Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler"

Transkript

1 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler Elhan ŞAHİNOĞLU* Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı 1990 lı yılların başında ağır bir ekonomik kriz sürecinden geçmiştir. SSCB nin dağılması ile 15 üye ülke arasında ekonomik bağlar kopmuş, fabrikalar ve işletmeler çalışamaz hale gelmiştir. Hazar petrolünün üretimine ilişkin Bakü nün Batılı şirketlerle yaptığı Asrın anlaşması da 1994 yılında imzalandığı için yaklaşık 8-10 yıl sonra antlaşmadan gelir sağlanması hedeflenmiştir. Böyle bir durumda Azerbaycan ı ekonomik açıdan ayakta tutacak dış yardım ve krediler ilk olarak Türkiye den gelmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan, Türkiye-Azerbaycan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 1992 de yapılmıştır. Türkiye-Azerbaycan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ise, 1994 te imzalanmış ve ilişkilerde yasal altyapı tamamlanmıştır. 1 Bu çerçevede iki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkiler Azerbaycan da Türk yatırımcılarının sayılarının artmasına yol açmıştır. Türkiye kısa sürede petrol ve doğalgaz üretimi dışında Azerbaycan ın en önemli yatırımcısı haline gelmiştir. Hammaddeye odaklanan Azerbaycan ekonomisi Türk yatırımcıların desteği sayesinde hazır mahsul üretmeye başlamıştır. Bu yıllarda iki ülke arasında kurulan Ekonomik Karma Komisyonu da zaman zaman toplanarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yöntemler görüşmüştür. Bu toplantılarda ilişkilerin gelişim hızını azaltan sebepler saptanarak, sorunların giderilmesi için yollar aranmıştır. 2000`li yılların başında Azerbaycan-Türkiye ticari ilişkilerinin hacminin 1 milyar dolara ulaşamaması yetersiz görülerek ve bu hacmin artırılması için her iki tarafın gayret gösterilmesi gerektiği dile getirilmiştir. İki ülke arasında ticaret, yatırım ve işbirliği imkânlarının artırılması amacıyla 29 Temmuz 2010 da Bakü de düzenlenen Azerbaycan Türkiye İş Forumunda konuşan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da mevcut bazı sorunları belirterek, Türk işadamlarının Bakü de yaşadığı sıkıntıları, Vize, nakliye, vergi, gümrük ve çalışma izni şeklinde sıralamıştır. 2 Özellikle vize ve çalışma izni konusunun müzminleştiğini anlatan Çağlayan, Ortak çalışma grubu kuruyoruz. Hukukçuların da yer alacağı bu grupla problemleri mahkemelik olmadan çözmeyi planlıyoruz diye konuşmuştur. Çağlayan, iş adamlarının sıkıştığı her noktada onların yanlarında olacaklarını belirterek, Azerbaycan ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediklerini dile getirmiştir. Bakan, iki ülke arasındaki dış ticaretin 2 milyar dolar olduğunu ve bunun 5 milyar doları geçmesi gerektiğini de sözlerine eklemiştir. Foruma Azerbaycan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev başta olmak üzere Türk ve Azeri bir çok iş adamı katılmıştır. Forumda yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan ın * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kafkasya Araştırmaları Merkezi Bilimsel Danışmanı 1 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. 2 Zafer Çağlayan Bakü de. TRT YÜZYIL [65]

2 Elhan fiahino lu dünyadaki stratejik konumunun altını çizen Çağlayan, Türk ve Azeri işadamlarının yapacakları ortaklıkları desteklediğini dile getirmiştir: İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi ve dünyanın her yerinde iki tarafın iş adamları ile birlik ve beraberlik içerisinde 3. ülkelerde iş yapmaları konusunda iş forumu önemli bir çalışma olacak. Azerbaycan ın ekonomik uzmanları forumda iki devletin üçüncü ülkelerle iş yapma imkanlarından bahsederken, öncelikli olarak Bakü ve Ankara nın kendi aralarındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinmişlerdir. Örneğin Azerbaycan da çalışan Türk işadamlarının dile getirdikleri bazı sorunlar hala gündemdedir. İki ülke arasında dış ticaretin 2 milyara ulaşmasını yeterli bulmayan ekonomi uzmanları Türkiye nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini hatırlatarak, Azerbaycan ın stratejik ortağı üzerinden dünya piyasalarına açılmasına yönelik imkânları kullanması gerektiğini de dile getirmişlerdir. Türkiye ile Azerbaycan arasında artan ekonomik ilişkiler Güney Kafkasya ve Merkezi Asya yı şekillendirecek güçtedir. Avrasya bölgesinin en büyük ekonomilerinden sayılan Türkiye ile Kafkasya ve Hazar havzasının en büyük ekonomilerinden biri haline gelen Azerbaycan arasında artan ekonomik ilişkiler, üçüncü ülkelerde yapılması planlanan ortak projeler Gürcistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi bölge ülkelerini de kapsamaktadır. Örneğin Türkiye ve Azerbaycan ın Gürcistan da yatırımları artmakta, Kazakistan ve Türkmenistan ise Türkiye ve Azerbaycan ı birbirine bağlayan boru hatlarından daha çok yararlanmaya çalışmaktadır. Böylece, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin günümüzdeki boyutu ve hedefleri şöyle sıralanabilir: - Türkiye nin petrol ve doğalgaz dışında Azerbaycan da yaptığı yatırım alanlarının çeşidinin artırılması hedefleri, üretime yönelik işbirliği; - Türkiye de son yıllarda artan Azerbaycan sermayesi ve Azerbaycanlı işadamlarının projeleri; [66] 21. YÜZYIL

3 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler - Kazakistan ve Türkmenistan dan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatlarından taşınan petrol ve doğalgaz hacminin artırılması; - Bakü-Tiflis-Kars tren yolu inşaatının tamamlanması; - Nabucco ile ilgili hızlanan görüşmeler. Türk Yatırımların Azerbaycan daki Hedefleri Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin hacmi 2003 ten bu yana yılda ortalama yüzde 40 oranında artarak, 2007 nin ilk 11 aylık döneminde 1.2 milyar Doları aşmıştır. Türkiye nin Azerbaycan dan ithalatı BTC projesiyle birlikte 2005 ten itibaren ciddi oranda artmıştır. 3 Ticaret dengesi önemli ölçüde Türkiye lehinde gerçekleşmektedir. Türkiye nin Azerbaycan la ticaretinde en önemli ihracat sektörleri arasında makine ve teçhizat, plastik ve ürünleri, elektrikli aletler, demir/çelikten eşya, motorlu taşıtlar yer almaktadır. En önemli ithalat sektörlerinin içinde ise petrol ve ürünleri, plastik ve ürünleri ile bakır ve bakır eşya bulunmaktadır. Türkiye, Azerbaycan ın petrol dışı sektörlerine en fazla yatırım yapan ülkedir (yüzde 45 pay). Türk şirketlerinin enerji dışı sektörlere yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,5 milyar Dolardır. Öte yandan, Azerbaycan ekonomisinin lokomotif sektörünü temsil eden enerji alanında Türkiye aktif bir politika sergilemekte, bu noktada hem Azerbaycan petrol ve doğalgaz rezervlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesinde hem de söz konusu rezervlerin dünya piyasalarına nakline yönelik projelerde önemli rol oynamaktadır. ki ülke aras nda d fl ticaretin 2 milyar Dolara ulaflmas n yeterli bulmayan ekonomi uzmanlar Türkiye nin dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini hat rlatarak, Azerbaycan n stratejik orta üzerinden dünya piyasalar na aç lmas na yönelik imkânlar kullanmas gerekti ini de dile getirmifllerdir. Türk iş adamlarının Azerbaycan'a yaptıkları yaklaşık 6 milyar Dolarlık yatırım, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli göstergelerinden biridir. Bunun 3 milyar Doları petrol sektörünedir ki bu da önemli bir rakamdır. Yılda 12 bin Türk TIR'ı Azerbaycan'a gidip gelmektedir. Petrol ve doğalgaz ülkesi olan Azerbaycan, gelirini öncellikle bu iki kalemden elde etmektedir. Son yıllarda ülkede yoğun olarak, alt yapı çalışmaları ve köprü gibi üst yapı çalışmalar hızlanmıştır. Diğer bir söyleyişle, inşaat sektörü gelişme göstermektedir. Buna rağmen, Azerbaycan da ciddi anlamda sanayileşmeden konuşmak için erkendir. Tekstil, beyaz eşya, otomotiv gibi birçok ürün ithal edilmektedir. Özellikle tüketime yönelik perakende sektöründe ciddi artış gözlenmektedir. Petrol ve doğalgaz gelirleriyle, ekonomik alım gücünün artması sonucunda tüketim ihtiyacını karşılayan diğer ülkeler, Azerbaycan a birçok alanda ihracat yapmaktadır. Türk mühendisler, mimarlar, iş adamları da, birbiriyle entegre olarak oluşturdukları sinerji ile ticaret ve inşaat başta olmak üzere çalışmalarıyla Azerbaycan ın başarılı olmasına katkı sağlamaktadırlar. Türk yatırımcıların tüm objektif ve sübjektif zorluklara rağmen, perakende alanında yatırımları devam etmektedir. Petrol ve doğalgaz rezervinin yanı sıra, Azerbaycan topraklarında işletilmekte olan yaklaşık 450 milyon ton demir ve 150 milyon ton alüminyum rezervinin de bulunduğunu dikkate alan Türk şirketleri bu doğrultuda da faaliyetlerini sürdürmektedirler. 4 3 Dış Ticaretimizde Azerbaycan. 4 Bayram Kök, Azerbaycan da Yatırım ve Ticaret Projesi Yol Haritası, www. sekge.com. 21. YÜZYIL [67]

4 Elhan fiahino lu Türkiye de Artan Azerbaycan Sermayesi Türk yatırımcıların Azerbaycan da hedeflerinin büyümesi karşılığında Türkiye de Azerbaycan sermayesinin payı artmakta, ayrıca Azerbaycanlı işadamları Türkiye de büyük projelere imza atmaktadırlar. Türkiye, Azerbaycan n petrol d fl sektörlerine en fazla yat r m yapan ülkedir (yüzde 45 pay). Türk flirketlerinin enerji d fl sektörlere yat r mlar n n tutar yaklafl k 2,5 milyar Dolard r. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2010 yılının ilk yarısında İstanbul da yeni kurulan yabancı sermaye firmalarının profilini çıkarmıştır. 5 Yabancı yatırımcıların İstanbul a ilgisinin gittikçe arttığını kaydeden İTO 2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yeni Kayıt ve Kapanış Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu raporunda yılın ilk yarısında, İstanbul da, yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değerinin yüzde 27,16, yabancı yatırımcı sayısının ise yüzde 6,53 oranında arttığını göstermiştir. Ocak-Haziran döneminde, bin 403 yabancı yatırımcı tarafından toplam 254 milyon 838 bin 627 liralık sermaye tutarında şirket kurulmuştur. Geçen yılın son 6 ayında yabancı yatırımcı sayısı bin 317, yabancı sermaye değeri de 200 milyon 403 bin 433 lira olmuştur. Yabancı yatırımcının, yılın ilk yarısında taahhüt ettiği sermaye değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,68, yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde 15,47 artmıştır. İTO'ya kayıt yaptıran firmalar arasında, yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında ilk 3 sırayı İran, Almanya ve Azerbaycan'ın aldığı görülmüştür. Toplam yabancı sermaye değeri itibariyle ise Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda), Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti ilk sıralarda yer almıştır. 6 Türkiye nin en büyük müteahhitlik şirketlerinden Tekfen İnşaata Azerbaycan dan ortağın bulunması da ikili ekonomik ilişkilerin artık iç-içe oluştuğunun göstergesi olmuştur. Şirketin yüzde 50'si, 2008 yılında Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar ve Palmali Holding e satılmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinden biri olan Petkim'i satın alan Socar, Türkiye'ye toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye de yeni yatırımlarımız olacak. Özellikle Ceyhan'da ve Petkim'de yeni petrol rafinerisi kurulması, bunun ardından kimya teçhizatlarının kurulması projemiz var. 10 milyar dolara yakın yatırım yapacağız açıklamasını yapmıştır. Dünyanın en büyük beşinci gemi filosuna sahip Palmali Holding'in de Türkiye'de medyadan gayrimenkule çok sayıda yatırımı bulunmaktadır. Tekfen İnşaatın yarısını satın alan Palmali Holdinge ait 116'sı petrol taşıma tankeri, 14'ü kuru yük olmak üzere toplam 130 gemi bulunmaktadır. Gemiler Akdeniz ve Karadeniz arasındaki Rus petrollerinin yüzde 75'ini taşımaktadır. Şirket ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'yla Türkiye'ye ulaşan petrolün 10 yıl boyunca dünyaya dağıtım ihalesini de kazanmıştır. Palmali Holding Azerbaycan da da çalıştırdığı fabrika ve işletmelerin sayısını artırarak, ekonominin farklı alanlarında yatırımlarını geliştirmektedir. Enerji Alanında İşbirliği ve Pekin i Londra ya Birleştirecek Tren Yolu Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında işbirliği tüm gücü ile devam etmektedir. Aralıksız çalışan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları, her iki ülkenin bütçeleri için finansman kaynağına çevrilmişlerdir un Haziran ayında Azerbaycan Yılının İlk Yarısında İstanbul da Yeni Kurulan Yabancı Sermaye Firmaların Profili. İstanbul Ticaret Odası Haydar Aliyev Tankerine İlk Petrol Yüklenmesi Töreni. BOTAŞ International Limited [68] 21. YÜZYIL

5 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler doğalgazının Türkiye ye ihracı konusunda yaklaşık bir yıldır beklenilen anlaşma da imzalanmıştır. Yılın altı ayı fiyat konusunda Ankara ile uzlaşamayan Bakü daha sonra Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağından endişelenerek, anlaşma tarihini uzatmıştır. Ancak Yukarı Karabağ sorununun çözümünde bir ilerleme olmaması nedeniyle Ankara nın Ermenistan la ilişkiler konusunda adım atmadığını gören Bakü, doğalgaz anlaşmasını imzalamıştır. 3 Ağustos 2010 yılında Bakü de toplanan 3 ülkenin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ın Ulaşım Bakanları, detaylı şekilde projeyi ve gelinen noktayı ele almışlardır. 7 Demir İpek Yolu ismi verilen Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun tamamlanması ile Pekin den Londra ya kesintisiz ulaşım sağlanacağı ve projenin bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağı hedeflenmektedir. İlk etapta hat üzerinden bir milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınacaktır. Projenin 2012 yılında bitirilmesi planlansa da, tren yolunun 2011 yılının sonunda hizmete açılması da olası hedefler içerisindedir. Orta Asya yı, Kafkasya üzerinden Türkiye ye, Ortadoğu ile Avrupa'ya kadar birleştiren ve yüzyıllar boyu ticaret kervanlarına hizmet eden tarihi İpek Yolunun tekrar modern demiryoluyla bağlanması anlamını taşıyan tren hattının Türkiye den geçen 76 kilometrelik bölümünün yüzde 35'i tamamlanmış olup Gürcistan dan geçen 26 kilometrelik kısmındaki çalışmalar da planlandığı gibi ilerlemektedir. Stratejik ve ekonomik açıdan son derece önemli olan projeyi, 2004 yılında Azerbaycan ve Türkiye gündeme getirmiştir. Bu proje Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki siyasi ve ekonomik bağları daha fazla sıklaştırdığından Ermenistan ve ABD`deki Ermeni lobisi bir süre projeyi engellemeye çalışmışlardır. ABD Kongresi Ermeni lobisinin etkisi altında bir karar vererek, yeni tren yolu Ermenistan ın kuşatımını güçlendiriyor iddiası ile projeye ABD uyruklu bankaların finansman sağlamasını yasaklamıştır. 8 Aslında böyle bir krediye petrol ve doğalgaz satışından gerekli parayı kazanan ne Azerbaycan ın, ne de Türkiye nin ihtiyacı olmuştur. Yalnızca, tren yolunun Gürcistan bölümünün inşa- 7 Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bakü de. Hürriyet Bakü-Tiflis-Kars Tren Yoluna Ermeni Engeli. Diplomatik Gözlem. 21. YÜZYIL [69]

6 Elhan fiahino lu atını yapmak için Tiflis in krediye ihtiyacı olmuş, bunu da Bakü halletmiştir. Azerbaycan, demiryolu inşaatının, kendi sınırları içindeki bölümüne kaynak ayıramayan Gürcistan'a uzun vadeli olarak 200 milyon dolar kredi vermiş, böylece demiryolu inşaatının başlaması için son engel de ortadan kaldırılmıştır. 9 Gerileyen ve İlerleyen Nabucco Bu çalışmaların yanı sıra Azerbaycan la Türkiye yi birbirine ve Avrupa ya daha sıkı bağlayacak Nabucco projesi ile ilgili soru işaretleri gündemde varlığını korumaktadır. Azerbaycan ve merkezi Asya doğalgazını Avrupa`ya taşıması planlanan Nabucco Boru Hattı ile ilgili 2010 yılı başında verilen açıklamalar projenin geleceğini belirsizleştirmiştir.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in Davos ta verdiği açıklamalar ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Euronews e teyit ettiği değerlendirmeler bunun en önemli işaretleri olmuştur. İlham Aliyev bu projeyi kim ileri taşıyacak, belli değil. Gaz üretimiyle, bunun taşınmasıyla ilgili müzakereleri kim yürütecek? Gazı kim pazarlayacak? Fiyatlama nasıl yapılacak? Bu soruların cevaplarını hala bilemiyoruz 10 diye sorularını dile getirirken, Recep Tayyip Erdoğan da benzeri sualleri gündeme taşımıştır: Avrupa Birliği ve Nabucco ile ilgili yönetim, konu hakkında henüz ciddi bir yaklaşım ortaya koymamıştır. Nabucco nun yıllık doğalgaz ihtiyacı 30 milyar metreküptür. Şu anda böyle bir ihtiyacı karşılayabiliyor mu? Türk ifladamlar n n Azerbaycan da Vize, nakliye, vergi, gümrük ve çal flma izni gibi mevcut s k nt lar halen sürmektedir. Hayır karşılayamıyor. Henüz doğalgaz yok, hat yok. Peki neyi tartışıyoruz? 11 Değerlendirmeler benzer olsa da, yılbaşında Bakü ile Ankara dan Nabucco aleyhine yapılan açıklamaların amacı farklı olmuştur. Aliyev, Nabucco ile ilgili Rusya odaklı söylemlerde bulunmuştur. Kremlin söz konusu projeye karşı olduğundan Bakü de aynı tavırla Moskova nın Yukarı Karabağ sorununun çözümüne destek vereceğini düşünerek ümitlenmiştir. Ankara ise Avrupa Birliği üyeliği konusunda Brüksel den gereken yanıtı alamadığından kurumun önem verdiği, ancak Türkiyesiz gerçekleşmeyecek projenin geleceğini soru işareti ile değerlendirmiştir. Böyle bir durumdan en çok Rusya faydalanmaya çalışmış, Nabucco projesini durdurmak için yollar aramıştır. Azerbaycan`ın Rusya`ya daha fazla doğalgaz satması ile ilgili uzlaşmaya varması Nabucco projesinin gerçekleşme ihtimalini biraz daha azaltmıştır. Avrupa nın gaz ihtiyacını tek başına karşılamak isteyen Rusya, projenin tedarikçileri içinde yer alan Orta Asya ülkelerini politik ve ekonomik hamlelerle sıkıştırmıştır. Ayrıca, Türkmenistan ın Hazar Denizi nin statüsü ve bazı petrol yataklarıyla ilgili Bakü ile ortak mülakata varamaması da Nabucco aleyhine gelişen bir süreç olmuştur. Çünkü Avrupa devletleri Nabucco projesini gündeme getirirken, Azerbaycan`ın yanı sıra Türkmenistan doğalgazının da Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşınmasını öngörmüşlerdir. Ancak son günler Batılı yetkililerin Nabucco ile ilgili yeni atakları söz konusu projeye olan inancı yeniden artırmıştır. BOTAŞ'ın ev sahipliğinde Mart 2010 da gerçekleştirilen ve Nabucco üyesi ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı Nabucco Üst Yönetim Toplantısında konuşan Nabucco CEO'su Reinhard Mitschek, 2010 yıllarının sonlarına doğru mühendislik çalışmalarına başlanacağını ve 2014'de hattan ilk gazın akacağını söylemiştir. Bu arada Enerji Bakanı Taner Yıldız da konu ile ilgili yap- 9 Bakü-Tiflis-Kars Tren Yolu Start Aldı. Turquie News Nabucco Karşıtı Rus Lobisi Güçleniyor. Doğalgaz Derneği Nabucco: Sorulara Yanıt Bekleyen Proje [70] 21. YÜZYIL

7 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler tığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile müzakerelerde enerji başlığını çoktan hak ettiğini vurgulamıştır. 12 Avusturya enerji şirketi OMW'nin yönetim kurulu üyesi Werner Auili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev in Şahdeniz den projeye gaz verme konusunda olumlu görüşlerini bildirdiğini söylemiştir. Irak ile de görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini belirten Auili, şöyle bir açıklamada bulunmuştur: Türkmenistan Cumhurbaşkanı da bizi destekleyeceğine dair olumlu mesajlar veriyor. İran a gelince; uzun vadede bir opsiyon olarak görüyoruz ama şu anda görüşme söz konusu değil. 13 Taner Yıldız konuşmasında Nabucco'nun stratejik, siyasi destek alan ve ticari bir proje olduğunu hatırlatarak, Türkiye nin siyasi desteğinin tam olduğunu söylemiştir. Ancak Bakan projeye yönelik mevcut soruların da var olduğuna şu sözlerle işaret etmiştir: ''Hazar üzerinden gelebilecek böyle bir gazın hangi miktarlarda ve nasıl olacağıyla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor'' Böylece, Nabucco projesi ile ilgili soru işaretleri azalmazken, projeyi ileri götürmeye çalışan Avrupa da teslim olmamaktadır. Çünkü, Avrupa Birliği devletleri Rusya ya enerji bağlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Nabucco ise bu hedefe ulaştıracak yöntemlerden biri; Azerbaycan ve Türkiye ise Nabucco`nun en önemli iki devletidir. Ona göre de, Nabucco`yu gerçekleştirmek için bu iki devletle anlaşması zaruri olan Avrupa Birliğinin boru hattının inşası için gerekli mali destek sağlaması da önemlidir. Proje gerçekleşirse, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa halkası daha güçlü hale gelecektir. Azerbaycan dan başlanan ve Türkiye üzerinden geçmesi planlanan Nabucco boru hattının Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avusturya ya kadar uzanması planlanmaktadır yılında inşaatına başlanması ve 2014'te tamamlanması öngörülen projenin yüzde 30'luk maliyeti Nabucco'ya ortak şirketler tarafından karşılanacaktır. Kalan miktarın borçlanarak finansa edilmesi planlanmaktadır. 21. YÜZYIL 12 Nabucco`da İnşaat 2011`de Başlayacak Nabucco için Türkmen Gazı Görüşmeleri. Anadolu Ajansı YÜZYIL [71]

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ 2012 AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ 1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Dosya PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Hüseyin ERKUL Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü herkul@inonu.edu.tr Yeliz AKTAŞ POLAT Arş. Gör., İnönü

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı.

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Planlanan, Türkmenistan dan başlayan Hazar Denizi nin

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL) "Son 12 Ay" YIL AY IRAK- TÜRKİYE CEYHAN- KIRIKKALE BATMAN- DÖRTYOL 2011 Aralık 12.653 1.739 1.232 17.743 2011

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI EKİM 2007

TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI EKİM 2007 EKONOMİ TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI EKİM 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI Yirmi birinci yüzyılda ekonomik

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

GİRİŞ. Anahtar kavramlar: Lojistik merkez, Kars, demir ipek yolu, kombine taşımacılık, enerji kaynakları, Avrupa, Çin, Orta Asya ve Kafkasya dır.

GİRİŞ. Anahtar kavramlar: Lojistik merkez, Kars, demir ipek yolu, kombine taşımacılık, enerji kaynakları, Avrupa, Çin, Orta Asya ve Kafkasya dır. LOJİSTİK MERKEZİNİN KARS TA KURULABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN RAPOR GİRİŞ İki kutuplu sistem üzerine inşa edilen uluslararası ilişkiler teorileri, Soğuk Savaş sonrası dönemle birlikte yeni dünya düzenini açıklamakta

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Erdem AB Masası Uzman Ağustos 2009 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti : Budapeşte Yüzölçümü : 93,030 km 2 Nüfusu : 9,905,596 (Temmuz 2009 tahmini)

Detaylı

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Sırbistan a ihracat yapan 210 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GANA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GANA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GANA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gana Cumhuriyeti

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 12.05.2014 Sayı 27 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi AKSA ALADDIN MIDDLE EAST ARGM ATTİLA DOĞAN İNŞAAT AVRASYA GAZ BOSPHORUSGAZ BP ÇALIK ENERJİ EDISON EGEGAZ ENERCO ENERJİ ENERGY OPERATIONS

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

İNGİLTERE ÜLKE RAPORU

İNGİLTERE ÜLKE RAPORU İNGİLTERE ÜLKE RAPORU İNGİLTERE EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa dan sonra üçüncü ve dünyada yedinci en büyük ekonomidir. İngiltere ekonomisinde GSYİH nin yaklaşık üçte

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay TÜRKİYE PAGEV PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 201-9 Ay 1 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 2 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat; ambalaj uygulamalarından

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078)

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078) -2182- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN 15 ARALIK 1997 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017

İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017 İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017 BÜYÜMELER DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 2015Q1-2,1 3,5

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 09.10.2013 Sayı 19 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle]

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle] İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan İsrail e ihracat yapan 426 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı