Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında"

Transkript

1 PANEL Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında pek çok hastayla karşılaşmakta, infekte olma ihtimali yüksek olan kan ve vücut sıvıları, bu sıvılar ile kontamine aletler, yüzeyler ve infekte partikülleri içeren hava ile temas etmektedir. Sağlık çalışanlarının mesleki uygulamaları sırasında edindikleri infeksiyonlar, kendilerini olduğu kadar hastalarını, aile bireylerini ve sosyal yaşamları sırasında temas ettikleri diğer bireyleri etkiler. Ayrıca duyarlı sağlık çalışanları toplumdan edindikleri infeksiyonları hastalarına ve diğer sağlık çalışanlarına taşıyabilir. Bu nedenle sağlık çalışanları mesleğe başladıkları ilk günlerde aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklanmalıdır. Sağlık kurumları bünyelerinde çalıştırdıkları tüm sağlık çalışanlarının immün durumunu gösteren sağlık kayıtlarını tutmalıdır. Sağlık çalışanları için uygulanması gereken aşı ve diğer immünobiyolojik ajanlar ile ilgili Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) ve Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) in önerileri bulunmakta ve bu öneriler periyodik olarak güncellenmektedir. Bu komitelerin sağlık çalışanları için uygulanmasını önerdiği aşılar başlıca iki kategoride sunulmaktadır. Grup 1: Sağlık çalışanlarının özel mesleki riskleri nedeniyle aktif bağışıklamanın kesin olarak önerildiği durumlar (hepatit B, influenza, kızamık, kabakulak, kızamıkcık, suçiçeği ve boğmaca). Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):

2 Kocagül Çelikbaş A. Grup 2: Sağlık çalışanları için belli durumlarda aktif ve/veya pasif bağışıklamanın önerildiği durumlar (meningokok, tifo ateşi ve polio). Ayrıca erişkinler için uygulanması gereken tetanoz, pnömokok, hepatit A gibi aşılar sağlık çalışanlarına da uygulanmalıdır. Grup 1. AKTİF BAĞIŞIKLAMANIN KESİN OLARAK ÖNERİLDİĞİ DURUMLAR ACIP in önerilerine göre sağlık çalışanları; hepatit B, influenza (her yıl), kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve boğmacaya karşı kesin olarak bağışıklanmalıdır. Hepatit B Aşısı Hepatit B virüsü (HBV), kan ve kan içeren vücut sıvıları ile temas riski yüksek olan sağlık çalışanları için bulaş riski en yüksek olan infeksiyon etkenlerinden biridir. HBV nin önemi, oluşturduğu hastalığın kronikleşme, siroz ve hepatoselüler karsinom gibi riskleri beraberinde getirmesinden kaynaklanmaktadır. Hepatit B aşısı 1998 yılında ülkemizde ulusal aşı takvimine girmiş olup, çocukluk dönemi aşıları arasında yer almaktadır. Ancak 1998 yılından önce doğanlar için HBV halen önemli bir risk oluşturmaya devam etmektedir. Orta ve yüksek endemisiteli ülkelerde aşılama öncesinde HBsAg ve anti-hbs bakılmalıdır. Türkiye hepatit B açısından orta endemisiteli ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak sağlık personelinin aşı uygulaması öncesinde serolojik testlerinin yapılıp yapılmayacağına hastane yönetimi tarafından karar verilmelidir. Bağışıklama şeması 0, 1 ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz aşıdan oluşur. Aşı şeması tamamlandıktan 1-2 ay sonra anti-hbs pozitifliği oluşup oluşmadığı araştırılmalıdır. Üç doz aşı uygulaması sonrasında anti-hbs pozitifliği 40 yaşın altındaki bireylerde %90 ın üzerinde oluşurken bu oran 40 yaşın üzerindeki bireylerde %90 ın altında kalmakta, 60 yaş üzerinde ise ancak %75 e ulaşmaktadır. Aşılama sonrası koruyucu düzeyde antikor oluşan ( 10 miu/ml) kişiler için rapel dozu gerekli değildir. Antikor konsantrasyonunun takibi önerilmez. İlk aşı serisi sonrasında anti-hbs oluşmayan kişilere ikinci aşı serisi (üç doz) uygulanmalıdır. Bu dönemde yanıtsızlık sebebinin HBsAg pozitifliği olup olmadığı değerlendirilmelidir. HBsAg negatif olan ve ikinci aşı serisi tamamlanan kişiler anti-hbs oluşumu açısından yeniden test edilmelidir. Anti-HBs yine negatif bulunursa bu kişiler hepatit B infeksiyonuna duyarlı kabul edilmeli, hepatit B infeksiyonuna karşı alınması gereken önlemler bir kez daha anlatılmalı, HBsAg pozitif veya şüpheli kan ile temasları olduğunda HBIG ile profilaksi önerilmelidir. Temas sonrası profilaksi: HBsAg pozitif olduğu bilinen veya şüpheli olan kan ile deri veya mukoza yoluyla temas edilmesi durumunda intramusküler yolla 0.06 ml/kg dozda hepatit B immünglobulini (HBIG) ve bir doz hepatit B aşısı uygulanmalıdır. Profilaksi uygulamasına karar verirken yaralanan sağlık çalışanlarının bağışıklık durumu göz önünde bulundurulmalıdır (Tablo 1). Eğer temaslı kişi aşılı Tablo 1. Temas sonrası hepatit B profilaksisi Temas eden sağlık çalışanı Aşısız Önceden aşılı Aşı cevabı pozitif Aşı cevabı olmayan Aşı cevabı bilinmeyen HBIG dozu: 0.06 ml/kg. Kaynak HBsAg pozitif HBsAg negatif Bilinmeyen 1 doz HBIG uygula ve Aşı şemasını uygula Aşı şemasını uygula aşılamaya başla 2 doz HBIG uygula veya 1 doz HBIG uygula ve yeniden aşılamaya başla Temaslıda anti-hbs bak Anti-HBs titresi < 10 miu/ml ise 1 doz HBIG uygula ve yeniden aşılamaya başla titre 10 miu/ml ise tedavi gereksiz Temaslıda anti-hbs bak Anti-HBs titresi < 10 miu/ml ise 1 doz HBIG uygula ve yeniden aşılamaya başla titre 10 miu/ml ise tedavi gereksiz 140 Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):

3 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması ise ve bir kez 10 miu/ml dokümante edilmiş aşı cevabı varsa, serolojik test yapılması veya profilaksi önerilmez. Hepatit B immünglobulini maruziyetten sonra en kısa sürede (tercihan ilk 24 saat içinde) uygulanmalıdır. Deri ve mukoza teması üzerinden 7 günden fazla süre geçtikten sonra uygulanan HBIG nin etkinliği bilinmemektedir. İnfluenza Her yıl sonbahar aylarında sağlık çalışanlarının influenza aşısı ile aşılanması önerilmektedir. Aşılamanın amacı influenza sezonu boyunca influenzanın sağlık çalışanından hastaya, hastadan çalışana bulaşını azaltmak, hastalığa bağlı iş gücü kaybını önlemektir. İnfluenza mevsiminin başında, aşı pek çok sağlık kurumunda ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Aşılanma oranlarını artırmak amacıyla influenza aşılaması öncesinde, influenza infeksiyonun olası riskleri ve aşının yararları konusunda sağlık personeline yönelik eğitim programları düzenlenmelidir. Aşı ile istenen düzeyde koruyucu antikor oluşması için iki hafta kadar bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ülkemizde aşı uygulaması için en uygun zaman 15 Eylül ile Ekim ayı başına kadar olan süredir. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (MMR) Sağlık kurumlarında çalışanların kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa yakalanma riskinin genel popülasyona göre daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle tüm sağlık çalışanlarının kızamık ve kızamıkçığa karşı bağışık olmaları kesin olarak gereklidir. Kabakulağa karşı da bağışık olması tercih edilen bir durumdur. Sağlık çalışanları için trivalan aşı (MMR) uygulanması önerilmektedir. Ancak aşının bir veya daha fazla komponentine karşı bağışıklık söz konusu ise mono veya bivalan aşılar uygulanabilir. Ülkemizde monovalan kızamık aşısı bulunmaktadır. Son iki yıl içinde ülkemizde içinde sağlık çalışanlarının da bulunduğu 5000 in üzerinde kızamık olgusu görülmüştür. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemine ek olarak yaş grubunda yer alan erişkinlerden kızamık açısından risk taşıyan bölgelere seyahat edecek olanlar, turizm sektöründe çalışanlar ve tüm sağlık çalışanlarına, serolojik testler yapılmadan bir ay arayla iki doz kızamık aşısı yapılmasını önermiştir. Kızamıkçık ve kabakulağa karşı monovalan aşı bulunmamaktadır. MMR aşısı komponentlerinin biri ya da ikisi için bağışık olan bireylere üçlü aşı yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu nedenle sağlık çalışanlarının aşılamasında MMR kullanılması uygun olacaktır. Canlı virüs aşılarının fetüs üzerindeki olası teorik riskleri dışlanamadığı için MMR aşısı veya aşının komponentleri hamile olduğu bilinen kişilere uygulanmaz. MMR veya kızamıkçık aşısı uygulananların ise bir ay süreyle hamile kalmaması gerekmektedir (Tablo 2). Sağlık kurumu maliyet açısından karlı bulup serolojik testlerin yapılmasını önermiyorsa kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılamaları öncesinde serolojik tarama yapılması gereksizdir. Suçiçeği Suçiçeği insandan insana direkt temas, vezikül sıvısı ve solunum yolu sekresyonlarından yayılan aerosollerin inhalasyonuyla bulaşır. Hastanelerde suçiçeği veya zona geçiren kaynakla direkt teması olmayan kişilere de hava yoluyla bulaş olabilir. Bu nedenle sağlık personelinin suçiçeği virüsüne karşı bağışık olduğundan emin olunmalıdır. Özellikle riskli hasta gruplarına bakım veren çalışanlar başta olmak üzere suçiçeğine duyarlı olan tüm sağlık çalışanlarına 4-8 hafta arayla iki doz suçiçeği aşısı uygulanmalıdır. Maliyet açısından gerekli görülmezse, aşılama öncesinde serolojik taramaya gerek yoktur. İki doz suçiçeği aşısı uygulaması sonrası %90 ın üzerinde serokonversiyon oluştuğu için aşılama sonrası antikor taraması önerilmez. Boğmaca Son derece bulaşıcı bir hastalık olan boğmacanın bulaşı infekte kişinin solunum yolu salgıları veya bu salgıları içeren aerosolize damlacıklarla direkt temas sonucunda gerçekleşir. Hastanelerde Tablo 2. Sağlık çalışanlarına MMR aşısı uygulama şeması Aşı durumu Doz sayısı Doz aralığı Hiç aşılanmamış 2 En az dört hafta 12 aydan önce aşılanmış 2 En az dört hafta 12 aydan sonra tek doz 2 En az dört hafta 12 aydan sonra iki doz 1 Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):

4 Kocagül Çelikbaş A. hastalardan çalışanlara, ziyaretçi ve çalışanlardan ise hastalara bulaşabilir yılı mayıs ayında aselüler boğmaca aşısı, difteri tetanoz aşısının bir komponenti olarak erişkin bağışıklamasında kullanılmak üzere lisans almıştır. Aynı yıl ekim ayında ACIP tarafından erişkin bağışıklama şemasına eklenmiştir. Difteri, tetanoz aşısı ile birlikte yapıldığında (Tdap) yan etkiler difteri tetanoz aşısından farklı değildir. Aşı lisans almadan önce adölesan ve erişkinlerde yapılan çalışmalarda etkin (%92) ve güvenilir bulunmuştur. SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL DURUMLARDA AŞILAMANIN ÖNERİLDİĞİ DURUMLAR ACIP, meningokok, tifo, poliomiyelit aşılarının belli durumlarda sağlık çalışanlarına yapılması önerilmektedir. Meningokoksik Hastalıklar Sağlık çalışanları da dahil olmak üzere sivillere rutin olarak meningokok aşısı uygulanması önerilmemektedir. Ancak serogrup C salgınları sırasında salgını kontrol edebilmek için tetravalan polisakkarid aşı uygulanmalıdır. Koruyucu antikorlar aşıdan 7-10 gün sonra oluşur. Aşının temas sonrası profilakside yeri yoktur. Tifo Ateşi Gelişmiş ülkelerde tifo ateşi ve paratifo olguları giderek azalmaktadır. Bu bölgelerde görülen olguların büyük bölümünü tifonun endemik olduğu bölgelere seyahat öyküsü olanlar oluşturmaktadır. Salgın döneminde sağlık çalışanları bulaş açısından risk altındadır. Kişisel hijyen kurallarına uyulması, hastalarla temas öncesi ve sonrasında el hijyeninin sağlanması, tüm enterik patojenler gibi salmonellaların da bulaş riskini azaltmaktadır. Buna rağmen riskli bölümlerde çalışanlar özellikle salmonella suşlarıyla çalışma yürütülen laboratuvarlarda çalışan mikrobiyologlar nozokomiyal bulaş açısından risk altındadır. Bu nedenle salmonella ile temas riski olan sağlık çalışanlarına aşı uygulanması önerilmektedir. Salmonella typhii ye karşı geliştirilmiş üç tip aşı bulunmaktadır. Isı ve fenolle inaktive edilerek hazırlanan ve parenteral yolla uygulanan aşı, oluşturduğu reaksiyonlar nedeniyle 2000 yılından beri kullanılmamaktadır. Günümüzde halen kullanımda olan ve koruyuculuğu %50-80 arasında değişen iki tip aşı bulunmaktadır. Bunlardan ilki oral yolla uygulanan canlı attenüe (Ty21a aşısı) aşı olup, enterik kaplı kapsül şeklindedir. Gün aşırı birer kapsül olmak üzere toplam dört kapsül şeklinde uygulanır. Beş yılda bir rapel uygulanması gereklidir. İkinci tip aşı ise intramusküler yolla tek doz şeklinde uygulanan kapsüler polisakkarid aşısıdır. Bu aşının da 2 yılda bir rapel dozu uygulanmalıdır. Paratifo A infeksiyonlarına karşı koruyucu bir aşı yoktur. Poliomiyelit Polio virüsün eradikasyonuyla ilgili ciddi çalışmalar olmasına rağmen hastalık henüz eradike edilememiştir. Bu nedenle hastalığın görülmediği ülkelerde de yeniden görülmeye başlanması mümkündür. Duyarlı kişilere bulaş infekte kişilerin farengeal örnekleri, dışkı, idrar ve nadiren serebrospinal sıvılarıyla olur. Polio virüse karşı geliştirilmiş canlı attenüe virüs aşısı (OPV) ve inaktive aşı (İPV) olmak üzere iki tip aşı mevcuttur. İPV aşısının erişkinlerde ciddi bir yan etkisi yoktur. Üç doz İPV aşısı uygulandığında polio virüs tip 1 ve 2 ye karşı %100, tip 3 e karşı % civarında serokonversiyon gelişmektedir. Sağladığı immünite ömür boyu sürebilir. İnfekte hastalarla ve virüs içeren örneklerle teması olan sağlık çalışanları ve laboratuvar personeli hastalık açısından risk altındadır. Aşısı olmayan sağlık çalışanlarına aşı şemasının üç doz İPV şeklinde uygulanması önerilmektedir. Aşı ilk dozdan 4-8 hafta sonra ikinci doz ve ayda üçüncü doz şeklinde uygulanmalıdır. Daha önce aşı şeması tam olarak uygulanmış olan sağlık çalışanlarından polio virüs ile temas riski yüksek olanlara 1 doz IPV aşısı yapılabilir. Bu rapel ömür boyu koruyuculuk sağlar. ERİŞKİNLERE UYGULANAN DİĞER AŞILAR Sağlık çalışanlarında difteri, tetanoz, pnömokok bulaş riski diğer erişkin popülasyonla benzer seviyelerdedir. Bu nedenle bu aşılar sağlık çalışanlarına da diğer erişkinlere önerildiği şekilde uygulanmalıdır. Tetanoz ve Difteri Toksoidi Tüm erişkinler Td aşısı ile aşılanmalı, 10 yılda bir rapel dozu uygulanmalıdır. Daha önce aşılanmamış erişkinlere 4-6 hafta arayla 2 doz Td aşısı uygulanmalı, ikinci dozdan 6-12 ay sonra üçüncü doz aşı yapılmalıdır. İlk doz aşının Tdap olması tercih edilmelidir. Sağlık çalışanları aşının rapel dozlarını yaptırmaları açısından teşvik edilmelidir. 142 Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):

5 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Pnömokok Aşısı Pnömokok aşısının 65 yaş ve üzerinde olan tüm bireylere uygulanması önerilir. Bunun dışında; 2 yaş ile 65 yaş arasında olup kronik hastalıkları nedeniyle pnömokok infeksiyonları ve bu infeksiyonların komplikasyonları açısından artmış risk altında olan bireylere [kronik kardiyovasküler hastalıklar (konjestif kalp hastalığı, kardiyomiyopatiler), kronik pulmoner hastalıklar (kronik obstrüktif akciğer hastalığı, amfizem), diyabet, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı (siroz) ve beyin omurilik sıvısı kaçağı], 2 yaş ile 65 yaş arasında fonksiyonel veya anatomik splenektomili (orak hücre anemisi, splenektomi) kişiler, 2 yaş veya üstünde immün sistemi baskılanmış bireylere (HIV ile infekte kişiler, lösemi, lenfoma, Hodgkin hastalığı, multipl miyeloma, yaygın malignite, kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom olan), Organ veya kemik iliği transplantasyonu gibi durumlarla ilişkili immün sistemi baskılanmış kişilere, Kemoterapi alan veya kortikosteroid kullananlara önerilmektedir. Bu endikasyonlar sağlık çalışanları için de geçerlidir. Hepatit A Aşısı Mesleki temas sağlık çalışanlarında hepatit A riskini artırmaz. Bu nedenle sağlık çalışanlarını hepatit A infeksiyonundan korumak için rutin olarak temas öncesi hepatit A aşılaması ve immünglobulin profilaksisi gerekli değildir. İnfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için öncelikle temas önlemlerine uyulmalıdır. Dokümante edilmiş hepatit A salgınlarında, infekte hastalar ile direkt teması olan kişilere (sağlık çalışanları ve diğer hastalar vb.) en kısa zamanda intramusküler yolla bir doz (0.02 ml/ kg) immünglobulin uygulanmalıdır. Temas sonrası iki hafta içinde uygulanan immünglobulin %85 in üzerinde bir koruma sağlamaktadır. İmmünglobulin uygulamasından önce anti-hav testi yapılması maliyeti artırdığı için önerilmemektedir. Ancak ülkemiz gibi hepatit A seroprevalansının yüksek olduğu ülkelerde immünglobulin uygulamasından önce yapılacak anti-hav taraması gereksiz immünglobulin uygulamasını ortadan kaldırabilir. Temas sonrasında uygulanan hepatit A aşısının etkisini araştıran kontrollü bir çalışma bulunmadığı için temas sonrası profilakside hepatit A aşısının tek başına uygulanması önerilmemektedir. Ancak immünglobulin uygulaması ile birlikte aşı uygulaması da başlatılmalıdır. Kullanımda olan hepatit A aşıları inaktive aşılar olup 6 ila 12 ay arayla 2 doz şeklinde uygulanmalıdır. Human papillomavirüs (HPV) ve zoster aşıları da erişkinler için önerilen aşılar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak; meslekleri nedeniyle bulaşıcı hastalıklar açısından risk altında olan sağlık çalışanlarının aşılanması, sağlık çalışanlarının olduğu kadar hastaların sağlığını korumak açısından da önem taşımaktadır. Ancak sağlık çalışanlarının infeksiyonlardan korunma yolları ve izolasyon önlemleri konusunda eğitilmesi aşılama kadar önemlidir. Göreve yeni başlayan her sağlık çalışanı İnfeksiyon Kontrolü konusunda eğitim programına alınmalı ve eğitimlerin sürekli olması sağlanmalıdır. Ayrıca hasta bakımı ve tedavi uygulamaları sırasında oluşan yaralanmalar takip edilmeli, kayıt altına alınmalı, yaralanan sağlık çalışanının geçmişte yapılan aşıları ve bağışıklık durumu değerlendirilerek, izlenecek yol belirlenmelidir. KAYNAKLAR 1. Centers for Disease Control and Prevention. Immunization of healthcare workers: recommendation of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR Recomm Rep 1997;46(RR-18): Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW, Pearson ML, Shapiro CN, Deitchman SD, Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for infection control in healthcare personnel, Infect Control Hosp Epidemiol 1998;19: Centers for Disease Control and Prevention. Recommended Adult Immunization Schedule- United States, October 2005-September MMWR October 14, 2005/vol 54/No US Department of Health and Human Services. Definition of health-care personnel (HCP) Available at Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):

6 Kocagül Çelikbaş A. kit/definition html. Accessed October 5, Immunization of Health-Care Personnel. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Recommendations and Reports 2011;60(RR07): CDC. General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2011;60 (No. RR-2). 7. Agerton TB, Mahoney, SJ, Polish UB, Shapiro CN. Impact of the Bloodborne Pathogens Standard on vaccination of healthcare workers with hepatitis B vaccine. Infect Control Hosp Epidemiol 1995;16: Immunization Action Coalition Healthcare Personel Vaccination Recommendation catg.d/p2017.pdf. 9. CDC. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), MMWR 2010(No. RR-8). 10. Çelikbaş A, Ergönül Ö, Aksaray S, Tuygun N, Esener H, Tanır G, et al. Measles, rubella, mumps, and varicella seroprevalence among health care workers in Turkey: Is prevaccination screening cost-effective? Am J Infect Control 2006;34: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı. Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu Kararları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı. Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu Kararları Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi ACIP (Advisory Committee on Immunisation Practices) HICPAC (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) Sağlık çalışanları Yaşlılar Kronik hastalığı

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr.

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. karaciğer, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, ) Son dönem

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hepatit A Aşılama Şeması: RİSK GRUBU AŞILAMALARI Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay süre olacak şekilde) olarak uygulanır. Risk Grubu

Detaylı

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar Diyabet Kronik karaciğer, Kalp hastalığı, kronik akciğer

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Dr. Osman TOPAÇ Haziran 2017 1 Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Amaç: Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp, hastalıklara

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Rutin erişkin bağışıklamasına göre ARTMIŞ RİSK VAR MI? Hangi aşı? ARTMIŞ RİSK İnvaziv pnömokok

Detaylı

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA Dr.Meltem Taşbakan 1 2 Neden Erişkin Bağışıklaması? 3 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması Tetanoz, Grip, Pnömoni Risk gruplarında ve özel gruplarda

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA

HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18.03.2017 Adana.EKMUD HIV POZİTİF HASTALARDA AŞI İLE KORUNULABİLEN HASTALIKLAR İÇİN ARTMIŞ

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyahat ve Aşılama Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışına seyahat mi düşünüyorsunuz? Hazırlıklı mısınız? Seyahat ve aşılama programını planlarken. Gidilecek bölge bilgileri

Detaylı

Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama

Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK, 4. Ulusal Erişkin Bağışıklama

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri Enfeksiyon Kesici

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Seroepidemiyoloji Aşıyla

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ Şevket AKSOY Đşyeri Hekimleri Derneği Sevket.aksoy@gmail.com ÖZET Đşyerlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın işyeri hekimlerinin temel görevlerinden

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon hastalıklarından korunma, ölüm ve sekellerinin azaltılmasında en önemli iki yöntem sanitasyon

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

SAĞLIK ÇALIġANLARINDA BAĞIġIKLAMA

SAĞLIK ÇALIġANLARINDA BAĞIġIKLAMA SAĞLIK ÇALIġANLARINDA BAĞIġIKLAMA Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sağlık çalıģanları Klinisyen ve diş hekimleri

Detaylı

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA!

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 209 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.209-214 HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! Prof. Dr. Gaye

Detaylı

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Transplant hastalarında aşılama Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD 16.04.2014 Transplantasyon öncesinde; Alıcıda var olan infeksiyonlar Donör organdan bulaşabilecek infeksiyonlar Tx

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÜNCEL AŞI ÖNERİLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÜNCEL AŞI ÖNERİLERİ ANKEM Derg 2014;28(Ek 2):199-206 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÜNCEL AŞI ÖNERİLERİ Başak DOKUZOĞUZ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER AKILCI AŞI UYGULAMALARI Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA MERKEZİ- (1994- ) ERİŞKİN AŞI MERKEZİ-2010 Sağlık Çalışanları Aşılaması İnfeksiyon

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar.

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. GEBELERDE AŞILAMA Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. AŞILAMADA HEDEFLER Hastalıkların geçirilmesinin önlenmesi Mortalite

Detaylı

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler).

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler). Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Erişkin immünizasyon Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde en etkili yollardan

Detaylı

Sa l k Personelinde Afl lama

Sa l k Personelinde Afl lama Prof. Dr. Gaye USLUER Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ESK fieh R e-posta: gusluer@ogu.edu.tr S a l k personeli afl yla önlenebilir

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Erişkin Bağışıklaması

Erişkin Bağışıklaması Derleme/Review Article Kor Hek. 2008; 7(2):159-166 Erişkin Bağışıklaması [Adult Immunization] ÖZET Dünya da her yıl binlerce insan, modern tıptaki bütün gelişme ve ilerlemelere rağmen, aşılarla önlenebilir

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR Doç.Dr. Murat DİZBAY G.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Edward Jenner, 1796 Erişkinde bağışıklama İki lider arasındaki fark? Erişkinlerde

Detaylı

Seyahat Öncesi Aşılanma. Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Seyahat Öncesi Aşılanma. Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Seyahat Öncesi Aşılanma Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Seyahat Sağlığı Risk değerlendirilmesi: Gidilen yer! Sağlık durumu! Yol-culuk! Seyahat planı! Anlık Değerlendirme: Centers

Detaylı

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Ulusal Aşı Takvimi (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Aşı niçin yapılır?

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Sunum Planı Türkiye de

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

ERİŞKİN İMMÜNİZASYON. Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ERİŞKİN İMMÜNİZASYON. Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERİŞKİN İMMÜNİZASYON Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı . Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde

Detaylı

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Asist. Dr. Ezgi Gülten Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Turistlerde sağlık riskleri 100 bin turistte (1 ay gelişmekte olan ülkede kalan): 50,000 sağlık problemi

Detaylı

Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada ve ülkemizde artan kızamık vakaları Kızamıkta-

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon Son dönem böbrek yetmezliği

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER Dr. Yunus Gürbüz Çalışan sağlığı, pratikte uygulananlar Çalışan sağlığı ile ilgili hastanelerde neler yapıldığını tespit etmek için bir anket formu hazırlandı,20 merkeze

Detaylı

Erişkin Aşılama. Dr.Serhat Ünal. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Erişkin Aşılama. Dr.Serhat Ünal. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Erişkin Aşılama Dr.Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Aşılar Jenner çiçek aşısı 1776 Halk Salk polio sağlığında aşısı 1953 başarı

Detaylı

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 2012 GENİŞLETİLMİŞ AŞI TAKVİMİ * Doğumda 1. 2. 3. 4. 6. 12. 15. 18. 24. 30. (4-6 yaş) İÖO 1. sınıf

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ Nozokomiyal enfeksiyonlar genelde hastaneye yatıştan sonraki 48 saat ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar

Detaylı

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma Dr. Sibel Aşçıoğlu Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D İnfeksiyon Ünitesi İlk modern pandemi İlk defa bu kadar yakından takip edildi

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HKHT sonrası İmmunitenin Yapılanması İnnate İmmun Sistem Naturel killer (doğal öldürücü) hücreler

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR

ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):38-42 ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR Gaye USLUER Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR gaye.usluer@gmail.com ÖZET

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Pnömokok Aşılarında Güncel Durum 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Polisakkarit konjuge aģılar (PCV) Polisakkarit aģı (PPSV23) Bu aģı 14 değerli polisakkarit aģının yerine

Detaylı

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ BİLGİ NOTU AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk Onu Sevin, Koruyun, Aşılayın Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIDAN NEDEN KORKUYOR? Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIDAN NEDEN KORKUYOR? Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIDAN NEDEN KORKUYOR? Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sağlık çalışanları kimler? Doktor ve diş hekimleri

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını

Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını N. Zafer KURUGÖL, Şule GÖKÇE, Münevver Akıllı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 9-13 Kasım 2016, ANTALYA SUÇİÇEĞİ Suçiçeği, varisella

Detaylı

ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA

ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA Aşılamada Temel Prensipler Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 18 ve 19. yüzyıl Çiçek Kuduz Tifo Kolera Veba

Detaylı

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Vet. Hekim Ahmet SAFRAN Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Riketsiyal ve Viral Zoonotik Hastalıklar Şube Müdürlüğü Tel: 0312 585 13 90,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : B.10.1HSK.4.15.16.00 102/ 646 17/09/2012 Konu : Hepatit A Aşısı Uygulaması Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Çocukluk Aşı Takvimine eklenen Hepatit A Aşısı Uygulaması ile

Detaylı

DOÇ. DR. ASIM KALKAN SBÜ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

DOÇ. DR. ASIM KALKAN SBÜ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ DOÇ. DR. ASIM KALKAN SBÜ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ KAYNAKLAR Rhabdoviridea ailesinden bir RNA virüsü Zarflı Işığa ve ısıya duyarlı İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından

Detaylı

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Prof Dr Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7-12 Kasım 2012 Sosyal Pediatri Kongresi Boğmaca aşısı 1914 te bulundu, önce ABD de uygulanmaya

Detaylı

ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA. DR. FÜGEN YÖRÜK A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA. DR. FÜGEN YÖRÜK A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA DR. FÜGEN YÖRÜK A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bağışıklama nedir, nasıl sağlanır? Erişkinde bağışıklama neden gereklidir? ACIP 2016 önerileri (hangi yenilikler

Detaylı

ADÖLESAN İMMÜNİZASYONU

ADÖLESAN İMMÜNİZASYONU ANKEM Derg 09;3(Ek ):86-95 ADÖLESAN İMMÜNİZASYONU Ateş KARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA ateskara@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

BİR HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTOR, HEMŞİRE VE EBELERİN AŞILANMA DURUMLARI. Demet YANIKLAR ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

BİR HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTOR, HEMŞİRE VE EBELERİN AŞILANMA DURUMLARI. Demet YANIKLAR ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI BİR HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTOR, HEMŞİRE VE EBELERİN AŞILANMA DURUMLARI Demet YANIKLAR ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2015 KABUL ve ONAY

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Hmş. Pakize AYGÜN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi, İSTANBUL Hastaneler, infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar.

Detaylı

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V.

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Aşı Takvimi ve Bağışıklama Danışma Kurulu (BDK) BDK 30 kadar akademisyenden oluşmakta ve yılda ortalama 4 kez

Detaylı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Zayıflatıldığı için hastalığa yol açmayan, ancak bağışıklık yanıtı başlatabilen virus aşılarıdır Doğal

Detaylı

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (20 25 Nisan 2015) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (20 25 Nisan 2015) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ BİLGİ NOTU AŞI HAFTASI (20 25 Nisan 2015) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ Sağlık Aşılıyoruz Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Aşılanın, Önleyin, Korunun Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız Aşılı Çocuk,

Detaylı