BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. Konu Bakanlık merkez ve ek hizmet binalarında sunulan yemekhane hizmetlerinin mevzuata uygunluk ve kaynakların yönetimi bakımından irdelenmesine yönelik danışmanlık faaliyetidir. 2. Amaç Bu inceleme faaliyetiyle, yemekhane hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan ve ileride ortaya çıkması muhtemel sorunların, sistem açıklarının ve kontrol zayıflıklarının tespiti ile bunlara çözüm önerisi geliştirilmesi, sistemin daha etkili, ekonomik ve verimli işleyişi sağlanarak kaynak israfının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 3. Metodoloji İncelemeye istinaden; tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ne istinaden çıkarılan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesi ile konuya ilişkin personelden alınacak katkı payının asgari tutarlarını gösteren Maliye Bakanlığı Tebliğleri, Yemekhane personel listeleri, 2010, 2011, 2012 yıllarına ait gelir-gider durumuna ilişkin manuel cetveller, 2007 yılından bu yana kart basımına ilişkin veriler ile kart ve fiş teslimat ve hatalı olduğuna dair bir kısım kartların tutanakları, belirlenen 2010 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 2011 senesi Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında iade edilen kartların sayısal listesi, Bakanlığımız hizmet binalarında görev yapan personel sayısına ilişkin evrak, 2010 ve 2011 yılı malzeme alımına ilişkin kalemler ve alım usulü ile 2011 yılına özgü malzeme kalemleri itibari ile alım tutarları, 2011 yılı Kasım ayı alımlarına ilişkin belgeler, otomosyon için yapılan piyasa araştırması dosya fotokopisi, TSE standartları, Temin ile tetkik edilmiş,

2 Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, yemek hizmetleri yetkili ve görevlileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ile görüşülmüş, Bakanlığımız ana mutfak ve ambarının bulunduğu HSYK binası ile diğer hizmet binalarındaki yemekhanelerde inceleme, görüşme ve gözlemlerde bulunulmuş, Yapılan gözlem ve istişare neticesinde elde edilen bilgi, belge ve doküman ile çalışma kâğıtları hep birlikte değerlendirilerek ulaşılan bulgular doğrultusunda sistemin barındırdığı riskler belirlenerek iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir. İKİNCİ BÖLÜM YEMEKHANE HİZMETLERİNİN MEVCUT İŞLEYİŞİ A) Mevzuat Halen Bakanlığımızda yemekhane hizmetlerinin, tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ne istinaden çıkarılan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesi ile öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan alınacak asgari günlük yemek bedeli tutarlarının belirlendiği ve her yıl yayınlanan Maliye Bakanlığı Tebliğine istinaden bir başkan, bir tetkik hâkimi ile üç personelden müteşekkil yönetim kurulu tarafından yürütülmekte olduğu, Yönergenin öngördüğü görevlerin sorumlularının belirlendiği ilaveten uygulamada muayene ve kabul komiyonunun da oluşturulduğu, Yemek hizmetlerinin yürütümünde uygulanan mevzuatın anılanlardan ibaret bulunduğu, Öğrenilmiştir. B) İnsan Kaynakları ve Mâli Tablo Yemekhane hizmetlerinin; aynı zamanda üçü yönetim kurulu üyesi olan 5 muhasebe görevlisinin dışında; Ana Binada ikisi mutfak çalışanı 8, İstinaf Binasında 1 i yemek karşılığı gelen ikisi mutfak çalışanı 11, ASİGM nde 2 si yemek karşılığı çalışan 3, Şaşmaz da biri mutfak çalışanı 4, Balgat ta 2, HSYK da (19 u aynı zamanda ana mutfakta görevli) 1 i yemek karşılığı çalışan 22 kişi olmak üzere toplam 50 personel ile yürütüldüğü, 1 i aşçıbaşı olmak üzere 13 aşçıdan 2 sinin ATGV dan gelen, 1 inin kadrolu, 2 sinin hizmetli kadrosunda aşçı, diğerlerinin ise şirket personeli olduğu, biri yemek karşılığı olmak üzere 11 hizmetlinin garson, bulaşıkçı ve dağıtıcı olarak görev yaptığı, Yukarıda anılanların dışında, yine yemek karşılığı, Ana Binada 3, istinaf ta 2, ASİGM nde 1, Şaşmaz da 2, HSYK nda 2 olmak üzere toplam 10 memur kadrosundan görevlinin çalıştığı, 2/15

3 bu şekliyle yemekhanelerde çalışan 14 kişi ile birlikte 24 kadrolu personelin anılan hizmetlerde istihdam edildiği, Gözlenmiş, İş yerinde verilen hizmetin gerektirdiği işlerden sorumlu bir yönetici ve yeterli sayıda diğer personel istihdam edilmesi yönündeki genel kural dışında bir standart tespit edilememekle birlikte bu alanda tecrübe sahibi olanlarla yapılan görüşmelerden edinilen kanaate göre; hizmetin verildiği kişi sayısı, sunumun yapılacağı mekanın konumu, sayısı ve sunumun şekli gibi hususların çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesinde etkili olacağı, bu bağlamda 10 noktada dağıtım yapılan Bakanlığımızda her nokta da 2 dağıtıcı/toplayıcı, 2 bulaşıkçı, 1 kepçeci olmak üzere asgari 5 personel dolayısıyla minimum 50 görevli olması gerektiği, Buna mukabil sunum yapılan nokta sayısının azalması halinde personel sayısında da ciddi azalma olacağı, tek mekanda 1900 kişiye 17 personel ile yemek verilmesinin de mümkün olduğu, Personelin sağlık (portör) muayenelerinin en son 2010 yılında kısmen yaptırıldığı, doktor kontrollerinin yapılmadığı, denetim sırasında 2012 yılı gereğine tevessül edildiği, diyetisyen bulunmadığı, Öğrenilmiştir. İdari ve Mâli İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan verilere göre; 2012 yılı Mayıs ayı itibari ile yemekhanenelerin bulunduğu 6 binada görev yapan toplam personel sayısının 2898, Mart ayında yemek satış sayısının 1780 olduğu, bu rakamlara göre yaklaşık 1118 kişinin yemek hizmetlerinden yararlanmadığı, Muhasebe bürosu tarafından ibraz edilen 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları gelir-gider tablosu icmalleri ile eklerinin tetkikinde; YIL Gelir Toplamı Gider Toplamı Bütçe Katkısı Bütçe Katkı Oranı Kâr/Zarar , , ,38 (% 37) , , ,45 (% 36) , , , ,38 (% 41) , (Nisan) , , ,48 (% 41) ,03 Şeklinde gerçekleştiği, Yemek ücretlerine bütçeden yapılan katkıda nispi bir artış yaşanırken, işletmenin sağlanan kâr itibari ile çok az bir katkı ile giderek kendini idame ettirecek bir seviyeye doğru ilerlediği, Alımlar ciheti ile (yaklaşık maliyetlere göre) 2010 ve 2011 yıllarına bakıldığında; 3/15

4 YIL Toplam Alım Miktarı (TL) 4734/22-d Kapsamındaki Alım Miktarı (TL) Bütçe Katkısı (TL) 4734/3-e Kapsamındaki Alım Miktarı (TL) , , , , , , , ,06 Büyük ölçüde doğrudan temin yönteminin (22-d) tercih edildiği, bütçe katkısının altında kalmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-e maddesi çerçevesinde de alımlar yapıldığı, bu alımlarda 2011 yılında kısmen göreceli bir artış olsa da bütçeden yapılan destek seviyesinin çok altında kaldığı, diğer yandan 4734 sayılı Yasa nın 22-d maddesi kapsamında doğrudan temin yoluyla alınan ürünlerden 2011 yılında ekmeğe ,03 TL, hazır çiğ döner için ,00 TL, mısır konservesine ,00 TL ödeme yapıldığı, Müşahede edilmiş, Sebze ve meyvenin, hal borsasında fiyatların taban-tavan fiyat aralığı belirlenmesi sebebi ile ihtiyaç duyulduğunda satın alma komisyonu tarafından ürünler bizzat beğenilerek pazarlık ile alımının gerçekleştirildiği, bu şekilde yapılacak alımlar toplamının yaklaşık maliyet cetvellerine göre, 2010 yılında ,05 TL, 2011 senesinde ,89 TL olduğu öğrenilmiş, 2011 yılı Kasım ayı mal alım onay ve ekleri incelendiğinde ise gerek sebze/meyve gerekse sair ürünlerin istem ve kabullerinde ürün kalitesine yönelik vasıflandırmanın yer almadığı, yemekhane hesabından amortisman kabilinden bir kısım malzeme alımı yapıldığı görülmüş, örnek kabilinden evrak fotokopileri evrak arasına alınmıştır. İlgililerce hesabat işlemlerinin denetimine ilişkin bir belge ibraz edilememiştir. C) Fiziki Durum Bakanlığımıza ait bir merkez, beş ek bina olmak üzere toplam altı binada, 10 noktada yemek hizmetlerinin yürütüldüğü, HSYK ek binasında bulunan mutfakta üretimin yapıldığı ve buradan diğer binalara da sevk edildiği, Bu bağlamda; 1) İstinaf Mahkemeleri Binasında, Hâkimler, şube müdürleri ve şefler ile personele ayrılmış iki ayrı yemek salonunda 8 çalışan tarafından yaklaşık 460 kişiye hizmet verildiği, sunum için yemekle birlikte ayrıca 2 ya da 3 kişinin geldiği, özellikle çok tercih edilen yemeklerin dağıtıldığı günlerde memur yemekhanesinde dakikayı bulan kuyruk oluştuğu, hâkim yemekhanesinde dahi servis yapan personelin yoğun çalışmasına rağmen yetiştirmekte zorlandığı, 4/15

5 Mutfakta bina demirbaşından olan yemek dağıtımına ilişkin kıyma, patates soyma, salata doğrama, ekmek kesme, sıcaklık koruma, ısıtma ve taşıma makinelerinin (iki takım) atıl vaziyette beklediği, 2) Şaşmaz Ek Binasında, Hâkimler ve personel için tek bir yemekhanede ortalama 220 kişiye 4 kişi ile hizmet verildiği, ayrıca yemek ile birlikte gelen 2 dağıtıcının vazife yaptığı, özellikle çok tercih edilen yemeklerin dağıtıldığı günlerde yemekleri kendileri alan memurların dakikayı bulan sürelerle beklediği, yemek dağıtımında personelin yetersiz kaldığı, ikinci bir benvari ihtiyacı bulunduğu, 3) Balgat Ek Binasında, Tek bir yemek salonundan oluştuğu, günlük ortalama 70 civarında yemek satışının olduğu, 2 personel ile hizmet verildiği, inceleme sırasında gözlendiği gibi sıkça arıza yapan eski bir endüstriyel bulaşık makinesinin bulunduğu, altta bulunan su deposu nedeniyle kısmen rutubetlenme yaşandığı, 4) Merkez Binada, İki ayrı yemek salonunda hâkimler, müdür/şefler ile personele yönelik ortalama kişiye 7 çalışan ile hizmet verildiği, 5) Sakarya Caddesi Ek Binada, Tek bir yemek salonunda günlük ortalama kişiye 1 şirket personeli ve yemek kartı karşılığı 3 memurun da hizmetinden faydalanmak suretiyle 4 kişi ile hizmet verildiği, 6) Gazi Ek Binasında, Hâkim, müdür/şef ve personel için 2 ayrı yemek salonu dışında ayrıca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Daire Başkanı ve Üyeleri için de bir yemek salonu bulunduğu, günlük ortalama 460 kişiye 14 kişiyle sunum yapıldığı, Üretimin yapıldığı ana mutfakta sunumda da görev alan 14 kişi ile birlikte 24 kişinin çalıştığı, Diğer mutfaklarda bulunan hijyen sorunlarının, daha fazla itina gerektiren üretimin yapıldığı ana mutfakta da fazlası ile bulunduğu, gerek hazırlık sırasında kullanılan malzemenin gerekse personelin kişisel hijyenini sağlamak üzere yeterli önlemlerin alınmadığı, örneğin dezenfekte havuzunun bulunmadığı gibi maske kullanımının da olmadığı, etlerin kesim masasında üzeri bezle örtülerek bekletildiği, hijyene ilişkin hiçbir bilgilendirme talimatının asılı bulunmadığı, yemekhane girişinde hijyene uygun fiziksel alan düzenlemesi bulunmadığı, bina koridorundan açılan kapıdan doğrudan üretim alanına girilebildiği, personelin dışarıda ve yemek salonlarında giydikleri terlikler ile burada da dolaştıkları, muslukların el değmeden açılır türden olmadığı, hijyen konusunda personele eğitim verilmediği, portör muayenelerinin en son 2010 yılında sadece şirket elemanları yönünden yaptırıldığı, mutfağın sağlık koşulları yönünden Bakanlık Doktoru tarafından yapılması gereken denetimine ilişkin bir belge ibraz edilemediği, 5/15

6 7) Ambar ve Depoda, Deponun fiziki ve saklama koşulları ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamakla birlikte, ambar işlemlerinin tamamen güvene dayalı yürütüldüğü, depo görevlisinin muayene/kabul komisyonu tarafından kabulü yapılan malzemeyi fatura üzerinden sayıp tartarak teslim aldığı, bunları manuel oluşturduğu mevcut listesine eklediği, Ambardan diğer yemekhanelerin imza içermeyen malzeme talepleri, teslime ilişkin bir belge de imzalatılmaksızın yerine getirildiği gibi ana mutfağa yapılacak malzeme transferinde aşçıbaşının herhangi bir imzası olmaksızın yemek üretiminde kullanılacak malzemeye ilişkin sözlü talebinin ambar görevlisince niteliksiz bir talep formuna yazılarak yerine getirildiği, bilahare ay sonunda listeler tutanağa geçirilerek aşçıbaşı ile müştereken imzalandığı, ambar giriş ve çıkışlarının usulünce ifa edilmediği, aylık depo sayım cetvellerini bile görevlinin tek başına ve kendi imzası ile yaptığı, 27/04/2012 tarihli sayım cetveli ve ay sonu itibari ile aşçıbaşı ile müşterek imzalanan istem takip çizelgesinin fiili mevcutla sondaj usulü karşılaştırılmasında diğer kalemlerde bir olumsuzluk saptanmazken 51 koli kola-fantadan sayımda olmayan 6 kolisinin aynı gün sayım cetvelinin tanziminden sonra mutfağa teslim edildiğinin ifade edilmesi ve bu tarihte 16 koli kola/16 koli fanta tesliminin yer almasının talep ve teslim tutanağının toplu olarak tutulması bakımından sakıncaya ilişkin kötü bir örnek oluşturduğu, 2010 yılı Mayıs ve Haziran aylarında kısa bir süreliğine günlük ambar çıkış kaydı ve stok kartı uygulamasının düzenli olarak yapıldığı, ambar işlemlerinin manuel oluşturulmuş bahsi geçen üç belge üzerinden güven ve iyi niyete dayalı olarak yürütülmeye çalışıldığı, Yemek üretiminde standart reçeteler oluşturulmadığı, uygulamada gelişen tecrübeye istinaden kullanılacak malzeme miktarının belirlendiği, Beyan ile gözlenmiştir. D) Yemek Kartı ve Misafir Fişleri Maliye Bakanlığı Tebliğine istinaden yönetim kurulu tarafından personelden alınması kararlaştırılan katkı payı bedellerinin tahsili için halen 6 çeşit kart (göstergesiz/beyaz, Ek Göstergeli/Mavi, Ek Göstergeli/Kırmızı, Ek Göstergeli/Beyaz Kırmızı, 15 Günlük/Sarı, Güvenlik/Yeşil Yemek Kartları) ile misafir fişlerinin kullanılmakta olduğu, Yemek kartı veya misafir fişi ihtiyacı olduğunda yemekhane yönetim kurulunun İMİD Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğüne hangi seri numarasından başlayarak hangi türden kaç adet kart veya fiş bastırılacağına ilişkin örnek de ekleyerek yazı yazdığı, anılan birim tarafından alınan tekliflerden sonra ekonomik açıdan en uygun teklifi veren matbaaya basımın yaptırıldığı, 2008 yılından bu yana da Özer Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti nin bu işin yüklenicisi olduğu, bu yöndeki imzalı beyanın ekinde bulunan teklif mektupları fotokopilerinin hiç birinde tarih bulunmadığı, basılıp dönen kart ve fişlerin yemekhane muhasebe böro görevlilerince tutanakla teslim alındığı, sonrasında tespit edilen hatalı 6/15

7 kartlarla ilgili seri numaraları yazılmak suretiyle tutanak tutularak muhasebe sisteminden düşümünün yapıldığı, Muhasebe görevlisinin, kart satışını merkezde kendisinden başka bir, bölgelerde iki kişi daha olmak üzere dört kişi ile yürüttüğü, anılan 4 kişinin UYAP taki yemek kartı satış ekranına giriş yetkisinin bulunduğu, bir önceki ayda hangi bölgede ne kadar kart satıldığına bakarak kasada bulunan kartları tasnifine göre çıkarttığı, vermesi gereken kartların seri noları ve adedini kendi ajandasına not edip aynı notu ve kartları bölgelerde satacak olan diğer iki görevlilere de herhangi bir imza almaksızın teslim ettiği, kimin ne kadar sattığını görebilmek için farklı tarihler girmelerini istediği, bu şekilde göstergeli memur kartlarındaki ücret kontrolü ve para iadesini de denetleyebildiği, Her yemekhane için ayrı fiş takip dosyası açtığı, burada her görevliye teslim edilen fiş sayısının belli olduğu, 1 den başlayarak numara verdiği 50 li koçanlardan fiş memurlarına ne kadar teslim ettiğinin belli olduğu, günlük olarak satış adedi bildirilerek paranın gönderildiği, oluşturduğu Excel dosyası üzerinden takip ve kontrolünü yaptığı, Her ayın 1-15 i arası 15 günlük, u arasında aylık kart satışı yapıldığı, kart almak isteyen kişinin müracaatı üzerine sicili UYAP a girildikten sonra birçok bilginin otomatik geldiği, kartın 15 günlük-aylık olması, rengi, seri nosu dışında hiçbir bilgi girilemediği, 2 gün boyunca satış yapmaya devam edildiği, BİDB, ASİGM, TİDB nın kart alacaklarla ilgili liste gönderdiği, kartların fiş memurlarına ulaştırıldığı, onlar tarafından ücreti alınarak muhasebe görevlisine gönderildiği, bölgeden dönen kişilerin hesaplarını görmek için UYAP ekranından tarih bazlı sorgulama ve karşılaştırma ile satılanların parasını, kalanların iadesini sağladığını, iade edilen kartları bir sonraki ay satmak üzere kasaya aldığı, yemek sırasında işaretlemenin fiş satış görevlilerince yapıldığı, her ayın 15 inci gününde yemek yiyenlerin kullanılmış kartlarını iade etmek durumunda oldukları, bu güne kadar aylık ne kadar kart iade edildiğine ilişkin bir tasnif ve tespitleri bulunmamakla birlikte iade oranının % 80 civarında olduğunun tahmin edildiği, Kartını kaybettiği ya da unuttuğu beyanıyla gelen görevliye UYAP tan yapılan sorgulamada evvelce kart satışının yapıldığının görülmesi halinde yenisinin verildiği, İfade edilmiş, Kartların belirgin bir baskı özelliğinin bulunmadığı ve kolay taklit edilebilir nitelikte olduğu hususları, 2008 yılından bu yana kart ve fişlerin basımını gerçekleştiren firma yetkilisince bizzat ifade edilmiştir. Kart ve fişler ile ilgili olarak muhasebe görevlisinin çalışmaya başladığı söylenen 2009 yılı Mart ayından itibaren manuel hazırlayıp tarafımıza da sunduğu belgeler üzerinden yapılan incelemede, bu tarihten sonra yukarıda yer verilen gelir-gider tablolarıyla da uyumlu olduğu gözlenen verilerden yola çıkıldığında fikir verebileceği düşünülen seçilen aylar itibari ile iade edilen kartların satışı yapılanlara nispetinin; 7/15

8 YIL AY SATIŞ SAYISI İADE SAYISI ORAN (%) Ocak , Şubat ,4 Mart ,8 Nisan ,5 Mayıs , Haziran ,3 Temmuz ,9 Ağustos ,5 Tabloda görüldüğü üzere % 80 civarında olduğu yönündeki tahminin aksine iade oranının ortalama % 60 dolayında bulunduğu, Kart basımına ilişkin talep yazılarıyla teyit edilen diğer yandan kart ve fiş icmalleriyle gelir tablolarıyla da uyumlu olduğu gözlenen 2009 ve sonrasına ait bilgilerden yola çıkıldığında en fazla basımın ( adet) beyaz renkli göstergesiz memur kartları ile ( adet) misafir fişlerinde yapıldığı, Belirlenmiş, Otomasyon sistemine geçişle ilgili olarak Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2011 yılı sonunda alınan tekliflerde 6 binada kurulacak sistem için firmaların birbirine yakın bir şekilde TL aralığında fiyat verdikleri, öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından alınan bilgide, sistemin 3 binada TL civarında bir maliyetle kurdurulduğu ancak RFID adı verilen radio frekansı ile çalışan bir yazılım ile bütün otamasyonu yenilemeyi düşündükleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızdan ise yazılımı kendilerinin yapabilmeleri için mühendis kadrosu istihdamının gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. Tespit ve kanaatinde bulunulmuştur. 8/15

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE GELİŞTİRİLEN LER Yukarıda arz ve izah edilen tetkik, tespit, gözlem ve incelemeler neticesinde ulaşılan kanaat çerçevesinde yemekhane hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan ve karşılaşılması muhtemel aksaklıklar, sistem açıkları ve kontrol zayıflıkları belirlenerek sistemin daha etkili, ekonomik ve verimli işleyişi ile kaynak israfının önlenmesine katkıda bulunmak maksadına matuf olmak üzere tespit ve çözüm önerilerine aşağıda yer verilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Bakanlığımız yemekhane hizmetlerinin yürütüldüğü mekan sayısı, bu işle görevlendirilen çalışan mevcudu ve hizmet kalitesi göz önünde tutulduğunda, hizmetin, çoğu Bakanlıkla kıyas kabul etmeyecek derecede sistemli, disiplinli ve kaliteli şekilde sürdürüldüğü, küçük eksiklik ve aksaklıkların tolere edilebilir düzeyde bulunduğu, bu seviyenin yakalanmasında Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, hâkim ve ilgili personelin konuya yakından alaka göstermelerinin önemli bir etken olduğu gözlenmiş, kendileri, inceleme sırasında sergiledikleri iş birliği ve destekten dolayı içten teşekkürü haketmişlerdir. TESPİT 1 Yemek sunumu yapılan bina ve mekanların fazlalığı sebebi ile mevcut personel sayısı asgari düzeyde olmakla birlikte hizmetin etkin ve hızlı yürütümü için yetersiz kaldığı, özellikle çok tercih edilen yemek türünün çıktığı günlerde personelin hizmet alabilmek için dakika sıra beklemek durumunda kaldıkları izlenmiştir. Yemek almak için uzun süre sırada beklenilmesinin önüne geçilebilmesi bakımından özellikle yemek dağıtım işini de yapabilecek personel istihdamı tercih edilmeli ve gereken (Şaşmaz Ek Bina) yerlerde ikinci benvari kurulmak sureti ile hizmetin sunumuna hız kazandırılmalıdır. TESPİT yılında ekmek, hazır çiğ döner, mısır konservesi ve kuru gıda alımlarının yıllık tutarı doğrudan temin için belirlenen parasal sınırın (38.144,00 TL) üzerinde olduğu halde açık ihale yönteminin uygulanmadığı, alımların tamamının doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, 2010 ve 2011 yıllarında toplamları doğrudan temin sınırını aştığı halde hal borsasında taban-tavan fiyat aralığı belirlenmesi sebebi ile kaliteli ve ekonomik alım yapabilmek için açık ihale yapılmadığı belirtilen sebze ve meyvenin istem ve kabullerinde ürün kalitesine yönelik 9/15

10 vasıflandırmanın yer almadığı, bu durumun sair mal alımlarında da benzer şekilde olduğu, Anlaşılmıştır. 22/08/2009 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği nin nci maddesinde yer alan 4734 sayılı Kanun un 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanun un 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanun un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir. şeklindeki düzenleme ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun temel amaçlarından birisinin de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması olduğu gözetilerek ekmek, döner ve mısır konservesi gibi ürünler başta olmak üzere yıl bazında yemekhane ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde tespit edilmeli, ölçek ekonomisi ile ihtiyaçların en uygun şartlarda temin edilmesi amacını gerçekleştirmeye dolayısıyla kamu kaynağının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik bir satın alma politikası çerçevesinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayette azami hassasiyet gösterilmeli, alınacak malzemenin vasıflandırması yapılarak kabul sırasındaki kontrol de buna göre yapılmalıdır. TESPİT 3 Muhasebe görevlisince bilgisayarda manuel hazırlanan Excel tabloları üzerinden yürütülen yemekhane hesaplarının denetimine ilişkin herhangi bir rapor ibraz edilememiştir. Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesinin 6/g maddesinde yönetim kurulunun görevleri arasında yemek hizmetleri hesaplarının denetlenmesini sağlamak hükmüne yer verilirken aynı Yönergenin 14 üncü maddesinde Yönetim Kurulu hesapların yıl içinde denetlenmesini ister bu tür denetimlerin yapılması yıl sonu genel denetimi ortadan kaldırmaz. Düzenlenen raporlar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. şeklinde düzenleme bulunduğu gözetilerek muhasebe hesapları periyodik ve belirsiz aralıklarla mutlaka denetlenmeli ve denetim raporları özel bir dosyada muhafaza edilmelidir. TESPİT 4 10/15

11 Bakanlığımız birimlerinde son dönemde toplam 2898 hâkim ve personel çalıştığı halde yemek hizmetlerinden faydalananların sayısının ortalama 1900 civarında olduğu, bu güne kadar personelin yemeklerden memnuniyet durumunu tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmadığı keza diyetisen istihdam edilmediği öğrenilmiştir. Yemek hizmetinden faydalanmadığı anlaşılan civarındaki personeli farklı seçeneklere iten nedenlerin tespiti bakımından bir anket çalışması yapılmalı, diyetisyen istihdamı da düşünülmelidir. TESPİT 5 Ambar işlemlerinin, görevlinin iyi niyetine tevdi edilmiş ve tamamen güvene dayalı sürdürüldüğü izlenimi uyandırdığı, özellikle malzeme giriş, çıkış ve transferinin Yönerge de öngörülen usule uygun olmadığı, Bu bağlamda; Malzeme istek fişi tanzim edilip imzalanmadığı, aşçıbaşının herhangi bir imzası olmaksızın yemek üretiminde kullanılacak malzemeye ilişkin sözlü talebinin ambar görevlisince niteliksiz bir talep formuna yazılarak yerine getirildiği, bilahare ay sonunda listeler tutanağa geçirilerek aşçıbaşı ile müştereken imzalandığı, Hangi yemek için ne miktar malzeme kullanılacağını gösteren standart reçetelerin oluşturulmadığı, malzeme talebinin aşçıbaşının uygulama tecrübesine göre belirlendiği, Ambar giriş ve çıkış fişlerinin keza ambar defterinin tutulmadığı, Sorumlu ve saymanın iştirak ettiği usulüne uygun ambar mevcudu sayımı yapılmayıp ambar görevlisinin tek başına imzaladığı aylık depo sayım ve mevcuduna ilişkin cetvel ile yetinildiği, 2010 yılı Mayıs ve Haziran aylarında kısa bir süreliğine başlatılan günlük ambar çıkış kaydı ve stok kartı uygulamasının sürdürülemediği, Beyan ve müşahede edilmiştir. Ambar işlemlerinin yürütülme usulü Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesinin 22 nci maddesinde; Ambar işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür, a) Satınalınan malzemeler ambar memuru tarafından sayılarak ve tartılarak teslim alınır. Düzenlenecek ambar giriş fişi ilgili faturaya eklenir, b) Ambardan malzemeler ambar çıkış fişi düzenlenerek mutfağa teslim edilir. 11/15

12 Ambar mevcutları yılda iki kezden az olmamak üzere yönetim kurulunca uygun görülecek sürelerde sorumlu ve sayman tarafından sayılır ve kayıtlara uygun olup olmadığına bakılır. Şeklinde çok açık bir şekilde düzenlenirken, aynı Yönergenin 11 inci maddesinde ambar memurunun görev ve sorumlulukları arasında Satınalınan malzemeyi faturasına göre sayarak veya tartarak kontrol edip ambara almak, ambar giriş defterine işlemek, günlük malzeme istek fişinde yazılı malzemeyi sayarak veya tartarak imza karşılığında aşçıbaşına vermek ve ambar çıkış kaydını işlemek hususları sayılmış, diğer yandan 23 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında ambar işlemlerinde kullanılacak fişlerin tanım, muhteva ve içeriklerine yer verilmiştir. Bundan böyle işlemlerin anılan mevzuat çerçevesinde yürütülmesine azami özen gösterilmeli bu bağlamda ambar giriş, kayıt ve çıkış işlemlerinin mutlaka anlık ve güncel olarak yapılması, sayımların ise mutlaka hakim gözetiminde gerçekleştirilmesi sağlanmalı, Ankara Hâkimevi örneğinden de faydalanılarak sarf düzeyinin kontrol edilebilirliğinin de sağlanması bakımından standart reçeteler oluşturulup Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibat kurularak mutfak ile entegre bir ambar proğramı kullanılması düşünülmelidir. TESPİT 6 Hijyene ilişkin standartlara özellikle yemek üretiminin yapıldığı ana mutfakta yeterince riayet edilmediği, örneğin; Mutfak çalışanlarının bulaşıcı ve salgın hastalıklardan salim olduklarına ve portör (taşıyıcı) olmadıklarına dair sağlık raporu alınması ve 6 ayda bir tekrarlanmasına yönelik iş ve işlemlerin en son 2010 yılında kısmen yapıldığı, (İnceleme sırasında çalışanların sağlık kontrollerinin yaptırılmasına yönelik yazı yazılmıştır.) Dışarıdan gelen kişilerin gıda maddeleri ile temasını önleyici tedbirler alınmadığı, (koruyucu giysiler, önlük, bone, galoş, gereken durumlarda maske bulundurulmadığı.) Temizlik ve/veya dezenfeksiyon işlemlerinin ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağını gösteren temizlik planları hazırlanmadığı, kişisel hijyen, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı, bu hususlara ilişkin olarak tüm personelin kolaylıkla görebileceği yerlere uyarı yazıları, ikaz levhaları ve işaretleri konulmadığı, Temiz ve kirli alanlarda çalışan personel belirlenerek geçişlerde hijyen alanları oluşturulmadığı, Üretimde kullanılan ekipmanların (kesme, soyma bıçakları vb.) dezenfeksiyonu için ekipman sterilizatörü bulunmadığı, Muslukların el değmeden açılır türden olmadığı, Mutfak kapısı doğrudan iş yeri koridoruna açılmasına rağmen her türlü bulaşma (fiziksel, biyolojik vb.) riskini önlemek için giriş bölümünde dezenfektanlı geçiş alanları 12/15

13 oluşturulmadığı, İlgili bölümde istihdam kaynakları belirtilen personele hijyen hususunda hiç bir eğitim verilmediği, Mutfak ve yemek salonlarının sağlık koşullarına uygunluğu yönünden Bakanlık doktoru tarafından denetim yapılmadığı, İfade ile gözlemlenmiştir. Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesinin 24 üncü maddesi ilk fıkrasında mutfak ve lokantanın sağlık koşullarına uygunluğu yönünden Bakanlık doktoru tarafından denetleneceği belirtilirken Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik in 17/h. maddesinde; Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı işyerlerinde üretim yeri girişinde içinde dezenfektan bulanan küvet veya paspas bulunmalıdır. Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde; İşyeri sahibi/yöneticisi, gıda maddeleri ile temas halinde olan personelin, üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitimini sağlamalıdır. hükümleri ile hijyen hususunda ayrıntılı düzenleme içeren TS 8985 ve TS 7036 sayılı Standartlar da gözetilerek fiziki/kişisel hijyen kuralları ve personelin bu husustaki eğitimine önem atfedilmelidir. TESPİT 7 Yemek kartları ile misafir fişlerinin basılması, satılması, sonrasında kartların işaretlenmesi, iadelerin sağlanıp kontrol edilmesine ilişkin mevcut uygulama süreci tümüyle risklere açık bir alan olup belirtilen manada; 2008 yılından bu yana Bakanlığımız yemekhanesinin kart ve fiş basım işini yapan matbaa yetkilisinin samimi bir şekilde ifade ettiği üzere mevcut kart ve fişlerin, herhangi bir standardı ve özelliği olmayan kartondan yapıldığı, taklit edilebilirliğinin çok kolay olduğu, nitekim Bakanlığımız yemekhanesinde 2010 yılında gerçekleşen ve hâlen Teftiş Kurulu tarafından soruşturması yürütülmekte olan müşahhas kart yolsuzluğunun esasen sahte kartlar bastırılarak sisteme enjekte edilmesi şeklinde gerçekleştiği, Daha nitelikli detay içeren kart basılabileceği ancak bunun da maliyeti arttıracağı, Halen kartların bölgelerde satışının sağlanması için görevlilere teslim ve satış sonrasında iadesinde dahi herhangi bir tutanak tanzim edilip imza altına alınmadığı, işlerin muhasebe görevlisinin manuel oluşturduğu Excel tabloları ile ajandasına aldığı notlar üzerinden yürütüldüğü, güven unsurunun ön plânda tutulduğu, Bölgelerde satışları kimin yaptığının belirlenebilmesi bakımından UYAP a girişler için her görevliye farklı tarihler verilse de girişi yapılan kart numaralarının doğruluğunun da kontrole muhtaç olduğu keza güncel kayıtların ayrılanlara ilişkin geçmişe dönük bilgi 13/15

14 içermediği, ( de satılan karttaolduğu gibi) Kart satışını yapan görevlilerin kart üzerine yazılması gereken bilgileri yazmadan UYAP a girişle yetinebildikleri, Kontrol görevlilerinin sadece ibraz edilen kartın şekli unsurlarına baktıkları ve işaretledikleri, bazen soruşturmaya konu sahtecilik olayında olduğu gibi isim, soy isim ve tarih bulunmayan kartları bile atlayabildikleri, Kartını kaybettiğini ya da unuttuğunu beyanla başvuruda bulunan kişinin sistemde kaydı varsa yeni kart verildiği, Kontrol sağlayabilmek için biten kartların iadesinin sağlanma düzeyinin % 60 civarında olduğu, sisteme enjekte edilecek sahte kartların iade edilmemesi durumunda tespitinin de mümkün olmadığı, İade kartlara ilişkin denetim ve kontrolün yetersiz olduğu, Belirlenmiştir. Yemek kartı basımı, satışı, işaretlenmesi, iadesi ve kontrolüne ilişkin mevcut uygulamanın tümüyle insan ve güven odaklı olması sebebi ile sahte kart basımı ve sisteme enjekte edilmesine müsait bulunması nedeniyle maliyeti arttıracak fakat tam anlamıyla güvenliği sağlayacağı düşünülmediğinden maliyeti yüksek olan detay baskı yerine 2011 yılında teklifleri alınmış olan ve civarındaki maliyeti bulunduğu öğrenilen otomasyon sistemine geçilmesi sağlanmalıdır. TESPİT 8 Yemek hizmetlerinin yürütülmesinin yasal dayanağını oluşturan tarihli Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesinin eski ve ihtiyaca cevap vermekte yetersiz olduğu belirlenmiştir. Başlatıldığı öğrenilen ve ham şekli tarafımızca da görülen Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesinin güncellenmesi çalışmalarında; Denetim başlıklı 14 üncü maddede, denetim kurulu teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümlere muhasebe hesapları ve ambar işlemleri denetimini de kapsayacak, etkin bir denetim sağlayacak şekilde yer verilmesi, Yönetim kurulunun görevlerini düzenleyen 6/g maddesi Yemek hizmetlerinin hesaplarının kontrolünü sağlamak, şeklinde değiştirilmesi, Hususları değerlendirilmelidir. 14/15

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ VE KANAAT Bakanlığımızda Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesine istinaden yürütülmekte olan yemek hizmetlerinde en belirgin sistem açığının ambar, muhasebe, kart ve fiş işlemlerinin personele güven esasına dayalı olarak yürütülmesi ve denetim eksikliği olduğu, Yemek kartı ve misafir fişlerindeki riskler etkin bir denetimle azaltılabilirse de mevcut işleyişin doğası gereği asgari seviyeye çekilmesinin de mümkün olmadığı, nitekim 2010 yılında gerçekleşen sahtecilik olayının daha organize ve kartlar iade edilmeden yapılması halinde ortaya çıkarılmasının da mümkün olmadığı, halen satışı yapılan % 40 dolayında kartın iade edilmediği düşünüldüğünde sistem açığının daha belirgin bir hal aldığı, Tüm kartların iade edilmesi halinde dahi geri verilmeyecek sahte üretilmiş kartların tespit edilemeyeceği, Detay baskı içeren (resim vs) kartların maliyeti yüksek olacağı gibi inisiyatifin yine fiş memurlarında olacağı, itinalı bir kontrolün hizmetin sunum hızını yavaşlatacağı ve haklı sızlanmalara yol açacağı, Anılan nedenlerle yemek hizmetlerinin yürütülmesi sırasında en belirgin riskleri barındıran yemek kartı, misafir fişi uygulamasından vazgeçilerek yemek satışının personel kartlarına kontör yüklenerek ve kartın okuyucudan geçirilmesi suretiyle yapıldığı, muhasebe ve ambar işlemlerini de içeren mutfak ile entegre olmuş bir otomasyon sistemine Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının tecrübesinden de istifade ile geçilmesinin, bu alanda iyi uygulama örneğine sahip kurum ve kuruluşlardan faydalanılmasının uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır. İnceleme raporu yüksek tetkik ve tasviplerine saygı ile arz olunur. Ankara Selim AKER Hâkim Bakanlık İç Denetçisi 15/15

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1: Bu Yönergenin amacı, Üniversite merkez ve merkez

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 : (1) Bu Yönergenin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANELER YEMEK HİZMETİ YÜRÜTME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANELER YEMEK HİZMETİ YÜRÜTME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANELER YEMEK HİZMETİ YÜRÜTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrenci ve

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ VE İL EĞİTİM MERKEZLERİ YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞI İŞLETME YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ VE İL EĞİTİM MERKEZLERİ YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞI İŞLETME YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ VE İL EĞİTİM MERKEZLERİ YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞI İŞLETME YÖNERGESİ ( * ) Kapsam Madde 1- Bu Yönerge Başkanlık eğitim merkezleri ve il eğitim merkezlerinde bulunan

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Nisan 2016-2703 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 277 Amaç MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL YEMEK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL YEMEK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL YEMEK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ PERSONEL GÖREV TANIMI LİSTESİ

ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ PERSONEL GÖREV TANIMI LİSTESİ ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ PERSONEL GÖREV TANIMI LİSTESİ S. NO SİCİL NO ADI SOYADI ÜNVANI FİİLİ ÜNVANI GÖREV TANIMI 1 1493 Mustafa TOPUZ Şube Müdürü Şube Müdürü a) Bu Yönerge çerçevesinde yemek hizmetinin düzenli

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Koç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORMAN VE SU İİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi

Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi Amaç Madde 1-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki Kurum personelinin yiyecek yardımından faydalanma esaslarını ve tabldot faaliyetlerini

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA BÜYÜKŞEHİİR BELEDİİYESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM 28/12/2012 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ Amaç I.BÖLÜM Madde 1- Bu yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesi öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı