VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES"

Transkript

1 VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır.) ile dier taraftan;... (bundan böyle kısaca Müteri olarak anılacaktır) aaıda belirtilen artlarda tam bir anlamaya varmı ve karılıklı olarak, türev araçlar alım satım ilemleri hakkında ibu çerçeve sözlemesini imzalamılardır. 1-TARAFLAR : A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. B. DELTA MENKUL DEERLER A.. (Aaıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Tevikiye Caddesi, kbal Merkezi No:103 Kat: 6 Tevikiye / STANBUL Aracı Kurum müterilerinin veya yetkili temsilcilerinin kimliini ve imzalarını kendisine tevdi edilen kimlik bilgileri ve imza örnekleri ile tespit eder. Müteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldıı form, sözleme ekinde olup, bu bilgilerin deimesi halinde Müteri tarafından güncellenecektir, aksi taktirde Aracı Kurum yaptıı ilemlerde formda yer alan bilgileri esas alır. Müterinin bilgi vermek istememesi durumunda buna ilikin yazılı beyanı sözleme ekinde saklanır. Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ibu sözlemenin imzalanmasından önce Müteri tarafından okunmutur ve bir nüshası alınmıtır. Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dıı örgütleri dahil tüm çalıanları, Müteri lerden Vadeli lem ve Opsiyon sözlemeleri alım satım emri verme, belgeleri imzalama, nakit ve nakit dıı varlık yatırma, çekme, virman ilemleri yapma gibi geni yetkiler içeren vekaletname alarak müteri adına ilem yapamaz. 2-KISALTMALAR: bu sözlemede yer alan; Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu nu, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Yönetmelik: 23/2/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelii, Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçlarını,

2 Borsa veya VOB: Vadeli ilem ve opsiyon borsası anonim irketini, Vadeli lem Sözlemesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüünü veren ve sözlemenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında deiimine neden olmayan, vade sonunda da sözlemeye konu varlıkların taraflar arasında deiimini, fiziki teslimatın zorunlu olduu durumlar hariç, zorlamayan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Opsiyon Sözlemesi: Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan, standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keidecisini bu yükümlülük altına sokan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Uzun Pozisyon; (a) Vadeli ilem sözlemelerinde sözlemenin vadesi geldiinde sözlemeye konu dayanak varlıı sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma yada nakdi uzlamayı salama hak ve yükümlülüünü, (b) Opsiyon sözlemelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak yada nakdi uzlamada bulunma hakkını, (ii) Satım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak yada nakdi uzlamada bulunmak hakkını, Kısa Pozisyon; (a) Vadeli ilem sözlemelerinde, sözlemenin vadesi geldiinde sözlemeye konu dayanak varlıı sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma yada nakdi uzlamayı salama hak ve yükümlüünü, (b) Opsiyon sözlemelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma yada nakdi uzlamayı salama yükümlülüünü, (ii) Satım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma yada nakdi uzlamayı salama yükümlülüünü, Opsiyon Primi: Opsiyon sözlemesini alan tarafın, sözlemede yer alan haklar karılıında opsiyon sözlemesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduu primi, Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözlemelerinde, sözlemeye konu dayanak varlıın alım veya satım hakkını vade süresince veya vade sonunda kullanılabilecei fiyatı, Açık Pozisyon:Ters ilem ya da nakit veya ayni uzlama ile kapatılmamı pozisyonları,

3 Ters lem veya Pozisyonun Kapatılması: Aynı sözlemede, uzun pozisyon karısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, Alım Emri; Müteri'nin, Aracı Kurum'a Türev Araçları nın satın alınması (uzun pozisyon alınması) için yazılı veya sözlü yada telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletiim araçlarını kullanarak yaptıı bildirimi, Satım Emri; Müteri'nin, Aracı Kurum'a Türev Araçları nın satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, yada telefon, teleks, telefaks veya dier elektronik iletiim araçlarını kullanarak yaptıı bildirimi, Emir; Alım veya Satım Emrini, Takas Merkezi: Borsada gerçekleen ilemlerin takasını gerçekletirmek üzere Borsada oluturulan merkezi veya görevlendirilen dier kurumları, Borsa Günü: Borsanın ilem için açık olduu i günlerini, Uzlama Fiyatı: Hesapların güncelletirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı, Hesapların Güncelletirilmesi: Uzlama fiyatının belirlenmesinden sonra pozisyonların bu fiyat üzerinden deerlendirilmesini, lem Teminatları: Balangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları, Balangıç Teminatı: Müterinin pozisyon açılırken yatırması gereken tutarı, Sürdürme Teminatı: Müterilerin piyasadaki günlük fiyat hareketleri karısında güncelletirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt düzeyi, Teminat Tamamlama Çarısı: Hesapların güncelletirilmesi neticesinde vadeli ilem veya opsiyon sözlemelerinde deer kaybı veya dier nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına dümesi durumunda, Takas Merkezi tarafından teminat tamamlama çarısı yapılmasını, Dayanak Varlık: Sözlemede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, Kurtaj Ücreti; Türev Araçları alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücreti, Komisyon; Gerçekletirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müteri nin Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olduu komisyonu, Borsa Kuralları; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aracı Kuruluların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebli (Seri V No 51), söz konusu Tebli ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan deiiklikleri ifade eder.

4 3. SÖZLEMENN KONUSU: Bu sözleme; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardıı ve çıkaracaı tebliler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Aracı Kurum un Müteri adına ve/veya hesabına VOB da, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri ve ibu sözlemenin imzalanmasından sonraki tarihte Kurul un belirleyecei yeni sözlemeler ile her türlü türev aracını aracı sıfatıyla alıp satmasına, bu araçların Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi nde saklatılmasına ilikin koulları düzenlemektedir. Bu sözlemenin taraflarca karılıklı imza edilmesi, Aracı Kurum un Müteri nin her ilem talebini yerine getirmesi zorunluluunu getirmemektedir. Aracı Kurum her defasında durumu deerlendirmeye ve Müteri nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. 4. EMRLERE LKN HÜKÜMLER: Emirlerin letilme ekli Aracı Kurum, Müteriden Borsa da gerçekletirmek üzere herhangi bir emir aldıında, "emir formu" düzenler. Emir formu müteselsil sıra numarası izler. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müterinin imzası bulunur. Müteriden telefon,faks, elektronik ortamda ve bu gibi benzeri iletiim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Yazılı olarak teyidi bulunan veya bulunmayan sözlü müteri emirleri ile ilgili olarak Aracı Kurum un kayıtları ve ilgili dier belgeler Kurul ve borsa tarafından dikkate alınır. Aracı Kurum, yazıyla teyit edilmemi olan telefaks, elektronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet, vb,) telgraf, teleks, sözlü, telefon veya benzeri iletiim araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve dier talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konumaları uygun cihazlarla kaydeder. Müteri nin Borsa Kuralları ve bu Sözleme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum, Müteri nin riskin artmasına yol açacak ekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez. Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müteri nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dıındaki emirlerini kabul etmez. Aracı Kurum sözlü veya yazılı emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Ancak bu durumu emrin alındıı anda Müteri ye bildirir. Müteri verdii emrin Aracı Kurum ca Borsa ya intikal ettirilmesinden sonra Yönetmelik çerçevesinde yapılabilecek deiiklikler dıında emri deitiremez ve geri alamaz. Emirlerin Elektronik Ortamda letimi; Elektronik ortamda alınan emirler, yazılı veya sözlü olarak kabul edilen dier emirler ile aynı ekilde öncelik kurallarına göre Borsa ya iletilir. Aracı Kurum un internet sayfasında, elektronik ortamda emir iletimi, ilemlerin gerçekletirilmesi ve tasfiyesinin nasıl yapılacaına, iletilen

5 emirlerin takibi ve bildirim esaslarına, sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine, bilgisayar aı ve ifreleme sisteminin güvenliine yer verilir. Aracı Kurum, Müteri nin ifresinin üçüncü kiilerce örenildiini, çalındıını veya kullanıldıını yazılı olarak bildirmesi üzerine mümkün olan en kısa sürede sözkonusu ifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Müteri, elektronik iletiim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile ilem yapmak üzere Aracı Kurum dan aldıı hesap numarası ve ifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müteri nin hesap numarası ve ifresinin üçüncü kiiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekletirilen tüm ilemler Müteri tarafından gerçekletirilmi sayılır ve tüm sonuçları Müteri ye ait kabul edilir. Müteri, Aracı Kurum un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletiim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, emir ve talimatlarını çalıan dier alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. Müteri, Aracı Kurum un bu Sözleme uyarınca yapacaı ilem teyidi, ilem sonuç formu, hesap durumu ve dier her türlü bildirimlerinin elektronik iletiim sistemleri ile gönderilmesini ve bu ekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacaını beyan ve kabul eder. Emir Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Müterinin verdii emirlerde, aaıdaki bilgilerin bulunması arttır. a) Sıra numarası b) Kısa yada uzun pozisyon olduu, c) Sözlemenin tipi (Vadeli ilem sözlemesi veya opsiyon sözlemesi olduu) d) Opsiyon sözlemesi ise alım ya da satım opsiyonu olduu e) Ters ilem (T) veya yeni bir pozisyon açmak ( YP) istendii f) Sözleme adedi g) Sözlemenin tanımı h) Fiyat ve emir türü i) Emrin geçerlilik süresi j) Emrin verildii seans k) Hesap tipi ( Müteri, Global hesap vs.) l) Müteri hesap numarası m) Tarih ve zaman n) Müterinin adı ve soyadı yada ünvanı ile imzası o) Emri alan Aracı Kurum görevlisinin adı,soyadı ve imzası p) lem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu q) lem yapılacak para birimi (YTL, ABD doları ve dier) Emirlerin Geçerlilik Süresi Emrin geçerlilik süresi taraflar arasında serbestçe belirlenir. Ancak, Borsaya iletilen emirlerin Borsada geçerlilik süresini Borsa belirler veya bu sürenin emri veren tarafından belirlenmesine imkan salayabilir. Bu durumda emirler, emri verenin talebi dorultusunda günlük olarak veya belirli bir tarihe kadar geçerli olarak verilebilir. Emrin belirlenen sürede gerçeklememesi durumunda emir geçerliliini kendiliinden yitirir.

6 Müteri Emirlerinde Fiyat ve Miktar Belirleme ekilleri Müteri, Aracı Kurum a verdii emirlerinde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını belirleyecei gibi bu konularda Aracı Kurum u serbest de bırakabilir. Müteri emirlerinde alım veya satım fiyatları piyasa fiyatlı, limitli, uzlama fiyatlı ya da zarar durdurmalı olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Müteri emirlerinde bunların dıında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir. Gerçekleen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi Gerçekleen ilemler Müteri ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün alınan ve satılan sözlemelerin cins, miktar, fiyat veya primi ile müteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karılıklarını gösterecek ekilde düzenlenen Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu Müteri ye gönderilir. Borsalarda alınıp satılan türev araçları Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Borsada ilem gören vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlama Fiyatları üzerinden güncellenir, Müteri hesaplarına yansıtılır ve Müteri ye bildirilir. Müteri hesabının bu ekilde güncelletirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müteri tarafından çekilebilecei gibi Aracı Kurum ile olan dier ilemlerinde kullanabilir. Hesapların güncellemesi neticesinde oluan zararlar, teminatlardan karılanır ve Aracı Kurum tarafından Müteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi ne yatırılır. Teminat tamamlama çarısına uyulmaması veya Yönetmelik te öngörülen dier nedenlerle pozisyonları Aracı Kurum veya Borsa tarafından resen kapatılan Müteri ye gerçekletirilen ilemler hakkında Aracı Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir. 5. TEMNAT VE TAKAS MEKANZMASINA LKN ESASLAR: Müteri, vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinde aldıı veya almak istedii her pozisyon öncesinde Aracı Kurum nezdindeki hesabına, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenecek ilem teminatını yatırmak zorundadır. Aracı Kurum, ilem teminat tutarı, oranı, teminata kabul edilebilecek kıymetler ile bunların deerleme katsayısı ve teminat deerleme süreleri gibi hususları Borsa ve Takas Merkezi yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla serbest olarak belirleyebilir. Hesaplar, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karısında güncelletirilir. Hesapların güncelletirilmesi neticesinde vadeli ilem veya opsiyon sözlemelerinde deer kaybı veya dier nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına dümesi durumunda, Aracı Kurum, Müteri ye yazılı, telefon, faks ve bu gibi en seri iletiim araçlar ile teminat tamamlama çarısında bulunur. Aracı Kurum un bu çarıyı göndermesi durumunda Müteri nin bakaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çarıyı aldıı kabul edilir. Müteri, teminat tutar ve kompozisyonunu istenilen süre içerisinde balangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Sürdürme teminatının zamanında salanmasını temin için Müteri nin talebi ve ilgili bankanın kabulüne balı olarak bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çarısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müteri ye bilgi verilir.

7 Teminat tamamlama çarısı yerine getirilmedii sürece, Müteri nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müteri nin, Takas Merkezi nezdindeki Borsa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur. Müteri nin, Teminat tamamlama çarısına ilikin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda pozisyonlarının bir kısmı veya tamamı Aracı Kurum tarafından ters ilem ile tasfiye edilebilir. Hesapların güncelletirilmesi neticesinde, teminat tutarının sürdürme teminatını aması halinde, aan kısım (serbest teminat) Müteri tarafından teminat kompozisyonunu bozmamak ve gün içinde aldıı pozisyonlarının da deerlendirilmesi sonucunda, Borsa ve Takas Merkezi uygulamalarına aykırılık tekil etmemek suretiyle çekilebilir. Serbest teminatlar çekilebilir nakit ve çekilebilir nakit dıı olarak hesaplanır. Müteri, daha sonraki fiyat deiimleri nedeniyle ilave teminat yatırılmasının gerekli olması durumunda Aracı Kurum u önceki ödemeler nedeniyle sorumlu tutamaz. Yönetmelik hükümleri gereince balangıç ve sürdürme teminatlarına asgari bir sınır getirilmesi durumunda, Müteri bu oran ve tutarı karılayacak balangıç ve sürdürme teminatlarını Aracı Kurum a yatırmakla yükümlüdür. Müteri, Takas Merkezi nce deerleme katsayısı ve fiyatların gün içinde yeniden deerlendirilmesi sonucunda veya baka bir nedenle talep edilebilecek Olaanüstü Durum Teminatını belirtilen süre içerisinde Aracı Kurum a yatırmakla yükümlüdür. lem teminatları, müteriye iade edilmesi gerektiinde mislen iade edilir. Teminata Kabul Edilecek Menkul Kıymetler Teminat olarak kabul edilecek menkul kıymetler: Nakit, Döviz (USD, EUR), Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hisse Senedi, Yatırım Fonu (Fiziki) dur. Müteri teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Takas Merkezi ne geçmesini ve Takas Merkezi tarafından kullanılmasını salayacak ekilde Aracı Kurum a tevdi etmekle yükümlüdür. Aracı kurum bu yükümlülüün yerine getirilmemesinden doan zarar nedeniyle Müteri ye rücu etme hakkına sahiptir. Pozisyon limitleri Aracı Kurum, Borsa nın belirledii limitler dıında ayrıca pozisyon limitleri koyabilir. Pozisyon limitleri, bir sözleme veya sözleme grubu esas alınarak, teslim ayında olup olmama ve ilemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadıı durumları göz önüne alınarak Müteri bazında belirlenebilir. Aracı Kurum, Müteri hesabının pozisyon limitlerini aması veya Müteri nin dier borsa üyeleri nezdindeki hesaplarının pozisyon limitlerini atıını bilmesi durumunda, Müteri nin yeni pozisyon açmasına izin vermez. Aracı Kurum, pozisyon limit aımının olutuu borsa gününde, Müteri ye pozisyonlarını kapatması konusunda yazılı, telefon, faks ve bu gibi en seri iletiim araçları ile bildirimde bulunarak aımın kapatılmasını talep eder. Aracı Kurum, bildirimi izleyen ilk borsa gününde aımın giderilmemesi halinde Müteri nin limiti aan pozisyonlarını resen kapatabilir.

8 6. SERMAYE PYASASI ARACININ VE NAKDN TESLM ESASLARI : Müteri, gerçekleen ilemleri ve açık pozisyonları nedeniyle gereken teminat ve dier tutarları, süresi içerisinde, Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulundurmak zorundadır,aksi takdirde Müteri nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamı Aracı Kurum tarafından ters ilem ile tasfiye edilebilir. Müteri, bu yükümlülüünü yerine getirmemesi ve teminat tamamlama çarısına uymaması durumunda baka bir ihbara ve bildirime gerek kalmaksızın temerrüde dümü sayılır. Teminat yükümlülüü, süresi içinde yerine getirilmedii takdirde, Aracı Kurum, Müteri nin riskin artmasına yol açacak yeni emirlerini kabul etmeyebilir. Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin tekrarlanması halinde Aracı Kurum, Müteri emrini kabul etmeme kararı alabilir. Teminat ve dier tutarlar ile ilgili yükümlülüünü yerine getirmeyen Müteri hesabına ilikin temerrüt, Yönetmelik in ilgili maddeleri ve genel hükümler uyarınca tasfiye edilir. Teminat olarak alınan varlıklar ihbarda bulunmaksızın nakde çevrilir. Müteri nin temerrüde dümesi durumunda yükümlülüünü yerine getirmedii her gün için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt halinde uygulanacak oranlar temerrütte kalınan süre ve mazeretler esas alınarak farklılatırılabilir. Aracı Kurum un, Müteri nin temerrüdü nedeniyle uradıı veya urayacaı her türlü zarar, Müteri tarafından derhal tazmin edilir. Müteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, temerrüdün tasfiyesi ve her türlü zararın tazmin edilmesi neticesinde veya sözlemenin feshi halinde sermaye piyasası araçlarını Müteri ye mislen iade eder. Bu sözlemeye balı olarak açılan Müteri hesaplarına tevdi edilecek nakit veya sermaye piyasası araçlarının nakli, Müteri nin aksine bir talimatı olmadıkça, sigortalı olarak yapılacak olup sigorta giderleri ile vergileri Müteri ye aittir. Müteri, sermaye piyasası araçlarının sigortasız olarak sevkini talep ettii takdirde doabilecek rizikolardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz. 7. SÖZLEME TARAFLARININ BRBRNE BLG VERME ESASLARI: Müteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman örenme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayri Nakdi Teminatlar Raporu, Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçların Nakit Hareketleri Ekstresi ni aksi belirtilmedikçe her ayın bitimini izleyen ikinci i günü iadeli taahhütlü posta kanalıyla gönderir veya elden tebli eder. Ancak, ilgili dönem içinde herhangi bir ilem yapmayan müterilere anılan belgeler gönderilmez. Müteri, Aracı Kurum un gönderecei ve yapacaı herhangi bir bildirime, hesap tespitine, hesap ekstresine veya ilem sonuç formuna karı yapacaı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebli edilmi sayıldıı tarihten sonra derhal Aracı Kurum a ulatırmakla yükümlüdür. Müteri, bu sözlemenin imzalanmasında Aracı Kurum ca gönderilecek yazı ve ihbarların sözlemede bildirdii adresine gönderilmesini kabul eder. Adres deiikliini yazılı olarak

9 bildirmeyen Müteri nin bilinen adresine yapılan ihbar geçerli kabul edilir. Aracı Kurum, postada gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu tutulamaz. Posta, Kurye vb. giderler Müteri ye aittir. 8. MÜTERYE AT NAKDN DEERLENDRME ESASLARI: Müteri, Sermaye Piyasası Faaliyetleri nedeni ile Aracı Kurum nezdinde oluan geçici nitelikteki nakitlerinin kendi talebi ve menfaatleri dorultusunda nemalandırılmak üzere, Aracı Kurum tarafından ve Aracı Kurum un diledii ekilde deerlendirilmesine muvafakat eder. Aracı Kurum, Müteri nin hesabında kalan nakit tutarlarını MKB Borsa Para Piyasalarında, Repo ve Ters Repo Piyasalarında, A Tipi olmayan Yatırım Fonlarında ve/veya... deerlendirmeye ve nemalandırmaya yetkilidir. Bu nemalandırma nedeniyle elde edilen gelir vade sonunda Müteri hesabına alacak kaydedilirken gelir üzerinden hesaplanan komisyon ve yasal yükümlülükler borç kaydedilir. Müteri hesabında alacak bakiyesinin 75 YTL den (Alt Limit) az olması durumunda Aracı Kurum bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. Nemalandırma ile ilgili alt limit veya konuyla ilgili deiiklikler Müteri ye aylık ekstreler yoluyla bildirilir. Müteri nin Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi ne yatırılan nakit ilem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır.takas Merkezi tarafından nemalandırılan bu tutarlar Aracı Kurum tarafından Müteri hesabına aktarılır. 9. ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMSYONUN TESPT VE ÖDENME ESASLARI: Bu Sözleme kapsamında yer alan i ve ilemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kiiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iletim gideri, hesap ekstresi ve dier bildirimlere ilikin posta ve noter ücretleri, EFT ve dier virman masrafları, menkul kıymetlere ilikin saklama ücreti ile bunlara ilikin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve dier hakların kullanımına ilikin ücretler ve üçüncü kiilere ödenen dier gider ve hizmet bedelleri) ile ödenen komisyon, vergi, resim ve harçlar Müteri ye aittir. Aracı Kurum, verdii bu hizmetler için Borsa tarafından belirlenen genel tarifelere aykırı olmamak kaydıyla anlamaya göre oransal veya maktu komisyon alır. Bu sözleme hükümleri çerçevesinde Müteri adına yapılan her ilemde bu madde hükmüne göre Aracı Kurum lehine tahakkuk ettirilen komisyon ücreti Müteri nin hesabına borç olarak kaydedilir. Tarafların yükümlülüünü yerine getirmedii tutar üzerinden her gün için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt halinde uygulanacak oranlar temerrütte kalınan süre ve mazeretler esas alınarak farklılatırılabilir. Aracı Kurum, Müteri ye bildirmek suretiyle bu oranlarda deiiklik yapabilir. Aracı Kurum un, Müteri nedeniyle uradıı veya urayacaı her türlü zarar, Müteri tarafından derhal tazmin edilir. Müteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. 10.TEMNAT HÜKÜMLER: Müteri, ibu sözleme tahtında türev araçların alım satımından ve sözlemenin uygulanmasından dolayı Aracı Kurum a karı olan borçları nedeniyle Aracı Kurum nezdinde bulunan tüm hesaplardaki nakit, menkul kıymet ve dier tüm kıymetli evrak ve her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde borca yetecek miktarda Aracı Kurum un rehin hakkı olduunu ve ayrıca Aracı

10 Kurum un Müteri ye ihbarda bulunarak virman, takas, mahsup ve M.K.950.nci maddesi hükmü uyarınca hapis hakkını kullanabileceini ve borca yetecek miktarı üzerine bloke koyulabileceini, bunları paraya çevirerek Aracı Kurum alacaına mahsup edebileceini kabul eder. Temerrüde düen Müteri nin yapacaı ödemeler BK. 84.üncü maddesi uyarınca öncelikle temerrüt faizine sayılır. Mahsup edilecek alacaın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanunu nun ncı madde hükümleri uygulanacaktır. 11. DELL ARTI: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletiim araçları ile veya sözlü olarak Müteri'den emir aldıı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müteri arasındaki ilikilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre müteri mütabakatı ilkesi tahtında münhasır delil tekil eder. Müteri Elektronik ortamda ilem yapma ifresini kaybettii takdirde Aracı Kurum a yazılı olarak beyanda bulunur. Müteri nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum tarafından ilgili hesaba blokaj konur. 12. SÖZLEMENN SÜRES VE SONA ERMES: bu sözleme akdedildii tarihten itibaren yürürlülüe girmi olup; süresiz olarak akdedilmitir. Müteri, 7 (yedi) gün önceden Aracı Kurum a iadeli taahhütlü mektupla, noterden / telgrafla ihbar göndermek suretiyle ibu sözlemeyi feshedebilir. bu sözleme Aracı Kurum tarafından, haklı bir sebebin varlıı halinde Müteri ye iadeli taahhütlü mektupla / noterden / telgrafla ihbar göndermek suretiyle tek taraflı olarak feshedilebilir. Ancak henüz tasfiye edilmemi türev araçlar alım satım ilemleri açısından i bu sözlemenin anılan emirlerin tasfiyesine kadar geçerliliini sürdüreceini taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleme fesih edilmi olsa bile yürürlükte kaldıı sürece hükümlerini dourmaya devam edecektir. Aracı Kurum, bu sözleme koullarında kapatılmayan bakiyeyi her zaman iadeli taahhütlü mektup, telgraf yada noter ihtarı göndermek sureti ile derhal talep etmek ve bu süre içinde borç bakiye, sözleme koullarında ferileriyle Müteri tarafından yatırılmadıı takdirde, ayrıca bir ileme gerek kalmadan Müteri kendiliinden mütemerrid duruma düer. 13. SÖZLEME ARTLARININ DETRLMES: Aracı Kurum bu sözlemedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) Borçlar Hukuku ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koulu ile diledii tarihte ve diledii ekilde deitirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu deiiklikleri Müteri ye adi veya taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtası ile derhal bildirir. Müteri diledii takdirde bu deiikliklere karı beyan ve itirazlarını 10 (on) gün içinde Aracı Kurum a yazılı olarak bildirir. Bu aamada Müteri sözlemeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak, Aracı Kurum kendi müdahalesi olmaksızın deien sermaye piyasası ilemleri nedeniyle tek taraflı olarak sözleme artlarını deitirme hakkına sahiptir.

11 14. YURTDII PYASALARDA ALIM SATIM: Müteri nin talimatı ile Aracı Kurum, yurtdıı piyasalarda menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçlarının alım satımını Müteri adına, Müteri hesabına veya kendi adına Müteri hesabına dorudan ya da yurtiçinde veya yurtdıında yerleik bir banka veya aracı kurulu aracılııyla sözleme imzalanması artıyla ilem yapabilecektir. Bu piyasalardan Müteri adına yapılan ilemlerde satın alınacak menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum veya Müteri adına yurtdıındaki banka, aracı kurulu veya saklama kurulularında muhafaza edilecek olup Müteri, bu kuruluların kusuru nedeniyle oluabilecek her türlü zarar ve kayıp ile ilgili olarak Aracı Kurum u sorumlu tutmayacaını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurtdıı borsa ve piyasalarda yapılacak alım satım ilemleri ile ilgili olarak, emirlerin iletilme ekli, emirlerin gerçekletirilmesi, para ve sermaye piyasası aracının transferi, valör, nakit ve kıymet takası, atıl kalan nakdin deerlendirilmesi, masraf, komisyon ve vergiler gibi hususlar, ilgili borsanın ve/veya ileme aracılık edecek muhabir banka veya aracı kuruluun bulunduu ülkenin ve ayrıca söz konusu kuruluların mevzuatı ve kuralları çerçevesinde yürütülecektir. Müteri emir ve talimatını ilettiinde bu hususu önceden kabul etmi sayılacaktır. Müteri yurtdıı borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesabına Aracı Kurum tarafından gerçekletirilecek ilemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından uygulanacak masraf ve komisyonlara ilave olarak ileme aracılık eden yurtdıı veya yurtiçi muhabir bankalar, aracı kurulular ve saklama kuruluları ile yetkili merciler tarafından Aracı Kurum dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve dier tüm giderleri, ilem gününde ve/veya tahakkuk ettirildii tarihte nakden veya hesaben ödemeyi veya Aracı Kurum tarafından Yatırım Hesabından resen tahsil edilmesini; sözkonusu ücret ve giderlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için Madde 9 da yazılı art, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceini kabul ve taahhüt eder. 15. UYGULANACAK HÜKÜMLER: Sözlemenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz. Sözlemede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır. 16. YETKL MAHKEME VE CRA DARELER: Taraflar, ibu sözlemenin tatbik ve tefsirinden doan uyumazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyumazlıklarda stanbul (Merkez) Mahkeme ve cra Daireleri yetkilidir. 17. SORUMSUZLUK KAYITLARI: Yönetmelik in 60. maddesi uyarınca, Aracı Kurum, müterilerin verecekleri alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi durumunda Aracı Kurum neden belirtme zorunluluu olmaksızın bu durumu Müteri ye derhal bildirir. Aracı Kurum, aır kusuru bulunmadıkça hile ve sahtecilik sonuçlarından, iletiim araçlarının ilememesinden veya arızalanmasından, emrin yanlı, yetersiz veya eksik iletilmi olmasından sorumlu deildir.

12 Aracı Kurum, internet servis salayıcısı, kurye, sigorta irketi ve posta servisleri gibi hizmet veren üçüncü kiilerin neden olduu ve/veya Aracı Kurum un sözlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi, halk hareketleri, deprem, sel baskınları, doal afetler, sava, terör eylemleri, kamu hizmetlerinin aksaması, hükümetin herhangi bir uygulaması, kalıcı veya geçici olarak yasaklayıcı veya önleyici kanun, tüzük gibi olaylar olmak üzere mücbir sebep ve/veya beklenmedik hal nedeniyle kesilir veya zarar görürse Aracı Kurum bunlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum a bir sorumluluun yükletilecei durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müteri nin dorudan doruya uradıı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Bunun dıında Aracı Kurum, illiyet baı bulunmayan zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. 17 maddeden oluan bu sözleme... tarihinde taraflarca mutabık kalınmak suretiyle iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmi olup, bir nüshası müteriye teslim edilmitir. DELTA MENKUL DEERLER A.. Tarih : Müteri nin Adı Soyadı/Ünvanı : Adresi : Telefon Ev : : GSM : Faks : E-Posta : MZASI

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51

ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM-SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ TİCARET UNVANI MÜŞTERİ HESAP NUMARASI GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) HESAP NUMARASI: Önemli Açıklama: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Devlet Bakanlıı ve Babakan Yardımcılıından: 27.3.2004 Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii

Devlet Bakanlıı ve Babakan Yardımcılıından: 27.3.2004 Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii Devlet Bakanlıı ve Babakan Yardımcılıından: 27.3.2004 Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii BRNC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 ıncı

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi 1. Bu kısımda müşterinin adres ve

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Sözleşme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No :... VADEL İŞLEM ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEŞMES MEKSA YATIRIM

Sözleşme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No :... VADEL İŞLEM ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEŞMES MEKSA YATIRIM Sözleşme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No :................ VADEL İŞLEM ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEŞMES MEKSA YATIRIM TÜREV ARAÇLAR RİSK

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı