PANİNO PİZZA VE UNLU MAMULLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PANİNO PİZZA VE UNLU MAMULLER"

Transkript

1 PANİNO PİZZA VE UNLU MAMULLER

2 FRANCHISING ( TİCARİ İMTİYAZ ) SÖZLEŞMESİ A-.TARAFLAR 1- Bir tarafta Ferhat Turan-Alper Aşık ortaklığı bundan sonra PANİNO FABS diye adlandırılacak, diğer tarafta.. bundan sonra İMTİYAZ ALAN olarak adlandırılacaktır. 2- Tarafların iş bu sözleşmede yazılı adresleri tebliğat adresleri olup, taraflar, bu adreslerin değiştirildiği yazılı olarak yek diğerine bildirilmedikçe, bu adreslere Tebligat Kanunun 35. maddesine göre tebligat yapılabileceğini taraflar kabul etmişlerdir. B-SÖZLEŞME KONUSU 1- İş bu sözleşme TTK., Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ve ileride oluşacak Franchising uygulamalarını esasa bağlayan kanun ve kararnameler kapsamında düzenlenmiştir. PANİNO FABS, münhasıran kendisine ait olan PANİNO FABS Ticari ad ve ünvanının kullanma hakkını, 5 yıl süre ile,sözleşmede belirtilen yer ve kullanım şartlarına bağlı olarak İMTİYAZ ALAN a vermiştir. İMTİYAZ ALAN, bu imtiyaz karşılığında PANİNO FABS ın koyduğu kurallara, denetleme ve sözleşme hükümlerine ; imtiyaz konusu olan faaliyetin yürütülmesi sırasında PANİNO FABS ın talimat ve yönlendirmelerine uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. C-SÜRE 1- İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 5 yıl süre için geçerli olacaktır. İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ile sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 5 yıl PANİNO FABS ismini kullanabilecektir. Akdin feshi 3 ay önceden yazılı ihbar ile olacaktır. İMTİYAZ ALAN, 3 ay önceden bildirim yapmaksızın sözleşmeyi feshederse, USD (Yirmi Bin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi peşin kabul eder. Süre sonunda, taraflar önceden birbirlerine feshi ihbarda bulunmamış ise, sözleşme 2 şer yıllık sürelerle yenilenerek devam eder. Bu yeni işleyecek 2 şer yıllık dönemlerde, İMTİYAZ ALAN 3 ay önceden yazılı ihbar şartına uyarak sözleşmeyi feshedebilir. İMTİYAZ ALAN, 3 ay önceden bildirim yapmaksızın sözleşmeyi feshederse, USD ( Yirmi Bin Amerikan Doları ) cezai şart ödemeyi peşin kabul eder. D-İMTİYAZIN KAPSAMI VE KORUNMASINA AİT HÜKÜMLER Verilen imtiyaz sadece isim hakkının kullanmaktan ibaret değildir. İMTİYAZ ALAN, Aşağıdaki kurallara uymayı peşinen kabul eder. 1-İMTİYAZ ALAN, Kullanacağı bütün ürün ve malzemeleri PANİNO FABS dan ve/veya PANİNO FABS ın belirleyeceği yerden satın almak zorundadır. Aksi halde öncelikle her ürün için USD (Beşbin Amerikan Doları ) ceza ödemeyi peşinen itirazsız kabul eder. Bu maddeye aykırılık PANİNO FABS a, sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı sağlar. İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS tarafından gönderilen her türlü mal veya malzemenin bedellerini, fatura tarihinden itibaren 7 gün içerisinde PANİNO FABS a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu bedeli PANİNO FABS a ödemediği takdirde, temerrüde düştüğü tarihten itibaren aylık %3 akdi faiz oranı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2- Et ürünleri, ilk donatım malzemeleri, Meşrubatlar, Baharatlar, Unlu Mamuller, Süt ve Süt ürünleri, sebzeler, tatlılar, tartlar fabrikasyon soslar, dondurulmuş malzemeler

3 ve PANİNO FABS ın tüm yiyecek ve içecek dahil olmak üzere tüm sağlayıcı firmalarla yaptığı mukavelelere İMTİYAZ ALAN, şimdiden kayıtsız ve şartsız uymayı kabul ve taahhüt eder. 3- İMTİYAZ ALAN, gerek gıdanın üretimi gerekse muhafaza ve satışa sunumu ile ilgili olarak Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve her türlü düzenleyici metinlerde belirtilen tüm kurallara uymak zorundadır. Bir defa bile olsa bu düzenleyici metinlerdeki kurallara uymama, PANİNO FABS tarafından haklı nedenlerle sözleşmenin feshi sebebi sayılacaktır. 4-İşletme mekanı içinde ve dışında kullanılacak her türlü malzeme, donanım,mefruşat, personelin servis giysileri standart tipte olup, İMTİYAZ ALAN bunları PANİNO FABS dan satın almak zorundadır. Hiçbir şekilde başka benzeri veya eş değeri ile değiştirilmeyecektir. Tüm personel, müdürü de dahil, PANİNO FABS ın göndereceği kıyafeti temiz, düzgün olarak giymek zorundadır. Bu sorumluluğu İMTİYAZ ALAN işyerinde sağlamak zorundadır. Aksi hallerde İMTİYAZ ALAN, her bir uygunsuzluk için PANİNO FABS a USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi peşinen kabul eder. 5- Genel temizlik kuralları ile ilgili hususlarda olumlu kural uygulaması %90 olup, müşteri servislerinde şikayet yüzde 2 yi geçmeyecektir. Denetimlerde, bu kurallara uymayan her personel için, 50 Dolar ( Elli Amerikan Doları ) fatura karşılığında cezai şart ödemeyi İMTİYAZ ALAN peşinen kabul eder. 6- Satışlar, kesinlikle Maliye Bakanlığının çıkardığı Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve genelgelere uygun olarak basılan fişlerle yapılacak olup, fişsiz satış denetim veya herhangi bir şekilde tespit edilirse, bunun cezai ve hukuki sorumluluğu İMTİYAZ ALANA ait olup, PANİNO FABS ın her hangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 7- İMTİYAZ ALAN, (Gerçek kişi olması halinde kendisinin tüzel kişi olması halinde ortaklardan her hangi birinin ) vefatı halinde murisler işletmenin devamını kabul etmeleri söz konusu olsa bile, sözleşmenin devamı ancak PANİNO FABS ın icazeti ile mümkün olacaktır. Keza İMTİYAZ ALAN ın tüzel kişi olması halinde, hisse devri söz konusu olursa ve ortaklar değişirse, sözleşmenin devamı için PANİNO FABS ın yazılı kabulü gerekmektedir. PANİNO FABS tarafından kabul edilmeyen ortak değişikliği (gerek ölüm gerekse her ne şekilde olursa olsun hisse devri yoluyla) PANİNO FABS tarafından sözleşmenin feshi sebebi olacaktır. 8- İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ismini sözleşmede belirtilen adreste gösterecek olup, bu ismi başkasına kullandıramaz, adresini PANİNO FABS ın yazılı izni olmaksızın değiştiremez, nakil edemez, devredemez. İMTİYAZ ALAN, imzaladığı bu sözleşme ile şube ya da başka bir ad altında 2.bir iş yeri açarak PANİNO FABS ismini kullanamaz, kullandırtamaz. 9- İMTİYAZ ALAN, sözleşmenin feshi halinde sözleşmedeki adreste veya Türkiye genelinde herhangi bir PANİNO FABS şubesi açamaz. İMTİYAZ ALAN, bu halde sözleşmenin feshinden sonra 5 yıl süreyle Pizza ile ilgili ve diğer pizza çeşitlerini ve tavuk ürünlerini kapsayan bir işyeri açmamayı, Eğitimde gösterilen ve Ticari sır mahiyeti taşıyan bu ürünleri her ne surette olursa olsun fesihten sonra kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. İMTİYAZ ALAN nın buna aykırı davranışının tespiti haklinde sözleşme fesih edilmiş olsa bile, İMTİYAZ ALAN, USD ( Elli Bin Amerikan Dolar ) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İMTİYAZ ALAN ın bu şekilde haksız rekabete yol açacak kötü niyetli hareketlerinin tespiti halinde, yetkili ve görevli mahkemeden bir tedbir kararı olsun olmasın kendi özgün iradesi ile hiçbir baskı altında olmaksızın işletmesini durduracağını, işlerini tasfiye edeceğini beyan ve kabul eder. Bu şartlar Tüzel Kişiliğe ortaklığı halinde bile geçerlidir. 10- PANİNO FABS, İMTİYAZ ALAN dan MARKA KULLANIM ÜCRETİ (FRANCHISING FEE) ALMAYACAKTIR.

4 11- İşletmenin dış cephesi, iç ve dış elektrik bağlantıları, işletme açma projesi, mimari tezyin ve tefrişi PANİNO FABS ın yönlendirmesi ve yazılı onayı doğrultusunda yapılacak ve PANİNO FABS ın yazılı onayı olmadan değiştirilmeyecektir.bu yazılı onay veya PANİNO FABS ın yazılı onayı olmaksızın,işletme açılmayacak,aksi takdirde, PANİNO FABS tarafından sözleşme tek taraflı fesih edilecektir. Bu halde tüm giderler İMTİYAZ ALAN tarafından karşılanacaktır. İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ın öngördüğü promosyon ve aksiyonlarla ilgili değişiklikleri yapmak ve bu değişikliklerle ilgili tadilat masraflarını karşılamak zorundadır. 12- İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ın ticari itibarını adını, unvanını, çalışanların veya ortaklarının kişilik haklarını veya saygınlığını zedeleyici herhangi bir davranışta bulunması halinde, PANİNO FABS tarafından sözleşme tek taraflı fesih edilir ve İMTİYAZ ALAN, USD ( Elli Bin Amerikan Doları) tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 13- İMTİYAZ ALAN, ticari rekabet kurallarına uygun olarak çalışacaktır. PANİNO FABS ın Ticari üretim sırları başka bir yerde açıklanır/kullanılırsa veya Türkiye sınırları içerisinde başka birisiyle aynı dalda farklı isim altında dahi olsa İMTİYAZ ALAN ve/veya ortakları ve/veya 1.dereceye kadar hısımları, imtiyaz verenin yazılı izni olmaksızın başka ortaklıklar ve şirket kurarlarsa, USD ( Elli Bin Amerikan Doları ) cezai şart ve ayrıca tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 14- İMTİYAZ ALAN, kendisi ile ilgili tüm giderlerden, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile şahıslara olan borçlarından, gelir ve kurumlar vergisi ve sair borçlarından, işçi sigorta primlerinden, mahkemeler, icra daireleri ve tüm resmi dairelere karşı mükellefiyetlerinden, şahsen kendi adreslerinde diğer bayileri bağlamayacak şekilde sorumludur. PANİNO FABS ın ve PANİNO FABS ismiyle iş yapan diğer merkez ve şubelerinin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. 15- İşletmede çalışacak elemanların istihdamı, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu, ilgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerinden kaynaklanan sorumluluklar, ücretlerin ve diğer haklarının ödenmesi İMTİYAZ ALAN a aittir. Ancak bu kişi ve/veya kişilerin uygun özellikleri taşımaması, imtiyazı haleldar edici davranışlarda bulunması veya sağlık ve disiplin kurallarına uygun olmayan davranışlarda bulunması halinde PANİNO FABS ın müdahale veya ilgiliyi değiştirme yönünde tavsiye ve yaptırım hakkı vardır. 16- İMTİYAZ ALAN, sözleşme adresini tebligat adresi olarak kabul eder ve başka bir yeri adres gösteremez ve değiştiremez. 17-İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ın izin vermediği hiçbir ürün ve malzemeyi satışa arz edemez ve bulunduramaz. Aksi halde her bir ürün ve malzeme için USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 18- Küşad, her nevi ruhsat, SGK, vergi dairesi ticari ve sanayi odaları, emniyet ve belediye gibi resmi kurum ve kuruluşlara olan aidat,vergi,resim, ruhsat ve harçlar ile piyasaya ve üçüncü şahıslara karşı düzenlediği kambiyo senedi fatura ve sair belgeler,taahhütler borçlandırıcı işlemlerden doğan her türlü borç ve mükellefiyetlerden İMTİYAZ ALAN bizzat sorumlu olup PANİNO FABS ın hiçbir yasal sorumluluğu söz konusu değildir. 19- İMTİYAZ ALAN, 3.şahıslarla müşterilerle müstakil, kendi adına iş ve işlem yapacak olup, iç idare bakımından bağımsız olmakla birlikte,iş bu sözleşmedeki kurallar dahilinde PANİNO FABS a yükümlü ve bağımlı hareket edecektir. 20- İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ın belirlediği sınırlar içerisinde satış ve servis yapacaktır. Sınırları belirleme ve değiştirme yetkisi münhasıran PANİNO FABS a aittir

5 21- İMTİYAZ ALAN, İşletmeyi devir etmek ve satmak isteminde olursa PANİNO FABS, uygun gördüğü takdirde, ilk satın alma teklifini yer olarak en yakın İMTİYAZ ALAN a yapacaktır. Bu İMTİYAZ ALAN, 10 gün içinde menfi veya müspet bir cevap vermez ise teklifi ret etmiş sayılacaktır. İMTİYAZ ALAN ın işletmeyi devri ve ortaklarının birinin ayrılışlarından ve devirlerinde PANİNO FABS ın yazılı muvakkati şarttır. Aksi halde PANİNO FABS, sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir. 22-Logo ve yazı karakterlerinin şekli, büyüklüğü, materyali mekan içinde ve dışında PANİNO FABS ın uygun göreceği yer/yerlerdeki konumu değiştirilemez. Bunlar PANİNO FABS ın yazılı izni olmadan ayrı bir işletme yada ayrı şahıslar tarafından kurulan işletmelerde hiçbir suretle kullanılamaz. Aksi halde USD ( Elli Bin Amerikan Doları) cezai şart yanında bu malzemelerin kullanımının önlenmesi için yasal yollara müracaat edilecek ve tazminat hakları kullanılacaktır. 23-Dış servis ile ilgili program, İMTİYAZ ALAN tarafından bilgisayara yüklenecek bilgisayar kayıtları dışında dış servis yapılmayacaktır. Bilgisayarın günlük raporu haftalık olarak PANİNO FABS ya verilecektir.bu maddeye uyulmaması tek taraflı fesih sebebidir. 24-İşletme içinde üretilecek ürünler, tüm menü, içecekler, salatalar, soslar, tatlılar PANİNO FABS ın yazılı veya yazılı olmayan tariflerine göre PANİNO FABS ın denetiminde hazırlanıp satışa arz edilecektir. Yeni ürün yapmak veya mevcut ürünü mutfak yada sunuş özellikleri ile değiştirmek PANİNO FABS ın yazılı iznine bağlıdır. 25- İMTİYAZ ALAN, kendi işletmecilik, finans, tanıtım hususlarında veya yanlış yerde restoran açmaktan yada 3. şahıslarla muhataralardan dolayı PANİNO FABS dan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Her türlü gıda kontrol ve sağlık problemleri ile ilgili yasal takibat ve tazminattan İMTİYAZ ALAN ın yada İMTİYAZ ALAN ın sorumlu müdür ataması halinde bunlar sorumludur. PANİNO FABS ın hiçbir sorumluluğu yoktur. 26- İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ın ilan ettiği ürün çeşitlerini, eğitimde gösterilen veya kendilerine verilen üretim reçetelerindeki standartlara uygun olarak üretmeye ve PANİNO FABS ın belirlediği fiyatlardan satmaya mecburdur. PANİNO FABS ın uygun gördüğü kampanya ve indirimli satışlar için başlattığı kampanyalara, İMTİYAZ ALAN uyacaktır. İMTİYAZ ALAN ın bulunduğu yerin özellikleri, rakipler ve maliyet farkları gibi nedenlerle PANİNO FABS ın yazılı onayı ile farklı bir fiyat uygulaması yapılabilir. İMTİYAZ ALAN, kesinlikle herhangi bir broşür, baskılı ambalaj, reklam ürünleri bastıramaz, bu nitelikteki materyalleri hazırlatamaz, kullanamaz, dağıtamaz, iş yerinde bulunduramaz. Bunların temini için mutlaka PANİNO FABS a müracaat edecektir. Aksi durumda her biri için USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 27- Genel temizlik ve PANİNO FABS tarafından belirlenen periyodlarda her türlü haşere ile mücadele kurallarına uyulmaması halinde, gereğinin yapılması için,panino FABS dükkanı 2 güne kadar hiçbir ihtara gerek görmeden kapattırabilir. Bu zaman içinde İMTİYAZ ALAN, istenilen temizliği ve haşere mücadelesini yapmak zorundadır. Yapılmazsa PANİNO FABS sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir. 28- İMTİYAZ ALAN ın, iş bu sözleşmeye uymaması, PANİNO FABS ın belirlediği standardın muhafazası için gereken önlemleri almaması, ödemeleri süresi içinde yapmaması halinde PANİNO FABS, sözleşme süresince toplam 2 kez ihtar ettikten sonra 15 gün içerisinde ihbar ederek anlaşmayı tek taraflı olarak fesih edebilir. 29-İMTİYAZ ALAN IN, sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde,panino FABS, protesto keşide etmeksizin, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın,varsa sözleşmede belirtilen Cezai şartların ve tazminatların tahsili amacıyla tutulan kefaleti,feshin yapıldığı gün nakde dönüştürmeye ve kendi hesaplarına irat kaydetmeye yetkilidir..

6 30-İMTİYAZ ALAN, Kamera ve güvenlik sistemi kuracak, kurduğu sistemi PANİNO FABS merkezden izlenebilir hale getirecek, kullanıcı adı ve giriş şifresini bildirecektir. PANİNO FABS ın görüntü almasını engellemek fesih sebebidir. E- SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1-İMTİYAZ ALAN ın yükümlülükleri a-sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde İMTİYAZ ALAN, imtiyaza konu olan logo, tabela, levha, ışıklı ve ışıksız panoları ve firmanın tanıtıcı renklerini kullanamaz. b-bu halde İMTİYAZ ALAN, işletme için PANİNO FABS tarafından temin edilen ekipmanlar ve alet edevat ile başka bir mamulün satış ve servisini yapamaz, bu yolda ticari faaliyette bulunamaz. PANİNO FABS, bu alet edevatın amortismanları düşülerek kendi belirleyici fiyattan geri alabilir. c- İMTİYAZ ALAN sözleşme süresince ve sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi en az 5 yıl, başka bir isim altında dahi olsa Pizza ve Pizza çeşitlerinin üretimi işi ile iştigal etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 2- Alınacak önlem ve yaptırımlar. a-sözleşme fesih halinde, İMTİYAZ ALAN, derhal hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın imtiyaza konu olan logo, tabela, ışıklı ve ışıksız pano ve reklam araçları ile tanıtıcı renkleri kullanımına son verecektir. PANİNO FABS, bunların kullanılmasına mani olabilir ve bu hususta İHTİYATİ TEDBİR kararı alabilir. b-imtiyaz ALAN, sözleşmenin (E-1-b) ve (E-1-c) bentlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde PANİNO FABS, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla bunlara mani olmak amacıyla gerekli İHTİYATİ TEDBİR kararlarını alarak, uygulayabilir. c-sözleşme İMTİYAZ ALAN ın sözleşme hükümlerine, iyi niyet ve rekabet kurallarına uymaması sebebiyle sona ererse, PANİNO FABS, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın teminatları nakde çevirebilir. Teminat senet ise iş bu senet için İHTİYATİ HACİZ kararı alarak bunu yetkili icra dairesi marifetiyle cebri icra yoluyla tahsili cihetine gidebilir. İMTİYAZ ALAN, bu hususu peşinen kabul eder. F-TEMİNAT 1-Sözleşmede sayılan hususları güvence altına almak üzere İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS lehine USD (Yirmi Bin Amerikan Doları ) bedelli teminat senedi, banka teminat mektubu yada Gayrimenkul ipoteği verecektir. G-EĞİTİM 1- İMTİYAZ ALAN ın, kendisi ve belirleyeceği kişi ve /veya kişiler, PANİNO FABS ın belirleyeceği adreste ve belirleyeceği süre ile imalat, servis, işletmecilik, satış alanında kurs görecek, bu eğitim sonrasında yeterli görülürse, İMTİYAZ ALAN olarak işletme açmasına müsaade verilecektir. 2- Yukarıda 1.maddede belirtilen eğitim dışında, İMTİYAZ ALAN, gerek ürünlerin üretiminde gerekse işyerinin yönetiminde PANİNO FABS dan destek istediği takdirde; PANİNO FABS tarafından görevlendirilecek kişi yada kişiler ile ilgili destek verdikleri gün itibari ile maaş, kalacak yer, sair masraf, SGK primleri de dahil olmak üzere her türlü masraflarını PANİNO FABS a ödemek zorundadır. Yine işin yönetimi gerektirdiği takdirde, PANİNO FABS tarafından aynı şekilde üretim veya yönetimde dışarıdan görevlendirilecek kişi ya da kişiler açısından da aynı kural geçerli olacaktır.

7 H-DENETİM 1-PANİNO FABS yetkilileri, her zaman periyodik ve ani denetimlerde bulunma hakkına sahiptir. Denetim mutfak, servis, servis elemanları kasa, donatım, tutulması zorunlu ve ihtiyari olan defter ve vesikalar üzerinde olacaktır. İMTİYAZ ALAN, PANİNO FABS ın denetimlerine hiçbir neden ile engel olamaz, müşkülat çıkartamaz. İstek üzerine İMTİYAZ ALAN, defter ve kayıtlarını PANİNO FABS a teslim ve ibraza mecbur olup herhangi bir müdahalede bulunamaz. Aksi halde, bu eylem, sözleşmenin tek taraflı fesih sebebi oluşur. I-REKLAM KATKI PAYI 1-PANİNO FABS, her türlü ortak reklam, Web sitesi, tanıtım ve bu gibi faaliyet giderlerini, şube sayısına uygun şekilde bölerek fatura karşılığı İMTİYAZ ALAN dan tahsil edecektir. İ-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 1-İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İZMİR mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. K- DELİL SÖZLEŞMESİ 1-İş bu sözleşme ve PANİNO FABS, tarafından tutulan rapor ve ihtarnameler, taraflar arasındaki elektronik haberleşmeler, ihtilaf vukuunda delil niteliği taşıdığını taraflar kabul ederler. İş bu sözleşme A bölümü 1, B bölümü 1, C Bölümü 1, D Bölümü 30, E Bölümü 2, F Bölümü 1, G Bölümü 2, H Bölümü1, I Bölümü 1, İ Bölümü 1, K Bölümü 1 maddeden oluşmuş olup, taraflar huzurunda bir kez daha okunarak, hiçbir baskı altında olmaksızın kendi iradeleri ile imza edilmiştir. PANİNO FABS İMTİYAZ ALAN

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı