Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler"

Transkript

1 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler Elhan ŞAHİNOĞLU* Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı 1990 lı yılların başında ağır bir ekonomik kriz sürecinden geçmiştir. SSCB nin dağılması ile 15 üye ülke arasında ekonomik bağlar kopmuş, fabrikalar ve işletmeler çalışamaz hale gelmiştir. Hazar petrolünün üretimine ilişkin Bakü nün Batılı şirketlerle yaptığı Asrın anlaşması da 1994 yılında imzalandığı için yaklaşık 8-10 yıl sonra antlaşmadan gelir sağlanması hedeflenmiştir. Böyle bir durumda Azerbaycan ı ekonomik açıdan ayakta tutacak dış yardım ve krediler ilk olarak Türkiye den gelmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan, Türkiye-Azerbaycan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 1992 de yapılmıştır. Türkiye-Azerbaycan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ise, 1994 te imzalanmış ve ilişkilerde yasal altyapı tamamlanmıştır. 1 Bu çerçevede iki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkiler Azerbaycan da Türk yatırımcılarının sayılarının artmasına yol açmıştır. Türkiye kısa sürede petrol ve doğalgaz üretimi dışında Azerbaycan ın en önemli yatırımcısı haline gelmiştir. Hammaddeye odaklanan Azerbaycan ekonomisi Türk yatırımcıların desteği sayesinde hazır mahsul üretmeye başlamıştır. Bu yıllarda iki ülke arasında kurulan Ekonomik Karma Komisyonu da zaman zaman toplanarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yöntemler görüşmüştür. Bu toplantılarda ilişkilerin gelişim hızını azaltan sebepler saptanarak, sorunların giderilmesi için yollar aranmıştır. 2000`li yılların başında Azerbaycan-Türkiye ticari ilişkilerinin hacminin 1 milyar dolara ulaşamaması yetersiz görülerek ve bu hacmin artırılması için her iki tarafın gayret gösterilmesi gerektiği dile getirilmiştir. İki ülke arasında ticaret, yatırım ve işbirliği imkânlarının artırılması amacıyla 29 Temmuz 2010 da Bakü de düzenlenen Azerbaycan Türkiye İş Forumunda konuşan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da mevcut bazı sorunları belirterek, Türk işadamlarının Bakü de yaşadığı sıkıntıları, Vize, nakliye, vergi, gümrük ve çalışma izni şeklinde sıralamıştır. 2 Özellikle vize ve çalışma izni konusunun müzminleştiğini anlatan Çağlayan, Ortak çalışma grubu kuruyoruz. Hukukçuların da yer alacağı bu grupla problemleri mahkemelik olmadan çözmeyi planlıyoruz diye konuşmuştur. Çağlayan, iş adamlarının sıkıştığı her noktada onların yanlarında olacaklarını belirterek, Azerbaycan ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediklerini dile getirmiştir. Bakan, iki ülke arasındaki dış ticaretin 2 milyar dolar olduğunu ve bunun 5 milyar doları geçmesi gerektiğini de sözlerine eklemiştir. Foruma Azerbaycan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev başta olmak üzere Türk ve Azeri bir çok iş adamı katılmıştır. Forumda yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan ın * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kafkasya Araştırmaları Merkezi Bilimsel Danışmanı 1 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. 2 Zafer Çağlayan Bakü de. TRT YÜZYIL [65]

2 Elhan fiahino lu dünyadaki stratejik konumunun altını çizen Çağlayan, Türk ve Azeri işadamlarının yapacakları ortaklıkları desteklediğini dile getirmiştir: İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi ve dünyanın her yerinde iki tarafın iş adamları ile birlik ve beraberlik içerisinde 3. ülkelerde iş yapmaları konusunda iş forumu önemli bir çalışma olacak. Azerbaycan ın ekonomik uzmanları forumda iki devletin üçüncü ülkelerle iş yapma imkanlarından bahsederken, öncelikli olarak Bakü ve Ankara nın kendi aralarındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinmişlerdir. Örneğin Azerbaycan da çalışan Türk işadamlarının dile getirdikleri bazı sorunlar hala gündemdedir. İki ülke arasında dış ticaretin 2 milyara ulaşmasını yeterli bulmayan ekonomi uzmanları Türkiye nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini hatırlatarak, Azerbaycan ın stratejik ortağı üzerinden dünya piyasalarına açılmasına yönelik imkânları kullanması gerektiğini de dile getirmişlerdir. Türkiye ile Azerbaycan arasında artan ekonomik ilişkiler Güney Kafkasya ve Merkezi Asya yı şekillendirecek güçtedir. Avrasya bölgesinin en büyük ekonomilerinden sayılan Türkiye ile Kafkasya ve Hazar havzasının en büyük ekonomilerinden biri haline gelen Azerbaycan arasında artan ekonomik ilişkiler, üçüncü ülkelerde yapılması planlanan ortak projeler Gürcistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi bölge ülkelerini de kapsamaktadır. Örneğin Türkiye ve Azerbaycan ın Gürcistan da yatırımları artmakta, Kazakistan ve Türkmenistan ise Türkiye ve Azerbaycan ı birbirine bağlayan boru hatlarından daha çok yararlanmaya çalışmaktadır. Böylece, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin günümüzdeki boyutu ve hedefleri şöyle sıralanabilir: - Türkiye nin petrol ve doğalgaz dışında Azerbaycan da yaptığı yatırım alanlarının çeşidinin artırılması hedefleri, üretime yönelik işbirliği; - Türkiye de son yıllarda artan Azerbaycan sermayesi ve Azerbaycanlı işadamlarının projeleri; [66] 21. YÜZYIL

3 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler - Kazakistan ve Türkmenistan dan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatlarından taşınan petrol ve doğalgaz hacminin artırılması; - Bakü-Tiflis-Kars tren yolu inşaatının tamamlanması; - Nabucco ile ilgili hızlanan görüşmeler. Türk Yatırımların Azerbaycan daki Hedefleri Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin hacmi 2003 ten bu yana yılda ortalama yüzde 40 oranında artarak, 2007 nin ilk 11 aylık döneminde 1.2 milyar Doları aşmıştır. Türkiye nin Azerbaycan dan ithalatı BTC projesiyle birlikte 2005 ten itibaren ciddi oranda artmıştır. 3 Ticaret dengesi önemli ölçüde Türkiye lehinde gerçekleşmektedir. Türkiye nin Azerbaycan la ticaretinde en önemli ihracat sektörleri arasında makine ve teçhizat, plastik ve ürünleri, elektrikli aletler, demir/çelikten eşya, motorlu taşıtlar yer almaktadır. En önemli ithalat sektörlerinin içinde ise petrol ve ürünleri, plastik ve ürünleri ile bakır ve bakır eşya bulunmaktadır. Türkiye, Azerbaycan ın petrol dışı sektörlerine en fazla yatırım yapan ülkedir (yüzde 45 pay). Türk şirketlerinin enerji dışı sektörlere yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,5 milyar Dolardır. Öte yandan, Azerbaycan ekonomisinin lokomotif sektörünü temsil eden enerji alanında Türkiye aktif bir politika sergilemekte, bu noktada hem Azerbaycan petrol ve doğalgaz rezervlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesinde hem de söz konusu rezervlerin dünya piyasalarına nakline yönelik projelerde önemli rol oynamaktadır. ki ülke aras nda d fl ticaretin 2 milyar Dolara ulaflmas n yeterli bulmayan ekonomi uzmanlar Türkiye nin dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini hat rlatarak, Azerbaycan n stratejik orta üzerinden dünya piyasalar na aç lmas na yönelik imkânlar kullanmas gerekti ini de dile getirmifllerdir. Türk iş adamlarının Azerbaycan'a yaptıkları yaklaşık 6 milyar Dolarlık yatırım, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli göstergelerinden biridir. Bunun 3 milyar Doları petrol sektörünedir ki bu da önemli bir rakamdır. Yılda 12 bin Türk TIR'ı Azerbaycan'a gidip gelmektedir. Petrol ve doğalgaz ülkesi olan Azerbaycan, gelirini öncellikle bu iki kalemden elde etmektedir. Son yıllarda ülkede yoğun olarak, alt yapı çalışmaları ve köprü gibi üst yapı çalışmalar hızlanmıştır. Diğer bir söyleyişle, inşaat sektörü gelişme göstermektedir. Buna rağmen, Azerbaycan da ciddi anlamda sanayileşmeden konuşmak için erkendir. Tekstil, beyaz eşya, otomotiv gibi birçok ürün ithal edilmektedir. Özellikle tüketime yönelik perakende sektöründe ciddi artış gözlenmektedir. Petrol ve doğalgaz gelirleriyle, ekonomik alım gücünün artması sonucunda tüketim ihtiyacını karşılayan diğer ülkeler, Azerbaycan a birçok alanda ihracat yapmaktadır. Türk mühendisler, mimarlar, iş adamları da, birbiriyle entegre olarak oluşturdukları sinerji ile ticaret ve inşaat başta olmak üzere çalışmalarıyla Azerbaycan ın başarılı olmasına katkı sağlamaktadırlar. Türk yatırımcıların tüm objektif ve sübjektif zorluklara rağmen, perakende alanında yatırımları devam etmektedir. Petrol ve doğalgaz rezervinin yanı sıra, Azerbaycan topraklarında işletilmekte olan yaklaşık 450 milyon ton demir ve 150 milyon ton alüminyum rezervinin de bulunduğunu dikkate alan Türk şirketleri bu doğrultuda da faaliyetlerini sürdürmektedirler. 4 3 Dış Ticaretimizde Azerbaycan. 4 Bayram Kök, Azerbaycan da Yatırım ve Ticaret Projesi Yol Haritası, www. sekge.com. 21. YÜZYIL [67]

4 Elhan fiahino lu Türkiye de Artan Azerbaycan Sermayesi Türk yatırımcıların Azerbaycan da hedeflerinin büyümesi karşılığında Türkiye de Azerbaycan sermayesinin payı artmakta, ayrıca Azerbaycanlı işadamları Türkiye de büyük projelere imza atmaktadırlar. Türkiye, Azerbaycan n petrol d fl sektörlerine en fazla yat r m yapan ülkedir (yüzde 45 pay). Türk flirketlerinin enerji d fl sektörlere yat r mlar n n tutar yaklafl k 2,5 milyar Dolard r. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2010 yılının ilk yarısında İstanbul da yeni kurulan yabancı sermaye firmalarının profilini çıkarmıştır. 5 Yabancı yatırımcıların İstanbul a ilgisinin gittikçe arttığını kaydeden İTO 2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yeni Kayıt ve Kapanış Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu raporunda yılın ilk yarısında, İstanbul da, yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değerinin yüzde 27,16, yabancı yatırımcı sayısının ise yüzde 6,53 oranında arttığını göstermiştir. Ocak-Haziran döneminde, bin 403 yabancı yatırımcı tarafından toplam 254 milyon 838 bin 627 liralık sermaye tutarında şirket kurulmuştur. Geçen yılın son 6 ayında yabancı yatırımcı sayısı bin 317, yabancı sermaye değeri de 200 milyon 403 bin 433 lira olmuştur. Yabancı yatırımcının, yılın ilk yarısında taahhüt ettiği sermaye değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,68, yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde 15,47 artmıştır. İTO'ya kayıt yaptıran firmalar arasında, yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında ilk 3 sırayı İran, Almanya ve Azerbaycan'ın aldığı görülmüştür. Toplam yabancı sermaye değeri itibariyle ise Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda), Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti ilk sıralarda yer almıştır. 6 Türkiye nin en büyük müteahhitlik şirketlerinden Tekfen İnşaata Azerbaycan dan ortağın bulunması da ikili ekonomik ilişkilerin artık iç-içe oluştuğunun göstergesi olmuştur. Şirketin yüzde 50'si, 2008 yılında Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar ve Palmali Holding e satılmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinden biri olan Petkim'i satın alan Socar, Türkiye'ye toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye de yeni yatırımlarımız olacak. Özellikle Ceyhan'da ve Petkim'de yeni petrol rafinerisi kurulması, bunun ardından kimya teçhizatlarının kurulması projemiz var. 10 milyar dolara yakın yatırım yapacağız açıklamasını yapmıştır. Dünyanın en büyük beşinci gemi filosuna sahip Palmali Holding'in de Türkiye'de medyadan gayrimenkule çok sayıda yatırımı bulunmaktadır. Tekfen İnşaatın yarısını satın alan Palmali Holdinge ait 116'sı petrol taşıma tankeri, 14'ü kuru yük olmak üzere toplam 130 gemi bulunmaktadır. Gemiler Akdeniz ve Karadeniz arasındaki Rus petrollerinin yüzde 75'ini taşımaktadır. Şirket ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'yla Türkiye'ye ulaşan petrolün 10 yıl boyunca dünyaya dağıtım ihalesini de kazanmıştır. Palmali Holding Azerbaycan da da çalıştırdığı fabrika ve işletmelerin sayısını artırarak, ekonominin farklı alanlarında yatırımlarını geliştirmektedir. Enerji Alanında İşbirliği ve Pekin i Londra ya Birleştirecek Tren Yolu Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında işbirliği tüm gücü ile devam etmektedir. Aralıksız çalışan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları, her iki ülkenin bütçeleri için finansman kaynağına çevrilmişlerdir un Haziran ayında Azerbaycan Yılının İlk Yarısında İstanbul da Yeni Kurulan Yabancı Sermaye Firmaların Profili. İstanbul Ticaret Odası Haydar Aliyev Tankerine İlk Petrol Yüklenmesi Töreni. BOTAŞ International Limited [68] 21. YÜZYIL

5 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler doğalgazının Türkiye ye ihracı konusunda yaklaşık bir yıldır beklenilen anlaşma da imzalanmıştır. Yılın altı ayı fiyat konusunda Ankara ile uzlaşamayan Bakü daha sonra Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağından endişelenerek, anlaşma tarihini uzatmıştır. Ancak Yukarı Karabağ sorununun çözümünde bir ilerleme olmaması nedeniyle Ankara nın Ermenistan la ilişkiler konusunda adım atmadığını gören Bakü, doğalgaz anlaşmasını imzalamıştır. 3 Ağustos 2010 yılında Bakü de toplanan 3 ülkenin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ın Ulaşım Bakanları, detaylı şekilde projeyi ve gelinen noktayı ele almışlardır. 7 Demir İpek Yolu ismi verilen Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun tamamlanması ile Pekin den Londra ya kesintisiz ulaşım sağlanacağı ve projenin bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağı hedeflenmektedir. İlk etapta hat üzerinden bir milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınacaktır. Projenin 2012 yılında bitirilmesi planlansa da, tren yolunun 2011 yılının sonunda hizmete açılması da olası hedefler içerisindedir. Orta Asya yı, Kafkasya üzerinden Türkiye ye, Ortadoğu ile Avrupa'ya kadar birleştiren ve yüzyıllar boyu ticaret kervanlarına hizmet eden tarihi İpek Yolunun tekrar modern demiryoluyla bağlanması anlamını taşıyan tren hattının Türkiye den geçen 76 kilometrelik bölümünün yüzde 35'i tamamlanmış olup Gürcistan dan geçen 26 kilometrelik kısmındaki çalışmalar da planlandığı gibi ilerlemektedir. Stratejik ve ekonomik açıdan son derece önemli olan projeyi, 2004 yılında Azerbaycan ve Türkiye gündeme getirmiştir. Bu proje Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki siyasi ve ekonomik bağları daha fazla sıklaştırdığından Ermenistan ve ABD`deki Ermeni lobisi bir süre projeyi engellemeye çalışmışlardır. ABD Kongresi Ermeni lobisinin etkisi altında bir karar vererek, yeni tren yolu Ermenistan ın kuşatımını güçlendiriyor iddiası ile projeye ABD uyruklu bankaların finansman sağlamasını yasaklamıştır. 8 Aslında böyle bir krediye petrol ve doğalgaz satışından gerekli parayı kazanan ne Azerbaycan ın, ne de Türkiye nin ihtiyacı olmuştur. Yalnızca, tren yolunun Gürcistan bölümünün inşa- 7 Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bakü de. Hürriyet Bakü-Tiflis-Kars Tren Yoluna Ermeni Engeli. Diplomatik Gözlem. 21. YÜZYIL [69]

6 Elhan fiahino lu atını yapmak için Tiflis in krediye ihtiyacı olmuş, bunu da Bakü halletmiştir. Azerbaycan, demiryolu inşaatının, kendi sınırları içindeki bölümüne kaynak ayıramayan Gürcistan'a uzun vadeli olarak 200 milyon dolar kredi vermiş, böylece demiryolu inşaatının başlaması için son engel de ortadan kaldırılmıştır. 9 Gerileyen ve İlerleyen Nabucco Bu çalışmaların yanı sıra Azerbaycan la Türkiye yi birbirine ve Avrupa ya daha sıkı bağlayacak Nabucco projesi ile ilgili soru işaretleri gündemde varlığını korumaktadır. Azerbaycan ve merkezi Asya doğalgazını Avrupa`ya taşıması planlanan Nabucco Boru Hattı ile ilgili 2010 yılı başında verilen açıklamalar projenin geleceğini belirsizleştirmiştir.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in Davos ta verdiği açıklamalar ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Euronews e teyit ettiği değerlendirmeler bunun en önemli işaretleri olmuştur. İlham Aliyev bu projeyi kim ileri taşıyacak, belli değil. Gaz üretimiyle, bunun taşınmasıyla ilgili müzakereleri kim yürütecek? Gazı kim pazarlayacak? Fiyatlama nasıl yapılacak? Bu soruların cevaplarını hala bilemiyoruz 10 diye sorularını dile getirirken, Recep Tayyip Erdoğan da benzeri sualleri gündeme taşımıştır: Avrupa Birliği ve Nabucco ile ilgili yönetim, konu hakkında henüz ciddi bir yaklaşım ortaya koymamıştır. Nabucco nun yıllık doğalgaz ihtiyacı 30 milyar metreküptür. Şu anda böyle bir ihtiyacı karşılayabiliyor mu? Türk ifladamlar n n Azerbaycan da Vize, nakliye, vergi, gümrük ve çal flma izni gibi mevcut s k nt lar halen sürmektedir. Hayır karşılayamıyor. Henüz doğalgaz yok, hat yok. Peki neyi tartışıyoruz? 11 Değerlendirmeler benzer olsa da, yılbaşında Bakü ile Ankara dan Nabucco aleyhine yapılan açıklamaların amacı farklı olmuştur. Aliyev, Nabucco ile ilgili Rusya odaklı söylemlerde bulunmuştur. Kremlin söz konusu projeye karşı olduğundan Bakü de aynı tavırla Moskova nın Yukarı Karabağ sorununun çözümüne destek vereceğini düşünerek ümitlenmiştir. Ankara ise Avrupa Birliği üyeliği konusunda Brüksel den gereken yanıtı alamadığından kurumun önem verdiği, ancak Türkiyesiz gerçekleşmeyecek projenin geleceğini soru işareti ile değerlendirmiştir. Böyle bir durumdan en çok Rusya faydalanmaya çalışmış, Nabucco projesini durdurmak için yollar aramıştır. Azerbaycan`ın Rusya`ya daha fazla doğalgaz satması ile ilgili uzlaşmaya varması Nabucco projesinin gerçekleşme ihtimalini biraz daha azaltmıştır. Avrupa nın gaz ihtiyacını tek başına karşılamak isteyen Rusya, projenin tedarikçileri içinde yer alan Orta Asya ülkelerini politik ve ekonomik hamlelerle sıkıştırmıştır. Ayrıca, Türkmenistan ın Hazar Denizi nin statüsü ve bazı petrol yataklarıyla ilgili Bakü ile ortak mülakata varamaması da Nabucco aleyhine gelişen bir süreç olmuştur. Çünkü Avrupa devletleri Nabucco projesini gündeme getirirken, Azerbaycan`ın yanı sıra Türkmenistan doğalgazının da Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşınmasını öngörmüşlerdir. Ancak son günler Batılı yetkililerin Nabucco ile ilgili yeni atakları söz konusu projeye olan inancı yeniden artırmıştır. BOTAŞ'ın ev sahipliğinde Mart 2010 da gerçekleştirilen ve Nabucco üyesi ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı Nabucco Üst Yönetim Toplantısında konuşan Nabucco CEO'su Reinhard Mitschek, 2010 yıllarının sonlarına doğru mühendislik çalışmalarına başlanacağını ve 2014'de hattan ilk gazın akacağını söylemiştir. Bu arada Enerji Bakanı Taner Yıldız da konu ile ilgili yap- 9 Bakü-Tiflis-Kars Tren Yolu Start Aldı. Turquie News Nabucco Karşıtı Rus Lobisi Güçleniyor. Doğalgaz Derneği Nabucco: Sorulara Yanıt Bekleyen Proje [70] 21. YÜZYIL

7 Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler tığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile müzakerelerde enerji başlığını çoktan hak ettiğini vurgulamıştır. 12 Avusturya enerji şirketi OMW'nin yönetim kurulu üyesi Werner Auili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev in Şahdeniz den projeye gaz verme konusunda olumlu görüşlerini bildirdiğini söylemiştir. Irak ile de görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini belirten Auili, şöyle bir açıklamada bulunmuştur: Türkmenistan Cumhurbaşkanı da bizi destekleyeceğine dair olumlu mesajlar veriyor. İran a gelince; uzun vadede bir opsiyon olarak görüyoruz ama şu anda görüşme söz konusu değil. 13 Taner Yıldız konuşmasında Nabucco'nun stratejik, siyasi destek alan ve ticari bir proje olduğunu hatırlatarak, Türkiye nin siyasi desteğinin tam olduğunu söylemiştir. Ancak Bakan projeye yönelik mevcut soruların da var olduğuna şu sözlerle işaret etmiştir: ''Hazar üzerinden gelebilecek böyle bir gazın hangi miktarlarda ve nasıl olacağıyla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor'' Böylece, Nabucco projesi ile ilgili soru işaretleri azalmazken, projeyi ileri götürmeye çalışan Avrupa da teslim olmamaktadır. Çünkü, Avrupa Birliği devletleri Rusya ya enerji bağlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Nabucco ise bu hedefe ulaştıracak yöntemlerden biri; Azerbaycan ve Türkiye ise Nabucco`nun en önemli iki devletidir. Ona göre de, Nabucco`yu gerçekleştirmek için bu iki devletle anlaşması zaruri olan Avrupa Birliğinin boru hattının inşası için gerekli mali destek sağlaması da önemlidir. Proje gerçekleşirse, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa halkası daha güçlü hale gelecektir. Azerbaycan dan başlanan ve Türkiye üzerinden geçmesi planlanan Nabucco boru hattının Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avusturya ya kadar uzanması planlanmaktadır yılında inşaatına başlanması ve 2014'te tamamlanması öngörülen projenin yüzde 30'luk maliyeti Nabucco'ya ortak şirketler tarafından karşılanacaktır. Kalan miktarın borçlanarak finansa edilmesi planlanmaktadır. 21. YÜZYIL 12 Nabucco`da İnşaat 2011`de Başlayacak Nabucco için Türkmen Gazı Görüşmeleri. Anadolu Ajansı YÜZYIL [71]

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

TANAP Hazar Gazını Avrupa ya Taşıyan Atılım Projesi

TANAP Hazar Gazını Avrupa ya Taşıyan Atılım Projesi TANAP Hazar Gazını Avrupa ya Taşıyan Atılım Projesi Gulmira Rzayeva Enerji Uzmanı Giriş Petrol stratejisinin başarıyla hayata geçirilmesinin ardından Azerbaycan, gaz ihracat politikası ile ilgili stratejik

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 30.12.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...9 SABAH GAZETESİ...13 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 30.12.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...9 SABAH GAZETESİ...13 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 30.12.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Dış ticaret açığı beklenenden az geldi İşçi-işveren kerhen uzlaştı asgari ücret 701 liraya yükseldi Vergi denetmeni performansa göre

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

tepav SURİYE KRİZİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLER? Ağustos2012 N201148 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav SURİYE KRİZİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLER? Ağustos2012 N201148 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ağustos2012 N201148 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri SURİYE KRİZİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLER? Suriye de bugünlerde

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER, 2004 Yüzölçümü 69 700 km² Dil Gürcüce %71 (resmi), Azeri %6, Ermenice %7, Rusça %9, diğer %7 Nüfus 4,32 milyon (tahmini) Başkent Tiflis Başlıca

Detaylı

AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK

AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK HİSARCIKLIOĞLU: AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Roma da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya İş Forumu nun açılışında yaptığı konuşmada, iki

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı