HAZIRLAYANLAR Ferit B. PARLAK DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi. Filiz COŞKUN Gu l TAŞTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIRLAYANLAR Ferit B. PARLAK DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi. Filiz COŞKUN Gu l TAŞTI"

Transkript

1 2015 6

2 6

3 Du nya Su per Veb Ofset AŞ adına imtiyaz sahibi Didem DEMİRKENT Genel Yayın Yönetmeni Hakan GÜLDAĞ HAZIRLAYANLAR Ferit B. PARLAK DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Filiz COŞKUN Gu l TAŞTI Merkez: Globus Du nya Basınevi, 100. Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL Telefon: (0212) Fax: (0212) e-posta: web: Du nya Gazetesi Ankara Temsilciliği Üsku p Caddesi No:21 Çankaya / Ankara Tel: (pbx) Faks: Baskı: İstanbul Basım Promosyon Basın Ekspres Yolu Cemal Ulusoy Cad. No:38/A Sefaköy-İstanbul Tel: (0212)

4

5 4

6 Ferit B. Parlak Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Birliktelik İNTES Başkanı Celal Koloğlu ve Mu teahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigu n ve iki kuruluşumuzun yönetim kurulu u yeleri, son gu nlerde birliktelik ile ilgili çağrılarını/mesajlarını arttırdılar. Mu teahhitlere ve inşaat sanayi temsilcilerine, birlikte iş yapın çağrısında bulunuyorlar. Devletten de bu konuda yardım beklediklerini dile getiriyorlar. * * * Su rekli kavga eden Temel ile Dursun u, her kavgadan sonra padişahın karşısına çıkarırlarmış. Son kavgada padişah, ikiliyi karşısına alarak, Bir daha kavga ederseniz ikinizi de astırırım. demiş. Birkaç gu n sonra yine kavga eden Temel ile Dursun için padişah Asın emrini vermiş. Son arzular önce Temel e sorulmuş. Temel, Ailemi son kez görmek için memlekete gitmek istiyorum. demiş. Dursun un son arzusu mu? Temel i memleketine göndermeyin! * * * Başkası başarmasında, ben başarmasam da olur mantığındaki; bu yu k başarıları gölgelemeye, olası başarıları engellemeye çalışan yaşam tarzını, millet olarak sadece fıkralarda su rmu yoruz. * * * Bu konuyu, başarılı çalışmalarıyla, yabancı u lkelerde diğer sektörlere de kapı aralayan mu teahhitlik sektöru u yelerimiz de sık sık dile getirdiği için anlatayım: Yurtdışında yapılan inşaat ihalelerine bakılıyor. Bu yu k bölu mu birbirine benziyor. Yu zlercesinden birini örnek verelim. Adı bizde saklı X u lkesindeki ihale sonucu: Birinci Tu rk firma. İkinci Tu rk firma Üçu ncu Tu rk firma. Dördu ncu Tu rk firma. Beşinci Japon firma. Dördu ncu ile birinci arasında 8 milyon dolar fark var. Yani iki firmamız birleşse 8 milyon dolar daha fazla kazanacak. Tu rkiye kazanacak. Son arzuları, Başkası kazanmasın, ku çu k olsun benim olsun. * * * Hu ku mete de görev du şu yor Almanya, Kore, Çin, İspanya, Fransa başta olmak u zere du nyanın birçok u lkesi, yurtdışı mu teahhitlik hizmeti yapan firmalarını su bvanse ediyor. Aynı u lkeler firmalarını birleşmeye ve çok gu çlu kuruluşlar olarak bu yu k işler almaya yönlendiriyor. Aynı işlerde ise birden fazla firmanın rekabetine izin vermiyor. Bizde ise eline çantasını alan herkes yurtdışına iş yapmaya gidiyor ve beraberinde ciddi sorunları u lkemize taşıyor. * * * Mu teahhitlerimizin son 40 yılda bu yu k bir görev u stlendikleri de biliniyor. Tehlikeli bölgelerde risk alarak diğer sektörlere kapı açması, takdirle anlatılıyor. Her yerde anlatıyorum, tekrarlayayım: Tarih 3 Ağustos 2011 Filipinler in başkenti Manila da, otelin kapısında, valeyle sohbet ediyoruz. Tu rk olduğumuzu öğrendikten sonra anlattıklarını dinliyoruz: Suudi Arabistan da bir Tu rk inşaat firmasında çalıştım 3 yıl önce. Sorumlularımız çok iyilerdi. Para biriktirip döndu m ve evlendim. Bugu nku durumumu Tu rklere borçluyum. Kuzenlerim halâ Tu rk firmalarının inşaatlarında çalışıyor. Buğdaylı ekmeği, makarnayı orada tattım, sevdim. Şimdi de eşime u ç gu nde bir Tu rk makarnası aldırıp, yaptırıyorum. * * * Diğer sektörlere de kapı açan mu teahhitlik sektöru, bugu n zor gu nler yaşıyor. Değişim için inşaat sektöru nu n temsilcilerinin yanı sıra hu ku mete de görevler du şu yor. 5

7 6

8 Celal KOLOĞLU İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Tu rk inşaat sektöru başarılarına her gu n yenilerini ekliyor. Sektöru n elde ettiği başarıda devletimizin yakın desteğinin rolu bu yu ktu r. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak u zere Hu ku metimizde görev alan bakanlarımız, sorumluluk bilinciyle ve takdirle karşıladığımız bir anlayış ve özveriyle inşaat sektöru nu n hareket alanını genişletmek için yoğun çaba harcıyorlar. Onlara şu kran borcumuz var. Bilgi birikimi, teknik altyapısı, insan kaynakları ve eğitimli işçi gu cu yle inşaat sektöru mu zu n kalite ile inşa edemeyeceği proje yoktur. İnşaat sektöru mu z, özellikle yurt dışında çok daha seçici, örnek ve doğru projelerin sorumluluklarını u stlenerek uluslararası alanda marka olmayı başarmıştır. Hiç kuşku yok ki, marka olmanın sektöre yu klediği sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor. Sektör bugu nlere kolay gelmedi. Ulaşılan noktada başarının doruk noktasına sadece bir adım kalmıştır. Atılacak bu adım, inşaat sektöru nu du nya birinciliğine taşıyacak olan adımdır. Hedefe doğru kararlı adımlarla yu ru rken, sektöru n dinamizmine fren olabilecek her tu rlu olumsuzluklardan kaçınmak zorundayız. Çalışmalarımızın çok daha dikkatli, bilinçli ve özverili olması kaçınılmaz göru nu yor. Yakın desteğini hiç esirgemeyen devletimizden aldığımız gu çle sektöru n tu m zorlukları aşabileceğine inanıyorum. Du nyayı İnşa Edenler Projesi nin inşaat sektöru mu zu n kararlılığını pekiştiren bir proje olduğunu biliyor, sektöru n başarısının u lkemizin başarısı olacağına da inanıyorum. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun, hedeflerimize mutlaka varacağız. Kararlılığımız, başarımızın anahtarı olacaktır. 7

9 Bakanlardan Görüşler

10 Faruk Çelik Çalışma Bakanı Nihat Zeybekci Ekonomi Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı

11 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek, mevcut durumunun sürekli iyileştirmesidir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitimi olmayanların çalıştırılması da yasaktır. 10

12 FARUK ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İş Sağlığı ve Gu venliği tu m sosyal taraflar ve diğer paydaşlar tarafından desteklenen bir u lke politikası olarak ele alınması gerekmektedir İş Sağlığı ve Gu venliği Kanunu ile çağdaş du zenlemeler hayata geçiyor Çalışma ve Sosyal gu venlik bakanlığı olarak AB mu ktesebatının uyumlaştırılması su recinde, Ulusal Programda yer alan taahhu tleri bu yu k bir gayretle yerine getirdiğimizi ve mevzuat alt yapısını oluşturduğumuzu memnuniyetle söyleyebilirim. Bu çalışmalarla iş sağlığı ve gu venliği konusunda; koruyucu ve önleyici yaklaşımı esas alan, çalışma koşullarının su rekli iyileştirilmesi, çalışanların işyerinde yu ru tu len iş sağlığı ve gu venliği faaliyetlerine katılımı, çalışanların işyerinde karşılaşılabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimi gibi unsurları ön plana çıkaran çağdaş du zenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda ilgili kamu kurum/kuruluşlarının ve sosyal tarafların göru şu alınarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gu venliği Kanunu 30 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayımlanmış olup iş sağlığı ve gu venliği konusu ilk kez mu stakil bir kanunla ele alınmıştır. Kanun un amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve gu venliğinde en iyi koşulları hedefleyerek, işyerlerinin mevcut durumunun su rekli iyileştirmesi olmuştur. Bu amaçla, kamu, özel sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın tu m işyerleri ve çalışanlar Kanun kapsamına alınmış olup Kanun da genel bir önleme yaklaşımını benimseyen risk değerlendirmesi yapmak/yaptırmak yu ku mlu lu ğu getirilmiştir. Risk değerlendirmesi işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönu şmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar şeklinde tanımlanmış olup işyerlerinde iş sağlığı ve gu venliğinin sağlanmasında genel önleme ilkeleri, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esas alınmış, işveren tarafından işyerlerinde alınması gereken tu m önlemlerin sistemli adımlar halinde planlanması öngöru lmu ştu r. Bu sayede, iş kazaları olmadan ya da meslek hastalıklarına yakalanmadan önce işyerinde iş sağlığı ve gu venliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alarak çalışanların sağlıklı ve gu venli bir ortamda işlerini yu ru tmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 11

13 Bununla birlikte, 6331 sayılı Kanun; tarihinden itibaren bu tu n işverenlere aşağıda özetlenen yu ku mlu lu kleri getirmiştir: Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mu cadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması (Md. 11), Tahliye planının yapılması (Md. 12), İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması (Md. 14), Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi (Md. 15), Çalışanların bilgilendirilmesi (Md. 16), Çalışanların iş sağlığı ve gu venliği eğitimlerinin verilmesi (Md. 17), Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitim alma zorunluluğu (Md. 17), Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi (Md. 20), Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla su ren su rekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve gu venliği kurulu kurulması (Md. 22), Diğer işverenler ile iş sağlığı ve gu venliği çalışmalarında koordinasyonun sağlanması (Md. 23). Söz konusu Kanun da iş sağlığı ve gu venliğine ilişkin mevzuatın genel ilkeleri du zenlenmiş olmakla birlikte işyerleri ile ilgili teknik konuların ve ayrıntıların yer aldığı ve ilgili AB direktiflerinden daha kapsamlı ve gu çlu 36 adet yönetmelik ile 5 tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Böylelikle, işyerlerinde çalışanların sağlık ve gu venliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartlar genel itibariyle belirlenmiştir. Ağır ve tehlikeli iş kapsamına giren sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için uygulanan yaptırımlar Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ancak 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gu venliği Kanunu ile İş Kanunu nun 85 inci maddesi yu ru rlu kten kaldırılmıştır. Bu tu n işlerin az veya çok tehlike barındırma ihtimali bulunması nedeniyle işyerlerinde yapılan işler İş Sağlığı ve Gu venliği Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan tebliğe göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak u zere u ç ayrı tehlike sınıfına ayrılmıştır. 12

14 Yu ru rlu kten kaldırılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği nde yer alan işler söz konusu tebliğde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler arasında yer almaktadır. İş yerlerine işin durdurulması ve idari para cezası şeklinde iki çeşit yaptırım uygulanmaktadır. İşyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölu mu nde veya tamamında iş mu fettişleri tarafından iş durdurulabilmektedir. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya bu yu k endu striyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması da işin durdurulma sebebidir. Bunlarla beraber mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitimi olmayanların çalıştırılması da yasaktır. Uygulanan idari para cezalarından bir kaçına örnek olarak aşağıdakileri verebiliriz; İş gu venliği uzmanı çalıştırmamak TL. İşyeri hekimi çalıştırmamak TL. Diğer sağlık personeli çalıştırmamak TL. Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak TL. Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırılmaması durumunda çalışan başına TL. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu alınmaması durumunda çalışan başına TL. İşyerinin bir bölu mu nde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek TL. Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek TL. İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek TL. Gu venlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek TL. 13

15 14

16 Bu yu k kaza önleme politika belgesini hazırlamamak TL. Çalışanlara eğitim verme yu ku mlu lu ğu ne uymaması durumunda çalışan başına TL. İş sağlığı ve gu venliği konusunda ortak ku ltu ru n oluşturulması Sosyal politika ve istihdam başlığı altında du nyada ve u lkemizde en önemli sorunlardan birini teşkil eden gu venlik ku ltu ru hususunun çok sayıda aktöru bulunmaktadır. İş sağlığı ve gu venliği konusunda ortak ku ltu r oluşturmak için; işçiler ve onları temsil eden işçi sendikaları ile işverenler ve onları temsil eden işveren sendikalarının yanında meslek odaları, sanayi ve ticaretle ilgili işadamı örgu tleri, özel sektör temsilcileri ve u niversiteler işbirliği yapmaları gerekmekte eğer işbirliği yapılmazsa sorunu çözmekte çok zorlanacağımızı ifade etmek isterim. Bu nedenle Bakanlığımız, işçi ve işveren kuruluşları, sivil toplum örgu tleri, u niversiteler, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, iş sağlığı ve gu venliği konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi ön plana alan bir yaklaşımla çalışmalarını su rdu recektir. İş Sağlığı ve Gu venliği alanında mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması Mesleki eğitimden bahsettiğimizde tabi ki akla ilk Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Meslekî Yeterlilik Kurumu gelmektedir. Kurumumuz 2006 yılından beri ulusal mesleki yeterlilikleri belirlemek u zere çalışmaları yu ru tmektedir. Tabi ki burada Kurumun koordinasyon görevinin bulunduğu, standardın hazırlığının sektöru n içinden gelen başta meslek örgu tleri olmak u zere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yu ru tu ldu ğu nu hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Mesleki eğitim konusu sadece iş sağlığı ve gu venliği değil aynı zamanda çalışma hayatımızın da kalifiye bir hale gelmesi için çok önemlidir. Ve tabi ki çalışanlarımızın; işverenlerin kendilerine sağladığı imkanlar dahilinde işlerini sağlıklı ve gu venli bir şekilde yu ru tebilmesi de alacakları ya da aldıkları mesleki eğitime bağlıdır. Çu nku eğitim, kişide davranış değişikliği oluşturmayı hedefleyen faaliyetler bu tu nu du r. Dolayısıyla kişi, mesleki eğitimini iş sağlığı ve gu venliği koşulları gözetilerek aldığında aslında mesleğini nasıl daha sağlıklı ve gu venli bir halde yu ru tebileceğini de öğrenmiş olacaktır. Yani bu eğitim sağlık ve gu venle davranışlarına yansıyacaktır. Bildiğiniz u zere İş Sağlığı ve Gu venliği Kanunu ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklara mesleki eğitim alma zorunluluğu getirdik. Böylece doğası gereği yu ru tu mu tehlikeli hatta çok tehlikeli olan bu işlerde çalışacakların daha kalifiye olmasına imkan sağladık. Bu kişilerin yapacakları işin tehlikelerini bilerek bunları nasıl ön- 15

17 16 leyebilecekleri yani daha sağlıklı ve gu venli bir şekilde nasıl çalışabilecekleri konusunda önceden bilgileri olmasını istedik. Bu aslında Kanun un önleyici bir yaklaşımla hazırlanmasının en gu zel örneklerinden birisidir. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Bir kaza meydana gelmeden, bir çalışan hastalığa yakalanmadan yapacağınız her mu dahale u lkemizi daha sağlıklı daha gu venli yarınlara taşıyacaktır. Mesleki eğitim alma yu ku mlu lu ğu ile ilgili yaptığımız alt du zenlemede hangi işlerde önceden bu eğitimin alınması gerektiği bir liste halinde verilmektedir. Burada şunu ayrıca belirtmek gerekir ki bu yu ku mlu lu k işyerleri özelinde değil işyerinde yapılan işler temelinde ayrıştırılmıştır. Yani az tehlikeli bir işyerinde de olsa eğer bu Yönetmelikte belirtilen işlerden birisi yapılıyorsa mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla inşaat ve maden sektörlerinde yu ru tu len pek çok iş bu kapsamda yer almaktadır. Bunların detayları Yönetmelikte bulunabilir. Bu mesleki eğitimlerin neler olduğu ve kimler tarafından verilebileceği de ayrıca Yönetmelikte detaylı olarak yer almaktadır. İş sağlığı ve gu venliği ku ltu ru nu n oluşturulması için sosyal taraflara du şen sorumluluklar kuralcı yaklaşımdan ziyade, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi; mevzuatın uyulması gereken bir zorunluluk olarak algılanması yerine, sağlık ve gu venliğimizi destekleyici bir araç olarak göru lmesi durumunda, İSG konusunda gelişme sağlanabileceği tu m çağdaş u lkeler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ayrıca bu aracın gereklerinin yerine getirilmesi için mutlaka mevzuat dışı araçların da kullanılması, konunun tu m sosyal taraflar ve diğer paydaşlar tarafından desteklenen bir u lke politikası olarak ele alınması gerekmektedir. Sağlıklı ve gu venli çalışma şartlarının sağlanması, devamlılığı, iş kalitesinin artırılması ve bunlara bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinin sadece yasal du zenlemelerle mu mku n olmadığı, konunun herkesin ortak sorumluluğu olduğu ve tu m toplumda gu venlik ku ltu ru nu n oluşturulması ile başarılabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda oluşturacağımız politikalarda ise sağlıklı ve gu venli davranış bilinci oluşturmak amacıyla evden okula ve işyerine kadar hayatın bu tu n alanlarını kapsayacak şekilde vatandaşlarımızın gu venlik ku ltu ru bilincine ulaşmaları

18 17

19 18 ve bunu içselleştirmeleri en temel amacımız olmalıdır. Bu amaca yönelik olarak işverenlerin, işyerinde alacakları tedbirlerin, kendileri için ilave bir masraf olmaktan ziyade, daha sonra ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile daha bu yu k kayıpları önleyeceği, sağlıklı ve gu venlikli bir işyerinde, çalışanların daha yu ksek bir moral seviyesine sahip olacakları, bunun da u retim artışı ve verimliliği getireceği, ku reselleşen du nyada sağlıklı ve gu venli bir işyerinin daha ön plana geçerek, rekabet edebilirliği artıracağı inancına sahip olmaları halinde, mevzuatın cezai hu ku mlerine gerek kalmaksızın iş sağlığı ve gu venliğine yönelik tedbirleri alacakları gerçeğini kabul etmeleri gerekmektedir. Ağaç yaşken eğilir Gu venlik ku ltu ru 7 den 70 e tu m vatandaşlarımıza kazandırmamız gereken toplumsal davranış biçimidir. Bu ku ltu ru oluşturmak için ku çu k yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırılması gerekmektedir. Yaşamın her alanında gu venlik ku ltu ru nu benimsemiş bireyler yetiştirmek için ilk öğrenme yeri olan aileden başlayarak ilköğretim, ortaöğretim ve yu ksek öğretimle devam etmektedir. Çalışma ve Sosyal Gu venlik Bakanlığı olarak bu ku ltu ru n benimsenmesi için çalışanlarımıza ve işverenlerimize illerimizde eğitimler verilmiş olup meslek ve işveren örgu tleriyle çalışmalar yapılmış işverenlerimiz ve çalışanlarımız bilgilendirilmiştir. Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Meslek ve Teknik Öğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Gu venliği Eğitimi işbirliği Protokolu imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde gençlerimiz ve eğitimcilerimize gu venli yaşam bilinci oluşturulması amaçlanmıştır. Gençlerimiz, çalışma hayatına atılmadan önce çalışma hayatıyla ilgili tehlike ve riskleri öğrenerek gu venli davranışları benimsemeleri için öğrenciye eğitim verilmiştir. İlköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarına iş sağlığı ve gu venliğinin entegre edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yu ru tu lmu ştu r. Bu kapsamda 6. sınıf ders kitaplarına iş sağlığı ve gu venliği ile ilgili hazırlanan görseller yerleştirilmiş 7. ve 8. sınıf kitaplarına da uygun iş sağlığı ve gu venliği bilgileri entegre edilmiştir. Ayrıca her yıl mayıs ayında kutlanan İş Sağlığı ve Gu venliği Haftasında ilköğretim ve ortaöğretimde kompozisyon ve resim yarışmaları du zenlenmektedir. Son olarak Bakanlığımız iş sağlığı ve gu venliğinin eğitim sistemine entegre edilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışma ile okul öncesi eğitimden itibaren iş sağlığı ve gu venliği konusundaki farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimler ve ödu llu yarışmalar du zenlenerek, mu fredat çalışmaları yapılarak iş sağlığı ve gu venliği alanında bilinç oluşturulması ve gu venlik ku ltu ru nu alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir.

20 TM TM TM Engineering for a better future ACCREDITED BSI BSI BSI ACCREDITED A A A A S SME SME SME M E (FS ISO 9001) (FS ISO 14001) (FS ISO 1001) S A U U2 INTRODUCING ENKA 57 years of engineering and construction experience worldwide More than 50 subsidiaries operating in 6 major geographical areas: Middle East, CIS, Asia, Europe, Africa, Turkey Contracted 470 projects in 43 countries, with historical value of US$ 40,5 billion Amongst the top 100 international construction contractors of the World since Ranked # 52 in ENR Top 250 International Contractors and # 1 in Turkey in year Traded publicly in Istanbul Stock Exchange, Market Cap US$9 billion Holds ISO 9001, ISO 14001, OHSAS and ASME certificates. Employs worldwide 25,000 people of which 3,300 are technical and 2,000 are administrative personnel. Group 2013 Turnover is USD 6,6 billion as follows: Engineering & Construction (USD 2,6 billion) Power Generation (USD 3,3 billion) Real Estate (USD 0,4 billion) Manufacturing (USD 0,3 billion) FIELDS OF ACTIVITY ENGINEERING & CONSTRUCTION Oil and Gas Facilities Petrochemical Plants Power Plants Motorways, Bridges, Tunnels New Towns and Housing Complexes Business and Cultural Centers, Administrative Centers Airports, Harbors, Dams Industrial Plants, Cement Plants Offshore Construction Shopping Malls, Hotels, Embassy Compounds Hospitals and Health Centers MANUFACTURING IPP ÇİMTAŞ - 5 fabrication shops over 100,000 tons/year total capacity Power generation as Independent Power Producer 4000 MW CCPP built, owned & operated by ENKA REAL ESTATE Developer, owner & operator of 1.35 million m² A-class offices and shopping malls in Moscow Balmumcu Mah., Zincirlikuyu Yolu No: 10, 34349, Besiktas, Istanbul, Turkey, Phone: (212) (pbx), Fax: (212) web: 19

21 Müteahhitlik şirketlerimizin yatay ve dikey entegrasyonlara gitmeleri; yerel ve uluslararası bazda satın alma/birleşmelere yönelmeleri bir zorunluluktur. 20

22 NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı Tu rk yurtdışı mu teahhitlik hizmetleri (YDMH) sektöru, yurtdışına açıldığı 1972 den bugu ne kadar muazzam bu yu me rakamları kaydetmiş ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanmıştır. Tu rk YDMH sektöru, u lkemizin yetişmiş insan gu cu, teknik birikimi ve teknolojiye adaptasyonu, iş deneyimi ve disiplini, coğrafi konumu, bölge u lkeleri ile siyasi ve ku ltu rel yakınlığı gibi avantajlarının kullanılması ve kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki koordinasyon, işbirliği ve ortak hareket etme bilincinin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi sayesinde, 2006 yılından beri 20 milyar doların u zerinde bir performans sergilemektedir yılında u stlenilen 32,6 milyar dolarlık proje bedeli ise, bu sektörde ulaşılan en yu ksek rakam Du nyada yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen böyle bir başarının gerçekleşmesi önemlidir. Sektör, 1972 den 2014 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, toplam 104 u lkede 298 milyar dolar değerinde proje u stlenmiştir. Tu rk YDMH sektöru yurtdışında her yıl, u lkemizin yıllık mal ihracatının ortalama %20 si bu yu klu ğu nde proje u stlenmektedir. Vurgulanması gereken önemli hususlardan birisi de, 2000 li yılların başında ortalama proje bedeli yaklaşık 20 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2013 yılında 80,1 milyon dolar, 2014 Ocak-Kasım döneminde ise 97,5 milyon dolar olarak kaydedilmiş olmasıdır. Ortalama proje bedelindeki bu önemli artış, mu teahhitlerimizin bugu n havalimanı, metro, endu striyel tesisler, doğalgaz-petrol rafinerileri, otoyol ve enerji santralleri gibi bu yu k ölçekli ve katma değeri daha yu ksek projeleri u stlenmelerinden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, Tu rk YDMH sektöru, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmakta, lojistikten ihracata pek çok alt sektöru n de yurtdışına açılımına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, YDMH sektöru, su rdu ru lebilir bu yu me açısından Tu rk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olup, Tu rkiye nin hizmet ihracatının hâlihazırda en olgunlaşmış, en rekabetçi ve en kapsamlı bölu mu nu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, du nya mu teahhitlik pazarındaki gelişmeler ve yönelimler değerlendirildiğinde du nya mu teahhitlik piyasasında rekabetin esas unsurlarının; finansman, teknoloji u retimi ve yenilikçilik ile su rdu ru lebilirlik çerçevesinde geliştiğini söylemek mu mku ndu r. Bu çerçevede, Tu rk YDMH sektöru, ağırlıklı olarak BDT, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında faaliyet göstermektedir. Anılan coğrafyadaki u lkelerin bu yu k kısmında sosyal altyapı sektörlerinde bu yu k bir açık bulunmaktadır. Diğer taraftan, Rusya Federasyonu, Tu rkmenistan, Azerbaycan, Irak, S. Arabistan ve diğer Körfez Ülkelerinin du nya enerji rezervlerinin önemli bir kısmına sahip bulunmaları, sözkonusu enerji kaynaklarının du nya piyasalarına arzına yönelik olarak önemli yatırımların da planlanmasını sağlamaktadır. Anılan u lkelerin, du nya enerji fiyatlarının mevcut ve öngöru len yu ksek seviyeleri de dikkate alınarak, enerji, ulaşım, sosyal altyapı (su, atık su, konut) sektörlerindeki bu yu k çaplı projelerin kamu kaynaklarından karşılanması adına önemli bir zorlukla karşılaşmayacakları değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bu coğrafya, Tu rk YDMH sektöru nu n gelecek dönemdeki bu yu mesi için bu yu k bir potansiyele sahiptir. Ku resel ölçekte Kamu Özel Ortaklığı (PPI), Yap İşlet Devret (BOT) vs. gibi alternatif finansman yöntemleri alt ve u styapı yatırımları için giderek daha fazla gu ndeme gelmektedir. Bu durum finansman kısıtları nedeniyle Tu rk mu teah- 21

23 22 hitlik sektöru nu n daha bu yu k atılım yapmasının önu nde bir engel olarak yer almaktadır. Ayrıca, bazı u lkelerde yerel hu ku metlerce veya işveren firmalarca ödemelerin geciktirilmesi, bu u lkelerde faaliyet gösteren firmalarımız için kısa dönemli finansman sorunlarıyla karşılaşmaları performanslarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerden ötu ru, YDMH sektöru nu n değer zincirleri yoluyla ekonominin diğer sektörleri u zerindeki etkileri de göz önu nde bulundurularak, sektöru n finansman kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli politikaların geliştirilmesi ve uygulanması zorunludur. Mu teahhitlik şirketlerimizin artık anahtar teslim işler olarak tanımlanan, katma değerin çok yu ksek olduğu kontratlara, yani mu hendislik-malzeme satınalımı-kontrat yönetimini içeren kapsamlı EPC (engineering-procurement-construction) projelerine yönelmesi gerekmektedir. Bu alanda ilerleme gösterilmesi, finansmanın yanısıra; sektörle ilgili u st du zey teknolojileri takip edip, uygulayabilecek noktaya ulaşmak bu yu k önem taşımaktadır. Daha açık bir ifade ile, teknoloji u retimine yönelmek ve firmalarımızın taşeronluktan öteye geçerek, tu mu yle bir proje u stlenip sonlandırabilme seviyesine yu kselmeleri, yani proje yönetimi konularında aşama kaydedilmesi bu yu menin sağlıklı yolu olarak göru lmektedir.. Bu konuda, son dönemde olumlu gelişmeler yaşanmakla birlikte, (ortalama proje bedelimizin yıllık yaklaşık 100 milyon dolara yaklaşması) su rdu ru lebilirlik bağlamında, tu m firmalarımızın bu bilinçle çalışması başarıyı daha çabuk getirecektir. Yenilikçi finansman modellerinin geliştirilmesine ve firmalarımızın bireysel bazda finansal açıdan belirli bir gu ce ulaşmalarına kadar geçecek su re zarfında, Tu rk mu teahhitlik firmalarının gerek yabancı, gerek farklı alanlarda ihtisaslaşmış yerli firmalarla proje bazında ortaklıklar kurmaları başarının yolunu açacaktır. Ne yazık ki, bu yu k önem taşıyan kurumsallaşmayı sağlama konusunda Tu rk mu teahhitlik sektöru nde önemli eksiklikler bulunmaktadır. Açıkca ifade etmek gerekirse, sektördeki firmaların çoğunluğu aile şirketi göru nu mu ndedir. Şirketlerimizin hızla bu göru nu mden sıyrılarak profesyonel yönetim kadrosuna kavuşması, uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenebilir şeffaf bir mali yapıya ulaşması, yönetim ve proje yu ru tme su reçlerinde uluslararası kalite gu vence sistemlerini ve sektörde uygulanmakta olan HSE standartlarını uygulamaları şarttır. Altı çizilmesi gereken bir başka husus ta, Tu rkiye de inşaat sektöru nde ciddi bir konsolidasyon ihtiyacının olduğudur. ENR Top 250 Listesi nde 62 firmayla ilk sırada yer alan Çin den sonra 42 firmayla ikinci sırada yer alan Tu rk YDMH sektöru nu n, 2013 yılında liste kapsamındaki toplam yurtdışı geliri olan 20,4 milyar dolar, listenin 3. sırasında yer alan firmanın bir yıllık yurtdışı gelirinden daha azdır. Mu teahhitlik firmalarımızın ölçekleri yurtdışında yetersiz kalmakta ve bu da rekabet konusunda başarılarının sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Uluslararası rekabette avantaj sağlamak için, daha bu yu k boyutlu, rekabet gu cu daha yu ksek olan şirketlere ihtiyacımız var. Bunu yolu ise, şirketlerin birleşmesi ya da ortak hareket etmelerinden geçmektedir. Söz konusu birleşmeler, rekabet avantajı yanında teknoloji ve kabiliyetlerin gu çlendirilmesine de yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, sektörde bu yu k projelerin kazanılması açısından firmalarımız arasında yapılabilecek bir ku melenme ve/veya ortaklıklar, u lkemizin bu sektörde daha fazla ve nitelikli iş almasını sağlayacaktır. Konuyla ilgili başarılı örneklerden birisi olarak, iki gu zide firmamızın Doha metrosunun yapımı için yaptıkları konsorsiyumu gösterebiliriz.

24 23

25 24 Bu tarz örneklerin daha da artması, hem alınan işlerin niteliğini daha da yu kseltecek hem de bu yu k çaplı projelerde u lkemiz firmalarının daha fazla seçilmesi için örnekleri oluşturacaktır. Öte yandan, firmalarımız arasında ortaklıktan öte bazı dönemlerde yaşanan yıkıcı rekabet, u lkemizin daha fazla ve nitelikli iş almasını da önlemektedir. Bu hususun da önu ne geçilmesi gerektiği du şu nu lmektedir. Gu nu mu zde kapsamlı mu teahhitlik projelerinin u stlenilmesinin, ihalenin teknik şartnamesinin hazırlanmasına, hatta projenin dizaynına bağlı olduğu bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, teknik mu şavirlik sektöru nu n gu çlendirilerek mu teahhitlik sektöru mu zu n önu nu açacak bir yapıya kavuşması önem arz etmektedir. Hedef pazarı oluşturan u lkelerde; öncelikle altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlar hazırlanması ve proje modelleri geliştirilmesinin Tu rk teknik mu şavirlik şirketleri ile sağlanması, entegre bir yaklaşım ile Tu rk mu teahhitlik firmalarının istikrarlı ve kalıcı şekilde pazar paylarını artırabilmeleri ve katma değeri yu ksek projelere geçiş yapabilmeleri adına gerekli göru lmektedir. Bu çerçevede, teknik mu şavirlik sektöru mu zu n gu çlendirilmesi için 2012 yılından bu yana devlet yardımları programı uygulanmaktadır. Sonuç olarak, Tu rk YDMH sektöru nu n bölgesinde lider, du nya mu teahhitlik sektöru nde etkin bir aktör konumuna yu kselmesi gerekmektedir. YDMH sektöru nu n bugu n geldiği konum, gerçekleştirdiği ciro ve u stlendiği projeler, anlamlı bir parasal devlet teşviği sağlanması imkanını ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Zira sektör parasal teşviklerle desteklenebilecek seviyeyi çoktan aşmıştır. Ancak, sektöru n kendi dinamikleri çerçevesinde yakalayabileceği ivmenin devlet tarafından sahiplenilmesi ve gu çlendirilmesi her zaman söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, sektöru n du nyadaki trende de paralel bir biçimde, finansman, yenilikçilik ve teknoloji u retimi konularında muhakkak surette atılım gerçekleştirmesi ve firmalarımızın global hareket etme yeteneği kazanması zaruret arz etmektedir. Bu çerçevede, sektörde yer alan firmalarımızın kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarını hızlandırmaları, mali-insani ve teknolojik altyapılarını geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetlerine başlamaları, öte yandan, geliştirdikleri projelerde yenilikçi yaklaşımlara önem vererek emek-yoğun projelerden bilgi ve teknoloji yoğunluklu projelere geçiş yapmaları yaşamsal önemdedir. Ayrıca, firmalarımızın bugu ne kadar özellikle yakın pazarlarda gösterdikleri etkinliğin, gerek daha nitelikli projeler u stlenmek yönu ndeki eksiklikleri, gerek anılan pazarlara yeni giriş yapan rakiplerin sayısı ve etkinlikleri dikkate alındığında tehdit altında olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, firmalarımızın iş yapabilirliklerinin su rdu ru lebilmesi adına yatay ve dikey entegrasyonlara gitmeleri ve gerek yerel gerek uluslararası bazda satın alma/birleşmelere yönelmeleri bir zorunluluktur.

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

Organizasyonumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti destek programı kapsamında,

Organizasyonumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti destek programı kapsamında, Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri Selen Kongre Organizasyon ve Turizm Şti. tarafından düzenlenen Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması 2017 nin proje başlangıcından itibaren 30 un üzerinde ilaç ve

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Saygıdeğer İzmir liler, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI nde Sözü 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu

Detaylı

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 14.02.2013 Sirküler No : 2013-05 Konu : İş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu İle Yürürlüğe Giren Hükümler Ve Yaptirimlari Hakkında Sirküler Bilindiği üzere 30.06.2012

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm.

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. www.nuryap.com nur yapı biz kimiz? Başarılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Nur Yapı, tek kişilik bir ofiste şahıs firması olarak Setdar ANAÇAL tarafından kurulup, o

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı 10-49 Çalışanı Olan 50-+ Çalışanı Olan Açıklamalar 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ nde 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen Fiil 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen

Detaylı

Sanayigazetesi.com.tr-ÖZEL HABER

Sanayigazetesi.com.tr-ÖZEL HABER RİSK MED, sektörde otuz beş yılı geride bırakan deneyimli kadrosu ile sektörünün en köklü firmalarından. 1977 yılında Ankara da bir grup iş güvenliği uzmanı tarafından temelleri atılan Risk MED, Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

BÜTÜNSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI BÖLGELERDE ANLATILDI

BÜTÜNSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI BÖLGELERDE ANLATILDI BÜTÜNSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI BÖLGELERDE ANLATILDI TP2023 Bütünsel Dönüşüm Programı bilgilendirme toplantıları Trakya, Adıyaman ve Batman Bölge Müdürlükleri nde gerçekleştirildi. Genel Müdür Besim Şişman yaptığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%25 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR.

DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR. DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR www.insayyapi.com Herşey hayal etmekle başlar... Geleceğimize kalıcı eserler bırakmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Değer katan yapılar inşa eder... İnsay Yapı Grubumuzun

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yardımcısı 07 Mayıs 2013, İZMİR İSG Verileri ve Maliyetleri

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ ŞİRKET KATALOĞU 1 HAKKIMIZDA BOZO İNŞAAT 2000 yılında İzmit e 896 konut güçlendirme projesi ile inşaat sektöründe faaliyete başlamıştır. Kurulduğu günden bu zamana kadar birçok yurt içi ve yurt dışı, inşaat

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 2015 YILINDA UYGULANACAK Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 1 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2012 Miktar

Detaylı

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2013 Miktar

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli, konforlu, verimli, tasarruflu, çevreci, teknolojik, sürdürülebilir

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

www.evrekateknik.com.tr Mekanik Tesisat alanında sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan Evreka Teknik; faaliyetlerine 1997 yılında, Ankara Ostim de ısıtma soğutma malzemesi satış ve servis hizmetleri

Detaylı

TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ

TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI Ayber M Ü H E N D İ S L İ K Ayber Mühendislik; Ülke ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve yapılar sunan, insanların yaşam kalitesini artıran ve kendini sürekli geliştiren, girişimci,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2013/15 21.03.2013 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenlere Yönelik Yükümlülükler, 6331 Sayılı İsg Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Hakkında Açıklama

Detaylı

YurtbaY Şİrketler Grubu.Ş.

YurtbaY Şİrketler Grubu.Ş. Yurtbay Şİrketler Grubu.Ş. Mutluluğa Mutluluğa açılan kapı YURTBAY ŞİRKETLER GRUBU Süreklİ ve sürdürülebilir büyümesini tescilleyen, Türkİye nin 507. büyük sanayi kuruluşu. Yurtbay Yapı A.Ş., Yurtbay Şirketler

Detaylı

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1 DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 HÜRRİYET Tarih : 20.11.2013 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 10 İSTANBUL Tiraj : 393936 SİYASİ StxCm : 42

Detaylı

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi AJANDA ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMELER ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İŞLETMELERİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Dr. Buhara ÖNAL İSGÜM Antalya, Eylül 2012 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

6331 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; İş Sağlığı

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

İş Sağlığı. Güvenliği. Kanunu nun. Getirdikleri

İş Sağlığı. Güvenliği. Kanunu nun. Getirdikleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu nun Getirdikleri Türkiye yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için hazır. Özel sektör kamu birimleri dahil tüm çalışanları kapsama altına alan kanun getirdikleri devamı KANUN

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 6Mayıs 2014 KOBİ lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Nihat TUNALI İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 milyon metrekare

Detaylı