SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1

2 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin A.Ş. nin 1 ve adresli internet sitelerinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda 2 (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır 3. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1 Halka arzın yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılması durumunda, formatta yer alacak, aksi durumda silinecektir. 2 Ortaklığın KAP üyesi olmaması durumunda, KAP a ilişkin ifadeler paragraftan çıkarılacaktır. 3 Bu paragraf, ihraççı bilgi dokümanının sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte eş anlı olarak ihraççı tarafından Kuruldan teslim alınacak olması durumunda formatta yer alacak, aksi durumda silinecektir. 2

3 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir, öngörülmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1) İhraççı Bilgi Dokümanının Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler 6 2) Bağımsız Denetçiler 7 3) Seçilmiş Finansal Bilgiler 7 4) Risk Faktörleri 11 5) İhraççı Hakkında Bilgiler 17 6) Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler 22 7) Grup Hakkında Bilgiler 41 8) Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler 41 9) Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler 44 10) İhraççının Fon Kaynakları 50 11) Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar 57 12) Eğilim Bilgileri 57 13) Kâr Tahminleri ve Beklentileri 58 14) İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler 59 15) Ücret ve Benzeri Menfaatler 65 16) Yönetim Kurulu Uygulamaları 65 17) Personel Hakkında Bilgiler 67 18) Ana Pay Sahipleri 68 19) İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler 69 20) İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler 70 21) Diğer Bilgiler 75 22) Önemli Sözleşmeler 83 23) Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler 83 24) İştirakler Hakkında Bilgiler 86 25) İncelemeye Açık Belgeler 86 26) Ekler 86 4

5 KISALTMA VE TANIMLAR ABD Doları, ABD$, USD ABS ABD ACC Avro, Euro A.Ş. Borsa İstanbul/Borsa/BİAŞ BSMV EFT FAVÖK GPPS GSYİH GVK HIPS ISO KAP KV KVK Ltd. Ltd. Şti. md. MDV MKK MMT No ÖDA PAGEV PMMA SFY SPK/Kurul SPKn SSK Şirket, Ortaklık, Te-mapol Takasbank T.C. TTK TTSG TSE TÜİK UFRS UV Vb. VUK YBBO Ifade eder. : Amerikan Doları : Acrylonitrile Butadiene Styrene (akrilonitril bütadien stiren hafif ve sert bir polimer) : Amerika Birleşik Devletleri : American Chemistry Council (ABD Kimya Konseyi) : Avrupa Birliği Para Birimi : Anonim Şirket : Borsa İstanbul A.Ş. : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi : Elektronik Fon Transferi : Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar : General Purpose Polystrene Polymer (Genel Amaçlı Polistren Polimer) : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Gelirler Vergisi Kanunu : High Impact Polystrene (Yüksek Darbe Dayanımlı Polistrin) : International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Kurumu) : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Kısa Vadeli : Kurumlar Vergisi Kanunu : Limited : Limited Şirketi : Madde : Maddi Duran Varlık : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. : Milyon Metreküp Ton : numara : Özel Durum Açıklaması : Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı : Poly(methyl methacrylate)) : Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi : Sermaye Piyasası Kurulu : Sermaye Piyasası Kanunu : Sosyal Sigortalar Kurumu :Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş (Nev'i değişimi öncesi TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, TE-MAPOL Ltd.) : BİAŞ Takas ve Saklama Bankası : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Ticaret Kanunu : Türk Ticaret Sicili Gazetesi : Türk Standartları Enstitüsü : Türkiye İstatistik Kurumu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : Uzun Vadeli : ve benzeri : Vergi Usul Kanunu : Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih İbrahim Ahmet Samancı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gemici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ /08/2013 Halka Arz Eden TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. İbrahim Ahmet Samancı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gemici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: 05/08/ /08/2013 Hasan Ahmet Eskici Yönetim Kurulu Kurulu Üyesi Mehmet Gemici Şirket Ortağı İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ /08/2013 Mustafa Uğur Eskici Şirket Ortağı 05/08/2013 6

7 Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: Mehmet Bedir Genel Müdür Mustafa Çakmak Takas ve Operasyon Uzmanı İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Te-mapol un 2010, 2011, 2012 yıllarına ve 2013 yılı ilk 3 aylık ara dönemine ilişkin bağımsız denetimi AKT Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetim kuruluşunun sorumlu ortak baş denetçisi İmat Mehmet Özsoy dur. AKT Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş. Atatürk Mahallesi, Meriç Sokak, No: 5, Turkuaz Plaza, Kat: 2, Daire: 23, Ataşehir, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. İletişim bilgileri şöyledir; İnternet sayfası: telefon numarası: (216) , faks numarası: (216) Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Satış Gelirleri (Net) Satışların Maliyeti Brüt Kar Faaliyet Karı Net Dönem Karı/(Zararı) Bağımsız Denetimden Geçmiş (% Değişim) Satış Gelirleri (Net) %3,22 - %16,35 %78,57 - Satışların Maliyeti -%3,98 - %18,79 %87,91 - Brüt Kar %110,83 - %1,75 %37,70 - Faaliyet Karı %176,01 - %4,78 %48,50 - Net Dönem Karı/(Zararı) - - %151,22 -%61,37-7

8 Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar (toplam) Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar AKTİF TOPLAMI Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Özkaynaklar PASİF TOPLAMI Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar %33,72 %61,08 %29,10 - Nakit ve Nakit Benzerleri %2,78 %118,84 -%16,92 - Ticari Alacaklar (toplam) %39,71 %147,23 %35,95 - Stoklar %57,65 -%35,98 %67,55 - Duran Varlıklar -%2,06 -%9,01 %12,90 - Maddi Duran Varlıklar -%2,69 %22,92 %142,01 - AKTİF TOPLAMI %30,82 %51,60 %26,64 - Kısa Vadeli Yükümlülükler %52,58 %72,79 %71,39 - Finansal Borçlar %41,23 %175,61 %43,61 - Ticari Borçlar %65,99 %28,90 %143,91 - Uzun Vadeli Yükümlülükler -%11,38 %20,28 -%23,72 - Finansal Borçlar -%12,55 %27,74 -%24,02 - Özkaynaklar %7,79 %36,95 %46,19 - PASİF TOPLAMI %30,82 %51,60 %26,64 - Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 20 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirketin müşterilerinin bir kısmı ödeme güçlerini kaybedebilir, böylelikle şirketin alacaklarının bir kısmı şüpheli hale dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir. Şirketin yurtiçi ve yurtdışı müşterileri olan özel sektör kuruluşları ile yaptığı anlaşma ve kontratlar karşı tarafça iptal edilebilir. Böyle bir gelişme şirketin ciro ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. 8

9 Hızlı büyüme şirketin iş yapış tarzında, müşteri portföyü ve profilinde, ticari alacaklarının (vade, tahsilat yöntemi vs.) yapısında ve kompozisyonunda hızla değişime neden olabilir. Bu gelişmenin yönetimsel riskler doğurabilme olasılığı mevcuttur. Şirketin temel hammaddesi olan granül polimer plastiğin fiyatı hampetrol fiyatlarına, rafineri ve petrokimya sektörlerinin kar marjlarına, geri dönüşümlü plastik atıkların kullanımına bağlı olarak, dünya çapında piyasalardaki gelişmeler paralelinde değişebilmektedir. Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar karlılık ve stok değerleri üzerindeki etkileri nedeniyle şirketin nakit akışında önemli rol oynayabilir. Şirketin temel hammaddesi olan granül polimer plastik fiyatlarının ham petrol fiyatlarına bağlıdır. Ham petrol fiyatları uluslararası piyasalarda belirlendiğinden temel hammadde fiyatları döviz kurlarındaki değişimlere duyarlıdır. Döviz kurlarında yaşanabilecek artışlar üretim maliyetlerinde de yükselişe neden olabilir. Şirketin satışları, hammadde fiyatları ve dolayısıyla mali performansı ve faaliyet sonuçları bir ölçüde mevsimsellik etkilerine tabidir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket plastik sektöründe faaliyet göstermektedir. Plastik hammadde kullanılarak üretilen plastik ürünler yarı mamül girdisi olarak kullanılmak üzere küçük ve ortaboy işletmelere, kurumsal müşterilere ve kamu kuruluşlarına satılmaktadır. Söz konusu plastik yarı mamüllere ve bunların girdi olarak kullanıldığı ürünlere olan talebi azaltabilecek yeni ürünler, yeni teknolojik gelişmeler, yasal değişiklikler veya kamu idaresinin sektöre ilişkin hammadde, yarı mamül ve ürünlerin kullanımına dair alacağı kararlar, uygulamalar ve getireceği sınırlamalar şirketin faaliyetlerini, cirosunu, karlılığını, mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Şirketin mamüllerini girdi olarak kullanan sektörlerde maliyet, teknoloji, tedarik koşulları gibi etkenler neticesinde plastik ürünlerin yerine geçebilecek alternatif malzemelerin kullanılması faaliyet sonuçlarını ve karlılığı etkileyebilecek bir diğer etkendir. Şirketin ürünlerini sattığı sektörler genelde tüketim, yarı dayanıklı tüketim ya da yatırım ürünleri üretmektedirler. Söz konusu sektörlerde genel ekonomiden kaynaklanabilecek arz ve/veya talep yönlü olumsuz gelişmeler şirketin faaliyet sonuçlarına ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. Kar marjlarının yüksek seyrettiği plastik polimer levha pazar segmentine yeni şirketlerin girmesi rekabetin artmasına ve dolayısıyla kar marjlarının baskılanmasına neden olabilir. Sektörün kritik hammadde girdilerinden olan granül polimer plastik fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmalar karlılık üzerinde olumsuz etki yapabilir. Plastik hammaddeler petrol türevi olduklarından ham petrol fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar dolaylı olarak şirketin kar marjlarını olumsuz etkileyebilir Diğer riskler: Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Riskler: Şirketin bağlı bulunduğu T.C. yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Bu bağlamda maliyet unsurları olan doğrudan ve dolaylı vergilere ilişkin kamu otoriteleri tarafından alınabilecek olası kararlar şirketin faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. 9

10 Finansal Riskler Sermaye Riski Sermaye riski, Şirket in, kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında özsermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Şirket in sermaye yeterliliği borç/ özsermaye oranı ile takip edilmektedir. Borç/özsermaye oranı şirketin net borcunun özsermayeye bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Net borç kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından nakit ve nakit benzeri değerlerin çıkartılmasıyla bulunmaktadır. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler tüm kısa ve uzun vadeli finansal kredileri, ticari borçları ve diğer borçları içermektedir. Özsermaye ise çıkarılmış sermaye, sermaye düzeltmesi olumlu farkları, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, geçmiş yıllar kar/ (zararları), net dönem karı (zararı) kalemlerinden oluşmaktadır. Borç/özsermaye oranında özsermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından sorun yaratabilir. Kredi Riski Kredi riski, karşı tarafların Şirketin finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerinin yerine getirilebilmelerinin ekonomik, politik ve diğer şartlardaki değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur. Kredi riskinin yoğunlaşması Şirket in performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir. Şirket sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskiyle karşılaşabilir tarihi itibariyle şirketin TL tutarındaki ticari alacakları, TL seviyesinde bulunan bankalardaki mevduatı ve TL seviyesinde bulunan diğer alacakları kredi (alacak tahsilatı) riskine maruz olan tutarlardır. Söz konusu alacakların teminat ile güvence altına alınmış kısmı bulunmamaktadır. Şirket sözkonusu alacakların bir kısmını tahsil edemeyebilir ve bunun neticesinde karşılık ayırarak zarar yazmak zorunda kalabilir. Likidite Riski Bir işletmenin, ticari borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini, vadesi geldiğinde nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Hızla büyüyen şirketler ortalama ticari alacak ve ticari borç ödeme vadelerini uyumlulaştırmakta güçlük çekebilirler. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağlı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirilmesiyle karşılansa da finansal kredilerde bankaların tanımış olduğu limitlere de ulaşılması durumunda Şirket bu tür bir riskle karşılaşabilir. Şirketin önümüzdeki 0-12 ay arası vadesi gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerinin toplamı TL seviyesindedir. Bunun TL si banka kredisi, TL si ticari borçlar, TL si ise diğer borçlardan oluşmaktadır. Sözkonusu yükümlülükleri alacakların tahsil edilmesinden ve yeni banka kredisi temin edilmesinden sağlanan nakit ile karşılanamaması durumu likidite riskini oluşturmaktadır. 10

11 Piyasa Riski Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyebilecek dalgalanmaların olması riskidir. Döviz kuru, faiz oranı ve fiyat risklerini içermektedir. Döviz Kuru Riski: Şirket in bilançosunda Amerikan Doları ve Euro cinsinden nakit varlık, ticari alacak, finansal borç ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir tarihi itibariyle şirketin dövizde ABD Doları ve Euro net açık pozisyonu bulunmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalar kur farkı zararına neden olarak şirketin karlılığını olumsuz etkileyebilecektir. Faiz Oranı Riski: Şirketin faiz oranındaki değişiklikler nedeniyle oluşan nakit akım faiz oranı riski esas olarak Şirketin kısa ve uzun vadeli finansal borçlarıyla ilgilidir. Ticari alacaklar ve borçlar indirgenmiş sabit bir faiz oranı ile rayiç değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Parasal finansal varlıkların etkin faiz oranı (etkin kazanç) bugünkü değer hesaplamasında kullanılan ve finansal varlıkları taşınan değerlerine getiren orandır. Şirketin faize duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Şirketin gelirleri ve faaliyetlerinden nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranındaki değişimlerden bağımsızdır. Şirketin banka kredileri sabit ve değişken faizli olmak üzere yapılanmıştır. Değişken faiz oranlı banka kredileri faiz oranlarından etkilenmektedir. Değişken faizli finansal borçların ortalama faiz oranı yıllık % 9 dur itibariyle şirketin finansal yükümlülükleri TL seviyesindedir. Bunun TL lik kısmı değişken faizli olarak, faiz oranlarındaki dalgalanma riskine maruzdur. Fiyat Riski: İşletmelerin portföylerinde bulunan alım-satım amaçlı finansal varlıkların fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmaların yol açabileceği piyasa riskine fiyat riski denmektedir. Bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık bulunmayan Te-mapol ün böyle bir riski mevcut değildir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: İhraççının ticaret ünvanı Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi dir İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: İhraççının; 11

12 - Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Melikgazi, Kayseri - Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası: Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü, sicil numaralı İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: İhraççı süresiz olarak kurulmuştur. İhraççının kuruluşunun ticaret siciline tescil edildiği tarih dir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Unvanı : TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Hukuki Statüsü : Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti Kayıtlı Merkezi ve Fiili Yönetim : Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Merkezinin Adresi Melikgazi, Kayseri İnternet Adresi : Telefon ve Faks Numaraları : Telefon : +90 (352) Faks : +90 (352) İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: Şirket Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Te-mapol Ltd.) ünvanı ile 2007 yılı Temmuz ayında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde endüstriyel polimer plastik levha sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tarihinde tescil edilmiş ve tarihli, 6870 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde (TTSG) ilan edilmiştir. Te-mapol un kuruluşu 2007 yılı temmuz ayı olmasına rağmen pazar analizinin doğru yapılabilmesi, üretim unsurlarına gerekli teknolojik alt yapının sağlanabilmesi, yeterli knowhow seviyesine ulaşılabilmesi, üretim tecrübesinin artırılabilmesi ve nihayetinde üretilen ürünlerin pazarda doğru pozisyonlandırılması için satış faaliyetleri 2008 yılı Nisan ayına kadar ertelenmiştir. Arada geçen süre zarfında şirket araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmuş, ürün ve üretim tekniklerinde denemeler gerçekleştirmiş ve pazarlama stratejilerini oluşturmuştur. Şubat 2008 e kadar gerekli olan tüm sabit yatırımını tamamlayan şirket aynı yılın Nisan ayında test imalatı sürecini tamamlamış, üretime başlamıştır yılının geri kalanında şirketin gerçek piyasa koşulları altında faaliyet göstermeye başlaması neticesinde, pazardaki fırsatlar, rakiplerin tehditleri, şirketin zayıf ve güçlü yönleri etüt edilebilmiştir yılında hızlı bir büyüme gösterilmesi sonucunda 2009 yılı sonunda üretim kapasitesini %120 artıracak yeni hat yatırımı kararı alınmıştır yılı ikinci yarısında yeni hat devreye alınmış, 1. hatta ortalama %90, 2. hatta ise %60 kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır. 12

13 2011 yılı başında, ürün gamını çeşitlendirmek için, yurt içerisinde üretilmeyen ve tüm ihtiyacın ithalatla karşılandığı high gloss ince levha üretimi yapacak ve ağırlıklı olarak mobilya sektörüne hizmet edecek 3. hat yatırım kararı alınmıştır. Söz konusu hat Eylül 2011 itibariyle üretime başlamıştır m2 kapalı alanda faaliyet gösteren şirket, söz konusu yatırım kapsamında üretim alanı sıkışıklığının önüne geçmek için tesislerinin yanında bulunan m2 lik kapalı alanı da bünyesine katmıştır. Böylece toplam üretim alanı m2 kapalı ve m2 açık olmak üzere 10,000 m2 ye çıkmıştır. Şirket 2011 yılı içinde yurt içi pazarda belirli bir konuma ulaşırken sınırlı da olsa ihracata başlamıştır yılları arasında üretim tonaj bazında %700 artarken ciro da TL bazında %900 büyümüş ve 20,5 milyon TL ye ulaşmıştır. Ancak bu hızlı büyüme bazı sorunları da beraberinde getirmiş, şirket kuruluş aşamasındaki esnekliği ve hızı kaybetmeye başlamış, daha düşük tonajlarda üretim yapılırken sağlanabilen üretim, ürün ve hizmet kalitesinin ölçek büyüdükçe sağlanamaması tehlikesi doğmuştur. Tüm bunlara ek olarak yönetimde söz sahibi olan ve işin operasyonel boyutunda da görev alan iki ortağın (Tevfik Gemici, İbrahim Samancı) iş yükünün çok artmış olması ve bir çok operasyonun kişilere doğrudan bağlı olması kurumsallaşma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Söz konusu ihtiyaç paralelinde 2012 yılı olgunlaşma ve yeniden yapılanma yılı olarak belirlenmiş, faaliyetler kurumsallaşma üzerine yoğunlaştırmış, pazarlama ve satış faaliyetleri ikinci planda kalmıştır. Profesyonel yönetimin devreye alınması için bir genel müdür transfer edilmiş, genel müdürün katkılarıyla yönetim organizasyonu yeniden yapılandırılmış, daha önce doğrudan ortakların yürüttüğü satış pazarlama, üretim planlama, kalite ve kalite kontrol, depolama ve lojistik, satın alma ve finansman faaliyetleri için birimler kurulmuş, bu birimlere orta kademeli yöneticiler atanmış, idari kadro güçlendirilmiştir. Yeni kurulan tüm bu birimlerin iş ve görev tanımları saptanmış ve bu tanımların gerektirdiği yetkiler ilgililere verilerek hizmet kalitesinin sürekliliği ve artırılması sağlanmış, böylelikle büyümenin olumsuz yan etkileri azaltılmıştır. Şirket mevcut kapasite ve yeni idari yapısıyla yılda TL ye kadar satış gelirini yönetebilecek kabiliyete ulaşmıştır. Yurtdışı pazarlara yönelik kurumsal yapılanmada önemli bir adım olarak, Balkanlar ve Doğu Avrupa pazarına daha hızlı ve esnek hitap edebilmek için, Sırbistan da satış temsilciliği kurulmuş, bu kapsamda bölge pazarında deneyimli bir temsilci istihdam edilmiştir. Teknolojik olarak Türkiye den geri olan ve Avusturyalı rakip şirket hakimiyetinde bulunan söz konusu pazara yönelik ihracatın 2013 te hızlı bir büyüme göstereceği öngörülmektedir. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında bölgede Te-mapol ün bir iştiraki olarak satış pazarlama şirketi kurulması için adımlar atılmaktadır. Kurumsallaşma ve yeni ticaret kanunu hükümlerine uyum konusunda faaliyetler tüm 2012 yılı boyunca sürdürmüştür. Bu bağlamda nev i değiştiren şirket tarihi itibariyle anonim şirkete dönüşerek Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ünvanını almıştır. Söz konusu dönüşüme ilişkin ortaklar kurulu kararı ve ana sözleşme tadili tarihinde Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü nce tescil edilmiş ve tarihli 8230 sayılı TTSG nde ilan edilmiştir. Böylelikle Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun numarasında kayıtlı Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle, aşağıda Adları, Soyadları, yerleşim yerleri, uyrukları ve T.C.Kimlik No ları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin Ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin petrokimyasal hammaddeleri işleyerek ürettiği endüstriyel polimer plastik levha ürünleri muhtelif sektörlerde yarı mamul girdi olarak kullanılmakta, şirket satışlarını bu 13

14 sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yapmaktadır. Şirketin üretim tesisleri Organize Sanayi Bölgesi,24. Cadde, No:17, Kayseri adresinde kuruludur. Mevcut polimer levha üretim kapasitesi yıllık ton dur. Şirketin ürün gamı ve ürünlerinin ara mamul olarak kullanıldığı sektörler ve uygulama alanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ürün Özellikleri Örnek Uygulama Alanları HIPS (High Impact Polystrene Yüksek Darbe Dayanımlı Polistrin) ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene Akrilonitril Bütadien Stiren) ABS/PMMA (Acrylonitrile Butadiene Styrene / Poly(methyl methacrylate) Akrilonitril Bütadien Stiren/Polimetilmetakrilat) GPPS (General Purpose Polystrene Polymer Genel Amaçlı Polistrin) PC (Polikarbonat) PMMA (Poly(methyl methacrylate) Polimetilmetakrilat) Yüksek darbe mukavemetine sahip, vakum ve termoform şekillendirmesine uygun, düşük maliyetli, çok yönlü işlenebilir, mat yüzey ya da parlak/pürüzsüz yüzey seçenekleri mevcuttur Kolay şekillendirilebilir ve işlenebilir bir polimer, HIPS ten daha fazla darbe ve kimyasal dayanıma, rijitliğe sahip, parlak, yarı mat ya da mat yüzey, çeşitli desen ve renk seçenekleri mevcuttur Ticari adı, Akrilik Laminasyonlu ABS, standart ABS ile yaklaşık aynı fiziksel özelliklerdedir. Akrilikten daha hafif, darbe mukavemeti daha yüksek, daha az kırılgan bir levha çeşididir. Akrilik kadar şeffaftır, yüksek ışık geçirgenliği, termoform şekillendirme kolaylığı, amorf yapısı, yüksek elektriksel dayanımı gibi nedenlerle tercih edilir, ancak UV dayanımı iyi olmadığından daha çok iç mekan uygulamalarında kullanılır Yüksek ışık geçirgenliğine ve kırılma mukavemetine sahip, buna karşın oldukça hafiftir. Çift veya tek taraflı UV koruyucu katman uygulanabilir, Yüksek UV (Ultraviolet ışık) dayanıklılığına sahiptir. Ticari olarak Pleksi, Akrilik, Pleksiglas isimleriyle anılır, cama alternatif olarak kullanılır, cama göre yarı yarıya daha hafiftir, lojistik ve işleme kolaylığı, uygun fiyatı nedeniyle tercih edilir Tanıtım stantları, iç mekan promosyon tabela ve stantları, model, buzdolabı iç gövdeleri, reklam uygulamaları Medikal ürünler, beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları, otomotiv, ısıtma soğuk sistem cihazları, elektronik ürünler Küvet ve duş tekneleri, tarım makineleri, makine imalat, reklam panoları, inşaat ve UV (ultraviyole, mor ötessş ışık) dayanımı gerektiren uygulamalar Duşa kabin camları, fotoğraf çerçeveleri, aydınlatma, reklam sektörleri Seralar, kış bahçeleri, spor tesisleri, inşaat vb. dış mekan uygulamaları Reklam, beyaz eşya, inşaat vb. iç ve dış mekan uygulamaları 5.2. Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam Şirketin son yıllardaki en önemli yatırımı 2011 yılında gerçekleştirilmiştir yılı başında, ürün gamını çeşitlendirmek için, yurt içerisinde üretilmeyen ve tüm ihtiyacın 14

15 ithalatla karşılandığı high gloss ince levha üretimi yapacak ve ağırlıklı olarak mobilya sektörüne hizmet edecek 3. hat yatırım kararı alınmıştır. Söz konusu hat Eylül 2011 itibariyle üretime başlamıştır. Şirket yukarıdaki tabloda belirtilen yatırımları faaliyet karlılığından elde edilen nakit akışı ve banka kredileri ile karşılamıştır İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: , ve itibariyle devlet teşvik ve yardımı kullanılmamıştır. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Te-mapol ün 2010, 2011, 2012 yılları itibariyle ana faaliyet konusu olan plastik levha satışları aşağıdaki gibidir. Dönemler Satış (kg) % Değişim 2010 yılı yılı %41, yılı %7,41 Te-mapol ün 2012 ilk 3 aylık ve 2013 ilk 3 aylık dönemler itibariyle ana faaliyet konusu olan plastik levha satışları aşağıdaki gibidir. Dönemler Satış (Ton) % Değişim 2012 üç aylık üç aylık 900 %3,45 Te-mapol ün 2010, 2011, 2012 yılları, 2012 ilk 3 aylık ara dönem ve 2013 ilk 3 aylık ara dönem itibariyle yurtiçi satışlarının ürün kategorileri itibariyle dağılımı ve bir önceki döneme göre değişimi aşağıdaki gibidir. (TL) Yurtiçi Satışlar % Değişim -%2,7 - %12,77 %86,99 - Abs-Akrilik Satış Geliri % Değişim -%9,9 - %5,99 %141,40 - Hips Satış Gelirleri

16 % Değişim %21,0 - %118,78 %29,83 - Gpps Satış Gelirleri % Değişim -%4,1 - -%9,14 %23,82 - Diğer Satış Gelirleri % Değişim %111,0 - %13,47 %1357, Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: 6.2. Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Malzeme sanayinin önemli yapı taşlarından birisi olan sentetik polimerler hayatın pek çok alanında - hem nihai ürünler hem nihai ürünleri oluşturan parçalar hem de ambalaj şeklinde- yaygın olarak kullanılmaktadır. Petrokimyasallar sentetik polimerlerin birincil kaynağını oluşturmaktadır. Sentetik polimerler pek çok yatırım malı, dayanıklı tüketim eşyası ve tüketici ürünü üretiminde yarı mamul girdisidir. Bu nedenle sentetik polimerler ve birincil kaynağı olan petrokimyasal ürünlerin üretimi ve kullanımı ekonomik büyüme ve gelişmenin hem göstergesi hem de sonucu olmaktadır. Diş fırçasından otomobil parçalarına, banyo küvetlerinden gıda ve su ambalajlarına kadar yaygın kullanımı olan sentetik polimerlerin katma değer zinciri petrolden başlamakta, imalat sanayi içinde petrokimyasallar, polimer momomerleri, plastik resinler, plastik mamul ve yarı mamuller ve nihai uygulama sektörlerine kadar birçok aşamadan geçmektedir. Ham petrolde 1 seviyesinde olan katma değer çarpanı son kullanım pazarında ortalama 15 kata kadar ulaşabilmektedir. (Katma değer belirli bir üretim sürecinde belli bir mal için üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamı, diğer bir deyişle firmanın çıktısının değeri ile diğer firmalardan satın aldığı ara mallarının değeri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.) Söz konusu katma değer akışı aşağıdaki grafikte betimlenmiştir. 16

17 Şekil 1. Petrokimyasal Ürünlerin Üretim Zinciri ve Katma Değer Çarpanları Ham petrol ve Doğal Gaz 1 Petrokimyasallar 1,9 Monomerler (Etilen, Stiren, Propilen) 3,7 PE PS PVC ABS PP Plastik Resinler Poliüretan Polyester Naylon Akrilik Polipropilen 8,3 Plastik Mamüller ve Yarı Mamüller 15 Son Kullanım Pazarları Ambalaj İnşaat Mobilya Beyaz Eşya Otomotiv Global Kimya Pazarı ve Petrokimyasal Ürünlerin Payı Petrokimyasalların alt sektör olduğu kimya sanayinde global pazar büyüklüğü 2010 yılında 3,3 trilyon ABD$ olmuştur. Petrokimyasallar alt segmenti toplam pazarın %40 ını (1,3 trilyon ABD$) oluşturmaktadır. Global kimya ürünleri pazarının alt segmentlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 17

18 Grafik 1. Dünya Kimya Pazarının Alt Segmentlere Göre Dağılımı Kaynak: ACC (American Chemistry Council, ABD Kimya Konseyi) Petrokimya sektörü 1990 lı yıllara kadar Batı ülkelerinde büyüme göstermiştir lardan sonra sektörün büyümede ağırlık merkezi Ortadoğu ya ve Asya ülkelerine kaymaya başlamıştır li yıllarda bu trend güçlenerek sürmüş ve Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen ülkelerin katılımı global petrokimya pazarındaki büyümenin belirleyici unsuru olmuştur. Monomerler Petrokimya sanayisinde üretilen iki temel monomer etilen ve propilendir. Etilen ve propilen talepleri tüm petrokimya pazarının yansımasıdır yılında global etilen talebi 120 milyon metreküp ton (MMT) olmuştur. Etilen üretim kapasitesi ise 147 MMT seviyesindedir yılında kapasitenin 165 MMT a, Pazar büyüklüğünün de 151 MMT a çıkacağı tahmin edilmektedir. Önemli bir petrokimyasal monomer olan etilen, nafta, doğal gaz (etan), propan, butadiene, gaz yağı, vb. farklı besleme stokları kullanılarak üretilebilmektedir. Üretimde kullanılan besleme stoğunda nafta %49, etan %33 pay almaktadır verilerine göre global etilen talebinin %62 payla polietilen üretimi için olduğu bilinmektedir yılı itibariyle dünya propilen kapasitesi 94 MMT ve propilen pazarı büyüklüğü ise 75 MMT olmuştur yılında kapasitenin 112 MMT a, pazarın da 94 MMT a çıkacağı öngörülmektedir. Monomerler sentetik polimerlerin (plastiklerin) üretilmesinde kullanılmaktadır. Plastikler 18

19 Plastikler sentetik veya yarı sentetik, şekillendirilebilir, organik katı maddelerdir. Yüksek moleküler ağırlığa sahip organik polimerler olan plastikler büyük ölçüde petrokimya endüstrisinin türevidirler. Bir kısmı ise doğal kaynaklıdır. Plastiklerin yapı taşları olan organik polimer moleküller karbon atomu zincirlerinden ve oksijen, sülfür, azot atomlarından oluşmaktadır. Karbon atomu zincirleri moleküler yapının belkemiğini oluşturmakta, zincirlerin uzunluğu polimerin özelliklerini belirlemektedir. Söz konusu karbon zincirlerine oksijen, sülfür ve azot atomları içeren değişik moleküler yapıların eklenmesiyle polimerlere farklı fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırılabilmektedir. Polimerlerin moleküler yapısının adeta modüler niteliğe sahip olması nedeniyle, plastikler yirmi birinci yüzyılda sanayinin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Diğer malzemelere göre düşük maliyetle ve kolay üretilebilmeleri, su geçirmez olmaları, şekillendirilebilir ve çok farklı amaçlarla kullanılabilir olmaları nedeniyle plastikler kalemden uzay gemilerine kadar pek çok farklı nihai üründe girdi olarak kullanılmaktadır. Plastikler pek çok üründe tahta, taş, kemik, deri, kağıt, metal, cam ve seramik gibi malzemelerin yerine geçmekte, böylelikle üretim girdisi oldukları ürünlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplam plastik tüketiminin üçte biri ambalaj sektöründe, üçte biri de vinil dış cephe kaplaması ve boru olarak inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları otomotiv, mobilya ve oyuncak sektörleridir. Otomotiv sektöründe taşıt aracı parçalarının %20 si plastiktir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kullanım ağırlığı ülkeler bazında değişmektedir. Kimi ülkelerde plastik kullanımında ambalaj sektörü ağırlıklı pay alabilmektedir. Bazı plastikler ve kullanım alanları şöyledir: Polyester (PES) ip ve tekstil Polietilen Tereftalat (PET) meşrubat şişeleri, gıda ambalajları, plastik filmler, Polietilen (PE) naylon torbalar, plastik şişeler High Density (Yüksek Yoğunluklu) Polietilen (HDPE) deterjan şişeleri, süt şişeleri, plastik döküm kutular Polivinil klorür (PVC) su ve atık su boruları, duş perdeleri, cam çerçeveleri, zemin kaplamaları Polivinilidin Klorür (PVDC) gıda ambalajı Low-density (Düşük Yoğunluklu) Polietilen (LDPE) bahçe mobilyaları, dış cephe kaplamaları, zemin parkeleri, duş perdeleri, hırdavat ambalajı Polipropilen (PP) şişe kapakları, sıvı içme kamışları, yoğurt ambalajları, ev aletleri, araba çamurlukları ve tamponları, plastik basınçlı boru sistemleri Polistiren (PS) ambalaj köpüğü, gıda kutuları, plastik mutfak eşyaları, atılabilir plastik bardaklar, tabaklar, CD ve kaset kutuları High Impact (Yüksek Darbe Dayanımlı) Polistiren (HIPS) buzdolabı rafları, gıda ambalajları, kahve bardakları Poliamid (PA) (naylonlar) ipler, diş fırçası, tüpler, misinalar (olta ipleri), düşük mukavemetli makine parçaları (motor kapağı altı araba motoru parçaları, tabanca gövdeleri vs.) 19

20 Akrilonitril Butadien Stiren (ABS) Elektronik donanım kasaları (bilgisayar monitörleri, yazıcılar, klavyeler), drenaj boruları Polietilen/Akrilonitril Butadien Stiren (PE/ABS) PE ve ABS nin kayganlığı yüksek bir karışımı, hafif işe uygun yağsız rulmanların yapımında kullanılır. Polikarbonat (PC) CD ler (compact disc), gözlük camları, polis kalkanları, güvenlik camları, trafik ışıkları, lensler Polikarbonat/Akrilonitril Butadien Stiren (PC/ABS) PC ve ABS nin daha kuvveti bir plastik üreten karışımı, taşıt araçlarının iç ve dış parçaları,cep telefonu kasaları Poliüretan (PU) en çok kullanılan plastik maddelerden birisi, dolgu köpükleri, ısı yalıtım köpükleri, yüzey kaplamaları, baskı silindirleri Özel amaçlı plastikler: Melamin formaldehit (MF) kağıt laminelerin süslü üst yüzey katmanı (formika), seramik bardak, tabak ve çanaklara alternatif olarak üretilen kırılma dayanımı yüksek plastik döküm parçalar Fenol Formaldehit (PF) ısı dayanımı göreceli yüksek, yüksek elastik katsayılı, yanma dayanımı mükemmel bir polimer. Elektrik aksesuarlarında izolasyon malzemesi, kağıt lamineli ürünler, izolasyon köpükleri. Polietereterketon (PEEK) Ticari polimerlerin en pahalısı olan bu termoplastik polimerin kimyasal ve ısı dayanımı yüksektir. Biyolojik uyumluluğu nedeniyle tıbbi implant uygulamalarında, döküm parça olarak havacılık/uzay sanayisinde kullanılır. Polieterimid (PEI) yüksek sıcaklığa dayanıklı, kimyasal olarak stabil kristalleşmeyen bir polimer, kimyasal ve tıbbi cihazlarda kullanılır. Polilaktik (PLA) mısır nişastasından, şeker kamışından elde edilen termoplastik polyester. Bioçözünür niteliktedir. Medikal implantlarda, gıda ambalajlarında kullanılır. Polimetil metakrilat (PMMA) - sert kontak lensler, emaye kaplamalar (Perspex, Oroglas, Plexiglas vb. ticari isimlerle bilinen ürünler), bağcık uçları, florasan ışık yayıcıları, taşıt araçlarının arka far kapakları. Suda süspansiyon olarak ve diğer kimyasal katkı maddeleriyle (sanatsal ve ticari kullanıma yönelik) akrilik boyanın temelini oluşturur. Politetrafloroetilen (PTFE) Teflon olarak bilinir. Isı dayanımlı, düşük sürtünme katsayılı kaplamalar, kızartma tavalarının yapışmaz yüzeylerinin yapımında kullanılır. Su tesisatı izolasyon bantları, su kaydırağı. Üre-formaldehit (UF) tahta yapıştırıcıları, elektrik kontak yuvaları. Aşağıdaki grafikte global plastik kullanımının yaygınlaşmasının bir göstergesi olarak döneminde plastik üretimindeki gelişmeler görülmektedir. 20

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 75.000.000 TL den 102.272.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.272.000 TL ve mevcut ortaklardan Esas Holding

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ORGANİZASYON Bak Ambalaj 02 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 03 Vizyon, Misyon ve Değerler 04 Kilometre Taşları 06 BÖLÜM II YÖNETİM Yönetim Kurulu

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı