SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1

2 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin A.Ş. nin 1 ve adresli internet sitelerinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda 2 (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır 3. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1 Halka arzın yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılması durumunda, formatta yer alacak, aksi durumda silinecektir. 2 Ortaklığın KAP üyesi olmaması durumunda, KAP a ilişkin ifadeler paragraftan çıkarılacaktır. 3 Bu paragraf, ihraççı bilgi dokümanının sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte eş anlı olarak ihraççı tarafından Kuruldan teslim alınacak olması durumunda formatta yer alacak, aksi durumda silinecektir. 2

3 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir, öngörülmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1) İhraççı Bilgi Dokümanının Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler 6 2) Bağımsız Denetçiler 7 3) Seçilmiş Finansal Bilgiler 7 4) Risk Faktörleri 11 5) İhraççı Hakkında Bilgiler 17 6) Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler 22 7) Grup Hakkında Bilgiler 41 8) Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler 41 9) Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler 44 10) İhraççının Fon Kaynakları 50 11) Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar 57 12) Eğilim Bilgileri 57 13) Kâr Tahminleri ve Beklentileri 58 14) İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler 59 15) Ücret ve Benzeri Menfaatler 65 16) Yönetim Kurulu Uygulamaları 65 17) Personel Hakkında Bilgiler 67 18) Ana Pay Sahipleri 68 19) İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler 69 20) İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler 70 21) Diğer Bilgiler 75 22) Önemli Sözleşmeler 83 23) Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler 83 24) İştirakler Hakkında Bilgiler 86 25) İncelemeye Açık Belgeler 86 26) Ekler 86 4

5 KISALTMA VE TANIMLAR ABD Doları, ABD$, USD ABS ABD ACC Avro, Euro A.Ş. Borsa İstanbul/Borsa/BİAŞ BSMV EFT FAVÖK GPPS GSYİH GVK HIPS ISO KAP KV KVK Ltd. Ltd. Şti. md. MDV MKK MMT No ÖDA PAGEV PMMA SFY SPK/Kurul SPKn SSK Şirket, Ortaklık, Te-mapol Takasbank T.C. TTK TTSG TSE TÜİK UFRS UV Vb. VUK YBBO Ifade eder. : Amerikan Doları : Acrylonitrile Butadiene Styrene (akrilonitril bütadien stiren hafif ve sert bir polimer) : Amerika Birleşik Devletleri : American Chemistry Council (ABD Kimya Konseyi) : Avrupa Birliği Para Birimi : Anonim Şirket : Borsa İstanbul A.Ş. : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi : Elektronik Fon Transferi : Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar : General Purpose Polystrene Polymer (Genel Amaçlı Polistren Polimer) : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Gelirler Vergisi Kanunu : High Impact Polystrene (Yüksek Darbe Dayanımlı Polistrin) : International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Kurumu) : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Kısa Vadeli : Kurumlar Vergisi Kanunu : Limited : Limited Şirketi : Madde : Maddi Duran Varlık : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. : Milyon Metreküp Ton : numara : Özel Durum Açıklaması : Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı : Poly(methyl methacrylate)) : Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi : Sermaye Piyasası Kurulu : Sermaye Piyasası Kanunu : Sosyal Sigortalar Kurumu :Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş (Nev'i değişimi öncesi TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, TE-MAPOL Ltd.) : BİAŞ Takas ve Saklama Bankası : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Ticaret Kanunu : Türk Ticaret Sicili Gazetesi : Türk Standartları Enstitüsü : Türkiye İstatistik Kurumu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : Uzun Vadeli : ve benzeri : Vergi Usul Kanunu : Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih İbrahim Ahmet Samancı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gemici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ /08/2013 Halka Arz Eden TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. İbrahim Ahmet Samancı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gemici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: 05/08/ /08/2013 Hasan Ahmet Eskici Yönetim Kurulu Kurulu Üyesi Mehmet Gemici Şirket Ortağı İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ /08/2013 Mustafa Uğur Eskici Şirket Ortağı 05/08/2013 6

7 Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: Mehmet Bedir Genel Müdür Mustafa Çakmak Takas ve Operasyon Uzmanı İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Te-mapol un 2010, 2011, 2012 yıllarına ve 2013 yılı ilk 3 aylık ara dönemine ilişkin bağımsız denetimi AKT Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetim kuruluşunun sorumlu ortak baş denetçisi İmat Mehmet Özsoy dur. AKT Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş. Atatürk Mahallesi, Meriç Sokak, No: 5, Turkuaz Plaza, Kat: 2, Daire: 23, Ataşehir, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. İletişim bilgileri şöyledir; İnternet sayfası: telefon numarası: (216) , faks numarası: (216) Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Satış Gelirleri (Net) Satışların Maliyeti Brüt Kar Faaliyet Karı Net Dönem Karı/(Zararı) Bağımsız Denetimden Geçmiş (% Değişim) Satış Gelirleri (Net) %3,22 - %16,35 %78,57 - Satışların Maliyeti -%3,98 - %18,79 %87,91 - Brüt Kar %110,83 - %1,75 %37,70 - Faaliyet Karı %176,01 - %4,78 %48,50 - Net Dönem Karı/(Zararı) - - %151,22 -%61,37-7

8 Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar (toplam) Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar AKTİF TOPLAMI Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Özkaynaklar PASİF TOPLAMI Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar %33,72 %61,08 %29,10 - Nakit ve Nakit Benzerleri %2,78 %118,84 -%16,92 - Ticari Alacaklar (toplam) %39,71 %147,23 %35,95 - Stoklar %57,65 -%35,98 %67,55 - Duran Varlıklar -%2,06 -%9,01 %12,90 - Maddi Duran Varlıklar -%2,69 %22,92 %142,01 - AKTİF TOPLAMI %30,82 %51,60 %26,64 - Kısa Vadeli Yükümlülükler %52,58 %72,79 %71,39 - Finansal Borçlar %41,23 %175,61 %43,61 - Ticari Borçlar %65,99 %28,90 %143,91 - Uzun Vadeli Yükümlülükler -%11,38 %20,28 -%23,72 - Finansal Borçlar -%12,55 %27,74 -%24,02 - Özkaynaklar %7,79 %36,95 %46,19 - PASİF TOPLAMI %30,82 %51,60 %26,64 - Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 20 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirketin müşterilerinin bir kısmı ödeme güçlerini kaybedebilir, böylelikle şirketin alacaklarının bir kısmı şüpheli hale dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir. Şirketin yurtiçi ve yurtdışı müşterileri olan özel sektör kuruluşları ile yaptığı anlaşma ve kontratlar karşı tarafça iptal edilebilir. Böyle bir gelişme şirketin ciro ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. 8

9 Hızlı büyüme şirketin iş yapış tarzında, müşteri portföyü ve profilinde, ticari alacaklarının (vade, tahsilat yöntemi vs.) yapısında ve kompozisyonunda hızla değişime neden olabilir. Bu gelişmenin yönetimsel riskler doğurabilme olasılığı mevcuttur. Şirketin temel hammaddesi olan granül polimer plastiğin fiyatı hampetrol fiyatlarına, rafineri ve petrokimya sektörlerinin kar marjlarına, geri dönüşümlü plastik atıkların kullanımına bağlı olarak, dünya çapında piyasalardaki gelişmeler paralelinde değişebilmektedir. Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar karlılık ve stok değerleri üzerindeki etkileri nedeniyle şirketin nakit akışında önemli rol oynayabilir. Şirketin temel hammaddesi olan granül polimer plastik fiyatlarının ham petrol fiyatlarına bağlıdır. Ham petrol fiyatları uluslararası piyasalarda belirlendiğinden temel hammadde fiyatları döviz kurlarındaki değişimlere duyarlıdır. Döviz kurlarında yaşanabilecek artışlar üretim maliyetlerinde de yükselişe neden olabilir. Şirketin satışları, hammadde fiyatları ve dolayısıyla mali performansı ve faaliyet sonuçları bir ölçüde mevsimsellik etkilerine tabidir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket plastik sektöründe faaliyet göstermektedir. Plastik hammadde kullanılarak üretilen plastik ürünler yarı mamül girdisi olarak kullanılmak üzere küçük ve ortaboy işletmelere, kurumsal müşterilere ve kamu kuruluşlarına satılmaktadır. Söz konusu plastik yarı mamüllere ve bunların girdi olarak kullanıldığı ürünlere olan talebi azaltabilecek yeni ürünler, yeni teknolojik gelişmeler, yasal değişiklikler veya kamu idaresinin sektöre ilişkin hammadde, yarı mamül ve ürünlerin kullanımına dair alacağı kararlar, uygulamalar ve getireceği sınırlamalar şirketin faaliyetlerini, cirosunu, karlılığını, mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Şirketin mamüllerini girdi olarak kullanan sektörlerde maliyet, teknoloji, tedarik koşulları gibi etkenler neticesinde plastik ürünlerin yerine geçebilecek alternatif malzemelerin kullanılması faaliyet sonuçlarını ve karlılığı etkileyebilecek bir diğer etkendir. Şirketin ürünlerini sattığı sektörler genelde tüketim, yarı dayanıklı tüketim ya da yatırım ürünleri üretmektedirler. Söz konusu sektörlerde genel ekonomiden kaynaklanabilecek arz ve/veya talep yönlü olumsuz gelişmeler şirketin faaliyet sonuçlarına ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. Kar marjlarının yüksek seyrettiği plastik polimer levha pazar segmentine yeni şirketlerin girmesi rekabetin artmasına ve dolayısıyla kar marjlarının baskılanmasına neden olabilir. Sektörün kritik hammadde girdilerinden olan granül polimer plastik fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmalar karlılık üzerinde olumsuz etki yapabilir. Plastik hammaddeler petrol türevi olduklarından ham petrol fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar dolaylı olarak şirketin kar marjlarını olumsuz etkileyebilir Diğer riskler: Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Riskler: Şirketin bağlı bulunduğu T.C. yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Bu bağlamda maliyet unsurları olan doğrudan ve dolaylı vergilere ilişkin kamu otoriteleri tarafından alınabilecek olası kararlar şirketin faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. 9

10 Finansal Riskler Sermaye Riski Sermaye riski, Şirket in, kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında özsermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Şirket in sermaye yeterliliği borç/ özsermaye oranı ile takip edilmektedir. Borç/özsermaye oranı şirketin net borcunun özsermayeye bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Net borç kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamından nakit ve nakit benzeri değerlerin çıkartılmasıyla bulunmaktadır. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler tüm kısa ve uzun vadeli finansal kredileri, ticari borçları ve diğer borçları içermektedir. Özsermaye ise çıkarılmış sermaye, sermaye düzeltmesi olumlu farkları, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, geçmiş yıllar kar/ (zararları), net dönem karı (zararı) kalemlerinden oluşmaktadır. Borç/özsermaye oranında özsermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından sorun yaratabilir. Kredi Riski Kredi riski, karşı tarafların Şirketin finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerinin yerine getirilebilmelerinin ekonomik, politik ve diğer şartlardaki değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur. Kredi riskinin yoğunlaşması Şirket in performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir. Şirket sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskiyle karşılaşabilir tarihi itibariyle şirketin TL tutarındaki ticari alacakları, TL seviyesinde bulunan bankalardaki mevduatı ve TL seviyesinde bulunan diğer alacakları kredi (alacak tahsilatı) riskine maruz olan tutarlardır. Söz konusu alacakların teminat ile güvence altına alınmış kısmı bulunmamaktadır. Şirket sözkonusu alacakların bir kısmını tahsil edemeyebilir ve bunun neticesinde karşılık ayırarak zarar yazmak zorunda kalabilir. Likidite Riski Bir işletmenin, ticari borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini, vadesi geldiğinde nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Hızla büyüyen şirketler ortalama ticari alacak ve ticari borç ödeme vadelerini uyumlulaştırmakta güçlük çekebilirler. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağlı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirilmesiyle karşılansa da finansal kredilerde bankaların tanımış olduğu limitlere de ulaşılması durumunda Şirket bu tür bir riskle karşılaşabilir. Şirketin önümüzdeki 0-12 ay arası vadesi gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerinin toplamı TL seviyesindedir. Bunun TL si banka kredisi, TL si ticari borçlar, TL si ise diğer borçlardan oluşmaktadır. Sözkonusu yükümlülükleri alacakların tahsil edilmesinden ve yeni banka kredisi temin edilmesinden sağlanan nakit ile karşılanamaması durumu likidite riskini oluşturmaktadır. 10

11 Piyasa Riski Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyebilecek dalgalanmaların olması riskidir. Döviz kuru, faiz oranı ve fiyat risklerini içermektedir. Döviz Kuru Riski: Şirket in bilançosunda Amerikan Doları ve Euro cinsinden nakit varlık, ticari alacak, finansal borç ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir tarihi itibariyle şirketin dövizde ABD Doları ve Euro net açık pozisyonu bulunmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalar kur farkı zararına neden olarak şirketin karlılığını olumsuz etkileyebilecektir. Faiz Oranı Riski: Şirketin faiz oranındaki değişiklikler nedeniyle oluşan nakit akım faiz oranı riski esas olarak Şirketin kısa ve uzun vadeli finansal borçlarıyla ilgilidir. Ticari alacaklar ve borçlar indirgenmiş sabit bir faiz oranı ile rayiç değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Parasal finansal varlıkların etkin faiz oranı (etkin kazanç) bugünkü değer hesaplamasında kullanılan ve finansal varlıkları taşınan değerlerine getiren orandır. Şirketin faize duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Şirketin gelirleri ve faaliyetlerinden nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranındaki değişimlerden bağımsızdır. Şirketin banka kredileri sabit ve değişken faizli olmak üzere yapılanmıştır. Değişken faiz oranlı banka kredileri faiz oranlarından etkilenmektedir. Değişken faizli finansal borçların ortalama faiz oranı yıllık % 9 dur itibariyle şirketin finansal yükümlülükleri TL seviyesindedir. Bunun TL lik kısmı değişken faizli olarak, faiz oranlarındaki dalgalanma riskine maruzdur. Fiyat Riski: İşletmelerin portföylerinde bulunan alım-satım amaçlı finansal varlıkların fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmaların yol açabileceği piyasa riskine fiyat riski denmektedir. Bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık bulunmayan Te-mapol ün böyle bir riski mevcut değildir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: İhraççının ticaret ünvanı Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi dir İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: İhraççının; 11

12 - Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Melikgazi, Kayseri - Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası: Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü, sicil numaralı İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: İhraççı süresiz olarak kurulmuştur. İhraççının kuruluşunun ticaret siciline tescil edildiği tarih dir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Unvanı : TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Hukuki Statüsü : Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti Kayıtlı Merkezi ve Fiili Yönetim : Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Merkezinin Adresi Melikgazi, Kayseri İnternet Adresi : Telefon ve Faks Numaraları : Telefon : +90 (352) Faks : +90 (352) İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: Şirket Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Te-mapol Ltd.) ünvanı ile 2007 yılı Temmuz ayında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde endüstriyel polimer plastik levha sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tarihinde tescil edilmiş ve tarihli, 6870 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde (TTSG) ilan edilmiştir. Te-mapol un kuruluşu 2007 yılı temmuz ayı olmasına rağmen pazar analizinin doğru yapılabilmesi, üretim unsurlarına gerekli teknolojik alt yapının sağlanabilmesi, yeterli knowhow seviyesine ulaşılabilmesi, üretim tecrübesinin artırılabilmesi ve nihayetinde üretilen ürünlerin pazarda doğru pozisyonlandırılması için satış faaliyetleri 2008 yılı Nisan ayına kadar ertelenmiştir. Arada geçen süre zarfında şirket araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmuş, ürün ve üretim tekniklerinde denemeler gerçekleştirmiş ve pazarlama stratejilerini oluşturmuştur. Şubat 2008 e kadar gerekli olan tüm sabit yatırımını tamamlayan şirket aynı yılın Nisan ayında test imalatı sürecini tamamlamış, üretime başlamıştır yılının geri kalanında şirketin gerçek piyasa koşulları altında faaliyet göstermeye başlaması neticesinde, pazardaki fırsatlar, rakiplerin tehditleri, şirketin zayıf ve güçlü yönleri etüt edilebilmiştir yılında hızlı bir büyüme gösterilmesi sonucunda 2009 yılı sonunda üretim kapasitesini %120 artıracak yeni hat yatırımı kararı alınmıştır yılı ikinci yarısında yeni hat devreye alınmış, 1. hatta ortalama %90, 2. hatta ise %60 kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır. 12

13 2011 yılı başında, ürün gamını çeşitlendirmek için, yurt içerisinde üretilmeyen ve tüm ihtiyacın ithalatla karşılandığı high gloss ince levha üretimi yapacak ve ağırlıklı olarak mobilya sektörüne hizmet edecek 3. hat yatırım kararı alınmıştır. Söz konusu hat Eylül 2011 itibariyle üretime başlamıştır m2 kapalı alanda faaliyet gösteren şirket, söz konusu yatırım kapsamında üretim alanı sıkışıklığının önüne geçmek için tesislerinin yanında bulunan m2 lik kapalı alanı da bünyesine katmıştır. Böylece toplam üretim alanı m2 kapalı ve m2 açık olmak üzere 10,000 m2 ye çıkmıştır. Şirket 2011 yılı içinde yurt içi pazarda belirli bir konuma ulaşırken sınırlı da olsa ihracata başlamıştır yılları arasında üretim tonaj bazında %700 artarken ciro da TL bazında %900 büyümüş ve 20,5 milyon TL ye ulaşmıştır. Ancak bu hızlı büyüme bazı sorunları da beraberinde getirmiş, şirket kuruluş aşamasındaki esnekliği ve hızı kaybetmeye başlamış, daha düşük tonajlarda üretim yapılırken sağlanabilen üretim, ürün ve hizmet kalitesinin ölçek büyüdükçe sağlanamaması tehlikesi doğmuştur. Tüm bunlara ek olarak yönetimde söz sahibi olan ve işin operasyonel boyutunda da görev alan iki ortağın (Tevfik Gemici, İbrahim Samancı) iş yükünün çok artmış olması ve bir çok operasyonun kişilere doğrudan bağlı olması kurumsallaşma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Söz konusu ihtiyaç paralelinde 2012 yılı olgunlaşma ve yeniden yapılanma yılı olarak belirlenmiş, faaliyetler kurumsallaşma üzerine yoğunlaştırmış, pazarlama ve satış faaliyetleri ikinci planda kalmıştır. Profesyonel yönetimin devreye alınması için bir genel müdür transfer edilmiş, genel müdürün katkılarıyla yönetim organizasyonu yeniden yapılandırılmış, daha önce doğrudan ortakların yürüttüğü satış pazarlama, üretim planlama, kalite ve kalite kontrol, depolama ve lojistik, satın alma ve finansman faaliyetleri için birimler kurulmuş, bu birimlere orta kademeli yöneticiler atanmış, idari kadro güçlendirilmiştir. Yeni kurulan tüm bu birimlerin iş ve görev tanımları saptanmış ve bu tanımların gerektirdiği yetkiler ilgililere verilerek hizmet kalitesinin sürekliliği ve artırılması sağlanmış, böylelikle büyümenin olumsuz yan etkileri azaltılmıştır. Şirket mevcut kapasite ve yeni idari yapısıyla yılda TL ye kadar satış gelirini yönetebilecek kabiliyete ulaşmıştır. Yurtdışı pazarlara yönelik kurumsal yapılanmada önemli bir adım olarak, Balkanlar ve Doğu Avrupa pazarına daha hızlı ve esnek hitap edebilmek için, Sırbistan da satış temsilciliği kurulmuş, bu kapsamda bölge pazarında deneyimli bir temsilci istihdam edilmiştir. Teknolojik olarak Türkiye den geri olan ve Avusturyalı rakip şirket hakimiyetinde bulunan söz konusu pazara yönelik ihracatın 2013 te hızlı bir büyüme göstereceği öngörülmektedir. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında bölgede Te-mapol ün bir iştiraki olarak satış pazarlama şirketi kurulması için adımlar atılmaktadır. Kurumsallaşma ve yeni ticaret kanunu hükümlerine uyum konusunda faaliyetler tüm 2012 yılı boyunca sürdürmüştür. Bu bağlamda nev i değiştiren şirket tarihi itibariyle anonim şirkete dönüşerek Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ünvanını almıştır. Söz konusu dönüşüme ilişkin ortaklar kurulu kararı ve ana sözleşme tadili tarihinde Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü nce tescil edilmiş ve tarihli 8230 sayılı TTSG nde ilan edilmiştir. Böylelikle Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun numarasında kayıtlı Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle, aşağıda Adları, Soyadları, yerleşim yerleri, uyrukları ve T.C.Kimlik No ları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin Ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin petrokimyasal hammaddeleri işleyerek ürettiği endüstriyel polimer plastik levha ürünleri muhtelif sektörlerde yarı mamul girdi olarak kullanılmakta, şirket satışlarını bu 13

14 sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yapmaktadır. Şirketin üretim tesisleri Organize Sanayi Bölgesi,24. Cadde, No:17, Kayseri adresinde kuruludur. Mevcut polimer levha üretim kapasitesi yıllık ton dur. Şirketin ürün gamı ve ürünlerinin ara mamul olarak kullanıldığı sektörler ve uygulama alanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ürün Özellikleri Örnek Uygulama Alanları HIPS (High Impact Polystrene Yüksek Darbe Dayanımlı Polistrin) ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene Akrilonitril Bütadien Stiren) ABS/PMMA (Acrylonitrile Butadiene Styrene / Poly(methyl methacrylate) Akrilonitril Bütadien Stiren/Polimetilmetakrilat) GPPS (General Purpose Polystrene Polymer Genel Amaçlı Polistrin) PC (Polikarbonat) PMMA (Poly(methyl methacrylate) Polimetilmetakrilat) Yüksek darbe mukavemetine sahip, vakum ve termoform şekillendirmesine uygun, düşük maliyetli, çok yönlü işlenebilir, mat yüzey ya da parlak/pürüzsüz yüzey seçenekleri mevcuttur Kolay şekillendirilebilir ve işlenebilir bir polimer, HIPS ten daha fazla darbe ve kimyasal dayanıma, rijitliğe sahip, parlak, yarı mat ya da mat yüzey, çeşitli desen ve renk seçenekleri mevcuttur Ticari adı, Akrilik Laminasyonlu ABS, standart ABS ile yaklaşık aynı fiziksel özelliklerdedir. Akrilikten daha hafif, darbe mukavemeti daha yüksek, daha az kırılgan bir levha çeşididir. Akrilik kadar şeffaftır, yüksek ışık geçirgenliği, termoform şekillendirme kolaylığı, amorf yapısı, yüksek elektriksel dayanımı gibi nedenlerle tercih edilir, ancak UV dayanımı iyi olmadığından daha çok iç mekan uygulamalarında kullanılır Yüksek ışık geçirgenliğine ve kırılma mukavemetine sahip, buna karşın oldukça hafiftir. Çift veya tek taraflı UV koruyucu katman uygulanabilir, Yüksek UV (Ultraviolet ışık) dayanıklılığına sahiptir. Ticari olarak Pleksi, Akrilik, Pleksiglas isimleriyle anılır, cama alternatif olarak kullanılır, cama göre yarı yarıya daha hafiftir, lojistik ve işleme kolaylığı, uygun fiyatı nedeniyle tercih edilir Tanıtım stantları, iç mekan promosyon tabela ve stantları, model, buzdolabı iç gövdeleri, reklam uygulamaları Medikal ürünler, beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları, otomotiv, ısıtma soğuk sistem cihazları, elektronik ürünler Küvet ve duş tekneleri, tarım makineleri, makine imalat, reklam panoları, inşaat ve UV (ultraviyole, mor ötessş ışık) dayanımı gerektiren uygulamalar Duşa kabin camları, fotoğraf çerçeveleri, aydınlatma, reklam sektörleri Seralar, kış bahçeleri, spor tesisleri, inşaat vb. dış mekan uygulamaları Reklam, beyaz eşya, inşaat vb. iç ve dış mekan uygulamaları 5.2. Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam Şirketin son yıllardaki en önemli yatırımı 2011 yılında gerçekleştirilmiştir yılı başında, ürün gamını çeşitlendirmek için, yurt içerisinde üretilmeyen ve tüm ihtiyacın 14

15 ithalatla karşılandığı high gloss ince levha üretimi yapacak ve ağırlıklı olarak mobilya sektörüne hizmet edecek 3. hat yatırım kararı alınmıştır. Söz konusu hat Eylül 2011 itibariyle üretime başlamıştır. Şirket yukarıdaki tabloda belirtilen yatırımları faaliyet karlılığından elde edilen nakit akışı ve banka kredileri ile karşılamıştır İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: , ve itibariyle devlet teşvik ve yardımı kullanılmamıştır. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Te-mapol ün 2010, 2011, 2012 yılları itibariyle ana faaliyet konusu olan plastik levha satışları aşağıdaki gibidir. Dönemler Satış (kg) % Değişim 2010 yılı yılı %41, yılı %7,41 Te-mapol ün 2012 ilk 3 aylık ve 2013 ilk 3 aylık dönemler itibariyle ana faaliyet konusu olan plastik levha satışları aşağıdaki gibidir. Dönemler Satış (Ton) % Değişim 2012 üç aylık üç aylık 900 %3,45 Te-mapol ün 2010, 2011, 2012 yılları, 2012 ilk 3 aylık ara dönem ve 2013 ilk 3 aylık ara dönem itibariyle yurtiçi satışlarının ürün kategorileri itibariyle dağılımı ve bir önceki döneme göre değişimi aşağıdaki gibidir. (TL) Yurtiçi Satışlar % Değişim -%2,7 - %12,77 %86,99 - Abs-Akrilik Satış Geliri % Değişim -%9,9 - %5,99 %141,40 - Hips Satış Gelirleri

16 % Değişim %21,0 - %118,78 %29,83 - Gpps Satış Gelirleri % Değişim -%4,1 - -%9,14 %23,82 - Diğer Satış Gelirleri % Değişim %111,0 - %13,47 %1357, Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: 6.2. Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Malzeme sanayinin önemli yapı taşlarından birisi olan sentetik polimerler hayatın pek çok alanında - hem nihai ürünler hem nihai ürünleri oluşturan parçalar hem de ambalaj şeklinde- yaygın olarak kullanılmaktadır. Petrokimyasallar sentetik polimerlerin birincil kaynağını oluşturmaktadır. Sentetik polimerler pek çok yatırım malı, dayanıklı tüketim eşyası ve tüketici ürünü üretiminde yarı mamul girdisidir. Bu nedenle sentetik polimerler ve birincil kaynağı olan petrokimyasal ürünlerin üretimi ve kullanımı ekonomik büyüme ve gelişmenin hem göstergesi hem de sonucu olmaktadır. Diş fırçasından otomobil parçalarına, banyo küvetlerinden gıda ve su ambalajlarına kadar yaygın kullanımı olan sentetik polimerlerin katma değer zinciri petrolden başlamakta, imalat sanayi içinde petrokimyasallar, polimer momomerleri, plastik resinler, plastik mamul ve yarı mamuller ve nihai uygulama sektörlerine kadar birçok aşamadan geçmektedir. Ham petrolde 1 seviyesinde olan katma değer çarpanı son kullanım pazarında ortalama 15 kata kadar ulaşabilmektedir. (Katma değer belirli bir üretim sürecinde belli bir mal için üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamı, diğer bir deyişle firmanın çıktısının değeri ile diğer firmalardan satın aldığı ara mallarının değeri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.) Söz konusu katma değer akışı aşağıdaki grafikte betimlenmiştir. 16

17 Şekil 1. Petrokimyasal Ürünlerin Üretim Zinciri ve Katma Değer Çarpanları Ham petrol ve Doğal Gaz 1 Petrokimyasallar 1,9 Monomerler (Etilen, Stiren, Propilen) 3,7 PE PS PVC ABS PP Plastik Resinler Poliüretan Polyester Naylon Akrilik Polipropilen 8,3 Plastik Mamüller ve Yarı Mamüller 15 Son Kullanım Pazarları Ambalaj İnşaat Mobilya Beyaz Eşya Otomotiv Global Kimya Pazarı ve Petrokimyasal Ürünlerin Payı Petrokimyasalların alt sektör olduğu kimya sanayinde global pazar büyüklüğü 2010 yılında 3,3 trilyon ABD$ olmuştur. Petrokimyasallar alt segmenti toplam pazarın %40 ını (1,3 trilyon ABD$) oluşturmaktadır. Global kimya ürünleri pazarının alt segmentlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 17

18 Grafik 1. Dünya Kimya Pazarının Alt Segmentlere Göre Dağılımı Kaynak: ACC (American Chemistry Council, ABD Kimya Konseyi) Petrokimya sektörü 1990 lı yıllara kadar Batı ülkelerinde büyüme göstermiştir lardan sonra sektörün büyümede ağırlık merkezi Ortadoğu ya ve Asya ülkelerine kaymaya başlamıştır li yıllarda bu trend güçlenerek sürmüş ve Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen ülkelerin katılımı global petrokimya pazarındaki büyümenin belirleyici unsuru olmuştur. Monomerler Petrokimya sanayisinde üretilen iki temel monomer etilen ve propilendir. Etilen ve propilen talepleri tüm petrokimya pazarının yansımasıdır yılında global etilen talebi 120 milyon metreküp ton (MMT) olmuştur. Etilen üretim kapasitesi ise 147 MMT seviyesindedir yılında kapasitenin 165 MMT a, Pazar büyüklüğünün de 151 MMT a çıkacağı tahmin edilmektedir. Önemli bir petrokimyasal monomer olan etilen, nafta, doğal gaz (etan), propan, butadiene, gaz yağı, vb. farklı besleme stokları kullanılarak üretilebilmektedir. Üretimde kullanılan besleme stoğunda nafta %49, etan %33 pay almaktadır verilerine göre global etilen talebinin %62 payla polietilen üretimi için olduğu bilinmektedir yılı itibariyle dünya propilen kapasitesi 94 MMT ve propilen pazarı büyüklüğü ise 75 MMT olmuştur yılında kapasitenin 112 MMT a, pazarın da 94 MMT a çıkacağı öngörülmektedir. Monomerler sentetik polimerlerin (plastiklerin) üretilmesinde kullanılmaktadır. Plastikler 18

19 Plastikler sentetik veya yarı sentetik, şekillendirilebilir, organik katı maddelerdir. Yüksek moleküler ağırlığa sahip organik polimerler olan plastikler büyük ölçüde petrokimya endüstrisinin türevidirler. Bir kısmı ise doğal kaynaklıdır. Plastiklerin yapı taşları olan organik polimer moleküller karbon atomu zincirlerinden ve oksijen, sülfür, azot atomlarından oluşmaktadır. Karbon atomu zincirleri moleküler yapının belkemiğini oluşturmakta, zincirlerin uzunluğu polimerin özelliklerini belirlemektedir. Söz konusu karbon zincirlerine oksijen, sülfür ve azot atomları içeren değişik moleküler yapıların eklenmesiyle polimerlere farklı fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırılabilmektedir. Polimerlerin moleküler yapısının adeta modüler niteliğe sahip olması nedeniyle, plastikler yirmi birinci yüzyılda sanayinin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Diğer malzemelere göre düşük maliyetle ve kolay üretilebilmeleri, su geçirmez olmaları, şekillendirilebilir ve çok farklı amaçlarla kullanılabilir olmaları nedeniyle plastikler kalemden uzay gemilerine kadar pek çok farklı nihai üründe girdi olarak kullanılmaktadır. Plastikler pek çok üründe tahta, taş, kemik, deri, kağıt, metal, cam ve seramik gibi malzemelerin yerine geçmekte, böylelikle üretim girdisi oldukları ürünlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplam plastik tüketiminin üçte biri ambalaj sektöründe, üçte biri de vinil dış cephe kaplaması ve boru olarak inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları otomotiv, mobilya ve oyuncak sektörleridir. Otomotiv sektöründe taşıt aracı parçalarının %20 si plastiktir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kullanım ağırlığı ülkeler bazında değişmektedir. Kimi ülkelerde plastik kullanımında ambalaj sektörü ağırlıklı pay alabilmektedir. Bazı plastikler ve kullanım alanları şöyledir: Polyester (PES) ip ve tekstil Polietilen Tereftalat (PET) meşrubat şişeleri, gıda ambalajları, plastik filmler, Polietilen (PE) naylon torbalar, plastik şişeler High Density (Yüksek Yoğunluklu) Polietilen (HDPE) deterjan şişeleri, süt şişeleri, plastik döküm kutular Polivinil klorür (PVC) su ve atık su boruları, duş perdeleri, cam çerçeveleri, zemin kaplamaları Polivinilidin Klorür (PVDC) gıda ambalajı Low-density (Düşük Yoğunluklu) Polietilen (LDPE) bahçe mobilyaları, dış cephe kaplamaları, zemin parkeleri, duş perdeleri, hırdavat ambalajı Polipropilen (PP) şişe kapakları, sıvı içme kamışları, yoğurt ambalajları, ev aletleri, araba çamurlukları ve tamponları, plastik basınçlı boru sistemleri Polistiren (PS) ambalaj köpüğü, gıda kutuları, plastik mutfak eşyaları, atılabilir plastik bardaklar, tabaklar, CD ve kaset kutuları High Impact (Yüksek Darbe Dayanımlı) Polistiren (HIPS) buzdolabı rafları, gıda ambalajları, kahve bardakları Poliamid (PA) (naylonlar) ipler, diş fırçası, tüpler, misinalar (olta ipleri), düşük mukavemetli makine parçaları (motor kapağı altı araba motoru parçaları, tabanca gövdeleri vs.) 19

20 Akrilonitril Butadien Stiren (ABS) Elektronik donanım kasaları (bilgisayar monitörleri, yazıcılar, klavyeler), drenaj boruları Polietilen/Akrilonitril Butadien Stiren (PE/ABS) PE ve ABS nin kayganlığı yüksek bir karışımı, hafif işe uygun yağsız rulmanların yapımında kullanılır. Polikarbonat (PC) CD ler (compact disc), gözlük camları, polis kalkanları, güvenlik camları, trafik ışıkları, lensler Polikarbonat/Akrilonitril Butadien Stiren (PC/ABS) PC ve ABS nin daha kuvveti bir plastik üreten karışımı, taşıt araçlarının iç ve dış parçaları,cep telefonu kasaları Poliüretan (PU) en çok kullanılan plastik maddelerden birisi, dolgu köpükleri, ısı yalıtım köpükleri, yüzey kaplamaları, baskı silindirleri Özel amaçlı plastikler: Melamin formaldehit (MF) kağıt laminelerin süslü üst yüzey katmanı (formika), seramik bardak, tabak ve çanaklara alternatif olarak üretilen kırılma dayanımı yüksek plastik döküm parçalar Fenol Formaldehit (PF) ısı dayanımı göreceli yüksek, yüksek elastik katsayılı, yanma dayanımı mükemmel bir polimer. Elektrik aksesuarlarında izolasyon malzemesi, kağıt lamineli ürünler, izolasyon köpükleri. Polietereterketon (PEEK) Ticari polimerlerin en pahalısı olan bu termoplastik polimerin kimyasal ve ısı dayanımı yüksektir. Biyolojik uyumluluğu nedeniyle tıbbi implant uygulamalarında, döküm parça olarak havacılık/uzay sanayisinde kullanılır. Polieterimid (PEI) yüksek sıcaklığa dayanıklı, kimyasal olarak stabil kristalleşmeyen bir polimer, kimyasal ve tıbbi cihazlarda kullanılır. Polilaktik (PLA) mısır nişastasından, şeker kamışından elde edilen termoplastik polyester. Bioçözünür niteliktedir. Medikal implantlarda, gıda ambalajlarında kullanılır. Polimetil metakrilat (PMMA) - sert kontak lensler, emaye kaplamalar (Perspex, Oroglas, Plexiglas vb. ticari isimlerle bilinen ürünler), bağcık uçları, florasan ışık yayıcıları, taşıt araçlarının arka far kapakları. Suda süspansiyon olarak ve diğer kimyasal katkı maddeleriyle (sanatsal ve ticari kullanıma yönelik) akrilik boyanın temelini oluşturur. Politetrafloroetilen (PTFE) Teflon olarak bilinir. Isı dayanımlı, düşük sürtünme katsayılı kaplamalar, kızartma tavalarının yapışmaz yüzeylerinin yapımında kullanılır. Su tesisatı izolasyon bantları, su kaydırağı. Üre-formaldehit (UF) tahta yapıştırıcıları, elektrik kontak yuvaları. Aşağıdaki grafikte global plastik kullanımının yaygınlaşmasının bir göstergesi olarak döneminde plastik üretimindeki gelişmeler görülmektedir. 20

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında,

Detaylı

01 OCAK ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

01 OCAK ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU a- Genel Bilgiler Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan firmamız, 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş sabit yatırımlarını ve test üretimlerini

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( / 3 Ay ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 1. PLASTİK HAMMADDE : 1.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : yılının ilk 3 ayında, PETKİM tarafından toplam 168.000 ton PE,

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

2 Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

2 Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU a- Genel Bilgiler Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan firmamız, 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş sabit yatırımlarını ve test üretimlerini

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay TÜRKİYE PAGEV PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 201-9 Ay 1 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 2 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat; ambalaj uygulamalarından

Detaylı

TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU 2016 PAGEV

TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU 2016 PAGEV TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU 216 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de polipropilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 144. ton üretebilecek seviyededir. PETKİM in polipropilen üretimi

Detaylı

1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da ton civarında PE

1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da ton civarında PE TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 8 Şubat 2012 1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam 670.000 ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2016

TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2016 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 216 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446. ton üretebilecek seviyededir. PETKİM in toplam kapasitesinin 19.

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı

01 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1- Genel Bilgiler Şirketin Faaliyet Konusu Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (kısaca

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2017 PETKİM 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu 2015 1Y - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ciro bazında %9,9 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu 2015 3Ç - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde ciro bazında %6 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Temmuz 2015 İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Ziraat Yatırım

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ Polisan Holding Tesisleri - Dilovası POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ www.denizyatirim.com 444 0 800 www.polisanholding.com.tr

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık % 60 ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta ve bina inşaatı

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU 1989 PAG EV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 10.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Yarıyıl Sunumu 2015 1Y Başlıca Gelişmeler 1 Toplam işlenmiş et pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 3 216 Ekim- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Ekim ayında, 215 yılının aynı ayına göre %3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolar gerçekleşirken, ithalat ise %,5 artarak 17 milyar

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Endüstriyel koruyucu boyalar talep hacminin %5 ini ve küresel boya satışlarının %7 sini oluşturmaktadır. Koruyucu boyaların hacimsel

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı