Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l"

Transkript

1 e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Beslenme Dvnışlı / Feeding Behvio Mhmut Kılıç, Tuğb Uzunçkmk Bozok Ünivesitesi Sğlık Yüksekokulu Hlk Sğlığı Hemşieliği An Bilim Dlı Yozgt, Tükiye Özet Amç: Bu çlışm, ilköğetim öğencileine veilen beslenme eğitiminin beslenme n etkisini belilemek mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem: Bu bi müdhle ştımsıdı. Aştım, yıllınd Yozgt il mekezinde bulunn 7 ilköğetim okulunun 6. sınıf öğencilei sınd ypılmıştı. Öğencile ku yöntemiyle 2 gub yılmıştı. Aştımy lınn müdhle (n=305) ve kontol gubundki (n=233) öğencilee beslenme nketi uygulnmıştı. Beslenme nketi uygulmsındn son müdhle gubun seçilen sınıfl stnddize beslenme eğitimi veilmişti. Veilein nlizinde, bğımlı ve bğımsız gupld Student t-testi, ANOVA, teklı ölçümlede çoklu nliz (epeted multiple genel model), ki-ke, koelsyon ve egesyon nlizlei kullnılmıştı. Bulgul: Öğencilein %71.9 u okul genellikle khvltı ypk geldiğini, %24.5 i genellikle beslenme getidiğini, %79.4 ü günde en z 3 öğün yemek yediğini ve %41.3 ü günde en z 2 kez öğün olk bi şeyle yediğini ifde etmişti. Bi yıl sonsınd öğencilein bu lışknlıklınd ( öğün sıklığınd tm %49.3) yklşık olk %10 gibi bi zlm olduğu sptnmıştı. Aştımd, veilen eğitimle ile öğencilede olumlu ve olumsuz beslenme nd istenen düzeyde dvnış değişikliği kzndıılmmıştı. Anck olumlu beslenme pun otlmsındki düşüşün, müdhle gubund (đ=3.5) kontol gubun (đ=6.4) göe dh z olduğu sptnmıştı. Ttışm: Eğitimin bieylein bilgi geeksinimini kşılyn önemli bi yöntem olmsın kşın, kıs süede dvnış değişikliği ytmd yetesizdi. Anht Kelimele Beslenme Dvnışlı; Sğlık Eğitimi; İlköğetim Abstct Aim: This study of nutition eduction given to pimy school students ws conducted to detemine the effects of feeding behvio. Mteil nd Method: This is n intevention study. Resech ws mde t elementy schools locted in the cente of the povince of Yozgt mong 6 gde students in Students wee divided into 2 goups by ndom. Students in the intevention (n=305) nd contol (n=233) goups wee dministeed questionnie peped by the eseche feeding behvios. Nutition suveys in the intevention goup fte the ppliction of the selected clss e given stnddized nutition eduction by inten nuses. In dt nlysis, the dependent nd independent smples Student s t-test, ANOVA fo epeted mesues multivite nlysis (epeted multiple genel model), chisque, coeltion nd egession nlysis wee used. Results: Seventy-one pecent point nine of the students usully mke bekfst befoe coming school, 24.5% often bing food to school, 79.4% hve t lest 3 mels dy, %41.3 t lest 2 times eting something between mels. Afte ye of this hbit of the students (49.3% inceses in the fequency of eting something between mels) s well s eduction of ppoximtely 10% ws detemined. In the study, positive nd negtive eting behvio could not gin the desied level of behvio chnge with the eduction given in schools to students. Howeve, the decline in vege scoes positive eting behvios, the intevention goup (đ=3.5) thn in the contol goup (đ=6.4) wee found to be less. Discussion: Eduction is n impotnt method meets the infomtion needs of individuls, but is insufficient in ceting behvio chnge in shot time. Keywods Feeding Behvio; Helth Eduction; Pimy Schools DOI: /JCAM.3075 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Mhmut Kılıç, Bozok Ünivesitesi, TOBB Sğlık Yüksekokulu, Edoğn Akdğ Kmpüsü 66900, Yozgt, Tükiye. T.: F.: GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Büyüme ve gelişmeyi klıtım, homonl, sğlık duumu, iklim ve beslenme etkilemektedi. Noml bi şekilde büyüme ve sğlıklı bi bedene ship olmk için temel besin mddeleinden yeteli miktd lk iyi beslenmek geekmektedi. Öneğin; kemik gelişimi için klsiyum, ks gelişimi için potein, eneji için yğ ve bu metbolik olylın geçekleşmesi için vitmin ve minellee geeksinim duyulmktdı. Yeteli besinlein lınmmsı sonucund büyüme dumkt ve ynlış beslenme bşk sounl neden olmktdı. Bu nedenle günlük olk yeteli eneji ve besinlein düzenli öğünle şeklinde, he öğünde uygun besinle ile sğlnmsı önemlidi. Sğlıklı besin seçimi büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkilemektedi. Yşm şekli ve bilgisizlik ynlış beslenme lışknlıklın neden olmkt ileiki yılld çeşitli sğlık sounlın neden olmktdı (1-4) Tükiye Sğlık Aştımsın göe 7-14 yş sı çocuklın %4.1 i beslenme ile ilişkili sğlık sounu yşmıştı (5). Okul döneminde sosyl ilişkilein gelişmesi ve öğencilein kdşlı ile dh fzl zmn geçimesi yemek stleinde evde olmmsı sonucu öğün tlm, öğün lınd tıştım, yküstü beslenme biçimi, tek tip besin lm ile yeni bi beslenme biçimini benimsemesine yol çmktdı. Güleç ve k. yptıklı bi çlışmd öğencile sınd günün en önemli öğünü oln khvltıyı tlm ve fst food tüketiminin yygın olduğu bulunmuştu (6). Bşk bi çlışmd öğencilein %34 ünün düzenli khvltı ypm lışknlığının olmdığı, %38.3 ünün düzenli öğle yeme lışknlığı olmdığı, %6.5 inin düzenli kşm yemeği yeme lışknlığının olmdığı sptnmıştı (7). Ok, Akgün ve k yptıklı bi çlışmd öğencilein %27 si sbh, %23 ü öğlen ve %9 u kşm öğünleini ksttığı, öğencilein öğlen ve kşm yiyecekleinde %25 inin poteinli, %22 sinin kbonhidtlı, %24 ünün sebze-yeşillik ile beslendiklei, %19 unun pıs, %18 nin bmy, %10 unun kbk, %10 ununkeeviz yemeğini sevmediklei bulunmuştu (8).Diğe bi çlışmd ştımy ktıln öğencileden günde üç n öğün ile beslenenle %29.6 günde üç n öğün ile bilikte en z bi öğünle beslenenle %41.3, günde üç n öğün üç öğün ile beslenenle ise %4.7 olk sptnmıştı (9). Vnçelik, Önl ve k çlışmlınd ştımy ktıln öğencilein % 87.4 ünün öğün tldığı ve en fzl tldıklı öğünün sbh khvltısı olduğu belilenmişti (10). Sğlıklı beslenme lışknlığı kznılmdığınd çeşitli nedenlele öğün tlm, öğünlede skınclı besinle seçme göülmektedi. Demiezen ve Coşnsu nun yptıklı bi çlışmd egenlein beslenme lışknlıklı yönünden isk tşıdığı belilenmişti (11). Aksoydn ve Çkı ın çlışmsınd egenlein %15.4 ünün fst food gıdl, günde 1.8 posiyon meyve, 1.5 posiyon sebze tükettiklei sptnmıştı (12). Ypıln bi çlışmd en sık tüketilen sğlıksız gıdl hzı kek/bisküvi, ketçp/myonez, kıztm, slm, sosis, cips, hmbuge ve tost olk, besleyici gıdldn tüm et çeşitlei, yumut, blığın z tüketildiği tespit edilmişti (13). Yetesiz ve dengesiz beslenmenin; dikkt süesini kıslttığı, lgılmlı zlttığı, öğenmede güçlük, okul devmsızlık ve okul bşısını düşüdüğü, yetesiz beslenme sonucu mlnütisyonun geliştiği belitilmektedi (14). Okul hemşiesi öğencilein büyüme ve gelişme süecini tkip edeek beslenme kynklı sounlı önlemeye yönelik sğlıklı diyet gibi yşm tzı değişiklikleini desteklemeli kollı içecekle yeine süt, yn, yoğut gibi içeceklei, çikolt, bisküvi gibi yiyecekle yeine mevsim meyvelei, yeşil sebzeleden oluşn ekmek sı sndviçle gibi değişim guplını içeen eğitimle düzenlemelidi. Amç Bu çlışm, ilköğetim okullının ikinci kdemesinde okuyn öğencilede göülen beslenme ndki değişiklei ve bu dvnışl intön okul hemşieleinin vemiş olduğu eğitimlein etkisini ölçmek mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem Çlışmnın Tüü: Bu bi müdhle ştımsıdı. Even ve Öneklemi: Bu ştım, Hlk Sğlığı Hemşieliği desi kpsmınd ypıln Okul Sğlığı Hemşieliği uygulmsı sısınd ypılmıştı. Okul sğlığı uygulmsı için İl mekezinde bulunn 7 Aile Sğlığı Mekezi bölgeleinin sosyo-ekonomik duumlı göz önüne lınk 4 ünde uygulmy çıkılmktdı. Uygulmy çıkıln 4 Aile Sğlığı Mekezinin bölgesinde 7 ilköğetim okulu bulunmktdı. Aştım, yıllınd Yozgt il mekezinde bulunn ilköğetim okullının 6. sınıf öğencilei sınd ypılmıştı. İlköğetim okullının ikinci kdemesinin ilk sınıfı oln 6. sınıfl ku yöntemiyle 2 gub yılmıştı. Bu gupldn bii müdhle gubu olk kuyl seçilmişti. Aştımy lınn müdhle (n=305) ve kontol gubundki (n=233) öğencilee beslenme nketi uygulnmıştı. Beslenme nketi uygulmsındn son müdhle gubun seçilen sınıfl, ştımcı ve intön hemşiele tfındn önceden hzılnn beslenme eğitim mteyli stndt eğitim yöntemiyle bi kez veilmişti. Kontol gubun ise sğlıkl ilgili nck beslenme konusu içemeyen eğitimle veilmişti. Vei Toplm Açlı: Aştımnın veilei, ştımcı tfındn litetüden ylnılk hzılnn öğenci beslenme nketi kullnılk elde edilmişti. Beslenme nketinde, öğencilein olumlu (13 sou) ve olumsuz (8 sou) beslenme nı ölçmeye çlışn soul hzılnmıştı. Olumlu beslenme ; meyve yeme/ tze sıkılmış meyve suyu içme, yeşil slt/ yeşil sebze, sebze yemeği, kuu bklgille, süt içme, peyni/ çökelek, yn/ yoğut yeme, blık, yumut, et (tvuk eti dhil) yemeklei, etli slmu gıdl (sosis, slm, sucuk, jmbon, pstım), hmu işi (bzlm, gözleme, ktme, yğlı vb.), mkn/ piinç/ bulgu pilvı, fındık/ fıstık/ ceviz/ bdem yeme. Olumsuz beslenme ; şeke/ çikolt, hzı/ evde ypıln ttlıl, bl, pekmez, eçel, helv vb., gzlı içecekle (pepsi, kol, fnt, vb.), pket meyve sulı, pttes kıztmsı/ cips vb., fst food (sndviç, hmbuge, ekmek sı döne vey köfte, vb.). Öğencileden belilenen beslenme nı hngi sıklıkt yptıklını işetlemelei istenmişti. He bi dvnış sıklığın 0-10 sınd bi pun veilmişti. Beslenme sıklığı; günde 3 kez ve dh sık 10 pun, günde 2 kez 7,5 pun, günde 1 kez 5 pun, gün şıı 3 pun, hftd 1-3 kez 1 pun ve hftd 1 kezden dh z ise 0 pun veilmişti. Beslenme ndn lınn punl, olumlu (0-130 pun) ve olumsuz (0-80 pun) dvnışl olmk üzee 2 gupt toplnmıştı. Veilein Değelendiilmesi: Veilein nlizlei, Sttisticl Pckge fo Socil Sciences (SPSS) fo Windows isttistik pket 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 pogmı kullnılk ştımcı tfındn ypılmıştı. Olumlu ve olumsuz beslenme bğımlı değişkenle olk lınmıştı. Bğımsız değişkele olk t öğencilein cinsiyeti, nne ve bbnın öğenim düzeyi, ilenin ekonomik düzeyi ve de ilenin çocuğun beslenmesi ile ilgilenme düzeyi lınmıştı. İsttistik nlizlede, bğımlı ve bğımsız gupld Student t-testi, ANOVA, teklı ölçümlede çoklu nliz (epeted multiple genel model), ki-ke, koelsyon ve egesyon nlizlei kullnılmıştı (15, 16). Çlışmnın Etik Boyutu: Aştımnın kuumsl izni İl Milli Eğitim Müdülüğü nden, etik kuul onyı ise Yozgt Devlet Hstnesi Etik Kuulundn lınmıştı. Çlışmnın Sınılılıklı Aştımnın bşlngıcınd, öğencilein 3 yıl süesince beslenme nın izleminin ypılmsı plnlnıken, ülkedeki eğitim sisteminin değişmesi sebebiyle öğencilein fklı okulld eğitimleine devm etmelei öğencilein kybedilmesine neden olmuştu. Aştım tslndığı gibi yüütülememiş olup nck bi yıllık izlemin sonuçlı değelendiilmişti. Tblo 1. Öğencilein sosyodemogfik özellikleinin müdhle ve kontol gubun göe dğılımlı SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Cinsiyet MÜDAHALE GRUBU KONTROL GRUBU TOPLAM Syı (%) Syı (%) Syı (%) Ekek 161 (52.8) 112 (48.1) 273 (50.7) Kız 144 (47.2) 121 (51.9) 265 (49.3) Anne Öğenim Duumu Okul bitimemiş 10 (3.3) 7 (3.0) 17 (3.2) İlkokul 125 ( (39.1) 216 (40.1) Otokul 63 (20.7) 45 (19.3) 108 (20.1) Lise 79 (25.9) 63 (27.0) 142 (26.4) Ünivesite 28 (9.2) 27 (11.6) 55 (10.2) Bb Öğenim Duumu Okul bitimemiş 6 (2.0) 3 (1.3) 9 (1.7) İlkokul 46 (15.1) 34 (14.6) 80 (14.9) Otokul 53 (17.4) 36 (15.5) 89 (16.5) Lise 112 (36.7) 92 (39.5) 204 (37.9) Ünivesite 88 (28.9) 68 (29.2) 156 (29) Bulgul ve Ttışm Aştımy ktıln ilköğetim öğencileinin sosyo-demogfik özellikleine bkıldığınd; öğencilein %50.7 sinin ekek, %49.3 ünün kız öğencileden oluştuğu sptnmıştı. Öğencilein %40.1 inin nnesi ilkokul mezunu olup, %82.3 ü çlışmmktdı; bblının ise %37.9 u lise mezunu olup, %88.5 i çlışmktdı. Öğencilein %51.7 si ekonomik duumlının ot düzeyde olduğunu, %65.6 sı evleinin kendileine it olduğunu ve %77.0 si evleinin kloife ile ısındığını ifde etmişledi (Tblo 1). Aştımnın bşlngıcınd öğencilein %71.9 u okul genellikle khvltı ypk geldiğini, %24.5 i genellikle beslenme getidiğini, %79.4 ü günde en z 3 öğün yemek yediğini ve %41.3 ü günde en z 2 kez öğün olk bi şeyle yediğini ifde etmişti. Bi yıl sonsınd öğencilein bu lışknlıklınd ( öğün sıklığı hiç %49.3) yklşık olk %10 gibi bi zlm olduğu sptnmıştı (sısıyl %62.8, 14.9, 68.8). Müdhle ve kontol gubundki ekek öğencilede okul genellikle khvltı ypk gelme, okul beslenme getime, günde en z 3 öğün yeme ve günde en z 2 kez öğün yeme nd bi yıl sonsınd önemli bi değişlik olmzken (p>0.05), kız öğencile sınd bu dvnışld (günde en z 3 öğün yeme hiç) önemli düzeyde bi zlm olmuştu (Tblo 2). Okul khvltı ypıp gelme ve okul beslenme getime gibi olumlu n eğitim sonsınd olumlu yönde gelişmemesinin nedeni, kızlın egenlik dönemine ekeklee göe dh eken gimesi ve bu dönemin sounlıyl uğşmk zound klmsındn kynklnmış olbili (17, 18). Önde ve k.nın lise son sınıf öğencileiyle yptığı çlışmd, öğencilein ylnızc %60.7 sinin düzenli khvltı yptığı, kızlın ekeklee göe khvltı öğününü dh sık tldığı sptnmıştı (19). Alphn ve k.nın çlışmsınd d, dölesnlın %41.9 unun sbh khvltısını, %18.9 unun öğle yemeğini, %6.6 sının kşm yemeği öğününü tldığı belilenmişti (20). Tük ve k.nın yptığı diğe bi çlışmd d öğün tlm çısındn kızlın dh fzl Bb Çlışm Duumu Çlışmıyo 32 (10.5) 30 (12.9) 62 (11.5) Çlışıyo 273 (89.5) 203 (87.1) 476 (88.5) Anne Çlışm Duumu Çlışmıyo 255 (83.6) 188 (80.7) 443 (82.3) Çlışıyo 50 (16.4) 45 (19.3) 95 (17.7) Ekonomik Duum Kötü 26 (8.5) 18 (7.7) 44 (8.2) Ot 162 (53.1) 116 (49.8) 278 (51.7) İyi 117 (38.4) 99 (42.5) 216 (40.1) Otuuln Evin Duumu Ki 114 (37.4) 71 (30.5) 185 (34.4) Kendileine it oln 191 (62.6) 162 (69.5) 353 (65.6) Otuuln Evin Isınm Tüü Soblı 69 (22.6) 55 (23.6) 124 (23.0) Kloifeli 236 (77.4) 178 (76.4) 414 (77.0) Toplm 305 (100.0) 233 (100.0) 538 (100.0) Tblo 2. Öğencilein cinsiyetine ve beslenme eğitimi lm duumlın göe beslenme Beslenme Okul khvltı ypıp gelen ( Genellikle) Okul beslenme getien ( Genellikle) An öğün ( 3 öğün) A öğün ( 2 öğün) Müdhle Gubu n (%) Kontol Gubu n (%) C EÖ ES P EÖ ES p E 120 (74.5) 111 (68.9) (71.4) 72 (64.3) K 95 (66.0) 77 (53.5) (76.0) 78 (64.5) T 215 (70.5) 188 (61.6) (73.8) 150 (64.4) E 26 (16.1) 24 (14.9) (22.3) 15 (13.4) K 41 (28.5) 20 (13.9) < (33.1) 21 (17.4) <0.001 T 67 (22.0) 44 (14.4) (27.9) 36 (15.5) <0.001 E 131 (81.4) 116 (72.0) (75.9) 76 (67.9) K 118 (81.9) 108 (75.0) (76.9) 70 (57.9) T 249 (81.6) 224 (73.4) (76.4) 146 (62.7) <0.001 E 72 (44.7) 75 (46.6) (36.6) 45 (40.2) K 62 (43.1) 80 (55.6) (38.8) 65 (53.7) T 134 (43.9) 155 (50.8) (37.8) 110 (47.2) E: Ekek, K: Kız, EÖ: Eğitim öncesi, ES: Eğitim sonsı Bğımlı gupld McNem Ki-ke testi sonuçlın göe 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 ond öğün tldığı, en sık tlnn öğünün ise % 45.6 ile khvltı olduğu bulunmuştu (13). Aştım sonuçlı litetü ile benzelik göstemektedi. Khvltı; öğencinin dese yoğunlşmsınd, dikktini toplmsınd, öğenmeyi kolylştımsınd önemli bi öğün olmsın kşın bu öğünün lınmmsı öğencilein hem sğlığı hem de bşılı konusund sounl neden olbili (21). Müdhle ve kontol gubund günde 3 ve dh fzl syıd n öğün ile beslenen öğencilein onınd beslenme eğitimi sonsınd öncesine göe bi düşüş olduğu (müdhle gubund %8.2; kontol gubund %13.7), bu düşüşün he iki gupt d isttistiksel olk nlmlı (p<0.05) olduğu sptnmıştı (Tblo 2). Günde 2 ve dh fzl syıd öğün ln öğencilein syısınd beslenme eğitimi sonsınd öncesine göe bi tış olduğu (müdhle gubu EÖ:%43.1, ES:%55.6; kontol gubu EÖ:%38.8, ES:%53.7), bu tışın müdhle ve kontol gubundki kız öğencilede isttistiksel olk nlmlı (p<0.05) olduğu bulunmuştu (Tblo 2). Aştım sonucu, öğencilein 6. sınıftn 7. sınıf geçtiğinde yetesiz ve dengesiz beslenme nın dh d yygınlştığını düşündümektedi. Bu duum, özellikle bu yş gubund yygın olk göülen işthsızlık, cnı istememe, zmn dlığı, diyet ypm gibi sounldn kynklnmış olbili. Eğitimin, bieylein ve toplumun sğlığının geliştiilmesine, yükseltilmesine ve sğlıklı n benimsenmesine ktif bi şekilde destek vediği belitilmektedi (22). Sğlığın kounmsı ve geliştiilmesi için geekli oln sğlıklı beslenme lışknlıklının kzndıılmsı, uzun süede veilen eğitimlein teklnmsı ve izlenmesi ile klıcı hle getiilebili. Öğencilein olumlu beslenme pun otlmsı 31.3±16.6, otnc pun 28, en küçük pun 1 ve en yüksek pun ise 97.5 di. Olumsuz beslenme pun otlmsı 14.0±10.6, otnc pun 11, en küçük 0 ve en yüksek ise 75 pundı. Müdhle ve kontol gubundki kız ve ekek öğencilein olumlu beslenme pun otlmsınd eğitim sonsı bi düşüş olduğu, bu düşüşün kontol gubund ( d=6.4) müdhle gubun ( d=3.5) göe yklşık 2 kt dh fzl olduğu (p<0.05), bu düşüşün kız öğencilede (müdhle gubund d=4.4; kontol gubund d=7.2) dh fzl olduğu sptnmıştı (Tblo 3). Müdhle ve kontol gubundki kız ve ekek öğencilein olumsuz beslenme pun otlmsı eğitim öncesi ve sonsınd isttistiksel olk önemli bi fk olmdığı sptnmıştı (p>0.05). Anck, kontol gubundki öğencilein olumsuz beslenme pun otlmsınd bi düşüş olduğu ( d=1.6), bu düşüşün müdhle gubundki öğencilee ( d=0.4) göe dh fzl olduğu ve isttistiksel olk nlmlı (p<0.05) olduğu sptnmıştı (Tblo 3). Demiezen ve Coşnsu nun ştımsınd, yş gubundki çocuklın %99.8 i fklı deecelede beslenme lışknlıklı yönünden iskli olduğu bulunmuştu (11). Aksoydn ve Çkı ın çlışmsınd olumlu beslenme lışknlıklı şeklinde değelendiilebilecek oln günlük meyve tüketimi ekeklede 1.3 posiyon, kızld 1.8 posiyon; günlük sebze tüketimi ekeklede 1.3, kızld 1.6 posiyon olk belitilmesine ğmen, bu miktl öneilen günlük tüketim miktlının ltınddı (12). Yılmz ve Özkn ın ünivesite öğencilei sınd yptıklı çlışmd olumlu beslenme lışknlıklı çısındn öğencilein süt tüketim sıklığı ile meyve ve sebze gubu besinlei tüketim sıklığının yeteli düzeyde olmdığı sptnmıştı (23). Çeşitli eğitimle düzenleyeek öğencilede meyve ve sebze tüketiminin ttıılmsın yönelik ypıln bi çlışmd, öğencilein sebze ve meyveye ilişkin bilgi ve tutumlı etkilenmiş ols d tüketimde önemli bi tış gözlenmemişti (24). İtly d ypıln bi çlışmd, 36 hft süesince öğencilein beslenme olk okul meyve getimelei sğlnk meyve tüketimlei ttıılmy çlışılmış ve olumlu sonuçl elde edilmişti (25). İtly d elde edilen olumlu sonuçl, uygulnn yöntem, uzun süe izlem ve öğetmenlein öğencile üzeindeki etkisine bğlnbili. Diğe bi çlışmd d öğencilein meyve ve sebze tüketimleinde tış göülmüştü (26). Olumlu beslenme dvnışldki değişimi etkileyebilecek fktölein çoklu nlizinde, bbnın öğenim düzeyi ve nne/ bbnın çocuğun beslenmesiyle ilgilenme düzeyi önemli buluken, beslenme eğitimi lm, cinsiyet, nnenin öğenim düzeyi ve ekonomik düzey isttistiksel olk önemli bulunmmıştı. Olumsuz beslenme dvnışldki değişimi etkileyebilecek fktölein çoklu nlizinde, ylnızc nne/ bbnın çocuğun beslenmesiyle ilgilenme düzeyi önemli buluken, beslenme eğitimi lm, cinsiyet, ekonomik düzey, bb ve nnenin öğenim düzeyi isttistiksel olk önemli bulunmmıştı (Tblo 4). Çocukld olumlu sğlık nın yetesiz düzeyde olmsı, öğencilein sğlıklı bi şekilde büyüme ve gelişmeleini tmmlmlı konusund kygı uyndımktdı. Çocukluk çğınd bşlyn obeziteye kşı önlemle lmk için eken müdhle önemlidi. İzmi de ilköğetim 1. sınıf (6 yş) öğencilei sınd ypıln bi ştımd obezite onı %7.6 bulunmuştu (27). Sğlıklı toplum için bieyin kendi sğlığını koumy yönelik çbl önem veilmesi geeki. Bunun için bieyin kendi sğlığını koum ve südümede elveişli bilgilele dontılmış olmsı önem Tblo 3. Öğencilein cinsiyete göe beslenme eğitimi öncesi ve sonsı beslenme pun otlmlının kşılştıılmsı Beslenme Olumlu Olumsuz Cinsiyet EÖ Müdhle Gubu (n=305) ES Fk p EÖ Kontol Gubu (n=233) Ekek Kız <0.001 Toplm <0.001 Ekek Kız Toplm EÖ: Eğitim öncesi, ES: Eğitim sonsı Tblo 4. Öğencilein beslenme eğitimi öncesi ve sonsınd beslenme nd göülen değişimin çok değişkenli nlizi Bğımsız değişkenle Olumlu beslenme ES Fk p Olumsuz beslenme β F p β F p Toplm fktö 0,016 8,707 0,003 0,009 5,049 0,025 Beslenmesiyle ilgilenme düzeyi 0,009 4,648 0,032 0,007 3,895 0,049 Anne öğenim düzeyi 0,003 1,671 0,197 0,000 0,000 0,984 Bb öğenim düzeyi 0,009 4,723 0,030 0,001 0,765 0,382 Ekonomik düzey 0,000 0,032 0,858 0,001 0,341 0,559 Cinsiyet 0,003 1,385 0,240 0,001 0,521 0,471 Müdhle- Kontol guplı 0,005 2,826 0,093 0,003 1,697 0,193 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 kznmktdı (28). Bu ştım, öğencilein 3 yıllık izlemlei ypılk öğencilede dvnış değişikliğini sptmk mcıyl plnlnmış fkt ülkedeki eğitim sisteminin değişeek yeni sistemde öğencilein fklı okull göndeilmesi sebebiyle ştım 1 yıllık izlem ile sınılı klmıştı. Bu nedenle istenen mçl ulşılmmıştı. Sonuç ve Öneile Eğitimin bieylein bilgi geeksinimini kşılyn önemli bi yöntem olmsın kşın, ştımd öğencilede dvnış değişikliğini geçekleştime konusund istenen hedefe ulşılmmıştı. Anck olumlu ve olumsuz beslenme nd isttistiksel olk beklenen düzeyde bi değişiklik göülmemesine ğmen müdhle gubund kontol gubun göe dh z bi düşüşün göülmesi de veilen eğitimlein etkinliğine bğlnbili. Aştım bşlngıçt plnlndığı gibi, beslenme eğitimlei üç yıl süeyle he yıl en z 2 kez teklnbilseydi büyük olsılıkl zulnn hedeflee ulşıl bilinidi. Bu nedenle, bu tü ştımlın dh uzun süede ypılmsı ve eğitimlein teklnmsı öneilmektedi. Bu sonuçl doğultusund, okulld istihdm edilecek okul sğlığı hemşieleinin öğencilein yeteli ve dengeli beslenme konusund izlemleini ypm, isk tşıyn öğencilei tespit etme; sğlıklı beslenme eğitimlei düzenleyeek ve öğetmenlele işbiliği ypk öğencilede fkındlık ve dvnış değişikliği ytbileceklei düşünülmektedi. Bşt öğenci syısı fzl oln okull olmk üzee okul hemşieleinin istihdm edilmelei öneilmektedi. 17. Kulksızoğlu A. Egenlik psikolojisi. 11. bskı. İstnbul: Remzi Kitpevi; 2009.p Ablı O. Egenlik dönemi ve sounlı. 2. bskı. İstnbul: Epsilon Yyıncılık Hizmetlei; 2006.p Önde FO, Kudoğlu M, Oğuz G, Özben B, Atill S, Ol SN. Gülveen Lisesi son sınıf öğencileinin bzı beslenme lışknlıklının sptnmsı ve bunun mlnutisyon pevlnsı ile oln ilişkisi. Toplum Hekimliği Bülteni 2000;19(1): Alphn ME, Keskin Y, Ttlı F. Özel okul ve devlet okulund öğenim göen dolesn dönemindeki çocuklın beslenme lışknlıklının kşılştıılmsı. Beslenme ve Diyet Degisi 2002;31: Gipğoğlu M, Özgüneş N. Okulld beslenme uygulmlı. Çocuk Degisi 2008;8(3): Aslntekin F, Asln G. Cinsel yoll bulşn hstlıkld sğlık eğitiminin önemi ve ebenin eğitimci olü. Fıt Sğlık Hizmetlei Degisi 2006;1(1): Yılmz E, Özkn S. Ünivesite öğencileinin beslenme lışknlıklının incelenmesi. Fıt Sğlık Hizmetlei Degisi 2007;6(2): Pelip M, Kinsle J, Thi CL, Eusquin JT, Slusse W. Evlution of schoolbsed multicomponent nutition eduction pogm to impove young childen s fuit nd vegetble consumption. Jounl of Nutition Eduction nd Behvio 2012;44(4): Pnunzio MF, Antoniciello A, Pisno A, Dlton S. Nutition eduction intevention by teches my pomote fuit nd vegetble consumption in Itlin students. Nutition Resech 2007;27: Pme MS, Glennon JS, Shnnon D, Stuemple B. School gdens: An expeientil lening ppoch fo nutition eduction pogm to incese fuit nd vegetble knowledge, pefeence, nd consumption mong second-gde students. Jounl of Nutition Eduction nd Behvio 2009;41(3): Tuhn E, Tözün M. Doğny S. The pevlence of obesity in fist ye pimy school students in nine disticts of İzmi povince. J Clin Anl Med, Published Online: DOI: /JCAM Dolgun G, İnl S, Uğulu F. Egen sğlığının südüülme ve geliştiilmesinde hemşienin olü. Tük Ped Aşivi 2011;46(1):4-8. Competing inteests The uthos decle tht they hve no competing inteests. Kynkl 1.Set T, Dğdevien N, Aktük Z. Egenlede cinsellik. Genel Tıp Deg 2006;16(3): Koyun A, Tşkın L, Tezioğlu F. Yşm dönemleine göe kdin sğliği ve uhsl işlevle. Psikitide Güncel Yklşıml 2011;3(1): Alikşifoğlu M. Adölesn veilmesi geeken kouyucu sğlık hizmetlei. İstnbul Ünivesitesi Cehpş Tıp Fkültesi Süekli Tıp Eğitimi Etkinliklei, Adölesn Sğlığı Sempozyum Dizisi 2005;43: Akdumn S, Bolışık B, Sönmez S. Sğlıklı egenlein öz bkım güçleinin incelenmesi. Hemşielik Foumu 2004;7(1): Tükiye İsttistik Kuumu (TUİK). Sğlık Aştımsı Ank: Tükiye İsttistik Kuumu Mtbsı; 2013.p Güleç M, Ybncı N, Göçgeldi E, Bkı B. Ank d iki kız öğenci yudund kln öğencilein beslenme lışknlıklı. Gülhne Tıp Deg 2008;50(2): Özmen D, Çetinky ÇA, Egin D, Şen N, Eby DP. Lise öğencileinin yeme lışknlıklı ve beden ğılığını denetleme. TAF Pev Med Bull 2007;6(2): Ok S, Akgün S, Ohn H. Süleymn Demiel Ünivesitesi öğencileinin beslenme lışknlıklının ştıılmsı. SDÜ Tıp Fkültesi Degisi 2006;13(2): Ayhn DE, Günydın E, Gönlüçık E, Asln U, Çetinky F, Asımı H, Uncu Y. Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi öğencileinin beslenme lışknlıklı ve bunlı etkileyen fktöle. Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi Degisi 2012;38(2): Vnçelik S, Önl GS, Güksın A, Beyhun E. Ünivesite öğencileinin beslenme bilgi ve lışknlıklı ile ilişkili fktöle. TAF Pev Med Bull 2007;6(4): Demiezen E, Coşnsu G. Adölesn çğı öğencilede beslenme lışknlıklının değelendiilmesi. Sted 2005;14(8): Aksoydn E, Çkı N. Adölesnlın beslenme lışknlıklı, fiziksel ktivite düzeylei ve vücut kitle indeksleinin değelendiilmesi. Gülhne Tıp Deg 2011;53(4): Tük M, Güsoy TŞ, Egin I. Kentsel bölgede lise biinci sınıf öğencileinin beslenme lışknlıklı. Genel Tıp Deg 2007;17(2): Bltcı G, Esoy G, Kğoğlu N ve k. Egenlede Sğlıklı Beslenme ve Heketli Yşm. Ank: Kls Mtbcılık; 2008.p Klycı Ş. SPSS uygulmlı çok değişkenli isttistik tekniklei.2. bskı. Ank: Asil Yyın Dğıtım; 2006.p Meyes LS, Gmst G nd Guino AJ. Applied multivite esech design nd ıntepettion. London: New Delhi SAGE Publictions Ltd; 2006.p Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 423-427 Menekşe CÖMERT 1 GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Özet Bu çalışma, turizm öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarını

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / GMTİ NM ÇÖZÜMİ eneme -.. 70 70 b desek olu. b Ç ` j cm olduğundn + b b - dı. de 6 @ ot tbnı çizilise benzelik ydımıyl biim bulunu. 6@ ' 6@ olduğundn m^\ h m ^\ h 70c di. ikiz ken üçgen çıktığındn

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı