BURDUR TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 - STRATEJİK PLAN Burdur, 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ Konunun Önemi Planın Amacı ve Kapsamı STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Planlama Sürecinin Organizasyonu Stratejik Planlama Proje Ekibi İhtiyaçların Tespiti Zaman Planı Hazırlık Programı DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim Organizasyon Şeması ve Organizasyonel Yapı Organizasyon Şeması Birimler ve Faaliyetleri Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi BTB nin Faaliyet Gösterdiği Alanlar Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti Paydaş Görüşlerinin Belirlenmesi Paydaş Analizleri Kurum İçi Analiz Personel Durumu Mali Yapı Teknolojik Altyapı Çevre Analizi İç Çevre Analizi

3 4.7.2 Dış Çevre Analizi İlin Coğrafi Konumu ve Yapısı GZFT (SWOT) Analizi GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler ve Kalite Politikası Temel Değerler Kalite Politikası Stratejik Amaçlar Hedefler Hedeflere Uygun Faaliyetler ve Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 BAŞKAN SUNUŞU Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler neticesinde yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Günümüzde hem özel sektör işletmeleri hem de kamu kuruluşları geleceklerine yön vermek ve daha emin adımlarla ilerlemek için, kendilerine güvenilir bir yol çizme eğilimindedirler. Stratejik Plan ın önemi ve gerekliliği, gelişen ve sürekli değişen günümüz şartlarında güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik bir yapı oluşturmaktır. Sürdürülebilen kalkınmanın ve gelişmişliğin temelini oluşturan verilere dayalı planlama yapmak,kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmanın verimliliğini ortaya koymakla beraber,mevcut sanayimizin iyi analiz edilebilmesi ve geliştirilmesi, yatırımcılarımızın ilimizde desteklenmesi hususunda önem arz etmektedir. Bu amaçla yola çıkılan ve hazırlanan Stratejik Planımızda, nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi, stratejik amaç, hedef ve uygulanacak olan faaliyetlerimizi zaman çerçevesi içerisinde belirledik. Burdur Ticaret Borsası olarak görevimiz, üyelerimize ve girişimcilere en iyi hizmeti sunmak ve onların gelişmelerini sağlamaktır. Buna dayanarak; hazırlamış olduğumuz Stratejik Planda uygulanacak faaliyetler,kooperatiflerimizin, KOBİ lerimizin, girişimcilerimizin yararlanacağı ve fayda sağlayacağı şekilde planlanmıştır. Küresel rekabet ortamında bizim amacımız, Burdur un çıkarlarını gözetmek ve maksimum faydayı üyelerimize iletmektir. Burdur Ticaret Borsası olarak hazırlamış olduğumuz - yıllarını kapsayan Stratejik Planın Borsamız ve ilimiz için hayırlı olmasını diler, çalışma sırasında emeği geçen, Borsamızın Stratejik Plan Ekibine ve değerli katkılarından dolayı fikirlerini bizimle paylaşan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim. Saygılarımla; Baki VAROL BTB Yönetim Kurulu Başkanı 4

5 KISALTMALAR: ABİGEM BAGEV BAKA BTB BURDUR OSB BUTSO BUSİAD BUTİAD DEİK DPT GZFT İGEME KOSGEB TOBB TOSYÖV TSE TUİK Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Burdur Ticaret Borsası Burdur Organize Sanayi Bölgesi Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Burdur Sanayici ve İşadamları Derneği Burdur Tüccar ve İş Adamları Derneği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Devlet Planlama Teşkilatı Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Tehditler ve Fırsatlar Analizi İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Türk Standartları Enstitüsü Türkiye İstatistik Kurumu TABLOLAR: Tablo 1: Paydaşlar Tablosu Tablo 2: BTB Personeli ve Nitelikleri Tablo 3: BTB 2012 yılı bütçesinin gelir gider oranları Tablo 8: BTB - Genel Tahmini Bütçe tablosu 5

6 1 GİRİŞ 1.1 Konunun Önemi Burdur Ticaret Borsası nın uzun yıllara dayanan geçmişi ve birikimi ile kalite yönetim çalışmalarına önem veren, yasal zorunluluklarının yanı sıra sürekli gelişmeyi hedefleyen ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir kurumdur. Kurumsal yapısını güçlendirmek ve daha profesyonel çalışarak Burdur a kaliteli hizmet sunmak amacıyla yapılmış olan - yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlığı BTB nin mevcut çalışmalarına nitelik kazandıracak ve sistemli bir yol izleyerek gelişmesini sağlayacaktır. Burdur Ticaret Borsası, sürekli kendisini yenilemeyi ve geliştirmeyi ilke haline getirmiş, verimliliğini artırmak ve değişim sürecini başlatmak adına 2012 yılında, TS EN ISO 9001: 2008 belgesini almıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2002 yılında başlatılan Türk Borsa Geliştirme Programı ile Türk Borsa Sisteminin, Avrupa Borsa Sistemine uyumunun sağlanması kapsamında, 2012 yılında Akredite Borsa olma çalışmalarını başlatan Burdur Ticaret B o r s a s ı, kaliteli hizmet sunma çabası içerisindedir.btb, Akredite Borsa olduktan sonra, her yıl kendi performansını değerlendirerek, üç yılda bir de TOBB tarafından belirlenen bağımsız denetçilerle yapılan denetimlerle Akreditasyon Sisteminin sürekliliğini sağlayacaktır. Stratejik Planlama, kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı hedeflediği yer arasındaki yolu ifade eder. Yani, bir kurumda çalışan her kademedeki kişilerin katılımı ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütünüdür. Stratejik Planın amacı belirlenen hedeflere, ne zaman, hangi kaynaklarla ve nasıl ulaşılacağının ortaya konmasıdır. Stratejik Plan, kurumun misyonunu, hedeflerini ve performans ölçümlerinin belirlenmesinde önemli bir araçtır. Stratejik Planın etkili olması ve başarılı rehber niteliği taşıması için, aşağıdaki sorulara verilecek yanıtlar planlamanın süreci oluşturur. Neredeyiz? Nerede olmayı hedefliyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız? Gelişmemizi nasıl ölçeriz? Başarılarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı Kuruluşların işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak stratejik planlamanın temel amaçlarıdır. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel 6

7 kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır. Burdur Ticaret Borsası - yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlığında, politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesini güçlendirmeyi, amaç ve hedeflerine yönelik yönetim anlayışını ve bütçelemeyi geliştirmeyi, hesap verme sorumluluğunu oluşturmayı, üyelerine kaliteli hizmet sağlamayı, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlamıştır. Ayrıca kamu idarelerinin kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler kapsamında geleceğe yönelik misyon ve vizyonun oluşması, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, performansları önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda ölçülmesi ve uygulamaların izlenip değerlendirilmesi amacıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejilerin formüle edilip uygulanması için Burdur Ticaret Borsası stratejik planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Stratejik Plan da yer alan her bir bölüm için stratejik planlama ekibinin analizleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın hazırlamış olduğu Burdur Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması, BAKA ve BAGEV Burdur Gelecek Stratejisi, Türkiye Kalkınma Bankası nın Sektörel Araştırma Raporları ile Batı Akdeniz Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Borsa nın stratejik plan ile ilgili verileri kaynak olarak bu çalışma kapsamında kullanılmıştır. Burdur Ticaret Borsası nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon sürecini oluşturan önemli bir standardizasyon bileşeni ise Stratejik Plandır TOBB Odalar ve Borsalar Akreditasyon Kılavuzunda belirtildiği gibi Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm odaların ve borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken bir takım zor, temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayanmaktadır. Akreditasyon standardı oluşturmak adına bu stratejik planın hazırlanması önem kazanmaktadır Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de belirtildiği üzere, Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibariyle amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. Buna ilişkin olarak bu planda, stratejik hedefler, faaliyetler ve performans göstergeleri yıllar bazına dağıtılarak hazırlanmış ve mali kaynak dağıtımı yapılmıştır. 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yolu ve yöntemi belirlemesi gereklidir. Stratejik Planlama, kuruluşun bulunduğu noktadan ulaşmak istediği noktaya gitmek için belirlediği yoldur. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı 7

8 içermektedir. Ülkemizde artık ileriye yönelik planlar yapılmaya özen gösterilmektedir. Günümüzde önemli bir yere sahip olan Stratejik Planlama, sadece özel şirket ya da kamu idareleri için değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları için de ayrı bir zorunluluk olmuştur. Burdur Ticaret Borsası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini tanımlayan tarihli 5174 sayılı kanunun 32 nci maddesinde Ticaret Borsaları ; bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsalarda oluşan fiyatların tespit,tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. şeklinde tanımlanmaktadır. 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3.1 Planın Sahiplenilmesi 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans olarak kabul edilebilir. Ayrıca, Burdur Ticaret Borsası nın stratejik planının temel dayanağı 2012 tarihinde güncelleştirilmiş olan Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleridir. 3.2 Planlama Sürecinin Organizasyonu Stratejik Planlama Ekibi; mevcut durum analizi, sektör analizleri, strateji, hedef ve faaliyetleri belirleme, bütçe oluşturmada ve planın diğer aşamalarında görevli iken, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise stratejik planlamanın detaylarını oluşturacak proje ekibinin çalışmasına yön vererek ve planın son halini oluşumuna katkıda bulunmuşlardır Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 5. maddesine göre çalışma süreci boyunca Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Burdur Direktörlüğü, Burdur Ticaret Borsası na yöntem ve süreç danışmanlığı sağlamış, stratejik planın önemi, performans yönetimi ve anket uygulama teknikleri ile ilgili eğitimler düzenlemiştir. 3.3 Stratejik Planlama Ekibi Ali DAMARCAN Halil GÖKER Derya DEMİRCAN Hasan AKÇAY Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Danışman 3.4 İhtiyaçların Tespiti Burdur Ticaret Borsası na ait Stratejik Planlama çalışmaları sırasında planlama ekibi ile birlikte paydaş analizleri, kurum içi ve çevre analizleri yapıldıktan sonra, kurumun örgütsel yapısını oluşturan vizyon ve misyon ifadeleri, var olan ifadeler de kullanılarak yeniden 8

9 revize edilmiştir. Vizyon ve misyon ifadeleri netleştirildikten sonra taslak stratejik planlama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda aşağıda belirtilen konularda oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlığı çerçevesinde planlama ekibi tarafından tespit edilmiştir. a) Eğitim İhtiyacı: Stratejik planlama ekibinin, stratejik planlama hazırlıkları sürecinde eğitim ihtiyaçları tespit edilmiştir. Buna göre stratejik planın önemi ve performans yönetimi, anket uygulama teknikleri ile ilgili Danışman firma tarafından eğitim verilmiştir.planlama ekibi, paydaşlar ve diğer çalışanlarla toplantılar yapılarak, plan hazırlıkları aşamaların da birlikte hareket edilmiştir. b) Veri İhtiyacı: Planlama sürecinde gerekli olan bütün verilere üyelerin ve kullanıcıların beklenti ve memnuniyetlerinin karşılanması, mevcut durum tespiti, sektörlerin durumu, paydaşların görüş ve fikirlerine planın hazırlamasında ihtiyaç duyulmuştur. Ortaya çıkabilecek bütün veri ihtiyaçları hazırlık aşamasının başında tespit edilmiş ve gerekli olan bu bilgiler BTB nin desteğiyle, Burdur Valiliği ve bağlı kurumlardan, DPT ve TUİK internet sitelerinden,,burdur DSYB Başkanlığı,Burdur Zıraat Odası Başkanlığı,Burdur Ticaret Borsası,Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri,KOSGEB,BAKA,BAGEV, TSE den alınan veriler çerçevesinde hazırlanmıştır. c) Danışmanlık İhtiyacı: Stratejik Planlama hazırlığı sırasında rehberlik amaçlı danışmanlık hizmetine ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmiş ve Akçay Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. den danışmanlık hizmeti alınmıştır. d) Mali Kaynak İhtiyacı Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek eğitim, danışmanlık ve veri temini için gerekli olabilecek mali kaynak BTB yönetimi tarafından karşılanmıştır. 3.5 Zaman Planı Stratejik Plan hazırlama süreci içerisinde tarihinde paydaşlarla, planlama ekibi ile toplantı düzenlenmiş, ortaya çıkan paydaş görüş ve önerileri doğrultusunda stratejik planın hazırlığına yön verilmiştir. Taslak stratejik planlama kapsamında yapılan çalışmalara son halinin verilmesi için faaliyetler, sorumlular, tarih ve performans kriterleri gibi detay çalışmaları ve yapılacak olan faaliyetler için maliyet ve bütçe tablolarının oluşturulması Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Borsa ilgili birimlerin çalışanları tarafından yapılmıştır. Burdur Ticaret Borsası nın belirlenen stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler planlaması tüm taraflar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların akışını gösteren şema ektedir. Burdur Ticaret Borsası Stratejik Planı, planlama 9

10 ekibi tarafından tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 3.6 Hazırlık Programı Plan hazırlığı dâhilinde yapılan çalışmalar dikkate alınarak planlama ekibi tarafından oluşturulan aşağıdaki konular hazırlık programı içerisinde yer almaktadır: Eğitim ihtiyacı, Veri ihtiyacı, Danışmanlık hizmeti ihtiyacı, Planlama sürecinde gerekli olan masraflar için kaynak ihtiyacı Zaman Planı Stratejik planlama sürecine dâhil olacak kişiler ve görevleri Taslak planlama çalışmaları sırasında mevcut durum analizinin sağlıklı yapılması için paydaşların önerilerini belirttiği paydaş toplantısı yapılmıştır. Böylece, GZFT analizlerine, stratejilere, maliyet çalışmalarına ve diğer çalışmalara yol gösterecek öneriler toplanmıştır. Ayrıca, Borsa nın tüm çalışanlarına kurum içi anketler uygulanmış ve bu anketler değerlendirilerek, çalışanların görüş ve fikirleri alınmıştır yılında paydaşlara; BTB nin GZFT analizi, anket sonuçları, stratejileri ve stratejilere uygun hedefleri sunulmuştur. Toplantıya katılan paydaşlardan konu ile ilgili ve strateji ve hedeflerin revize edilmesi için görüşlerinin belirtilmesi istenmiştir. Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Toplantısı nda stratejiler ve hedefler kesinleştirilmiş ve bu hedeflere uygun faaliyetlerle birlikte faaliyetler için maliyet tablosu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu hedef ve maliyet tabloları doğrultusunda BTB nin yılı gider bütçesinde strateji hedefler için ödenek ayrılmıştır. 4 DURUM ANALİZİ 4.1 Tarihi Gelişim Burdur Ticaret Borsasının kuruluş çalışmaları 1987 yılında başlamıştır. Birlik yönetim kurulunun 27,08,1987 tarih ve 718 sayılı kararı gereğince, Burdur ilinde Ticaret Borsasının kurulması konusunda tespit için mahallinde incelemelerde bulunulmuştur. Burdur Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Kombinası, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye ve Valilik makamları ile görüşmelerde bulunulmuş, müstahsil ve tacirlerle birebir görüşmeler neticesinde ilimizdeki ekonomik veriler uygun olduğundan kuruluşu için olumlu rapor verilmiştir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, kurulacak olan borsanın faaliyetini sürdürebilmesi için kendi hizmet binalarında yer ve personel verebileceklerini belirtmişlerdir. Yapılan tetkikler sonucunda Burdur da ticari ihtiyaç nedeniyle Ticaret Borsası kurulması hasıl olmuştur. Sonuç olarak, kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım ve satımı, fiyat tespit ve ilan işleri ile meşgul olmak üzere 5590 sayılı Kanunun 3277 sayılı kanunla değişik 33.maddesi göre çalışma alanı Burdur il sınırı olmak üzere bir Ticaret Borsasının kurulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 10

11 Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 20,01,1988 tarih ve 3460 sayılı yazısı ile Burdur Valiliğine gönderdiği yazı ile kuruluşun uygun olduğu belirtilmiştir. İl Sanayi Ticaret müdürlüğünün 14,02,1989 tarihli yazısında ise,ilimizde kurulacak olan Ticaret Borsasına,kotasyon listesine dahil en az miktarlar üzerinden maddelerin alım satımı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının yapılması belirtilmiştir. Burdur Ticaret Borsası 27,04,1989 tarihinde resmen faaliyete geçmiş,23,05,1989 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası binasına fiilen hizmete başlamıştır. Müteşebbis heyette ; Merhum Uğur VELİCANGİL, Merhum Mehmet ACUN, Bekir KOYUTÜRK, Mesut EKİNCİ, Hasan TAYLAN ve Ali DİKİCİ yer almıştır. Borsada yeterli meslek komitesi oluşturulamadığı için 14 üyeli meclis ve 5 üyeden oluşan yönetim ile yönetim kadrosu oluşmuştur yılında yapılan ilk seçimlerde yönetim kurulu olarak ; Merhum Uğur VELİCANGİL Başkan, Mesut EKİNCİ Başkan Vekili, Kemal GÖKÇE Muhasip üye,hüsnü TABAK ve Bekir KOYUTÜRK üye olarak iş başına gelmişlerdir. Burdur Ticaret Borsası 1989 yılından bu yana kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Borsamızda, kotasyon dahilindeki maddelerin alış-satışların tescili, üye sicil ve faaliyet belgeleri, Fiyat Tespit ve İlan İşlemleri, kantar tartım hizmetleri verilmektedir.. Borsamız 2012/Nisan döneminde Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğu belgelendirilmiş, olup,tobb Akreditasyon Sistemine dahil olmak için 2012/Temmuz ayında 9. Dönem müracaatımız yapılmış olup 02 Ocak tarihinde yapılan Geliştirme Ziyareti sonrasında AKREDİTE BORSA olmak için faaliyetlerimiz devam etmektedir. 4.2 Organizasyon Şeması ve Organizasyonel Yapı Burdur Ticaret Borsası nın organizasyon şeması ve birim faaliyetleri aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır Organizasyon Şeması Burdur Ticaret Borsasının Organizasyon Şeması aşağıda sunulmuştur. 11

12 12

13 4.2.2 Birimler ve Faaliyetleri (Kalite Yönetim Sistemi Görev Tanımlarında Bulunmaktadır GT 01 - GT 25) 4.3 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Burdur Ticaret Borsası nın yasal sorumlulukları tarihli 5174 sayılı kanun ve bu kanunla çıkarılan yönetmelikler kapsamındadır. Ayrıca iç yönetmelik için, Borsanın üst birliği olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, borsalar için oluşturulmuş diğer yasal yükümlülükler ve mevzuat çerçevesinde TOBB nin borsalara vermiş olduğu görevlerin, kamu yararı, mesleki ahlakı, idari, ekonomik ve politik otoritenin yerine getirilmesi Burdur Ticaret Borsası nın faaliyetlerinin içeriğini belirlemektedir. Burdur Ticaret Borsası nın belli başlı görevleri şunlardır: a)borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 13

14 4.4 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi BTB nin Faaliyet Gösterdiği Alanlar BTB faaliyet alanları ve hizmetleri gözetilerek, kuruluşun organizasyon şemasının ve hizmet kalitesinin gözden geçirilmesi sağlanmış olup, belirlenen faaliyet alanları stratejik planlamanın sonraki aşamalarında dikkate alınmıştır. Bu aşamada faaliyet belirleme çalışmalarında paydaşların görüş ve önerileri alınarak çalışmalar detaylandırılmıştır. BTB nin faaliyet alanları ve ürün/hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet 1: Borsa Tescili Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleşmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde; 1) İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem 14

15 satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. d) Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. Tescil ücreti oranı ve miktarı Borsa Meclisi tarafından belirlenir. Tescil oranı malın alım satım değeri üzerinden azamî binde iki olup Borsamızda helen binde bir olarak uygulanmaktadır. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok onbinde beştir. İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Faaliyet 2:Borsa Sicili Borsa sicil birimi, yeni kayıt ve değişiklikleri, (hisse devirleri, adres değişiklikleri, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımları, unvan değişikliği) Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen belgeleri dikkate alarak yapar. Faaliyet 3: Diğer Hizmetler Basın Yayın Belgelendirme Muhasebe Eğitim Akreditasyon Kantar Hizmeti 15

16 4.5 Paydaş Analizi Kuruluşun etkileşim içerisinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması, stratejik planın katılımcılık unsuru için gereklidir. Bir kurum için, katılım olduğu sürece devamlılık esastır. Bu bakış açısı ile Burdur Ticaret Borsası nın faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri etkileyen ilgili tarafların stratejik plana dâhil edilmesi için paydaş tespiti yapılmıştır. Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı yoldan yararlanan, olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenen kişi, kurum, kuruluş ya da gruplardır. Paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi ile BTB nin güçlü ve zayıf yanları belirlenmiş ve zayıf yanlarını iyileştirmek için fırsatların yakalanması hedeflenmiştir. Bunun için paydaşlar üyeler, iç paydaşlar, ulusal dış paydaşlar olmak üzere sınıflandırılmıştır. a) Üyeler: Kuruluşun ürettiği hizmetleri talep eden veya yararlanan kişi, grup ve kurumlardır. b) İç Paydaşlar:Kuruluştan doğrudan etkilenen veya kuruluşu etkileyen çalışanlar, yöneticiler ve kuruma bağlı diğer kişi, grup ve kuruluşlardır. c) Dış Paydaşlar:BTB nin çalışmalarını etkileyen ve/veya etkilenen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar ile resmi, yarı resmi veya tüm sivil kuruluşlardır. Stratejik Planlamada, paydaşların tespit edilmesinin amaçları; yapılan toplantılar, anketler ve görüşmeler sonucunda planlama sürecinin ilk aşaması için paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak katkılarının sağlanması, paydaşların görüş, talep ve beklentilerinin belirlenmesi, kuruluşun faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmesi için stratejilerin oluşturulması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında engel teşkil edebilecek unsurların saptanması, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağı, paydaşların kurum hakkında düşüncelerinin alınmasıyla kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, paydaşlara ait öneri ve eleştirilerin alınması olarak belirlenmiştir. Bu sayede, stratejik plan paydaşlar tarafından sahiplenilmesi planın uygulanma sürecine olumlu bir katkıda bulunmaktadır. Burdur Ticaret Borsası durum analizi çalışmaları sırasında, paydaş analizleri de yapılarak, paydaşların BTB çalışmaları ve hizmetleri hakkında görüş ve fikirleri anketler vasıtasıyla temin edilmiştir Paydaşların Tespiti Burdur Ticaret Borsası nın paydaşları, Borsa faaliyetlerinden en fazla etkilenen veya etkileyen kişi, grup ve kurumlar olarak belirlendiği için bu çalışmada daha fazla odaklanılması gereken paydaşlar seçilmiştir. Seçilen paydaş tablosu aşağıdaki gibidir. 16

17 Tablo:1 Paydaşlar Tablosu PAYDAŞLAR ÜYELER İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR Burdur Valiliği X Burdur Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi X X Burdur TSO Burdur Ziraat Odası Burdur OSB Burdur DSYB Başkanlığı X X X X BAGEV X BAKA X TSE X KOSGEB X KÖY-KOOP: X Borsa Personeli X Borsa Üyeleri X Esnaf Sanatkârlar Odası X Afyonkarahisar ABİGEM X BURSİAD X BURDUR ASKON X TOSYÖV X Paydaş Görüşlerinin Belirlenmesi Paydaşların tespiti yapılırken, BTB nin paydaşlarla olan ilişkileri göz önünde bulundurulmuş ve BTB faaliyetlerinden en çok etkilenen kurum/kuruluşlar olarak seçilmesine önem verilmiştir. Doğrudan hizmet alan üyeler, kurumda çalışanlar, yöneticiler ve kuruma bağlı diğer kurullar iç paydaş ve BTB çalışmalarını etkileyen ve/veya etkilenen diğer kurumlar da ulusal ve uluslararası dış paydaş olarak tanımlanmıştır. Paydaşların görüşleri anketler 17

18 aracılığıyla temin edilmiş ve değerlendirilmiştir Paydaş Analizleri Stratejik Plan çalışmaları esnasında iç ve dış paydaşların görüşlerinin katılımcı bir anlayış ile plana dâhil edilmesi sağlanmıştır. Paydaş analizleri kurum içi ve dışı olarak iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. BTB nin daha önceden gerek kurum içi gerekse kurum dışı yapmış olduğu memnuniyet anketleri, raporlar ve çalışmalar dikkate alınarak, bu hazırlık sürecinde yapılan anket, rapor sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonuçları hem GZFT (Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizlerinin yapılmasında, hem de strateji, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde önemli bir yol gösterici olmuştur. 4.6 Kurum İçi Analiz BTB nin mevcut insan kaynağının, mal ve ekipman varlığının, mali durumunun ve teknolojik alt yapısının belirlenmesiyle kurumun güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkarılması için kurum içi analiz çalışması önemli bir yer teşkil eder. Bu analiz ile kuruluşun şuan ki durumu ve geleceği hakkında bilgi sahibi olunur ve ortaya çıkan güçlü yanlar ile kuruluşun amaçlarına ulaşması için hangi yolları izlemesi gerektiği belirlenir. Zayıf yanların saptanması ile kuruluşun başarısını engelleyen olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılacağı tespit edilir. İç çevre ve dış çevre GZFT analizlerinin sağlam ve güvenilir yapılması için Burdur un ticaret profiline, bölgedeki diğer Ticaret Borsaları nın genel durumlarına ve dış çevreden kaynaklanabilecek fırsat ve tehditler dikkate alınmıştır Personel Durumu Burdur Ticaret Borsası, 8 personeli ile 438 faal üyeye hizmet vermektedir. Aşağıdaki tabloda personelin çalıştığı birimler, eğitim durumları, yabancı dil durumları ve deneyimlerinin yüzdelik dilimleri belirtilmiştir. 18

19 Tablo 2: BTB Personeli ve Nitelikleri BİRİMLER ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE a) Birim 1: Genel Sekreter 1 12,50 b) Birim 2: Genel Sekreter Yrd. - - c) Birim 3: Danışman - - d) Birim 4: Tescil ve İst.Memuru 2 25,00 e) Birim 5: Muhasebe Memuru 1 12,50 f) Birim 6: Basın ve Halkla İlş.Mem. - - g) Birim 8: Özel Kalem Memuru 1 12,50 h) Birim 9: Kalite ve Akrt.Sorumlusu - - ı) Birim 10:Muamelat ve ArşivMem. - 1 i) Birim 11: Şoför 1 12,5 j) Birim 12: Genel Hizmetli 2 25,00 TOPLAM 8 100,00 PERSONEL NİTELİKLERİ KİŞİ YÜZDE A- Eğitim Lisansüstü Mezunu - - Üniversite Mezunu 3 37,5 Ön-Lisans Mezunu 1 12,5 Lise Mezunu 1 12,5 İlköğretim Mezunu 3 37,5 B- Deneyim 0-2 Yıl 1 12,5 2-5 Yıl 3 37, Yıl Yıl 4 50 C-Yabancı Dil Bilen Kişi Mali Yapı Gelir-Gider Analizi çalışmasında, Burdur Ticaret Borsası nın 2010, 2011 ve 2012 yılları gelir ve giderlerindeki artış yada azalışların oranlarına bakılmış, gelecek için öngörüde bulunmak üzere; - yıllarını kapsayan Stratejik Planlamada yer alan bütçe çalışmalarında, bu veriler dikkate alınmıştır. Burdur Ticaret Borsası nın 2012 yılı toplam gelirin % 9,8 si üye aidatları, % 1,5 i kayıt ücreti, % 71,1 i Muamele Tescil Ücreti, % 12,1 i Kira Geliri, % 3,3 ü faiz 19

20 gelirleri, % 2,2 ü ise diğer olağandışı gelirlerinden oluşmaktadır yılı giderlerinin %41,7 si Personel ücret ve giderleri, %25,1 i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet satın alımları, % 5,1 i seyahat ve yol giderleri,%10,5 i Birlik aidat,kanuni aidat ve paylar, %3,4 ü huzur hakkı, %8,7 si bağış ve burslar, % 2,1 i vergi resim ve harçlar, % 3,4 ü çeşitli giderlerden oluşmaktadır. BTB nin mali bütçesi, 2012 yılı için aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Tablo 3: BTB 2012 Yılı Bütçesinin Gelir Gider Oranları TL/ % Toplam Gelir ,07 Toplam Gider ,29 Gelir/Gider Oranı. 1,018 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlerin Toplam Gidere Oranı % 25,1 Hizmet ve Diğer Cari Gider Harcamalarının Toplam Gidere Oranı % 33,2 Personel Harcamalarının Toplam Gidere Oranı % 41,7 Varsa diğer sabit gider kalemlerinin toplam gidere oranı Teknolojik Altyapı Burdur Ticaret Borsasında üyeler ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile iletişimini haberleşme ve iletişim araçları vasıtası ile yapmaktadır.borsamızda kullanılan mevcut iletişim araçları dökümü aşağıya çıkartılmıştır. 1. Telefon Hattı (Santrala bağlı) 3 adet 2. Telefon Hattı (Direkt Hat) 2 adet 3. İnternet Sistemi (Modem) 1 adet 4. Masaüstü Bilgisayar 12 adet 5. Laptop 1 adet 6. Tarayıcı 3 adet 7. Faks Cihazı 1 adet 8. Fotokopi Cihazı 1 adet 9. Lazer yazıcı 9 adet 10. SMS Sistemi 1 adet 11. WEB Sitesi 1 adet 12. Eposta adresi 8 adet 20

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 Sayfa 1 BAŞKAN SUNUMU Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı