GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ"

Transkript

1 Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN, Ali emal YAUT Süleyman Demiel Üniveitei, Teknik ğitim Fakültei, Makine ğitimi Bölümü,, Ipata, (Geliş Taihi:.., abul Taihi:.. ) Özet: Bu çalışmada, gövde boulu bi ıı değiştiiciinin kullanıldığı ve altenatif oğutucu akışkan RA ile çalışan oğutma iteminin eneji ve ekeji analizi yapılaak biinci yaa veimlei, ekeji veimlei ve teinmezlik değelei belilenmişti. Bu amaçla, itemde evapoatö olaak gövde boulu ıı değiştiicinin kullanıldığı bi oğutma deney eti kuulmuştu. Deneylede, evapoatö ıcaklığı - ile - aaında, oğutucu akışkan debii. ile. kg/ ve oğutma uyu debii. ile. kg/ aalıklaında yapılmıştı. Bu aalıklada yapılan ölçümle onucu elde edilen değele ile yapılan temodinamik analizle tablo ve gafikle halinde veilmişti. keji analizine göe, en büyük teinmezlik değeleinin ıaıyla kompeö, kondane, evapoatö ve genleşme valfinde otaya çıktığı göülmüştü. Anahta elimele: Soğutma itemi, keji, Gövde boulu ıı değiştiicii, RA NRGY AND XRGY ANALYSIS OF A RFRIGRATION SYSTM WITH SHLL AND TUB HAT XHANGR USING RA Abtact: In thi tudy, enegy and exegy analye of a efigeation ytem with hell and tube heat exchange uing altenative efigeant R wee caied out and fit law efficiencie, exegy efficiencie and ieveibility ate wee detemined. Fo thi aim, an expeimental efigeation ytem uing hell and tube heat exchange fo evapoato wa built up. In thee expeiment, evapoato tempeatue wa vaied between - to -, efigeant ma flow ate wa vaied between anged. to. kg/ and cooling wate ma flow ate wa vaied between. to. kg/. aied out themodynamic analye uing the value obtained fom the of the meauement wee given in table and gaphic. Accoding to exegy analye, the bigget ieveibility wa occued in compeo followed by condene, evapoato and expanion valve. eywod: Refigeation ytem, xegy, Shell and tube heat exchange, RA SMBOLLR OP h I P Q S T W Alt İndile c Soğutma pefoman katayıı keji [kw] Özgül ekeji [kj/kg] Özgül entalpi [kj/kg] Teinmezlik[kW] Akışkan debii [kg/] Baınç [kpa] Iı akıı [kw] ntopi [kw/] Özgül entopi [kj/kg] Sıcaklık [] İş [kw] Veim ompeö Çıkış g Giiş Su Soğutucu akışkan vapoatö GV Genleşme valfi ondane Çeve şatlaı,, Refean noktala GİRİŞ Mühendilik uygulamalaının en önemli ve en çok kaşılaşılan işlemleinden biii, faklı ıcaklıkladaki iki veya daha fazla akışkan aaındaki ıı değişimidi. Iının bi akışkandan başka akışkana tanfei, uygulama üeçleinde çoğu kez amaçlanan önemli bi olaydı. azanla, kondanele, evapoatöle, u ııtıcılaı, otomobil adyatölei, hava ııtma ve oğutma kabinlei gibi uygulamala, bi ıcak ve bi oğuk akışkan aaında ıı alışveişinin olduğu üeçlee önek olaak

2 veilebili. Bu ıı alış veişini ağlamak için ıı değiştiicilei kullanılı. Çok ayıda ıı değiştiicii tiplei olmaına ağmen, bunladan gövde boulu ıı değiştiicii, işletme ıcaklığının ve baıncının geniş aalıkta olmaı nedeniyle diğeleine nazaan daha fazla uygulama alanına ahipti (Genceli, ). Bu çalışmada, yeni neil oğutucu akışkan olan RA ile çalışan evapoatö olaak gövde boulu ıı değiştiicinin kullanıldığı deneyel bi oğutma itemi kuulmuş ve çeşitli şatlada deneyle yapılaak eneji ve ekeji analizi yapılmıştı. Deneyel veile kullanılaak item elemanlaına temodinamiğin biinci ve ikinci kanun analizlei yapılaak heaplanan değele, tablo ve gafikle halinde veilmişti. Soğutma itemleinde kullanılan eki neil oğutucu akışkanlaın ozon tabakaını tahip ettiği otaya çıktıktan ona, ululaaaı potokolle ile bu gazlaın üetimi ve kullanımı bi pogama bağlanaak yaaklanmıştı. Ozona zaa veen oğutucu akışkanlaın kullanım ve üetiminin azaltılmaı ile ilgili çalışmala, yılında ülkenin katılımı ile imzalanan Monteal Potokolü ile başlamıştı. Bu yaaklamala onucunda, üetici fimala ozonu tahip eden F ve HF li oğutucu akışkanla yeine ozonu tahip etmeyen HF li oğutucu akışkanlaı üetmeye başlamışladı. Bu çalışmada kullanılan RA oğutucu akışkanı, R (%), Ra (%) ve Ra (%) oğutucu akışkanlaından oluşan kaışımdı. RA oğutucu akışkanının ozonu tahip etme potaniyeli (ODP) ıfıdı. Yapıında Ra bulunduduğu için yükek küeel ıınma potaniyeline (GWP) ahipti. RA oğutucu akışkanı R ve R oğutucu akışkanlaının kullanıldığı uygulamalada bunlaın yeine altenatif oğutucu akışkan olaak kullanılabilmektedi. (Polat,, Beşe, ). Liteatüde kompeölü oğutma itemleinin ekeji analiziyle ilgili biçok çalışma bulunmaktadı. Bu çalışmalada genellikle faklı oğutucu akışkanla ve faklı ıı değiştiicilei kullanılmıştı. RA oğutucu akışkanı ile çalışan ve gövde boulu ıı değiştiiciinin kullanıldığı oğutma itemlei üzeinde ınılı ayıda çalışma yapılmış olmakla bilikte bunlada tam olaak eneji ve ekeji analizlei değildi (Lio ve Zhang, ; Apea ve Geco, ; Aoa ve auhik, ; Özgü ve Bayakçı, ; Haeli vd.,). keji analizi, eneji ve diğe itemlein taaım ve iyileştiilme analizi için, temodinamiğin ikinci yaaıyla bilikte kütle ve eneji kounumu penipleinin kullanıldığı bi metottu (Roen, ). Aynı zamanda ekeji analizi, kullanılan eneji kaynağının hehangi bi çalışma şatlaı altında en ideal biçimde kullanılmaına yol götei. neji konuu hakkındaki çalışmalaa bakıldığında, ikinci kanun analizine bağlı olaak item paameteleinin, analizin amacına göe belilenmei geektiği göülmektedi. Bazı özel duumlada entopi tabanlı analiz, ekeji tabanlı analize göe daha çok tecih edili. ntopi tabanlı çalışmalaın bi avantajı, efean çeve şatlaının belilenmeinin geekmemeidi. Bununla beabe ekeji analizi ie, itemin he bi elemanına gien ve çıkan geçek eneji ve kütle değeleinin ayı ayı belilenmei açıından daha iyi onuçla vei (an vd., ). Genel olaak ekeji analizi, eneji analiziyle kaşılaştııldığında daha anlamlı onuçla otaya koya. Çünkü ekeji analizi ile belilenen değele, poee ait işlemlein, ideal bi iteme ne kada yaklaştığının bi ölçütüdü. Bu ebepten dolayı ekeji analizi ile itemin he bi elemanında meydana gelen kayıpla ayı ayı belileneek çözümle üetili. Soğutma itemleinin pefomanlaının değelendiilmeinde en çok kullanılan ölçüm kitei eneji analizidi (Temodinamiği I. Yaaı). Bilinen eneji analizlei adece enejinin itemde neelee dağıtıldığını veya neeleden kaybolduğunu ifade edeken ekeji analizi ie belili şatla için enejinin optimum şekilde kullanılmaı konuunda fikile vei. MATRYAL V MTOT RA oğutucu akışkanının kullanıldığı deney itemi, temel olaak hemetik tip bi kompeö, gövde boulu bi evapoatö, hava oğutmalı bi kondane ve temotatik genleşme valfinden oluşmaktadı (Şekil ). ompeö HP gücündedi ve RA oğutucu akışkanı için uygun polyete (PO) yağ kullanılmıştı. vapoatö olaak kullanılan gövde boulu ıı değiştiicii te akışlı tipte ve bi gövde ile iki geçişe ahip olup ıı tanfe alanı. m di. Altenatif oğutucu akışkanlaın ıı tanfe katayıının düşük olmaı nedeniyle ıı tanfe yüzeyini atımak için oğutucu akışkanın geçtiği boula içeiinde bükülmüş şeit elemanı kullanılmıştı (Lallemand vd., ). He geçişte adet bakı bou bulunmaktadı ve boulaın iç ve dış çaplaı ıaıyla ve mm di. Boulaın uzunluğu cm, bakı bou demetini çeveleyen daienin çapı mm ve gövde çapı mm di. vapoatöde boula içeiinden oğutucu akışkan, gövde taafından oğutma uyu geçmektedi. Deneylein aynı şatlada yapılabilmei için, oğutma uyu, ıcaklığı elektikli ııtıcıla yadımıyla aynı değede tutulan bi depodan ağlanmaktadı.

3 Soğutma uyu depou umanda panou vapoatö lektikli ııtıcıla Baınç Otomatiği Gözetleme camı Debimete ondane Su için debimete Filte Vei toplama ünitei Yağ ayııcı Likit depou ompeö Şekil. Deney iteminin genel göünümü Sitemde kondane olaak m yüzey alanına ahip, kanatlı boulu tip ıı değiştiicii kullanılmıştı. Ayıca deneyel itemde kullanılan genleşme valfi, RA ve R oğutucu akışkanlaı ile çalışabilen, dıştan dengelemeli, değiştiilebili oifili, temotatik genleşme valfidi. Sitemde ayıca yadımcı elemanla olaak, bi yağ ayııcı, bi ıvı depou, bi filtekuutucu, alçak ve yükek baınç otomatiği kullanılmıştı. Deneyel item faklı noktalaından yapılan ıcaklık ölçümleinde tipi temokupulla kullanılmıştı. tipi temokupulun, ıcaklık ölçüm aalığı -/+ ve haaiyeti ±. di. Sıcaklık ölçümlei itemin faklı noktaından yapılmıştı. Bunladan i oğutucu akışkan ıcaklığını, i evapoatöe gien ve çıkan u ıcaklığını, i kondanee gien ve çıkan hava ıcaklığını ve kalan bi tanei ie otam havaını ölçmektedi. Deneylede iteminin döt faklı noktaından baınç ölçümü yapılmıştı. Bunla, kompeö giiş ve çıkışı ile genleşme valfi giiş ve çıkışıdı. Bu ölçümlede oğutucu akışkanlaın kullanıldığı endütiyel uygulamala için özel olaak taaımı yapılmış baınç enöü kullanılmıştı. Baınç enounun çalışma aalığı - kpa ve ölçüm haaiyet ie ölçülen değein ±%. di. vapoatödeki oğutma uyu debiinin belilenmei için, ölçüm aalığı. -. kg/ ve haaiyeti ±% olan ekenel tübin tip debi ölçme cihazı kullanılmıştı. Soğutucu akışkan debii ie, RA oğutucu akışkanı için özel olaak kalibe edilmiş ve ölçüm aalığı. -. kg/ olan ve volümetik akış metoduyla ölçüm yapan debi ölçme cihazı kullanmıştı. ullanılan debi ölçme cihazının haaiyeti ±%. di ve kondane çıkışından ona ve genleşme valfi giişinden önce bağlanmıştı. Tüm ıcaklık, baınç ve debi ölçüm enolaı vei toplama üniteine bağlanaak aniyelik aalıklala ölçümle yapılmıştı. ullanılan ölçüm cihazlaının özellikle Tablo de ve ölçüm yelei Şekil de göteilmişti. Tablo. Ölçüm cihazlaının teknik özelliklei Ölçüm cihazı Ölçüm aalığı Haaiyet Temokupul ( tipi) - / ±. Baınç Senöü / kpa ± %. Debimete (Su)./. kg/ ± % Debimete (Soğutucu akışkan)./. kg/ ± %. Şekil. Deney iteminin şematik göteimi.

4 Bi oğutma makineinin etkinliği, oğutma pefoman katayıı (OP) ile ifade edili. Belili ıcaklıkla aaında çalışan en etkin oğutma çevimi te anot çevimidi. anot çevimi için oğutma pefoman katayıı aşağıdaki şekilde elde edili. OP T L anot () TH TL Soğutma iteminin pefoman katayıı ie, Q& OP W & h h h h () eşitliği elde edili. Sitem elemanlaına Temodinamiğin I. anun analizi uygulanıken OP için bu eşitlik kullanılacaktı. keji analizi yapılıken tüm ünitelede kinetik, potaniyel ve kimyaal ekejile ihmal edilmişti. ütle, eneji ve ekeji denge denklemlei gien ııyı, ekeji kaybı oanı ve eneji veimini buluken kullanılı. keji denkliği aşağıdaki şekilde yazılı (Bejan, ; Bejan, ). & m & m & + T S () Q W çikan gien üetim T T Q& () Q T & W& () W Buada T yüzey ıcaklığını götemektedi. keji, genellikle temomekanikel ve kimyaal ekejilein toplamı olaak değelendiili. Temomekanikel ekeji, hehangi bi duum (T, P) ile çevenin adece ıcaklığı (T ) ve baıncı (P ) ile dengede olan bi duum aaındaki ekejidi. T ve P çeve şatlaındaki bi duumun, çeveyle kimyaal olaak dengede olduğu duum aaındaki ekejiye kimyaal ekeji adı veilmektedi. Temomekanikel ekeji, kimyaal ekeji teimlei ihmal edileek özgül ekeji aşağıdaki şekilde belileni (Bejan, ; Bejan, ). ( h T ) ( h T ) () ompeölü teoik oğutma iteminin tüm elemanlaının teinmezlikleinin heaplanabilmei için, he bi eleman için gien ve çıkan ekeji miktalaının heaplanmaı geeki. Bunun için ş. () düzenlenie ekeji ifadei için balan denklemi aşağıdaki gibi yazılabili. W& Q + m & m & I () gien çikan Buada & Q ve & W ıaıyla ıı tanfei ve mekanik enejiye kaşılık gelen biim zamandaki ekejilei, özgül ekejiyi, T çeve ıcaklığını, S üetim entopi üetimini ve akışkan debiini temil etmektedi. Çıkan indii çıkışı, gien indii ie giişi götemektedi. Deneyel çalışmada otam baıncı ve ıcaklığı ölçüleek efean noktaı değelei ıaıyla. kpa ve. alınmıştı (Akpina ve Hepbali, ; Hepbali ve Akdemi, ). Bu eşitlikte, I T S üetim () olaak tanımlanı. Buada I biim zamanda kaybolan ekejiyi, yani teinmezliği ifade etmektedi. ş. () teki ıının ekejii & Q ve işin ekejii & W aşağıdaki şekilde tanımlanmıştı (Aıkol, ; Çengel vd., ). ompeölü teoik oğutma itemdeki tüm elamanlaın teinmezlikleinin heaplanmaında ş. () kullanılmıştı. kejetik veimin taifi ile ilgili liteatüde detaylı olaak faklı yolla gömek mümkündü (anoglu vd., ). Bunlaın aaında ota () taafından elde edilmek itenen ekejinin kullanılan ekejiye oanı olaak taif edilen ekejetik veim aşağıda veilmişti (ilic ve aynakli, ; Çomaklı vd., ; Hepbali, ). Q, Q,,g Q,,c SM () W& W& Deneyel oğutma iteminin temodinamik analizleinin yapılabilmei için elde edilen balan denklemlei Tablo de he bi eleman için ayı ayı veilmişti.

5 Tablo. Sitemi oluştuan elemanlaın balan denklemlei Paça ompeö ondane vapoatö Genleşme valfi ütlenin kounumu m & & & & & & & & m m m m m m m m m m m & & & & neji balan denklemlei m & & & W& h h h + W m h ( ) m & & Q& h h m h ( h ) m & & & + & h h h h Q& h h h + mh m h mh ( ) ( ) ( ) m & & h mh h h keji balan denklemlei m & & + & + W Q,W + I m & + Q, + I m & I m & + IGV & Gien ekeji ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h ) ( ) T h T ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) Çıkan keji ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) ( h T ) Teinmezlik I T ( ) I [( h h ) T ( )] I T [ ( ) ( )] I T ( ) GV keji Veimlei W& ( ) ( ) GV

6 ARAŞTIRMA SONUÇLARI RA oğutucu akışkanıyla çalışan deneyel oğutma iteminden elde edilen veilele Tablo deki balan denklemlei uygulanmış ve tüm faklı paametele için itemin temodinamik analizlei yapılmıştı. Soğutucu akışkan ve uya ait temodinamik özellikle için S (ngineeing quation Solve) ve SOLAN. paket pogamlaından yaalanılmıştı. Yapılan analizleden evapoatö baıncı kpa için heaplanmış oğutma itemine ait entalpi, entopi, ekeji, teinmezlik ve ekeji veimimi değelei Tablo te veilmişti. Tablo. Soğutma itemine ait ( kpa evapoatö baıncında) deneyel veile ve analiz onuçlaı Duum T P h I kpa kj/kg kj/kg kg/ kj/kg kw ompeö Giişi..... ompeö Çıkışı ondane Giişi..... ondane Çıkışı Genleşme Valfi Giişi..... Gen. Valfi Çıkışı vapoatö Giişi vapoatö Çıkışı Su giişi Su Çıkışı lde edilen deneyel veile ışığında yapılan analizle gafikle halinde veilmişti. Şekil te oğutma pefoman katayıı (OP) ile evapoatö ıcaklığının değişimi göülmektedi. vapoatö ıcaklığının atmaıyla OP değei de atmaktadı. Bu atışın ebepleinden bii evapoatö baıncı attıkça ıı akıı yani evapoatöün oğutma yükü attığından itemin oğutma pefoman katayıı da atış götemektedi. Soğutma pefoman katayılaının atmaına diğe bi ebep ie baınçla bilikte buhalaşma ıcaklığının yani evapoatö ıcaklığının atmaıdı. Bu duuma teinden bakılıa, oğutma makineinin oğutma pefoman katayıı evapoatö ıcaklığı düştükçe azalı. Başka bi deyişle daha oğuk bi otam veya maddeden ıı çekmek için daha çok iş yapmak geeki. Aynı gafikte belili ıcaklıla aaında çalışan bi oğutma çevimin ulaşabileceği en yükek değe olan OP ARNOT değei de veilmişti. OP ARNOT değei de beklenildiği üzee evapoatö ıcaklığıyla atış götemişti. Buada dikkat edilmei geeken bi huu, OP ile OP ARNOT değei aaında yükek bi fakın olmaıdı. Deneyel olaak heaplanan OP değeinin düşük çıkmaı item elemanlaının dış otam havaıyla etkileşiminden, u ıcaklığından ve diğe kayıpladan kaynaklanmaktadı. Yeini aldığı diğe akışkanlala kaşılaştııldığında ie bu değele nipeten daha düşüktü. Deneyel oğutma iteminin ikinci kanun analizinde, en büyük teinmezlik kompeöde çıkmıştı. ompeödeki teinmezliğin yükek çıkmaının ebebi elektik, mekanik ve izentopik veimden kaynaklanmaktadı. Bu tip cihazla üzeinde daha detaylı çalışmala yapılmaı geeki, çünkü tüm itemin pefomanını dikkate değe bi şekilde azaltmaktadı. İkinci büyük teinmezlik kondanede otaya çıkmıştı. ondanedeki teinmezliğin ebebi ie, ıkıştıma işleminin onunda oğutucu akışkanın aşıı kızgınlığının atmaıdı. Üçüncü olaak teinmezliğin en büyük değei evapoatöde meydana gelmişti. vapoatödeki teinmezlik ie, oğutucu akışkan ve oğutma uyu aaındaki ıcaklık fakından ve baınç düşümünden kaynaklanmaktadı. Bunladan başka oğutma iteminde en düşük teinmezlik ie genleşme valfinde otaya çıkmıştı. Genleşme valfinde oluşan teinmezliğe ie oğutucu akışkanın genleşme valfinden geçeken meydana gelen baınç düşmei neden olmaktadı. OP OP OP AR vapoatö Sıcaklığı, Şekil. Soğutma pefoman katayılaının evapoatö ıcaklığı ile değişimi Şekil te, toplam teinmezlik değeinin evapoatö ıcaklığıyla değişimi göülmektedi. Buna göe evapoatö ıcaklığı attıkça item elemanlaının ve dolayııyla tüm itemin teinmezlik değei atmaktadı. vapoatö ıcaklığının atmaıyla oğutucu akışkan ve oğutma uyu debii atığından akışkanın item içeiinde dolaşmaından kaynaklanan baınç kayıplaı atacağından itemin teinmezliği de atmaktadı.

7 I, kw... IIW W IIGV II Iıe IIT T olaak tepit edilmiş olup bu değele makimum hata oanlaıdı. Gien neji ompeö %. % %. vapoatö Sıcaklığı, Şekil. Sitem elemanlaına ait teinmezliklein evapoatö ıcaklığı ile değişimi Deneyel itemde oğutucu akışkan debiinin atmaıyla itemin toplam teinmezlik değei de atmıştı. Bunun nedeni oğutucu akışkan debiinin atmaından dolayı, item içeiinde baınç kayıplaı attığından itemin toplam teinmezliği de atmıştı (Şekil ). I, kw Soğutucu akışkan debii (kg/) Şekil. Toplam teinmezliğin oğutucu akışkan debii ile değişimi Deneyel veileden elde edilen ikinci kanun onuçlaını daha iyi inceleyebilmenin bi yolu da itemin Gamann diyagamının çizilmeidi. Şekil de itemin çalışma şatlaı için Gamann diyagamı çizilmişti. Bu diyagamdan da göüleceği üzee, iteme eneji giişinin % olduğu kabul edilie, kompeödeki ekeji kaybı %., kondanede %., evapoatöde %. ve genleşme valfinde ie %. di. Yapılan deneylede ölçülen değele ile heaplanan teoik veile ışığında hata analizi yapılmıştı. Bi deneyde hatala ve beliizlikle genellikle, ölçüm cihazı ve metodu, cihaz duumu, kalibayonu ve otam şatlaı gibi faktöleden meydana gelmektedi (Hepbali ve Akdemi, ). Deneyel veile ışığında yapılan hata analizinde Holman () taafından tanımlanan metot kullanılmıştı. Bu çalışmada ıcaklıkla ve baınçla teoik ve deneyel veileden elde edilen OP ve teinmezlik değelei için hata analizi yapılmıştı. Sonuç olaak belilenen hata oanlaı ıcaklık ve baınç değelei için ıaıyla %., %. ve OP ve teinmezlik değelei için ıaıyla %. ve %. ondane %. %. %. %. Genleşme Valfi Şekil. Soğutma itemine ait ekeji balan diyagamı (Gamann diyagamı) lde edilen onuçla daha önce yapılmış benze çalışmalala kaşılaştııldığında ie paalellik gözlenmektedi. ızılkan vd. () i, değişken hızlı kompeölü bi oğutma itemde deneyel olaak yaptıklaı çalışmada, oğutucu akışkan olaak RA kullanmışla ve en büyük teinmezlik değeinin kompeöde meydana geldiğini belilemişledi. ompeöü ıaıyla kondane, evapoatö ve genleşme valfi takip etmektedi. Bu çalışmalaında evapoatö olaak hava oğutmalı eşanjö kullanmışladı. Akpina ve Hepbali (), ye kaynaklı ıı pompalaı için yapmış olduklaı çalışmalaında u oğutmalı bi evapoatö kullanmışladı ve en büyük teinmezlik değeini ıaıyla kompeö, kondane ve evapoatöde meydana geldiğini tepit etmişledi. Aoa ve auhik (), çalışmalaında R, RA ve RA oğutucu akışkanlaının kullanıldığı bi oğutma iteminin teoik analizini yapmışladı. Çalışmada evapoatö olaak hava oğutmalı ıı değiştiicii kullanmışla ve onuçlaında evapoatö ıcaklığının atmaıyla OP değei atmıştı. Sinivaan vd. (), çalışmalaında kabondiokitle çalışan buha ıkıştımalı bi oğutma çeviminin ekejetik analizini yapmışladı. Sonuçlaında, evapoatö ıcaklığı attıkça ekejetik veimin düştüğünü tepit etmişledi. Bu duuma teinden bakılıa evapoatö ıcaklığı attıkça teinmezlik değei de atmaktadı. TARTIŞMA V SONUÇLAR %. vapoato %. Gövde boulu bi ıı değiştiiciinin kullanıldığı bi oğutma iteminin eneji ve ekeji analizlei yapılaak ekeji veimlei ile teinmezlik değelei belilenmişti. Çalışmada kullanılan veile, kuulan deney düzeneği üzeinden ölçümle yapılaak elde edilmiş ve elde edilen deneyel veile ışığında yapılan

8 analizle gafikle ve tablola halinde veilmişti. Temodinamiğin biinci kanun analizinde oğutma pefoman katayıı, evapoatö ıcaklığının atmaıyla attığı göülmektedi. Temodinamiğin ikinci kanun analizinde ie itemin he bi elemanının teinmezlik değelei heaplanmış ve en büyük teinmezlik değelei ıaıyla kompeö, kondane, evapoatö ve genleşme valfinde çıkmıştı. Ayıca toplam teinmezlik değei, gövde boulu ıı değiştiiciinin (evapoatö) ıcaklığıyla bilikte attığı tepit edilmişti. TŞÜR Bu çalışma, Süleyman Demiel Üniveitei Bilimel Aaştıma pojelei (SDÜ BAP Poje No: -D-) ve Tükiye Bilimel ve Teknolojik Aaştıma uumu (TÜBİTA Poje No: M) taafından deteklenmişti. AYNALAR Akpina,.,. and Hepbali, A., A compaative tudy on exegetic aement of two gound-ouce (geothemal) heat pump ytem fo eidential application, Building and nvionment,, -,. Aıkol, M., keji Analizine Giiş, Tübitak Pojei. Poje No:, Gebze,. Apea,. and Geco, A., An exegetic analyi of R ubtitution, Applied Themal ngineeing,,,. Aoa, A. and auhik, S.., Theoetical analyi of a vapou compeion efigeation ytem with R, RA and RA, Intenational Jounal of Refigeation,,,. Bejan, A., Advanced ngineeing Themodynamic, John Wiley and Son, p., New Yok,. Bejan, A., Themodynamic optimization of geomety in engineeing flow ytem. xegy, An Intenational Jounal,,,. Bejan, A., Fundamental of exegy analyi, entopy geneation minimization, and the geneation of flow achitectue, Intenational Jounal of negy Reeach,, -,. Beşe,., Soğutucu maddelele ilgili Dünyada ve Tükiye de gelişmele, Mühendi ve Makine,,,. an, A., Buyuk,., yene, D., xegoeconomic analyi of condene type heat exchange, xegy, an Intenational Jounal,,,. Çomaklı,., alı,., Yılmaz, M. ve Çomaklı, Ö., Temal Sitemlede keji Veimi. Makine Teknolojilei lektonik Degii,,,. Çengel, A.Y., Wood, B. and Dince, I., I bigge themodynamically bette?. xegy, An Intenational Jounal,,,. Genceli, F. O., Iı değiştiicilei, Bien Yayınevi, İtanbul,. Haeli, Y., Dince, I. and Natee, G.F., Optimum tempeatue in a hell and tube condene with epect to exegy, Intenational Jounal of Heat and Ma Tanfe,,,. Hepbali, A., A key eview on exegetic analyi and aement of enewable enegy eouce fo a utainable futue. Renewable and Sutainable negy Review,,,. Hepbali, A. and Akdemi, O., negy and exegy analyi of a gound ouce (geothemal) heat pump ytem, negy onveion and Management,,,. Holman, J.P, xpeimental Method fo nginee, McGaw-Hill, p, New Yok,. anoglu, M., Dince, I. and Roen, M.,A., Undetanding enegy and exegy efficiencie fo impoved enegy management in powe plant, negy Policy,,,. ilic, M. and aynakli, Ö., Second law-baed themodynamic analyi of wate-lithium bomide aboption efigeation ytem, negy,,,. ızılkan, Ö., abul, A., Yakut, A.., xegetic pefomance aement of a vaiable-peed Ra efigeation ytem, Intenational Jounal of negy Reeach, aly View,. ota, T.J., The xegy Method of Themal Plant Analyi, Butte-Woth, p. London,. Lallemand, M., Banecu,. and Habechill, P., Local heat tanfe coefficient duing boiling of R and R in hoizontal mooth and micofin tube, Intenational Jounal of Refigeation,,,. Lio, N. and Zhang, N., negy, exegy, and Second Law pefomance citeia, negy,,,. Özgü, A.. and Bayakçı, H.., Second law analyi of two-tage compeion tancitical O heat pump cycle, Intenational Jounal of negy Reeach,,,. Polat, F., Bazı paametelein ve altenatif oğutucu akışkanlaın oğutma iteminin pefomanına ve item elemanlaının kapaiteleine etkileinin analizi, Gazi Üniveitei, Fen Bilimlei ntitüü, Yükek lian tezi, Ankaa,.

9 Roen, M.A., Aeing enegy technologie and envionmental impact with the pinciple of themodynamic, Applied negy,,,. Sinivaan,., Lim, Y.., Ho, J.., Wijeyundea, N.., xegetic analyi of cabon dioxide vapou compeion efigeation cycle uing the new fundamental equation of tate, negy onveion and Management,,,. Ahmet ABUL, yılında Ipata da doğmuştu. İlk ve ota öğenimini Ipata da tamamladıktan ona yükek öğenimini Süleyman Demiel Üniveitei Teknik ğitim Fakültei Makine ğitimi Bölümü Teiat ğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştı. - yıllaı aaında Süleyman Demiel Üniveitei Teknik ğitim Fakültei Makine ğitimi Bölümünde Aaştıma Göevlii olaak çalışmıştı. Yükek lian ve doktoa eğitimini aynı üniveitede tamamladıktan ona halen aynı bölümde Öğetim Göevlii olaak göev yapmaktadı. vli ve iki çocuk babaıdı. Önde IZILAN, yılında Ipata da doğmuştu. İlk ve ota öğenimini Aydın, Adıyaman ve Ankaa da yükek öğenimini Süleyman Demiel Üniveitei Teknik ğitim Fakültei Makine ğitimi Bölümü Teiat ğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştı. yılında, Süleyman Demiel Üniveitei Teknik ğitim Fakültei Makine ğitimi Anabilim Dalında Aaştıma Göevlii olaak göev yapmıştı. Yükek lian ve doktoa eğitimini aynı üniveitede tamamladıktan ona halen aynı bölümde öğetim üyei olaak göev yapmaktadı. vlidi. Ali emal YAUT, Tabzon - Maçka doğumludu. İlk ve ota öğenimini Tabzon da tamamladıktan ona yükek öğenimini aadeniz Teknik Üniveitei, Makina ve lektik Fakültei, Makina Bölümü, Iı ve uvvet olunda yılında tamamlamıştı. Yükek lian öğenimini yılında Dokuz ylül Üniveitei Fen Bilimlei ntitüü Makina Mühendiliği Anabilim Dalında ve doktoa öğenimini yılında İtanbul Teknik Üniveitei Fen Bilimlei ntitüü Makine Mühendiliği Anabilim Dalında tamamlamıştı. Halen Süleyman Demiel Üniveitei, Teknik ğitim Fakültei Makine ğitimi Bölümünde öğetim üyei olaak göev yapmakta olup aynı zamanda Bölüm Başkanlığı göevini de yüütmektedi. vli ve bi çocuk babaıdı.

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R744 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R744 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilii ve Tekniği Degisi,,, 91-97, 01 J. of Theal Science and Technology 01 TIBTD Pinted in Tukey ISSN 100-615 ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R7 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ FRKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPNSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulaş EMİNOĞLU 1 Tankut YLÇINÖ M. Hakan HOCOGLU 3 1,3 Elektonik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Fakültei Gebze Yükek Teknoloji Entitüü, 41400, Gebze/Kocaeli

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Soğutma ve ticari makineleri bölümü

Soğutma ve ticari makineleri bölümü Donetk Milli Mikhail Tugan Baranovkogo Ekonomi ve Ticaret Üniveritei (DETÜ) Soğutma ve ticari makineleri bölümü Derin konuu: Termodinamiğin İkinci Yaaı ve onu uygulamaı Öğt. Doç. Karnaukh Viktoriia Donetk-Adana

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

SU TUTMA EĞRİSİ DENKLEMLERİNİN DENEYSEL VERİLERE UYGUNLUĞU- ŞİRAN KİLİ ÖRNEĞİ

SU TUTMA EĞRİSİ DENKLEMLERİNİN DENEYSEL VERİLERE UYGUNLUĞU- ŞİRAN KİLİ ÖRNEĞİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendiliği Onikini Ulual Kongei 6-7 Ekim 2008, Selçuk Üniveitei, Konya SU TUTMA EĞRİSİ DENKLEMLERİNİN DENEYSEL VERİLERE UYGUNLUĞU- ŞİRAN KİLİ ÖRNEĞİ SUITABILITY OF SOIL WATER RETENTION

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

GEOSPOT: DOĞRUSAL DİZİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN UYDU YÖRÜNGE PARAMETRELERİ İLE DEMET DENGELENMESİ

GEOSPOT: DOĞRUSAL DİZİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN UYDU YÖRÜNGE PARAMETRELERİ İLE DEMET DENGELENMESİ III. Uzaktan Algılama ve Coğafi Bilgi Sitemlei Semozumu, 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELİ GEOST: DOĞUSAL DİZİ UYDU GÖÜNTÜLEİNİN UYDU YÖÜNGE PAAETELEİ İLE DEET DENGELENESİ H. Toan 1, D. aktav 2 1 Zonguldak

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Đle Aenkon Moto Hızının Ölçülmei H. Bülent Etan Ozan Keyan 1,3 Bilgiaya Mühendiliği Bölümü, Yazılım Üniveitei, Ankaa 2 Enomatik Entitüü, Enomatik Üniveitei, Ankaa e-pota:

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

BORU İÇİ AKIŞLARDA TÜRBÜLATÖRLERİN ISI TRANSFERİNE OLAN ETKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

BORU İÇİ AKIŞLARDA TÜRBÜLATÖRLERİN ISI TRANSFERİNE OLAN ETKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ Isı Bilimi ve eniği Degisi, 8,, 5-59, 008 J. o hemal Science and echnology 008 IBD Pinted in uey ISSN 300-365 BORU İÇİ AKIŞLARDA ÜRBÜLAÖRLERİN ISI RANSFERİNE OLAN EKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ Naiz KAHRAMAN,

Detaylı

SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi

SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi itüdegii/d mühendilik Cilt:9, Saı:6, 59-72 Aalık 2010 SPOT-5 HRG 1A teeo göüntüleinin geometik doğuluğunun udu öünge bilgileini kullanan paametik modelle incelenmei Hüein TOPAN *, Dea MAKTAV İTÜ Fen Bilimlei

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMI YARDIMIYLA R12 VE R134a KULLANAN OTOMOBİL KLİMALARININ PERFORMANS ANALİZİ

GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMI YARDIMIYLA R12 VE R134a KULLANAN OTOMOBİL KLİMALARININ PERFORMANS ANALİZİ GELİŞTİRİLEN BİLGİAYAR PROGRAMI YARDIMIYLA R VE Ra KULLANAN OTOMOBİL KLİMALARININ PERFORMAN ANALİZİ Dilek Özlem EEN Muat HOŞÖZ ÖZET 9. yüzyılın ikinci yaısında geliştiilmeye başlanan ilk soğutma sistemleinde

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE VIII ULUSAL TESSAT MÜENDSL KONGRES 90 DOAL GAZLI KOJENERASON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE Nilay AKDENZ Cemre Doan LAN brahim ÜÇGÜL Mutafa ACAR Mutafa BAAN ÖZET Doal gazın kojenerayon

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, 399-406, 2007 Vol 22, No 3, 399-406, 2007 BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERSİNMEZLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mehmet ÖZKAYMAK Z.K.Ü, Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERSİNMEZLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mehmet ÖZKAYMAK Z.K.Ü, Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye NOLOJİ, (2001, Sayı 1-2, 41-46 NOLOJİ BUHAR SŞRMAL SOĞUMA SİSMİNİN RSİNMZLİLRİNİN BLİRLNMSİ ÖZ Mehmet ÖZAYMA Z..Ü, eknik ğitim Fakültei, 78200 arabük, ürkiye Bu çalışmada, buhar ıkıştırmalı oğutma iteminde

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ 17 HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYILARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ İmail OBUT ÖZET Hidrolik itemlerde ea olu itenen; yükü hareket ettirmek için kullanılan gücün, hidrolik omayı tahrik eden elektrik

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669)

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) MA - ERMODİNAMİ (CRN: 066, 066, 0667, 0669) 006-007 BAHAR YARIYILI - ARA SINAV 70007 Soru -) Şekilde örülen yalıtılmış piton-ilindir düzeneğinin vanaı piton en üt konumda iken aılmakta (V0 m ) ve acim

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ)

IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ) IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ) 4.1 MENBA SULARININ DERLENMES Menbala (pına) yealtı sulaını taıyan tabakanın hehangi bi ekilde ye yüzeyine çıkması sonucu oluu. Böylece yealtı suyu kendiliinden yeyüzüne

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Uludağ Ünivesitesi Mühendislik-Mimalık akültesi Degisi, Cilt 17, Sayı, 1 ARAŞTIRMA İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Gökhan SEVİLGEN Özet: Bu çalışmada, m kütleli paçacığın

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

Alana Dayalı Görüntü Eşleme Metotları İle Sayısal Arazi Modeli Üretimi

Alana Dayalı Görüntü Eşleme Metotları İle Sayısal Arazi Modeli Üretimi Haita Teknolojilei Elektonik Degisi Cilt:, No:, (-) Electonic Jounal of Map Technologies Vol:, No:, (-) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikaastimala.com e-issn: 39-3983 Makale (Aticle) Alana Daalı Göüntü

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği Bölüü HİDROİK Des Notlaı Yd.Doç.D. Nuay GEDİK - Yd.Doç.D. Uut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi, İnşaat Müh. Bölüü Hidolik Anabili Dalı Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi TTMD Mart Nian 2014 27 Jeotermal Detekli Amonyak Su Aborpiyonlu Soğutma Siteminin Bilgiayar Ortamında Modellenmei Computer Aided Modeling of Ammonia-Water Aborption Refrigeration Sytem Powered By Geothermal

Detaylı