DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite 3, 7) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite 4, 6) Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 5) Öğr.Gör.Dr. Levent YAZICIOĞLU (Ünite 8) Editör Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Yılmaz Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Temmuz 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri-I 2 2. İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri-II Eximbank Kredileri İthalatın Finansmanı Dış Ticaretin Finansmanında Bazı Uluslararası Kuruluşlar Dış Ticarette Finansal Kiralama, Faktöring, Forfaiting ve Riskten Korunma Dış Ticaretin Teşvikinde Mali Araçlar Türkiye de İhracatta Devlet Yardımları 170 iii

4 Önsöz Günümüz dünya ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin kalkınması sorunudur. Başta Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere çoğu mali ve ekonomik uluslararası kuruluşun amaçlarının başında kalkınmanın sağlanması gelmektedir. Kalkınmanın sağlanması ve sürekli hale getirilmesi ise doğrudan ekonomik güce bağlıdır. Ülkelerin kalkınmalarında, yeterli alt-yapı olanakları (eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım gibi ), üretimin arttırılması için gerekli hammadde, yarı mamul madde, yatırım malı (makine teçhizat) ithalatı, zaman zaman üretilen mal ve hizmetlerin satılması ile ilgili bir takım faaliyetler için finansman ihtiyacı (ulusal para ve uluslararası para cinsinden) oldukça önemlidir. Bu kitap kapsamında kalkınmanın önemli dinamiklerinden biri olan dış ticaretin finansmanı ve teşviki ile ilgili konular ele alınmıştır. Konuların ele alınmasında teori ve uygulamalara ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bazı konularda ise kitabın amacına uygun ve öğrencilerimizin kafalarını karıştırmayacak şekilde net bilgiler verilmeye çabalanmıştır. Türkiye de dış ticaretin teşviki ile ilgili ünitelerde ise mevzuattaki ve uygulamadaki gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır. Kitap oluşturulurken mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmaya ve böylece kitabın anlaşılırlığı kolaylaştırılmaya çabalanmıştır. Mevzuatla ilgili bölümler ise öğrencilerimizin daha kolay anlayabilmesi açısından sadeleştirilmiştir. Editörlüğünü yapmış olduğum bu kitabın ortaya çıkarılmasında yazar olarak büyük emek harcayan çok kıymetli hocalarıma, hem kendi hem de öğrencilerimiz adına minnettarlığımı bildirmeyi bir borç bilirim. Bu kitabın başta Açıköğretim öğrencileri olmak üzere, bu kitaptan faydalanacak tüm okuyuculara gerek iş hayatlarında gerekse bilgilenmelerinde faydalı olmasını diliyor ve tüm öğrencilerimize derslerinde, sınavlarında ve mezun olduktan sonra da iş hayatlarında başarılar diliyorum. Editör Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; İhracatın finansmanını tanımlayıp sınıflandırabilecek, İhracatın finansmanında Merkez Bankasının rolünü açıklayabilecek, Akreditifi tanımlayabilecek, Akreditif türlerini sıralayabilecek, Halk Bankası nın ihracatın finansmanındaki özgün katkılarını açıklayabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Anahtar Kavramlar İhracatın Finansmanı Merkez Bankası Ticari Banka Kredileri Akreditif Kabul/Aval Kredisi Halkbank Kredileri Kırmızı Şartlı Akreditif Karşılıklı Akreditif Prefinansman Dış Ticaret İçindekiler Giriş İhracat Reeskont Kredisi Akreditif Prefinansman Kredileri Kabul/Aval Kredileri İştira ve İskonto Kredisi Özel İhracat Reeskont Kredisi Halk Bankası Kredileri 2

7 İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri-I GİRİŞ Modern zamanların ekonomik sisteminde uluslararası ticarette üretim konusu rekabetin gerçekleştiği alan olmaktan çıkmıştır. Rekabet artık fiyat, hizmet kalitesi ve finansman alanında yaşanmaktadır. Standartları belirlenmiş olan bir malı en uygun maliyet ve müşteriyi tatmin edecek bir sunum ile doğru finansman modellerini kullanarak sunabilenler öne çıkmaktadır. Bu gerçek nedeniyle ihracatı teşvik etmek isteyen ülkelerde finansal organizasyonlar bu ihtiyacı karşılamak üzere yeniden gözden geçirilmektedir. Her ülke kendi girişimcisinin elini güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla finansal olanakları artırmak üzere atılan her adım büyük önem taşımaktadır. Eşit koşullarda daha elverişli finansman imkanı sunan girişimcinin ihracat şansı daha yüksek olmaktadır. Bir ülkede ihracatın teşvik edilebilmesi için ihracatçılara ucuz ve uzun vadeli fon sağlanması gerekmektedir. İhracatta rekabeti belirleyen üç temel faktör bulunmaktadır. Rekabeti şekillendiren bu faktörler fiyat, hizmet kalitesi ve finansmandan oluşmaktadır. Bu nedenle ihracatın finansmanı diğer ülke ihracatçılarıyla rekabet açısından önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de ikinci Boğaz Köprüsü ihalesini, birinci köprüyü yapma avantajı olan İngiliz firmasına karşı, Japon firmasının kazanmasında Japon firmasının devlet destekli daha iyi kredi sunması etkili olmuştur. Diğer koşullar eşit olduğunda finansman kaynaklarının kalitesi dış ticarette belirleyici olmaktadır. Dünya da ihracatı finanse eden başlıca kuruluşlar ticari bankalar, merkez bankaları ve ihracat bankaları gibi özel finans kurumlarıdır. Türkiye de de ticari bankalarla birlikte Eximbank ve kalkınma bankası ihracatı finanse eden kurumlar olarak faaliyet göstermektedir. Bu ünitede Türkiye de ihracatın finansmanında kullanılan Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredilerinin birinci bölümü ele alınacaktır. Bu kapsamda ihracatın finansmanında, ihracatçının veya ihracatçının sevkiyat yapacağı alıcının sevk öncesi veya sonrası dönemde kredi ve-veya sigorta ürünleri ile desteklenmesi işi gerçekleştirilmektedir. OECD ye göre ihracatın finansmanı kredi, sigorta ve garanti uygulamaları ile ödeme kolaylığı sağlanmasıdır. Başka bir tanıma göre de, ihraç edilecek malın temin edilmesi ya da üretimi ile satış bedelinin tahsili arasındaki dönemin finanse edilmesi ihracatın finansmanı olarak tanımlanmaktadır. İhracatın finansmanı; Finansmanın vadesine göre; İhracatın hangi evrede olduğuna göre; Finansmanın temin edildiği kaynağa göre olmak üzere üç grupta incelenebilmektedir. Finansmanın Vadesine Göre İhracatın Finansmanı: İhracat kredileri, vade açısından, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılabilir. Özellikle kısa vadeli ihracat kredileri, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu sonuçta gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri malların, kısa vadeli kredilere uygun yapısı etkili olmaktadır. Ülkeler geliştikçe ihraç ettikleri mallar farklılaştığından, orta ve uzun vadeli finansman da önem kazanmaktadır. Makine ve teçhizat gibi mallar 1-5 yıl vadeli kredilerle ihraç edilirken, anahtar teslimi projeler ve bitmiş sanayi fabrikalarının ihracatı ise, genellikle 5 yıldan daha uzun vadeli kredilerle gerçekleştirilmektedir. 3

8 İhracatın Hangi Evrede Olduğuna Göre İhracatın Finansmanı: İhracatçının mal ve hizmetleri sevk etmeden önce veya sonra, ihracat işlemi ile ilgili gereksinim duyduğu fonların sağlanması da ihracat finansmanı kapsamında değerlendirilmektedir. Yükleme öncesi finansman, ihracatçının işletme sermayesi gereksinimi nedeniyle, yükleme sonrası finansman ise uluslararası rekabet ve alıcının kredi talebiyle ortaya çıkmaktadır. Finansmanın Temin Edildiği Kaynağa Göre İhracatın Finansmanı: Bazı kaynaklarda, ihracat kredi kurumlarının yapılanmasına göre bir ayırım yapıldığı görülmektedir. Bu ayırıma göre, ihracat kredi kurumları ihracata sigorta ve garanti desteği sağlayan kuruluşlar ile ihracat kredisi sağlayan kuruluşlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İhracatın finansmanına ilişkin olarak yapılan ve üç temel başlıktan oluşan, finansmanın vadesine göre; ihracatın hangi evrede olduğuna göre ve finansmanın temin edildiği kaynağa göre şeklindeki sınıflandırma içinde, uygulamada en yaygın olarak kullanılan grup kaynak temelli ihracat finansmanıdır. Ticari bankaların düşük faizli, sabit oranlı ve uzun vadeli ihracat kredileri sağlamaları, genellikle kârlı bir işlem değildir. Bu nedenle, ticari bankalar tarafından kullandırılan kredilere Merkez Bankaları veya İhracat Bankaları tarafından destek sağlanmaktadır. Bu ünitede İhracatın Finansmanı kapsamında ele alınacak Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri şöyle sıralanabilir: İhracat Reeskont Kredisi Akreditif Prefinansman Kredileri Kabul / Aval Kredileri İştira ve İskonto Kredisi Özel İhracat Reeskont Kredisi Halk Bankası Kredileri İhracat Reeskont Kredisi İhracatın finansmanı girişimci açısından ne tür katkı sağlayacaktır? Ticari bankaların düşük faizli, sabit oranlı ve uzun vadeli ihracat kredisi sağlamaları genellikle kazançlı bir işlem değildir. Bu nedenle ticari bankalar tarafından kullandırılan kredilere merkez bankaları destek sağlamaktadır. Merkez bankaları, özel bankaların açtıkları krediler için önemli bir reeskont kredisi kaynağı durumuna gelmiştir. Reeskont uygulaması ile özel bankaların sağladıkları ihracat kredilerine merkez bankası tarafından iskonto olanağı kazandırılmaktadır. İhracat reeskont kredisi, ihracatı teşvik kararı ve bu karara ilişkin tebliğ hükümlerine göre, ihracatçının vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasıdır. Bu kredinin kullandırılması için, herhangi bir merciden belge alınmasına gerek yoktur. Kredi süresi, akreditif süresi ile sınırlı olmak üzere en çok 120 gün olmaktadır. İhracat reeskont kredisi, vadeleri bu süre ile uyumlu senetler karşılığında kullandırılmaktadır. Krediye uygulanacak reeskont faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi gazetede yayınlanmaktadır. Bu kredi türü, daha önce ihracat yapmış, ihracat belgesi veya ruhsatnamesi sahibi işletmelere, ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli bütün malların hiçbir belge aranmaksızın, serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılmak üzere bankalara tahsis edilen bir kredidir. Bu krediler, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmaktadır. İhracatın finansmanında merkez bankasının katılımına ihtiyaç duyulmasının temel gerekçesi nedir? 4

9 Akreditif Ekonomik ve ticari ilişkilerin uluslararası boyuta taşınması, kişiler ve devletler açısından dış ticarette ödeme yöntemleri kavramını geliştirmiştir. Uluslararası ticarette, alıcı ile satıcı arasındaki ilişki çoğunlukla satış sözleşmesidir. Satış sözleşmesinde, satıcı teslim borcunu, alıcı ise malın bedelini ödeme borcunu karşılıklı olarak üstlenmektedir. Satıcı, malını sattığı anda bedelini almak, alıcı ise bedeli ödediği anda satın aldığı mala kavuşmak istemektedir. Satış sözleşmesinin uluslararası nitelikte olması, coğrafi yapılanma ve diğer faktörler, tarafların yükümlülüklerini aynı anda yerine getirmelerini güçleştirebilmektedir. Bu durum ise taraflar açısından risk oluşturmaktadır. Akreditif işlemi alıcı ve satıcının tedirginliklerini ortadan kaldırarak bu konudaki risklerin yönetilebilmesini olanaklı kılmaktadır. Alıcı, sipariş ettiği malın belirtilen sürede ve istediği kalitede eline geçmesini istemektedir. Mal bedelini de malı teslim aldıktan sonra ödemeyi tercih etmektedir. Satıcı ise, mal bedelinin ödeneceğinden emin olmak, hatta bazı durumlarda malın üretiminden önce bedelinin garanti edilmesini istemektedir. Bu çıkar çatışması akreditif sistemini ortaya çıkarmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Akreditif sistemi, alıcı ve satıcıya ek olarak bankaların itibarları da devreye sokmak suretiyle çözüm getirmektedir. Uluslararası bankacılıkta belgeli krediler olarak anılan akreditif, uluslararası ticarette mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş özel bir finansman tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Akreditif işleminde birbirinden farklı üç sözleşme vardır; İthalatçı ile ihracatçı arasında yapılan bir satış sözleşmesi, Akreditifin açılması için ithalatçı ile amir banka arasında akreditif açtırma teklif mektubu kullanılarak düzenlenen bir sözleşme, İthalatçı ile ihracatçı arasında alım-satımı kararlaştırılan malla ilgili ödemeye ilişkin sözleşmedir. Akreditif, özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında bir bankacılık faaliyeti olarak gelişmiştir. Akreditif kelime anlamı olarak, itibar göstermek, tasdik etmek anlamlarına gelen accredites kelimesinden gelmektedir. Birbirini iyi tanımayan alıcı ve satıcı için güven unsuru oluşturan bir banka taahhüdü olarak da tanımlanmaktadır. Akreditif hem ihracatçıyı, hem de ithalatçıyı koruyan bir işlemdir. İhracatçı, malları akreditif şartlarına uygun olarak sevk ettiğinde, mal bedelini tahsil edeceğinden emin olurken ithalatçı, sevkiyatın yapılmış olduğunu ve akreditif şartlarına uygun mal gönderildiğini gösteren belgeleri ihracatçı tarafından bankaya sunulmadan önce ödeme yapılmayacağından emin olabilmektedir. Akreditif bu özelliği nedeniyle uluslararası ticarette geniş bir alanda ödeme ve garanti aracı olarak kullanılmaktadır. Akreditif İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Akreditif işlemine taraf olarak ihracatçı ve ithalatçıların dikkate alması gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların bir bölümüne aşağıdaki listede yer verilmektedir. Bu maddelerde belirtilen konulara özen gösterildiğinde akreditif işleminden beklenen faydanın en üst düzeyde elde edilebileceğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Buna göre akreditif işlemleri; İthalatçı ile ihracatçı arasında sözleşme yapıldığı zaman, ihracatçının tam olarak ithalatçı tarafından ne tür belgeler istendiğini bilmesi gerekmektedir. Daha sonra ihracatçı akreditif koşullarını yerine getirebilmek için akreditif vadesinin yeterli olduğundan emin olmalıdır. İhracatçı, ithalatçı ile olan tüm işlemlerinde adının ve adresinin doğru bir şekilde yazıldığından emin olmalıdır. Akreditif ihracatçıya ihbar edilmediğinde ihracatçı akreditifte ve sunacağı belgelerde isminin doğru olup olmadığını kontrol etmelidir. Alıcının kısmi sevkiyatı kabul edip etmediği konusu ihracatçı tarafından anlaşılır olmalıdır. Kısmi sevkiyat kabul ediliyorsa teslim tarihinde bir problem çıksa bile bu durum akreditifin geçerliliğini etkilemeyecektir. İhracatçının sözleşme tamamlanmadan önce, malları nasıl yükleyeceğini bilmesi gerekmektedir. Genellikle yüklemelerde aktarma işlemi yapılabilmektedir. Bazen önceden geminin aktarma yapıp yapmayacağını bilmek mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlar için akreditifin aktarma işlemine izin vermesi faydalı görülmektedir. 5

10 Akreditifte malların gönderildiği nokta ve gönderme tarihi ihracatçı ile ithalatçının akreditif koşulları üzerinde anlaştıkları gibi olmalıdır. İhracatçı, ithalatçının hangi belgeleri istediği konusunda emin olmalıdır. İstenilen belgelere göre malları yüklemeye hazırlarken ekstra maliyetler ve gecikmeler olabilmektedir. İhracatçı akreditif kendisine ihbar edildiği zaman tüm detayları kontrol etmelidir. Aynı zamanda istenilen belgelerin hazırlanabilmesi için yeterli zamanın olup olmadığının ihracatçı tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen koşullar yerine getirilerek uygulandığında ithalatçı ve ihracatçıya büyük faydalar sağlamaktadır. Akreditifin dünya ticaretinde çok yaygın bir kullanıma sahip olmasının nedenleri ihracatçı ve ithalatçı açısından ayrı ayrı ve daha açık biçimde aşağıda ifade edilmiştir. İhracatçı Açısından: Bir bankanın ödeme güvencesine sahip olunmaktadır. Teyitli akreditiflerde ek olarak ikinci bir bankanın güvencesine kavuşulabilir. Alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden dolayı en alt düzeye inmektedir. Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi alınabilmektedir. Yeni pazarlara girerek satışlar artırılabilmektedir. İthalatçı Açısından: Alıcı akreditif koşullarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapılmayacağına ilişkin güvenceye sahip olmaktadır. Bankalar alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir. En son yükleme tarihinin saptanabilmesi, alıcıya malları zamanında elde edebilme olanağı sağlamaktadır. Mallarını güvence olarak göstererek pazarlama sürecinde çeşitli kaynaklardan borç bulunabilmektedir. Bir finansman tekniği özü itibariyle son derece yeterli olmakla birlikte küçük değişiklikler ile farklı beklentileri de karşılayabilir. Akreditif bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bir teknik pek çok farklı gereksinimi karşılayabilmektedir. Akreditif, uluslararası işlemlerde kısaca L/C - Letter of Credit olarak adlandırılmaktadır. İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. Asıl olarak akreditif, bir kredi aracı değil, ödeme aracıdır. İthalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen belgeyi önceden saptanan süre içinde ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Şartlı bir ödeme taahhüdü şeklinde de tanımlanabilir. İthalatçı (amir), kendi bankasından (amir banka) ihracatçı (lehdar) lehine bir akreditif açmasını ve ihracatçının ülkesindeki bir muhabir banka aracılığıyla haberdar edilmesini istemektedir. İhracatçı gerekli belgeleri doğru, eksiksiz, kurallara uygun ve kredinin geçerlilik süresi içinde bankasına sunduğunda ödeme yapılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında akreditif; istenen koşulların gerçekleşmesi şartına bağlı olarak verilen bir banka taahhüdü olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile Akreditif; alıcının talep ve talimatlarına dayanarak bir bankanın, belli bir paraya kadar, belirli bir vadede ve belirli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapılacağını, satıcı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul ve iştira edeceğini, satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir. Alıcının bankası bu taahhüdü doğrudan satıcıya verebileceği gibi satıcı lehine, satıcının bankasına da verebilmektedir. Akreditif bankacılık açısından değerlendirildiğinde bir kredi değildir. Banka sadece ödeme konusunda bir hizmet gerçekleştirmektedir. Bunun karşılığında da komisyon geliri elde etmektedir. Amir ile Lehdar arasındaki ilişki satış, hizmet veya sair bir çeşit sözleşmenin düzenlenmesini gerektirebilir. Taraflar 6

11 ödemenin akreditif yoluyla yapılmasını da kararlaştırabilir. Akreditif ilişkisi ise dayandığı asıl sözleşmeden tamamen bağımsız bir ödeme yöntemidir. Akreditifin kendisi kural olarak ne alıcıya ve ne de satıcıya bir banka kredisi sağlamaktadır. Akreditif yükümlülüğü sadece belgelerin incelenmesine dayanmaktadır. Mallarla ilgisi bulunmamaktadır. Dış görünüşleri itibarıyla akreditif koşullarına uygun belgeler karşılığında banka akreditif bedelini ödemek zorundadır. Akreditifin Açılması: Akreditifli ödeme sisteminin temel dayanağı ithalatçı ve ihracatçı arasındaki para alışverişinde köprü görevi gören bankalardır. Bir bankanın yazılı olarak yükümlülük üstlenerek ödeme işleminde aracılık etmesi gerekmektedir. Bu da akreditifin açılması anlamına gelmektedir. Ödemenin Yapılması İçin Gerekli Koşullar: İthalatçı ve ihracatçı arasında yapılan satış sözleşmesinde yer alan koşulların hepsi ödemenin yapılabilmesi için gerekli koşulları oluşturmaktadır. Bunlar çoğunlukla ticarete konu malların kalitesiyle ilgili teknik özellikleri, belli bir birim cinsinden miktarı, birim fiyatı, teslim şekli, paket ağırlığı, nakliyesi, ödeme şekli gibi maddeleri içermektedir. Bu işlemlerin yerine getirildiğini doğrulayan fatura, kalite kontrol belgesi, konşimento, menşe şahadetnamesi gibi belgelerin ihracatçı tarafından bankaya sunulması gerekmektedir. Akreditifin Tarafları: Bir akreditif işleminde genel olarak Amir, Akreditif Bankası ve Lehdar olmak üzere en az üçlü bir ilişki söz konusudur. Bununla birlikte farklı işlevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen ve bu işlevlerine göre adlandırılan çeşitli bankalar akreditife aracılık yapabilir. Akreditifli İşlemlerde Bankalar: Akreditif işlemlerinde genellikle ilgili iki banka bulunmaktadır. Bunlar amir banka ve muhabir bankadır. Ancak bazı durumlarda ihracatçı açılan kredinin kendisine yakın bulduğu üçüncü bir banka tarafından veya muhabir banka tarafından garanti edilmesini ister ve bu banka teyit eden banka olarak adlandırılır. Diğer taraftan, ihracatçıya akreditifin geldiğini ihbar eden ve "ihbar bankası" olarak adlandırılan bir banka olabilmektedir. Ancak bu çoğunlukla muhabir banka olmaktadır. Amir Banka / Açan Banka: İthalatçının bankasıdır. Akreditifi bu banka açmaktadır. İhracatçı, akreditif vadesi içinde istenilen koşulları yerine getirirse ödeme yapmakla yükümlüdür. Amir banka ödemeyi ihracatçıya dönüş (rücu) hakkı olmaksızın yapar. İthalatçının isteği üzerine henüz akreditif açılmadan ihracatçıya veya muhabirine "ön bilgi" verebilir. Bazı ülkelerde akreditif doğrudan ihracatçıya iletilebilmektedir. İhbar Bankası: Akreditifin açıldığını ihracatçıya ileten bankadır. Akreditifi ihbar etmeye karar verdiğinde, ihbar ettiği akreditifin gerçek olup olmadığını kontrol etmeye özen gösterir. Akreditifi ihbar etmemeyi tercih ederse Amir Bankaya bu konuda gecikmeksizin bilgi verir. Akreditifte, ihracatçıya karşı ödeme konusunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bir anlamda postane görevini üstlenmektedir. Teyit Bankası: Amir banka dışındaki bir banka akreditife kendi yükümlülüğünü ekleyebilir. Bu banka çoğunlukla ihbar bankası olmaktadır. Teyit, amir bankanın yükümlülüklerini yerine getireceğine ilişkin olarak bir diğer bankanın kesin taahhüdünü ortaya koymasıdır. Teyit eden bankanın birinci derecede sorumluluğu vardır. Akreditif koşulları yerine getirilmişse, teyit bankası; a. İhracatçıya dönüş hakkı olmaksızın ödeme yapar. b. Poliçeleri kabul eder. c. İhracatçıya dönüş olmaksızın poliçenin müzakere işlemini gerçekleştirir. (Devir ve ciro = poliçenin satın alınması) 7

12 Sorumluluğu amir bankanın sorumluluğu kadar önemlidir. Akreditif koşullarına karşı gelinirse ihracatçı hem amir bankaya hem de teyit bankasına karşı tavır koyabilir. Teyit bankası kendisini birinci derecede sorumlu konuma getiren bu hizmet karşılığında komisyon almaktadır. Akreditif Kullanım Süreci Bu bölüme kadar tanımı, gelişimi, avantajları, işlemin tarafları açıklanan akreditif tekniğinin kullanımı sırasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bir listeye aşağıda yer verilmiştir. Akreditif işlemleri başlığını taşıyan bu listedeki maddeler yardımıyla, ihracatın finansmanında akreditif kullanımı bir süreç olarak anlatılmaktadır. Akreditif İşlemleri: 1. Alıcı ile satıcı arasında ödemenin akreditifle yapılacağını belirten bir satış sözleşmesi yapılır. 2. İthalatçı, bankasına ihracatçı (lehdar) lehine akreditif açması için talimat verir. 3. Amir Banka genellikle satıcının bulunduğu ülkedeki bir bankayla akreditifi ihbar ya da teyit etmesi için anlaşır. 4. Muhabir ya da teyit eden banka akreditifin açıldığını ihracatçıya bildirir. 5. İhracatçı, akreditifin açıldığını öğrenir öğrenmez belirtilen zaman içinde malları sevk etmek durumundadır. 6. İhracatçı, sevkiyatı yaptığını kanıtlayan belgeleri kredinin açıldığı bankaya gönderir. 7. Muhabir Banka, gönderilen belgeleri kredi koşullarıyla karşılaştırdıktan sonra gönderilen belgeler kredi şartlarına uygunsa kredide belirtilen şartlara göre ödemede bulunur veya müzakerede bulunarak devreder ya da ciro eder. 8. Muhabir ya da teyit eden banka belgeleri amir bankaya gönderir. 9. Amir banka gönderilen belgelerin kredi şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Gönderilen belgeleri yeterli bulursa; 10. İhracatçı tarafından belgeler direkt olarak ona gönderilmişse ödemeyi İhracatçı ya da onun için kullanılabilir fon tutan muhabir bankaya yapar. 11. Teyit eden bankaya ya da satıcıya ödemede bulunan veya poliçesini kabul eden muhabir bankaya geri ödemede bulunur. 12. Amir banka tarafından belgelerin akreditife uygunluğu tespit edildikten sonra akreditif miktarının ödenmesi için belgeler ithalatçıya sunulur. 13. İthalatçı, nakliye belgelerini malların teslimatını yapacak olan taşıyıcıya gönderir. Akreditif Türleri Akreditif esas olarak bir ödeme tekniği olmasına karşılık ihtiyaçlara paralel olarak finansman tekniği olarak da kullanılır olmuştur. Biraz da bu dönüşüm sonrası farklı beklentilere cevap verebilmek üzere çok sayıda akreditif türü ortaya çıkmıştır. Bu ünitede akreditif türlerinden Kırmızı Şartlı Akreditif Kredisi, Yeşil Şartlı Akreditif Kredisi, Devredilebilir Akreditif, Karşılıklı Akreditif ve Akreditif Kredisi hakkında bilgi verilecektir. Kırmızı Şartlı Akreditif Kredisi Bazı durumlarda ithalatçı firmalar, ihracatçılarına sevkiyatın yapılmasından önce peşin ödeme yapmak istemektedir. Bir başka deyişle ithalatçı açmış olduğu akreditifin tamamını veya bir bölümünü peşinen ihracatçıya kullandırabilmektedir. Bu durumda ithalatçı bankasından ihracatçı lehine kırmızı şartlı bir akreditif açması talebinde bulunmaktadır. Bütün akreditif türlerinde akreditifin kullanılması, malların sevk ve belgenin bankaya teslim edilmesine bağlı olduğu halde kırmızı şartlı akreditif sevk ve belgelerin ibrazına gerek kalmaksızın ödeme yapmaya imkan vermektedir. Geçmişte mektup formatında düzenlenen bu tip akreditiflerde peşin olarak ödenecek tutar dikkat çekmesi için kırmızı mürekkep ile yazıldığından 8

13 bu tip akreditifler Kırmızı Şartlı olarak anılmaktadır. Günümüzde aynı deyim çok sık olmamakla beraber peşin ödemeye imkan veren akreditifler için kullanılmaktadır. Kırmızı Şartlı Akreditif, lehdarın istenilen belgeleri ibraz etmesi halinde ona ödemede bulunulmasını öngören genel akreditif prensibinin bir istisnasını oluşturmaktadır. Kırmızı şartlı akreditif türü, akreditif bedelinin tamamının veya bir kısmının akreditifte istenilen belgelerin ibrazından önce satıcıya avans niteliğinde ödenmesidir. Böylelikle akreditif lehdarının malları üretmesi veya sevk etmesi için finansmana ihtiyaç duyduğu durumlarda akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazını gerçekleştirmeden akreditiften yararlanması mümkün olabilmektedir. Lehdarın malları üretmesi veya sevk etmesi için paraya ihtiyacı olduğu durumlarda, belgeleri ibraz etmeden akreditif tutarının bir kısmı veya tamamının peşin ödenmesini öngören bu tür akreditifte alıcı satıcıya bir ön finansman imkanı tanımaktadır. Satıcıya bir tür prefinansman sağlanmaktadır. Lehdarın uygun belgeleri ibrazından sonra kendisine ödenen meblağ akreditif tutarından düşülmektedir. Belgelerin ibrazından önce lehdara ödeme yapıldığından, akreditif amiri açısından bir risk oluşmaktadır. Akreditif lehdarının söz konusu sevkiyatı gerçekleştirmemesi veya sevkiyatı gerçekleştirmiş olmasına karşın önceden alıcıdan almış olduğu ön ödemeyi akreditif amirine iade etmemesi sadece alıcının riskidir. Bu yüzden tarafların birbirini iyi tanıması gerekmektedir. Yeşil Şartlı Akreditif Kredisi Yeşil Şartlı Akreditif Kredisinde Lehdar, malı daha göndermeden peşin tahsilat imkanına kavuşmaktadır. Malların hazırlanan bölümünü ya bir umumi mağazaya ya da üçüncü bir şahsın ambarına teslim ederek teslim makbuzunu bankaya ibraz ettiği anda Lehdara ödeme yapılmaktadır. Akreditifi açan banka lehine, akreditifin kullanıcısı tarafından bir teminat mektubu verilmemişse akreditifleri açtıran firmalar büyük risklere girmektedir. Bu riskler Yeşil Şartlı Akreditifler ile en aza indirilebilmektedir. Yeşil Şartlı akreditif de, ihracatçının malları sevk etmesinden önce akreditiften tahsilat yapılmasına olanak tanımaktadır. Ancak bu peşin ödemeler, ambar firması tarafından düzenlenen ve depolanan malların değerini belirten ve malların mülkiyetini bankaya devreden ambar teslim makbuzları ile garanti altına alınmaktadır. Devredilebilir Akreditif Devredilebilir Akreditif, lehdarın ödemeyi yapacak olan bankadan akreditifin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa devretmesini talep edebileceği akreditif türüdür. Amir banka tarafından Akreditif metninde devredilebilir olduğunun açıkça belirtilmiş olması gereklidir. Aksi belirtilmedikçe devredilebilir akreditif sadece bir kez devredilebilir. Devredilebilir akreditiflere genellikle ilk lehdarın malın üreticisi değil komisyoncusu olduğu durumlarda başvurulmaktadır. Gayri kabili rücu akreditifler devredilebilir olarak açılabilmektedir. Akreditifi devir alan ikinci lehdar akreditifi tekrar bir başkasına devredemez. Gelen akreditif üçüncü lehdara devir edilemez ama bölünebilir. Devredilebilir akreditifler bir uluslararası alım-satım işleminde ihracatçının aynı zamanda üretici olmayıp alım-satım işlemine aracılık eden aracı konumunda olduğu durumlarda kullanılmaktadır. İhracat işlemine aracılık eden firmalar düşük kar marjları ile işlem yapan ve genellikle yapılmakta olan dış ticaret işlemlerine yetecek kadar sermayeye sahip olmayan, komisyon üzerinden çalışan kuruluşlardır. Transfer edilebilir veya diğer ismi ile devredilebilir akreditifler, aracı ihracatçıların (birinci lehtar) kendi lehlerine açılmış olan akreditifleri malları temin edecekleri kuruluş veya kuruluşlara (ikinci lehtar) devretmelerine olanak sağlamaktadır. Devredilebilir akreditifler ile ilgili bazı özel durumlar aşağıdaki maddelerde belirtilmektedir: Bankalar açıkça onaylamadıkları sürece bir akreditifi devretmek zorunda değildir. Bir akreditifin Devredilebilir olabilmesi için özellikle bunu belirten bir ibare taşıması gerekmektedir. Akreditifin devir masrafları aksine hüküm yoksa birinci lehdar tarafından karşılanmak zorundadır. 9

14 Kısmi yüklemeye izin veren akreditifler birden fazla ikinci lehtara devredilebilir. Devredilmiş olan bir akreditif aksine bir hüküm akreditif metnine eklenmemiş ise tekrar devredilemez. Devredilen akreditif asıl akreditifin şartlarını belirli maddeler hariç aynen taşımak zorundadır. Birinci lehtar akreditif tutarı, vadesi vb. bazı özelliklerin tutarlarında azaltmaya gidebilir. İlk akreditifin lehdarı ikinci akreditifin amiri olarak belirlendiği durumlarda oluşur. İlk akreditif tutarından ikincisi ödenir. Şekil 1.1: Devredilebilir Akreditif İşleyişi Kaynak: Devredilebilir akreditifler taşıdıkları devir koşullarına göre tamamen veya kısmen devredildikleri gibi, kısımlar halinde birden fazla kişilere devredilebilmesi de mümkündür. Söz konusu akreditifler sadece bir kez devredilebilir, ikinci bir devir söz konusu olamaz. Bir başka ifade ile ilk lehdar bu akreditifi bir veya birden fazla lehdara devredebilir ancak kendisine devir yapılan lehdar bunu ikinci bir devirle bir başka lehdara devredemez. Devredilebilir akreditif lehdarı tarafından üçüncü bir şahsa devredilebilen akreditiftir. Aslında karşılıklı akreditifle aynı amaca hizmet eder. Devir işleminin ilk akreditif talimatındaki esas ve koşulları taşıması gerekir. Yalnız ikinci akreditifte akreditif tutarının ve malların birim fiyatının azaltılması, akreditif vadesi, belgeleri ibraz süresi ve en son sevk tarihinin kısaltılması ve sigorta yüzdesinin ise arttırılması mümkündür. Devredilebilir akreditifle karıştırılabilen fakat ondan tamamen farklı bir uygulama olan akreditif alacağının devri konusuna da değinmek gerekir. Devredilebilir akreditifte akreditifle ilgili bütün haklar, akreditif alacağının devrinde ise sadece alacak devri söz konusudur. Karşılıklı Akreditif Lehine akreditif açılan ihracatçı, malların alımını farklı kanallardan yapıyorsa kullanılması gereken akreditif tipidir. İthalatçının açtığı akreditif kredi garantisi olarak gösterilip malın satın alındığı üretici ya da tedarikçi adına yeni bir akreditif açılmaktadır. Karşılıklı akreditifin işlerlik kazanabilmesi alım ve satım akreditiflerinin aynı banka nezdinde yapılması ile mümkündür. Üreticinin malı yükleyip belgeyi ibrazından sonra satış akreditifinin ihracatçıya düşen kar payı ayrılıp, bakiye üreticiye ödenmektedir. Satış bedeli de ithalatçı bankasından tahsil edilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli 10

15 nokta satış akreditifinin yükleme ve kullanma vadeleri kesinlikle alış akreditifinden daha uzun tutulmalıdır. Ödeme vadelerine ise yeni bir finansman ihtiyacı doğmaması açısından dikkat edilmeli, satış akreditifinin önceden tahsil edilebilmesine özen gösterilmelidir. Bu akreditif daha çok transit ticarette kullanılmaktadır. Satıcı, kendi lehine açılmış bulunan bir akreditif çerçevesinde temin edeceği malları başka bir ülkede bulunan asıl satıcıdan alarak akreditif amirine gönderebilir. Orijinal akreditifin lehtarı tarafından asıl satıcı lehine açılan bu akreditife karşılıklı akreditif adı verilmektedir. Karşılıklı akreditif ve orijinal akreditif birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı akreditif olup aynı iş ilişkisinin birer parçasıdır. Bu akreditif türü özellikle transit ticaret uygulamasında aracı-ihracatçıyı kendi fonlarını en düşük seviyede kullanarak sevkiyat öncesi aşamayı finanse etmesini sağlar. Transit ticarette aracı firma hem ithalatçı hem de ihracatçı durumundadır. Aracı firma satış yapacağı ülkede lehine açılmış bulunan akreditifi teminat göstererek kendisinin ithalat yapacağı ülke (firma) lehine bir akreditif açabilir. İşte bu ikincisine karşılık gösterilmek suretiyle açıldığı için karşılıklı akreditif adı verilmektedir. Burada ihracat akreditifi ile karşılıklı akreditife konu olan belgelerin çok az farklılıklarla aynı olması gerekir. Bunu aracı firmanın bankası hem amir hem de muhabir banka olması sebebiyle sağlama olanağına sahiptir. Söz konusu banka genellikle aynı zamanda teyit bankası da olacağından, büyük sorumluluk üstlenmektedir. O nedenle karşılıklı akreditif, bankalar tarafından riski yüksek olduğu için komisyonu da yüksek olmasına rağmen sınırlı biçimde uygulanmaktadır. Akreditif Kredisi Akreditif Kredisi ile banka, akreditif yoluyla ithalat yapan müşteriye ithalatın gerçekleşmesi için gerekli finansman olanağını sağlamaktadır. İthalatçı, bankasına başvurarak ithal edeceği malların proforma faturasını ve diğer gerekli belgeleri vermektedir. Banka ithalatçı ile anlaşarak akreditif teminatını ve ithalat için açılacak akreditifi nasıl finanse edeceğini belirlemektedir. Banka gerekli teminatı Merkez Bankasına yatırarak döviz transferinin Merkez Bankasınca yapılmasını beklemektedir. Döviz Transferi gerçekleştiğinde banka transferrin. karşılığını Merkez Bankasına yatırmaktadır. Banka bu amaçla Merkez Bankasına yatırılacak akreditif tutarının belirli bir miktarını yatırarak müşterisine bu miktarda bir kredi açar ki bu kredi türü akreditif kredisi olarak tanımlanmaktadır. Akreditif kredisi olarak Merkez Bankasına yatırılan miktar ithal edilen mal yurda gelince malın gümrüklerden çekilebilmesi için alıcı tarafından bankaya ödenir ve ithalatın fiilen gerçekleşmesi için gerekli belgeler bankadan alınır. Buna karşın uygulamada genellikle banka söz konusu krediyi tamamen tahsil edemez. Alıcı belgeleri bankadan çekerken yine bankadan kredi almaya çalışır. Böylece akreditif kredisi genellikle senet karşılığı krediye dönüşmektedir. Akreditifli ödeme şeklinde ihracatçı sevk belgelerini bankaya teslim ederek hemen mal bedelini tahsil edebilmektedir. Malların sevk edilmesi alıcı ülkeye ulaşması ve alıcının mal bedellerini göndermesi aşamalarında geçecek süre zarfında alıcının finansal kaybı olmayacaktır. nedir? Tüm akreditif işlemlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken işlem Prefinansman Kredileri Prefinansman Kredileri, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere firmaların kendileri tarafından yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından döviz ya da efektif olarak sağladıkları ve Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri kredilerdir. Yurt dışından kaynak bulabilen tüm firmalar bu krediden yararlanabilmektedir. Vadesi ve faizi kullanım sırasında belirlenmekte ve vade sonuna kadar değişmez nitelikte olmaktadır. Kredinin anapara, faiz ve masrafları ise ihracat bedelleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmektedir. Anapara ve faiz tahsilatı vade sonunda yapılmaktadır. 11

16 Kabul / Aval Kredileri Kabul kredili belge karşılığı ödemede vadesinde ödemeyi garanti altına almak için satıcı, alıcı (muhatap) tarafı iyi tanımadığı veya ilk kez iş yaptığı durumlarda alıcının bankası tarafından garanti verilmesini (aval) isteyebilir. Aval bir çeşit kefalet olup, aval veren kişi mali belgenin (poliçe, senet, vb.) ödemesini garanti etmiş olmaktadır. Poliçelere aval ''avalize edilmiştir'' ibaresi ön yüzüne yazılarak imzalanmak suretiyle yapılmaktadır. Poliçelerin ön yüzüne, keşideci ve muhatap imzalarının dışında atılan her imza aval niteliğindedir. İthalatçının poliçeyi kabulü ''ticari kabul'', bankanın poliçeyi kabul ya da avali ''banka kabulü'' olarak nitelendirilmektedir. Bankanın kabul veya aval verebilmesi için alıcı/borçlu için mutlaka kredi tahsisi gerekmektedir. Kabul kredisi de esas itibariyle bir ithalat kredisi niteliği taşımakta, ancak bu tür işlemlerde ayrıca ihracatçı tarafından ithalatçı üzerine çekilen bir poliçe söz konusu olmaktadır. İhracatçı ve ithalatçının anlaşmasına göre mal bedeli, yüklemeden 3 ay, 6 ay, 9 ay vb. sürelerden sonra ödenebilir. Bu durumda ihracatçı, kararlaştırılan vadede mal bedelinin ödeneceğini belirten bir poliçe düzenleyerek kabul etmesi için ithalatçıya göndermektedir. Satıcı çoğu durumda mal bedelinin ödenmesini garanti altına almak için ithalatçının bankasının poliçeyi kabul etmesini ister. Poliçenin banka tarafından kabul edilmesi halinde, banka poliçe tutarını poliçe vadesinde ihracatçının bankasına ödemeyi taahhüt etmektedir. Poliçenin ithalatçı tarafından kabul edilerek aval verilmesi de mümkündür. Banka tarafından poliçe kabul edilerek veya aval verilerek poliçe üzerine imza atıldığı an ithalatçı lehine bir gayri nakdi kredi açılmış olmaktadır. İştira ve İskonto Kredisi İştira ve İskonto Kredisi, senet portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık ve esneklik sağlamaktadır. Bu kredi ticari işlemlerden doğmuş olan ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde dönüşmesini sağlayan kredi türüdür. Kredi kullandırılmasına neden olan kıymetli bir evrak söz konusudur. Buradaki kullandırma şekli bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödenmesidir. İşlemin içinde kıymetli evrak bulunmaktadır. Evraka dair ödeme normalde faiz anaparadan düşüldükten sonra yapılır. Dolayısıyla söz konusu evrakların (çek/senet) ortalama vadesi bunların tahsil kabiliyeti, tahsil edilememe durumunda belgeleri bankaya veren tarafa rücu edilme durumu ve doğal olarak faizin peşinen tahsil edilmesi konularına özen gösterilmelidir. Belge karşılığı ödeme şeklinde; ihracat poliçelerinin görüldüğünde ödemeli ise banka tarafından satın alınması iştira veya ihracat poliçelerinin vadeli ödemeli ise banka tarafından iskonto edilerek bakiyenin ihracatçıya ödenmesi şeklinde ihracatçıya sağlanan kredilere iştira veya iskonto kredileri adı verilmektedir. Bankalar bu tür kredileri kullandırırken; ihracatçının finansal durumuna, ithalatçının finansal durumu yanı sıra ithalatçının ülkesinin ticari ve politik durumuna, ayrıca miktarın fazla olması durumunda malların gönderildiği ülkenin riskine göre ihracat kredi sigortası desteğine ihtiyaç duyabilmektedir. Özel İhracat Reeskont Kredisi Özel İhracat Reeskont Kredisi, ihracat faaliyetleriyle ilgili sevk öncesi ve sonrası finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye İhracat Kredi Bankası aracılığıyla, ihracat performansı bazında dönüşümlü olarak kullandırılan bir kredidir. Halk Bankası Kredileri Halk Bankası tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için ihracat kredileri verilmektedir. Bu krediler Türk Lirası ve Dolar olarak verilmektedir. Kredilerin vadesi maksimum 9 ay olup söz konusu kredileri kullanacak olan işletmelerin personel sayılarının kişi arasında olması gerekmektedir. Bu krediler için uygun bir örnek KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi dir. Bu kredinin özellikleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir. 12

17 Kobi İhracatı Destekleme Kredisi Krediden Yararlanacaklar: İmalat Sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren, arasında çalışanı olan, ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı satış yapan, Kambiyo Mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip olan ve KOSGEB ce (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) desteklenen KOBİ ler yararlanabilmektedir. Kredi ile ilgili uygulama esasları şu şekilde sıralanabilir: Kredinin Kullandırılışı: Kredi firmaların uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri, ihracata yönelmeleri ve istidam yaratmalarını sağlamak amacıyla işletme kredisi olarak kullandırılabilmektedir. Teminat: Şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, vadeli mevduat ve DTH (Döviz Tevdiat Hesabı) rehni, hazine bonosu rehni, banka teminat mektubu vb. teminatlarla kullandırılabilmektedir. Teminat oluşturulmaması durumunda Kredi Garanti Fonu' nun kefaleti kabul edilebilmektedir. Limit : USD Vade : 6 Ay BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) : Yok (Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde) KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) : Yok (Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde) Halkbank ın ihracat sektörü destek paketinde de ihracat yapan veya yapmayı planlayan KOBİ lere özel kredi imkanları bulunmaktadır. Yurt dışı veya Yurt içi fuarlara katılacak işletmelere fuar katılım kredisi, ISO Kalite ve CE belgesi almak isteyen işletmelere sertifika kredisi, uygun ödeme koşulları ve vadeler ile döviz kredileri Halk Bankası nın ihracat yapmak isteyen işletmelere sunduğu bu özel pakette yer almaktadır. Bu krediler için uygun bir örnek ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi dir. Bu kredinin özellikleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir. ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi Krediden yararlanacaklar Avrupa'daki işletmelerle rekabet edebilecek kalite güvencesinde mal ve hizmet üretiminde bulunduğunu gösteren, ISO 9000 Kalite Standartları Servisinden birisine (ISO9001,ISO9002, ISO9003..) veya Avrupa Pazarlarında belirli ürün gruplarının serbest dolaşımı için endüstriyel ürün pasaportuna (CE işaretine) sahip olmak isteyen KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanabilmektedir. Kredinin Kullandırılışı: TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ya da aynı hizmeti veren yurtdışı kuruluşların Türkiye temsilciliklerinden alınacak ISO 9000 Kalite Standartları Belgesini veya CE işaretini temin amacıyla yapılacak harcamaların finansmanı için kullandırılmaktadır. ISO 9000 Kalite Standartları belgesinin veya CE işaretinin kullanımı için yapılan harcama belgelerinin kredi vadesi sonuna kadar ibraz şartı aranmaktadır. Teminat: İpotek, kefalet, ticari işletme rehni, Banka Teminat Mektubu, DTH Rehni, Vadeli Vadesiz Mevduat Rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı oluşturabilmektedir. Krediye karşılık sadece gayrimenkul ipoteği alınacaksa ipotek, kredinin %100 fazlasıyla tesis edilmelidir. Teminatı olmayan KOBİ işletmeleri için Kredi Garanti Fonu'ndan da teminat oluşturulabilecektir. Limit: Kredinin azami limiti 10 Bin dir. Birden fazla ISO9000 Kalite Standartları Belgesi temini halinde her belge için veya birden fazla ürün çeşidine sahip firmaların bu ürünlere yönelik CE işaretini temin amacıyla yapacakları harcamalar için aynı miktarda kredi değerlendirmeye alınabilmektedir. Bir ürün için hem ISO9000 Kalite Standartları Belgesi hem de CE işareti kullanılabileceğinden bu ürün için belirlenen limitler dahilinde her iki kredi talebinde de bulunulabilmektedir. Vade: 2 YIL BSMV: KOBİ ler için yok. Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 13

18 KKDF: Yok Komisyon: Yok Halkbank tarafından ihracatın finansmanı kapsamında sunulan diğer hizmetler arasında Döviz Kredisi, Finansal Destek Kredisi ile bankanın İhracat Sektörü Destek Paketi ile birlikte yararlanabilecek diğer kredi ve ürünler de yer almaktadır. Döviz Kredisi olarak ihracata konu olan ürünlerin hazırlığı aşamasında gereken finansman için 6 ay vadeli, değişken faizli, rotatif ödemeli döviz kredisi uygun faiz oranları ile Halkbank tan kullanılabilmektedir. İhracata konu olan yatırımların finansmanında ise Türk Lirası ya da döviz olarak, geri ödemelerde esnek şartlara sahip Finansal Destek Kredisi Halk Bank tan kullanabilmektedir. Halk Bank Finansal Destek Kredisi ile İhracatçılara aşağıdaki imkanlar da sunulmaktadır: Yatırım ve işletme kredisi ile 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vade imkanı, Nakit akışına göre aylık eşit taksitli ve 3 ya da 6 ayda bir taksitli geri ödeme imkanı, Hem Türk Lirası hem de yabancı para (EUR veya USD) olarak kredi kullanabilme imkanı, Halkbank KOBİ tanımına giren firmalara sağlanan BSMV muafiyeti ile maliyetleri aşağı çekebilme imkanı, Halkbank tarafından ihracatçılara yönelik olarak sunulan özel finansman olanakları, hem özel sektörün verimlilik anlayışı hem de kamunun teşvik edici ve geliştirici anlayışına uygunluk gösteren bir yapı sergilemektedir. Halk Bankası tarafından ihracatın finansmanı için sunulan hizmetlerin hangi ayırıcı özelliği bulunmaktadır? Halkbank ayrıca Türkiye de hiç bir bankada olmayan Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi yurt dışı kaynaklı krediler de kullandırabilmektedir. Buna göre Halkbank aracılığı kullanılabilen yurtdışı kaynaklı krediler sırasıyla şunlardır: 1. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Global Kredileri: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırım Kredisi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla AYB den sağlanan Global IV kredi programı tamamlanmış olup, tarihinde imzalanmış olan Global V kredi programının işlerliği devam etmektedir. Toplam EURO olan kredi kaynağı ile; 500 kişiden az işçi çalıştıran ve bilanço net sabit kıymet tutarı 75 Milyon EURO dan az olan, İmalat sanayi başta olmak üzere, turizm, sağlık, eğitim, çevre koruma, altyapı, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren KOBİ lerin projeleri finanse edilmektedir. Kullandırılabilecek kredi tutarı toplam proje yatırım tutarının %50 si ile sınırlı olup, minimum maksimum EURO olmaktadır. Kredi firmalara AYB den borçlanma maliyeti olan 6 aylık EURIBOR + AYB Spreadi üzerine ilave edilecek Banka komisyonu ile, 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıl vadeli kullandırılmaktadır. 2. Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) KOBİ Kredisi: Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) ile Halkbank arasında KOBİ lerin Yatırım ve/veya İşletme Sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla EURO tutarlı orta-uzun vadeli yeni bir ürün geliştirilmektedir. Kredinin üst limiti EURO olup krediden özel sektör yatırımları öncelikli olmak üzere; Yıllık cirosu EURO nun, çalışan sayısı 250 kişinin altında olan, Türkiye deki çevre mevzuatı ile uyumlu faaliyet gösteren, KOBİ ler yararlanabilecektir. 14

19 Kredi, firmalara EURO cinsinden EURIBOR endeksli olarak kullandırılacaktır. Yatırım kredilerinde 2 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 6 yıl, işletme kredilerinde 1 yılı ödemesiz 4 yıl vadeli kullandırılması öngörülmektedir. Kredinin %30 luk kısmı Kalkınmada Öncelikli illere kullandırılacaktır. 3. Dünya Bankası (DB) KOBİ Kredisi: Dünya Bankası ile Halkbank arasında KOBİ lerin Yatırım ve/veya İşletme Sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla EURO tutarlı orta uzun vadeli yeni bir ürün geliştirilmektedir. Kredinin üst limiti EURO olup, Krediden; Sermayesinin %50 sinden fazlası özel sektöre ait olan, Yıllık cirosu USD nin, çalışan sayısı 250 kişinin altında olan, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay dahil olmak üzere bu illerin doğusunda kalan illerde faaliyet gösteren, Gerek mevcut tesisleri gerekse projeleri Türkiye deki çevre mevzuatı ile uyumlu olan KOBİ ler yararlanabilecektir. Kredinin EURO bazında EURIBOR a endeksli kullanılma imkanı yanı sıra, türünden kullanma imkanı da olabilecektir. 4. Teşvik Belgeli KOBİ Kredisi: Krediden Yararlanacaklar: 50 ile 250 işçi çalıştıran orta ölçekli, 10 ile 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli, 1 ile 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina, hariç, makine-teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı net 950 Bin'yi aşmayan K.Ö.Y'de (Kalkınmada Öncelikli Yöreler) %20, diğer yörelerde %30 olmak üzere yatırımı gerçekleştirebilecek öz kaynağa sahip işletmeler yararlanabilir. Kredi Kullandırılışı: Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin makine-teçhizat ile hammadde alımlarına yönelik olarak kullandırılabilmekte ve fatura karşılığında, makine-teçhizat ile hammadde temin edilen firmaya ödenmektedir. Satın alınacak makina ve teçhizat ile hammadde tutarı en çok 950 Bin olabilecektir. Teminat: Teminat projedir. Ayrıca makina rehni, gayrimenkul ipoteği, şahıs kefaleti, ticari işletme, mevduat, DTH rehni, banka teminat mektubu, hazine bonosu, KGF (Kredi Garanti Fonu) gibi teminatlar firmanın mali bünyesi dikkate alınarak istenebilir. Limit: Öngörülen yatırım kredisi miktarı 475 Bin 'yi geçemez. Sabit yatırım tutarının %20'sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilir. Bu tutar 190 Bin'yi geçemez. 75 Bin'ye kadar yalnız işletme kredisi verilebilir. Vade: Yatırım Kredilerinde:1 yılı ödemesiz 4 yıl İşletme Kredilerinde: 2 yıl 5. Orta ve Uzun Vadeli AYB Döviz Kredisi: Krediden yararlanacaklar: Orta ve Uzun Vadeli AYB Döviz Kredisi, özel sektörde; imalat, tarıma dayalı sanayi, turizm sektöründe faaliyet gösteren (komple yeni yatırımlar hariç) ve ihracat yapan/yapacak olan veya döviz kazancı olan/olabilecek, döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen işletmelerin yatırım ve/veya işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla ihracat taahhüdüne bağlı olmaksızın kullandırılacaktır. Kredinin Kullandırılışı: Kredi üretim için gerekli ham ve yardımcı maddeler ile diğer işletme giderleri için işletme kredisi ve/veya projeye bağlı olarak yurtiçinden veya yurtdışından yeni makine, tesis ve teçhizat alımı için yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. Teminat: Halk Bankası na, kredi kullandırımındaki usul ve esasları çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri bu kredi için de geçerlidir. Teminat olarak ipotek alınması durumunda, kredi tutarının %20 fazlası ile döviz (EURO) üzerinden ipotek alınacaktır. Limit: EURO 15

20 Vade: Yatırım Kredisi: Azami ilk 1 yılı ödemesiz 6 yıl İşletme Kredisi: Azami ilk 1 yılı ödemesiz 4 yıl BSMV: Var KKDF: Yok Öz Kaynak Katkısı: Tek başına yatırım veya yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullandırılması durumunda, proje tutarının %50 si firma öz kaynağından karşılanacaktır. Tek başına işletme kredisi kullandırılması durumunda ise, öz kaynak katkı payı aranmayacaktır. 6. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Proje Kredisi: Krediden yararlanacaklar: Özel sektörde yer alan, imalat, tarıma dayalı sanayi, yenilenebilir enerji, turizm sektörü ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren, net sabit yatırım tutarı EURO ya eşdeğer Türk Lirası na kadar olan, çalıştırdığı işçi sayısı en fazla 500 olan, KOBİ niteliği taşımayan bir firmanın, kredi talebinde bulunan KOBİ firmasına sermaye payı 1/3 ten küçük olan, projenin toplam sabit yatırım tutarı (işletme sermayesi, faiz, KDV ve diğer finansal masraflar hariç) asgari EURO, azami EURO olan, imalatçı, imalatçı ihracatçı, aracı ihracatçı ile ihracat yapan imalatçı ve döviz kazancı olan veya olabilecek, döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen, konusunda bilgili, tecrübeli yönetici kadroya sahip bulunan, Türkiye deki çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyette bulunan veya bulunacak olan, şartları aranacaktır. Kredinin Kullandırılışı: Yurtiçinden veya yurtdışından makine, tesis ve teçhizat harcamaları, Hibe edilmemiş olması koşuluyla arazi ve arsa temini için satın alma bedeli üzerinden yapılan harcamaları, arazi ve arsa düzenleme çalışmaları için yapılan harcamaları, bina yapım harcamaları, alt-yapı harcamaları (kanalizasyon, su ve elektrik temini, haberleşme, arıtma tesisleri vb.), araştırma ve fizibilite harcamaları (teknik, ekonomik, ticari, mühendislik vb.) ile teknik mali proje kontrol ve denetim masrafları (toplam proje tutarının %5 ini geçmemek ve belgelenmek şartıyla), için sadece yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. Teminat: Halk Bankası nın kredi kullandırımındaki usul ve esasları çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri bu kredi için de geçerlidir. Teminat olarak ipotek alınması durumunda kredi tutarının %20 fazlası ile döviz (EURO) üzerinden ipotek alınacaktır. Limit Alt Limit: EURO Üst Limit: EURO Vade: 2 yılı ödemesiz 7 yıl Faiz: Krediye EURIBOR oranı ( tarihi itibarı ile 6 aylık EURIBOR faiz oranı % 1,59) esas alınarak Halk Bankası na bildirilen faiz oranına, AKKB tarafından bildirilen yıllık marj ve %3 puan banka komisyonu eklenerek bulunacak faiz oranı uygulanacaktır.(örneğin: toplam maliyet = dir.) Faiz oranları değişkendir. BSMV: Var KKDF: Yok Öz Kaynak Katkısı: Projenin toplam sabit yatırım tutarının (işletme sermayesi, faiz, KDV ve diğer finansal masraflar hariç) azami %50 si kredi ile finanse edilebilecektir. Kalan %50 lik kısım ise öz kaynaklarla karşılanacaktır. 7. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Sanayi Sektörü Global IV Kredisi: Krediden yararlanacaklar: Özel sektörde yer alan, imalat, tarıma dayalı sanayi, turizm sektörü, eğitim, sağlık sektörü ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren, AYB nin belirlediği KOBİ büyüklük kriterleri içinde yer alan projenin toplam sabit yatırım tutarı asgari EURO, azami EURO olan, imalatçı, imalatçı ihracatçı, aracı ihracatçı ile ihracat yapan imalatçı ve döviz kazancı olan veya olabilecek, döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen, konusunda bilgili, tecrübeli yönetici kadroya sahip bulunan, Türkiye deki çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyette bulunan veya bulunacak olan işletmeler krediden yararlanabilir. 16

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi Krediden yararlanacaklar: Krediden, Gümrük Birliği ve AB adaylığımız sürecinde; Avrupa ile bütünleşmek, KOBİ lerin

KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi Krediden yararlanacaklar: Krediden, Gümrük Birliği ve AB adaylığımız sürecinde; Avrupa ile bütünleşmek, KOBİ lerin Halk işlem kredisi Mevcut işyerinin finansman ihtiyacını karşılamak isteyen, esnaf ve sanatkarlar ile üretim ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren tüm küçük ölçekli işletmeler yararlanabilir. Bu krediden

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı 1 F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır.

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır. Odamızın Bankalarla İmzaladığı Kredi Protokollerinin Değerlendirilmesi Erdem ALPTEKİN Üyelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ lerimiz, ülke ekonomimizin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Ekonomimizin

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-AB Destek a. Yurtdışı Fuar Katılım Destek Kredisi: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 1 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. Ödeme şekilleri; Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur.

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015/67 17 Mart 2015 Konu: Türk Eximbank Turizm Kredisi Değerli Üyemiz, Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte

Detaylı

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424 Faktoring www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267 47 94 Model No: 05.12/0.5/34-49/003 HSBC Bank A.Ş.

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON BANKA MUHASEBESİ İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON Türev Ürünler Döviz kuru üzerinden oluşabilecek zararları önlemek veya en aza indirmek amacıyla yapılan işlemlerin yer aldığı piyasalara

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Yazarlar Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin Yrd.Doç.Dr. Günay Deniz Dursun Dr.Elif Meryem Yurdakul Dr.Murşit Işık Duygu Demet Altun Mehmet Ali Ekinci Reyhan Yıldız

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Açık Hesap Yöntemi Konsinyasyon Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 İHRACAT KREDİ SİGORTASI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960 LARDA TÜRKİYE DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr Faktoring Sektörü Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği fkb.org.tr Faktoring ile Ticarete Merhaba! Türkiye de 1980 li yıllarda bankaların sunduğu bir hizmet olarak başlayan faktoring

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

Faktoring. www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424

Faktoring. www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424 www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424 HSBC Bank A.Ş. Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376 Ticaret Unvanı: HSBC Bank A.Ş. Şirket Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, 34394 Şişli / İstanbul

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ Eylül 2016 Birlikte çalışılan yurtdışı finans kuruluşları : Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Fransız Kalkınma Ajansı (FKA), Dünya Bankası (DB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

HALKBANK. KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi. ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi. Krediden Yararlanacaklar:

HALKBANK. KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi. ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi. Krediden Yararlanacaklar: HALKBANK KOBİ İhracatı Destekleme Kredisi Krediden Yararlanacaklar: İmalat Sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren, 1 150 arasında çalışanı olan, ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI. 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR

TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI. 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR 1 Genel Bilgi Ülke Kredi/Garanti Programları Ülke Kredi/Garanti Programı Alıcı Kredisi niteliğindedir. Yurtdışında yerleşik

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI 3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI Bankalar sağlamış oldukları kaynaklarını faaliyetlerine devam etmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetler, bankaların ana faaliyet konusu olan aracılık faaliyetleri

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir.

P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir. P R O T O K O L KREDİ TÜRLERİ ve GENEL ESASLARI:. A )TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ a) Taksitli İşletme Kredisi: : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. DIŞ TİCARETE AİT ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ Uluslararası emtia ticareti uluslararası ödemelerin en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Uluslararası ticarette satılan malların bedelleri konvertibl dövizlerle

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI Kısaca Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1989 yılında sigorta faaliyetlerine başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı na bağlıdır. Sermayesinin

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Konu: Döviz Kredileri Genelge No: 2009/YB-22

Konu: Döviz Kredileri Genelge No: 2009/YB-22 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Haziran 2009 Konu: Döviz Kredileri Genelge No: 2009/YB-22 Đlgi: 2 Ocak 2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı genelgemiz. Bilindiği üzere, 16.06.2009 tarih

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı