NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır."

Transkript

1

2 Sinir ağları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmıştır.günümüzde artık onların kullanılmadığı yada kullanım potansiyellerinin olmadığı alanlar görmek neredeyse imkansızdır. Sinir ağları diğer metotların işe yaramadığı alanlarda,karmaşık yada basit doku algılama ve eşleştirmede kullanılır.sinir ağları çok geniş bir problem çözme yelpazesinde kullanılır. En çok kullanıldığı alan bir işin optimizasyonu yani bir işin olabilme ihtimali en yüksek olacak şeyi projelendirmedir.sinir ağları önceliklerin ortaya konulmasını yaparken tahminleri de çok defa kullanılır. Mesela bir hastanenin acil servisinde en kritik hasta çok başarılı bir şekilde seçilebilir.ayrıca sinir ağları borsada şaşkınlık verecek derecede kesin sonuçlar vermektedir.yine kredi kartları kurumlarında iflas tahminlerinde kullanılmaktadır. Her ne kadar sinir ağları uygulama,tahmin,teşhis,planlama, gözetme,tamir, yönlendirme ve kontrol için kullanılıyor olsa da en çok kullanıldığı ve başarılı olarak uygulandığı alanlar sınıflandırma ve görüntü tanımadır. Böyle bir sistem nesneyi hastalık,doku,görüntü ve kimyasal bileşik adları altında sınıflandırır ve bir hareket tavsiyesinde bulunur.

3 NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır. YSA aynı zamanda; metni konuşmaya çevirmede kullanılır. Diğer bir alan karakter tanıma ve el yazısı tanımadır. Bu alan bankacılıkta; kredi kart işlemlerinde belgelerin üzerindeki el yazısını tanımada kullanılır.sinirsel ağların görüntü tanıma kabiliyetleri çek işlemlerinde el yazısına ve sisteme bir insan sistem çek tarafından girilmiş olan miktarı okumak için kullanılmaktadır. Bu işlemi otomatik hale getiren işlemlerindeki hataları önemli derecede azaltacaktır. Böyle bir sistem Bank Tec için HWC tarafından geliştirilmiştir. En iyi bilinen uygulamalardan biri ABD hava alanında kurulan bomba detektörleridir. Bu araç SNOOPE olarak adlandırılır ve kimyasal bileşiklerin içindeki bir takım maddelerin varlığını belirlemek için kullanılır.

4 İngiltere de ki High Street Banks,Visa,Master Cards,American Express, Europen Banks,USA Banks,ASIA Pasific İnstitution,UK Brokers sinir ağları teknolojisine yatırım yapan büyük şirketlerden birkaçıdır.the Economist dergisinde yakın zamanda yer alan makale sinir ağları teknolojisini içeren satış ve iç hacminin son yıllarda büyük bir patlama yaptığını istatistiki verilerle gösterilmiştir.

5

6 Yapay zekanın alanına giren ses uygulamaları içinde ses tanıma ile beraber aynı zamanda konuşmacı tanımlama ve ses üretmede vardır.bu üç başlık konuşma işleme (speech processing) veya ses işleme başlığı altında toplanır. Ses tanıma bu üç konudan en zor olanıdır, zira konuşmacı tanıma çok fazla sayıda tanınacak insan olmadığı takdirde, insan sesinin özelliklerinden dolayı kısmen çeşitli kolaylıklar içermektedir. Hatta bu özelliklerden dolayı ses tanıma daha zorlaşmaktadır.yani ses tanıma uygulamalarının konuşmacıdan bağımsız olması için ayrıca çaba harcanmaktadır. Ses üretme (speech synthesis) ise kısmen de olsa üzerinde belli başlı bazı algoritmalar geliştirilmiş ve oturmuş bir konudur. Özellikle İngilizce için bu konuda çok iyi uygulamalar vardır. Hatta son günlerde Türkçe için de bir iki uygulama çıkmıştır, ancak bunlar çok başarılı değildirler. Ses tanıma teknolojisi ile Türkiye'de ticari manada ciddi olarak ilgilenen pek fazla firma yoktur. Bu konuda daha çok çeşitli üniversitelerde doktora tezleri şeklinde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalardan şanslı olanların dışardan mali destek gördükleri de olmuştur.

7 Yurt dışında ise, özellikle de Amerika'da bu konuda çalışan pek çok firma var. Amerika'da 1994 den beri 1250 civarında kuruluş bu konu ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur, bunların 30'a yakını üniversite diğerleri ise ticari ve askeri kuruluşlardır, bu konu ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşların içinde US Army ve US Navy de yer almıştır. Bunların haricinde telefon şirketlerinde meşrubat şirketlerine pek çok kuruluş bu çalışmalara katılmıştır. Ses tanıma ve doğal dil işleme, Microsoft'un hesaplarına göre Dos'tan Windows'a geçişten sonraki en büyük atılım olacak. Onlara göre bu teknoloji normalde cansızmış gibi görünen bir objeyle olan (bilgisayar) ilişkinizi köklü biçimde değiştirecek. Ancak Microsoft'a göre bu teknoloji birden ortaya çıkabilecek bir teknoloji değil. Gelecek on yıl içinde ortak çalışmalar sonucunda yavaş-yavaş gelişip yerine oturacak. Bu teknolojiyi 4 başlık altında incelemek mümkündür. 1. Telefonda ses (konuşma) tanıma: Komutları anlayan bilgisayarlar ile, bu konuda zaten bayağı yol alındı. Telefonla servis veren veya verebilecek olan şirketler için bu konu büyük önem arz etmektedir

8 2. Dikte ettirme: Sizin sürekli konuşmanıza kısıtlı olarak izin veren, mevcut yazılımlar var. Örnek olarak "Microsoft Dictation" ve "Dragon Dictate" verilebilir. Bu programların doğruluk oranları %90-95'ler civarındadır. Ancak hala çalışmalar devam etmektedir çünkü bu hata oranı 3000 kelimelik bir makalede pek çok boşluk kalmasına sebep olmaktadır. 3. Konuyu anlayan tanıyıcılar: Bu alandaki çalışmalar sadece söylenen kelimeyi anlamayı değil ne demek istediğinizi yani söylediğiniz cümlenin anlamını çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak öncelikle uzmanlaşmış uygulamalar yapmayı ve sınırları belirli alanlar içinde kalmayı, bunu başardıktan sonra genel kullanıma geçmeyi düşünmektedirler 4. Doğal dil anlama: Bilgisayarlar, sürekli konuşmayı ve diyalogları anlayabildiğinde, bu, teknolojideki büyük bir devrim olacaktır. Henüz bu teknolojinin gelmesine en az 15 yılın gerektiği düşünülmektedir. Ama bu teknoloji yayıldığında hayatımızda büyük değişikliklere neden olacaktır. Bilgisayarınıza yapmasını istediğiniz şeyi normal bir cümle şeklinde söyleyecek ve isteğinize anında ulaşacaksınız. Microsoft ve IBM beraber bu hedefe ulaşmak için çalışıyorlar. Özellikle Microsoft, işletim sistemine bu teknolojiyi yerleştirmenin yollarını arıyor. Belki inanmak zor olabilir ama gelecekte bir gün bilgisayarınızın etrafında ne söylediğinize dikkat etmeniz gerekebilir.

9 Ayrıca ses tanıma problemine getirilen farklı çözüm tarzları vardır. Bunlar tanınması gereken konuşmanın kesikli mi yoksa sürekli olduğundan etkilenirler. Yani iki konuşmayı da aynı teknikle tanımak zordur. Kesikli bir konuşmanın tanınması daha kolaydır ve kelime-kelime yapılması gayet uygundur. Sürekli bir konuşmanın ise kelime-kelime tanınması daha zordur çünkü kelimelerin nerede başlayıp nerede bittiği bilinmemektedir. Dolayısıyla sürekli tanıma genelde fonem bazında yapılmaktadır. Fonem anlam içeren en küçük ses demektir. Yani fonem bir heceden daha kısa bir sestir. Normal bir hecede başlangıç-orta-bitiş olmak üzere genelde üç fonem bulunur. Ancak fonemleri de birbirinden kesin hatlarla ayırmak pek mümkün değildir. Bu nedenle fonemleri tanıyacak ve temsil edecek çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bunların başında Hidden Markov Modeli (HMM) gelmektedir. Ses tanıma problemi kişiye bağımlı, kişiden bağımsız yada kişiye uyum sağlayan tarzlarda çözülebilir. Ses tanıma probleminde önemli olan diğer bir nokta da tanınacak kelimelerin (kelime haznesi) sayısıdır. Küçük kelime haznesi kelime Orta kelime haznesi kelime Geniş kelime haznesi kelime Çok geniş kelime haznesi ve daha fazla kelime

10 İnsan sesinin özellikleri Farklı ses kodlama ve tanıma tekniklerine girmeden önce insan sesinin özellikleri hakkında biraz bilgi vermek konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ses (konuşma) sinyalleri durağan olmayan sinyallerdir. Eğer bu ses segmentlere bölünürse 5-20 milisaniyelik temel elemanlardan oluştukları görülebilir. Konuşma sinyalleri sesli (voiced), sessiz yada ikisinin karışımı olabilir. Burada sesli diye bahsedilen bildiğimiz sesli harfler, sessiz diye bahsedilen de geriye kalan harflerin telâffuzudur. Sesli sinyalin enerjisi normalde sessiz sinyale göre oldukça yüksektir. Sesli konuşma gırtlağın, titreşen ses telleri tarafından ürettiği hava palslarıyla tahrik edilmesi sonucu oluşur. Ses telleri periyodik palslar oluşturur ve bu palsların frekanslarına Temel Frekans adı verilir. Sessiz konuşma ise gırtlaktaki bir boşluktan havanın burun bölgesine zorlanmasıyla oluşturulur. N gibi burunsal sesler, gırtlağın akustik kaplinlenmesiyle (sürekli titreşim) oluşturulur. P gibi darbeli sesler ise ağız boşluğundan bir anda hava bırakılmak suretiyle oluşturulur. Konuşma üreten ve kodlayan sistemler bu karakteristik modelleri göz önünde bulundurarak hazırlanırlar.

11 Sesin kodlanması Ses kodlama (sıkıştırma) frekans domeninde ve zaman domeninde olmak üzere iki farklı metotla incelenebilir. Kullanılan sıkıştırma algoritmasının tipi ihtiyaç duyulan fonksiyonelliğe ve istenen çıktı kalitesine göre seçilir. Her iki yöntemde de sıkıştırma, fazlalığın atılması prensibine göre çalışır. Konu ses sıkıştırma olunca kullanılmayan kısımların atılmasıyla, hissedilemeyen kısımlar hata ya da distorsiyon olarak düşünülür. Pek çok sıkıştırma tekniğinde amaç transfer edilen datanın ve saklama alanının azaltılmasıdır. Pek çok yüksek kaliteli teknik 64 kbit/saniye gibi yüksek değerlerde sıkıştırma yaparken 1 e 24 oranında sıkıştıran teknikler de vardır. Ancak sıkıştırmanın fazla olması, elde edilen datanın gerçek zamanlı olarak işlenebilmesinde ve konuşma tanımada kullanılmasını zorlaştırır. KODLAYICI TİPLERİ Analog ses sinyallerini dijital formata çeviren kodlayıcılar dalga ya da ses kodlayıcı olabilirler. İkisi arasındaki fark, biri tamamen insan konuşmasına göre optimize edilmiş, ona göre hazırlanmıştır, diğeri ise tüm ses tipleri için geçerlidir.

12 Doğrusal Kuantizasyon Teknikleri PCM (Pulse Code Modulation) sesin doğrusal kuantizasyon ile dijital formata dönüştürüldüğü en basit yöntemdir. Temel olarak 8 khz de ses sinyalini örnekleyerek kuantize eder. Çıkış akışı yaklaşık 64 kbit/saniyedir. Bu sebeple bu çeşit kodlama gerçek zamanlı sistemlerde, yüksek bant genişliği isteyeceği, hafıza ve kaynak sıkıntısı yaratacağı için pek uygun değildir. DPCM (Differential Pulse Code Modulation), PCM e göre daha etkili bir yöntemdir çünkü ses sinyali içindeki gereksiz kısımları, daha sonra önceki ve sonrakinden örneklenebilecek şekilde atar. Böylece sıkıştırıcının tek yaptığı birbiri ardı sıra gelen örneklerdeki farkı belirtmektir. Çözme işlemi sırasında bu sinyaller yeniden oluşturulur. a.adpcm ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) 32 kbit/saniye gibi oranlarda çok yüksek ses kalitesi sağlayabilir. 16, 24,32 ve 40 kbit/saniyelik bit akış oranlarında çalışacak şekilde standart hale gelmiştir. ADPCM algoritma olarak PCM den farklıdır çünkü örneklenmiş ses sinyalinin kuantize edilmesinin yerine ön kestirilen ve kuantize edilen sinyal arasındaki farkı kuantize eder. İyi bir ön kestirimde gerçek sinyal ile tahmini sinyal arasındaki fark çok küçük olacaktır ve bu da daha düşük bit akış hızı anlamına gelecektir. Arkasında çalışan kuantizer tek tip değildir ve farklı sinyal modellerinde kullanılmak üzere optimize edilebilir.

13 Sinyalin yeniden üretilmesi kuantize edilmiş farkın tahmini sinyale eklenmesiyle bulunur. Bu sayede orijinal sese çok yakın bir sinyal elde edilmiş olur. ADPCM metodu sadece 2:1 gibi çok düşük bir sıkıştırma sunsa da DSI metodlarıyla beraber kullanılarak 4:1 oranına ulaşılabilir. Vektörel Kuantizasyon Teknikleri Vektörel kuantizasyon, datayı doğrusal yerine vektörel olarak kodladığı için daha yüksek performans sağlar. VPCM ve CELP vektörel kuantizasyon kullanırlar ve stokastik değerler bir vektör tablosunda tutularak oradan referans edilir. a.celp CELP, Kod etkileşimli doğrusal ön kestirim anlamına gelir. Bu algoritma, insanı bir filtre ve tahrik kaynağından ibaret görerek yüksek sıkıştırma oranlarına ulaşır. Sıkıştırmayı filtrenin kod listelerini yaparak gerçekleştirir. Konuşma sinyali geldikçe filtre kendini insan sesinin karakteristiklerine göre adapte eder. Eğer daha yüksek sıkıştırma istenirse CELP kodu içindeki duyulamayan frekanslara ait data da atılabilir.

14 CELP, zaman domeninde çalışır bps ile yaklaşık 13:1 sıkıştırma sağlar. 100 milisaniye civarında bir gecikmesi vardır ve işlem karmaşıklığı 16.5 MIPS tir.önce gelen sesten öncül parametreler belirlenir. Daha sonra kod listesinde buna uygun, minimum hata veren tahrik modelinin belirlenmesi takip eder. En sonunda da bu modele gelen ses datası uydurularak parametreler üretilir. Gelen parametreler, kod kitabından uygun parametrelerle birleştirilerek tahrik modeline yerleştirilir. Daha sonra buradan spektral parametreler çıkarılır ve ses yeniden üretilir. b.vselp VSELP, oldukça iyi düzenlenmiş bir kod listesi kullanır. İşlem karmaşıklığını azaltmak ve kanal hatalarında daha sıhhatli sonuç vermesi için kodlar birbirlerine birbirlerinin kuyruğu gibi eklenmiştir. VSELP modeli bunun dışında çalışması CELP e çok benzer. Bunların dışında bir de FFT tekniği vardır ki ses sinyalini frekans bileşenlerine ayırır.

15 Ses tanıma için YSA nasıl kullanılır? Belli bir kelimeden, FFT, LPC veya CELP ile ya da başka bir teknikle,elde ettiğimiz katsayıları, YSA nın giriş katmanına yüklemeliyiz. Kullandığımız teknik ve elde ettiğimiz katsayıların miktarı, YSA nın başarısı ve çalışma hızı için önemli etkenlerdir. Sonra çıkış katmanına da bu kelimeyi temsil edecek bir kod yükleriz. Bu kod bizim seçtiğimiz bir teknik olabilir, ama temel olarak 0..1 (ya da -1..1) arasındaki değerlerine dayanmalıdır. Örneğin 0, 5 ten büyük olan çıkışları 1 kabul edip diğerlerini 0 kabul ederek ikili kodlama yapabilir, ya da 1 e en yakın olan çıkışın numarasını kullanabiliriz. Sonra YSA yı eğiten algoritmayı çalıştırırız. Biraz bekledikten sonra başka bir kelime için bu işi tekrarlarız. Eğitme safhası siz yeterli görene kadar bu şekilde devam eder, ki yeterli olması için oluşan toplam hatanın belli bir yüzdenin altına inmesi gerekir. Eğitme aşamasında kullanılan verilerin sırası rastlantısal (düzgün dağılım) olmalıdır, eğer benzer karakterdeki veriler öbek halinde eğitme işlemine tabi tutulursa, öğrenme en son öbek için daha iyi olabilir. Bu da diğer öbeklere haksızlık olur. Dolayısıyla eğitme aşamasındaki döngünün içinde, sıra rastlantısal seçilmelidir. Ayrıca bazı durumlarda öğrenmenin gerçekleşmeyebileceği de düşünülerek döngünün sonlandırma şartına belli bir tekrar sayısının aşılması koşulu da eklenmelidir

16 Nihayet sıra kullanma safhasına gelir. Girişleri -yani konuşulan bir kelimenin hesaplanan katsayılarını- veririz. Çıkışların hesaplanması için YSA yı çalıştırırız. Daha sonra programınızda çıkışları inceleyerek çıkışların gösterdiği koda göre söylenen kelimeyi anlamaya çalışırız. Ayrıca bu yöntemle sadece ses değil benzer yapıdaki hemen hemen her şeyi belli bir doğruluk ile tanıyabilir, bir birinden ayırabilirsiniz. Bunlara örnek olarak matematiksel fonksiyonlar, elle veya makine ile yazılmış karakterler ya da elektronik devrelerin giriş ve çıkışları verilebilir. Geliştirme süreci Projeyi geliştirirken dördüncü nesil geliştirme teknikleri kullanılmıştır, bu teknik genel olarak: 1.İhtiyaçların toplanması 2.Dizayn stratejisi 3.Dördüncü nesil teknikleriyle implementasyon(uygulama) 4.Test

17 Aşamalarından oluşur. Bu aşamalarda genel olarak neler yaptığımızı açıklarsak. İhtiyaçları bir araya getirdik. Dördüncü nesil dilleri dizaynına uygun olarak dizayn stratejisi oluşturduk. Dördüncü nesil dilleri (C++ Builder 4.0 ve Delphi 3.0) kullanılarak kodlama ve implementasyon gerçekleştirdik.ortaya çıkan ürünü test ettik. Değerlendirme sonucunda hissedilen eksiklikleri tamamlamak üzere tekrar başladık. Böylece devam etti.

18 UYGULAMA Bu bölümde projemizin ürünü olarak hazırladığımız programın ve program kodunun bizden sonra kullanılabileceği veya geliştirilebileceğini düşünerek hazırladığımız dokümantasyonu içeren bölümdür. Özellikle kafa karıştırabileceğini düşündüğümüz bazı algoritmaları daha detaylı açıklamaya çalıştık. Ayrıca bu bölümü okuyan kişinin projenin yapısı hakkında kodu incelemeden önce projenin yapısı hakkında genel (kuş bakışı) bir fikir elde edebilmesini amaçladık. İmplementasyon aşamasında Delphi ve C++Builder ürünlerinden faydalandık. SETA Sesin kaydını, LPC ile kodlanmasını, yapay sinir ağı içinde tanınmasını ve daha sonra da alınan sonucun uygulamaya gönderilmesini gerçekleştirir. Sesin Kaydı Sesin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi gereklidir aksi takdirde gelen datanın analiz edilmesi ve kelimenin tanınması gecikecektir. Bu sebeple SETA nın en öncelikle yapması gereken şey ses kaydıdır. Programın ana prosesi bu iş için tahsis edilmiştir.

19 Windows altında ses kartından kayıt yapmak için alt seviye çoklu ortam komutlarından waveinxxx grubu kullanılmaktadır. Ses 8 khz, 16-bit, mono ve PCM formatında kaydedilmektedir. Bu parametreler aşağıda görülen yere ses kartına gönderilmektedir wfmt.wformattag = WAVE_FORMAT_PCM; wfmt.nchannels = 1; wfmt.wbitspersample = 16; wfmt.nsamplespersec = 8000; wfmt.nblockalign = (unsigned short)((wfmt.nchannels * wfmt.wbitspersample) / 8); wfmt.navgbytespersec = wfmt.nsamplespersec * wfmt.nblockalign; wfmt.cbsize = 0; Daha sonra ses kartı program hazır olduğunda waveinopen ile kayda hazırlanmakta, waveinstart ile de kayıt başlamaktadır. Ancak bu aşamada ses kartından gelen datanın yerleştirileceği bellek hazır değildir. (fonksiyon isimlerinin _ ile başlayan halleri, hata kontrollerini toplu olarak başka bir kısımda yapabilmek içindir)

20 void TLPC::BeginRecord() { _waveinopen(&hwavein, WAVE_MAPPER, &wfmt, DWORD(waveInProc), 0, CALLBACK_FUNCTION); _waveinstart(hwavein); } void CALLBACK waveinproc(hwavein hwi, UINT umsg, DWORD dwinstance, DWORD dwparam1, DWORD dwparam2) { switch(umsg) { case WIM_CLOSE: PostMessage(LPC->Handle, CM_WAVE_CLOSE, 0, 0);break; case WIM_DATA : PostMessage(LPC->Handle, CM_WAVE_DATA, dwparam1, 0);break; case WIM_OPEN : PostMessage(LPC->Handle, CM_WAVE_OPEN, 0, 0);break; } } waveinopen içindeki parametrelerden biri görüldüğü üzere waveinproc diye başka bir fonksiyondur. Bu kısım, ses kartının donanım olarak bizimle haberleşmesi için kullanılan bir CALLBACK fonksiyondur. CALLBACK fonksiyonlar bizim tarafımızdan değil, işletim sistemi tarafından ihtiyaç duyulduğunda çağrılır. Burada ses kartı kayda başladığında, gönderdiğimiz bellek hazır olduğunda ve kayıt bittiğinde bu fonksiyon çağrılacaktır.

21 Kayıt başlamıştır ancak kaydedilen data şu an herhangi bir yerde saklanmamakta, ses kartı üzerindeki tampon bellek üzerinde, doldukça kaybolmaktadır. Bunun için de waveinpreparebuffer() ve waveinaddbuffer() fonksiyonlarının çağrılması gerekmektedir: İşte bu çağırma işlemi CALLBACK fonksiyonumuzun çağrıldığı zaman yapılmalıdır. O zamana kadar ses kartının bizim kullanımımıza hazır olduğunu bilmemize imkan yoktur. WaveInProc fonksiyonu işletim sistemi tarafından her ihtiyaç duyduğunda yeniden çağrılacağı için programın bu kısmında çok az işlem yapılıp kontrol tekrar ana programa döndürülmeli, bu fonksiyon çağrılmaya hazır tutulmalıdır. Bu sebeple burada tek yapılan ana programa ses kartı ile ilgili bize ulaşan bilgiyi PostMessage ile haber vermek olacaktır. Ana program hazır olduğunda gereken işlemleri gerçekleştirecektir. Bu arada işletim sisteminden donanımla ilgili bir sinyal daha gelirse bu da program tarafından kullanıma hazır olacaktır. #define CM_WAVE_CLOSE (WM_APP + 400) #define CM_WAVE_DATA (WM_APP + 401) #define CM_WAVE_OPEN (WM_APP + 402) #define CM_COMMAND (WM_APP + 403) #define CM_WAVEOUTDONE (WM_APP + 404)

22 BEGIN_MESSAGE_MAP MESSAGE_HANDLER(CM_WAVE_CLOSE, TMessage, CMWaveClose) MESSAGE_HANDLER(CM_WAVE_OPEN, TMessage, CMWaveOpen) MESSAGE_HANDLER(CM_WAVE_DATA, TMessage, CMWaveData) MESSAGE_HANDLER(CM_COMMAND, TMessage, CMCommand) MESSAGE_HANDLER(CM_WAVEOUTDONE, TMessage, CMWaveOutDone) END_MESSAGE_MAP(TControl) void fastcall TLPC::CMWaveOpen(TMessage &Message) { if(bufsent) hdr.lpdata=(char *)buffer[1]; else hdr.lpdata=(char *)buffer[0]; hdr.dwbufferlength=360*packet_at_once; hdr.dwflags=0; _waveinprepareheader(hwavein, &hdr, sizeof(hdr)); _waveinaddbuffer(hwavein, &hdr, sizeof(hdr)); } waveinproc tarafından CM_WAVE_OPEN mesajı gönderilmesiyle ana program hazır olduğunda CMWaveOpen fonksiyonunu alt programını çağıracaktır. Burada ses kartına üzerine kayıt yapması için gereken bellek gösterilecektir. Bu belleğin boyu bir paketin uzunluğu (360) ile bir kerede kaydedilecek paket sayısının çarpımına (PACKET_AT_ONCE) eşit olmalıdır. Bir saniyede 16 Kb dolduracak olan ses kartına 360 bayt uzunluğundaki paketlerin birer-birer gönderilmesi işletim sisteminin ilgili yordamlarında çok fazla yüke sebep olmaktadır bu sebeple PACKET_AT_ONCE için ön değer olarak 20 seçilmekte, bu şekilde programımız 450 ms. gecikme ile çalışmaktadır.

23 Ses kaydı artık başlamıştır. Kayıtta kesinti olmaması için, yani ses kartında her zaman doldurulmaya hazır bir bellek bulunması için iki adet kayıt belleği kullanılmaktadır. Bunlardan birine işletim sistemi tarafından ses kaydı yapılırken diğer ses kartı tarafından doldurulmuş olan diğer bellek üzerinde kelime arama ve LPC işlemleri yapılmaktadır. Hangi belleğin o anda ses kartında, hangisinin bizim elimizde olduğunu takip edebilmek için de bufsent adında BOOLEAN bir değişken tutulmaktadır. Gönderdiğimiz bellek doldurulduğu zaman tekrar CALLBACK prosedür çağrılacak CM_WAVE_DATA mesajı ile kontrolü tekrar ana programa, CMWaveData prosedürüne verecektir void fastcall TLPC::CMWaveData(TMessage &Message) {.. //ses kartından data geldi, burada işlenecek bufsent=!bufsent; //bufsent ise 1 numara değilse 0 numara kayıtta if(bufsent) { hdr.lpdata=(char *)buffer[1]; toprocess=0; } else { { hdr.lpdata=(char *)buffer[0]; toprocess=1;

24 } if(hwavein) { //kayıt belleği bitti, öncelikle hemen yenisini gönder _waveinprepareheader(hwavein, &hdr, sizeof(hdr)); _waveinaddbuffer(hwavein, &hdr, sizeof(hdr)); }... } 2. Kelimenin Tesbiti Burada görüldüğü gibi önce hangi belleğin geldiğine bakılmakta, daha sonra da emen diğer, boş bekleyen bellek ses kartına doldurması için gönderilmektedir. Aksi takdirde kaydedilen ses içinde boşluklar oluşacaktır. Bu prosedürün devamında gelen bellek içinde tek-tek paket seviyesinde, bir kerede PACKET_AT_ONCE kadar gönderiyorduk, kelime ve enerji tespiti için ön analiz yapılacaktır. Belirli bir eşik seviyesinin üzerinde enerjiye sahip olan (ENERGY_LEVEL) paketler dolu diye işaretlenerek tampon belleğe (queue) alınacaktır. Kelime bitene kadar tampon bellekte kalacaktır bu paketler. Kelime sonu belirli uzunluktan (MAX_EMPTY) daha fazla sessizlik gelmesi ile anlaşılacaktır. Daha sonra tampon belleğimiz üzerine tamamı aktarılmış olan kelimemiz gerekli şartlara uyduğu kontrol edildikten sonra (MIN_KELIME < kelime < MAX_KELIME) ana proses üzerinden arka planda başka bir prosese kaydedilmek üzere gönderilecektir.

25 3.Arka planda Çalışan Proseslerin Oluşturulması Her tespit edilen kelime için yeni bir proses oluşturulacaktır. Bu şekilde aynı hem kayıt kesintiye uğramadan devam ederken birden fazla kelimenin kodlanması da paralel olarak yürütülecektir. Eğer çok işlemcili bir bilgisayarda çalıştırılacak olursa programın sistem performansı üzerinde çok az yüke neden olduğu gözlenebilir. Kelimenin tespiti ve kontrolünden sonra tampon bellek kelimenin takibinin yapılması ve kodlanması için başka bir nesne olarak tanımlanmış TWords (wrds) içine Add komutu ile aktarılır. Şekilde bir kelime için tutulan nesne yapısı görülmektedir. encoder arkada çalışan prosestir. Bir kere yaratıldıktan sonra kelime tamamen kodlanıp yapay sinir ağında işlenene kadar proses içinde işlem yapılır. Ana program sadece prosesin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Proses sona erdiği zaman çıkış bilgilerini diğer değişkenlere yerleştirir. Ana program, düzenli olarak arkada çalışan prosesleri kontrol eder ve bitmiş prosesler için ayrılmış belleği temizler, prosesi öldürür. 4. Prosesin Çalışması Prosesin çalışma mantığı basittir. Kendisine gönderilen her kelime için iki adet durum kaydı (lpc10_encoder_state, ysa_state) vardır. Tüm gerekli global ve statik değişkenler bu durum kayıtlarının içindedir ve her proses birbirinden bağımsız olarak aynı prosedürü sorunsuz çalıştırabilir. Bu durum kayıtları Execute() metodunun çağrılmasıyla oluşturulurlar. Daha sonra proses içinde sırasıyla kelimenin kodlanması ve ardından yapay sinir ağına girerek tanınması sağlanır.

26 Prosesin Execute() metodundan çıkması prosesin ve ilgili belleğin boşaltılmasına sebep olacaktır ama daha proses tarafından işlenmiş datayı almadığımız için prosesi Suspend() metoduyla Execute() prosedürünün sonunda durdururuz. Ana program yaptığı kontroller sırasında durdurulmuş bir prosesle karşılaşırsa önce onun çıktılarını ilgili yerlere göndermekte daha sonra da o prosesi öldürmektedir. (Burada öldürülmüş/yaratılmamış bir proses ile durdurulmuş prosesin farkına dikkat çekmek istiyorum: Proses yaratılmamış ve öldürülmüş ise Suspended özelliği ile kontorlünü yapmak hata verecektir. Dolayısıyla proseslerin gerçekten varolup olmadığını bir üst seviyede bulunan Free adlı mantıksal değişkenle anlıyoruz. Proses yaratılırken değeri FALSE olarak verilen bu değişken daha sonra proses öldürüldüğü zaman TRUE olarak çevrilmektedir. Proses kendi kendini öldüremediği için de tüm olay kontrolümüzde gerçekleşmektedir.) void fastcall TWordCoder::Execute() { //Durum kayıtlarını oluştur //LPC kodla //Çıkan datayı YSA ile analiz et SendMessage(LPC->Handler, CM_COMMAND, 6, idcode); Suspend(); //Prosesi durdur, kendi kendini öldürmesini engeller

27 LPC Amerikan Standartlar Enstitüsü ve NATO Standartları arasına da alınan bu algoritmanın implementasyonu, ilk olarak 1973 yılında yazılan ve daha sonraki yıllarda geliştirilen FORTRAN kodu baz alınarak C++ da yazılmıştır. Algoritmanın içerdiği filtreler ve hesaplamalar nedeniyle ileri seviyede olmasından dolayı pek çok kısmı doğrudan Fortran kodundan transfer edilmiştir. Ancak özellikle veri yapılarının müsaade etmediği ve C++ fonksiyonlarının karşılık gelmediği durumlarda kod yeniden yazılmıştır. Bu yeniden yazma işleminde de mümkün olduğunca aslına sadık kalınmaya çalışılmıştır. Bunda amaç, LPC10 algoritmasının çok yaygın olması ve hemen-hemen her yerde aynı şekilde kullanılması, ayrıca mevcut kodu açıklayan pek çok doküman bulunmasıdır. Kaba hatlarıyla ana prosedürlerin ne yaptığı aşağıda açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilgili standart protokolüne ve bu protokol ile ilgili dokümantasyona başvurulabilir. 1.PrePro (Ön Hazırlık) Gelen ses datası üzerinde ön hazırlık işlemlerini yapar. LPC parametrelerini sadece insan sesi için üreteceğimiz için yapmamız gereken insan sesinin spektrumu dışında kalan seslerin datanın içinde ayıklanmasıdır. Bu işlemi 100 Hz low-pass filtreden geçirerek yapıyoruz

28 2.Analys (Analiz) Filtreden geçmiş ses datasının içinden kodlama için gerekli parametrelerin alınması işlemi burada yapılır.(bu konu ile ilgili teorik bilgi için bakınız Bölüm III) Analiz aşamasında çağrılan pek çok alt prosedür vardır. a.preemp Tek-sıfır seviye bir filtre ile gelen paket içindeki sesin vurgusunun arttırılmasını sağlar. Bu şekilde farklı ortamlarda da hata oranı minimize edilmeye çalışılır. b.onset Gelen ses datası içinde ve komşu pencerelerde atak (giriş, formant) başlangıcı arar. Bulunca bunu daha ileri hesaplamalarda kullanmak üzere kaydeder. Burada ses datası üzerinde bir değişiklik ve işlem yapılmaz. c.placev Ses datası, kendine komşu pencerelerle beraber işleme tutulmaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki filtrelerde daha rahat işlem yapabilmek için mevcut pencere, daha öncekilerin de yerleştirildiği daha büyük bir tampon bellek bölgesi içine yerleştirilir. d.lpfilt, ivfilt Ses datası üzerine işlemler yapan muhtelif filtreler. Kodun bu kısmı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı Pek çok kısmı Fortran kodundan aynen C koduna aktarılmıştır. Ayrıntılı bilgiyi ilgili prosedürlerin kaynak kodunda ve bu konuyla ilgili doktora ve yüksek lisans çalışmalarından bulabilirsiniz.

29 e.tbdm LPC algoritmasının temelini oluşturan ve daha önce teorik kısımda anlatılan AMDF ile ilgili hesaplamalar, yani ses içindeki Ortalama Büyüklük Farkı hesaplaması burada yapılmaktadır. En küçük ve en büyük frekans değerleri hesaplanarak mevcut pencere bu frekanslar arasına oturtulmakta, böylece daha hassas analiz yapılmasına yaramaktadır. Bu prosedür tarafından DIFMAG adlı başka bir yardımcı prosedür çağrılmaktadır. f.voicin Gelen pencerenin voiced olup olmadığına karar veren kısımdır. Kodlama burada verilecek karara göre devam edecektir. Kararın daha sağlıklı olması için gelen pencere iki parça halinde düşünülmekte ve daha sonra gelen pencereler ile beraber hesaplanmaktadır. Esasen LPC algoritmasının 10ms gecikmesi vardır ve her pencere, kendisinden gelen pencereye bakılarak kodlanır. Karar, enerji miktarına ve sıfır seviyesini kesme sayısına bakılarak verilir. g.dyptrk Bu fonksiyon dinamik ses çıkışlarını bulur. h.placea Ses çıkışlarını, başlangıçları ve filtrelenmiş datayı birleştirip bir tampon bellek içinde toparlar.

30 i.dcbias Ses datası içindeki doğrusal biası bulur ve filtreler j.energy Ses datası içindeki RMS enerji katsayılarını tesbit eder. k.mload Hesaplama için gerekli kovaryans matrisini oluşturur. l.invert Kovasyans matrisimizi Choleski dekompozisyon metodu ile ters çevirir. Bu kısımla ilgili ayrıntılı bilgi teorik bölümde verilmiştir. m.rcchk RC parametrelerini kontrol eder, eğer tutarsız bir parametre grubu ile karşılaşırsa o RC grubu yerine bir önceki pencerenin parametrelerini tekrar eder. Encode (Kodlama) Buraya kadar RC ve RMS parametreleri değişik aşamalarda filtreler ve analizler sonucu elde edildi. Artık bu parametreler yeniden inşa edilip tek grup altında toplanabilir. Bunun için bu fonksiyon içinde RC ve RMS parametrelerinin bir araya getirilmesi, kodlanması ve bitlere dağıtılması yapılır. Testler kısmında da değinileceği üzere, YSA ya bu kadar çok sayıda parametre vermek performansı ve başarıyı düşürdüğü için bunun yerine bu parametreler doğrudan çıktı olarak verilmektedir. Dolayısıyla orijinal LPC10 dan farklı olarak bu kısım sadece parametrelerin kuantizasyonunu yapmaktadır.

31 Son zamanlarda belli sayıda görüntü tanıma uygulamaları hakkında basında yazılar çıktı.wall Street Journal, sensörlerden çıkan çıktıları tanımlayarak bagajlardaki bombaları tespit eden bir sistem geliştirildiği haberini verdi.başka bir makale de bu sistemin,öncelikli kararların verilmesi gereken alanlarda iyi bir ayıraç olduğu belirtiliyor. Başka bir uygulama ise; ender madeni paraların sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Dijitalleştirilmiş görüntüler,elektronik kameradan alınmış,sinir ağına tedarik edilir.bu görüntüler bir takım ön ve arka açı görüntüsü içermektedir.daha sonra bu görüntüler madeni paraların sınıflandırılmasını gösteren çeşitli ve bilinen dokularla karşılaştırılır.bu sistem ortalama 3 kişinin yapabileceği ve 200$ a mal olacak değerlendirmeyi,15$ lık maliyetle kısa zamanda yapabilir.bu sonuç,sinir ağı uygulamasının insan sınıflandırma metodundan çok daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bugüne kadar sinir ağının görüntü tanıyıcı olarak en büyük yararı kalite kontrolü alanındadır.belli sayıda otomatik kalite uygulamaları şu an kullanımdadır.bu uygulamalar 100 ün içindeki bir veya 1000 in içindeki bir hatalıyı bulmak üzere tasarlanmıştır.insan müfettişler yoruldu ve dikkatleri dağıldı.şimdi sistemler lehim,eklem,kaynak,kesim ve yapıştırıcı uygulamalarında değerlendiriliyor.bir araba üreticisi boyaların resmini doğru gölgeler olup olmadığını anlamak için dijitalleştiriyor.

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler editörden Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler Değerli dostlar, Geride bıraktığımız dopdolu bir yıl ve önümüzde büyük

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER 1. Yapay Zeka 1.1.Yapay Zeka Kavramı 1.2.Yapay Zeka Bileşenleri 1.3.Tarihsel Gelişim 2. Uzman Sistemler 2.1.Uzman Sistem Kavramı 2.2.Uzman Sistem Yapısı 2.3.Uzman

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Aralık 2006 da hazırlanmıştır.

Aralık 2006 da hazırlanmıştır. 1 Aralık 2006 da hazırlanmıştır. Tarih : Aralık 2006 / İZMİR - TÜRKİYE HEDEF FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Halit Ziya Bulvarı, Uz İş Merkezi, No:52 Tel: 0232.4415492 www.hedefonline.com 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

ĐSMET BAHADIR YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ

ĐSMET BAHADIR YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BAYES TEOREMĐ VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI MODELLERĐYLE BORSA GELECEK DEĞER TAHMĐNĐ UYGULAMASI ĐSMET BAHADIR YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı