M U Ğ L A S I T K I K OÇ M A N Ü N İ V E R S İ T E Sİ İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ Bİ Lİ M L E R F A K Ü L T E Sİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M U Ğ L A S I T K I K OÇ M A N Ü N İ V E R S İ T E Sİ İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ Bİ Lİ M L E R F A K Ü L T E Sİ"

Transkript

1 T C M U Ğ L A S I T K I K OÇ M A N Ü N İ V E R S İ T E Sİ K ö t e k l Ki a m p ü sü Kö t e k l i / ĞM UL A

2 2 Fakültemiz, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksekokulu adı ile kurulmuştur yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992 yılına kadar Muğla İşletmecilik Yüksekokulu olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

3 3 F a k ü l t e m i z 1992 de kurulan Muğla Üniversitesi nde adı ve bağlantısı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür yılının Mayıs ayında Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Muğla Üniversitesi nin ismi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

4 4 K ö t e k l Ki a m p ü sü Y e r lşe i m P l aın M Kapı, Kampüs Ana Girişi Rektörlük İİBF KYK Yurt Binaları ve Kampüs Yurtlar Girişi C Kapı, Kötekli Girişi

5 5 M U Ğ L A S I T K I K OÇ M A N Ü N İ V E R S İ T E Sİ İİBF

6 6 F a k ü l t e m i z öblü m l e r i Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme İktisat Kamu Yönetimi Maliye Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret ve Finans

7 7 F a k ü l t e m i z P e r s o n e l i Fakültemizde 11 profesör, 14 doçent, 21 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 35 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 82 akademik personel, 16 idari personel bulunmaktadır.

8 8 Ö ğ r e n c i Sıamyı z Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri : 290 İktisat (N.Ö+İ.Ö) :1328 İşletme (N.Ö+İ.Ö) :1271 İşletme Uzaktan Eğitim :100 Kamu Yönetimi (N.Ö+İ.Ö) :1238 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler :57 Toplam Öğrenci Sayısı:4284

9 9 D e k a n Prof.Dr. Turgay UZUN (Kamu Yönetimi Bölümü)

10 10 D e k a n Y a r dı m cı l a rı Yrd.Doç.Dr. Yavuz ÇİFTCİ (İşletme Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU (İşletme Bölümü)

11 11 F a k ü l t e S e k r e t e r i Şükrü VARLI (Fakülte Sekreteri)

12 12 F a k ü l t e F i z i k i D u r u m u DERSLİKLER: İki katlı derslik binasında toplam 13 adet derslik mevcuttur. 1.Kat Kat Adet Bilgisayar Laboratuarı Kafeterya - Orta Bahçe

13 13 F a k ü l t e W e b S a yıf a s

14 14 F a k ü l t e W e b S a yıf a s

15 15 F a k ü l t e W e b S a yıf a s Banka, Borsa ve Sigortacılık Topluluğu Banka, Borsa ve Sigortacılık Bilim Topluluğu ve Düşünce Topluluğu Çevre Bilim ve Topluluğu Düşünce Topluluğu Ekonomi Çevre Topluluğu Topluluğu Finans Ekonomi ve Topluluğu Yönetim Topluluğu İşletme Finans ve Topluluğu Yönetim Topluluğu Kariyer İşletme Topluluğu Sosyal Kariyer Politika Topluluğu Topluluğu Siyaset Sosyal Politika Bilimi ve Topluluğu Kamu Yönetimi Topluluğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu

16 16 B ö lü m l e r i m i z

17 17 İ k t i s a t ö lü B m ü Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ali ÇIMAT 6 Profesör 6 Doçent 2 Yardımcı Doçent 8 Araştırma Görevlisi (Akademik kadro için tıklayınız)

18 18 İ k t i s a t ö lü B m ü İktisat Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1993 yılında başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur. İktisat bölümünden mezun olan öğrenciler, Sanayinin her dalında, Bankacılığın her kademesinde ve dalında, Sermaye piyasasının her türlü kurumlarında, Hazine müsteşarlığında, Sigorta ve finans şirketlerinde görev alabilecek bilgi birikimi, sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olacaklardır.

19 19 İş l e t m e öb lü m ü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay UZUN 4 Profesör 4 Doçent 5 Yardımcı Doçent 11 Araştırma Görevlisi (Akademik kadro için tıklayınız)

20 20 İş l e t m e öb lü m ü İşletme Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1993 yılında başlamıştır. Bölümde yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur. İşletme bölümünden mezun olan öğrenciler Bankalar KOBİ ler başta olmak üzere Yöneticilik Girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de girişimcilik, muhasebecilik, mali müşavirlik alanlarında kurabilmekte Maliye müfettişliği, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında yer alabilmektedirler.

21 21 K a m u Y ö n e t i m i öblü m ü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay UZUN 3 Profesör 3 Doçent 5 Yardımcı Doçent 8 Araştırma Görevlisi (Akademik kadro için tıklayınız)

22 22 K a m u Y ö n e t i m i öblü m ü Kamu Yönetimi Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1995 yılında başlamıştır Bölümde yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

23 23 Ç a lış m a E k o n o m i s i v e Eünsd t rii l iş k i l e r i ö lü B m ü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN 1 Profesör 5 Doçent 3 Yardımcı Doçent 4 Araştırma Görevlisi (Akademik kadro için tıklayınız)

24 24 Ç a lış m a E k o n o m i s i v e Eünsd t rii l iş k i l e r i ö lü B m ü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerine 2004 yılında başlamıştır. Bölümde yüksek lisans programı mevcuttur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olanlar Alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, Kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında görev alabilirler. İşçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilirler. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

25 25 S i y a s e t B i l i m i v e U l u sılia lr iş akr ia ls e r ö Blü m ü Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Füsun ÖZERDEM 2 Profesör 2 Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi (Akademik kadro için tıklayınız)

26 26 S i y a s e t B i l i m i v e U l u sılia lr iş akr ia ls e r ö Blü m ü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerine 2012 yılında başlamıştır. İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunludur ve % 30 İngilizce ağırlıklı olarak eğitim yapılacaktır. Bölümde yüksek lisans ve doktora programı mevcut değildir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, Kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basınyayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.

27 27 U l u s l a r a rıa st i c a r e t v e F i n a n s m a n Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU 4 Yardımcı Doçent

28 28 M a l i y e Bö lü m ü Maliye Bölümü aktif eğitim-öğretim hayatına henüz başlamamıştır

29 29 Ö ğ r e n c İş i l e r i G e n e l B i l g ia lk ea r d e m i k T a k v i m e Uşl am a k içi n

30 30 Ö ğ r e n c i l e çi r n i M o b i l U y g u l a m a

31 31 Ö ğ r e n c i l e çi r n i S o s y a ğl laa r https://twitter.com/mugla_iibf https://www.facebook.com/

32 32 Ö ğ r e n c i l e çi r n i S o s y a ğl laa r

33 33 Ö ğ r e n c i l e çi r n i S o s y a ğl laa r

34 34 Ö ğ r e n c İş i l e r i G e n e l B i l g i l e r DÖNEMLİK DERS YÜKÜ Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması gerekmektedir.

35 35 Ö ğ r e n c İş i l e r i G e n e l B i l g i l e r MEZUNİYET ŞARTLARI Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

36 36 Sı n a v l a r, Ö lçm e v e Dğe e r l e n d i r m e Ara sınav: Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40 ıdır. Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60 ıdır. Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir Bütünleme sınavı: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek ders sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

37 37 Sı n a v l aır n U y g u l a n m aıs Taslak sınav programı öğrencilere bir hafta (on gün) öncesinden ilan edilmektedir. Öğrenciler sınav programına olan itirazlarını dilekçe yazarak öğrenci işleri aracılığı ile Dekanlığa iletebilmektedirler. Yapılabilecek olan değişiklikler yapıldıktan sonra, programın kesin hali ilan edilmektedir.

38 38 Sı n a v l aır n U y g u l a n m aıs Sınavlara gelirken öğrencilerin yanlarında; Tükenmez kalem, Öğrenci kimliği (ya da belgesi), Kurşun kalem ve silgi getirmeleri zorunludur. Ayrıca sınav esnasında cep telefonları kesinlikle kapalı olmalıdır.

39 39 Sı n a v l aır n U y g u l a n m aıs Sınav sırasında; Materyal alışverişi, Konuşmak, Yer değiştirmek, yerinden kalkmak, İlk 20 dk salonu terk etmek, İmzasız kağıt kullanmak, Kural dışı tüm davranışlar Sınavınızın geçersiz sayılmasına ve cezai işleme neden olacaktır.

40 40 Sı n a v l aır n U y g u l a n m aıs Sınav sırasında; Gözetmenlerin dağıtacakları sınav kağıtlarının üzerine kimlik bilgilerinizi eksiksiz ve okunaklı bir şekilde mürekkepli kalem ile doldurmalısınız. Soru grubu uygulanan sınavlarda grup adını A, B ve benzeri işaretlemeyi/belirtmeyi unutmamalısınız. Gözetmenler tarafından verilecek olan sınav imza föylerini zaman kaybetmeden imzalayıp diğer arkadaşınıza iletmelisiniz. Uygulanan sınavlarda optik form doldurma kurallarına uymalısınız, gereksiz ya da yanlış işaretlemeler sınavınızın geçersiz sayılmasına sebep olabilir.

41 41 Sı n a v l aır n U y g u l a n m aıs Sınav bitiminde; Soru kağıdınızı ve diğer tüm ek cevap kağıtlarınızı, kürsüye getirerek iğne ile birleştirip kendiniz teslim etmelisiniz. Ayrı soru grupları ya da ayrı bölümler için ayrı ayrı sınav kağıtları toplanıyorsa teslim etmeden önce kontrol edip doğru grup ya da bölüm için teslim ediniz. Salondan çıkarken, sınavı devam eden arkadaşlarınızı rahatsız etmemeye özen göstererek sessiz bir şekilde ayrılınız.

42 42 Sı n a v l aır n U y g u l a n m aıs Sınav salonundan çıktığınızda; salonun önünde bekleyerek içeride halen sınavda olan arkadaşlarınızı rahatsız edebilecek ve disiplin cezaları almanıza neden olabilecek davranışlardan kaçınınız. Sınav çıkışında, hiçbir salonun önünde gürültü yapmayınız!

43 43 D e r s G eçm e Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.

44 44 D e r s G eçm e Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı AA BA 3, BB CB 2, CC DC 1, DD FD 0,5 49 ve altı FF 0

45 45 D e r s G eçm e Öğrencinin, derslerin en az % 70 lik kısmına devam zorunluluğu vardır. Aksi durumda söz konusu ders ya da derslerden TT ile kalmış sayılacak ve sonraki yılın ilgili döneminde dersi devam zorunluluğu koşulu ile tekrarlayacaktır.

46 46 D e r s G eçm e Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır.

47 47 D e r s G eçm e Yapılan sınavlarda öğrencilerin notlara itiraz hakkı bulunmaktadır. Bunun için öncelikle ilgili bölüme, itiraz edilecek sınav sonucunun ilanını takip eden 7 gün içerisinde bir maddi hata dilekçesi yazmaları gerekmektedir. İlgili bölümde oluşturulan bir komisyon inceleme yaparak, verilen notta maddi bir hata olup olmadığına karar vermektedir.

48 48 Ç i f t A n a d a l Çift Anadal Programı; bir öğrencinin lisans eğitimine devam ederken, başka bir bölümden belirli miktarda kredi alarak ikinci bir diploma sahibi olmasına imkân vermektedir. Öğrenciler Çift Anadal Programına en erken 3. dönem, en geç 5. dönemde başvurabilmektedir.

49 49 Ç i f t A n a d a l Çift Anadal Programına katılabilmek için gerekli koşullar: Detaylı bilgi için tıklayınız

50 50 Y a n d a l P r o g r a mı Yandal Programı, anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilmelerini sağlamaktadır. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

51 51 Y a n d a l P r o g r a mı Yandal Programın katılmak için gerekli koşullar: Detaylı bilgi için tıklayınız

52 52 Ö ğ r e n c İş i l e r i B i r i m i Öğrenci ile ilgili olan her türlü işlemden sorumlu bir birimdir. Öğrenciler, eşit haklara sahip olup tüm istek ve itirazlarını bu birim aracılığıyla yerine getirebilirler. Öğrenci işleri aracılığıyla; Transkript (not dökümü), Öğrenci belgesi, Askerlik belgesi verilmektedir. Resmi yazışmalar ve tebligatlar yapılmaktadır. Tüm resmi ve özel kurum burs işlemleri yapılmaktadır. Taslak sınav programlarına itirazlar alınmaktadır. Diploma işlemleri yapılmaktadır.

53 53 Ö ğ r e n c i P a r oıl a s Öğrenciye ilk kayıtta bir kullanıcı adı ile şifre verilmektedir. Kullanıcı adı öğrencinin numarası, şifre ise TC kimlik numarasının ilk beş rakamıdır. Sisteme ilk giriş gerçekleştirildikten sonra, istenilirse şifre değişikliği yapılabilir. Öğrenciler kendilerine verilen şifre ile; Kayıt yenileme, Not takibi, Transkript (not dökümü) görüntüleme, Duyuruları takip etme, Aldıkları bir dersin öğretim elemanına mesaj gönderme, gibi işlemleri yapabilmektedirler.

54 54 E -Ü n i v e r s i t e şg i r i

55 55 E R A S M U S P r o g r a m ı Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin karşılıklı değişimi yürütmek ve alınan derecelerin kendi üniversitemizde akademik olarak tanınması sağlamaktır.

56 56 E R A S M U S P r o g r a m ı F a a l i y e t l e r i Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi üniversitede öğrenci olma ve yurtdışında kaldıkları süre için hibe (karşılıksız) alma şansına sahip olurlar. Öğrenci Staj Hareketliliği (Yerleştirme) Personel Hareketliliği Değişim yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

57 57 E R A S M U S P r o g r a m ı Ö ğ r e n c i çi S em i İlan; üniversitenin web sayfasında (www.mu.edu.tr); fakültelerin ilan panolarında verilir (genelde MART ayında) ve kontenjan dahilinde başvuru çağrısı yapılır. Başvuru; öğrencilerin başvuruları tamamlandıktan sonra uygunluk kontrolü yapılır. Lisans öğrencileri için en az 2.00 ortalama istenir. Başvuru değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi; akademik ortalama ve dil sınavı ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Dil sınavı öncelikli kriterdir.

58 58 E R A S M U S P r o g r a m ı Ülkeler ( Yılı Erasmus Öğrencilerinin Sayısı) Slovakya (2), Çek Cumhuriyeti (2), Litvanya (1), Finlandiya (1), Macaristan (1) Slovakya (1), Polonya (1), Finlandiya (1), İspanya (1), Litvanya (2), Letonya, Çek Cumhuriyeti (4) Polonya (2) Bölüm İktisat İşletme Kamu Yönetimi Hibenin %80 i gitmeden, %20 si döndükten sonra hesaba yatırılır. Hibe miktarları gidilen ülkeye göre her yıl değişebilmektedir. Anlaşmalı olunan ülkeler Erasmus Koordinatörlüğü nden öğrenilebilir.

59 59 F A R A B İ P r o g r a mı "Farabi Değişim Programı" Türkiye deki Yükseköğretim Kurumları arasında 1 veya 2 yarıyıl süresince değişimi sağlamaktadır. Gidilen üniversitede alınan dersler kendi üniversitemizde akademik olarak tanınmaktadır.

60 60 F A R A B İ P r o g r a mı Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler yararlanamazlar (2.dönem için başvuru yapılabilir). Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına katılabilirler. Öğrenciler en az bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilirler. Ödeneğin yetersiz kalması halinde, öğrenci kontenjanı dahilinde burssuz olarak da değişimden yararlanabilirler. Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4.0 olması gerekir. Genel Not ortalamasına göre sıralama yapılır. Eğitim dili tamamen yada kısmen yabancı dil ise, Genel Not Ortalamasının % 50 + Yabancı Dil Puanının % 50

61 61 F A R A B İ P r o g r a mı Ülkeler ( Yılı Erasmus Öğrencilerinin Sayısı) Bölüm KTÜ (2), Gazi (2), Abant İzzet Baysal (1), Adnan Menderes (1), Pamukkale (1), Dokuz Eylül (2), İstanbul (1), Uludağ (1) Kamu Yönetimi Anadolu (3), Gazi (3), YTÜ (2), Uludağ (2), Dicle (1), Mustafa Kemal (2), Çukurova (1), Mersin (1), Selçuk (1) İşletme Pamukkale (1), Celal Bayar (1), Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (1) İktisat Anadolu (2) ÇEKO Anlaşmalı olunan üniversiteler FARABİ Koordinatörlüğü nden öğrenilebilir.

62 62 F A R A B İ P r o g r a mı Kredi Yurtlar Kurumunun 1.5 katı kadar burs verilmektedir. Aylık burs miktarı yılı için 390 TL dir. Bunun dışında öğrencinin almakta olduğu diğer burslar devam eder. Farabi ilanları Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez verilmektedir.

63 63 E R A S M U S v e F A R A B İ P r o g r a m l aır Erasmus ve Farabi programları fakülte koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU Erasmus ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü Rektörlük binasının zemin katındadır (Farabi programı için) (Erasmus programı için)

64 Adres: Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kötekli Kampüsü Kötekli / MUĞLA Telefon: Dekanlık: Öğrenci İşleri:

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı