EHL-İ BEYT TE OSMAN (RADİYALLAHU ANH) SEVGİSİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EHL-İ BEYT TE OSMAN (RADİYALLAHU ANH) SEVGİSİ."

Transkript

1 EHL-İ BEYT TE OSMAN (RADİYALLAHU ANH) SEVGİSİ 1

2 Ehl-i Beyt te Osman (radiyallahu anh) Sevgisi* Ehl-i Beyt in, Osman (radiyallahu anh) Hakkındaki Görüşleri ve Düşünceleri Ehli Beyt, Ebu Bekir (radiyallahu anh) ı ve Ömer (radiyallahu anh) ı sevdiği gibi Osman (radiyallahu anh) ı da seviyor, onun hakkında da methiyelerde bulunuyor ve onun muhafızlığını yapıyorlardı. Ali (radiyallahu anh), insanların, Osman (radiyallahu anh) ın itikadına sahip olmaları gerektiğini söyler ve şöyle derdi: Kim Osman (radiyallahu anh) ın dininden uzak olursa imandan uzak olur... (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/68) Ali (radiyallahu anh) a göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hariç Ebu Bekir (radiyallahu anh) dan ve Ömer (radiyallahu anh) dan sonra insanların en hayırlısı Osman (radiyallahu anh) dır. (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/157; Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 1/50) Kays İbni İbad ın anlattığına göre Ali (radiyallahu anh), Cemel Savaşı öncesinde şunları söylemiştir: Allah ım! Osman (radiyallahu anh) ın kanından gerçekten sana sığınıyorum. Vallahi Osman (radiyallahu anh) katledildiği gün aklım şaştı. (Daha sonra) bana biat için geldiklerinde gönlüm buna razı olmadı ve ben şöyle dedim: Ben bir adamı (Osman ı) öldüren kavim tarafından bana biat edilmesinden dolayı Allah tan utanıyorum. Çünkü Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) onun için şöyle buyurmuştu: Meleklerin kendisinden haya ettiği kimseden ben nasıl haya etmeyeyim? Ben de, Osman (radiyallahu anh) ın cenazesi henüz defnedilmeden yerde dururken, bana biat edilmesinden Allah tan utanıyorum. Haydi, dönüp gidiniz. Osman (radiyallahu anh) defnedilince halk biat etmek isteyerek tekrar dönüp geldiler. Ben de biatleştim. Arkasından bana Ya Emir el Mü minin diye hitap ettiler. Bundan dolayı sanki kalbim yarılacak gibi oldu... (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/69) 1 Ali (radiyallahu anh), bir gün Kufe Mescidi'nde bir hutbe okumuş ve 2

3 halka şöyle hitap etmiştir: Ey insanlar! Gerçekten Osman (radiyallahu anh) konusunda çok şeyler söylüyorsunuz, fakat benimle onun misali Allah Teala nın şöyle buyurması gibidir: Ve biz onların göğüslerindeki kin ve düşmanlığı söküp aldık. Artık onlar karşılıklı tahtlar üzerinde kardeşler olarak (sohbet ederler). (Hicr, 15/47) (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/43) 2 Ali (radiyallahu anh) bu hutbesinde Osman (radiyallahu anh) ile kendisi arasında herhangi bir kinin ve düşmanlığın bulunmadığını, birbirleriyle kardeş olduklarını ilan ediyor ve onun için kardeşim Osman ifadesini kullanıyordu. (Muhibb ed-din et-taberi, er- Riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/43) Osman (radiyallahu anh) hakkındaki görüşü sorulduğunda Ali (radiyallahu anh) şunları söylemiştir: O, Mele-i a la da Zünnureyn diye çağrılan bir kişidir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in, iki kızından dolayı damadıydı. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) onun için cennette bir köşke kefil olmuştur. (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/47-48; İbn ül Esir, Üsd ül Ğabe, 3/582) Osman (radiyallahu anh) için, Allah yolunda onun iyi bir mazisi vardır. Allah yapmış olduğu iyiliklerden sonra ona azap etmez diyen de Ali (radiyallahu anh) dır. (Belazuri, Ensab, 5/98) Bilindiği gibi Ömer (radiyallahu anh), kendisinden sonraki halifeyi seçmek üzere bir şura oluşturmuştur. Hakem olarak belirlenen Abd'ur Rahman İbni Avf (radiyallahu anh), hilafet makamına geçirilecek kişiyi seçmek üzere şura adına çalışmalara başlamış, adayların birbirleri hakkındaki görüşlerini almak için öncelikle ikili görüşmeler yapmıştır. İlk olarak Ali (radiyallahu anh) a kendisi atanmadığı takdirde halifeliğe kimi layık gördüğünü sormuş, Ali (radiyallahu anh), önce Osman (radiyallahu anh) ın, o olmazsa Sa d (radiyallahu anh) ın bu işe layık olduğunu ifade etmiştir. Aynı soru Osman (radiyallahu anh) a da yöneltilmiş o da önce Ali (radiyallahu anh) ı, sonra Zübeyr (radiyallahu anh) ı aday olarak göstermiştir. (Taberi, Tarih ul Ümem ve l Müluk, 4/231-1/2783) Bu hadise de Ali (radiyallahu anh) ile Osman (radiyallahu anh) arasındaki karşılıklı güveni ve iyi niyeti göstermesi bakılmından anlamlıdır. 3

4 Hasan (radiyallahu anh) ile Osman (radiyallahu anh) arasında da sıcak ilişkiler bulunduğuna dair rivayetler vardır. Bu rivayetlerden Hasan (radiyallahu anh) ın, Osman (radiyallahu anh) a özel sevgi ve saygı beslediği, onu sık sık ziyarete gittiği anlaşılmaktadır. Nitekim bir gün Osman (radiyallahu anh) ı ziyaret ettikten sonra onun yanından ayrılan Hasan (radiyallahu anh) a Ali (radiyallahu anh) bir latife yapmış ve şöyle demiştir: Senin üzerinde benim de babalık hakkım yok mudur? Hasan (radiyallahu anh) babasının bu latifeli sorusuna şu karşılığı vermiştir: Halifenin hakkı babanın hakkından daha büyüktür. (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/44) Hasan (radiyallahu anh) ın şu rüyası da bu hususta zikre değerdir: Hasan (radiyallahu anh) anlatıyor: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) i rüyamda gördüm, arşa sarılmıştı. Sonra Ebu Bekir (radiyallahu anh) ı gördüm; Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in eteğinden tutmuştu. Ömer (radiyallahu anh), Ebu Bekir (radiyallahu anh) ın; Osman (radiyallahu anh) da Ömer (radiyallahu anh) ın eteğinden tutmuştu. Gökten yeryüzüne kan yağıyordu. Hasan (radiyallahu anh) bu rüyasını Şia dan bir gruba anlatmıştı. Onlar, Peki sen Ali (radiyallahu anh) ı görmedin mi? diye sordular. Hasan (radiyallahu anh) da şöyle cevap verdi: Ali (radiyallahu anh) ı Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in eteğine tutunmuş olarak görmeyi çok isterdim. Ancak bu bir rüyadır ve onu ancak anlattığım şekilde gördüm. (Heysemi, Mecma üz Zeva id ve Menba ül Feva id, 9/95-96; Kandehlevi, Hayat us Sahabe, 4/430) 3 Şu ifadeler ise Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in amcaoğlu Abdullah İbni Abbas (radiyallahu anhum ecmain) e aittir: Ebu Amr a (Osman İbni Affan) Allah rahmet etsin. O, torunların en kerimi, iyilerin en efdali, seher vakitlerinde teheccüd kılan, cehennemden bahsedildiğinde çok ağlayan, her değerli kişiye hürmeten ayağa kalkan, her hayırda öne geçen, hayalı, çekingen, vefalı, zorluk ordusunun sahibi ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in damadıydı. (İhsan İlahi Zahir, a eş-şia ve Ehl ul Beyt, 134) Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt nesli, Osman (radiyallahu anh) ın aleyhinde konuşulmasına müsaade etmemiş, onu hicvedenleri ikaz etmişlerdir. Bunların başında Ali (radiyallahu anh) ın oğlu Muhammed İbn'ul Hanefiyye ile torunu Ali İbni Hüseyin gelmektedir. Nitekim 4

5 Heytemi nin kaydettiğine göre Muhammed İbn'ul Hanefiyye, Osman (radiyallahu anh) hakkında kötü söz söyleyenleri mütemadiyen uyarmış ve onları bundan menetmiştir. (Heytemi, Savaik ul Muhrika, 53) Muhammed Bakır ın anlattığına göre ise babası Ali İbni Hüseyin, önce Ebu Bekir (radiyallahu anh) ve Ömer (radiyallahu anh), sonra da Osman (radiyallahu anh) hakkında batıl sözler söyleyenlere şunu söylemiştir: Şahadet ederim ki siz Allah azze ve celle nin kendileri hakkında Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr 59/10) buyurduğu kimselerden değilsiniz. (Heytemi, Savaik ul Muhrika, 53; İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehlü l Beyt, 54) Şii muhaddis Küleyni nin naklettiğine göre ise Cafer-i Sadık, Osman (radiyallahu anh) ve ona tabi olanları methetmiş ve şöyle demiştir: Günün ilk saatlerinde bir münadi (semadan) şöyle nida eder: Dikkat edin, Şüphesiz ki filan oğlu filan (Ali) ve onun taraftarları başarıya ulaşanların ta kendileridir. Günün sonunda da bir başka münadi şöyle nida eder: Dikkat edin, Şüphesiz ki Osman (radiyallahu anh) ve onun taraftarları başarıya ulaşanların ta kendileridir. (Küleyni, el-kafi, et-taba at'is Salise, 8/209; İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehlü l Beyt, 141) Bütün bunların yanı sıra Osman (radiyallahu anh) ın asiler tarafından kuşatma altına alınması sırasında Abdullah İbni Abbas (radiyallahu anhum ecmain) in, Abdullah İbni Ca fer in (İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehlü l Beyt, 147) ve Ali (radiyallahu anh) ın emriyle Hasan (radiyallahu anh) ile Hüseyin (radiyallahu anh) ın onun özel muhafızları arasında yer almaları, (Belazuri, Ensab, 5/196; İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehlü l Beyt, 147) 4 Ali (radiyallahu anh) ın Osman (radiyallahu anh) a haber göndererek, Yanımda beş yüz zırhlı adam var. Bana izin ver, seni muhafaza edeyim. Çünkü sen kanı akıtılacak bir iş yapmadın diye teklifte bulunması 5, Osman (radiyallahu anh) katledildiğin de Hasan (radiyallahu anh) ile Hüseyin (radiyallahu anh) ın onun üzerine kapanarak ağlamaları, (Belazuri, Ensab, 5/197; Mes udi, Müruc'üz Zeheb ve Me adin ül Cevher, 2/354) Ali (radiyallahu anh) ın kendi oğullarına ve kardeşlerinin oğullarına, Siz kapıda beklerken Mü'minlerin emiri nasıl öldürüldü? diye haykırması ve Hasan (radiyallahu anh) 5

6 yaralanmış olmasına rağmen onu tokatlaması, Hüseyin (radiyallahu anh) ın göğsüne vurması, (Belazuri, Ensab, 5/197; Mes udi, Müruc'üz Zeheb ve Me adin ül Cevher, 2/354; İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehl ul Beyt, 149) Osman (radiyallahu anh) ın cennetlik olduğuna şahitlik etmesi (Muhibbuddin et-taberi, er-riyadu n Nadıra fi Menakıbi l-aşra, 3/60) ve Osman (radiyallahu anh) ın katillerine Allah lanet etsin! (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/43) şeklinde bedduada bulunması da, Ehli Beyt in Osman (radiyallahu anh) a duyduğu ilgiyi ve sevgiyi gösteren kanıtlardandır. Osman (radiyallahu anh) ile Ehl-i Beyt Arasındaki Hısımlık İlişkileri İlk iki halife ile Ehl-i Beyt fertleri arasında evlilikler yoluyla gerçekleşen akrabalık ilişkileri Osman (radiyallahu anh) için de söz konusudur. Bilindiği gibi Ali (radiyallahu anh) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kızı Fatıma (radiyallahu anha) ile Osman (radiyallahu anh) ise Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in diğer iki kızı Rukiye (radiyallahu anha) ve Ümmü Gülsüm (radiyallahu anha) ile evlenmiştir. Osman (radiyallahu anh) a bu sebeple Zünnureyn lakabı verilmiştir. Ali (radiyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Kırk tane kızım olsaydı birinden sonra diğeriyle olmak üzere hepsini Osman (radiyallahu anh) ile evlendirirdim... demiştir. (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/42; İbniü l-esir, Üsdü l- Ğabe, 3/579) Ali (radiyallahu anh), onun bu yönünü dikkate alarak Osman (radiyallahu anh) ı her fırsatta savunmuş ve onun aleyhinde konuşanlara fırsat vermemiştir. İbni Asakir in Ebu İshak tan naklettiğine göre adamın biri bir gün Halife Ali (radiyallahu anh) a, yeni şeyler (bidatler) ihdas ettiği gerekçesiyle Osman (radiyallahu anh) ın cehennemlik olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Ali (radiyallahu anh) ona, bir takım sorular yöneltmiş ve Osman (radiyallahu anh) ın Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in damadı olduğunu hatırlatmıştır. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in, kızına talip olan kişinin kim ve neci olduğunu araştırmadan kızını onunla evlendirmeyeceğini, 6

7 bir iş yapmak istediği zaman Allah tan hayırlısını istediğini, Allah ın da ona hayırlı olanı verdiğini ifade ederek bu adamı ikaz etmiştir. (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/49) Benzer ifadeler için bkz. Kandehlevi, Hayat us Sahabe, 3/20; Sarıcık, Murat, Hz. Ali İlk Üç Halife ile Kavgalı mıydı?, Ali (radiyallahu anh) a göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbinden daima hayırlısını ister ve Allahu Teala da kendisine hayırlı olanı verirdi. Damadın da hayırlısını istemiş ve Allah Teala ona hayırlı damat ihsan etmişti. Hatta rivayete göre kızlarını Osman (radiyallahu anh) ile evlendirmesini Allah Te ala, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) a vahyetmiştir. Nitekim Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Şüphesiz ki Allah, iki kızımı Osman (radiyallahu anh) ile evlendirmemi, bana vahyetti buyurmuştur. (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/41) Birbirleriyle bacanak olan Osman (radiyallahu anh) ve Ali (radiyallahu anh) ın torunları arasında da kız alışverişi ile akrabalık bağları kurulmuştur. Örneğin, Ali (radiyallahu anh) ın torunu ve Hüseyin (radiyallahu anh) ın kızı Fatıma, Osman (radiyallahu anh) ın torunu Abdullah ibni Amr ile evlenmiştir. Bu evlilikten Muhammed, Kasım ve Rukiye adında üç çocuk dünyaya gelmiştir. (İbni Sa d, Kitabutu Tabakat ul Kebir, 10/29, 10/439; Savaş, Rıza, Raşid Halifeler Arasındaki Akrabalık Bağları, İSTEM: İslam San at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s ; Sarıcık, 302) 6 Yine Hüseyin (radiyallahu anh) ın diğer bir kızı Sükeyne, Osman (radiyallahu anh) ın torunu Zeyd ibni Amr ile yuva kurmuştur. (İbni Sa d, Kitabutu Tabakat ul Kebir, 10/441; İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehl ul Beyt, 136; Savaş, Rıza, Raşid Halifeler Arasındaki Akrabalık Bağları, İSTEM: İslam San at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 133; Sarıcık, 302) 7 Osman (radiyallahu anh) ın Mervan ibni Eban ismindeki torunu da Hasan (radiyallahu anh) ın kızı Ümmü Kasım ile evlenmiştir. Mervan ın Ümmü Kasım dan Muhammed isminde bir oğlu olmuştur. (İbni Hazm, Cemheretü Ensab il Arab, 85) 8 Osman (radiyallahu anh) ın oğlu Eban ise, Abdullah ibni Ca fer ibni Ebu Talib in kızı Ümmü Külsüm le evlilik akdi gerçekleştirmiştir. 7

8 (İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehl ul Beyt, 136) Bütün bu evlilikler Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt nesli ile Osman (radiyallahu anh) ve onun soyundan gelenler arasındaki dostluğun ve samimiyetin göstergelerindendir. Ali (radiyallahu anh) ile Osman (radiyallahu anh) ın çocukları arasındaki dostluğun ve samimiyetin göstergelerinden biri de onların birlikte hac yolculuğu yapmaları ve birlikte Ka be yi tavaf etmeleridir. (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/45) Ehl-i Beyt Mensuplarının, Çocuklarına Osman İsmini Vermeleri Ehl-i Beyt in Osman (radiyallahu anh) a olan sevgilerini ve bağlılıklarını gösteren delillerden biri de çocuklarına Osman ismini vermeleridir. Ebu Bekir ve Ömer isimlerinde olduğu gibi Ehl-i Beyt ten çocuklarına Osman ismini veren ilk şahıs yine Ali (radiyallahu anh) olmuştur. O, hanımlarından Ümm'ül Benin bint Hizam dan olan dört erkek çocuğundan birine Osman ismini vermiştir. (İbni Sa d, Kitabutu Tabakat ul Kebir, 3/18; Ya kubi, Tarih ul Ya kubi, 2/120; Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/206; İhsan İlahi Zahir eş-şia ve Ehl ul Beyt, 150; Komisyon-Heyet, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 2/262; Sarıcık, 299) 9 Ali (radiyallahu anh) ın bu oğlu, kardeşi Hüseyin (radiyallahu anh) ile beraber Kerbela da öldürülmüştür. (İhsan İlahi Zahir eş-şia ve Ehl ul Beyt, 150) Ya kubi, Ali (radiyallahu anh) ın Esma bint Umeys ten olan iki oğlundan birine de yine Küçük Osman ismini verdiğini kaydeder. (Ya kubi, Tarih ul Ya kubi, 2/120) Ebu Sa id el-hudri (radiyallahu anh) bir gün Ali (radiyallahu anh) ın yanında güzel bir genç görmüş ve Ali (radiyallahu anh) a hitaben: Yanındaki bu gençten dolayı Allah sana afiyet versin diye dua etmiştir. Bunun üzerine Ali (radiyallahu anh) şöyle demiştir: Bu, (oğlum) Osman ibni Ali dir. Ona Osman ibni Affan (radiyallahu anh) ın ismini verdim. (Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra 8

9 fi Menakıb il Aşera, 3/44) Öyle anlaşılıyor ki Ali (radiyallahu anh), bu oğluna özellikle bilerek ve bir kasd-ı mahsusla Osman (radiyallahu anh) ın adını vermiştir. (Sarıcık, 300) Görülüyor ki Osman (radiyallahu anh) da Ebu Bekir (radiyallahu anh) ve Ömer (radiyallahu anh) gibi Ehl-i Beyt tarafından önemsenmiş, övülmüş ve sevilmiştir. * EHL-İ BEYT TE HZ. EBU BEKİR, HZ. ÖMER VE HZ. OSMAN SEVGİSİ isimli bir makaleden cüzi bir tasarrufla alıntılanmıştır. 1- Benzer ifadeler için bkz. Heytemi, Savaik ul Muhrika, 110 Kays İbni İbad, Heytemi de Kays İbni Übade şeklinde kayıtlıdır. (Heytemi, Savaik ul Muhrika, 110) 2- Benzer ifadeler için bkz. Belazuri, Ensab ul Eşraf, 5/98; Heytemi, Savaik ul Muhrika, Benzer ifadeler için bkz. Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/68 4- Onların, bu koruma görevini yerine getirdikleri, Osman (radiyallahu anh) ın yanından çıkan en son kişinin de Hasan (radiyallahu anh) olduğu rivayet edilmiştir. (Halife ibni Hayyat, Tarih, 102) 5- Ancak Osman (radiyallahu anh), Ali (radiyallahu anh) a: Allah sana hayırlar ihsan etsin. Benim için başkalarının kanının akmasını istemiyorum şeklinde karşılık vermiş ve onun bu teklifini geriye çevirmiştir. (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/398) Osman (radiyallahu anh) ın asilere karşı savaşmaya izin vermediğine dair ayrıca bkz. Belazuri, Ensab, 5/ ; İbni Asakir, Tarihu Medineti Dımaşk, 39/ ; Muhibb ed-din et-taberi, er-riyad un Nadıra fi Menakıb il Aşera, 3/60-61) 6- Fatıma, önce Hasan (radiyallahu anh) ın oğlu Hasan ile evlenmiş, onun vefatından sonra Abdullah ile evlenmişti. (İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehl ul Beyt, 137) 7- Sükeyne, daha önce iki evlilik daha yapmıştır. Birinci ve ikinci kocası vefat edince Zeyd ile evlenmiştir. (İbni Sa d, Kitabutu Tabakat ul Kebir, 10/441) 9

10 8- Ümmü Kasım, bazı eserlerde Hüseyin (radiyallahu anh) ın torunu diye geçer. (İhsan İlahi Zahir, eş-şia ve Ehl ul Beyt, 137) 9- Ali (radiyallahu anh) ın Ebu Bekir, Ömer ve Osman adındaki çocukları için bkz. Öz, Mustafa Ali Evladı, DİA, 2/

EHL-İ BEYT TE EBU BEKİR (RADİYALLAHU ANH) SEVGİSİ.

EHL-İ BEYT TE EBU BEKİR (RADİYALLAHU ANH) SEVGİSİ. EHL-İ BEYT TE EBU BEKİR (RADİYALLAHU ANH) SEVGİSİ www.at-tawhid.org 1 Ehl-i Beyt'te Ebu Bekir (radiyallahu anh) Sevgisi * Ehl-i Beyt in, Ebu Bekir (radiyallahu anh) Hakkındaki Görüşleri ve Düşünceleri

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Behçet Gündüz Uşak

Behçet Gündüz Uşak www.behcetoloji.com Behçet Gündüz Uşak Peygamberimiz (sav) çocukların eğitilmeleri ve güzel ahlak ile terbiye edilmeleri üzerinde durmuş ve bu konuda birçok tavsiyede bulunarak yol göstermiştir. Peygamberimiz

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ www.tavhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Tasavvufçulara gelen ilhamların çoğu şeytanın vahiyleridir. Velev ki Rahmani ilham bile olsa ilham ve rüya şeriatte bir delil değildir.

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 MUHAMMED İN KADINLARI 01-Hatice 02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 03- Ayse (Aise) Ummu'l-mu'min Aise bint Ebi Bekr es Sidîk el-kuresiyye; Ayşe nin 6 yasında

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45 Biz üç kardeşiz ve ben evin tek kızıyım. Her şey güzel güzel giderken ne zaman evlendik çocuk sahibi olmaya başladık, o zaman anne babamın abilerimi kayırdıklarına şahit olmaya başladım. Babamın durumu

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ ب[ KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم استعمال كلمة ) لو ( اللغة التركية [ Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye لشيخ الا سلام ابن تيمية Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم

Detaylı

Ey iman edenler! Eğer Allah a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size, iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış/bir nur

Ey iman edenler! Eğer Allah a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size, iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış/bir nur EY İMAN EDENLER! Allah büyük lütuf sahibidir. Ey iman edenler! Eğer Allah a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size, iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış/bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi

Detaylı

HZ.ALİ(KURAN-I NATIK)(NECEF)

HZ.ALİ(KURAN-I NATIK)(NECEF) HAŞİMİ OĞULLARI Page 1 Generation 1 1. ABDULMUTTALİP (~ FATIMA ) (~ HALE ) (~ SEMRA ) (~ NÜTEYLE ) (~ LÜBNİ ) 2. I ABDULLAH 3. II EBU TALİP(ABD MENAF) III BERRA IV ATİKE V ERVA VI BEYZA VII ZÜBEYR 4. VIII

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Tarihte İbrahim'e, Muhammed'e, Dört Büyük Halife'ye ve Abbasiler'in 34. halifesi olan Nasır'a Mehdi denilmiştir.

Tarihte İbrahim'e, Muhammed'e, Dört Büyük Halife'ye ve Abbasiler'in 34. halifesi olan Nasır'a Mehdi denilmiştir. Mehdi, Müslümanlar tarafından ahir zamanda dünyaya geleceği ve dünyada İslam'ı hakim kılacağına inanılan kişidir. Kur'an'da ismi geçmez, fakat hadislerde geçer. Hem Sünni hemde Şii mezhebindede Mehdi inancı

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Ümmü Rumân (r.a) Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül :32

Ümmü Rumân (r.a) Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül :32 Ümmü Rumân radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin kayınvâlidesi olma şerefine eren bahtiyar bir hanım sahâbi... Hazreti Âişe radıyallahu anhâ annemizin biricik annesi... Hz.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

İMAM ALİ RIZA

İMAM ALİ RIZA Adı İmam Ali Rıza Ünvanı Rıza, Sultan, Horasan, Garib el guruba (gariblerin garibi) Babası Musa-i Kazim Anası Mersiye (lakabı necime) Doğum yeri ve tarihi Medine, 770 Çocukları Muhammed Taki ve bir de

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (Maide Suresi /35) OKUNMAMIŞ

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

yerine getirmede ne iyi yardımcısın..! dedi..

yerine getirmede ne iyi yardımcısın..! dedi.. Hz. İbrahim oğlunu kurban mahalline getirdi, yere yatırarak bıçağı boğazına birkaç kere çaldı ama bıçak kesmiyordu... Hz. İsmail: - Ey babacığım dedi..belki babalık şefkatin ağır basıyor da bıçağı kuvvetli

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu. Hz Hatice Doğum : 555 Evlenme:

Detaylı

KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.)

KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.) KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.) Âlemleri (insanlar ve cinleri) uyarsın diye kulu (Muhammed )e Furkân ı (hakkı batıldan ayıran Kur an ı) indiren (Allah )ın şânı yücedir (hayır

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri

Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri بسم الله الرحمن الرحيم Meşhur Cibril hadisinde, din mefhumunu; iman, İslâm ve ihsan başlığıyla üç ana unsura ayıran Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem),

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

ARAFAT DAĞI. Hazırlayan: Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin

ARAFAT DAĞI. Hazırlayan: Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin ARAFAT DAĞI ] ريك Turkish [ Türkçe Hazırlayan: Heyet Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جبل عرفة» اللغة الرت ية «إعداد موعة من العلماء رمجة: مد مسلم شاه مراجعة: ع رضا شاه 20-432 Birincisi:

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir.

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla iyi ye (hayra, takvâya, Allah ın rızasına) erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı