POLATLI TĐCARET BORSASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLATLI TĐCARET BORSASI"

Transkript

1 POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1

2 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası güçlü üye yapısı ile, gerçekleştirdiği spot işlemler neticesinde, hububat piyasalarını belirleyen öncü bir kuruluş hüviyetine kavuşmuştur. Ülkemizde kurulduğu günden bu güne spot piyasa koşullarını en üst düzeyde uygulayan kurum dur. Amacımız, hububat ticaretinde ihtisaslaşarak, ülkemizde oluşumu tamamlanmak üzere olan ihtisas borsası hüviyetine kavuşmaktır. Bu doğrultuda, dünya borsalarıyla elektronik ortamda yapılacak ticaretin Türkiye deki temsilcisi olma yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Hububat piyasalarına derinlik kazandırmak amacıyla, Ürün Borsası kimliği ile, forward ve ürüne dayalı değerli kağıtların işlem göreceği vadeli işlemler piyasalarını kurmak en öncelikli hedefidir. VİZYONUMUZ : İlçemizi, ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda, bir araya getirerek, ulusal spot ve vadeli işlemler borsacılığında öncü yapmaktır. MİSYONUMUZ : Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerin, üyelerin ve üreticilerin genel ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hızlı, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, sürekli gelişim ve değişim içerisinde istikrarlı büyüyerek sağlamaktır. Bölgemizde, hububat konusunda son yıllarda yüksek verim ve kalite yönünden olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Özellikle üreticilerimizin sertifikalı tohum kullanım miktarı artmıştır. Ancak, son iki yılda yaşanılan kuraklıklar neticesinde olumsuz etkilenmiştir. Kalite konusunda bilinçlenen bölge üreticimiz, hububatta kaliteyi etkileyen süne ve kımıl a karşı mücadelesini her yıl sürdürmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Hububat Teknolojileri Laboratuarı, üreticimizin kaliteye yönelmesinde önemli bir etken olmuştur. Zira üretici kaliteli ürünün yüksek fiyattan işlem gördüğünü bilmektedir. Yukarıda belirlediğimiz vizyon çerçevesinde stratejimiz. Polatlıyı, Ülke genelinde, Tarım Ürünleri ticaretinin merkezi konumuna getirmek yönünde tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İlk etapta gelişmiş spot piyasamızı daha geliştirerek, bir adım sonrası olan ürün borsacılığı hüviyetine kavuşturmaktır. İlçemizde, Lisanslı depo alt yapı çalışmalarını, başlangıçta ton kapalı silo ile, İlçemize Lisanslı depo İşletmeciliğini başlatacağız. Lisanslı depoculuk sisteminin getirdiği makbuz senetlerinin ticaretini ürün borsacılığı bünyesinde sağlayarak, bölgemizin tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin gelişmesini hem de İlçemizdeki refah düzeyini daha üst seviyeye taşımayı düşünüyoruz. Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır. Bu gün geldiğimiz noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Ancak, Spot borsa işlemleri yönünden, son noktaya gelinmiş olup, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaları oluşturarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz. Yahya TOPLU Yönetim Kurulu Başkanı Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 2

3 POLATLI TĐCARET BORSASI YÖNETĐM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE GENEL SEKRETER YAHYA TOPLU ALĐ ŞEREN HAKKI SĐNAN AKÇEOL OSMAN ÖZEL CEYLAN YAĞLIKARA AHMET YILMAZ ADRES : Polatlı Ticaret Borsası Sitesi Merkez Binası POLATLI/ANKARA TELEFON : FAKS : WEB : E-MAĐL : Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 3

4 TANIMI : Polatlı Ticaret Borsası ; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Ticaret Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. GÖREVLERĐ : a- Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek. b- Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek. c- Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. d- Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e- 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f- Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek. g- Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h- Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. i- Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j- Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k- Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri yapmak. KURULUŞ : Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni ile 16 Nisan 1984 de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 4

5 ÜYE SAYISI : Borsamızın 2010 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek rubundan 210 üyeye sahiptir. Meslek Grubunun Adı Gerçek Tüzel Toplam Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti Hayvan Yemlerinin ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tarımsal Mad.Top.Ticareti Diğer Tahıl, Đşlenmemiş Tütün, Tohumlar ve Hayvan Yemlerinin Toptan Ticareti Kahve, Çay, Kakao ve ve Baharat Toptan Ticareti Öğütülmüş Tahıl Đmalatı Baklagillerin Toptan Ticareti Canlı Hayvanların Toptan Ticareti T O P L A M TARĐHÇE VE MEVCUT DURUMU: Polatlı Đlçesi başkent Ankara nın en büyük ilçesidir. Polatlı Đlçesine bağlı 82 köy bulunmaktadır. Đlçemiz, Đç Anadolu Bölgesinde, bulunduğu bölge itibariyle tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. Hububat üretimi, tarım içerisinde en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir. Đlçemizin yıllık tahmini hububat üretimi 600 bin tondur. Borsamızda, 2010 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek grubunda 210 faal üyesi bulunmaktadır. Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune esasına göre, borsa satış salonunda, açık arttırma usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma imkanına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini gerçek fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın işlem hacmi her geçen yıl artarak devam etmektedir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca yürütülen, Ürün Borsalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Ülkemizde ilk defa hububatların, laboratuar ortamında kalite ve sınıflandırması yapılarak, projeksiyon ve bilgisayar destekli sistemde alım satımı gerçekleştirilmiştir. Đlkelerinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Polatlı Ticaret Borsası, çalışmalarını ve ürettiği hizmetlerini pekiştirmek için, TS-EN-ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Laboratuar analizlerinde de Turkak tarafından 2007 yılında, TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite edilmiş, 2008 yılında da gözetim denetimini geçirerek, Deney Laboratuarı hizmetlerine devam etmektedir. T.O.B.B. tarafından, 2008 yılında da T.O.B.B.Oda/Borsa Akreditasyonu kapsamında, Akredite olan ilk 7 Borsa içerisinde yer almıştır. Yenilikçi, ilerici, modern ve öncü Borsa olma yolunda emin adımlarla devam etmektedir. Polatlı Ticaret Borsasında işlem gören Ürünler, ülke genelindeki 17 Đl - 82 Đlçe üretici ve tüccarları tarafından getirilmektedir. Bu sayı artarak devam etmekte olup, Borsamızın hizmet verdiği alan her yıl genişlemektedir yılında işlem hacmi, TL.sı iken her yıl ekonomiye bağlı olarak işlem hacminde artışlar gözlenmiş ve 2010 yılında bu rakam 817 Milyon TL.sına ulaşmıştır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 5

6 Polatlı Đlçesinin, tarımsal üretimi; iklim ve yağışların elverişli olduğu yıllarda tona kadar ulaşmaktadır. Borsada işlem gören hububat miktarı ise son yılda tondur. Bu da borsamızın Đç Anadolu Bölgesinin önemli bir kısmına hitap ettiğinin göstergesidir. Đlçemizde, hububat üretiminin sadece % 15 lik kısmı Đlçemizdeki Un ve Yem Fabrikalarınca işlem görürken, % 85 lik kısmı ise Üyelerimiz tarafından tüm yurt genelindeki Un ve Yem Fabrikalarına pazarlanmaktadır. Misyonumuz; Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerin, üyelerin ve üreticilerin genel ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde, hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde, sürekli gelişim ve değişim içerisinde istikrarlı büyümeyi sağlamaktır. Vizyonumuz; Đlçemizi, Ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda, bir araya getirerek, ulusal spot ve vadeli işlemler borsacılığına öncülük, yapmaktır. Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının faks aracılığı ile borsamızda birleştirilerek, ülke genelindeki, Un sanayicilerine, Yem sanayicilerine, Đhracatçı Birliklerine, Ticaret Borsalarına, Sektör içerisindeki diğer kuruluşlara ve Üyelerimize faks, modem ve Web ortamında iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır yılı başlarından itibaren günümüz teknolojilerinden faydalanılarak, borsamızın internet ağına katılması sağlanarak, tüm fiyat hareketlerinin internet vasıtası ile anında izlenmesi sağlanmıştır. Borsamızca oluşturulan Web sitesinde, günlük alım satım işlemleri izlenebilmektedir. Polatlı Ticaret Borsasında, kuruluşundan itibaren rekabet içerisinde işleyen peşin (spot) piyasa şartları mevcuttur. Spot piyasalar, vadeli işlem piyasalarının ilk adımıdır. Bu nedenle vadeli piyasalar için, rekabete dayalı bir spot borsa geleneğinin varlığı da çok önemli ve gerekli bir ön koşul olmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 6

7 BORSAMIZIN MEVCUT FĐZĐKĐ ĐMKÂNLARI : A) Borsa Hizmet Binası : 1200 m² lik alan üzerine inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat, 1 ve 2.kattan olmak üzere, 3 kattan müteşekkildir. 800 m² lik satış salonunda 200 kişilik müstahsil tribünü ve U biçiminde 60 alıcının oturacağı hububat satış salonu, ayrıca, 20 alıcının oturacağı Bakliyat ve Kimyon satış salonu ile borsa üyeleri için dinlenme salonu bulunmaktadır. 2.katta üst yönetim, tescil ve muhasebe servisleri ile bilgi işlem odası bulunmaktadır. 3.katta ise, konferans solunu mevcuttur. B) Sosyal Hizmet Binası : 300 m² lik alan üzerine inşaa edilen Sosyal Hizmet Binasının giriş katında, postane, telefon santrali ve market hizmet vermektedir. 2.katta Borsa Laboratuarı bulunmakta olup, Hububat Teknolojileri Laboratuarı olarak hizmet vermektedir. Hububat Teknolojileri Laboratuarı; Üreticiler tarafından borsa satış salonunda satılmak üzere gelen tüm ürünler, TÜRKAK tarafından akredite edilen Hububat Teknolojileri Laboruatarımız da, TSE EN ISO/IEC 17025:2005 standardı kapsamında fiziki ve kimsayal tetkikleri yapılmakta, ürünün kalite ve sınıflandırılması belirlenerek, analiz raporu düzenlenmektedir. Satışı yapılacak ürünlere ait analiz raporu ve örnek numune satış salonuna gönderilmektedir. Aynı zamanda, satışı yapılan ürünlerin analiz sonuçları, bilgisayar ortamında da gönderilerek, projeksiyon ile satış salonunda bulanan ekrana yansımaktadır. Hububat Teknolojileri Laboratuarımız, TSE EN ISO/IEC : 2005 Standardı ile Deney Laboratuarı Belgesi kapsamında, aşağıda belirtilen fiziki ve kimyasal tetkikleri yapmaktadır. BUĞDAY - Gluten Tayini - Gluten Đndeks Tayini - Sedimantasyon Tayini - Sertlik Tayini - Haşare Zararı Görmüş Tane Tayini TAHILLAR - Düşme Sayısı Tayini - Yabancı Madde Tayini - Diğer Tahıllar Tayini TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERĐ - Rutubet Muhtevası Tayini - Protein Tayini - Hektolitre Tayini Ayrıca, üyelerimizin talepleri doğrultusunda, depolarında bulunan ürünlerin, TSE EN ISO/IEC 17025:2005 Standardı kapsamında, fiziki ve kimyasal tetkikleri de yapılarak, analiz raporu düzenlenmektedir. C) Kantar Binası : Polatlı Ticaret Borsasına ait 40 m² lik alana inşa edilen, 60 ve 80 tonluk ve site dışında 1 adet 80 tonluk tam elektronik bilgisayarlı kantar ve operasyon odası bulunmaktadır yılında yapılan yatırımlar neticesinde, Borsamıza gelen üreticiye ait tüm bilgiler bilgisayar ortamında saklanmakta ve üretici ile ilgili ilk bilgiler kantar operatörleri tarafından girilmektedir. D) Polatlı Ticaret Borsası Sitesi : Polatlı Ticaret Borsası sitesi içerisinde Borsa Üyelerimizin ürün deposu olarak kullandıkları her biri 600 ton kapasiteli 255 adet kapalı depo ve her deponun önünde açık alan bulunmaktadır. Ayrıca araç park yerleri, yeşil alanlar bulunmakta ve sitenin etrafı tamamen kapalı olup güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 7

8 POLATLI TĐCARET BORSASI NIN ÇALIŞMA SĐSTEMĐ ; AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 1- Üreticilere ve tacirlere ait araçlar kantar tartımı ve numune alınması amacıyla borsa görevlileri tarafından, sıraya alınmaktadır ve 60 ton kapasiteli tam elektronik bilgisayar destekli kantarlarda, ilk etapta, satıcıya ve ürüne ilişkin bilgiler bilgisayara işlenir. Daha sonra otomatik sonda ile homojen yapıda numunesi alınır ve taşıyıcı borular ile kalite ve sınıflandırılması yapılmak üzere laboratuara aktarılır. 3- Ürün numunesi, görevli tarafından, kalite ve sınıflandırma işlemi için, plastik tabaklara aktırılır, bilgisayar aracılığı ile alınan bilgilere ek olarak telefon sistemi ile de teyit edilerek ilk tescil pusulası düzenlenir. Daha sonra işlem sırasına alınırlar. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 8

9 4- Ürünler numune ayırıcı ile şahit numune ve test yapılacak numune olmak üzere ikiye ayrılarak, ilk safhada yabancı madde tayini işlemine tabi tutulmaktadırlar. 5- Đkinci safhada ise ürünün hektolitre ağırlığı ve rutubeti otomatik cihazla tespit edildikten sonra, derece dışı faktörlerden, protein değeri ve sertlik tayini tespiti işlemine tabi tutulur. 6-Laboratuarda görevli mühendislerce haşere zararı görmüş taneler, diğer grup / zıt sınıf buğday taneleri, diğer tahıllar, yabancı madde, cılız kırık tane, karamuk, pelemür, kızışmış tane tespiti yapılır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 9

10 7- Ürün numunelerinin, kalite kriterleri operatör tarafından ilgili programa işlenir. Bilgisayara işlenen ürün bilgileri neticesinde, program derecelendirmeyi belirleyerek satış salonundaki projeksiyon sistemindeki, satışa sunulacak ürünler listesine eklemektedir. 8- Satış salonunda U şeklindeki masalar çevresinde oturan alıcı konumundaki üyelere, o an için satılacak ürüne ait numune tabak içerisinde gösterilmektedir. 9- Alıcılara gösterilen ürüne ait kalite sınıfı, tahmini miktarı ve kalite spekleri ekranın sağ alt bölümünde yansıtılmaktadır. Ekranın üst kısmında ise, o günkü hububat işlemleri yer almaktadır. Hububat işlemlerinde görüldüğü üzere, kalite sınıflandırmasına göre, ürün cinsi, en az, en çok, ortalama fiyatları, miktar ve işlem adedi yer almaktadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 10

11 10- Borsa simsarı, sesli yanıt sistemini kullanarak projeksiyonda görülen üründe olduğu gibi açık arttırma satışını düzenler. Neticesinde oluşan en yüksek fiyatı ve alıcı firmanın ismini sisteme kayıt eder. Satışı gerçekleşen ancak, alıcı tarafından onaylanmayan işlemler sarı bantta, Satıcı tarafından onaylanan ve tescili gerçekleşen işlemler ise mavi bantta izlenir. Ayrıca, projeksiyon ekranının en alt bölümünde sürekli olarak, diğer hububat borsalarına ait hububat fiyatları bant geçişi şeklinde sunulur. 11- Satış salonunda, satışları izleyen üreticiler ve tacirler, ürününü satmaya karar verdiği takdirde, müşterek alım satım beyannamesini imzalarlar. Sistem o andaki satışa ait işlemleri projeksiyona otomatik olarak yansıtır. Daha sonra ürüne ait numune alıcıya ait depo numarası, laboratuar raporu, satış fiyatını içeren ilk tescil pusulası ile birlikte torbalanarak üreticiye verilir. 12- Üretici numune torbası ile birlikte ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder. Daha sonra borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda, satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil makbuzuna tescil tarih numarası verilerek müşterek alım satım beyannamesi tamamlanır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 11

12 13- Borsa Üyeleri, o gün içinde satın aldığı ürünleri depo önünde istiflerler. Üyelerimiz istifledikleri ürünlerinin kimyasal özelliklerini öğrenmek isterlerse, ürün numunelerini borsamız laboratuarına getirirler. Laboratuarımızda derece dışı faktörlerden gluten, gluten index, sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon ve düşme sayısı (falling number) gibi analizler yapılarak sonuçları bir rapor haline getirilir. Üyeler ilgili ürün raporunu kullanarak, genelde aynı gün içerisinde, Türkiye genelindeki un sanayicilerine, yem sanayicilerine ve sektör içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştirerek sevk ederler. Halen yurt içerisinde, fiyat haberleşmesi yönünden Borsamızın öncülüğünde, hububat fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi, Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının faks aracılığı ile borsamızda birleştirilerek tüm ülke genelindeki ilgili birimlere ve Üyelerimize modem ve faks cihazları ile iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. Borsamızda oluşan fiyat hareketleri internet adresimizden ilan edilmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 12

13 Borsamız tarafından hazırlanan Web sayfamız Türkçe ve Đngilizce olarak Đnternet ortamında Borsa üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Borsamız web sitesi içeriğinde Günlük, Haftalık, Aylık ve yıllık bültenler, Grafikler, Borsa ile ilgili kanunlar, Borsamızla ilgili yıllık raporlar, Bilgi Edinme bölümü, Haberler, Sık sorulan sorular ve Đhale bölümleri, Borsamızla ilgili bilgiler, kuruluşumuzdan bu güne kadar oluşan detaylı veriler, spot işlemlerle ilgili bilgiler ve TMO ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Borsamız web sitesi son yıllarda yoğun bir şekilde izlenme oranına sahip olmakla beraber, google/analytics kaynaklı veriler ışığında 2009 yılında 25 Ülkeden kişi tarafından ziyaret edilmiştir yılında ise, 44 Ülke ve kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Borsamız satış salonunda oluşan tüm fiyat hareketleri internet vasıtası ile 5 dk.aralıklarla anında izlenmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 13

14 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 14

15 TÜRK BUĞDAY SINIFLARI KODU MAKARNALIK BUĞDAYLAR Altın 40- Diyarbakır - Amanos 97 Altıntaş-95 Aydın-93 Ç-1252 Fırat , 81 Fuatbey Harran Kızıltan - 91 Kunduru- Mirzabey Salihli - 92 Sarıçanak Selçuklu - Sham - 1 Svevo Zenit Diğer Makarnalık buğday Çeşitleri Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar EKMEKLĐK BUĞDAYLAR 1210 Kirik Zerun Melez 13 Kıraç 66 Tosunbey Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar 1220 Bezostaja-1 Doğu - 88 Karasu - 90 Sagittario Beyaz Yarı Sert Buğdaylar Pamukova- 97 Krasunia Odes'ka Adana - 99 Altay - Basribey - Bayraktar Ceyhan - 99 Cumhuriyet 75 Gönen Đzmir - 85 Karahan 99 Kaşifbey - 95 Kırgız -95 Genç-99 (Ka "S" Nac) Kutluk - 94 Nurkent Seyhan - 95 Sultan - 95 Süzen - 97 Palandöken - 97 Topbaş 111/33 Yüreğir - 89 Kırmızı Yarı Sert Buğdaylar Ahmetağa Bağcı 2002 Gelibolu Đkizce - 96 Karacabey 97 Syrena Odes'ka Diğer Beyaz Buğdaylar Demir 2000 Dropia Ekiz Flamura-85 Gün - 91 Konya 2002 Pandas Pehlivan Tekirdağ Ağrı "S"093 Atay-85 Aytın-98 Dağdaş-94 Dariel Doğankent-1 Galil Gerek-79 Göksu 99 Saroz-95 Tahirova Tir Ziyabey-98 Diğer Kırmızı Buğdaylar Centauro Golia Guadalupe Kateia - 1 Kınacı 97 Lancer Momchil Negev Sana Saraybosna Sönmez 2001 Flamura-80 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 15

16 EKMEKLĐK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ 1.Derece 2.Derece 3.Derece Yemlik Buğday Hektolitre (Kg/hl) Protein (%) Aranmaz Kırık Tane (%) 0-3 3,1-6 6,1-8 8,1-18 Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 2 3,5 14 Embriyosu Kararmış Tane (%) EN FAZLA (% 8) 14 Kurutma Esna.Fazla Isıya Mar. Kal. Tane (%) 0 EN FAZLA (% 5) Süne Kımıl Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 2 3,5 14 Kısmen veya Dönmeli Tane (%) 1 2 3,5 14 Lekeli Benekli Fusarium Etkisinde Kal.Tane (%) EN FAZLA (% 1,5) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0 2,5 4 4,1 Ve Üstü Zararlı Ot Tohumları (%) EN FAZLA (% 1) Kızışmış ve Kurutma Esna.Yanmış Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Sürme ve Rastıklı Buğday (%) EN FAZLA (% 0,6) Yabancı Madde (%) 0,5 0,51-1 1,01-2 2,01-3 Çavdar Mahmuzu (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Çürümüş Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) EN FAZLA (% 3) Rutubet EN FAZLA (% 14.5) MAKARNALIK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ Düşük Vasıflı Yemlik 1.Derece 2.Derece Makarnalık Buğday Hektolitre (Kg/hl) 78 77, , ,9 ve ALTI Protein (%) 12,5 ve ÜZERĐ 12, ,9-11 Aranmaz Kırık Tane (%) 0-3 3,1-6 6,1-8 8,1-18 Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 3, Ve Üzeri Embriyosu Kararmış Tane (%) 0,4 0, Ve Üzeri Kurutma Esna.Fazla Isıya Mar. Kal. Tane (%) 0 EN FAZLA (% 5) Süne Kımıl Tahribatına Uğr.Tane (%) 2 3, Kısmen veya Dönmeli Tane (%) Aranmaz Lekeli Benekli Fusarium Etkisinde Kalmış Tane EN FAZLA (% 1,5) (%) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 4) Zararlı Ot Tohumları (%) EN FAZLA (% 1) Kızışmış ve Kurutma Esna.Yanmış Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Sürme ve Rastıklı Buğday (%) EN FAZLA (% 0,6) Yabancı Madde (%) 0,5 0,51-1 1,01-2 2,01-3 Çavdar Mahmuzu (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Çürümüş Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) EN FAZLA (% 3) Rutubet EN FAZLA (% 14.5) Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 16

17 BEYAZ ARPA GRUP FAKTÖRLERĐ 1.Grup 2.Grup Yemlik Arpa Hektolitre (Kg/hl) Kırık Tane (%) Cılız Tane (%) Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 3,5 14 Kurutma Esna.Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) EN FAZLA (% 3) Kusurlu Tane (%) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 2,5 6 6 Ve Üzeri Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Rastık (%) 0,4 0,4 1,0 Yabancı Madde (%) EN FAZLA (% 3) Çürümüş Taneler (%) EN FAZLA (% 0,5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) 1, Rutubet EN FAZLA (% 14.5) ÇAVDAR GRUP FAKTÖRLERĐ 1.Grup 2.Grup 3.Grup Hektolitre (Kg/hl) Yabancı Madde (%) Pelemür Oranı (Adet/Kg) Bozuk Tane (%) Kırık Tane (%) Diğer Sınıf Çavdar (%) Diğer Tahıllar (%) Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 YULAF GRUP FAKTÖRLERĐ 1.Grup 2.Grup 3.Grup Hektolitre (Kg/hl) Yabancı Madde (%) Pelemür Oranı (Adet/Kg) Bozuk Tane (%) Kırık Tane (%) Yabani Yulaf (%) Diğer Sınıf Yulaf (%) Diğer Tahıllar (%) Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 17

18 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 18

19 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 19

20 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 20

21 2010 YILI HUBUBATLARIN AYLIK ĐŞLEM MĐKTARI VE ĐŞLEM HACMĐ (HMS) ĐŞLEM MĐKTARI (TON) ĐŞLEM HACMĐ (TL) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS , , , , , , , , , , , , , , , ,08 EYLÜL , ,88 EKĐM , ,82 KASIM , ,49 ARALIK , ,68 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 21

22 BORSAMIZDA ĐŞLEM GÖREN BUĞDAYIN ĐLÇELERE GÖRE DAĞILIMI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 22

23 01 OCAK ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA BORSAMIZA GELEN HUBUBATLARIN İL VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU ĐL ĐLÇE ĐL ĐLÇE Afyon Bolvadin Eskişehir Beylikova Afyon Çay Eskişehir Çifteler Afyon Emirdağ Eskişehir Günyüzü Afyon Merkez Eskişehir Kaymaz Afyon Sincanlı Eskişehir Mahmudiye Aksaray Ortaköy Eskişehir Merkez Ankara Altındağ Eskişehir Mihalıççık Ankara Ayaş Eskişehir Seyitgazi Ankara Bala Eskişehir Sivrihisar Ankara Beypazarı Kayseri Kalaba Ankara Çankaya Kırıkkale Çelebi Ankara Çubuk Kırıkkale Çerikli Ankara Elmadağ Kırıkkale Delice Ankara Etimesgut Kırıkkale Merkez Ankara Etlik Kırşehir Akpınar Ankara Gölbaşı Kırşehir Kaman Ankara Güdül Kırşehir Merkez Ankara Haymana Konya Akşehir Ankara Kalecik Konya Cihanbeyli Ankara Kazan Konya Çeltik Ankara Keçiören Konya Ilgın Ankara Kızılcahamam Konya Kadınhanı Ankara Mamak Konya Kulu Ankara Merkez Konya Sarayönü Ankara Nallıhan Konya Yunak Ankara Polatlı Kütahya Tavşanlı Ankara Sincan Nevşehir Avanos Ankara Şereflikoçhisar Nevşehir Hacıbektaş Ankara Temelli Nevşehir Merkez Ankara Yenimahalle Niğde Kömürcü Bolu Gerede Sivas Şarkışla Bolu Merkez Tokat Zile Çankırı Çerkeş Uşak Yapalar Çankırı Germece Yozgat Akdağmadeni Çankırı Kızılırmak Yozgat Alaca Çankırı Orta Yozgat Aydıncık Çorum Alaca Yozgat Çayıralan Çorum Bayat Yozgat Merkez Çorum Đskilip Yozgat Sorgun Çorum Sungurlu Yozgat Şefaatli Eskişehir Alpu Yozgat Yerköy Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 23

24 DEPOCULUK FAALĐYETĐ Polatlı ticaret Borsası nın % 99 iştiraki ile 31 Mayıs 2007 tarihinde Polatlı Depoculuk A.ş. kurulmuştur. Şirketin amacı hububat depoculuğu konusunda yatırımlar yaparak ülkemizde Lisanslı Depoculuk konusunda ilk adımların atılmasına öncülük etmektir. Bu amaç çerçevesinde T.M.O. Genel Müdürlüğü tarafından Kira garantisi verilerek yeni yaptırılacak hububat depolarının kiralanması işi ihalesine 10 Temmuz 2008 tarihinde iştirak etmiş olup, Polatlı bölgesinde tonluk Hububat deposu inşaatı işi ihalesini kazanmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Polatlı Depoculuk A.Ş. arasında kira garantisi verilerek yeni yaptırılacak hububat depolarının kiralanması sözleşmesi 15 Ağustos 2008 tarihinde imzalanmıştır. Đlgili Sözleşme kapsamında hububat depoları inşaatına başlanmış olup, 21 Haziran 2010 tarihinde T.M.O.Genel Müdürlüğüne ilgili hububat depoları teslim edilmiştir. 31 Ekim 2010 tarihinde TMO ile yapılan sözleşme fesh edilerek, aynı şartlarda Lisanslı Depoculuk yapılması amacıyla 01 Kasım 2010 Tarihi itibari ile TMO TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalanmıştır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 24

25 LĐSANSLI DEPOCULUK Yeterli deposu olmayan üreticiler, Hasat sezonunda, ürününü satmak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla, Hasat sezonu, yüksek ürün arzından dolayı ürün fiyatları düşmekte ve üreticiler mağdur olmaktadırlar. Đstikrarsızlığa çözüm olarak en önemli unsur, lisanslı depoculuktur. Üreticiler tarafından, emanet amacıyla getirilen ürün, öncelikle laboratuarda kalite ve sınıflandırılması yapılarak çelik silolar da depolanacaktır. Teslim edilen ürün karşılığı ürünü temsil eden, Ürün Senedi düzenlenecektir. Söz konusu Ürün Senedi, son aşamaya kadar, el değiştirmesinde (alınıp-satılması) ürünün fiziki olarak taşınması söz konusu olmayacağı için, sirkülasyonu ve likit akışı ile, ticari potansiyele çok büyük olumlu katkısı olacaktır. Üreticiler Açısından Yararları a- Güvenli ve emin olacak depolarda ürünü olan üretici, ürününün, hırsızlık, yangın ve diğer doğal afetlere karşı korunmasını, devredeceğinden dolayı, hiçbir endişeye gerek duymayacaktır. b- Belirli bir dönem dahilindeki, ürünün fiyat artışlarını takip ederek, ürününü en iyi fiyattan satma şansına sahip olacaktır. c- Kredi ihtiyacı olduğunda ise, Ürün Senedini teminat göstererek, Bankalardan kredi kullanabilecektir. d- Vergi düzenlemeleri ile gelecek kolaylıktan dolayı, Stopaj (Zirai Vergi Tevkifat) ödemeyecektir. e- Lisanslı depolarda ürünler laboratuarda yapılacak fiziksel ve kimyasal analizlere göre tasnif ve depolanacağından dolayı, kalite güvencesi söz konusu olacaktır. Ürünün teslimi ve daha sonra depodan aynı ürünün alımı esnasında, laboratuar sonuçları esas olacağından, Ürün Senedini, hızlı ve en iyi fiyattan satabilecektir. En iyi fiyattan kasıt; sanayici, üreticinin kalite güvencesi olmayan depodaki ürünü satın almak yerine, aynı üreticiye ait kalite güvencesi olan Ürün Senedini satın almayı tercih edecektir. f- Lisanslı depolar, kalitesiz ürünleri emanete almayacağından dolayı, kaliteli üretimde artış ve farklı ürün türlerinde azalma yaratacaktır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 25

26 Sanayiciler Açısından Faydaları a- Aynı cins ve kalitede büyük miktarda ürün tedarik etme şansına kavuşacaklardır. Çünkü, Un ihracatçısı, bir firmayı örnek vermek gerekirse, ton A kalite un taahhüdüne giren sanayici, aynı kalite hammadde temin etmesi gerekmektedir. Aynı cins ve kalite buğdayı farklı farklı yerlerden ve farklı miktarlarda satın alabildiğinden, kalitede büyük zorluklar yaşamaktadır. Lisanslı depolar devreye girdiğinde ise, ülkenin her yerindeki lisanslı depolardaki ürün çeşitlerini ve miktarlarını bilgisayar ortamında izleyebilecek ve aynı cins ve kalitede büyük miktarda ürün satın alabilme şansına sahip olabilecektir. b- Satın aldığı ürün senetlerini, teminat göstererek bankalardan Kredi kullanabilecektir. Kapasitesi en az %80 artacaktır. Bugünkü halde ton ürün depolayabilen sermayesi ancak yeten sanayici, söz konusu sistemde, depoya gerek duymadan ton ürün senedini satın alır ve ürün senetlerini teminat göstererek kredi kullandığında ise, banka en az %80 ine kredi verir ve ton daha ürün senedi alabilir. c- Ülkemizin farklı bölgelerindeki lisanslı depolara ait ürün senetlerini satın alan sanayiciler, ürünleri teslim alma aşamasında, isterlerse, fabrikalarının bulunduğu yere en yakın olan lisanslı depolardan nakliye farkını ödeyerek ürünlerini teslim alabileceklerdir. Dolayısıyla gereksiz ürün taşımacılığı en aza indirgenecektir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 26

2011/12 2012/13 NORMALİ

2011/12 2012/13 NORMALİ 1 YAĞIŞ DURUMU (EYLÜL-ŞUBAT) 160 mm 140 120 100 80 60 40 20 0 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS MGM 2011/12 2012/13 NORMALİ 2 SICAKLIK DURUMU 2012-2013 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİ

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2011 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI

POLATLI TİCARET BORSASI POLATLI TİCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2015 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Sayfa 1 BAŞKAN IN KALEMİNDEN Değerli Üyelerimiz; Borsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2013 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI 2013 yılını, Oda/Borsalarımız

Detaylı

TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.nce Lisanslı Depoculuk faaliyeti gerçekleştirilen ton. mülkiyetinde bulunan TMO-TOBB

TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.nce Lisanslı Depoculuk faaliyeti gerçekleştirilen ton. mülkiyetinde bulunan TMO-TOBB BAŞKAN IN KALEMİNDEN Değerli Üyelerimiz; Borsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin ekonomik, ticari, sosya-kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni proje ve çözümler üreterek,

Detaylı

Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır. Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır. Ö N S Ö Z Ticaret Borsaları; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ

AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ POLATLI TİCARET BORSASI'NIN ÇALIŞMA SİSTEMİ; AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 1- Üreticilere ve tacirlere ait araçlar kantar tartımı ve numune alınması amacıyla borsa görevlileri tarafından, sıraya alınmaktadır

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası Aralık 2010 İçindekiler Neden Lisanslı Depoculuk? Yürürlükte Bulunan Mevzuatlar Ülkemizde Ürün Depolama Durumu

Detaylı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı Sektör Bilgilendirme Toplantısı 5 Haziran 2013 Müdahale fiyatları açıklanıncaya kadar uygulanmak üzere, 20 Mayıs 2013 Tarihi itibariyle Taahhütnameli Alım şartları yayınlanmıştır. BUNA GÖRE; TMO ya arz

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011

TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011 TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011 1. Umumi Mağazacılık Umumi Mağaza EMİN bir depodur. Güven Umumi Mağazası Ürünleri bir senet temsil eder.

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 BORSA ÜYELİK KAYDI GERÇEK KİŞİLER İÇİN 1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alımı veya satımının olduğunun tescilini

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ. 4. Ulusal Pamuk Zirvesi

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ. 4. Ulusal Pamuk Zirvesi LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ 4. Ulusal Pamuk Zirvesi 16 Aralık 2016 1 LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI ÜRÜNLERİN SINIFI VE KALİTESİ YETKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVARLAR

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ

TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ TOBB İŞTİRAKLER TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AŞ. 66 TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, şirketlerinin lisanslı

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014 ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini,

Detaylı

Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler? i Referanslarımız Hizmetlerimiz Foto Galeri İletişim. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler? i Referanslarımız Hizmetlerimiz Foto Galeri İletişim. Dikkat Edilmesi Gerekenler http://canbaba.com/ Friday 31st of October 2014 02:12:29 AM FirmalarıEvden eve Başlık: Açıklama: Ankara evden eve ve evden eve nakliye için çözüm ortağınız artık internette! Canbaba 'a girin, en uygun

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

VOB la Gelecek ece Yönetimi

VOB la Gelecek ece Yönetimi Ocak 2010 VOB la Gelecek ece Yönetimi Çetin Ali DÖNMEZ Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası İşlem Hacminin Yıllık Gelişimi (TL) İşlem Hacmi (TL) 334.172.858.081 207.962.600.500 118.035.442.771 3.029.588.946

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.06.2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016-30.06.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 03 04 05 07 08 Hakkımızda Vizyon

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2017-30.06.2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017-30.06.2017 Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 03 04 05 07 08 Hakkımızda Vizyon

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine kimin ne kadar fiyat vereceğini belirlemek üzere

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi Kısa bir geçmişi bulunmasına rağmen,büyük gelişme sağlayarak Türk Mali sisteminde yıllardır eksikliği hissedilen vadeli piyasaların yaşama geçmesi; yatırımcıların gelecek ile ilgili belirsizliklerinin

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI 1 PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ PAY OPSİYON SÖZLEŞMELERİ T. Garanti Bankası A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. Akbank T.A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı ve Kredi Bankası

Detaylı

Hububat alım fiyatları açıklandı

Hububat alım fiyatları açıklandı Hububat alım fiyatları açıklandı Haziran 18, 2012-1:15:00 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 müdahale alım fiyatının, Anadolu kırmızı sert ekmelik buğday için ton başına 665 lira olarak

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ NİĞDE TİCARET BORSASI 2013-2015 YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ 2015 YIL SONU İTİBARİYLE ÜYE SAYISI TOPLAM 322 OLUP 2015 YILI İÇERİSİNDE 24 YENİ ÜYE KAYDI YAPILMIŞTIR. 2013 YILINDA 347.878.610,25 TL LİK TESCİL

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

TARIMIN KURTULUŞU LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK

TARIMIN KURTULUŞU LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK Lisanslı depoculuk, analiz ve sınıflandırılabilir tarım ürünlerinin, Analiz ve sınıflandırılma işleminin yapılması, Belirlenmiş standartlarda depolanması, Karşılığında

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü. İç Ticaret Bülteni

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü. İç Ticaret Bülteni T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni Nisan-Haziran / 2014 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ... 4 TABLOLAR DİZİNİ... 5 MİSYONUMUZ... 6 VİZYONUMUZ... 6 GÖREVLERİMİZ...

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni Ocak - Mart / 2014 2 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ... 5 TABLOLAR DİZİNİ... 6 MİSYONUMUZ... 7 VİZYONUMUZ... 7 GÖREVLERİMİZ...

Detaylı

TMO, Türkiye içinde yedi bölgede toplam 28 şube, 114 ajans, 61 tesisli ekip halinde birçok il ve ilçede örgütlenmiş bir kurumdur.

TMO, Türkiye içinde yedi bölgede toplam 28 şube, 114 ajans, 61 tesisli ekip halinde birçok il ve ilçede örgütlenmiş bir kurumdur. Ülkemiz son yıllarda adı sıkça anılan kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na bağlı resmi bir kurumdur. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye'de hububat fiyatlarının üretici

Detaylı

VOB ve Emtia Piyasaları

VOB ve Emtia Piyasaları 3 Aralık, 2010 VOB ve Emtia Piyasaları Yaman Başaran Genel Müdür Yardımcısı Fats and Oils Conference, İstanbul Kuruluş Aşamasından Bugüne Üye Sayımız: 98 Rekor İşlem Hacmi: 3 milyar 129 milyon TL CFTC

Detaylı

HUBUBAT ALIM VE SATIŞ ESASLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ

HUBUBAT ALIM VE SATIŞ ESASLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ HUBUBAT ALIM VE SATIŞ ESASLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ ĐLK YAYINLANMA TARĐHĐ ĐLK DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ ĐKĐNCĐ DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ :24.1.2008 Tarih ve 2/16-6 nolu Yönetim Kurulu Kararı :21.2.2009 Tarih

Detaylı

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012]

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012] Sayfa / 6 [0.0.202-3.2.202] HUBUBAT BUĞDAY Sayfa No: 932.240.269 KG 597.908.097,0 5.745 836.778.440 KG 540.907.345,24 46.37 DURUM BUĞDAYI 86.320 KG 55.0,30 6 Anadolu Durum Buğday (. Anadolu Durum Buğday

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Aralık 2009 VOB la Risk Yönetimi i Çetin Ali DÖNMEZ Ç VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi Kuruluş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 Şubat 2005 te uzaktan erişimli elektronik bir Borsa olarak

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NUMUNE KAYIT SERVİSİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 1 1. KAYIT 2. NUMUNE ALIMI 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik m. T.C. ANKARA Ul kinh* S \ M s ( ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 69111088-770.00-E. 1098 Konu : TechAnkara Proje Pazarı 2016 Tarih ve Yer Değişikliği ACELE 18.11.2016 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI ÖZET : Lisanslı depo işletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Sistem üzerinde oluşturulan

Detaylı

Ticaret Borsası. Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelişmesinde iki unsur önemli bir etkiye sahiptir. Birincisi, bu piyasaları etkileyen başta

Ticaret Borsası. Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelişmesinde iki unsur önemli bir etkiye sahiptir. Birincisi, bu piyasaları etkileyen başta Diyarbakır Ticaret Borsası Ticaret Borsası Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelişmesinde iki unsur önemli bir etkiye sahiptir. Birincisi, bu piyasaları etkileyen başta tarım politikaları olmak üzere, yapılan

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KONYA TOHUM 2015 4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı KONYA SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE BİTKİ BESLEME FUARI 4. Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Sulama, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanları

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

SİSTEME KONU ÜRÜNLER İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMAYA UYGUN NİTELİKTE OLAN, STANDARDİZE EDİLEBİLEN, TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

SİSTEME KONU ÜRÜNLER İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMAYA UYGUN NİTELİKTE OLAN, STANDARDİZE EDİLEBİLEN, TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SİSTEME KONU ÜRÜNLER DEPOLAMAYA UYGUN NİTELİKTE OLAN, STANDARDİZE EDİLEBİLEN, TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SİSTEME KONU ÜRÜNLER HUBUBAT, BAKLAGİLLER, YAĞLI TOHUMLAR, PAMUK, FINDIK, ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI

Detaylı

AB hububat müdahale sisteminin tanıtımı. Sayın Laszlo Palvolgyi Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı laszlo.palvolgyi@vm.gov.hu

AB hububat müdahale sisteminin tanıtımı. Sayın Laszlo Palvolgyi Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı laszlo.palvolgyi@vm.gov.hu AB hububat müdahale sisteminin tanıtımı Sayın Laszlo Palvolgyi Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı laszlo.palvolgyi@vm.gov.hu 1. Yasal dayanak - Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin 1308/2013 sayılı Tüzüğü

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ ÇELTİK 23-26 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. ÇELTİK ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. ÇELTİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ III. ÇELTİK DIŞ TİCARETİ IV. ÇELTİK PİYASA AKTÖRLERİ V. AB MEVZUATIYLA MUKAYESE

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI

Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI Borsa Bilgi Sistemi TEKLİF DOSYASI GİRİŞ Alpata Yazılım, müşterilerine yeni bin yılda çağdaş teknolojilerle daha iyi hizmetler üretmek amacı ile, farklı bir vizyon ve yapılanma düşüncesinden hareketle

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ

TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TİCARET BORSALARININ ROLÜ Mustafa YAĞCIOĞLU İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Haziran 2012 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 Giriş Birleşmiş

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım ve Satıș Esaslarına İlișkin Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım ve Satıș Esaslarına İlișkin Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar HUBUBAT ALIM VE SATIȘ ESASLARINA İLİȘKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLK YAYINLANMA TARİHİ :24.1.2008 Tarih ve 2/16-6 nolu Yönetim Kurulu Kararı İLK DEĞİȘİKLİK TARİHİ :21.2.2009 Tarih ve 4/29-1 nolu Yönetim Kurulu

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü SAYI :29136379 / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET.

Detaylı

2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT

2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT TARSUS TİCARET BORSASI 2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT 2016 YILI 2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT İSTATİSTİK RAPORU Tarsus

Detaylı

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu?

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? Roman Wenerski Tarım Piyasası Kurumu Başkanı Sunumun Amacı 1. ARR nin Depolama ve hububat ticareti yapan şirketlerdeki

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

TRC3 BÖLGESİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TRC3 BÖLGESİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TRC3 BÖLGESİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI SUNU PROGRAMI Lisanslı Depoculuk ve Tarihçesi Lisanslı Depoculuğun Amaçları Dünyada ve Türkiye de Lisanslı Depoculuk SUNU PROGRAMI Projenin amacı ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ BORSACILIĞA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM LİSANSLI DEPOCULUK

ÇAĞDAŞ BORSACILIĞA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM LİSANSLI DEPOCULUK ÇAĞDAŞ BORSACILIĞA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM LİSANSLI DEPOCULUK Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde etkin ve yaygın bir lisanslı depoculuk (Warehouse Receıpt System) ile ürün ticareti sistemi bulunmaktadır.

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU

PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU Şebnem BORAN GİRİŞ Beyaz altın diye de adlandırılan pamuk yarattığı istihdam ile önemli tarım ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Pamuk stratejik bir ürün olup

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

PROTOKOL. 2. Lisanslı Depoculuk Şirketi: a) Ticaret Unvanı: Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PROTOKOL. 2. Lisanslı Depoculuk Şirketi: a) Ticaret Unvanı: Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi PROTOKOL TARAFLAR: İşbu Protokol, Milli Müdafaa Caddesi No:18 06420 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ Genel Müdürlüğü (TMO) ile adresinde mukim.. Tarım Ürünleri Lisanslı

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru

TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru 2015 Döneminde Buğday ve Arpa Makbuz Senedine Dayalı Krediler 2015/2016 döneminde, TMO Genel Müdürlüğü ile çerçeve sözleşme imzalayan bankalar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı