ML5520/21. kullanici kilavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ML5520/21. kullanici kilavuzu"

Transkript

1 ML5520/21 kuanici kiavuzu

2 Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici, ayrıca bu kıavuzda anıan ve diğer üreticier tarafından yapımıș yazıım ve cihazardaki değișikikerin kıavuzdaki bigierin uyguanabiiriğini etkiemeyeceğini de garanti edemez. Diğer șirketer tarafından üretien yazıım ürünerinin anıması üreticinin onayı anamına gemez. Her ne kadar bu kıavuzun hazıranması așamasında mümkün oduğu kadar doğru ve faydaı oması için gereken tüm çaba gösteridiyse de, döküman içerisindeki bigierin tam doğruuğu ve eksiksiziği konusunda, ifade ve ima youya herhangi bir șekide garanti verimemektedir. En günce sürücüer ve kıavuzar Oki Avrupa web sitesinde buunabiir: Teif Hakkı Tüm hakan sakıdır. Oki ve Microine, Oki Eectric Industry Company'nin kayıtı ticari markaarıdır. Hewett-Packard, HP ve LaserJet Hewett-Packard Company'nin kayıtı ticari markaarıdır. Microsoft, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın kayıtı ticari markaarıdır. Diğer ürün ve marka isimeri ait odukarı firmaarın tescii ticari markaarıdır. Üretici, Energy Star Programının İștirakçisi oarak, bu ürününü enerji verimi için Energy Star yönergeerine uyduğunu beiremiștir. Bu ürün, üye deveterin eektromanyetik uyma ve açak geriim ie igii kanunarının uyumuaștırımasına iișkin, uygun oan haerde değiștirimiș EEC/336/89 (EMC) ve EEC/23/73 (LVD) sayıı Konsey yönergeerindeki șartara uygundur. Sunuș > 2

3 İçindekier Sunuș Giriș Özeiker / İpuçarı Yazıcı Sürücüeri Öykünmeer Yazıcı Sürücüeri Sürücüyü Yükeme Uyumu Bir Sürücü Kuanma Arabirimer - Gene USB Kabosunun Bağanması Yazıcınızı Kuanma Bieșener: Arka Beseme (Süreki Formar) Bieșener: Üst Beseme (Tek Sayfaar) Formun Bașangıcı (TOF) Form Yırtma Formun Bașangıcını (TOF) Ayarama Formun Bașangıcını Geçici Oarak Değiștirme Formun Bașangıcını Yeniden Fabrika Varsayıan Ayarına Getirme Form Yırtma Özeiği Yazıım paketerinde oası sorunar Form Yırtma Ayararını Değiștirme E İe Form Yırtma Kağıt Park Kağıt Yoarını Değiștirme Süreki Formardan Tek Sayfaara Tek Sayfaardan Süreki Formara Yazdırma Boșuğu Baskı Kaitesi Karakter Sıkığı Epson ve IBM Öykünmeeri Yazıcı Sıfırama Öykünmeer Menü Modu Menü Modunda Düğmeeri Menü Moduna Girme ve Çıkma İçindekier > 3

4 Menünün Fabrika Varsayıan Ayararına Sıfıranması.. 29 Menü Ayararını Yazdırma Tüm Menü Ayararını Yazdırma Menü Ayararını Değiștirme Menü Ayararı Menü Öğeerinin Açıkanması Bakım Șerit Kartușunu Değiștirme Kağıt Yükeme Arka Beseme Üst Beseme (Tek Sayfaar) Kağıt Sıkıșmaarını Temizeme Arka Beseme Sıkıșmaarı Arka Beseme, Tekraranan Kağıt Sıkıșmaarı Tek Sayfa Kağıt Sıkıșmaarı Muhafazayı Temizeme Sorun Giderme Gene Bigier Parçaar ve Aksesuarar Yazıcı Kontro Kodarı IBM Proprinter III Komutarı Epson FX Komutarı Oki Microine Standart Komutar Özeiker Yazıcınızın Kuruması Konum Paketi Açma Șerit Kartușunu Takma Șerit Kartușunun Kuanımı: Güç Bağantısı Bigisayar Bağantıarı Parae (LPT), IEEE USB, 1.1 Özeikeriye Uyumu Kağıt Yükeme Yazıcıyı Sınama İndeks Oki ietișim bigieri İçindekier > 4

5 Notar, Uyarıar ve Dikkat Ediecek Noktaar Not Bir not bu kıavuzda böye gösterimektedir. Bir not, ürünü kuanmanıza ve anamanıza yardım edebiecek, ana metne ek bigier sağar. Uyarı! Bir uyarı bu kıavuzda böye gösterimektedir. Bir uyarı, dikkate aınmadığı takdirde, cihazarın yanıș çaıșması veya hasara sonuçanabiecek hususarda ek bigier sağar. Dikkat! Bir dikkat uyarısı bu kıavuzda böye gösterimektedir. Bir dikkat uyarısı dikkate aınmadığı takdirde, yaraanma riski ie sonuçanabiecek hususarda ek bigier sağar. Notar, Uyarıar ve Dikkat Ediecek Noktaar > 5

6 Giriș > Son derece güveniir, dayanıkı çaıșma: %25 görev devresi ve %35 sayfa yoğunuğunda Ortaama Arızasız Süre (MTBF) saat. > Bütüneșik arka diși beseyici ve - yırtımasız form oanağıya geișmiș kağıt kuanımı. > Çok yüksek yazdırma hızarı: > Hızı Tasak (HSD) Modu: 507 cps > Kuanım Modu: 380 cps > Mektup Niteiğine Yakın (NLQ): 95 cps > Çok Hızı Tasak (SSD): 570 cps > Dayanıkı 9 iğnei yazıcı en zoru ve çetin ortamardaki ihtiyaçarı bie karșıayabiir. Özeiker / İpuçarı Form Yırtma Form Yırtma özeiği yazdırıan süreki form sayfaarının kağıda zarar vermeden veya yazıcıyı ayaramadan koparıabimesini sağar. Formarı durdururken, Form Yırtma özeiği menüden seçtiğiniz bir süre sonunda, otomatik oarak, kağıdı kaydırarak deikeri (açma kapağı atında buunan) yırtma çubuğuya hizaar. Kağıt, yazıcıya yeni veri gönderiene kadar kağıt yırtma konumunda kaır. Sonra, kağıt baskı için așağı kaydırıır. Bu özeiğin etkineștirimesi gerekir. Kağıt Park Yazıcınızın kağıt park özeiği süreki formu yazıcıdan çıkarmadan tek sayfa (kesimiș kağıt) yazdırmanızı sağar. Daha faza bigi için Yazıcınızı Kuanma böümünde Kağıt Park konusuna bakın. Giriș > 6

7 Formun Bașangıcı (TOF) Formun Bașangıcı (TOF) yazdırmaya bașama konumunu beirer. Fabrika çıkıșı varsayıan ayar en üstten 1 inçtir. TOF tek bir yazdırma iși için veya yeni varsayıan ayar oarak, 1/144 inçik araıkara değiștiriebiir. Topam ayarama miktarı, kağıt sıkıșmaarını önemek için sınırandırımıștır. İk satır yazıcı kafasının pastik kağıt koruyucusunun (1) kırmızı çizgisinde yazdırıır. 1 Daha faza bigi için Yazıcınızı Kuanma böümünde Formun Bașangıcı (TOF) konusuna bakın. Not Form Yırtma ve Formun Bașangıcı ayararı aynı kaır. Daha faza bigi için Yazıcınızı Kuanma böümünde Formun Bașangıcı (TOF) ve Form Yırtma konusuna bakın. Merdane Düğmesini Çevirme Merdane düğmesini çevirmeden önce daima yazıcıyı kapatın! Yazıcı açıkken merdane düğmesini çevirirseniz, Formun Bașangıcı yanıș hizaanır. Giriș > 7

8 Yazıcıya Erișimi Deneteme > Menüde İșetici Panei İșevini (fabrika çıkıșı varsayıan değer oan) Tam İșetimden Sınırı İșetime değiștirerek, yazıcıya erișimi deneteyebiirsiniz. > Sınırı İșetim seçidiğinde, PRINT QUALITY (YAZDIRMA KALİTESİ) ve CHARACTER PITCH (KARAKTER SIKLIĞI) tușarı çaıșmaz. Böyece bu ayarar, yazıcıyı birden faza kiși kuandığında, denetim paneinden değiștiriemez. Daha faza bigi için Yazıcınızı Kuanma böümünde Menü Ayararını Değiștirme konusuna bakın. Giriș > 8

9 Yazıcı Sürücüeri Öykünmeer Yazıcınız için fabrika çıkıșı varsayıan öykünme IBM PPR dir. Bunu Epson veya Microine öykünmeerine değiștirmek isterseniz, Yazıcınızı Kuanma böümüne bakın. Yazıcı Sürücüeri Yazıcınız için Oki sürücüsü yazıcı ie birikte verien CD de buunmaktadır. Oki sürücüsünü yükeyebiir veya yazıım uyguamanızda yükenen uyumu sürücüerden birini seçebiirsiniz. 1. CD yi CD-ROM sürücüsüne yereștirin. Not CD Otomatik Çaıșmazsa Bașat Çaıștır Gözat ı tıkatın ve CD-ROM sürücünüze gözatıp -Insta.exe yi çift tıkatın ve sonra Tamam ı tıkatın. 2. Di seçiminizi yapın. 3. Menü Yükeyici penceresi açıdığında, Sürücü Yükeme düğmesini tıkatın. 4. Ekrandaki yönergeeri izeyin. Sürücüyü Yükeme Not Oki USB sürücüsünün yükenmesi sadece Windows 98 için gerekidir. Sizden Windows 98 CD'sini takmanız istenebiir. BU CD yi hazır buundurun. 1. [Yazıcı Eke] penceresi görüntüendiğinde, [İeri] yi tıkatın. 2. CD de sürücüerin buunduğu dizini seçin. Oki CD'sinde sürücüer șu konumdadır: X:\Drivers\WinVer\CodePage Yazıcı Sürücüeri > 9

10 burada X: CD sürücüsü; WinVer Windows sürümü ve CodePage seçien seçenektir. Not Kod sayfaarı hakkında daha faza bigi için, Oki CD sinde Hep (Yardım) böümüne bakın. 3. Dosyaarın kopyaanması tamamandıktan sonra [Tamam] ı tıkatın. 4. Yazıcınızı açın. Uyumu Bir Sürücü Kuanma Așağıda sürücüer yazıcınıza uyumuuk bakımından en çoktan en aza sıraya isteenmiștir. Mümkün oduğunca, istede üst sırada oan bir sürücü kuanmaya çaıșın. IBM Proprinter III IBM Proprinter III fabrika ayarı IBM Proprinter II IBM Proprinter Epson FX Epson FX 286e Epson FX 850/1050 Epson FX 800/1000 Arabirimer - Gene Yazıcınızda çeșiti veri arabirimeri buunmaktadır: Hiçbir koșuda parae ve USB bağantı noktaarını eșzamanı kuanmaya çaıșmayın. 1. Parae Bigisayara doğrudan bağantı için. Bu bağantı noktası iki yönü (IEEE 1284 uyumu) parae kabo gerektirir. Yazıcı Sürücüeri > 10

11 2. USB Windows 98 veya üstü (Windows 95 ten yüksetimiș Windows 98 deği) veya Macintosh çaıștıran bir bigisayara bağantı için. Windows NT 4.0, USB yi destekemez. Windows 2000 ve Windows XP yükemeerinde yönetici ayrıcaıkarı gerekidir. Bu bağantı noktası USB sürüm 1.1 veya üstü ie uyumu bir kabo gerektirir. Uygun bir kaboda, her iki uçta Trident simgesi buunur Daha at bir kabo kuanıması yazdırma sorunarı doğurabiir ve beș metreden uzun bağantı için öze kaboar gerekidir USB uyumu bir aygıt diğer USB uyumu makineere aynı anda bağı değise yazıcının çaıșması sağanamayabiir. Aynı türden birden çok yazıcı bağandığında, bunar *****, ***** (2), ***** (3) vb. biçiminde gösteriir. Bu sayıar bağantı sırasına ve her yazıcının açıma sırasına göre değișir. USB Kabosunun Bağanması İșetim sistemerinde farkııkar oması nedeniye, her bireșimi açıkamak imkansızdır. Terminooji Windows ișetim sistemeri arasında farkıık gösterebiir ve bei öçüde bigi gerekidir. Nası devam etmeniz gerektiğinden emin değiseniz, ayrıntıar için bigisayarınızın begeerine ve sistem yöneticisine bașvurun. Bu örnekte Windows 2000 Professiona kuanımaktadır. 1. Yazıcının ve bigisayarın koayca erișiebiir ve her ikisinin de kapaı oduğundan emin oun. Bu zorunu değidir ama güç kaboarı veya diğer kaboarın yanıșıka çıkartımasından kaynakanabiecek sorunarı öner. 2. Seri A erkek bağayıcıyı (a) bigisayarın USB bağantı noktasına veya uygun bir USB hub'ına takın. 3. Seri B erkek bağayıcıyı (b) bigisayarın USB bağantı noktasına takın. 4. Bigisayarı ve yazıcıyı açın. a b Yazıcı Sürücüeri > 11

12 5. Yazıcı Yeni Donanım Sihirbazı tarafından hemen agıanır ve Yazıcı kasörüne yükenir. Ek bir öğe USB Printing Support (USB Yazdırma Desteği) yazıcı her açıdığında ve bağandığında Aygıt Yöneticisi nde görünür. 6. Ayarar > Yazıcıar kasörüne bakarak varsayıan kağıt boyutunun doğru ayaranıp ayaranmadığını kontro edin. Yazıcının Özeikeri nde > Gene sekmesinde, geçeri kağıt seçimi görünür. Yazıcı bașangıç ayarını ana bigisayardaki Yere ayarardan aır. Kağıt boyutu așağı oku kuanarak ve aternatif bir boyut seçerek değiștiriebiir. 7. Yazıcı daha önce parae veya seri aygıt oarak kuanımıșsa ve USB kabosu bağandığında yazıcıdan çıktı gemiyorsa, doğru bağantı noktasının seçii oup omadığını kontro edin. Bu bigier Bağantı Noktaarı sekmesinde Özeiker kasöründe de buunabiir. Gereken șekide değișikik yapın. 8. Yazdırma sorunarı varsa, Denetim Masası nda etkin bir USB bağantısı oup omadığını kontro edin. USB bağantısı gösterimiyorsa, hub'ı yükemeniz gerekir. 9. Aternatif oarak, yazıcı bir USB hub aracıığıya bağandığında bir sorun oabiir. Yazıcı kabosunu hub dan çıkarın ve doğrudan bigisayara bağayın. Yazıcı Sürücüeri > 12

13 Yazıcınızı Kuanma Bieșener: Arka Beseme (Süreki Formar) Yazıcınızın seri numarası yazıcının arkasında buunan bir etikette yazııdır Sayfa Kıavuzu 5. Denetim Panei 2. Kağıt Kou 6. Akustik Kapak 3. Açma-Kapama Düğmesi 7. Erișim Kapağı 4. Merdane Düğmesi Bieșener: Üst Beseme (Tek Sayfaar) Kağıt Kıavuzarı 5. Merdane Düğmesi 2. Sayfa Kıavuzu 6. Denetim Panei 3. Kağıt Kou 7. Akustik Kapak 4. Açma-Kapama Düğmesi Not Tek sayfa kağıt yazdırma için, kağıt kou orta konumda omaıdır. Yazıcınızı Kuanma > 13

14 Formun Bașangıcı (TOF) Formun Bașangıcı (TOF) yazdırmaya bașama konumunu beirer. Fabrika çıkıșı varsayıan ayar en üstten 1 inçtir. TOF tek bir yazdırma iși veya tüm yazdırma ișeri için oarak, 1/144 inçik araıkara değiștiriebiir. Topam ayarama miktarı, kağıt sıkıșmaarını önemek için sınırandırımıștır. İk satır yazdırma kafasının pastik kağıt koruyucusunun (1) kırmızı çizgisinde yazdırıır. 1 Uyarı! Yazıcı Formun Bașangıcında değiken merdane düğmesini çevirirseniz, Formun Bașangıcı yanıș hizaanır. Merdane düğmesini çevirmeden önce daima kağıdı TOF konumuna getirin! Not > Yazıımınız ik satırı TOF konumunun atında veya üzerinde yazdırabiir. Yazıımın gerekerini yerine getirmek için TOF konumunu ayaramanız gerekebiir. > Yazıcınızın Formun Bașangıcı ve Form Yırtma ayararı birbiriye etkieșimidir. Formun Bașangıcını nası ayaradığınız Form Yırtma özeiğini ETKİN (500 ms, 1 saniye veya 2 saniyeye ayarı) veya DEVRE DIȘI (fabrika varsayıan ayarı) omasına bağıdır. Yazıcınızı Kuanma > 14

15 Form Yırtma Form Yırtma- menü ayarının durumunu beiremenin iki you vardır: Menüyü Yazdırın. TEAR (Yırtma) düğmesini kuanın. Menüyü yazdırmak için: Kağıt yükendiğinden emin oun. 2. SHIFT (2) tușunu basıı tutarken, SEL (1) düğmesine basarak Menü Moduna girin. 3. Menüyü yazdırmak için: PARK (4) düğmesine basın. 4. Kuandığınız kağıt beseme grubunda (Arka Beseme, At Beseme veya Üst Beseme opsiyon oan Ruo Kağıt Desteği takııysa, Form Yırtma sadece Üst Beseme grubunda görünür) Form Yırtma- ayarına bakın. TEAR (Yırtma) düğmesini kuanmak için: 1. Kağıdın yükü oduğundan emin oun ve 2 saniye bekeyin. 2. TEAR (3) düğmesine basın. Kağıt yukarı hareket ederse, Form YırtmaDEVRE DIȘI dır. Kağıt așağı hareket ederse, Form YırtmaETKİN dir. Yazıcınızı Kuanma > 15

16 Formun Bașangıcını (TOF) Ayarama Uyarı! Formun Bașangıcını değiștirmek için merdane düğmesini kuanmayın. Yazıcı Formun Bașangıcında değiken merdane düğmesini çevirirseniz, Formun Bașangıcı yanıș hizaanır. Merdane düğmesini çevirmeden önce daima kağıdı TOF konumuna getirin! İk satır yazdırma kafasının pastik kağıt koruyucusunun kırmızı çizgisinde yazdırıır. Form Yırtma DEVRE DIȘI- (varsayıan) Yazıcının açık oduğu ve kağıt yükendiği zaman: Kağıdı park etmek için: PARK (6) düğmesine basın. 2. Kağıdı yükemek için FF/LOAD (4) a basın. 3. Yazıcı açıksa, kapatmak için SEL MENU (1) ye basın. SEL ıșığı söner. 4. SHIFT (2) tușuna basın ve basıı tutun, sonra: TOF konumunu daha yükseğe ayaramak için, LF Micro Feed Down (3) düğmesine basın (kağıt așağı hareket eder). TOF konumunu daha açağa ayaramak için, FF/ LOAD Micro Feed Up (4) düğmesine basın (kağıt yukarı hareket eder). (Micro Feed düğmesine basmaya bașadığınızda, yazdırma kafası sağa geir). 5. Yazıcıyı tekrar çevrimiçi konuma getirmek için SEL MENU (1) düğmesine basın. Formun Bașangıcını fabrika varsayıan ayarına yeniden getirme hakkında bigi için, bu böümde yer aan Formun Bașangıcını Fabrika Varsayıan Ayarına Yeniden Getirme konusuna bakın. Yazıcınızı Kuanma > 16

17 Form Yırtma ETKİN Yazıcının açık oduğu ve kağıt yükendiği zaman: Kağıdı park etmek için PARK (6) düğmesine basın. SEL ambası söner ve kırmızı aarm ambası yanar. 2. Kağıdı yükemek için FF LOAD (4) a basın. 3. Kağıt yırtma konumuna geene kadar bekeyin, sonra TEAR (5) düğmesine basın ve basıı tutun. Kağıt geçeri TOF konumuna geir ve SEL ambası yanar. 4. Yazıcı açıksa, kapatmak için SEL MENU (1) ye basın. SEL ıșığı söner. 5. SHIFT (2) tușunu basıı tutun, sonra: TOF konumunu daha yükseğe ayaramak için, LF Micro Feed Down (3) düğmesine basın (kağıt așağı hareket eder). TOF konumunu daha açağa ayaramak için, FF/LOAD Micro Feed Up (4) düğmesine basın (kağıt yukarı hareket eder). (Micro Feed düğmesine basmaya bașadığınızda, yazdırma kafası sağa geir). 6. Ayarı kaydetmek ve yazıcıyı tekrar çevrimiçi konuma getirmek için SEL MENU (1) düğmesine basın. Formun Bașangıcını fabrika varsayıan ayarına yeniden getirme hakkında bigi için, bir sonraki sayfaya bakın. Yazıcınızı Kuanma > 17

18 Formun Bașangıcını Geçici Oarak Değiștirme Uyarı! Formun Bașangıcını değiștirmek için merdane düğmesini kuanmayın. Yazıcı Formun Bașangıcında değiken merdane düğmesini çevirirseniz, Formun Bașangıcı yanıș hizaanır. Merdane düğmesini çevirmeden önce daima kağıdı TOF konumuna getirin! Formun Bașangıcı konumunu sadece bir sayfada daha așağı getirmek için : 1. SEL e basarak yazıcı seçimini ipta edin. 2. Formun Bașangıcı konumunu daha așağı indirmek içinlf ye basın. Formun Bașangıcını Yeniden Fabrika Varsayıan Ayarına Getirme Formun Bașangıcı (yazdırmanın bașaması gereken yer) için fabrika varsayıan ayarı sayfanın en üstünden 1 inçtir. Formun bașangıcını yeniden fabrika varsayıan ayarına getirme: 1. Kağıt youndan kağıdı çıkarın. 2. Yazıcıyı kapatın. 3. PARK + QUIET TOF tușunu basıı tutarak yazıcıyı açın. 4. Kağıdı yeniden yükeyin. Form Yırtma Özeiği Bu özeik norma oarak devre dıșıdır. Form Yırtma- özeiğini kuanmak için,menüye girip istenen zaman araığı ayarını değiștirmeniz gerekir (bkz. Form Yırtma Ayararını Değiștirme ). Form Yırtma özeiği yazdırıan süreki form sayfaarının kağıda zarar vermeden veya yazıcıyı ayaramadan koparıabimesini sağar. Arka Beseme Süreki Formar, At Beseme Süreki Formar (opsiyon oan Yazıcınızı Kuanma > 18

19 itici diși beseyici takııysa) veya Üst Beseme Ruo Kağıt (opsiyon oan ruo kağıt desteği takııysa) için kuanıabiir. Yazıcı açıdığında kağıt yırtma- konumuna besenir. Veri aındığında, kağıt otomatik oarak yazdırma konumuna (TOF) indiriir ve yazdırma bașar. Not TEAR düğmesine basarak kağıdı yazdırma konumuna e ie de getirebiirsiniz. Yazdırma durduğunda, Form Yırtma özeiği menüden seçtiğiniz bir süre sonunda, otomatik oarak, kağıdı kaydırarak deikeri (açma kapağı atında buunan) yırtma çubuğuya hizaar. Kağıt, yazıcıya yeni veri gönderiene kadar kağıt yırtma konumunda kaır. Sonra, kağıt baskı için așağı kaydırıır. Not > Form Yırtma özeiğinin durumu Formun Bașangıcını nası ayaradığınıza bağıdır. Bu böümün bașarındaki Formun Bașangıcı (TOF) ve Form Yırtma konusuna bakın. > Form Yırtma özeiğini etiketer veya çok parçaı formarda kuanmayın! > Form Yırtma özeiği opsiyon çekici diși beseyici takııyken kuanıamaz. Yazıım paketerinde oası sorunar Form Yırtma- ETKİN oarak ayaranmıșsa ve kuandığınız yazıım paketi yazıcıya veri gönderirken yeterinde uzun araıka durakama kuanıyorsa, Form Yırtma etkineștiriebiir. Veri kaybedimez, ama kağıdın hareketi nedeniye düzensiz baskı oabiir. Böye bir durumda, menüyü kuanarak bu özeiği devre dıșı bırakın, sonra TEAR düğmesini kuanarak kağıdı e ie yırtma konumuna getirin (bkz. Form Yırtma Ayararını Değiștirme ). Yazıcınızı Kuanma > 19

20 Form Yırtma Ayararını Değiștirme Form Yırtma için varsayıan ayar DEVRE DIȘI dır Form Yırtma Ayararını Değiștirmek İçin: 1. SHIFT (2) + SEL (1) düğmesine basın. 2. Kuandığınız kağıt beseme türüne bağı oarak, yazdırıan satırın ik sütununda Arka Beseme veya At Beseme grubu görünene kadar arka arkaya GROUP (GRUP) düğmesine basın. 3. İkinci sütunda Form Yırtma görünene kadar arka arkaya ITEM (ÖĞE) düğmesine basın. Rear Feed Form Tear-Off Off 4. İstediğiniz zaman araığı üçüncü sütunda görünene kadar SET (5) düğmesine basın: Rear Feed Form Tear-Off 1 Sec 5. Menüden çıkmak ve ayarı kaydetmek için SHIFT (2) + SEL (1) düğmesine basın. E İe Form Yırtma Form Yırtma- özeiğini kuanmak istemezseniz: bütüneșik-diși beseyicide yükü arka beseme süreki formarı veya opsiyon-itici diși beseyicide yükü at beseme süreki formarı e ie yırtma konumuna getirmek için TEAR (5) düğmesine basabiirsiniz. Yazıcınızı Kuanma > 20

21 Kağıt Park Etiketeri asa park etmeyin. Uyarı! Kağıt park özeiği süreki formu yazıcıdan çıkarmadan tek- sayfa yazdırmaya geçmenizi sağar. Tek sayfa yazdırmak istediğinizde, süreki form kağıdı kağıt youndan çekmek için PARK (6) düğmesine basmanız ve sonra sayfa kıavuzunu kadırıp sayfayı yükeyerek yazdırma görevini göndermeniz yeteridir. Kağıt Yoarını Değiștirme Süreki Formardan Tek Sayfaara 1. Yazdırımıș sayfaarı yırtın, sonra PARK a basın. 2. Sayfa kıavuzunu (1) tek sayfa beseme konumuna getirin Te beseme kıavuzunu sayfa kıavuzuna getirin. Yazıcınızı Kuanma > 21

22 4. Kağıt kounu (1) TOP (ÜST) ișareti konuma getirin Kağıt kıavuzarını (1) kuandığınız kağıt boyutu için ayarayın ve sonra sayfa kıavuzuna bir sayfa yereștirin. 1 Tek Sayfaardan Süreki Formara 1. Tek- sayfa kağıdı çıkarmak için FF/LOAD a basın. 2. Sayfa kıavuzunu süreki -formar konumuna getirin. Yazıcınızı Kuanma > 22

23 3. Te beseme kıavuzunu çekme- ruosuna takın. 4. Kağıt kounu uygun konuma getirin. Arka Beseme At Beseme 5. FF/LOAD a basın. Gerekirse, süreki-form kağıt yükeyin. Yazıcınızı Kuanma > 23

24 Yazdırma Boșuğu 1. Yazdırma kafası boșuğu yazdırma kafası ie merdane arasındaki açıkıktır. Uyarı! Yazıcı kapağını açmadan önce yazıcının kapaı oduğundan emin oun. Boșuğu ayaramak için, yazıcı kapağını açın ve renki kou (1) taboda önerien ayara getirin. 1 Ayar Ortam 1 Standart kağıt 2 2 parçaı form (karbonu) 3 3 parçaı form (karbonu) 4 4 parçaı form (karbonu) 5 Zarfar veya çok kaın kağıt Not Kafa boșuğu 2, 3, 4 veya 5 e ayarandığında, yazıcı çok parçaı formarda yazdırma kaitesini arttırmak için, otomatik oarak yavașar. Yazıcınızı Kuanma > 24

25 Baskı Kaitesi 1 PRINT QUALITY (1) (BASKI KALİTESİ) düğmesine basarak șunar arasında seçim yapın: Kuanım (UTL) varsayıan: Orta kaite, orta hız (380 cps) Sadece Gothic yazıtipi Hızı Tasak (HSD): Düșük kaite, yüksek hız (507 cps) Sadece Gothic yazıtipi Çok Hızı Tasak (SSD): En düșük kaite, en yüksek hız (507 cps) Sadece Gothic yazıtipi Mektup Niteiğine Yakın (NLQ): En yüksek kaite, en düșük hız (95 cps) Courier veya Gothic Not Baskı kaitesi ve karakter sıkığı için ön pane ayararı norma oarak, yazıım komutarıya geçersiz kıınır. Yazıcınızı Kuanma > 25

26 Karakter Sıkığı 1 Karakter sıkığı her satırda kaç karakter yazdırıacağını beirer. Her karakter için inç bașına karakter (cpi) cinsinden beiri bir sabit genișik veya Orantıı genișik seçebiirsiniz. Daha yüksek cpi ayararı geneike hesap taboarında kuanıır. Orantıı (PROP) karakter genișikerini her karaktere göre beirer: örneğin, i harfine m harfinden daha dar yer veriir. Bu daha güze görünümü, baskı benzeri görünüm sağar. Epson ve IBM Öykünmeeri İstenen ayarın atındaki amba yanana kadar CHARACTER PITCH (1) düğmesine basarak karakter sıkığını ayarayın. 10 cpi; 12 cpi; 15 cpi; 17 cpi; 20 cpi veya Orantıı MICROLINE Öykünmesi MICROLINE Öykünmesinde Karakter Sıkığı seçimeri șunardır: Not Karakter sıkığı için ön pane ayararı norma oarak, yazıımınızdan SI komutu gediğinde geçersiz kıınır. 10 cpi; 12 cpi; 15 cpi; 17 cpi; 20 cpi, Orantıı veya orantısız Orantıı yı seçmek için, hemcpi değerihem de PROP ıșıkarı yanana kadar CHARACTER PITCH düğmesine basın. Orantısızı seçmek için, istediğiniz cpi değeri ıșığı yanana kadar CHARACTER PITCH düğmesine basın. Yazıcınızı Kuanma > 26

27 Yazıcı Sıfırama Bazı hata durumarının düzetimesi için yazıcıyı sıfıramanız (yeniden bașatmanız) gerekir. Bunun için: 1. Yazıcıyı çevrim dıșına getirmek için, SEL (1) düğmesine basın. SEL ıșığı söner. 2. SHIFT (2) düğmesini basıı tutarken, RESET/CHARACTER PITCH (SIFIRLA/KARAKTER SIKLIĞI) düğmesine (1) basın. Öykünmeer Not SHIFT ve RESET e basıdığında yazıcı yeniden bașatıır, ama menü ayararı etkienmez ve yazıcı fabrika varsayıan değererine sıfıranmaz. Yazıcıyı fabrika varsayıan ayarına sıfırama hakkında bigi için, bu böümde yer aan Menüyü Fabrika Varsayıan Ayarına Sıfırama konusuna bakın. IBM Proprinter III fabrika ayarı Epson FX Oki MICROLINE Öykünmeeri Değiștirme Kağıt yükendiğinden emin oun. 1. SHIFT (2) tușunu basıı tutarken, SEL (1) düğmesine basın. 2. LF (3) düğmesine basın. Șu satır yazdırıır: Printer Contro Emuation Mode IBM PPR 3. İstediğiniz öykünme sağ-sütunda görünene kadar TEAR (4) düğmesine basın. 4. SHIFT (2) tușunu basıı tutarken, SEL (1) düğmesine basarak ayarınızı kaydedin ve Menü Modundan çıkın. Yazıcınızı Kuanma > 27

28 Menü Modu Menü Modunda, yazıcı parametreerinin varsayıan değererini değiștirmek için ön pane düğmeerini kuanın. Menü Modundan çıktığınızda, Menü Modunda yapıan değișikiker otomatik oarak kaydediir ve yazıcı kapatısa bie sakanır. Not Geçeri Menü Modu ayararını sıfıramadan veya değiștirmeden önce yazdırın. Böyece ayararın bir kaydı einizde buunur. Menü Modunda Düğmeeri GROUP (GRUP) Düğmesi Menüdeki sonraki Grubu yazdırır. SHIFT tușuya birikte, önceki Grubu yazdırır. ITEM (ÖĞE) Düğmesi Gruptaki sonraki Öğeyi yazdırır. SHIFT tușuya birikte, Grupta önceki Öğeyi yazdırır. SET (AYAR) Düğmesi Bir öğe için sonraki ayarı yazdırır. SHIFT tușuya birikte, bir Öğe için önceki ayarı yazdırır. PRINT (YAZDIR) Düğmesi Tüm Menü ayararının bir kopyasını yazdırır. SHIFT tușuya birikte, seçien Grup için geçeri ayararı yazdırır. MENU (MENÜ) Ișığı Yazıcı Menü Modundayken yanar. Menü Modu > 28

29 Menü Moduna Girme ve Çıkma SHIFT tușunu basıı tutarak SEL e basın. Menünün Fabrika Varsayıan Ayararına Sıfıranması 1. Yazıcıyı kapatın. 2. Yazıcıyı açarken SEL ve LF ye basın. Menü Ayararını Yazdırma 1. Yazıcıya kağıt yükendiğinden emin oun. 2. SHIFT tușunu basıı tutarken, SEL düğmesine basarak Menü Moduna girin. 3. PRINT (PARK düğmesine) basın. Tüm Menü Ayararını Yazdırma Seçien öykünme veya kuruu aksesuarardan bağımsız oarak, tüm menü öğeerine iișkin ayararın istesini yazdırmak için: Yazıcıya kağıt yükendiğinden emin oun. 1. SHIFT tușunu basıı tutarken, SEL düğmesine basarak Menü Moduna girin. 2. SHIFT tușunu basıı tutarken, PRINT QUALITY düğmesine basın. Menü Ayararını Değiștirme 1. SHIFT tușunu basıı tutarken, SEL düğmesine basarak Menü Moduna girin. 2. GROUP, ITEM ve SET düğmeerini kuanarak değișikikeri yapın: Menü Modu > 29

30 3. Değiștirmek istediğiniz Grup ik sütunda görünene kadargroup düğmesine basın. 4. Değiștirmek istediğiniz Öğe ikinci sütunda görünene kadaritem düğmesine basın. 5. İstediğiniz ayar üçüncü sütunda görünene kadar SET düğmesine basın. 6. SHIFT tușunu basıı tutarken, SEL düğmesine basarak ayarınızı kaydedin ve Menü Modundan çıkın. Menü Ayararı Not Menü Modundan çıkmadan yazıcıyı kapatırsanız, yapıan değișikiker kaybour. Her menü öğesinin tam bir açıkaması için bu böümdeki Menü Öğeerinin Açıkamaarı böümüne bakın. Așağıdaki taboda menüde görüebien öğeer gösterimektedir. Fabrika çıkıșı beirenmiș (varsayıan) ayarar kaın ve itaik oarak gösterimektedir. Bazı grupar veya öğeer sadece beiri bir öykünme oduğunda görünür. Grup Öğe Ayarar Yazıcı Kontro Öykünme Modu IBM PPR, Epson FX, ML Yazıtipi Yazdırma Modu NLQ Courier, NLQ Gothic, NLQ OCR-B, Kuanım, HSD TASLAK Modu Karakter Sıkığı Orantıama Sti Boyut HSD, SSD 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17.1 cpi, 20 cpi HAYIR, EVET Norma, İtaik Tek, Çift Menü Modu > 30

31 Grup Öğe Ayarar Simge Kümeeri Arka Beseme At Beseme Karakter Kümesi Di Kümesi Boș Karakter Kod Sayfası Satır Araığı Form Yırtma Üst Deikeri Atama Sayfa Genișiği (geniș mode) Sayfa Uzunuğu Satır Araığı Form Yırtma Üst Deikeri Atama Sayfa Genișiği (geniș mode) Sayfa Uzunuğu Küme I, Küme II [Epson ve IBM modu] Standart, Satır Grafik, Bok Grafik [ML Modu] ASCII, Fransızca, Amanca, İngiiz, Danimarka I, İsveç, İtayan, İspanyo I, Japon, Norveç, Danimarka II, İspanyo II, Latin Amerika, Fransız Kanada, Hoanda, TRS80, İsveç II, İsveç III, İsveç IV, Türk, İsviçre I, İsviçre II, Yayıncı Ters Eğik Çizgii, Ters Eğik Çizgisiz ABD, Kanada Fransızca, Çok Dii, Portekiz, Norveç, Türkiye, Yunanca_437, Yunanca_869, Yunanca_928, Yunanca_437 KIBRIS, Lehçe Mazovya, Sırpça Hırvatça I, Sırp Hırvat II, ECMA-94, Macarca CWI, Windows Yunanca, Windows Doğu Avrupa Windows Kiri, Doğu Avrupa Latin II - 852, Kiri I - 855, Kiri II - 866, Kamenicky (MJK), ISO Latin 2, Türkiye_857, Windows Türkiye, Ukrayna, Bugarca, ISO Latin 6 (8859/10), Windows Batık, Batık_774, KBL-Lituanya, Kiri Latviya, Romen-8, İzandaca-861, Çok Dii 858, ISO Yunanca_737 6 LPI, 8 LPI Devre Dıșı, 500 ms, 1 saniye, 2 saniye Hayır, Evet 13,6inç, 8 inç 11 inç, 11-2/3 inç, 12 inç, 14 inç, 17 inç, 5 inç, 3 inç, 3,5 inç, 4 inç, 5,5 inç, 6 inç, 7 inç, 8 inç, 8,5 inç 6LPI, 8 LPI Devre Dıșı, 500 ms, 1 saniye, 2 saniye Hayır, Evet 13,6 inç, 8 inç 11 inç, 11-2/3 inç, 12 inç, 14 inç, 17 inç, 5 inç, 3 inç, 3,25 inç, 3,5 inç, 4 inç, 5,5 inç, 6 inç, 7 inç, 8 inç, 8,5 Menü Modu > 31

32 Grup Öğe Ayarar Üst Beseme Kuruum Satır Araığı Form Yırtma-Devre Dıșı* At Kenar Marjı Sayfa Genișiği (geniș mode) Sayfa Uzunuğu Bekeme Süresi Sayfa Uzunuğu Kontroü * Ruo Kağıt Desteği takııyken Grafik 7 veya 8 Bit Grafik* Ama Arabeeği Boyutu Kağıt Yok Geçersiz Kıma Yazdırma Düzeni 1 Yazdırma Düzeni 2 7 veya 8 Bit Veri Keime* İșetici Panei İșevi Sıfıramayı Öne Yazdırma Engeeme Etkin Otomatik LF Otomatik CR** CSF See Seçimi*** Print DEL Code* SI Karakter Sıkığı Seçimi (10 cpi)** SI Karakter Sıkığı Seçimi (12 cpi)** Süre Sonu Yazdırma Otomatik Seçme Ortaama Konumu CSF Türü*** ESC SI Karakter Sıkığı Di Kümesi Seç Güç Tasarrufu Güç Tasarrufu Süresi * MICROLINE öykünmesi seçidiğinde. ** IBM öykünmesi seçidiğinde. *** Kesik yaprak beseyicisi takııyken 6 LPI, 8 LPI Devre Dıșı, 500 ms, 1 saniye, 2 saniye Geçeri, Geçersiz 8 inç, 13,6 inç 11 inç, 11-2/3 inç, 12 inç, 14 inç, 17 inç, 5 inç, 3 inç, 3,25 inç, 3,5 inç, 4 inç, 5,5 inç, 6 inç, 7 inç, 8 inç, 8,5 inç 500 ms, 1 saniye, 2 saniye Gerçek Sayfa Uzunuğuna göre, MENU Ayarına göre İki yönü, Tek yönü 8, 7 1 Çizgi, 32K, 64K, 128K Hayır, Evet 0, 0.25 mm ye kadar sağa veya soa, 0.05 mm araıkara Soa kaydırmak için SEL e basın;sağa kaydırmak için SHIFT+SEL e basın. 0, 0.25 mm ye kadar sağa veya soa, 0.05 mm araıkara, soa kaydırmak için SEL e basın;sağa kaydırmak için SHIFT+SEL e basın. 8, 7 Tam İșetim, Sınırı İșetim Hayır, Evet Hayır,Evet Hayır, Evet Hayır, Evet Bin 1, Bin 2 Hayır, Evet 15 cpi, 17,1 cpi 12 cpi, 20 cpi Geçeri, Geçersiz Hayır, Evet VARSAYILAN, MOD 1, MOD 2 Geniș, Dar 17,1 cpi, 20 cpi Bireșik, Sadece Kod Sayfası Etkin, Etkin Deği 5 dak., 10 dak., 15 dak., 30 dak., 60 dak. Menü Modu > 32

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet 150

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet 150 Kullanım Kılavuzu HP Officejet 150 HP Officejet 150 (L511) Taşınabilir Hepsi Bir Arada Yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif hakkı bilgileri 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. Baskı,

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Yardım

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Yardım HP Deskjet F2400 All-in-One series Windows Yardım HP Deskjet F2400 All-in-One series İçindekiler 1 Nasıl Yapılır?...3 2 HP All-in-One aygıtını tanıyın Yazıcı parçaları...5 Kontrol paneli özellikleri...6

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR NPD4256-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi,

Detaylı

HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One

HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One İçindekiler 1 Nasıl Yapılır?...3 2 HP All-in-One ürününü tanıma Yazıcı parçaları...5 Kontrol paneli özellikleri...6 Durum Işıkları...6 İçindekiler 3 Yazdır

Detaylı

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Kullanıcı Kılavuzu Ocak 2010 www.lexmark.com Makine türleri: 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW İçindekiler Güvenlik Bilgileri...9 Yazıcıyı tanıma...10 Bu yazıcıyı seçtiğiniz

Detaylı

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER GİRİŞ... KILAVUZU KULLANMA... MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR... 5 KURULUM YAZILIMI KURMADAN

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

BASİT KULLANIM KILAVUZU

BASİT KULLANIM KILAVUZU BASİT KULLANIM KILAVUZU MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series İçindekiler 1 Nasıl Yaparım?...3 2 HP All-in-One aygıtını tanıyın Yazıcı parçaları...5 Kontrol paneli özellikleri...6 Durum Işıkları...6 3 Yazdır Belge yazdırma...9 Fotoğraf

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31 Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. İçindekiler İçindekiler...2 Bölüm

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653 Kullanım kılavuzu Xperia Z3 D6603/D6653 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...10 Cihazınızı

Detaylı

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. FCC YÖNETMELİKLERİ (120 V modeli

Detaylı