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 17, 21, 28, 45 (Ġngilizce) (Tam ĠSTANBUL BĠLGĠ Üniv. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 17, 21, 28, 45 (Ġngilizce) ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık 4 YGS , 3, 237 (% ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Medya ve ĠletiĢim Sistemleri (%25 4 YGS , 3, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Medya ve ĠletiĢim Sistemleri (%50 4 YGS , 3, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Medya ve ĠletiĢim Sistemleri (Tam 4 YGS , 3, ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Medya ve ĠletiĢim Sistemleri 4 YGS , ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Televizyon Haberciliği ve 4 YGS , 3, 237 Programcılığı (% ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Televizyon Haberciliği ve 4 YGS , 3, 237 Programcılığı (% ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Televizyon Haberciliği ve 4 YGS , 3, 237 Programcılığı (Tam ĠSTANBUL GELĠġĠM Üniv. Televizyon Haberciliği ve 4 YGS , 237 Programcılığı ĠSTANBUL ġehġr Üniv. Ġslami Ġlimler (%75 4 YGS , 3, KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniv. (KARAMAN) Ġslami Ġlimler 4 YGS , 17, 121, KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniv. (KARAMAN) Ġslami Ġlimler (ĠÖ) 4 YGS , 2, 17, 121, KIBRIS SOSYAL BĠLĠMLER Üniv. (KKTC) Ġlahiyat (Tam 4 YGS , 3, 97, KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS Üniv. (BĠġKEK-KIRGIZĠSTAN) Gastronomi ve Mutfak 4 YGS , 205 Sanatları KIRIKKALE Üniv. Ġslami Ġlimler 4 YGS KIRKLARELĠ Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , KOCAELĠ Üniv. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS KOCAELĠ Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , 17, 121, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Gastronomi (Ġngilizce) (%50 4 YGS , 3, 17, 21, 28, 70, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 4 YGS , 3, 70, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 4 YGS , 3, 70, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , 3, 70, LEFKE AVRUPA Üniv. (KKTC-LEFKE) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 70, MALTEPE Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 4 YGS , 3, 46, MALTEPE Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 4 YGS , 3, 46, MARMARA Üniv. (ĠSTANBUL) Ġlahiyat (Arapça) 4 YGS , 17, 121, NECMETTĠN ERBAKAN Üniv. (KONYA) Ġlahiyat (Arapça) 4 YGS , 17, 121, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 4 YGS , 3, 46, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam 4 YGS , 3, 46, OKAN Üniv. (ĠSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 46, ORDU Üniv. Ġlahiyat 4 YGS OSMANĠYE KORKUT ATA Üniv. Ġlahiyat 4 YGS , OSMANĠYE KORKUT ATA Üniv. Ġlahiyat (ĠÖ) 4 YGS , 2, ÖZYEĞĠN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) (% ÖZYEĞĠN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) (% ÖZYEĞĠN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) (Tam ÖZYEĞĠN Üniv. (ĠSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ġngilizce) YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği (% YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği (Tam YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği YAKIN DOĞU Üniv. (KKTC-LEFKOġA) Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 4 YGS , 3, 17, 21, 28, 4 YGS , 3, 17, 21, 28, 4 YGS , 3, 17, 21, 28, 4 YGS , 17, 21, 28, 4 YGS , 3, 73, 97 4 YGS , 3, 73, 97 4 YGS , 73, 97 4 YGS , 3, 73, 97

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (TS-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (TS-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910724 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (Ġngilizce) (Tam 4 TS-1 9 8 782 479 489,750 1-5 3, 15, 17, 28, 142 104010113 GALATASARAY Üniv. (ĠSTANBUL) ĠletiĢim

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910054 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Fizik (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8 8 9800 8460 473,864 5 1 3 3, 15, 17, 28, 142 203910099 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Kimya (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8

Detaylı

Puan Türü. Kont. Yerl. YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1

Puan Türü. Kont. Yerl. YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 YGS- 1 Program Adı BOĞAZĠÇĠ BAHÇEġEHĠR ORTA DOĞU TEKNĠK (ANKARA) YEDĠTEPE FATĠH YILDIZ TEKNĠK HACETTEPE (ANKARA) MARMARA ĠSTANBUL EGE (ĠZMĠR) GAZĠ (ANKARA) Fakülte Adı Bilimleri Hasan Ali Yücel Gazi Bölüm Adı

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-3 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-3 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910699 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam 6 MF-3 15 15 202 96 541,881 42 22 3 3, 5, 15, 17, 142 205310027 ġġfa Üniv. (ĠZMĠR) Tıp Fakültesi (Tam 6 MF-3 6 7 134 168

Detaylı

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır)

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 107310252 MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. Devlet BURDUR YGS-2 52 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300211613 GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) Özel KKTC MF-3 30 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (Dil-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (Dil-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu 203910072 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Ġngiliz Dili ve KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Ġngilizce) 4 DĠL-1 4 3 239 321 507,657 - - 6 3, 15, 17, 142 102210056 BOĞAZĠÇĠ Üniv. (ĠSTANBUL) Ġngilizce Öğretmenliği (Ġngilizce)

Detaylı

Puan Program Adı. Kont. Yerl. Kodu. Türü. HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam. MF-3 5 5 78900 --- 78.300 336,05780 Burslu)

Puan Program Adı. Kont. Yerl. Kodu. Türü. HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam. MF-3 5 5 78900 --- 78.300 336,05780 Burslu) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN 2015 TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2013-2014 BAŞARI SIRASI, TABAN PUAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ ÜNİVERSİTE İlçesi/Semti

Detaylı

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir.

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 YGS-4 390,753 44.300

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 YGS-4 390,753 44.300 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler (Tam Burslu) 5 YGS-4 469,187 3.710 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) 5 YGS-4 450,680 7.610 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İslami

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI (BOLU) (BOLU) (BOLU) (BOLU) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AKDİZ (ANTALYA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 393,50061 63.400

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910399 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik 4 MF-4 10 10 232 275 535,458 4 1 2 3, 15, 17, 28, 142 202110426 ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT Üniv. (ANKARA) Elektrik-Elektronik

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Bilgisayar Mühendisliği 2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) DOĞU AKDENĠZ Üniv. Özel MF-4 DOĞUġ Üniv. (Ġng.) Özel MF-4 FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (%25 B.) Özel MF-4 FATĠH Üniv. Özel

Detaylı

Yerleşen Aday Sayısı. Puan Türü. Devlet / Özel. En Küçük Puan. Yerleştirme Öncelikleri. Kont. Ücreti

Yerleşen Aday Sayısı. Puan Türü. Devlet / Özel. En Küçük Puan. Yerleştirme Öncelikleri. Kont. Ücreti Üniversite İlçesi-semti Devlet / Özel Program Kodu Program Adı Puan Türü Kont. Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri ÇUKUROVA Ü. (ADANA) Balcalı Devlet 102951222 DiĢ Protez Teknolojisi

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2016 BAŞARI SIRASI 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 KON YER KON. PUAN TÜRÜ

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2016 BAŞARI SIRASI 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 KON YER KON. PUAN TÜRÜ BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE 2015 KON. 2016 KON. 2016 YER. PUAN TÜRÜ 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI Gastronomi BAHÇEŞEHİR ÜNV (İSTANBUL) (İngilizce) (TB) - 6 6 YGS-4-420,01257-55600

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 PROGRAM KODU (1) PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 GENEL KONT. - 5 OK.BİR KONT. -6 ÖZEL KOŞUL AÇIKLAMALAR - 7 2013-ÖSYS BAŞARI SIRASI (8) 2013-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (9) ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 100250731

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

BaĢvuran. Kabul Edilen. Giden. Gelen

BaĢvuran. Kabul Edilen. Giden. Gelen Aralık 2012 1. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 3. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 4. KMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠV. 5. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 6. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 7. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI 2012 BAŞARI SIRASI 2013 BAŞARI SIRASI 2015 BAŞARI SIRASI OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY.

YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI 2012 BAŞARI SIRASI 2013 BAŞARI SIRASI 2015 BAŞARI SIRASI OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY. İLAHİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ 2016 TABAN, ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2012-2013-2014-2015, TABAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ KODU ÜNİVERSİTE ADRES TÜRÜ BÖLÜMÜN ADI KON.

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Sürüm: 01.10.2012 Copyright Fujitsu Technology Solutions 2012 Page 1 of 5 A. Biyometrik Doğrulama Sistemi Ürünleri Avuç İçi Damar Tanıma

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 2 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (YGS1 VE YGS2 PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN)

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 2 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (YGS1 VE YGS2 PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) Program Kodu Üniversite 2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 2 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (YGS1 VE YGS2 PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) Yüksekokul- Fakülte Bölüm Puan Türü

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 175 175 YGS-2 336,30905 135.000 407,38702 309,31156 328,92630 52 52 YGS-2 461,90470 21.700 483,57847 438,97585 447,11705

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 106210883 KATÜ Devlet TRABZON TS-1 30 + 1 47 47 348,037 48000 39.900 100730273 AKDENİZ Üniv. (İÖ) Devlet ANTALYA TS-1 57 57 345,828 42.300 108910464 SELÇUK Üniv. Devlet KONYA TS-1 70 + 2 77 77 345,699

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI 4 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (DĠL VE TS PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN)

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI 4 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (DĠL VE TS PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) 2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 4 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (DĠL VE TS PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) Bu bölümlerde belirtilen en küçük puanlarıbilgi maksatlıdır. Ek

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı