Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım TAHSİLAT ve MUTABAKAT UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım TAHSİLAT ve MUTABAKAT UYGULAMASI"

Transkript

1 Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım TAHSİLAT ve MUTABAKAT UYGULAMASI

2 Sayın Yetkili, Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulaması kapsamında sisteme dahil edilen çalışanlara ilişkin katkı payı tahsilatlarının çalışan bazında takibi ve mutabakatının sağlanması amacı ile işlemlerin aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile yürütülmesi gerekmektedir. Ücret bordrosu işlemlerinin (Dolayısı ile Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulamasına ait işlemler de dahil) KPHYS sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda tahsilat işlemleri T.C. Maliye Bakanlığı Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü düzenlemeleri kapsamında gerçekleştirileceğinden ayrıca Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubemizden mutabakat sağlanması ve tahsilata konu çalışan bilgilerinin tahsilat kayıtlarının iletilmesine gerek bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak, T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve tarihli duyurular kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Söz konusu duyurulara adresinden ulaşılabilmektedir. Katkı payı tahsilat mutabakatının sağlanması ve çalışan bazında katkı payı tahsilat bilgilerinin iletilmesi amacı ile gerekli açıklamalar ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Şube aracılığı ile gerçekleştirmesi gereken işlemleri açıklayan kullanım klavuzu aşağıda yer almaktadır. İşlemleriniz sırasınra öncelikle aşağıdaki açıklamaların dikkatlice incelenmesini takiben kullanım kılavuzunda yer alan işlemlerin takip edilmesi hatalı/eksik iş ve işlemlerin engellenebilmesini teminen zorunluluk oluşturmaktadır. Saygılarımızla Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

3 Sayın Harcama Birimi Yetkilisi, Bilindiği üzere 6740 sayılı Kanun ve Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kurumunuz çalışanlarından 45 yaş ve altında olanların belirlenen ve işverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan kırkbeş yaşını doldurmamış kişilerin tarihinden itibaren Otomatik Katılım Sistemine dahil edilmesine yönelik olarak Şirketimizin tercih edilmesi sebebi ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. İlgili çalışanlarınızın tarihinden geçerli olmak üzere Otomatik Katılım sistemine dahil edilmesi ve maaşlarından Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenecek prim (SGK primi veya emekli keseneği) matrahının asgari %3 ü oranındaki kesinti yapılarak Şirketimize aktarılmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. BİRİNCİ ADIM - Çalışanlara ait Grup Sözleşmesi açılması ve çalışan kayıtlarının oluşturulması İlgili çalışanların sisteme dahil edilmesi ve katkı payı tahsilatlarının Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde kontrolü sağlanacağından, Kurumunuz bünyesinde ücret hesaplama yöntemi ve çalışan türü bakımından aşağıda ayrıntıları yer alan detayda grup sözleşmelerinin açılmasının sağlanması önem taşımaktadır. KPHYS (KPHYS sisteminden bordro işlemleri yürütülen personel) Kamu kurumlarında çalışan personelden KPHYS sistemi üzerinde bordro işlemleri gerçekleştirilenlerin bu grup sözleşmesi altında kayıtlara alınması ve bu grup sözleşmesi içine başkaca bir personelin dahil edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu grup sözleşmesi altında kayıtlara alınacak personele ilişkin bilgiler ve ücretlerinden kesinti yapılan katkı payları T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nün Otomatik sayılı, 2017/7 sayılı KPHYS Duyurusu konulu duyurusu ekinde yer alan Bireysel Emeklilik (Otomatik Katılım) Sistemine İlişkin Uygulama Klavuzu kapsamında işleme alınacaktır. Bu çerçevede KPHYS sisteminden temin edilecek personel bilgileri ile Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubemize harcama birimi yetkilileri tarafından yüklenen grup sözleşmesinde kayıtlı personel bilgileri karşılaştırılmalıdır. İlgili personel bilgilerinin Kurumsal İnternet Şubemiz aracılığı ile aktarılmasına ilişkin detaylı açıklama yine Kurumsal İnternet Şubemizdeki klavuzda yer almaktadır.

4 Söz konusu personelin ücretlerinden kesinti yolu ile tahsil edilen katkı payı tahsilatları harcama birimi bazında ilgili saymanlık muhasebe birimi tarafından Şirketimiz hesaplarına aktarılacağından, söz konusu grup sözleşmesi kapsamında sadece KPHYS sisteminde ücret hesaplaması gerçekleştirilen personele ait tahsilat işlemleri takip edilecektir. Diğer taraftan yürürlükteki düzenleme kapsamında, personelin ücret ödeme gününü takip eden işgünü kesinti tutarlarının Şirketimiz hesaplarına aktarılması gerektiğinden ücret ödeme gününü takip eden iş günü öncesinde ödemenin yapılmaması gerekmektedir. KPHYS Dışı (Harcama Yönetim Sistemi üzerinden işlem yapılan personel) Kamu kurumlarında çalışmakla birlikte KPHYS sistemi dışında bordro işlemleri gerçekleştirilen personel bu grup sözleşmesi kapsamına dahil edilmelidir. Bu grup sözleşmesi kapsamına KPHYS sisteminden ücret hesaplaması yapılan personel ile döner sermaye işletmeleri tarafından ücret ödenen personel kesinlikle dahil edilmemelidir. Döner Sermaye İşletmesinden ücret alan personel Ücretleri Döner Sermaye işletmesinden ücret ödenen (KPHYS sistemi dışında bordro işlemleri gerçekleştirilen) personel bu grup sözleşmesi kapsamına dahil edilmelidir. Yukarıda açıklamalar doğrultusunda çalışanlara ait Grup Sözleşmelerinin ayrıştırılarak oluşturulması ve oluşturulduktan sonra Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubemize harcama birimi yetkilileri tarafından yüklenen grup sözleşmesinde bulunan çalışanların doğru grup sözleşmesi altında eksiksiz olarak yer aldığı kontrol edilmeli ve gerekli düzeltilmeler yapılmalıdır. İKİNCİ ADIM Katkı Payı Tahsilatlarının Çalışan Bazında Mutabakatı ve Bildirimi Söz konusu kontrol ve gerekli düzeltme işlemleri sonrasında ilgili çalışanlara ait katkı payı tahsilatlarının mutabakatı ve Şirketimize kişi bazında bildirimine yönelik işlemler başlatılmalıdır. Çalışanların ücretlerinden kesinti yolu ile tahsil edilen katkı payı tutarlarının çalışan bazında bireysel emeklilik (Otomatik Katılım) hesaplarına aktarılabilmesi amacı ile mutabakat sağlanması ve çalışan bazında katkı payı tahsilatlarının Şirketimize bildirilmesi işveren temsilcisinin sorumluluğundadır.

5 Söz konusu mutabakat ve bildirim yapılmaksızın, katkı payı tahsilatlarının Şirketimiz hesaplarına transferi halinde katkı payı tahsilatlarının çalışan bazında bireysel emeklilik (Otomatik Katılım) hesaplarına kayıt edilmesi sağlanamayacak ve katkı payı tahsilatları yasal düzenleme kapsamında transfer gerçekleştirilen banka hesabına iade edilecektir. KPHYS (KPHYS sisteminden bordro işlemleri yürütülen personel) Çalışanlara ait katkı payı tahsilatının mutabakatı amacı ile KPHYS sisteminden ücret alan çalışanlar ile ilgili tahsilat mutabakatı Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Bireysel Emeklilik (Otomatik Katılım) Sistemine İlişkin Uygulama Klavuzu kapsamında oluşturulan veriler kullanılarak topluca sağlanacaktır. Bu nedenle harcama birimi yetkilileri tarafından mutabakat ve tahsilat için Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile başkaca bir işlem yapılmaması gerekmektedir. KPHYS Dışı (Harcama Yönetim Sistemi üzerinden onaylanan personel) Çalışanlara ait katkı payı tahsilatının mutabakatı amacı ile Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile çalışan bazında katkı payı bilgilerinin iletilmesi sağlanmalıdır. Gerçekleştirilecek mutabakat ve bildirim işlemleri hakkında detaylı bilgi Kurumsal İnternet Şube Otomatik Katılım Sistemi Tahsilat Mutabakatı ve Tahsilat İşlemleri Kullanım Kılavuzu nda yer almakta olup, Kurumsal İnternet şubemizdeki Kullanım Klavuzları bölümünden ulaşılabilmektedir. Döner Sermaye İşletmesinden ücret alan personel Çalışanlara ait katkı payı tahsilatının mutabakatı amacı ile Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile çalışan bazında katkı payı bilgilerinin iletilmesi sağlanmalıdır. Gerçekleştirilecek mutabakat ve bildirim işlemleri hakkında detaylı bilgi Kurumsal İnternet Şube Otomatik Katılım Sistemi Tahsilat Mutabakatı ve Tahsilat İşlemleri Kullanım Kılavuzu nda yer almakta olup, Kurumsal İnternet şubemizdeki Kullanım Klavuzları bölümünden ulaşılabilmektedir. ÜÇÜNCÜ ADIM Katkı Payı Tahsilatlarının Şirketimiz Hesaplarına Aktarılması. KPHYS (KPHYS sisteminden bordro işlemleri yürütülen personel) KPHYS sisteminden bordro işlemleri yürütülen personele ait katkı payı tahsilatlarının hazırlanan ödeme emirleri kapsamında ilgili saymanlık tarafından onaylanan ve muhasebeleştirilen tutarlar harcama birimi bazında ödenecektir. Söz

6 konusu ödemelere ait dekont açıklamalarında harcama birimi bazında detaylı bilgiler Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sistemsel çalışma sonucunda otomatik olarak kayıt edileceğinden ilgili saymanlık muhasebe birimi tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sonrasında işlemler tamamlanmış olacaktır. Bu aşamada KPHYS sisteminden çalışana ait katkı payı tahsilat bilgileri Şirketimize ulaşmadan önce katkı payı toplamının ödenmesi halinde işlem yapılması mümkün olamayacağından ücret ödeme gününü takip eden işgünü ödeme yapılması önem arz etmektedir. Katkı payı tahsilatlarını Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar sistemlerine tanımlanmış Şirketimiz banka hesabına otomatik olarak transfer edileceğinden bu konuda manuel işlem kesinlikle gerçekleştirilmemelidir. KPHYS Dışı (Harcama Yönetim Sistemi üzerinden onaylanan personel) KPHYS sistemi dışında bordro işlemleri yürütülen personele ait katkı payı tahsilatlarının mutabakatı ve çalışan bazında bildirimi Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile gerçekleştirildikten sonra hazırlanan ödeme emirleri kapsamında ilgili saymanlık tarafından onaylanan ve muhasebeleştirilen tutarlar harcama birimi bazında ödenecektir. Söz konusu ödemelere ait dekont açıklamalarında harcama birimi bazında detaylı bilgiler Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda otomatik olarak kayıt edileceğinden ilgili saymanlık muhasebe birimi tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sonrasında işlemler tamamlanmış olacaktır. Bu aşamada Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile yukarıda belirtilen mutabakat ve bildirim işlemleri tamamlanmadan önce katkı payı toplamının ödenmesi halinde işlem yapılması mümkün olamayacağından ücret ödeme gününü takip eden işgünü ödeme yapılması önem arz etmektedir. Diğer taraftan, katkı payı ödemelerinin Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile sağlanan mutabakat kapsamında oluşturulan liste tutarı ile kesinlikle eşit miktarda gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, eksik veya fazla ödeme yapılması durumunda katkı payı tahsilatlarının çalışan bazında bireysel emeklilik (Otomatik Katılım) hesaplarına kayıt edilmesi mümkün olmayacağından katkı payı tahsilatları yasal düzenleme kapsamında transfer gerçekleştirilen banka hesabına iade edilecektir. Katkı payı tahsilatlarını Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar sistemlerine tanımlanmış Şirketimiz banka

7 hesabına transfer edilmesi sağlanacak olup bu konuda manuel işlem kesinlikle gerçekleştirilmemelidir. Döner Sermaye İşletmesinden ücret alan personel Döner Sermaye İşletmesi tarafından (KPHYS sistemi dışında) bordro işlemleri yürütülen personele ait katkı payı tahsilatlarının mutabakatı ve çalışan bazında bildirimi Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile gerçekleştirildikten sonra hazırlanan ödeme emirleri kapsamında döner sermaye saymanlığı tarafından onaylanan ve muhasebeleştirilen tutarların Şirketimizin TR IBAN numaralı hesabına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdindeki numaralı hesabı) transferi sağlanmalıdır. Katkı payı ödemesinin Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile oluşturulan liste ile eşleştirilerek katkı payı tahsilatlarının çalışan bazında bireysel emeklilik hesaplarına kayıt edilmesi amacı ile dekont açıklamasının ilk bölümüne mutlaka döner sermaye işletmesinin vergi kimlik numarası ve Kurumsal İnternet Şubemizde oluşturulan mutabakat listesine ait referans numarasının (Dosya No) mutlaka kayıt edilmesi gerekmektedir. (Örnek açıklama : VKN 3456 Referans Numaralı Otomaitk Katılım Katkı Payı tahsilatı) Bu aşamada Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile yukarıda belirtilen mutabakat ve bildirim işlemleri tamamlanmadan önce katkı payı toplamının ödenmesi halinde işlem yapılması mümkün olamayacağından ücret ödeme gününü takip eden işgünü ödeme yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, katkı payı ödemelerinin Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile sağlanan mutabakat kapsamında oluşturulan liste tutarı ile kesinlikle eşit miktarda gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, eksik veya fazla ödeme yapılması durumunda katkı payı tahsilatlarının çalışan bazında bireysel emeklilik (Otomatik Katılım) hesaplarına kayıt edilmesi mümkün olmayacağından katkı payı tahsilatları yasal düzenleme kapsamında transfer gerçekleştirilen banka hesabına iade edilecektir. Dikkat edilmesi gereken ÖNEMLİ hususlar: 1. Çalışanlara ait cep telefonu ve elektronik posta adreslerinin eksiksiz girilmesi katılımcılara sağlanan mobil şube, bireysel internet şube, Çağrı Merkezi hizmetlerinin eksiksiz ve etkin olarak sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır. 2. Çalışanlara ait banka hesap bilgilerinin (IBAN numarası) eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sistemden ayrılma (cayma) halinde tahsil edilen katkı paylarının

8 katılımcı hesaplarına en kısa sürede aktarılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 3. Yürürlükteki düzenleme kapsamında çalışanların ücretlerinden kesinti yolu ile tahsil edilen katkı paylarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaksızın tam tutarın transferi sağlanmalıdır. Bu kapsamda tahsilatın kuruşlu kısmının gönderilmemesinin sağlanması gerekmektedir. 4. Çalışanlara ait Otomaitk Katılım sözleşmesine ilişkin işlemler çalışan tarafından mobil şubemiz, bireysel internet şubemiz ve çağrı merkezimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, tarafınızca sisteme dahil edilen çalışanlara ait işten ayrılma, ücretsiz izin ve benzeri ücretsiz dönem bildirimlerinin Kurumsal İnternet Şubemiz aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 5. Kurumsal İnternet Şubemizin kullanımına ilişkin detaylı bilgiyi Kurumsal İnternet Şubemizde bulabilirsiniz. 6. Personel maaş hesaplamalarını KPHYS sisteminden gerçekleştirmekle beraber ödeme işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan klavuz (Bireysel Emeklilik Kesintilerinin Gönderilmesine İlişkin Uygulama Klavuzu) kapsamında açıklandığı üzere say2000i sistemi dahilinde gerçekleştiremeyen kurumların personeline ait tahsilat listesi KPHYS sisteminden temin edilecek olup, söz konusu kurumlar KPHYS sisteminde oluşturdukları kesinti toplamını Şirketimizin TR IBAN numaralı hesabına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdindeki numaralı hesabı) transfer edeceklerdir.

9

10 Kuruma yetkili kişi üzerinde yer alan Kurumsal İnternet Şube alanına tıklayarak, temsile yetkili kişi/kişilere ait T.C. Kimlik Numarası ve sistemde tanımlı cep telefonu numarası ile giriş yapılır. Sistemde kayıtlı cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifre ile Kurumsal İnternet Şubeye giriş yapılır.

11 Giriş yapıldıktan sonra İşlemler menüsü altında yer alan Tahsilat İşlemleri alanına tıklanır. Bu alanda sırayla 3 ayrı işlem yapılmaktadır; Bordro Yükleme Tahsilat Verisi Oluşturma Tahsilat Yükleme ve Onay Bu işlemlerin sırası ile yapılması önemli olup amaç, kurum çalışanlarına ait üretim ve tahsilat mutabakatının yapılması ve katkı payı ödenmesi gereken tahsilat listesinin nihai olarak oluşturulmasının sağlanmasıdır. Aşağıda işlem adımları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşlemler alanına giriş yapıldığında açılan alt menüde tahsilat işlemleri sekmesi seçildiğinde ilk gelen ekran Bordro Yükleme ekranıdır. Bordro Yükleme Tahsilat Verisi Oluşturma Tahsilat Yükleme ve Onay 1.ADIM: BORDRO YÜKLEME

12 Bordro Yükleme olarak adlandırdığımız birinci adımda işveren yetkilisi tarafından, aşağıda görseli paylaşılan (Bordro Tablosu) ilgili formatta ki başlıklar altında Otomatik Katılım Sistemine dahil olan 45 yaş altı kurum çalışanlarına ait ilgili bilgiler hazırlanmalıdır. Her bir SGK sicil numarası ile tanımlanmış grup için ayrı Bordro Tablosu yüklenmesi gerekmektedir. Bordro Tablosu SGK_ISYER_SICIL_NO TCKN AD SOYAD MATRAH SGK işyeri sicil numarası SGK_ISYER_SICIL_NO görüldüğü gibi alt tire olarak yazılmalıdır. Yukarıda formatı yer alan excel dosya tarafınızca oluşturulabilecektir. Duyurular kısmında yer alan linkinden bordro tablosuna ulaşbilirsiniz. İlgili bilgiler Bordro Tablosuna girildikten sonra dosya, farklı kaydet seçeneği ile kayıt türünden CSV (Virgülle Ayrılmış) seçilerek format kayıt edilir.

13 Daha sonra ekranda yer alan Tahsilat işlemi yapılacak Dönem Bilgisi ve Protokol Statü seçimi yapılarak CSV formatında kaydedilen Bordro Tablosu Dosya Yükle butonu ile sisteme yüklenmelidir. Dönem Bilgisi: Hangi ay için kesinti tutarı yatırılacak ise ilgili bordro ayı seçilir. Örneğin; 2017 yılı Nisan ayı maaş bordrosundan yapılacak kesinti için Dönem Bilgisi seçilir.

14 Protokol Statü: KPHYS ve KPHYS Dışı olmak üzere 2 seçenek olan alanda seçim yapılırken her zaman KPHYS Dışı seçilmelidir. Not: Protokol Statü seçiminde (KPHYS veya KPHYS Dışı) her zaman için KPHYS Dışı için seçim yapılmalıdır. KPHYS Dışı Kamu da çalışıp sözleşmeli personel statüsünde olan çalışanları, Döner Sermaye, Harcama Yönetim Sistemi ve Özel sektör personelini kapsamaktadır. Örnek Bordro Yükleme İşlemi; Dönem Bilgisi ve KPHYS Dışı seçimi yapıldıktan sonra Dosya Yükle butonu tıklanarak daha önceden CSV (Virgülle Ayrılmış) formatında kayıt edilen Bordro Tablosu dosyası seçilerek aç butonuna tıklanır.

15 Seçilen dosya Devam butonu ile sisteme yükleme işlemine başlanır. Bordro Tablosunun (CSV) yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sistem, tarafınıza yüklediğiniz dosyaya ilişkin Talep Numarası atayacaktır. İlgili Talep Numarasının işlemlerin devamı için kayıtlı tutulması önem arz etmektedir. TALEP NUMARASI

16 Yüklenen Dosyadaki hatalı kayıtları indirir Yüklenen Dosyadaki kayıtların tümünü indirir Yukarıdaki Menü adımında yer alan hatalı kayıtları Hatalı Kayıt Şablon İndir butonu ile Excel dosyası içerisinde detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yine, Yüklenen Kayıtları İndir butonu ile sisteme yüklenen dosya kayıtlarının tamamı indirilebilmektedir. Amaç; yüklenen dosyadaki tüm kayıtlar üzerinden hatalı kayıtların kontrolünün sağlanarak gerekli işlemlerin bu yönde devam ettirilmesidir. Ayrıca sistem kontrolünün sonucu otomatik olarak temsile yetkili kişiye e-posta yolu ile bilgilendirme gönderilmektedir. E-posta örneği aşağıdadır.

17 Hatalı kayıtlar içerisinde Listede Olmayan Kişiler (üretimi yapılmamış olan çalışanlar) var ise hatalı kayıt şablon dosyasında bu kişiler tespit edilir ve önce bu kişilerin Toplu İşlem ve Talep Dosyası üzerinden üretimi gerçekleştirilir. Bu işlemler ile ilgili olarak Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesindeki kılavuz aracılığı ile detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir. Daha sonra bordro yükleme alanına tekrar giriş yapılarak bu kişiler için ilgili işlemlerin yapılması gerekmektedir. Yüklenen dosya üretim kayıtları ile kontrol işlemini sağladıktan sonra üretim kayıtlarında hata veya eksiklik bulunmuyor ise 2. Adım olan Tahsilat Verisi Oluşturma adımına geçilir. 2. ADIM: TAHSİLAT VERİSİ OLUŞTURMA Kurumsal İnternet şube üzerinde İşlemler menüsü altında yer alan Tahsilat İşlemleri butonu içerisindeki Tahsilat Verisi Oluşturma butonuna tıklanır.

18 İşlemler alanına giriş yapıldığında açılan alt menüde tahsilat işlemleri sekmesinden Tahsilat Veri Oluşturma alanına tıklanır ve yukarıdaki ekrana ulaşılır. Bordro Yükleme Tahsilat Verisi Oluşturma Tahsilat Yükleme ve Onay Ödeme Tipi, SGK İşyeri Sicil No, Dönem Bilgisi ve Ücret Ödeme günü bilgileri girilerek Hazırla butonuna tıklanır ve Tahsilat Verisi Yükleme ve Onay işlemi için 1. Adımda yüklenen Bordro Tablosu bilgileri ve mevcut üretim bilgileri üzerinden excel formatında yeni bir dosya oluşturulur. Örnek Tahsilat Verisi Oluşturma İşlemi; 1. Ödeme tipi seçilir; Katkı Payı: Prime esas kazançtan kesinti yapılacak en az %3 lük tutar için, Ek Ödeme: İlgili dönemde ödemesi yapılmamış olan çalışanlara dair yapılacak kesintiler için seçilir, Ceza: Katkı paylarının geç ödenmesi halinde cezai işleme konu olmuş ödemenin ceza tutarının ödemesinde seçilir,

19 2. SGK İşyeri Sicil No seçilir; Hangi grup sözleşmesi için ödeme yapılacaksa o gruba ait SGK İşyeri Sicil Numarası seçilir, 3. Dönem bilgisi seçilir; 1.Adımda giriş yapılan Dönem Bilgisi girilir. 4. Ücret ödeme günü bilgisi; Ücret ödemesinin yapılacağı gün (GG.AA.YYYY formatında) kayıt edilir. Diğer ifade ile ücret ödemelerinin personel maaş hesaplarına aktarıldığı gün bilgisi kayıt edilir. Tüm bilgilerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunduktan sonra hazırla butonuna tıklanır. Hazırla butonu tıklandıktan sonra daha önce yüklemesi yapılan Bordro Tablosu üzerinden katkı payı ödemesi yapılması gereken çalışanlar, ara vermiş olanlar, caymış olanlar, teklif üretimi yapılmamış olanlar Excel formatında oluşan dosya aç denilerek bilgisayarınıza kayıt edilir.

20 Kayıt edilen excel listesinde sertifikaları üretilmiş olan çalışanların son durumları görüntülenir. Listede ara veren, cayan, ücretsiz izine ayrılmış olan vb. kayıtlarda yer almaktadır. Bu tür kayıtlar kontrol edilerek bu kişiler için herhangi bir ödeme işlemi yapılmaz. Bununla birlikte Bordro Tablosunda olmayan fakat üretimi olup da katkı payı gönderilmesi gereken çalışanların da bilgisi bu listede yer almaktadır. İlgili kişiler için bordroda matrah bilgisi yer almamaktadır. Lütfen tutar girişi yapınız. Uyarısı alınması durumunda bordro yükleme adımında bu hatanın alındığı kayıtlar için eğer ücret ödemesi yapılacak ise ilgili kişiler için Tahsilat Verisi excel tablosuna katkı payı tutarı bilgileri girilmelidir. Girilen katkı payı tutarı matrahın asgari %3 üne ( veya katılımcı talebine bağlı olarak daha fazla bir oranda olabilir ) isabet eden kuruş içermeyen tam tutarı olmalıdır. Örneğin, matrahın %3 ü 85,65 TL ise, 85 TL olarak yazılmalıdır.

21 Oluşturulan excel içerisindeki tüm bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra excel dosyasının 1. Satırı ( başlık bilgilerinin bulunduğu satır ) silinerek dosya, Tahsilat Verisi Yükleme ve Onay işlemi için CSV (Virgülle Ayrılmış) formatında tekrar kayıt edilir.

22 3.ADIM: TAHSİLAT VERİSİ YÜKLEME ve ONAY Kurumsal İnternet şube üzerinde İşlemler menüsü altında yer alan Tahsilat İşlemleri butonu içerisindeki Tahsilat Verisi Yükleme ve Onay butonuna seçilir. İkinci adımda (Tahsilat Verisi Oluşturma adımı) hazırlanan ve CSV formatında kayıt edilen dosya ile ilgili işlemlere Yeni Dosya Yükleyerek alanı seçildikten sonra Devam butonuna basılarak devam edilir. Dosya Seç butonu ile CSV formatında kayıt edilen Tahsilat Verisi Dosyası kullanıcının bilgisayarından seçilir ve tekrar Devam butonuna basılır.

23 Kayıt edilen bilgilerde hatalı bilgi mevcut ise aşağıdaki Uyarı ekranı açılır ve işlem yapılamaz. Belirtilen hatalı kayıtların düzeltilmesi işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar Yeni Dosya Yükleyerek alanından düzeltilen dosyanın yüklenmesi gerekmektedir. Hatalı kayıtların tamamı ile düzeltilmesi ve mutabakatın sağlanması sonrasında ise tekrar Yeni Dosya Yükleyerek alanından düzeltilen dosyanın yüklenmesi işlemi yapılır. Ekranda Devam butonuna

24 basıldıktan sonra mutabakat sağlanan dosya, tahsilat işlemleri için sisteme bir referans numarası ile kayıt edilir. Oluşturulan referans numarası aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı üzere Bilgilendirme mesajında yer alır. Bu aşamada ödenecek katkı paylarının çalışan bazında oluşturulması ve mutabakatı tamamlanmış olacaktır. Mutabakat sağlanan ve referans numarası alınan listenin herhangi bir nedenle, katkı paylarının Şirketimize ödenmesi öncesinde iptal edilmesi ihtiyacı oluşması durumunda ise İşlemler Menüsü

25 altındaki Tahsilat Verisi Yükleme ve Onay adımından Daha Önce Yüklenmiş Dosya Üzerinden seçeneği ile Devam butonuna basılarak ekranda görünen (ekrana sisteme önceden yüklenen tüm referans numaraları görüntülenir) ilgili referans numarası seçilerek İptal butonu ile işlem gerçekleştirilebilir. Tahsilat Verisi Yükleme ve Onay ekranında Tahsilat Bekleniyor durumunda ki referans numarasına ait dosyadaki kayıtlar için katkı payı ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

İşverenlere Yönelik Kurumsal İnternet Şube Kullanım Kılavuzu

İşverenlere Yönelik Kurumsal İnternet Şube Kullanım Kılavuzu İşverenlere Yönelik Kurumsal İnternet Şube Kullanım Kılavuzu Otomatik Katılım kapsamında Ziraat Emeklilik olarak işverenlerin ve temsilcilerinin operasyonel iş süreçlerini kolaylaştıran kurumsal internet

Detaylı

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Kurumsal İnternet şube menü ağacında bulunan Grup işlemleri adımı içerisindeki Toplu işlem ve Talep dosyası indir butonuna tıklanır. Açılan Dosya masa üstüne

Detaylı

İşverenlere Yönelik Kurumsal İnternet Şube Kullanım Kılavuzu

İşverenlere Yönelik Kurumsal İnternet Şube Kullanım Kılavuzu İşverenlere Yönelik Kurumsal İnternet Şube Kullanım Kılavuzu 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özel ve kamu sektöründeki çalışanlar Otomatik Katılım uygulaması ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi ne

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU

Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Bu doküman KPHYS üzerinden maaşları hesaplanarak ödeme yapılan

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

KURUMSAL ONLINE KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL ONLINE KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU 28.12.2016 İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL ONLINE GİRİŞ... 3 2 KURUMSAL ONLINE ŞUBE KULLANIMI... 5 2.1 ÜST MENÜ... 5 2.2 ANA MENÜ... 5 2.2.1 Otomatik Katılım Ana Sayfa... 6 2.2.1.1 Toplu İşlemler...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

TEKLiF SÜRECİ BAŞVURU SÜRECİ TAHSiLAT SÜRECİ YÜRÜRLÜK SÜRECİ OTOMATİK KURUMSAL

TEKLiF SÜRECİ BAŞVURU SÜRECİ TAHSiLAT SÜRECİ YÜRÜRLÜK SÜRECİ OTOMATİK KURUMSAL TEKLiF SÜRECİ BAŞVURU SÜRECİ TAHSiLAT SÜRECİ YÜRÜRLÜK SÜRECİ OTOMATİK KURUMSAL TEKLiF BAŞVURU Bi Tıkla Otomatik Kurumsal Giriş (AvivaSA) 1. Teklif Sunulması İşveren tarafından belirlenen yetkili kişilerin

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 2-VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ... a)mizanın

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri Mart 2017 BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI Bordro Plus BES Otomatik Katılım Bordro Plus 4.41.01.00

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ sgk NKR YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 21/11/2013 İçindekiler Tablosu 1. Giriş... 2 2. MOSİP EK KARŞILIK GİRİŞ EKRANI... 3

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir.

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Sayfa: 1/6 Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda elektronik başvuru sırasında seçilen birim adı ve başvuru tipinin doğruluğu önem kazanmıştır. Hatalı

Detaylı

Bireysel İnternet Şubesi

Bireysel İnternet Şubesi Bireysel İnternet Şubesi Bireysel İnternet Şubesi kanalı üzerinden Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeniz için katkı payı tutarı kesinti oranınızı değiştirebilirsiniz. 1 2 Ziraat Emeklilik web sitesinde

Detaylı

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ Logo Yazılım 31/12/2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU ANKARA 2010 1 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-UYGULAMA

Detaylı

Bireysel İnternet Şubesi

Bireysel İnternet Şubesi Bireysel İnternet Şubesi 1 2 Ziraat Emeklilik web sitesinde (www.ziraatemeklilik.com.tr) yer alan Bireysel İnternet Şubesi giriş butonuna tıklanır. Açılan ekrana T.C. Kimlik Numarası, sistemde kayıtlı

Detaylı

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU NİSAN-2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1. Yetkilendirme İşlemleri... 3 2. Teminat Mektubu Teyit İşlemi... 5 2.1. Harcama

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir.

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Sayfa: 1/5 Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda elektronik başvuru sırasında seçilen birim adı ve başvuru tipinin doğruluğu önem kazanmıştır. Hatalı

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU EYLÜL - 2015 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657

Detaylı

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 20.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Bilindiği gibi 01.01.2009 tarihinden itibaren

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül (Emniyet ve 657 SK.122) - İkramiye - Öğretim yılına

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ EKİPMANLARI KONTROLÖR TAKİP YAZILIMI SON KULLANICI KILAVUZU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ EKİPMANLARI KONTROLÖR TAKİP YAZILIMI SON KULLANICI KILAVUZU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ EKİPMANLARI KONTROLÖR TAKİP YAZILIMI SON KULLANICI KILAVUZU Ankara, Mayıs 2017 SON KULLANICI KILAVUZU Sayfa 2 DOKÜMAN HAKKINDA Bu dokuman, İş Ekipmanlarının

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir.

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir. 1. AMAÇ Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir. 2. KAPSAM Bu talimat depo ve şubelerde yapılan mal kabul, ürün sevki ve sayım süreçlerini

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ Bölüm MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ MYLOGO HESAP AÇMA İŞLEMİ www.mylogo.com.tr sayfasına ulaşılarak ana sayfada bulunan kullanıcı bilgileri girişinin yapıldığı menünün altında "Yeni Hesap" butonu ile

Detaylı

e-fatura Başvuru Açıklamalar

e-fatura Başvuru Açıklamalar e-fatura Başvuru Açıklamalar Ocak 2014 e-fatura Başvuru Açıklamalar Versiyon: 11 ANKARA Ocak 2014 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura Başvuru Açıklamalar (I) Ocak

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

İADE İŞLEMLERİ. Şekil-1

İADE İŞLEMLERİ. Şekil-1 İADE İŞLEMLERİ Sigortalı işsizler tarafından çekilmeyerek Kurumumuz emanet hesabına aktarılan ödeneklerin ilgililere ödenmesi veya ilgililerin borcuna mahsup edilmesi işlemleri ile ilgili olarak PORTAL

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ Logo Yazılım 31/12/2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde

Detaylı

YENİ ÖZET BEYAN DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA. Gemi Takip sistemi kapsamında yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

YENİ ÖZET BEYAN DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA. Gemi Takip sistemi kapsamında yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır. YENİ ÖZET BEYAN DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA GEMİ GELİŞ/VARIŞ/GİDİŞ/ÇIKIŞ BEYANLARI ile E-MANİFESTO İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Gemi Takip sistemi kapsamında yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Detaylı

Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Uygulamanın İndirilmesi... 3 4- Ayarlar... 5 5- SMS Gönderimi... 5 6- Raporlar... 10 7- SMS Kişiselleştirme...

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 C) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ. 3 1.Profil Bilgilerini Düzenleme Ve

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU 2016 1 İÇİNDEKİLER SATINALMA TALEP GİRİŞİ... 3 TALEPTEN TEKLİF OLUŞTURMA... 11 TALEPTEN SİPARİŞ OLUŞTURMA... 16 2 SATINALMA TALEP

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

Yaratıcı Drama Dergisi Hakem Rehberi

Yaratıcı Drama Dergisi Hakem Rehberi Yaratıcı Drama Dergisi Hakem Rehberi Değerli bilim insanı, öncelikle dergimize sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bu rehber hakem değerlendirme sürecini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

Detaylı

1- Başvuru işlemlerine başlamak için öncelikli olarak Başvuru Türü ve Kayıt Durumu bilgilerinizi seçmelisiniz.

1- Başvuru işlemlerine başlamak için öncelikli olarak Başvuru Türü ve Kayıt Durumu bilgilerinizi seçmelisiniz. Başvuru İşlemleri Online başvuru süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: Giriş, Kullanıcı Kaydı, Kimlik Bilgileri, Lisansüstü Başvuru, Belge Yükleme ve Başvuru Formu Yazdırma 1- Başvuru işlemlerine başlamak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sağlık Beyanı b) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM (Gemi Kayıt) Gemi Geliş/Gidiş Bilgilerinin İletilmesi ÖNEMLİ: Geliş işlemi yapılacak olan gemiler için, aşağıdaki sırayla işlem yapılması gerekmektedir. Bilgilerin geminin limana

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ MAAŞ HATA KONTROL RAPORLARI VE İSTİSNA GİRİŞ SAYFASI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi NİSAN-2015 FİHRİST 1. Bölüm: MAAŞ BİLGİ

Detaylı

Web Labaratuar Modulu

Web Labaratuar Modulu Web Labaratuar Modulu http://212.156.99.42:777/mlis Linkini web tarayıcıların(google Chrome tercih sebebi) adres satırına linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir. Karşımıza

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK ADIMLAR Elektronik imzanızı kaybetmiş

Detaylı

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLARAK GÖREV YAPAN KADROLU PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... 2 3. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN LİSTELERİN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR... 9

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-Devlet hizmetlerinden yararlanmak için en yakın PTT şubesine gidilerek TC Kimlik No beyan edilir ve 1 TL karşılığında e-devlet şifresi temin edilir. Hizmeti

Detaylı