Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye"

Transkript

1 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: , Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye Uğur ZAT TAN T. C. Boğaziçi Üniversitesi, Yetişkin Eğitimi Bölümü E-posta: Yener GÜL T. C. Sağlık Bakanlığı E-posta: ÖZ Globalleşen dünyada sağlık turizmi özellikle 1980 lerden sonra artan bir ivmeyle önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere doğu ile batının sağlık hizmetlerinin karşılanması anlamında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu noktada, artan kapasite ile birlikte, sağlık turizminde yer alan kurumların entelektüel sermayelerinin de etkin ve doğru olarak değerlendirilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Entelektüel sermayenin doğru kullanılması, uzun vadede sağlık turizminin gelişimine ve dolayısı ile Türkiye turizminin dünya turizmi açısından öne çıkmasına yardımcı olan bir etken olarak ortaya çıkacaktır. Anahtar sözcükler: Sağlık Turizmi, Entelektüel Sermaye, İnsan Kaynakları GİRİŞ 1970 lerin sonları ve 1980 lerin başlarından beri, ekonominin küreselleşmesi olarak ele alınan benzeri görülmemiş bir duruma tanıklık edilmektedir. Ticarette, yatırımda ve finansmanda küreselleşme ile birlikte sağlıkta ve sağlıkla ilgili diğer açılımlarda da küreselleşmenin etkileri görülmektedir. Artık en güçlü şirketler, en büyük maddi ve finansal varlıklara sahip şirketler değil, entelektüel sermayelerini güçlendirebilen ve bu sermayeyi en etkin ve en etken şekilde yönetebilen ve kullanabilen şirketlerdir. Sağlık turizmi, bir ucu doğal kaynaklara, diğer ucu beşeri ve mali kaynaklara dayanan önemli bir turizm koludur. Türkiye de sağlık turizminin gelişmesi ve genel turizmin gelişmesine yapacağı katkılar bu kaynakların planlanmasına bağlıdır. Yeni ekonomideki en önemli gelişimlerin başında sermaye ve insan gücü yoğun örgütlerden, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan örgütlere doğru bir yönelimin başlaması bulunmaktadır (Blumentit ve Jhonson 1999). Bu noktadan hareketle, sağlık turizminde entelektüel sermayenin kritik rolü öne çıkmaktadır.

2 524 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi SAĞLIK TURİZMİ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Tüm dünyada teknolojik, ekonomik ve sosyolojik değişimler ile birlikte turizm sektöründe yaşanan değişimlerden Türkiye de etkilenmektedir. Bu değişimler ile birlikte turizmin çeşitleri, bu alanlarda yapılması gerekenler ve turizmin geleceği geniş olarak tartışılmaktadır. Bu noktada; turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi, insanların sağlığına kavuşabilmek, tedavi olmak ve doğanın şifa verici özelliklerinden faydalanmak amacıyla yaptıkları geziler olarak tanımlanabilir (Aydın 2008). Bu tanımdan hareketle, insanlar ilk çağlardan beri sağlıklı olmak için bir noktadan diğer bir noktaya seyahat etmişler ve sağlıklarına kavuşmanın yollarını aramışlardır. Günümüzde ise, özellikle kent yaşamı, beslenme bozuklukları, sinirsel ve zihinsel yorgunluklar ve tüm bunların yarattığı sorunları gidermek amacıyla ülkeler var olan kaynaklarından yararlanma imkânlarını aramaya başlamışlardır. Diğer taraftan, McIntosh ve Goeldner (1990) tatil amaçlı turizmi dört ana başlık altında toplarken, sağlık ile ilgili aktiviteleri fiziksel motivasyon faktörü olarak açıklamışlardır. Bu tanımdan hareketle sağlık turizmini iki ana gruba ayırmak mümkündür: fiziksel sağlık ve zihinsel (ruhsal) sağlık. Fiziksel sağlık göz önüne alındığında rahatlama amaçlı tüm fiziksel aktiviteler ele alınırken; zihinsel sağlık başlığı altında stresi azaltıcı olan faaliyetler ele alınır. Günümüzde sağlık, hasta olmamak şeklinde algılanırken; Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre sağlık: Fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda iyi durumda olmaktır. Bu yaklaşımla, sağlık turizmi denildiği zaman sadece hasta ya da tedaviye muhtaç olan insanlar değil; sağlıklı yaşamak isteyen kişiler de hedef müşteriler içinde yer alır. Daha genel anlamda ise; sağlık turizmi kişinin yaşam kalitesini arttırır. Özellikle günümüzde turizm ve tatil, iş ve iş ortamından uzak kalmak olarak algılandığı için ağırlıklı olarak 3 S olarak bilinen deniz, kum, güneş içeren paketler ve bölgeler daha çok rağbet görmesine karşın sağlık turizmine verilen önem gün ve gün artmaktadır (Hobson ve Dietrich 1995). Bu aşamada, sağlık turizminin türleri ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.

3 Bildiriler 525 Tablo 1. Sağlık turizm türleri ve özellikleri Müşteri Grubu Sağlık Merkezleri Tedavi Merkezleri Rehabilitasyon Merkezleri Orta ve Üst Düzey Gelir Orta ve Üst Düzey Gelir Yüksek Gelir Grubu Grubu Sağlıklı Grubu Özel sağlık ihtiyaçlarına ihtiyaç duyan Düşük Sağlık Riski Tüm Yaşlarda Özel cerrahi veya tıbbi gerekilikler Farklı sağlık riskleri olan orta yaş ve üstü Düşük ve orta seviyede sağlık riski Gereklilikler Süre Kaynak: Gonzales vd. (2001) Yüksek Hizmet Kalitesi Beklentisinin Karşılanması Değişken (Müşteriden müşteriye farklılık gösterir) İleri teknoloji Uzmanlık Alanı Kısa olması beklenir Değişkenlerin takibi gerekir Uzmanlık Alanı Tıbbi destekten ziyade uzmanlık önemli Uzun sürmesi beklenir. Diğer taraftan sağlık turizmi türlerinin alt başlıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo 2. Sağlık turizminin alt başlıkları Sağlık Tedavi & Rehabilitasyon SPA İsteğe Bağlı Ameliyat Diyaliz Ekoturizm Esetik Ameliyat Bağımlılık Tedavileri Doğa Turizmi Göz Ameliyatları Hasta Bakım Prog. Kitle Turizmi Kardiyolojik Tedaviler Bitki Tedavileri Diyagnostik Servisi Bütünsel Tedavi Kanser Tedavileri Kaynak: Gonzales vd. (2001) Tablo 2 den hareketle, tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı (tedavi) turizm ve sağlık amaçlı turizm olarak iki grup öne çıkmaktadır. Özelikle tedavi ve rehabilitasyon amaçlı grup ele alındığı zaman doktor ve sağlık personeli tarafından yapılması gereken tedaviler, prosedürler ve eğitimler ön plana çıkarken; sağlık grubunda ise kişinin birinin gözetiminde ve(ya) tek başına yapabileceği aktiviteler ve(ya) uygulamalar öne çıkmaktadır ve bunlar genellikle daha sağlıklı, daha bakımlı, daha az stresli ve zihinsel olarak daha sağlıklı hissetmek için yapılan aktivite ve uygulamalar bütünüdür. Goodrich (1994) tarafından yapılan bir çalışmada ise sağlık turizminin elemanları ve sağlık turizminde hizmet veren işletmelerde yer alan aktivitelerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir; - Vejetaryen Beslenme Programları - Vitamin Tedavileri

4 526 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi - Günlük egzersiz programları - Yoga - Akupunktur - Termal Havuzlar - Su altı mesajları - Vücut Masajları - Selülit Tedavisi - Sauna - Hidroterapi Tedavisi - Çamur Tedavisi - Sigara Bıraktırma Programları - Özel banyolar - Bitkisel Tedaviler - Rahatlama Teknikleri - Güzellik Kürleri Ülkemizde de gelişmekte olan sağlık turizmi; tedavi amacı ile gelen insanların belirli bir süre konaklamak tedavi ve dinlenme ve eğlenme gibi aktivitelerini karşılamak için tesislere ihtiyaç duymaktadır. Sonuçta, bu arz ve talep dengesini oluşturabilmek için, özellikle son on yıldır, sağlık turizmine yönelik hizmet veren işletme sayılarında artış görülmektedir. Aynı zamanda araştırmalar göstermektedir ki; sağlık turizmi özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir (Chambers ve McIntosh 2008). Sağlık turizminin türü ya da işletmesi ne olursa olsun değişmeyen bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerden başlıcaları; - Teknolojik gelişmeler son derece önemlidir. - Sağlık turizminde konaklama gün sayısı, tedavi süresi ile paraleldir. - Genellikle sağlık turizminden yararlanan kişiler tesis (işletme ya da kompleks) içerisinde bir veya birden fazla aktiviteden yararlanarak zaman geçirir. - Tedaviyi yönlendirecek ve takip edecek tıbbi personel gerekmektedir. - Hizmet sektörü emek yoğun sektördür. - Tesislerin bulunduğu bölgelerde katma değer yaratarak bölge ekonomisinin gelişmesine yardımcı olur. - Genel yaş aralığı ağırlıklı olarak orta yaş ve üstüdür.

5 Bildiriler Hizmet personeli kadar tıbbi personel de önem kazanmaktadır. - Yöneticilerin ve birim sorumlularının hizmet işletmesi bilgisi yanı sıra temel tedavi özelliklerini (termal tesis ise termal suyu ile ilgili bilgi) bilmesi gerekmektedir. Sağlık turizminin özelliklerinden hareketle sağlık turizminde entelektüel sermaye kavramının rekabet avantajı olarak ele alınması gerekir yılında yazdığı makalede Stewart entelektüel sermayenin bütün çalışanlar tarafından bilinen ve işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayacak bütün şeylerin toplamı olduğuna işaret etmektedir (Stewart 1997). Günümüzde entelektüel sermayenin rekabette belirleyici bir rol oynadığı bilinmektedir. Entelektüel sermayenin temelinde insan ve insanın bilgi birikimi vardır. Toplam Kalite Yönetimi bu bilinci ön plana alan bir stratejidir. Bu yönetim stratejisi, insan ihtiyaçları temeline dayanan çağdaş ve katılımcı evrensel bir özelliğe sahiptir. ENTELEKTÜEL SERMAYE NEDİR? 1969 yılında ilk olarak John Kenneth Galbraith tarafından kullanılan entelektüel sermaye terimi, özellikle son yıllardaki teorik ve endüstriden uygulamalı yayınlarla (Bassi ve van Buren 1999; Bontis ve Choo 2001; Edvinsson ve Malone 1997; Stewart 1997; Sveiby 2001; Wiig 1997) ve sadece bu konuya özgün dergilerin yayımlanması (JIC 2001) ve konferansların, seminerlerin düzenlenmesiyle (IC 2001; Stewart 2000) popülerlik kazanmıştır. Galbraith bireysel entelektüel sahiplikten bahsederken, artık günümüzde işletmelerin sahip olduğu entelektüel sermaye kavramı üzerine yoğunlaşmaktadır. Gelişen bilgi ekonomisi trendine paralel, organizasyonel anlamda entelektüel sermayenin ilk olarak Thomas Stewart tarafından Haziran 1991 tarihinde kaleme alınan Brainpower (Beyin Gücü) makalesi ile gündeme geldiği kabul edilmektedir. Bu makalede entelektüel sermaye, işletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayan, işletme çalışanlarının bildiği her şeyin toplamı (Stewart 1991) olarak tanımlanmıştır. Stewart ın diğer entelektüel sermaye tanımları arasında ise Buluşçuluk ve yenilenmenin kaynağı olan bireyin bilgi ve know-how birikimi veya insan beyinlerinde gömülü olan yetenek, beceri, uzmanlık sayılabilir (Stewart 1994). Stewart 1997 yılında yayımlanan Entelektüel Sermaye: Örgütlerin Yeni Zenginliği adlı kitabında ise entelektüel sermayeyi, elde edilmiş kullanışlı bilgi olarak en genel şekilde tanımlamakta ve bunun örgütün süreçlerini, teknolojilerini, patentlerini, iş görenlerinin becerilerini ve müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilişkili taraflar hakkındaki bilgileri içerdiğini belirtmektedir (Stewart 1997). Kap-

6 528 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi samlı bir başka tanım ise Annie Brooking (1996) tarafından yapılmaktadır. Brooking e göre entelektüel sermaye, işletmenin faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümü dür. Klein ve Prusak (1994) ise entelektüel sermayeyi daha yüksek değerli bir varlık üretmek üzere formalleştirilmiş, elde edilmiş ve harekete geçirilmiş entelektüel malzeme olarak tanımlamaktadır. İlk profesyonel entelektüel sermaye yöneticisi olarak bilinen, konunun bir başka öncü ismi Leif Edvinsson ise entelektüel sermayeyi değere dönüştürülebilen bilgi olarak tanımlamaktadır. Edvinsson işletmelerin insan sermayesi ve organizasyonel sermaye olmak üzere iki temel görünmeyen varlığı olduğunu ve entelektüel sermayenin bunların toplamını ifade ettiğini belirtmektedir (Edvinsson ve Malone 1997). Bilgi yönetiminin önemli bir alt konusu olarak kabul edilen entelektüel sermaye için geniş anlamda şöyle bir tanımlama yapılabilir: Entelektüel sermaye, kara dönüştürülebilen bilgidir ve bu bilgi, işletmenin fikirlerinin, yeniliklerinin, teknolojilerinin, genel bilgilerinin, bilgisayar programlarının, dizaynlarının, veri kullanma yeteneklerinin, ilişkilerinin, süreçlerinin, yaratıcılıklarının ve yayınlarının bir bütünü olarak tanımlanabilir. Entelektüel sermaye statik bir varlıktan çok, işletmenin gereksinimlerine uygulandığında ekonomik ve sosyal açılardan katma değer yaratan dinamik bir kavramdır (Bontis 1998; Edvinsson ve Sullivan 1996; O Regan ve O Donnell 2000). Geleneksel muhasebe anlayışına göre entelektüel sermayenin karşılığı şerefiye olarak görülebilir. Yabancı bilançolarda bu goodwill kavramına karşılık gelmekte ve bu da işletmenin pazardaki ününü simgelemektedir. Ancak işin özü, entelektüel sermayenin sadece defter değeri ile piyasa değeri arasındaki fark olmadığı, onun, spekülatif faktörler de dahil, görünmeyen değerlerden oluştuğudur. Duyumsanmayan veya görünmeyen varlıklar olarak da adlandırılan entelektüel sermaye kavramı ile genellikle bir şirketin sahip olduğu kayıtlı bilgiler ve şirketteki çalışanların bilgi, beceri ve deneyimleri kastedilmektedir. Duyumsanmayan veya görünmeyen varlıklar olarak da adlandırılan entelektüel sermaye üzerine yapılan çalışmalar temel alınarak özet olarak şunları söyleyebiliriz: Entelektüel sermaye, bir şirketin en önemli rekabet kaynağıdır. Entelektüel sermaye, şirket bilançosunda görünmeyen, şirketin saklı varlıklarının bir toplamıdır. Bu nedenle, hem organizasyonu oluşturan

7 Bildiriler 529 üyelerin bilgilerini, hem de bu kişiler işten ayrıldıklarında şirkette kalan bilgiyi içerir. Bir şirketin gelecekteki başarısı, bugün sahip olduğu entelektüel sermayesinin nasıl yönetildiğine bağlıdır. Diğer taraftan entelektüel sermayenin literatürdeki gelişimi aşağıdaki gibidir; Tablo 3. Entelektüel sermayenin literatürsel gelişimi, dönüm noktaları entelektüel sermayenin tanımlanması, ölçümü ve raporlamasına ilişkin önemli katkıların kronolojik incelemesi Dönem 1980 lerin başları 1980 lerin ortaları 1980 lerin sonları 1990 ların başları 1990 ların ortaları 1990 ların sonları İlerleme Maddi olmayan değere ilişkin genel düşünce (soysal olarak genellikle iyi niyet olarak nitelendirilmiştir. Bilgi çağı hüküm sürer ve defter değeri ve pazar değeri arasındaki boşluk bir çok şirket için önemli derecede artar. Entelektüel sermayeyi ölçen raporlar/hesapların oluşturulması konusunda pratisyen danışmanların ilk girişimleri (Sveiby, 1988). Şirketlerin entelektüel sermayesi stoklarını ölçen ve şirket dışındaki taraflara raporlayan sistematik girişimler (örn. Celemi ve Skandia SCSI, 1995) yılında Skandia AFS, Leif Edvinsson u Entelektüel Sermaye Yöneticisi olarak atar. Bu, entelektüel sermayenin yönetim rolünün resmi statü kazandığı ve bir kurumsal meşruluk havasının yaratılmış olduğu ilk durumdur. Kaplan ve Norton, bir dengeli puan tablosu konsepti geliştirmiştir (1992). Puan tablosu, ölçtüğünüz, elde ettiğiniz şeydir önermesi etrafında gelişmiştir. Nonaka ve Takeuchi (1995)*6+, şirket yaratan bilgi üzerine olan oldukça etkili çalışmalarını sundular. Kitap bilgi ye yoğunlaşıyor olsa da, bilgi ve entelektüel sermaye arasındaki ayrım kitabı tamamen entelektüel sermayeye odaklanmış olanlar kadar iyi kılmıştır. Celemi nin Tango simülasyon aracı 1994 yılında başlamıştır. Tango, maddi olmayan değerlerin önemi hakkında idari eğitim sağlamak üzere geniş anlamda pazarlanan ilk üründür. Ayrıca 1994 yılında, Skandia nın yıllık raporu için şirketin entelektüel sermaye stoğunun bir değerlendirmesini sunmaya odaklanmış olan bir ek oluşturulmuştur. Entelektüel sermayenin görselleştirilmesi, Skandia nın açtığı yolu takip eden diğer şirketlerden oldukça ilgi görmüştür (Edvinsson, 1997) yılında, Celemi entelektüel sermayesinin durumu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme sunmak için bilgi denetimi ni kullandığında yeni bir sansasyon oluşmuştur. Entelektüel sermaye hareketinin öncüleri konuyla ilgili çok satan kitaplar yayınlamıştır (Kaplan ve Norton, 1996; Edvinsson ve Malone, 1997; Sveiby, 1997). Özellikle Edvinsson ve Malone nin çalışması süreç ve entelektüel sermayenin nasıl ölçüleceği konularıyla oldukça ilgilidir.

8 530 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Entelektüel sermaye araştırmacılar arasında popüler bir konu haline gelmeye ve akademik konferanslar, çalışma tabloları ve diğer yayınlarda kitlesi oluşmaya başlar. Entelektüel sermaye hakkındaki araştırmalara bir parça akademik özen katmayı amaçlayan çok sayıda büyük ölçekli proje (örn. MERITUM projesi; Danca; Stockholm) başlar. Kaynak: Pettry ve Guthrie (2000). ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİ 1999 yılında, OECD entelektüel sermaye üzerine Amsterdam da bir uluslararası sempozyum düzenler ların sonlarında yapılan MERITUM Projesi nde tavsiye edilen çerçeve ve yönergelere göre entelektüel sermaye bileşenleri sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Altı ülkeden araştırmacı içeren ve birçok farklı çalışmayı kapsayan MERITUM Projesi sonuçlarını 2002 yılında Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles (Maddi Olmayan Varlıkların Yönetilmesi ve Raporlanması İçin Yönergeler) tekstinde sunmuştur. MERITUM tarafından hazırlanmış olan bu kavramsal çerçeve, maddi olmayan varlıkları üç kategoriye ayırmaktadır: (1) yapısal (2) insan ve (3) ilişkisel. Raporda bu üç kategori şu şekilde tanımlanmaktadır. Yapısal sermaye, iş gününün sonunda şirkette kalan bilgi olarak tanımlanır. Örgütsel iş programları, prosedürler, sistemler, kültürler, veritabanları vs.den oluşur. İnsan sermayesi, çalışanların şirketten ayrıldıkları zaman kendileriyle birlikte götürdükleri bilgi olarak tanımlanır. Kişilerin bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerini içerir. Bu bilgilerin bir kısmı bireye özel olabilirken, bazıları da jeneriktir. İlişkisel sermaye, şirketin müşteriler, tedarikçiler veya AR-GE ortakları ile sahip olduğu dış ilişkilerle bağlantılı bütün kaynaklar olarak tanımlanır. Şirketin paydaşlarıyla (yatırımcılar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler vs.) olan ilişkileri ve şirket hakkında sahip oldukları algıları (Flöstrand 2006) ile birlikte İnsan ve Yapısal Sermayeden oluşur.

9 Bildiriler 531 Maddi olmayan varlıkların üç kategorisi, statik (Maddi Olmayan Kaynaklar) veya dinamik (Maddi Olmayan Faaliyetler) olmalarına bağlı olarak Maddi Olmayan Kaynaklar veya Maddi Olmayan Faaliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. MERITUM projesi bu iki terimi şu şekilde açıklamaktadır: Maddi Olmayan Kaynaklar (statik düşünce), belirli bir zamanda belirli bir maddi olmayan varlığın stok veya mevcut değeridir. Finansal terimler olarak ifade edilebilirler veya edilemezler. Maddi Olmayan Faaliyetler (dinamik düşünce), aşağıda verilmiş olanları hedefleyen kaynakların tahsisatını içerir: a) yeni maddi olmayan kaynakların dahili olarak geliştirilmesi veya elde edilmesi, b) mevcut olanların değerinin arttırılması veya c) önceki iki faaliyetin sonuçlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi (Flöstrand, 2006) Yapısal Sermaye Turizm hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise, ister yaşam kalitesini arttırmak amaçlı, ister tedavi ve(ya) rehabilitasyon amaçlı olsun, hizmet verenle hizmet alan karşı karşıya yani yüz yüze bir ilişki içerisindedir. Bu nedenle işletme çalışanlarından birinin yapmış olduğu hata işletmenin tamamına yansır. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak için etkin bir kurum kültürü oluşturarak tüm örgüt çalışanlarını aynı amaç, aynı misyon, aynı vizyon etrafında toplamak ancak tam katılımla sağlanabilir (Ecer vd. 2001). Sağlık turizminde hizmet veren insanların kalitesi sadece hizmet sektörü ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak değil aynı zamanda hizmetin gerektirdiği bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmaktır. Müşteri istek ve beklentilerinin anlaşılması turizmin her türünde önemli olmakla birlikte sağlık turizminde bu önem daha da artmaktadır. Sağlık turizminde yapısal sermaye unsurunun daha etkin analiz edilebilmesi için son yıllarda sağlık amaçlı gelen yabancı ve yerli turist sayılarındaki geliş nedenlerini ve gelir düzeylerini de ele almak gerekir. Aşağıda Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hazırlanan 2010 yılı Turizm İstatistikleri görülmektedir.

10 532 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Tablo 4. Geliş nedeni, gelir düzeyi ve seyahatin organize şekline göre çıkış yapan yabancı ziyaretçiler (2010) Kaynak: TÜİK (2010). Tablo 5. Geliş nedeni, gelir düzeyi ve seyahatin organize şekline göre çıkış yapan vatandaş ziyaretçiler (2010) Kaynak: TÜİK (2010).

11 Bildiriler 533 TUİK 2010 yılı Turizm İstatistikleri raporundan ve yukarıdaki tablolardan hareketle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin sağlık ve tıbbi nedenler için geldiğini görmekteyiz. Yabancı ziyaretçiler paket turu da tercih edebilirken, vatandaş ziyaretçilerinin tümü bireysel gelişleri tercih etmektedirler. Tablolardan hareketle, genelde orta ve üst düzey grubu sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemizi ziyaret etmektedirler. Burada, sağlık ve tıbbi hizmetler için gelen kişilerin il bazında ve aldıkları hizmetler bazında raporlanması, sağlık turizmini planlama ve yönetme politikalarının belirlenmesi ve uygulanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu noktada, turizm harcamalarının içinde sağlık ve tıbbi nedenlerin payını ve miktarını bilmek de önemlidir. Aşağıda TUİK tarafından hazırlanan raporda yer alan Harcama Türüne Göre Turizm Geliri ve Diğer Harcamalar tablosu da çıkarım yapılması açısından değerlendirilmelidir. Tablo 6. Harcama türüne göre turizm geliri ve diğer harcamalar (2010)

12 534 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Tablodan hareketle, sağlık toplamının genel harcama içindeki oranı % 2,1 dir. Ancak diğer harcama kalemlerinin de sağlık için gelen kişiler tarafından da yapılabileceği göz ardı edilmemelidir. Sağlık turizm işletmelerinde yapısal sermayenin etkin ve verimli yönetimi, işletmelerin finansal hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacaktır. Diğer taraftan yapısal sermayenin etkin yönetilmesi için sağlık turizmi hizmeti veren işletmelerin, yatak sayılarının ve işletme ek hizmetlerinin türleri ve nitelikleri bilinmeli, bu işletmelerin hangi bölge veya bölgelerde yer aldığı ve bölge ekonomisine katkısı belirlenmeli ve sağlık turizminin ülke genelinde geliştirilmesi gereken yanları belirlenerek rekabet avantajlarından yararlanarak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık turizmindeki artan talep karşısında işletmeler entelektüel sermayenin öğelerinden biri olan yapısal sermayelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bir bakış açısına göre işletmeler, insan sermayesi ve ilişkisel / müşteri sermayesine sahip değildirler. Müşteriler de iş görenler gibi işletmeyi her an terk edebilirler. Bu nedenle entelektüel sermaye yönetiminde insan sermayesi ve müşteri sermayesinin, kalıcı olan yapısal sermayeye dönüştürülmesi önemlidir. Aslında entelektüel sermaye yönetiminin en çok değer yaratan kısmı, entelektüel sermaye unsurları arasında oluşan dinamik etkileşim ile yaratılan yapısal sermayeyi kayda almaktır. Çünkü yapısal sermaye, işletmece sahip olunan ve alınıp satılan tek entelektüel sermaye unsurudur (Stewart 1997) Sağlık turizminde yapısal sermaye genel anlamda işletmelerin sahip oldukları maddi kaynakları ifade eder. Bu kaynaklar; - İşletme binası (ya da binaları) - Destek binalar - Sağlık kompleksleri - Yiyecek içecek birimleri - Doğal kaynaklar - Bilgi işlem alt yapıları - İşletmede kullanılan demirbaşlar - Diğer İnsan Sermayesi İnsan sermayesi, entelektüel sermaye modellerinin temel bileşeni olarak kabul edilmektedir. En basit haliyle bir işletmenin çalışanlarına ait bireysel bilgi stoku olarak tanımlanabilir (Bontis vd. 2001) ve çalışanın bilgi, beceri, motivasyon ve iş yapma sermayelerine bağlıdır. Bu sermayeyi geliştirmek ise, çalışanların fikir-

13 Bildiriler 535 lerine önem vererek ve iş geliştirmeye yönelik önerilerini dinleyerek gerçekleştirilebilir. Sağlık turizm sektöründe çalışan personelin sektörel bilgi yanında, uzmanlık bilgisinin de olması gerekir. Alanında uzman olan sağlık personeli, işletme içinde aynı zamanda hizmet sektörü çalışanıdır. Bu durumda işletmelerin insan sermayelerinin kalitelerini arttırmak için periyodik eğitimler düzenlemeleri gerekmektedir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda işletme yapılarındaki değişiklikler karşısında çalışanların esnek olabilmeleri açısından eğitimin önemi daha da artmıştır. Eğitim işgörenlerin işleriyle ilgili yenilikleri öğrenmeleri ve ilgili oldukları konularda kendilerini daha da geliştirmeleri açısından önemlidir. Eğitim bir motivasyon aracıdır, aynı zamanda da işletme çalışanlarının bağlılığını sağlamaktadır, diyebiliriz. İhtiyaç duyulan eğitim konuları bir eğitim programı dahilinde işletme içerisinde veya dışarıda ilgili kuruluşlar aracılığıyla giderilir. Eğitim konuları teknik olabileceği gibi kişisel gelişime yönelik de olabilir ya da yönetsel becerilerin attırılmasına da yönelik olabilir (Ekin 1997). İnsan sermayesi aynı zamanda aşağıdaki dört faktörün kombinasyonu olarak bireysel seviyede de tanımlanabilir (Bontis 1998): 1. genetik kalıtımınız; 2. eğitiminiz; 3. deneyiminiz ve 4. yaşam ve iş hakkındaki tutumlarınız. İnsan sermayesinin temeli örgüt üyesinin saf zekasıdır. İnsan sermayesinin kapsamı bilgi düğümüyle sınırlıdır (örn. çalışanın zihninin içi). Ayrıca, bir sisteme bağlayabilmek için entelektüel sermayenin üç alt alanı arasında en zor olanıdır. Günümüz yöneticileri de insan unsurunun işletmeler için kritik varlık olduğunu ve bu varlığın rekabet sürecinde örgütsel amaçları gerçekleştirecek en önemli unsur olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanında, bilgi tabanlı ve hizmet yoğun bir dünya ekonomisinin rekabet ortamında, motive edilmiş ve yetenekleri ortaya çıkartılmış insanların, işletmelerin başarıları için gerekli olduğu ve stratejik üstünlük getirdiği kabul edilmektedir. Artık başarılı ve sürekli stratejiler için çıkış noktasının, finansal sermayeden insan sermayesine doğru kayması da yöneticilere ait bu düşünceleri destekler niteliktedir. Bu çerçevede, kendine özgü örgüt ve insan kapasitesi, rekabet avantajının ve fırsatlarının elde edilmesinde işletmelere temel bir yaklaşım vermektedir (Barlett ve Ghoshal 2002). İşte

14 536 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi bu noktada hizmet yoğun turizm sektörünün bir türü olan sağlık turizminde insan sermayesinin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Sağlık turizminde çalışan bireylerin bilgi birikimleri ve alan tecrübeleri ve uzmanlık alanlarındaki bilgi yeterlilikleri yanı sıra ilişki yönetimi de öne çıkan bir kavram olmaktadır. İlişki yönetiminde çalışanlar ile misafirler arasındaki empati ve iletişim kalitesi, sağlık turizminde turizmin diğer türlerine göre daha da önem kazanmaktadır. Bu da Bontis in (1998), yaşam ve iş hakkındaki tutumlarımızın bütününden kaynaklanmaktadır. İnsan sermayesinin unsurlarından biri olan tutum ve davranışlar doğru ve etkin olarak ortaya konulduğunda misafirlerde olumlu bir izlenim yaratacak ve işletmenin tercih edilirliğini arttıracaktır. Diğer taraftan, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı sağlık turizminde kalış süreleri tedavi süreleri ile doğru orantılı olduğu için, misafirlerin (hastaların) işletmede kalış süreleri diğer turizm çeşitlerine göre daha net ve daha uzun bir süreçte olacaktır. Uzun süre işletmede zaman geçiren ve tedavi gören bireyler için de çalışanların tutum ve davranışları da son derece önemlidir. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere işletmelerin rekabet ortamında rekabet avantajı elde etmeleri küreselleşmenin getirmiş olduğu değişime ayak uydurabilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu ise işletmenin yeni bilgileri elde etmesine ve bu bilgileri işletmeye uyarlayabilmesine bağlıdır. Dolayısıyla, burada bilgi yönetimi gündeme gelmekte, hararetli ve gerilimli bir yer işgal etmektedir. İşletme her ne kadar değişime ayak uydursa da entelektüel sermaye diyebileceğimiz işletmenin çok değerli görünmez varlığı olan çalışanlara daha çok önem vermeli ve onların kendilerini yenilemelerinde dış değişime ayak uydurabilmelerinde bilgiyi en etkin şekilde yönetmelidir. Sonuç olarak rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin günümüz şartlarına uyum sağlamaları, başarılı olabilmeleri ve aynı şartlarda rekabet edebilmeleri entelektüel sermaye yönetimine ilişkin yapacağı çalışmalara bağlı olacağı söylenebilir. İşletmelerin entelektüel sermaye çalışmaları ile elde edebilecekleri faydaları ise şöyle sıralamak mümkündür (Nordika 2001). Entelektüel sermaye, içinde bulunduğumuz sanayi düşüncesinden farklı olarak işletmelere değer yaratma ve iş fırsatları sağlayabilir. Entelektüel sermaye, halen kullanılan bilgisayar ağları ve müşterilerin de bulunduğu birçok faktörün birleşimi ve etkileşimiyle değer yaratabilir. Entelektüel sermaye, işletmenin sahip olduğu bilgi havuzunun kullanılmasına, genişletilmesine ve bilginin ucuz maliyetlerle yeniden kullanılmasına imkan verir.

15 Bildiriler 537 Entelektüel sermayeye sadece belirli durumlarda kanuni olarak sahip olunabilir; fakat kendine özgü düzenlemelerle kontrol edilebilir ve taklit edilmesi engellenebilir. Entelektüel sermaye çoğunlukla bireylerin yetenekleri ve bilgilerinde mevcuttur. Eğer mevcut bireysel yetenekler ve bilgiler, örgütün veri tabanlarına aktarılabilir ve örgütsel süreçlere yansıtılabilirse korunabilir (Bontis 1998). Hizmetler emek yoğun özelliğe sahip olmaları sebebiyle, verilen hizmetin kalitesi üzerinde insan faktörünün etkisi fazladır. Bu nedenle insan kaynaklarının seçimi, eğitimi, geliştirilmesi, oryantasyonu ve motivasyonu gibi konular hizmet sektöründe son derece önemli bir yere sahiptir (Bontis 1998). Bu noktada, İnsan Kaynakları Yönetimi nin önemli bir fonksiyonu olan insan kaynaklarını geliştirme fonksiyonu çalışanları, işi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan tüm boyutlarda geliştirmeyi esas almaktadır. Geliştirme etkinliklerinin odak noktası çalışanların ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları olup şimdi ve gelecekteki mesleği ile ilgili bilgilerinin geliştirilmesi etkinliklerini kapsamaktadır. İnsan kaynaklarını geliştirme faaliyetleri, çalışanların yaptığı işi ve işletmeyi daha kapsamlı bir bakışla görebilmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi nin başarısının temel koşulu, çevresel faktörleri bilmesi ve bunları kontrol altında tutabilmesidir. Ama şu gerçek ki çevresel faktörler önceden bilinse de bunları değiştiremeyebilir. Fakat bunlara uyum göstermede daha başarılı yöntemler geliştirerek etkisini arttırabilir. İlişkisel Sermaye İlişkisel sermaye, şirketin müşteriler, tedarikçiler veya AR-GE ortakları ile sahip olduğu dış ilişkilerle bağlantılı bütün kaynaklar olarak tanımlanır. Şirketin paydaşlarıyla (yatırımcılar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler vs.) olan ilişkileri ve şirket hakkında sahip oldukları algıları (MERITUM Projesi 2002) ile birlikte İnsan ve Yapısal Sermayeden oluşur (Flöstrand 2006). İlişkisel sermayede işletmeler rakipleri ile en iyi şekilde rekabet edebilmek için ilişkilerle elde edilen bilgileri çok iyi kullanmalıdırlar. Çevrenin en önemli elemanlarından biri ise müşteridir. Günümüzde, müşteriyi en iyi şekilde tatmin ve memnun etmek, çoğu şirketin ortak amacıdır. Müşteri dışında, tedarikçilerle, ortaklarla ve yatırımcılarla ilişkiler de bu sermayeye dahildir (Stewart 2000). Müşteri ilişkilerinin önemi, ilişkisel sermayede göstergelerin çeşitliliği ve sıklığında tekrar eden bir temadır. Müşteri ilişkilerinin gücünü ölçmenin yolların-

16 538 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi dan birisi de müşterilerin daha fazlası için tekrar gelip gelmediklerini görmektir. İşte bu noktada, insan sermayesi ve yapısal sermayenin etkin bir şekilde yönetilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. İyi yönetilen insan sermayesi ve yapısal sermaye; ilişkisel sermayenin de iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Bu noktada, işletmelerin rekabet analizlerini sağlıklı yapmaları gerekir. Aşağıdaki şekilde rekabet gücünün artmasının geometri yorumu ele alınmaktadır. Şekil 1. Rekabet gücünün artması (geometrik yorum) Kaynak: Akatan ve Vural (2004) Sağlık turizmi işletmesinin sahip olduğu insan sermayesi ve teknoloji düzeyi arttıkça firmanın rekabet gücü artar, gelecekte sahip olacağı rekabet gücü potansiyeli iyileşir ve bu güç ve potansiyelini koruma ve sürdürme kabiliyeti artar. Buna göre, veri bir insan sermayesi ve teknoloji düzeyinde, bir işletmenin, rakiplerine kıyasla daha iyi değerler ürettiği, orta ve uzun vadede hissedarların yatırımlarına tatminkar bir getiri sağladığı, rekabetçi ortamda ortaya çıkan tehditlerle başa çıkıp fırsatları değerlendirebildiği ve yeni teknolojilere sahip olma ve kullanma gibi gerekli olan stratejik değişiklikleri finanse edebildiği ve mevcut finansal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabildiği ölçüde rekabet gücüne sahiptir. Bu şekilde de ifade edildiği gibi sağlık turizmi işletmesinin rekabette üstünlük sağlamasında insan sermayesinin ve teknoloji düzeyinin yüksek olması gerektiği dikkatimizi çekmekte ve çalışanların seçiminde ve işe alımında işletmeyi geleceğe taşıyabilecek nitelikte ve özellikte olmasında hem de işletmenin sahip olduğu gelişmiş teknolojilerinin çalıştırılmasında gereken eğitimin çalışanlara verilmesinde stratejik insan kaynakları yönetiminin etkin rolü vardır ve bu sayede işletmenin rekabet gücü artacaktır. Bu da dolayısıyla ilişkisel sermayenin iyi yönetilerek rekabet gücü olarak ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

17 Bildiriler 539 SONUÇ Sağlık turizminin, 1980 lerden sonra artan bir ivmeyle önem kazanması ile birlikte; rekabet yoğun turizm sektöründe ülkemizin uluslararası arenada rekabet edebilmesi için, artan kapasite ile birlikte, sağlık turizminde yer alan kurumların entelektüel sermayelerinin de etkin ve doğru olarak değerlendirilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Yapısal sermaye, insan sermayesi ve ilişkisel sermaye alt başlıklarında incelenen entelektüel sermaye, sağlık turizm açısından değerlendirildiği zaman insan sermayesi ve yapısal sermaye öne çıkmaktadır. Özellikle insan sermayesi, yapısal sermayenin de iyi yönetilmesi ile birlikte, işletmelere rekabet avantajı sağlayan en güçlü entelektüel sermaye öğesidir. Müşteri (hasta), sağlık turizmi alanında hizmeti sunan kişi ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle söz konusu hizmeti sunan personel kendi görevi ile gerekli aydınlatıcı bilgiye sahip olması gerekir. Böylece kendi ilgi alanına giren soruları cevaplandırılması sağlanmış olur. Ancak her türlü soruyu cevaplandırma imkânına sahip değildirler. İşletmelerde bilgiyi toplayan ve isteyen herkese ulaştıran her türlü konuda bilgi verebilecek bir danışman hizmetleri sunan bölümün olması gerekir. Bu bölüm Toplam Kalite Yönetimi nin bir kuruluşta uygulanabilmesi işetme-misafir (hasta) işbirliğinin sağlanabilmesi için oldukça önemli bir fonksiyonel görev üstlenmiş olur (Ecer vd. 2001). İnsan odaklı olan ve bu kapsamda sorunların ve iyileştirme alanlarının tespiti ve çözüm önerileri ile ilgili sağlık turizm işletmelerinde tüm sağlık ve hizmet personelinin fikirlerine başvuran Kaizen Sürekli İyileştirme Stratejisi, herkesin aktif birer katılımcı olarak iyileştirme çalışmaları içerisinde yer almaları ve sürekli iyileştirmeyi tüm yaşamlarına yayarak bir hayat felsefesi haline getirmeleri için eğitim faaliyetlerine büyük önem vermektedir. İnsan kaynaklarının kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanın sağlanmasını ve gerekli ortamın yaratılmasını öngören Kaizen; problem çözme teknikleri, kalite çemberleri eğitimleri, hizmet içi eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri gibi çeşitli eğitimlerle insan kaynaklarını desteklemektedir. Bu yönüyle Kaizen Sürekli İyileştirme Stratejisi; sağlık turizmi çalışanlarının problem çözme becerilerini geliştirerek, yaratıcılıklarını ve kişisel yeteneklerini ortaya çıkartarak, bilgi düzeylerini yükselterek ve motivasyonlarını arttırarak işletmelerin hizmet kalitesinin belirleyicisi olan insan kaynaklarının geliştirilmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir (Bontis 1998). Sonuç olarak eğitim ve geliştirme işletmenin yeni gelişmeleri takip etmesinde, değişime ayak uydurabilmesinde yani, yeni bilgilerin kazanımı ve bunun işletme içerisinde uygulama, işletmenin küresel rekabetteki üstünlüğü açısından

18 540 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi küresel standartlara uygun üretim yapabilmesinde sahip olacağı teknoloji ve bu teknolojiye çalışanların adapte olabilmeleri açısından işletme, insan kaynakları yönetimi dahilinde eğitim ve geliştirme projeler geliştirmelidir. Dolayısıyla, eğitim programları işletme içerisinde veya dışarısında olabilmektedir. Bu eğitim programlar sayesinde nitelikleri gelişen personel yeni fikirler üretilmesini sağlayacak, bu fikirlerin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan operasyonel süreçlerin ve teknolojinin, organizasyon yapısını oluşturabilecek ve uygulayabilir hale gelecektir. Sürekli eğitim ve geliştirme sayesinde verimlilik ve kalite artarken, maliyetler düşecektir. Piyasa ve yeni teknoloji ve süreçler hakkında daha fazla bilgiye sahip olan insan gücü faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin geliştirilmesini sağlayabilecek yeni ve farklı kaynaklara erişebilecek farklılık yaratabilecek ürünler için gerekli olan üretim faktörlerine erişimi kolaylaştıracaktır. Eğitim ve bilgi teknolojileri yardımıyla etkin yönetilen yapısal ve insan sermayesi, uzun vadede işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlarken; diğer taraftan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi ve uygulamaları da bu süreçleri hızlandırıcı ve etkinleştirici etkenlerdir. Özellikle entelektüel sermayeni ölçülmesinde, rakamsal değerler ile ifade edilmesinde, yaşanan güçlüklerin çözümü açısından TKY uygulamaları önem kazanmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde açıklanabilir; Şekil 2. Entelektüel sermayenin (es) ölçülmesine tky felsefesi yaklaşımı entelektüel sermaye - TKY

19 Bildiriler 541 Sonuçta, Entelektüel Sermaye yönetimi, her sektör gibi, turizm sektörü için de önemlidir. Konu hizmet ve sağlık sektörü olduğunda da insan sermayesi ve yapısal sermaye ön plana çıkmaktadır. Entelektüel sermaye, TKY yaklaşımı ile yönetilen süreçler olduğunda, işletmeler rekabet yoğun olan hizmet ve sağlık sektöründe stratejik konumlarını koruyabilir ya da daha iyiye götürebilirler. KAYNAKÇA Akatan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri. Türkiye İsveren Sendikaları Konfederasyonu Rekabet Dizisi -2. Ankara: Türk Basın ve Basım Yayınevi. Aydın, D. (2008). Türkiye de Sağlık Turizmi ve Ortadoğudaki Yeri. Sağlık Turizmi Bülteni, (1): Barlett, C. A. ve Ghoshal, S. (2002). Managing Across Borders. Harward Business School Press. Bassi, L. ve Van, B. M. (1999). Valuing Investments In Intellectual Capital. International Journal of technology Management, (18): Blumentit, R. ve Jhonson, R. (1999). Towards a Strategy for Knowledge Management. Technology Analysis and Strategic Management, (11): Bontis, N. (1998). Intellectual Capital; an Exploratory Study that Develops Measures and Models. Management Decision, (36): Bontis, N. ve Choo, C. W. (2001). The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. Oxford University Press. Bontis, N., Crossan, M. ve Hulland, J. (2001). Managing an Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows. Journal of Management Studies, (7): Chambers, D. ve McIntosh, B. (2008). Using Authenticity to Achieve Competitive Advantage in Medical Tourism in The English Speaking Caribbean. Third World Quarterly, (29): Ecer, F. H., Demirel, Y. ve Uslu, S. (2001). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Sağlıkta Kalite İyileştirme Dergisi, (3): Edvinsson, L. ve Malone, M. (1997). Intellectual Capital : Realizing your company s True Value by Finding its Hidden Brainpower. Newyork. Edvinsson, L. ve Sullivan, P. (1996). Developing a Model for Managing Intellectual Capital. European Management Journal, (14): Ekin, N. (1997). Küresel Bilgi Çağında Eğitim, Verimlilik, İstihdam. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Flöstrand, P. (2006). The Sell Side Observations On Intellectual Capital Indicators. Journal of Intellectual Capital, (7): Gonzales, A., Branzel, L., ve Sancho, J. (2001). Health Toursim and Related Services: Caribbean Development and International Trade. Final Report. Goodrich, J. N. (1994). Health Toursim: A New Positioning Strategy for Tourist Destinations. Journal of International Consumer Marketing, (6): Hobson, J. S. ve Dietrich, U. C. (1995). Tourism, Health and Quality of Life: Challenging The Responsibility of Using The Traditional Tenets of Sun, Sea, Sand and Sex in Tourism Marketing. Journal of Travel and Toursim Marketing, 3(4): IC. (2001). Intellectual Capital World Congress: web: adresinden alınmıştır JIC. (2001). Journal of Intellectual Capital. MCB University Press.

20 542 II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Klein, D. A. ve Prusak, L. (1994). Characterizing Intellectual Capital. Ernst ve Young Commercial Innovation Center. McIntosh, R. E. ve Goeldner, C. (1990). Tourism, Principles, Practices and Philosophies. Newyork: Jhon Willey. Nordika. (2001). Intellectual Capital Managing and Reporting. Oslo: Nordic Industrial Fund. O Regan, P. ve O Donnell, D. (2000). Intangible Asset Management: Recognizing, Valuing and Managing Intellectual Capital. e2000: ebusiness and ework Conference. Madrid: NH Eurobuilding. Pettry, R. Ve Guthrie, J. (2000). Intellectual Capital Literature Review. Journal of Intellectual Capital, (1): Stewart, T. A. (1994). Your Company s Most Valuable Asset: Intellectual Capital. Fortune, (130): Stewart, T. A. (1997). Entellektüel Sermaye. İstanbul: Mess Yayınları. Stewart, T. A. (2000). Entelektüel Sermaye. Konferans Sunumu, İstanbul. Sveiby, K. E. (2001). Methods for Measuring Intangible Assets. Intangible methods.htm adresinden alınmıştır. TÜİK. (2010). Turizm İstatistikleri tarihinde TUİK Turizm İstatistikleri: adresinden alınmıştır. Wiig, K. M. (1997). Integrating Intellectual Capital and Knowledge Management. Long Range Planning, (30):

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 69-103 Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma Hikmet Ulusan * Özet:

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Bülend GÖKSEL * E. Pelin BAYTEKİN ** Öz Bilgi toplumunda bilginin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 Arş. Gör. İnci Fatma DOĞAN 2 Öğr. Gör. Mustafa KILLI 3 ÖZ Bilgi, günümüz küresel rekabet ortamında bir adım önde olmak ve avantaj

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNE DOĞRU YOLCULUK YÖNTEMİ: YETENEK YÖNETİMİ Doç. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı