KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL KİNETİK İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİNDE V-DİYAGRAMININ KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL KİNETİK İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİNDE V-DİYAGRAMININ KULLANILMASI"

Transkript

1 KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL KİNETİK İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİNDE V-DİYAGRAMININ KULLANILMASI Canan NAKİBOĞLU 1, Ruhan BENLİKAYA 1, Şennur KALIN 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, BALIKESİR 2 Fırat İlköğretim Okulu, MARDİN. ÖZET: Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin hızları ile mekanizmalarını inceleyen kimyasal kinetikle, ilk olarak X. sınıf Kimya dersi içeriğinde karşılaşmaktadır. Bu nedenle kimya öğretmen adaylarının; konu ile ilgili yanlış kavramalara sahip olmamaları, sahiplerse bu yanlış kavramaların belirlenerek düzeltilmesi gerekmektedir. Literatürde, kimyadaki yanlış kavramaların teşhisinde, Vee diagramının kullanıldığı çok az çalışmaya rastlanmıştır. Vee diyagramı, Gowin tarafından, öğrencilerin bilginin yapısını ve insanların bilgi üretim şeklini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen V şeklindeki bir diyagramdır ve Vee heuristiği, Vee haritası ve V-diyagramı olarak da isimlendirilmektedir. Bu çalışmada, eğitim-öğretim yılı Balıkesir Üniversitesi NEF, OFMA Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 7. yarı yıl öğrencilerinden 34, eğitim-öğretim yılı 8. yarı yıl öğrencilerinden 27 öğrenci olmak üzere toplam 61 kişilik bir grubun, derişim ve sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi isimli deneye ait bulguları kullanarak hazırladıkları V-diyagramları incelenerek, yanlış kavrama ifadeleri belirlenmiş ve bunlar 4 başlık altında toplanmıştır: Reaksiyon hızı, reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi, reaksiyon hızı- derişim ilişkisi ve reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler. 1. GİRİŞ Öğrenmeyi, bireyin tecrübelerinden türettiği bilgiyi, zihninde yapılandırması (Bodner, 1986) olarak açıklayan oluşturmacı ya da yapısalcı (constructivist) felsefe, aktif ve anlamlı öğrenmeyi savunmaktadır (Passmore, 1998). Mintzes, Wandersee ve Novak, anlamlı öğrenebilmek için öğrencilerin özel olarak kavramlara, olgulara ve aralarındaki ilişkilere odaklanmaları gerektiğini belirterek, bu amaçla kullanılmak üzere metakognitif araçlar geliştirmişlerdir (Breslow, 2001). Bu araçlar, öğrencilerin öğrenmenin nasıl meydana geldiğini (metalearning) ve bilginin nasıl oluşturulduğunu (metaknowledge) anlamalarına yardımcı olur (Novak, 1998). Bahsedilen metakognitif araçlardan biri kavram haritası, diğeri de çeşitli isimleriyle; Vee haritası (Roehring, Luft, Edwards, 2001), bilgi Vee (Novak & Gowin, 1984), Vee heuristiği (Novak & Gowin, 1984; Ahlberg, 1993), Vee diyagramı (Novak & Gowin, 1984) ya da V-diyagramı (Nakiboğlu & Meriç, 2000) dır. V-diyagramı, 1977 yılında Gowin tarafından, öğrencilerin bilginin yapısını ve insanların bilgi üretim şeklini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen V şeklindeki bir diyagramdır (Novak & Gowin, 1984). V nin sol tarafı (kavramsal kısım), hipotez geliştirmede kullanılan yapısal veya kavramsal bilgiyi, sağ tarafı (yöntemsel kısım) ise veri ve olayları harekete geçiren yöntemsel bilgi ile laboratuvarda yapılanlardan elde edilen bilgiyi gösterir (Passmore, 1998). Gowin in geliştirdiği V-diyagramında kavramsal ve yöntemsel elemanlar, V şeklinin sol üst kısmından sağ üst kısmına doğru; felsefe, teoriler, ilkeler/kavramsal sistemler, kavramlar, olaylar ve/veya nesneler, kayıtlar, dönüşümler ve iddialar (değer, bilgi) olarak sıralanmıştır ve V şeklinin ortasında odak sorusu, ucunda olaylar ve/veya nesneler bulunmaktadır. Genişletilmiş versiyonunda ise bunların yanında başka elemanlara da yer verilmiştir (Novak & Gowin, 1984). Bir çok araştırmacı tarafından (Roehring, Luft ve Edwards 2001; Nakhleh 1994, Roth, 1993, Ahlberg 1993) kullanılan V- diyagramları incelendiğinde; bazılarının farklı başlıklı bileşenler içerdiği ve ayrıca tüm V- diyagramlarındaki bileşenlerin birbiriyle bağlantılı olup, bilginin nasıl üretildiğini ortaya koyduğu görülmüştür. Roth ve Vercehaka (1993), Vee haritasının önceki bilgiden yeni bilgiye ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir harita olarak düşünülebileceğini ve öğrencilerin bu haritaya bir göz attığında; niçin yaptığını, ne yaptığını, nasıl yaptığını, hangi sonuca vardığını ve araştırmanın ön bilgisini nasıl etkilediğini belirleyebileceğini ifade etmektedir. V-diyagramı, temel olarak laboratuvar çalışmaları sırasında hazırlanan ve aynı zamanda deney raporu yerine de geçen bir öğrenme aracı (Nakiboğlu, Benlikaya ve Karakoç, 2001, 2002) olarak kullanılsa da; öğretim programlarını tasarlama ve iyileştirme, laboratuvar föylerinin analizi, dersi ve öğrencileri değerlendirme, araştırma raporu hazırlama ve değerlendirme gibi daha bir çok amaç için de kullanıldığı belirtilmektedir (Novak & Gowin, 1984).

2 Kimyadaki yanlış kavramaların teşhisinde; kavrama ve daha üst düzeydeki soruları içeren testler (Bonarjee, 1991), ikili görüşmeler (Taber, 1995), kelime iletişim testleri (Cachapuz & Maskill, 1989), mental modeller (Pereira & Pestana, 1991), kavram haritaları (Ross& Munby, 1991) ve ders kitaplarındaki ifadelerin (Sanger & Greenbowe, 1999) bazılarının tek başına, bazılarının ise bir kaçının bir arada kullanıldığı görülmüş ve V-diyagramının bu amaçla kullanıldığı çok az çalışmaya rastlanmıştır. Ault, Novak ve Gowin (1984), ikili görüşmelerin analizinde V-diyagramını kullanarak, çocukların molekül kavramı ile ilgili yanlış kavramalarını ortaya çıkarmışlardır. Passmore (1998), radyolojik fen laboratuvarı dersinde, öğrencilerin yanlış kavramalarını belirlemek için laboratuvar raporu olarak, kavramsal kısımda kavram haritası bulunan V-diyagramını kullanmıştır. V-diyagramı öğrencilere ön bilgileriyle, araştırma süreçlerinden türettikleri bilgi ve yöntemsel bilgi arasındaki karşılıklı etkileşimi görme fırsatı sağladığından, öğretmenler, öğrencilerin çalıştıkları konudaki geçersiz, eksik ve uygun olmayan bilgilerini görebilir (Passmore 1998, Roehring, Luft ve Edwards, 2001) ve böylece öğrencilerde var olan yanlış kavramaları belirleyebilirler. Passmore de çalışmasında; V-diyagramlarındaki yanlış kavramaların, geçersiz veya eksik kavramsal veya yöntemsel ilişkiler ve yöntemsel ilişkilerle uyuşmayan kavramsal ilişkiler varlığında görüldüğünü belirtmiştir. Kimyadaki yanlış kavramaların; daha çok kimyasal denge, maddenin oluşumu, asitler-bazlar, elektrokimya, faz dengeleri, kimyasal termodinamik, mol, kimyasal bağlar, atom ve molekül, fiziksel ve kimyasal değişme ve çözünme konularında toplandığı görülmüştür. Bu çalışmada ise, Kimyasal Kinetik konusu ele alınmıştır. Kimyasal kinetik; kimyasal tepkimelerin hızları ile mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. Kimyasal tepkimelerin hızları üzerine etki eden etmenlerin incelenmesi, kimyasal tepkimelerin ne kadar hızlı ve hangi yollar üzerinden oluşacağına ilişkin bilgiler verir (Mortimer, 1989). Chuephangam (2000), Mathayom Suksa 5 öğrencilerinin kimyada yanlış kavramalarını analiz etmek amacıyla test kullanarak yaptığı çalışmasında; öğrencilerinin bir kısmının kimyasal reaksiyon hızının anlamını, reaksiyon hızını etkileyen faktörleri ve nedenlerini açıklamada yanlış kavramalara sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kimyasal denge ile ilgili olarak yapılan bazı yanlış kavrama çalışmalarında da, reaksiyon hızıyla ilgili olan yanlış kavramalara rastlanmıştır (Wheeler &Kass, 1978, Bonarjee, 1991). Kimyasal kinetik ünite olarak, X. sınıf Kimya dersi içeriğinde yer almaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının, bu konu ile ilgili yanlış kavramalara sahip olmamaları, sahiplerse bu yanlış kavramaların belirlenerek düzeltilmesi gerekmektedir. Bahsedilen nedenlerden dolayı; bu çalışmada, kimya öğretmen adaylarının kimyasal kinetikle ilgili yanlış kavramaları, V-diyagramından yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 2. YÖNTEM 2.1. Çalışmanın modeli: Çalışma tekil tarama modelindedir Evren ve örneklem: Çalışmanın evrenini, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMA Kimya Eğitimi Ana bilim dalı öğrencileri oluştururken, I. örneklem grubunu (I.Ö.G.) eğitim-öğretim yılı 7. yarı yıl öğrencilerinden 34, II. örneklem grubunu (II.Ö.G.) eğitim-öğretim yılı 8. yarı yıl öğrencilerinden 27 öğrenci oluşturmaktadır Veri toplama ve çözümleme: Veri toplamada, Şekil-1 de açıklamalarıyla gösterilen V- diyagramı kullanılmıştır. KAVRAMSAL KISIM Teoriler (Olayların niçin olduğunu açıklayan, kavramlar ve ilkelerin düzenlendiği ifadeler) İlkeler (Olayların nasıl ortaya çıktığını açıklayan, iki veya daha fazla kavram arasındaki önemli ilişkiler) Kavramlar (Bazı etiketlerle gösterilen, olaylar veya nesnelerde algılanan düzenlilikler) Şekil-1: Çalışmada kullanılan V-diyagramı ODAK SORUSU (İki kısım arasında etkileşimi sağlayan, araştırmaya yön veren sorular) Olaylar (Veri toplamada izlenilecek yol ve kullanılacak araçlar) YÖNTEMSEL KISIM Bilgi iddiaları (Araştırmada odak sorularına yanıt olarak, veri dönüşümlerinin yorumlanmasıyla elde edilen yeni bilgiler) Veri dönüşümleri (Verilerin tablo, çizelge veya grafik kullanılarak uygun formda düzenlenmesi) Kayıtlar (Deney sırasında toplanan veriler: Örneğin: yapılan gözlemler, alınan ölçümler)

3 İlk olarak, örneklemdeki öğretmen adaylarına Kimyada özel öğretim yöntemleri dersi içerisinde, Şekil-1 de gösterilen V-diyagramının nasıl oluşturulacağına ilişkin bilgiler verilip, çeşitli deneyler için uygulamalar yaptırılmıştır. Daha sonra; HSO 3 - ve IO 3 - iyonları arasındaki reaksiyonun hızı üzerine konsantrasyon ve sıcaklığın etkilerinin incelendiği deney için, Şekil-1 de yer alan olaylar ve kayıtlara ait bilgiler verilmiş ve onlardan bu bilgileri kullanarak deneye ait V-diyagramını 40 dakikada hazırlamaları istenmiştir. Hazırlanan V-diyagramlarının elemanları incelenerek, öğretmen adaylarının konu ile ilgili yanlış kavramaları belirlenmeye çalışılmıştır. 3. BULGULAR Derişim ve sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi isimli deneye ait V-diagramlarının incelenmesi sonucunda, belirlenen yanlış kavrama ifadeleri reaksiyon hızı, reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi, reaksiyon hızı- derişim ilişkisi ve reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler olmak üzere 4 başlık altında toplanmış ve buna ait veriler Tablo-1 de gösterilmiştir. Tablo-1 de I. örneklem grubundaki (I.Ö.G) yanlış kavrama ifadeleri için normal, II. örneklem grubundaki (II.Ö.G) yanlış kavrama ifadeleri için italik ve her iki grupta (I.-II.Ö.G) görülen yanlış kavrama ifadeleri için altı çizili yazı şekli kullanılmıştır. Tablo-1: V-diagramlarında belirlenen yanlış kavrama ifadeleri YANLIŞ KAVRAMA İFADELERİ Reaksiyon hızı Reaksiyon hızı-derişim ilişkisi Kimyasal reaksiyonların hızı, giren maddelerin Derişim arttıkça, reaksiyonun gerçekleşme süresi konsantrasyonlarının çarpımına eşittir. artar. Reaksiyon hızı, reaktantların ürünlere dönüşme Tepkimenin derişimi arttıkça, bileşiklerin süresidir. ortamda bulunma yüzdeleri artar ve tepkime hızı Bir kimyasal reaksiyonda, reaktantların ürün da artar. oluşturma sürecine reaksiyon hızı denir. Kimyasal reaksiyonlarda, reaktantlardan birinin Reaksiyon hızı, belli sıcaklıkta ve derişimde derişiminin artmasıyla hız artar. birim zamanda ürüne dönüşen madde miktarıdır. Reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi * Sıcaklık, moleküller arası etkileşimi değiştirerek, tepkime hızında değişiklik yapar. Tepkime sıcaklığı arttıkça, moleküllerin kinetik enerjileri arttığı için tepkime hızı da artar. Sıcaklık arttıkça, moleküllerin ortalama hızları artacağından tepkime hızları artabilir. Kimyasal tepkimelerde sıcaklık arttıkça maddelerin taneciklerin kinetik enerjileri artar ve dolayısıyla çarpışma sayıları artar. Bunun sonucunda girenlerin ürünlere dönüşüm hızı artar. Ortamın sıcaklığı arttıkça, çarpışan molekül sayısı da artacağından aktivasyon enerjisini aşan molekül sayısı da artar, dolayısıyla reaksiyon hızı artar. * Ekzotermik reaksiyonlarda sıcaklığı arttırdığımızda geri reaksiyon hızı artar. Endotermik tepkimelerde, sıcaklık ile tepkime hızı doğru orantılıdır. Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, tepkime endotermik ise arttırıcı yönde ekzotermik ise azaltıcı yöndedir. Sıcaklığın artması endotermik reaksiyonların hızını, ekzotermik reaksiyonlara göre daha fazla arttırır. Endotermik reaksiyonlarda hız artışı çok fazla olurken, sıcaklık artışı ekzotermik tepkimelerde ilk anda hızı arttırırken sonra yavaşlatır. * 50 C ta mavi-siyah renk gözlenmediğinden, sıcaklık artışı, reaksiyon hızını belli bir değere kadar arttırır. Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler İndikatör tepkime hızını etkiler. Katalizör tepkime hızını etkiler. Çünkü aktivasyon enerjisini geçen daha fazla molekül olacaktır

4 4. YORUM/ TARTIŞMA Reaksiyon hızı başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; hız yasası eşitliği, reaksiyon süresi ve reaksiyon süreci ile reaksiyon hızının karıştırıldığını (I-II.Ö.G) ve reaksiyon hızının açıklanmasında belli derişim kriterinin getirildiğini (I-II.Ö.G.) Reaksiyon hızı-derişim ilişkisi başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; reaksiyon süresi ile reaksiyon hızının karıştırıldığını, derişim artışı ile reaksiyon hızının artışının, bileşiklerin ortamda bulunma yüzdesi artışına bağlanarak çarpışmalar dikkate alınmadan açıklandığı (I.Ö.G) ve reaktantların derişiminin reaksiyon hızına etkisinin açıklanmasında reaksiyon hızının her zaman girenlerin tümünün konsantrasyonuna bağlı olmayabileceğinin dikkate alınmadığını (II.Ö.G) Reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; sıcaklık artışı ile reaksiyon hızındaki artışın; moleküller arası etkileşimin değişimi, moleküllerin kinetik enerjilerinin (I.Ö.G) ve ortalama hızlarının artması ile açıklandığını ve aktivasyon enerjisi faktörünün hiç dikkate alınmadığını, deneydeki reaksiyonun endotermik ya da ekzotermik oluşu hakkında bir bilgi verilmemesine karşılık, sıcaklık artışının endotermik ve ekzotermik reaksiyonların hızlarını farklı şekilde etkilediğinin (I-II.Ö.G) düşünüldüğünü, aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısındaki artışın molekül sayılarındaki artışa bağlandığını ve 50 0 C ve daha yüksek sıcaklıklarda mavi-siyah rengin gözlenmemesinin, sıcaklık artışı, belli bir değere kadar reaksiyon hızını artırır ifadesi ile açıklandığını Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; indikatörün tepkime hızının etkilediğini ve katalizörün reaksiyon hızını arttırmasının, aktivasyon enerjisini geçen tanecik sayısını arttırması ile açıklandığını 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar: 1- Derişim ve sıcaklığın reaksiyon hızına etkisini açıklamada kullanılan ifadeler, bazı öğretmen adaylarının çarpışma kuramını reaksiyon hızını etkileyen faktörleri açıklamada kullanamadığını Buradan da öğretmen adaylarının zihinlerinde, bu teoriyi uygun olarak oluşturamadıkları sonucuna varılabilir. 2- Sıcaklığın, endotermik ve ekzotermik reaksiyonların hızlarını farklı şekilde etkileyebileceğinin düşünülmesi, kimyasal kinetik içine kimyasal denge kanunlarının karıştırıldığını 3- Tüm reaktantların derişimindeki artışın, reaksiyon hızını arttıracağının düşünülmesi öğretmen adaylarının hız yasası eşitliği ve reaksiyon derecesi hakkında eksikliklerinin olduğunu 4-İki örneklem grubunda da, kimyasal kinetikle ilgili benzer yanlış kavramaların gözlenmesi, konunun öğretilmesinde eksikliklerin bulunduğunu ve önbilgilerin dikkate alınmadığını gösterebilir. 5- V-diyagramlarının çalışmadaki gibi kullanılmasıyla, konu ile ilgili ön bilgi eksikliklerinin ve ön bilgilerdeki eksikliklerden ve yanlış kavramalardan ve veri yorumlamadaki hatalardan kaynaklanabilecek yanlış kavramaların belirlenebileceği görülmüştür Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına bakılarak getirilecek öneriler 3 başlıkta toplanabilir: 1- Yanlış kavramaların düzeltilmesi: V-diyagramlarında belirlenen yanlış kavramalar sınıfta tartışmaya açılarak ya da her birey ile sahip olduğu yanlış kavramalarla ilgili ikili görüşmeler yapılarak, öğretmen adaylarının kimyasal kinetikle ilgili sahip oldukları yanlış kavramaların farkına varmaları sağlanabilir. Bir reaksiyonun nasıl meydana geldiği bilgisi, kimyasal kinetik ünitesinden önce kazandırılırsa, öğrenciler kimyasal reaksiyonların hızlarına etkiyen faktörleri nedenleriyle birlikte daha iyi anlayabilir. Ayrıca, çarpışma kuramının mikroskopik boyutta öğretilmesinde, bilgisayar ortamındaki simülasyonlardan, reaksiyon derecesinin öğretilmesinde ise analojilerden yararlanılabilir. 2-Kimya öğretmen adaylarının eğitimi: Öğretmen adaylarının lise kimyasına ait kimyasal kinetikle ilgili ön bilgilerindeki yanlış kavramalar ve eksiklikler, özellikle Genel Kimya derslerinde giderilmeye çalışılmalıdır. Yine bu ders kapsamında, pek çok konu için olduğu gibi kimyasal kinetik

5 için de ön koşul bilgi niteliğinde olan çarpışma kuramının öğretmen adaylarınca anlamlı bir şekilde öğrenilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, Fizikokimya, Anorganik kimya gibi derslerde de, önbilgiler yine gözden geçirilmelidir. 3- V-diagramlarının kullanımı: Kimya laboratuvarlarında, V-diyagramlarının deney raporu olarak kullanılması, öğrencilerin yanlış kavramalarının kolay bir şekilde belirlenmesinde öğreticilere ve konuyu öğrenmede ise öğrencilere katkı sağlayabilir. KAYNAKLAR Åhlberg, M.(2001). Homepage.< >. (2002, July 20) Ault, R. C., Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Constructing vee maps for clinical interviews on molecule concepts. Sci. Educ. 68 (44), Bodner, M. G. (1986). Constructivism: A theory of knowledge, J. Chem. Educ., 63 (10), Bonarjee, A.C.(1991). Misconceptions of students and teachers in chemical equilibrium. Int. J. Sci. Educ. 13 (3), Bresloow, L. (2001, April/ May). The contribution of constructivism, < > (2002 July 27). Cachapuz, F.C.& Maskill, R. (1989). Learning about chemistry topic of equilibrium: the use of wordassociation tests to detect developing conceptualizations. Int. J. Sci. Educ. 11(2), Chuephangam, M. (2000). Analysis of misconception in chemistry of Mathayom Suska 5 students. < (2002, August 20) Mortimer, C.E. (1989). Modern üniversite kimyası, İstanbul: Çağlayan kitabevi. Nakhleh, M.B. (1994). Chemical education research in the laboratory environment: How can research uncover what students are learning?. J. Chem. Educ. 71 (3), Nakiboğlu C., Benlikaya, R. & Karakoç, Ö. (2001). Ortaöğretim kimya derslerinde V-diagramı uygulamaları. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Dergisi. 21, Nakiboğlu C., Benlikaya, R. & Karakoç, Ö. (2002). Fizikokimya laboratuvarlarında V-diagramı uygulamaları. V. Ege Fizikokimya Günleri. Nakiboğlu C. & Meriç. G. (2000). Genel kimya laboratuvrlarında V-diagramı kullanımı ve uygulamaları. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2 (1), Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge:Cambridge university press. Novak, J. D. (1998). Metacognitive strategies to help students learning how to learn. Research Matters-to the Science Teacher. No Passmore, G. G. (1998). Using the vee diagrams to facilitate meaningful learning and misconception. Radiologic Science and Education. 4 (1), Pereira, M.P. & Pestana, M.E. (1991). Pupils presentations of models of water.. Int. J. Sci Educ. 13(3), Roehring, G., Luft, A. L. & Edwards, M. (2001). Versatile vee maps,. The Sci. Teac. 68 (1), Ross, B. A. & Munby, H. (1991). Concept mapping and misconceptions: a study of high school students understandings of acid and bases. Int. J. Sci. Educ, 13(1), Roth, W. M. & Verechaka, G. (1993). Plotting a course with vee maps: Direct your students on the road to inquiry science. Science & Children. 30 (4), Sanger, M. J. & Greenbowe, I. J. (1999). An analysis of college chemistry textbooks as sources of misconceptions and errors in electrochemistry, J. Chem. Educ. 76 (6), Taber, K.S. (1995). Prior learning as an epistomological block? The octet rule an example from science education. Europen Conference on Educational Research.

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI Dilek Çeliker / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 1 Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 1-7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006) 1-7 E Ğ İ T İ M FAKÜLTESİ D E R G İ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ EK: FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ Elvan İNCE*, Ezgi GÜVEN**, Mustafa AYDOĞDU*** * GÜ.,Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 23 36 V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 THE EFFECT OF VEE-DIAGRAMS ON

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 136

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 136 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 136 BİR DEĞERLENDİRME VE LABORATUAR ARACI OLARAK V-DİYAGRAMI NIN TARİHİ, KULLANIMI ve FEN EĞİTİMİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR ÜZERİNE BİR

Detaylı

USE OF V-DIAGRAMS IN HIGH SCHOOL CHEMISTRY COURSES

USE OF V-DIAGRAMS IN HIGH SCHOOL CHEMISTRY COURSES Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi DergÜi 21 : 97-104 [2001] o RTAÖGRETIM KIMYA DERSLERINDE V-DIYAGRAMI UYGULAMALARI USE OF V-DIAGRAMS IN HIGH SCHOOL CHEMISTRY COURSES Canan NAKİBOGLU*, Ruhan BENLİKA

Detaylı

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2008, sayfa 1-18. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YASEMĐN KONMAZ 20338575 Çalışma Yaprağı Ders Anlatımı: REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER: 1.Reaktif Maddelerin

Detaylı

Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi

Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-2 (2007),110-115 Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Haluk ÖZMEN 1 Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 1 Serkan SEVİM 2 Alipaşa AYAS 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü

Detaylı

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu)

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu) Kavram Haritaları Hiyerarşik KH Hiyerarşik Olmayan KH ( Ağ, Örümcek Harita) Zincir KH Sınıflandırma Haritası Vee Diyagramları Neden-Sonuç Diyagramları Balık Kılçığı Döngü Göstergesi Olay Zinciri Dizileri

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 34.1 5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 13.11-13.13 Tepkime Hızına Sıcaklığın Etkisi Gaz-Fazı Nitel (kalitatif) gözleme göre, sıcaklık

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİNDE VEE DİYAGRAMINA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ DERSİNDE VEE DİYAGRAMINA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ DERSİNDE VEE DİYAGRAMINA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mahbup Yalçın Milli Eğitim Bakanlığı mahbupfen@hotmail.com Özet Öğrenme günlükleri fen

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları

Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları Ders Adı Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya Ders Kodu CHEM 106 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 4 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası,

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası, TERMOKİMYA Termodinamiğin 1. kuralı, iç enerjinin (U) nasıl değiştiğiyle alakalı U U çevre U evren ΔU değişimleri ΔH ile alakalı U PV H ΔH bir ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı (@ sabit P)

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARLARINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMI VE UYGULAMALARI

GENEL KİMYA LABORATUVARLARINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMI VE UYGULAMALARI BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) GENEL KİMYA LABORATUVARLARINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMI VE UYGULAMALARI Canan NAKİBOĞLU* * Gürsoy MERİÇ** *Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bir Öğrenme Stratejisi Olarak V-Diyagramı: Biyoloji Laboratuvarlarında Kullanılması* Using V-Diagrams in the Biology Laboratory as a Learning Strategy

Bir Öğrenme Stratejisi Olarak V-Diyagramı: Biyoloji Laboratuvarlarında Kullanılması* Using V-Diagrams in the Biology Laboratory as a Learning Strategy Eğitim ve Bilim 2005, Cilt 30, Sayı 138 (45-51) Education and Science 2005, Vol. 30, No 138 (45-51) Bir Öğrenme Stratejisi Olarak V-Diyagramı: Biyoloji Laboratuvarlarında Kullanılması* Using V-Diagrams

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Modül 8 Kimyasal Kinetik

Modül 8 Kimyasal Kinetik Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Modül 8 Kimyasal Kinetik Doç.Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya

Detaylı

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Karaelmas Journal of Educational Sciences Karaelmas Journal of Educational Sciences 3 (2015) 126-132 International Refereed Journal Karaelmas Journal of Educational Sciences Journal Homepage: ebd.beun.edu.tr Evaluation of Concept Maps on Chemical

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: KİM 1015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: KİM 1015 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: KİMYA Dersin Orjinal Adı: KİMYA Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: KİM 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU KİMYA. Dersin Kodu: KİM 1013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU KİMYA. Dersin Kodu: KİM 1013 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: KİMYA Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: KİM 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Kimyasal Kinetik. Kinetik. Reaksiyon Hızı. Reaksiyon Hızı. Reaksiyon Hızı. Reaksiyon Hızı. aa + bb cc + dd. Kinetik, bir reaksiyonun hızını inceler.

Kimyasal Kinetik. Kinetik. Reaksiyon Hızı. Reaksiyon Hızı. Reaksiyon Hızı. Reaksiyon Hızı. aa + bb cc + dd. Kinetik, bir reaksiyonun hızını inceler. Kinetik Kinetik, bir reaksiyonun hızını inceler. Kimyasal Kinetik Bir reaksiyon içinde geçen aşamaları, bu aşamaların oluş hızı ve hız üzerine reaksiyona giren maddelerin (reaktanların) ve reaksiyon sonucu

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ

ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ Canan NAKİBOĞLU i Berna BÜLBÜL

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları

İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Anorganik Kimya CEAC 503 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:10 12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÖZET

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:10 12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÖZET Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:1 Sayı:1 12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÖZET Doç. Dr. Fatma Şahin * Günümüzde anlamlı öğrenmenin önemi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. Some Common Misconceptions in Chemistry

Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. Some Common Misconceptions in Chemistry GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı1 (2004) 135-146 Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar Some Common Misconceptions in Chemistry Nurtaç CANPOLAT Atatürk Üniv. K.K. Eğitim Fakültesi, OFMA

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196 185 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAF SUYUN NÖTRALLİĞİ İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI UNIVERSITY STUDENTS UNDERSTANDING ON NEUTRALITY OF PURE WATER Tacettin PINARBAŞI 1* & Nurtaç CANPOLAT 1 1Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI Musa DİKMENLİ 1, Lütfullah TÜRKMEN 2, Osman ÇARDAK 3 1 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kavram Haritaları Kullanılarak Yapılan Öğretimde Graf Teorinin Yeri

Kavram Haritaları Kullanılarak Yapılan Öğretimde Graf Teorinin Yeri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı () - Karam Haritaları Kullanılarak Yapılan Öğretimde Graf Teorinin Yeri The Place of Graph Theory in Teaching with Using Concept Maps Seinç MERT UYANGÖR Balıkesir

Detaylı

İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları

İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Anorganik Kimya CEAC 503 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR Gökhan DEMİRCİOĞLU Haluk ÖZMEN Alipaşa AYAS KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü,Söğütlü, Akçaabat,TRABZON

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Kimya EEE120 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zrunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Fen ve teknoloji öğretiminin önemi 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı Materyal tasarlama ve geliştirme süreci hazırlama (Vee diagramı) 09:00-09:45 10:00-10:45

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

25.03.2015 KİMYA NEDİR? KİMYA BİLİMİ OLMASAYDI

25.03.2015 KİMYA NEDİR? KİMYA BİLİMİ OLMASAYDI Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek parçalanması ve kullanılmaz hale gelmesidir. KOROZYON NEDİR? Duzce University, Kaynaslı Vocational College, Corrosion Research

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. HAFTALARA GÖRE KONU

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır.

1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin bilimsel kavramları ve bilimin doğasını,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik Görüşlerinin Tespiti

Öğretmen Adaylarının Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik Görüşlerinin Tespiti Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt - Sayı: 18-2 Yıl: 2016 Öğretmen Adaylarının Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik

Detaylı

YANMA. Derlenmiş Notlar. Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

YANMA. Derlenmiş Notlar. Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 YANMA Derlenmiş Notlar Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 FAZ DENGESĐ Denge çözümlerinde, yanma sonrası ürün konsantrasyonlarının hesaplanmasında üç farklı yöntem kullanılabilir (Pratt and Wormeck, 1976): Bunlar,

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2004 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ÇÖZELTİLER TERMODİNAMİĞİ Dersin Orjinal Adı: THERMODYNAMICS OF SOLUTIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen Çalışma 2000-2001 Bahar sömestrinde uygulanmış, elde edilen veriler Fen Bilgisi eğitimine sağlanacak katkılar ve özellikle de Mol kavramının öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ Fitnat KÖSEOĞLU, Eylem BUDAK, Nusret KAVAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya

Detaylı

İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 61-66, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ Arş.Gör. Duygu BĠLEN KAYA Arş.Gör. Meral ÖNER SÜNKÜR Yrd.Doç.Dr. Murat SÜNKÜR Scientific Literacy: Fen Okur-Yazarlığı Bilim

Detaylı

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal tepkime kavramlarının anlaşılması Termodinamiğin II. yasasının

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI 1. REAKSİYON NEDİR? 2. REAKSİYON TİPLERİ 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ 1. REAKSİYON NEDİR? KİMYASAL TEPKİMELERDE DEĞİŞMEYEN

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı =

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı = KİMYASAL KİNETİK Kimyasal kinetik, bir reaksiyonunun nasıl yürüdüğü, ne kadar hızlı yürüdüğü, hangi mekanizma ile (yoldan) yürüdüğü ve hızına hangi faktörlerin nasıl etki ettiği hakkında bilgi veren, kimyanın

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ 3/14/12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ Olay ve nesnelerin hareketlerinin duyu organlarının kullanılması ile doğal ortamlarında izlenmesidir. İki türlü gözlem vardır; a) Kontrollü gözlem (Deney)

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL İlköğretim Fen Bilgisi Dersi 6. Sınıf Biyoloji Konularında Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi The Usage of

Detaylı

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve.

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı I-II (2010) 89 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi 1 2 3 Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve 4 Abdullah

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları. Misconceptions about Enzymes in University Students

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları. Misconceptions about Enzymes in University Students GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 173-182 Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları Misconceptions about Enzymes in University Students

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı