İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 14/01/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Doç. Dr. İsmail BAKAN Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Yıl: 2008, Sayfa: 88 Jüri :Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL : Doç. Dr. İsmail BAKAN : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Uluslararasılaşma küreselleşen dünya da şirketlerin artan rekabet ve yeni pazarlara açılma isteği ile ister istemez girmek zorunda oldukları bir süreçtir. Bu süreç tüm dünyada olduğu gibi Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketler içinde hayati öneme sahiptir. Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketlerde bir takım zorluk ve engellerle karşılaşsalar da rekabet güçlerini artırmak için bu süreçte yer almaya çalışmaktadırlar. Bu tez çalışmasının amacı Kahramanmaraş taki şirketlerin Uluslararasılaşma sürecini, bu süreçteki yerlerini ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve ileride şirketlerin uluslararasılaşma konusunda neler yapmayı planlamakta olduklarını belirlemek ve şirketlere faydalı olacağı düşünülen bazı önerilerde bulunmaktır. Çalışma genel olarak iki kısım halinde ele alınmıştır, çalışmanın ilk kısmında uluslararasılaşma süreci ve uluslararasılaşma stratejileri gibi teorik konular ve Kahramanmaraş sanayi nin durumu ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise, Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketlerin uluslararasılaşma davranışlarını ölçmeye yönelik bir alan çalışmasına ve sonuçlarının analizlerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre: şirketler ihracat başta olmak üzere çeşitli uluslararasılaşma stratejilerini kullanmakta ve bu süreçte birçok problemle karşılaşmaktadırlar. Araştırmanın son kısmında ise sonuçlarla ilgili genel bir değerlendirme yapılmış ve bu çerçevede şirketlere uluslararasılaşma sürecinde daha başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Şirketler, Uluslararasılaşma, Uluslararasılaşma Süreci, Uluslararasılaşma Stratejileri. I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA THESIS INTERNATIONALIZATION PROCESS AND AN EMPIRICAL STUDY IN KAHRAMANMARAS Supervisor : Assist. Prof. Dr. Salih YEŞİL Year : 2008, Pages: 88 Jury : Assist. Prof. Dr. Salih YEŞİL : Assoc. Prof. Dr. İsmail BAKAN : Assoc. Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ Companies have to be involved in the internationalization process due to increasing globalization, competition and their demand to access to new markets. This process is vital for the companies across the world as well as companies in Kahramanmaras. Although companies face several problems in this process, they have to be in this process in order to increase their competitivenes. The aim of this study is to assess current activities of firm in Kahramanmaras in terms of internationalization. The study also tries to identify the problems faced and future plans in terms of internationalization process. The study consist of two parts: while the first part presents the internationalization process and internationalization strategies and the industry in Kahramanmaras, the second part involves measuring the international activities of firms in Kahramanmaras and the analyses and evaluation. According to the result, companies engage in international activities mainly, export and other types. Several problems are faced in this process. The study finds that companies involved in this study also plan to take part in other types of internationalization strategies. The study concludes with general evaluation of the results along with some recommendation for the companies to be successful in internationalization process. Keywords: International companies, Internationalization, Internationalization Process, Internationalization Strategies. II

6 ÖNSÖZ Bu çalışma, Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketlerin uluslararasılaşma sürecinde bulundukları yeri belirlemek ve bu süreçte karşılaştıkları sorunları belirmeye yöneliktir. Bu amaçla Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler arasında bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma kapsamında, öncelikle teorik bir çerçevede Uluslararasılaşma ve Uluslararasılaşma süreci üzerinde durulmuş ve Kahramanmaraş sanayisinin profiline yer verilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketlerin uluslararasılaşma faaliyetlerini ölçmek ve değerlendirmek adına bir alan çalışması yapılmıştır ve sonuç olarak Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketlerin uluslararasılaşma sürecine ilişkin bir takım önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma konusun belirlenmesi ve çalışma boyunca yardımını eksik etmeyen ayrıca anketin hazırlanmasında büyük emeği geçen danışmanım sayın Yrd. Doç. Dr. Salih Yeşil e, anket sorularının hazırlanması esnasında yardımcı olan sayın Doç. Dr. İsmail Bakan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taşlıyan ve Yrd. Doç. Dr. Yücel Ayrıçay a, kaynak konusunda yardımcı olan sayın Yrd. Doç. Dr. Nusret Göksu ya ayrıca alan çalışmam sırasında değerli vakitlerini ayıran Kahramanmaraşlı işadamları ve değerli yöneticilerine sonsuz teşekkürler. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ.. III İÇİNDEKİLER.. IV KISALTMALAR LİSTESİ VII ÇİZELGELER LİSTESİ VIII ŞEKİLLER LİSTESİ. X 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Küreselleşme Kavramı Uluslararası İşletmeciliğin Tanımı Uluslararası İş (International Business) Uluslararası İşletmecilik (International Business) Uluslararası Yönetim (International Management) Uluslararası İşletme (International Company) Çokuluslu İşletme (Multinational Company) Global İşletme (Global Company) Uluslar Ötesi Şirket (Transnational Corporation) Uluslar Üstü Şirket (Supranational Corporation) Ana Ülke (Parent Country) Ev Sahibi Ülke (Host Country) Üçüncü Ülke (Third Country) Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi Ticaret Dönemi Sömürgecilik Dönemi Ayrıcalıklar Dönemi Uluslararası Dönem ULUSLARARASILAŞMA VE ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ Uluslararasılaşma Kavramı (Concept of Internationalization) Uluslararasılaşmanın Nedenleri İtici Faktörler (Re-aktif Faktörler) Çekici Faktörler (Pro-aktif Faktörler) Uluslararasılaşmanın Aşamaları Uppsala Uluslararasılaşma Modeli Yenilik Yaklaşımlı Uluslararasılaşma Modelleri Şebeke Ağ Uluslararasılaşma Modeli Uluslararası İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar Uluslararasılaşmada Bilginin Önemi Yerel ve Uluslararası Bilgi Toplama Çevre İncelemesi (Environmental Scanning) Delphi Çalışmaları (Delphi Studies) Senaryo Çalışmaları (Scenario Building) Birincil ve İkincil Veri Kaynakları IV

8 Birincil Veri Kaynakları İkincil Veri Kaynakları Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi Uluslararası İşletmenin Evsahibi Ülke İle İlgili İhtiyaç Duyduğu Bilgiler Genel nitelikteki Bilgiler (1). Kültürel Bilgiler (2). Ekonomik Bilgiler (3). Demografik Bilgiler (4). Ticari Bilgiler (5). Diğer Genel Bilgiler Özel Nitelikteki Bilgiler Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Çevresi Ekonomik Çevre ve Maliyetler Politik ve Yasal Çevre Sosyal ve Kültürel Çevre Teknolojik Çevre Risk Rekabetçi Çevre Kontrol Ürün Çeşitliliği Ülke Benzerliği Uluslararası Faaliyet İçin Ülke Seçimi Şirketlerin Uluslararasılaşma ya Katılma Dereceleri Tesadüfi İhracat Aktif İhracat Uluslararası Pazarlama Küresel (Global) Pazarlama Yabancı Pazarda Bir Satış Ofisi Kurmak Deniz Aşırı Ülkelerde Fiziksel Dağıtım Deniz Aşırı Ülkelerde Üretim Uluslararası Pazarlamanın Örgütlenmesi ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ İhracat (Exporting) Dolaylı İhracat (Indirect Exporting) Doğrudan İhracat (Direct Exporting) Lisans Anlaşmaları (Licensing) Franchising Sözleşmeli Üretim (Contract Manufacturing) Yönetim Sözleşmesi (Management Contracts) Montaj Operasyonları (Assemble Operation) Ortak Girişim (Joint Venture) Konsorsiyum (Consortium) Satın Alma (Total Ownership) Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi (Build-Operate-Transfer) Anahtar Teslim Projeler (Turnkey Projects) Stratejik İttifaklar (Strategic Alliances) Direkt Yabancı Yatırım (Foreign Direct Investment) Direkt Yabancı Yatırım İçin On iki Kural V

9 6. ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ SANAYİ Kahramanmaraş Ekonomisinin Yapısı Özel Sektör Yatırımları Çizelge ve İstatistiklerle Kahramanmaraş ın Dış Ticareti ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Kapsamı Araştırmada Kullanılan Yöntem ve Hazırlık Aşaması Araştırmanın Ana kütlesi ve Örneklem Seçimi Anketin Uygulanması Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Demografik Özellikler Şirketlerin İhtiyacı Olan Bilgileri Elde Etme Yollarına Yönelik Analizler Şirketlerin Uluslararası Faaliyetlerinin Boyutlarını Ölçmeye ve Değerlendirmeye Yönelik Analizler Şirketlerin Uluslararası Faaliyetleri Sonucunda Yaşadıkları Değişimleri Tespit Etmeye Yönelik Analizler SONUÇ VE ÖNERİLER. 76 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER VI

10 KISALTMALAR LİSTESİ BOT: IRS: KMTSO: KOBİ: SPSS: TAV: TGP: WTO: Yap-İşlet-Devret, Birleşik devletler İç Gelir Servisi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme, Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Proğramı, Tepe İnşaat, Afken İnşaat ve Vienna Havalimanı Şirketleri, Türk Gıda Perakendecileri, Dünya Ticaret Örgütü, VII

11 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 3.1. Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi 8 Çizelge 4.1. Şirketlerin Uluslararası Olarak Genişlemesi İçin İtici Sebepler 13 Çizelge 4.2. Uluslararası İşletmeler İçin Çekici Sebeplerin Özeti. 13 Çizelge 4.3. Yenilik Yaklaşımlı Uluslararasılaşma Modellerinin Özeti 15 Çizelge 4.4. Uluslararası İşletmeler İçin Kritik Bilgi Çeşitleri.. 20 Çizelge 5.1. İhracatın Avantaj ve Dezavantajları.. 33 Çizelge 5.2. Doğrudan Yabancı Yatırım İçin Seçimli Paradigma. 43 Çizelge 6.1. Kahramanmaraş ta Faaliyetlerini Sürdüren Şirketlerin Hukuki Yapıları Çizelge 6.2. Kahramanmaraş Sanayi Envanteri. 46 Çizelge 6.3. Kahramanmaraş ta Yıllar İtibariyle Dış Ticaret 47 Çizelge 6.4. Kahramanmaraş ta İthalatçı ve İhracatçı Firma Sayısı.. 48 Çizelge 6.5. Türkiye İhracatının İlk 25 İli. 49 Çizelge 6.6. Kahramanmaraş İhracatının Sektörel Yapısı 50 Çizelge 6.7. Kahramanmaraş İhracatının Ülkelere Dağılımı. 53 Çizelge 8.1. Şirketlerin Faaliyet Süreleri, Ticari Unvanları ve Faaliyet Sürelerine İlişkin Bulgular. 56 Çizelge 8.2. Şirketlerin İhracata Başladıkları Yıllar, Çalışan Sayıları ve Kim Tarafından Yönetildiklerine Dair Bulgular Çizelge 8.3. Şirketlerin, Tescilli Marka, Tescilli Patent, Kalite Sertifikalarına Sahip Olup Olmadığı ve Teşvik Yasalarından Faydalanıp Faydalanmadığına İlişkin Bulgular 58 Çizelge 8.4. Şirketlerin Uluslararası Faaliyetlerinde Kullanmak İçin Bilgiyi Hangi Kaynaklardan Elde Ettiğine İlişkin Bilgiler Çizelge 8.5. Şirketlerin Pazarına Gireceği Ülkede Daha Çok Hangi Bilgilere İhtiyaç Duyduğuna İlişkin Bulgular.. 60 Çizelge 8.6. Şirketleri Uluslararası Faaliyetlere Yöneltmede Etkili Olan Faktörlere İlişkin Görüşler.. 61 Çizelge 8.7. Ülkemiz Açısından Şirketleri Uluslararası Faaliyetlere Yönelten Faktörlere İlişkin Görüşler 61 Çizelge 8.8. Pazarına Girilen Ülke Açısından, Şirketleri Uluslararası Faaliyetlere Yönelten Faktörlere İlişkin Görüşler. 63 Çizelge 8.9. Şirketlerin Uluslararası Faaliyetlerinin Niteliğini Tanımlayan Bulgular.. 64 Çizelge Şirketinizin Uluslararasılaşma Stratejilerini Belirlerken Etkili Olan Faktörlere İlişkin Bulgular Çizelge Şirketlerin Dış Ticaret İşlemlerini Hangi Aracılar İle Gerçekleştirdiğine İlişkin Bulgular.. 66 Çizelge Şirketlerin Hangi Bölgelere İhracat Yaptığına İlişkin Bulgular.. 67 Çizelge Şirketlerin Ne Şekilde İhracat Yaptığına İlişkin Bulgular Çizelge Dolaylı İhracat Yapan Şirketlerin İhracatlarında Kullandıkları Aracılara İlişkin Bulgular 68 Çizelge Doğrudan İhracat Yapan Şirketlerin İhracatlarını Ne Şekilde Yaptıklarına İlişkin Bulgular VIII

12 Çizelge Şirketlerin Üretimlerinin Ne Kadarını İhraç Ettiğine ve İhracatlarının Toplam Ciro İçindeki Payına İlişkin Bulgular. 69 Çizelge Şirketlerin Faaliyette Bulunduğu Uluslararası Pazarlarda Hangi Engellerle (Zorluklarla) Ne Derece Karşılaştığına İlişkin Bulgular Çizelge Şirketlerin Uluslararası Faaliyetlerini Gerçekleştirmede Türkiye de Hangi Problemleri Ne Derece Yaşadıklarına İlişkin Bulgular 72 Çizelge Şirketlerin Yaptıkları Uluslararası Faaliyetler Sonucunda, Şirketlerde Yaşanan Değişimlerin Değerlendirilmesine Dair Bulgular.. 73 Çizelge Şirketlerin Uluslararası Faaliyetler Açısından, Şu Andaki Uluslararası Faaliyetlerinin Dışında Yakın Zamanda Hangi Faaliyetleri Yapmayı Planlamakta Olduğuna İlişkin Bulgular IX

13 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 4.1. Şirketlerin Uluslararasılaşma Güdüleri. 12 Şekil 4.2. Şebeke Ağı Uluslararasılaşma Modeli.. 16 Şekil.4.3. Yabancı Pazar Potansiyeli Araştırmadaki Süreç Şekil 4.4. Pazarlama Bilgi Sisteminin Bileşenleri. 22 Şekil 5.1. Dış Pazara Giriş Şekillerinde Risk ve Kontrol Edebilme Düzeyleri. 30 Şekil 6.1. Kahramanmaraş ta Yıllar İtibariyle Dış Ticaret 48 Şekil 6.2. Kahramanmaraş ta İthalatçı ve İhracatçı Firma Sayısı Şekil 6.3. Kahramanmaraş İhracatının Ana Sektörlere Göre Dağılımı. 51 Şekil 6.4. Kahramanmaraş Tarım ve Sanayi İhracatının Sektörlere Dağılımı.. 52 X

14 GİRİŞ 1. GİRİŞ Küreselleşme; emek, sermaye ve bilginin ulusal boyuttan, uluslararası hatta küresel boyuta ulaşarak kapitalizmin tüm dünya ülkelerinde yaygınlaşması sürecidir. Özellikle Türkiye gibi, gelişmiş ülkeler arasında yer almaya çalışan ülkeler açısından küreselleşme, sınıf atlamada bir fırsat yaratabileceği gibi bir tehditte oluşturabilir (Seymen ve Bolat, 2005: 283). Bu fırsatları yakalayabilmek ve tehditlerden korunabilmek için şirketlerin başvuracağı yegane yol uluslararasılaşarak küreselleşen dünyada kendine bir yer edinmeye çalışmak ve iyi bir rekabet gücü elde etmektir. Bu yüzden uluslararasılaşma küreselleşme süreci ile birlikte hız kazanmıştır. Uluslararası faaliyetlere aşamalı olarak artan bir şekilde katılma süreci bir anlamda uluslararasılaşma olarak algılanırken, işletmelerin sahip oldukları olanakları ile uluslararası çevreye uyum sağlama süreci de, uluslararasılaşma olarak tanımlanır (Ecer ve Canıtez, 2005: 12). Şirketler ürettikleri mal ve hizmetleri çeşitli sebeplerden dolayı ülke dışına taşıma gereği duymaktadırlar. Bunun sebebi bazen fazla kar elde etme arzusu, dış talep gibi çekici faktörler, bazende arz fazlası ve şiddetli rekabet gibi itici (reaktif) faktörlerdir. Günümüzde Uluslararası arena da faaliyet gösterebilmek için bir takım aşamalar vardır. Bunlar; öncelikle iyi bir pazar araştırması ile başlar ve şirket in ihracat sürecini başlatmasıyla devam eder. Şirketlerin önünde uluslararası faaliyetlere başlamak için çok fazla seçenek mevcuttur, ancak şirket için öncelik ihracat yapmak ise, şirket öncelikle ihracat tipini belirlemelidir. Bunun için şirketin önünde iki seçenek vardır, şirket ya kendi ihracatını kendi yapacak yada bu işte uzmanlaşmış kişi yada kuruluşlar aracılığıyla ihracatını yapacaktır ve böylece şirket ürettiği malları uluslararası pazarlara taşıyacak ve uluslararasılaşma konusunda ilk adımı atmış olacaktır. Buna ek olarak şirketlerin Uluslararası pazarlara girmeleri için önlerinde diğer seçenekler de vardır ve bunlar genelde ihracat aşamasından sonra gelen ileri ticaret teknikleridir, burada şirket ürettiği malların uluslararası pazarlarda pazarlanması dışında ürettiği hizmetleri de pazarlama imkanına sahip olacağı ve dahası pazarlayacağı malları hedef ülkede üretme olanağına sahip olacağı ortaklık tipleri mevcuttur ve bu ortaklık tipleri şu şekilde sıralanabilir; Lisans Anlaşmaları, Franchising, Sözleşmeli Üretim, Yönetim Sözleşmesi, Montaj Operasyonları, Joint Venture, Konsorsiyum, Anahtar Teslim Projeler, Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi ve Direkt Yabancı Yatırım gibi değişik ortaklık tipleridir. Bu tez çalışmasının amacı: Kahramanmaraş ta faaliyet gösteren şirketlerin uluslararasılaşma sürecinde bulundukları yeri belirlemek, bu süreçte karşılaştıkları ulusal ve uluslararası sorunları tespit etmek ve şirketlerin ilerde uluslararasılaşma süreci çerçevesinde kendi şirketleri için neler yapmayı planladıklarını belirlemektir. Tez çalışması teori ve uygulama olarak iki kısım halinde ele alınmıştır. Çalışmamızın teorik kısmı ise üç bölümden oluşmaktadır. Teorik kısmının ilk bölümünde Küreselleşme ve uluslararası işletmecilik, ikinci bölümünde uluslararasılaşma ve uluslararasılaşma süreci, teorik kısmın üçüncü ve son kısmında ise uluslararası pazarlara giriş yöntemleri üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın alan çalışması kısmında Kahramanmaraş ta bulunan ve en az ihracat yaparak uluslararasılaşma sürecine katılan küçük, orta ve büyük ölçekli çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren sanayi işletmelerini ana kütle olarak baz alan, bir alan çalışması yapılmıştır. 1

15 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MUTLU, C.,E., (1999); (Kitap); Uluslararası İşletmecilik adlı Kitabının Uluslararası İşletmeciliğe Hazırlık ve Yabancı Pazarlara Giriş başlıklı ikinci kısmında, Uluslararası işletmeciliğe hazırlık, nasıl ve hangi yollarla bilgi edinildiği, Uluslararasılaşmanın aşamaları, nedenleri vb konulara değinilmiş, üçüncü bölümünde ise, Uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden teorik olarak bahsedilmiştir. TEK, B.,Ö., (1999); (Kitap); Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, adlı kitabın Uluslararası Pazarların Yapısal ve Davranışsal İlkeleri adlı bölümünde, Uluslararası pazarlama çevresi, Uluslararası pazarlamaya ilişkin temel kararlar, Uluslararası pazarlama örgütü kararı ve uluslararası pazarlama örgütlemesinin ilkeleri, Uluslararası pazara giriş kararı ve faaliyet biçimi kararı vb konulara değinilmiştir. ULAŞ, D., (2004); (Makale); KOBİ lerin Yabancı Pazarlara Açılmasında Kullandıkları Stratejiler adlı makalede, yabancı pazarlara giriş stratejilerine değinilmiş, makalenin alan çalışmasında ise, Ankara Ostim de bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yabancı pazarlara açılmada kullandıkları doğrudan ihracat, Sektörel dış ticaret şirketleri ile dolaylı ihracat, stratejik işbirlikleri, ortak girişim oluşturma, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılma, elektronik ticaret stratejileri incelenmiş ve yabancı pazarlara açılmada yaşadıkları zorluklara değinilmiştir. ERKUTLU, H., ve ERYİĞİT, S., (2001); (Makale); Bu çalışmada Uluslararasılaşma kavramı, süreci, modelleri gibi konulara ve Direkt Yabancı Yatırım gibi konusuna teorik olarak değinilmiştir. GÜLLÜ, K., (2005); (Doktora Tezi); Türk Gıda Perakendecilerinin Uluslararasılaşması ve Bir Uygulama adlı Doktora tezinde, Türk Gıda Perakendecileri (TGP) nin Uluslararasılaşması üzerinde çalışılmıştır. Sadece Türkiye de değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da yer alan TGP incelenmiştir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır; teori ve uygulama. Birinci kısımda, çalışmanın ilk üç bölümü, perakendecilik sektörü, uluslararası pazarlar ve uluslararası işletme faaliyetleri ve uluslararasılaşma konularına yer verilmiştir. İkinci kısımda, TGP üzerine bir anket çalışması yer almaktadır. Veriler 2004 ve 2005 yıllarında Türkiye gıda perakendeciliği sektöründe faaliyette bulunan 130 firmadan toplanarak elde edilmiş ve sonuca ulaşılmıştır. YAZICI, T., (2001); (Yüksek Lisans Tezi); İşletmelerde Uluslararasılaşma Süreci adlı bu çalışmada Uluslararasılaşma sürecinde işletme yapılarında meydana gelen değişiklikler incelenmiş ve uluslararasılaşma ya dair örgütleme modelleri verilmiştir. Ayrıca dış pazarlara giriş modelleri, uluslararasılaşma süreciyle bağlantıları açısından uluslararasılaşma yöntemi olarak verilmiştir. Çalışma üç bölüme ayrılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konunun çerçevesini çizmek amacıyla uluslararası işletmecilik incelenmiş, uluslararası işletmeciliğin başlıca aktörleri olan çok uluslu işletmeler, küresel işletmeler vb kavramlar incelenmiş. Uluslararası işletmeciliğin tarihçesine yer verilmiş. Çalışmanın ikinci kısmında ise uluslararasılaşma bir süreç olarak özelliklerinin ortaya konulması, işletme bazında nedenlerinin belirlenmesi, uluslararasılaşma süreci teorisinin geldiği noktanın aktarılması ve uluslararasılaşma- 2

16 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR sürecinde işletme yapısındaki gelişmeleri açıklamak amacıyla süreç içerisindeki örgütleme modellerinin belirtilmesi ve uluslararasılaşma yöntemlerinin sıralanması yer almıştır. Son olarak üçüncü bölümünde ise Türk işletmelerinde uluslararasılaşma incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için önce uluslararasılaşmada, işletmelerin dışsal ekonomik yarar sağlayabilmeleri açısından ülkenin sanayileşme düzeyinin önemi vurgulanmış ve Türkiye nin uyguladığı sanayileşme stratejilerinin işletmelerin uluslararasılaşmasına olan etkilerine değinilmiştir. Daha sonra Türkiye nin son yıllardaki ihracat performansı uluslararasılaşma boyutu çerçevesinde sektörler ve pazarlar açısından incelenmiştir. ÖLMEZ, S., (2006); (Yüksek Lisans Tezi); KOBİ lerin Uluslararasılaşma Süreçleri: Adana ili Üzerine Bir Uygulama adlı tezin amacı, KOBİ lerin uluslararasılaşma sürecini inceleyip, bu konuda yapılmış literatür çalışmalarından yola çıkarak ülkemiz KOBİ lerin uluslararasılaşma süreçlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın önemi, amacı ve yöntemi üzerine kısaca durulmuş. Birinci bölümünde KOBİ ler ve uluslararasılaşma kavramları incelenmiş, literatür taraması sonucunda bugüne dek yapılan uluslararasılaşma süreçleri üzerine olumlu ve olumsuz etkisi olan faktörler incelenerek, KOBİ lerin uluslararasılaşma sürecinde sahip oldukları avantajlar ve dezavantajlar tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; uluslararasılaşma süreçleri üzerine, literatür taraması yapılarak, ortaya konulmuş olan tüm modeller etraflıca incelenmiştir. Özellikle literatürde öne çıkan iki model olan, Uppsala modeli ile Doğuştan globaller modelleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise, ülkemizdeki KOBİ lerin uluslararasılaşma davranış ve süreçlerinin ortaya konulmasına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırma evreni olarak, Adana ilinde bulunan ve Adana Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sektörlerde ve üretim alanında faaliyet göstermekte olan KOBİ ler seçilmiştir ve 37 firmada anket yapılarak alan çalışması gerçekleştirilmiştir. ÖZÇELİK, Z., (2006); (Yüksek Lisans Tezi); Aile İşletmelerinde Profesyonelleşme ile Uluslararasılaşma Sürecine Geçiş: Kayseri örneği adlı yüksek lisans tezinde çalışma üç bölümde incelenmiş çalışmanın ilk bölümünde, Aile işletmelerinin tanımı, aile şirketlerinin üstün ve zayıf yönleri, aile şirketlerinin yönetimim sorunları, aile işletmelerinde profesyonelleşme ve kurumsallaşma gibi konular ele alınmış, Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Uluslararasılaşma kavramı, uluslararasılaşma modelleri ve süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri ne yer verilmiş. Çalışmanın üçüncü bölümü ve alan çalışması kısmında ise Kayseri deki aile işletmelerinin profesyonelleşme ve uluslararasılaşma ya geçişte hangi aşamalardan geçtiği gibi sorulara cevap bulmak adına 52 firmayı kapsayan anket çalışması gerçekleştirilmiştir. AVCI, S., (2007); (Yüksek Lisans Tezi); İşletmelerin Uluslararasılaşması ve Küresel Markalaşma: DYO Uygulaması adlı tez çalışmasının ilk bölümünde, marka ve marka ile ilişkili kavramlara açıklık getirilmektedir. İkinci bölümde ise, işletmelerin uluslararasılaşmasına, bunların neden ve niçinlerine, dış pazarlarda uygulanan stratejilere, aynı zamanda küresel marka kavramı, küreselleşme görüşleri, küresel marka konumlandırma ve küresel marka stratejileri gibi konulara değinilmektedir. Son bölüm olan uygulama bölümünde ise, yurt dışı faaliyetleriyle dış pazarlarda küresel marka olma yolunda hızla ilerleyen bir marka olan DYO markasının Rusya inşaat boyaları pazarındaki konumuna ilişkin bir örnek uygulamaya yer verilmektedir. 3

17 KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE ULUSLARARASI İŞLE.. 3. KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Küreselleşme kavramı uluslararası işletmecilikle yakından ilişkilidir. Çünkü uluslararasılaşma kavramı ve buna bağlı olarak uluslararası işletmecilik Küreselleşmenin bir sonucu olarak görülebilir. Bu yüzden küreselleşme kavramı ve uluslararası işletmecilik detaylı bir şekilde incelenecektir; 3.1. Küreselleşme Kavramı Küreselleşme kelime anlamı olarak İngilizce Globalization kelimesinin karşılığıdır. Globalization, ise evrensel, kapsamlı anlamına gelen global sözcüğünden türemiştir (Warren, 1998: 275). Sanayi devrimi ve burjuvazinin ortaya çıkışı, ekonomik alanda Pazar ekonomisini ve kapitalist yapıyı, siyasal alanda ulus devletleri ve demokratik sistemi doğurmuştur. Bu sistemin bir ileri aşaması olarak anlayabileceğimiz küreselleşme ve yeni dünya düzeni ise, iktisadi anlamda pazar ekonomisinin, siyasal anlamda ise liberal demokratik düzenin ve hukuk devletinin bütün dünya yüzeyine yayılması olarak algılanabilir (Karabulut ve Çiçek, 2005: 38). Bununla birlikte, Küreselleşme, İkinci dünya savaşı sonrası: Birleşmiş Milletler kurulması Marshall yardımlarının yapılması ile etkisini göstermeye başlayan ve özellikle son yirmi yıldır enformasyon ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte; 1989 yılında kutuplu dünyanın ortadan kalkması ile hız kazanan ve de çok uluslu şirketlerin oluşturdukları küresel ticari ağlarla; ülkeler arasında sermaye, para, mal-hizmet ve emeğin dolaşımını güçleştiren engellerin azaltılarak dünya ekonomisinin bütünleşmesi sürecini ifade eder (Bakan ve Baydaş, 2004: 462). Küreselleşme, aynı zamanda ülkeler arasındaki sınırların kalkmasına ve Dünyanın bir anlamda büyük bir köy haline gelmesine sebep olmuştur. Bu gelişme ile birlikte ülkeler arasındaki ilişkiler daha da gelişmiş ve büyük bir ticaret hacmi ortaya çıkmıştır. Günümüzde şirketlerin yabancı rakipleri, satıcılar ve müşterilerle iç içe geçecek kadar yakın ilişkiler geliştirmeleri, şirket yöneticilerinin yerel değil, küresel yada büyük düşünmelerini zorunlu hale getirmiştir (Şimşek, 2001: 26). Ticaretin bu denli artmasıyla birlikte ticari ilişkiler de gelişmesiyle ticari birlikler kurulmuş ülke içersinde küçük yada orta büyüklükteki ortaklıklar ülkeler arası ticarette devasa boyutlara ulaşmış ve ortaklıkların tiplerine göre kendine has isimler almışlardır. 21.yüzyıla yaklaşırken, dünya siyasal, kültürel, ekonomik değişiklikler yaşamakta ve bu değişiklikler beraberinde enformasyon çağı, bilgi toplumu, küreselleşme gibi yeni kavramları ortaya çıkartmaktadır (Mutlu, 1999: 160). Küreselleşmenin arttığı günümüzde bir taraftan da küreselleşme karşıtlığı gibi olgular ortaya çıkmıştır. Küreselleşme karşıtlarına göre ise küreselleşme süreci, zengin ülkeleri daha zengin yapan, fakir ülkeleri ise daha fakir yapan bir süreçtir. Buna rağmen küreselleşme taraftarlarına göre ise küreselleşme bir tehdit değil bir fırsattır. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Rolf Breuer e göre: Küreselleşme bir şans olabilir, pazarların açılması, ekonomik gelişmeyi olumlu yönde etkileyerek, kaynakların daha efektif kullanılması sağlanabilir ve insanların refah düzeyini yükseltebilir. diyerek, ekonomi çevrelerinin beklentilerini dile getiriyor. Bu görüş yanlış değil elbette sınırsız pazarların, firmaların ve bilgi akışının oluşması, zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumun kapatılmasına olanak tanıyacak bazı potansiyelleri de beraberinde getiriyor (Schumann, 2003: 40). Dünya ekonomisinin küreselleşme olarak adlandırdığı mal, ticaret ve sermaye gibi konularda her türlü engelin kaldırılmasına yönelik olan değişimler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri önemli ölçüde etkilemiştir. 4

18 KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE ULUSLARARASI İŞLE.. Küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası piyasalardaki tüm gelişmeler, ülkeler arası ticaretin ve sermaye hareketlerinin önündeki engelleri kaldırıcı bir etki yaratmıştır. Böylece ülkeler arasındaki ilişkiler birbirinden ayrılmaz şekilde yoğunlaşmış, ticari ve siyasi alanda bir bölgede yaşanan, dünyanın bir başka bölgesini de etkisi altına almıştır (Kuduğ, 2006: 1). Her ulusun kendi koşullarına bağlı olarak kendine özel stratejiler geliştirmesi zorunluda olsa, gerek özel gerekse devlet sektörlerinin temelde benimsemeleri gereken dört ana unsur bulunmaktadır. Bunlar (http://www.cipe.org.tr, ): - Ülkelerinin küreselleşme güçleri karşısında ayakta durmalarını sağlayacak güvenilir, demokratik ve pazar destekli kurumlar oluşturmakta ve bunların devamlılığını sağlamak için reformlar yapmak, - Ülkelerinin ulusal rekabete ayak uydurabilmeleri için gerekli olan teknolojik yenilikleri oluşturmak veya bunları uygulamak için faaliyetlerde bulunmak, - Ülkelerinin uluslararası ve bölgesel ticaret ağı içerisinde tam olarak yer alabilmelerine fırsat verecek saydam ticaret kuralları oluşturmak, - Uluslararası ve bölgesel ticaret anlaşmalarından eşit oranda yararlanmak ve oluşan pazarların WTO ve diğer uluslararası organizasyonlarda adil bir şekilde muamele gördüğünü garanti etmek için diğer ülkelerle koalisyon kurmak Uluslararası İşletmeciliğin Tanımı Uluslararası işletmecilik, işletmeler tarafından düzenlenen ve ulusal sınırların dışında yürütülen her türlü işletme faaliyetidir. Gittikçe küçülen bir ölçekte olsa da, bazı uluslararası işletmecilik faaliyetleri, politik ve stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için halen devletler tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, Uluslararası işletmecilik faaliyetleri çok büyük bir oranda özel işletmeler tarafından üstlenilmektedir (Özalp, 2004: 3). Bunun en önemli sebebinin, özel şirketlerin devlet(kamu) şirketlerinden daha atak davranmaları, küresel pazarlardaki değişimlere ve teknolojik değişimlere daha çabuk adapte olabilmeleri olduğu söylenebilir. Buna ek olarak özel şirketler, bürokrasinin olmamasından dolayı daha esnek bir yapıya sahip olduklarından çabucak değişik ülkelerde faaliyet göstermeye başlamışlar ve ortaklık yapıları da yapılan işin niteliğine göre farklı şekillerde şekillenmiştir. Uluslararası işletmecilik ile buna bağlı olan uluslararası işlerle ilgili bazı kabul görmüş tanımlar şunlardır (Mutlu, 1999: 8) Uluslararası İş (International Business) Uluslararası işler şirketler tarafından kendi ülkeleri dışındaki yabancı ülkelerde yürütülen faaliyetlerdir. Bu işler genellikle şirket ortaklıkları, Bankacılık ve Uluslararası danışmanlık vb işler olarak sayılabilir (Mutlu,1999: 8) Uluslararası İşletmecilik (International Business) Bir işletmenin, iki veya daha çok bağımsız ülke içinde ya da arasında yer alan her türlü işletme faaliyetidir. Başka bir ifade ile Uluslararası işletmecilik ; Özel veya kamu sektörüne ait girişimlerin çeşitli ülke sınırları arasında sektörüne ait girişimlerin çeşitli ülke sınırları arasında kaynak, mal, hizmet ve benzeri hareketlerini kapsayan bir işletme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Mutlu,1999: 8). 5

19 KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE ULUSLARARASI İŞLE Uluslararası Yönetim (International Management) Örgütün maddi ve insan kaynaklarının tedarik, dağıtım ve kullanımını etkili bir şekilde koordine ederek, global çevre içinde dinamik denge durumunu korumasını sağlayarak, global amaçlarına ulaştırılması süreci olarak adlandırılmaktadır (Mutlu, 1999: 9) Uluslararası İşletme (International Company) Bir ülkede kuvvetli bir şekilde yerleştikten sonra merkezi bir yönetimden yararlanarak diğer ülkelere girmeye ve oralarda yerleşmeye çalışan firmalardır (Yazıcı, 2001: 11). Bu şirketler (işletmeler) genellikle gelişmiş ülkelerden gelip, gelişmekte olan yada az gelişmiş ülkelerin pazarına girdikten sonra yatay bir geçiş yoluyla benzer bazı ülkelerin pazarına doğru genişlerler. Yada bazen tam tersi söz konusudur yani gelişmekte olan bir ülkeden gelen şirketler benzer şekilde benzer bir pazara doğru genişleme gösterirler Çokuluslu İşletme (Multinational Company) Dünya çapında dev işletmelerin yabancı ülkelerdeki ortakları ile faaliyette bulunmaları sonucu ortaya çıkan çok uluslu işletmeler, çağımızın önemli ekonomik olaylarından biridir (Taşlıca, 1995: 197). Çok uluslu şirket tamamen dünya çapında bir girişimdir ve bu bizi uluslararası ilginin en üst seviyesine taşır, şimdiye kadar çok az şirket çok uluslu işletme olmayı başarmıştır (Stanton vd., 1994: 567). Çok uluslu işletmeler tanım olarak, Ortaklık kaynaklarını ulusal sınırları dikkate almadan taksim eden, dünya çapında dağıtım yapan fakat milliyet ve üst yönetim yönünden bir ulusal devlette üslenmiş olan ortaklıktır (Yazıcı, 2001: 12). Çok uluslu şirketler, gittikleri ülkede yabancı sermayeyi düzenleyen mevzuata uygun olarak direkt yatırım şeklinde özel bir yatırımda bulunan, örgüt yapısı, karar alma ve denetim davranışları açısından bir bütünlük gösteren ve uluslararası faaliyetleriyle tanınmış olan firmalardır (Yüksel, 1999: 113). Örneğin, Nokia veya Coca-cola gibi şirketler çok uluslu işletme statüsündedir Global İşletme (Global Company) Faaliyetlerini dünya çapında sürdüren, ileri teknoloji kullanan, global ürün, fiyat, vb politikalar yürüten, dünya vatandaşı yöneticiler tarafından yönetilen işletmeler global işletme olarak adlandırılmaktadır (Mutlu, 1999: 10). Bunların yanında literatürde, Uluslar Ötesi Şirket (Transnational Corporation), Uluslar Üstü Şirket (Supranational Corporation) gibi tanımlarda yer almaktadır Uluslar Ötesi Şirket (Transnational Corporation) Farklı ülke vatandaşı olan kişilerin mülkiyette ortak oldukları ve mülkiyet ile beraber üst yönetimde de farklı ülke kökenli uzman yönetim kadrosu ile çok uluslu bir karaktere sahip olan firmalardır (Yazıcı, 2001: 12). 6

20 KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE ULUSLARARASI İŞLE Uluslar Üstü Şirket (Supranational Corporation) Hiçbir ülkeye mensup olmayan, uluslararası bir anlaşma ile kurulan, uluslararası bir kuruluş nezdinde tescil edilmiş ve bu kuruluşa bağlı olan, bu kuruluş tarafından denetlenen, bu kuruluşa vergi ödeyen ve böylece milliyetini hukuken kaybeden şirkettir (Yazıcı, 2001: 12). Uluslararası işletmecilikte bu kavramların yanın da Ana ülke (Parent Country), Ev sahibi ülke (Host Country), ve Üçüncü ülke (Third Country) gibi kavramlar içermektedir Ana Ülke (Parent Country) Ana ülke, firmanın karargahı olan ve çalışanların vatandaşı olduğu ülkeleri kapsar: ana ülke şirketin karargahı olduğu ülkedir, ülke ise şirketin karargahının yerleşik olduğu ülke ve yurttaş, çalışanlarının vatandaşı olduğu ülkedir. Uluslararası ticarette, Ana Ülke genellikle yöneticilerin, teknisyenlerin, düzenleyicilerin, yardımcı yöneticilerin ve eksperlerin merkez ofisten deniz aşırı bayilere ve operasyonlara gittiği yerdir (Mendenhall vd., 1995: 404). Örneğin; Bosh un ülkesi Almanya, Mobil in ülkesi ABD, Unicredito nun Ana ülkesi ise İtalya dır Ev Sahibi Ülke (Host Country) Uluslararası faaliyette bulunan firmanın faaliyette bulunduğu ülke yada ülkelerdir. Örneğin, Ford bir ABD firması olmasına rağmen, Türkiye de faaliyette bulunduğu için Türkiye ev sahibi ülke konumundadır Üçüncü Ülke (Third Country) Ev sahibi ülke ve ana ülke dışında kalan ve uluslararası faaliyette bulunan firmanın da bir şekilde faaliyetlerine katılan ülkelerdir. Örneğin: Ford-Otosan ın Türk cumhuriyetlerinde ortak bir yatırım yapması yada orada bir temsilcilik açması şeklinde olabilir Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi Eski zamanlardan bu yana uluslararası nitelikteki işler, savaşlar, siyasi çekişmeler, korsanlık, ekonomik değişiklikler ve kültürel kotalarla dolu zamanlar geçirmiştir. Buna karşın, hiç şüphesiz insan arzusu, para kazanma isteği uluslararası ticaret sınırlarının dışına çıkma isteği uluslararasılaşmanın gelişmesini desteklemiştir (Taggart ve McDermott, 1993: 1). Uluslararası işletmecilik faaliyetleri, günümüzde büyük bir hacme ulaşmış olsa da, bunun temelleri binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Toplumlar arasındaki ticari ilişkilerin dört bin yıllık bir geçmişi vardır. Mezopotamya, Ön Asya ve Kuzey Afrika arasında ticaret ilişkileri vardı ve Akdeniz ticaret merkeziydi. Bu dönemde giysi, baharat ve zeytin yağı ticarete konu olan ürünlerdi. Daha sonra roma imparatorluğu nun kontrolü altında ticaret gelişmiştir. Bu dönemin getirdikleri, ticaret yolların düzenlenmesi ile gelişmiş hukuk sistemi ve güçlü otorite sayesinde ticari faaliyetlerin güvence altına alınmasıdır. Çin ise Hindistan ve Avrupa ya ipek ihraç ediyordu ve önemli ticaret rotaları bu dönemde kurulmuştu (Yazıcı, 2001: 7). Uluslararası ticaretin tarihçesine bakıldığında, sanayi devrimine kadar olan dönemde uluslararası ticaretin, devletlerin otoritesi altında olduğu görülmektedir. 7

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÜRETİM STRATEJİLERİ PRODUCTION STRATEGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS. Sinan ÜNSAR *

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÜRETİM STRATEJİLERİ PRODUCTION STRATEGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS. Sinan ÜNSAR * 695 ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÜRETİM STRATEJİLERİ PRODUCTION STRATEGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS Sinan ÜNSAR * ÖZET Uluslararası işletmeler birden fazla ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler.

Detaylı

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP Nedret ERBOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Dış ticaret ile

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı